Her kan du finde Husavisen - Plejecentret Sølund

soelund.kbh.dk

Her kan du finde Husavisen - Plejecentret Sølund

Plejecentret Sølund, Ryesgade 20, 2200 Kbh. N

Læs i avisen:

April 2013 16. årgang / nr. 4

Souschefens nyhedsbrev

Historier fra hverdagen

Nyt fra køkkenet

Månedens portræt

Invitation til Forårsfest

1

Midtpunktet i april:

3. april Banko kl. 14

17. april banko kl. 14

18. april ALSANG kl. 14


Telefonnumre på Sølund

Hvis man er på Sølunds interne telefonanlæg, kan man nøjes med at

taste de 4 sidste cifre ved opkald til telefonnumre på Sølund.

Sølunds hovednummer 3528 4000

Receptionen 3528 4760

Centerchef Jan Nybo Jensen 3528 4750

Souschef Henriete Siff Thomsen 3528 4701

Intern Service, Ole Nielsen 3528 4890

Aktivitetscenter Nørrebro 3528 4707

Frisør Ann Pia

mandag kl. 08.30 - 16 3528 4721

Kommer desuden efter behov 2323 5778

Fodpleje, Elisabeth Jeppesen 3528 4141

Kiosk 3528 4720

Madam Blå 3528 4833

Midtpunktet, kontor 3528 4844/ 4845

Midtpunktet, værksted / Mødestedet 3528 4777

Omsorgstandplejen 3528 4712

Præst Jeppe Carsce Nissen 3528 4710

Træningscenter Nørrebro 3528 4747

Ryesgade 20A

(B-huset)

1. sal 3528 4100

2. sal 3528 4200

3. sal 3528 4300

4. sal 3528 4400

5. sal 3528 4500

6. sal 3528 4600

Vagthavende sosu.assistent 3528 4704

Lægevagt 3869 3869

Politiet Bellahøj 3314 1448

2

Beboerrådet:

Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Sølunds e-mailadresse:

solund@suf.kk.dk

Sølunds hjemmeside:

www.soelund-kbh.dk


Annoncer 24, 27

April 26

Bibliotek, info om Københavns bibliotek 23

Forårsfest, invitation 9

Gudstjenester, andagter, katolsk messe og dødsfald 12

Historier fra hverdagen 16, 22 - 23

Hørevejledning 23

Krydsord 25

Kulturkalender 7 - 8

Madam Blå, køkkenchefens nyhedsbrev 14 - 15

Medarbejderportræt 17

Menuplan Madam Blå 27 - 28

Månedens portræt 18- 21

Nyt fra Midtpunktet 11

Oplysning om nye beboere 17

Præstetanker 13

Souschefens nyhedsbrev 4 - 5

SøndagsCafé 6

Sølunds Venner 10

Telefonnumre på Sølund 2

Redaktion:

Henriette Siff Thomsen (ansvarshavende)

Bente Merklin og Lise Frisk (redaktører)

Indlæg til Husavisen modtages renskrevet pr. mail,

post eller i Husavisens lille røde postkasse i Midtpunktet.

Ved brug af computer beder vi om, at det skrives i

2 spalter, skrifttype Tahoma, punkt 13.

Oplag: 300 ex. Trykkeri: Sølunds kopimaskine.

3

Plejecentret Sølund, ’Midtpunktet’

Ryesgade 20,

2200 København N

Att.: Husavisen

Tlf.: 3528 4845

Fax: 3528 4734

Mail: husavis@suf.kk.dk

Sidste frist for indlevering af

materiale er d. 15. i måneden.


Nyt fra Souschefen

Det er nu to måneder siden, vi sagde farvel til

over halvdelen af Sølunds beboere. De to måne-

der er fløjet af sted – selvom vi lider af afsavn, så

har vi formået at bruge vores energi og kræfter konstruktivt på at

skabe de bedste rammer for det lille Sølund, vi nu er.

Det ses blandt andet ved de tiltag, der allerede er implementeret i

form af de organisatoriske strukturændringer. Den nye ledelses-

struktur er allerede godt i gang, og de faglige koordinatorer er ved

at blive udpeget. I øjeblikket er de tre afdelinger ved at finde sig

selv – det kræver tid at få nye arbejdsrutiner ind under huden.

Selvom det tager tid, og at det kan virke uoverskueligt, så må vi

huske, at det handler om at sikre fagligheden, og at det alt sam-

men er for vores beboeres bedste.

