Stenløse - Veksø - Stenløse og Veksø Kirker

stenlosekirke.dk

Stenløse - Veksø - Stenløse og Veksø Kirker

Sogne-nyt

Annoncetillæg til Lokalavisen Egedal uge 33

høst Sogne-Nyt 16. august – Stenløse-Veksø - 3. oktober – 2011 2011 1Stenløse

- Veksø


SOGNE-NYT

Indlæg til næste nummer af Sogne-nyt

skal være redaktionen i hænde senest

onsdag 31. august 2011.

næste nummer udkommer primo oktober

og dækker perioden 4. oktober til

21. november.

Sogne-nyt udgives af Stenløse Menighedsråd

og Veksø Menighedsråd.

I redaktionen sidder niels Andreasen,

grete Hedegaard, Sten Krarup, niels

Koldborg, Kjeld norup, ove thaysen og

ebbe torpegaard.

Ansvarshavende redaktør er sognepræst

Kenneth Siedentopf Knigge.

oplag: 6.400 stk.

grafisk: graphic Care, Skjern

tryk: Øko-tryk, Skjern

Forsidebillede: ”Udsyn fra Veksø Kirke,”

Kenneth Seidentopf Knigge

Kontaktoplysninger

- se side 11

Hjemmesider

www.stenlosekirke.dk

www.veksokirke.dk

Artikler i bladet forsynet med et www

findes fyldigere omtalt på hjemmesider-

ne.

2

Udblik

Sommerferien bringer ofte mange af os

rundt i verden og viser os forskellige udsigter.

Udsigten fra et hotelvindue, fra

en campingvogn, fra toppen af et netop

besteget bjerg, eller blot den simple udsigt

udover egen have fra en velplaceret

liggestol.

Forsidebilledet viser også en udsigt -

nemlig den, man har, når man står på

prædikestolen i Veksø Kirke: Udsigten

over kirkegården, og videre ud mod de

bugnende marker.

Men forsidebilledet skal også illustrere,

hvordan alle udsigter – hvad enten de

stammer fra liggestolen i haven eller

kirkebænken i Veksø – på smuk vis kan

indrammes af et kors.

Korset udgør sprosserne i det vindue, vi

ser verden igennem, og bliver dermed

en forståelsesramme vi ser, hører eller

Fotokonkurrence

er du god til at fotografere? Har du et

godt billede, som kunne pryde forsiden

af Sogne-nyt? Så send det til os.

Billeder, som anvendes i Sogne-nyt og

på vores hjemmeside, vil blive præmieret

med 3 flasker god rødvin.

oplever verden i. Korset står som symbol

for det menneskesyn og den livsanskuelse

vi har med os - hjemme og på ferien.

Med korset som forgrund i vores udblik

møder vi verden med omsorg og forståelse

for andre menneskers situation.

Velkommen hjem fra sommerferie! og

velkommen tilbage i kirke!

Alle rettigheder til billeder, der anvendes,

overdrages til Stenløse og Veksø

Menighedsråd. Hvis der optræder personer

på billedet, skal vi have et skriftligt

samtykke fra dem.


At flytte sig

- med kroppen og i tanken

At rejse er at leve, sagde H.C. Andersen.

Han rejste især til Italien for at finde inspiration

og få livserfaring. Men er selve

livet ikke én lang rejse - fra fødsel mod

død?

når jeg tager hjem fra arbejde, fortæller

kilometertælleren i min bil, at jeg i mellemtiden

har rejst 100 kilometer. Men

jeg synes ikke, at de 100 kilometer har

gjort mig klogere på livet – det blev jeg

i stedet af den lydbog jeg hørte undervejs!

For hvis ikke vores tanker flytter

sig, så gør det ikke den store forskel, om

du har rejst 1 eller 100 kilometer.

Faktisk kan små 5 kilometer gøre en

verden til forskel, når bare det er ude i

en skov eller langs med markerne. Så

kan man få øjnene op for, hvor smuk en

verden vi bor i; vi kan få tid til at tænke

over de gode og de dårlige ting vi får

gjort. og sidst, men ikke mindst, kan

minder dukke op, som vi for længst

havde glemt. Så kan de små 5 kilometer

blive til en større rejse i både fortid, nutid

og fremtid!

når jeg så siger Pilgrimsrejse, så er der

nogle der vil sige: Vores katolske fortid.

