12.01.2023 Views

SEMA firemní brožura cesky

SEMA nabízí softwarové rešení a doplnkové služby pro drevostavby, schody a klempírské systémy. Jako celosvetove prední dodavatel techto softwaru je SEMA program k dispozici v 11 jazykových verzích a je úspešne využíván u více než 11.000 zákazníku v 61 zemích sveta již více než 35 let.

SEMA nabízí softwarové rešení a doplnkové služby pro drevostavby, schody a klempírské systémy. Jako celosvetove prední dodavatel techto softwaru je SEMA program k dispozici v 11 jazykových verzích a je úspešne využíván u více než 11.000 zákazníku v 61 zemích sveta již více než 35 let.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SPOLEČNĚ<br />

VYTVÁŘÍME<br />

BUDOUCNOST<br />

3D-CAD/CAM softwarové řešení<br />

v oblasti dřevěných konstrukcí,<br />

schodů, fasád a klempířských systémů


INSPIRACI<br />

NACHÁZÍME<br />

V PŘÍRODĚ


FILOZOFIE <strong>SEMA</strong><br />

STAVĚT ZODPOVĚDNĚ<br />

Vážit si tradic a zároveň objevovat nové<br />

cesty. Stavět na vlastních silných základech<br />

a ty dále rozvíjet. My ve společnosti <strong>SEMA</strong><br />

nevěříme na buď/anebo. Myslíme a jednáme<br />

podle principu jak to/tak i ono. To je<br />

důvod proč rádi vzájemně propojujeme i<br />

zdánlivě neslučitelné kontrasty. Výsledkem<br />

jsou pak řešení, která přesvědčí svým<br />

ohledem na realizaci, efektivitu a udržitelnost.<br />

Tímto způsobem z toho získává užitek<br />

jak člověk, tak i příroda.


ZACHOVAT TRADICI<br />

TVOŘIT BUDOUCNOST<br />

ZÁKLADEM<br />

JE KOMPETENCE<br />

PROCES PLÁNOVÁNÍ DŘÍVE:<br />

ČASOVĚ NÁROČNÁ A INTENZIVNÍ<br />

MANUÁLNÍ PRÁCE<br />

Jsme z oboru a milujeme svoji práci. Proto již od našeho založení v<br />

roce 1984 jsme tak úspěšní ve všem co vytváříme. Jako vedoucí<br />

vývojáři a poskytovatelé softwarových řešení a doplňkových služeb<br />

v oblasti dřevěných konstrukcí, schodů, fasád a klempířských<br />

systémů víme přesně, co je pro naše zákazníky důležité. Každý<br />

projekt je pro nás zásadní a s výsledkem jsme spokojeni až tehdy,<br />

když je se vším skutečně spokojen i náš zákazník.


FILOZOFIE <strong>SEMA</strong><br />

PROCES PLÁNOVÁNÍ DNES:<br />

VŠE DÍKY NEJMODERNĚJŠÍMU SOFTWARU<br />

DETAILNĚ ZPRACOVANÉ A PŘEHLEDNÉ<br />

INOVACE PŘINÁŠÍ<br />

JISTOTU PRO BUDOUCNOST<br />

Našemu 3D-CAD/CAM softwaru, který je dostupný v 11<br />

jazykových verzích, důvěřují zákazníci z 54 zemí světa. Patří k nim<br />

vedle řemeslníků i průmyslové podniky, projektové kanceláře,<br />

stejně tak jako různé asociace a vzdělávací zařízení. A protože jsme<br />

odjakživa nakloněni inovacím, investujeme každoročně cca 15 %<br />

našeho celkového obratu do dalšího rozvoje softwaru <strong>SEMA</strong>. Ten<br />

tak našim zákazníkům po celém světě stále více a více usnadňuje<br />

život.