Et tiltag der arbejdes på er måltider og måltidskultur. En brugerundersøgelse

blandt vores beboere har vist, at der hersker utilfreds-

hed med maden på Sølund. Madam Blå er opmærksom på dette, og

der arbejdes på at forbedre måltiderne – her er der tale om både

køkkenets tilberedelse, men også serveringen af maden på selve

etagerne. Undersøgelser viser også at ens tilfredshed med den

mad, man indtager, afhænger meget af rammerne omkring en; her

er der tale om både menneskene og selve indretningen af rummet.

Det er derfor af stor betydning, at vi også får skabt en god mål-

tidskultur på alle etagerne.

Aktivitetsudvalget har også en masse spændende ideer på tegne-

brættet, hvoraf nogle allerede begynder at blive implementeret i

4


løbet af foråret. Det er et vigtigt stykke arbejde, der bliver udført af

udvalget, og jeg glæder mig til at de nye aktiviteter bliver præsenteret

for beboerne.

Et eksempel på en ny aktivitet er vores søndagsbrunch på etagerne.

Det er noget, jeg er meget stolt af – og jeg vil i den forbindelse gerne

benytte lejligheden til at fortælle om en lille episode, jeg fik fortalt ef-

ter en søndagsbrunch. Den handler om en beboer, der helst spiser alle

sine måltider i sin lejlighed og generelt holder sig lidt for sig selv. Den-

ne beboer sagde en søndag morgen til en medarbejder, at der duftede

af stegt flæsk ude fra gangen, og at det var mærkeligt sådan en tidlig

morgen. Medarbejderen forklarede, at der altså ikke var tale om flæsk

men om bacon, og at det skulle serveres til brunch for alle beboerne

på etagen. Beboeren syntes, det lød så lækkert, at denne kom ud i

fællesarealet for at deltage i arrangementet og deltog faktisk helt til

frokosttid. Jeg synes, det er en fantastisk historie, der tydeligt viser,

vigtigheden af, at vi fortsat udvikler og implementerer nye aktiviteter.

På den måde skaber vi rammerne for at nå ud til så mange beboere

som muligt.

Det er også en stor succes blandt både beboere og pårørende, at der

er søndagscafé hver anden søndag. De tre søndage caféen har kørt

indtil nu, har der været ca. 55-65 besøgende hver gang. Det synes jeg

er flot! Og det giver beboere og pårørende en ny mulighed for samvær

i weekenderne.

Nu er foråret endelig på vej efter en kold vinter, og jeg ønsker os alle

et rigtigt godt og lyst forår.

Henriete Amalie Siff Thomsen

Souschef

5


Sølunds

SøndagsCafé

Midtpunktet inviterer til SøndagsCafé

Der serveres kaffe og kage for beboerne.

Pårørende og andre har mulighed for at købe

kaffe, kage m.m. i Madam Blå.

Hvor godt-folk er, kommer godt-folk til

I april måned:

7. april og 21. april

(Jari sidder ved klaveret d. 21. april)

