Dansk Boldspil-Union 2002 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union 2002 - DBU

Dansk Boldspil-Union

Årsberetning

2002

– store fodboldoplevelser


Dansk Boldspil-Union

Dansk Boldspil-Union 2002....................................................................................... 4

Nationale relationer...................................................................................................... 6

Internationale relationer ............................................................................................ 8

Bestyrelsen...................................................................................................................... 10

Administrationen........................................................................................................... 11

Medlemstal...................................................................................................................... 12

Organisationsplan........................................................................................................ 14

Repræsentantskabet ................................................................................................... 16

Modtagere af DBUs sølvnål 2002 .......................................................................... 17

Indehavere af DBUs guldnål .................................................................................... 17

DBUs formænd .............................................................................................................. 18

DBU Appeludvalg

Appeludvalget ................................................................................................................ 19

DBU Børn og ungdom

Børne- og ungdomsudvalget.................................................................................. 20

DBU Damefodbold

Dameudvalget............................................................................................................... 26

DBU Eliteudvikling

Eliteungdomsudvalget .............................................................................................. 29

Resultater fra Unionsstævnerne ............................................................................ 31

DBU Fair play

Fair play udvalget......................................................................................................... 32

DBU IT

IT-afdelingen.................................................................................................................. 34

DBU Kommunikation

Kommunikationsafdelingen ................................................................................... 35

DBU Landshold

Landsholdet.................................................................................................................... 36

Ligalandsholdet ............................................................................................................ 39

Old Boys-landsholdet ................................................................................................. 39

U/21-landsholdet......................................................................................................... 40

U/20-landsholdet ......................................................................................................... 41

U/19-landsholdet ......................................................................................................... 42

U/18-landsholdet.......................................................................................................... 43

U/17-landsholdet.......................................................................................................... 44

U/16-landsholdet ......................................................................................................... 46

Dansk Boldspil-Union

Indhold

Damelandsholdet ........................................................................................................ 48

U/21-damelandsholdet.............................................................................................. 49

U/19-damelandsholdet ............................................................................................. 50

U/17-damelandsholdet ............................................................................................... 51

DBU Old Boys

Old Boys udvalget ........................................................................................................ 52

DBU Regnskab

Regnskabsafdelingen................................................................................................. 53

Regnskab 2002.............................................................................................................. 55

DBUs hjælpefond......................................................................................................... 58

DBUs ungdomsfond ................................................................................................... 58

DBU Turneringer

Divisionsudvalget ....................................................................................................... 60

Disciplinærudvalget................................................................................................... 60

DM-Disciplinærudvalget ........................................................................................... 61

DM-Programudvalget................................................................................................ 62

Dommerudvalget......................................................................................................... 63

Indefodboldudvalget.................................................................................................. 64

Kontraktfodboldudvalget......................................................................................... 65

Programudvalget ........................................................................................................ 66

Superligaudvalget ...................................................................................................... 66

Turneringsudvalget ................................................................................................... 66

Turneringsafdelingen ................................................................................................ 67

Nationale klubturneringer....................................................................................... 68

Internationale klubturneringer............................................................................. 69

Resultater & stillinger................................................................................................ 72

DBU Uddannelse

Uddannelsesudvalget ................................................................................................ 88

Uddannelsesafdelingen............................................................................................ 89

Hædersbevisninger..................................................................................................... 95

3

DBU Årsberetning 2002


Dansk Boldspil-Union

Dansk Boldspil-Union 2002

Dansk Boldspil-Unions mest kendte aktivitet,

landsholdet, deltog ved VM-slutrunden i Japan

og Sydkorea, der med sine mere end 33 milliarder

tv-seere er verdens største sportsbegivenhed.

Set i forhold til organisationens formålsparagraf,

der omtaler udviklingen af fodbold nationalt

og internationalt, må landsholdets deltagelse

i dets ottende af de seneste 10 slutrunder

om Europa- eller Verdensmesterskaberne betegnes

som en ubetinget indfrielse af målsætningen.

Det samme gælder for den fortsatte udvikling

af fodbolden herhjemme, hvor DBU manifesterer

fodboldens popularitet. Fodbold er den

mest dyrkede idrætsgren i landet, og medlemstallene

er på vej mod 300.000 aktive udøvere.

Efter en stagnation de seneste par år er antallet

af fodboldspillere igen stærkt på vej frem

med 6.327 nye medlemmer fra 2001 til 2002.

Det er igen i år damespillerne, der står for

fremgangen, som vi beskriver mere indgående

under kapitlet ’medlemstal’ på side 12.

VM sikrede regnskabsoverskud

Herre-landsholdets deltagelse VM-slutrunden

sidste sommer redder samtidig DBUs årsregnskab.

Et underskud på organisationens ordinære

drift på knap 10 millioner kroner blev i regnskabsåret

2001/2002 dækket af en ekstraordinær

indtægt på 17,5 millioner kroner fra deltagelsen

i VM-slutrunden.

I forhold til det første budgetudkast fra

august 2001 er der tale om en difference på

omkring 21 millioner kroner, som naturligvis

primært skyldes landsholdets efterfølgende

kvalifikation til VM-slutrunden og avancement

til ottendedelsfinalen, der sikrede DBU en ekstraordinær

nettoindtægt på de førnævnte 17

millioner kroner.

DBUs samlede omsætning ligger igen i det

netop afsluttede regnskabsår på over 200.000

millioner kroner, og DBUs formue i størrelsesordenen

117 millioner kroner.

4

DBU Årsberetning 2002

TV-aftale

DBU og Divisionsforeningen indgik i april i fællesskab

en ny, rekordstor tv-aftale for dansk

klubfodbold, der løber til udgangen af 2006.

Organisationerne valgte efter forhandlinger

med flere tv-stationer at fortsætte samarbejdet

med den hidtidige samarbejdspartner, Modern

Times Group, der råder over tv-kanalerne TV3,

TV3+ og Viasat Sport.

Som noget nyt i forhold til den tidligere aftale,

sikrede fodboldens organisationer sig, at

de kan sælge højdepunkter fra kampene videre

til de landsdækkende, danske tv-stationer.

Denne mulighed blev effektueret i efteråret,

hvor Danmarks Radio og TV2 sikrede sig ret til

såkaldte highlights af enten ni eller 12 minutters

varighed til udsendelse fra klokken 20.45

samme aften som den pågældende spillerunde.

I lighed med den eksisterende aftale, bliver

der fortsat tale om to direkte tv-transmissioner

fra hver weekend-runde. Som et helt nyt tilbud

vil seerne tillige blive tilbudt en pay-per-viewmulighed

for at se en hvilken som helst af rundens

øvrige kampe direkte.

DBUs forretningsudvalg og repræsentanter

for Superligaklubberne enedes om en fordelingsnøgle

for tv-indtægterne, der sikrer SAS-ligaklubberne

80% og DBU 20%.

Aftalen omfatter også kampe i 1. division,

som TV3 imidlertid ikke har eksklusivrettigheder

men derimod forkøbsret til anvendelse af,

samt kampene i de afsluttende runder i DONG

Cup.

Aftalen er økonomisk markant bedre end den

hidtidige, men DBU og Divisionsforeningen respekterer,

at samarbejdspartneren ikke ønsker

beløb offentliggjort.

Klubbernes økonomi

Den tvivlsomme drift af og økonomi i én af landets

førende, professionelle klubber blev udstillet,

da klubfodbolden i 2001 blev ramt af sin

første konkurs i mere end 10 år.

Lyngby FCs konkurs kort inden efterårets afslutning

blev en realitet, da klubbens spillere

indgav konkursbegæring mod deres arbejdsgiver,

hvorefter de blev fritstillet.

Konkursen havde betydning for afviklingen af

den resterende del af SAS Ligaen i foråret 2002,

hvor det imidlertid lykkedes Lyngby Boldklubs

amatørspillere at sikre sig et enkelt points.

Klubben blev i henhold til de daværende regler

først efter turneringen tvangsnedrykket til

Danmarksserien. På repræsentantskabsmødet

i februar blev der vedtaget nye regler, der betyder,

at konkursramte klubber i fremtiden vil

blive suspenderet fra deltagelse allerede i den

aktuelle turnering og derefter nedrykket ved

turneringens afslutning.

Forud for sæsonstarten 2002/2003 gav DBU

Farum Boldklub udsættelse for indsendelse af

regnskabet til at gennemføre en ekstraordinær

generalforsamling efter overskridelsen for indsendelse

af revisorpåtegnet årsregnskab med

angivelse af egenkapital, før klubben atter fik

tilladelse til at tegne kontrakter forud for dens

første sæson i landets bedste række.

DBU arbejder fremdeles med tanker om yderligere

skærpelse af reglerne for økonomiske minimumskrav

til landets kontraktklubber.

Dansk fodbold stadig dopingfri

Mens mange benytter udtrykket ’økonomisk

doping’ om den økonomiske situation i en

række klubber, kan DBU konstatere, at fodbolden

fortsat er uden et eneste tilfælde af doping.

I 2002 foretog Team Danmark på vegne af

Anti Doping Danmark 116 uanmeldte tests på

fodboldspillere.

De 76 blev foretaget under træning, og de 40

i forbindelse med kampe. Af de 116 tests blev de

100 prøver foretaget på herre-spillere.

Dertil kommer de tests, DBU bestilte hos

Anti Doping Danmark forud for VM-slutrunden

i sommer. Alle 23 spillere blev testet enten

i deres klubber, på deres privatadresser eller

i træningslejren i Vedbæk inden afrejsen til

slutrunden.

Derudover blev to spillere fra hvert hold ud-


trukket til dopingtests foretaget af det internationale

fodboldforbund, FIFA, efter de enkelte

kampe.

De i alt 483 uanmeldte tests af fodboldspillere

herhjemme gennem de seneste seks år har

ikke afsløret ét eneste tilfælde af doping indenfor

dansk fodbold.

Ny bestyrelsesformand

På den fodboldpolitiske front fik Dansk Boldspil-Union

ny topleder i 2002.

Efter 11 år som dansk fodbolds førstemand

faldt bestyrelsesformand Poul Hyldgaard, 73

år, for aldersgrænsen, og blev på repræsentantskabsmødet

i februar afløst af Allan Hansen,

53 år.

Vi beskriver under kapitlet ’bestyrelsen’ på

side 10 motivationen af Allan Hansen og kampvalget

mellem ham og organisationens næstformand,

Henning R. Jensen.

Med en målsætning om, at Danmarks sportslige

resultater skal forbedres og føre til flere

medaljer ved internationale konkurrencer og

OL udpegede kulturminister i sommeren 2002

et eliteidrætsudvalg, hvortil ministeren blandt

andet udpegede DBUs nye formand.

Regeringen ønsker ligeledes en revision af

eliteidrætsloven, der efterhånden har fungeret

i 18 år

Også i bestyrelsen og blandt DBUs udvalg

var der en del udskiftninger i 2002, som du kan

læse om under de enkelte kapitler. Blandt andet

får DBU igen gavn af én af Danmarks største

fodboldprofiler op gennem 1990’erne, Kim

Vilfort, der efter tidligere at have medlem af

DBU Fair Play i 2002 blev nyt medlem i DBU Eliteudvikling.

/lb

Dansk Boldspil-Union

5

DBU Årsberetning 2002


Dansk Boldspil-Union

Nationale relationer

Forhandlingerne om forslaget til en ny Tips- og

Lottolov gav i 2002 DBU anledning til at kritisere

sin paraplyorganisation, Danmarks Idræts-

Forbund (DIF), for ringe varetagelse af organisationens

interesser og på sigt også den samlede

idræts indtægtsmuligheder fra tipsmidlerne.

Lovforslaget indeholder en ændring af Tips-

og Lottoloven, Klasselotteriloven samt om ophævelse

af Væddeløbsloven. Sidstnævnte med

det formål at medtage hestevæddeløbssporten

på fordelingsnøglen for tips- og lottomidler.

I forslaget har DIF medvirket til at udse DBU

til at skulle bidrage med fem millioner til den

kommende finansieringsmodel for hestevæddeløbssporten.

»Vi vil ikke undlade at påpege det forholdsmæssigt

urimelige i, at hestevæddeløbssporten

med sine knap 4000 aktører efter lovforslaget

er tiltænkt 75 millioner kroner årligt.

Fodboldsporten med knap 300.000 aktive

– heraf 175.000 børn og unge under 18 år – vil

efter lovforslaget kun skulle modtage 13 millioner

kroner.

Hvis der var lighed for loven i form af samme

tilskud per medlem for alle, der modtager tilskud

fra tipsmidlerne, ville fodboldsporten

skulle modtage 5,5 milliarder kroner årligt«,

påpegede DBUs formand Allan Hansen i DBUs

høringssvar til lovforslaget.

Kritik af folketingsmedlemmer og ministre

DBUs kritik af DIF og forbundets formands

håndtering af forløbet af drøftelserne om det

nye tipslovsforslag betyder, at DBU i det kommende

år grundigt vil vurdere, hvilke fordele og

ulemper, organisationen oplever med sit medlemskab

af DIF, herunder selve medlemskabet

af forbundet.

Dertil kommer DBUs kritik af manglende

konsekvens i argumentationen fra specielt

folketingsmedlem og forslagsstiller Leif Mikkelsen

samt nuværende kulturminister Brian

Mikkelsen og hans forgænger, Elsebeth Gerner

Nielsen.

For det første anklagede Danske Gymnastik-

6

DBU Årsberetning 2002

og Idrætsforeninger i 1995 – i Leif Mikkelsens

tid som formand for forbundet – Dansk Tipstjeneste

og DBU for bevidst at sprænge det

politiske finansloft på tipsmidlerne gennem

indgåelsen af en sponsoraftale, der omfattede

unionens første, store fair play-kampagne.

I 2002 konstaterer DBU, at samme Leif Mikkelsen

som folketingsmedlem nu opfordrer til

indgåelse af netop sådanne aftaler i en situation,

hvor han som forslagsstiller skal have en

kabale til at gå op.

Efterlyser holdningerne

Endelig efterlyser DBU den tidligere holdning

blandt regeringspartierne til, at midlerne fra

tipsnøglen skal benyttes til almennyttige fordel.

Således blev DBU underlagt en kulturministeriel

rapport i midten af halvfemserne, der klart beviste,

at DBU levede op til forpligtelserne.

Hestevæddeløbssporten, som nu skal betænkes

med næsten seks gange så meget i samlet

tilskud, som DBU modtager til arbejdet med

ungdoms- og breddefodbolden, er en overvejende

professionel sportsgren, der blandt andet

vil bruge tilskuddet til at hæve løbspræmierne.

Landskamp blev politisk emne

DBU oplevede derimod støtte fra regeringspartierne

og de fleste øvrige partier i Folketinget,

da DBU onsdag den 19. april skulle gennemføre

den i over et halvt år planlagte landskamp mod

Israel i Parken.

Kampen, der var en vigtig testkamp for landsholdet

forud for VM-slutrunden i juni måned,

viste sig desværre at blive sammenfaldende

med en israelsk militæroffensiv på Vestbredden

på samme tidspunkt.

Det medførte en massiv medieomtale af

blandt andet en række trusler om vold og terror

fra forskellige unavngivne grupper mod tilskuerne

i dagene op til landskampen. Truslerne

havde angiveligt til formål at foranledige DBU

til at aflyse arrangementet.

Politiet krævede derfor få dage inden kampen,

at der blev opsat et ekstra sikkerhedshegn

hele vejen rundt om Parken for at sikre publikum

og spillere mod overlast.

På den baggrund følte DBU sig ikke længere

i stand til at leve op til sin målsætning om at

sikre tilskuerne de samme synlige sikkerhedsforanstaltninger

til denne kamp som til andre

landskampe.

DBU tilbød derfor publikum at refundere billetter,

hvilket godt 8.000 tilskuere benyttede

sig af. Heraf omkring 3.500 børn og unge, der

sammen med trænere og ledere gennem deres

fodboldklubber havde taget imod et tilbud om

at komme til landskamp til stærkt nedsatte billetpriser.

Idet en række udgiftsposter til landskamparrangementerne

er variable – herunder DBUs

lejeafgift med Parken – blev det samlede underskud

på arrangementet kun godt 150.000

kroner. Primært som følge af den manglende

nettoindtægt fra de refunderede billetter.

Indsats mod pædofili

Børnenes sikkerhed har den højeste prioritet.

Med den holdning som udgangspunkt oprettede

DBU i 2002 en kontrolprocedure, der har

til formål at afsløre eventuelt pædofile blandt

de trænere, der søger ind på de populære DBU

Fodboldskoler.

Det er en ny bekendtgørelse om behandling

af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister,

der nu gør det muligt for blandt andet

DBU og landets 1.600 fodboldklubber at tjekke,

hvorvidt trænere og holdledere er anmeldt eller

dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse

eller deciderede seksuelle overgreb

mod børn under 15 år.

DBU selv har direkte kontakt med 4.000 personer

i en database over potentielle trænere og

ledere til DBUs Fodboldskole med angivelse af

blandt andet cpr-numre.

DBU Børn og Ungdom benytter årligt omkring

1.200 trænere og 420 ledere til skolerne,

og det er gruppen af de op til 1.200 trænere, der

vil blive indhentet oplysninger på, når de er blevet

ansat.


DBU udarbejdede i samme anledning et koncept

for en tilsvarende politik og kontrol ude i

landets 1.600 klubber.

Bedre tilskuerfaciliteter

DBU vedtog i 2002 et nyt sæt regler for de stadions,

der lægger baner til kampene i SAS Ligaen

og 1. division.

Spillerne får ens baneforhold, trænerne skal

ikke lægge taktik efter forskellige banestørrelser

og tilskuerne skal sikres ens service på alle

de danske SAS Liga-stadions.

Standardiseringen omfatter en banestørrelse

på 68 gange 105 meter på alle SAS Ligastadions,

hvilket svarer til de nye internationale

regler.

Græsarealet omkring banen skal tillige måle

minimum 72 gange 111 meter primært af sikkerhedsmæssige

årsager, ligesom alle stadions

skal være helt aflukkede enten med hegn eller i

form af bygninger eller en kombination.

Med de længere turneringer, der typisk starter

tidligere og slutter senere på kalenderåret,

bliver kravene til varme i banerne af større og

større betydning for afviklingen af SAS Ligaen.

Klubberne i SAS Ligaen skal ligeledes kunne

tilbyde stadions med en minimumskapacitet

på 10.000 tilskuerpladser med 3.500 af dem

som siddepladser under tag.

… og bedre sikkerhed

Sikkerheden for tilskuerne på de danske stadions

har ligeledes en høj prioritet.

Derfor udviklede organisationen i samarbejde

med AMU et kursus for kontrollørerne i

SAS Liga-klubberne samt 1. og 2. division.

Kurset, der afvikles i en form for mix mellem

teori og praktiske øvelser, gennemføres over

et 16-timers forløb enten som et weekendkursus

(lørdag og søndag) eller over tre hverdagsaftener.

Kurset afvikles på det stadion, hvor klubben

almindeligvis spiller dens hjemmekampe, idet

klubbens eget stadion benyttes som case i undervisningen.

Uddannelsen er godkendt af arbejdsmarkedsuddannelserne

under undervisningsministeriet.

For at sikre et bedre miljø udarbejdede DBU

også en græsuddannelse i 2002.

DBU sluttede året af med også at være blandt

udstillerne på Fodboldmessen i Forum i København

i 2002, hvor fodboldens enhedsorganisation

i år krydrede sin tilstedeværelse med

to ’pressekonferencer’, hvor først landstræner

Morten Olsen udtog Ligalandsholdet om lørdagen,

og Flemming Serritslev udtog sine spillere

til U/21-landsholdets træningstur om søndagen.

/lb

Dansk Boldspil-Union

7

DBU Årsberetning 2002


Dansk Boldspil-Union

Internationale relationer

Danmark var med deltagelsen ved VM-slutrunden

i sommeren 2002 igen med helt fremme i

sportslig sammenhæng på den internationale

scene.

Uanset landsholdets pludselige exit fra turneringen

med nederlaget til England i ottendedelsfinalen,

nåede holdet at markere sig positivt

med den indledende sejr over Uruguay, det

uafgjorte resultat under vanskelige vilkår mod

Senegal og ikke mindst den meriterende sejr

over de regerende verdensmestre, Frankrig.

A-landsholdets indsats står dermed i kontrast

til de øvrige landsholds internationale resultater

i 2002 og ikke mindst de danske klubhold,

der efter en god sæson i 2001 igen måtte notere

en middelmådig indsats.

Således måtte eksempelvis såvel de danske

mestre, Brøndby IF, som nummer to, FC København,

se sig slået af nordiske modstandere

i form af henholdsvis Rosenborg fra Norge og

Djurgaarden fra Sverige.

Sepp Blatter

»Vi er tilfredse med, at anklagemyndigheden i

Schweiz tilsyneladende har fundet det bevist,

at anklagerne mod den kandidat, vi støttede

i præsidentvalget i FIFA, var grundløse og falske«.

Sådan vurderede DBUs formand, Allan Hansen,

nyheden, da den offentlige anklager i

Zürich den 4. december meddelte, at der ikke

var juridisk grundlag for at rejse tiltale mod

præsidenten for det internationale fodboldforbund,

Sepp Blatter.

»Det er også tilfredsstillende for os, at vi i

hele denne sag har holdt os til et fundamentalt

retsprincip om, at man er uskyldig indtil det

modsatte er bevist. Udfaldet af høringerne ved

domstolen i Schweiz har vist, at vi til trods for

et massivt pres fra medierne havde mere end

ret i at holde os til denne demokratiske grundregel«,

supplerede Allan Hansen

På trods af gentagne anklager om både korruption

og sminkede regnskaber, havde det siden

april sidste år været DBUs hensigt – med

8

DBU Årsberetning 2002

henblik på at få så fyldestgørende indsigt i

emnet som muligt – at afvente den ekstraordinære

som ordinære FIFA-kongres i Seoul i

slutningen af maj 2002, inden unionens repræsentanter

bestemte sig for, hvilken af de daværende

to kandidater, dansk fodbold ville vælge

at stemme på til FIFA-formandsposten.

FIFAs ekstraordinære kongres tirsdag og ordinære

kongres henholdsvis onsdag den 28. og

29. maj 2002 gav Dansk Boldspil-Union de nødvendige

svar på en række spørgsmål i relation

til valget af præsident for det internationale

fodboldforbund, FIFA.

I månederne op til præsidentvalget i FIFA

fremkom en række primært europæiske repræsentanter

i FIFAs eksekutivkomité med beskyldninger

om svindel i FIFA.

Beskyldningerne resulterede i et civilt sagsanlæg

mod forbundets præsident Sepp Blatter

angiveligt fra 11 af eksekutivkomitéens i alt 24

medlemmer.

Fredag den 31. maj meddelte den offentlige

anklager i Schweiz imidlertid, at anklagemyndigheden

som følge af de fremsatte anklager af

formelle årsager indkaldte til en høring om de

tidligere fremsatte anklager om embedsmisbrug

og misbrug af økonomiske midler.

»Klagerne har beskyldt Sepp Blatter for handlinger,

som de selv kollektivt har godkendt. I

den sammenhæng er anklagerne ikke bare forkastelige,

hvilket er tydeligt for enhver, men

der er også tale om falske beskyldninger«, konkluderede

den offentlige anklager i kantonen

Zürich, Urs Hubmann.

»Undersøgelserne har vist, at der ikke er

grundlag for at anklage Sepp Blatter for ulovligheder«,

konstaterede Urs Hubmann med

hentydning til ophavsmændene til anklagerne,

der alle var eller fortsat er medlemmer af FIFAs

bestyrelse, eksekutivkomitéen.

Sepp Blatter vandt kampvalget om præsidentposten

i FIFA den 29. maj med 139 stemmer

mod 56 til modkandidaten Issa Hayatou.

U/17-slutrunde i Danmark

DBU modtog store roser fra det europæiske

fodboldforbund, UEFA, for arrangementet af

slutrunden om Europamesterskabet for U/17landshold.

UEFAs repræsentant, eksekutivmedlem Marios

Lefkaritis, kaldte således turneringen for ’et

af de absolut bedst arrangerede ungdoms-finalestævner’,

og han berømmede såvel de lokale

organisationer som den overordnede turneringsadministration.

DBUs bestyrelse sendte straks roserne videre

til de 120 frivillige ledere fra alle DBUs seks lokalunioner,

der under turneringschef Benny Jacobsens

ledelse bidrog til den administrative

succes.

Turneringen blev indledt med åbningskampen

mellem Danmark og Holland (4-4) lørdag

den 27. april, og blev afsluttet med finalen

mellem Schweiz og Frankrig, som schweizerne

vandt efter straffespark fredag eftermiddag

den 10. maj.

DBU investerede fire millioner kroner i turneringen,

hvoraf 1,6 millioner er blevet benyttet

til udviklingen af et elektronisk undervisningsmateriale,

mens godt 400.000 kroner har været

anvendt til fodbold-cirkus med forskellige

tilbud til børnene blandt tilskuerne rundt om

på de forskellige stadions.

EM 2008 ikke til Norden

Derimod kommer den ultimative europæiske

fodboldturnering og verdens tredje største

sportsbegivenhed ikke til Norden i 2008.

Det stod klart, efter bestyrelsen i det europæiske

fodboldforbund, UEFA, 12. december valgte

det schweizisk/østrigske fodboldprojekt frem

for de seks andre kandidater, herunder det fælles

nordiske bud, Nordic 2008.

Med mere end syv milliarder tv-seere er der

tale om verdens tredjestørste sportsbegivenhed

kun overgået af VM-slutrunden i fodbold

og De Olympiske Lege.

Det schweizisk/østrigske bud på EM-slutrunden

i 2008 blev foretrukket frem for det


fællesnordiske bud, Nordic 2008 med undertitlen

’United Smile’, Irland/Skotland, Kroatien/

Bosnien-Herzegovina,Grækenland/Tyrkiet, Rusland

og Ungarn.

Internationale opgaver

DBU fortsatte igen i 2002 sit stærke engagement

i det internationale fodboldarbejde.

Formand, Allan Hansen, er medlem af UEFAs

panel for ungdoms- og amatørfodbold (siden

2002)

Kasserer i bestyrelsen, Torben Mogensen, er

medlem af UEFAs panel for teknisk og administrativ

assistance (siden 1998), og havde igen

i 2002 undervisningsopgaver i administration

primært i østeuropæiske lande.

Bestyrelsesmedlem, advokat Henrik Ravnild,

er medlem af UEFAs panel for spilleragenter

(siden oprettelsen i 1996) samt juridisk ekspert

panel.

Generalsekretær Jim Stjerne Hansen er medlem

af UEFAs disciplinærkomité (siden 1990),

og fungerede igen i 2002 som delegeret ved

flere kampe i de europæiske klubturneringer

(siden 1990). Jim Stjerne Hansen var indtil 2002

tillige medlem af FIFAs udvalg for nationale

fodboldforbund, National Associations Committee,

indtil den årlige sammensætning af udvalgene.

Han sad dermed i komitéen i perioden

1998-2002. Han blev i stedet bedt om at træde

ind i panelet for markedsføring og tv-aftaler.

Han er eneste dansker, der er medlem af et udvalg

eller panel under FIFA.

Afgået bestyrelsesmedlem Bent Nielsen, tidligere

turneringschef Peter Mikkelsen Scheef,

Kurt H. Sørensen, Henning Lund Sørensen, Kaj

Østergaard, Jan Damgaard og Jan Carlsen benyttes

som dommerbedømmere i internationale

kampe i UEFA-regi.

Kommunikationschef Lars Berendt fungerer

som media officer for UEFA ved kampe i

Champions League (siden 1996), og var igen i

anden halvdel af sæsonen 2001/2002 ansvarlig

for pressekontakten og serviceringen af medierne

ved Manchester Uniteds hjemmekampe

på Old Trafford. I første gruppespil af Champions

League i efteråret 2002 blev han udpeget

til samme opgave hos PSV Eindhoven.

Kontorchef Steen Dahrup var i foråret 2002

venue director (siden 1994) ved Arsenals

kampe, som han havde fulgt siden efteråret

2001, og i efteråret 2002 fungerede han med

samme opgaver hos de regerende Champions

League-mestre, Real Madrid.

Assistenttræner på A-landsholdet, Flemming

Serritslev, er tilknyttet UEFA som teknisk ekspert

(siden 1998).

Sekretær for DBUs eliteungdomsudvalg

Benny Jacobsen er medlem af UEFAs ungdomsudvalg

for ungdomsfodbold, og har igen i 2002

fungeret som delegeret ved ungdomsturneringer

og et stort antal europæiske klubkampe under

UEFA (siden 1994).

Assistent i DBU Børn & Ungdom, Thomas Slosarich,

er medlem af UEFAs panel for græsrodsfodbold

(siden 2001).

Landsholdslæge Mogens Kreutzfeldt er medlem

af UEFAs medicinske komité (siden 1998).

Divisionsforeningens direktør, Claus Rode

Jensen, er medlem af UEFAs komité for professionel

fodbold (siden 2000).

DBUs formand, Poul Hyldgaard, blev ved sin

udtrædelse af FIFAs eksekutivkomité (1984-96)

udnævnt til æresmedlem af det internationale

fodboldforbund, FIFA.

Danmarks antal af DBU licensierede spilleragenter

blev med eksaminationen af Lars

Skjøth og Sonny Kovacs i 2002 øget fra 12 til 14.

Følgende er tidligere eksamineret af DBU;

Nicola Juric, Per Steffensen, Lars H. Mikkelsen,

Ivan Marko Benes, Claus Granlund (2001), Ivan

Juric, Ulrik le Fevre (2000), Poul Erik Pedersen

(1999), John Sivebæk, Carsten Aabrink (1998),

Ivan Benes (1996) samt Frank Mathiesen (1995).

To dommere i bedste klasse

Det internationale fodboldforbund, FIFA, valgte

Emil Laursen og Bo Abildgaard til henholdsvis

listen over internationale dommere og liniedommere

for kalenderåret 2002.

Dansk Boldspil-Union

31-årige Emil Laursen har gjort lynkarriere som

dommer, efter han i 1981 tog dommereksamen

som blot 15-årig. Efter en enkelt sæson som

dommer i 2. division blev han i 1998 rykket op

i 1. division, og han debuterede i Superligaen

sidste sæson. Han opnår således international

status efter blot halvanden sæson i den bedste

hjemlige række.

Bo Abildgaard, 38 år, tog sin dommereksamen

i 1984, og har dømt i Danmarksturneringen

siden 1994.

Antallet af danske dommere og liniedommere

med FIFA-status forblev imidlertid uændret

i 2002, idet Jan Hald valgte at indstille sin

dommerkarriere som følge af vedvarende skader,

mens liniedommer Allan Dam Nielsen faldt

for FIFAs aldersgrænse på 45 år.

Dermed var DBUs syv FIFA-dommere i 2002

Kim Milton Nielsen og Knud Erik Fisker i Top

Class-kategorien, Claus Bo Larsen, Tonny K.

Poulsen, Knud Stadsgaard, Nicolai Vollquarts

og Emil Laursen, mens de 10 FIFA-liniedommere

var Lars Gerner, Bill René Hansen, Svend Erik

Jensen, Jørgen Jepsen, Jens Larsen, Lars Nordlund,

Bo Blankholm Pedersen, Finn Erik Rasmussen,

Ole V. Hansen og Bo Abildgaard. /lb

9

DBU Årsberetning 2002


Dansk Boldspil-Union

Bestyrelsen og forretningsudvalget

Med Poul Hyldaards afgang som formand var

der på forhånd lagt op til mindst én væsentlig

ændring i sammensætningen af DBUs bestyrelse

i 2002.

Valget af ny formand stod mellem de to

på forhånd kendte kandidater, næstformand

Henning R. Jensen og bestyrelsesmedlem Allan

Hansen.

På repræsentantskabsmødet lørdag den 23.

februar valgte DBUs øverst besluttende myndighed

Allan Hansen, 52 år, som ny formand.

Han har været medlem af DBUs bestyrelse siden

1997.

Den nye formand blev valgt med 92 stemmer

mod 46 til Henning R. Jensen, mens syv

var blanke.

Allan Hansens argumenter

Allan Hansen blev stillet i forslag af Thomas

Bytoft, FBU, og Kurt Bagge-Hansen, SBU. Allan

Hansen tog selv ordet, og sagde blandt andet:

»Jeg blev for halvandet år siden opfordret til

at stille op som formandskandidat. Det har jeg

lysten til. Det har jeg ambitionen om.

Jeg vil arbejde for at samle DBU som en enhedsorganisation,

men er faktisk glad for at

have hørt at en hel del ting går rigtig godt i

DBU.

Men vi har nogle opgaver foran os i form af

frafaldsproblematikken, rekruttering af ledere,

en bedre økonomisk styring i klubberne og topklubbernes

konkurrenceevne i europæisk sammenhæng.

Når jeg bevæger mig rundt i fodboldmiljøet,

hører jeg også ønsket om en strukturdebat. Vi

har gode erfaringer med organisationsudvikling

på Fyn, og det er mit tilbud til jer at gennemføre

i DBU. Jeg vil gerne tilbyde at iværksætte

et serviceeftersyn på DBU.

Vi har behov for nytænkning, men jeg vil ikke

gå i detaljer med forslag, for jeg vil gerne sikre

en fordomsfri debat. Så skal jeg nok give mine

meninger til kende under et sådan arbejde.

Det er min opfattelse, at tiden er inde til dialog«.

Bestyrelsesmedlem Ove Jensen, LFBU, erklærede

sin ensidige støtte til Allan Hansen, der

ifølge sin kollega profilmæssigt lever op til de

forventninger og forestillinger, LFBU har til den

kommende formand.

»Vi tiltror Allan evnen til at føre DBU videre

og for også at igangsætte den strukturdebat, vi

også skal have gang i for lokalunionernes vedkommende«,

sagde Ove Jensen blandt andet.

Næstformand i kampvalg for andet år i træk

»I København er vi slet ikke enige. Glem alle superlativerne.

Kig på, hvem der har den største

erfaring. Jeg peger på Henning. Han har erfaringen,

og har gennem 12 år vist sin værdi. Jeg

10

DBU Årsberetning 2002

har valgt at stemme på Henning«, sagde bestyrelsesmedlem

Henrik Ravnild fra KBU.

»Jeg mener, vi har to særdeles kompetente

kandidater«, udtalte kommende bestyrelsesmedlem

Erik Hjorth, BBU, der anbefalede at

stemme på Allan Hansen.

Bestyrelsesmedlem Benny Hansen anbefalede

på vegne af JBU at stemme på Allan Hansen.

Benny Hansen var ved repræsentantskabsmødet

2001 selv modkandidat til Henning R.

Jensen til næstformandsposten, efter JBUs bestyrelse

havde valgt at opstille Benny Hansen

som modkandidat til Henning R. Jensen.

73 af 144 gyldige stemmer pegede ved den

lejlighed på Henning R. Jensen mod 70 stemmer

til Benny Hansen.

I løbet af Poul Hyldgaards sidste formandsperiode

havde næstformand Henning R. Jensen,

kasserer Torben Mogensen samt bestyrelsesmedlemmerne

Allan Hansen og Erik Steiness

Neergaard officielt tilkendegivet deres kandidatur.

I begyndelsen af januar havde Mogensen og

Neergaard trukket deres kandidaturer tilbage.

Fem takkede af

Ikke mindre end fem af bestyrelsens 16 medlemmer

trådte ud i forbindelse med årets repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsesformand Poul Hyldgaard og bestyrelsesmedlem

Erik Asmund takkede begge

af efter 25 års arbejde i DBUs bestyrelse. Bent

Nielsen, Erik Steiness Neergaard og Jørgen Norsker

valgte tillige at træde ud efter henholdsvis

18, syv og seks års arbejde i organisationens bestyrelse.

Valget af Allan Hansen til formand gav plads

til en ny repræsentant for FBU, Thomas Bytoft,

i bestyrelsen. Erik Hjorth tog over efter Bent

Nielsen, Per Bjerregaard kom tilbage i bestyrelsen

efter mere end 10 år som afløser for Erik

Steiness Neergaard, mens Thomas Christensen

afløste en anden Østerbro-mand, Jørgen Norsker.

De to jyske repræsentanter i bestyrelsen

Benny Hansen og Verner Ebdrup, kunne fejre

25 års jubilæum som medlemmer af repræsentantskabet.

De har siddet henholdsvis 12 og 10

år i bestyrelsen.

Sådan vælges bestyrelsen

Bestyrelsens formand, næstformand og kasserer

vælges direkte af DBUs repræsentantskab.

Formanden hvert fjerde år i lige årstal, næstformanden

og kassereren hvert andet år i ulige

årstal.

De øvrige 12 medlemmer af DBUs bestyrelse

vælges således:

Fem vælges af DBUs seks lokalunioner, hvor

Bornholm, København, Sjælland, Lolland-Fal-

ster og Fyn hver vælger ét medlem, mens Jysk

Boldspil-Union som den største lokalunion vælger

to medlemmer.

Landets bedste klubber er også i bestyrelsen

sikret direkte repræsentation, idet klubberne i

Superligaen vælger to medlemmer. Klubberne

i 1. og 2. division vælger tre medlemmer blandt

divisionsklubberne.

Bestyrelsens 16. medlem vælges som repræsentant

for klubberne i Dame-DM.

Medlemmerne af DBUs bestyrelse efter repræsentantskabsmødet

i 2002 var: Allan Hansen

(formand), Henning R. Jensen (næstformand),

Torben Mogensen (kasserer), Erik Hjorth

(BBU), Henrik Ravnild (KBU), Kurt Bagge Hansen

(SBU), Thomas Bytoft (FBU), Benny Hansen

og Verner Ebdrup (JBU), Ove Jensen (LFBU), Per

Bjerregaard, Brøndby IF (Superligaen), Jesper

Møller, AaB (Superligaen), Peter Iversen, AC

Horsens, Finn Ryberg, Brønshøj, Thomas Christensen,

Boldklubben Skjold (1./2. division) samt

Jørgen Nielsen (Dame-eliteklubberne).

Fra DBUs administration deltager generalsekretær

Jim Stjerne Hansen, kommunikationschef

Lars Berendt, kontorchef Steen Dahrup

samt turneringschef Hanne Jensen fast i bestyrelsesmøderne.

Forretningsudvalget

DBUs bestyrelse valgte lørdag den 16. marts de

to menige medlemmer af DBUs forretningsudvalg.

Benny Hansen blev indstillet til genvalg af

bestyrelsesmedlem Ove Jensen, mens bestyrelsesmedlem

Finn Ryberg på vegne af divisionsklubberne

pegede på Divisionsforeningens formand

og bestyrelsesmedlem Peter Iversen, der

ligeledes blev udpeget uden modkandidater.

Peter Iversen har været medlem af begge bestyrelser

siden 1992, og har været formand for

Divisionsforeningen siden 1994.

De øvrige tre medlemmer af forretningsudvalget

er de automatisk udpegede medlemmer,

unionens formand, næstformand og kasserer,

der alle er valgt direkte af repræsentantskabet.

Ved møderne i forretningsudvalget deltager

generalsekretæren og kommunikationschefen.

/lb


To medarbejdere forlod DBU i 2002, mens fire

nye kom til som henholdsvis afløsere og i nyopslåede

stillinger.

Jurist

DBU ansatte i februar den 26-årige nyuddannede

jurist, Thomas Jønsson.

Han havde på daværende tidspunkt netop afsluttet

jurastudiet ved Københavns Universitet

med blandt andet faget Sportsret. Juristen

er med reference til generalsekretæren blevet

fysisk placeret hos turneringsafdelingen med

blandt andet følgende ansvarsområder:

• Kontraktfodboldsystemet og kontraktfodboldudvalget

• Transferbestemmelser nationalt og internationalt

• Nationale og internationale regler for spilleragenter

• UEFAs kommende licenssystem for klubber

• Fodboldens Voldgiftsret

Derudover skal Thomas Jønsson varetage de juridiske

problemstillinger, DBUs administration

løbende er beskæftiget med. Ansættelsen af en

jurist sker blandt andet som led i implementeringen

af UEFAs licenssystem.

DBU Turneringer

Knud Albertsen, 49 år, valgte 1. februar at forlade

DBU efter 13 års ansættelse og vende tilbage

til sine rødder i Vildbjerg og den store, internationale

ungdomsturnering.

Han blev hentet til DBU af generalsekretær,

Jim Stjerne Hansen, og har siden ansættelsen

i DBUs administration i 1989 beskæftiget sig

med sine favoritområder, dommersektoren,

kontraktfodboldområdet og spillercertifikater,

de danske klubbers deltagelse i de europæiske

klubturneringer, pokalturneringen samt en

række ad hoc-opgaver.

»Knud er kendt og respekteret for sin enorme

flid og sit høje serviceniveau. Ikke mindst når

det handler om udstedelse af internationale

spillercertifikater. Her har klubberne modtaget

en service nærmest udenfor rimelighedens

grænse, og som ikke findes i andre fodboldforbund«,

udtalte Jim Stjerne Hansen ved hans

fratrædelse.

Siden etableringen af turneringsafdelingen i

1996 har Knud Albertsen fungeret som sekretær

i denne afdeling med først Peter Mikkelsen

og siden Hanne Jensen som afdelingschef.

I 1987 og frem til sommeren 1988 fungerede

han som centerleder på Vildbjerg Fritidscenter,

og det er stillingen som sekretariatsleder

for den store, internationale Vildbjerg Cup, han

overtager.

Knud Albertsen, der er født og opvokset ved

Ringkøbing, har sin familie i Vildbjerg-området.

DBU Turneringer ansatte i marts Connie Mikkelsen,

35 år, i en i delvis nydefineret stilling.

Hun har blandt andet fået ansvar for dele af

dommeradministrationen, entréskemaer og

rapportering af disciplinære forseelser. Connie

kom fra en stilling som fuldmægtig i det offentlige,

hvor hun blandt andet beskæftigede

sig med sagsbehandling indenfor de sociale

områder, politiske oplæg, budgetter og regnskaber.

I december 2001 afsluttede hun diplomuddannelsen

på Danmarks Forvaltningshøjskole.

Connie Mikkelsen er bosiddende i Køge, og

har været aktiv fodboldspiller i Køge Boldklub,

indtil en knæskade i 1990 satte en stopper for

hendes aktive karriere. Hun er fortsat aktiv i

klubben som træner og holdleder for puslinge

og lilleputter, hvor hendes egen søn Martin på

ni år spiller. Med ansættelsen af Connie er turneringsafdelingen

oppe på seks medarbejdere.

Chefsekretær

Misha Johansen, 24 år, stoppede i september

som sekretær for generalsekretær Jim Stjerne

Hansen og kontorchef Steen Dahrup.

Misha, der havde været ansat i DBU siden februar

2001, valgte at søge nye private og professionelle

udfordringer udenfor landets grænser,

og flyttede i oktober til England.

Jeanette Rønhof, 36 år, blev ansat som ny sekretær

i første omgang i et vikariat, som inden

redaktionens slutning blev afløst af en fastansættelse.

Jeanette kommer fra en stilling i SAS, hvor

hun havde været ansat siden 1985. I de sidste

par år fungerede hun som halvdags sekretær

for salgschefen og konsulenterne i SAS Leisure,

mens hun den øvrige tid varetog øvrige opgaver

som blandt andet sportsgrupper, charter

samt kontakt til diverse rejsebureauer.

DBU Børn og Ungdom

1. december ansatte DBU Børn og Ungdom Vibeke

Nørly, 38 år, som ny assistent. Hun er mor

til tre drenge, og kom fra en stilling som chefsekretær

i Coloplast A/S.

Vibeke er ungdomsformand i Espergærde IF,

og får på grund af sit forhåndskendskab til pigefodbold

primært ansvar for afdelingens pigeaktiviteter,

men tager naturligvis også del i de

øvrige aktiviteter såsom fodboldskolerne.

Ansættelsen af Vibeke skete som led i en rokade,

der i september flyttede Thomas Gram,

31 år, fra pigerne til damerne, idet han forlod

sin assistentstilling i DBU Børn og Ungdom til

fordel for en nyoprettet stilling som sekretær i

DBU Landsholdssekretariat, hvor han er blevet

ansvarlig for flere af sekretariatsfunktionerne i

damesektoren.

Dansk Boldspil-Union

Administrationen

Landsholdssekretariatet

Udvidelsen af medarbejderstaben i landsholdssekretariatet

skete som en konsekvens af den

øgede internationale aktivitet omkring damelandsholdene

samt igangsættelsen af det

omkostnings- og administrativt tunge projekt

»dansk damefodbold i verdenseliten«.

I forbindelse med disse aktiviteter samt ansættelsen

af en ekstra medarbejder har der været

behov for en omstrukturering af sekretariatsopgaverne

i indenfor damesektoren.

Funktionerne bliver nu varetaget af Thomas

Gram og Jørgen Hermansen, hvor førstnævnte

blandt andet får ansvaret for Dame A-landsholdet,

Dame U/21-landsholdet og dameprojektet.

