juni - AuguSt 2010 - Tønder Kristkirke

toender.kristkirke.dk

juni - AuguSt 2010 - Tønder Kristkirke

tider skifter og

sæder mildnes

siDE 4

j u n i -au g u s t 2010


a D r E s s E r

S o g n e p r æ S t k b f.

jens Elkjær Petersen

kirkepladsen 3, 6270 tønder

tlf. 7472 1227

email: jep@km.dk

træffes bedst hverdage kl. 11-12

(undtagen ma) samt to kl. 17-18.

S o g n e p r æ S t

Kirsten Elisabeth Christensen

kirkepladsen 7, 6270 tønder - indgang fra kirkepladsen 9

tlf. 7472 0333

email: kech@km.dk

træffes bedst hverdage kl. 11-12

(undtagen fre) samt ons kl. 17-18

t y S k S o g n e p r æ S t

achim strehlke

kirkepladsen 5, 6270 tønder

tlf. 7472 2355

email: acst@km.dk

træffes bedst hverdage kl. 8.30-9.30

(undtagen ma) og efter aftale

Kirkens kontor

”brorsonhus”, kirkepladsen 2, 6270 tønder

tlf. 7472 2080, fax. 7472 2082

email: brorsonhus@tdcadsl.dk

kontortid: ma - fre kl. 10-13, to tillige kl. 16-18, lø lukket

Kordegn bjarne Hansen

assistent Mette Andersen

Hold dig altid opdateret, besøg tønder kristkirkes hjemmeside:

www.tonder.folkekirken.dk

tider skifter og

sæder mildnes

siDE 4

o r g A n i S t

steen Wrensted jensen

kongevej 63, 6100 Haderslev

tlf. 7472 2080

email: tonder-organist@mail.tele.dk

www.wrenstedjensen.dk

(privat 7452 5042 / 4030 1595)

k i r k e t j e n e r

Vita Hvidbjerg

kirkepladsen 9, st., 6270 tønder

tlf. 2270 7716

2 . k i r k e t j e n e r

Ervin Paulsen

tlf. 6072 5311

f o r S i d e b i l l e d e :

tider skifter

sæder mildnes

fotos:

Mogens gabs

karen Ahrenkiel

fotohalle

m.fl.

k i r k e g å r d S l e d e r

jørn skov

kirkegårdskontoret, ribe landevej 47, 6270 tønder

tlf. 7472 2565 / 2126 0880

email: tonder-kirkegaard@mail.tele.dk

telefontid: ma-fre kl. 8-14. træffes efter aftale

f o r M A n d f o r M e n i g H e d S r å d e t

Bent tygesen

Spangholm 18, 6270 tønder, tlf. 7472 0600

Udgives af Tønder Menighedsråd

Redaktionsudvalg: Inger Olander, Kirsten Elisabeth Christensen

og Jørn Vestergaard (ansvh.)

Deadline til næste nummer, som dækker perioden

september - november 2010, er 20. juli 2010.

Forslag til stof, der ønskes optaget, sendes som vedhæftet fil

til h-j@vestergaard.mail.dk

j u n i -au g u s t 2010

Så vær du velsignet!

i danmark har vi en stærk og gammel tradition for at bære vores små

til dåb, især i vores del af landet, hvor langt de fleste jo stadigvæk er

medlemmer af folkekirken. Ved dåben hører vi altid fortællingen om

jesus, der velsigner børnene, som kvinderne bærer til ham, for netop

denne fortælling siger noget afgørende om forholdet mellem gud og

os: at det menneske, der kommer til ham, bliver taget imod i kærlighed

og velsignet, uanset alder, intellekt, udseende og præstation. gud er

gavmild med sin velsignelse, sådan som vi også oplever det, hver gang

vi søger hen i kirken til gudstjeneste, for med velsignelsen lyst over os

kan vi hver især gå fra kirken som et frit menneske.