JEDEN SOFTWARE<br />

PRO VŠECHNY OBORY<br />

MNOHO ASPEKTŮ<br />

MNOHO VÝHOD<br />

FASÁDY A<br />

KLEMPÍŘSKÉ SYSTÉMY<br />

SCHODY<br />

Práce napříč řemesly jsou teď snadnější než kdy jindy. Ať už v<br />

oblasti dřevěných konstrukcí, schodů, fasád i klempířských<br />

systémů: Intuitivně ovládaný 2D/3D software od firmy <strong>SEMA</strong><br />

představuje optimální plánovací a konstrukční nástroj napříč<br />

těmito oblastmi stavebnictví.<br />

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE<br />

Tam kde dříve často chyběl přehled o projektu a bylo nutné<br />

pracně řídit komplikované procesy, dnes do sebe všechno již<br />

plynule zapadá. Každý detail je tak projektován individuálně a pro<br />

všechny ostatní přehledně znázorněn. Díky tomu lze zajistit<br />

maximální bezpečnost, rychlost a efektivitu během celého<br />

procesu plánování.<br />

Náš software neustále dále rozvíjíme, aby i nadále vyhovoval<br />

rostoucím požadavkům našich zákazníků. Dvakrát ročně proto<br />

vydáváme novou verzi programu. Snadněji si svou investici nelze<br />

pojistit.