Jørgen Hermansen, 54 år, der har haft ansvaret

for administrationen af damefodbolden,

siden DBU i 1972 inkluderede området blandt

organisationens aktiviteter, fortsætter herefter

med ansvaret for Dame U/19-landsholdet,

Dame U/17-landsholdet og Struktureret Talentudvikling

(STU). Sekretærfunktionen for Dameudvalget

bliver varetaget af begge sekretærer.

Thomas Gram, der er læreruddannet, blev ansat

som assistent i DBU Børn og Ungdom 1. maj

1998, hvor han blandt andet har varetaget opgaver

omkring DBUs Mikrofodboldskole samt

en række af afdelingens pigeaktiviteter.

DBU valgte at opslå stillingen internt i DBUs

administration, idet ledelsen fandt, at der

blandt den yngre og engagerede medarbejderstab

var flere oplagte emner til jobbet, som

derved fik mulighed for yderligere udvikling indenfor

organisationen.

Administrationen 2002

DBU havde ved årets udgang 51 fuldtidsansatte

medarbejdere samt et antal deltidsansatte, der

periodevis har været tilknyttet. De fuldtidsansatte

fordelte sig ved årsskiftet på følgende afdelinger:

Seks i DBU Børn og Ungdom, fire i DBU Kommunikation,

fire i DBU IT, fem i DBU Landshold,

fire i sekretariatet (generalsekretær, jurist, kontorchef,

sekretær), fem i DBU Regnskab, seks

i DBU Turneringer, syv i DBU Uddannelse, to

i lagerfunktionen, to i receptionen samt seks

landsholds- og talenttrænere.

19 decentralt tilknyttede konsulenter er tillige

ansat med reference til DBU Uddannelse.

Dertil kommer de hos DBU placerede rejsemedarbejdere,

Charlotte Koefoed, der er på

barselsorlov, Maria Adelsten, Katja Cuber og

Margit Brinch fra TQ3 Travel Solutions.

DBUs tidligere og nu afdøde generalsekretær,

Erik Hyldstrup, dennes sekretær, Kirsten Svenningsen

samt Bent Hill Mortensen er alle blevet

pensioneret fra DBU efter mere end 25 års

ansættelse. /lb

11

DBU Årsberetning 2002


Dansk Boldspil-Union

Medlemstal

Dansk fodbold kan notere en medlemsfremgang

på 37.000 spillere på 10 år, og dermed er

Dansk Boldspil-Union på vej mod 300.000 aktive

medlemmer.

Efter en stagnation de seneste par år er antallet

af aktive fodboldspillere nemlig igen stærkt

på vej frem med 6.327 nye medlemmer i løbet

af det seneste år.

Dermed følger årets medlemsfremgang den

trend, det Herre A-landsholdet markedsføringsmæssigt

lagde grunden til for 10 år siden.

Samme år, landsholdet sikrede dansk fodbold

sin største internationale titel, nåede medlemstallet

det hidtil laveste niveau i nyere tid med

255.913 aktive.

De følgende syv år steg medlemstallene i de

danske fodboldklubber med 31.230 til 287.143 i

1999, inden 2000 og 2001 bød på en marginal

tilbagegang til 286.646 spillere sidste år.

Der er givetvis mange årsager til medlemsfremgangen

siden EM-triumfen i 1992. Blandt

andet iværksatte DBU de følgende år en række

tiltag målrettet de unge mennesker.

I 1993 blev det daværende Ungdsomsudvalg

splittet op i det, vi i dag kender som DBU Eliteudvikling

og DBU Børn og Ungdom. Sidstnævnte

lancerede allerede samme år DBUs

Fodboldskole med 14.000 deltagere første år

og 25.800 drenge og piger i alderen otte til 16

år denne sommer. Blandt afdelingens øvrige

aktiviteter er DBUs Mikro-Fodboldskole, McDonalds

Fodbold Cup, Sommerprof og Pigeraketten

siden kommet til som supplement til klubbernes

arbejde.

Kvinderne står for fremgangen

Igen i 2002 var det damespillerne, der stod for

fremgangen.

Forrige år kunne damefodbolden notere en

fremgang på 2.037 spillere, mens herresiden

noterede en samlet tilbagegang på 2.107 spillere.

I 2002 var der kommet yderligere 6.311

damespillere ud i klubberne, mens tilbagegangen

hos herrerne blev stoppet med et dusin nye

spillere.

12

DBU Årsberetning 2002

Tallene fra Danmarks Idræts-Forbund viser

endnu ikke ændringerne i tallene mellem kønnene,

men alene i aldersgrupperne ’under 18

år’, ’18-25 år’ samt ’over 25 år’ uanset køn. Det

tyder dog på, at fremgangen hos pigerne ligger

med 61% i aldersgruppen under 18 år, 37%

i gruppen 18 til 25 år og endelig med de sidste

godt 2% i aldersgruppen over 25 år.

Som daværende formand, Poul Hyldgaard,

forudsagde i sammenhæng med 25-året for

damefodboldens optagelse i Dansk Boldspil-

Union for fem år siden, vil unionen først kunne

runde de 300.000 medlemmer, når den kan notere

50.000 aktive damespillere. Meget tyder

på, at den tidligere formand får ret i sin antagelse.

Succes for nye tiltag

I det hele taget har fremgangen på kvindesiden

har været markant de seneste fem år.

10.634 nye damespillere siden 1997 svarer til

en stigning på 26%, og med sammenlagt 13.505

nye damespillere over den 10-årige periode siden

Herre A-landsholdet sikrede sig EM-titlen i

Sverige i juni 1992 udgør kvinderne 37% af den

samlede fremgang i antallet af de i alt 37.060

nye fodboldspillere.

Udover herrelandsholdets markedsføringsværdi

som motivation for børn og unge til at

vælge at spille fodbold i en klub, har DBU i

samme periode iværksat en række tiltag målrettet

de unge mennesker.

I et forsøg på at ændre nedgangen i medlemstallet

til fremgang etablerede organisationen

i 1993 specialsektoren DBU Børn og

Ungdom, der allerede i 1993 lancerede DBUs

Fodboldskole med 14.000 deltagere første år

og 25.800 drenge og piger i alderen otte til 16

år denne sommer. Blandt afdelingens øvrige tilbud

er DBUs Mikro-Fodboldskole, McDonalds

Fodbold Cup, Sommerprof og Pigeraketten.

Udover den konkrete fremgang på medlemssiden,

indeholder tallene dog en række foruroligende

tendenser, som en arbejdsgruppe under

DBU Børn- og Ungdom samt DBU Uddannelse

arbejder med under begrebet ’frafald’. For

mens noget tyder på, at rekrutteringsdelen

fungerer godt, så halter det alvorligt efter med

evnen til at fastholde spillerne.

DBUs medlemstal de seneste 14 år

2002 292.973

2001 286.646

2000 286.716

1999 287.143

1998 281.206

1997 278.285

1996 273.280

1995 272.401

1994 265.767

1993 259.238

1992 255.913

1991 266.003

1990 268.518

1989 274.341


Dansk Boldspil-Union

13

DBU Årsberetning 2002


Dansk Boldspil-Union

Organisationsplan 2002

14

Administration

Damefodbold

Fair Play

Old Boys

A-landsholdet

U/21 -landsholdet

Spillercertifikater

Sekretær:

appeludvalget

DBU Årsberetning 2002

DBU Landshold

Reception

Lager

Udvalg

Dameudvalget

Fair play udvalget

Old Boys udvalget

Arbejdsgrupper

DBU Appeludvalg

DBU Eliteudvikling

Administration

STU

ITU

Ungdomslandshold

Udvalg

Herreeliteungdomsudvalget

Repræsentantskab

Bestyrelse

Forretningsudvalg

Administration

Kontraktfodbold

Indefodbold

Dommerpåsætning

Programplanlægning

Disciplinærsager

Danmarksturneringen

Herre-LP

Herre-DS

U/21 -turneringen

Y-DM og J-DM

Dame DM

Dame-DS

Dame J-DM

Dame-LP

Old Boys LP og DM

U/23-turneringen

UEFA turneringer

Generalsekretær

DBU Turneringer

Udvalg

Kontraktfodboldudvalget

Indefodboldudvalget

Dommerudvalget

Programudvalget

Disciplinærudvalget

Programudvalget for Herre-DM

Disciplinærudvalget for Herre-

DM

Turneringsudvalget


Administration

Træneruddannelse

Lederuddannelse

Dommeruddannelse

Klubuddannelse

Udviklingsprojekter

Diverse forhandlingsudvalg

Superligaudvalg

Divisionsudvalg

DBU Kommunikation

DBU Regnskab

DBU Uddannelse

Udvalg

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er DBUs øverste, besluttende

organ. Repræsentantskabet, der

består af 145 medlemmer, mødes én gang

om året som regel i sidste weekend i februar.

Landets godt 1.600 klubber er enten

direkte eller indirekte repræsenteret. Klubberne

er sikret indirekte repræsentation

gennem deres respektive lokalunion, mens

gruppen af klubber i Danmarksturneringen

er direkte repræsenteret. Alle medlemmer

af repræsentantskabet har baggrund fra

én af landets fodboldklubber. Repræsentantskabet

vælger DBUs forretningsudvalg

blandt sine 145 medlemmer.

Administration

Uddannelsesudvalg

Fodboldskole

Mikrofodboldskole

Pigefodbold

McDonald`s Fodbold Cup

DBU Børn og ungdom

Udvalg

Børne- og ungdomsudvalget

Dansk Boldspil-Union

Administration

DBUnet.dk

Fod@

KlubOffice

IT-uddannelse

IT-udvikling

Drift

DBU

Lokalunionerne

Divisionsforeningen

Hjemmekontorer

Sammensætning

DBUs forretningsudvalg 3 repræsentanter

(formand, næstformand, kasserer)

Bornholms Boldspil-Union 4 repræsentanter

Fyns Boldspil-Union 9 repræsentanter

Jydsk Boldspil-Union 36 repræsentanter

Københavns Boldspil-Union 7 repræsentanter

Lolland-Falster Boldspil-Union 4 repræsentanter

Sjællands Boldspil-Union 18 repræsentanter

12 klubber i Superligaen 16 repræsentanter

16 klubber i 1. division 16 repræsentanter

16 klubber i 2. division 16 repræsentanter

56 klubber i Herre-DS 12 repræsentanter

16 klubber i Dame-DM 2 repræsentanter

24 klubber i Dame-DS 2 repræsentanter

DBU IT

Udvalg

EDB-udvalget

15

DBU Årsberetning 2002


Dansk Boldspil-Union

Repræsentantskabet

Forretningsudvalg

Poul Hyldgaard

Henning R. Jensen

Torben Mogensen

Bornholm

Erik Hjorth

Kai Andersen

Kim Bjelstrand

Holger Hansen

Fyn

Allan Hansen

Poul Henning Andersen

Thomas Bytoft

Bent Hansen

Kim Johansen

Gordon Kirt

Hans Martin Møller

Gitte Pedersen

Aage Sækmose

Jylland

Benny Hansen

Torben Baunbæk

Jens Christensen

Bent Clausen

Sven Erik Damgaard

Jens Kristian Drøgemüller

Verner Ebdrup

Poul Eriksen

Christian Fynsk

Egon O. Hansen

Frede Hansen

Kaj Ove Hansen

Jan Jakobsen

Peter Damborg Jensen

Søren Juul Jensen

Thomas Jensen

Torben Jensen

Hans Peter Johansen

Holger Jørgensen

K. E. Kristensen

Frits Kristoffersen

Ole Ladefoged

Henry Matthiesen

Hans Mogensen

Kaj Nielsen

Preben Skou Nielsen

Kurt Nørbalk

Lars Olesen

Poul Overgaard

Jan Palm

Hans Peder Pedersen

Leif Petersen

Preben Rechnagel

Jørgen Staun

Kim Teichert

Kristian Nørgaard Thomsen

16

DBU Årsberetning 2002

København

Henrik Ravnild

Steen Christensen

Thomas Christensen

Vagn Christensen

Mogens Jørgensen

Christian Kofoed

John Larsen

Lolland-Falster

Ove Jensen

Kaj D. Larsen

Gert Lundgård

Jørgen W. Nielsen

Sjælland

Kurt Bagge-Hansen

Svend Aage Andersen

Søren Burchal

Allan Dinesen

Jørn Hedengran

Leif Jensen

Leo Jensen

Bent Jørgensen

Jan Kronborg

Svend Larsen

Knud Erik Lauridsen

Kurt Lausen

Ole Mikkelsen

Hans Munch

Leif Holten Nielsen

Frank Petersen

Jens Peter Roslev

Carsten Sørensen

Superligaen

Børge Bach, AaB

Jesper Møller, AaB

Michael Hyldgaard, AGF

Erik Steiness Neergaard, AB

Henrik Vestergaard, AB

Finn Andersen, Brøndby IF

Per Bjerregaard, Brøndby IF

Palle Kristensen, Esbjerg FB

Niels-Christian Holmstrøm, FC København

Flemming Østergaard, FC København

Mikkel Sørensen, Lyngby FC

Jens Ørgaard, FC Midtjylland

Fritz Bonde, OB

Ole Hansen, Silkeborg IF

Kaj Kohave, Vejle BK

Morten Jensen, Viborg FF

1. division

Morten Nysom, FC Aarhus

Jørgen Norsker, B93

Jens Ottesen, B1909

Jan Larsen, B1913

Finn Ryberg, Brønshøj BK

Bjørn Strange, BK Farum

Niels Kruse, FC Fredericia

Jim Voss, BK Frem

Teddy Pedersen, HFK Sønderjylland

Villy Ebbesen, Herfølge BK

Peter Iversen, AC Horsens

Michael Christensen, Hvidovre IF

Kurt B. Frederiksen, Kolding IF

Steen Witthøfft, Køge BK

Lars W. Knudsen, Randers Freja

Hans Kurt Larsen, Skive IK

2. division

Paul-Ejner Hauge, Dalum IF

Tage Nielsen, Fremad Amager

Bent R. Hansen, Glostrup FK

Jørn Kønig, HIK

Jens Jørgen Møller Nielsen, Hjørring IF

Tyge Dinsen, Holstebro BK

John Darré, Kalundborg GB

Niels Damsbo, Korup IF

Kjeld Skovgaard, FC Nordjylland

Poul Jørgensen, Næsby BK

Uffe Nielsen, Næstved BK

Bjarne Pedersen, Nørresundby BK

Ove Damsgaard, Skjold, Birkerød

Tommie Rieland, Skjold, København

Ulrik Sand Larsen, Svendborg FB

Steen Tanzer, Ølstykke FC

Herre-DS

John Hansen

Niels Johansson

John Tefke

Bent Tildestrup

Jesper P. Clausen

Ole Hansen

Kurt Helt

Anders Knuthsen

Niels Bechgaard

Erik Bo Exner

Flemming Møller

Steen Ravn Sørensen

Dame-DM

Jørgen Nielsen

Ole S. Svenningsen

Dame-DS

Jens Norddal

Kent Nielsen


Ebbe Arnvig Thurø B1920

Jens Christensen Spjald IF

Bent Clausen Haderslev FK

Egon O. Hansen JBU, Region I

Keld Jahn Hansen Skive IK

Villy Hansen Skagen IK

Benny Haugsted Vejle FC

Arne Jensen Blenstrup IF

Bent Lynge Jensen Beder Malling IF

Jørgen Jensen RB1906

Henning Kruse Jepsen Varde IF

Svend Erik Larsen Nykøbing M. IF

J.R. Stavnsbjerg 1931

Ludvig Sylow 1932

W Mazanti 1932

Kristian Middelboe 1932

Julius Andersen 1932

Niels Jensen 1932

Per Skou 1933

Louis Østrup 1933

Godtfred Klint 1935

Johs. Gandil 1935

Leo Frederiksen 1935

Hans Gossmann 1935

Steen Nielsen 1935

Henry Larsen 1935

Nils Middelboe 1935

Anton Johanson 1935

Reidar Dahl 1939

B. Gullbrandsen 1939

Elof Ericsson 1939

Hilding Hallgren 1939

Arvid W Bergmann 1939

Erik V Frenckell 1939

Felix Linnemann 1939

Laurits Hartodt 1939

H. Carstenschoild 1940

Dansk Boldspil-Union

Modtagere af DBUs sølvnål i 2002

Eilif Andersen 1944

Asbjørn Halvorsen 1945

Emmanuel Westphall 1945

Niels Hedegaard 1947

Niels Madsen 1949

Ivar Lykke 1949

Peder Friis 1949

Carl Nielsen 1949

Harald Evensen 1949

Daniel Eie 1949

Yngwe Andersson 1949

John Petterson 1949

Hugo Valpas 1949

Niilo Koskinen 1949

Karel Losty 1949

Svend Holm 1951

Henry Petersen 1952

Edvard Yde 1952

Aage Jensen 1952

Oscar Olsen 1953

Helge Scharff 1953

Egon Larsen 1954

Johs. Forchammer 1954

L. Høyer-Nielsen 1955

Ebbe Schwartz 1956

Bent Jensen Fjelsted Harndrup IF

Gert Jensen Ørsted IF

Leif Jensen SBU

Børge Justesen Holtet IF

Knud Erik Kristensen Skjern GF

Preben Neergaard Esbjerg IF 92

Kristian Kryger Nielsen Fredericia FF

Leif Nielsen Samsø UI Fodbold

Lars Pedersen Vorup FB

Elin Weber Søbye Givskud GUF

Jesper Sønderkjøge Hjørring IF

Indehavere af DBUs guldnål

Leo Dannin 1956

Sophus Nielsen 1956

A.H.-Pedersen 1957

Fritz Tarp 1957

Edvin Hansen 1959

Sir Stanley Rous 1959

Juuso Walden 1959

Aksel Floer 1959

Bernhard Langvold 1960

Karl Lauritz Hansen 1960

Erik Spang Larsen 1960

RW Degner 1960

Poul Nielsen 1961

Louis Nielsen 1961

Axel Mauritsen 1962

Vilhelm Skousen 1963

Aksel Asmussen 1963

O.I. Kaarsberg 1964

Bjørgvin Schram 1964

Gustav Wiederkehr 1964

John Gustafsson 1964

Jørgen Jahre 1964

Osmo Karttunen 1964

Eric Persson 1964

Lo Brunt 1964

Gunnar Lange 1964

Emil Sørensen 1964

Børge Pockendahl 1966

Svend A. Ramtoft 1968

A. Engelbrechtsen 1969

K.K. Hansen 1969

Byrge Jessen 1971

Karl Pedersen 1971

Manfred Skipper 1971

Lennart Ahlstrøm 1972

Thorkild Bekker 1974

C.A. Koefoed 1974

Erik Rasmussen 1978

Carl Nielsen 1979

Erik Hagensen 1979

Ib Skotnborg 1979

Kaj Lauritsen 1981

Kurt Nielsen 1984

Sonny Thomsen 1985

Kjeld Hjorth 1985

Poul Hyldgaard 1990

Ernst Christensen 1997

Erik Asmund 1997

Bent Nielsen 2002

17

DBU Årsberetning 2002


Dansk Boldspil-Union

DBUs formænd

F.I.A. Markmann KB Minister-sekretær 1889-1890

H. Hilarius Kalkau KB Kaptajn 1890-1894

Johs. Forchhammer AB Bankbestyrer 1894-1897

A. Albertsen KB Justitsråd 1897-1911

Ludvig Sylow KB Postkontrollør 1911-1918

Louis Østrup BK Frem Generalkonsul 1918-1935

Krisitian Middelboe KB Civilingeniør 1935-1940

Leo Frederiksen AB Landsretssagfører 1940-1948

Kristian Middelboe KB Civilingeniør 1948-1950

Ebbe Schwartz AB Fabrikant 1950-1964

Vilhelm Skousen BK Frem Mejeriejer 1965-1977

Carl Nielsen Hornbæk IF Ingeniør 1977-1990

Hans Erik Jensen Randers Freja Forretningsfører 1990-1991

Poul Hyldgaard AGF Direktør 1991-2002

Allan Hansen Middelfart G og BK Kriminalassistent 2002-

A. Dahl-Engelbrechtsen var konstitueret formand i perioden fra Ebbe Schwartz’ død til Vilhelm Skousen valgtes til

formand på det følgende repræsentantskabsmøde.

18

DBU Årsberetning 2002


Udvalget har siden sidste repræsentantskabsmøde

afsagt kendelse i én enkelt sag vedrørende

AB, men har i skrivende stund tre sager

under behandling vedrørende brug af ikke spilleberettiget

spillere.

Sagen vedrørende AB omhandlede til gengæld

flere fodboldjuridiske områder heriblandt

brug af ikke spilleberettiget spiller, fradømmelse

og tilkendelse af point samt ansættelse

af målscore. Sagen drejede sig om ABs brug af

fire ikke EU-borgere, hvoraf en var polsk statsborger,

i en SAS Liga-kamp mod Vejle Boldklub

på Vejle Stadion.

Under henvisning til en Europaaftale af 16.

oktober 1991 indgået mellem De Europæiske

Fællesskaber og Republikken Polen, omstødte

DBUs Appeludvalg DBUs bestyrelses og DBUs

disciplinærudvalgs afgørelse.

I denne Europaaftales art. 37, stk.1 anføres, at

polske arbejdstagere, som er lovligt beskæfti-

get på en medlemsstats område, skal behandles

på lige fod med medlemsstaternes egne

statsborgere uden nogen i nationaliteten begrundet

forskelsbehandling for så vidt angår

arbejdsvilkår, aflønning eller afskedigelse.

Som følge heraf konkluderede DBUs Appeludvalg,

at AB havde været berettiget til at anvende

en spiller fra Polen på lige fod med en

spiller fra et EU-land.

Appeludvalget udtalte samtidig, at DBUs disciplinærudvalg

og bestyrelse havde handlet

korrekt i forhold til propositionerne, men at

propositionerne ikke var ajourført i overensstemmelse

med reglerne på EU-området.

Vejle Boldklub valgte den 27. maj at appellere

DBUs Appeludvalgs afgørelse til Danmarks

Idrætsforbunds Appeludvalg. Sagen er i skrivende

stund endnu ikke berammet, da man

afventer udfaldet af en lignende sag inden for

håndbold. /tj

DBU Appeludvalg

Appeludvalget

Appeludvalget bestod i 2002 af Niels Johan Petersen

(Formand), Finn Lautrup og Jens Otto Johansen

med Kjeld Ranum og Ken Christoffersen

som suppleanter.

19

DBU Årsberetning 2002


DBU Børn og ungdom

20

DBU Årsberetning 2002


Det administrative hold var sammensat således:

Sine Moeslund, Thomas Gram, Thomas

Slosarich, Steen Jørgensen og Anders Johansen

(afdelingsleder). Pr. 1. oktober fik Thomas Gram

tilbudt en stilling i landsholdssekretariatet som

ansvarlig for blandt andet Dame A-landsholdet.

Pr. 1. december 2002 er i stedet ansat Vibeke

Nørly.

År 2002 blev et mærkeår for en af de største

succeser i dansk fodbolds historie, DBUs

Fodboldskole. Fodboldskolen kunne således

fejre 10 års jubilæum. Dette store og ’verdenskendte’

projekt har gennem perioden haft besøg

af godt 230.000 børn og unge.

I hvor stor grad Fodboldskolekonceptet har

bidraget til den fortsatte vækst i medlemstallet

er uvist, men alle er stort set enige om, at

projektet opfylder såvel rekrutteringsmæssige

som fastholdelsesmæssige mål.

Den positive fremgang i medlemstallet for

børn og unge under 18 år fortsætter:

(Skema 4) Medlemmer i DBU 1998-2002

Årstal Unge under 18 år

1998 156.983

1999 166.280

2000 167.849

2001 168.507

2002 172.406

For at denne udvikling skal fortsætte mange år

frem er det vigtigt, at der iværksættes tiltag,

der skal stoppe det alt for store frafald, der er

i ungdomsrækkerne. Undersøgelser har vist, at

kun ca. 30% af en lilleputårgang (drenge) er tilbage,

når de når ynglinge alderen.

På pigesiden er det glædeligt at konstatere,

at flere og flere piger vælger fodbolden. Potentialet

er stort, og der er næppe tvivl om, at det

er her fremtidens vækst i medlemstallet skal

hentes.

DBU Børn og ungdom

Børne- og ungdomsudvalget

Pigeaktiviteterne i DBU regi oplever fortsat stor

søgning med pigeraketten som den mest populære.

DBUs Børne- og ungdomsudvalg vil gerne

være med til at præge børne- og ungdomsfodbolden

i de næste mange år. Ikke kun med

gode og attraktive aktiviteter, men også med

nogle holdninger til, hvordan vi sikrer fair og

udviklende betingelser for alle børn og unge.

Det skal sikres gennem dialog med klubberne

og ikke mindst trænere og forældre. Dette arbejde

er påbegyndt i 2002 og vil fortsætte i den

kommende tid.

Ønsket om en officiel holdning til f.eks. pædofili

inspirerede DBU Børn- og Ungdom til

sammen med DBU Kommunikation, at udforme

DBUs politik på området. En færdig

pakke af informationsmateriale er færdiggjort,

og som en ekstra klubservice for medlemsklubberne

lagt på www.dbu.dk . Her kan klubberne

læse og downloade de nødvendige informationer

for at udforme klubbens egen politik på

området.

Hvis fremtiden fortsat skal være positiv, kræver

det uændret stor hjælp fra de mange mennesker,

der ude i klubberne bruger mange ressourcer

til gavn for de unge. Tak til alle der igen

i år har hjulpet til omkring vore mange aktiviteter.

Uden økonomisk bistand fra vore sponsorer

havde aktiviteterne ikke den kvalitet som tilfældet

er, derfor også en tak til vore sponsorgruppe:

ARLA, Ekstra Bladet, Stimorol, If forsikring,

Kvickly Masterfood og Polaroid. En speciel

tak for samarbejdet til de tre sidstnævnte, der

er efter mange års sponsorering nu har valgt at

sige stop.

DBUs Fodboldskolegruppe

Følgende personer havde det politiske ansvar

for Fodboldskolegruppen i 2002: Bent Clausen

(formand) Allan Dinesen og Gordon Kirt. Sine

Moeslund var sekretær for gruppen.

Jubilæumsår

DBUs Fodboldskole nåede endnu en skelsættende

sæson. År 2002 kunne Fodboldskolen

fejre sin 10. sæson. Konceptet har udviklet sig

gennem årene, men en vis form for ensartethed

og standardisering har sikret et relativt

højt kvalitetsniveau. Dette varemærke skal vedligeholdes

og sikres, så forældre og børn fortsat

vil efterspørge fodboldskolerne.

Fodboldskolens succes kan også tilskrives de

mange klubber, der gennem årene har ofret

mange ressourcer på at afvikle skolerne. Ikke

mindre end 47 klubber landet over kan bryste

sig af at have været med hvert eneste af de

10 år. Klubberne er alle blevet tildelt et diplom

som tegn på det store arbejde man har gjort for

børne- og ungdomsfodbolden i Danmark.

At deltagerantallet efter et par år med mindre

tilbagegang igen steg i år 2002 vidner om

fortsat bæredygtighed. For DBU Børn og ungdom

er kvalitet fortsat vigtigere end kvantitet.

Derfor er der også fastsat et maksimum på ca.

26.000 deltagere og 215 afviklingssteder.

Trænersituationen

I stil med tidligere år er behovet for trænere

altid et problemområde. Dette år var ingen

undtagelse. Desværre gjorde nogle ønsker om

at oprette flere pigegrupper det administrativt

svært at overskue det reelle trænerbehov.

Dette betød uforholdsmæssigt mange problemer

med at finde ekstra trænere. I sidste ende

lykkedes det, men administrationen vil gå andre

veje for at undgå lignende tilfælde.

Trænernes grænser for omkostningsdækning

blev forhøjet for første gang i mange år.

Som følge af vedtagelsen af DBUs politik på

pædofiliområdet blev alle trænere på årets fodboldskoler

kontrolleret i Det Centrale Kriminalregister.

Tak til trænerne for den opbakning administrationen

fik omkring håndteringen af de

mange papirer.

For første gang lykkedes det ligeledes for

klubberne at besætte samtlige 1000 træneras-

>>

21

DBU Årsberetning 2002


DBU Børn og ungdom

sistent pladser. Det er målet, at et uddannelsesforløb

for disse unge mennesker iværksættes

i 2003 med hjælp fra DBU Uddannelse.

Seminarafviklingen

Vi havde i år valgt temaet ’masser af mål’ som

udgangspunkt for træningen. Opgaven for trænerne

var slet og ret at lære børnene at score

mål på flest mulige måder. Peter Rasmussen,

tidligere professionel i Anderlecht og kendt

målscorer i Danmark, rejste landet rundt og instruerede

de fremmødte trænere.

Temaet blev fulgt op med en scoringskonkurrence.

I ’Scoringstimen’ skulle flest mulige

bolde sparkes i mål. Efter uge 31 kunne vi konstatere,

at der i sommerens løb blev scoret

over 500.000 mål på DBUs Fodboldskole.

Pigefodboldskoler

Igen i år afholdtes tre pigefodboldskoler i henholdsvis

Vejle BK, Ejby IF68 og Fortuna Hjørring.

Andelen af piger på DBUs Fodboldskole

steg glædeligvis til det hidtil højeste niveau

med godt 13%. Forhåbentligt fortsætter denne

trend (Se skema 1 og 2 på side 23).

Evaluering

En spørgeskemaundersøgelse til samtlige skoleledere

på Fodboldskolen blev gennemført af

DBU i år. Resultatet blev ganske flot, da kritikpunkterne

var relativt små og den generelle

’karaktergivning’ meget flot. Evaluering af konceptet

er nødvendig for den fortsatte udvikling

og kvalitetssikring.

I samarbejde med DBU Fair Play og et eksternt

analysebureau blev et repræsentativt antal

børn udspurgt omkring deres oplevelse af

fodboldskolen, trænerne, gaver, venner osv.,

men også omkring nogle informative parametre

eksempelvis spisevaner og mødetider. Også

her blev konklusionerne meget positive, og kan

vel næppe forventes meget bedre. Da børnenes

opfattelse af fodboldskolen måske er allermest

afgørende, for alle der er involveret i konceptet,

er resultatet meget opløftende.

22

DBU Årsberetning 2002

Spørgeskemaundersøgelserne kan rekvireres i

administrationen. Fodboldskolens evalueringsrapport

kan downloades på www.dbu.dk

Mikrofodboldskolen

Pirater spiller fodbold, hvis de melder sig til

DBUs Mikrofodboldskole. Således gennemførtes

dette års DBU aktivitet for de 5-7 årige for

et rekordstort antal deltagere. 3400 børn og

3400 voksne fik i den første weekend i september

mulighed for at lege og lære fodbold

på de 82 mikrofodboldskoler, der blev afholdt

landet over.

Mikrofodboldskolen er primært et rekrutteringstiltag,

der skal bistå klubberne i deres arbejde

for at integrere nye børn og ikke mindst

nye forældre i klubben.

Det legebaserede koncept skal vise trænere,

hvordan man kan inspirere børn i denne aldersgruppe

med vægt lagt på leg med bolden. Afviklingsmanualen

kan bruges af såvel nye som

rutinerede trænere, der gerne vil indføre nye

træningsmetoder og samtidigt tage udgangspunkt

i børns aktuelle udviklingsniveau.

Konceptet

I stil med Fodboldskolekonceptet skal konceptet

for Mikrofodboldskolen ligeledes udvikles

løbende. Da børnene maksimalt deltager to år,

er der dog ikke samme behov for at se en udvikling

i indhold. Ændringer og nyskabelser vil

derfor være mindre på det faglige område. Der

vil muligvis kunne gøres mere ud af den opfølgende

del for klubberne, altså hvordan man får

flere forældre involveret i arbejdet med disse

årgange samt en holdningsbearbejdning af

dem.

En weekend børnene aldrig glemmer

At være sammen med far eller mor en hel

weekend er sjældent noget alle børn oplever.

Hvis man oveni købet kan få lov til at lege og

spille fodbold hele tiden, ja så står en sådan

oplevelse længe på nethinden. Trods skiftende

vejr så har alle deltagerne i år haft en forrygende

weekend.

Fremtiden

Mikrofodboldskolen er kommet godt i gang.

DBU vil forsøge at udbrede kendskabet til aktiviteten

endnu bedre i de kommende år. Der

er blevet evalueret på dette års afvikling, og

der er kommet forskellige forslag fra klubberne

til forbedringer, blandt andet helt konkret ved

at forlænge salgsperioden, der i øjeblikket er

en smule uhensigtsmæssig. Forbedringer, der

gerne skulle øge deltagerantallet og antallet

af afviklingsklubber i fremtiden (Se skema 3 på

side 23). Evalueringsrapporten kan downloades

på www.dbu.dk.

DBUs Ungdomsgruppe

I år 2002 har Ungdomsgruppen bestået af

Steen B. Hansen (formand), Torben Bjerre, Gert

Lundgaard, Peter Roslev og sekretær Steen Jørgensen.

I april blev Morten Jørgensen endvidere

tilknyttet.

Sommerprof

Sommerprof blev i 2002 afviklet for tredje år i

træk. Det blev igen i år til i alt seks værtsklubber:

Bagsværd BK, Solrød FC, Nr. Alslev BK, Egebjerg

F., Hviding IF og Grindsted GIF. Igen i år

var afviklingen i Solrød FC forbeholdt piger,

hvor der de andre steder var både drenge og

piger.

I forhold til 2001 var det i år vigtigt at få optimeret

og gjort opmærksom på aktiviteten. Det

lykkedes udmærket med blandt andet en beskrivelse

DBUs hjemmeside, og henvisninger

til værtsklubberne. Herudover var der ganske

stor opmærksomhed om Sommerprof i de

lokal medier langt de fleste steder, hvilket vidner

om, at det er en interessant aktivitet for de

unge. Efterspørgslen var også større i år, hvor vi

kunne melde om udsolgt – 36 deltagere – i fem

af de seks klubber.

På baggrund af den positive omtale, kan DBU

>>


(Skema 1) Deltagerudvikling i Fodboldskolen 1998-2002

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

Piger Drenge I alt

1998 1999 2000 2001

(Skema 2) Fordeling af fodboldskoledeltagere på lokalunioner 1998-2002

1998 1999 2000 2001 2002

Skoler Delt. Skoler Delt. Skoler Delt. Skoler Delt. Skoler Delt.

KBU 10 1.234 11 1.455 12 1.478 10 1.235 15 1.743

SBU 48 6.609 50 7.045 50 7.086 51 7.068 52 6.957

LFBU 7 617 7 658 7 610 6 491 6 483

BBU 5 496 5 513 5 488 5 483 5 431

FBU 24 2.599 26 2.981 27 3.088 26 2.822 27 2.802

JBU reg. 1 21 2.006 21 2.200 20 2.210 19 2.217 20 2.211

JBU reg. 2 24 3.225 25 3.236 27 3.375 26 3.221 28 3.250

JBU reg. 3 36 4.549 39 5.277 37 5.121 40 4.721 39 4.879

JBU reg. 4 24 3.152 25 3.257 24 3.066 23 2.944 24 3.064

I alt 199 24.487 209 26.622 209 26.442 206 25.202 216 25.823

(Skema 3) Deltagerstatus på Mikrofodboldskolen 1999-2002

1999 2000 2001 2002

Skoler Delt. Skoler Delt. Skoler Delt. Skoler Delt.

KBU 5 252 4 160 4 195 7 263

SBU 29 1.390 30 1.290 26 1.281 26 1.361

LFBU 3 73 3 93 3 87 2 60

BBU 3 66 3 79 1 24 1 26

FBU 11 329 6 187 9 260 9 272

JBU reg. 1 8 186 7 159 7 202 7 238

JBU reg. 2 6 195 9 297 8 214 8 268

JBU reg. 3 13 558 14 536 15 581 15 602

JBU reg. 4 8 304 9 311 8 295 7 313

I alt 86 3.353 85 3.112 81 3.139 85 3.403

2002

DBU Børn og ungdom

23

DBU Årsberetning 2002


DBU Børn og ungdom

igen i 2003 tilbyde Sommerprof til de unge mellem

13 og 17 år. Her er målet at finde 10 værtsklubber,

der alle kan gennemføre, samt at gøre

programmet endnu bedre for deltagerne.

Ungdomsrigsdag 2002

Som vi sidste år på samme tidspunkt kunne

meddele, var DBUs Ungdomsgruppe i februar

2002 vært for ’Ungdomsrigsdag 2002’.

63 unge fra hele landet blev bragt til Valby,

hvor vi i 24 timer diskuterede frafald blandt

ungdomsspillere i Danmark. Mange af de unge

var meget engagerede, og det lykkedes alle at

få lavet et selvvalgt projekt om emnet.

Der var mange forskellige temaer, hvilket viser,

at der er mange forklaringer på, hvorfor

unge stopper med at spille fodbold, og mange

forslag til at komme frafaldet i forkøbet.

Mange af de unge var så begejstrede for idéerne,

at de valgte at samles i DBUs Ungdomsrigsråd.

Her er det meningen, at de unge kan

diskutere og udveksle erfaringer omkring fastholdelsesprojekter,

der iværksættes i de lokale

klubber. På sigt er det meningen, at DBUs Ungdomsrigsråd

skal vokse og involvere mange

unge, således at det er de unge, der er med

til at sætte dagsordenen for de tiltag, der skal

være med til at fastholde dem i fodboldverdenen.

Det skal kort nævnes, at Morten Jørgensen

som deltager i Ungdomsrigsdag 2002, efterlod

et så positivt indtryk, at han efterfølgende blev

optaget i DBUs Ungdomsgruppe.

Fodboldmessen

På Fodboldmessen i Forum i december var

DBUs Ungdomsgruppe også til stede. På DBUs

stand blev de unge kontaktet for at få dem i

tale omkring frafald og fastholdelse. De unge

var meget interesserede i problematikkerne,

og mange ønskede efterfølgende at få tilsendt

yderligere information om DBUs Ungdomsrigsråd.

Nye udfordringer

2003 bliver på mange måder et spændene år

24

DBU Årsberetning 2002

for DBUs Ungdomsgruppe. Udover at arrangere

Sommerprof og Ungdomsrigsdag 2003,

ligger der store opgaver omkring fastholdelse,

som bestyrelsen har gjort til et satsningsområde.

DBUs Ungdomsgruppe ser derfor frem

mod nye udfordringer i det nye år med det ønske

at kunne være med til at øge andelen af

unge i landets fodboldklubber. Et arbejde der

aldrig stopper.

DBUs Børnegruppe

Børnegruppen bestod i 2002 af Gordon Kirt, Allan

Dinesen, Erik Kragh, Arne Schürer, Thomas

Jensen og Henrik Schwarz. Thomas Slosarich

var sekretær.

McDonald’s Fodbold Cup

DBUs kendte fodboldturnering for 7-mands

hold blev i 2002 afviklet for 19. gang. For andet

år i træk afviklede DBUs børnegruppe således

McDonald’s Fodbold Cup i samarbejde

med McDonald’s, lokalunionerne/regionerne

og værtslubber over hele landet.

Således deltog knap 23.000 piger og drenge i

årets udgave af den populære turnering.

De 4.640 piger og drenge, der havde været

heldige og dygtige nok til at kvalificere sig til

et af de ni finalestævner, kunne i 2002 stifte

bekendtskab med en meget veloplagt Ronald

McDonald, som tryllede og lavede underholdning

i flere omgange. Derudover kunne man

blive ansigtsmalet i sin klubs farver og vinde

flotte præmier i forskellige konkurrencer.

Der skal lyde en stor tak til alle involverede

fra McDonald’s, lokalunionerne/regionerne og

de mange værtsklubber over hele landet. En

særlig tak til de ni klubber, Knudsker IF, Nakskov

BK, FB, Øster Vrå, Skjern IF, Hedensted IF

Aabenraa BK, Marienlyst BK og TIK 90, der på

fornemste vis afviklede værtskabet for finalestævnerne.

Finalestævnerne bar igen i år præg

af masser af sjov og gode oplevelser såvel på

som udenfor banen. Der var mulighed for at

vinde masser af præmier i de opstillede boder,

ligesom man fik muligheden for at afsløre Ronald

McDonalds trylletricks.

Fra arrangørernes side var fokus igen i år lagt

på fair play og muligheden for at få en rigtig

god og positiv fodboldoplevelse samtidig med

at man deltager i en stor fodboldturnering.

Holdningsbearbejdelse

I forbindelse med fællesmødet for alle landets

børne- og ungdomsudvalg, der blev afholdt i

Vejle, søndag den 3. februar, fik DBUs Børnegruppe

mulighed for at drøfte nogle af de opstillede

punkter, man havde tænkt sig indarbejdet

i DBUs holdningsmateriale.

Børnegruppen har tidligere nedsat to ad-hoc

grupper, som kiggede på holdninger til henholdsvis

spillere i alderen 5-8 år og 9-13 år samt

ikke mindst deres forældre, trænere, og de klubber

de spiller i. Det er således med stor tilfredshed,

at begge ad-hoc grupper efterfølgende har

kunnet konstatere, at DBUs holdningsgruppes

første oplæg dækker de synspunkter, som

DBUs Børnegruppe ønskede meldt ud.

DBUs Pigegruppe

Pigegruppen bestod i 2002 af Kaj D. Larsen

(formand), Anne Nissen, Anne-Grethe Christensen,

Peter Klit, Tine Lund, Jens Christian Drøgemüller,

samt fra DBU Børn og Ungdom Thomas

Gram. Pr. 1. december 2002 ansatte DBU

Børn og ungdom Vibeke Nørly, som overtager

ansvaret for DBUs pigegruppe i fremtiden.

Positiv statistik.

Pigefodbolden fortsætter den medlemsmæssige

positive udvikling, og for niende år i træk

kan der konstateres en flot medlemsmæssig

fremgang. I 1993 var der blot 22.568 piger under

18 år der spillede fodbold. I 2002 er tallet steget

til over 34.275. En stigning på ca. 30% jævnt

fordelt indenfor denne tidsperiode. Stigningen

skal dog også ses i lyset af de større årgange,

der de seneste år nu er aldersmæssig fodboldaktuelle.


DBUs Pigeraket fløj landet rundt

Pigeraketten er fortsat en formidabel god rekrutterings

aktivitet. Pigerne strømmer til

de klubber, der har besøg af dette ’Tivoli’, og

mange fortsætter med at spille fodbold.

I 2002 havde de 58 klubber, der afholdt Pigeraketten

besøg af 3.404 piger, hvilket i gennemsnit

svarer til 58,68 per gang, som er en

stigning på syv piger pr. afvikling.

Af de 3.404 spillede de 1.737 ikke fodbold,

men gør det forhåbentlig nu, efter at have været

i hyggeligt selskab med astronaut Mike Andersson.

Pigeraketten udvikles til stadighed, men

desværre er det ikke alle de nye tiltag, der bliver

lige godt modtaget. I år var alle klubberne

blevet inviteret til en opfølgende lederdel,

hvor klubtrænere og -ledere fik mulighed for

at drøfte relevante pigerelaterede emner. Desværre

var det ikke alle klubberne, der benyttede

sig af denne mulighed.

Årets Pigefodboldklub

Der var ikke tvivl i DBUs pigegruppe om valget

af Årets Pigefodboldklub 2002, hvor fem af de

seks medlemmer pegede på den sjællandske

klub, Himmelev-Veddelev BK.

Kåringen er sket i samarbejde med Arla

Foods. De tidligere vindere var: I 1995 Nors

Boldklub, 1996 Marstal IF, 1997 Horsens FC,

1998 Solrød FC, 1999 Nexø BK, 2000 B 1901 og

i 2001, Næsby BK.

Som noget nyt i år blev alle de indstillede

klubber inviteret til at deltage i en ’åben træning’

med EM-semifinalisterne fra det danske

damelandshold i forbindelse med en træningssamling

i foråret. Dette ’møde’ fandt sted i maj

måned i forbindelse med damelandsholdets

kamp mod Finland.

Arrangementet blev en kæmpe succes, blandt

andet takket været spillerne på damelandsholdet,

der alle viste, at de går rundt med en lille

træner i sig. I hvert fald var alle de inviterede

piger utrolig glade for at træne og blive trænet

af damelandsholdet. En stor tak skal der også

lyde til Næsby, der arrangerede overnatning for

alle deltagerne.

Arrangementet gennemføres igen i foråret

2003 for de klubber, der er blevet indstillet til

’Årets pigefodboldklub 2002’.

Øvrige rekrutterings aktiviteter

Fidusbamse konkurrencen blandt miniputpigeholdene

er fortsat populær. I foråret blev der

udsendt lidt over 300 fidusbamser til alle landets

klubber med miniputpigehold tilmeldt i

lokalunionernes forårsturneringer. 78 hold indsendte

her i efteråret et holdbillede og deltog i

konkurrencen om den flotteste bamse. Vinderen

blev AB 70 fra KBU.

’Skolestævne – for piger’ og ’Åbent hus for piger’

er ikke længere tilgængelige fra DBUs side.

Det er pigegruppens overbevisning, at disse tiltag

fungerer rundt om i landet, og vi har derfor

valgt at droppe aktiviteten.

Uheldigvis var der mange klubber, der ’gik’

forgæves i år i forbindelse med tiltaget ’gratis

medaljer til mikroputpige-stævner’. Alle medaljer

blev hurtigt uddelt, og herefter blev der

meldt udsolgt.

