Det gamle glasorkester - Tårnby Bladet

taarnbybladet.dk

Det gamle glasorkester - Tårnby Bladet

Tårnby Bladet

NR. 10 OKTOBER 2012 • www.taarnbybladet.dk • 20. ÅRGANG

Udsigten fra det renoverede og genopbyggede projektørtårn på

Saltholm nydes af formand for 15. Juni-Fonden, Hans Jørgen

Rasmussen (tv.) og Saltholmejerlaugets formand Dirch Jansen

Schmidt (med grøn kasket). Foto: Ivan Givskov.

Side 22

Kajakklubben Neptur (med blå veste) var værter

ved et skumpiskende og spektakulært stævne om

danmarksmesterskabet i kajakpolo.

Foto: Ivan Givskov.

Side 51

FDF’ernes Højborg på Løjtegårdsvej blev indviet under latter, leg og

tumult - sækkevæddeløb hører til i alle kategorier. Og måske skal

Højborg hedde noget nyt efter den altødelæggende brand i 2011

Foto: Henrik Bo Andersen.

Side 49


2 Tårnby bladeT OKTOber 2012

Fremgang på

havnebussen

Flere og flere hopper om bord på

havnebussen; faktisk ca. 5000

passagerer pr. måned i forhold

til samme tid sidste år.

Havnebussen blev omlagt i

efteråret 2011, hvor det blev

muligt at sejle sammenhængende

fra Teglholmen i syd til

Nordre Toldbod i nord og er 1.

september forlænget til Refshaleøen.

Antallet af medtagne cykler

er tilsvarende fordoblet, mens

antallet af medtagne barnevogne

er tredoblet i forhold til

samme tid sidste år.

Strandpark på top-3

Wonderful Copenhagen opgør

hvert år besøgsantallet for de

mest besøgte turistattraktioner. I

2011 så listen således ud. Tivoli

3.963.000 besøgende, Dyrehavsbakken

2.500.000 og Københavns

Zoo 1.151.931.

Formanden for Amager

Strandsparks bestyrelse Jakob

Næsager noterer sig med tilfredshed,

at Amager Strandpark

kom op på 1.2 millioner besøgende.

Det er resultatet af de

tælleapparater, der er monteret

på strandparkens afgangsveje.

Besøgsantallet for Amager

Strandpark er fordelt over hele

året men med flest gæster om

sommeren. På den varmeste

sommerdag var der over 36.000

som gik gennem tælleapparaterne.

HE

Ekstra rabat

Siden årsskiftet er antallet

af BroPaskunder steget fra

240.000 til 269.000. Nu går

Øresundsbroen skridtet videre

og sænker prisen for BroPaskunder,

der vil tage på kortere

besøg på hverdagsaftener og i

weekender på den anden side.

100 kroner per overfart er den

pris, man som aftalekunde betaler

med den nye rabat, hvis man

kører frem og tilbage inden for

seks timer.

Rabatten gælder, når udrejsen

foretages mellem kl. 17 og

24 på hverdage samt hele døgnet

i weekenden.

Et råd fra en bokser En dårlig aften for oppositionen

Jeg har som en farfar-pligt netop været ovre på boldbanerne

i Sundby Idrætspark for at overvære et barnebarns

debut på fodboldbanerne.

Jeg var intetanende om konsekvenserne kommet

til at rose hans (fars) initiativ i, at han skulle spille

i Fremad Amager, en klub vi fulgte. Vi så ikke kampene,

men om mandagen tilkæmpede vi os adgang

til området under trætribunen i Sundby Idrætspark,

hvorfra vi hentede en formue i pant fra tømte flasker.

Det sidste nævnte jeg ikke for knægten.

Nåh, men jeg passerede på vej til de vindblæste

baner min gamle skoleport på Højdevangens skole.

Den var stadig stor, sort og massiv samt faretruende.

Faretruende var den især, hvis den var lukket og

det blev den på slaget otte. Gårdvagten sværmede

de sidste 30 sekunder inden klokkeslaget nede ved

drengenes port, klar til at genne alle ud bag porten

igen, hvis de ikke var kommet i ly i skolegården inden

skoleklokkens hidsige lyd var ebbet ud.

Jeg mener faktisk, at det i løbet af mine ti år i skolen

lykkedes for mig at komme for sent en gang eller

to – pral måske, men sagen uvedkommende. Det

jeg husker, var, at bare vi var nogle stykker, så var

ventetiden ikke så svær. Afstraffelsen var lige ond,

et par på hovedet (og det var et par, for dukkede

man sig for højrehånden, havde bødlen venstrehånden

klar) eller en sveder.

Men fællesskabet i ventetiden gjorde, at man ikke

stak af eller faldt besvimet om af skræk for hvad,

man vidste, var i vente. Fællesskabet har haft sin

betydning flere gange i tilværelsen.

I Søværnet havde de menige mod alle regler sneget

billig rødvin ombord – og drukket den. Kun en

fælles tilpasset historie om, at det var en kammerat,

som skulle lave lamper af helt ordinære rødvinsflasker

(fuske måtte vi nemlig gerne) reddede vores

17 mands brede røve. Stærkt gået.

Fællesskabet i mine forskellige fagforeninger har

gang på gang tvunget en arbejdsgiver til retfærdighed.

Ene havde der ikke været det fornødne pres.

Det var også i fællesskab at arbejderfamilier i mit

barndomsland kunne aftvinge en ejendomsejer, at

man kunne købe blokken med måske 40 opgange

med 400 lejemål samt diverse forretninger og små

virksomheder i lavloftede kælderlokaler. Slut med

en hoven administratordame, som var oplært i

TÅRNBY BLADET

udgives af

Tårnby Bladforening

Englandsvej 290

Postboks 34 • 2770 Kastrup

Tlf. 32 50 92 90

Bank: Arbejdernes Landsbank

5325 0507711

Mail og web:

redaktionen@taarnbybladet.dk

Hjemmeside

www.taarnbybladet.dk

Kontortid dagligt kl. 9-12 plus

lidt mere, så bare ring.