kl. 14 -16.30 i området foran B-salen

Madam Blå har åbent fra kl. 12-15.30

6


mandag 1

tirsdag 2

onsdag 3 Banko kl. 14 i Midtpunktet

torsdag 4

fredag 5

lørdag 6

søndag 7 SøndagsCafé kl. 14-16.30 i hallen

mandag 8

tirsdag 9

onsdag 10

torsdag 11 Tøjsalg ved Josefine kl. 10-14 i hallen

fredag 12

lørdag 13

søndag 14 Gudstjeneste kl. 14 i B-salen v/ Jeppe Carsce Nissen

mandag 15

tirsdag 16

onsdag 17 Banko kl. 14 i Midtpunktet

torsdag 18 ALSANG kl. 14 i MIDTPUNKTET

fredag 19

lørdag 20

søndag 21 SøndagsCafé kl. 14-16.30 i hallen

mandag 22

tirsdag 23

onsdag 24

torsdag 25

fredag 26

lørdag 27

søndag 28 Gudstjeneste kl. 14 i B-salen v/ Jeppe Carsce Nissen

mandag 29

April 2013 Ret til ændringer forbeholdes

tirsdag 30 Tøjsalg ved Mirakelpriser kl. 10-14 i hallen

7


onsdag 1

torsdag 2 FORÅRSFEST - Se næste side

fredag 3

lørdag 4

søndag 5 SøndagsCafé kl. 14-16.30 i hallen

mandag 6

tirsdag 7

onsdag 8 Tøjsalg ved Angelique kl. 10-14 i hallen

torsdag 9

fredag 10

lørdag 11

søndag 12 Gudstjeneste kl. 14 i B-salen v/ Jeppe Carsce Nissen

mandag 13

tirsdag 14

onsdag 15 Banko kl. 14 i Midtpunktet

torsdag 16 ALSANG kl. 14 i MIDTPUNKTET

fredag 17

lørdag 18

søndag 19 SøndagsCafé kl. 14-16.30 i hallen

mandag 20

tirsdag 21

onsdag 22

torsdag 23

fredag 24

lørdag 25

søndag 26 Gudstjeneste kl. 14 i B-salen v/ Jeppe Carsce Nissen

mandag 27

tirsdag 28

onsdag 29 Banko kl. 14 i Midtpunktet

torsdag 30 Skosalg ved Dorte Sko kl. 10-14 i hallen

fredag 31

Maj 2013 Ret til ændringer forbeholdes

8


Torsdag d. 2. maj 2013

Kl. 16.30 i salen

Menu:

Plukket koldrøget laks på bund af

forskelligt farvede rødbeder med

peberrodscreme og kørvel

Hvidvins braiseret kalvetyksteg

med citron og salvie & kalvesky

dertil selleritimbale, smørristede

kartofler og løgkompot

Hvid parfait is med citron og la-

krids serveret med chokolade ga-

nache og coulis

9

Sølund

Tilmelding skal ske senest den

Begrænset antal pladser

Underholdning

ved Peter Sinding

Jari spiller under middagen

14. april til Midtpunktet.

Grundet pladsmangel i salen er det desværre ikke

muligt at invitere pårørende til forårsfesten i år.


Bliv en del af

Sølunds Venner

Bliv frivillig på Sølund

Hvem er vi?

Sølunds Venner er Plejecentret Sølunds egen gruppe af frivillige, der

ønsker at skabe sociale relationer til Sølunds beboere samt at støtte be-

boernes deltagelse i arrangementer og aktiviteter.

Det får du

Erfaring med frivilligt arbejde

Mulighed for erfaring med projektledelse

Viden om aldring, demens og livet

på et plejehjem

Socialt samvær med beboerne

Et fællesskab med andre frivillige

Kontakt

Frivilligkoordinator Helle Borch

Plejecentret Sølund

Ryesgade 20

2200 København N

Tlf.: 35 28 48 45

@: KL88@suf.kk.dk

10

Muligheder

Besøgsven

Særlige arrangementer

og fester

Banko

Alsang

Søndagscafé


Hilsen fra Midtpunktet

Påsken er over os, og på den anden side venter april måned os. Forhåbentlig brin-

ger april måned os den sol og varme, vi har længtes efter. April er også måneden,

hvor vi byder Helle Borch velkommen tilbage efter at være udlånt til Fælledgården

siden januar - derfor har vi sagt farvel til Lise Frisk.

I marts har vi afviklet to søndagscaféer - og det med stor succes. Vi er stolte over,

at hele Sølund bakker op om arrangementet. Udover cafeerne har vi ikke haft de

store armbevægelser i løbet af marts - der er blandt andet blevet brugt kræfter på

at planlægge og strukturere de interne arbejdsgange. Det betyder, at der fra maj

måned sker nogle ændringer i vores arbejdstider.

Det kommer selvfølgelig ikke til at gå ud over de aktiviteter, vi udbyder - udgangs-

punktet for ændringerne har hele tiden været, at vi skal opretholde de samme til-

bud. Tværtimod kommer det til at betyde, at Dorte Volder kommer op på etagerne

to gange om ugen for at støtte op om aftenmåltidet.

Det betyder naturligvis, at programmet vil ændre sig. Det har været på vej et styk-

ke tid, og vi håber, at vi i løbet af april kan få det endeligt på plads.

Desuden pønser vi også på, at vi snart skal til at arrangere nogle ture ud af huset

igen. Forhåbentlig bliver vejret snart bedre, så det er lidt mere attraktivt at komme

ud at køre i busserne.

Vi har ligeledes brugt tid på at planlægge den kommende forårsfest den 2. maj. Vi

glæder os meget - med fastelavnsfesten i frisk erindring, kan vi kun tænke os til,

at forårsfesten bliver et brag af en fest. Festen er gratis og kommer til at foregå i

salen - Madam Blå har planlagt en dejlig menu. Det er desværre ikke muligt for

pårørende at deltage i år grundet manglende plads i salen.

