16.12.2022 Views

12. číslo školního časopisu Ozvěny z Hrdlořez

Školní časopis žáků SPŠ MV v Praze

Školní časopis žáků SPŠ MV v Praze

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

XII. ČÍSLO

ROČNÍK VI. PROSINEC 2022

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA

A

STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA

MINISTERSTVA VNITRA V PRAZE

SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH

ČASOPISŮ

CO SE ŘEŠÍ NA JEDNÁNÍCH

ŽÁKOVSKÉ RADY?

ROZHOVOR

S NOVOU PANÍ ŘEDITELKOU PLK. MGR. IVANOU JEŽKOVOU, MBA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


EDITORIAL

Jsme tu zpátky a máme spoustu novinek. Ozvěny z Hrdlořez od

září 2022 již nespadají pod volnočasové aktivity školy, a tak se do

tvorby může zapojit kdokoliv, nejen pravidelní členové kroužku,

jak tomu bylo doposud.

Přestože se stále vzpamatováváme z postcovidových dozvuků,

kdy bylo akcí málo a žáci trošku zlenivěli , sklízíme úspěchy.

Letos byla znovuobnovena tradiční soutěž Školní časopis roku

pořádaná Asociací středoškolských klubů a my se v krajském

kole za Prahu umístili na krásném 3. místě a v celostátním kole v

Brně jsme získali cenu poroty a celorepublikové umístění na 18.

příčce. Tyto úspěchy motivují nás a věřím, že i vás!

Přinášíme vám také exkluzivní rozhovor s paní ředitelkou, která

se rozpovídala o své cestě v rámci policie, o změnách, které

naši školu čekají, ale také se svěřila,

co ráda dělá ve volném čase. Nechybí

ani příspěvky od kolegů ze Sokolova

a představíme vám nový projekt Naše

třída, kterou organizoval Mgr. Jan Sůva,

Ph.D., v rámci občanské nauky.

Adéla Valentová, DiS.

šéfredaktorka školního časopisu

Náměty či rovnou hotové příspěvky do časopisu zasílejte na

mail: redakce@skolamv.cz.


4 PROJEKT NAŠE TŘÍDA

8 VÁNOCE ZA MŘÍŽEMI

9 JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

10 ROZHOVOR S ŘEDITELKOU ŠKOLY

14 ŽÁKOVSKÁ RADA V DRÁŽĎANECH A KRYŠTOFOVÝCH HAMRECH

16 CO SE ŘEŠÍ NA JEDNÁNÍCH ŽÁKOVSKÉ RADY?

18 ROZHOVOR S ROMANEM MALÝM

20 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

24 SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ

26 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

28 HRDINOVÉ NAŠÍ ŠKOLY

30 AKCE ŽÁKŮ UBYTOVANÝCH NA INTERNÁTU

32 VÁNOČNÍ TIPY

OBSAH

Ozvěny z Hrdlořez

12. číslo, ročník VI.

Vychází: prosinec 2022

Vydává: redakční rada Vyšší

policejní školy a Střední policejní

školy Ministerstva vnitra v Praze

redakce@skolamv.cz

+420 974 845 334

ŠÉFREDAKTORKA PRAHA:

Valentová Adéla

JAZYKOVÉ KOREKCE:

Šťastná Miroslava

REDAKCE PRAHA:

Bočková Tereza,

Kratochvílová Linda,

Reindl Jiří

ŠÉFREDAKTORKA SOKOLOV:

Kateřina Jurcsiková

REDAKCE SOKOLOV:

Machulka Josef, Arnoldová Anna,

Pinkasová Viktorie, Ballon Ondřej,

Breiská Barbora, Míšánková Bronislava,

Ryvolová Jana, Stoklasová Barbora

GRAFIKA:

Valentová Adéla

Publikování nebo šíření

jakéhokoli obsahu z časopisu bez

písemného souhlasu redakční

rady časopisu je zakázáno.


4

PROJEKT NAŠE TŘÍDA

V rámci občanské nauky prováděli žáci prvního ročníku pracoviště Praha dotazníková šetření

ve svých třídách, aby zjistili, jaký je vztah jejich třídy k čtrnácti zadaným tématům (vzdělávání/

škola, sport, muzika/hudba, umění, příroda, policie, jídlo a pití, filmy a seriály, politika,

koníčky/hobby, média, budoucnost, covid, nadpřirozeno). Ze shrnutí jednotlivých šetření pak

dobrovolníci z každé třídy vytvořili článek, který by sloužil jako představení třídního kolektivu

podle dat založených na výzkumu. Samotné pojetí článku bylo ponecháno na jejich tvůrcích. A

zde jsou výsledky …

SHRNUTÍ NAŠICH ŠETŘENÍ - 1. A

Bylo, nebylo, za sedmero horami, sedmero sovami, stál Jiří, který se jednoho dne rozhodl, že nás

„podělá“ tím způsobem, že nám zadá dotazníkové šetření. Nejdřív jsme si vylosovali dvojice,

následně nám byla přiřazena témata. A mohli jsme začít s prací.

Jako první téma, které bychom chtěli otevřít, je vzdělání. Jelikož se nacházíme na prestižní,

výběrové škole, je pro nás vzdělání velmi důležité, a proto se více než polovina žáků věnuje

učení 3-4krát týdně. I když 1/3 žáků má svůj nejoblíbenější předmět sebeobranu a drtivá většina

se věnuje sportu, tak i přesto skoro polovina respondentů zatím neví, zda chce po této škole

nastoupit k Policii ČR. Ale čemu jsme jakožto třída velmi otevření, je třeba třídění odpadu

doma nebo sbírání odpadků v lese.

Ohledně umění toho naše třída moc neví. Mnohem raději

se zajímáme o muziku, kterou posloucháme nejčastěji při

dopravě a většinou v českém nebo anglickém jazyce. Taky se

rádi zajímáme o filmy, protože je to další věc, kterou můžeme

dělat, když se nudíme. Náš nejoblíbenější herec je legenda

Dwayne Johnson.

Dále jsme jako třída větší fanoušci McDonaldu než KFC. Jako

nejoblíbenější jídlo u nás vyhrála pizza. Ohledně alkoholu naše

třída odpověděla, že pije jen příležitostně, takže budoucnost

naší třídy je ještě docela nadějná. A někteří dokonce vědí, čím

se chtějí v budoucnu stát.

Další téma, které bychom tady chtěli otevřít, jsou média.

Většina z naší třídy se o média nezajímá, ale i tak drtivá část

třídy ví, že média náš život velmi ovlivňují. Hodně z nás se

zajímá o to, jestli je článek opravdu pravdivý, nebo ne, což je velmi důležité. Hodně „fake news“

se může objevovat u politiky, ale většinou ty blbosti, co píšou o politice, jsou pravdivé.

Ke konci se zaměříme na témata, která nám jsou nepříjemná. Nadpřirozeno. Víc než 10 lidí z

naší třídy zažilo něco paranormálního, a to třeba samovolné otevírání dveří nebo divné zvuky.

Většina z nás věří v duchy, někteří ale i v démony a vlkodlaky. A téma, o kterém naše třída nemá

taky moc pozitivní myšlenky, je covid. Samozřejmě, že většina naší třídy ví, že distanční výuka

nám moc vědomostí nepředala. Skoro všichni si už nepřejeme distanční výuku zažít, a proto

kromě 3 lidí je celá naše třída naočkovaná proti Covidu-19.


NAŠE 1. B

Naše třída provedla výzkum na různá témata, pokud vás zajímají názory

a záliby nováčků na policejní škole ze třidy 1. B, tak je tento článek právě

pro vás.

Patříme do mladší generace, která už se oproti našim rodičům a prarodičům

mimo jiné ani moc nezajímá o umění a podobně. Preferujeme spíš sport,

internet a elektroniku.

Většinu svého volného času trávíme provozováním sportovních aktivit

a taktéž se účastníme školních zájmových kroužků. Naše třída nejvíce navštěvuje kroužky

bojových sportů, jako je například judo a karate, máme tu také pár

„kopaček“ a hráčů ragby.