Redaktion:

Terkel Spangsbo (ansv.)

Heinrich Ehrenreich, Birgitte

Barkholt, Arne Mikkelsen, Ivan

Givskov (foto), Kristina Alek-

sandrovna Pedersen, Henrik Bo

Andersen (foto/reportage)

Annoncesalg: Erik Nielsen

Tlf.: 2232 7346

Tårnby Bladet skrives, redigeres

og layoutes af medlemmer af

Tårnby Bladforening.

Oplag: 24.000. 20.500 husstandsomdeles,

resten distribueres

via butikscentre, biblioteker

oa.

Tryk: Provinstrykkeriet,

Vordingborg

Distribution:

Forbruger Kontakt.

Udebliver Tårnby Bladet kontakt

venligst Forbruger Kontakt

tlf. 8813 0299 eller email

Amager@d-d-c.dk

nedladende behandling af indvendinger om dryppende

vandhaner og utætte vinduer. Nu drev man

ejendommen og gør det den dag i dag i fællesskab.

Mine seneste oplevelser som tillidsmand under

ejere med flotte navne og ugebladsadgang som

kendisser har også vist fællesskabets styrke.

I Tårnby trives fællesskaberne fortrinligt i foreningerne

og i to store organisationer, som har fået

lov, plads og økonomi til at styre et levende fritidsliv

til gavn og sundhed for folket. De legepladser

kunne ingen have oprettet alene og da der stort set

ikke er kommerciel basis for de aktiviteter, var de

aldrig blevet til noget uden fællesskab.

Rundt om os er det fællesskaber, der har drevet

os frem til trods for såkaldt krise i et liv i tryghed

og passende rigdom. Vi har så mange midler til os

selv, at mange - som jeg har sagt før – ikke ved, hvad

de skal give hinanden i gaver og derfor udveksler

geder og skoleborde i udviklingslande. Ikke at der

er noget galt i at udvide fællesskabsånden til andre

dele af verden, men som billede på vores rigdom.

Men alene ordet fællesskab eller sågar solidaritet

er for mig at se under angreb. Andelsboliger,

som er et flot udtryk for fællesindkøb, er forsøgt

solgt til de heldige, som aktuelt i salgsøjeblikket

havde reddet sig en billig bolig. Nu skulle de med

lokkemidler som spekulation i prisstigninger ud af

et fælles ejerskab og ind i rentierernes og ejendomsbesiddernes

rækker.

Faglige Fællesskaber på arbejdspladser skal udjævnes

så hver kæmper sin individuelle situation til

man er i klemme og kræver samfundets indgriben.

Fællesskabets, samfundets udfordringer løses

ikke ved at tage selviske beslutninger. Men der er

fri jagt på alt, hvad der hedder fællesskab – det er

nemlig farligt for de få, at de mange holder sammen.

En overmatchet dansk bokser sagde før en umulig

kamp. ”Jeg går efter kroppen, så falder hovedet!”

Nu lykkedes taktikken ikke for bokseren, men det

var rigtigt set.

Opgaven er nu, at vi på alle måder

skal beskytte kroppen - for at

beholde hovedet.

En oktober farvestrålende hilsen

Terkel Spangsbo.

Denne udgave omdeles

tirsdag 2. og onsdag 3. oktober.

Førstkommende udgave herefter

6. november 2012 (deadline fredag

26. oktober kl. 16*).

* Deadline for annoncer og redaktionelt

stof 9 dage før udgivelsesdagen

- men ring, hvis man

er senere på den.

Udgivelsesdatoer i 2012:

4. december

Udgivelsesdatoer i 2013:

8. januar* • 5. februar • 5. marts •

2. april •7. maj •4. juni •2. juli •13.

august * •3. september •1. oktober

• 5. november •2. december.

* 2. tirsdag/onsdag i måneden.

Hver gang Venstre og KT-Listen

stak hovedet frem under budgetforhandlingerne

blev de slået

med cifrene 4-14 eller 3-15.

Af Terkel Spangsbo

Den sidste tirsdag i september

mødtes Kommunalbestyrelsen for

at vedtage budgettet for 2013.

Lidt over 3,17 mia. skulle fordeles

til næste år. Desuden skulle man

beslutte rammerne for de såkaldte

overslags år, det vil sige 2014 til

2016.

På forhånd var der et klart flertal

bag det budgetforslag, som

borgmester Henrik Zimino lagde

frem (og så kan læses på kommunens

hjemmeside, når den igen

kommer op at køre). Allerede

dagen efter budgettets første

behandling (et kommunal budget

forhandles kun to gange i modsætning

til Statens budget og lovforslag)

i august stod det klart, at

med nogle få ændringer var Det

Konservative Folkeparti sammen

med SF og Socialdemokraterne

enige om linjerne.

Udover de i forliget nævnte

forhold indeholder budgettet

penge til yderligere en kunststof-

er du træt af priserne hos de autoriserede mærke-værksteder?

SUPERTILBUD PÅ AUTOSERVICE

Tilbudspris

SPAR 20%

bane til Vestamager og en renovering

af Kastruplundgade. Der

er også en minusbevilling, idet

det kommunale personale mister

deres sundhedsforsikring som en

konsekvens af, at der nu skal betales

skat af værdien af sådanne

ordninger.

Se andetsteds i Tårnby Bladet,

hvilke spektakulære forhold som

er kommet med på udgiftssiden

(svømmehal, familiehus etc.).

Efter de tre partier havde meldt

deres enighed ud sluttede Dansk

Folkeparti sig forslaget. Derefter

fra Venstre, KT-Listen og løsgænger

Mathias Grønning kørt så

langt ud på sidesporet, at de ikke

havde en chance for at komme

med i køreplanen.

