J.C. JACOBSEN 200 ÅR - Visit Carlsberg

visitcarlsberg.dk

J.C. JACOBSEN 200 ÅR - Visit Carlsberg

Program J.C. JACOBSEN 200 ÅR Carlsbergfondet • frederiksborgmuseet • ny Carlsbergfondet ny Carlsberg glyptotek • Carlsbergs mindelegat • Carlsberg-gruppen 1


program J.C. JaCobsen 200 år Juni 2011 redaktion: Visit Carlsberg gl. Carlsbergvej 11 1799 københavn V danmark www.visitcarlsberg.dk Grafisk tilrettelæggelse: nr2154 Fotos: forside, Carlsbergs arkiv side 13, efter maleri af august Jerndorff, 1886. Carlsbergs arkiv. Carlsberg-gruppen ny Carlsbergvej 100 1799 københavn V Programmet er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem den samlede Carlsberg-familie. Programmet og evt. mere udførlig information om arrangementerne findes på de respektive web-sites. Carlsbergfondet www.carlsbergfondet.dk frederiksborgmuseet / det nationalhistoriske museum www.frederiksborgslot.dk ny Carlsbergfondet www.ny-carlsbergfondet.dk ny Carlsberg glyPtotek www.glyptoteket.dk Carlsbergs mindelegat www.carlsbergmindelegat.dk tuborgfondet www.tuborgfondet.dk Carlsberg-gruPPen www.carlsberggroup.com


INDHOLD J.C. Jacobsen – 200 år og stadig inspirerende! Carlsbergfondet frederiksborgmuseet / det nationalhistoriske museum ny Carlsbergfondet ny Carlsberg Glyptotek Carlsberg mindelegat Carlsberg-gruppen J.C. Jacobsen s. 2 s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 12


J.C. JACOBSEN – 200 ÅR Og StADIg INSpIRERENDE! den 2. september 2011 er det 200-årsdagen for brygger J.C. Jacobsens fødsel, og det bliver markeret af den samlede Carlsberg-familie. fra maj og frem vil Carlsbergfondet, frederiksborgmuseet, ny Carlsbergfondet, ny Carlsberg glyptotek, Carlsbergs mindelegat og Carlsberg-gruppen gennemføre en bred vifte af aktiviteter inden for de områder, som J.C. Jacobsen satte sit markante præg på: Carlsberg som virksomhed, videnskab, kunst og kultur. alle sejl bliver sat til for at markere J.C. Jacobsen, der i 1800-tallet er europas store brygger. i 1847 lægger han fundamentet til Carlsberg, som i dag er verdens fjerdestørste bryggerigruppe med i alt 44.000 ansatte. med en altid brændende passion fører han bryggerhåndværket ind i den industrielle tidsalder. i 1875 grundlægger han Carlsberg laboratorium, og satsningen på naturvidenskaben og især udviklingen af rendyrket gær skaber revolutionerende resultater for ølbrygningen i hele europa. J.C. Jacobsens engagement som samfundsborger og generøse støtte til kultur og videnskab får J.C.s og Carlsbergs betydning til at række langt ud over fabriksgrunden i Valby. han er med til at finansiere genskabelsen af frederiksborg slot, da det brænder i 1859, og han etablerer det nationalhistoriske museum. han har i øvrigt sat sin signatur på en lang række andre at datidens storladne projekter som f.eks. opførelsen af væksthuset i botanisk have i københavn. i 1876 grundlægger han Carlsbergfondet, som han siden hen testamenterer sit livsværk, Carlsberg, til. Carlsbergfondet er i dag den bestemmende ejer af Carlsberg-gruppen. ny Carlsbergfondet, frederiksborgmuseet, tuborgfondet og Carlsberg laboratorium hører under fondet. ny Carlsberg glyptotek blev indviet i 1897 som en gave til københavn, skænket af J.C. Jacobsens søn, Carl Jacobsen. Velkommen til et år i brygger J.C. Jacobsens tegn! 3