Men der er tidspunkter i vort liv, hvor vi særligt behøver at høre velsignelsens

ord, og da bliver de netop lyst over os med håndspålæggelse.

ligesom det sker i dåben, bliver vi også ved konfirmationen og brylluppet velsignet, så vi både

hører og mærker det. for det at blive velsignet betyder egentlig, at vi får del i den frelse, der er

en følge af jesu død og opstandelse, at vi får en plads i guds rige og modtager Helligånden. Man

kunne nok synes, at det ville være tilstrækkeligt med velsignelsen i dåben ved indgangen til

livet, men da vi mennesker både er glemsomme, og vort liv er underlagt forandringer, har vi brug

for at høre velsignelsen gentaget, på samme måde som vi også har brug for at deltage i nadveren

og få fornyet fællesskabet med kristus – uanset vores grad af tro og tvivl. Så velsignelsen, der

møder os, også kan blive til velsignelse for andre, for det at tage sig af de sultende, tørstige,

fremmede, nøgne, syge og fængslede, er velsignelse i handling, fordi jesus gør sig til ét med

dem. i en gammel, keltisk velsignelse lyder det til os:

Herren være foran dig for at vise dig den rette vej.

Herren være ved siden af dig for at følge dig på vejen.

Herren være bag dig for at holde din ryg fri.

Herren være under dig for at gribe dig, når du falder.

Herren være omkring dig for at bevare dig fra det onde.

Herren være inden i dig for at fylde dig med sin ånd.

Herren være over dig for at velsigne dig.

Så vær du velsignet af gud, fader, Søn og Helligånd.

Amen ■

S ognepr æ S t i tø nder

tønder kirkeblad


4

tider skifter og sæder mildnes

A f inger ol A nder

i forårets sidste måned har vi den kirkelige tradition her i

tønder, at vi fejrer konfirmationen.

en handling der, udover at være en bekræftelse på dåben,

også symboliserer indgangen til ungdom og det kommende

voksenliv. det er måske ikke helt tilfældigt, at den

er placeret lige der, hvor løvspring og naturen begynder at

folde sig ud i sin fulde pragt.

efter reformationen genindførtes i 1736 dåbsbekræftelsen

og dermed retten til at modtage altrets sakramente

ved lov. det var en lov, der gjaldt for alle uanset rang. det

var også en slags eksamen, hvor det unge menneske skulle

aflægge prøve på sine kundskaber i den kristne lære.

det var en alvorlig sag ikke at bestå. Man kunne som

ukonfirmeret ikke gifte sig, ikke vidne, ikke stå fadder

eller gå til alters. Man kunne efter 1810 heller ikke få en

skudsmålsbog, som var nødvendig, når man skulle søge

arbejde. desuden kunne man straffes med fængsel, hvis

man ikke var blevet konfirmeret, inden man var fyldt 19 år.

Ak ja, det var dengang. i 1909 afskaffedes overhøringen

som kundskabsprøve, og i 1921 blev skudsmålsbogen afskaffet

ved lov. der afholdtes stadig overhøring, som dog

ikke foregik på selve konfirmationsdagen, men der var stadig

meget, der skulle læres udenad.

Som tiden gik, skete der flere lempelser, og nu er kravene

ikke længere så håndfaste. i dag er festen efter højtideligheden

i kirken en vigtig del af dette ritual. der er

desuden nogle, der fravælger konfirmationen, som heldigvis

er en frivillig sag.

i dette år afholdes der den 20. juni også en guldkonfirmation

i den tyske menighed. det er festligt, at konfirmander

kan samles efter 50 år, men fænomenet er ikke særligt

udbredt og forholdsvist nyt. jeg tror, det hovedsagelig er

en sønderjysk skik.

tønder Kirkeblad juni - AuguSt 2010

En af guldkonfirmanderne,

thomas selmer fra tønder

fortæller:

Jeg blev konfirmeret i 1957. Hvorvidt

jeg skulle konfirmeres eller ej var ikke

til diskussion, men det var heller ikke

noget, jeg selv spekulerede over.

Jeg gik til forberedelse hos den tyske

præst pastor Schendel, som var

ung, dynamisk og en dygtig pædagog.

Han forstod at fange vores interesse,, og jeg selv blev

så optaget af undervisningen, at jeg en overgang overvejede

selv at blive præst. Det blev jeg nu ikke, men jeg mindes stadig

konfirmandundervisningen med glæde. Der var nogle

krav om at visse ting skulle læres udenad. Udover skriftsteder,

trosbekendelse og fadervor, skulle vi også lære en del

salmer udenad. På en almindelig søndag, lige inden konfirmationen,

var der overhøring i kirken. Vores forældre og evt.

anden familie var til stede for at høre, hvor godt vi klarede

os, men det var nu ikke så strengt, præsten sørgede for at

ingen faldt igennem.