Žáci naší třídy ve volném čase také velmi rádi poslouchají hudbu. Muzika

a její žánr jsou jedny z mála věcí, ve kterých se ale názorově rozdělujeme

do různých skupin. Většinou však upřednostňujeme zahraniční zpěváky

před těmi českými.

Svůj čas trávíme také na internetu, na kterém

se převážně díváme na filmy a zejména

seriály. Mezi nejsledovanějšími žánry převládá horror, akční a

fantasy. Když zrovna nekoukáme na filmy a seriály, tak různě

brouzdáme po internetu. Všichni také používáme sociální sítě,

převážně k zábavě a ke komunikaci s přáteli. Mezi nejpoužívanější v naší třídě patří Instagram.

Těsně v závěsu je TikTok. Noviny a časopisy používáme minimálně, protože na internetu je to

pro nás pohodlnější. Televizi zapneme přibližně jednou týdně. Nejvíce důvěřujeme informacím

ze zpravodajských serverů a televize, nejméně ze sociálních sítí, novin a časopisů.

Naše třída se většinově shodla na tom, že jsme spíše spokojeni se systémem školství u nás v České

republice. Na naší SPŠ MV se úplně všem z nás zatím líbí, to je pro školu velmi dobrá vizitka.

Dělali jsme hodně pro to, abychom se sem dostali, a dokázali

jsme to i přes to, že nám koronavirová pandemie znepříjemnila

přípravu na přijímací řízení. Mezi naše nejoblíbenější předměty

patří SPP, protože máme rádi pohyb a výuka SPP je velmi

zajímavá. Máme rádi také biologii, protože je podána zábavnou

formou, hlavně díky paní učitelce Vopěnkové.

Většina z nás má dobrý vztah k policii, což pochopitelně vyplývá i z toho, kterou školu

navštěvujeme. Jako nejdůležitější složku policie zvolili naši respondenti

policii kriminální. Kriminální policie je pro nás nejzajímavější a

nejdůležitější hned z několika důvodů. Kriminalita pořád roste a slyšíme o

ní velmi často v rádiu, televizních novinách i na sociálních sítích, na kterých

se často pohybujeme. Naše třídní učitelka paní Věra Kopecká pracovala u

kriminální policie 20 let. Když se na kriminální policii

podíváme hodně s nadhledem, tak je přeci jednou z

nejdůležitějších proto, aby po světě neběhali nějací

vrahové, ne? Tedy aspoň takový pohled na věc má

5


6

třída 1. B. Také je o práci kriminální policie natočena spousta seriálů a filmů –

tzv. „kriminálek“. Těsně v závěsu za kriminální policií je podle dotazníkového

šetření naší třídy pořádková policie.

Práci u policie vnímáme jako prestižní povolání, a proto se k policistům na

veřejnosti snažíme chovat uctivě. Práce policisty podle nás obnáší vysoké

množství fyzické i psychické síly, odvahu a také úsilí. Jedním z nejdůležitějších

poznávacích znaků policie je také uniforma – zde více než polovina respondentů

označila jako nejhezčí uniformu portugalskou.

Žákům 1. B není lhostejné, jak se stravují, v jakém prostředí se pohybují a v

jakém prostředí se budou do budoucna pohybovat.

I přesto, že nám na stravování záleží, tak si občas dají něco na zub ve fastfoodu až tři čtvrtiny

z nás, a to dokonce minimálně jednou za měsíc. Nejsme však žádní tlouštíci, naše sportovní

aktivita nám ten občasný fastfood úspěšně kompenzuje. Kromě občasného nezdravého jídla

pijeme i slazené nápoje. Nejčastěji ze všeho ale pijeme vodu a hned po ní je překvapivě káva.

Protože jsme aktivní a jsme převážně sportovci, pohybujeme

se celkem často v okolí přírody. Čtvrtina z nás tráví v přírodě

dokonce většinu svého volného času, proto nám není jedno, jak

se k přírodě my a naše okolí chováme, a stojíme si za tím, že

přírodu je třeba ochraňovat. Chtěli bychom ji mít čistější, ale

nevíme, jak apelovat na lidi, kteří okolí znečišťují. Doufáme tedy,

že v budoucnu bude příroda čistější, abychom měli kvalitnější

ovzduší a aby měla zvířátka čisté domovy.

Když už jsme se dostali k té budoucnosti, dělali jsme průzkum i

na toto téma. Shodli jsme se na tom, že v budoucnosti bude umělá

inteligence rozšířená po celém světě a lidstvo bude rozšířené i na

jiných planetách. Jsou to však vše jen teorie a nikdo z nás neví,

co bude zítra.

Co se týče politiky, naše třída se v ní celkem orientuje. Politice se

nevěnují jenom 4 žáci z naší třídy, zbytek má aspoň minimální

přehled. Většina z nich však není se současnou politickou situací v České republice spokojena.

Situace ve světě a v Evropě teď není kvůli válce na Ukrajině úplně dobrá. Také z toho důvodu

je na území České republiky krize v podobě zvyšování cen energií, většina našich spolužáků

však vnímá odmítnutí ruského plynu jako správný krok a vyjádření odporu k válce. Kdyby

probíhaly prezidentské volby v naší třídě, vyhrál by Petr Pavel s 19 % hlasů. Myslíme si, že už

jsme ve věku, kdy bychom se měli v politice aspoň trochu orientovat, za chvíli totiž budeme

moct jít volit a ledacos změnit.

Naše třída je téměř ze tří čtvrtin nevěřící. Pokud už je někdo z respondentů věřící, vyznává

křesťanství. Což tedy znamená, že ve třídě máme pouze nevěřící a křesťany, nikdo z nás

nevyznává žádné jiné náboženství. Paradoxem však je, že drtivá většina našich spolužáků z 1.

B věří v posmrtný život. Skoro všichni z nás také věří, že existuje mimozemský život, takzvaní

mimozemšťané.

Foto portugalské uniformy: members.quicknet.nl na http://www.policejninoviny.cz/poznej-e2809esvehoe2809cpolicistu-policejni-uniformy-v-ceske-republice-a-jinde-v-evrope.html.

Ostatní fota pořídili žáci třídy.


7

TŘÍDO 1. C, PŘEDSTAVTE SE!

Toto uskupení ve vyrovnaném poměru chlapců a dívek prokázalo, že jsou

jako ostatní třídy hodni studovat svůj chtěný obor na své chtěné škole, jenže

kdo jsou tyto nové přírůstky, bažanti? Měli bychom jít tedy od začátku, a to je

zmíněná škola.

Hodně z nás spíše rádo chodí do školy a skoro všichni chtějí dále studovat i

po jejím dokončení. Stejnokroj tvoří každodenní nutnost a nám vůbec nevadí

takto se odívat, jen když si ho nemusíme prát od skvrn. Což nás přivádí k

dalšímu bodu, a tím je jídlo. Nemyslíme ve školní kantýně, ale osobní životní styl. Většina se o

svůj příjem potravy a pitný režim stará a snaží se o zdravé vyplnění svého

jídelníčku, byť nejí pravidelně v důsledku buď toho, že ráno zaspí, nebo ze

školy dorazí chvíli před večeří. O své zdraví se staráme tím, že sportujeme,

a tak jsme dostatečně aktivní na to, aby nás nějaký fastfood rozhodil.

Rovnou na sport navážeme tvrzením, že nejčastější jsou bojové a míčové

sporty, atletika, ale i tanec. Většina z nás se svým aktivitám značně věnuje,

a to s radostí, i když předchozí doba jejich provozování značně umlčela.

Covid v nás i přesto, že ho každý neprodělal, zanechal aspoň částečnou

změnu vnímání fungování světa, ať pozitivně či negativně, a ujasnil, čeho

všeho je schopen. Uvědomujeme si, že ukončení tohoto stavu neodstranilo

veškeré problémy světa, s nimiž se budeme potýkat a již potýkáme. Mluvíme

o přírodě. Znamená pro nás mnoho a vnímáme její ohrožení ze strany lidí.