Piger på DBUs Fodboldskoler

På sommerens fodboldskoler blev der afviklet

tre rene pigefodboldskoler. Alle tre steder

melder om en oplevelsesrig og sportslig god

uge sammen med et meget stærkt træner- og

lederteam. Evalueringen af dette års skoler var

igen positiv, og derfor bliver der også i 2003 tre

rene pigefodboldskoler.

Opbakning til damelandsholdet

Igen i år blev der udsendt information om damelandsholdets

hjemmelandskampe i Odense

og vedlagt var også fribilletter til kopiering til

klubbernes ungdomsspillere. Pigefodboldspillerne

har behov for idoler indenfor ’egne rækker’.

Tanken om at bakke op omkring A-holdet

er derfor nærliggende, og mange har da også

benyttet sig af tilbuddet og skabt en festlig

ramme omkring kampene. Dette tiltag fortsætter

selvfølgelig også.

De lokale pigegrupper

Alle de aktiviteter, som DBUs pigegrupper

iværksætter, ville sjældent blive en succes, hvis

ikke det var for de lokale pigegrupper. Pigegruppernes

indsats med at understøtte klubberne

i bestræbelserne på at få flere piger til

at spille fodbold er vigtig, og DBU nyder også i

stor udstrækning godt af disse lokale kræfters

indsats. Samarbejdet og en gensidig opbakning

på denne front er af vital vigtighed.

Der er ingen tvivl om, at dette samarbejde

også på tværs af pigegrupperne er blevet en

gevinst. DBUs pigegruppe var den 27-28. september

i Vejle vært for en temadag for alle pigegruppemedlemmer.

Dette arrangement blev

en kæmpe succes, hvor man hurtigt så, at de lokale

pigegruppers erfaringer er vigtige for alle

andre pigegrupper.

Erfaringsudvekslingen var stor, og alle de lokale

pigegrupper ’fik lektier for’ og skulle gå

hjem og søsætte et projekt, som de ville gøre

til deres ’110% mål’ – altså et af de mål, der skal

opfyldes i nærmeste fremtid.

Samarbejdet med de lokale pigegrupper er af

stor betydning, og der skal hermed lyde et ’tak

for kampen’ i det forgangne år til alle pigegruppemedlemmer.

DBU Børn og ungdom

Indsatsområder

Rekrutteringsindsatsen skal fortsættes med

samme styrke. Medlemspotentialet er så stort,

at en fortsat fremgang vil være naturlig, om

end den ikke kommer af sig selv. Antallet af

trænere og ledere i pigefodbolden skal forøges.

I mange klubber hænger pigeafdelingens eksistens

fortsat på enkelte ’ildsjæles’ skuldre,

men udviklingen går også i denne henseende

i en særdeles positiv retning. Positive holdninger

gerne krydret med succesoplevelser er i enhver

henseende nøgleordene for fremgang. Lad

dette også være gældende for pige- og damefodbolden

i det kommende år. /aj/sm/ts/tg/sj

I år 2002 bestod DBUs Børne- og ungdomsudvalg

af Benny Hansen (formand), Kaj D. Larsen,

Bent Clausen, Allan Dinesen, Gordon Kirt, Steen

B. Hansen. Anders Johansen er sekretær for udvalget.

25

DBU Årsberetning 2002


DBU Damefodbold

Dameudvalget

Poul Højmose har fungeret som Dame A-landsholdstræner

med Erling Thomsen som assistenttræner.

Sidstnævnte fungerede også som

træner for U/21-damelandsholdet.

Per Rud fungerede indtil 31. oktober som træner

for U/17- og U/19-landsholdene.

Pr. 1. november har Henrik Lehm overtaget U/

17-landsholdet.

Lone Smidt Nielsen og Lone Larsen har fungeret

som holdledere for Dame A-landsholdet.

Lone Larsen har endvidere været holdleder for

U/19-landsholdet.

Som holdledere for U/21- og U/17-landsholdene,

har henholdsvis Lisbet Holm og Betina

Christensen fungeret.

Dame A-landsholdet

Det altoverskyggende mål i 2002 var kvalifikation

til VM-slutrunden i Kina i 2003, der også er

kvalifikationsturnering til OL i Athen 2004.

Traditionen tro startede holdet med deltagelse

i Algarve Cup i Portugal, hvor det blev til

et 3-0 nederlag mod Tyskland i første kamp.

Danmark vandt den anden kamp mod Finland

med 2-0, mens det blev til et 1-0 nederlag til

Kina i den sidste puljekamp. I kampen om 5–6

pladsen blev det til et 3-2 nederlag til USA.

På Østerbro Stadion forberedte holdet sig til

VM-kvalifikationskampen ude mod Schweiz

ved at slå Italien 4-0 efter en flot og lovende

indsats. Holdet fortsatte efterfølgende det

flotte spil i Schweiz, og rejste hjem med en sejr

på 4-1.

Den sidste kamp i kvalifikationspuljen var

mod Sverige i Ballerup Idrætspark. Sverige

havde vundet den første kamp i Malmø med

4-1, hvorfor en sejr på minimum 4-0 var et krav

for direkte kvalifikation til VM.

2.400 tilskuere så Danmark vinde den første

sejr over Sverige i otte år, men slutresultatet 2-1

var ikke nok til direkte kvalifikation.

Holdet var derfor tvunget ud i to indledende

play off-kampe mod Frankrig om retten at spillede

yderligere to play-off-kampe mod vinderen

af England-Island, hvor den samlede vinder

ville sikre sig den sidste europæiske plads i VMslutrunden.

Forinden havde holdet imponeret ved på Herlev

Stadion at slå Nordkorea 4-0 i den sidste

forberedelseskamp.

Herefter tog holdet til Lens med store forventninger

om et godt udgangsresultat før

returkampen i Danmark. Desværre blev forventninger

ikke indfriet, og efter en skuffende

indsats kunne Frankrig trække sig ud af kampen

med en sejr på 2-0.

I returkampen på Odense Stadion foran

1.500 tilskuere kom Danmark foran 1-0, og dominerede

spillet i store dele af 1. halvleg, uden

dog at få scoret yderligere. Tendensen var den

26

DBU Årsberetning 2002

samme i 2. halvleg. 10 minutter før tid scorede

Danmark det vigtige mål til 2-0, men uforståeligt

for de fleste blev målet underkendt af den

tyske dommer. I stedet fik Frankrig kort før tid

udlignet til 1-1, hvilket også blev kampens resultat.

Dansk deltagelse i såvel VM 2003 som OL

2004 var herefter udelukket.

Efter den mislykkede kvalifikation valgte

landstræner Poul Højmose at afholde personlige

samtaler med alle de spillere, der indgik

omkring landsholdet for at høre, om de ville

fortsætte på landsholdet i yderligere tre år som

minimum, da næste slutrunde for Danmarks

vedkommende først kan blive EM i England i

2005. Flere spillere valgte med baggrund i disse

samtaler herefter at stoppe på landsholdet.

Den sidste landskamp i 2003 var en venskabskamp

mod Tyskland, der allerede var kvalificeret

til VM.

Her valgte Poul Højmose at satse på yngre

spillere, der under VM for U/19-landshold,

havde vist potentiale til at spille på A-holdet.

Kampen gav debut til hele fire spillere, hvoraf

to var i startopstillingen.

Mod de tyske Europamestre viste holdet igen

flotte takter, men tysk rutine og held samt

manglende dansk dygtighed i egne afslutninger

betød et 2-0 nederlag.

Medio december foretog UEFA lodtrækning

til den kommende EM-kvalifikation, hvor slutrunde

afvikles i England 2005. Danmark kom

i en meget spændende pulje, med topseedede

Norge samt Spanien, Holland og Belgien.

U/21-damelandsholdet

Som tidligere var Nordic Cup i Finland det primære

mål.

Holdet indledte året med at spille 0-0 i en

venskabskamp mod Sverige i maj

I dobbeltkampene mod Tyskland i juli på Randers

Stadion blev det til to nederlag på henholdsvis

1-3 og 1-2.

Til Nordic Cup i Finland vandt Danmark det

første opgør mod Grækenland, som Danmark

aldrig tidligere havde mødt, med 4-1. I den næste

kamp mod USA blev det til en 1-0 sejr efter

en flot indsats. Optimismen var derfor stor, da

holdet skulle spille sidste puljekamp mod Finland,

der dog desværre endte med et 1-2 nederlag

som resultat, hvilket betød at Danmark

i stedet for en finaleplads måtte ’nøjes’ med

at spille om 3.-4. pladsen mod Norge. En kamp

Danmark tabte med 1-5.

U/19-damelandsholdet

Den store opgave i år var deltagelsen i den første

EM-slutrunde, der blev afviklet i Sverige.

Det var den sidste turnering som U/18-landshold.

Holdet skiftede herefter navn til U/19landsholdet.

Som optakt spillede holdet 2-2 mod Tyskland

i marts, herefter mod Schweiz i april, en kamp

som Schweiz noget ufortjent vandt 1-0.

Den første kamp til EM var igen mod Schweiz.

Her viste holdet gode takter, og med en 3-0-sejr

var holdet kommet godt i gang i turneringen.

Næste kamp mod England blev som forventet

svær, men holdet vandt 2-1 efter en disciplineret

indsats.

Den tredje kamp mod Norge var på forhånd

anset for nøglekampen, men Norge havde ikke

tidligere tiders styrke, og Danmark kunne fortjent

sikre sig puljesejren med en 3-1 sejr. Semifinalen

mod Frankrig blev en meget lige affære,

hvor Frankrig desværre scorede kampens enlige

mål. Frankrig tabte senere finalen til Tyskland.

Semifinalepladsen ved EM var dog nok til at

sikre Danmarks deltagelse ved det første officielle

VM for U/19-damelandshold, der skulle

spilles i Canada.

Som optakt til VM-turneringen mødte holdet

de tyske Europamestre på Nakskov Stadion

fire dage før afrejse til Canada. En sprudlende

Sandra Jensen fra Varde IF, og et godt spillende

forsvar, sikrede Danmark en overraskende stor

sejr på 4-0.

Det var således et meget optimistisk hold,

der rejste til Canada for at spille åbningskamp

i Edmonton mod Canada i overværelse af næsten

25.000 tilskuere.

Danmark kunne med lidt held have sikret sig

en komfortabel føring i 1. halvleg, men holdet

manglende koncentrationen i de afgørende situationer,

hvilket bevirkede, at Canada langsomt

kom mere med i kampen, der endte med

et skuffende 2-3 nederlag.

I holdets anden kamp var mod Nigeria viste

holdet godt spil på såvel midtbane som i angrebet,

og Danmark vandt 2-1. Japan var sidste

modstander i gruppespillet, og en sejr ville

have betydet, at holdet ikke skulle ud på en

lang rejse til Victoria, hvor modstanderen i givet

fald ville være USA.

To forsvarsfejl forvandlede imidlertid en 1-0

føring til et 2-1 nederlag, og holdet stod overfor

favoritterne fra USA i kvartfinalen, hvor USA

med en 6-0 sejr viste, hvad der kræves for at

være i toppen internationalt.

Årets sidste kampe skulle spilles mod Frankrig.

Nakskov Stadion var igen vært for holdet,

men på grund af lyssvigt måtte kampen udskydes

til dagen efter, hvor Danmark vandt en sikker

sejr på 4-2.

Den anden kamp, der skulle afvikles på Døllefjelde

Stadion, måtte aflyses på grund af regn,

men blev spillet som uofficiel kamp på en bane

som Høje Taastrup IK fik klargjort på rekordtid.

Kampen endte 1-1.

Ved næste EM-kvalifikationsturnering, er

Danmark i pulje med England, Spanien og Ir-


land. Denne turnering afvikles i England i april

2003. Slutrunden afvikles i Tyskland i juli/

august 2003.

Til EM-slutrunden i 2004 i Finland, er Danmark

sammen med Tyskland eneste oversiddere

i 1. kvalifikationsrunde. Holdet indtræder i

kvalifikationsturneringen i november 2003.

U/17-damelandsholdet

Holdet startede året med at spille dobbeltkampe

mod Tyskland i henholdsvis Karlslunde

og Solrød med resultaterne 1-1 og 1-2.

Fire-nationersturneringen blev spillet i Norge,

hvor holdet slog de norske værter med 2-0, men

tabte 1-2 til Sverige efter forlænget spilletid.

Årets hovedopgave, Nordic Cup, blev spillet

på Island i juli måned.

Det blev til sejr i alle tre indledende kampe

med 2-1 over Tyskland, 4-2 over de islandske

værter og 2-1 mod Finland i den sidste puljekamp.

I finalen mod Sverige blev resultatet 2-2 efter

ordinær spilletid. Danmark vandt den forlængede

spilletid på golden goal, og sikrede sig

dermed det nordiske mesterskab.

Det flotte resultat har efterfølgende betydet,

at holdet i 2003 er udtaget til Ungdoms-

OL i Paris.

Struktureret Talentudvikling

I samarbejde med Team Danmark er igen gennemført

samlinger for de to aldersgrupper, der

i år er ændret til U/17 og U/19. U/17 var fordelt

på tre centre og U/19 på to.

I begge aldersgrupper blev der afsluttet med

en talentskole.

Styregruppen med Poul Højmose som koordinator,

og Henrik Lehm, Peder Siggaard, Bent

Eriksen og Per Rud som STU-trænere, har forestået

den faglige udvikling af spillerne, samt

afvikling af U/15-talentturneringen i Nykøbing

Falster.

Som assistenttrænere har Anne Mette Christensen,

Mette Zebis, Bettina Falk, Rikke Husted

og Sandra Jørgensen fungeret.

Styregruppen var endvidere ansvarlig for gennemførelse

af kursus for U/15 DM-trænere.

Generelt fra udvalget

Der blev heller ikke i år afholdt Nordisk Damemøde.

Udvalget har igen forestået kåring af Årets

Leder, -Træner og -Fund, der blev henholdsvis

Junge Pedersen, Randers Freja, Kurt Skovmand,

Lysabild SG samt Britt Ebbesen Nielsen,

Skovbakken.

I samarbejde med Turneringsafdelingen forestod

udvalget udpegelse af Junior-DM-holdene

til turneringen 2003.

Fortuna Hjørring deltog som Dansk Mester i

Europa Cup’en, hvor man indtil videre har kvalificeret

sig til semifinalen mod Arsenal, hvor der

spilles ude/hjemme i foråret 2003.

Udvalget fik pr. 1. september ny sekretær,

Thomas Gram, der fremover er ansvarlig for

projektet ’Dansk damefodbold i verdenseliten’

samt Dame A-landsholdet og U/21-damelandsholdet.

Jørgen Hermansen er ansvarlig for Struktureret

Talentudvikling, U/19- og U/17-landsholdene.

Dansk damefodbold

i verdenseliten via udvikling af kraftcentre

I forlængelse af projektet ’Struktureret talentudvikling’,

samt den omstændighed at Danmark

ikke klarede sig godt ved sidste VM, besluttede

Team Danmark og DBU at påbegynde

et samarbejde med klubberne, der har til hensigt

at bringe dansk damefodbold tilbage i den

absolutte internationale elite.

Projektet omfatter en satsning på de to områder:

• Udviklingen af eliteklubmiljøer i kraftcenterklubber

• Satsning på Dame A-landsholdet, blandt andet

via tildeling af stipendier til de bedste

spillere

DBU Damefodbold

Dette for at sikre og forbedre den fodboldmæssige

udvikling af de spillere, som vurderes til

i kraft af deres fodboldfærdigheder at være i

stand til at højne det internationale niveau.

Projektet tager udgangspunkt i den daglige

træning i klubberne, hvor den daglige træning

og elitemiljøet i klubberne skal udvikles markant,

og er en overbygning til den strukturerede

talentudvikling, som DBU i samarbejde

med Team Danmark siden 1994 har udviklet.

Alle otte Dame Elitedivisionsklubber søgte i

2001 om at blive godkendt som kraftcenter, og

i 2002 har Fortuna Hjørring, Skovbakken, OB og

Brøndby IF haft status som kraftcentre.

Aktivitetsniveauet har været højt i 2002 med

mange udfordringer, der har stillet store krav

til organisationen, administrationen og hele

træningskulturen i de fire kraftcenterklubber,

samt internt i DBU.

Træningsmiljøet og kvaliteten i træningen og

hele miljøet omkring spillerne er i de fire kraftcenterklubber

ændret markant i en positiv retning

gennem det første år. Der er nu et meget

tæt og konstruktivt samarbejde klubberne og

DBU imellem. Sundhedssektoren er ved at være

på plads i alle fire klubber. De forskellige trænerteams

er optimeret, og cheftrænernes faglige

niveau er højt.

Tematræning i relation til udvikling af det

fysiske område indenfor primært hurtighed,

spænst og eksplosivitet er nu implementeret

i kraftcenterklubberne via uddannelse, tilknytning

af atletik- og styrketrænere med mere.

Den fysiske del vil stadig være et markant indsatsområde

i de kommende år, idet der her vurderes

at være et stort udviklingspotentiale.

Der er til stadighed en tæt dialog med ikkekraftcenterklubber,

idet der selvfølgelig er problemstillinger

forbundet med, at fire klubber

og DBU/TD indgår et så tæt samarbejde, som

der her er tilfældet. To ikke-kraftcenterklubber

arbejder meget målrettet på med tiden at

kunne opfylde kravene til at blive kraftcenterklub.

>>

27

DBU Årsberetning 2002


DBU Damefodbold

DBU har året igennem blandt andet informeret

gennem seks ’orienteringsbreve’ til klubberne.

Der påhviler kraftcenterklubbernes organisation/administration

store udfordringer de kommende

år. For at få organisationen på plads i

klubberne står parterne foran store udfordringer

blandt andet i relation til lederudvikling

og -rekruttering, sponsor/marketing-udvikling.

Det vurderes, at det vil være afgørende for damefodboldens

generelle gennembrud i Danmark,

at der medie/TV-mæssigt bliver skabt en

fokus på landsholdet og enkelte spillere.

I relation til at styrke spillernes base, klubberne

i Elitedivisionen, og selve Elitedivisionen

iværksættes tiltag for alle otte klubber på følgende

områder: Marketing/PR/sponsor-området,

lederudvikling, trænerudvikling og team

building/vinderkultur. Det er målet, at de deltagende

klubber i perioden skal geares til at gå

fra foreningskultur til en virksomhedskultur på

det økonomiske og organisatoriske niveau.

Til trods for, at det ikke lykkedes A-landsholdet

at kvalificere sig til VM i Kina 2003, vurderes

spillerpotentialet som værende tilstede for

at nå det langsigtede mål. På ungdomsfronten

har der aldrig været så mange talentfulde og

dygtige spillere som nu.

Økonomi

Økonomien i projektets 4-års periode i sin helhed

omfatter en udgift på 11,7 millioner kroner,

hvoraf Team Danmark betaler ca. halvdelen.

Dertil kommer det beløb, som klubberne

via processen og det udvidede samarbejde med

DBU, Team Danmark med videre selv investerer

i projektet.

Projektet har yderligere gjort det muligt at

tildele udvalgte spillere udviklingsstipendier.

Målet med udviklingsstipendiet er at give

spillerne mulighed for at forbedre kvaliteten i

den daglige træning, samt sikre dem bedre mulighed

for restitution og for at kombinere dagligdagen

med uddannelse og job på en måde,

så en satsning på en international fodboldudvikling

sættes i højsædet.

28

DBU Årsberetning 2002

Organisation

Poul Højmose er projektleder. Den administrativt

ansvarlige fra DBU var frem til september

2002 Christian Bordinggaard, der herefter blev

afløst af Thomas Gram.

Der er nedsat en styregruppe, som samles efter

behov. Styregruppen har det politiske ansvar

for projektet.

Styregruppen består af:

a Team Danmarks Sportschef

b DBUs generalsekretær

c Formanden for DBUs dameudvalg

d Projektlederen

Der nedsættes herunder en projektgruppe, der

har ansvaret for projektets gennemførelse.

Projektgruppen består af:

a Projektlederen

b Team Danmarks konsulent for fodbold

c DBUs administrativt ansvarlige

jh/tg/cb

Dameudvalget bestod i 2002 af Jørgen Nielsen,

formand, Erik Hjorth, Kaj D. Larsen, Mogens Jørgensen,

Lars Olesen, Gitte Pedersen, Diana Andersen

og Søren Burchall, med Jørgen Hermansen

og fra den 1. september yderligere Thomas

Gram som sekretærer.


Som træner for U/15- og U/16-landsholdet har

Hans Brun Larsen fungeret, mens Per Andersen

var ansvarlig for U/17- og U/18-landsholdet. De

to trænere har sammen med Flemming Serritslev

assisteret hinanden i de af årets arrangementer,

hvor dette har været praktisk muligt.

ITU

Divisionsforeningen, Team Danmark og DBU

iværksatte i år 2000 projektet ’Integreret talentudvikling

for herre-ungseniorspillere over

19 år’, eller i daglig tale ITU.

Projektets formål

• At styrke talentudviklingen med hensyn til

kvalitet, sammenhæng og alsidighed

• At styrke samarbejdet mellem klubberne, Divisionsforeningen,

Team Danmark og DBU

omkring udviklingen af de bedste ungseniorspillere

• At sikre, at talentudviklingen tilgodeser den

enkelte spillers behov for rådgivning, vejledning

og støtte med hensyn til såvel fodboldmæssig

udvikling som civil uddannelse

• At sikre uddannelse og udvikling af fuldtidsansatte

ungseniortrænere.

Som en del af projektet yder interessenterne

vejledning til klubberne omkring talentudvikling

samt nok så vigtigt økonomisk støtte til

fuldtidsansættelse af talenttrænere med op til

300.000 kroner om året til hver klub samt faglig

vejledning og uddannelse af trænerne.

DBUs bestyrelse bad i efteråret 2001 projektets

styregruppe undersøge, hvorvidt der var

potentiale til at udvide projektet til at omfatte

yderligere klubber, efter at klubberne havde udtrykt

stor tilfredshed med projektet. Denne udvidelse

fandt sted i foråret 2002, hvor Esbjerg

FB og Farum Boldklub indtrådte i projektet.

Lyngby FC trådte ud af projektet i foråret

2002 grundet klubbens økonomiske problemer,

der bevirkede, at man ikke længere var i

stand til at opfylde flere af kriterierne for god-

DBU Eliteudvikling

Herre-eliteungdomsudvalget

kendelse som ITU-klub. Brøndby IF stoppede

som ITU-klub pr. 1. august 2002, da klubben

valgte en model, der blandt andet bevirkede,

at ITU-træneren skulle være ansvarlig for et

hold. Dette er ikke foreneligt med et af kardinalpunkterne

i projektbeskrivelsen.

ITU-klubberne er således pr. 31. december

2002: AaB, AB, AGF, B93, Esbjerg FB, Farum

Boldklub, FC København, Køge, OB og Vejle.

Der er sket en del ændringer i de fleste ITUklubber,

hvor det er tydeligt at mærke, at projektet

efter det første indkøringsår nu er ved at

være godt implementeret alle steder. Således

er størstedelen af ITU-spillerne indlemmet i de

respektive klubbers førsteholdstrupper, ligesom

en stor del har fået spilletid på klubbens

bedste hold.

En del af projektet er ligeledes uddannelse af

ITU-trænerne, der blandt andet har været på

studietur i Spanien og besøgt Valencia og Real

Madrid, ligesom flere ITU-trænere var observatører

for UEFA i forbindelse med U/17-slutrunden

i Danmark.

Derudover har temaet på to af uddannelsesdagene

været ’Spillerudvikling – gennem fokus

på spillerens personlighed og adfærd socialt, til

træning og i kamp’.

Test af alle ITU-spillerne

Op mod 100 af de største talenter i dansk fodbold

2001 gennemgik i vinteren en række fysiske

test under ledelse af Team Danmark for

blandt andet at undersøge den påfaldende

store skadesfrekvens hos de unge spillere, samt

at vurdere om disse test måske kan afdække,

om en øget muskelstyrke modvirker skader og

eller giver øget hurtighed.

Som opfølgning på testene var det overordnede

tema på årets sidste uddannelsesdag

’Træningsmæssig anvendelse af ITU felttestdata’.

Forsøgsprojektet udløber i sommeren 2003

Da forsøgsprojektet udløber til sommeren 2003

var alle nuværende ITU-klubber inviteret til

et evalueringsmøde den 4. oktober. Generelt

er der stor tilfredshed med ITU-projektet, der

blandt klubberne opfattes som et projekt, der

opfylder det formål, det er skabt til: Der bliver

taget hånd om de unge 18-21-årige, når de går

ind i seniortiden.

Med udgangspunkt i de mange positive tilbagemeldinger

udarbejder projektgruppen et

oplæg til videreførelse af projektet, der efter

godkendelse i Styregruppen skal præsenteres

for de tre interessenters bestyrelser med henblik

på afklaring af projektets fremtid i foråret

2003.

Projektgruppen består af DBUs landsholds-

og talenttrænere Flemming Serritslev (U/20-

og U/21-landsholdet), Per Andersen (U/18- og

U/19-landsholdet) og Hans Bruun Larsen (U/16-

og U/17-landsholdet), Lars Juul Jensen fra Divisionsforeningen,

Bo Overgaard fra Team Danmark

samt Christian Bordinggaard fra DBUs

administration.

Styregruppen består af repræsentanter for

projektets interessenter; Susanne Hedegaard

Andersen, Team Danmark, Ole Hansen, Divisionsforeningen

og Jim Stjerne Hansen, DBU.

STU

For otte år siden indledte DBU et samarbejde

med Team Danmark om en årlig fortløbende

uddannelse af de bedste ungdomsspillere i lokalunionerne

og DBU, udført efter en af DBU

udarbejdet træningsplan. Uddannelsen er for

spillere i alderen fra 13 til 18 år og forestås af

lokalunionerne i samarbejde med Team Danmark

og DBU.

Med justeringer og tilpasninger i årene der

er gået, er det lykkedes at få dette arbejde til at

indgå som et naturligt element i DBUs samlede

elitearbejde med de involverede klubber og lokalunionerne.

Projektets navn er ’Struktureret talentudvikling

for herre-ungdomsspillere under 19 år.’

Denne uddannelse ligger nu i så faste rammer,

>>

29

DBU Årsberetning 2002


DBU Eliteudvikling

at ingen af de involverede parter er i tvivl om

formål og arbejdsområde samt de økonomiske

forhold, der binder det hele sammen.

DBU yder med væsentlige tilskud fra Team

Danmark fuld finansiering af de aktiviteter som

lokalunionerne bliver pålagt at afholde for at

gennemføre projektet.

Det er blandt andet udgifter til honorarer og

transport til trænerne, omkostninger til transport

og ophold ved samling af spillerne, udgifter

til målmandstrænerne, transportudgifter til

holdlederne og uddannelsestilbud til trænerne.

DBUs landsholdstrænere fungerer som konsulenter

i projektet med råd og vejledning til

klubberne. I aktivitetsåret 2001/2002 udgør

projektets samlede udgifter, inklusiv udgifterne

til trænerne for landsholdene, mere end

tre mio. kroner. Heraf yder Team Danmark et

tilskud på lidt over to millioner kroner.

I skrivende stund føres samtaler om BBUs

fortsatte deltagelse under STU, idet det fra alle

sider erkendes, at antallet af potentielle emner

er yderst beskedent på Bornholm.

Dog vil eventuelle talentfulde spillere, der

skønnes at have muligheder for at nå et vist

spillemæssigt niveau, blive tilbudt uddannelse

sammen med KBU eller SBU.

Det internationale arbejde

Landsholdet for de yngste spillere, U/16-landsholdet,

udtages primært på baggrund af de

præstationer, der udføres i klubberne, og i de

træningssamlinger som lokalunionerne arrangerer

under den strukturerede talentudvikling.

Efter sommerens U/15-unionsstævne blev 26

spillere udtaget til en træningslejr i september

med henblik på deltagelse i en turnering syd

for Paris sidst i oktober måned.

U/17-landsholdets altoverskyggende arrangement

var deltagelsen i slutspillet i EM-turneringen

01/02, der i maj måned blev afholdt på

de hjemlige breddegrader, nærmere betegnet i

den østlige del af Danmark. Som optakt hertil

deltog holdet i januar i en turnering i Spanien

og et par uger senere i Portugal. I EM-slutspillet

spillede holdet et par gode kampe først i

åbningskampen i Farum Park mod Holland, og

senere mod Finland og England. Holdet havde

herefter kvalificeret sig til kvartfinalen mod

dansk fodbolds ’onde ånd’ Spanien. Efter at

have været bagud med 0-2 sluttede den ordinære

kamp 2-2. Straffesparkkonkurrencen

vandt Spanien knebent, og havde således kvalificeret

sig til semifinalen.

I EM-turneringen 02/03 skulle holdet spille

kampe mod Nordirland, Malta og Sverige i en

alle mod alle mini-turnering, hvor de i alt seks

kampe blev afviklet i Vejle, Horsens og Haderslev.

Efter at have tilspillet sig syv points havde

30

DBU Årsberetning 2002

holdet kvalificeret sig til mellemrunden, der afvikles

i Kroatien i begyndelsen af 2003.

U/18-landsholdet 01/02 spillede i marts måned

en kamp i og mod Holland. Og i efteråret spillede

02/03 årgangen to kampe mod Tjekkiet i

Prag.

U/19-landsholdet 01/02 var i efteråret 2001

i den indledende runde blevet slået ud og spillede

derfor i foråret 2002 kun et par kampe i

Athen mod Grækenland. Derimod gik det betydeligt

bedre for 02/03 årgangen, hvor holdet

skulle spille tre kampe i en mini-turnering mod

Estland, Bulgarien og Schweiz i små byer i nærheden

af Genève.

Holdet vandt alle tre kampe og havde således

kvalificeret sig til mellemrunden, der spilles i

Portugal i begyndelsen af 2003.

Inden hvert landskamparrangement bliver

en pulje spillere forhåndsudtaget udfra hvilken

det endelige landshold senere udtages. Disse

spillere har mulighed for modtage vejledning

og hjælp hos Team Danmark i forbindelse med

træning, skolegang og anden civil uddannelse.

Måske ligefrem en såkaldt ungdomsuddannelse,

der tilbyder fleksible uddannelsestilbud,

for at være i stand til kombinere uddannelse og

idrætskarriere.

Unionsstævnerne i Vejle

De to unionsstævner for U/15 og U/16 blev

som sædvanlig afholdt i Vejle. Stævnerne indgår

fortsat som en naturlig del af lokalunionernes

og DBUs arbejde med talentudviklingen og

der lægges derfor fra udvalgets side stor vægt

på at alle deltagere er motiverede til at yde en

optimal indsats under stævnerne og i de afgørende

forberedelser inden ankomsten til Vejle.

Resultaterne fra sommerens to stævner kan

ses på side 31.

Sidst på året foretog udvalget endnu engang

en generel evaluering og efterfølgende justering

af stævnernes propositioner, med særlig

fokus på turneringens sportslige niveau og spillernes

fysiske belastning. Og som resultat heraf

lægger udvalget op til, at U/15 stævnet, i lighed

med U/16 stævnet, fremover kun er for fem

unionshold. Men for at finde det femte hold

spiller de to dårligst rangerede hold fra forrige

års stævne en kvalifikationskamp om retten

til at deltage sammen med de fire øverst rangerede

hold. Dette for i lighed med U/16-stævnet

at sikre et højere niveau med jævnbyrdige

kampe, samtidig med at hvert hold opnår en

fridag undervejs i stævnet.

EM-slutspillet for

U/17-landshold i Danmark 2002

Sommer, sol og regn. Koldt og varmt. Sådan var

betingelserne for vore 500 gæster under EMslutspillet

i Danmark sidst i april og først i maj

måned. Under disse vanlige forhold blev slutspillet

afviklet under stor medieovervågenhed,

med ni TV-transmitteret kampe live.

De 16 hold, 25 dommere og den 70 mand

store DBU-stab blev indkvarteret på hovedkvarteret

Quality Hotel i Høje Taastrup og på

centerhotellerne Quality Hotel Brøndby Park,

Grand Park Hotel i Korsør, Hotel Maribo Søpark

og Hotel Falster i Nykøbing.

Finalen blev spillet dagen efter Kr. Himmelfartsdag

fredag den 10. maj i Farum Park, hvor

Schweiz efter straffesparkskonkurrence vandt

Europamesterskabet over Frankrig.

Samme formiddag blev kampen om 3/4-pladsen

spillet i Gladsaxe Idrætspark.

Semifinalerne foregik i Herfølge og Valby,

mens kvartfinalerne fandt sted i Lyngby,

Hvidovre, Næstved og Slagelse. Disse stadions

blev også anvendt til gruppekampene sammen

med Nakskov, Nykøbing Falster, Køge og

Roskilde. Det samlede program for de 32 EMkampe

var koordineret med kamp-programmet

for Herre-DM og DS.

Via TV-transmissionerne overværede mange

fodboldinteresserede europæisk ungdomsfodbold

på topniveau. I alt 22.000 tilskuere var til

stede på stadions, hvor de pågældende klubbers

ledere sammen med DBU-staben havde

forberedt alt ned til den mindste detalje.

Fra udvalgets arbejdsmark

På opfordring af udvalgets formand vedtog udvalget

at foretage en gennemgribende vurdering

af udvalgets mangeartede arbejdsopgaver.

De første rapporter vil blive diskuteret internt i

udvalget i begyndelsen af det nye år. Samtidig

besluttede udvalget at foretage en opgardering

af sundhedssektorens deltagelse i trænings- og

landskamp arrangementer. Dette ønske er dog

indtil videre sat lidt i bero på grund af bevillingernes

utilstrækkelighed.

Ungdoms-DM

Juniorrækken blev vundet af Farum Boldklub

og ynglingerækken af Lyngby Boldklub. Udvalget

ønsker begge klubber til lykke med danmarksmesterskabet

og glæder sig over, at selv i

trange tider, er det muligt for klubberne at fortsætte

det effektive arbejde med udviklingen af

de bedste ungdomsspillere. /bj/cb

Herre-eliteungdomsudvalget bestod i 2002 af

Jesper Møller (formand), Thomas Bytoft, John

Larsen, Kent Falkenvig, Erik Nielsen, Egon O.

Hansen, Ove Jensen, Hans Munch, Henry Matthiesen,

Ole Hansen og Kim Vilfort.


Resultater fra unionsstævnerne (herre – ungdom)

U/15 Unionsstævnet

Jylland – Lolland-Falster 1-1

København – Fyn 1-2

Sjælland – Bornholm 11-0

København – Sjælland 1-1

Bornholm – Lolland-Falster 0-4

Fyn – Jylland 3-1

Jylland – Bornholm 14-0

Lolland-Falster – København 0-2

Sjælland – Fyn 0-0

Fyn – Lolland-Falster 4-1

Sjælland – Jylland 1-2

København – Bornholm 3-2

Bornholm – Fyn 1-7

Jylland – København 2-0

Lolland-Falster – Sjælland 2-3

Slutstilling

1 Fyn 16 – 4 13

2 Jylland 20 – 5 10

3 Sjælland 16 – 5 8

4 København 7 – 7 7

5 Lolland-Falster 8 – 10 4

6 Bornholm 3 – 39 0

U/16 Unionsstævnet

Jylland – Lolland-Falster 1-2

København – Fyn 1-0

København – Sjælland 3-3

Fyn – Jylland 0-3

Lolland-Falster – København 1-2

Sjælland – Fyn 3-1

Fyn – Lolland-Falster 1-0

Sjælland – Jylland 1-2

Jylland – København 1-1

Lolland-Falster – Sjælland 1-5

Slutstilling

1 København 7 – 5 8

2 Sjælland 12 – 7 7

3 Jylland 7 – 4 7

4 Lolland-Falster 4 – 9 3

5 Fyn 2 – 7 3

DBU Eliteudvikling

31

DBU Årsberetning 2002


DBU Fair Play

Fair play udvalget

Fair Play kampagnen,

videreudviklet og udvidet

Holdningsbearbejdelse har for DBU Fair Play

igen i 2002 været kendetegnende for alle fair

play-aktiviteterne.

Og resultaterne af den målrettede indsats,

der startede i 1998, er ved at vise sig. En stor del

af aktiviteterne er koncentreret om de yngste

fodboldspillere med en stor synlighed til følge i

de enkelte klubber landet over. Men fair play er

efterhånden også en fast del af dagsordenen i

landets øverste fodboldrække, Superligaen.

Ikke mindst takket været en engageret sponsor,

TDC, har udvalget formået at iværksætte

endnu flere aktiviteter med udgangspunkt i en

decideret fair play-hjemmeside på www.tdc.dk.

Især blev fair play profileret meget i forbindelse

med VM-slutrunden på denne hjemmeside,

hvor den danske VM-dommer Kim Milton

Nielsen flere gange ugentligt skrev om sine oplevelser

– og om fair play.

Synliggørelse af fair play

Udvalgets medlemmer gør meget for at promovere

og synliggøre fair play i så mange sammenhænge

som muligt.

Blandt andet deltog Lars Olesen i ’8th European

Fair Play Congress’ fra den 25.-29. september

2002 i Slovenien. Ved at deltage i sådanne

internationale kongresser får udvalget inspiration

til nye aktiviteter, ligesom der kommer

feed back på vores nuværende kampagne.

Endvidere er udvalget glad for det gode samarbejde

med lokalunionerne, der i mange publikationer

vælger at anvende vort fair play-logo.

Et konkret eksempel på DBU Fair Plays måde

at synliggøre begrebet på er vort engagement i

Ekstra Bladets Skolefodboldturnering, hvor der

ved hver kamp kåres kampens fair play-spiller.

Der afvikles mere end 1.500 kampe, og de udsendte

referenter har ansvaret for at udvælge

den spiller, der modtager et håndklæde som

synligt bevis på at være den mest fair.

Et stærkt signal, at der ikke kun fokuseres på

kampens bedste spiller, men ligeledes den spil-

32

DBU Årsberetning 2002

ler, der har opført sig bedst. Udvalget har modtaget

en statistik for udvælgelsen, og det viser

sig, at i 96% af tilfældene er modtageren af

hæderen en spiller fra det tabende hold!

Endvidere er fair play en markant bestanddel

af McDonalds Cup, og udvalget er glad for den

store vægt, der lægges på fair play i en så populær

aktivitet.

Stævnepakker

I løbet af en fodboldsæson afvikles mange populære

fodboldstævner for ungdom, og stævnearrangørerne

har nu mulighed for at sætte

yderligere fokus på fair play.

DBU Fair play får løbende henvendelser fra

stævnearrangører, der ønsker at profilere fair

play i forbindelse med deres fodboldstævne.

For at imødekomme disse henvendelser, og

bruge den indgangsvinkel til at få bragt Fair

Play budskabet yderligere ud til det brede Fodbold-Danmark,

skal stævnearrangøren meddele

DBU Fair Play at klubben ønsker at søge

om at få tildelt fair play-stævnepakken. Blandt

alle ansøgerne, der inddeles i tre kategorier

alt efter hvor mange deltagere, der forventes

til stævnet, udvælger DBU fair play op til seks

stævner, der får mulighed for at sætte ekstra

fokus på fair play, blandt andet i form af fair

play T-shirts til de mest fair hold.

Fair play-kids – Fodboldsjov

Udvalget har i 2002 udgivet en fodboldbog til

de yngste fodboldspillere. Bogen er bygget op

med en historie om to tvillinger, Frederik og

Pernille, der skal til fodboldstævne. Vi følger

børnene lige fra de står op, til de kører hjem fra

det vellykkede fodboldstævne. Ligesom bogen

er fyldt med små opgaver.

’Dagens Dommer’- vest til samtlige klubber

DBU udsendte i september 2002 en ’Dagens

dommer’-vest til alle klubber, blandt andet for

at fastholde interessen for samspillet mellem

fair play og dommergerningen.

Vesten er oplagt at bruge i forbindelse med

de kampe, klubben selv skal sætte dommere til.

Fair play-tegninger

I forlængelse af FNs fokus på racisme og intolerance

valgte DBU Fair play at udskrive en

tegnekonkurrence på årets Mikrofodboldskoler

landet over.

DBU afviklede den første weekend i september

81 Mikrofodboldskoler, hvor mere end

3.000 drenge og piger i alderen 5-7 år deltog.

Udover at lege og spille fodbold havde børnene

mulighed for at deltage i en tegnekonkurrence.

Betingelserne var meget klare: ’Tegn om fair

play eller en anden god fodboldoplevelse’.

DBU fik mere end 1.000 tegninger tilbage fra

fodboldbørn over hele landet, og da børnene

virkelig havde gjort sig umage, var det meget

svært at vælge vinderne, der alle fik en original

landsholdstrøje tilsendt.

FIFA fair play dag 2002

FIFA afviklede den 24.-25. august 2002 for sjette

gang en ’FIFA Fair Play Day’, hvor de enkelte

medlemslande var blevet opfordret til at iværksætte

synlige Fair Play aktiviteter.

I lighed med tidligere år havde udvalget et

fortrinligt samarbejde med SAS liga-klubberne,

da den pågældende weekends SAS liga-opgør

blev brugt til at promovere fair play på mange

måder. Fair play-konkurrencen var meget populær,

og mere end 13.000 deltog ved at besvare

spørgsmål om fair play på fair play-hjemmesiden.

Konkurrence for SAS ligaen

I SAS liga-sæsonen 2001/2002 blev der ikke kun

spillet om 1-3 points pr. kamp, men også om

Fair Play points i seks kategorier:

Tildeling af gule og røde kort; Positivt spil;

Respekt for modstanderen; Respekt for dommeren;

Trænere og lederes opførsel samt Publikums

opførsel


Slutstillingen i Fair Play konkurrencen

for Superligaen 2001/2002

7,856 FC Midtjylland

7,818 AaB

7,803 Brøndby IF

7,780 Esbjerg fB

7,697 FC København

7,682 Silkeborg IF

7,598 AB

7,538 Lyngby

7,523 AGF

7,523 OB

7,508 Viborg FF

7,394 Vejle Boldklub

Udvalget noterer med tilfredshed, at det igen

i år var hold med sportslig succes, der også

kæmpede om fair play-titlen. Alle fair play-aktiviteterne

har blandt andet det formål at synliggøre,

at det betaler sig at spille fair – især for

at alle bevarer glæden ved fodboldspillet. Og at

vi ydermere kan dokumentere, at de bedst placerede

hold i Superligaen rent faktisk også er

de mest fair, er et fantastisk flot signal til især

vore yngste fodboldspillere.

FC Midtjylland modtog i forbindelse med deres

første hjemmekamp i sæsonen 2001/2002

en kontant præmiering på kr. 50.000, der skal

anvendes til udvikling af talenter i ungdomsafdelingen.

Danmark sluttede på ottende pladsen på

UEFAs fair play-liste, og deltog i lodtrækningen

om de to ekstra UEFA Cup pladser

Lodtrækningen fandt sted i Basel den 28. maj,

men desværre for AaB blev det Ipswich Town

FC fra England og SK Sigma Olomouc fra Tjekkiet,

der ledsagede norske SK Brann som de tre

fair play-repræsentanter ved UEFA Cup-turnering

2002/03.

AaB, der blev toer i den dansk fair play-konkurrence,

var den danske repræsentant i lodtrækningen,

da vinderen FC Midtjylland via sin

tredjeplads i SAS Ligaen allerede havde sikret

sig kvalifikation til UEFA Cup’en. DBU modtog

10.000 SFR for den flotte placering, der vil blive

anvendt til yderligere fair play-aktiviteter.

Konkurrencen er blevet en fast bestanddel af

SAS ligaen, og flot synliggjort i forbindelse med

FC Midtjyllands kampe, da holdet som det eneste

herhjemme er berettiget til at bære det officielle

fair play-logo på spilledragten.

På baggrund af mange kommentarer og forslag

fra Superligaklubberne sørger DBU Fair

Play, i samarbejde med dommerbedømmerne,

for en løbende evaluering og justering af kriterierne

for bedømmelse, primært for at sikre en

så ensartet karaktergivning som muligt.

Fair play-konkurrence for damerne

DBU Fair play besluttede i 2001 at indføre en

fair play-konkurrence for klubberne i Dame Elitedivisionen.

Til grund for kåringen af det mest

fair hold ligger antallet af røde og gule kort efter

en specificeret pointstildeling: Gule kort (pr.

spiller); to gule kort til samme spiller (= rødt);

Direkte rødt kort (pr. spiller);

Vinderen af fair play-konkurrencen 2001/

2002 blev Horsens SIK, der modtog en kontant

præmie på kroner 10.000,-, der skal anvendes

til aktiviteter i klubbens ungdomsafdeling til

fordel for talentudvikling.

Film jer til finalen

DBU Fair play, TDC og Fox Kids lancerede i 2001

en fair play-konkurrence målrettet de 10-12årige

drenge og piger.

For at deltage i fair play-konkurrencen skulle

deltagerne give deres bud på, hvad fair play er,

enten i form af en video, en tegning eller en

helt anden løsningsmodel.