7050<br />

340<br />

190 210 130<br />

3070<br />

130<br />

2<br />

3500 130 2980 130 1000 130 4000 340<br />

1000 980 1000<br />

3<br />

6<br />

9400 3800 1350<br />

12550<br />

4590 1750 1000 650 4570<br />

850 (1250) 850 (1250)<br />

800<br />

1970<br />

170<br />

800<br />

1970<br />

600<br />

3600 130 4760<br />

800<br />

11970<br />

1090 1950 2660 1950 2200 950 1750<br />

1300 (1000) 1300 (1000)<br />

1300 (1000)<br />

12550<br />

4860<br />

700<br />

1970<br />

230 700 950<br />

4600 130 3760 130 3250<br />

1000<br />

5<br />

800<br />

1970<br />

4<br />

1500<br />

SOFTWARE <strong>SEMA</strong> PŘEHLED SLUŽEB<br />

1030 1950 1470 1950 650<br />

1300 (1000)<br />

1300 (1000)<br />

2770 400<br />

1520 130 1520<br />

3170 130 1190<br />

1170 1900<br />

280 1750<br />

340 6370 340<br />

3040 1400 1000 2350 1000 1300<br />

1300 (1000) 1300 (1000)<br />

300 7150<br />

7050<br />

SNADNÉ<br />

PROJEKTOVÁNÍ<br />

OD MALÝCH<br />

PO VELKÉ<br />

SPOLEČNĚ<br />

JEŠTĚ LÉPE<br />

PŘEHLED<br />

HLAVNÍCH VÝHOD<br />

Zobrazení i uživatelská struktura programu<br />

jsou nastaveny podle běžných pracovních<br />

postupů řemeslníků.<br />

Předdefinovaná technika zpracování<br />

standartních dat zaručuje efektivní procesy<br />

projektování. Uživatel si navíc může vše<br />

libovolně individuálně uzpůsobit. Veškeré<br />

projektování probíhá automaticky ve 2D i<br />

3D – právě v případě změn to znamená<br />

značnou úsporu času.<br />

Ať už se jedná o drobného řemeslníka<br />

nebo firmu na výrobu montovaných domů:<br />

díky modulové struktuře a integrované<br />

technice zpracování standartních dat se<br />

software <strong>SEMA</strong> perfektně přizpůsobí<br />

jakýmkoliv speciálním požadavkům.<br />

To umožňuje využití softwaru jak pro ruční<br />

výrobu, tak i pro řízení komplexních<br />

výrobních procesů nebo napojení na<br />

všechny CNC stroje předních světových<br />

výrobců.<br />

Silná partnerství garantují snadnou a<br />

bezproblémovou výměnu dat s dalšími<br />

programy pro statiku, technické zařízení<br />

budov nebo kompatibilitu s teodolity a<br />

laserovými 3D skenery při digitální<br />

pasportizaci budov.<br />

Jedinečné řešení: 3D mračno bodů<br />

vytvořené pomocí laserového 3D skeneru<br />

lze načíst přímo do softwaru a dále je<br />

zpracovávat.<br />

U Kompletní řešení napříč řemesly<br />

U Intuitivní proces konstruování<br />

ve 2D i 3D<br />

U Modulární struktura a individuální<br />

přizpůsobení<br />

U Zajištění kompletního proces<br />

projektování včetně kalkulace<br />

U Datová rozhraní pro snadnou<br />

výměnu dat


»NA STAVBĚ I V KANCELÁŘI:<br />

K DOBRÉ PRÁCI JSOU<br />

ZAPOTŘEBÍ DOBRÉ NÁSTROJE.«<br />

CHYTRÉ NÁPADY<br />

RYCHLÁ REALIZACE<br />

Kdesi na staveništi na jihozápadě: tesař<br />

Josef Novák hovoří se stavebníkem o<br />

změnách komplikovaného řešení střešní<br />

konstrukce. Zkušený řemeslník má<br />

najednou nápad, který spontánně načrtne.<br />

Stavebník je nadšený: „Ano, přesně tak to<br />

chci! Kolik času budete potřebovat na<br />

realizaci?“ Úkony, jako zaměření<br />

stávajícího stavu stavby, projektování<br />

konstrukce, stejně jako výpisy potřebných<br />

materiálů a vyčíslení nákladů, tedy<br />

činnosti, které dříve zabraly spoustu času,<br />

dnes Josef Novák zvládne obratem ruky.<br />

Digitalizace dat ve spojení s jednoduchými<br />

a efektivními softwarovými nástroji<br />

reflektuje spolehlivě a transparentně každý<br />

jednotlivý procesní krok. A poté, co je vše<br />

připraveno podle přání zákazníka,<br />

následuje ihned odborná realizace. To<br />

přesvědčí nejen řemeslné tesařské firmy<br />

nebo průmyslové výrobce montovaných<br />

domů, ale i poskytovatele služeb jako jsou<br />

projektové kanceláře, centra pro přípravu<br />

dřevěných konstrukcí, školy a další<br />

vzdělávací zařízení…<br />

DŘEVĚNÉ<br />

KONSTRUKCE<br />

DALŠÍ INFORMACE<br />

www.sema-soft.cz/drevene-konstrukce


<strong>SEMA</strong> SOFTWARE DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE<br />