Snažíme se aspoň malými krůčky pomáhat, aby to, co zbyde po nás, netvořilo

jen zpustlou planinu dříve kvetoucí krásy. Mluvíce o budoucnosti, měli bychom

v ní rovnou pokračovat. Jsme si z valné části vědomi své budoucnosti a našeho

místa v ní, odhodlaní dosáhnout svých cílů a nediskutabilně svého vzdělání.

Chtěným povoláním povětšinou jako policisté a kriminalisté hodláme lidem

pomáhat za cenu sebe samých. Omezování našeho

volného času se již stalo tradicí, ale co ho vlastně tvoří? No, každý má

nějaký koníček, převážně sportovní, ale o tom jsme se již bavili, jen ještě

podotkneme, že nejvíce zastoupeni jsou fotbalisté a atleti.

Teď trochu z klidnější stránky, co takhle hudba a umění? Samozřejmě

hudbu posloucháme, a to každý den ve volném čase nebo při cestování. S

poslechem raději té zahraniční cítíme k hudbě značné citové pouto, a to i k umění, tedy zhruba

z poloviny. Jen pár z nás je ochotno považovat se za umělce. S knihami je to podobně na půl,

někteří čtou, jiní ne a stejné to je s divadly. Zato ve filmech a seriálech se vyznáme, zvláště v

kriminálním žánru a většinou v angličtině.

Další na listě jsou média, nejvíce čerpáme informace z internetu a Instagramu, ale vždy je

bereme s rezervou. Co se týče politických médií, náš zájem je minimální.

Zakončeme toto představování trochu netradičním

způsobem, dalo by se říci, že nadpřirozeně. Většina z nás

si pod tímto pojmem vybaví duchy, bohy či jakási kouzla.

Tyto jevy většinou vnímáme z již jmenovaných médií, ale

krom toho se o nadpřirozeno nikdo pravidelně nezajímá.

Doufejme tedy, že naše cesta k maturitě nebude jen zvrat

nečekaných událostí, a jestli věříme v nějaké kouzlo, je to

kouzlo úspěchu.


8

VÁNOCE ZA MŘÍŽEMI

Ve dnech 14. 11. 2022 a 16. 11. 2022 se

žáci tříd 2. D a 2. E zúčastnili exkurze v

areálu věznice v Horním Slavkově.

Tato exkurze byla velmi zajímavá, a

proto jsem se rozhodl oslovit pracovníka

vězeňské služby, pana Mgr. Bc. Jiřího

Grosmana, který ve vězení působí

jako speciální pedagog, a požádal ho

o zodpovězení několika otázek, jež mě

při návštěvě věznice napadly.

Vězeňská služba ČR, věznice Horní Slavkov (zdroj: otta-vzduchotechnika.cz)

S blížícími se vánočními svátky padla také otázka, jak vypadají Vánoce z druhé strany mříží.

Jaký režim mají vězni o Vánocích?

„Věznice se vězňům snaží zpříjemnit tuto dobu „vánoční stravou“, jako je např. řízek a

bramborový salát. Většinou se vězňům přeruší výkon kázeňských trestů, ale to jen v případech,

kdy byl kázeňský trest udělen za mírnější kázeňský přestupek. Občas se věznici nabídnou

neziskové organizace, především církevní, které nabízejí pořádání tematického programu,

jakým je například vánoční koncert. Takovýto program obvykle trvá 1-2 hodiny. Velikost

prostor věznice bohužel nedovoluje možnost účasti všech vězňů, a tak jsou vězni vybíráni podle

jejich chování a dle uložených trestů.“

Jak je to s dárky?

„Vězni mohou dle zákona dostat každý rok dva dárky, přičemž jeden je určený k narozeninám

a druhý zpravidla k Vánocům. Co se obsahu těchto balíčků týče, tak jsou obecně oblíbené

potraviny a osobní potřeby (především káva a cigarety). Od věznice potom dostávají balíček

obsahující 2 l Coca-Coly, nějaké ovoce a sladkosti.“

Jak vnímají Vánoce samotní vězni?

„To je člověk od člověka, každý se s touto situací vyrovnává jinak. V této věznici je mnoho

recidivistů, pro které to rozhodně nejsou první Vánoce za mřížemi, a je vidět, že vánoční svátky

zvládají o dost lépe než poprvé trestaní vězni. Pro ty je samozřejmě absence rodiny a přátel

psychicky náročnější.“

Děkuji panu Mgr. Bc. Jiřímu Grosmanovi za jeho rozhovor, který poskytuje zcela jiný náhled

na blížící se vánoční svátky.

Josef Machulka, 2. E


JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

9

„Ježíškova vnoučata“ je akce pomoci zpříjemnit Vánoce opuštěným seniorům, které se zúčastnila

třída 1. C se svým třídním učitelem. 15. 12. 2022 předali zástupci třídy panu Kolomanovi jeho

vybraný vánoční dárek a chvíli si s ním podebatovali o Vánocích. Věříme, že se příště této akce

zúčastní celá škola a my budeme moci předat více dárků (nebo hodnotnější dary ).

Karel Bůžek a třída 1. C


10

ROZHOVOR S ŘEDITELKOU ŠKOLY

I přestože nebyla v přímém výkonu, za svou kariéru poznala policejní práci z mnoha různých pohledů.

Byla u vražd, smrtelných dopravních nehod, měla možnost spolupracovat s leteckou a pyrotechnickou

službou, s kriminalistickými techniky apod., měla možnost nahlédnout do kuchyně v podstatě všech

policejních profesí, které vás napadnou. Řekla nám, že není individualista, je týmový hráč. Má kolem

sebe ráda rodinu a přátele a kvalitní čas se svými blízkými je pro ni forma relaxace. Představujeme vám

naši novou paní ředitelku plk. Mgr. Ivanu Ježkovou, MBA.

Můžete se nám ve stručnosti představit? Rády bychom se dozvěděly něco o vás a vaší kariéře u policie.

Zajímá nás také, co vás vedlo k tomu, abyste se přihlásila na pozici ředitelky naší školy.

Svou policejní dráhu jsem započala 1. listopadu 1995, což už je 27 let. Tehdy jsem přišla na Krajské

ředitelství policie – tehdejší Správu Východočeského kraje

– v mém domovském městě Hradci Králové. Tam jsem

začala pracovat na převážně administrativních pozicích.

Předtím jsem byla 13 let učitelkou v mateřské škole. Tato

výzva mi, jak už to někdy bývá, přišla do cesty, já ji uchopila

a postupně jsem se po tom policejním žebříčku začala

posouvat. Někdy díky tomu, že jsem byla ve správný čas na

správném místě, někdy i díky lidem na správném místě, ale

možná tam hrála roli i má ochota pracovat více než ostatní.

Kromě královéhradeckého krajského ředitelství jsem

působila poměrně dlouho na cizinecké policii, na tehdejší

Vyšší policejní škole MV v Pardubicích, na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy i na Policejním

prezidiu ČR. A právě na cizinecké policii si jednou jeden funkcionář usmyslel, že bych mohla být

dobrá tisková mluvčí. Koneckonců moje možná dobré komunikační schopnosti mě přivedly na více

než 12 let i do Antikonfliktního týmu Policie ČR, jehož činnost je postavena výhradně na komunikaci.

A to zejména v extrémních a vyhrocených situacích. Začala jsem se tedy orientovat tímto směrem.

Nejprve jsem působila jako samostatná tisková mluvčí, pak jako krajská vedoucí a nakonec jsem měla

možnost vést všechny tiskové mluvčí a preventisty v celé Policii ČR z pozice vedoucí odboru tisku a

prevence na Policejním prezidiu ČR. Metodicky jsem tedy řídila celé PR policie. Tehdy jsem pracovala

pro policejního prezidenta, což pro mě byla také velká škola života.

Velká výzva přišla v okamžiku, kdy jsem dostala nabídku přihlásit se do výběrového řízení na ředitelku

kanceláře Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. V té době jsem měla za sebou

poměrně dost různých pozic na různých stupních řízení, ale místo ředitelky kanceláře bylo pro mě

hodně zlomové. Tam jsem si zkusila, jaké to je řídit a vést lidi různého zaměření, nejen „tiskaře“, ale

také „utajováky“, „krizaře“, právníky, specialisty na mezinárodní spolupráci, ostrahu objektů a další.