CARLSBERgfONDEt 4 i 1876 grundlægger J.C. Jacobsen Carlsbergfondet, som han siden testamenterer sit livsværk til. Carlsbergfondet er i dag den bestemmende ejer af Carlsberg-gruppen. byggeprojekt på Carlsberg etablering af nye internationale forskerboliger Carlsbergfondet har besluttet at stå for opførelsen af et byggeri i Carlsberg-bydelen, der skal rumme boliger til internationale forskere. Projektet omfatter et byggeri på 2600 m2, og der er indledt forhandlinger med myndighederne omkring igangsættelse af byggeriet. prisuddeling, efterår 2011 to internationale forskerPriser publikation, 15. august Jubilæumsskrift Carlsbergfondet har besluttet, at der i 2011 i anledning af jubilæet skal uddeles en humanistisk og en naturvidenskabelig pris på hver 1 mio. kr. til to internationalt anerkendte forskere. Carlsbergfondet har valgt at markere jubilæet ved at udgive det traditionelle årsskrift som et temaskrift om brygger J.C. Jacobsen. konference, 1.-3. september her og nu! historiCisme og fortidsforståelse i kunst, kultur og Videnskab i dag det danske institut i rom er etableret af Carlsbergfondet og har igennem årene været ramme om en frugtbar tværfaglighed, hvor videnskabsmænd og kunstnere med alverdens projekter har mødtes som stipendiater med rom eller det italienske som omdrejningspunkt. i forlængelse af denne stærke tradition arrangerer det danske institut i rom i samarbejde med Carlsbergfondet konferencen i Videnskabernes selskab i københavn. Ved konferencen er der i forlængelse af bryggerens historiefascination fokus på fortidens aktuelle betydning. konferencen præsenterer en række af de felter, hvor historien integreres i nutiden kultur og videnskab, og en diskussion af, hvilken nødvendighed historien har i dag. arrangementet afrundes lørdag 3. september med et besøg på det nationalhistoriske museum på frederiksborg slot. publikation, efterår brygger for folket J.C. Jacobsen var en offentligt kendt person i københavn, der prægede datidens by politisk såvel som kulturelt. Journalist anna-lise bjerager har udarbejdet en ny, levende portrætbog om brygger J.C. Jacobsen, der stiller skarpt på bryggerens ‘public spirit’ og rolle som industripionér.


fREDERIkSBORgmuSEEt / DEt NAtIONALHIStORISkE muSEum det nationalhistoriske museum har haft til huse på frederiksborg slot siden 1878. museet blev oprettet på initiativ af J.C. Jacobsen, og drives i dag som en selvstændig afdeling af Carlsbergfondet. udstilling, 7. maj-31. juli brygger J.C. JaCobsens PortrætPris 7. maj slår det nationalhistoriske museum for tredje gang dørene op for en nordisk særudstilling, hvor 129 udvalgte værker fra J.C. Jacobsens Portrætkonkurrence fortolker portrætgenren og dens formåen. Portræt nu! er et stærkt udtryk for, at portrætkunsten i norden er både innovativ, ambitiøs og tåler international sammenligning. Vinderen af konkurrencen vil ved den officielle åbning få overrakt brygger J.C. Jacobsens Portrætpris på 85.000 kroner. På den sidste åbningsdag, 31. juli 2011, vil konkurrencens publikumspris blive overrakt. brygger J.C. Jacobsens Portrætkonkurrence er udskrevet af det nationalhistoriske museum på frederiksborg og gennemføres med støtte fra Carlsbergs mindelegat. der er særomvisninger for familier i sommerferien og børneportrætkonkurrence. udstilling, 3. september-15. november Patriot og Verdensborger – brygger J.C. JaCobsen 200 år J.C. Jacobsen spillede en afgørende rolle for frederiksborg slots genrejsning efter den ødelæggende brand i 1859. udstillingen ‘Patriot og verdensborger - brygger J.C. Jacobsen 200 år’ har fokus på perioden fra slottets brand til J.C. Jacobsens død i 1887. udstillingen belyser de internationale inspirationskilder for brygger Jacobsens museumstanker og fører den besøgende gennem de vigtigste rum og deres udsmykning, der blev resultatet af bryggerens store vision. udstillingen åbner 1. september, og i anledning af bryggerens fødselsdag er der gratis adgang 2. september. levende museum i bryggerens ånd Program i forbindelse med udstillingen: • levende museum i bryggerens ånd og historisk dragtkavalkade 2.-4. september. • shuttlebus mellem frederiksborg slot og Carlsberg 3. september, hvor ‘Carlsberg fester’. • online historiedyst for alle skoleelever i danmark i august og september. • i hele udstillingsperioden er der børneudstilling og leg for familier og børn samt præsentation af dvd’en ‘frederiksborg – slot og museum’. 5