7817.3<br />

7588.2 6897.4<br />

7817.3<br />

PROJEKTOVÁNÍ A<br />

KONSTRUKCE<br />

PLÁNY<br />

A VÝPISY MATERIÁLŮ<br />

STROJNÍ<br />

DATA<br />

PŘEHLED<br />

HLAVNÍCH VÝHOD<br />

Pomocí softwaru <strong>SEMA</strong> lze naprojektovat,<br />

vizualizovat a konstrukčně vyřešit veškeré<br />

myslitelné typy a tvary střech, a to<br />

nezávisle na zvoleném materiálu. Asistent<br />

zadání, individuálně přizpůsobitelná<br />

standartní data, databáze materiálů a<br />

spojovacích prvků, stejně jako praxí<br />

orientované postupy zadání, to vše<br />

zaručuje profesionální a rychlé výsledky.<br />

Z trojrozměrného modelu budovy jsou z<br />

libovolných řezů či pohledů generovány<br />

automaticky kótované výrobní plány. Totéž<br />

platí pro jednotlivé prvky i celkové plány<br />

sestav. Software <strong>SEMA</strong> vypočítá všechny<br />

potřebné rozměrové údaje pro výrobu,<br />

množství materiálu pro sestavení cenové<br />

nabídky i objednávky materiálů – to vše jen<br />

díky několika kliknutím.<br />

Přenos dat do CNC strojů je další základní<br />

činností. Jako tvůrci prvního propojení na<br />

dřevoobráběcí linky Hundegger a<br />

spoluzakladatelé datového rozhraní BTL<br />

víme o co jde: k uspokojení neustále<br />

rostoucích požadavků našich zákazníků<br />

umí software <strong>SEMA</strong> exportovat výrobní<br />

data na všechny běžné CNC stroje<br />

předních světových výrobců.<br />

U Kompletní procesní řetězec v<br />

jednom softwaru<br />

U Jednoduché a rychlé zadání díky<br />

asistentům<br />

U Volné konstruování ve 2D i 3D<br />

U Individuálně přizpůsobitelná<br />

systémová standartní data<br />

U Automaticky kótované výrobní<br />

výkresy<br />

U Rozsáhlé výpisy materiálů<br />

U Tvorba dat pro CNC výrobu


MYSLÍME<br />

OPRAVDU NA<br />

VŠECHNO<br />

JEDEN CÍL<br />

JEDEN SYSTÉM<br />

Tam, kde se používá inteligentní softwarové řešení, lze i<br />

komplikované úkoly řešit zcela snadno. Od plánování až po výrobu<br />

je vše integrováno do jednoho jediného systému. Výsledkem je<br />

plynulý pracovní proces. Tento kompletní procesní řetězec tak lze<br />

zcela snadno kontrolovat a řídit, bez rozdílu zda se jedná o<br />

řemeslně zaměřeného tesaře, CNC centra pro výrobu dřevěných<br />

konstrukcí, nebo výrobce montovaných domů.<br />

DŘEVĚNÉ<br />

KONSTRUKCE<br />

Náš moderní software umožňuje nejenom rozměrově přesné<br />

zhotovení stavebních a konstrukčních skic, ale zajišťuje i<br />

maximálně detailně zpracovaná projekční a výrobní data,<br />

i vysokou rychlost a flexibilitu realizace v případě dodatečných<br />

změn. Mimochodem: V případě změny potřeb uživatele lze licenci<br />

kdykoliv snadno a rychle rozšířit dokoupením dalších modulů<br />

programu.<br />

DALŠÍ INFORMACE<br />

www.sema-soft.cz/drevene-konstrukce


<strong>SEMA</strong> SOFTWARE DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE<br />

