Identifikace

Tomáš Holenda, ČÚZK: Registr územní identifikace, adres a ...