Andre vil sige: Santiago de Compostella

og Michael Bertelsen.

Derfor skulle jeg måske hellere kalde

det for en taknemmligheds-tur? Søndag

den 4. september fejrer vi høstgudstjeneste,

og når vi er færdige i Stenløse

Kirke, går vi en tur ud i landskabet og

ser på marker og får forhåbentlig og

flyttet lidt på tankerne.

Høstgudstjenesten er jo en taknemmelighedsfest,

og jeg håber, at vi vil nå at

få en masse tanker, mens vi flytter os –

og at nogle af tankerne, vil handle om

taknemmelighed. Så vil man gå rigere

hjem, end når jeg har kørt 100 kilometer!

Se nærmere omtale under ”Det sker”

inde i bladet og på vores hjemmeside.

Jes Høck

høst Sogne-Nyt – Stenløse-Veksø – 2011 3


”Om ikke nu, hvornår så?”

Dette års sommerkoncert i Veksø er en fortællekoncert, hvor

musikken fletter sig humoristisk og dramatisk ind i en tekst,

som er smertefuld og fuld af håb.

Klezmermusikken er det jødiske folks musik, der overvejende

stammer fra de østeuropæiske lande. Stemningen

bliver helt intens, når nis Bank-Mikkelsen med sin dybe røst

iblandet musikken fortolker og agerer Primo Levis partisanroman

”om ikke nu, hvornår så?” om urmageren, banditten

og den jødiske partisangruppe, der i 1943 går under jorden

i Hviderusland, for at dukke op i Milano i august 1945 på vej

mod drømmen: Palæstina. Fortællekoncerten gennemspiller

et indre og ydre drama om frihedslængsel, fællesskab og

overlevelsesevne.

Skuespiller nis Bank-Mikkelsen er kendt af alle for sine mange

forskellige optrædener på tv, radio, teater og film.

Klezmertrio Schmuus består af

klarinettist Jens Schou, guitarist

Jens Boldt og bassist Peter

grell.

efter fortællekoncerten bydes

på liflige sommerdrikke og som-

mersødt i Præstegårdens gård.

Alle er velkomne, og deltagelse er gratis.

Klezmermusik og Primo Levi

med Klezmertrio Schmuus og

Nis Bank-Mikkelsen.

Veksø Sognehus,

søndag den 21. august

kl. 14.00.

4

Karen Svahn

Luther-rosen

Øverst på kirkernes hjemmesider ser man den såkaldte ”Luther-rose,”

et vidt udbredt symbol for luthersk-protestantiske

kirker verden over. Luther anvendte rosen som segl på sine

breve og skrifter, og skriver følgende om dens symbolik:

”Mit segl er et symbol på min teologi”.

Det første er et kors, et sort kors i et

hjerte med sin naturlige farve. Dette

skal minde mig selv om, at troen på

den Korsfæstede er en frelsende tro.

”For med hjertet tror man til retfærdighed”

(Rom 10,10).

Skønt korset er sort, et lidelsens og dødens kors, bevarer

hjertet sin naturlige røde farve. Korset fordærver ikke den

menneskelige natur; dvs. det fører ikke død med sig, men

liv. ”Den retfærdige skal leve af tro” (Rom 1,17), troen på den

Korsfæstede.

Dette hjerte skal stå midt i en hvid rose, for at vise, at troen

giver glæde, trøst og fred. Rosen skal være hvid og ikke rød,

for hvid er åndernes og englenes farve (Matt 28,3; Joh 20,12)

[og rød er, ligesom hjertet, det kødelige menneskes farve,

red.].

Rosen står i et himmelblåt felt, fordi denne tro og åndelige

glæde er begyndelsen til den kommende himmelske glæde

– den glæde, som allerede er indtrådt i verden, og som gribes

af håbet, men som endnu ikke er fuldt afsløret.

og omkring det blå felt er en gylden ring som tegn på, at

denne salighed i Himlen varer evigt og er uden ende, og at

den er langt kosteligere end al anden glæde og alle andre

goder, således som guldet er det mest værdifulde metal.