Ny CARLSBERgfONDEt Pladsen mellem VartoV og lurblæserne 6 ny Carlsbergfondet er oprettet i 1902 af brygger Carl Jacobsen og hustru ottilia Jacobsen til støtte for kunsten i Danmark. ny Carlsbergfondet står i anledning af jubilæumsåret bag tre kunstneriske udsmykninger. lurblæserne blev rejst i anledning af 100-årsdagen for J.C. Jacobsen. det er i år 100 år siden, og derfor har ny Carlsbergfondet opfordret billedhuggeren hein heinsen til at give forslag til en ‘talerstol’ til opstilling på den projekterede plads mellem Vartov og lurblæserne. hensigten er at markere bryggerens 200-årsdag med en ny skulptur, der ligger smukt i forlængelse af J.C. Jacobsens samfundsengagement såvel som den oprindelige udsmykning på torvet. Videnskabernes selskab, h.C. andersens bouleVard Videnskabernes selskab er uløseligt forbundet med J.C. Jacobsen og Carlsbergfondet. i 2011 udføres en udsmykning af den fælles foredragssal på 1. sal i Videnskabernes selskab. erik a. frandsen står bag en kæmpemæssig billedmosaik på 6x4 meter, fysisk tilvirket af italienske kunsthåndværkere i klassisk stil. mosaikken skildrer ‘almindelige mennesker’ i et nutidigt sceneri og skal - i dialog med husets talrige portrætter af en række betydelige videnskabsmænd – fungere som afbildning af videnskabens publikum og af de mennesker, som er modtagere af videnskabens fremskridt. gaven omfatter desuden farvesætning af salen som helhed ved erik a. frandsen. Carlsberg museum Carlsberg museum husede oprindeligt J.C. Jacobsens søn Carl Jacobsens private kunstsamling. det var i 1800-tallet en af de største private samlinger i verden. i dag fungerer det historiske glyptotek som Carlsbergs business Centre for det danske erhvervsliv. ny Carlsbergfondet står bag en udsmykning af en række rum, der samlet giver bygningen et moderne tilsnit. det sker i form af udsmykning ved bl.a. Peter holst henckel, anne marie Ploug samt ophængning af værker ved troels Wörsel, bodil manz, Per bak Jensen, malene landgreen og sophia kalkau.


Ny CARLSBERg gLyptOtEk Glyptoteket er stiftet af brygger Carl Jacobsen, J.C. Jacobsens eneste søn, der skabte en stor privat kunstsamling. Glyptoteket blev indviet i 1897 som en gave til københavns kommune og danskerne. udstilling, 2. september-31. december brygger J.C. JaCobsen 200 år den danske kunstner Jesper Christiansen (født 1955) har udført tre store malerier til en sal med temaet ‘rejseminder’ i glyptotekets guldaldersamling. billederne slår ned på tre lokaliteter - italien, frankrig og danmark - og kommenterer J.C. Jacobsens epoke, som den spænder fra det lille guldalder-københavn til industrialismens driftige modernisme. det handler om stedet, hvor man er, og de linjer, der går ud i verden derfra - på rejse, i drøm eller erindring. 7


