12.09.2023 Views

portfolio 23 UPDATE

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


PROJEKT

RD HLAV

VÝKRES

ROZMÍSTĚNÍ N

rdn - interiér | STUDIE + PROVÁDĚCÍ PROJEKT

ateliér štukheil-šobich architekti 5/2023

TEPELNÉ ČERPADLO

STIEBEL ELTRON

HPA-0 07.1 CS

SKL 02

NAB 06

NAB 10

SKL 01

NAB 07

NAB 08

NAB 11

NAB 02

NAB 03

šatna

tech. m.

REKUPERAČNÍ

JEDNOTKA

WOLF CWL-2/325

wc

MYČKA

MIKROVLNKA LEDNICE

TROUBA MRAZÁK

PRAČKA

SUŠIČKA

NAD SEBOU

DŘEZ

SKL 03

MOB 04

koupelna

SKL 05

NAB 05

NAB 12

MOB 01

FIX

BEZRÁMOVÉ

chodba

NAB 09

NAB 01

SKL 04

NAB 13

NAB 04

±0,000

MOB 03

zádveří

hlavní obytný prostor

MOB 02

Všechna práva, zejmén

s.r.o.. Předávání, preze

výslovného souhlasu sp

subjektem firma štukhei

TATO DOKUMENTACE

±0,000

ložnice

pokoj

pokoj

185,100

AUTOR

INVESTOR

HLAVNÍ INŽENÝR PRO

ZODPOVĚDNÝ PROJE

půdorys 1NP

VYPRACOVAL

ADRESA

STAVEBNÍ OBJEKT

ČÁST

půdorys 2NP

pracovní kout v uzaviratelné skříni


obývací PROSTOR S KUCHYNÍ

obývací PROSTOR S KUCHYNÍ


PŮDORYS

POHLED

ČELNÍ

600

562 20

A

B

C

18

18

55

800

300

500

dvířka s průchodkou 150x75

mm, odnimatelné, PD

LED pásek

kloubový závěs

sklopné kování

sklápěcí stolní deska

1298 55 704

2130

900

620

580

nuta vyplněna

20

C

3353

2265 1066

TIP-ON

TIP-ON

úchytky

116mm

15

1050

POHLED

BOČNÍ

18

704

70

21

ŘEZ

A

nuta 20mm

vyplněna

ŘEZ

B

ŘEZ

C

nuta na výšku

stínového soklu

(15 mm)

600

3340

15

750 1530

615

25 25

25

761

350 350

18

LED pásek

zarážka

stolní desky

sklopné

kování

180,0°

544

562

580

20

2280

100 632 1530

18

18

nuta 20mm

vyplněna

562

580

20

3353

2280 1066

18

55

1000

350

761 350

725

36

25

25

25

900

600

LED pá

spodní zará

stolní desky

zásuvky na za

desce sk

1298

sklopné kov


DŘEZ

nuta 20mm

vyplněna

TIP-ON

LEGENDA

DVEŘE - LAKOVANÁ MDF DESKA, BÍLÁ - POLOMAT RAL 9016, TL. 18 MM (nebo dle výkresu)

bílé

úchytka bílá

116mm

VNITŘNÍ PRACOVNÍ PROSOTR - LAMINOVANÁ MDF DESKA, ŠEDÁ - POLOMAT RAL 7047, TL. 18

MM (nebo dle výkresu)

KORPUSY - LAMINOVANÁ DESKA, BÍLÁ - KRONOSPAN 8100 PE, TL. 18 MM (nebo dle výkresu)

- DVÍŘKA OTVÍRANÁ POMOCÍ ÚCHYTEK, HORNÍ POMOCÍ SYSTÉMU TIP-ON

- DVÍŘKA PRACOVNÍHO MÍSTA OTEVÍRAVÁ A ZÁSUVNÁ!

- STOLNÍ DESKA STOLU SKLOPLNÁ

- LED PÁSKY KONČÍ 50 mm OD KONCE KONCOVÉ HRANY SKŘÍŇKY

- LED PÁSKY OPATŘENY MLÉČNÝM DIFUZOREM,

- BARVA SVĚTLA LED PÁSKŮ 2700 K (MAX. VÝROBNÍ ODCHYKLA OD TÉTO HODNOTY 1%)

4

12

704

nuta na výšku

stínového soklu

(15 mm)

20

- VŠECHNY MATERIÁLY BUDOU ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ!

SKLOPNÉ KOVÁNÍ (2ks)

- POHLEDOVÉ SPÁRY MEZI DVÍŘKY/VÝSUVY MAX 3MM !

- VŠECHNY HRANY OSTRÉ, MAX. RADIUS 1MM !

- JEDNÁ SE O NÁVRH. FUNKČNOST, KONSTRUKCI A STABILITU MUSÍ PROVĚŘIT STOLAŘ.