Dette er mit compendium theologiae.”


En kristen stridsmand?

Fredag den 22. juli blev verden vidne til

en forfærdelig tragedie, som udspillede

sig på Utøya og i oslo. 92 mennesker

blev hensynsløst dræbt, deres familier

blev kastet ind i et mareridt, og en nation

gik i chok. Statsledere, organisationer

og enkeltpersoner har givet udtryk

for deres sympati og fordømmelse af

angrebene, og verden over har folk fundet

sammen i deres sorg og for at sætte

ord på den afmagt og rædsel, som de

har afstedkommet.

Hvordan kunne sådan noget ske?

Hvordan kunne det ske i et land, der lige

som vores eget, er båret af en lang og

stolt tradition for fredelighed og demokrati?

og, ikke mindst, hvilket motiv ligger

der bag massakren?

gerningsmanden, Anders Breivik, angiver

at have en kristen overbevisning.

Dette vil være anfægtende for nogle, og

uforståeligt for andre. For betyder det,

at vi som kristent samfund har noget til

fælles med ham?

Hertil må man svare, at Breivik er en

lige så ringe repræsentant for kristendommen

som al-Queda terrorister er

det for Islam. Breiviks hovedinteresse i

denne henseende angår middelalderens

korstogs-ideologi - han kalder sig

korsfarer, tempelridder og deslige. Hans

erklærede mål er at dæmme op for en

”omsiggribende muslimsk invasion,” og

høst

han anser derfor enhver fortaler for multikulturel

sameksistens og tolerance for

at være kulturelle forrædere. Lignende

ord er blevet ytret også på dansk jord!

Der er tale om en ideologi, som plukker

fra hist og pist, også fra Bibelen, og

sætter det hele sammen i et afsindigt system,

båret af en sindssyg aggression, og

befordret af et paranoidt fremmedhad.

Dette har intet at gøre med hverken

Kristi liv og lære, Hans lidelse eller Hans

opstandelse. Dette har intet med guds

vilje for verden at gøre. Dette har intet

med næstekærlighed at gøre.

enhver galning kan påstå at handle i

guds navn. Den slags påstande skal man

vare sig imod. I stedet må man vende sig

i tillid til, at når det omvendte sker, når

gud handler i vores navn, da åbenbares

Hans virksomhed for os i tro, håb og

kærlighed – alt det, der opbygger.

At kæmpe på guds side er en kamp,

hvor sværdet er smedet om til plovjern;

en kamp for at opbygge det skrøbelige

frem for at nedbryde det; en kamp for

menneskeligt ligeværd på trods af køn,

farve, nationalitet og religiøs overbevisning;

en kamp for enhed og fællesskab

trods forskellighed; en kamp for kærlighedens

og fredens sejr i verden.

Denne kamp har kostet ofre. Dyrebare

ofre! Det er en pris, der forpligter os

– som enkeltpersoner, som samfund – til

Sogne-Nyt – Stenløse-Veksø – 2011

at kæmpe videre i deres sted: Mod had.

Mod polarisering. Mod enhver form for

ekstremisme.

Kristendom er en fredens religion. Det

tror jeg ikke, nogen er i tvivl om. nogle

gange er det dog nødvendigt at sige

selv det mest indlysende, sige det højt

og holde fast i det – for at dette yderligtgående

had ikke får lov at vokse frem;

for at hadets retorik ikke får lov at stå

uimodsagt; og for at dets handlinger aldrig

mere skal få lov at slå ned blandt os.

tragedien på Utøya og i oslo kalder os,

der står tilbage, til årvågenhed, kalder

til fælles og kritisk refleksion og til næstekærlig

handling. Disse – og kun disse

– er vores våben i kampen for fred og

forståelse. Forholder vi os passivt, risikerer

vi at blive snigløbet. Forholder vi os

tavse, har vi sendt en åben invitation til

djævelen. Lad det aldrig ske.

Kenneth Siedentopf Knigge

Spænd over os dit himmelsejl.

Rør jorden med din finger.

Lad himmelbuen være spejl

for lyset, som du bringer.

Sæt fredens bue som et skjold

mod mørke, død og krigens vold –

du himmelbuens Herre.