Utrættelig forslagsstiller

Det afholdt ikke de to partier i at

stille nogle motiverede forslag

ved Kommunalbestyrelsens 2.

behandling, se KT-Listens/Tina

Webers forslag her i bladet. Som

en anden Sisyfos (det var ham

med stenen op af bjerget) fremlagde

Tina Weber sine forslag

et efter et. Hver gang spurgte

borgmesteren om der var andre

kommentarer, det var der ikke i

Stor service kun 1.850, 50 lille service kun 687, 50

inkl. moms, men ekskl. reservedele inkl. moms, men ekskl. reservedele

- Vi arbejder ud fra et serviceskema i henhold til den specifikke bils serviceintervaller

- Vi har diagnosetester, som kan måle på 98 procent af den danske bilpark

Vi udfører også:

• Mekanisk arbejde på person- og varebiler

• Synsklargøring • Autolakering • Pladearbejde

• Forsikringsskader • Undervognsbehandling

• Starthjælp (special-pris) • Køb og salg af nyere brugte biler.

Tilbudspris

SPAR 20%

Vores åbningstider er:

Mandag - fredag 8.15 - 17.00

Weekend efter TELEFONISK AFTALE

Køb/salg af nyere og brugte biler

Tina Weber, KT-Listen, Louis Hjelmsø og Ole Holm, Venstre.

et eneste tilfælde. Ingen havde

spørgsmål eller indvendinger, alle

må have forstået substansen og

der var åbenlyst ikke en stavelse

at hente i de detaljerede forslag.

- Så skrider vi til afstemning,

blev det gentaget og gentaget.

Og resultatet var givet. Det var

nederlag med stemmetallene

4-14 eller 3-15 alt efter Mathias

Grønnings medvirker hos oppositionen

eller hos flertallet.

Efter KT-Listens ændringsforslag

som ikke alle sammen kostede

penge), var det Venstres tur til

at løbe ind i den massive opdækning,

stort set med samme resul-

alle reservedele overholder autoriserede

standarder/normer indenfor kvalitetssikring,

således at diverse garantier ikke bortfalder.

Gammel Kirkevej 104 • 2770 Kastrup • Tlf. 32 50 60 34

Email: b-as@get2net.dk • www.biloens-autoservice.dk

tater som Tina Weber. Til sidst var

Venstre og Tina Weber så trætte

af nederlaget, at de ikke engang

selv stemte for et forslag om en

mobil-tilskuer tribune, som de

selv havde været medforslagsstiller

til.

Tårnby bladeT OKTOber 2012 3


4 Tårnby bladeT OKTOber 2012

Historisk budgetforlig

Socialdemokraterne, Det Konservative

Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

i Tårnby Kommunalbestyrelse

indgik dagen efter 1. behandlingen

af budget forlig om kommunes budget

for 2013.

Af Terkel Spangsbo

For første gang i mange år var der tale

om et budgetforlig ”over midten”, da

SF, Socialdemokraterne og De(n) konservative

indgik et forlig og brugen af

godt 3 mia. kroner i 2013.

Senere tilsluttede Dansk Folkeparti

sig forliget, så forligspartnerne sad på

stemmerne fra 15 af Kommunalbestyrelsens

19 medlemmer.

Oveni det budget man havde forhandlet

aftenen før var der fundet

penge til driftsudvidelser på Teknik-

og Miljøudvalget på 1.2 mio. kr., på

Børne- og Skoleudvalget på 3 mio.

kr. og Kultur og Fritidsudvalget på 0.6

mio.kr.

Herudover indeholder forliget

øgede anlægsudgifter på 45 mio.kr.,

herunder 20 mio. kr. til energirenoveringer,

20 mio. kr. til påbegyndelse af

ny svømmehal på Vestamager og to

mio. kr. til etablering af lokaliteter for

iværksættere.

Der er også afsat penge til indretning

af familiehus og tandplejeklinik.

Energiprojektet er et tre-årigt projekt

og fortsætter derfor i 2014 og

2015.

Med den fjerde svømmehal, denne

gang efter al sandsynlighed anbragt

på Vestamager i forbindelse med

idrætsanlægget på Ugandavej, efterkommer

kommunen den meget store

efterspørgsel, der fra befolkningen

har været om yderligere faciliteter for

svømmere – her tænkes både på den

offentlige åbningstid og de mange

Skift til en bank, hvor

god rådgivning handler

om mere end penge

For os handler god rådgivning om meget andet end penge.

Folk For os er handler jo forskellige god rådgivning steder om i livet meget og har andet forskellige end penge. drømme

og Folk planer. er jo forskellige Derfor drejer steder det i livet sig og om har at forskellige finde frem drømme til, hvad og der

er planer. vigtigt Derfor for dig drejer og det din sig familie, om at finde før vi frem taler til, penge. hvad der er

vigtigt for dig og din familie, før vi taler penge. Det er både let

Det er både let og gratis at skifte bank. Kig forbi en af vores

og gratis at skifte bank. Kig forbi en af vores filialer og aftal et

filialer og aftal et uforpligtende møde.

uforpligtende møde. Eller se mere på al-bank.dk.

Eller se mere på al-bank.dk.

Kongelundsvej 289 | 2770 Kastrup | 38 48 30 25 | kongelundsvej@al-bank.dk

Kastrupvej 201 | 2770 Kastrup | 38 48 30 24 | kastrup@al-bank.dk

idrætsudøvere indenfor svømning.

Samtidig skabes der øgede muligheder

for skolesvømning.

Når hallen er færdig forventes det,

at driften vil koste omkring syv millioner

om året.

- Det har været afgørende, at forliget

samtidig sikrede en fortsat stærk

økonomisk position for Tårnby, hvilket

ligger alle tre partier på sinde, skrev

borgmester Henrik Zimino på forligspartnernes

vegne.

Øverst borgmester Henrik

Zimino, SF’s leder Brian

Franklin og Carsten Fuhr fra

Det Konservative Folkeparti.