CARLSBERgS mINDELEgAt 8 Carlsbergs mindelegat er oprettet i 1938 i anledning af 50-årsdagen for overdragelsen af J.C. Jacobsens bryggeri til Carlsbergfondet. foredragsrække, april-december samarbeJde med studenterforeningen ny fond, juni sPortsfond Filmpremiere, efteråret City of beer Carlsbergs mindelegat og studenterforeningen afholder indtil december seks fredagstaler i Carlsberg akademi. udvalgte professorer fra universitetet vil holde en tale, hvorefter der bydes på husets produkter. som en del af Carlsbergs mindelegat oprettes Carlsberg sportsfond, som har til formål at støtte dansk idræt, så flere unge får mulighed for at dyrke motion. der kan søges om beløb på op til 15.000 kroner. fondet vil i år uddele op til i alt 2 millioner kroner. J.C. Jacobsen var i høj grad skaberen af den danske ølkultur med sin vedholdenhed og konstante stræben efter ‘det perfekte bryg’. han kan om nogen siges at være manden, der satte københavn på verdenskortet som en af verdens ‘øl-hovedstæder’. i forbindelse med J.C. Jacobsens 200-årsdag sponsorerer Carlsbergs mindelegat produktionen af filmen ‘City of beer’, der har netop Carlsberg og den særlige arkitektur som primært omdrejningspunkt. Åbent hus, 2. og 3. september 200 året i Jesuskirken Jesuskirken er opført af J.C. Jacobsens søn, Carl Jacobsen, som et mausoleum for hele familien Jacobsen, og i krypten står familiens sarkofager. i samarbejde med Carlsbergs mindelegat markerer Jesuskirken J.C. Jacobsens fødsel ved at åbne kirken og krypten for offentligheden. i samme anledning afholdes en koncert i de smukke rammer, og bryggerens tipoldebarn vil fortælle. der er gratis adgang. prisuddelinger, december reJse- og uddannelseslegater J.C. Jacobsen var en berejst verdensborger, og hans idéer og inspiration blev i høj grad til på studie- og inspirationsrejser i hele europa. Carlsbergs mindelegat uddeler i den ånd som noget nyt ti rejselegater á 50.000 kroner til ti unge fra henholdsvis kina, rusland og Vietnam til ophold i danmark. desuden får otte studerende inden for naturvidenskab tildelt et legat på 75.000 kroner til færdiggørelse af deres studie.


CARLSBERg-gRuppEN J.C. Jacobsens livsværk er bryggeriet Carlsberg, som han etablerer i 1847. i dag er Carlsberg verdens fjerdestørste bryggerigruppe, og bryggeriets produkter nydes verden over. udstilling Visit Carlsberg, 12. maj J.C. JaCobsens Carlsberg drivhuset ligger i et hjørne af J.C. Jacobsens gamle have som nabo til bryggerens villa. drivhuset springer i foråret ud som nyt udstillingsrum og offentligt tilgængeligt åndehul for hele bydelen. med udsigt til den smukke have præsenteres J.C. Jacobsens Carlsberg: akademiet, haven og den bydel, han lagde grunden til. her kan øllets råvarer opleves, og historien om Carlsberg laboratoriums store betydning for verdens ølbrygning fortælles. international designkonkurrence, september ny Carlsberg bryghus – designkonkurrenCe Ølproduktionen i ny Carlsberg bryghus blev lukket i 2008, men Carlsberg har store ambitioner for det ikoniske bryghus. Carlsberg har lanceret en international designkonkurrence med henblik på at omdanne bryghuset til Carlsbergs fremtidige ‘brand & experience Centre’. i forbindelse med bryggerens fødselsdag offentliggør Carlsberg hvilke 4-6 teams, der er udvalgt til at deltage i konkurrencen om, hvordan ny Carlsberg bryghus bliver en attraktion i verdensklasse. Åbent hus på Carlsberg, 3. september Carlsberg fester – 200 år og stadig insPirerende! Carlsberg fejrer 200-året for J.C. Jacobsens fødsel og inviterer til folkefest for københavnerne og Carlsbergs ansatte. smag på historien, og oplev Carlsberg i festhumør, når der er åbent hus, og dørene slås op til de mange industribygninger på området. der er underholdning for hele familien, tændt op i grillen, barer og god musik fra live-scenen. oplev også de mange nye aktiviteter, der er på vej på Carlsberg. På dagen er der shuttlebus mellem Carlsberg og frederiksborg slot. that calls for a Carlsberg! seminar, 6. september Carlsberg - the Journey tuborgfondet fejrer J.C. Jacobsens 200-årsdag med et seminar i samarbejde med Copenhagen business school (Cbs) og Carlsberg-gruppen. heldagsseminaret har fokus på fremtidens markedsføring, historiefortælling, branding og innovation med bl.a. Carlsbergs erfaringer som et naturligt afsæt. den primære målgruppe er studerende på Cbs. 9