Leif Rasmussen, 1988 (Den Danske Salmebog

nr. 29, vers 1)

5


Kirkeskibe i Stenløse Kirke

Medlem af Stenløse Menighedsråd

egon Jensen donerede i 1969 et 3-mastet

barkskib til kirken. Skibet havde

hvidmalet skrog og grøn bundfarve.

Rig og øvrigt udstyr var udført i messingwire

og twist.

giverens baggrund for donationen

refererede ikke til nogen bestemt begivenhed,

men kun til gammel skik,

hvor mange kirker er udsmykket med

modelskibe, som symboliserer menigheden,

der med Kristus ved roret klarer

sig på det oprørte hav.

Skibet blev vel modtaget, men menighedsrådet

udtrykte, at det gerne ville

have haft et lidt større skib og et som

i farver matchede med kirkens øvrige

udsmykning. giveren fortalte, at skibet

var lavet af hans far, Valdemar Holger

Jensen i Skagen, som var udlært skibstømrer

og fuldbefaren sømand. Han

sejlede i sin ungdom med forskellige

sejlskibe og som pensioneret restaurerede

han modelskibe i forskellige kirker

og menighedshuse. giveren ville forsøge

at få et nyt skib med nævnte specifikationer

bygget samme sted som

førnævnte skib.

--et

nyt 4-mastet skib med sortmalet

6

skrog og bund med kobberforhudning

blev efterfølgende afleveret i 1971. giver

og modelbygger ønskede ved den

lejlighed at være anonyme.

Skibets navn var ”Immanuel,” der betyder

gud med os. Skibet målte ca. 125

cm lang fra hæk til spids af bovspryd,

var ca. 18 cm bredt og ca. 25 cm dybt;

højden fra køl til top af stormast var

ca. 110 cm. Rigning var udført i twist,

sølvkæde og messingwire, anker og søgelænder

i messing. Blokke var udført

i ben.

Der viste sig efter modtagelsen at være

delte meninger om, hvorvidt kirken i

det hele taget kunne bære mere udsmykning

end det, der allerede var der.

Diskussionen forhalede tilsyneladende

myndighedernes accept, for det varede

en rum tid, før skibet blev ophængt, og

der synes ikke at foreligge nogen korrespondance,

der godkender projektet.

Man får let en mistanke om, at det var

under protest fra visse betydningsfulde

personer, at det blev udført. I hvert

fald mangler der en forklaring på, at

nationalmuseets redegørelse fra 1976

om interiøret i Stenløse Kirke noget

respektløst og uden beskrivelse af detaljer

af nogen art kort skriver: ”Klodset

model af 3-mastet sejlskib ophængt

i 1971” - en lidt arrogant, uvenlig og

nedladende beskrivelse; man kunne i

det mindste have gjort sig den ulejlighed

at tælle antal master.

Skibet blev desværre stjålet under et

indbrud i kirken natten mellem 28. og

29. maj 1991. Dets skæbne er stadig

uvis, og man kan frygte, at det har lidt

skade under transporten, der sikkert er

foregået uden nødvendig fiksering af

skibet.

--efterfølgende

nedsatte menighedsrådet

et udvalg, der skulle undersøge

muligheder for at få et passende alternativt

skib udført og ophængt for den

udbetalte forsikringssum, i alt 40.000

kr. For at undgå de sædvanlige langvarige

procedurer for godkendelse af tilsvarende

skibsmodeller, tog udvalget

direkte kontakt til øverste bevilligende

myndighed, Skibs- og søfartsmuseet

på Kronborg i Helsingør, og bad om

dens anbefaling af et modelskib.

Museet havde tre forslag med billeder

af skibe, der endnu ikke var ophængt

i nogen kirke. Materialet blev forelagt

menighedsrådet, der valgte en model

af bramsejlskonnerten Husavik.


Skonnertens historie: 171 bruttotons,

144 nettotons, bygget af eg i 1901-02

af Rasmus Møller i Fåborg, og ejet af Julius

Hansen m.fl. i Rudkøbing, og havde

hjemsted i Lohals. Skiftede i 1914 ejer

til e. B. Kromann i Marstal. Det har ikke

været muligt med sikkerhed at fastslå

nogen reference til skibets navn, men

et gæt kunne jo være havnebyen Husavik

på Færøerne, hvorfra der blev eksporteret

saltet fisk.