På selve dagen skulle vi efter kirken have middag derhjemme.

Mit konfirmationstøj var et skræddersyet jakkesæt.

Det var det almindelige udstyr til drengene. Pigerne var, efter

tysk skik, i sorte kjoler, de danske piger bar hvide. Jeg husker,

at jeg bl.a. fik en salmebog, en bibel og et armbåndsur i

gave. Derudover fik jeg ca. 500 kr., hvilket var mange penge

dengang. Pigerne fik som regel flere gaver og ikke så mange

penge. Blå mandag havde vi fri fra skole. Jeg tror ikke, vi lavede

noget særligt udover at være lidt i byen, men jeg husker

i hvert fald, at jeg købte en ny cykel for mine konfirmationspenge.

Det var stort.

Hvis vi springer frem til i dag, hvor meget er ændret

siden thomas Selmer blev konfirmeret, kan man få det

indtryk, at det hele mest drejer sig om tøj, fest og gaver.

det er som om, den kirkelige handling bliver væk

i kommercielle tåger. det kan da godt bekymre lidt,

men i skrivende stund, hvor konfirmanderne stadig

går til forberedelse, fortæller et par af dette års konfirmander,

hvad der har betydning for dem.

johanne Bogh fortæller:

Jeg er glad for at gå til præst, hvor jeg gennem samtaler

og diskussioner har fået ny viden, så jeg nu kan se

mange af livets spørgsmål fra nye synsvinkler. Der er en

forventning eller et krav om, at man går i kirke et vist

antal gange i løbet af vinteren, desuden skal man

gerne kunne fadervor og trosbekendelsen. Jeg

er spændt og glæder mig til selve dagen. Det er

selvfølgelig dejligt, at jeg skal have gaver, men

det vigtigste er nu alligevel højtideligheden i

kirken og samværet med familien.

Fo r t sæ t t E s På n æ s t E s i D E

5


6

simon thomsen påpeger

at konfirmandundervisningen har

været vigtig for ham, så han har

haft en reel valgmulighed omkring

det at blive konfirmeret. Han fortæller:

Det har været en interessant undervisning

med diskussioner, udflugter,

konfirmandtræf, filmaftner osv.. Jeg

har især godt kunnet lide debatten om moral og etik. Det er

vigtigt at forholde sig til, hvordan man omgås hinanden, når

vi skal leve i sociale sammenhænge.

Jeg har været ude at købe tøj og glæder mig både til det,

der skal ske i kirken og til selve festen med familien, som skal

holdes herhjemme, vi bliver 30. Jeg glæder mig også til blå

mandag, hvor jeg og mine kammeraterne skal på heldagstur

til Heidepark. Gaverne har jeg ikke spekuleret så meget over,

det er ikke det vigtigste, men noget får jeg nu nok.

Selv om johanne og Simon nok kan forvente en større

penge- og gaveregn, end den man fik i 1957, var det rart

at høre, at det ikke er det vigtigste for dem på deres store

dag.

kirken har altid været og er stadig et godt sted at søge

hen, når livets store øjeblikke skal markeres. Hvad enten

det nu er glæde eller sorg det drejer sig om. ligesom konfirmationen

har både dåbs-, bryllups- og begravelsesceremonier

langsomt ændret sig gennem tiderne. Selv kirken

må følge med udviklingen og lempe på tidligere tiders

strenghed. det er godt, for kirken skal være åben og levende-

også for det moderne menneske.

Alligevel er der stadig meget, der kan bringe sindene i

kog. for den menneskelige natur meget vanskelig at flytte.

den evige debat om hvem der har den rette tro og følger

den rigtige vej, hvem der har ret til at blive viet osv., er

nogle af de spørgsmål, som er til debat lige nu, og som

vi mennesker, med alle vore fordomme, åbenbart føler os

kaldet til at dømme om. det fører ofte til hede diskussioner.