JEDEN SOFTWARE<br />

ŽÁDNÉ HRANICE<br />

DŘEVOSTAVBY V<br />

CELÉ SVÉ ROZMANITOSTI<br />

Všechny běžné technologie v oblasti dřevostaveb lze snadno a<br />

spolehlivě pokrýt odpovídající modulovou výbavou. Platí to pro<br />

novostavby v provedení s dřevěnou rámovou konstrukcí a<br />

srubovou konstrukcí, stejně tak jako v oblasti sanací střech a<br />

nástaveb budov. Lépe se výrobce dřevěných konstrukcí na<br />

budoucnost nemůže nasměrovat.<br />

TESAŘSKÁ VÝROBA<br />

DŘEVĚNÝCH PRVKŮ<br />

Nejrychlejší cesta k hotové střeše vede přes asistenta profilů a<br />

budov. Dialogově vedené zadání všech střešních dílů,<br />

předdefinované vikýře a kompletní střešní nástavba přecházejí do<br />

automaticky kótovaných výrobních výkresů, výpisů materiálů a dat<br />

pro CNC stroje.<br />

Systémová standartní data <strong>SEMA</strong> přinášejí<br />

uživateli kompletní rozsah možností<br />

tradičních i moderních dřevostaveb.<br />

Individuálně uzpůsobené knihovny prvků a<br />

výkonné automatizmy kreslení spojují až do<br />

detailů zasahující flexibilitu s maximální<br />

efektivitou práce.<br />

Použití v následujících oblastech:<br />

U rámové konstrukce<br />

U srubové a roubené konstrukce<br />

U konstrukce z masivního dřeva (CLT, SIP)<br />

U skeletové konstrukce<br />

U hrázděné stavby<br />

U modulové konstrukce<br />

U hybridní konstrukce


»BEZ PRECIZNÍHO<br />

PROJEKTOVÁNÍ NENÍ<br />

PRECIZNÍ REALIZACE.«<br />

PŘEDSTAVA A JEJÍ REALIZACE<br />

SCHODY<br />

Pan Novotný si koupil dům a chtěl by si v<br />

něm nechat vyměnit schody. Proto<br />

požádal výrobce schodů Františka<br />

Truhláře o termín pro konzultaci. Ten<br />

krátce na to u kuchyňského stolu<br />

Novotných na svém notebooku pomocí<br />

několika kliknutí myší vytvoří 3D modely<br />

různých druhů schodišť. Bez velké námahy<br />

se následně přizpůsobí a vizualizují různé<br />

typy dřeva a tvary zábradlí podle přání<br />

zákazníka. Pan Novotný je nadšen a<br />

zakázka je dohodnuta. Následuje přesné<br />

zaměření stávajícího stavebního prostoru<br />

laserem s automatickým přenosem dat do<br />

softwaru. Poté následuje podrobné<br />

rozplánování projektu.<br />

Pro výrobu poskytne František Truhlář<br />

i h n e d d a t a p ro C N C s t ro j n e b o<br />

automaticky vytiskne na plotru šablony<br />

všech prvků schodů v měřítku 1:1 pro ruční<br />

výrobu. Tak či tak: Rodina Novotných se už<br />

nyní těší na brzký termín montáže.<br />

Z našeho komplexního řešení profitují jak<br />

malá stolařství, tak i velké průmyslové<br />

podniky. Přitom nehraje roli, zda je<br />

požadován umělecký unikát nebo<br />

průmyslové provedení, zda plánujete<br />

pouze renovaci nebo návrh úplně nového<br />

schodiště.<br />

DALŠÍ INFORMACE<br />

www.sema-soft.cz/schody


<strong>SEMA</strong> SOFTWARE VÝROBA SCHODŮ<br />

PROJEKTOVÁNÍ<br />

Realizovat lze všechny myslitelné tvary<br />

schodišť i druhy konstrukcí – ať už ze dřeva,<br />

oceli, skla nebo kamene. Konstrukce může<br />

probíhat na základě stávajících CAD plánů<br />

nebo zakresleného zaměření. Značné<br />

usnadnění a urychlení procesu konstruování<br />

přináší přímé zaměření 3D laserovou<br />

technologií. Vše je rychle realizováno díky<br />

volnému kreslení v CADu, konstrukční<br />

práci souběžně ve 2D i 3D, i individuálně<br />

přizpůsobeným standartním datům.<br />

ZOBRAZENÍ<br />

Profesionální vizualizace hrála ve firmě<br />

<strong>SEMA</strong> vždy velkou roli – počínaje<br />

standardním zobrazením až po vizualizovaný<br />

3D náhled v internetovém prohlížeči.<br />

Pro kontrolu zadání a podporu při<br />

konstruování lze vytvořit různé náhledy<br />

prvků i celkové náhledy. Ať už se jedná o<br />

fotorealistická znázornění, řezy, explozivní<br />

výkresy nebo plány – vše je v okamžiku<br />

hotové.<br />

VÝROBA<br />

Výpisy materiálů a výstup výrobních šablon<br />

v měřítku 1:1 doplňuje dokonalý nástroj<br />

pro plně automatickou výrobu schodišť na<br />

CNC strojích tzv. <strong>SEMA</strong> connect. Díky<br />

němu je zaručeno propojení jakéhokoliv<br />

CNC stroje. Spektrum možností sahá od<br />

vícestranného opracování až po plně<br />

interpolované 5-osé frézování. 3D CNC<br />