Kancléř je totiž takový „univerzální voják“.

Určitě je potřeba říct, že jsem nikdy nebyla ten policista na ulici. Byť jsem pracovala dlouho na již

zmíněné cizinecké policii a krajských ředitelstvích, byla jsem vždy takový zejména týmový hráč, který

vlastně pomáhá výkonným policistům. Pro mě to ale znamenalo seznámit se se všemi těmi profesemi.

Tiskový mluvčí totiž musí znát z policie v podstatě úplně všechno. Od vnější služby, tzn. pořádková,

dopravní a cizinecká, musí samozřejmě znát veškeré parametry služby kriminální policie a vyšetřování,

veškerá odvětví od těch nejvíc známých, tzn. násilnou, hospodářskou, ale i majetkovou, mravnostní

trestnou činnost, trestné činy páchané na mládeži a další a další. K tomu musí rozumět speciálním

činnostem, jako jsou kriminalistické techniky a expertízy, jízdní policie, kynologie, hipologie atd.


11

Odborností, které tiskový mluvčí musí znát, je strašně

moc. Já jsem ale díky této práci měla možnost získat nejen

znalosti a dovednosti v mnoha policejních odvětvích, ale

také hodně profesních kontaktů. Když jsem pracovala na

policejním prezidiu, měla jsem možnost poznat všechny

krajské ředitele, ředitele útvarů s celorepublikovou

působností i ředitele služeb z celé ČR.

Když mi tedy přišla do cesty výzva, zda bych se nechtěla

přihlásit do výběrového řízení na ředitelku školy,

uvědomila jsem si, že tohle je ta možnost, díky které

bych mohla zúročit všechny dosavadní zkušenosti a svou

dosavadní profesní cestu. Už jsem věděla, co obnáší vést tým lidí, a tušila jsem, že je to pozice, kde

budu moct zúročit i své kontakty. A to je právě jeden z úkolů, který jsem dala sama sobě – otevřít školu

nejenom veřejnosti, ale také policii. Chci, aby velmi úzké propojení bylo zřejmé a citelné, aby žáci,

kteří přicházejí do naší školy, věděli, kam směřujeme. Jsme školou rezortní a hlavně úzce profilovanou.

Maturita je velmi důležitá, všeobecně vzdělávací předměty představují nezbytnou součást každé

střední školy, k tomu ale musíme navíc školu daleko intenzivněji profilovat policejním směrem. Když

jsem si tohle uvědomila, utvrdilo mě to v tom, že bych to mohla zkusit. Šla jsem do toho s vědomím,

že výsledek je nejistý, protože vedle mě se o post ředitele školy ucházelo dalších sedm uchazečů. Bylo

to sedm mužů a já. Když jsem se ocitla v cílové rovince jako vítěz, tak mě to samotnou opravdu hodně

překvapilo. O to větší je to pro mě výzva. Chci říct, že jsem za to moc ráda. Chci pomoct vám žákům

právě v tom profilování, směřování a v uvědomění si, na jaké škole jsme a proč.

Co máte v nejbližší době v plánu? Právě například v tom profilování policejním směrem?

To nejbližší, co vás žáky aktuálně čeká, jsou policejní ambasadoři. Od následujícího pololetí se v každé

třídě všech ročníků (vyjma čtvrtého z důvodu končícího studia a příprav ke složení maturitní zkoušky)

objeví policejní ambasador, což bude člověk, který u policie dosáhl vrcholu. V Praze se jedná o policisty

na vrcholných manažerských postech, všichni jsou ředitelé útvarů a služeb, mnohdy v generálských

hodnostech. V Sokolově bude policejním ambasadorem krajský ředitel Krajského ředitelství policie

Karlovarského kraje, který si určil své kolegy, kteří budou s žáky pracovat. Zkrátka jsou to všechno

velmi zajímaví lidé, kteří mají za sebou velký kus práce a v naprosté většině také dlouhou cestu u

policie. Chci, aby tito policisté byli pro vás žáky vzorem, motivací, aby vám ukázali cestu, kterou se

v rámci policie vydali. Jakým způsobem můžete uplatnit a rozvinout své dovednosti, se kterými do

školy přicházíte, i jakou možnost má každý nový mladý policista, který přichází sloužit veřejnosti.

V tuto chvíli již mám příslib všech těchto ambasadorů a musím říct, že mě velmi mile překvapilo, s

jakým nadšením do tohoto projektu s námi jdou. I přes náročnou práci, odpovědnost a vysoké časové

vytížení se chtějí vám, našim žákům, věnovat. Všichni mi potvrdili, že vědí, že čas věnovaný naší škole

se policii vrátí v nových mladých perspektivních policistech, kteří budou připraveni sloužit v řadách

policie.

Důležitým faktem je také to, že jsme s krajským ředitelem Krajského ředitelství policie hl. m.

Prahy podepsali dohodu o spolupráci v rámci zážitkových

a motivačních akcí, které vás čekají v daleko intenzivnějším

rozsahu než doposud. Budete moci mnohem více proniknout

a nahlédnout do policejní práce. Současně musíme ale také

pamatovat na to, že máme povinné osnovy vyplývající ze

vzdělávacího programu, a s tím související povinnosti v rámci

výuky, které musíte splnit. Na druhou stranu vybraným žákům,

kteří nezanedbávají výuku a budou ochotni se látku doučit,

jsem připravena omluvit i nějaké hodiny navíc a umožnit jim


12

za odměnu vhled do práce dalších speciálních útvarů,

například URNA, zásahová jednotka, případně

účast na nějakém jednoduchém úkonu v trestním

řízení, například při ohledání místa činu v pozici

nezúčastněné osoby, a to se službou kriminální policie

a vyšetřování. To jsou možnosti, které se nám otevírají

a které chci umožnit našim žákům i za odměnu.

To je přesně to, co potřebujeme – motivaci!

Je to tak, když vidím nadšené prváky, kteří jsou hrdí

na to, jak se sem dostali, chci, aby jim to zůstalo až

do konce studia, aby nadále pokračovali a se stejným

nadšením pak nastoupili k policii. Vážím si toho, že jsme výběrová škola. Jestliže se k nám hlásí přes 600

uchazečů a sítem projde 100, pak je to důkaz, že vy, žáci naší školy, jste opravdu ti nejlepší! Můžeme si

tedy vybírat. Musím také ale zároveň říct, že pokud už se žák dostane na takto úzce profilovanou školu

a nechce být policistou ani pracovat v bezpečnostních složkách, má možnost studovat na gymnáziu

nebo na jakékoliv jiné odborné škole. Takto jsem to prezentovala i na dnu otevřených dveří. Jde mi

o to, že pokud už se jednou žák rozhodne studovat na policejní škole, tak je to pro mě signál, že chce

sloužit veřejnosti, že chce naplňovat krédo „pomáhat a chránit“, být potřebný a sloužit v Policii ČR.

O tom jsme se bavili ve třídě s lidmi, kteří nechtějí pokračovat v řadách policie, že to je nespravedlivé vůči

těm, kteří by chtěli touto cestou jít.

To je velká pravda. Bohužel se sem hlásí i tací, jejichž hlavní motivací je, že předpokládají, že budou

mít úlevy díky vrcholovým sportovním aktivitám, ale tak to není. Ano, úlevy dostanou, protože jsme

škola, která dbá na fyzickou zdatnost, ale nerozumím tomu, když mi v některé třídě řeknou žáci, že

nechtějí a nikdy nechtěli být policisty. Tak proč tu jsou? Tohle chceme změnit.