Ak ja, vi bekymrer os om mange ting, og forarges glad

og gerne. det synes at være et problem for os, når andre

ikke er som vi. gad vide om den slags også er et problem

for gud?


tønder Kirkeblad MArtS - MAj 2010

gudstjenester i tønder Kristkirke

j u n i:

6. kl.10.00 jens elkjær petersen

1.s.e.trin. luk 12,13-21

kniplingsfestival, dansk/engelsk

kirkekaffe

11. kl.19.30 Achim Strehlke

tysk taizégudstjeneste

13. kl. 10.00 kirsten elisabeth Christensen

2.s.e.trin. luk 14,25-35

20. kl. 08.30 jens elkjær petersen

3.s.e.trin. luk 15,11-32

kl. 10.00 Achim Strehlke

tysk guldkonfirmation

27. kl. 08.30 Achim Strehlke. tysk

kl. 10.00 kirsten elisabeth Christensen

4.s.e.trin. Matt 5,43-48

j u Li:

4. kl. 10.00 kirsten elisabeth Christensen

5.s.e.trin. Matt 16,13-26 - kirkekaffe

kl. 19.30 Meike Mewes-Wagner

tysk Musikgudstjeneste

11. kl. 10.00 kirsten elisabeth Christensen

6.s.e.trin. Matt 19,16-26

18. kl. 08.30 kirsten elisabeth Christensen

7.s.e.trin. Matt 10,24-31

kl. 10.00 ernst Wagner

tysk - kirkekaffe

25. kl. 08.30 kirstin kristoffersen

tysk

kl. 10.00 jens elkjær petersen

8.s.e.trin. Matt 7,22-29

august:

1. kl. 10.00 jens elkjær petersen

9.s.e.trin. luk 12,32-48

kirkekaffe

kl. 19.30 Achim Strehlke

tysk taizégudstjeneste

8. kl. 10.00 jens elkjær petersen

10.s.e.trin. Matt 11,16-24

15. kl. 08.30 kirsten elisabeth Christensen

11.s.e.trin. luk 7,36-50

kl. 10.00 Achim Strehlke

tysk - kirkekaffe

22. kl. 08.30 Achim Strehlke

tysk

kl. 10.00 jens elkjær petersen

12.s.e.trin. Matt 12,31-42

26. kl. 22.00 kirsten elisabeth Christensen

festivalgudstjeneste

29. kl. 08.30 Achim Strehlke

tysk

kl. 10.00 kirsten elisabeth Christensen

13.s.e.trin. Matt 20,20-28

sEPtEMBEr:

5. kl. 10.00 jens elkjær petersen

14.s.e.trin. joh 5,1-15

kirkekaffe

Der vil fremover være kirkekaffe ved den første danske højmesse

i måneden. Om sommeren fra maj til september vil

det være i kirken, eller udenfor hvis vejret tillader det, mens

det om vinteren, fra oktober til april, vil være i Brorsonhus.

Emmerske Bedehus

j u n i:

6. kl. 14.00 jens elkjær petersen

1.s.e.trin. luk 12,13-21 - kirkekaffe

20. kl. 10.00 jens elkjær petersen

3.s.e.trin. luk 15,11-32

j u Li:

4. kl. 14.00 kirsten elisabeth Christensen

5.s.e.trin. Matt 16,13-26 - kirkekaffe

august:

1. kl. 14.00 jens elkjær petersen

9.s.e.trin. luk 12,32-48 - kirkekaffe

15. kl. 10.00 kirsten elisabeth Christensen

11.s.e.trin. luk 7,36-50

sEPtEMBEr:

5. kl. 14.00 jens elkjær petersen

14.s.e.trin. joh 5,1-15 - kirkekaffe

K irKEBiL

til alle gudstjenester i tønder kristkirke og i emmerske

bedehus kan sognets beboere benytte kirkebil.

den bestilles ved at ringe senest dagen før til:

tønder taxa, tlf. 74 72 29 00

den respektive kirkekasse afholder udgiften.

7


8

Hvorfor blive medlem

af menighedsrådet?

tja ! der var nogen der spurgte om jeg ville stille op til menighedsrådsvalget den 11.11.08.

de havde åbenbart tillid til at jeg kunne forvalte det arbejde. det kan de så vurdere i 2012.