Vi har modtaget

budgetforliget

Et grønt budgetforlig, der skaber vækst og

arbejdspladser

Af Brian Franklin,

SF Tårnby

Det nyligt indgåede

budgetforlig

mellem S, Konservative

og SF er formentlig

det grønneste

i kommunens

historie. Vi har i SF

én gang for alle fået sat energirenoveringer på

dagsordenen, så vi fremover arbejder systematisk

med at energirenovere vores bygninger.

Overslag fra Teknisk Forvaltning peger på,

at man kan spare op til 40 % på energiregningen,

hvis man fører bygningerne op til dagens

standard for isolering mm. Det vil spare energi

og dermed frigøre penge til andre ting, skære

ned i vores udledning af CO2, give bedre indeklima

og måske vigtigst af alt skabe jobs.

Skruer vi udbuddene klogt sammen og

gør brug af såkaldte sociale klausuler, kan vi

endda skubbe gang i beskæftigelsen lokalt

og samtidig få skaffet praktikpladser til vores

unge. For SF er det helt afgørende, at vi får

etableret et godt samarbejde med eksempelvis

Jobcentret, produktionsskolen og de lokale

håndværkere, så vi sikrer, at så mange jobs

som muligt bliver lokale, når vi skal renovere

bygninger og bygge den nye svømmehal.

Sådan er vi med til at gøre det, som hele

Europa i virkeligheden sukker efter: Vi gør vores

til at skubbe gang i væksten lokalt. Det synes

vi er helt afgørende i en tid, hvor væksten

er gået i stå og arbejdsløsheden er høj.

KT-Listen forventede ikke at blive hørt

Tina Weber, løsgænger fra KT-

Listen, har ændringsforslag til

kommunens budget 2013, men

er indstillet på, at alle nedstemmes

Af Terkel Spangsbo

- Jeg er ikke forvænt med, at få

mine forslag igennem i Kommunalbestyrelsen,

fortæller Tina

Weber til Tårnby Bladet før 2. behandling

af det kommunale husholdningsbudget

for 2013.

- Men jeg vil alligevel gerne

have, at borgerne skal vide, hvilke

idéer KT-Listen har og hvilke ændringsforslag

vi har fremsendt.

Ændringsforslagene som Tina

Weber har fremsendt på vegne

af KT-Listen, som officielt ikke har

sæde i Kommunalbestyrelsen er:

• Forslag om etablering af et Erhvervsråd

i Tårnby kommune.

• Forslag om uddeling af en handicappris

• Forslag stillet sammen med Arne

Hansen, Paw Karslund og Jannie

Meiltoft om inklusionspædagoger

i folkeskolerne

• Forslag om inklusionspædagoger

skolerne

• Forslag om arbejdspladser skabt

målrettet til udviklingshæmmede

• Forslag om profilskoler

• Forslag om en café/værested for

borgere med fysisk eller psykisk

nedsat funktionsevne.

Erhvervsråd

Et erhvervsråd skal skabe grundlaget

for at grønne innovationsvirksomheder

finder kommunen

attraktiv, som udgangspunkt for

deres aktiviteter. Fokus vil være på

at give muligheder for virksomheder

der er klar til at udvikle sig fra

opstartsfasen til indflytning i de

første produktionsfaciliteter.

Rådet skal blandt andet rådgive

og servicere virksomheder

placeret i Tårnby Kommune vedr.

erhvervsforhold, herunder udbygge

det fælles samarbejde

mellem erhvervsudøverne for at

sikre den bedst mulige betjening

og tiltrække nye virksomheder til

området.

Handicappris og inklusionspædagoger

Prisen skal uddeles på FN´s Internationale

Handicapdag 3. december

hvert år og skal være en

anerkendelse og påskønnelse af

en god indsats. Kandidater til årets

handicappris kan være enkeltpersoner,

institutioner, organisationer

eller virksomheder, der er bosid-

dende i Tårnby Kommune. Prisen

skal være på 5000 kroner.

Sammen med Arne Hansen,

Paw Karslund og Jannie Meiltoft

har KT-Listen stillet forslag om

inklusionspædagoger i syv folkeskoler.

Pædagogerne skal deltage i

skolens arbejde med at styrke inklusionen

og vilkårene for læring

og udvikling for alle skolens børn

– med et særligt fokus på børn i

vanskeligheder.

I samme spor ønsker KT-Listen,

at der bliver nedsat en arbejdsgruppe,

der kan arbejde med

etableringen af et antal profilskoler

som, idrætsskole, musikskole,

sprogskole, digital skole, madskole,

matematisk- naturfaglig profil,

forsknings profil og sprog- og medie

i folkeskolerne i Tårnby.

KLAP og profilskoler

Foreningen LEV har igennem

et såkaldt KLAP projekt, Kreativ

Langsigtet ArbejdsPlanlægning,

haft stor succes med at skabe arbejdspladser

til unge udviklingshæmmede

sammen med private

og offentlige virksomheder.

- Konkret er det mit forslag

at omdanne Kastrup bio til en

arbejdsplads, hvor en del af arbejdsopgaverne

bliver varetaget

af udviklingshæmmede, siger

Tina Weber.

- Selvfølgelig i samarbejde

med mennesker, der har forstand

på det at drive en biograf og alle

dens funktioner, og som har lyst

til at skabe en helt unik kulturinstitution.

Endelig ønsker Tina Weber, at

der bliver nedsat et udvalg, der

kan arbejde videre med et projekt

om en café/værested for udviklingshæmmede.

- Mange af vores udviklingshæmmede

borgere, har svært ved

at benytte samfundets almindelige

tilbud omkring fritid og samvær

og der er fare for at de lever

et isoleret og tilbagetrukket liv.

En del af vores udviklingshæmmede

borgere frekventerer ofte

værtshuse og spillehaller, for at

få dækket deres sociale behov.