Skibet forliste i vindstille den 3. decem-

høst

ber 1918 ved Kirkebonæs på Færøerne

på en rejse fra thorshavn til gibraltar

med fisk. Skibet var afgået fra thorshavn

samme dag, men vinden var pludselig

løjet af, og skibet blev af stærk

strøm ført imod land. Da loddet viste

20 favne vand, lod man ankeret falde,

men skibet svingede rundt og tørnede

med agterskibet imod klipperne, blev

slået læk, og sank hurtigt efter.

yderligere var museet os behjælpelig

med at finde en modelbygger, der ville

Sogne-Nyt – Stenløse-Veksø – 2011 7

udføre et skib for nævnte forsikringssum,

og henviste til ove Andreasen i

odense.

Modellen blev bygget på spant efter

originaltegninger i skala 1:38,4, og findes

nu ca. 125 cm lang fra hæk til spids

af bovspryd.

Modelskibet Husavik blev afleveret 17.

november 1992, og blev ophængt og

indviet i kirken ved gudstjenesten 1.

søndag i advent 1992.


Det Sker ...

Læsekredsen

i Stenløse Præstegård

Følgende bøger vil blive gennemgået ved Læsekredsens

møder i den kommende sæson 2011/12:

torsdag den 29. september

Sofi oksanen, ”Renselse”

torsdag den 27. oktober

John Irving, ”Sidste nat i twisted River”

torsdag den 24. november

Lone Aburas, ”Føtexsøen”

torsdag den 19. januar

David Benioff, ”tyvenes by”

torsdag den 23. februar

tatjana de Rosnay, ”Sarahs nøgle”

torsdag den 29. marts

A.S. Byatt, ”Børnenes Bog

torsdag den 19. april

Karl ove Knausgaard, ”Min kamp”

Møderne i Læsekredsen begynder kl. 19.30.

Alle, som kan lide at læse bøger og gerne vil tale med

andre om deres udbytte af bøgerne, er velkomne.

8

torsdag den 11. august kl. 14.30, Veksø Sognehus

EFTERMIDDAGSSAMMENKOMST

Da Veksølund ikke længere eksisterer som udstillingsinstitution,

kan vi ikke begynde sæsonen dér, som vi

plejer.

Alligevel begynder vi sæsonen i Veksø med et foredrag i

Veksø Sognehus.

Foredragsholder er forstander på

Marielyst Højskole for seniorer Hans

Jørgen Møller, som vil fortælle om

den nu 93-årige nelson Mandela.

nelson Mandela sad i fængsel i 27

år under Sydafrikas apartheidstyre,

blev præsident, modtog nobels

Fredspris og arbejder i sin høje

alderdom for børns og fattiges vilkår i sit hjemland.

HAnS JØRgen MØLLeR er tidligere filmjournalist ved

Politiken.

torsdag den 18. august kl. 19.30, Stenløse Sognegård

STUDIEAFTEN, SOGNEREJSE

Sidste mødeaften i forbindelse med studieturen til Israel

3.-10. september.

Søndag den 21. august kl. 11.30, Stenløse Sognegård

FERNISERING, ELENA VANDEL

OG LENE HØJBJERG

De to kunstnere elena Vandel og Lene Højbjerg viser et

udsnit af deres arbejder, hvor kinaradisen indgår som en

teknisk del i deres udtryksform. Udstillingen slutter den

7. oktober.

Udstillingen arrangeres af menighedsrådets Kunstudvalg.

Alle interesserede er velkomne ved ferniseringen.


Søndag den 21. august kl. 14.00, Veksø Sognehus

SOMMERKONCERT I VEKSØ

Koncert og fortælling med Klezmertrioen Schmuus og

skuespiller nis Bank-Mikkelsen.

Se fyldigere omtale side 4

Søndag den 4. september, Stenløse Kirke

HØSTGUDSTJENESTE og PILGRIMSVANDRING

efter en kort høstgudstjeneste i Stenløse Kirke går vi ud

på pilgrimsvandring – en tur på 13 kilometer i Stenløses

omegn (se kort på hjemmesiden).