- ZMĚNY DETAILŮ, PROPORCÍ, MATERIÁLŮ NEBO PROFILŮ JE NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM!

ÚCHYTKA - TULIP LUCATA,

d116 mm, bílá (3ks)

KLOUBOVÝ ZÁVĚS

d100 mm, štříbrná (2ks)

ZARÁŽKA STOLNÍ DESKY

podpěrka polic, d 5mm (2ks)

DETAIL HRANY 1:2

ZNAČKY

SCHÉMA ÚMÍSTĚNÍ NA PODLAŽÍ

RADIUS HRANY

1mm MAX!

- OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA

PRAČKA TEPELNÉ ČERPADLO

SUŠIČKA STIEBEL ELTRON

NAD SEBOU

HPA-0 07.1 CS

REKUPERAČNÍ

JEDNOTKA

WOLF CWL-2/325

186

0

LAK/

DÝHA

MDF/

DTD

18 18

- OTOČNÁ POSUVNÁ DVÍŘKA

- VÝSUV/ZÁSUVKA

sek

ání

žka

dní

říně

55

704

100 632 1548

20

19.7.2023

Všechna práva, zejména autorská práva a práva na užívání všech zde obsažených nápadů a návrhů, náleží výhradně společnosti štukheil šobich architekti

s.r.o.. Předávání, prezentace třetím stranám, jakož i jakékoli zveřejňování, duplikování, distribuce nebo jiné použití předložených nápadů a návrhů bez

výslovného souhlasu společnosti štukheil šobich architekti s.r.o. je protizákonné. V případě potřeby úpravy této dokumentace, je jediným autorizovaným

subjektem firma štukheil šobich architekti s.r.o.

TATO DOKUMENTACE JE POUZE KOORDINAČNÍ A NENAHRAZUJE DÍLENSKOU vzorový DOKUMENTACI! ROZMĚRY výkres JSOU POUZE prováděcí ORIENTAČNÍ! PŘED VÝROBOU dokumentace A REALIZACÍ JE NUTNÉ ZAMĚŘENÍ interiéru

SKUTEČNÉHO STAVU!

±0,000

0m 0,5m 1m

xxx,xxx m n. m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

AUTOR

PROJEKT

ADRESA

STAVEBNÍ OBJEKT

ČÁST

VÝKRES

Ing. arch. PETR ŠTUKHEIL

RD HLAVIČKOVI - INTERIÉR

INVESTOR

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

VYPRACOVAL

MÍSTNOST

Ing. Monika Hlavičková, Mgr. Štěpán Hlavička

Ing. arch. VLADIMÍR ŠOBICH

Ing. arch. PETR ŠTUKHEIL

Ing. arch. VLADIMÍR ŠOBICH

Ing. arch. PETR ŠTUKHEIL

p.č. 979/223, 979/222, 979/221, 978/43, k.ú. NYMBURK 288 02 [537004]

RODINNÝ DŮM

- POSUVNÉ POLICE

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE INTERIÉRU

1.02 HLAVNÍ OBYTNÝ PROSTOR

Ing. arch. VLADIMÍR ŠOBICH

Ing. arch. JANA TOMANOVÁ

PŘÍMÝ ZPRACOVATEL

DATUM 19.7.2023 PARÉ Č.

FORMÁT

STUPEŇ PROJEKTU

570x420

INTERIÉR

MĚŘÍTKO VÝKRES Č.

NÁBYTEK - PRACOVNÍ SKŘÍŇ 1:20 NAB-02


rdK - interiér | STUDIE + PROVÁDĚCÍ PROJEKT

ateliér štukheil-šobich architekti 11/2022

garáž

tech. místnost

šatna

výsuv

koupelna

výsuv

výsuv

šatna

wc

schodiště

pracovna

knihovna

předsíň

ložnice

obývací pokoj

kuchyně

půdorys 1NP

0 1,5 3

INVESTOR

AUTOR

m 1:75

11/2022

Bc. Tomáš Kašpárek

MUDr. Barbora Kašpárková

Ing. arch. Jana Tomanová

Ing. arch. Vladimír Šobich, Ing. arch Petr Štukheil

śtukheil śobich architekti s.r.o.

rdk|rd kašpárkovi interiér

půdorys 1.np

chodba

koupelna

dětský pokoj 1 dětský pokoj 2

půdorys 2NP

0 1,5 3

INVESTOR

AUTOR

m 1:75

11/2022

Bc. Tomáš Kašpárek

MUDr. Barbora Kašpárková

Ing. arch. Jana Tomanová

Ing. arch. Vladimír Šobich, Ing. arch Petr Štukheil

śtukheil śobich architekti s.r.o.