Věříme, že tohle se změní právě díky tomu, co jste už uvedla. A s tím souvisí i povinná odborná praxe ve

třetím ročníku…

Ano, i podoba praxí se mění. Zaregistrovala jsem, že se některým žákům nelíbí, že by museli absolvovat

praxi v Praze, nicméně právě policisté z Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy nám nabízejí tak

atraktivní praxi na 14 dní, kdy se nezastavíte. Proběhne-li to tak, jak to mají v plánu, bude vás čekat velmi

zajímavá praxe, která přinese spoustu nových informací, vjemů a zážitků. Dostanete se na oddělení

služební hipologie, ke kynologům, na pohotovostní motorizovanou jednotku, na odborná pracoviště,

např. odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál, integrované operační středisko, oddělení dokladů a

speciálních činností cizinecké policie a mnoho dalších. Tam by se žák, který by chtěl absolvovat praxi

na obvodním oddělení v místě svého bydliště, nikdy nedostal. Stejně tak jsou domluvené odborné

praxe pro žáky v Sokolově, i tam máme podepsanou dohodu o spolupráci s krajským ředitelem.

Máme zkušenosti, že ti, kteří byli předchozí roky na praxích, tak právě mimo Prahu měli praxi zajímavou

a ti v Praze jen chodili po exkurzích.

Je nutné připomenout, že vy se jako žáci nemůžete zapojit do výkonu přímé policejní práce, to bohužel

nejde. Ale nebojte se, řešíme také, aby byl prostor pro individuální dotazy, aby na jednom místě nebyla

celá třída najednou a měli jste tak prostor ptát se a diskutovat. Abyste se dozvěděli opravdu to, co vás

zajímá, a nebyli pouze ti, kteří se na to dívají. Nemůžeme ale po policistech chtít, abyste nahlíželi do

spisů, seděli u výslechu apod. Jsou pravidla a hranice, za které výkonná policie jít nemůže. I tak ale

věřím, že to pro vás bude záživná praxe a že vás posune.

Zajímá nás, zda plánujete spolupracovat se žákovskou radou.


13

Žákovské radě hodně fandím a jsem jí nakloněná, protože vedení školy

není schopno hovořit se všemi žáky školy, to prostě není možné. Proto je

skvělé, že si sami žáci zvolili své zástupce za jednotlivé třídy a jsou tu od

toho, aby za třídu prezentovali dotazy, připomínky, případné stížnosti a

návrhy na zlepšení. To je to, co potřebujeme. My mnohdy ani nevíme, co

vás trápí. Já teď s napětím očekávám první zápis z výjezdního jednání, které

bylo prý velmi plodné a přínosné. Pan zástupce mi říkal, že to bylo fajn,

že se dozvěděl spoustu věcí, a jsem zvědavá na shrnutí všech informací,

o kterých rada jednala, co vás zajímá, co budete chtít probrat a změnit. S

vedením školy vše důkladně probereme. Nebude nic, co bychom zametli

pod koberec nebo se tím nezabývali. Samozřejmě neslibuji, že všechno je

reálné řešit, ale věci, které řešit půjdou, tak se jimi určitě budeme důkladně zabývat. Musí mít ale

racionální základ, nesmí to být žádné vzdušné zámky , které nejsme schopni v praxi realizovat.

Pokud to nebude možné, žákovská rada určitě dostane informaci, že to nepůjde a také proč to nepůjde.

Poté, co s vedením projednáme vaše požadavky, se s radou osobně sejdu a vysvětlím jí, co ano, co

možná a co ne.

Nám stačí často i kolikrát jen vysvětlit, proč to nejde. Dosud nám vadilo, že se něco zamítlo, a my ani

nevěděli proč.

A přesně od toho žákovská rada podle mě je. Jedná se o komunikační linku mezi žáky a vedením a

věřím, že bude fungovat.

Víme, že vaše práce je stresující, máte nějaké zájmy a aktivity, které vám pomáhají relaxovat a nabrat nové

síly?

Volného času momentálně moc nemám. Jsem hodně rodinný typ. Mám fakt

velikou rodinu, je nás hodně a můžu říct, že jsme rodinou policejní. Naprostá

většina nás dospělých slouží . Já mám dvě dcery a manžel tři syny, takže jsme

spojili dvě rodiny dohromady a naše děti už mají své děti, takže jsem babička

sedmi vnoučat a veškerý svůj volný čas se snažím věnovat právě jim. Jsou pro mě

ten největší relax. Ráda se starám i o naši zahradu a s manželem jsme milovníci

psů. Jsem bývalý sportovec, byla jsem aktivní gymnastka, kdysi (smích), dnes

už samozřejmě ne, ale i tak ráda rekreačně sportuji. Miluji lyžování, výlety do

přírody a ráda cestuji. Baví mě poznávat ve světě nové kultury. Potřebovala

bych, aby měl den 40 hodin. Dříve jsem na vnoučata

měla více času. Jsme na sebe hodně zvyklí, s manželem je bereme na výlety

i s sebou na dovolené. Těch aktivit je spousta, ale času málo. Musím teď

svůj volný čas trochu upozadit, protože škola je pro mě novým prostředím

a velkou výzvou. Je tu mnoho věcí, které potřebuji pochopit a seznámit se s

nimi, a ten čas mi rozhodně aktuálně nepřebývá, spíš mně schází.

Aktuálně je ale advent a já miluji Vánoce, takže jak to trošku jde, sebereme

se s celou rodinou a jdeme na vánoční trhy nasát atmosféru, dát si něco

dobrého a k tomu třeba i svařené víno nebo medovinu. Totéž přeji všem

našim zaměstnancům a žákům i studentům. Těm nezletilým samozřejmě

bez alkoholu . Rozhodně nám všem přeji, ať strávíme Vánoce v kruhu

svých nejbližších, ať jsou pro nás vánoční svátky radostné a šťastné. A v

nadcházejícím roce 2023 vám všem přeji především hodně zdraví a k tomu také nezbytné štěstí a

mnoho pracovních a studijních úspěchů. Také vám přeji hodně klidu a pohody v osobním životě.

Paní ředitelku vyzpovídaly žákyně 4. B Tereza Bočková a Linda Kratochvílová.


14

ŽÁKOVSKÁ RADA V DRÁŽĎANECH A

KRYŠTOFOVÝCH HAMRECH

Vedení školy se rozhodlo odměnit žáky za činnost v žákovské radě. Paní učitelka Šťastná

naplánovala výlet na vánoční trhy do Drážďan a vedení to propojilo s přespáním v Kryštofových

Hamrech a prvním jednáním rady s vedením v tomto školním roce. Výjezdu se zúčastnil

zástupce ředitelky pan Marcín, hlavní vychovatel pan Burian, výchovný poradce pan Stejskal,

paní učitelka Šťastná, paní učitelka Čížková, Adéla

Valentová a 21 radních.

Ve čtvrtek 24. 11. jsme v 8 hodin vyrazili z našeho

areálu vstříc dvouhodinové cestě. V Drážďanech pro

nás měla paní učitelka Čížková připravenou prohlídku

po památkách, po které následoval čtyřhodinový

rozchod na vánoční trhy a nakupování.

Při příjezdu do Hamrů na nás čekala večeře a

poznávačka pohádek, kterou připravila paní učitelka

Šťastná. V rámci stmelování jsme byli namícháni do

týmů i s panem Marcínem, panem Burianem a panem

Stejskalem. Vítězný tým pana Buriana vyhrál powerbanky s logem školy.

Původní plán zněl, že jednání s vedením proběhne až následující den, ale tím že jsme měli

hodně co řešit, proběhlo jednání už ve čtvrtek večer. Samotné téma školního stejnokroje nám

zabralo asi hodinu času. A tak se nám to nějak protáhlo až do 11 hodin, kdy jsme usoudili, že

bude lepší se na to vyspat.

Druhý den po snídani jsme zasedli k dalšímu jednání, které už šlo podstatně rychleji, protože

jsme věděli, že chceme probrat co nejvíc návrhů. A v 11 hodin jsme vyrazili zpátky do Prahy.

Cestou v autobuse proběhlo hlasování žákovské rady o předsedovi. Zvolena byla Tereza

Dolejšková ze 3. A.

Tereza Bočková, 4. B


15


16

CO SE ŘEŠÍ NA JEDNÁNÍCH ŽÁKOVSKÉ RADY?

Že se žákovská rada pravidelně schází, pravděpodobně víte. Že se sešla v Hamrech, už také. Ale

co se aktuálně na jednáních řeší za témata? To možná nevíte, ale právě to zjistíte!