Med ønsket om en dejlig solfyldt april måned

Midtpunktet

11


GUDSTJENESTER, ANDAGTER OG DØDSFALD

Gudstjenester

2. søndag efter Påske

Søndag d. 14. april kl. 14 i B-salen v/ Jeppe Carsce Nissen

4. søndag efter Påske

Søndag d. 28. april kl. 14 i B-salen v/ Jeppe Carsce Nissen

Vi har taget afsked med:

B 431 Preben Gade Skands f. 240528 - d. 260213

B 537 Otto Mogens Rasmus Vilhelm Sommer f. 040218 - d. 010313

B 115 Doris Carmen Nielsen f. 150519 - d. 100313

B 116 Gudrun Agnes Olivia Elboth f. 101218 - d. 160313

Æret være deres minde

12


Den blå anemone

Hvad var det dog der skete?

Mit vinterfrosne hjertes kvarts

må smeltes ved at se det,

den første dag i marts.

Hvad gennembrød den sorte jord

og gav den med sit sølvblå flor

et stænk af himlens tone?

Den lille anemone,

jeg planted der i fjor.

13

Jeppe Carsce Nissen

Sølunds præst


April og Maj bringer mange dejlige helligdage med sig, som kan

være tiltrængte pusterum for manges vedkommende. Disse hellig-

dage associeres oftest med god mad og drikke samt afslapning

Vi har valgt at fejre påsken i slutningen af marts måned og starten

af april måned med en masse lækkerier til jeres påskefrokoster.

Vi har påskelam med flødekartofler på menuen Påskedag.

2. Påskedag har vi ligeledes en påskeret ”Skidne æg”.

Skidne æg lyder som en utiltalende ret, men intet er mere forkert.

Skidne æg er en skøn forret, der består af halve smilende æg i

sennepssovs med purløg.

Skidne æg er en ret skabt til påsken.

Skidne æg blev i gamle spist påskelørdag, som følger efter to de

helligdage, nemlig Skærtorsdag og Langfredag.

I gamle dage var rengøring og tøjvask og alt andet arbejde jo ikke

tilladt på helligdage.

Det fortæller noget om, hvordan lugt og rengøringstandarden var,

når det blev ”Skiden lørdag”, altså påskelørdag . . . .

Vi har rykket den til 2. påskedag

14


Det statskontrollerede røde Ø-mærke har siden 2009 haft sel-

skab af det økologiske spisemærke i guld, sølv og bronze – et

statskontrolleret bevis på, at spisestedet satser på økologi.

Mærket viser andelen af indkøbte økologiske føde- og drikke-

varer på spisestedet.

Sølund har vi over 50% økologi — det betyder, at vi laver

næsten alt fra bunde: for eksempel bager vi alt vores eget

brød og kager, koger hjemmelavet fonder på ben og urter til

saucer og supper, sylter vores egne survarer, laver vores

egen mayonnaise til de hjemmelavet pålægssalater samt la-

ver leverpostej og medister. Vi har modtaget det økologiske

bronzemærke, og vi har en ambition om at nå op på 75%

økologi i dette år.

April og maj måned er de sværeste måneder at menu-

planlægge, da det er ved at være sidst på sæsonen med

grøntsager fra sidste år, - så det er stadig især kål og rodfrugter,

der dominerer menuplanen .. . . Men snart - så kom-

mer der nye kartofler, jordbær, rabarber, salat, tomater og

asparges på menuen.

God påske og en herlig april, hvor vi håber foråret banker på

Med venlig hilsen

Køkkenchef Marianne Lange

15


Historier fra hverdagen...

Ellens dag

i Sølunds køkken

Madam Blå

Ellen bor på 4. sal og havde

igennem længere tid gået og

undret sig over, hvad vi gik og

lavede i køkkenet på Sølund.

Så en morgen kl. 8.30 troppe-

de Ellen op til vores morgen-

møde og sagde friskt: ”Hej, -

hvad siger I til, at jeg kommer

ned en dag og går med rundt

i køkkenet og holder jer lidt i

ørene?” Vi grinede lidt og af-

talte, en dato.

Ellen kom præcis (ca. ½ time

før) i stiveste puds. Hun fik

sin egen kokkejakke med hen-

des navn på, og så skal vi el-

lers love for, at den stod i Ellens

navn. Der blev gået frisk

til værks.