simulace přitom zajišťuje maximální<br />

spolehlivost ve výrobním procesu a<br />

automaticky vytvořené NC programy lze<br />

kdykoliv uzpůsobit.<br />

PŘEHLED<br />

HLAVNÍCH VÝHOD<br />

U Od studie až po výrobu:<br />

kompletní proces výroby v jednom<br />

softwaru<br />

U Zadání pomocí asistentů<br />

U Volné konstruování ve 2D/3D<br />

U Rozsáhlé knihovny standartních<br />

dat a spojovacích prvků<br />

U Rozsáhlé výstupy ve formě plánů i<br />

materiálových listů<br />

U Maximální výrobní spolehlivost<br />

díky <strong>SEMA</strong> connect


»OHÝBAT A NECHAT<br />

OHÝBAT: ÚSPĚCH<br />

JE VYROBEN Z KOVU.«<br />

VŠE JE MYSLITELNÉ – VŠE JE PROVEDITELNÉ<br />

Představenstvo jednoho mezinárodně<br />

působícího podniku má jasno: uprostřed<br />

Prahy má vzniknout nové ústředí firmy.<br />

Sebevědomé, funkční, moderní… Už z<br />

dálky musí fasáda signalizovat nakloněnost<br />

inovacím. Jako základ poslouží<br />

stará tovární budova. Jedna velká<br />

renomovaná klempířská firma je pozvána k<br />

předběžnému rozhovoru. Zkušený tým<br />

hned rozvíjí první nápady ohledně<br />

možných materiálů, barev a tvarů. Pomocí<br />

projektoru promítají na zeď různé 3D<br />

modely které okamžitě ukazují, jak by<br />

mohla konečná fasáda budovy vypadat.<br />

Na představenstvo udělala prezentace<br />

dojem a tak klempířskou firmu hned<br />

pověřuje naprojektováním a realizací<br />

inovativního pláště budovy. Ke zjištění<br />

stavu je využito nejmodernější techniky v<br />

podobě laserového měřicího systému.<br />

Díky preciznímu zaměření lze již po<br />

několika málo dnech zahájit konkrétní<br />

detailní zpracování.<br />

FASÁDY A KLEMPÍŘSKÉ<br />

SYSTÉMY<br />

DALŠÍ INFORMACE<br />

www.sema-soft.cz/fasady


<strong>SEMA</strong> SOFTWARE FASÁDY A KLEMPÍŘSKÉ SYSTÉMY<br />

PROJEKTOVÁNÍ<br />

Profesionální 2D/3D projektování ušetří<br />

mnoho času a financí. Konkrétní potřebné<br />

množství materiálu se zjistí pomocí plně<br />

automaticky vygenerovaných kusovníků,<br />

seznamů objednávek a vše je tak ihned k<br />

dispozici. K tomu jsou umožněny vyšší<br />

stupně prefabrikace, což se posléze<br />

projeví v kratších dobách montáže na<br />

objektu.<br />

VIZUALIZACE<br />

Je dokázáno, že realistická vizualizace<br />

zanechává již při vytváření nabídky dojem<br />

profesionality. Zobrazení v řezu nebo<br />

explozivní výkres pro zobrazení detailů se<br />

vytvoří snadno a rychle. Shrnutí: s realistickou<br />

vizualizací předběhnete konkurenci,<br />

zabodujete u zákazníka i architektů a<br />

snadněji získáte danou zakázku.<br />

VÝSTUPY<br />

Volitelný export dat do programů MS<br />

Office přináší nesporné výhody -například<br />

další zpracování dat pro kalkulaci a<br />

vytvoření cenové nabídky. <strong>SEMA</strong> pracující<br />

v systému BIM umožňuje výměnu dat s<br />

jinými CAD programy na bázi běžných 3D<br />

formátů souborů. Kromě toho jsou k<br />

dispozici i exporty na klempířské CNC<br />

stroje i do dalších klempířských softwarů<br />

pro následnou výrobu v kovozpracujících<br />

provozech.<br />

PŘEHLED<br />

HLAVNÍCH VÝHOD<br />

U Snížení chybovosti díky CAD<br />

projektování v měřítku 1:1<br />

U Konkurenční výhoda díky detailní<br />

3D vizualizaci<br />

U Úspora času díky přenosu projektů<br />

přes IFC formát nebo předáním<br />

projektů <strong>SEMA</strong> na jiné provozy<br />

U Automatické rozvržení ploch a<br />

výrobní dokumentace jednotlivých<br />

součástí<br />

U Bezpapírové projektování


OD 3D LASEROVÉHO<br />

ZAMĚŘENÍ AŽ K<br />

CAD-MODELU<br />

ZAMĚŘENÍ STAVBY VELMI JEDNODUŠE<br />

<strong>SEMA</strong> nastavuje nové standardy ve<br />

zpracování digitálních 3D dat a jejich<br />

dalším využití v CAD softwaru. 3D<br />

prostorová data generovaná laserovým<br />

skenerem jsou načtena jako Mračno bodů<br />

přímo do softwaru <strong>SEMA</strong>. Tyto 3D-Modely<br />

tvoří perfektní konstrukční podklad pro<br />

renovace nebo práce na stávajících<br />

budovách. Jakékoli řezy jsou v programu<br />

vytvořeny stisknutím klávesy a všechny<br />

relevantní měřící body jsou rychle a<br />

snadno vyhledány.<br />

Použití Mračna bodů přímo v programu<br />