rdk|rd kašpárkovi interiér

půdorys 2.np


obývací PROSTOR S KUCHYNÍ


chodba s knihovnou

ložnice


dětský chodba pokoj s knihovnou

dětský pokojvzorový výkres prováděcí dokumentace interiéru


rdč - interiér | STUDIE

ateliér štukheil-šobich architekti 7/2022

obývací stěna


koupelna

tech. místnost

spíž

vstupní hala

schodiště

chodba

obytný prostor + kuchyň

dětský pokoj

půdorys 1NP

0 1 2

INVESTOR

AUTOR

m 1:50

07/2022

MUDr. Kristýna Barčáková

MUDr. Ján Barčák

Ing. arch. Jana Tomanová

Ing. arch. Vladimír Šobich, Ing. arch Petr Štukheil

śtukheil śobich architekti s.r.o.

rdč|rd čeladná interiér

půdorys 1.np

chodba

dětský pokojo

zádveří

ložnice s šatnou


fotbalová tribuna | STUDIE + dur,dsp

ateliér hiarch spol. s r.o., autor ing.arch. michal matonoha, 2019-2021

půdorys 1np

půdorys 2np


řez a-a

řez b-b
spol. nad sázavou | MAGISTERSKÝ PROJEKT

6. ročník, VIII semestr, 2016-2017 | vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský

ZELENÁ HORA

BYTOVÉ DOMY

SÁZAVA

OČISTĚNÁ HMOTA

DOTVOŘENÍ FINÁLNÍ HMOTY

KONCEPT

STÁVAJÍCÍ STAV

ODSTRANĚNÍ NADBYTEČNÝCH ČÁSTÍ

- Částečně využíté 2np a východní objekt

- Nevyužíváané přístavby

- Nevyhovující členění interiéru

- Nedefinovaný veřejnéný prostor

- Včetně vnitřních příček

- Zachování podélného nosného systému

- Nástavba 2np a protažení středního modulu

- Ucelený výraz budovy

- Prostory vyhovující požadavkům

- Definovaný veřejný prostor

KONCEPT

KONCEPT

Ponechat charakter „domu v zahradě“

a otevřít pozemek veřejnosti,

který VEŘEJNÝ respektuje PROSTOR kontext SOUKROMÝ PROSTOR prostoru a

park / městská zahrada

příznivé ovlivňuje kvalitu života lidí z

okolí.

Objektu dodat jednotnost a

jednoduchost = motiv hlavní kvádrové

hmoty s vysunutými menšími objemy do

výšky, podpořené transparentností

konstrukce.

Tohoto záměru se docílí pomocí zanechání

stávajících nosných konstrukcí

a očistěním od zbytečných přebývajících,

nevyhovujících hmot a změti

příček a následným doplněním pomocí

přístaveb.

URBANISTICKÉ a

architektonické ŘEŠENÍ

Cílem je zachovat charakter stávající

urbanistické struktury, a citlivě doplnit

stávající objem o nové části, vznikne

tak polyfunkční reprezentativní budova

splňující požadované potřeby

budoucích uživatelů.

zařizovacími předměty, dětským a

workoutovým/ parkourovým hřištěm.

Za objemem budovy, ze severní strany,

se nachází soukromá atriová část

sloužící pro potřeby komunitního a

dětského nízkoprahového centra, nalézá

se zde dřevěné

odstupňované posezení a prostor na

menší hřiště.

Rozšíření venkovních pobytových

ploch také zajištují terasy na střeše

objektu.

Parkování je zajištěno z jižní strany

pozemku, vytvořením nových podélných

parkovacích stání a rozšířením

stávajících parkovišť ze severní a

východní strany.

NÁMĚSTÍ

Orientace objektu ke světovým

stranám je sever – jih, z jížní strany

je zajištěn stín předokenními žaluziemi.

provozní schéma

ŠIRŠÍ

t

VEŘEJNÝ PROSTOR

park / městská zahrada

SOUKROMÝ PROSTOR

V objektu se nachází 4 provozy, které

budou probíhat ve třech hlavních

objemech budovy, provozně však

budou odděleny.

Jedná se o:

• Komunitní centrum

• Denní centrum pro děti a mládež

• Klub v 9

• Ředitelství sociálních služeb

Do každého z objemu vede dlážděná

přístupová cesta s vlastním vchodem,

provázání hlavních pěších komunikačních

tras proběhne pomocí

„zkratky“ přes pozemek, která jej dělí

do jednotlivých částí s různě řešenými

povrchy.