Vi fik krebinetter i rasp, ord-

net friske gulerødder til sauce,

kigget på kartofler og andre

friske grøntsager og blev eni-

16

ge om, hvor lang tid vi skulle

dampe disse, inden vi gik køkke-

net igennem.

Vi så grøntrum, varemodtagelse,

bager afdeling og vogne, vi bru-

ger til transport af mod.

Så skulle vi lige høre lidt historie

om hvad ellen havde gået og la-

vet inden hun kom til Sølund for

9 år siden. Seks timer senere

måtte vi hellere blive færdige

med dagens tjanser, så vi sagde

pænt farvel til Ellen, som havde

haft en af sine bedste dage på

Sølund.

Vi i køkkenet har også haft en

oplevelsesrig dag. Det var sjovt

at høre noget fra en tid, vi ikke

rigtig kendte og vil gerne sige

tak herfra.

Kokke og køkkenpersonale


Oplysninger om nyindflyttede be-

Åbningstider:

Hverdage:

kl. 11-13.30

Lørdag-søndag:

kl. 12 - 15.30

boere på Sølund

Indflytninger og fødselsdage

Vi byder velkommen til:

Fødselsdage:

Elinor Olga Larsen B 440

Else Hvidt B 543

Ruth Fanny Eshid Jensen B 341

Egon Jørgenen B 641

Ole Peter Rasmussen B 139

Elba Valborg Henius Bech B 115

17


Bent Kragballe B 611 er efter to

blodpropper i hjernen lammet i hele

venstre side. Han sidder i kørestol

og må have hjælp til at komme om-

kring. På grund af synkebesvær får

Bent sin ernæring gennem en son-

de. Her fortæller Bent om et mere

aktivt liv som vejrobservatør på

Thulebasen.

Bent er 82 år og er født og opvokset

som forkælet enebarn i Odder syd

for Aarhus. Hans far var ansat på

kontor, og moderen var hjemmegå-

ende. De boede i hus i Nygade midt

i byen, men senere solgte de huset

og flyttede til en lejlighed i Odder.

Egentlig var faderen Kgl. Translatør

i engelsk, - en uddannelse han hav-

de taget under vanskelige forhold.

Ved siden af sit kontorarbejde tog

han uddannelsen som delvist selvstudie

og rejste med tog til Køben-

havn hver weekend for at følge un-

dervisningen. Faderen underviste i

engelsk på handelsskolen i Odder

og på sprogkursus i Aarhus, - og

togturen var gratis, fordi han rejste

frem og tilbage med Ning-Hov Her-

reds lokalbane, hvor han arbejdede

på kontoret.

18

Bents mor var enebarn og hans

bedsteforældre troede, at han var

verdens 8. vidunder, - men som

Bent siger: ”de levede ikke længe

nok til at finde ud af, at det var jeg

måske ikke alligevel”.

Bent havde en god og tryg barn– og

ungdom med skolegang i Odder,

hvor han sluttede folkeskolen med

en realeksamen. Skolegangen fort-

satte på gymnasiet på Aarhus kate-

dralskole og en studentereksamen.


Bent ville gerne læse til tandlæge, så

han flyttede til København og begyndte

på sit studie på tandlægehøjskolen.

Men han stoppede midt i studiet, fordi

det var for kedeligt.

Så besluttede Bent sig for at blive revi-

sor, og efter nogle års ansættelse på

kontor for forskellige statsautoriserede

revisorer stod han pludselig og vidste

ikke, hvad han ville med sit liv.

Bent blev gift første gang som 21-årig

og fik tre børn. Sin kone havde han

kendt siden de gik i børnehave sam-

men, - og selv om hun var et år yngre,

fulgtes de ad i gymnasiet og blev stu-

denter samtidig.

Ægteskabet blev opløst, og Bent rejste

i 1973 til Grønland for at arbejde på

Thulebasen. Der var både jobs og gode

penge at tjene, og han fik job som

vejrobservatør.

Thule basen var i begyndelsen en ame-

rikansk militærbase - Thule Military Air

Base - men efterhånden blev flere og

flere opgaver lagt over på danske hænder,

men det er stadig amerikanerne,

19

der driver basen. Allerede under 2.

verdenskrig havde USA en vejrstati-

on på Thulebasen.

Der var 3-skiftet vagt på vejrstatio-

nen. Arbejdet bestod af flere ting,

bl. a. skulle den vagthavende ud

hver time for at aflæse temperaturen

og måle vejrstyrke og vindret-

ning. Resultaterne blev indført i

skemaer, som blev sendt til com-

putere i USA til videre behandling.