Kjellerup IF/Vium Hvams piger samt Nørresundby

Boldklubs drenge vandt og kvalificerede

sig således til det afsluttende stævne i

Barcelona.

UNICEF, der er FNs børnefond og verdens

største hjælpeorganisation for børn, har indstiftet

en fair play-pris i forbindelse med turneringen,

som blev tildelt Nørresundby Boldklubs

drenge, og blev begrundet i drengenes

og ledernes opførsel i og udenfor banen, samt

måden hvorpå drengene havde søgt venskaber

på tværs af nationaliteter – både hos drenge og

piger.

Konditionerne for Fox Kids Cup er der blevet

ændret, så DBU Fair play ikke længere ser sig i

stand til at deltage i aktiviteten.

Fair play analyse

SportMedia har på vegne af DBU Fair play gennemført

en undersøgelse på holdninger og

kendskab til fair play-begrebet blandt de yngste

fodboldspillere i Danmark. Undersøgelsen

har sat fokus på aldersgruppen 7-12 år, opdelt i

to aldersintervaller, 7-9 år og 10-12 år.

Analysen viste blandt andet, at forældre og

trænere er vigtige, når det gælder om at formidle

de rigtige holdninger. Konklusionen på

analysen er, at kendskabet til fair play for alvor

starter omkring 10 års alderen. Blandt de

yngste, 7-9 årige, havde ca. halvdelen hørt om

fair play, mens mere end 90% af de 10-12 årige

havde kendskab til begrebet.

Undersøgelsen viste også, at deres forståelse

af begrebet fair play ligger tæt op af de mere

officielle beskrivelser af begrebet.

DBU Fair play har endvidere længe ønsket

mere viden om, hvor de yngste fodboldspillere

rent faktisk får deres viden om fair play fra.

Resultatet af analyse viser, at det i høj grad er

spillernes forældre og trænere, som der lyttes

DBU Fair Play

til, når spillerne lærer, hvordan de skal opføre

sig på og udenfor banen – ikke fra TV.

Ikke alle de i analyserapporten nævnte grupper

kan lige nemt bringes i spil af DBU, men at

tage fat i budbringerne og fortolkerne af fair

play-budskabet, det vil sige forældre og trænere,

synes ligeså rigtig som den direkte kontakt,

specielt når vi taler om de yngste spillere.

Det vil udvalget tage med i fremtidige overvejelser,

og vi kan allerede nu glæde os over, at

fair play er tænkt ind i en del af den nye træneruddannelse.

Samarbejde med supporters

Udvalget har indledt et samarbejde med Det

Kriminalpræventive Råd og Superligaens Fanklub

Forening, der bærer titlen ’Fair fans’.

Hvordan DBU Fair plays rolle og mulighed for

profilering er fremover skal afklares i den nærmeste

fremtid.

I udarbejdelsen af ovennævnte aktiviteter

har udvalget haft stor glæde af et samarbejde

med reklamebureauet Okkels+Fedder samt repræsentanter

fra mange af DBUs øvrige udvalg

samt dommerbedømmerne. /cb

Udvalget har i 2002 haft følgende sammensætning:

Erik Hjorth (formand), Per Bjerregaard, Lars

Olesen, Jan Damgaard, Peter Rudbæk, Gordon

Kirt, Preben Elkjær og Christian Duus.

Christian Bordinggaard er sekretær.

33

DBU Årsberetning 2002


DBU IT

DBU IT

Personalesituationen i DBU IT blev yderligere

stabiliseret i 2002, idet Helle Bygholm Jensen,

der var projektansat siden år 2000, pr. 1. september

blev fastansat i afdelingen. Dermed

består DBU IT fortsat af Anette Andersen, Helle

Bygholm Jensen, Flemming Knoth-Nielsen

samt IT-chef Kenneth Reeh.

Fod@

Fodboldens kommende nye administrationssystem,

Fod@, er fortsat under udvikling. Der er

gennem 2002 blevet arbejdet intensivt på at

skabe et system, der bliver så optimalt som muligt

for alle fodboldadministrativt involverede.

Udviklingen af Fod@ skrider frem i tæt samarbejde

med en udvalgt gruppe af ’superbrugere’

fra DBU og lokalunionerne og forestås af

Viborg-firmaet Noblemedia (tidligere Specialbureauet)

med central styring fra DBU IT. Det

forventes, at første version af Fod@ vil være

klar til brug medio juni 2003.

Klub Office

Klubbernes administrativt ansvarlige fik i november

2002 tilbud om erhvervelse af et nyt

og spændende produkt. Det internetbaserede

produkt ’Klub Office’ kan være med til at lette

de administrative byrder og indeholder blandt

andet faciliteter til medlemsregistrering, kontingentindbetalinger,

betaling via PBS, udskrivning

af girokort, grundlæggende regnskab med

mere. Yderligere information om Klub Office

kan fås på www.dbu.dk/kluboffice eller ved

henvendelse via kluboffice@dbu.dk. Version 2

af Klub Office, som blandt andet vil omfatte

moduler til optimering af baneplanlægning

og årsplaner for klubben (i overensstemmelse

med DBU-kurset ’Klubbens Årsplan’), forventes

færdig ultimo andet kvartal 2003.

Danskfodbold.dk

Fodboldportalen danskfodbold.dk gik i luften

medio april 2002 med præsentation på pressemøde

i Vedbæk forud for landskampen Danmark-Israel.

34

DBU Årsberetning 2002

Portalens første version tilbød en begrænset

mængde funktioner, hvoraf de bærende fortsat

er en varieret mængde nyheder, resultater

og stillinger fra og med de laveste lokale serier

over SAS Ligaen og landsholdet til UEFA Cup og

Champions League samt Web TV med udvalgte

klip fra aktuelle og historiske landskampe.

Siden offentliggørelsen er der løbende

sket diverse forbedringer og udbygning på

danskfodbold.dk. Imidlertid er ambitionerne

med portalen langt fra indfriet, idet udviklingen

af Fod@ har fået absolut højeste prioritet

i året, der gik, og danskfodbold.dk derfor uundgåeligt

har måttet friste en tilværelse i venteposition

det meste af året.

Af samme grund er der bevidst endnu ikke

igangsat en markedsføring af portalen. Først

når Fod@ er en realitet, og den fundamentale

datamængde dermed under DBU-kontrol, vil

danskfodbold.dk blive det kvalitetsprodukt,

som var ambitionen fra start, og som fortjener

en massiv markedsføring.

DBUnet.dk

Også fodboldens intranet, dbunet.dk, har i

2002 måttet lide under udviklingen af Fod@.

Intranettet står foran en omfattende renovering

og optimering, som så småt vil blive påbegyndt

i starten af det nye år og derefter vil blive

gennemført i løbet af året – inddelt i foruddefinerede

udviklingsfaser.

’Dvaletiden’ er for dbunets vedkommende

blevet brugt til at udarbejde beskrivelser af de

forbedringer, der skal gennemføres.

Infostandere

Det ambitiøse infostanderprojekt, der blev betinget

bevilget i 2002, viste sig vanskeligere at

gennemføre end håbet. Projektet, der omfatter

tilbud til de danske fodboldklubber om opsættelse

af en højteknologisk computer i standerform

i klubhuse landet over, mangler endnu

tilmeldinger, før det kan realiseres. Trods stor

begejstring hos en mindre skare af klubber, har

projektet desværre savnet bred opbakning.

Det er derfor fortsat uafklaret, hvorvidt infostanderprojektet

overhovedet kan gennemføres.

En endelig afklaring vil foreligge primo

2003.

Yderligere detaljer om infostanderprojektet

præsenteres på www.dbu.dk/organisation/infostander.htm

og eventuelle spørgsmål besvares

ved henvendelse via infostander@dbu.dk.

Optimeret netværk

I kølvandet på igangsættelser af de mange

spændende IT-projekter blev 2002 også året,

hvor det teknologiske fundament fik et tiltrængt

løft. Servermæssigt betød dette et skift

til Windows2000-servere, ligesom datalinierne

til lokalunioner, regioner og divisionsforeningen

blev optimeret.

DBU valgte tillige selv at etablere en direkte

dataforbindelse ud af huset til internettet. Tidligere

har DBU og de øvrige fodboldadministrationer

delt en mindre linie med resten af Idrættens

Hus. DBU IT råder med det nye set up nu

over egen komplet serverpark med tæt back up

fra Tele Danmark, hvilket betyder kortere behandlingstid

ved problemløsning samt på sigt

langt bedre kontrol med egne data.

DBU IT ser frem til endnu et nyt år med

mange spændende udfordringer.


Kommunikationsafdelingen gennemførte i

2002 mere end 100 presseaktiviteter i form af

eksempelvis pressemøder med forskellige emner

samt pressemøder og andre mixed zoneaktiviteter

i forbindelse med landsholdet.

Herunder den direkte transmission på Danmarks

Radio og TV2, da landstræner Morten Olsen

i maj udtog truppen til VM-slutrunden i Japan

og Sydkorea.

Afdelingen udsendte tillige et rekordantal

pressemeddelelser i form af DBUFAXNYT og

senere DBUMAILNYT med ofte mere end én

nyhed per telefax/e-mail, hvilket er udtryk for

et generelt stigende aktivitetsniveau i organisationen.

Dertil kommer den individuelle kontakt med

journalister enten personligt, telefonisk eller

via e-mail.

DBU næstmest omtalt i foråret

Kontakten til medierne betød, at DBU fra i 2001

at være Danmarks syvende mest omtalte organisation

i de trykte medier – ifølge en undersøgelse

foretaget af nyhedstidsskriftet Mandag

Morgen – af samme medie blev målt til at være

landets næstmest omtalte organisation på

dette tidspunkt af foråret 2002.

Det var primært de politiske aspekter omkring

landskampen mod Israel i Parken den

17. april, der resulterede i den ekstraordinært

store omtale af DBU, idet omtalen dækningen

af denne kamp dermed ikke begrænsede sig til

avisernes sportssektioner men også til indenrigs-,

udenrigs- og de politiske redaktioner.

Dertil kom truslerne om vold og terror mod

spillere, publikum og Parken, hvilket medførte

et yderligere ikke-sportsligt aspekt til kampens

afvikling. Kun amerikansk politis anholdelse af

TVIND-lederen Mogens Amdi Petersen i Los Angeles

skabte mere omtale af dennes organisation

end af nogen anden dansk organisation.

Omtale er naturligvis i sig selv ikke en målsætning,

men placeringen på listen indikerer

den aktuelle kendskabsgrad til de respektive

organisationer i befolkningen.

Elektronisk nyhedsformidling

Kommunikationsafdelingen lagde i efteråret

den skriftlige nyhedsformidling til medierne

om fra telefax til elektronisk post. Det sikrer en

langt mere smidig og aktuel formidling af nyhederne.

Inden da havde afdelingen koncentreret nyhedsformidlingen

omkring landsholdet til såvel

den danske som internationale presse i forbindelse

med VM-slutrunden i Japan og Sydkorea

til et specielt kapitel under medieafsnittet

DBUs hjemmesider (http://www.dbu.dk/

mediaguide.htm).

Kapitlet sikrede journalisterne – uanset hvor

de fysisk var placeret i verden eller i de to VMarrangørlande

– altid aktuel og opdateret information

om nyheder fra den danske landsholdslejr,

skadessituationen, citater fra trænerne

eller nøglespillere samt oplysning om forestående

presseaktiviteter.

Grafisk produktion

Afdelingens to grafikere påtog sig i 2002 en

række nye produktioner for specielt DBU Børnog

Ungdom og DBU Uddannelse. Herunder 40

nye opgaver for børne- og ungdomssektoren,

30 nye opgaver og en helt ny designlinie for

uddannelsesafdelingen samt nye opgaver for

landsholdssektoren og andre fagområder resulterede

i en øget arbejdsmængde på godt 1.040

timer til afdelingens to grafikere.

Blandt kommunikationsafdelingens øvrige,

faste produktioner er nærværende årsberetning,

nyhedsbrevet Bulletin, landskampmagasiner,

DONG Cup-finalemagasin, billetsalgsannoncer,

programmer til indendørsmesterskaber,

Fodboldskole-magasin, billetsalgs- og stillingsannoncer,

materialer til blandt andet pressemøder,

plakater, træningsdagbøger samt webdesign

til hjemmesiderne dbu.dk.

In house-produktionen af de pågældende

produktioner er forbundet med besparelser på

ofte 50% på de respektive afdelingers budgetter

på opgaverne i forhold til, at opgaverne blev

lagt ud af huset.

DBU Kommunikation

DBU Kommunikation

Et koncept for serviceringen af medierne til

kampene i Superligaen har ligget færdigt i

mere end ét år. Det er udarbejdet af en arbejdsgruppe

bestående af Carsten Honoré og Jørgen

Zangenberg fra Bryggerigruppe, der med deres

Faxe Kondi-sponsorat på daværende tidspunkt

var sponsor for Superligaen, Peter Hørlück, OB,

Lars Juul Jensen, Divisionsforeningen samt Lars

Berendt.

Oplægget vil blive drøftet i Superligaudvalget

i 2003, hvorefter det er et spørgsmål om interessenternes

ønske om at benytte hele eller

dele af konceptet.

Kommunikationsafdelingen havde samme

fire fuldtidsmedarbejdere som året inden.

Afdelingen

Kommunikationschef Lars Berendt, kommunikationsmedarbejder

Jacob Wadland, grafisk

kordinator Mikael Hauberg og grafiker Bettina

Wiechmann.

35

DBU Årsberetning 2002


DBU Landshold

Landsholdet

Landsholdets deltagelse i VM-slutrunden i Japan

og Sydkorea havde naturligvis topprioritet

i den første halvdel af 2002.

Modstanderne i de fem venskabslandskampe

frem mod slutrunden var således forsøgt valgt

på baggrund af den spillestil, de repræsenterer

i forhold til de modstandere, landsholdet havde

trukket i de indledende puljekampe under VMslutrunden.

Holdet startede på udebane mod Saudi Arabien

13. februar i en kamp, hvor landstræner

Morten Olsen gav debut til Kasper Bøgelund,

Peter Løvenkrands og Daniel Jensen – bror til

Niclas Jensen, der mod saudierne spillede sin

femte A-landskamp.

For de to førstnævnte medførte debuten og

de efterfølgende kampe på holdet valg til VMtruppen.

Derefter spillede holdet den 27. marts den aflyste

kamp fra året inden mod Irland på Lansdowne

Road i Dublin, hvor et pludseligt og

ganske usædvanligt snevejr havde gjort baneforholdene

umulige i 2001.

Irland vandt kampen 3-0, og en stor kamp

af Damian Duff på irernes venstre fløj betød,

at Thomas Rytter ikke fik genvalg til truppen i

2002, efter han havde fået en enkelt optræden

under Morten Olsen fire måneder tidligere mod

Holland i Parken.

I kampen mod Israel i Parken 17. april gav

Morten Olsen debut til den formstærke Thomas

Frandsen fra Viborg FF på et tidspunkt,

hvor Danmark længe havde ført 3-0.

Det havde været landstræner Morten Olsens

målsætning at prøve nye spillere i de første par

kampe, og derefter forsøge at spille et hold ind

med den spillestil, landstræneren foretrækker, i

de sidste par kampe op til VM-slutrunden.

Til kampen mod Cameroun i Parken den 17.

maj – to dage inden afrejsen til VM-slutrunden

– bestod truppen således også udelukkende af

selve VM-truppen. Afslutningen af Danmarksturneringen

aftenen inden betød et praktisk

fravalg af blandt andet Peter Madsen fra

Brøndby, Christian Poulsen fra FC København

36

DBU Årsberetning 2002

og Jesper Christiansen, Vejle Boldklub, til den

næstsidste testkamp.

De to førstnævnte fik derimod spilletid i Alandskampen

mod Tunesien i Wakayama i Japan,

der ligesom kampen mod Cameroun blev

vundet 2-1.

VM-slutrunden

VM-åbningskampen mod Uruguay blev vundet

2-1 på to mål af Jon Dahl Tomasson. Kampen

mod Senegal blev en affære præget af voldsomt

spil og urimelige klimatiske forhold, og

sluttede 1-1 på dansk straffesparksscoring af

Jon Dahl Tomasson. I sidste puljekamp lykkedes

det for første gang i tre forsøg at vinde over de

regerende franske Europa- og Verdensmestre.

2-0 på mål af Dennis Rommedahl og Jon Dahl

Tomasson.

I ottendedelsfinalen blev landsholdets skæbne

beseglet med et klart 0-3 nederlag til England.

Efter VM-slutrunden takkede landsholdsveteranen

Jan Heintze af efter 86 landskampe i

en landsholdskarriere, der strakte sig over 15

år. Han fik selskab af Brian Steen Nielsen, der

kunne se tilbage på ikke mindre end 66 kampe

på 12 år, samt Stig Tøfting der spillede 41 kampe

siden 1993 og Peter Kjær med blot fire A-landskampe

på halvandet år men et hav af kampe

som reserve for ikke mindst Peter Schmeichel

og Thomas Sørensen.

EM-kvalifikation

Efterårssæsonen blev indledt med en 1-0 sejr

over Skotland på Hampden Park, hvor Morten

Wieghorst gjorde comeback efter en alvorlig

sygdom og Michael Silberbauer debuterede

som indskiftningsspiller.

EM-kvalifikationen blev indledt med prestigeopgøret

mod Norge på Ullevaal Stadion i

Oslo, hvor det danske hold bittert måtte se tre

points forsvinde i eftermiddagsdisen, da John

Carew på effektiv, norsk manér sikrede hjemmeholdet

2-2 på et hovedstød langt inde i dommerens

overtid.

Debutanten Per Nielsen – skiftet ind som en

taktisk manøvre sidst i kampen – var én af de

forsvarsspillere, der blev offer for, at der ikke

var nogen ledige danske angribere til at forhindre

den lange stikning midt ind i det danske

midterforsvar.

Jon Dahl Tomasson havde fulgt sin succes fra

VM op med de to danske scoringer.

12. oktober lykkedes det med hårdt arbejde at

hive en 2-0 sejr over Luxembourg hjem på mål

af Jon Dahl Tomasson, mens Ebbe Sand også

kom tilbage på måltavlen i en kamp, der gav

debut til FC Midtjyllands Peter Skov-Jensen i

målet og FC Københavns unge midtbanespiller,

Thomas Røll Larsen.

Jon Dahl Tomasson sluttede et stort landskampår

af med en scoring i venskabskampen

mod Polen i Parken i november, hvor han fik

selskab af den indskiftede Thomas Røll Larsen

på tavlen.

Keld Bordinggaard afløste Michael Laudrup

På trænersiden var der også udskiftning efter

VM-slutrunden.

Assistenttræner Michael Laudrup havde på

forhånd meddelt, at han ville stoppe som assistent

for at søge nye udfordringer efter to år

i tæt samarbejde med landstræner Morten Olsen.

Allerede i januar måned sikrede generalsekretær

Jim Stjerne Hansen sig derfor en aftale med

Keld Borddinggard, der kort tid inden var blevet

fritstillet som cheftræner i Vejle Boldklub.

Bordinggaard, der er fuldtidsansat, har ligeledes

fået opgaver som træner og koordinator

indenfor aktiviteterne under DBU Eliteudvikling,

hvor det er hensigten, han skal arbejde

sammen med gruppen af talent- og udviklingstrænere,

Flemming Serritslev, Per Andersen og

Hans Brun Larsen. /lb


Landsholdets seertal

Landskamp Dato Status Station Seertal Nr. på ugelisten

Malta-Danmark 24. marts VM TvDanmark 398.000 -

Tjekkiet-Danmark 28. marts VM TvDanmark 612.000 -

Danmark-Slovenien 25. april - TV2 1,341.000 1

Danmark-Tjekkiet 2. juni VM DR 1,274.000 1

Danmark-Malta 6. juni VM DR 1,400.000 1

Frankrig-Danmark 15. august - TV2 1,138.000 1

Danmark-Nordirland 1. sept. VM DR 1,130.000 2

Bulgarien-Danmark 5. sept. VM TV2 1,397.000 1

Danmark-Island 6. oktober VM TV2 1,552.000 1

Danmark-Holland 10. november - DR 962.000 5

DBU Landshold

37

DBU Årsberetning 2002


DBU Landshold

A-landsholdet

Landstræner Morten Olsen

38

DBU Årsberetning 2002

13/2

Saudi Arabien • Dubai • 10.000 tils.

1 Thomas Sørensen Sunderland AFC 12.06.76 x x x x x x x x x x x 21 0

2 Stig Tøfting Hamburger SV / Bolton 14.08.69 x x x x x x x 41 2

3 Rene Henriksen Panathinaikos FC 27.08.69 x* x x x x x x x* x* x* x* x* 47 0

4 Martin Laursen AC Milan 26.07.77 x x x x x x x x x x 22 0

5 Niclas Jensen Manchester City 17.08.74 x i/20 i/20 i/20 R i/20 R x x x x x x 15 0

6 Kasper Bøgelund PSV Eindhoven 08.10.80 x x R R R R i/21 i/29 x R x 6 0

7 Thomas Gravesen Everton FC 11.03.76 x x x x x x x x x x x x 31 2

8 Peter Løvenkrands Glasgow Rangers FC 29.01.80 x 1/10 i/10 i/23 R R i/10 R R x i/31 7 0

9 Jon Dahl Tomasson Feyenoord / AC MIlan 29.08.76 x x1 x1 x x2x1 x1 x x x 2

x 1

x 1 47 23

10 Dennis Rommedahl PSV Eindhoven 22.07.78 x x x1 x x x x x1x x x x x 28 7

11 Ebbe Sand FC Schalke 04 19.07.72 x1 x x x1x x R x x1x* x1 x 52 20

12 Peter Nielsen Borussia Mönchengladbach 03.06.68 i/7 10 1

13 Daniel Jensen SC Heerenveen 25.06.79 i/9 1 0

14 Jan Michaelsen Panathinaikos FC 28.11.70 i/10 R i/10 i/10 R R R R R i/6 i/10 R i/30 14 1

15 Marc Nygaard Roda JC 01.09.76 i/11 6 0

16 Allan Nielsen Watford FC 13.03.71 i/2 x R 44 7

17 Steven Lustü Lyn Oslo 13.04.71 R R x i/4 R R R R i/3 x 7 0

18 Jan Hoffmann AB 04.05.71 R 0 0

19 Thomas Rytter VFL Wolfsburg 06.01.74 x 3 0

20 Jan Heintze PSV Eindhoven 17.08.63 x* x* 1 x* x* x* x* R R 86 4

21 Christian Poulsen FC København / FC Schalke 28.02.80 x x i/3 i/11 i/7 x x x x x 11 0

22 Brian Steen Nielsen Malmö FF 28.12.68 x i/7 i/2 R R R i/2 R 66 3

23 Jesper Grønkjær Chelsea FC 12.08.77 x x x x1 x x i/30 x i/10 x i/10 i/11 34 2

24 Peter Kjær Aberdeen FC 05.11.65 i/1 R R R R R R R 4 0

25 Peter Madsen Brøndby IF 26.04.78 i/16 i/23 i/11 R R R 5 0

26 Thomas Frandsen Viborg FF 25.03.76 R i/3 1 0

27 Mads Jørgensen Brøndby IF 10.02.79 R 1 0

28 Per Frandsen Bolton Wanderers 06.02.70 i/21 22 0

29 Thomas Helveg AC Milan 24.06.71 x x x x x x x x 74 2

30 Martin Jørgensen Udinese Calcio 06.10.75 x i/23 i/23 x R x x 37 4

31 Claus Jensen Charlton Athletic FC 29.04.77 i/30 i/2 R R R i/2 i/7 i/23 x 18 1

32 Jesper Christiansen Vejle BK 26.04.78 R R R R R 0 0

33 Morten Wieghorst Brøndby IF 25.02.71 i/4 R R 19 3

34 MIchael Silberbauer AaB 07.07.81 i/8 1 0

35 Peter Skov-Jensen FC Midtjylland 09.06.71 R R x x 2 0

36 Per NIelsen Brøndby IF 15.10.73 i/9 R 1 0

37 Thomas Røll Larsen FC København 12.03.77 R i/30 i/21 1 2 1

38 Martin Albrechtsen FC København 31.03.80 R x 2 0

39 Jimmy Nielsen AaB 06.08.77 R R 0 0

40 Michael Johansen AB 22.07.77 i/10 2 0

Resultat (Danmark nævnt først) 1-0 0-3 3-1 2 1# -1 2-1 2-1 1-1 2-0 0-3 1-0 2-2 2-0 2-0

A-landskamp nummer 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672

Samlet statistik: Kampe 672 • Sejre 304 • Uafgjorte 129 • Nederlag 239 • Målscore 1277 - 982

* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål

27/3

Irland • Dublin • 42.000 tils.

17/4

Israel • Parken • 9.598 tils.

17/5

Cameroun • Parken • 34.571 tils.

26/5

Tunesien • Wakayama • 19.800 tils.

1/6 • VM 2002

Uruguay • Ulsan • 30.157 tils.

6/6 • VM 2002

Senegal • Daegu • 43.500 tils.

11/6 • VM 2002

Frankrig • Incheon • 48.100 tils.

15/6 • VM 2002

England • Niigata • 40.582 tils.

21/8

Skotland • Glasgow • 28.766 tils.

7/9 • EM 2004 kvalifikation

Norge • Osla • 25.114 tils.

12/10 • EM 2004 kvalifikation

Luxembourg • Parken • 40.259 tils.

20/11

Polen • Parken • 15.364 tils.

A-landskampe i alt

Mål i alt


Ligalandsholdet

Landstræner Morten Olsen

1 Jan Hoffmann AB 04.05.71 x 1 0

2 Lars Jacobsen OB 20.09.79 x 1 0

3 Thomas Frandsen Viborg FF 25.03.76 x 1 0

4 Martin Albrechtsen FC København 31.03.80 x 1 0

5 Allan K. Jepsen AaB 04.07.77 x 1 0

6 Christian Poulsen FC København 28.02.80 x 1 0

7 Dennis Siim OB 10.04.76 x 1 0

8 Thomas Røll Larsen FC København 12.03.77 x 1 0

9 Morten Bisgaard FC København 25.06.74 x* 1 0

10 Peter Madsen Brøndby IF 26.04.78 x 1 0

11 Kasper Dalgas OB 11.05.76 x 1 0

12 Jesper Christiansen Vejle BK 24.04.78 i/1 1 0

13 Mads Jørgensen Brøndby IF 10.02.79 i/7 1 0

14 Brian Priske AaB 14.05.77 i/4 1 0

15 Michael Silberbauer AaB 07.07.81 i/11 1 0

16 Morten Skoubo FC Midtjylland 30.06.80 i/10 1 0

Resultat (Danmark nævnt først) 0-1

* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål

Old Boys-landsholdet

Træner Allan Michaelsen

1 Lars Høgh OB 14.01.59 x 1 0

2 Kurt Jørgensen Holbæk B&I 01.10.59 x 1 0

3 Søren Busk Glostrup IC 10.04.53 x 1 0

4 Kenneth Wegner Lyngby BK 03.03.66 x 1 0

5 Claus Christiansen Vedbæk BK 19.10.67 x 1 0

6 Henrik Larsen Lyngby BK 17.05.66 x 1 0

7 Michael Schäfer Fremad Amager 25.01.59 x 1 0

8 Bent Christensen Lyngby BK 02.02.63 x1 1 1

9 Torben Frank Brøndby IF 16.06.68 x 1 0

10 Michael Mio Nielsen BK Frem 11.02.65 x 1 0

11 Lars Jakobsen OB 04.11.61 x 1 0

12 Michael Birkedal Slagelse 18.11.59 i/2 1 0

13 John Helt Lyngby BK 29.12.59 i/3 1 0

14 Michael Spangsborg Lyngby BK 25.05.58 i/9 1 0

Resultat (Danmark nævnt først)

1-3

Old Boys-landskamp nummer 25

Samlet statistik: Kampe 25 • Sejre 19 • Uafgjorte 3 • Nederlag 3 • Målscore 70-30

* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål

6/3

Norge • Brøndby • 1.273 tilsk.

2/11

Japan • Tokyo

Ligalandskampe 2002

Old Boys-landskampe 2002

Mål 2002

Mål 2002

DBU Landshold

Terrortruslen efter 11. september-angrebene

på World Trade Center i New York og USAs efterfølgende

krig mod Afghanistan fik den konsekvens,

at DBU måtte opgive at arrangere et

træningsophold for de hjemlige spillere på Ligalandsholdet.

Det var første gang i nyere tid, at investeringen

i udviklingen af de aktuelle eller potentielle

A-landsholdsspillere fra de hjemlige klubber i

form af et udlandsophold måtte aflyses.

I stedet sikrede DBU sig gennem sine gode

forbindelser til det norske fodboldforbund en

improviseret træningskamp mellem de to Ligalandshold

på Brøndby Stadion.

Det gav landstræner Morten Olsen og assistenttræner

Michael Laudrup et par dages

træningspas med spillerne inden kampe mod

Norge. /lb

39

DBU Årsberetning 2002


DBU Landshold

U/21-landsholdet

Træner Flemming Serritslev

1 Stephan Andersen Hvidovre IF / AB 26.11.81 x x x x x 8 0

2 Allan Olesen Brøndby IF 20.05.82 x x x 3 0

3 Dan Thomassen Calcio Padova 24.03.81 x x x1 x 4 1

4 Martin Albrechtsen FC København 26.07.77 x 14 2

5 Jan Kristiansen Esbjerg FB 04.08.81 x x* x x1 x 5 1

6 Simon Elbæk Jensen AC Horsens 08.03.82 x i/9 R 2 0

7 Thomas Krause BK Frem 23.04.81 x1 i/20 4 1

8 Dennis Sørensen Farum BK 24.05.81 x1 x i/28 i/21 i/11 12 2

9 Jesper Håkansson SC Heerenveen 18.08.81 x x 4 0

10 Daniel Jensen SC Heerenveen 25.06.79 x* 19 2

11 Thomas Augustinussen AaB 20.03.81 x x3 x 9 3

12 Ulrik Lindkvist FC Midtjylland 05.03.81 i/2 1 0

13 Kenneth Larsen Brøndby IF 19.06.81 i/8 1 0

14 Tom Christensen AGF 31.01.82 i/11 i/23 1/231 3 0

15 Peter Benjaminsen Farum BK / AB 03.12.82 i/6

R 1 0

16 Christian Traoré FC København / Hammarby 18.04.82 R x R

R x 2 0

17 Ulrik Thomsen Skive IK 03.10.81 R 0 0

18 Frank Hansen Ølstykke FC 23.02.83 x x R 2 0

19 Leon Andreasen AGF 23.04.83 x x 2 0

20 Mikkel Bischoff Manchester City 03.02.82 x R x 2 0

21 Rasmus Würtz AaB 18.09.83 x x x x 4 0

22 Jan E. Frederiksen Excelsior Rotterdam 20.06.82 x R 1 0

23 Tommy Bechmann Esbjerg FB 22.12.81 x1 x x1 x 4 2

24 Martin Pedersen AaB 09.10.83 i/22 x x 3 0

25 Jonas Kamper Brøndby IF 03.05.81 i/16 x R i/23 3 0

26 Lasse Sørensen BK Frem / HIK 06.03.82 R R R

40

DBU Årsberetning 2002

16/4

Grækenland • Odense

20/8

Skotland • Dunfermline

6/9 • EM/OL 2004 kvalifikation

Norge • Drammen

11/10 • EM/OL 2004 kvalifikation

Luxembourg • Farum Park

19/11

Polen • Farum Park

U/21-landskampe i alt

Mål i alt

R 0 0

27 Michael Silberbauer AaB 07.07.81 R x* x* 1 x 14 1

28 Patrick Mtiliga Excelsior Rotterdam 28.01.82 x i/29 1 9 0

29 Thomas Kahlenberg Brøndby IF 20.03.83 x x x 3 0

30 Christopher Poulsen Silkeborg IF 11.09.81 R i/29 1 0

31 Sebastian Svárd Arsenal FC 15.01.83 i/21 1 0

Resultat (Danmark nævnt først) 2-3 1-1 0-3 9-0 0-1

U/21-landskamp nummer 311 312 313 314 315

Samlet statistik: Kampe 315 • Sejre 119 • Uafgjorte 66 • Nederlag 129 • Målscore 383 - 364

* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål

U/21-landsholdet bestod fra sommeren 2002

af spillere født den 1. januar 1981 eller senere,

og det er den årgang, der deltager i den kombinerede

OL- og EM-kvalifikationsturnering

2002-2004.

Som optakt til de vigtige EM-kvalifikationskampe

deltog årgangen i en stærkt besat forolympisk

turnering i Sydafrika i januar 2002.

Efter fire jævnbyrdige kampe, der dog kun

udmøntede sig i et enkelt point, havde U/21landstræner

Flemming Serritslev fået testet

spillerne under anderledes klimatiske forhold

og mod modstandere, der praktiserer en anden

spillestil end den europæiske.

Da det tidligere U/21-landshold (spillere født

den 1. januar 1979 eller senere) ikke formåede

at kvalificere sig til EM-slutrunden, var det

1981-årgangen der spillede venskabskampene

mod Tyrkiet (0-0) og Irland (nederlag på 2-3).

Forårets sidste venskabskamp gav Morten Olsen

og Michael Laudrup mulighed for at se potentielle

emner til VM-truppen en sidste gang

på landsholdsniveau, hvorved den blev sidste

officielle U/21-landskamp med 1979-årgangen.

Inden den nye OL- og EM-kvalifikationsturnering

startede spillede U/21-landsholdet 1–1 mod

Skotland. I kvalifikationsturneringen lagde holdet

ud med et 0–3 nederlag mod Norge, men

fik måneden efter oprejsning med en storsejr

på 9–0 mod Luxembourg. Årets sidste landskamp

endte med et 0–1 nederlag til Polen.

Seks spillere fra U/21-årgang 1979/1980 opnåede

som U/21-spillere ligeledes debut på det

danske A-landshold, nemlig Martin Albrechtsen

(AB/FC København), Mads Jørgensen (Brøndby

IF), Christian Poulsen (FC København/Schalke

04), Peter Løvenkrands (Glasgow Rangers), Daniel

Jensen (SC Heerenveen) og Kasper Bøgelund

(PSV Eindhoven).

Og Michael Silberbauer (AaB) fik debut på Alandsholdet

i august 2002 mod Skotland.

U/21-landsholdet har valgt Farum Park som

fast hjemmebane til kvalifikationskampene.

Dels fordi Farum Park præsenterer sig som en

topmoderne fodboldarena, og dels fordi DBU

efter fire år i provinsen nu vil give fodboldtilskuerne

på Sjælland mulighed for at se officielle

landskampe med de største talenter. /cb


U/20-landsholdet

Træner Flemming Serritslev

1 Stephan Andersen Hvidovre IF 26.11.81 x x x R x x 5 0

2 Dan Thomassen Calcio Padova 24.03.81 x x x x x* x 6 0

3 Jan E. Frederiksen Excelsior Rotterdam 20.06.82 x x x x x x 6 0

4 Christian Traoré FC København 18.04.82 x x x x x x 6 0

5 Allan Olesen Brøndby IF 20.05.82 x i/4 x x x x 6 0

6 Hjalte Bo Nørregaard FC København 08.04.81 x R R R 1 0

7 Michael Silberbauer Aab 07.07.81 x* 1 x* x* x* x* 5 1

8 Thomas Krause Viborg FF 23.04.81 x i/12 x1 x x 5 1

9 Mads Junker Brøndby IF 21.04.81 x R i/11 i/18 i/20 i/11 5 0

10 Thomas Augustinussen Aab 20.03.81 x i/18 x x1 x 5 1

11 Jesper Haakansson SC Heerenveen 14.08.81 x R x R x x1 4 1

12 Kenneth Larsen Brøndby IF 19.06.81 i/8 x R R i/4 i/151 4 1

13 Tommy Bechmann FC Århus 22.12.81 i/10 x i/16 i/16 R i/16 5 0

14 Casper Kruse OB 12.02.82 i/4 x R R 2 0

15 Jan Kristiansen Esbjerg FB 04.08.81 R R x x x x 4 0

16 Dennis Sørensen Farum BK 24.05.81 R R x x x x 4 0

17 Mads Westh FC København 18.09.81 R x R R 1 0

18 Peter Benjaminsen Farum BK 03.12.82 R x R x x x 4 0

19 Ulrik Thomsen Skive IK 03.10.81 R R R x R 1 0

20 Henrik Toft HFK Sønderjylland 15.04.81 R x1 i/10 i/5 x 4 1

21 Christian Bak Nielsen FC Midtjylland 20.10.82 R 0 0

22 Simon E. Jensen AC Horsens 08.03.82 i/10 1 0

23 Ulrik Lindkvist FC Midtjylland 05.03.81 i/7 1 0

24 Stig Olsen Vejle BK 29.09.83 x x x 3 0

25 Martin E. Jensen Frem BK 11.05.83 x x x 3 0

26 Thomas Hansen Brøndby IF 18.01.83 x x x 3 0

27 Nicolai Høgh Esbjerg FB 09.11.83 x i/33 i/31 3 0

28 Frank Hansen Ølstykke FC 23.02.83 x* x* x* 3 0

29 Jacob Vittrup Sørensen Aab 12.02.83 x x x 3 0

30 Hans Mathiesen Brøndby IF 18.08.83 x R x 2 0

31 Jonas Kamper Brøndby IF 03.05.83 x x x 3 0

32 Simon Jørgensen OB 03.06.83 x R R 1 0

33 Michael Krohn Dehli Ajax Amsterdam 06.06.83 x x 1 i/25 3 1

34 Martin Heinze Esbjerg FB 28.02.83 x i/37 i/29 3 0

35 Martin Pedersen Aab 09.10.83 i/27 x x 3 0

36 Claus B. Pedersen OB 18.02.83 i/33 x 1 x 3 1

37 Thomas Andersen FC Midtjylland 02.01.83 i/34 1 x x 3 1

38 Niels Christian Jensen Aab 27.08.83 i/30 R R 1 0

39 Jacob Poulsen Esbjerg FB 07.07.83 i/32 x x 3 0

40 John Dyring Viborg FF 14.07.83 R R R 0 0

41 Kevin Stuhr Ellegaard Manchester City 23.05.83 R R R 0 0

Resultat (Danmark nævnt først) 1-2 1-3 1-1 1-2 0-0 2-3 1-0 2-0 0-1

U/20-landskamp nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Samlet statistik: Kampe 9 • Sejre 2 • Uafgjorte 2 • Nederlag 5 • Målscore 9 - 12

* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål

Kampnummer 1-6 var for spillere født efter den 1. januar 1981

Kampnummer 7-9 var for spillere født efter den 1. januar 1983

20/1

Zimbabwe • Sydafrika

21/1

Ghana • Sydafrika

24/1

Anghola • Sydafrika

26/1

Sydafrika • Sydafrika

13/2

Tyrkiet • Izmir

26/3

Irland • Cork

22/7 • NI Milk Cup

Irland • Limavady

24/7 • NI Milk Cup

Skotland • Ballymoney

25/7 •NI Milk Cup

Paraguay •Coleraine

U/20-landskampe i alt

Mål i alt

DBU Landshold

41

DBU Årsberetning 2002


DBU Landshold

U/19-landsholdet

Træner Per Andersen

1 Kevin Stuhr Ellegaard Manchester City 23.05.83 x x 7 0

2 Leon H. Andreasen AGF 23.04.83 x x 6 0

3 Ronnie Bendtsen Brøndby IF 23.05.84 x x x i/19 R R x 8 0

4 Martin Bergvold KB 20.02.84 x x x* x* x x1 x 15 1

5 Frank Hansen Ølstykke FC 23.02.83 x x 18 1

6 Martin Hansen AGF 11.05.83 x R 4 0

7 Thomas Hansen Brøndby IF 18.01.83 x x 11 1

8 Martin Heinze Esbjerg FB 28.02.83 x i/12 13 1

9 Jonas Kamper Brøndby IF 03.05.83 x x 22 5

10 Hans Mathiesen Brøndby IF 18.08.83 x R 10 1

11 Claus B. Pedersen OB 18.02.83 x i/14 13 1

12 Simon Jørgensen OB 03.06.83 i/6 x 2 0

13 Jacob Sørensen AaB 12.02.83 i/81 x 10 2

14 Thomas Kahlenberg Brøndby IF 20.03.83 i/11 x 7 0

15 Anders Alding Farum 15.01.83 R i/2 8 0

16 Brian M. Jacobsen OB 04.06.83 R x 1 0

17 Theis F. Rasmussen B93 12.07.84 R R x R x x R 6 0

18 Sebastian Svárd Arsenal FC 15.01.83 R R 13 0

19 Mads Beierholm Vejle 15.11.84 x x x x i/28 13 1

20 Henrik Kildentoft Brøndby IF 18.03.85 x x x x R 4 0

21 Jeppe Curth Feyenoord 21.03.84 x1 i/301 x1 x1 x1 8 6

22 Steffen Kielstrup Vejle 18.10.84 x R 3 0

23 Nicolai Melchiorsen AB 09.03.84 x x 5 0

24 Simon Poulsen HFK Sønderjylland 07.10.84 x x x x i/3 5 0

25 Morten Rasmussen AGF 31.01.85 x i/27 x 2 x R 4 2

26 Mathias Hansen Vejle 22.06.84 x 1 i/28 3 1

27 Lasse Rostholm OB 16.05.84 i/25 x i/25 i/25 x 7 0

28 Christoffer Olsen KB 20.08.84 i/22 x i/19 R x 7 0

29 Olcay Senoglu Farum 10.05.84 i/24 1 i/24 5 2

30 Jesper Jørgensen Esbjerg FB 09.05.84 i/21 x 4 0

31 Anders R. Lindegaard OB 13.04.84 R x R R x 2 0

32 Thomas Kortegaard AaB 02.07.84 R x x x x 4 0

33 Martin Svensmark Hansen Farum 09.01.84 R x x x R 5 0

34 Thomas G. Christensen AB 20.01.84 x x x 8 0

35 Bashkim Ziberi B93 17.08.84 x 1 x i/37 3 1

36 Peter Halkjær Hansen B1913 03.08.84 i/35 R x 11 0

37 Glen Marcher B93 22.06.84 R i/24 x 2 0

38 Martin Henriksen B1913 09.04.84 R R x 1 0

Resultat (Danmark nævnt først) 2 #1 -1 0-2 3-1 1-2 4-1 2-0 1-0

U/19-landskamp nummer 425 426 427 428 429 430 431

Samlet statistik: Kampe 431 • Sejre 161 • Uafgjorte 100 • Nederlag 170 • Målscore 657 - 633

* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål

Kampnummer 425 og 426 var for spillere født efter den 1. januar 1983

Kampnummer 427 og 431 var for spillere født efter den 1. januar 1984

42

DBU Årsberetning 2002

19/2

Grækenland • Korinthos

21/2

Grækenland • Levadia

3/9

Irland • Roskilde

5/9

Irland • Roskilde

9/10 •EM-Kvalifikation

Estland • Naters, Schweiz

11/10 • EM-Kvalifikation

Bulgarien • Schweiz

13/10 • EM-Kvalifikation

Schweiz • Schweiz

U/19-landskampe i alt

Mål i alt


U/18-landsholdet

Træner Per Andersen

1 Theis F. Rasmussen B93 12.07.84 x 1 0

2 Martin Svensmark Hansen Farum BK 09.01.84 x 1 0

3 Thomas G. Christensen AB 20.01.84 x* 1 0

4 Steffen Kielstrup Vejle BK 18.10.84 x 1 0

5 Ronnie Bendtsen Brøndby IF 23.05.84 x 1 0

6 Mads Beierholm Vejle BK 15.11.84 x 1 0

7 Martin Bergvold KB 20.02.84 x 1 0

8 Jeppe Curth Feyenoord Rotterdam 21.03.84 x 1 0

9 Mathias Lykke Hansen Vejle BK 22.06.84 x 1 0

10 Lasse Rostholm OB 16.05.84 x 1 0

11 Olcay Senoglu Farum BK 10.05.84 x 1 0

12 Rami Kais Ahmad B93 04.08.84 i/11 1 0

13 Simon Bræmer AaB 19.03.84 i/10 1 0

14 Martin Voss Farum BK 07.02.84 R 0 0

15 Christoffer Olsen KB 20.08.84 R 0 0

16 Thomas Kortegaard AaB 02.07.84 R 0 0

17 Kasper Rasmussen Brøndby IF 20.07.84 R 0 0

18 Jens Waltorp Sørensen AaB 17.05.84 R 0 0

19 Kasper Ambrosen Brøndby IF 09.01.85 x R 1 0

20 Johan Absalonsen B1913 16.09.85 x1 x 2 1

21 Jeppe Brandrup KB 03.06.85 x x1 2 1

22 Dennis Cagara Brøndby IF 19.02.85 x x 2 0

23 Morten Duelund Hansen AGF 26.01.85 x x 2 0

24 Rune Hansen AGF 06.04.85 x x 2 0

25 Anders Post Jacobsen Vejle BK 21.05.85 x x 2 0

26 William Kvist Jørgensen KB 24.02.85 x x 2 0

27 Rune Rasmussen Lind Esbjerg FB 03.04.85 x R 1 0

28 Kasper Lorenzen Brøndby IF 19.11.85 x* x* 2 0

29 Anders Kure Vidkjær AGF 12.09.85 x x 2 0

30 Michael Kvist AC Horsens 17.09.85 i/24 i/28 2 0

31 Lasse Hansen B1913 02.02.85 i/27 x 2 0

32 Martin Arlofelt Brøndby IF 25.01.85 R R 0 0

33 Jonas Skov Borring B1913 25.01.85 R i/23 1 0

34 Jonas Buhn Nykøbing FA 11.12.85 R R 0 0

35 Jesper Hansen Farum BK 31.03.85 R x 1 0

36 Phillip Hjelm Olsen Nykøbing FA 17.07.85 R R 0 0

Resultat (Danmark nævnt først) 1 #1-1 1-0 1-2

U/18-landskamp nummer

Samlet statistik: Kampe 3 • Sejre 1 • Uafgjorte 1 • Nederlag 1 • Målscore 3- 3

1 2 3

* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål

Kampnummer 1 var for spillere født efter den 1. januar 1984

Kampnummer 2 og 3 var for spillere født efter den 1. januar 1985

6/3

Holland • Noordwijk

1/10

Tjekkiet

3/10

Tjekkiet

U/18-landskampe i alt

Mål i alt

DBU Landshold

43

DBU Årsberetning 2002


DBU Landshold

U/17-landsholdet

Træner Hans Brun Larsen

1 Kasper Ambrosen Brøndby IF 09.01.85 x x x x R R x x x

2 Johan Absalonsen B1913 16.09.85 x i/16 x x x x x x x

3 Dennis Cagara Brøndby IF 19.02.85 x x x x x x x x x

4 William Kvist Jørgensen KB 24.02.85 x x x x x x1x1 x x1 5 Henrik Kildentoft Brøndby IF 18.03.85 x x x x x x x x x

6 Morten Kronborg Herfølge BK 14.11.85 x R R i/2 R

7 Kasper W. Lorentzen Brøndby IF 19.11.85 x1 x x x x x1x x x

8 Morten Rasmussen AGF 31.01.85 x x x x1 x1 x1 x5 x x

9 Jonas Troest B93 04.03.85 x x x x x x x x x

10 Anders Kure Vidkjær AGF 12.09.85 x R x x x x x x x

11 Niki D. Z. Vilhelmsen Brøndby IF 19.04.85 x x x* x x1 x1 x x x

12 Morten Duelund Hansen Brøndby IF /

AGF 26.01.85 i/2 x

R R R R

13 Rune Hansen AGF 06.04.85 i/4 i/11 R i/4 i/4 R R R R

14 Emil S. Pedersen KB 04.07.85 i/6 i/3

15 Jeppe Brandrup KB 03.06.85 R x x x x1 x x x x1 44

DBU Årsberetning 2002

29/1 • Copa del Atlantico

Frankrig • Spanien

30/1 • Copa del Atlantico

Spanien • Spanien

9/2 • International Turnering

Holland • Portugal

10/2 • nternational Turnering

Portugal • Portugal

12/2 • nternational Turnering

Italien • Portugal

27/4 • EM

Holland • Farum Park

29/4 • EM

Finland • Farum Park

1/5 • EM

England • Hvidovre

4/5 • EM

Spanien • Lyngby

30/7 • nternational Turnering

Finland • Sverige

31/7 •nternational Turnering

Island • Sverige

2/8 • nternational Turnering

Slovakiet • Sverige

3/8 • nternational Turnering

Færøerne • Sverige

4/9 • Syrena Cup

Ungarn • Polen

5/9 • Syrena Cup

Tjekkiet • Polen

6/9 • Syrena Cup

Polen • Polen

8/9 • Syrena Cup

Belgien • Polen

15/10 • EM-kvalifikation

Nordirland • Vejle

16 Lasse Hansen B1913 02.02.85 R x R R R R i/15 R R

17 Rene N. Petersen Nykøbing FA 11.07.85 R R

18 Martin Ogstrup Vejle BK 19.02.85 R R

19 Rune Rasmussen Lind Esbjerg FB 03.04.85 i/15 R R R i/7 i/7 i/2

20 Michael Jakobsen B93 02.01.86 R R i/3 R R R i/10 x x x1 x x1x x x x*

21 Henrik Smedegaard Ikast FS 06.06.85 R i/15 R

22 Jesper Hansen Farum BK 31.03.85 R R x x R R R

23 Morten Friis Jensen Esbjerg FB 06.04.85 i/2 i/2 R R

24 Patrick Bentsen Brøndby IF 05.05.86 x x x x x x x R R

25 Rasmus Grønberg Hansen Ikast fS 12.04.86 x R x i/27

26 Frederik Lassen Farum BK 20.02.86 x x x x 1 x x x x x

27 Mads Torry Lindeneg KB 13.05.86 x 1 x x 1 x x 1 x R x x

28 Marc Olsen Brøndby IF 15.01.86 x x R R x x x 1 x x

29 Michael Pedersen Nykøbing FA 05.07.86 x x i/35 i/34

30 Peter Bergmann Piil Farum BK 12.04.86 x x x x

31 Lasse Schøne SC Heerenveen 27.05.86 x i/34 i/33 x

32 Michael Elvers Tørnes Farum BK 08.01.86 x x R x x x x R R

33 Nicklas Nygård Svendsen KB 11.12.86 x x x x x x x x x

34 Nick Lillendal Farum BK 02.09.86 i/31 x i/26 x x x x i/28 i/28

35 Kasper Kristensen Lyngby FC 27.03.86 i/25 x x x x x x x x

36 Nikolaj Lindholm Eriksen Ikast fS 01.08.86 i/26 i/26 x i/31

37 Martin Mikkelsen AGF 29.04.86 i/29 R i/40 R

38 Claus Hansen B1913 24.06.86 R R x R

39 Mathias Gravesen KB 29.01.86 R i/29 R x R R x x x

40 Anders Bjerring Qvist B93 31.07.87 R R x R x x x x x

41 Jakob Rasmussen OB 10.09.87 x x x x x

42 Brian Johansen Nykøbing FA 20.02.86 i/26 1 i/27 i/43 i/27 R

43 Søren Christensen Nykøbing FA 29.06.86 i/34 i/34 x x x

44 Jacob Andersen Nykøbing FA 12.05.86 i/41 i/33 i/39 i/39 R

45 Casper Abildgaard AB 02.09.86 i/40 i/41 i/24 R R

46 Kenneth Stenild Nielsen AaB 11.09.87 R R x x x

47 Peter Møller Rasmussen AaB 26.10.86 R R i/40 R R

48 Lasse Qvist Lyngby FC 17.01.87

Resultat (Danmark nævnt først) 1-2 0-3 0-0 1-3 3-0 4-4 6-0 0-0 2-2 + 2 #1 -1 0-3 2-4 1-1 ++ 3-1 0-3 1-0 0-2 0-0

U/17-landskamp nummer 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339

Samlet statistik: Kampe 341 • Sejre 135 • Uafgjorte 73 • Nederlag 133 • Målscore 549 - 502


17/10 • EM-kvalifikation

Malta • Haderslev

19/10 • EM-kvalifikation

Sverige • Horsens

U/17-landskampe i alt

Mål i alt

12 0

15 1

19 2

19 3

16 0

2 0

19 6

19 14

16 0

16 1

19 4

11 1

4 0

9 1

13 2

5 0

2 0

0 0

10 1

x* x* 1 15 3

9 0

7 0

2 0

R i/28 8 0

3 0

x1 x 11 2

x x110 4

x x19 2

4 0

4 0

4 0

x R 7 0

x x 11 0

i/42 R 10 0

x x 11 0

4 0

2 0

1 0

R 5 0

x x 8 0

x x 7 0

x R 5 1

x x 7 0

R R 4 0

R i/48 4 0

x x 5 0

X R 2 0

x 1 0

1-0 3-2

340 341

+ Spanien vandt 6-5 efter straffesparkskonkurrence

++ Danmark vandt 9-8 efter straffesparkskonkurrence

* anfører

1 antal mål

i/ ind for med tal angivne spiller

R Reserve

# Antal selvmål

Kampnummer 322-330 var for spillere født efter den 1. januar 1985

Kampnummer 331-341 var for spillere født efter den 1. januar 1986

DBU Landshold

45

DBU Årsberetning 2002


DBU Landshold

U/16-landsholdet

Træner Hans Brun Larsen

1 Kristian Bay-Kastrup B1913 10.07.87 x x x 3 0

2 Navid Dayyani AGF 17.02.87 x x x 3 0

3 Alvareo Diaz KB 10.09.87 x x x 3 0

4 Mike Linnemann Jensen Brøndby IF 19.02.88 x x x 3 0

5 Aske Krohn B93 01.06.87 x x x 3 0

6 Mark Kyhnau AGF 28.02.87 x i/7 R 2 0

7 Brian Nielsen AB 25.02.87 x x x1 3 1

8 Anders Bjerring Qvist B93 31.07.87 x* x* x* 1 3 1

9 Lasse Qvist Lyngby FC 17.01.87 x1 x x1 3 2

10 Bo Storm AGF 03.02.87 x x x 3 0

11 Thomas Tobias Seidelin Lyngby FC 01.04.87 x x x 3 0

12 Magnus Troest B93 05.06.87 i/6 x x 3 0

13 Søren Ulrik Vestergaard Silkeborg IF 04.05.87 i/4 i/10 R 2 0

14 Hans Christian Andersen AC Horsens 12.01.87 i/10 i/3 i/4 3 0

15 Emil Bekker Ousager OB 19.07.87 R R R 0 0

16 Christian Ejlskov Hansen B1913 26.06.87 R R R 0 0

17 Martin Jürgensen AB 02.05.87 R i/1 R 1 0

18 Martin Spelmann Brøndby IF 21.03.87 R i/4 R 1 0

Resultat (Danmark nævnt først) 1-2 0-1 3-3

U/16-landskamp nummer 60 61 62

Samlet statistik: Kampe 62 • Sejre 19 • Uafgjorte 12 • Nederlag 31 • Målscore 74 - 96

* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål

46

DBU Årsberetning 2002

29/10 • International turnering

Portugal • Bru Sur Marne

31/10 • Internationalturnering

Frankrig • Vincennes

2/11 • International turnering

Sverige • Bon. Sur Marne

U/16-landskampe i alt

Mål i alt


DBU Landshold

47

DBU Årsberetning 2002


DBU Landshold

Damelandsholdet

Træner Poul Højmose

48

DBU Årsberetning 2002

1/3 • Algarve Cup

Tyskland • Portimao

1 Heidi Johansen OB 09.06.83 x R R R i/17 x x x x x x x 22 0

2 Mitzi Møller Brøndby IF 02.10.78 x R x i/5 i/15 x x x x x 22 1

3 Lene Terp Fulham FC / OB 15.04.73 x x x x1x* x* x x1

R x* x 97 4

4 Katrine S. Pedersen Skovbakken IK / Fulham FC 13.04.77 x x x x x x x x

x* x x x 74 2

5 Gitte Andersen Brøndby IF 28.04.77 x x x x x x1x x x x x x 32 1

6 Lene Jensen Skovbakken IK 17.06.76 x x1 x x1x1 x x2 x x2 x i/9 x 63 15

7 Louise Hansen 1. FFC Frankfurt 04.05.73 x x x x x x x x x x x1x 46 4

8 Cathrine Paaske Sørensen Brøndby IF 14.06.78 x x x x x x x x1x1 x x 34 3

9 Nadia Kjældgaard Skovbakken IK / OB 02.11.78 x i/13 i/13 R i/13 R

i/6 i/6 x 30 3

10 Christina Bonde Fortuna Hjørring 28.09.73 x x1 x x x1x2 x x x x x 37 9

11 Merete Pedersen OB 30.06.73 x x x x x2x1 x x1 x x i/30 81 27

12 Anne Dot Eggers Skovbakken IK 06.11.75 i/8 R R R 1 0

13 Julie Rydahl Bukh Brøndby IF 09.01.82 i/9 x x x x x x x x x x 17 2

14 Janne Madsen Fortuna Hjørring 12.03.78 i/10 i/11 i/10 i/10 i/10 i/6

R

i/6 i/10 i/10 16 2

15 Sandra Jørgensen Skovbakken IK 02.09.80 i/2 x R x x i/2 R i/27 6 0

16 Signe Højen Andersen Braakhuizen / FVK 02.12.79 R R i/7 i/7 i/13 R i/8 R

i/13 R R x 18 0

17 Tine Cederkvist Brøndby IF 21.03.80 R x x x x R R i/1 R R R 10 0

18 Mette Jokumsen Skovbakken IK 11.02.77 R i/10 R i/13 i/242 R i/11 R i/11 i/31 32 9

19 Liana Juhl Nielsen OB 27.06.71 R i/8 i/8 R 2 0

20 Gitte Kousgaard Pedersen Vejle BK 22.01.79 R R R R 2 0

21 Jeanette Johansen OB 17.08.79 i/4 R R R x x R 8 0

22 Anette Laursen Skovbakken IK 26.02.75 i/7 R 1 0

23 Signe Pedersen OB 07.03.82 R 0 0

24 Pernille Vormslev FVK 24.03.73 x R 1 0

25 Ulla Knudsen Skovbakken IK 21.06.76 R 14 0

26 Mia Olsen Brøndby IF 15.10.81 i/4 i/2 R 2 0

27 Britt Ebbesen Skovbakken IK 22.02.79 i/2 R i/3 x 3 0

28 Dorte Dalum Jensen Ljungen 03.07.78 R 5 0

29 Helle Nielsen Vejle BK 13.09.82 R 0 0

30 Janni Lund Johansen Brøndby IF 14.01.76 x x 26 4

31 Johanna Rasmussen Fortuna Hjørring 02.07.83 R x 1 0

32 Cecilie Pedersen Brøndby IF 19.03.83 x 1 0

33 May Krogh Christensen Fortuna Hjørring 12.03.76 i/32 1 0

Resultat (Danmark nævnt først) 0-3 2-0 0-1 2-3 4-0 4-1 4-2 2-1 4-0 0-2 1-1 0-2

Damelandskamp nummer 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

Samlet statistik: Kampe 227 • Sejre 116 • Uafgjorte 40 • Nederlag 71 • Målscore 467 - 282

* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål

3/3 • Algarve Cup

Finland • V. Real De Sto. Antonio

5/3 • Algarve Cup

Kina • Olhao

7/3 • Algarve Cup

USA • Portugal

10/4

Italien • København

20/4 • VM-kvalifikation

Schweiz • Gossau

26/5 • VM-kvalifikation

Finland • Odense

9/6 • VM-kvalifikation

Sverige • Ballerup

15/8

Nordkorea • Herlev

23/8 • VM Play-off kamp 1

Frankrig • Lens

15/9 • VM Play-off kamp 2

Frankrig • Odense

17/10

Tyskland • Ulm

Damelandskampe i alt

Mål i alt


U/21-damelandsholdet

Træner Erling Thomsen

1 Lilli G. Nielsen Kolding 21.03.80 x 1 0

2 Tine Petersen FVK 28.09.81 x R i/7 x x x i/28 18 0

3 Helle Larsen Skovbakken IK 20.03.82 x x x x x x x 7 0

4 Mia Olsen Brøndby IF 15.10.84 x x x x x x x113 1

5 Anja Thorsen Brøndby IF 28.09.81 x R 7 1

6 Majbritt Knudsen OB 05.05.79 x 1 0

7 Bettina Falk Hillerød GI 31.03.81 x* x1 x* x1 x x x 11 2

8 Pernille Munch Hillerød GI 18.04.81 x x i/12 x1 x x1x 19 3

9 Helle Nielsen Vejle BK 13.09.82 x x x x x x x 7 0

10 Signe J. Pedersen OB 07.03.82 x i/21 R x x x x 6 0

11 Britt Ebbesen Skovbakken IK 22.02.79 x x x 3 0

12 Jannet Christensen Horsens SIK 14.06.82 i/8 i/8 x x R R R 4 0

13 Cecilie Thomsen Linde GIF 08.09.82 i/9 1 0

14 Mie K. Thomsen OB 18.05.82 i/4 1 0

15 Pernille D. Schmidt Skovlunde IF 01.07.82 i/10 i/22 x i/101 4 1

16 Pernille Jørgensen Skovlunde IF 14.07.84 R 0 0

17 Christina Larsen Skovlunde IF 26.03.82 R 0 0

18 Louise Hemmingsen Lunde GIF 27.02.81 R R i/23 i/3 R R i/3 8 0

19 Tine Cederkvist Brøndby IF 21.03.79 x 1 0

20 Jeanette Johansen OB 17.08.78 x x x1 x x x 6 1

21 Mette Jørgensen Hillerød GI 17.02.80 x i/151 18 3

22 Janne Madsen Fortuna Hjørring 12.03.78 x x x x x x 6 0

23 Dorte Dalum Jensen Ljungen 03.07.78 x x 2 0

24 Susanne Graversen Fortuna Hjørring 08.11.84 R 0 0

25 Mette Bjerg Horsens SIK 24.02.76 x 1 0

26 Heidi Johansen OB 09.06.83 x x x x 4 0

27 Mette Bülow OB 06.06.83 i/12 x i/30 i/32 4 0

28 Sisse Svendsen Hillerød GI 03.08.83 i/2 R R x 2 0

29 Tina Falk Jacobsen Horsens SIK 14.10.83 R R R i/10 1 0

30 Laura Stoumann Vejle BK 26.01.81 R i/27 x R 9 0

31 Katrine Johanson Hillerød GI 04.03.82 R R R R 0 0

32 Pernille Darli Schmidt Skovlunde IF 01.07.82 i/101 i/10 x 3 1

Resultat (Danmark nævnt først) 0-0 1-3 1-2 4-1 1-0 1-2 1-5

U/21-damelandskamp nummer 68 69 70 71 72 73 74

Samlet statistik: Kampe 74 • Sejre 29 • Uafgjorte 11 • Nederlag 34 • Målscore 110 - 148

* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål

2/5

Sverige • Varberg

15/7

Tyskland • Randers

17/7

Tyskland • Randers

22/7 • Nordic Cup

Grækenland • Turku

24/7 • Nordic Cup

USA • Turku

26/7 • Nordic Cup

Finland • Turku

28/7 • Nordic Cup (Broncekamp)

Norge • Turku

U/21-damelandskampe i alt

Mål i alt

DBU Landshold

49

DBU Årsberetning 2002


DBU Landshold

U/19-damelandsholdet

Træner Per Rud

50

DBU Årsberetning 2002

27/3

Tyskland • Rheda

19/4

Schweiz • Jouxtens

3/5 • EM

Schweiz • Höganäs

5/5 • EM

England • Båstad

7/5 • EM

Norge •Ängelholm

10/5 • EM

Frankrig • Landskrona

7/8

Tyskland • Nakskov

18/8 • VM

Canada • Edmonton

20/8 • VM

Nigeria • Edmonton

22/8 • VM

Japan • Edmonton

24/8 • VM

USA • Victoria

16/11 • Turnering

Frankrig • Nakskov

1 Susanne Graversen Fortuna Hjørring 08.11.84 x x x x x x i/20 R R x R x 15 0

2 Louise Pedersen Vejle BK 26.02.84 x x x x x x i/8 R i/17 x x 16 0

3 Kristina Boldt Vejle BK 05.09.83 x x x R R x x x x x x 24 0

4 Camilla Mogensen OB 03.09.83 x x x x x R x x x R R 14 0

5 Ellen Larsen Team Viborg 23.06.83 x x i/4 R x x 16 0

6 Ditte Larsen B1921 24.04.83 x x x x x1x x* x x* x* x* 26 2

7 Mariann G. Knudsen Fortuna Hjørring 16.11.84 x x x1 x x x x x x x x x 18 1

8 Cecilie Pedersen Brøndby IF 19.03.83 x x x x x1x x x x x x 25 3

9 Dorte G. Petersen B1921 22.02.83 x* 1 x* x* x* 1 x* x* x x x R i/10 25 12

10 Marie S. Herping OB 18.03.84 x i/18 i/182 x x x x x1R x x x212 5

11 Johanna Rasmussen B1921 02.07.83 x1 x x x1x1 x x1x1 x2 x x 22 10

12 Annette Sørensen Fortuna Hjørring 18.04.84 i/10 i/9 R R i/10 i/17 9 2

13 Mia Asmussen Skovbakken IK 17.05.83 i/2 i/17 R i/7 i/17 R 7 0

14 Camilla Lauridsen Varde IF 08.06.84 i/7 R 2 0

15 Ditte Heger FVK 16.09.84 i/11 x 2 0

16 Mette Bülow OB 06.06.83 i/6 i/8 i/8 i/8 i/7 i/8 16 0

17 Trine Boman Jensen B1921 29.01.84 x x x x x i/5 x x R R 8 0

18 Louise Svennesen Varde IF 27.08.84 x x R R R 14 3

19 Maria Juul Jensen OB 04.02.84 i/11 i/6 R x i/23 i/5 x 11 1

20 Sarah Andersen Vojens 13.08.83 R R R R R x x x R x

21 Malene Olsen Brøndby IF 02.02.83 i/3 x x x x x x x x 9 0

22 Cecilie Frandsen Brøndby IF 10.11.84 R i/10 R i/9 i/10 R R i/10 R 8 3

23 Sandra Jensen Varde IF 19.03.85 i/93 i/8 i/9 x 1

x 5 4

24 Pernille Jørgensen Thisted FC 14.07.84 i/21 i/10 i/19 R i/6 x 6 0

25 Solvej Krommenhoek Brøndby IF 14.08.85 x 1 0

26 Pil B. M. Pedersen Skovbakken IK 13.05.85 x 1 0

27 Katrine S. Jensen OB 06.06.85 x 1 0

28 Eva Vester Vejle BK 25.06.85 x 2 1 2

29 Tascha Petersen B1921 21.12.84 x 1 0

30 Ninna Christiansen Skovlunde IF 14.05.85 i/28 1 0

31 Helene Grejsen Vejle BK 19.03.85 i/27 1 0

32 Stine Aagaard Petersen Vejle BK 23.05.85 i/15 1 0

33 Maria Hansen OB 20.10.84 i/19 1 0

34 Marianne Pedersen Varde IF 28.02.85 i/24 1 0

35 Sille Ellehammer B1921 11.02.85 i/25 1 0

36 Stina Lykke Petersen Lunde GIF 09.02.86 R 1 0

Resultat (Danmark nævnt først) 2-2 0-1 3-0 2-1 3-1 0-1 4-0 2-3 2-1 1-2 0-6 4-2

U/19-damelandskamp nummer 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Samlet statistik: Kampe 44 • Sejre 18 • Uafgjorte 8 • Nederlag 18 • Målscore 98 - 71

* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål

Fra og med 1. august U/19-landsholdet. Før 1. august, U/18-landsholdet

U/19-landskampe i alt

Mål i alt


U/17-damelandsholdet

Træner indtil 1. november Per Rud

Træner fra 1 november Henrik Lehm

1 Anne-Mette Blidegn Varde IF 24.01.85 x x x 3 0

2 Solvej Krommenhoek Brøndby IF 14.08.85 x x x x x x x x 8 0

3 Tina Luxhøj Varde IF 20.04.85 x* x* x* x x x x x 15 0

4 Maria Clausen OB 11.07.86 x x x x x x x x 8 0

5 Pil B. M. Pedersen Skovbakken IK 13.05.85 x x x x x x* x x* 8 0

6 Stine Aagaard Petersen Ikast fS 23.05.85 x i/13 x x x x i/23 x 8 0,

7 Maria Krøyer Petersen Præstø IF 15.07.86 x x x x1 i/121 x1 x1 x 8 4

8 Louise Paulsen Præstø IF 04.01.086 x x x x i/23 x1x x 8 1

9 Sandra Jensen Varde IF 19.11.85 x x x1 x x x112 8

10 Theresa Nielsen Skovlunde IF 20.07.86 x x x1 x i/20 i/9 i/8 x 8 1

11 Lisbeth Nielsen Lunde GIF 01.05.85 x x i/19 x 4 0

12 Marianne Leth Pedersen Varde IF 28.02.85 i/7 i/7 x R i/7 4 0

13 Marie Petersen Lunde GIF 19.03.86 i/6 x i/6 i/8 i/19 i/6 6 0

14 Sille Ellehammer B1921 11.02.85 i/8 i/11 2 0

15 Kristine Pedersen Vejle BK 27.08.86 i/101 i/10 x1 x 4 2

16 Tina Thychosen Vejle BK 22.05.86 i/5 i/8 R i/11 3 0

17 Lene Larsen AaB/Fortuna Hjørring 09.03.85 i/11 i/4 i/5 R 3 0

18 Patricia Domagala Brøndby IF 15.08.85 x R R R i/22 3 0

19 Pernille Egsgaard Varde IF 05.07.86 x R x x1 x x 7 1

20 Eva Vester Vejle BK 25.06.85 i/15 i/15 x x1 i/21 i/101 6 2

21 Camilla Sand ASV 14.02.86 i/10 R i/6 i/20 x i/8 5 0

22 Stina Lykke Petersen Lunde GIF 09.02.86 x x x x 4 0

23 Tanja Mejer Christensen Fortuna Hjørring 22.03.85 x i/7 x 3 0

24 Pernille Bærentsen Lemvig GIF 12.01.86 R R i/4 1 0

Resultat (Danmark nævnt først) 1-1 0-1 2-0 1-1 + 2-1 4-2 0-1 2-2 ++

U/17-damelandskamp nummer 83 84 85 86 87 88 89 90

Samlet statistik: Kampe 90 • Sejre 42 • Uafgjorte 26 • Nederlag 22 • Målscore 145 - 87

+ Efter ordinær spilletid. Sverige vandt 2-1 efter forlænget spilletid

++ Efter ordinær spilletid. Danmark vandt 3-2 efter ’golden goal’

* anfører • 1 antal mål • i/ ind for med tal angivne spiller • R Reserve • # Antal selvmål

16/4

Tyskland • Karlslunde

18/4

Tyskland • Solrød

9/5 • 4 Nationers Turnering

Norge • Sandnes, Norge

11/5 • 4 Nationers Turnering

Sverige • Sandnes, Norge

2/7 • Nordic Cup

Tyskland • Grindavikurvöllur

4/7 • Nordic Cup

Island • Varmarvollur

6/7 • Nordic Cup

Finland • Fjolnisvollur

8/7 • Nordic Cup

Sverige • Reykjavik

U/17-dameandskampe i alt

Mål i alt

DBU Landshold

51

DBU Årsberetning 2002


DBU Old Boys

Old Boys udvalget

I 2002 har udvalget haft ansvaret for afviklingen

af pokalturneringer for Old Boys og Veteraner,

samt aktiviteterne for Old Boys Landsholdet.

Landspokalturneringerne

161 klubber deltog i Old Boys-LP fordelt med 48

klubber vest for Storebælt og 113 klubber øst for

Storebælt.

Årets finale mellem AGF og Brøndby blev spillet

på Saxild Stadion i Odder, hvor AGF havde

formået at få den lokale klub, Saxild IF, til at

tage sig af arrangementet.

Saxild IF havde stablet et særdeles flot arrangement

på benene med Tattoo og levende orkestermusik

som optakt til begivenheden, der

blev overværet af 5-600 tilskuere, og som blev

afsluttet med festfyrværkeri på banen umiddelbart

efter de to hold havde fået tildelt deres

velfortjente medaljer og pokal.

Tilskuerne fik tillige en rigtig god gang fodbold

på en efter årstiden særdeles fin bane. Efter

en 2-0 føring til AGF, lykkedes det Brøndby

at reducere til 1-2 kort før pausen. I anden halvleg

bragte Brøndby sig foran med 3-2 efter 20

minutter, men med en udligning på straffespark

kort før tid, tvang AGF kampen ud i forlænget

spilletid, hvor århusianerne med to mål

i anden halvleg sikrede sig pokalen med en 5-3

sejr. Målscorerne i kampen var for AGF, Flemming

Poulsen 2, Bjørn Kristensen, Uffe Jacobsen

og Jan Lauridsen, hver 1, mens Bent Christensen

scorede 2 og Gert Nielsen 1 for Brøndby.

105 klubber deltog i LP for veteraner, fordelt

med 38 vest for Storebælt og 67 øst for Storebælt.

Finalen blev spillet i Skovshoved, hvor hjemmeholdet,

Skovshoved IF, i overværelse af 2-

300 tilskuere, måtte se sig besejret af Kastrup

Boldklub med 1-0 efter en velspillet og spændende

kamp.

Landsholdet

Kampen mod Japan i november blev desværre

den eneste landskamp i 2002, og blev spillet på

landsholdets anden tur til Østen i 2002.

Holdets første tur til Japan foregik i begyndelsen

af april måned, hvor holdet gæstede

Wakayama og Tokyo. I Wakayama, som er beliggende

i nærheden af Osaka, var holdet ’prøveklud’

for arrangørerne og hotellet, idet det

var her VM-landsholdet havde træningslejr inden

VM-turneringen startede i maj/juni måned.

Turen varede en uge, og der blev spillet

en kamp mod et udvalgt hold fra Wakayama.

Kampen blev overværet af omkring 3.000 tilskuere,

og blev vundet med 7-0. Træner på turen

var Sepp Piontek.

Holdet deltog endvidere i tre fodboldskolearrangementer

i henholdsvis Wakayama og

52

DBU Årsberetning 2002

Tokyo. Alle spillerne tog japanerne med storm,

idet alle levede sig ind i legen, og alle de deltagende

børn havde en uforglemmelig dag,

som der stadig tales om – ikke kun i de to byer

men over hele Japan. Japanerne har aldrig tidligere

oplevet, at højt betalte fodboldstjerner vil

bruge flere timer på leg og fodbold med børn.

Dette skaffede Danmark og dansk fodbold en

hel utrolig PR, positiv omtale og opbakning,

som efterfølgende udmøntede sig i en flot opbakningen

til A-landsholdet.

Landskampen blev spillet på den anden tur

til Japan, som foregik i begyndelsen af november

måned. Desværre blev kampen tabt 3-1, idet

holdet mødte en modstander med en lavere

gennemsnitsalderen, der samtidig kunne spille

hurtigt og teknisk godt.

Også på denne tur deltog holdet i fodboldskoler,

som igen blev en stor succes, og som

endnu engang sikrede Danmark uvurderlig omtale

i det fjerne Østen.

Holdet har ligesom de tidligere år spillet en

række opvisningskampe til gavn og glæde for

små fodboldklubber, deres unge spillere, publikum,

by og opland. De gamle drenge elsker

disse kampe, og føler på denne måde, at de

betaler lidt tilbage til de små klubber, hvor de

selv for mange år siden har fået deres fodboldopdragelse.

Sæsonen blev indledt foran 1.300 tilskuere i

Hadsund, hvor resultatet blev 7-3 til landsholdet.

Næste kamp blev spillet i Nyråd foran 500

tilskuere, også her vandt landsholdet. Denne

gang med 5-0. Yderligere to klubber havde besøg

af landsholdet i foråret, nemlig Haslev,

hvor landsholdet vandt 7-2 i overværelse af 700

tilskuere, samt i Ishøj hvor 400 tilskuere så holdet

vinde 3-1.

I efteråret gæstede holdet Toftlund, hvor

hele 1.200 mennesker overværede en velspillet

kamp, som landsholdet vandt 3-1. Holdet samler

mange tilskuere. Den næste kamp i Jelling

blev set af næsten 2.000 tilskuere. I forbindelse

med et åben by arrangement spillede holdet i

Ringe, men her var der lidt skuffende kun godt

400 mennesker, der overværede kampen, som

landsholdet vandt 5-1.

Landsholdet har også hjulpet Hjerteforeningen

i Vestjylland, idet holdet spillede en velgørenhedskamp

i Skjern, som blev tabt til det

lokale serie 1-hold. Desværre havde Skjerns

håndboldherrer en kamp samme aften, så kampen

havde kun 500 tilskuere, og gav dermed

ikke det overskud, som Hjerteforeningen havde

forventet. 1.000 tilskuere så holdets sidste

kamp i Sønderborg, som blev vundet 2-0.

Der er allerede planlagt flere arrangementer

i 2003, hvor landsholdet blandt andet skal besøge

Hurup i Thy, Hesselager på Fyn og B.1903

i København.

Der arbejdes på flere landskamparrangementer

i 2003, hvor udvalget blandt andet håber, at

den forpligtelse, som Tyskland har til en returkamp

i Tyskland, bliver indfriet.

Old Boys udvalget bestod i år af Verner Ebdrup

(formand), Vagn Christensen, Kurt Grønning,

Allan Michaelsen og Lars Olsen med Simon

Rasmussen som sekretær. /cn/sr

Old Boys udvalget bestod i år af Verner Ebdrup

(formand), Vagn Christensen, Kurt Grønning,

Allan Michaelsen og Lars Olsen med Simon Rasmussen

som sekretær.


DBU Regnskab

53

DBU Årsberetning 2002


DBU Regnskab

Regnskabsafdelingen

Regnskabsafdelingen var i 2002 bemandet

med i alt fem medarbejdere, bestående af

regnskabsassistenterne Pernille Sørensen, Pia

Co rell Nielsen, Susan Jensen, Susanne Aabo

samt regnskabschef Erik Nielsen.

Udover det regnskabsmæssige står afdelingen

også for DBUs partoutkort-ordning, DBUs

gavebeholdning samt for billetsalg til Danmarks

kampe både i udlandet og i Parken.

Til Fast Plads-ordningen i Parken har ca.

2.650 tilskuere gjort brug af dette tilbud i 2002.

Der er afsat 10.000 pladser til ordningen.

Antal solgte billetter til danske landskampe i udlandet

Den 13. februar Saudi Arabien - Danmark 0 billetter

Den 27. marts Irland - Danmark 359 billetter

Den 26. maj Danmark - Tunesien 0 billetter

Den 1. juni Uruguay - Danmark 1.193 billetter

Den 6. juni Danmark - Senegal 1.124 billetter

Den 11. juni Danmark - Frankrig 1.531 billetter

Den 15. juni Danmark - England 1.355 billetter

Den 21. august Skotland - Danmark 58 billetter

Den 7. september Norge - Danmark 3.437 billetter

Tilskuertal til kampene i Parken

Den 17. april Danmark – Israel 9.598 tilskuere

Den 17. maj Danmark – Cameroun 34.571 tilskuere

Den 12. oktober Danmark – Luxembourg 40.259 tilskuere

Den 20. november Danmark – Polen 15.364 tilskuere

Årets DONG Cup-finale mellem FC København og OB

Kr. Himmelfartsdag torsdag den 9. maj blev overværet af 28.481 tilskuere.

54

DBU Årsberetning 2002

I forbindelse med VM i Japan, havde afdelingen

ikke så travlt som normalt til EM- og VMslutrunder.

DBU Regnskab solgte i alt 6.220 billetter,

hvoraf de 5.303 var til Danmarks i alt fire

kampe. 756 billetter var bestilt til andre kampe

og de resterende 161 billetter fra W-finalen og

frem til selve finalen. /en


Indtægtsskabende aktiviteter

DBU Regnskab

2001/02 2000/01 1999/00

t. kr. t. kr. t. kr.

Overskud på A-landshold

Indtægter 76.218 62.970 67.681

Udgifter -51.072 -51.618 -48.767

Netto-overskud 25.146 11.352 18.914

DIF og Tipsmidler

Tilskud fra DIF 8.313 8.619 8.435

2%’s andel af Dansk Tipstjeneste A/S’s overskud 10.302 10.657 9.981

Indtægt i alt 18.615 19.276 18.416

TV-honorarer

Indtægter 88.286 72.731 68.339

Udgifter -72.954 -56.326 -55.258

Netto-andel 15.332 16.405 13.081

Sponsorer

Indtægter 14.305 15.286 13.107

Udgifter -3493 -4982 -3748

Netto-indtægt 10.812 10.304 9.359

Sekundære poster

Indtægter 17.138 6.267 35.260

Udgifter -6.635 -604 -25.812

Netto-indtægt 10.503 5.663 9.448

Renter m.v.

Indtægter 6.530 7.543 6.784

Udgifter -529 -830 -1.455

Netto-indtægt 6.001 6.713 5.329

Indtægtsskabende aktiviteter i alt 86.409 69.713 74.547

Udgiftskrævende aktiviteter

Sportslige aktiviteter

DBU Herre-elitelandshold

Regnskab 2002

U/21-landshold

Indtægter 489 1.496 753

Udgifter -1.823 -4.360 -2.238

Netto-udgift -1.334 -2.864 -1.585

U/20-landshold

Indtægter 631 171 751

Udgifter -1.530 -950 -1.345

Netto-udgift -899 -779 -594

Ungdomslandshold inkl. STU

Indtægter 2.965 2.540 2.090

Udgifter -7.013 -7.364 -6.347

Netto-udgift -4.048 -4.824 -4.257

DBU herre eliteudvikling i alt -6.280 -8.467 -6.436

55

DBU Årsberetning 2002


DBU Regnskab

2001/02 2000/01 1999/00

t. kr. t. kr. t. kr.

DBU Børn og ungdom

Indtægter 11.847 11.496 11.595

Udgifter -16.264 -15.898 -15.384

Netto-udgift

DBU Damefodbold

-4.417 -4.402 -3.789

Indtægter 2.057 1.555 1.118

Udgifter -8.031 -7.375 -5.737

Netto-udgift

DBU Old boys

-5.974 -5.820 -4.619

Indtægter 390 896 488

Udgifter -343 -891 -676

Netto-udgift

DBU Turneringer

47 5 -188

Indtægter 9.664 7.234 7.071

Udgifter -14.084 -12.446 -13.351

Netto-udgift

DBU Uddannelse

-4.420 -5.212 -6.280

Indtægter 4.464 4.352 3.275

Udgifter -12.425 -13.462 -12.029

Netto-udgift

DBU Fair play

-7.961 -9.110 -8.754

Indtægter 251 151 100

Udgifter -1.116 -1.172 -1.075

Netto-udgift -865 -1.021 -975

Udgifter i alt ved sportslige aktiviteter -29.871 -34.027 -31.041

Andre aktiviteter

DBU Administration

Indtægter 0 92 34

Udgifter -11.358 -11.587 -10.517

Netto-udgift -11.358 -11.495 -10.483

DBU Kommunikation

Indtægter 761 989 659

Udgifter -2.826 -3.021 -3.065

Netto-udgift -2.065 -2.032 -2.406

DBU IT

Indtægter 1.060 1.017 645

Udgifter -2.985 -2.845 -2.168

Netto-udgift -1.925 -1.828 -1.523

Nyanskaffelser/afskrivninger

Indtægter 0 0 2

Udgifter -273 -443 -128

Netto-udgift -273 -443 -126

Mødevirksomhed

Indtægter 24 11 9

Udgifter -1.955 -1.674 -1.494

Netto-udgift -1.931 -1.663 -1.485

Tilskud

Udgifter -9.407 -9.740 -9.665

Sekundære poster

Udgifter -2.850 -1.494 -1.311

Særlige projekter og nye tiltag

Indtægter 11.113 2.236

Udgifter -30.919 -7.841 -4.465

Netto-udgift -19.806 -5.605 -4.465

Udgifter i alt ved andre aktiviteter -49.614 -34.299 -31.464

Samlede udgiftskrævende aktiviteter -79.485 -68.327 -62.505

Årets resultat 6.924 1.386 12.042

56

DBU Årsberetning 2002


Fordeling af bruttoindtægt 2002 Fordeling af nettoindtægt 2002

Kursus- og

deltagergebyrer

Team Danmark

Andre indtægter

DIF og

Dansk Tipstjeneste A/S

Renter incl.

konstaterede kursavancer

TV-honorarer

Resumé af bruttoregnskaber

Entréindtægter m.v.

Sponsor- og

bandereklamer

DBU Regnskab

2002 2001 2000 1999

t.kr. % t.kr. % t.kr. % t.kr. %

Bruttoindtægter 265.878 100 217.070 100 236.723 100 199.036 100

Entreindtægt m.v. 71.435 27 56.622 27 74.435 32 41.636 21

Sponsor og bandereklamer 24.005 9 25.269 12 22.158 9 21.285 11

TV-honorarer 91.286 34 74.456 34 72.556 31 85.146 43

DIF og Dansk Tipstjeneste A/S 21.691 8 22.515 10 21.679 9 17.429 9

Team Danmark 8.045 3 6.299 3 4.262 2 4.250 2

Kursus- og deltagergebyrer 15.267 6 14.021 6 14.555 6 14.911 8

Andre indtægter 28.148 11 11.175 5 21.749 9 7.668 3

Renter inkl. konstaterede kursavancer 6.001 2 6.713 3 5.329 2 6.711 3

Bruttoudgifter 258.953 97 215.684 99 224.678 95 189.227 95

Sportslige udgifter 132.967 51 122.653 57 108.725 46 100.928 51

A-holdets kampeudgifter m.v. 53.259 21 54.968 26 51.017 23 38.730 20

Herre-eliteudvikling 22.945 9 15.881 7 10.029 4 9.753 5

Damefodbold 10.595 4 7.375 3 5.736 2 6.680 3

Old Boys 343 0 891 0 676 0 807 0

Børn og unge 16.264 6 15.898 7 15.384 6 16.505 8

Turneringer 13.684 5 12.047 6 13.351 6 15.658 8

Uddannelse 14.761 6 14.420 7 11.457 5 10.837 6

Fair Play 1.116 0 1.173 1 1.075 0 1.958 1

Andre udgifter 125.986 46 93.031 43 115.953 48 88.299 44

Administration, møder og information 16.325 6 16.341 8 15.204 6 16.765 9

Team Danmark 6.000 2 5.083 2 5.000 2 5.000 3

TV-andel Divisionsklubber 66.954 25 51.243 24 50.258 21 38.542 19

Reklame og sponsorudgifter 1.306 0 1.632 1 1.498 1 3.774 2

Sekundære og ekstraordinære udgifter 9.571 4 2.396 1 27.122 12 3.847 2

IT 8.064 3 5.171 2 5.202 2 2.702 1

Tilskud lokalunionerne 8.377 3 8.674 4 8.666 4 6.284 3

Tilskud Divisionsforeningen 1.030 0 1.066 0 998 0 529 0

Tilskud halbyggeri og særlige projekter 7.359 3 1.425 1 1.005 0 10.856 5

Tilskud Ungdomsfonden 1.000 0 1.000 0

DBUs andel af resultatet 6.925 3 1.386 1 12.045 5 9.809 5

57

DBU Årsberetning 2002


DBU Regnskab

DBUs hjælpefond

Fondens bestyrelse har i 2002 haft følgende sammensætning:

Torben Mogensen (formand), Allan Hansen og som DIFs repræsentant

Børge Kaas Andersen. Benny Jacobsen har fungeret som fondens

sekretær.

Fondens bestyrelse har i regnskabsåret behandlet 22 ansøgninger,

hvoraf der i 11 tilfælde er ydet en samlet støtte på i alt kr. 96.250,-.

Det samlede regnskab udviser herefter følgende:

DBUs ungdomsfond

Fondens bestyrelse har i 2001 haft følgende sammensætning:

Erik Asmund (formand), Benny Hansen og Ernst Christensen.

Benny Jacobsen har fungeret som fondens sekretær.

Årets uddelinger i begyndelsen af marts er foretaget under denne

bestyrelses ansvar.

Efter den årlige justering senere i marts af sammensætningen

af DBUs udvalg fik fondens bestyrelse følgende udseende:

Ove Jensen (formand), Benny Hansen og Jesper Møller.

Fondens bestyrelse har i regnskabsåret modtaget og behandlet

170 ansøgninger, og har herefter ydet støtte med kr. 10.000,- til

hver af 41 klubber.

Det samlede regnskab udviser herefter følgende:

58

DBU Årsberetning 2002

Disponibel kapital 1.11 2001 104.848

Indtægter

Renter 136.640

Udgifter

Tildelt understøttelse

til ansøgere 51.250

Almennyttige foreninger 45.000

DBUs ungdomsfond 50.000

146.250

Omkostninger 19.781 -166.031

Årets underskud -29.391 -29.391

Disponibel kapital 1/11 2002 75.457

Fondens samlede kapital udgør 2.310.954 kroner, der primært er anbragt i

obligationer.

Fondens formål er bl.a. at yde hjælp til danske idrætsudøvere, som uforskyldt

er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykker eller i øvrigt af anden

årsag, hvor de ikke selv har nogen skyld.

Disponibel kapital 1.11 2001 94.512

Indtægter

Tilskud fra DBUs Hjælpefond 75.000

Renter 338.806

413.806

Udgifter

Udbetalte rejsetilskud 410.000

Diverse administration 6.280 -416.280

Årets overskud -2.474 -2.474

Disponibel kapital pr. 1/11 2002 92.038

Fondens samlede kapital udgør 5.887.005 kroner, der i al væsentlighed er

anbragt i obligationer.

Fondens formål er at opmuntre arbejdet med ungdomshold, hvorfor tilskud

typisk kan søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i

ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller til lignende

formål.