TårNby bLAdET OKTObEr 2012 5


6 TårNby bLAdET OKTObEr 2012

Også forlig i Dragør

Den store forbrødring på det økonomisk

område breder sig på Sydamager

Af Morten Juel Hansen,

Venstre i Dragør

Det netop indgåede budgetforlig

mellem Venstre,

Dansk Folkeparti, SF og

Socialdemokraterne i Dragør

Kommunalbestyrelse

sætter en tyk streg under,

at der nu er gennemført

en vellykket genopretning af kommunens økonomi.

Forliget er godt nyt for borgerne i Dragør,

som kan se frem til en fortsat konsolidering af

kommunens økonomi, som blev igangsat efter

kommunalvalget i 2009.

Der v il fortsat være overskud på kommunens

drift de kommende fire år, og der vil ske

en yderligere forbedring af kommunens likviditet,

men man i Vennstre i Dragør.

Det har været et gennemgående krav for

Et smukt smil

er mere end forfængelighed

Venstre, at vi fortsat holder denne kurs og

samtidig undgår stigninger i kommuneskat og

grundskyld.

Penge til skolerne

Det har været et vigtigt krav for Venstre. I Venstre

bakker vi op om den nye skolestruktur, fordi

vi mener det er den bedste vej til fortsat at

sikre skoler i Dragør i den absolutte topklasse.

Vi havde gerne set, at der også var blevet

plads til en lempelse af dækningsafgiften for

erhvervsvirksomhederne i Dragør. Til gengæld

er vi glade for, at der er sikret støtte til

et Erhvervsråd, og at opbakningen til turismen

fastholdes.

Det er lykkedes at sikre plads til anlægsinvesteringer

pt 11-12 mio. kr. årligt de komende

fire år til investeringer i øget digitalisering

af borgerservice, videreførelse af renoveringen

af Kongevejen og renovering af Hollænderhallen

og tunneler under Hartkornsvej.

Samlet set er der lagt op til anlægsinvesteringer

på 11,7 mio. kr. i 2013. tsp

• Overenskomst med alle kommuner

• Gratis uforbindende konsultation og tilbud

• Eget laboratorium

KONSULTATION

Mandag - torsdag kl. 8 - 16 Fredag kl. 8 - 12

Onsdag kl. 8 - 18 eller efter aftale

TANDTEKNIKER

KIM RASMUSSEN

Aut. klinisk tandtekniker

Tårnby Torv 7

32 50 08 50

www.tandtekniker.dk

.... det er

livskvalitet!

Vi har modtager:

Vagthund for

miljøet og de

svage

Af Emil Diurhuus, Ungdomskoordinator i

Miljøpartiet Fokus

Vi i Miljøpartiet Fokus er

hverken socialister eller

liberale, vi er de grønne

– en helt ny magtfaktor

i det danske samfund.

Vi holder med dem, der

af den ene eller den anden

grund mangler en

stemme, det være sig

handicappede eller folk

fra socialt marginerede

miljøer.

Og så tror vi at Emil Diurhuus bor

samarbejde, er den på Arkturus alle i

helt rigtige retning i Tårnby.

stedet for at videreføre

den tunge blokpolitik,

der blot tjener til spildte blækklatter og at

ingen rigtigt langsigtede planer gennemføres,

bl.a. på miljøområdet – hvilket er en mærkesag

for Miljøpartiet Fokus.

For os er det centralt, at Tårnby bliver en

kommune, som andre kan kigge til, og sige: ”

Ja, en grøn energi - og byudvikling kan betale

sig og ikke kun for fremtidens generationer,

men også for os”.

Den grønne udvikling, i form af bl.a. energirenovationer

og udbygning af naturområder,

er delvist blevet hæmmet af den globale

finanskrise og det er en skam, mener vi i Miljøpartiet

Fokus, da en grøn udvikling vil skabe

arbejdspladser og vil tiltrække iværksættere

og derved bringe velstand til kommunen. Derfor

er vi ikke bange for, at have store ambitioner

på klimaets og miljøets vegne.

Dette skal selvfølgelig ske på en økonomisk

forsvarlig måde. Det er vigtigt for os, at

vi bevarer Tårnbys sunde økonomi i årene

fremad. En sund økonomi, der fortjener vedligeholdelse

igennem energi-renovationer på

kommunens bygninger, hvilket vil give store

fortjenester. Desuden skal der være plads til

forbedringer på andre områder - som hos de

socialt udsatte.

Derfor sætter du din stemme på os, Miljøpartiet

Fokus, hvis du vil have en vagthund

i kommunalbestyrelsen, der kæmper for miljøet

og for de svage.

www.taarnbybladet.dk

med link til ældre numre

af bladet

Information

KOMMUNALBESTYRELSEN

Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den 30. oktober

2012, kl. 18.30 i mødesalen på Tårnby rådhus,

Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.

dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside:

www.taarnby.dk

KOmmUnALBESTyRELSEnS møDER I 2012

Kommunalbestyrelsens offentlige møder i år 2012 afholdes

i mødesalen på Tårnby rådhus følgende tirsdage kl. 18.30:

27.11., 18.12.

der tages forbehold for ændringer.

WWW.TAARNBY.DK

Skal du flytte, giftes, have pas eller søger du information

om hvad der sker i Tårnby - eller noget helt

andet?

På www.taarnby.dk er der hele døgnet mulighed for

at søge informationer og benytte ”Selvbetjening” der

er én samlet indgang til links til de mange selvbetjeningsservices,

som kommunen og de offentlige myndigheder

stiller til rådighed.

PARKERiNgSLicENS til Gl. Lystbådehavn og

Kastrup Syd.

bestilling og betaling af parkeringslicens kan foretages digitalt

via kommunens hjemmeside.

EBETALiNg.TAARNBY.DK

det er nu muligt at vedhæfte dokumentation til brug for bestilling

af beboerlicens, erhvervslicens og licens til parkering

i Gl. Lystbådehavn i henhold til gældende regler. dagslicenser

kr. 50,- kan ligeledes bestilles og betales digitalt.

reglerne for parkering i kommunens parkeringszoner m.m.

findes på kommunens hjemmeside.