Vejrstationen benyttede også vejr-

balloner og vejrraketter. Dårligt vejr

kunne af og til umuliggøre opsen-

delsen af vejrballonerne. Raketter-

ne var ca. 2 m lange og var dyre i

drift, - prisen var i 1970’erne om-

kring 1100 US $/stk. De blev skudt

op i 75 km højde. Afskydningsha-

stigheden var så stor, at man ikke

med det blotte øje kunne nå at se

og følge raketten, - kun med et ka-

mera kunne det registreres.

Det kunne hænde, at opsendelsen

mislykkedes og raketten ændrede

kurs for til sidst at ende inde på

indlandsisen. Heldigvis skulle

mandskabet ikke ind på indlands-


isen og hente den hjem igen. Et par

måneder efter Bent kom hjem fra

Grønland, kom der nye metoder og

procedurer, fordi raketterne var for

dyre at bruge.

Som lyspunkter i hverdagen var vejr-

observatørerne på 5-ugers raketkurser

i Florida. Det føltes som ren

ferie at komme fra Grønlands sne og

kulde til Floridas sol og varme.

På basen kunne man tilbringe sin fritid

i forskellige klubber. Amerikaner-

ne havde to klubber, - en for højere

officerer og en anden, hvor alle kun-

ne komme. I den danske klub kom

kun danskere, og der kunne man få

dansk smørrebrød og fadøl, og der

var mulighed for at spille f. eks. bil-

lard.

På en af de amerikanske helligdage -

formodentlig Thanksgiving Day -

blev der rekvireret et antal hunde-

slæder til basen, så man kunne ople-

ve en slædetur ud i den Grønlandske

natur. Men Bent syntes, at han havde

sne og kulde nok i sin dagligdag

20

og havde ikke behov for den slags

fornøjelser under sit ophold.

Danskerne fik gode lønninger på

Grønland, men grønlænderne selv fik

ikke mange penge ud af det - ikke

udover den af danskerne betalte skat

til hjemmestyret. Bent var ansat af

et dansk firma under danske løn– og

arbejdsforhold.

Da Grønland fik selvstyre, fik også de

lokale ansættelse på Thulebasen.

Der var dog det problem med grøn-

lænderne, at deres arbejdsmoral var

lidt anderledes. Deres arbejdsindsats

var god og værdsat, men hvis de

havde været i klubben om aftenen

og fået lidt for meget alkohol, mødte

de ikke på arbejde næste dag. Hav-

de derimod de danske arbejdere

”hoved på” efter en aften i klubben,

mødte de naturligvis på arbejde næste

dag, - ellers ville de blive fyret.

Der var stor utilfredshed med denne

forskelsbehandling, der herskede, for

grønlænderne havde andre ansættel-

sesforhold og blev ikke fyret for samme

forseelser. Fællestillidsmanden


kontaktede ledelsen, og efterhånden

blev der rettet op på det.

Bent var på Thulebasen i sammenlagt

21 år i to omgange. Efter første op-

hold kom Bent hjem og havde ikke

noget job. I stedet for at blive i Dan-

mark og skrive endeløse rækker af

ansøgninger, tog han igen til Grøn-

land.

Da Bent slog sig ned i Danmark i

1994, boede han i Fredens Hus på

Øster Alle - lige overfor Parken. Ejen-

dommen blev opført i 1914-15 af

Foreningen til Lærlinges Uddannelse,

og kun unge studerende og pensioni-

ster kan komme i betragtning som

lejere i ejendommen. Det er et godt

mix af beboere, og det fungerer godt,

- også med at man kan hjælpe og

støtte hinanden. Bag huset er der en

dejlig stor have, og der er en fin udsigt

over Fælledparken.

79 år gl. fik Bent på samme dag to

blodpropper i hjernen, - den ene me-

get kraftig. Bent følte trang til at

fortsætte med motion i det trænings-

21

center, han benyttede i Parkens un-

deretage. Bent trænede 3 timer 3

gange om ugen, - så han opholdt sig

næsten mere i træningscentret end

de ansatte! Men det gav gode resul-

tater. Hans læge var overrasket over,

så hurtigt han var kommet sig, og

sagde, at det udelukkende var takket

være hans ihærdige træning.

Sølund træner Bent også flittigt

med cykling i træningscentret 2 x ugl

og har et stort ønske om at komme

til at gå igen.