Hvorfor ville jeg gerne? jeg betegner mig selv som kulturkristen. jeg vil være med til

værne om de fælles kulturværdier som folkekirken er bærer af. intet sted kan der tales, lyttes,

tænkes, formuleres og favnes som i kirken. kirken har sat sit fingeraftryk på det danske samfund

gennem tiderne.

når man besøger en kirke kan man se egnens sorger på tavler over døde i forbindelse med

krigshandlinger.

egnens glæder er lidt sværere at få øje på. glæden ligger i de begivenheder, der foregår i

kirken, og der kan vi alle tænke tilbage på glædelige situationer som dåb, konfirmation, bryllup,

jul, påske og pinse.

Vores egen kristkirke er fuld af epitafier. da kristkirken blev bygget i 1592 og frem var tønder

en rig by. den flotte udsmykning, der er i kirken, forpligtiger, den skal holdes ved lige, og

det koster. det var rige og betydningsfulde folk, der gerne ville huskes for de gode gerninger

de havde gjort, men det fortæller om egnen på det pågældende tidspunkt. Statelige mænd

med hele familien, både de der var levende på pågældende tidspunkt og de der var døde.

når man rejser i ikke kristne lande bliver man tilskuer til deres gudsdyrkelse, man forstår ikke liturgien. Hjemkommet igen

føles en kulturkristendom som en dejlig tryg kåbe man kan svøbe sig i og hygge sig i.

en af de nyere salmer (fra 1990) i den danske salmebog nr 331,

Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus,

Som en helle midt i larmen står det underligste hus Osv, osv,.

den fortæller om kirken som bygning, kirkens indhold og hvad man kan bruge det til i en travl hverdag i sorg og glæde. læs

den og nyd den. kig ind i ”det underligste hus” næste gang du kommer forbi.

Mener jeg...

dorthe rødgaard

M e n i g H e dSr å dSMedleM


nyt menighedsrådsmedlem

Inger Olander, har bedt om tilladelse til at forlade menighedsrådet, for at leve, hvor også hendes børn og børnebørn

bor, og det har vi fuld forståelse for. Inger Olander blev valgt til menighedsrådet ved sidste menighedsrådsvalg, hvor

hun stillede op på Den folkelige Tønderliste. Inger Olander har været medlem af aktivitets- og kommunikationsudvalget,

hvor udvalgene har nydt godt af Ingers store engagement og kreativitet. Som afløser indtræder Flemming Hansen.

Vi ønsker Inger Olander alt godt fremover – og Flemming Hansen velkommen i Menighedsrådet.

Bent Tygesen

tønder Kirkeblad juni - AuguSt 2010

Musik i Kristkirken

torSdAg den 15. juli kl. 20.00

Heinrich Christensen

Heinrich Christensen debuterede på orgel i solistklassen på det jydske Musikkonservatorium i 1994. Heinrich Christiansen

har haft en omfattende koncertvirksomhed i store dele af verden, hvilket dagens koncert også giver indtryk af, da vi kommer

på en musikalsk rejse på tværs af det amerikanske kontinent, fra Argentina til Canada, hvor vi undervejs vil høre ekkoer af

sydamerikansk folkemusik, tango og gospel. ■

torSdAg den 22. juli kl. 20.00

Friedhelm Flamme

Friedhelm Flamme er kendt for sit virtuose orgelspil. koncerter har hidtil ført friedhelm

flamme til bl.a. england, finland, Sverige, polen, ungarn, italien samt uSA, og når han denne

sommer atter kommer til danmark, medbringer han musik af bl.a. joh. Seb. bach, karl

jenkins og friedrich gulda. ■

tirSdAg den 27. juli kl. 20.00

uwe Komischke / thorsten Pech

uwe Komischke født 1961, blev i en alder af kun 18 år solotrompetist og i 1983 kunne han

sætte sig til rette som solotrompetist i det velrenommerede Münchner philharmonikern.

thorsten pech kan foreløbig se tilbage på godt 30 års virke som organist, siden 1997 ved den

gamle lutheranske kirke i Wuppertal-elberfeld. i skrivende stund ligger programmet ikke

fast; men mon ikke det – som da de to musikere sidste sommer gav en forrygende koncert i

kristkirken – også i år vil blive såvel festligt, virtuost som melodiøst?! ■

torSdAg den 5. AuguSt kl. 20.00

gwyn Hodgson

gwyn Hodgson, født 1947 i england, er uddannet på universitetet i oxford samt det kongelige danske Musikkonservatorium,

københavn. Har optrådt som koncerterende organist i england, hele Skandinavien, tyskland og østrig samt på dr.