DBU Turneringer

59

DBU Årsberetning 2002


DBU Turneringer

Divisionsudvalget

Udvalget er nedsat til at fungere som et samarbejdsudvalg

mellem DBU og klubberne i 1. og

2. division, og har i 2002 fortsat en noget større

mødeaktivitet end i tidligere år.

Gennem året har udvalget forsat drøftelserne

og debatten på følgende områder:

Disciplinærudvalget

Traditionen tro besluttede udvalget igen på sit

første møde at nedsætte to underudvalg til varetagelse

af den daglige sagsbehandling i henholdsvis

Herre-DM og de øvrige § 3-turneringer.

Udvalget har i det forgangne år sikret en koordinering

af sagsgangen i DBU Turneringer og

førstebehandlet forslag til ændringer af propositioner,

cirkulærer med mere inden disse forelægges

bestyrelsen til endelig vedtagelse.

Udvalget har i modsætning til sidste år ikke

haft de store sager, hvorfor man i stedet har

koncentreret sig om emnet vedrørende en

eventuel mulighed for i fremtiden at kunne

60

DBU Årsberetning 2002

• Temadag for divisionsklubberne

• Kursus i fodboldadministration

• Talentarbejdet

• Frafaldsproblematikken

• Økonomifordeling mellem divisionsklubberne

og DBU

• Ændret turneringsstruktur

• Sponsorat for 1. og 2. division./hj

anvende video ved forseelser, som dommeren

ikke har observeret.

Herudover har man løbende påset, at regelsættet

omkring kampafvikling og sikkerhed på

stadions løbende holdes ajour, samt at kataloget

over strafpoints hele tiden er i harmoni

med det omliggende samfund.

Der skal afslutningsvist lyde en stor tak til

klubber og spillere for professionel holdning til

de afgørelser, udvalget har truffet i året der gik.

/hj

Divisionsudvalget har i 2002 bestået af Henning

R. Jensen (formand), Allan Hansen, Tyge Dinsen,

Michael Christensen, Hans Kurt Larsen samt Poul

Jørgensen. Hanne Jensen fra DBU Turneringer

har fungeret som sekretær for udvalget.

Disciplinærudvalget bestod i år 2002 af Henrik

Ravnild (formand) Fritz Bonde, Johnny Rune,

Kim Madsen og Christian Kofoed med Hanne

Jensen som sekretær for udvalget.


Som i de foregående år har udvalget foretaget

sagsbehandling i en række sager. De fleste

af sagerne er dog fortsat løst i dagligdagen af

turneringsafdelingen. Andre har været virkeligt

tunge sager med deraf principielle og skelsættende

afgørelser med de virkninger, som det

medfører.

Fra udvalgets side skal det endnu engang påpeges,

at udgangspunktet for en korrekt sportsligt

afvikling er ansvarlighed fra den enkelte

klub og fra dens ledere. Denne ansvarlighed er

afgørende for en retfærdig og fair afvikling af

turneringen ved overholdelse af de gældende

love, cirkulærer og reglementer. De økonomiske

interesser må ikke komme til at overskygge

det sportslige i fodbolden.

En stor del af udvalgets arbejde går med at

gøre love og reglementer så forståelige som

muligt. I dette arbejde burde de enkelte klubber

påtage sig et medansvar. Det er ikke nok

kun at ytre sig med gold kritik, ikke mindst når

en afgørelse går den enkelte klub imod.

Det hører til sjældenhederne, at en klub

fremkommer med konstruktive forslag til ændring

af det bestående. Med nogen forundring

kan det konstateres, at opfordringen fra DBUs

formand om klubbernes deltagelse i dette arbejde

kun afstedkom ganske få svar.

Tiderne ændrer sig i den professionelle del

af fodbolden. Det er nu ikke længere nok, at

skulle indrette sig efter fodboldens egne regler.

Nu skal der også tages hensyn til EU-retslige

regler.

Dette blev afgjort ved en principiel afgørelse

i en ankesag til DBUs Appeludvalg om arbejdskraftens

frie bevægelighed. Den pågældende

sag er efterfølgende anket til DIFs Appeludvalg,

der endnu ikke har truffet sin afgørelse.

Igennem et par år har udvalget, på opfordring

fra mange sider, arbejdet med at få udarbejdet

et sæt retningslinier for anvendelse

videooptagelser fra kampe. Disse videooptagelser

skulle bringes i anvendelse som bevismateriale

til brug for disciplinærudvalget i ganske

specielle forhold.

I sidste års beretning blev det nævnt, at disse

retningslinier kunne forventes at blive taget

i anvendelse fra sæson 2002/03 begyndelse.

Under hensyntagen til Fodboldloven og FIFA/

UEFAs regler på området, blev et forslag færdigbearbejdet

først på året. DBUs bestyrelse

vedtog senere på sit bestyrelsesmøde i maj måned

de forelagte retningslinier på området.

Denne vedtagelse skulle senere vise sig at

komme som en stor overraskelse for såvel klubberne

som for offentligheden. Det skabte utrolig

stor opmærksomhed, da udvalget i efteråret

benyttede sig af de vedtagne retningslinier i

brugen af videooptagelse i forbindelse med en

kamp i SAS-Ligaen.

Udvalget fandt anledning til at benytte sig af

muligheden, ved efter selvsyn at have konstateret

en meget voldsom og ukontrolleret tackling

af AGFs Brian Steen Nielsen en SAS Ligakampen

mod Viborg. Kampens dommer, Knud

Erik Fisker havde set og dermed pådømt tacklingen.

Udvalgets afgørelse medførte to karantænedage

til Brian Steen Nielsen.

Sagen, der kan betragtes som rimelig principiel,

vakte en vis furore og med deraf megen

efterfølgende presseomtale. Der var såvel positive

som negative udfald om afgørelsen. Nogle

udfald føltes langt over målet, ikke mindst da

Brian Steen Nielsen følte sin ære trådt for nær.

Det er ikke udvalgets hensigt at fordømme den

enkelte spillers personlighed, men udelukkende

at dømme vedkommendes ulovlige handlinger

i forbindelse med en fodboldkamp.

Udvalget har, som i de foregående år, beskæftiget

sig med klubbernes overholdelse af

’Cirkulære om sikkerhed og orden på stadions’.

Dette cirkulære er i sin tid udarbejdet i samarbejde

med klubberne. Det kan derfor virke

forstemmende, når enkelte klubber gentagne

gange bevist tilsidesætter cirkulæret ved egne

iscenesatte initiativer i forbindelse med afvikling

af kampene.

Efter flere faretruende episoder, ikke mindst

i publikums ulovlige brug af farlige romerlys,

skal det fortsat indskærpes klubberne, at de

sikrer sig en overholdelse af cirkulæret. Udvalget

opfordrer fortsat klubberne til, at alle anvendte

kontrollører til kampene gennemgår

det af DBU godkendte AMU-Sikkerhedskursus.

Klubberne er generelt lovlydige overfor ’Reklamecirkulæret’,

som de selv har medvirket til

at udforme. Det er kun i få tilfælde, at udvalget

har set sig nødsaget til at skride ind og i et par

forhold at pådømme enkelte klubber en bøde.

Udvalget vil til stadighed kontrollere overholdelse

af cirkulæret. Enkelte klubber skal ikke

have mulighed for indtjening på andres klubbers

bekostning ved disses overholdelse af cirkulæret.

DM-Disciplinærudvalg er delvis nedsat og bestående

af medlemmer fra de enkelte klubber i

divisionerne og har den kompetence som DBUs

love tilskriver udvalget. For udvalget er det altid

naturligt, at det sammen med administrationen

i turneringsafdelingen, til enhver tid bestræber

sig på en grundig sagsbehandling, med

afgørelser truffet på baggrund af DBUs gældende

love og regler./hj

DBU Turneringer

DM-Disciplinærudvalget

DM-Disciplinærudvalget har i år 2002 bestået af

Fritz Bonde (formand), Johnny Rune, Kim Madsen

og Henrik Ravnild med Hanne Jensen som

sekretær for udvalget. Udvalgets medlemmer er

for de tre førstnævntes vedkommende udpeget

af divisionsklubberne og sidstnævnte af DBUs

bestyrelse.

Efter eget ønske genopstillede Ole Vedel ikke

til udvalget ved forårets begyndelse. Ved Ole Vedels

fratræden udtrykte udvalget sin tak for det

store og kompetente arbejde, som han havde

udført igennem flere år. Med Johnny Runes indtræden

har udvalget fortsat en vis kontinuitet,

ekspertise og erfaring i håndteringen af de sager,

der behandles i udvalget.

61

DBU Årsberetning 2002


DBU Turneringer

DM-programudvalget

På baggrund af oplysningsskemaer fra de 44

divisionsklubber udarbejdedes turneringsprogrammer

for sæsonen 2002/2003. Udvalget

har i lighed med tidligere år taget størst muligt

hensyn til eksempelvis datoer, hvor klubbernes

stadion er optaget til anden side.

Ved programlægningen af SAS Ligaen foretog

udvalget lig tidligere en vis prioritering,

hvor eksempelvis renovering af baner er én

af de faktorer, som udvalget forsøger at tage

størst mulig hensyn til.

Herudover var der for de 33 runder i SAS Ligaen

specifikke ønsker fra de 12 klubber, hvoraf

det lykkedes udvalget at opfylde de fleste.

Grundet dobbelt EM-kvalifikationskampe for

A- og U/21-landsholdene i juni samt hensynet

til TOTO-turneringens start også i juni havde

udvalget i rundeskitsen, som udsendtes i februar,

fastlagt SAS Ligaens sidste runde i sæsonen

2002/2003 til søndag den 1. juni 2003.

Imidlertid besluttede DBUs bestyrelse i efteråret

– efter indstilling fra Superligaudvalget

– at DBU ikke tilmelder danske hold til UEFAs

Intertoto Cup 2003.

På den baggrund blev udvalget af bestyrelsen

bedt om at udarbejde ændringsforslag

til kampprogrammet for den igangværende

turnering i SAS Ligaen, således den afsluttes

med tre runder medio juni 2003.

Udvalget valgte blandt andet at flytte to

hverdagsrunder fra maj måned, idet der i

denne måned er mange kampe – ikke mindst

for pokalsemifinalister og -finalister.

Rækkefølgen af runderne blev der ikke flyttet

om på. Dermed forblev de enkelte klubbers

rækkefølge af ude- og hjemmekampe uændret.

62

DBU Årsberetning 2002

Ved programlægningen af 1. og 2. division er

det fortsat vanskeligt at opfylde nogle af disse

klubbers ønske om at ligge i rene skift med en

SAS Ligaklub, da der spilles efter forskellige turneringssystemer,

og kampdagene ikke er parallellagt.

I lighed med sidste år blev enkelte klubbers

ønsker om fredagskampe imødekommet. Dette

dog fortsat uden præjudice for kommende sæsoners

programlægning.

Udvalget har løbende gennem året behandlet

anmodninger fra klubberne om kampflytninger.

Vejrguderne var i efteråret i det milde hjørne.

På nær en enkelt kamp i 2. division blev alle

kampe gennemført uden aflysninger. Denne

aflyste kamp vil i stedet blive afviklet i foråret

2003./hj

DBUs DM-Programudvalg har igen i 2002 bestået

af Benny Olsen (formand), Steen Witthøfft

og Lynge Jacobsen.


Bedømmelser

Udvalget foretog i årets løb 562 bedømmelser

på de mandlige og kvindelige DBU-dommere,

FIFA-liniedommere samt indstillede DS-dommere.

I alt har der været 37 DBU-bedømmere

i 2002.

De internationale dommere og liniedommere

blev bedømt i udlandet med meget tilfredsstillende

resultater.

Jim Stjerne Hansen, Jan Carlsen, Jan Damgaard,

Henning Lund-Sørensen, Bent Nielsen, Kurt

H. Sørensen, Kaj Østergaard og Peter Mikkelsen

har fungeret som internationale bedømmere.

Kurser

Udvalget afviklede storkursus for samtlige

DBU-dommere, mandlige som kvindelige, FIFAliniedommere,

DBU-bedømmere samt indstillede

DS-dommere.

Lyngbykurset blev i 2002 aflyst.

Udvalget var repræsenteret på kurset i England,

Finland, Skotland og Tyskland.

Internationalt

Knud Erik Fisker, Claus Bo Larsen, Emil Laursen,

Kim Milton Nielsen, Tonny K. Poulsen, Knud

Stadsgaard og Nicolai Vollquartz fungerede i

2002 som FIFA-dommere.

DBU Turneringer

Dommerudvalget

Bo Abildgaard, Lars Gerner, Bill René Hansen,

Ole V. Hansen, Svend Erik Jensen, Jørgen Jepsen,

Jens Larsen, Lars Nordlund, Bo Blankholm

Pedersen og Finn Erik Rasmussen fungerede i

2002 som FIFA-liniedommere.

Kvindelige dommere

I 2002 var indrangeret tre kvindelige dommere

i Dame-DM.

Indrangering for 2002

For foråret 2002 i Herre-DM er ansat 49 DBUdommere,

10 FIFA-liniedommere. De 49 DBUdommere

er indrangeret som 31 elitedommere

og 18 divisionsdommere. Endvidere er indrangeret

tre kvindelige dommere til Dame-DM.

/tpg

Dommerudvalget bestod i 2002 af Finn Jensen

(formand), Kurt Bagge-Hansen, Jan Carlsen, Poul

Malling, Henning Lund-Sørensen, Preben Worsøe

og Kaj Østergaard. Tine Pleidrup Gram fungerede

som sekretær.

63

DBU Årsberetning 2002


DBU Turneringer

Indefodboldudvalget

Udvalgets hovedopgaver har i 2002 været afholdelse

af de officielle danske mesterskaber

i Indefodbold for herreseniorer, dameseniorer,

herreynglinge, herrejuniorer samt damejuniorer.

Inde-DM for herreseniorer

Det var i år niende gang, at DM blev afviklet, og

lørdag den 5. januar 2002 var det Maribo Hallerne,

der dannede de fysiske rammer om finalestævnet.

12 klubber havde kvalificeret sig via semifinalestævnerne

i henholdsvis Ringsted og Kolding,

blandt andet de forsvarende mestre fra Køge

BK, der havde vundet titlen tre gange tidligere.

Hobro IK, Kolding IF og Farum BK gik alle videre

fra det indledende puljespil med maksimum

ni point, men i de efterfølgende kvartfinaler

led de alle tre samme skæbne med

nederlag til henholdsvis Vivild IF med 3-2, FC

Nordjylland med 5-4 og Nykøbing FA med 3-2.

Efter semifinalesejre til Køge BK på 7-2 over

Vivild IF og til Nykøbing FA på 5-4 over FC Nordjylland

stod det klart, at guldmedaljerne skulle

hænges om halsen på enten Køge BK eller Nykøbing

FA.

I en teknisk velspillet finale trak Køge BK det

længste strå med en 4-2 sejr, og dermed kunne

lade sig hylde som danske mestre i Indefodbold

for herrer 2002. Sammen med såvel DBUssom

DIFs guldmedaljer fulgte en check på kr.

50.000,- samt DBUs vandrepokal, som dermed

blev vundet til ejendom.

Nykøbing FA modtog udover sølvmedaljerne

en check på kr. 25.000,-, og med en 2-1 sejr på

golden goal over FC Nordjylland, kunne Vivild

IF modtage bronzemedaljerne samt en check

på kr. 12.500,-.

Titlen som stævnets bedste spiller, gik til

Martin Retov fra Køge BK, som sammen med

en pokal, modtog et gavekort på kr. 5000,-, udloddet

af TQ3 Travel Solutions.

Topscorerværdigheden blev delt mellem

Lasse Rasmussen fra Vivild IF samt Nicolas

Drost og Martin Borre begge Køge BK, som alle

scorede 7 mål.

Inde-DM for dameseniorer

DM blev afviklet for ottende gang. Efter semifinalestævnerne

i henholdsvis Otterup og Gevninge

havde 12 klubber, heriblandt samtlige

otte Elitedivisionsklubber, kvalificeret sig til finalestævnet

i Helsinge Hallerne lørdag den 19.

januar 2002.

IK Skovbakken og Vejle B gik som de eneste

videre fra puljespillet med maksimum ni point,

men også de forsvarende mestre fra Fortuna

Hjørring var at finde blandt de sidste otte klubber,

der alle kom fra Elitedivisionen.

IK Skovbakken, Fortuna Hjørring, Vejle B og

64

DBU Årsberetning 2002

Brøndby IF var tilbage efter kvartfinalekampene,

og med sejre i semifinalerne på 6-1 over

Vejle B og Fortuna Hjørring på 3-1, stod IK Skovbakken

og Brøndby IF overfor hinanden i finalen,

som ingen af de to klubber tidligere havde

prøvet at spille.

Med en 5-3 sejr kunne IK Skovbakken modtage

publikums hyldest, guldmedaljer, vandrepokal

og en check på kr. 10.000 kroner.

Brøndby IF modtog sammen med sølvmedaljerne

en check på kr. 7.500 kroner imens Fortuna

Hjørring med en 4-3 sejr over Vejle B tog

sig af bronzemedaljerne og en check på kr.

5.000 kroner.

Lise Søndergaard fra IK Skovbakken blev kåret

til stævnets bedste spiller og modtog dermed

en check på kr. 5.000. sponseret af TQ3

Travel Solutions.

Nadia Kjeldgaard, ligeledes fra IK Skovbakken,

blev stævnets topscorer med ikke mindre

end 14 mål.

Inde-DM for ungdom

Det var sjette gang, at det officielle DM i indefodbold

for ungdom blev afholdt, som Helsinge

Hallerne dannede rammen for i weekenden

den 19.-20. januar 2002.

Lørdag skulle kampen om damejuniorernes

DM afgøres, og grundet en forøgelse i det samlede

antal tilmeldte hold til dette års turnering,

havde DBUs Indefodboldudvalg besluttet at

øge antallet af deltagerhold ved finalestævnet

fra 10 til 12.

DBUs vandrepokal skulle samtidig have et

nyt opholdssted i det kommende år, idet det

ikke var lykkedes for de forsvarende mestre fra

Vanløse IF at kvalificere sig.

Der var stor jævnbyrdighed blandt de 12 klubber,

og mange af kampene blev vundet med et

enkelt eller to mål.

Det var også tilfældet i de to semifinalekampe,

hvor Præstø IF besejrede Skovlunde IF

med 1-0 og Vejle B besejrede ASV med 2-1.

I finalen virkede det dog som om, at de fem

forudgående kampe havde tæret mest på

Præstø IFs kræfter, og med en meget sikker sejr

på 8-1 kunne Vejle B lade sig hylde som danmarksmestre

i Indefodbold 2002.

ASV tog sig af bronzemedaljerne med en sejr

på 2-1 over Skovlunde IF.

DM for herrejuniorer og herreynglinge blev

begge afviklet om søndagen den 20. januar

2002.

Hos juniorerne formåede Nykøbing FA for

tredje gang at kvalificere sig til semifinalerne,

men et nederlag på 7-2 til Herfølge BK betød, at

semifinalerne ligeledes for tredje gang blev endestationen

for Nykøbing FA. Den anden semifinale

vandt AB med 3-2 over BK Frem.

I finalen havde AB de bedste nerver og fik

først styr på spillet, hvilket resulterede i en sejr

på 6-2 over Herfølge BK. Bronzekampen blev

vundet af Nykøbing FA med 7-5 over BK Frem.

Hos ynglingene blev kampen om guldmedaljerne

ligeledes et opgør mellem AB og Herfølge

BK, efter semifinalesejre over henholdsvis B

1913 med 5-4 på golden goal og KB med 4-2.

Denne gang var det dog Herfølge BK, der

kunne trække sig sejrrigt ud af finalen med cifrene

3-2.

B 1913 fik den sidste plads på sejrsskamlen efter

en sejr i bronzekampen på 5-3 over KB.

Alt i alt et Inde-DM for ungdom, hvor SBU

med deres to guld og tre sølv med alt tydelighed

fik vist, at indefodbold til store mål trives

rigtig godt i de sjællandske klubber.

JBU tog sig af én guld og én bronze, imens

LFBU og FBU hver fik én bronze. /ah

Udvalget havde i 2002 følgende sammensætning:

Ove Jensen (formand), James Nielsen, Bent

Hansen, Peter Roslev, Holger Hansen, Christian

Fynsk og Lars Orthmann. Carsten C. Nielsen og

Allan G. Hansen var sekretærer for udvalget.


DBU Turneringer

Kontraktfodboldudvalget

42 klubber i Herre-DM (op-/nedrykning i sommerpausen)

samt tre klubber i Dame-DM, har

haft tilladelse til at drive betalt fodbold.

Der var i 2002 seks børsnoterede klubber:

AaB, AB, AGF, Brøndby IF, FC København og Silkeborg

IF.

Der var i 2002 registreret 1126 godkendte spillerkontrakter,

hvilket er en tilbagegang på 46

i forhold til året før – dermed et fald i antallet

af spillerkontrakter for første gang siden 1994.

Ultimo 2002 var der registreret 886 spillerkontrakter.

Der er i årets løb implementeret et nyt spillerkontraktsystem

til registrering af kontraktspillere,

udarbejdelse af statistik med videre.

Derudover er standardspillerkontrakten i såvel

dansk som engelsk version blevet tilgængelig

DBUs hjemmeside.

Udvalget har i løbet af året behandlet seks

voldgiftssager, hvoraf to blev anket. Endvidere

har udvalget afviklet to eksaminer for spilleragenter

og udarbejdet en dansk version af

standardpræsentationsaftalen dels mellem

spil leragent og spiller dels mellem spilleragent

og klub. Oplysninger om spilleragenter er ydermere

blevet tilgængelige på DBUs hjemmeside.

/tj

Kontraktfodboldudvalget havde i 2002 følgende

sammensætning: Peter Iversen (formand),

Henning R. Jensen, Børge Bach Andreasen, Per

Sjøqvist, Kurt Carstensen og Christian Duus.

Sekretærer for udvalget er Thomas Jønsson og

Peter Ebbesen.

Kontraktklubber 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02

Superliga 11 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12

1. division 16 16 16 16 16 16 16 16 14 14 14 14 14 7 6 6 6 10 14 14 15 17 16 16 16

2. division 15 15 13 11 11 8 10 13 14 11 12 13 11 7 8 4 5 3 6 12 13 9 15 13 14

3. division 8 5 5 2 4 3 3 3 7 10 10 9 10

Dame Elitedivision 1 2 2 3 2 3

Dame 1.division 1 0 0 0 0 0

I alt pr. sæson 39 36 34 29 31 27 29 32 35 35 36 36 35 25 24 20 21 25 32 40 42 40 46 43 45

Kontraktspillere

Superliga 251 264 247 230 314 380 392 474 522 518 505 510

1. division 224 198 214 214 216 219 193 200 208 271 283 296 319 77 88 75 54 65 113 221 311 323 312 449 425

2. division 193 133 158 218 72 82 91 104 108 106 112 129 115 44 43 23 37 9 15 91 162 71 117 184 155

3. division 133 44 30 13 13 4 9 11 15 35 39 19 47

Dame Elitedivision 6 17 24 28 34 36

Dame 1.division 4 0 0 0 0 0

I alt pr. sæson 550 375 402 445 301 305 293 315 331 412 434 444 481 372 395 345 321 388 508 714 964 940 975 1.172 1.126

65

DBU Årsberetning 2002


DBU Turneringer

Programudvalget

Udvalget har fortsat de tidligere års procedure

med at overgive kompetencen for arbejdet omkring

Herre-DM til DM-programudvalget, hvor

Benny Olsen fungerer som formand for dette

underudvalg.

Arbejdet med programlægning og sager i forbindelse

med programmet for DBUs øvrige § 3

turneringer har også i lighed med tidligere år

Superligaudvalget

Udvalget er nedsat til at fungere som samarbejdsudvalg

mellem DBU og Superligaklubberne

og har som sådan blandt andet til

opgave at medvirke til at løse de sager og problemer,

der løbende opstår eller som kan forudses,

og til at drøfte og gennemføre tiltag, der

kan være med til at hjælpe klubberne i deres

daglige arbejde.

Udvalgets arbejde blev i slutningen af 2001

mere eller mindre sat i bero grundet uenighed

mellem Divisionsforeningen (klubberne) og

DBU om fordelingen af Sponsor- og TV-indtægterne

fra Superligaen.

På et af udvalgets første møder i år blev der imidlertid

opnået enighed om fordelingen af Sponsor-

og TV-indtægterne mellem Divisionsforeningen/

Superligaklubberne og DBU.

I aftalen indgår, at DBU af sin andel på 20%

af TV-aftaler skal betale Team Danmark-afgiften,

eventuel solidaritetsbetaling til 1. og 2. divisionsklubberne,

samt tilskud til Ynglinge- og

Junior DM-holdene i klubberne uden for Superligaen.

Turneringsudvalget

Turneringsudvalget er nedsat som et fælles udvalg

under programudvalget og disciplinærudvalget.

Udvalget varetager opgaverne for disse to

udvalg for §3-turneringerne med undtagelse af

Herre-DM og Herre-LP. Udvalget har udstukket

retningslinier for turneringsafdelingens daglige

administration af turneringerne, herunder

håndtering af turneringssager, samt planlægningen

af turneringsprogrammerne for alle §3

turneringer med undtagelse af Herre-DM og

Herre-LP.

Udover den løbende administration af turneringerne,

har der været behandlet 48 turneringssager

i løbet af året. Heraf har 19 sager

været forelagt udvalget.

Det er et fald i forhold til både år 2000, hvor

31 ud af i alt 61 turneringssager blev forelagt

udvalget og i forhold til 2001, hvor 22 ud af 55

66

DBU Årsberetning 2002

ligget i turneringsudvalgets regi, hvor Christian

Kofoed fungerer som formand for dette underudvalg,

der både arbejder med program- og disciplinærsager

i de øvrige § 3 turneringer.

Denne forretningsgang har betydet, at programudvalget

igen i år ikke har fundet anledning

til at afholde møder./hj

Efterfølgende blev der med udvalgets medvirken

forhandlet en ny TV-aftale på plads mellem

Divisionsforeningen/DBU og MTG. Aftalen

gav som noget nyt mulighed for at sælge highlights

fra SAS-Ligaen til de landsdækkende TVstationer

DR og TV2, og sidst på året blev en sådan

aftale med DR og TV2 forhandlet på plads.

Alt i alt gode aftaler for dansk fodbold.

I kølvandet viste det sig desværre, at der

blandt klubberne i 1. og 2. division var nogle

forventninger til fordeling af provenuet fra aftalerne,

som ikke kom frem under forhandlingerne,

og derfor ikke kom til at indgå i aftalegrundlaget

omkring fordelingen af Sponsor- og

TV-indtægterne. Forventninger, som der endnu

ikke er fundet en løsning på. En løsning som må

findes udenfor udvalgets regi.

Efter at der var opnået enighed om fordelingen

af Sponsor- og TV-indtægterne trak udvalget

igen i arbejdstøjet, og der har i årets løb

været afholdt tre møder, hvor udvalget blandt

andet har drøftet emner som: Internationalt arbejde

og internationale relationer, internatio-

sager blev forelagt udvalget. Det har således

været et forholdsvis stille år for udvalget, dog

kom der mod slutningen af året en række helt

usædvanlige sager. En sag gav anledning til

fradømmelse af i alt 19 points, mens en anden

usædvanlig sag opstod, da et hold udeblev fra

slutkampene om Danmarksmesterskabet for

Old Boys.

En tendens har også været flere sager, der

opstår, fordi sidste kamp i to turneringer ligger

langt fra hinanden, eksempelvis da Superligaen

stopper medio maj af hensyn til VM, mens

Herre-DS spiller videre. Det giver en række problemstillinger

omkring idømmelse og afsoning

af karantæner, som det imidlertid er vanskeligt

generelt at regulere imod.

Endelig har udvalget i en række tilfælde frataget

et hold points, fordi det har anvendt

ikke-spilleberettigede spillere. I enkelte tilfælde

Programudvalget havde i 2002 følgende sammensætning:

Ove Jensen (formand), James Nielsen,

Bent Hansen, Peter Roslev, Holger Hansen,

Christian Fynsk og Lars Orthmann. Carsten C.

Nielsen og Allan G. Hansen var sekretærer for

udvalget.

nale og nationale transferbestemmelser, krav

og henstillinger til superligastadions, ITU og

frafaldsproblematik.

Udvalget er på vej til at finde den arbejdsform,

der fremover skal være gældende for udvalget.

Udover internationalt arbejde, transfer-

og klublicensregler og turneringsstruktur er der

enighed om i det kommende år at debattere

økonomien i dansk klubfodbold, fælles markedsføring

og sponsorer, og hvordan vi styrker

samarbejdet på tværs i dansk fodbold. Alt

i alt skridt på vej i den rigtige retning og med

håb om, at de forventninger, der i sin tid lå bag

nedsættelsen af udvalget, forhåbentlig kan begynde

at blive indfriet./jsh

Superligaudvalget havde i 2002 følgende sammensætning:

Allan Hansen (formand), Torben

Mogensen, Per Bjerregaard, Flemming Østergaard,

Jens Ørgaard, Kim Brink, Orla Madsen.

har udvalget kunne ønske muligheden for at

fravige den automatiske praksis, da der har været

undskyldende momenter i sagerne, men det

giver reglerne ikke mulighed for.

Derudover har udvalget forestået det årlige

møde med alle lokalunionernes turneringsudvalgsformænd

og sekretærer, samt deltaget

møde omkring fastsættelse af dommerretningslinier.

To af udvalgets medlemmer har deltaget i

DBUs turneringskommission med henblik på at

finde en bedre turneringsstruktur. /ck/pe

Turneringsudvalget havde i 2002 følgende sammensætning:

Christian Kofoed (formand), Jens

Christensen og Bent Hansen. Fra Turneringsafdelingen

har Peter Ebbesen og Carsten C. Nielsen

fungeret som udvalgets sekretærer.


Afdelingens primære opgave er administrationen

af DBUs turneringer, som for herrer består

af SAS Ligaen, 1. division, 2. division, Danmarksserien,

Kvalifikationsrækken og ungdoms-DM

samt for damer består af Elitedivisionen, 1. division,

Danmarksserien og Dame Junior-DM.

I året 2002 varetog afdelingen således administrationen

af i alt 236 hold.

Herudover samarbejder afdelingen med de til

turneringerne knyttede politiske udvalg: Divisionsudvalget,

kontraktfodboldudvalget, dommerudvalget,

disciplinærudvalget, programudvalget

og indefodboldudvalget.

Udover de nationale turneringer forestår

DBU Turneringer også administrationen med

klubbernes deltagelse i de europæiske klubturneringer

under UEFA .

Afdelingen har i lighed med tidligere år forestået

arrangement og afvikling af semifinaler

og finaler i:

• Inde-DM for herrer, damer og ungdom

• U/21-turneringen

• Landspokalturneringen for old boys og

veteraner

• Finalen i DONG Cup 9. maj i Parken

Allan G. Hansen fra DBU Turneringer har i

årets løb fortsat sin medvirken i den beskrivergruppe,

som arbejder på fodboldens nye og

eget administrationssystem fod@, og som skal

erstatte det nuværende Idrætssystem. Alle i

afdelingen ser med stor spænding og glæde

frem til at kunne tage systemet i brug i løbet

af 2003.

Jurist Thomas Jønsson, som DBU ansatte i

starten af året, har sammen med Peter Ebbesen,

DBU Turneringer, påbegyndt arbejdet med

implementeringen af UEFAs Klublicens System.

Der har i årets løb været afholdt koordinerende

møder med UEFA og andre europæiske

fodboldforbund. Arbejdet skal resultere i udarbejdelsen

af et nationalt regelsæt for de danske

klubber, som skal leve op til UEFAs minimumskrav.

DBU Turneringer

Turneringsafdelingen

UEFA indfører Klub Licens Systemet fra og med

sæsonen 2004/05. Hensigten er at opnå en – på

visse områder – ensartet standard hos de klubber,

der skal deltage i UEFAs turneringer.

Det indebærer, at DBU skal kunne godkende

og licensere klubberne, inden UEFAs turneringer

starter. Licenseringen sker efter ISO 9000

princippet.

Følgende fem kriterier indgår i vurderingen

af den enkelte klub:

• Sport

• Personale

• Infrastruktur/Stadion

• Økonomi

• Juridisk grundlag

Forslag til DBUs licens organisation, og det

nationale regelsæt med kravspecifikationer til

klubberne, vil blive forelagt DBUs bestyrelse i

foråret 2003. Herefter er det hensigten at prøve

at licensere de danske klubber, der kvalificerer

sig til UEFAs turneringer i sæsonen 2003/04.

Omkring afdelingens personalemæssige

sammensætning var det med stort vemod, vi

måtte sige farvel til Knud Albertsen, da han pr.

1. februar valgte at søge nye udfordringer som

leder af Vildbjerg Cups sekretariat.

Til erstatning for Knud ansattes Connie Mikkelsen,

som tiltrådte 1. marts.

DBU Turneringer består således ved årsskiftet

af afdelingschef Hanne Jensen, Carsten

Nielsen, Allan G. Hansen, Peter Ebbesen, Tine

Pleidrup Gram samt Connie Mikkelsen./hj

67

DBU Årsberetning 2002


DBU Turneringer

Nationale klubturneringer

For andet år i træk holdt Brøndby IF jul på førstepladsen

i SAS Ligaen. Mens det året før var

lykkedes for FC København at hente rivalerne

og slutteligt vinde DM med et fem points forspring,

var forspringet i år på imponerende 10

point. Trods det måtte man alligevel vente til

sidste spillerunde før mesterskabet var afgjort.

De forsvarende mestre, FC København, tabte

ikke en eneste kamp i foråret, og Brøndbys forspring

svandt stille og roligt indtil klubberne lå

side om side, da de mødtes i Parken i den næstsidste

runde, kun adskilt af Brøndbys markant

bedre målscore.

40.186 tilskuere så den tidligere Silkeborg IFspiller

Bora Zivkovic bringe FC København tæt

på deres andet mesterskab i træk, med en 1-0

føring, men blot et minut før tid bragte Mads

Jørgensen balance i regnskabet, og med en 2-

0 sejr over Lyngbys amatører i sidste runde var

Brøndbys niende mesterskab en realitet. Afgjort

på en ni måls bedre målscore.

FC København satte sig på sølvmedaljerne,

mens FC Midtjylland sluttede en plads bedre

end sæsonen før med en samlet tredjeplads.

Nyoprykkerne fra Vejle forlod SAS Ligaen

sammen med Lyngby FC, der kort inden efterårets

afslutning erklærede sig konkurs og spillede

de resterende kamp med Lyngby Boldklubs

amatører, der trods deres status formåede at

tilspille sig til et enkelt point i 2-2 kampen mod

Vejle, uden der dog på noget tidspunkt var den

store tvivl om deres nedrykning.

De to nedrykkere blev erstattet af Køge- og

Farum Boldklub, der blev nr. 1 og 2 i 1. division

med en margin på henholdsvis 11 og 12 point

ned til HFK Sønderjylland på tredjepladsen.

Lyngby FCs konkurs reducerede antallet af

nedrykkere til 2. division fra tre til to, hvilket

betød at B93 reddede livet, mens Kolding FC og

Skive IK måtte skifte deres status til fra 1.- til 2.

divisionshold.

68

DBU Årsberetning 2002

Her blev de erstattet af BK Skjold, Ølstykke FC

og HIK. I 2. division rykkede Næsby BK og Nørresundby

BK ned i Danmarksserien, hvor de blev afløst

af Nykøbing FA, Slagelse B&I og Jetsmark IF.

I Elitedivisionen fik Fortuna Hjørring brudt

OBs sejrsrække og sluttede dermed for femte

gang øverst i DBUs bedste damerække med et

fire points forspring ned til Brøndby IF, der med

en andenplads fik deres bedste placering nogensinde.

Skovbakken, som er en sammenslutning

af Skovbakken og det gamle mesterhold,

HEI, fik bronzemedaljer med et 11 points forspring

ned til de forsvarende mestre fra OB.

Med kun tre point i 28 kampe måtte Hillerød

GI acceptere en nedrykning til 1. division, hvor

de blev erstattet af B1921.

Pokalturneringerne

I årets udgave af DONG Cup var Randers Freja

fra 1. division og Næstved BK fra 2.division de

eneste hold i kvartfinalerne, der ikke til dagligt

begik sig i SAS Ligaen.

Mens Næstved BK med et 5-1 nederlag på

hjemmebane blev ekspederet ud af turneringen

af FC København, lykkedes det for Randers

Freja at spille sig frem til semifinalen efter en 3-

2 sejr over Silkeborg efter forlænget spilletid og

straffesparkskonkurrence.

Semifinalen blev dog endestationen for randrusianerne,

der ikke formåede at hente OBs 1-

0 føring efter den første semifinale kamp og

måtte nøjes med 0-0 på hjemmebane tre uger

senere. I den anden semifinale kvalificerede FC

København sig til finalen efter en 1-0 sejr over

Esbjerg i Parken og 0-0 i returopgøret.

Årets pokalfinale blev traditionen tro spillet i

Parken Kristi Himmelfartsdag, hvor 28.481 tilskuere

så OB chokstarte med 2-0 føring efter

mindre end 12 minutters spil på mål af Søren

Berg og Dennis Siim. Christian Lønstrups reducering

syv minutter før tid var ikke nok til at

hindre OB i at vinde deres fjerde pokaltitel.

Damernes pokalfinale blev nærmest traditionen

tro vundet af Fortuna Hjørring, der med en

overbevisende 4-1 sejr over Brøndby vandt deres

tredje pokalfinale i træk og femte titel i alt.

Nordjyderne havde på vej til finalen besejret

Horsens SIK, OB og Thisted.

For de øvrige resultater, stillinger og slutresultater

fra 2002 henviser vi til side 72-86.


De danske klubbers svigtende resultater i de

europæiske turneringer de senere år fik den

konsekvens, at dansk fodbold mistede den direkte

adgang til UEFA Cup’en 2002/2003, som

hidtil var blevet tildelt vinderen af DONG Cup.

Året forinden mistede dansk fodbold den ene

af sine to kvalifikationspladser til Champions

League. Samtidig betød det, at Danmarksmesteren

allerede skulle indtræde i anden kvalifikationsrunde

til Champions League mod tidligere

tredje kvalifikationsrunde.

Det europæiske fodboldforbund, UEFA, baserer

antallet af deltagere fra hvert enkelt land i

de to klubturneringer, Champions League og

UEFA Cup’en, på en rangliste udregnet på baggrund

af resultaterne i de to turneringer gennem

den foregående fem-årige periode.

Med en koefficient på 3.750 for sæsonen

2000/2001 og en gennemsnitlig koefficient på

3.635 for fem-års perioden 1995-2000, har det

ikke vært muligt at komme mellem de 15 bedste

nationer på UEFAs klubrangliste, som har to

eller flere hold enten med direkte adgang eller

kvalifikation til Champions League.

De danske klubbers resultater i sæsonen betød,

at Danmarks samlede koefficient for den

relevante fem-års periode blev reduceret fra

18.175 til 17.175. Danmarks ranglisteplacering

faldt dermed fra en 18. plads til en 21. plads.

Danmarks placering som nummer 21 på

UEFAs klubrangliste gav til sæsonen 2002/2003

følgende pladser til de danske klubhold :

• Danmarksmesteren trådte ind i anden af tre

kvalifikationsrunder til Champions League

• Sølvvinderen, bronzevinderen samt vinderen

af DONG Cup’en trådte ind i kvalifikationsrunden

til UEFA Cup’en

Champions League

Lodtrækningen til anden kvalifikationsrunde

betød, at Danmarksmestrene fra Brøndby IF

skulle møde KS Dinamo Tirana fra Albanien.

DBU Turneringer

Internationale klubturneringer

Brøndby IF vandt det første opgør på hjemmebane

med beskedne 1-0. Sejren blev sikret på

et mål i overtiden af Ruben Bagger. Brøndby IF

satte dog tingene helt på plads med en sikker

4-0 sejr i returkampen i Tirana.

I tredje og sidste kvalifikationsrunde skulle

Brøndby IF op mod norske Rosenborg. En stærk

modstander med mange års erfaring fra Champions

League. Den første kamp i Trondheim

endte med en 1-0 sejr til Rosenborg. Returkampen

i Brøndby endte med en 3-2 sejr til Rosenborg,

som dermed kvalificerede sig til gruppespillet

i Champions League. Brøndby IF skulle

herefter, som alle andre tabere af kampene i

tredje kvalifikationsrunde til Champions League,

deltage i UEFA Cup’ens første runde.

UEFA Cup’en

I kvalifikationsrunden til UEFA Cup’en var Danmark

repræsenteret af pokalvinderne fa OB,

sølvvinderne fra FC København samt bronzevinderne

fra FC Midtjylland.

OB mødte Mypa 47 fra Finland. Finnerne

vandt det første opgør med 1-0, men OB sikrede

sig videre deltagelse ved at vinde returkampen

i Odense med 2-0.

FC København mødte Lokomotiv Tbilisi fra

Georgien – i øvrigt andet år i træk, at FC København

skulle en tur til Georgien. FC København

gik sikkert videre via en 3-1 sejr i København og

en 4-1 sejr i Tbilisi.

FC Midtjylland tabte skuffende med 2-0 til

FK Pobeda fra Makedonien, men satte dog tingene

på plads med en 3-0 sejr på hjemmebane

i Ikast.

Herefter var de fire danske klubber Brøndby

IF, FC København, FC Midtjylland og OB klar til

UEFA Cup’ens 1. runde.

FC København var oppe mod de senere svenske

mestre fra Djurgårdens IF. Det første opgør

i Parken endte 0-0 mens Djurgården trak det

længste strå på hjemmebane ved at besejre FC

København med 3-1.

OB fik en meget svær lodtrækning, idet skulle

møde Celta Vigo fra Spanien, som på det tidspunkt

var tophold i den spanske Primera Division.

Celta Vigo var meget dominerende i det

første opgør i Spanien der endte med en hjemmesejr

på 2-0. I returopgøret i Odense imponerede

OB med en 1-0 sejr. Trods alt vigtige points

på UEFAs klubrangliste konto, men OB var ude

af turneringen.

FC Midtjylland mødte NK Varteks fra Kroatien.

FC Midtjylland vandt det første opgør på

hjemmebane med 1-0, og spillede 1-1 i returkampen

i Kroatien.

Brøndby IF trak Levski Sofia fra Bulgarien.

Bulgarske hold er traditionelt meget stærke på

hjemmebane, og netop den første kamp i Bulgarien

var ingen undtagelse. Levski vandt med

hele 4-1, og gjorde dermed betingelserne meget

vanskelige for Brøndby IF inden returopgøret.

Tilmed måtte Brøndby IF undvære landsholdspilleren

Peter Madsen, der blev udvist i

Bulgarien. Brøndby IF spillede 1-1 i Brøndby og

var derfor også ude af de europæiske turneringer.

Dermed skulle FC Midtjylland som det eneste

hold repræsentere Danmark i UEFA Cup’ens

anden runde. Et skuffende resultat, der ikke gør

det nemmere at avancere på UEFAs klubrangliste

indenfor de nærmeste år.

FC Midtjylland trak RSC Anderlecht fra Belgien.

Anderlecht havde deres storhedsperiode

i firserne, hvor klubben var repræsenteret af

danske landsholdsspillere som Morten Olsen,

Frank Arnesen, Per Frimann, Kenneth Brylle og

Henrik Andersen. Klubben vandt senest UEFA

Cup’en i 1983.

RSC Anderlect havde ikke længere fordums

styrke, men der er stadig international klasse

over holdet. FC Midtjylland tabte 1-3 i Bruxelles

og 0-3 i returopgøret i Ikast. Det skal dog bemærkes

at FC Midtjylland gjorde en særdeles

god figur i den første kamp, hvor holdet misbrugte

flere store målchancer.

>>

69

DBU Årsberetning 2002


DBU Turneringer

UEFA Intertoto Cup 2002

UEFAs Intertoto Cup blev igen i år afviklet som

en cup-turnering over fem spillerunder med

i alt 10 kampdage og sammenlagt 60 deltagende

klubber.

De første 40 af de 60 klubber deltog i første

runde af Intertoto Cup, mens én klub fra hver

af de 12 øverst rangerende lande på UEFAs klubrangliste

indtrådte i anden runde. I tredje

runde indtrådte de otte topseedede klubber fra

de otte øverste lande. De otte øverste hold på

UEFAs klubrangliste var henholdsvis Spanien,

Italien, England, Tyskland, Frankrig, Holland,

Tyrkiet og Grækenland.

De tolv vindere fra turneringens tredje runde

mødtes derefter i seks semifinaler, hvorfra vinderne

mødtes i tre finaler. De tre sammenlagte

vindere kvalificerede sig til UEFA Cup’ens første

runde.

Danmark var i 2002 placeret på en 21. plads

på UEFAs klubrangliste, hvilket var en forringelse

i forhold til 2001 hvor placeringen var en

18. plads. Placeringen som nummer 21 betød, at

DBU kun kunne tilmelde et dansk hold til Intertoto

Cup 2002.