offentliggørelse af digitalt projekt, 8. september digitalisering af brygger J.C. JaCobsens familiearkiV 10 familien Jacobsen har fascineret og inspireret historikere verden over. forholdet mellem far og søn, J.C. Jacobsens særlige forhold til fædrelandet, udlandet og de verdensberømte forskere, som inspirerede ham til at forfine Carlsbergs produkter. i september bliver det muligt for alle at få adgang til de originale dokumenter fra J.C. Jacobsens hånd, som findes i Carlsbergs arkiv og rigsarkivet, heriblandt breve, der ikke tidligere har været udgivet. Projektet giver indsigt i rejsebreve til hustruen laura og breve fra Carl Jacobsen til faderen. der er også J.C. Jacobsens internationale korrespondance med louis og marie Pasteur og datidens førende kulturpersonligheder. nyt er det også, at J.C. Jacobsens notesbøger udgives, bl.a. med bryggerens egne optegnelser over Carlsbergs historie og de detaljerede tegninger over haven og dens beplantning. familiearkivet bliver tilgængeligt på Carlsberg arkivs hjemmeside. digitaliseringsprojektet støttes af Carlsbergfondet. festival, 9.-18. september golden days – troen På fremskridtet temaet for årets golden days festival er tro og i samarbejde med Visit Carlsberg afholdes en række aktiviteter med fokus på bryggerens tro på fremskridt, videnskab og kunst. 11. september kl. 14.00 magtens korridorer særomvisningen i Carlsbergs eller så lukkede bestyrelseslokaler beretter om firmahemmeligheder, industrispionage og tidernes skiftende ledelsesfilosofi. Ph.d. Camilla sløk bringer os herefter tilbage til nutiden med et foredrag om tro i moderne virksomhedsledelse. mødested: Visit Carlsberg, gl. Carlsberg vej 11. 12. september kl. 17.00 Cykeltur: På sPoret af fremtiden Visit Carlsberg inviterer på en sjælden cykeltur rundt i det københavn, som den fremskridtsorienterede brygger J.C. Jacobsens skabte fra midten af 1800-tallet. På turen kommer vi bag facaden og besøger ny Carlsbergfondet, Carlsbergfondet, botanisk have og Jesuskirken og afslutter med forfriskninger ved bryggerens hjem, Carlsberg akademi. mødested: ny Carlsbergfondet, brolæggerstræde 5. 13. september kl. 16.30 kunst På Carlsberg Professor Carsten thau guider rundt til Carlsbergs store kunstværker og fortæller om tankerne bag de snørklede bygninger. galleri nicolai Wallner afslutter arrangementet med en omvisning i den nyeste samtidskunst på Carlsberg. mødested: Carlsberg museum & business Centre, Valby langgade 1. 17. september kl. 21.00 konCert med isam b og hymns from nineVeh isam b (outlandish) & Jonas h. Petersen (hymns from nineveh) sætter hinanden i musikalsk stævne i Carlsbergs højloftede bryghuskatedral. oplev både gåsehud og hjertesuk, når de to kunstnere med hver deres baggrund og fælles inspiration fra danske digtere og forfattere mødes for første gang til en unik fælleskoncert omkring kobberkedlerne i ny Carlsberg bryghus. mødested: ny Carlsberg bryghus ved elefantporten. billetter til golden days arrangementer kØbes På WWW.billetnet.dk eller 70 15 65 65 fra medio august.