Můžete si přečíst zápis z jednání, který zpracovala Tereza Bočková. Žákovská rada souhlasila s

uveřejněním ve školním časopise.

STEJNOKROJE

- Dotaz p. Marcína, proč se stále nenosí a jsou se stejnokrojem učitelé ztotožněni?

V Sokolově je stejnokroj bez problémů, proč ne u nás?

- žáci si stěžují na nepohodlnost

- učitelé prohřešky nezapisují -> Povede represe k nápravě?

Mohou si kupovat jiná než z e-shopu, lze akceptovat i malé logo nějaké značky.

PSYCHOTESTY

- PROJEDNÁNO-ZAMÍTNUTO

- psychotesty jsou možné až po přihlášce k policii

- pro čtvrťáky, kteří se dostanou do programu s Policejní akademií, jsou možné psychotesty v

březnu

- pokud někdo chce psychotesty dříve, je možné taky dát přihlášku k policii před maturitou, ale

zdravotní testy až po maturitě

EXKURZE

- nedodržování plánů exkurzí

- vedení výlety nezamítá, ale odmítá na výlety neodborných předmětů hradit dopravu

- také přenáší odpovědnost na učitele a celý plán akce musí vymýšlet a organizovat sami

- rada může vytvořit skupinu 18+ a pomáhat s organizací

- žáci si sami mohou kontrolovat, kam a kdy mají jet, a upozornit učitele

DOZOR na chodbách

- jeden učitel má dozor celý den, což vede k velkému vytížení učitele

- předseda rady předá podnět vedoucím oddělení

JÍDELNA

Rada by chtěla podat návrh na zlepšení snídaní.

- pan Marcín projedná s paní ředitelkou

- nejsou kuchaři, kteří by u nás chtěli pracovat, proto jsme

rádi, že jídelna se stala samostatným provozem

- proto v návrhu dát pozor, aby nám jídelna nevypověděla

smlouvu

TATAMI

- žádáme častější úklid tatami

- žáci by to mohli mít jako brigádu

AUTOŠKOLA

Smlouva s autoškolou?

- nelze pronajímat autoškole za slevy naše prostory

- možnost pronajmout SRPŠ, a to dále autoškole

- rada projedná se SRPŠ


17

INTERNÁT - z hygienických důvodů (sprchy a větrání kimon) po SPP, možnost dojít si pro

zapomenuté věci, dříve to tak fungovalo, nebo pokud jde o hlídání, žáci by nahlásili příchod a

odchod p. Burianovi a p. Černíkovi

OTEVŘENÍ:

- ZAMÍTNUTO

- dohlédnutí na včasné ukončení výuky SPP, abychom měli více času na sprchy

- možná výjimka - 3. B má SPP v pátek 0. hodinu = mají kratší přestávku, potřebují více času

VYCHÁZKY:

- upřesnit, o které měsíce by přesně šlo

- dohodnutý čas 19:30

KUCHYŇKY (vaření na vařičích):

- ZAMÍTNUTO

- nejde o kuchyňky, ale svačinové místnosti

- byla by potřeba kompletní rekonstrukce a kolaudace

POSILOVNA

- brzy budou moct jen zletilí žáci do posilovny i na tatami bez dozoru

- ten, kdo si klíče vyzvedne, nese zodpovědnost za prostor, že tam nebudou

nezletilí, a klíče i sám vrátí

- vždy minimálně ve dvou

- otevření posilovny od 14:00 hod. -> v březnu

FINANCE

- pan Stejskal prosí o zhasínání/zbytečné nesvícení

- větší teplo nebude, teplo utíká okny, které nemůžeme

vyměnit, protože staticky fungují jako nosná zeď

SPRCHY

- závěsy

- oddělení jednotlivých sprch kvůli studu některých

žáků i před stejným pohlavím

RANNÍ NÁSTUPY

- důvod vysoké nepřítomnosti?

- učitelé nezapisují – řešit se třídními učiteli

BIKOVÁNÍ - pro žáky zbytečnost a učitel stejně

zaznamenává přítomnost ve výuce

- jde o dvojitou kontrolu

- pan Marcín zjistí, jaké portály se nám počítají

- počítá se brána, tablety v jídelně, portál učitelů

HYGIENICKÉ POTŘEBY

Nedostatek toaletního papíru,

ubrousky na ruce byly zamítnuty a

fukar funguje, jak se mu chce (spíš

nefunguje)

- toaletní papír chybí nejčastěji v

pondělí

- vedení předá informaci na doplnění

a napraví co nejdříve

- elektrický vysoučeč rukou může být

až příští rok

Motto žákovské rady:

Učiňme spolu tuto „prestižní“ školu prestižní!

Dne 25. 11. byla žákovskou radou zvolena předsedkyně TEREZA DOLEJŠKOVÁ.


18

„NIKDY NESKONČIT KVŮLI PORÁŽCE A

POŘÁD NA SOBĚ MAKAT,“ ŘÍKÁ BUDOUCÍ

PROFI BOXER.

V naší malé zemi se mnohokrát zrodily sportovní legendy, které se zapsaly do dějin svými

neuvěřitelnými výkony. Další takovou legendou, kterou budeme moci oslavovat, je hrdý žák

naší sokolovské školy Roman Malý. Jeho posledním úspěchem je čtvrté místo na mistrovství

Evropy v boxu. Naše redakce s českým šampionem uskutečnila krátký rozhovor o jeho úspěších

a motivacích. Pojďme se podívat, co nám Roman o sobě prozradil…

Ahoj Romane, díky, že sis udělal čas. Jsi připraven?

Ahoj, ano, můžeme začít.

Dobrá. Jak dlouho už děláš box?

Dlouho, už okolo osmi let jsem měl první zápas.

Proč jsi začal?

Táta mi jednou řekl, ať si s ním jdu na trénink zaboxovat, a hrozně mě to začalo bavit.

Máš kromě krásného čtvrtého místa na mistrovství Evropy další úspěchy nebo cíle?

Jsem dvojnásobný mistr republiky a vítěz olympijských nadějí. Můj největší cíl je dovézt medaili

z olympiády a následně se živit profi boxem.


Jsi ambiciózní, to se musí nechat. A jak dlouho jsi se na mistrovství Evropy připravoval?

Přibližně tři měsíce.

19

Jaká je tvoje největší motivace pokračovat dál?

Moje největší motivace je moje rodina, které chci dělat radost, a jednou bych jim chtěl vrátit

všechnu tu podporu a naději, co do mě vkládají.

Co myslíš, že je tvá nejsilnější stránka, když zápasíš? Popřípadě na co nachytáš soupeře?

Myslím, že moje nejsilnější stránka jsou moje zkušenosti. Dokážu využít svoji délku a nepustit

si soupeře k sobě, ale zároveň dokážu vytvářet neustálý tlak a soupeře ukončit.

Pokud bys měl nějaký tip pro jiné boxery, jaký by to byl?

Nikdy neskončit kvůli porážce a neustále na sobě makat.

A tím končí náš rozhovor. Za sebe i celou redakci ti děkuji, Romane, za otevřenost a přeji ti

mnoho úspěchů a štěstí do budoucna. Určitě o tobě ještě všichni uslyšíme.

Ondřej Ballon, 3. D


20

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Stanoviště dopravní policie

V sobotu 3. prosince 2022 se konal v areálu Hrdlořezy den

otevřených dveří

Odbor cizinecké policie

Stanoviště poříční policie

Policisté ochotně zodpovídali dotazy

Do areálu dorazilo neuvěřitelných 1460 lidí

Byly připraveny besedy s vedením školy, kde se uchazeči a jejich rodiče dozvěděli základní informace o studiu


21

Návštěvníci netrpělivě čekají na ukázku policejní taktiky

Ukázka policejní taktiky

Policejní taktika je jedním z oblíbených

kroužků na škole

Návštěvníci byli z praktických ukázek velmi nadšení


22

Žáci naší školy pomáhali na mnoha stanovištích

Nechyběla ani oblíbená jizdní policie

V úpolovnách byly časté otázky na školní

část přijímacího řízení

Kdo měl zájem, mohl si zastřílet ze vzduchové pistole


23

Nábor Policie ČR

Stanoviště pohotovostní motorizované jednotky

Posilovna se uchazečům velmi líbila

Specializovaná učebna

Kmenové třída

Návštěvníci si mohli vyzkoušet vybavení zásahové jednotky

Pyrotechnická služba

Specializované prostory pro výuku kriminalistiky


24

SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH ČASOPISŮ

Jsme 3. nejlepší školní časopis v Praze!