<strong>SEMA</strong> přináší extrémně vysokou přesnost<br />

při projektování. V podstatě je „celé<br />

staveniště přeneseno do počítače“, celá<br />

struktura budovy je digitálně dostupná<br />

jako 3D model s milimetrovou přesností, a<br />

je následně využita pro další konstruování<br />

a výstavbu. Při měření na stavbě není<br />

zapomenut žádný bod, nepříjemná<br />

překvapení při následující montáži jsou tak<br />

již minulostí!<br />

DALŠÍ INFORMACE<br />

www.sema-soft.cz/mracno-bodu


SOFTWARE <strong>SEMA</strong> PROCES PLÁNOVÁNÍ A ROZHRANÍ<br />

BIM: IDEÁLNÍ<br />

VÝMĚNA INFORMACÍ<br />

OPEN<br />

BIM<br />

CLOSED<br />

BIM<br />

BIDIREKTIVNÍ<br />

INTEGRACE<br />

V programu <strong>SEMA</strong> je k dispozici velké<br />

množství rozhraní pro import a export<br />

dat. Zejména IFC formát se hodí pro<br />

inteligentní výměnu dat s dalšími<br />

specializovanými softwary např. pro<br />

vzduchotechniku a vytápění, projektování<br />

elektroinstalací i sanitárních rozvodů, a<br />

řadou dalších.<br />

U Výhoda: Různé speciální programy<br />

sdružují informace do jednoho<br />

společného 3D modelu<br />

Řadu procesů projektování napříč různými<br />

řemesly lze dnes vytvořit pouze v rámci<br />

softwaru <strong>SEMA</strong> bez jakékoliv potřeby<br />

externí výměny dat. Od studie až po<br />

výrobu na CNC stroji v oblasti dřevěných<br />

konstrukcí, při výrobě schodů, obkladů<br />

fasád a klempířských systémů – to vše je<br />

shrnuto do jednoho <strong>SEMA</strong> softwarového<br />

balíčku.<br />

U Výhoda: Žádné rozhraní – nehrozí<br />

žádná ztráta dat<br />

Administrativní organizace a kalkulace<br />

nebo statika jsou jen dva příklady, kde<br />

výměna dat již dnes výrazně přesahuje<br />

pojem „rozhraní“. Data jednotlivých<br />

softwarových komponent jsou přímo<br />

propojená.<br />

U Výhoda: Bidirektivní přenos informací<br />

bez ztráty dat


<strong>SEMA</strong> FAKTA A ČÍSLA<br />

NAŠE FILOZOFIE<br />

MYSLET GLOBÁLNĚ<br />

JEDNAT LOKÁLNĚ<br />

JEDEN SOFTWARE<br />

ČTYŘI KONTINENTY<br />

54 ZEMÍ<br />

Našim zákazníkům po celém světě<br />

poskytujeme odborné poradenství. Z toho<br />

důvodu máme rozsáhlou síť poboček s<br />

odborníky, kteří přesně znají požadavky<br />

daného trhu a dokáží na ně odpovídajícím<br />

z p ů s o b e m o d b o r n ě re a g o v a t . A<br />

samozřejmě zajistit rychlou pomoc co<br />

nejjednodušší cestou. Náš software se<br />

úspěšně používá již v 61 zemích a tento<br />

počet stále stoupá.<br />

Hlavní sídlo koncernu<br />

Další <strong>firemní</strong> sídla <strong>SEMA</strong><br />

Servisní kanceláře koncernu <strong>SEMA</strong><br />

Smluvní prodejci firmy <strong>SEMA</strong>


83<br />

20KANCELÁŘÍ <strong>SEMA</strong><br />

STÁLÝCH<br />

<strong>SEMA</strong>: ÚSPĚŠNÁ HISTORIE<br />

ZAMĚSTNANCŮ 2019<br />

<strong>SEMA</strong> slaví 35 let od svého<br />

založení a staví novou <strong>firemní</strong><br />

centrálu<br />

2015<br />

1997<br />

Výstavba nového vývojového<br />

a školicího centra<br />

1995<br />

Vývojová novinka softwaru<br />

Vývojová novinka softwaru <strong>SEMA</strong>: Schody<br />

<strong>SEMA</strong>: Fasády a klempířské<br />

61ZEMÍ<br />

prvky<br />

1993<br />

Stěhování do nové kancelářské<br />

2011<br />

budovy<br />

Další posílení mezinárodního<br />

trhu<br />

1988<br />

Rozšíření softwaru <strong>SEMA</strong> v<br />

2007<br />

oblasti dřevěných rámových<br />

Založení <strong>SEMA</strong> Italia srl<br />

konstrukcí / montovaných<br />

domů<br />

11JAZYKOVÝCH<br />

2006<br />

VERZÍ<br />

<strong>SEMA</strong>CZ se stává výhradním<br />

zastoupením pro Českou<br />

republiku a Slovensko<br />

1987<br />

Celosvětově první propojení<br />

CNC dřevoobráběcí linky<br />

přímo z PC<br />

2001<br />

11.000ZÁKAZNÍKŮ<br />

Založení<br />

1984<br />

<strong>SEMA</strong> France SARL<br />

Založení firmy pány Romanem<br />

Mayrem a Johannesem<br />

12SMLUVNÍCH PRODEJCŮ<br />

2000<br />

Sekullou<br />

PO CELÉM SVĚTĚ<br />

První 32bitová verze <strong>SEMA</strong> V8


SLUŽBY <strong>SEMA</strong><br />

KOMPETENTNÍ PODPORA A BLÍZKOST<br />

K ZÁKAZNÍKOVI PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ ÚSPĚCH<br />