konference, 14.-15. september J.C. JaCobsen 200 years: from sCienCe to business and soCiety stærk tro på forskning og videnskabelige metoder i produktionen blev introduceret af J.C. Jacobsen i bryggerifaget, da han i 1875 oprettede et egentligt forskningscenter på Carlsberg. i forbindelse med 200-årsdagen afholder Carlsberg laboratorium en international konference, der stiller skarpt på de store udfordringer, som fødevareproducenter står overfor: hvilke råvarer, og hvilket ressourcegrundlag er til stede? hvilke teknologier er på vej frem, og hvorledes producerer vi bæredygtigt i bredeste betydning? en række internationalt førende forskere deltager i arrangementet, hvor der kun i begrænset omfang vil være mulighed for tilmelding. konferencen støttes af Carlsbergfondet. eksklusiv møderække rundt om brygger J.C. JaCobsen J.C. Jacobsens livsværk lever i bedste velgående! hør om de aktuelle udfordringer. der er i bogstaveligste forstand højt til loftet, når Visit Carlsberg inviterer til fire spændende aftener om bryggerens livsværk i Pompeji-salen i det smukke Carlsberg akademi. 20. september kl. 19.30-21 bryggerens lærling v. Povl krogsgaard-larsen, Carlsbergfondet i foråret udkom Povl krogsgaard-larsens erindringsbog “bryggerens lærling”. her tegner bogens forfatter journalist anna-lise bjerager et portræt af krogsgaards videnskabelige karriere og af hans tid som formand for Carlsbergfondet. Povl krogsgaard fortæller om J.C. Jacobsen som inspirationskilde, og hvorledes Carlsbergfondet håndterer sine almennyttige opgaver samtidig med, at man udøver bestemmende indflydelse i Carlsberg, der i dag er den fjerdestørste bryggerigruppe i verden. anna-lise bjerager går bag om bogen og stiller uddybende spørgsmål. 4. oktober kl. 19.30-21. Videnskabens Vindere v. Jens duus, Carlsberg laboratoriet i foråret stod Carlsberg laboratoriet bag udviklingen af en ny type byg, der holder øllet friskere i længere tid. det var sidste skud på stammen i den række af banebrydende resultater, som Carlsberg laboratorium har stået bag, siden J. C Jacobsen etablerede det i 1875. Jens duus, direktør ved Carlsberg laboratoriet, fortæller om J.C. Jacobsens fremsynede satsning på naturvidenskaben, og hvilke udfordringer fremtidens fødevareforsyning står overfor. undervejs er der smagsprøver på bryg gennem tiderne. 25. oktober kl. 19.30-21 kunsten og Carlsberg v. maria fabricius hansen, ny Carlsbergfondet Carlsberg er med sine udsmykkede bygninger i sig selv et imponerende arkitektonisk og kunstnerisk projekt, og Carlsbergfondet og ny Carlsbergfondet har igennem tiderne spillet en enestående rolle som støtter af kunsten. maria fabricius hansen, dr.phil og lektor i kunsthistorie ved århus universitet, er i dag som medlem af ny Carlsbergfondets direktion med til at forvalte arven efter Carl Jacobsen. hun viser markante værker og giver sit personlige syn på J.C. og Carl Jacobsens betydning som dynamoer for kunst og kultur i danmark. f.eks. 15. november kl. 19.30-21 branding – Vor tids religion v. majken schultz, Copenhagen business school hvordan går et varemærke som Carlsberg fra at være et brand til at blive et ikon? kan en stærk kulturarv understøtte et moderne globalt brand, og hvordan kobler man brand og virksomhed? og hvad får det af konsekvenser, når et brand bliver allemandseje og således ikke længere kontrolleres af virksomheden? Professor majken schultz, Cbs, er en af danmarks førende forskere inden for virksomhedsbranding og står i spidsen for et forskningsprogram, der følger udviklingen af det nye Carlsberg brand. anne-marie skov, vice-president i Carlsberg-gruppen følger temaet til dørs og lægger op til debat. mØderække afholdes i samarbeJde med Politiken Plus. billetter kØbes På WWW.Politiken.dk/Plus fra den 27. august. 11