Soutěž Školní časopis roku, kterou pořádá Asociace středoškolských klubů, se po dvouleté

covidové pauze vrátila a naše redakce nezahálela. V červnu jsme poslali přihlášku a ukázku

vydaných čísel za uplynulý školní rok a už máme výsledky krajského kola. Jsme velmi rádi, že

se můžeme chlubit krásným 3. místem. Dle statistického úřadu bylo ve školním roce 2021/2022

v Praze 184 středních škol s denní formou vzdělávání. Ne všechny školy vydávají časopis a

zdaleka ne všechny školy se přihlásily do této soutěže, i tak jsme ale náležitě pyšní, že v tak

velkém počtu potenciálních uchazečů jsme získali „bronzovou“ medaili.

Celostátní setkání finalistů

se uskuteční 25. listopadu v

Brně. Tou dobou jsme sice na

teambuildingové akci žákovské

rady, ale jede nás reprezentovat

redakce ze Sokolova.

Adéla Valentová


25

Sokolovská redakce školního časopisu Ozvěny z Hrdlořez

se v pátek 25. 11. 2022 vydala do Brna na akci s názvem

Multimediální den 2022, během které proběhlo vyhlášení

celostátní soutěže Školní časopis roku 2022. Redakční

posádku tvořila Barbora Stoklasová, Barbora Breiská,

Bronislava Míšánková a Ing. Kateřina Jurcsiková jako

pedagogický dohled.

„Na cestu jsme se vydaly ve čtvrtek a udělaly jsme si

zastávku s přespáním v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze. V pátek ráno jsme pokračovaly do Brna.

Cesta to byla velmi příjemná a zábavná, asi jako vždy, když se setkají čtyři dámy. Po příjezdu

na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity jsme se zaregistrovaly a

obdržely hlasovací lístky, které sloužily k hodnocení vystavených školních

časopisů v atriu FF MU. Akce trvala až do odpoledních hodin. Během

tohoto času jsme se zúčastnily slavnostního zahájení Multimediálního

dne 2022, fotovýstavy ČTK Česko-slovenské okamžiky, soutěže

Školní časopis roku 2022 a předání cen Arnošta Heinricha za nejlepší

žurnalistickou tvůrčí bakalářskou práci. Dále jsme navštívily workshopy

Dělení Československa v přímém přenosu pohledem novinářů

pamětníků a Vývoj české a slovenské fotožurnalistiky. Velmi zajímavě

pojatý byl také mediální jarmark, který probíhal v atriu FF MU, kde se

nacházela řada stánků se zajímavými hosty, jako např. stánek České tiskové kanceláře, České

televize Brno, Brněnského deníku Rovnost a MF Dnes Brno. Akce byla završena předáním

diplomů v jednotlivých kategoriích soutěže Školní časopis roku

2022. Redakce školního časopisu Ozvěny z Hrdlořez odjížděla

z Brna s krásným diplomem za cenu poroty. Tímto bych chtěla

pogratulovat a poděkovat za skvělou práci šéfredaktorce

školního časopisu Adéle Valentové, Dis., a našim školním

redaktorům,“ zhodnotila akci Kateřina Jurcsiková.

Barbora Breiská, 4. E


26

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

KARINA TŮMOVÁ

Judo

Turnaj bezpečáků

10. 11. 2022

2. místo ve své váhové kategorii do 63 kg, vůbec

nejdelší vítězný zápas turnaje (trvající téměř 8 minut)

ADAM BEDNÁŘ

Judo

Turnaj bezpečáků

10. 11. 2022

3. místo ve váhové kategorii

do 81 kg

SAMUEL KLOSOWIČZ

Atletika-skok vysoký

Krajské kolo Středoškolského

atletického poháru

22. 9. 2022

1. místo

PETR RIEDEL

Atletika-1500m

Krajské kolo Středoškolského

atletického poháru

22. 9. 2022

1. místo

ADAM REZEK a SAMUEL KLOSOWIČZ

Minikopaná

POPRASK

8. 11. 2022

4. místo

LUCIE ONDRÁČKOVÁ

Vodácký přespolní běh

Kategorie: juniorky

Trať:1 km a 5 km

Ďáblický háj

20. 11. 2022

1. místo na obou tratích


27

MARKÉTA MYŠKOVÁ

Mistrovství světa v akrobatickém rokenrolu

17. 9. 2022

Francie

7. místo

Formace ,,Falcon girls”

KATEŘINA KRUPKOVÁ

a MICHAELA MORAVCOVÁ

Atletika-skok vysoký a daleký

Krajské kolo Středoškolského atletického poháru

22. 9. 2022

3. místo

JAKUB HAVLÍK

Mistroství Evropy ESKA

Kategorie: Youth

Švýcarsko

3. 12. 2022

Zlato v kumite bez rozdílu vah

Dne 26. 11. 2022 se žákyně Eliška Hostková stala mistryní

ČR v přespolním běhu v Rumburku, odkud se nominovala

na Mistrovství Evropy v krosu konající se v Itálii. V průběhu

sezóny získala mnoho dalších úspěchů, jako například 1. místo

v Mezinárodním turnaji v silničním běhu v Itálii, 2. místo v

Mistrovství ČR na dráze v Ostravě, 2. místo v Mistrovství ČR

na 10 km v Běchovicích či 3. místo v mezistátním utkání v

Mariboru. Eliška je členkou české atletické reprezentace.


28

NOVODOBÍ HRDINOVÉ NENOSÍ PLÁŠŤ, ALE

STEJNOKROJ NAŠÍ ŠKOLY

Začátkem září přišel na sekretariát VPŠ a SPŠ MV v Praze děkovný e-mail od paní prodavačky

z obchodního centra na Chodově, ve kterém popisovala situaci, kdy zloděj z prodejny oblečení

odcizil zboží v hodnotě 21.194 Kč. V tu chvíli ale naštěstí přímo před obchodem byli žáci 2.

C Filip Seidler, Václav Odcházel a Lea Svatoňová. Kluci neváhali a za zlodějem se rozeběhli…

Když na pána zakřičeli, lekl se a ukradené věci pustil na zem. V tu chvíli by si asi mnoho lidí

řeklo, že je situace vyřešená, ale Filip s Václavem šli dál vstříc spravedlnosti s cílem pachatele

zadržet.

Následovalo prý pár komických situací. Kromě krkolomných pádů našich žáků i pachatele se

zloděj zaseknul v otáčivých dveřích u východu. Žáci s vtipem vyprávěli, že si konečně mohli

to, co se učí v předmětu speciální příprava, vyzkoušet v praxi. Kluci přiznali, že na rady svého

učitele Mgr. Jana Venzary šli do tzv. bojového režimu – dokázali vyhodnotit situaci a zachovali

se nejen statečně, ale také velmi rozumně. V jednu chvíli se totiž pachatel chtěl rozeběhnout

proti nim, ale zachovali chladnou hlavu a couvli, do konfliktu jít nechtěli.

Nakonec ale žáci pachatele přece jen dopadli a vyčkali na příjezd policistů. Lea klukům po

celou dobu pomáhala, monitorovala situaci, informovala prodavačku i následně policii o tom,

co se vlastně stalo a kde přesně pachatel odhodil ukradené zboží. Kluci říkali, že byli velmi rádi,

že jim Lea kryla záda a prý celou akci dotáhla do konce.

Na závěr žáci dodali, že už byli v situacích, kdy někoho zachraňovali nebo někomu pomáhali,

ale u trestného činu zasahovali poprvé. A kdo ví, třeba ne naposledy – za nějaký čas mohou

takto pomáhat a chránit už i v uniformách Policie ČR.