Allerede i begyndelsen af januar undersøgtes

de danske Superligaklubbers interesse for

at deltage i årets Intertoto Cup. Danmarks deltagelse

ved VM i Korea/Japan gav klubberne

en ekstraordinær lang sommerpause. Alligevel

ønskede fire klubber ikke deltagelse i Intertoto

Cup. Med baggrund i klubbernes svigtende interesse

– og prioritering – af turneringen, har

DBU meddelt UEFA, at man ikke deltager fra

dansk side i 2003. Det er samtidig en erkendelse

af, at kampenes terminer ikke harmonerer

godt med afslutningen af SAS Ligaen i foråret

2003.

SAS Ligaen sæsonen 2001/2002 afsluttedes

torsdag den 16. maj 2002, og deadline for tilmelding

af navngivne klubber var torsdag den

30. maj 2002. DBU kunne derfor tilmelde AB til

turneringen som følge af deres 5. plads i SAS Ligaen.

70

DBU Årsberetning 2002

AB mødte i turneringens første runde FC Bate

Borisov fra Hviderusland. Den første kamp i

Hvidrusland endte med en 1-0 sejr til Bate Borisov.

Hviderusserne vandt ugen efter returkampen

på Gladsaxe Stadion med 2-0, og ekspederede

dermed AB ud af turneringenden.

Dansk Tipstjeneste A/S tildelte AB en lumpsum

på 60.000 kroner samt dækning af rejse-

og opholdsudgifter op til et samlet beløb på

140.000 kroner. Dertil modtog AB CHF 50.000

fra UEFA for deltagelsen i turneringens første

runde.

De seks finalister i Intertoto Cup 2002 var:

Stuttgart fra Tyskland mod Lille fra Frankrig,

Fulham fra England mod Bologna fra Italien

samt det rent spanske opgør mellem Malaga

og Villareal.

De samlede vindere, Stuttgart, Fulham og

Malaga, kvalificerede sig dermed til første

runde i UEFA Cup. /pe


DBU Turneringer

71

DBU Årsberetning 2002


DBU Turneringer

Stillinger – Herre DM

Slutstillingen i SAS Ligaen 2001/2002

1. Brøndby IF 33 20 9 4 74-28 +46 69

2. FC København 33 20 9 4 62-25 +37 69

3. FC Midtjylland 33 16 9 8 47-27 +20 57

4. AaB 33 16 6 11 52-45 +7 54

5. AB 33 13 11 9 48-38 +10 50

6. OB 33 13 10 10 56-51 +5 49

7. Esbjerg FB 33 13 6 14 42-44 -2 45

8. Viborg FF 33 10 11 12 46-45 +1 41

9. Silkeborg IF 33 8 8 17 41-50 -9 32

10. AGF 33 7 10 16 42-56 -14 31

11. Vejle B 33 6 10 17 38-72 -34 28

12. Lyngby FC 33 2 9 22 25-92 -67 15

Slutstillingen i 1. division 2001/2002

1. Køge BK 30 21 4 5 62-33 +29 67

2. Farum BK 30 20 6 4 69-33 +36 66

3. HFK Sønderjylland 30 17 4 9 61-50 +11 55

4. BK Frem 30 15 9 6 54-37 +17 54

5. Herfølge BK 30 15 8 7 58-36 +22 53

6. Randers Freja 30 15 6 9 62-38 +24 51

7. AC Horsens 30 12 8 10 39-31 +8 44

8. B 1913 30 11 10 9 42-49 -7 43

9. FC Aarhus 30 11 9 10 42-42 0 42

10. Hvidovre IF 30 8 8 14 43-52 -9 32

11. FC Fredericia 30 7 9 14 45-46 -1 30

12. B 1909 30 8 5 17 46-67 -21 29

13. Brønshøj BK 30 7 7 16 42-63 -21 28

14. B 93 30 7 7 16 37-59 -22 28

15. Kolding FC 30 7 6 17 45-65 -20 27

16. Skive IK 30 3 6 21 36-82 -46 15

Slutstillingen i 2. division 2001/2002

1. BK Skjold 30 18 6 6 62-25 +37 60

2. Ølstykke FC 30 18 5 7 60-32 +28 59

3. HIK 30 17 8 5 52-25 +27 59

4. Holstebro B 30 13 10 7 55-41 +14 49

5. Birkerød IF 30 13 7 10 49-42 +7 46

6. Glostrup FK 30 14 4 12 54-58 -4 46

7. Næstved BK 30 13 6 11 57-50 +7 45

8. Svendborg FB 30 13 6 11 42-37 +5 45

9. Dalum IF 30 10 13 7 41-31 +10 43

10. FC Nordjylland 30 9 13 8 48-35 +13 40

11. Korup IF 30 10 8 12 48-62 -14 38

12. Fremad Amager 30 9 7 14 49-59 -10 34

13. Hjørring IF 30 9 3 18 47-68 -21 30

14. Kalundborg GB 30 5 10 15 33-59 -26 25

15. Næsby BK 30 4 11 15 32-56 -24 23

16. Nørresundby BK 30 4 5 21 26-75 -49 17

72

DBU Årsberetning 2002

Stillingen i SAS-Ligaen 2002/2003

1. FC København 18 11 5 2 30-16 +14 38

2. Brøndby IF 18 8 5 5 36-20 +16 29

3. Farum BK 18 9 0 9 26-35 -9 27

4. AaB 18 8 2 8 25-27 -2 26

5. Esbjerg FB 18 6 7 5 37-36 +1 25

6. FC Midtjylland 18 6 6 6 26-23 +3 24

7. AB 18 5 8 5 23-20 +3 23

8. OB 18 6 5 7 28-26 +2 23

9. AGF 18 6 4 8 26-33 -7 22

10. Køge BK 18 7 1 10 30-40 -10 22

11. Viborg FF 18 5 6 7 31-35 -4 21

12. Silkeborg IF 18 4 5 9 23-30 -7 17

Stillingen i 1. division 2002/2003

1. Herfølge BK 15 11 1 3 37-22 +15 34

2. BK Frem 15 9 3 3 37-24 +13 30

3. Randers Freja 15 9 2 4 34-21 +13 29

4. BK Skjold 15 8 3 4 30-15 +15 27

5. FC Fredericia 15 7 4 4 24-15 +9 25

6. Ølstykke FC 15 7 4 4 38-30 +8 25

7. Vejle B 15 7 4 4 24-22 +2 25

8. HFK Sønderjylland 15 6 4 5 33-28 +5 22

9. B 1913 15 5 4 6 20-26 -6 19

10. FC Aarhus 15 5 2 8 25-28 -3 17

11. AC Horsens 15 4 5 6 22-25 -3 17

12. Brønshøj BK 15 4 4 7 17-22 -5 16

13. B 93 15 4 3 8 21-27 -6 15

14. Hvidovre IF 15 3 3 9 17-34 -17 12

15. HIK 15 3 2 10 15-39 -24 11

16. B 1909 15 2 4 9 24-40 -16 10

Stillingen i 2. division 2002/2003

1. FC Nordjylland 14 13 1 0 43-9 +34 40

2. Dalum IF 15 10 2 3 28-15 +13 32

3. Nykøbing FA 14 10 1 3 39-20 +19 31

4. Glostrup FK 15 9 2 4 33-26 +7 29

5. B. Fremad Amager 15 8 3 4 27-16 +11 27

6. Hjørring IF 15 7 3 5 27-29 -2 24

7. Slagelse B&I 15 7 1 7 34-28 +6 22

8. Holstebro B 15 7 1 7 24-19 +5 22

9. Kolding FC 15 6 2 7 23-31 -8 20

10. Næstved BK 15 5 4 6 32-34 -2 19

11. Kalundborg GB 15 5 2 8 22-34 -12 17

12. Korup IF 15 3 5 7 26-39 -13 14

13. Svendborg FB 15 4 1 10 22-30 -8 13

14. Jetsmark IF 15 3 3 9 14-29 -15 12

15. Skive IK 15 3 1 11 26-44 -18 10

16. Birkerød IF 15 1 4 10 19-36 -17 7


Slutstillingen i Danmarksserien – herrer - 2001/2002

Pulje 1

1. Nykøbing FA 30 22 5 3 89-35 71

2. Nivå-Kokkedal FK 30 17 7 6 74-47 58

3. KB 30 17 5 8 67-40 56

4. FB 30 16 4 10 65-44 52

5. Helsingør IF 30 14 6 10 45-50 48

6. Vedbæk BK 30 11 10 9 67-59 43

7. Vanløse IF 30 11 9 10 47-47 42

8. Virum-Sorgenfri BK 30 11 7 12 53-60 40

9. Døllefjelde Musse IF 30 11 6 13 40-46 39

10. Gladsaxe-Hero BK 30 10 7 13 48-48 37

11. AB 30 10 7 13 56-57 37

12. Hvidovre IF 30 10 6 14 55-66 36

13. Herlev IF 30 10 5 15 46-60 35

14. Lyngby BK 30 11 2 17 65-86 35

15. Hillerød GI 30 6 6 18 35-69 24

16. Lundtofte BK 30 4 6 20 32-70 18

Pulje 2

1. Slagelse B&I 30 20 4 6 68-42 64

2. Roskilde B 1906 30 19 3 8 65-40 60

3. Esbjerg FB 30 18 5 7 74-33 59

4. Brøndby IF 30 17 6 7 81-34 57

5. OB 30 14 8 8 64-55 50

6. BK Avarta 30 15 4 11 61-34 49

7. Køge BK 30 14 7 9 63-48 49

8. AB 70 30 14 6 10 63-50 48

9. Horsens FS 30 14 6 10 61-50 48

10. Albertslund IF 30 13 3 14 55-64 42

11. Holbæk BI 30 8 12 10 45-50 36

12. B 1908 30 8 5 17 34-76 29

13. Skælskør BI 30 7 3 20 39-76 24

14. B 1913 30 5 6 19 28-60 21

15. AC Ballerup 30 6 3 21 46-87 21

16. Tved BK 30 5 5 20 32-80 20

DBU Turneringer

Stillinger – Herre DS

Pulje 3

1. Silkeborg IF 30 21 5 4 80-35 68

2. Herning Fremad 30 18 3 9 73-40 57

3. Jetsmark IF 30 16 7 7 60-48 55

4. Frederikshavn FI 30 14 7 9 67-50 49

5. Varde IF 30 13 8 9 55-43 47

6. Viborg FF 30 11 8 11 53-53 41

7. AGF 30 12 4 14 61-56 40

8. AaB 30 11 7 12 55-53 40

9. Brande IF 30 10 9 11 49-53 39

10. Hobro IK 30 10 8 12 48-56 38

11. Ikast FS 30 11 5 14 47-57 38

12. Sædding/Guldager IF 30 7 13 10 49-57 34

13. Vorup FB 30 9 7 14 47-58 34

14. Aalborg Freja 30 9 7 14 43-57 34

15. Vejgaard BK 30 7 7 16 36-62 28

16. Vejen SF 30 6 5 19 39-84 23

73

DBU Årsberetning 2002


DBU Turneringer

Stillinger – Herre-DS

Slutstillingen i Danmarksseriens Kvalifikationsrække – forår 2002

Pulje 1

1. Værløse BK 14 8 4 2 34-24 28

2. Avedøre IF 14 7 4 3 39-19 25

3. Herfølge BK 14 7 3 4 37-29 24

4. Østerbro IF 14 6 4 4 37-32 22

5. B. Frem Sakskøbing 14 5 3 6 28-29 18

6. Måløv BK 14 3 5 6 23-32 14

7. FC Bornholm 14 3 3 8 23-34 12

8. Prespa FK 14 3 2 9 23-45 11

Pulje 2

1. Farum BK 14 8 4 2 32-16 28

2. Jægersborg BK 14 7 3 4 26-18 24

3. KFUMs BK 14 6 4 4 29-19 22

4. Otterup B&IK 14 7 1 6 20-16 22

5. Fjordager IF 14 6 0 8 26-43 18

6. Kolding BK 14 5 2 7 21-23 17

7. Tårup IF 14 4 2 8 18-31 14

8. Søllerød BK 14 3 4 7 19-25 13

Pulje 3

1. Viby IF 14 7 5 2 30-19 26

2. Brabrand IF 14 7 4 3 32-15 25

3. HFK Sønderjylland 14 7 3 4 30-22 24

4. Lindholm IF 14 6 4 4 21-18 22

5. Vejle B 14 6 3 5 33-35 21

6. Tjørring IF 14 3 3 8 18-29 12

7. Randers Freja 14 3 3 8 15-28 12

8. Thisted FC 14 3 3 8 11-24 12

74

DBU Årsberetning 2002

Stillingen i Danmarksserien – herrer - 2002/2003

Pulje 1

1. Helsingør IF 15 12 0 3 31-18 36

2. Lyngby BK 15 11 2 2 36-16 35

3. Brøndby IF 15 11 0 4 54-20 33

4. AB 70 15 10 1 4 44-32 31

5. KB 15 8 4 3 31-21 28

6. AB 15 9 1 5 33-25 28

7. Albertslund IF 15 8 1 6 35-28 25

8. Roskilde B 1906 15 6 4 5 25-27 22

9. Farum BK 15 6 3 6 21-28 21

10. Nivå-Kokkedal FK 15 4 4 7 26-31 16

11. Jægersborg BK 15 4 4 7 18-26 16

12. Værløse BK 15 4 3 8 21-32 15

13. Døllefjelde-Musse IF 15 2 4 9 12-21 10

14. Vanløse IF 15 2 2 11 16-36 8

15. Østerbro IF 15 2 2 11 12-32 8

16. Gladsaxe-Hero BK 15 1 5 9 18-40 8

Pulje 2

1. Esbjerg FB 15 11 1 3 56-23 34

2. OB 15 10 4 1 40-12 34

3. Holbæk B&I 15 10 1 4 50-18 31

4. Næsby BK 15 9 1 5 34-25 28

5. Herfølge BK 15 7 3 5 32-20 24

6. FB 15 7 2 6 31-25 23

7. Køge BK 15 6 4 5 34-28 22

8. Vedbæk BK 15 5 5 5 32-29 20

9. BK Avarta 15 4 8 3 23-28 20

10. Avedøre IF 15 5 3 7 20-26 18

11. Otterup B&IK 15 4 4 7 27-35 16

12. B 1908 15 5 1 9 23-45 16

13. Hvidovre IF 15 5 0 10 21-50 15

14. KFUMs BK 15 4 2 9 22-36 14

15. Virum-Sorgenfri BK 15 4 1 10 23-47 13

16. HFK Sønderjylland 15 1 6 8 17-38 9

Pulje 3

1. AaB 15 10 3 2 40-18 33

2. Silkeborg IF 15 11 0 4 38-24 33

3. AGF 15 8 3 4 38-23 27

4. Nørresundby BK 15 7 2 6 23-22 23

5. Brabrand IF 15 7 1 7 32-24 22

6. Horsens FS 15 7 2 6 26-18 23

7. Viborg FF 15 7 1 7 32-32 22

8. Brande IF 15 6 4 5 25-25 22

9. Lindholm IF 15 7 1 7 25-26 22

10. Hobro IK 15 7 1 7 20-25 22

11. Ikast FS 15 6 3 6 30-32 21

12. Viby IF 15 5 3 7 32-31 18

13. Herning Fremad 15 5 3 7 34-38 18

14. Varde IF 15 5 2 8 23-33 17

15. Sædding/Guldager IF 15 3 2 10 18-33 11

16. Frederikshavn FI 15 3 1 11 10-35 10


Slutstillingen i Danmarksseriens Kvalifikationsrække – efterår 2002

Pulje 1

1. Ballerup IF 14 9 3 2 43-23 30

2. FK Prespa 14 6 4 4 32-25 22

3. Måløv BK 14 6 4 4 27-21 22

4. FC Bornholm 14 6 3 5 38-32 21

5. Hillerød GI 14 6 2 6 26-25 20

6. Herlev IF 14 5 1 8 27-35 16

7. B. Frem Sakskøbing 14 5 1 8 28-43 16

8. Lyngby BK 14 3 2 9 35-52 11

Pulje 2

1. Vejen SF 14 10 2 2 33-10 32

2. Lundtofte BK 14 8 4 2 22-13 28

3. Fjordager IF 14 6 5 3 28-18 23

4. Skælskør BI 14 7 2 5 24-20 23

5. Tved BK 14 6 2 6 15-22 20

6. B 1913 14 5 3 6 17-15 18

7. Søllerød BK 14 2 3 9 16-30 9

8. Tårup IF 14 1 1 12 9-36 4

Pulje 3

1. Vejle B. 14 10 2 2 30-13 32

2. Thisted FC 14 9 2 3 24-13 29

3. Kolding B. 14 8 2 4 30-17 26

4. Tjørring IF 14 7 3 4 21-21 24

5. Vorup FB 14 5 4 5 20-23 19

6. Vejgaard BK 14 5 2 7 17-22 17

7. Aalborg Freja 14 4 0 10 24-33 12

8. Randers Freja 14 0 1 13 6-30 1

Oprykningskampe til Danmarksseriens Kvalifikationsrække – forår 2003

Aarup BK-Stenløse BK 3-2

Stenløse BK-Aarup BK 5-2

Sundby BK-Vildbjerg SF 3-1

Vildbjerg SF-Sundby BK 0-0

Oprykkere: Stenløse BK og Sundby BK

DBU Turneringer

Stillinger – Herre-DS

75

DBU Årsberetning 2002


DBU Turneringer

Stillinger – Dame-DM

Slutstilling, Dame-DM, Elitedivisionen – 2001/2002

1. Fortuna Hjørring 28 22 3 3 133-36 +97 69

2. Brøndby IF 28 20 5 3 95-25 +70 65

3. Skovbakken 28 19 5 4 114-35 +79 62

4. OB 28 16 3 9 85-55 +30 51

5. FV København 28 12 3 13 58-72 -14 39

6. Vejle B. 28 7 4 17 32-54 -22 25

7. Horsens SIK 28 3 1 24 18-124 -106 10

8. Hillerød GI 28 1 0 27 10-144 -134 3

Slutstilling, Dame-DM, 1. division – forår 2002

1. B 1921 14 10 2 2 48-28 +20 35

2. Team Viborg 14 7 4 3 31-18 +13 25

3. B 52/AFC 14 6 2 6 42-31 +11 25

4. Lunde GIF 14 7 3 4 32-28 +4 25

5. Skovlunde IF 14 6 2 6 24-23 +1 24

6. Varde IF 14 6 4 4 26-22 +4 22

7. Vojens BI 14 3 0 11 24-47 -23 11

8. BK Skjold 14 1 3 10 13-43 -30 6

Stilling, Dame-DM, Elitedivisionen – 2002/2003

1. Brøndby IF 12 11 0 1 50-12 +38 33

2. Fortuna Hjørring 12 9 0 3 46-10 +36 27

3. OB 12 8 1 3 38-9 +29 25

4. Skovbakken 12 8 0 4 42-23 +19 24

5. FV København 12 6 1 5 27-22 +5 19

6. Vejle B 12 2 0 10 7-29 -22 6

7. B 1921 12 2 0 10 8-72 -64 6

8. Horsens SIK 12 1 0 11 11-52 -41 3

Stilling, Dame-DM, 1. division – 2002/2003

1. Skovlunde IF 12 7 4 1 37-12 +25 25

2. Vejlby IK 12 8 0 4 34-25 +9 24

3. Varde IF 12 7 2 3 34-20 +14 23

4. Vojens BI 12 7 1 4 26-20 +6 22

5. Køge BK 12 7 1 4 30-25 +5 22

6. Team Viborg 12 6 2 4 32-20 +12 20

7. B 52/AFC 12 5 2 5 19-21 -2 17

8. Lunde GIF 12 5 1 6 27-35 -8 16

9. Thisted FC 12 3 2 7 22-34 -12 11

10. Hillerød GI Damer 12 3 2 7 19-38 -19 11

11. BK Skjold 12 2 2 8 17-35 -18 8

12. Raklev GI 12 2 1 9 23-35 -12 7

76

DBU Årsberetning 2002

Stillinger – Dame-DS

Slutstilling, Dame-DS, forår 2002

Pulje 1

1. FB 11 10 1 0 47-5 31

2. Brøndby IF 11 8 1 2 48-16 25

3. Køge BK 11 8 0 3 30-15 24

4. Raklev G&I 11 8 0 3 35-23 24

5. Skårup IF 11 7 1 3 47-19 22

6. Vipperød BK 11 6 3 2 33-12 21

7. Bårse IF 11 6 0 5 47-27 18

8. Brønshøj BK 11 4 0 7 18-31 12

9. Tårnby BK 11 2 1 8 10-37 7

10. Hvidovre IF 11 2 1 8 7-40 7

11. Ringsted Damer 11 1 0 10 8-62 3

12. Svaneke/Poulsker 11 0 0 11 6-49 0

Pulje 2

1. Thisted FC 11 9 0 2 38-7 27

2. Vejlby IK 11 8 2 1 37-15 26

3. Lysabild SG 11 6 2 3 28-16 20

4. B 67 11 6 1 4 34-17 19

5. Herning FC 11 5 3 3 25-15 18

6. OB 11 5 2 4 20-19 17

7. Fortuna Hjørring 11 5 2 4 18-18 17

8. Kolding IF 11 5 0 6 25-26 15

9. Vorup FB 11 4 1 6 23-24 13

10. Ikast FS 11 3 1 7 14-36 10

11. Vejgaard BK 11 2 0 9 14-49 6

12. Grønbjerg IF 11 0 2 9 6-40 2

Slutstilling, Dame-DS, efterår 2002

Pulje 1

1. Brøndby IF 9 8 1 0 41-14 25

2. Bårse IF 9 6 1 2 44-12 19

3. FB 9 6 1 2 34-9 19

4. Skårup IF 9 5 0 4 24-19 15

5. Brønshøj BK 9 5 0 4 30-27 15

6. Hvidovre IF 9 4 2 3 25-16 9

7. Vipperød BK 9 4 0 5 34-27 12

8. Tårnby BK 9 2 1 6 22-31 7

9. Svaneke/Poulsker 9 1 0 8 18-47 3

10. Ringsted Damer 9 1 0 8 4-74 3

Pulje 2

1. OB 9 8 1 0 36-6 25

2. Kolding IF 9 6 0 3 26-9 18

3. Lysabild SG 9 5 1 3 27-17 16

4. Herning FC 9 5 0 4 22-13 15

5. B 67 9 5 0 4 28-25 15

6. Fortuna Hjørring 9 5 0 4 16-18 15

7. Vorup FB 9 4 0 5 20-22 12

8. Vejgaard BK 9 3 1 5 22-32 10

9. Ikast FS 9 2 0 7 15-35 6

10. Grønbjerg IF 9 0 1 8 3-38 1

Kvalifikationskampe til Dame-DS 2003

ÅIF/Knudsker-NB/Rudbjerg 0-3*

*Hjemmehold taberdømt

Oprykker: NB/Rudbjerg


DONG CUP - 2001/02

Kvartfinaler

Næstved BK - FC København 1-5

OB - AaB 5-4*

Esbjerg FB - AB 1-0

Randers Freja - Silkeborg IF 3-2

* Efter straffespark. 1-1 efter ordinær- og forlænget spilletid.

Semifinaler

Esbjerg FB - FC København 0-0

FC København - Esbjerg FB 1-0

Randers Freja - OB 0-0

OB - Randers Freja 1-0

Finale

FC København – OB 1-2

DONG CUP - 2002/03

1. omgang

Tjørring IF - Holstebro B 1-4

Vildbjerg SF - Hjørring AIK Frem 2-4

Viborg Sdr. IK - Aalborg Freja 2-0

Viby IF - Frederikshavn FI 2-5

Herning KFUM - Jetsmark IF 4-2

Brønderslev IF - FC Nordjylland 0-3

Dronningborg BK - Hjørring IF 0-2

Løgstør IF - Nørresundby BK 0-7

BK Marienlyst - Tårup IF 0-2

Esbjerg IF 92 - Dalum IF 6-5*

Billund IF - Korup IF 2-3

Egebjerg F. - Svendborg FB 0-2

Krogsbølle/Roerslev FK - Næsby BK 1-4

Vejen SF - Sædding/Guldager IF 4-2

Vinding SF - Thurø BK 1-4

Søndersø BK - Nr. Snede GF 5-6**

Roskilde B 1906 - B 1908 2-3

BK Fremad Amager - HIK 6-3

Glostrup FK - IF »Skjold« Birkerød 1-2

Tved BK - Næstved BK 0-5

Østerbro IF - FB 0-4

Nykøbing FA - AB 70 4-0

Maribo BK - FK Prespa 1-3***

Vedbæk BK - Kalundborg GB 2-3

KFUM BK, Roskilde - FC Bornholm 1-2

Stenløse BK - Ølstykke FC 0-1

Amager FF - Albertslund IF 1-3

Fredensborg BI - Sundby B. 5-4**

Lejre/Osted - Døllefjelde-Musse IF 5-0

Trundholm FC - Nivå-Kokkedal FK 0-3

Vejleåparkens BK - BK Skjold 2-5

Sorø IF »Freja« - Værløse BK 1-3

* Efter straffespark. 1-1 efter ordinær- og forlænget spilletid.

** Efter straffespark. 2-2 efter ordinær- og forlænget spilletid.

*** 1-1 efter ordinær spilletid.

DBU Turneringer

Landspokalturneringen – herrer

2. omgang

Thurø BK - FC Nordjylland 0-2

Hjørring AIK Frem - FC Aarhus 1-2

Viborg Sdrm. IK - Svendborg FB 1-4

Nørresundby BK - FC Fredericia 1-2

Frederikshavn FI - Kolding FC 1-4

Tårup IF - Skive IK 0-1

Esbjerg IF 92 - B 1909 1-7

Nr. Snede GF - Vejen SF 2-1

Holstebro B - Korup IF 5-3

Herning KFUM - Hjørring IF 1-2*

FB - Nivå-Kokkedal FK 1-3*

Brønshøj BK - Ølstykke FC 1-0 **

Albertslund IF - Hvidovre IF 0-3

FC Bornholm - Fremad Amager 1-0

B 1908 - Nykøbing FA 1-3

Næsby BK - B 93 2-1

FK Prespa - Værløse BK 1-0

Fredensborg BI - Kalundborg GB 1-3

Næstved BK - IF »Skjold« Birkerød 4-0

Lejre/Osted - BK Skjold

* 1-1 efter ordinær spilletid.

**o-o efter ordinær spilletid.

0-4

3. omgang

FC Nordjylland - Vejle B 6-7*

Randers Freja - FC Fredericia 3-0

Hjørring IF - FC Aarhus 1-4

Holstebro B - AC Horsens 2-0

Næsby BK - Skive IK 1-2**

Nr. Snede GF - Kolding FC 0-1

Svendborg FB - HFK Sønderjylland 2-6

B 1909 - BK Skjold 2-5 **

Lyngby BK - Herfølge BK 0-3

Nivå-Kokkedal FK - B 1913 2-1

FK Prespa - Hvidovre IF 1-0

FC Bornholm - BK Frem 1-4

Nykøbing FA - Brønshøj BK 0-3

Kalundborg GB - Næstved BK 2-3

* Efter straffespark. 2-2 efter ordinær- og forlænget spilletid.

** 1-1 efter ordinær spilletid.

4. omgang

Køge BK - Esbjerg FB 1-3

Kolding FC - Silkeborg IF 0-4

FC Aarhus - BK Frem 2-1

BK Skjold - Randers Freja 4-2

FK Prespa - Skive IK 1-5

Nivå-Kokkedal FK - Næstved BK 1-5

Holstebro B - Farum BK 0-2

Brønshøj BK - Herfølge BK 3-4*

Vejle B - HFK Sønderjylland 1-0

Viborg FF - AGF

* 1-1 efter ordinær spilletid.

3-0

5. omgang

Næstved BK - Vejle B 2-1*

AaB - Silkeborg IF 3-0

AB - FC Midtjylland 1-2

BK Skjold - Esbjerg FB 1-2

Herfølge BK - FC København 0-2

Brøndby IF - OB 4-2**

Skive IK - Farum BK 0-2

FC Aarhus - Viborg FF

* 1-1 efter ordinær spilletid.

0-3

** Efter straffespark. 1-1 efter ordinær- og forlænget spilletid.

Kvartfinalerne

Onsdag den 9. april 2003

Brøndby IF - FC København

Viborg FF - Farum BK

FC Midtjylland - Esbjerg FB

Næstved BK - AaB

Semifinalerne

Torsdag den 24. april og

torsdag den 8. maj 2003

Finalen

Torsdag den 29. maj 2003

77

DBU Årsberetning 2002


DBU Turneringer

Landspokalturneringen – damer

Landspokalturneringen for damer 2001/02

Semifinaler

Brøndby IF - Vejle B 7-1

Horsens SIK - Fortuna Hjørring 1-4

Finale

Brøndby IF - Fortuna Hjørring 1-4

Landspokalturneringen for damer 2002/03

1. omgang

Køge BK - Hvidovre IF 7-0

Raklev GI - Bårse IF 3-4

Tårnby BK - Vipperød BK 0-4

Tarup-Pårup IF - Kolding IF 0-5

Drigstrup/Munkebo - B 67 3-6

Brønderslev IF - Vorup FB 1-8

Grindsted/Billund - Bramming B 8-1

Randers Freja - Thisted FC 0-10

Vokslev IF - Vejlby IK 1-6

NB/Rudbjerg - Skårup IF 3-8

Brede IF - Svaneke/Poulsker 4-5

Lillerød IF - Brønshøj BK 1-2

2. omgang

Skovlunde IF - FV København 1-4

Køge BK - Hillerød GI 2-0

Vipperød BK - Bårse IF 3-4

B 67 - Vejle B 0-6

Thisted FC - B 52/AFC 2-1

Svaneke/Poulsker - B 1921 0-8

Brønshøj BK - BK Skjold 1-0

Kolding IF - Skårup IF 1-2

Grindsted/Billund - Varde IF 0-1

Lunde GIF - Vojens BI 9-1

Vejlby IK - Horsens SIK 0-4

Vorup FB - Team Viborg 0-7

3. omgang

Fortuna Hjørring - IK Skovbakken 2-3

FV København - Brøndby IF 0-5

Horsens SIK - OB 1-3

Brønshøj BK - B 1921 1-3

Bårse IF - Køge BK 2-3

Skårup IF - Lunde G&IF 0-2*

Team Viborg - Thisted FC 4-2

Varde IF - Vejle B

* 0-0 efter ordinær spilletid

1-4

78

DBU Årsberetning 2002

Kvartfinaler

Tirsdag den 22. april 2003

Køge BK - IK Skovbakken

Lunde G&IF - Vejle B

OB - Brøndby IF

Team Viborg - B1921

Semifinaler

Onsdag den 30. april 2003

Finale

Fredag den 16. maj 2003


SAS Liga 1. division 2. division Ialt

16. omgang 7.247 2.923 10.170

17. omgang 7.542 3.071 10.613

18. omgang 12.812 3.137 15.949

19. omgang 9.420 3.714 13.134

20. omgang 31.528 6.405 3.490 41.423

21. omgang 32.025 8.479 3.721 44.225

22. omgang 29.122 5.463 3.130 37.715

23. omgang 34.483 7.098 2.144 43.725

24. omgang 40.776 4.598 3.026 48.400

25. omgang 33.840 8.816 2.588 45.244

26. omgang 27.455 6.063 3.029 36.547

27. omgang 32.441 6.958 3.308 42.707

28. omgang 45.133 4.583 2.690 52.406

29. omgang 33.419 5.406 2.511 41.336

30. omgang 36.342 4.513 3.133 43.988

31. omgang 39.755 39.755

32. omgang 58.760 58.760

33. omgang 63.043 63.043

I alt 538.122 105.403 45.615 689.140

Forår 2002

Fald/stigning i % 1,84 -23,80 10,79

Gennemsnit pr. kamp: 6.406 878 380

Forår 2001

Fald/stigning i % 3,62 17,76 -23,61

Gennemsnit pr. kamp: 6.290 1.087 343

Forår 2000

Fald/stigning i % 14,72 -25,14 2,28

Gennemsnit pr. kamp: 6.070 923 449

Superliga

Hjemme Ude Ialt

Brøndby IF 107.995 83.316 191.311

FC København 139.090 42.983 182.073

AGF 56.071 43.290 99.361

OB 38.874 43.744 82.618

AaB 54.772 26.143 80.915

Silkeborg IF 26.162 51.210 77.372

Vejle B 21.240 45.721 66.961

AB 18.034 47.407 65.441

Viborg FF 24.214 38.344 62.558

Esbjerg FB 20.733 41.356 62.089

Lyngby FC 10.444 43.227 53.671

FC Midtjylland 20.493 31.381 51.874

I alt 538.122

DBU Turneringer

Tilskuertal – forår 2002

1. division

Hjemme Ude Ialt

Farum BK 11.437 10.921 22.358

HFK Sønderjylland 11.284 7.846 19.130

Køge BK 11.755 6.582 18.337

BK Frem 11.603 5.955 17.558

Herfølge BK 6.448 7.411 13.859

B 1913 3.244 9.988 13.232

B 1909 7.986 5.078 13.064

FC Aarhus 7.437 5.069 12.506

Kolding FC 6.258 5.782 12.040

Hvidovre IF 4.030 7.192 11.222

B 93 4.132 6.717 10.849

FC Fredericia 3.723 6.431 10.154

AC Horsens 3.903 5.963 9.866

Randers Freja 4.369 5.382 9.751

Brønshøj BK 4.325 4.500 8.825

Skive IK 3.469 4.640 8.109

I alt 105.403

2. division

Hjemme Ude Ialt

Næstved IF 6.438 3.784 10.222

BK Fremad Amager 5.476 2.218 7.694

Næsby BK 3.607 3.474 7.081

Kalundborg GB 3.562 3.515 7.077

Svendborg FB 3.077 3.714 6.791

Ølstykke FC 3.856 2.631 6.487

Holstebro B 1.596 3.450 5.046

BK Skjold 2.803 2.076 4.879

Hjørring IF 2.133 2.661 4.794

Korup IF 1.371 3.423 4.794

Dalum IF 1.940 2.831 4.771

HIK 2.134 2.631 4.765

FC Nordjylland 2.281 2.140 4.421

Nørresundby BK 1.118 3.172 4.290

Glostrup FK 2.470 1.679 4.149

Skjold Birkerød 1.753 2.216 3.969

I alt 45.615

79

DBU Årsberetning 2002


DBU Turneringer

Tilskuertal – efterår 2002

Superligaen 1. division 2. division I alt

1. omgang 38.372 5.041 2.773 46.186

2. omgang 34.954 6.755 4.190 45.899

3. omgang 42.491 4.084 2.976 49.551

4. omgang 33.279 6.777 4.199 44.255

5. omgang 56.896 6.509 5.500 68.905

6. omgang 30.984 6.815 5.491 43.290

7. omgang 41.667 5.539 4.875 52.081

8. omgang 46.831 6.714 2.603 56.148

9. omgang 40.762 7.545 3.905 52.212

10. omgang 34.842 5.418 2.898 43.158

11. omgang 44.092 4.341 3.774 52.207

12. omgang 39.452 4.561 4.014 48.027

13. omgang 36.295 4.895 5.218 46.408

14. omgang 43.307 4.895 2.469 50.671

15. omgang 33.679 5.546 2.646 41.871

16. omgang 38.073 38.073

17. omgang 30.300 30.300

18. omgang 33.381 33.381

Ialt 699.657 85.435 57.531 842.623

Efterår 2002

Fald/stigning i % 23,65 -32,45 39,65

Gennemsnit pr. kamp: 6.478 712 479

Efterår 2001

Fald/stigning i % -4,11 3,33 -9,5

Gennemsnit pr. kamp 5.239 1.054 343

Efterår 2000

Fald/stigning i % -3,45 23,94 17,34

Gennemsnit pr. kamp: 5.464 1.020 379

Superliga

Hjemme Ude Ialt

FC København 189.354 60.972 250.326

Brøndby IF 109.559 109.261 218.820

AGF 81.113 48.391 129.504

AaB 78.969 43.260 122.229

Farum BK 23.066 78.318 101.384

Silkeborg IF 28.366 64.038 92.404

OB 48.131 43.708 91.839

Esbjerg FB 37.666 49.698 87.364

AB 32.813 52.396 85.209

Viborg FF 29.219 53.294 82.513

Køge BK 20.531 53.592 74.123

FC Midtjylland 20.870 42.729 63.599

I alt 699.657

80

DBU Årsberetning 2002

1. division

Hjemme Ude Ialt

Vejle B 10.714 7.781 18.495

BK Frem 12.218 5.294 17.512

Herfølge BK 6.234 7.504 13.738

HFK Sønderjylland 10.404 3.234 13.638

Randers Freja 5.954 5.847 11.801

FC Fredericia 2.912 8.270 11.182

Hvidovre IF 3.830 6.588 10.418

Ølstykke FC 4.929 5.436 10.365

B 1913 3.588 6.511 10.099

Skjold 3.990 5.584 9.574

B 1909 3.068 5.190 8.258

B 93 3.464 4.567 8.031

AC Horsens 4.321 2.797 7.118

HIK 2.457 4.560 7.017

Brønshøj BK 3.108 3.887 6.995

FC Aarhus 4.244 2.385 6.629

I alt 85.435

2. division

Hjemme Ude Ialt

Nykøbing FA 9.319 3.156 12.475

Fremad Amager 8.954 3.164 12.118

Slagelse BI 6.328 5.482 11.810

Næstved IF 6.274 5.326 11.600

Skive IK 3.187 3.780 6.967

FC Nordjylland 2.905 4.059 6.964

Kolding FC 2.627 3.745 6.372

Glostrup FK 1.889 4.182 6.071

Kalundborg GB 2.952 2.757 5.709

Svendborg FB 3.155 2.539 5.694

Jetsmark IF 1.477 4.171 5.648

Dalum IF 1.710 3.605 5.315

Hjørring IF 2.140 3.020 5.160

Skjold Birkerød 1.583 3.286 4.869

Holstebro B 1.685 2.464 4.149

Korup IF 1.346 2.795 4.141

I alt 57.531


A-rækken

Semifinaler

Farum-Køge 4-3

Skovbakken-Randers Freja 3-0

Finaler

Farum-Skovbakken 3-1

Skovbakken-Farum 2-5

Vinder: Farum BK

Landspokalturneringen for Veteraner 2002

Kvartfinaler

Horsens-Esbjerg 2-1

Næstved-Skovshoved 3-4

Dalum-Skagen 2-1

KB-Kastrup 1-5

Semifinaler

Skovshoved-Horsens 6-4*

Kastrup-Dalum 2-1

Finale

Skovshoved-Kastrup 0-1

* Efter straffespark. 2-2 efter ordinær- og forlænget spilletid.