programmet byder på bach, Schumann, Heathcote Statham, Whitlock, A. gibbs, Alain og reger.


torSdAg den 12. AuguSt kl. 20.00

anne Mette Balling

der er fri adgang til koncerterne

anne Mette Balling er lyrisk sopran og havde allerede før sin debut fra det jyske Musikkonservatoriums solistklasse i 1999

en omfattende karriere, der spænder fra kirkekoncerter over engagementer som solist med flere af vore landsdelsorkestre.

Ved orglet: steen Wrensted jensen ■

9


10

arrangementer

28. september

Kl. 19.30-21.30:

Sogneaften ”grib dagen – hver dag!” med Mette bock, tidligere

programdirektør i dr.

24. november

Kl. 19.30-21.30:

Sogneaften om Hildegard von bingen med forfatteren

Anne-lise Marstrand-jørgensen.

Aftenen arrangeres i samarbejde med biblioteket.

Kl. 18.00-20.00:

Spis-sammen-aften.

program følger senere.

4. oktober

9. oktober

Højskoledag om kristendom og etik. først om ”udvælgelse

ved livets begyndelse og afslutning.

Hvor er grænsen?” med klavs birkholm, mag art., journalist

og medlem af etisk råd og senere ”Har kristne en

bedre moral?” ved karsten nissen, Viborg.

Kl. 18.00-20.00:

Spis-sammen-aften.

1. november

tønder Kirkeblad juni - AuguSt 2010

Kl. 18.00-20.00:

Spis-sammen-aften.

Sæt allerede nu

kryds i kalenderen

6. december

Desuden vil der også i september være en kunstdag for børn

og forældre med Adam Gabriel, hvor datoen annonceres i

dagspressen.

Festivalgudstjeneste

torsdag den 26. august kl. 22.00 er der

festivalgudstjeneste i tønder Kristkirke

denne aften vil det være en bredt sammensat gruppe af

musikere, der vil præsentere os for nye kirkeviser med udgangspunkt

i vores gamle kirkefader Martin luther, ”der

nu skal ned fra soklen, så hans budskab kan høres på nudansk!”.

det er sange med glimt i øjet, og derfor er overskriften

også ”HVA Så lutHer?”.

Sangene er oversat fra tysk af Holger lissner, der også har

lavet tekster og sange til den spændende spillemandsmesse,

som for nogle år siden var vores festivalgudstjeneste.

en af musikerne var også med dengang, nemlig

Søren Andresen, tidligere jazzmusiker og nu organist i

kristkirken i kolding. de øvrige musikere ved årets festi-

valgudstjeneste er Christian Arendt, der i sin tid var

med til at starte Malurt, og nu er rockmusiker på fyn,

peter Arendt, organist og ”verdensmusiker” i Haslev,

per Vibskov, bassist og præst i Store Heddinge, samt

Anders pedersen, der spiller slagtøj, også det særlige

latinamerikanske slagtøjsinstrument cajun.

Sangen vil blive ved sangerinden betty Arendt, der er

med sin smukke, klare stemme nok skal få kirkehvælvingerne

i tønder kristkirke til at sukke af fryd! Men

da det netop er en gudstjeneste og ikke en koncert,

vil der selvfølgelig også være både fællessang og

prædiken. Alle er meget velkomne til en stemningsfuld

aften som indledning til årets tønder festival.

der er gratis adgang, men

kom i god tid, for der er

heldigvis blevet tradition

for rigtig mange

deltager i festivalgudstjenesten,

og det håber vi

også på i år!

Velkommen!

Den tyske del af menigheden

tyske gudstjenester i ubjerg Kirke:

06. juni, kl. 19: dansk-tysk musikgudstjeneste.

11. juli kl. 10.00 ved pastor ernst Wagner.

