SEJ FANGSt - Fiskeringen

fiskeringen.dk

SEJ FANGSt - Fiskeringen

Ansvarshavende redaktør

Preben Meyer

Rothesgade 6, 4. th.

2100 København Ø

Tlf: 3526 7764/2728 5001

Email: redaktion@fiskeringen.dk

Redaktion

Preben Meyer

Email: redaktion@fiskeringen.dk

Kim Holm Boesen

Email: khb@fiskeringen.dk

Annoncer

Kim Holm Boesen

4093 9966

Email: khb@fiskeringen.dk

Layout/prepress/tryk

www.westring-welling.dk

Formand

Kim Holm Boesen

Jernbanegade 4 A, 3 tv. 1608

København V.

4093 9966

Email: khb@fiskeringen.dk

FR´s. sekretariat

Fiskeringen

Nordvejen 5, Vellerup

4050 Skibby

Tlf: 7025 9966

Email: fiskeringen@fiskeringen.dk

Næstformand

Tommy Lauritsen

Nordvejen 5, Vellerup

4050 Skibby

Tlf: 7025 9966

Email: Tommy@fiskeringen.dk

Kasserer

Karl Erik Strandesen

Ranunkelvej 1

3500 Værløse

Tlf: 7878 2338/2173 6917

Email: kasserer@fiskeringen.dk

Konto nr.: 0890-1017302

Øvrige bestyrelse

Bjørn Lund Hansen

Tlf: 4585 2401/2011 5501/

arb. 3957 0000

Email: bjoern@fiskeringen.dk

Kris Jeppesen

7025 9969

Email: krisj@fiskeringen.dk

Ole Madsen

Tlf: 4818 8632/2325 1277

Email: faciliteter@fiskeringen.dk

Preben Meyer

Tlf.: 3526 7764/2728 5001

Email: meyer@fiskeringen.dk

Claus Stahnke

Tlf: 4444 7172

Email: claus@fiskeringen.dk

Benny Østergaard

Tlf: 4484 8947

Email: benny@fiskeringen.dk

Suppleanter

Henning Hjuler

Tlf: 4918 0308/2174 9513

Email: vandpleje@fiskeringen.dk

Per Sjøgreen

Tlf: 4448 3036/2126 7106

Email: per@fiskeringen.dk

Thomas Fox Maule

Tlf.: 4848 2460/4030 0797

Email: thomas@fiskeringen.dk

Faciliteter

Bådfaciliteter

Ole Madsen

Stengårdsvej 3

3540 Lynge

Tlf: 4818 8632/2325 1277

Email: faciliteter@fiskeringen.dk

Tlf: 7025 9960: Fejlmelding

Strømvand

Benny Østergaard

Muskathaven 26, 3. th

2730 Herlev

Tlf: 4484 8947

Email: benny@fiskeringen.dk

Husene

Administration

Lone Fox Maule

Hegnsvej 78 B

2850 Nærum

Tlf.: 7025 9965

Email: husudvalg@fiskeringen.dk

Husudvalgsformand

Bjørn Lund Hansen

Hummeltoftevej 121

2830 Virum

Tlf: 4585 2401/2011 5501/

arb. 3957 0000

Email: bjoern@fiskeringen.dk

Inspektør

Jens Ryhl

Tlf: 4587 0571

Miljøudvalg

Henning Hjuler

Tlf: 4918 0308/2174 9513

Email: vandpleje@fiskeringen.dk

Webmaster

Claus Stahnke

Tlf: 4444 7172

E-mail: Webmaster@fiskeringen.dk.

Booking

www.fiskeringen.dk

Tlf: 7025 9969

Arrangementer og

PR-udvalg

Kim Holm Boesen

Email: khb@fiskeringen.dk

FISKERINGENS åbne MEDLEMSFORENINGER

Den Gyldne Karpe

3324 2509 - carl.ole.nielsen@skolekom.dk

Esrum Ålaug

www.fiskeringen.dk/esrum-aalaug

4839 0424 - pguldberg@hotmail.com

Farum Lystfisker Forening

www.farumlf.dk

4499 1607 - info@farumlf.dk

Fiskeklubben Hornsherred

www.hornfisken.fiskeringen.dk

4752 8101 - hornfisken@hornfisken.fiskeringen.dk

Helsingør Fluefisker Forening

www.h-f-f.dk 4926 6288 - kennilson@privat.dk

Hørsholm og Omegns Lystfisker Forening

www.holf.dk 4586 9456 - kallis@post10.tele.dk

2 FISKERINgEN 2010

Kajerød Sportsfisker Forening

4581 7362 – lumont3@gmail.com

Kokkedal-Nivå Lystfisker Forening

4914 3525 - hen@post.cybercity.dk

Neptun Lystfisker Forening

www.lystfiskerforeningen-neptun.dk

4585 9212 - neptun@fiskeringen.dk

Nærum Fiskeklub

www.nf67.dk

4580 5148 el. 70259965 - l.fox@mail.dk

Salmo Salar

4465 4633 - ulrik.nielsen@get2net.dk

Sjælsø Lystfisker Forening

4087 3030 el. 2537 2901 - frank@pacific.dk

Efter bådoptagningen I Sørup Havn.

40 ÅRS JUBILÆUM

Jubilæumsreception i Sørup Havn

I anledning af 40 års jubilæet afholder Fiskeringen en jubilæumsreception

i Sørup Havn ved Esrum Sø lørdag den 8. maj, kl. 13.00 –

17.00.

Der vil blive mulighed for at få en lille sejltur i Fiskeringsbådene og

oppe på land kan man prøve lykken i den tørre fiskedam, hvor man

kan vinde mange forskellige præmier fra vore sponsorer.

kl. 16.00 vil der blive trukket lod om en større præmie blandt alle,

der har fisket et nummer i fiskedammen.

Der arbejdes stadig på andre festlige indslag

Fiskeringen byder på øl og vand samt kaffe og hjemmebagt kage.

Kom og vær med til at gøre dagen festlig for os alle.

Værløse Fiskeklub

www.vaerloesefiskeklub.dk

7878 2338 el. 2173 6917 - kestrandesen@dbmail.dk

Egedal Fiskeklub

www.egedal-fiskeklub.dk

4717 5558 - fontaine@stofanet.dk

Østerbro Lystfisker Forening

7878 2338 el. 2173 6917 - kestrandesen@dbmail.dk

Fisketur.dk

www.fisketur.dk

3888 4648 – krisj@fisketur.dk

Fiskeringen

Nr. 1. forår 2010

Udgives af (WWW.)FISKERINGEN(.DK), Din adgang til 63 både i sø & hav, samt over 60 km å. ISSN NR: 1397-1638

Fiskeringen

Tag midtersiderne ud

Fylder 40 År og del dit fiskemekka

med andre

Isvinter igen. Mads Petersen med

aborrer fra Esrum Sø på 1,45 og

1,76 kg.

Næste trykte udgave af FISKERINGEN

udkommer 1. november 2010. Pris ved løssalg 20 kr., der

dækker portoen. Henvendelse redaktøren. Oplag 2000 stk.

Indlæg står for skribentens egen holdning. Hvor intet andet

er anført, må artikler citeres med kildeangivelse.Redaktionen

forbeholder sig ret til at forkorte og redigere breve og artikler,

der optages i bladet. For indsendt stof garanteres ikke.

More magazines by this user
Similar magazines