J.C. JACOBSEN brygger 12 J.C. Jacobsen er verdens store innovative brygger. Han skabte grundlaget for, at Carlsberg i dag er verdens fjerdestørste bryggerigruppe og skænkede det danske samfund resultaterne af et langt livs arbejde. • 2. september 1811 Jacob Christian Jacobsen fødes som eneste barn af brygger Christen Jacobsen. Christen Jacobsen arbejdede på kongens bryghus og etablerede det første Jacobsen bryggeri i 1826. • Christen Jacobsen døde i 1835, og den 24-årige søn overtog det fulde ansvar for bryggeriet. • I 1839 blev han gift med Laura Holst og de får i 1842 sønnen Carl. • I 1847 etablerede J.C. Jacobsen Carlsberg for at imødekomme den stigende efterspørgsel på øl. det første bryg var klar 10. november 1847. • Familien Jacobsen flyttede i 1854 ind i villaen på Carlsberg, senere Carlsberg Akademi. • I 1875 oprettede J.C. Jacobsen Carlsberg Laboratorium, og et år senere Carlsbergfondet. • I 1878 fik J.C. Jacobsen tildelt Grand Prix på Verdensudstillingen i Paris. • J.C. Jacobsens De Gyldne Ord, som de står i hans testamente fra 1882: “Ved Carlsberg bryggeriernes drift skal det stadige formaal uden hensyn til øjeblikkelig fordel, at udvikle fabrikationen til den størst mulige fuldkommenhed, saaledes at disse bryggerier og deres produkter altid kan stå som et mønster og ved deres eksempel virke til, at ølbryggeriet her i landet holdes paa et højt og hæderligt standpunkt.” entreprenørÅnd • J.C. Jacobsen etablerede Carlsberg på rekordtid og bragte med sine banebrydende metoder brygningen ind i den industrielle tidsalder. • J.C. Jacobsen blev internationalt anerkendt som en af ølbrygningens pionerer ny teknologi vandt hurtigt inpas på Carlsberg. • Han introducerede videnskaben i brygningen og revolutionerede derigennem bryggeriprocessen. • J.C. Jacobsen fulgte H.C. Ørsteds forelæsninger i kemi, og i 1879 blev J.C. Jacobsen udnævnt til æresdoktor ved københavns universitet. • Den brændende passion var ikke kun begrænset til brygning; J.C. Jacobsen designede og tegnede bl.a. sin egen villa samt Palmehuset i botanisk have, som han betalte. offentlig person • J.C. Jacobsen var samfundsmæssigt dybt engageret og bestred flere politiske poster igennem sit liv: han var bl.a. medlem af folketinget i to perioder og medlem af københavns borgerrepræsentation. • J.C. Jacobsens villa var mødested for den intellektuelle elite med H.C. Andersen og biologen louis Pasteur blandt gæsterne. • Han stod bag genskabelsen af Frederiksborg Slot, da det brændte i 1859, og etablerede Det nationalhistoriske museum på frederiksborg slot. • J.C. Jacobsen var en kendt sponsor af kunst, arkitektur og bevarelse af Danmarks kulturarv.


Carlsberg-gruppen ny Carlsberg Vej 100 1799 københavn V danmark www.carlsberggroup.com 14

More magazines by this user
Similar magazines