Der vil være tid til at gå sammen og hver for sig. Man skal

selv sørge for at have en madpakke, en drikkedunk og et

sæt regntøj med i rygsækken (for en sikkerheds skyld). Vi

vil gå i små tre timer og vil holde pause en gang i timen.

Vi ender i Stenløse Sognegård med en portion suppe og

et stykke brød til. Drikkevarer kan

købes.

Det koster ikke noget at deltage,

men man skal tilmelde sig på forhånd,

så vi har en idé om, hvor

meget mad vi skal lave. www

høst

torsdag den 8. september kl. 14.30, Stenløse Sognegård

EFTERMIDDAGSSAMMENKOMST

Program ikke fastlagt. Hold øje med www

Sogne-Nyt – Stenløse-Veksø – 2011

9


Det Sker ...

Søndag den 25. september kl. 11.15

KOLDKRIGSMUSEET VED STEVNSFORTET

Udflugt med Kunstudvalget.

Let frokost på traktørstedet ”Højeruplund”.

Rundvisning med guide på Koldkrigsmuseet ca. 1½

time.

Hvis nogen har lyst til at forlænge opholdet på det

smukke Stevns, kan det anbefales at tage tilbage til Højerup

for at se Stevns Klint og den gamle kirke på kanten

af klinten.

Man kan også vælge at køre hjem efter rundvisningen

på museet.

Udflugten holdes sammen med Stenløse og Veksø Menighedsråd

samt kirkernes medarbejdere.

Af hensyn til det praktiske arrangement skal der ske

tilmelding til kirkekontoret 47 17 19 04 senest den 13.

september kl. 13.00.

Deltagelse koster 100 kr. pr. deltager, som betales ved

tilmeldingen.

transport foregår i privatbiler.

Ved tilmelding bedes man oplyse, om man kan tilbyde

kørelejlighed, eller om man har behov for kørelejlighed.

10

torsdag den 29. september kl. 19.30,

Stenløse Præstegård

LÆSEKREDS

På dette første møde i efteråret gennemgås

romanen ”Renselse,” som forfatteren

Sofi oksanen sidste år modtog nordisk

Råds Litteraturpris for.

torsdag den 6. oktober kl. 19.30,

Stenløse Præstegård

PLANLÆGNING AF JULESTUE

Det er stadig sommer, men det er igen

tid til at tænke på julestuen 1. søndag i

advent i Stenløse Sognegård.

Alle, som har lyst til at hjælpe til og har

gode ideer, er velkomne til planlægningsmødet.

Det skete

Sogne-nyt bringer ikke længere notitser om døbte, viede,

bisatte og begravede fra vore kirker. Dette skyldes uklarhed

om, hvorvidt denne offentliggørelse er lovlig eller ej.

Hvis rubrikken på et senere tidspunkt vender tilbage, er

det tegn på, at vi gerne må.


kONtakt

SteNLØSe SOGN

Menighedsrådsformand

Flemming enghave

Damstensvej 12, 3660 Stenløse

tlf.: 27 53 50 52

Mail: flemmingenghave@gmail.com

Stenløse Kirke og Kirkegård

else von Benzon, kirkegårdsleder

engholmvej 6, 3660 Stenløse

tlf.: 47 17 27 04 (bedst ml. 12 og 13)

Mail: evob@km.dk

Ulla Bay, kirkeværge

tlf.: 47 10 72 51

Organist, korleder

Claus Mann

tlf.: 44 65 24 87

PrÆSter

Inge Bastkær

provst (kbf.), begravelsesmyndighed

engholmvej 4, 3660 Stenløse

tlf.: 47 17 00 67

Mail: ibra@km.dk

træffes ikke mandag.

Kenneth Siedentopf Knigge

sognepræst

Kirkestræde 10, 3670 Veksø Sj.

tlf.: 47 10 86 95 / 31 66 16 69

Mail: kekj@km.dk

træffes ikke fredag.