Familien er udvidet med 4 børne-

børn. Billeder af dem står i Bents

reolpå Sølund, og han har stor glæde

af, at både børn og børnebørn er flin-

ke til at besøge ham.

Så snart der er mulighed for aktivite-

ter eller underholdning på Sølund,

deltager Bent. Desuden har han en

særlig interesse for ugler. , hvilket

kan ses i alle afskygninger i hans lej-

lighed. Bents kone sagde engang til

ham, at han var så klog, at han skulle

have ugler. Derfor har han fået

ugler til jul og fødselsdage, og famili-

en havde ugler med hjem til ham fra

ferierejser.


Historier fra hverdagen . . .

Hver anden onsdag (onsdag i lige uger) er der Banko i

Midtpunktet for medlemmer.

22

Koncentrationen

er stor, -

- og der

er mange gode

gevinster at

kæmpe om . . .


BIBLIOTEK

Biblioteket på Sølund lukkede i december

2012. Men der er stadig en

mulighed for at låne bøger fra Københavns

Biblioteker.

Man kan ringe og bestille bøger og

andet udlånsmateriale ved telefonisk

kontakt til bibliotekerne:

Øbro Jagtvej Østerbro

3920 1876 3538 1648

Biblioteket har en udbringningsservice,

så de bestilte biblioteksmaterialer

bliver bragt lige til døren.

Hørevejledning

Fredag tilbydes hjælp og vejledning i

forbindelse med høreapparater.

Kontakt Helle:

i ’Midtpunktet’ (A-huset, stuen)

(læg evt. en besked)

på tlf. 3528 4844

pr. mail KL88@suf.kk.dk

Hilsen

Hørevejleder Helle Borch

24

Sølund Kiosk

Tlf.: 3535 3134

Mandag-fredag kl. 7.30 - 15.30

Lørdag lukket

Søn– og helligdage lukket

Blade, tobak, øl, vand, mælk,

konserves og meget mere

Frisk brød fra bageren hver dag

Husk at vi har tips og lotto

Udbringning af varer bestilles inden

kl. 13.00 og udbringes mandag og

fredag mellem kl. 13.00 - 15.00

Udbringningen er gratis

Kiosken har dankort-terminal.

På gensyn Sv. Brandt Lange

Obs: Beboere, som er tilsluttet Sølunds

telefon anlæg, kan ringe gratis på

lokal 4720

Priser:

Klinik for Fodterapi

Tlf.: 3528 4141

Mobil tlf.: 2166 5732

Telefontid: kl. 8.30 - 9.00

Åbningstid:

mandag kl. 8.30 - 16.00

Fodbehandling ............... 300 kr.

Delbehandling ............... 225 kr.

Fingernegle ................... 50 kr.

Tillæg, hjemmebehandling 0 kr.

Eftersyn ....................... 0 kr.

Elisabeth Jeppesen

Statsautoriseret fodterapeut


25

Klip .............................................................................................................................................................................

Tillykke til vinderne i marts:

Find ordet på 9 bogstaver: _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Præmie på 100 kr.: Ruddy H Poulsen, B 214

Aflever løsningen i Midtpunktets røde postkasse

2. Præmie på 50 kr.: Anton Jacobsen, Aktiv.center

senest d. 15. april og deltag i lodtrækningen

3. Præmie på 50 kr.: Iris e Olsen, B 615

Præmierne kan afhentes i Midtpunktet

om tre gavekort til kiosken på Sølund.

I sidste måned var der indsendt 7 løsninger.

Løsning på sidste krydsord: Kalender

Navn: ..........................................…….... Bolignr.: ....................


Få HUSAVISEN digitalt eller i papirudgave

Beboere på Sølund får gratis Husavisen som papirudgave

i deres postkasse inden d. 1. i hver måned.

Pårørende og andre interesserede kan få avisen tilsendt pr. post ved at købe

et abonnement i receptionen for 150,- kr. årligt, der dækker portoen.

Eller man kan få tilsendt et link pr. mail, når Husavisen er lagt ud på Sølunds

hjemmeside.

Tilmelding på husavis@suf.kk.dk Ordningen er gratis.

Husavisen kan også hentes på Sølunds hjemmeside: http://www.soelund-kbh.dk

Endelig kan man gratis hente Husavisen i receptionen.

HUSAVISEN på CD/kasettebånd

Husavisens kalender og månedens madplaner bliver indlæst på

kassettebånd eller cd , og kan fås ved henvendelse i receptionen.

Båndene bedes returneret til receptionen efter brug, - men ordningen er gratis.