29

Na fotografiích z mimořádného nástupu žáků předává ředitelka školy plk. Mgr. Ivana Ježková,

MBA, našim třem hrdinům poděkování za projevení iniciativy a osobní statečnosti při dopadení

pachatele trestného činu.

POHOTOVÁ REAKCE NAŠICH ŽÁKŮ

Jsme hrdi na naše žáky! 2. prosince 2022 čtyři žáci naší školy – Richard Grigar, Jakub Kafka,

Pavel Kaftan (všichni z 1. C) a Jan Turek (1. A) – pomohli při volnočasové aktivitě zabránit

pokusu o sebevraždu. Zachovali se pohotově, danou osobu se pokoušeli uklidnit a mezi tím

komunikovali s Policií ČR. Uplatnili tak znalosti a dovednosti, které jsou zásadní pro studovaný

obor. Děkujeme za tak význačnou reprezentaci školy.


30

AKCE ŽÁKŮ UBYTOVANÝCH NA INTERNÁTU

Pan vychovatel Mgr. Vilém Holý je náš velký sporťák. Připravil pro žáky turnaj ve stolním

tenise, veslování, benchpressu a v páce, došlo i na předávání diplomů i medailí.

VESLOVÁNÍ:

Závodu ve veslování na 500 m se účastnilo několik žáků, kteří postupně usedali na trenažer

a za hlasitého povzbuzování ostatních žáků překonávali nejen své soupeře, ale hlavně sebe.

Výsledkem byly špičkové sportovní výkony, a hlavně radost z pohybu.

Vítězství v kategorii chlapců si odnesl Jiří Šťastný, a to nepřekonaným výkonem. Na druhém

místě se umístil Martin Štěpánek a bronzovou medaili si vybojoval Jakub Bílek.

Mezi dívkami, které soutěžily tři, si první místo odveslovala Bára Velkoborská a další dvě dívky,

Anežka Urbánková a Tereza Hejsková, se podělily o druhé místo.

BENCHPRESS:

V benchpressu, který měl pravidla dle asociace powerliftingu, se nejvíce dařilo Radkovi

Bakányimu, kterému se povedlo zvednout velmi slušných 140 kg; tímto výkonem si vydobyl 1.

místo mezi chlapci. Druhé místo si velmi dobrým výkonem získal Jakub Bílek a třetím v pořadí

se stal Jan Fišer.

Co bylo velmi sympatické, že se turnaje účastnily i tři dívky, které se nebály soutěžit mezi sebou.

V přepočtu na svou váhu si 1. místo vybojovala Eliška Vacková výkonem 48 kg. Jako druhá se

umístila Aranka Lorencová a 3. místo urvala výkonem 30 kg Marie Sušilová.

PÁKA:

V páce, která má na internátě již dlouholetou tradici, se rozhodlo bojovat o pohár a medaile

šest chlapců, z nichž si každý věřil na vítězství. Toho se nakonec stejně jako v benchpressu v

napínavých soubojích dočkal Radek Bakányi, stříbrnou medaili si vybojoval Tomáš Mašek a

třetím silákem se stal Denis Ševčík. Všichni bojovali statečně a souboje byly velmi napínavé.

STOLNÍ TENIS:

Konalo se také dlouho odkládané semifinále a následně finále turnaje internátu v ping-pongu.

Semifinále se účastnil Matěj Ponikelský a Tomáš Slimáček, který těsně porazil svého kamaráda

z pokoje. Tímto postoupil do finále, kde se utkal s Pavlem Hoškem, který předtím vyhrál nad

Nikolou Pokornou. Nejdříve se uskutečnil boj o 3. místo mezi Matějem Ponikelským a Nikolou

Pokornou, ve kterém zvítězil Matěj Ponikelský. Následné finále mezi Pavlem Hoškem a Tomášem

Slimáčkem přineslo divákům velmi kvalitní souboj, který by obstál určitě i na soutěžní úrovni.

Z vítězství se po napínavém boji nakonec radoval Pavel Hošek, který potvrdil předpoklady

mírného favorita. Ale Tomáš Slimáček se vůbec za svůj výkon stydět nemusí, neboť favorita

velmi „potrápil“.

Dále jsme si se žáky dali menší turnaj v šipkách. Chlapci se totiž rozhodli mě v šipkách porazit.

Povedlo se jim to vlastně jen tak trošku. První skončil Pavel Kaltenbrunner, já byla na druhém

místě. Vůbec nešlo vlastně o nějaké vítězství či výhru, ale o to být spolu a zahrát si. Hlavně si

povídat o problémech, radostech i přáních, prostě o čemkoli, na co není na internátu prostor.


Dále jsme si byli protáhnout tělo s žáky nebo spíše se žákyněmi na lezecké

stěně Smíchoff, kde tedy jinde než na Smíchově. Děvčatům lezení na

stěně šlo velice dobře a myslím, že pokud bude prostor, ještě si tento

poslední dobou velmi populární způsob sportování zopakujeme.

31

Jeden den jsme si vyhradili na návštěvu kina. Pravdou je, že zájem

nebyl nijak velký. Ono při dnešních cenách není

ani divu. Vybrali jsme si dva filmy promítané

ve stejném čase: Nekonečný příběh a dokument

Posunout hranice. Zvítězil film Adama Ondry

Posunout hranice. Z reakcí žáků byl dokument

velmi dobře zpracovaný, ale hlavně co se týká sportovních výkonů v

současnosti našeho nejlepšího lezce, ty byly a jsou neuvěřitelné.

V neposlední řadě paní vychovatelka Elena Hamouzová s našimi žáky

poctivě nacvičovala hudební a taneční vystoupení na vánoční večírek.

Alena Rinková a tým vychovatelů


32

VÁNOČNÍ TIPY

Blíží se čas Vánoc a vy nemáte vánoční náladu? Máme pro vás pár tipů, jak se na Vánoce

správně naladit.

Prosinec je téměř za dveřmi, a proto je nejvyšší čas začít s pečením oblíbeného cukroví. Pro

navození správné atmosféry si můžete pustit vánoční písničky. Že nevíte jaké? Máme pro vás

seznam těch nejlepších!

1. Půlnoční – Václav Neckář

2. Vánoce na míru – Ewa Farna

3. Vánoce jako dřív – Marek Ztracený a Hana Zagorová

4. Purpura – Karel Gott

5. Syn boží se stal člověkem – Karel Černoch

6. Pan bůh to tak chtěl – Karel Černoch

7. Sliby se maj plnit o Vánocích – Janek Ledecký

8. All I want for Christmas is you – Mariah Carey

9. Last Christmas – Wham!

10. Vánoce, Vánoce přicházejí

Samozřejmě je důležitá ochutnávka vašeho výtvoru. Vezměte k ruce hrnek svařeného vína (pro

děti horkou čokoládu) a dejte si jej nejlépe u nějakého vánočního filmu.

1. Sám doma (1, 2, 3)

2. Harry Potter (všechny díly)

3. Ledové království

4. Sváteční rande

5. Princezna z cukrárny (1, 2, 3)

6. Grinch

7. Vánoční koleda

8. Mrazík

9. Tři oříšky pro Popelku

10. Přijde letos Ježíšek?

Nesmíme zapomenout ani na výzdobu! Ta je velmi důležitá. Světýlka, skřítci, adventní věnec,

svíčky… Cokoliv, co vás napadne. A nejdůležitější věc nakonec. Nezapomeňte si tyto svátky

užít se svou rodinou a přáteli v klidu, míru a pohodě. My vám za redakci školního časopisu

přejeme krásné a pohodové prožití vánočních svátků a šťastný nový rok!

Barbora Stoklasová, 4. D

Bronislava Míšanková, 4. E


ZA CELOU REDAKCI VÁM PŘEJEME KRÁSNÉ

PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÝ ROK

2023, KTERÝ BUDE JISTĚ PLNÝ ZAJÍMAVÝCH

UDÁLOSTÍ, O KTERÝCH VÁS BUDEME

INFORMOVAT.

33


© Ozvěny z Hrdlořez 2022, všechna práva vyhrazena, bez souhlasu redakce přísný zákaz užívání zde zveřejněných materiálů.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!