dulu

Pozemek je z jižní části otevřen pro

veřejnost, pomocí pískových mlatových

a zelených ploch s městskými


půdorys 1np

Kv9

KC

DC

a

b

c

řez a

ŘEZ a-a

NÁVRH

PŮDORYS 1NP M 1:250

řez b

ŘEZ b-b

ŘEZ c-c

pohled jih

POHLED JIH

Kv9

KC

Kv9

DC

KC

DC

ŘSS

ŘSS

NÁVRH OBJEKTU

NÁVRH

ŘEZY a, b, c M 1:250

POHLED VÝCHOD

ŘEDITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH ŘEDITELSTVÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Kancelářské pracoviště Kancelářské pro 4 osoby, pracoviště provozně 4 fungující osoby, provozně během fungující během

běžné pracovní doby běžné pracovní doby

pobytová střecha/terasa, pobytová zajištující střecha/terasa, výhled na zajištující Zelenou výhled Horu na Zelenou Horu

každý z provozů má každý svoji z vlastní provozů část má svoji vlastní část

KLUB V 9 KLUB V 9

Je centrum služeb Je pro centrum podpru služeb duševního pro podpru zdraví duševního dospělých zdraví l idí, dospělých l idí,

poskytuje pomoc s poskytuje osamostatněním pomoc s a osamostatněním seberealizací a seberealizací

uživatelů. Je využíván uživatelů. během Je dne využíván v prachovních během dne hodinách v prachovních hodinách

KOMUNITNÍ CENTRUM KOMUNITNÍ CENTRUM

Slouží pro setkávání Slouží lidí pro z blízkých setkávání bytových lidí z blízkých domů, pro bytových pořádání domů, pro pořádání

přednášek workshopů přednášek a dalších workshopů akcí určeno a dalších pro cca akcí 40 určeno osob. pro cca 40 osob.

Multifunkční sál může Multifunkční být využíván sál může nízkoprahovým být využíván centrem nízkoprahovým centrem

ke sportovním aktivitám ke sportovním aktivitám

NÁVRH

POHLEDY M 1:250

DENNÍ CENTRUM DENNÍ PRO DĚTI CENTRUM A MLÁDEŽ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Nízkoprahové centrum, Nízkoprahové určeno pro centrum, děti a určeno adolescenty pro děti ve a školních adolescenty ve školních

letech, nacházející letech, se ve nacházející složitější sociální se ve situaci. složitější Centrum sociální funguje situaci. Centrum funguje

v odpoledních hodínách v odpoledních a určeno hodínách je cca pro a určeno 20 osob. je cca pro 20 osob.


hlavní vstup

atrium


chodba 2np

PERSPEKTIVA SPOL. MÍSTNOST DC 2NP

PERSPEKTIVA 1, JIŽNÍ POHLED

hlavní sál

PERSPEKTIVA SÁL KOMUNITNÍ CENTRUM


OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ | BAKALÁŘSKÝ PROJEKT

4. ročník, VIII semestr, 2014-2015 | vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský

půdorys 1s

půdorys 1np

SITUACE

Stavební parcela se nachází v městské části Brno - Komín,

mezi ulicemi Pastviny a Uhlířova. Pozemek tvoří množství

převážně opuštěných rekreačních zahrádek a charakteristická

je svým protáhlým tvarem, se stoupáním na jejím

konci, svah je orientován k západu.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Samotná parcela bude zastavěna jen čtyřmi

nízkými bytovými domy, ty budou tvořit dva malé obytné

celky uzavřenějšího charakteru. Zastavěnost pozemku

navazuje na jeho charakter, tedy zužováním a stoupáním

na jejím konci ubývá intenzita zástavby až postupně

přechází na navazující les.

Navrhované bytové domy jsou čtyř podlažní a nenarušují

tak rušivě okolní zástavbu která je těsném okolí tvořena

rodinnými domky.

podélný řez územím


situace

koncept

Cílem není parcelu celou zastavět, ale nechat prostor i

pro otevřená prostranství. Dále se pak pomocí vymezovaní

prostorů domy tvoří klidné venkovní

polosoukromé prostory v rámci bydlení jednotlivých sídel.

V podstatě bezpečné „hnízdo“ zasazené do pozemku,

sloužící především pro obyvatele bytových domů střídající

se s otevřenějšími veřejnými prostory.

architektonicÉ ŘEŠENÍ

Celky jsou kompozičně do terénu zasazeny tak, aby

všechny byty byly orientovány k východní a západní

světové straně a také aby byl umožněn nájezd do garáží

přímo z úrovně terénu a posléze se do něj dům svým 1pp

zanořil.

Hmota domů je dělena na jednotlivé bloky po bytech,

které buďto uskakují nebo předskakují podélnému komunikačnímu

jádru a touto hrou jsou pak tvořeny hmoty budovy.

příčný řez územímvizualizacevizualizace A

GRAFICKÉ PRÁCE

2017-2023


myslivecký spolek (2022)

sketchup + d5 render (postproces ps)bytový dům selksá (2018)

sketchup + v-ray render (post-processing ps)

brněnská přehrada (2018)

původní fotografie

návrh objektu


úprava vizualizace dle přání klienta


prezentační schémata

sketchup + d5 render (postproces ps)Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!