B-rækken Øst

DBU Turneringer

Paaskebrød U/21-turneringen

Kvartfinaler

Friheden-Nordvestsjællandsalliancen 1-5

B 1908-Birkerød 1-2

Kastrup-Slagelse 1-3

B 1903-Herlev 3-4

Semifinaler

Nordvestsjællandsalliancen-Slagelse 5-1

Herlev-Birkerød 0-2

Finale

Birkerød-Nordvestsjællandsalliancen 1-4

Landspokalturneringen for Old Boys 2002

Kvartfinaler

Brøndby-Slagelse 4-0

AGF-Dalum 11-2

B 1913-Vaarst/Fjellerad 4-1

Skovshoved-Vanløse 3-2

Semifinaler

B 1913-Brøndby 5-6

AGF-Skovshoved 3-0

Finale

AGF-Brøndby 5-3**

** 3-3 efter ordinær spilletid.

B-rækken Vest

Kvartfinaler

Erritsø-Tjørring 0-2

AIA/Tranbjerg-Tårs/Ugilt 8-2

Grenaa-Aulum 3-2

Næsby-BK Vestkysten 2-1

Semifinaler

Tjørring-Grenaa 6-1

AIA/Tranbjerg-Næsby 5-1

Finale

Tjørring-AIA/Tranbjerg 3-2

Old Boys og Veteraner

Danmarksmesterskabet for Old Boys 2002

Pulje 1

Hasle-Brøndby 3-2

Brøndby-Skovshoved 3-0***

Skovshoved-Hasle 4-0

Pulje 2

B 1921-B 1913 1-2

AGF-B 1921 4-0

B 1913-AGF 0-5

Finale

Brøndby-AGF 3-1

*** Vundet uden kamp.

81

DBU Årsberetning 2002


DBU Turneringer

Inde-DM

Herreseniorer

Pulje A

Vivild IF–Kolding IF 2-3

BK Avarta–BK Skjold 2-3

BK Skjold–Vivild IF 1-4

BK Avarta–Kolding IF 3-5

Kolding IF–BK Skjold 4-1

Vivild IF–BK Avarta 4-2

Pulje B

Ølstykke FC–Nykøbing FA 1-3

B 1913–Hobro IK 2-5

Nykøbing FA–B 1913 5-5

Hobro IK–Ølstykke FC 6-0

Ølstykke FC–B 1913 3-6

Nykøbing FA–Hobro IK 0-4

Pulje C

Østerbro IF–Køge BK 2-7

Farum BK–FC Nordjylland 2-1

Køge BK–Farum BK 2-6

FC Nordjylland–Østerbro IF 5-3

Østerbro IF–Farum BK 1-5

Køge BK–FC Nordjylland 5-1

Kvartfinaler

Hobro IK-Vivild IF 2-3

Kolding IF-FC Nordjylland 4-5

Farum BK-Nykøbing FA 2-3

B1913-Køge BK 2-5

Semifinaler

FC Nordjylland-Nykøbing FA 4-5

Vivild IF-Køge BK 2-7

3.-4. pladsen

FC Nordjylland-Vivild IF 1-2*

Finale

Nykøbing FA-Køge BK 2-4

* efter Golden goal

82

DBU Årsberetning 2002

Dameseniorer

Pulje A

FB–OB 0-4

Køge BK –Fortuna Hjørring 1-8

OB–Køge BK 4-1

Fortuna Hjørring–FB 8-2

FB–Køge BK 5-1

Fortuna Hjørring–OB 3-3

Pulje B

Lunde G&IF–Brøndby IF 0-7

B1921–Skovbakken 3-4

Brøndby IF–B1921 4-3

Skovbakken–Lunde G&IF 7-3

Lunde G&IF–B1921 3-1

Skovbakken–Brøndby IF 6-3

Pulje C

Horsens SIK–Hillerød GI 1-7

Ringsted Damer–Vejle B 2-6

Hillerød GI–Ringsted Damer 8-3

Vejle B–Horsens SIK 4-1

Horsens SIK–Ringsted Damer 4-3

Vejle B–Hillerød GI 4-1

Kvartfinaler

Skovbakken–OB 5-2

Fortuna Hjørring–Horsens SIK 5-4*

Vejle B–FB 5-2

Brøndby IF–Hillerød GI 4-3*

Semifinaler

Skovbakken–Vejle B 6-1

Fortuna Hjørring–Brøndby IF 1-3

Kampen om bronzemedaljer

Vejle B–Fortuna Hjørring 3-4

Finale

Skovbakken–Brøndby IF 5-3

* efter Golden goal

Damejuniorer

Pulje A

AaIF/Knudsker–Vejle B 1-4

Tåstrup B70–BK Rødovre 1-5

Vejle B–Tåstrup B70 7-1

BK Rødovre–AaIF/Knudsker 3-2

AaIF/Knudsker–Tåstrup B70 1-5

BK Rødovre–Vejle B 4-4

Pulje B

OB–Hvidovre IF 1-2

Brøndby IF–Præstø IF 1-2

Hvidovre IF–Brøndby IF 3-1

Præstø IF–OB 4-1

OB–Brøndby IF 6-1

Præstø IF–Hvidovre IF 3-3

Pulje C

Ringsted Damer–Skovlunde IF 1-4

B 1921–ASV Als 3-5

Skovlunde IF–B 1921 3-1

ASV Als–Ringsted Damer 5-4

Ringsted Damer–B 1921 3-6

ASV Als–Skovlunde IF 3-3

Kvartfinaler

Præstø IF–BK Rødovre 5-3

Vejle B-B1921 7-3

Skovlunde IF–OB 2-1

Hvidovre IF–ASV Als 2-3*

Semifinaler

Præstø IF–Skovlunde IF 1-0

Vejle B–ASV Als 2-1

Kamp om bronzemedaljerne

Skovlunde IF–ASV Als 1-2

Finale

Præstø IF–Vejle B 1-8

* efter Golden goal


Herreynglinge

Pulje A

IK Viking Rønne–AIA/Tranbjerg 0-3

KB–Køge BK 4-2

AIA/Tranbjerg–KB 4-5

Køge BK– IK Viking Rønne 5-1

IK Viking Rønne –KB 0-5

AIA/Tranbjerg–Køge BK 6-2

Pulje B

Holbæk B&I–AB 3-6

B 93–Midtals IF 5-5

AB–B 93 4-5

Midtals IF–Holbæk B&I 3-10

Holbæk B&I–B 93 5-3

AB–Midtals IF 6-5

Pulje C

Nykøbing FA–BK Fremad Amager 4-2

Dragsholm FK–Silkeborg IF 5-5

BK Fremad Amager–Dragsholm FK 1-4

Silkeborg IF-Nykøbing FA 3-6

Nykøbing FA–Dragsholm FK 4-2

BK Fremad Amager–Silkeborg IF 4-4

Pulje D

B 1913–Østerbro IF 6-4

Roskilde B 1906–Herfølge BK 4-5

Østerbro IF–Roskilde B 1906 1-9

Herfølge BK–B 1913 4-5

B 1913–Roskilde B 1906 8-4

Østerbro IF–Herfølge BK 0-10

Kvartfinaler

KB–Holbæk B&I 5-4

Nykøbing FA–Herfølge BK 3-6

AIA/Tranbjerg–AB 0-6

Dragsholm FK-B1913 2-4

Semifinaler

KB–Herfølge BK 2-4

AB-B1913 5-4*

Kampen om bronzemedaljer

KB-B1913 3-5

Finale

Herfølge BK–AB 3-2

* efter Golden goal

Herrejuniorer

Pulje A

AaIF–Skovbakken IK 2-5

AB 70–AB 1-3

Skovbakken IK-AB 70 7-2

AB–AaIF 5-3

AaIF-AB 70 3-1

Skovbakken IK–AB 5-2

Pulje B

Herfølge BK-Vallensbæk IF 5-2

Uldum IK–BK Union 8-0

Vallensbæk IF-Uldum IK 0-6

BK Union–Herfølge BK 3-7

Herfølge BK–Uldum IK 1-6

Vallensbæk IF–BK Union 1-4

Pulje C

Nykøbing FA-Kalundborgalliancen 7-3

Brønshøj BK–Haderslev FK 4-3

Kalundborgalliancen–Brønshøj BK 4-2

Haderslev FK-Nykøbing FA 2-8

Nykøbing FA–Brønshøj BK 15-4

Kalundborgalliancen–Haderslev FK 5-4

Pulje D

B 1913–BK Frem 2-5

BK Avarta–Solrød FC 2-2

BK Frem– BK Avarta 7-2

Solrød FC-B 1913 3-3

B 1913– BK Avarta 4-0

BK Frem–Solrød FC 3-2

Kvartfinaler

Skovbakken IK–Herfølge BK 3-5

Nykøbing FA-B1913 8-4

AB–Uldum IK 3-1

Kalundborgalliancen–BK Frem 2-6

Semifinaler

Herfølge BK-Nykøbing FA 7-2

AB–BK Frem 3-2

Kampen om bronzemedaljerne

Nykøbing FA–BK Frem 7-5

Finale

Herfølge BK–AB 2-6

DBU Turneringer

83

DBU Årsberetning 2002


DBU Turneringer

Ungdoms-DM

Slutstillingen i Ynglinge-Ligaen 2002

1. Lyngby BK 22 58-33 42

2. Brøndby IF 22 50-35 40

3. AaB 22 48-33 40

4. KB 22 50-37 35

5. B 1913 22 46-35 35

6. AGF 22 51-52 34

7. Farum BK 22 46-42 33

8. Esbjerg FB 22 50-40 31

9. OB 22 26-31 26

10. Vejle B 22 29-54 23

11. AB 22 28-56 20

12. B 93 22 38-72 11

Stilling, Ynglinge-Divisionen, forår 2002

Pulje 1

1. BK Frem 10 29-12 24

2. Nykøbing FA 10 35-22 18

3. Helsingør IF 10 19-16 15

4. B 1903 10 22-21 12

5. Hvidovre IF 10 15-31 10

6. Holbæk B&I 10 17-35 10

Pulje 2

1. Næstved IF 10 29-13 23

2. Svendborg FB 10 32-12 20

3. AC Horsens 10 20-22 16

4. HFK Sønderjylland 10 26-30 14

5. Køge BK 10 11-22 6

6. Kolding FC 10 12-31 4

Pulje 3

1. Silkeborg IF 10 28-13 25

2. Ikast FS 10 37-18 22

3. Thisted FC 10 25-32 13

4. Viborg FF 10 25-28 11

5. Randers Freja 10 24-38 8

6. Skovbakken IK 10 20-30 7

Oprykningskamp til Ynglinge,

2. division, efterår 2002

FS Amager-FC Bornholm 4-0

84

DBU Årsberetning 2002

Slutstilling, Ynglinge 1. division, efterår 2002

1. Silkeborg IF 14 49-24 31

2. BK Frem 14 47-27 28

3. AC Horsens 14 38-31 27

4. Ikast FS 14 42-34 23

5. Svendborg FB 14 29-32 19

6. Helsingør IF 14 32-36 16

7. Næstved IF 14 30-44 7

8. Nykøbing FA 14 20-59 5

Slutstilling, Ynglinge 2. division, efterår 2002

Pulje 4

1. Herfølge BK 14 53-15 33

2. Holbæk B&I 14 35-21 29

3. Køge BK 14 33-18 26

4. B 1903 14 29-29 22

5. FS Amager 14 24-40 17

6. Hvidovre IF 14 23-28 15

7. Slagelse B&I 14 22-40 13

8. Næsby BK 14 15-43 5

Pulje 5

1. Viborg FF 14 40-20 32

2. Randers Freja 14 33-22 28

3. Skovbakken IK 14 41-24 22

4. Kolding FC 14 25-26 21

5. HFK Sønderjylland 14 34-29 20

6. Thisted FC 14 29-26 16

7. IF Lyseng 14 21-40 11

8. Grindsted GIF 14 13-49 7

Slutspil, Ynglinge 2. division 2002

Herfølge BK-Viborg FF 3-2

Viborg FF-Herfølge BK 0-2

Vinder: Herfølge BK

Slutstilling, Junior-Ligaen 2002

1. Farum BK 22 49-19 48

2. Ikast FS 22 42-13 45

3. Lyngby BK 22 52-30 45

4. AaB 22 43-26 40

5. AGF 22 38-33 38

6. KB 22 37-30 36

7. Silkeborg IF 22 37-30 34

8. Brøndby IF 22 26-40 25

9. AB 22 25-46 19

10. Vejle/Bredballe 22 25-47 19

11. B 1913 22 22-49 14

12. B 93 22 16-49 10

Stilling, Junior-Divisionen, forår 2002

Pulje 1

1. Nykøbing FA 10 25-14 19

2. Hvidovre IF 10 21-12 19

3. BK Frem 10 20-9 17

4. Holbæk B&I 10 16-16 15

5. Slagelse B&I 10 15-30 12

6. Herfølge BK 10 12-28 6

Pulje 2

1. Svendborg FB 10 22-11 22

2. Køge BK 10 24-13 17

3. Næstved IF 10 21-12 17

4. OB 10 16-7 15

5. Kolding FC 10 14-20 13

6. Dalum IF 10 10-44 1

Pulje 3

1. Randers Freja 10 33-10 25

2. Esbjerg FB 10 14-12 20

3. IK Skovbakken 10 17-16 13

4. AC Horsens 10 15-19 11

5. Holstebro B 10 11-20 10

6. Thisted FC 10 6-19 5

Slutstilling, Junior 1. division, efterår 2002

1. Randers Freja 14 35-9 32

2. BK Frem 14 32-18 31

3. Køge BK 14 28-26 24

4. Esbjerg FB 14 21-21 17

5. Svendborg FB 14 27-28 16

6. Næstved IF 14 14-26 14

7. Hvidovre IF 14 18-31 14

8. Nykøbing FA 14 16-32 12


Slutstilling, Junior 2. division, efterår 2002

Pulje 4

1. Herfølge BK 14 43-12 35

2. OB 14 28-15 29

3. FC Hillerød 14 21-11 27

4. Holbæk B&I 14 34-26 24

5. Slagelse B&I 14 37-30 22

6. Albertslund IF 14 28-30 13

7. Brønshøj BK 14 19-43 5

8. Dalum IF 14 15-58 3

Pulje 5

1. Skive IK 14 45-18 36

2. AC Horsens 14 39-26 24

3. Holstebro B 14 29-20 22

4. Skovbakken IK 14 38-32 20

5. SUB Sønderborg 14 36-34 19

6. Thisted FC 14 23-28 15

7. Kolding FC 14 27-43 12

8. FC Lillebælt 14 9-45 7

Slutspil, Junior 2. division 2002

Herfølge BK-Skive IK 0-0

Skive IK-Herfølge BK 6-1

Vinder: Skive IK

Dame-juniorer

Stilling, Damejunior-DM, forår 2002

Pulje 1

1. Vejle B 10 29-10 27

2. Skovlunde IF 10 21-15 21

3. OB 10 10-14 11

4. Lunde GIF 10 14-19 11

5. Hvidovre IF 10 9-18 10

6. Tåstrup B 70 10 9-16 7

Stilling, Damejunior-DM, forår 2002

Pulje 2

1. Fortuna Hjørring 10 24-6 27

2. Varde IF 10 35-10 24

3. AC Skovbakken 10 15-18 14

4. Lemvig GF 10 17-15 11

5. ASV-Als 10 12-21 8

6. Horsens SIK 10 6-39 3

Slutstilling, Damejunior-DM 2002

1. Vejle B 14 49-22 31

2. Fortuna Hjørring 14 32-12 30

3. Varde IF 14 44-13 29

4. Skovlunde IF 14 22-23 23

5. AC Skovbakken 14 20-30 17

6. Lunde GIF 14 15-27 15

7. OB 14 15-35 11

8. Lemvig GF 14 8-43 3

DBU Turneringer

85

DBU Årsberetning 2002


DBU Turneringer

Internationalt

UEFA Champions League 2002/2003

2. kvalifikationsrunde

Brøndby – KS Dinamo Tirana 1-0

KS Dinamo Tirana – Brøndby 0-4

3. kvalifikationsrunde

Rosenborg BK – Brøndby IF 1-0

Brøndby IF – Rosenborg BK 2-3

UEFA CUP 2002/2003

Kvalifikationsrunden

Mypa – OB 1-0

OB – Mypa 2-0

FC København – Lokomotiv Tbilisi 3-1

Lokomotiv Tbilisi – FC København 1-4

FK Pobeda – FC Midtjylland 2-0

FC Midtjylland – FK Pobeda 3-0

1. runde

FC København – Djurgården 0-0

Djurgården – FC København 3-1

Celta Vigo – OB 2-0

OB – Celta Vigo 1-0

Levski Sofia – Brøndby IF 4-1

Brøndby IF – Levski Sofia 1-1

FC Midtjylland – NK Varteks 1-0

NK Varteks – FC Midtjylland 1-1

2. runde

RSC Anderlecht – FC Midtjylland 3-1

FC Midtjylland – RSC Anderlecht 0-3

86

DBU Årsberetning 2002

UEFA Intertoto Cup 2002

1. runde

FC Bate Borisov – AB 1-0

AB – FC Bate Borisov 0-2

Modstandernes nationalitet

KS Dinamo Tirana Albanien

Rosenborg BK Norge

Mypa Finland

Lokomotiv Tbilisi Georgien

FK Pobeda Makedonien

Djurgården Sverige

Celta Vigo Spanien

Levski Sofia Bulgarien

NK Varteks Kroatien

RSC Anderlecht Belgien

FC Bate Borisov Hviderusland


DBU Uddannelse

87

DBU Årsberetning 2002


DBU Uddannelse

Uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget har i 2002 holdt fem møder

med en ny besætning i forhold til de tidligere

år. Efter bestyrelsens møde i marts 2002

blev det besluttet, at uddannelsesudvalget

skulle bestå af syv medlemmer i 2002 mod tidligere

ti medlemmer siden sammenlægningen

af træner- og lederuddannelsesudvalget i 1997.

Hertil kom forskellige udskiftninger i uddannelsesudvalget

idet arbejdet med udviklingen

af DBUs værdigrundlag samt diverse politikker

var tilendebragt.

Det var således tanken, at det nye uddannelsesudvalg

skulle afspejle, at de mange forskellige

udviklingstiltag i de tidligere år nu skulle

søsættes, hvorfor det var nødvendigt at sammensætte

udvalget, så DBUs lokalunioner var

bredere repræsenteret.

Det nye uddannelsesudvalg samledes for første

gang i april 2002. På dette møde, hvor hele

administrationen i DBU Uddannelse deltog,

vedtog uddannelsesudvalget satsområder for

2002. Disse satsområder var blandt andet:

• Det videre arbejde med fremtidens breddekonsulentprofiler

• Drøftelser omkring fremtidens foreninger

• Implementering af den strukturerede

dommeruddannelse

• Udvikling af en lederuddannelse

• Implementeringen af den nye træneruddannelse

• Fortsat implementering af DBUs politikker i

alle uddannelserne

• Etablering af tværgående studiekredse

• Fastholdelse af fodboldspillere i klubberne

De ovennævnte punkter er udvalget i fuld

gang med, men arbejdet vil fortsætte i 2003,

hvor DBUs uddannelsesudvalg fortsat være

tovholder på, at der er fokus på udviklingstiltag,

men også at de mange udviklingstiltag

fortsat bringes i søen til gavn for alle i dansk

fodbold.

Specielt tiltaget om fastholdelse af spillere i

fodboldklubberne har DBU Uddannelse i sam-

88

DBU Årsberetning 2002

arbejde med DBU Børn og Unge arbejdet intensivt

på i 2002. I oktober blev der således præsenteret

et oplæg for DBUs bestyrelse med en

indstilling om at få nedsat en bredt sammensat

arbejdsgruppe, der får til opgave at arbejde videre

med udfordringerne omkring fastholdelse.

/pg

Uddannelsesudvalget bestod fra marts 2002 af

Thomas Christensen (formand), Verner Ebdrup,

Finn Ryberg, Ole Albæk, Niels Chr. Holmstrøm,

Gert Lundgaard og Kim Bjelstrand. Poul Gilling

har fungeret som sekretær for udvalget. Konsulenterne

i DBU Uddannelse har deltaget i møderne

efter behov.


Den administrative sammensætning af DBU

Uddannelse har i 2002 været den samme som

i 2001. Afdelingen har fortsat arbejdet med

tværgående aktiviteter, så de forskellige uddannelser

sikres nye input samt at synergieffekten

mellem uddannelserne udnyttes så optimalt

som muligt.

Afdelingens sammensætning pr. 31.12.2002 er

Henning Hansen, lederuddannelse, Gitte Minor

Petersen, klubuddannelse, Per Birkelund Pedersen,

dommeruddannelse, Peter Bonde, træneruddannelse,

Heidi Lüthje, træneruddannelse,

Sanni Lindtofte, træneruddannelse, Jacob Bräuner,

forsendelse samt Poul Gilling, uddannelseschef.

DBU Uddannelse har også i 2002 været med

i mange forskellige projekter. Her kan blandt

andet nævnes, at det i 2002 lykkedes at etablere

sikkerhedskurser i AMU regi. Et tilbud som

er målrettet SAS Liga- og divisionsklubber. Endvidere

har der været et godt samarbejde med

AMU Center Nordsjælland om etablering af en

græsuddannelse for den målgruppe, der passer

og plejer fodboldbaner. Selve græsuddannelsen

er også sat endeligt i søen i 2002. Der arbejdes

på i 2003 at udbrede græsuddannelsen over

hele landet.

I samarbejde med DBU Turneringer gennemførte

DBU Uddannelse også i 2002 et sikkerhedsseminar

for SAS Liga-klubbernes ledelser,

sikkerhedschefer, politikredsene, fanklubberne

samt dommerne i den øverste række. Dette tiltag

blev i 2002 udvidet til en ekstra erfaringsudvekslingsdag,

hvor sikkerhedscheferne fra

SAS Liga-klubberne var inviteret. Sikkerhedsseminaret

vil også blive gennemført i 2003

I 2002 fortsatte samarbejdet med DBU Turneringer

om et grundkursus i fodboldadministration.

Et kursus planlagt i november 2002

måtte udsættes, men forventes gennemført i

januar 2003. Kurset henvender sig til alle ansatte

og bestyrelsesmedlemmer i alle divisionsklubberne.

Klubuddannelse

Kurser, puljer og breddekonsulenter er naturlig

omdrejningspunkter for at hjælpe fodboldklubberne

så meget som muligt.

Kurser

Klubberne er det centrale udgangspunkt for

stort set alle aktiviteter vedrørende fodbold.

Derfor fokuseres der meget på at skabe så gode

redskaber for de frivillige som muligt.

Fire kurser ud af seks klubuddannelses tilbud

er i færd med at blive revideret, således at såvel

kursusindhold som kursusmateriale er opdateret

i forhold til de krav, der stilles i klubberne.

Således vil kurserne Velkommen i klubben, Vores

Hold, Lederrekruttering og Forældresamarbejde

og Klubbens Årsplan i løbet af 2003

komme i en ny udgave.

Kursusstatistikken viser, at der fortsat er et

stort ønske om dygtiggørelse i klubberne. Der

er tale om et mindre fald i antallet af afviklede

kurser, men interessen for at afvikle længere

kurser og mere holdnings- og udviklingsorienterede

kurser er i stærk stigning.

DBUs samarbejde med lokalunionerne er på

klubuddannelses området af stor betydning.

Det er lokalt, at man gennem breddekonsulentordningen

afdækker klubbernes behov –

blandt andet gennem klubbesøg.

Status over solgte kurser november 2001 - oktober 2002

DBU Uddannelse

Uddannelsesafdelingen

Træneruddannelse

Spilleruddannelse

Klubuddannelse

Lederuddannelse

Dommeruddannelse

Værdispil er det nyeste tilbud af kurserne. Det

sigter mod at tage hul på snakken om at afdække,

synliggøre og debattere de værdier,

som klubben hviler på. Kurset er et tretimers

kursus, men det afføder ofte aktivitet ud over

dette. Der har været en god respons på kurset

de steder, det har været afholdt. Det er med

til at understrege tendensen om den stigende

popularitet omkring de holdningsorienterede

kurser.

Kursus BBU KBU SBU FBU LFBU JBU I ALT

Velkommen i klubben 1 10 6 10 62 89

Vores Hold 1 6 15 22

Lederrekruttering 3 5 13 21

Klubbens Årsplan 5 4 37 46

Værdispil 2 2 1 5

Din Klub på Vej 1 4 12 17

I alt 1 13 21 25 1 139 200

>>

89

DBU Årsberetning 2002


DBU Uddannelse

Breddekonsulentordningen

DBUs Breddekonsulentordning har virket i dets

nuværende form siden 1999. Der er p.t. ansat

19 breddekonsulenter fordelt på de seks lokalunioner.

I indeværende år har der været en bred

dialog i forskellige fora om ordningen, da en del

af breddekonsulenternes ansættelseskontrakter

ud lø ber pr. 31.10.2003. Dette har naturligvis

med ført overvejelser om breddekonsulentordningen

i fremtiden.

Det har været aftalen, at beslutningerne om,

hvem der skulle fortsætte som breddekonsulenter,

lå i lokalunionerne. DBU Uddannelse

har bidraget til denne proces med konsultativ

bistand. De fleste lokalunioner har valgt p.t. at

fastholde, at breddekonsulenterne er ansat på

halvtid, mens JBU har ønsket at arbejde hen

imod fuldtidsansatte breddekonsulenter.

Den endelige sammensætning af fremtidens

breddekonsulentkorps vil således først foreligge

pr. 01.11.2003.

Breddekonsulenter fordelt på lokalunioner

Omregnet til halvtid

BBU KBU SBU FBU LFBU JBU

1 2 4 2 2 9

Formålet med breddekonsulentordningen er:

• At formidle uddannelsesmuligheder

• At styrke DBUs bredde- børne- ungdoms- og

uddannelsesarbejde

• At styrke DBU og lokalunionernes kontakt til

klubber og medlemmer

• At profilere fodboldspillet i Danmark

• At synliggøre DBUs værdigrundlag

• At formidle DIFs / DBUs politikker

• At synliggøre og profilere lokalunionen, DBU

og DIF

90

DBU Årsberetning 2002

Fundamentet for dette arbejde er at komme ud

i fodboldklubberne. Således bruges ca. 35% af

breddekonsulenternes tid på klubbesøg.

Det er af stor betydning, at breddekonsulentordningen

fungerer optimalt set fra et uddannelsesmæssigt

synspunkt, eftersom breddekonsulenterne

kan betegnes som ambassadører for

DBU og lokalunionernes uddannelsestiltag.

Puljer

DBU har modtaget 112 ansøgninger fra klubber

til de fire puljer og efterfølgende uddelt 1,2 millioner

kr. direkte til klubberne.

Aktivitetspuljen søges af klubber, der har

brug for en saltvandsindsprøjtning i form af

tilskud til uddannelsesdage, seminarer og aktiviteter

i klubberne. Aktivitetspuljen har modtaget

80 ansøgninger i år, hvilket er et lavere

antal end sidste år. Der er blevet uddelt

258.000 kr. fra puljen

Lokalunionspuljen søges af lokalunionerne til

støtte til at arbejde med målsætningsarbejde,

organisations og strukturforandringer. Fra Lokalunionspuljen

er der uddelt 100.000 kr.

Udviklingspuljen søges af klubber, lokalunioner,

personer udenfor fodboldens verden, studerende

forskere, der har mod og lyst til at lave

større nyskabende projekter til gavn for udviklingen

af dansk fodbold. I 2002 modtog Udviklingspuljen

16 ansøgninger, hvoraf 10 modtog

støtte på i alt 300.000 kr. Det har typisk være

inde for områder som fastholdelse, tværgående

samarbejde på træner-, leder- og dommeruddannelse,

fremme af pigefodbold, forskning

indenfor hvem der bliver topspillere samt længerevarende

forløb indenfor organisationsudvikling.

Integrationspuljen søges af klubber, der vil

medvirke til at integrere nye danskere i foreningslivet.

På integrationsområdet har DBU etableret et

tættere samarbejde med DIFs Integrationskonsulenter.

Dette arbejde er påbegyndt i 2002, ligesom

der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal

udarbejde materiale, der fokuserer på, hvordan

der etableres dialog og samarbejde, og hvordan

problemer forebygges i forhold til nye indvandrer

klubber.

Puljestrukturen og formålet med puljerne er i

efteråret 2002 taget op til debat i DBUs Uddannelsesudvalg.

Puljernes fokus skal være i tråd

med de udfordringer og udviklingsperspektiver,

som dansk fodbold står overfor. Arbejdet med

en revision af puljerne fortsætter i det kommende

år.

Lederuddannelse

DBUs bestyrelse besluttede i august 2002 at

bevilge op til 2,2 millioner kr. til udvikling af en

lederuddannelse for bestyrelsesmedlemmer og

potentielle ledere i fodboldklubberne.

Visionen for lederuddannelsen er, at alle bestyrelsesmedlemmer,

der potentielle ledere i

dansk fodbold, skal have tilstrækkelige kompetencer

til at udføre deres hverv.

Det er målet i løbet af fem år, at bestyrelsesmedlemmer

og potentielle ledere fra 30 % af de

danske fodboldklubber har gennemgået eller i

gang med DBUs lederuddannelse, samt at fastholde

75 % af bestyrelsesmedlemmerne i minimum

fire år i ledergerningen.

For at kunne opfylde målene er det en forudsætning,

at 75 % af de danske fodboldklubber

skal have beskrivelser på alle væsentlige

arbejdsopgaver.

I løbet af 2003 færdigudvikles lederuddannelsen

samtidig med, at instruktører skal ansættes

og uddannes. Det første forløb af lederuddannelsen

afvikles med start i januar 2004.

Der nedsat en styregruppe, som består af:

Ole Albæk, DBUs uddannelsesudvalg, Lars Møller,

Trehøje kommune, Benny Würtz, DBS S-tog,

Susanne Hedegaard, Team Danmark og Lars

Fridberg, Center for ledelse. Henning Hansen

fra DBU Uddannelse er tovholder på lederuddannelsesprojektet.

Et af de projekter, som har givet erfaringer

og input til indholdet i lederuddannelsen, er et


netop afsluttet forløb i Tvis, hvor 20 deltagere

har været gennem 50 timers procesforløb fordelt

over fem fredag/lørdage. De temaer, der er

arbejdet med her, har været:

• Klubbens værdigrundlag

• Person- og teamprofil via tests

• Motivation som ledelsesværktøj både i teori

og i praksis

• Kommunikation og konflikthåndtering

Desuden har hver deltager udarbejdet en individuel

handleplan byggende på den proaktive

tankegang. Det kan allerede nu slås fast, at projektet

har været en kæmpe succes.

DBU Uddannelse er i forbindelse med projektet

Dansk damefodbold i verdenseliten’ involveret

i den del, der drejer sig om organisationsudvikling.

I alle Elitedivisionsklubberne er der

foretaget en kvalifikationsanalyse, som giver

et billede af ledelsens baggrund, kvalifikationer

og uddannelsesbehov. Det har resulteret i, at

der er udarbejdet en udviklingsplan for samtlige

klubber.

Det er målet at styrke klubbernes organisatoriske

niveau, således at lederne bliver bedre

rustet til at løse de stadigt mere komplekse

opgaver, som lederne bliver stillet over på. Erfaringen

med dameklubberne har givet værdifulde

input til det videre udviklingsarbejde med

lederuddannelsen.

Fig. 1 – Antal kurser og kursister på dommeruddannelse i 2002

Dommeruddannelse

gen i år har der været en mindre

stigning i antallet af afvikede

kursus og træningsaktivieter

for de danske dommere. Se

ig. 1 for hvilke forskellige efterddannelsesaktiviteter

for brededommere

der blev gennemørt

med succes i løbet af 2002 og

ed hvilket kursistantal.

Af fig. 2 ses udviklingen i anllet

af aspiranter på dommerundkurset

siden 1998-1999.

eservekeeperen er...

mmer i sin fritid!’

v overskriften på årets kamgne

for at få uddannet flere og

dre dommere.

Alle spillere burde prøve det«,

DBU Uddannelse

Kursusnavn Kurser

Antal

kursister

Ungdomsdommerkursus 3 64

Seniordommerkursus 3 70

Liniedommer 1 6 120

Liniedommer 2 2 40

Temakursus (tre timers kurser)

Kommunikation med fokus på

kropssprog

Temakursus (tre timers kurser)

Konflikthåndtering og

dommergerningen

Temakursus (tre timers kurser)

Teori i praksis, videotræning og tests

Fig. 2 – Udviklingen af aspiranter på

dommergrundkurset siden 1998-1999

1 20

1 20

1 20

Aspiranter Bestået Procent

JBU 159 145 91,2

FBU 29 24 82,8

KBU 27 26 96,3

SBU 82 80 97,6

LFBU 0

BBU 0

2001-02 297 275 92,6

2000-01 341 88,8

1999-00 599 84,4

1998-99 586 82,2

udtrykker landsholdets målmand Peter Skov

Jensen, der er aktiv serie 2 dommer i sin fritid.

Kampagnen, der blev sat i gang i oktober, satte

fokus på udbyttet ved såvel at være aktiv spiller

som aktiv dommer, og synliggjorde at en aktiv

karriere som spiller ikke er nogen hindring for

at virke som dommer – også på et rimeligt højt

niveau.

De foreløbige informationer fra lokalunionerne

vidner om, at tilgangen til dommergerningen

er øget med ca. 20% i forhold til de to

seneste år, som var de laveste i mange år.

Vi forventer at uddanne 400 nye dommere

som følge af sommerens – efterårets – og forårets

anstrengelser i de lokale dommerklubber.

På rekrutteringssiden er der også indhentet

gode erfaringer med at udbyde og gennemføre

dommergrundkurset DBU Dommer på efterskoler,

aftenskoler og ungdomsskoler.

>>

91

DBU Årsberetning 2002


DBU Uddannelse

Tilfredshed med aktiviteterne

I foråret blev de seneste 24 gennemførte dommerkurser

evalueret. Af evalueringen fremgår,

at der har været stor tilfredshed med såvel

kursernes indhold, form og afvikling, og der er

meget ros til de mange aktive DBU Dommerinstruktører

for indsatsen. Evalueringen kan erhverves

ved henvendelse til DBU Uddannelse

eller e-mail dommer@dbu.dk.

Dommercamp – en ny rekrutterings og

uddannelsesform?

Leg, praktik og teori hånd i hånd.

Sommeren bød på en nyskabelse indenfor rekruttering

og kursusgennemførelse.

I samarbejde med KBU og Københavns Fodbolddommerklub

gennemførte vi Danmarks

første dommercamp, hvor teori og praktik gik

op i en højere enhed. Det blev en uge med udfordringer,

oplevelser, udvikling, fodbold, fodboldloven,

teori og praktik afsluttende med

dommereksamen og en personlig gave til de 19

unge deltagere.

Formålet med projektet var dels at uddanne

nye dommere fra en interessant målgruppe –

unge sportsfolk mellem 15 og 20 år – og dels at

få nogle erfaringer, der kunne danne grundlag

for at igangsætte dommerskoler.

De unge sportsfolk, hvoraf en var pige, kom

fra sportsklubberne i Københavnsområdet. Opgaven

for instruktørerne, var at gennemføre

såvel den teoretiske, som den praktiske del af

dommergrundkurset på 4V dag, således der

kunne afsluttes med eksamen fredag eftermiddag.

Umiddelbart kunne programmet virke

lidt presset, men det viste sig, at kursisterne

var meget positive og indstillede på at læse

hjemme, hvorfor vi sammen kom igennem

med et godt resultat.

De unge mennesker udviste et fantastisk indblik

i fodboldlovene, da hele 18 ud af 19 bestod

dommereksamen. En meget høj procent, som

vidner om interesse og engagement fra såvel

deltagernes som instruktørernes side.

Endnu bedre kurser i 2003

I september blev der gennemført et evaluerings-

og udviklingsseminar med henblik på at

udbyde kurserne DBU dommer, DBU Ungdomsdommer

og DBU Seniordommer i en ny og forbedret

udgave.

Seminaret havde deltagelse af såvel repræsentanter

fra DFUs uddannelsesudvalg, DBUs

dommerinstruktører samt DBUs lovfortolkere.

Arbejdet med de nye versioner er godt i gang,

og der vil i de fremtidige kurser blive flere og

bedre billeder og videosekvenser til brug i undervisningen,

således muligheden for deltageraktivering

på kurserne i højere grad bliver

tilgodeset.

92

DBU Årsberetning 2002

Den ny træneruddannelse - grafisk oversigt

P = DBU P-træner

(afløser det tidligere Diplomtrænerkursus)

A = DBU A-træner

(afløser det tidligere Elitetrænerkursus)

M2 = DBU Målmandstræner 2 (udvidet)

M1 = DBU Målmandstræner 1 (begynder)

T = DBU T-træner

(afløser de tidligere Prof1- og Prof2 kurser)

B2 = DBU B2-træner

(afløser de tidligere Ungdoms- og

Seniortrænerkurser)

B1 = DBU B1-træner

(afløser de tidligere Basiskurser)

Instruktørudvikling

Som en del af den strukturerede dommeruddannelse,

skal der også udvikles nye kurser for

såvel DBU instruktører som de aktive bedømmere.

Denne udviklingsproces er igangsat og

forventes færdig i løbet af det kommende år.

DFU samarbejdet

Sidst på året førte forhandlingerne omkring en

ny uddannelsesaftale mellem DBU og DFU til,

at der blev nedsat en ny udviklingsgruppe til

at færdigudvikle og implementere den strukturerede

dommeruddannelse. Det vil derudover

være den nye udviklingsgruppes opgave at se

på alternative finansieringsmodeller for at tiltrække

så mange aspiranter som muligt.

M2

M1

P eksamen

P

A eksamen

A

B eksamen

B2

B1

Idékurserne er selvstændige kurser, som kan tages uafhængigt af hinanden.

De er ikke en del af den formelle træneruddannelse, men tilbydes udeluk kende til inspiration

efter kursistens lyst og interesse.

BOLDEN

KAMPEN

SPILLEREN

TRÆNEREN

TRÆNINGEN

Træneruddannelse

Den ny træneruddannelse

2002 blev året, hvor første niveau af den ny

træneruddannelse – DBU B1-træner – blev søsat.

Efter to succesrige pilotkurser i henholdsvis

øst og vest, blev første reelle uddannelsesforløb

kørt af stablen i november.

Forberedelserne har været omfattende, både

på det faglige indhold, materialedelene, på instruktørsiden

og ikke mindst administrativt.

For første gang i DBUs historie introducerede

vi elektronisk kursustilmelding via DBUs hjemmeside.

Forud for dette lå naturligvis en oplysningskampagne

om B1, som omfattede plakater

og skrivelser til alle klubber i landet, annoncer i

landsdækkende aviser, artikler i DBU Bulletin.

T


Heldigvis viste klubberne og trænerne stor interesse

for B1, og har været flittige med tilmeldingerne

fra starten. 21 B1-forløb var oprindelig

planlagt i perioden november 2002 til august

2003. Vi konstaterede dog hurtigt, at flere uddannelser

måtte planlægges på grund af den

store interesse. Et faktum som selvsagt lover

godt for fortsættelsen af den ny uddannelsesrække.

For fleksibilitetens skyld blev det besluttet,

at DBU B1-træner kan afvikles på fire forskellige

måder. Over fem på hinanden følgende

dage, over to weekender, tre plus to dage eller

to plus tre dage.

Der blev i efteråret 2002 indgået nye aftaler

med højskoler/efterskoler omkring afvikling af

B1 for eleverne. Derudover kan B1 også afvikles

som klubkurser, hvilket igen fremmer fleksibiliteten

også omkring de geografiske hensyn.

B1-instruktører

I foråret 2002 blev de nye B1-instruktørstillinger

slået op.

Efter tre ansættelsesrunder indeholdende

både en samtale med de udvalgte instruktøremner

samt et praktisk forløb, hvor vi så instruktøremnerne

på træningsbanen, blev 29 instruktører

ansat.

Gruppen gennemgik efterfølgende et uddannelsesforløb

for at være fuldstændigt klar til at

forestå DBU B1-trænerkurserne. Som noget nyt

i forhold til den ’gamle’ uddannelse, arbejder

man i teams på to instruktører til maksimalt 24

kursister på den ny uddannelse. Dette faktum

vil for kursisten betyde langt større kvalitet,

idet instruktørerne kan give hver deres vinkel

på indholdet og dermed bidrage til den enkeltes

viden og udvikling.

DBU B2-træner

I december 2002 blev første del af det nye B2niveau

afviklet som pilotforløb. Peter Rudbæk

og Kasper Hjulmand er de to instruktører, som

varetager undervisningen af de 24 kursister.

Resten af pilotforløbet bliver afviklet i februar/

marts 2003.

Den eksamen, som skal ligge efter B2, og som

vi er internationalt forpligtet til, har endnu ikke

fundet sin endelige form.

Hjemmebanen og DBU Trænernet

I december 2001 fik ’Hjemmebanen’, der er det

første DBU-udviklede software til trænere, premiere

på fodboldmessen i Forum. 2002 blev

således det første år i drift for produktet, og i

skrivende stund har ca. 700 danske fodboldtrænere

købt programmet.

I det forgangne år er der ligeledes nu indgået

aftale med samarbejdspartneren Noble Media

vedrørende etablering af ’DBU Trænernet’, som

er en intranetside, hvor brugerne kan udveksle

træningsøvelser med hinanden. Et forum, vi

forventer vil være til stor gavn for alle involverede

parter, som giver mulighed for videndeling

blandt utrolig mange potentielle brugere.

Premieren bliver formentlig primo januar

2003.

Den ’gamle’ træneruddannelse

I januar 2002 afsluttede vi Elitetrænerkursets

sidste del med en studietur til Frankrig. Med

base i byen Vannes tog de tre grupper hver dag

til henholdsvis Rennes, Lorient og Nantes for på

tæt hold at følge fransk klubfodbold. Det blev

en utrolig givtig tur med såvel observation af

både træning og kampe samt interviews med

relevante klubledere/trænere.

I det forgangne år har vi for sidste gang afholdt

Ungdomstrænerkurser og målmandstrænerkurser.

Disse bliver successivt erstattet af de

nye uddannelser.

Seniortrænerkurset er ligeledes afholdt og

vil fortsætte i 2003, for at ’samle’ kursister op

til indplacering i den ny uddannelse. På målmandssiden

blev der i 2002 etableret nye ’DBU

M1-træner’ og ’DBU M2-træner’, som forventes

søsat i 2003. Jan Rindom og Henrik Bülow vil

DBU Uddannelse

fungere som tovholdere, og arbejdet med disse

nye målmandsuddannelser er i fuld gang.

Studietur – VM 2002

DBU Uddannelse sendte tre instruktører til VM

i Japan/Korea sommeren 2002. Finn Petersen,

Poul Erik Andreasen og Henrik Brandenborg fik

følgeskab af Keld Bordinggaard, som efter VM

tiltrådte sin nye stilling som assistenttræner

for Morten Olsen på det danske landshold. De

fire oplevede en hektisk hverdag for at observere

så mange kampe som muligt, men fik til

gengæld tung fodboldfaglig bagage med hjem.

Gruppen fremlagde de nyeste tendenser på instruktørsamlingen

i december 2002.

En samling som i øvrigt blev brugt på uddannelse

og videndeling blandt de nye B1-instruktører.

DBUs teknikmærker

Igen i 2002 blev teknikmærkerne en stor succes.

Vi mærker fortsat en meget stor interesse

fra både klubber, trænere og spillere. Flere og

flere klubber bruger deres afslutningsfester til

at uddele de flotte diplomer til spillerne og på

den måde offentligt rose dem for deres store

arbejde, ikke kun til de normale træningspas,

men også de meget vigtige selvtræningsperioder

hjemme i gården, haven eller andetsteds.

Indtil videre har 850 spillere taget bronze,

156 har taget sølv og 16 spillere har bestået

guldprøven./pg/hl/pb/hh/pbp/gmp/sl

>>

93

DBU Årsberetning 2002


DBU Uddannelse

Trænerkurser 1998-2002

2002

2001

2000

1999

1998

94

DBU Årsberetning 2002

Kursus Kurser Kursister

Basis 174 3262

DBU B1-træner 6 165

Ungdomstræner 7 159

Seniortræner 4 111

Målmand 1 19

Test 2 24

Elitetrænerkursus 1 13

Kursus Kurser Kursister

Basis 207 3919

Ungdomstræner 9 216

Seniortræner 5 115

Målmand 1 11

Test 2 24

Prof. 2 1 30

Kursus Kurser Kursister

Basis 235 4246

Ungdomstræner 9 214

Seniortræner 3 91

Målmand 2 32

DBU-træner 2 18

Test 2 24

Prof. 1 2 50

Inspirationskursus 1 49

Kursus Kurser Kursister

Basis 227 4389

Ungdomstræner 9 211

Seniortræner 4 101

Målmand 1 16

DBU-træner 2 25

Test 3 36

Prof. 2 1 28

Elite 1 20

Kursus Kurser Kursister

Basis 263 5249

Ungdomstræner 9 211

Seniortræner 2 57

Målmand 3 41

DBU-træner 2 20

Test 3 28

Prof. 1 damer 1 31

Prof. 1 1 25

Prof. 2 1 13

Inspirationskursus 1 22


Årets fund

For 14. gang forestod DBUs dameudvalg kåringen

af Årets Fund. I år blev det Skovbakkens

IKs 23-årige forsvarsspiller Britt Ebbesen Nielsen,

der i 2002 oplevede en næsten eksplosiv

udvikling

Britt Ebbesen Nielsen debuterede på U/21landsholdet

den 13. marts 1999 mod USA, mens

hun stadig spillede for Mejrup GU i 1. division.,

men brugte de efterfølgende to år på collegefodbold

i forbindelse med et ophold i USA. Britt

Ebbesen fik derfor først løftet sit niveau for alvor,

da hun sidst i 2001 flyttede til Århus for at

gå på Idrætshøjskole, samtidig med hun spillede

i Elitedivisionen for IK Skovbakken.

Siden vinteren 2001/2002 har Britt udviklet

sig fra at være en habil marginalspiller i IK

Skovbakkens trup, til at være en markant spiller

i Elitedivisionen, hvilket resulterede i debut

på Dame A-landsholdet i august måned 2002 i

4-0 kampen mod Nord Korea og efterfølgende

endnu to A-landskampe mod henholdsvis

Frankrig og Tyskland.

DBUs damelandstrænere fastslog i deres indstilling

til dameudvalget:

»...at en sådan udvikling over så kort en periode

ikke kommer af sig selv og af talent alene.

Britt Ebbesen Nielsen er om nogen eksponent

for indstilling, træningsseriøsitet der kan sammenstilles

med individuelle eliteidrætsudøvere

på højeste niveau. Hun viser samtidig en fokusering

og en målrettethed i alt, hvad hun foretager

sig.«

»Britt er en hurtig og meget fysisk stærk spiller.

En spiller med et taktisk og mentalt stort

potentiale. Men også en spiller, der på det

tekniske niveau stadig har noget at lære, men

disse mangler vil med hendes indstilling og

motivation in mente blive indhentet.«

Britt Ebbesen modtog udover en pokal et diplom

samt en tøjpakke fra Hummel til en værdi

af ca. 2.000 kroner.

Årets Dametræner

Det er blot tredje gang, at prisen som Årets Dametræner

uddeles, Denne gang var det Kurt

Skovmand, fra Lysabild SG på Als, der fik æren.

I indstillingen fra Lysabilds fodboldafdeling

til dameudvalget stod der:

»Kurt Skovmand har igennem hele sin karriere

taget sig af alle de spillere, der ’er kommet

forbi hans hold’. Han har opnået tre oprykninger

i træk, selvom holdets målsætning aldrig

har været oprykning.«

»Kurt er en meget værdigfuld og populær

person i klubben, hvilket blandt andet ses ved,

at spillere, der flytter bopæl, fortsætter med

at spille i Lysabild. Senest har Kurt været foregangsmand

på at skaffe endnu et 11-mands

hold til klubben samt været primus motor på

det samarbejde, som er startet med Team Als’

Damejunior«.

Kurt Skovmand modtog udover en pokal et

diplom samt en tøjpakke fra Hummel til en

værdi af ca. 2.000 kroner.

Årets Dameleder

Junge Pedersen, Randers Freja, blev den anden

der modtog prisen som Årets Dameleder.

En del af indstillingen fra formanden og

næstformanden i Randers Freja, Lars W. Knudsen

og Jesper Schoeneburg, til DBUs Dameudvalg

lød:

»Randers Frejas dameafdeling var i 1991 tæt

på at lukke. Der var ikke mange spillere, og det

var næsten umuligt at finde trænere og ledere.«

»Junge Pedersen meldte sig på banen til at få

afdelingen op af stå, og nu, godt 10 år efter, består

afdelingen af to seniorhold samt hold i alle

ungdomsrækker.«

»Samtidig er det et meget realistisk mål, at

klubben næste år består af endnu et seniorhold

samt mange nye ungdomshold. »

»Junge har yderligere igennem de sidste 12

år oparbejdet et særdeles godt forhold til DBU

hvilket har resulteret i, at Randers har været

medarrangør af indtil flere landskampe og Nordic

Cup.«

Junge Pedersen modtog udover en pokal et

diplom samt en tøjpakke fra Hummel til en

værdi af ca. 2.000 kroner.

Leo Dannins Rejselegat

Leo Dannins Rejselegat på 6.000 kroner blev

uddelt til Erling Frandsen, Osted IF og John

Nielsen, Hjørring IF

Erling Frandsen har siden 1972 trænet ungdomshold,

og på hans initiativ blev Osted IF en

af de første klubber, der var vært for en af DBUs

fodboldskoler. I de seneste år har han koncentreret

sig om de ældste ungdomsårgange med

henblik på at gøre deres overgang til seniorfodbold

så lempelig som mulig.

John Nielsen begyndte sin ledergerning i

1977, og blev ungdomsformand i Hjørring IF i

1980. Han har formået at få etableret et samarbejde

med de omkringliggende klubber, og været

med til at præge udviklingen i ungdomsfodbolden

i Hjørring i de sidste 20 år.

Hædersbevisninger

Hædersbevisninger

Erik Hansens Ungdomslederpris

Erik Hansens ungdomslederpris blev uddelt

for første gang ved repræsentantskabsmødet

i 1997.

Prisen blev stiftet i 1996 af Foreningen til Indkøb

af Boldrekvisitter, hvor Erik Hansen selv har

været formand igennem mange år.

Dette års pris på 10.000 kroner gik i år til Poul

Krog fra Brylle Boldklub på Fyn.

Poul Krog har trods sine kun 36 år et 20-årigt

virke som frivillig leder og træner bag sig, og er

blevet det naturlige samlingspunkt i ungdomsafdelingen,

hvor han i mange år har fungeret

som ungdomsformand og på det seneste også

som klubbens formand.

95

DBU Årsberetning 2002


Udgiver

Dansk Boldspil-Union

Redaktion

DBU Kommunikation:

Lars Berendt (ansvarshavende)

Jacob Wadland

Layout/dtp

DBU Kommunikation:

Mikael Hauberg

Bettina Wiechmann

Fotos

Per Kjærbye

Mikael Hauberg

Redaktion slut

1. januar 2003

Tryk

Kailow Graphic

Distribution

HKB

Oplag

3.000

Pris

Kr. 60,00 plus kr. 18,00 i forsendelse

Dansk Boldspil-Union

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

Telefon

4326 2222

Telefax

4326 2245

E-mail

dbu@dbu.dk

www.dbu.dk

More magazines by this user
Similar magazines