Jes Henrik Høck

sognepræst

Iranvej 11, 2300 København S

tlf.: 29 16 05 26

Mail: jhh@km.dk / provst@ready.dk

træffes ikke fredag.

høst

VekSØ SOGN

Menighedsrådsformand

Anders niemann

Hesselholm 109, 3670 Veksø Sj.

tlf.: 47 17 26 56

Mail: kaw.niemann@pc.dk

Veksø Kirke og Kirkegård

Christian Østergaard, graver

Kirkestræde 8, 3670 Veksø Sj.

tlf.: 29 16 05 27

niels Andreasen, kirkeværge

tlf.: 29 92 12 62

Organist

Bodil Hogrefe

tlf.: 47 17 21 91

kIrkekONtOr

Kirkekontoret er fælles for Stenløse og Veksø

sogne, og ligger i Stenløse Sognegård, engholmvej

6, 3660 Stenløse.

Kontoret er lukket mandag og lørdag.

Kordegn

Anne R. guldbjørn

tlf.: 47 17 19 04

Mail: arg@km.dk

træffes tirsdag – fredag kl. 9-13, torsdag tillige

kl. 16-18.

Administrations- og personalechef

ebbe W. torpegaard

tlf.: 29 16 05 14

Mail: ebto@km.dk

MeNIGHeDSPLeJeN

Formand

Anne Fraxinus

Kildebækvej 34, 3660 Stenløse

tlf.: 47 17 01 94

Mail: agf@mail.dk

Sogne-Nyt – Stenløse-Veksø – 2011

HJeMMeSIDer

www.stenlosekirke.dk

www.veksokirke.dk

På hjemmesiderne kan du finde relevante

oplysninger om kirkerne og sognene og vores

mange arrangementer, samt kontaktoplysninger

på alle øvrige medarbejdere.

Vielse / kirkelig velsignelse af borgerligt

indgået ægteskab

Henvendelse til den præst man ønsker

skal medvirke.

Begravelse / bisættelse

Henvendelse til den præst man ønsker

skal medvirke.

For anvisning af gravsted: kontakt kirkegårdslederen

(Stenløse) eller graveren

(Veksø).

Dåb, navngivning, attester og fødselsanmeldelser

Henvendelse på kirkekontoret.

Kirkebil

Ældre og gangbesværede kan benytte kirkebilen

til gudstjenester og arrangementer

forestået af præster og menighedsråd,

i kirke, sognegård og sognehus.

Bestilles på kirkekontoret, 47 17 19 04.

Ansøgninger til Menighedsplejen sendes til

formanden.

gaver modtages med taknemmelighed, og

kan indbetales på Menighedsplejens konto

hos nordea, Stenløse afdeling: reg.nr.: 1345,

kontonr.: 84 75 79 57 50.

11


GUDStJeNeSter

aUGUSt

Søndag den 21. august (9. søndag efter Trinitatis)

Stenløse Kirke kl. 10.00: Inge Bastkær

Veksø Kirke kl. 10.00: Kenneth Knigge

Søndag den 28. august (10. søndag efter Trinitatis)

Stenløse Kirke kl. 10.00: Jes Høck

Veksø Kirke kl. 10.00: Inge Bastkær

SePteMBer

Lørdag den 3. september

Stenløse Kirke kl. 11.00: nana Hauge (familiegudstjeneste)

Søndag den 4. september (11. søndag efter Trinitatis)

Stenløse Kirke kl. 10.00 - høstgudstjeneste: Jes Høck

efter gudstjenesten er der pilgrimsvandring

Veksø Kirke: (ingen gudstjeneste)

Søndag den 11. september (12. søndag efter Trinitatis)

Stenløse Kirke kl. 10.00: Inge Bastkær

Veksø Kirke kl. 10.00: Kenneth Knigge

12

Søndag den 18. september (13. søndag efter Trinitatis)

Stenløse Kirke kl. 10.00: Kenneth Knigge

Veksø Kirke kl. 10.00: Inge Bastkær

Søndag den 25. september (14. søndag efter Trinitatis)

Stenløse Kirke kl. 10.00: Inge Bastkær

Veksø Kirke kl. 10.00: Jes Høck

OktOBer

Lørdag den 1. oktober

Veksø Kirke kl. 11.00: Kenneth Knigge (familiegudstjeneste)

Søndag den 2. oktober (15. søndag efter Trinitatis)

Stenløse Kirke kl. 10.00: Jes Høck

Veksø Kirke: (ingen gudstjeneste)

More magazines by this user
Similar magazines