<strong>SEMA</strong> je symbolem pro inteligentní<br />

software, všestranné možnosti využití a<br />

neustálý další vývoj. K tomu je třeba<br />

připočítat i rozsáhlé nabídky seminářů,<br />

stejně jako technicky odbornou podporu.<br />

Neboť při všem, co děláme, jsou zákazníci<br />

na prvním místě.<br />

Přehled našich servisních služeb:<br />

„ telefonická podpora<br />

„ podpora přes vzdálenou správu<br />

„ semináře a workshopy<br />

„ specifická individuální školení<br />

„ návody a tutoriály<br />

SERVIS A<br />

PODPORA<br />

Naši odborní specialisté se zkušenostmi z<br />

praxe podporují naše zákazníky ve všech<br />

technických otázkách. Telefonická<br />

podpora tak zajišťuje nejlepší možnou<br />

péči. Díky „live“ podpoře formou<br />

vzdálené správy můžeme kdykoliv<br />

nabídnout rychlá a odborné řešení.<br />

SEMINÁŘE<br />

Je jedno jste-li začátečník či už profesionální<br />

uživatel: všem zájemcům nabízíme<br />

široké spektrum různě zaměřených<br />

školení. Naši školitelé je pak v rámci<br />

celoročního vzdělávacího programu pro<br />

další vzdělávání a doškolování interaktivně<br />

předávají na dalších různých<br />

místech malým skupinkám účastníků.<br />

TRÉNINK A<br />

INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ<br />

Tréninky jsou precizně přizpůsobovány<br />

přáním a pracovním postupům našich<br />

zákazníků. Naši školitelé se přímo na místě<br />

podrobně věnují všem otázkám a požadavkům<br />

zákazníků. Ať už jde o přípravu<br />

práce nebo napojení CNC strojů: obsah<br />

školení je plně přizpůsoben konkrétním<br />

přáním a potřebám daného zákazníka.


SÍŤ <strong>SEMA</strong><br />

PARTNERSTVÍ<br />

PŘINÁŠÍ MNOHO VÝHOD<br />

Spojení s předními partnery v daných<br />

oborech vytváří synergii a zajišťuje větší<br />

potenciál pro vzájemný užitek. Jedná se<br />

tedy o mimořádnou přidanou hodnotu.<br />

Díky inteligentnímu propojení lze totiž<br />

poskytnout nadstandardní, vysoce kvalitní<br />

řešení. Jinými slovy: silná síť vždy ví, co se<br />

právě děje, a pomáhá všem zúčastněným<br />

snadněji dosáhnout cílů. Proč tedy dělat<br />

experimenty tam, kde nemají co dělat?


<strong>SEMA</strong> VÝHLED<br />

TVOŘÍME ZMĚNY<br />

Když byla naše společnost v roce 1984 založena, nikdo ještě<br />

nemohl tušit, že se tato malá firma z regionu Allgäu jednou vyvine<br />

v celosvětově úspěšný koncern. Naše softwarová řešení a<br />

doplňkové služby pro oblast dřevěných konstrukcí, výroby<br />

schodů, fasád a klempířských systémů se již dávno stala lídrem<br />

udávajícím směr vývoje v této branži. Přesto neusínáme na<br />

vavřínech ale zůstáváme i do budoucna věrni naší filozofii: vždy a<br />

všude dělat co je v našich silách, aby naši zákazníci mohli své<br />

stavební nápady snadno, rychle a efektivně realizovat.


BUDOUCNOST<br />

TVOŘÍ JEN TEN,<br />

KDO PROPOJÍ<br />

TRADICI S VIZEMI


CENTRÁLA <strong>SEMA</strong> GMBH<br />

87499 WILDPOLDSRIED<br />

NĚMECKO<br />

<strong>SEMA</strong>CZ s.r.o.<br />

390 02 TÁBOR<br />

ČESKÁ REPUBLIKA<br />

WWW.<strong>SEMA</strong>-SOFT.CZ<br />

TEL. +420 381 - 210 179<br />

INFO@<strong>SEMA</strong>-SOFT.CZ

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!