SUNDhEDSKORT

(tidligere gult sygesikringsbevis)

Har du brug for en ny læge eller har du mistet dit sundhedskort?

Så kan du nemt og hurtigt selv klare bestillingen på kommunens

hjemmeside www.taarnby.dk/Sygesikring - det koster

kr. 180,- og betaling kan kun ske med dankort.

PASANSøgNiNg

– tidsbestilling og foto

Fotooptagelse tilbydes til borgere fra 5 år og koster kr. 90,-

Vi printer din pasansøgning, men du skal selv medbringe

den fornødne dokumentation.

du kan få yderligere information om pas og bestille tid for

dig og din familie via kommunens hjemmeside http://www.

taarnby.dk/selvbetjening/selvbetjening.htm eller via din

smartphone.

HVORDAn

Scan koden med din Qr-reader og spring

direkte ind til tidsbestilling for pas.

Hvad skal du bruge

du skal have en smartphone og en applikation,

der kan læse Qr koder.

de fleste applikationer er gratis – søg f.eks.

på barcode scanner, Qr code scanner eller Qr reader.

JOBcENTER TåRNBY

STRAKSAKTivERiNg

Hvis du ansøger om kontanthjælp

og er mellem 18

og 29 år, vil du blive henvist

til Jobcenter Tårnbys

straksaktivering. Straksaktiveringen

kan enten finde sted i jobcentrets projekthus, på

en privat virksomhed eller i en offentlig institution.

du får udleveret arbejdstøj og arbejdssko, hvor det er nødvendigt.

Arbejdstiden udgør 37 timer om ugen, hertil kommer frokost

og omklædning.

du har en frokostpause på en halv time, og skal selv medbringe

mad og drikke.

du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at kunne

modtage kontanthjælp, og skal fortsat bekræfte jobsøgning,

mens du deltager i virksomhedspraktik.

Hvis du udebliver fra arbejdet uden gyldig grund, står du

ikke til rådighed, og kommunen vil derfor trække dig helt eller

delvist i din kontanthjælp.

Søg fOLKEPENSiON På NETTET

Tårnby Kommune tager forskud på Udbetaling danmarks

overtagelse af en række kommunale opgaver – herunder

udbetaling af folkepension.

Når Udbetaling danmark fra 1. marts 2013 overtager ansvaret

for udbetaling af folkepension, vil det kun være muligt at

søge om folkepension ved brug af digitale selvbetjeningsløsninger

via internettet.

Tårnby Kommune ønsker at yde den bedste service og har

derfor besluttet, at indføre muligheden for at søge folkepension

digitalt allerede nu.

dette tiltag er iværksat, fordi Tårnby Kommune – inden opgaverne

overgår til Udbetaling danmark den 1. marts 2013

– dels gerne vil kunne vejlede kommende pensionister i,

hvordan de nye selvbetjeningsløsninger fungerer dels for at

give mulighed for at øge det generelle kendskab til de nye

digitale muligheder.

Hidtil har Tårnby Kommune sendt et ansøgningsskema til de

borgere, der skulle til at søge om udbetaling af folkepension.

denne ordning falder bort nu og der henvises i stedet til

anvendelse af den digitale mulighed via Selvbetjening på

Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk

Fortsættes næste side

TårNby bLAdET OKTObEr 2012 7


8 Tårnby bladeT OKTOber 2012

Fortsat fra forrige side

de første borgere gøres opmærksomme på den nye ordning

i slutningen af juni og starten af juli, hvor de modtager et

brev fra kommunen med besked om, at det er tid til at søge

folkepension eller søge om at få udsat pensionen.

SPORTSPLADSER

Ansøgning om benyttelse af kommunens sportspladser i

sommersæson 2013 (15/4 – 31/10) må være Foreningsudvalget

i hænde senest den 1. november 2012.

Foreningerne vil kunne forvente svar på ansøgningerne ultimo

november måned.

I forbindelse med ovenstående ansøgning bedes foreningerne

indsende medlemstal fordelt mellem børn/unge over

og under 25 år pr. 1.11.2012.

SUNDhEDScENTER TåRNBY

iNfORMERER

Uge 40 – SundhedsCenter Tårnby og Lænken sætter fokus

på alkohol

ALLAN OLSEN - Ædru alkoholiker i mere end 15 år!

en åben og gribende fortælling om

livet som både aktiv og ædru alkoholiker.

allan taler om livet og livskvalitet,

om at sætte sig nye mål og hvad

der gør hverdagen så fantastisk som

ædru.

Tilmeld også gerne en ven!

Onsdag den 3. oktober i Sundheds-

Center Tårnby, Kamillevej 4, 1.th. kl. 16.30 – 18.30. Tilmelding:

Tlf.: 3076 0525

SUnDHEDSCEnTER TÅRnBy SæTTER fOKUS

PÅ KRæfT I OKTOBER - OPLEV DISSE TO

SæRDELES gODE fOREDRAg:

ANgST i fORBiNDELSE MED EN

KRæfTSYgDOM

Ved PrOPA

Oplæg ved psykolog Gitte Bowman Bak, Center for Kræft og

Sundhed.

Gitte bowman bak vil beskrive og definere de forskellige

symptomer og mekanismer i forhold til den angst, der kan

følge med en kræftsygdom. Gitte vil komme ind på den

grundlæggende eksistentielle rystelse, som en kræftsygdom

afstedkommer i form af uvished, meningsløshed, afmagt og

ensomhed. Gitte bowman bak vil fortælle, hvad man kan

gøre, og hvor man kan få hjælp.

Mødeleder: Jacob Løve, PrOPA

Tirsdag den 16. oktober kl. 19.00 – 21.00 i SundhedsCenter

Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.