26


Menuplan for april 2013

Ugedag Hovedret Forret og desserter

Mandag 1 Forloren skildpadde med halve æg og flutes Blomme med crumble låg serveret med creme

fraiche smagt til med vanilje

Tirsdag 2 Klassisk lasagne med grøn salat og vinaigrettedressing ”Skidne æg” Påskeret med halve æg i sennepssovs

serveret med franskbrød

Rombudding med saftsauce

Onsdag 3 Dampet lange (største art indenfor torskefamilien) med hvidvinssauce,

kartofler og smørbagte porrer

Torsdag 4 Frikadeller med stuvede selleri, persilledrys og kartofler Henkogt frugt med makronfløde

Is med stikkelsbærkompot

Fredag 5 Kogt kylling m/ peberrodssauce kartofler serveret m/ gulerødder og

porre m/ persilledrys

Rejecocktail med dressing og flutes

Lørdag 6 Niels Bugges gryde (svinekød og medister i fyldig tomatsauce) med kartofler

og drueagurker

27

Søndag 7 Gl.daws oksesteg, kartofler, skysovs, glaserede perleløg og tyttebær Rabarber trifli

Hønsekødssuppe med boller og urter

Mandag 8 Hakkebøf m/ pebersovs (whisky, champignon, løg) stegte kartofler,

ærter

Tirsdag 9 Svensk pølseret med purløg Sveskegrød med mælk

Onsdag 10 Forloren hare med kartofler, vildtsauce, ribsgelé og agurkesalat Jordbærdessert

Risengrød med smør og kanelsukker

Torsdag 11 Slagterens hjemmelavede wienerpølser m/ varm kartoffelsalat og sennep

Fredag 12 Fiskeflorentiner med spinat serveret med kartofler og kogte gulerødder Champignonsuppe

Lørdag 13 Oksegryde med perleløg og hele champignon hertil mos Tunmousse med flutes og citron

Søndag 14 Ribbensteg med brunede kartofler, hvide kartofler, skysovs og rødkål Sherryfromage med chokolade og nødder

Mandag 15 Farsrand med stuvet hvidkål, kartofler og rødbeder Frugtsuppe med honningristet mysli


Menuplan for april 2013

Ugedag Hovedret Forret og desserter

Tirsdag 16 Dildhachis serveret med dildkartofler og asier Aliancegrød af hindbær, solbær, og ribs m/mælk

Onsdag 17 Sprængt kam med aspargessauce, kartofler og smørdampet spidskål Chokoladebudding med flødeskum

Torsdag 18 Medister med stuvet grønkål, kartofler og sennep Yoghurtmousse med chokoladespåner

Fredag 19 Bagt laks med hollandaisesauce, kartofler og broccoli Frisk ananas i myntelage med makronfløde

Lørdag 20 Kalvefrikasse med ærter og gulerødder serveret med persille kartofler Henkogt pære med karamelcreme

Søndag 21 Stegt svinekølle med barbecuesauce, stegte kartofler og coleslaw Kirsebærfromage med skum og chokoladedrys

Mandag 22 Tarteletter med høns i asparges og persilledrys Varm bagt æblekage med creme

Tirsdag 23 Fiskefrikadeller med dildsauce og kartofler samt gulerodsråkost Hønsekødssuppe med boller og urter

Laksemadder med dilddressing

Onsdag 24 Fyldig grøntsagsgryde med tomat, spidskommen og ingefær, hertil ris,

agurkerelish med koriander

28

Torsdag 25 Irsk stuvning med sennep og rødbede Pandekager med syltetøj

Æblekage med makron og flødeskum og gele

26 Kogt kalv med peberrodssauce, kartofler og kløvet gulerødder med

estragon

Fredag

St. Bededg.

Is med vafler

Lørdag 27 Den sorte gryde med persillemos og drueagurk

Stegt svinekølle med barbecue sovs, stegte kartofler og coleslaw

Ymerfromage med kirsebærsauce

Søndag 28 Schnitzel med citron, benfri sild, citron og peberrod, smørsauce, brasede

kartofler og ærter

Flødelegeret løgsuppe m. brød

Mandag 29 Skinkefarsbrød med sennep serveret med råstegte kartofler i tern,

dijonsauce og sprød rødbede/æblesalat

Kalvesuppe med boller og urter

Tirsdag 30 Blomkålsgratin med skinke pyntet med purløg serveret med smørsauce

og flutes

More magazines by this user
Similar magazines