08. august, kl. 10.

til de tyske gudstjenester i ubjerg kan benyttes kirkebil.

i løbet af sommeren fejrer vi tre tyske fællesgudstjeneste

for hele nordslesvig:

30. maj: Musikalsk kirkedag for nordslesvig i løgumkloster

fra kl. 11.30. Vi synger, spiller og oplever kirkemusik.

Afg. fra tønder kristkirke kl. 11.

13. juni: gudstjeneste ved knivsbergfesten, kl.10. Afgang

fra tønder kristkirke kl. 8.30.

den 5. september: gudstjeneste ved inselmissionsfesten,

St. Clemens, rømø, kl. 14. Afg. fra tønder kristkirke

kl. 12.30.

guldkonfirmation den 20. juni

Alle tyske konfirmander fra tønder fra årene 1956 til

1960 inviteres til at fejre guldkonfirmation søndag den

20. juni. efter gudstjenesten spiser vi på Hostrups Hotel

og drikker kaffe på ludvig Andresens Schule. Andre

konfirmander, der blev konfirmeret i ovennævnte periode,

men et andet sted, inviteres også til at fejre guldkonfirmation

med os. kontakt da det tyske pastorat.

Musikgudstjeneste den 4. juli, kl. 19.30

bibelske salmer synges af koret fra neukirchen/Aventoft

som et sangprojekt. de der har lyst til at deltage

i projektet kan kontakte rainer rafalsky (tel. 0049-

4662-8866740).

sogneeftermiddag / gemeindenachmittag i Brorsonhus

onsdage kl. 15: 16. juni, 11. august.

Meditativ Bibellæsning

kl. 19.30 til 20.30 i konfirmandstuen i brorsonhus:

den 22. juni og den 16. august.

Achim Strehlke

11


Lucas ambders epitafium

af ingolf H A A Se

epitaftier, altertavler, prædikestol og lektorie byder i

kristkirken på et rigt billedvæld. et af kirkens billeder er

dog i en klasse for sig – borgmester lucas Ambders epitafium

fra 1686, på skibets nord-østlige gavlvæg.

”gud til ære og denne kirke til sirat har lucas Ambders,

borgmester i denne by, ladet dette ”Contrefait” opsætte

her” lyder den tyske indskrift i sin danske oversættelse.

epitafiet er i det væsentlige kun en ramme omkring det

ca. 1,5x2 m store maleri. Maleriet, der er kirkens eneste

malet på lærred, er kirkens mest værdifulde kunstværk.

tyske kunsthistorikere som rich, Haupt og Harry Schmidt

har tilskrevet det usignerede maleri til ingen ringere

end den gottorpske hofmaler jürgen oven, en af rembrandts

fremmeste elever. danske kunsthistorikere var

dog ikke tilsvarende overbevist. ovens tilhørte den rembrandtske

skole – og de har ret når de påpeger at billedets

kompositoriske opbygning og strenge katolske fremstilling,

snarere peger mod den rubenske skole.

Haupt bygger sin teori på billedets lysvirkning, hvor motivets

belysning nærmest synes at komme fra det fremrakte

jesusbarn, og fremstillingen af Maria. dr. Harry Schmidt

har siden i kunsthalle i Hamborg fundet en tegning

af ovens med titlen ”Simeon mit dem Christkinds auf dem

Arm, daneben die eltern”. tegningen er sandsynligvis et

forstudie til maleriet, og synes at fjerne enhver tvivl om

at jürgen ovens ikke skulle være kunstneren bag billedet.

jürgen ovens blev født i 1623 i tønning syd for Husum,

som søn af en velhavende købmand. Som ung mand blev

han uddannet i Amsterdam, hvor han efter sigende skal

have været elev af selveste rembrandt. Senere blev han

gottorpernes hofmaler. Sin hovedindsats ydede han i portrætmaleriet.

Han malede også en række portrætter af

den danske kongefamilie. Han døde 1678 i frederikstad.

Maleriet er ikke malet til epitafiet, da ovens var død 8 år

før epitafiet blev udfærdiget, men om maleriet er købt til

lejligheden eller om det er tale om genbrug af et maleri fra

borgmesterhjemmet, kan ikke siges. under alle omstændigheder

er der tale om et storslået maleri, der ikke bliver

mindre interessant af at det kan tilskrives en af landsdelens

fornemste kunstnere – jürgen ovens! ■

More magazines by this user
Similar magazines