Tilmelding: senest 12. oktober på tlf.: 3247 0079 eller mail:

sc.sf@taarnby.dk

KRæfT æDE Mig - NEJ!

Et foredrag ved Charlotte Birchow

I 2011 fik Charlotte bircow konstateret

brystkræft. Kvinden, der om

nogen udstråler sundhed, styrke

og overskud, blev stillet over for

en af de sværeste kriser i sit liv.

Som de fleste andre stillede hun

sig selv spørgsmålet: hvorfor lige

mig? Men der var intet svar, og

Charlotte bircow tog sit livs vigtigste

beslutning: hun ville ikke være syg, og hun nægtede at

lade kræften bestemme over sit liv.

KrÆFT ÆdE MIG - NEJ! er Charlotte bircows personlige

fortælling om, hvordan hun midt i krisen genvandt kontrollen

over sin tilværelse. Fra hun modtog budskabet, til hun

afsluttede sin sidste behandling på hospitalet, fortæller hun

om de udfordringer, enhver i den situation støder på: hvordan

fortæller man sine børn, at man er syg? Kan man bevare

kærligheden og sexlivet undervejs?

Hun beretter åbenhjertigt om hårtab, kvalme og omverdenens

reaktioner. Og om den største udfordring af dem alle:

angsten for ikke at blive rask. Men først og fremmest fortæller

hun om, hvordan hun fandt sin vej gennem krisen.

Onsdag den 24. oktober kl. 16.30 – 18.30 i SundhedsCenter

Tårnby, Kamillevej 4, 1.th.

Tilmelding: Tlf.: 3247 0079 eller mail: sc.sf@taarnby.dk

LæR AT TAcKLE KRONiSKE SMERTER

Tårnby Kommune deltager i en national evaluering af kursets

effekt sammen med Komiteen for Sundhedsoplysning og forskere

ved Aarhus Universitet.

Vi søger borgere med kroniske smerter, som ønsker at deltage

– enten som deltager på kurset eller i en kontrolgruppe.

Fordelingen foretages ved lodtrækning.

borgere i kontrolgruppen vil kunne tilmelde sig et kursus

efter 6 mdr.

For at deltage skal du leve med kroniske smerter, som har

varet mindst 3 mdr. og være bosat i dragør eller Tårnby

Kommune.

Kurset varer 6 x 2½ time og foregår i SundhedsCenter Tårnby,

Kamillevej 4, 1.th, 2770 Kastrup.

Der starter nyt hold op tirsdag den 6. november 2012 kl.

15.00 – 17.30.

For at deltage på kurset skal du tilmelde dig og møde op til

informationsmødet tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 15.00 –

16.00.

Tilmelding kan ske til: Sundhedskonsulenterne i Sundheds-

Center Tårnby, Kamillevej 4, 1.th, tlf.: 30

76 05 02 e-mail: mjs.sf@taarnby.dk

viL DU væRE RøgfRi?

SundhedsCenter Tårnby tilbyder et skræddersyet

rygestoptilbud til dig udviklet af

Kræftens bekæmpelse og apotekerforeningen.

Konceptet hedder ”Kom & Kvit” og er gratis og fleksi-

belt. du får professionel støtte fra en rygestopinstruktør og

opbakning fra andre rygestopdeltagere under hele forløbet.

ring til sundhedskonsulenterne på tlf: 3076 0568 for at tilmelde

dig kurset eller for at høre mere.

TåRNBY SUNDhEDSUgE 2012

Tårnby Sundhedsuge finder sted hvert år i uge 41. I 2012

begynder Tårnby Sundhedsuge med et brag af en zumbafest

lørdag den 6. oktober og slutter med fotoorienteringsløb

lørdag den 13. oktober. Hent programmet på Tårnby Kommunebiblioteker,

Tårnby rådhus, i SundhedsCenter Tårnby

eller på www.taarnby.dk fra medio september.

STAvgANg vED DiABETESfORENiNgEN

Hver mandag kl. 10.00 hele året

Mødested P-pladsen ved Pleje- og daghjemmet Travbanehuset,

løjtegårdsvej 98, Kastrup.

MADLAvNiNg fOR DiABETiKERE vED

DiABETESfORENiNgEN

Hver mandag kl. 18.00 – 21.00.

Vi tilbereder sund mad efter opskrifter anbefalet af diabetesforeningen.

Vi er fælles om indkøb og tilberedningen.

Udgifterne pr. gang er ca. 15,00 til 35,00 kr. pr person

Ingen undervisning.

Tilmelding til Jacob Løve, tlf.: 3251 0390, mail jaconi@mail.dk

Sted: Kastrupårdsskolen, blåklokkevej 1.

PENSiONiSTcENTRET ”SOLgåRDEN”

nordmarksvej 90

2770 Kastrup

Tlf.: 32 52 95 00

der er adgang for folkepensionister

m/ægtefælle bosiddende

i Tårnby Kommune.

Mandag den 1. oktober kl. 13.30 – 16.00

Influenza vaccination på 1. sal

Aktiviteter i sundhedsugen.

Alle er velkommen

Mandag den 8. oktober: kl. 13.30- 14.30

Kom og vær med til en gang zumba i Caféen

Onsdag den 10. oktober: Cykeltur til Amager

Strandpark, vi mødes foran Solgården kl. 10.30, så

tag cyklen med.

Torsdag den 11. oktober kl. 9.15

Skovtur til Frederiksværk

fredag den 12. oktober kl. 13.30 – 15.30

Café eftermiddag: Kastrupløverne

I pausen kommer faldforebyggelses konsulent i

Tårnby Kommune og fortæller lidt om sit arbejde for

borgerne i kommunen.

mandag den 15. oktober kl. 11.00 – 12.30

Stofudsalg

Tirsdag den 16. oktober kl. 10.00 – 12.00

Influenza vaccination på 1. sal

fredag den 19. oktober kl. 13.00 – 15.30

løvfaldsfest med mad og underholdning:

erik rasmussen spiller op til dans.

billetter købes i caféen

fredag den 26. oktober kl. 12.00 – 15.30

Solgården afholder dag åbent hus.

Kik forbi og se huset indefra

fredag den 26. oktober kl. 13.30 – 15.30

Café eftermiddag: dorrit og Sandy spiller op til dans

BORDiNghUS

Tårnby Kommunes Pensionisthus

Klitrose alle 30

Tlf.: 32 50 73 95

Alle borgere i Tårnby Kommune,

som er fyldt 60 år, er velkomne

til arrangementerne i bordinghus.

er du interesseret i at se,

hvad der sker i huset og kunne tænke dig at høre nærmere,

så kik indenfor tirsdag, fredag eller søndag, der hygger vi os

som regel med kaffe og kage.

ÅBnIngSTIDER

Mandag lukket

Tirsdag kl. 14.00 - 17.00

Onsdag kl. 9.30 - 11.30

Torsdag kl. 9.30 - 12.30 samt

kl. 13.00 - 16.00 Samspils-gruppen for begyndere

Fredag kl. 14.00 - 17.00

(sidste fredag i måneden kl. 13.00)

Lørdag lukket (dog åben ved enkelte arrangementer)

Søndag kl. 13.00 - 17.00

fæLLES AKTIVITETER:

Oktober:

Onsdag den 24. Tur ud af huset, se opslag.

Fredag den 28. kl. 13.00 fællesfrokost med en sang eller to

til den medbragte mad.

november:

Fredag den 02. Valg til bestyrelsen. Tilmelding til Spisning

nødvendig.

Onsdag den 28. Tur ud af huset. Se opslag.

Fredag den 30. Fælles frokost, med en sang eller to til den

medbragte mad.

December:

Fredag den 14. Julehygge/fællesfrokost, der kan købes

smørrebrød, og der skal bestilles plads. Se opslag i december.

Fortsættes næste side

Tårnby bladeT OKTOber 2012 9


10 Tårnby bladeT OKTOber 2012

PENSiONiSThUSET PiLEhAvEN

Kongelundsvej 298

Tlf.: 32 52 09 72

Mandag lukket – åbent ved

særlige arrangementer

Tirsdag kl. 9.00 - 16.00

Onsdag kl. 9.00 - 18.00

Torsdag kl. 9.00 - 16.00

Fredag kl. 9.00 - 13.00

lørdag/søndag lukket - åbent ved særlige arrangementer.

Torsdag den 4. okt. Fællessang + kaffe m.m. 35 kr.

kl. 10.00 – 11.30

Lørdag den 6. okt. Hobby – strømpe og filtnisser kl.

9.30 – 14.30

Torsdag den 11. okt. Gogge besøger Pilehaven kl.

15.00 – 17.00

Torsdag den 18. okt. Fællessang + kaffe m.m. 35 kr.

kl. 10.00 – 11.30

Lørdag den 20. okt. Hobby – strømpe og filtnisser kl.

9.30 – 14.30

mandag den 22. okt. Pølsecafe/Schwansensingerk.

kl. 19.00 – 21.00

Torsdag den 1. nov. Fællessang + kaffe m.m. 35 kr.

kl. 10.00 – 11.30

Søndag den 4. nov. Gratis banko medbring præmier

kl. 13.00 – 16.00

PLYSSEN - UDSTiLLiNg

OKTOBER

I samarbejde med Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune,

lokale foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk og frivillige

medarbejdere.

bente borgaard, Kis Prægel, Ole Friedrich og Christina Augustesen

fortsætter til 7.10.

Fra 13.10 udstiller berit Lund Nielsen, doris Jakobsen, bente

Hegelskov, Irma Palsson og ruth Nygaard malerier.

bevaringsforeningen for Tårnby Kommune: Særudstilling om

Fogelstrøms smedje.

Anker Nielsen: robert Storm Petersens liv.

Kaj åge Jørgensen: Håndværktøj i mini-format.

daniel Zøllner: danmarks lokale baner.

Carl Erik Fugl: Tegninger fra bornholm og Christianshavn.

Henrik Spliid: Tegninger af gamle huse på Christianshavn.

Privat udstiller: rejseminder fra mange lande.

Fotoudstilling: Tårnby til lands til vands og i luften.

realdania: Plancher af ”den blå Planet” i Kastrup Strandpark

som følger byggeriets udvikling.

ritva Frederiksen: Smykker og kunstgenstande.

Chr. Flindt: Farvetegninger fra bryggergården og omegn.

Theodor von der Ahe: Modeller af en kirke fra Østen og

mølle fra amager.

Amagerbanens historie - Modeller af tre stationer - Allan Meyer:

Modeller af lokomotiver.

Poul broholm: Tårnby brandvæsen, Lufthavnens historie,

flymodeller og andre effekter fra lufthavnen i gamle dage -

Foreningsportrætter.

Plyssens historie - Kastrup broforening - Ørestad: Ny bydel

på Amager - Øresundsparken - bryggergården.

Allan Meyer: Fotos fra Saltholm, Tømmerup, Kastrupgård,

Skelgårdskirken, Kastrup kirke og Tårnby kirke.

Fra 20.10 udstiller Modelflyveklubben Comet deres modeller.

Plyssen er åben lørdag-søndag fra kl. 13-16.

gratis adgang.

UnDERHOLDnIng

Søndag 7. oktober kl. 14.00: Kastrup Løverne spiller Irsk

folkemusik

Søndag 21. oktober kl. 14.00: Ullerup Line-dancers.

UDSTILLERE SøgES

Plyssens faciliteter er blevet udvidet med flere glasmontre

og flytbare vægge.

der er mulighed for udstillinger for flere hobbyfolk, samlere,

aftenskoler og andre, der har effekter, som skal fremvises

for et større publikum i kort eller længere tid.

Henvendelse til museumsleder Heinrich Ehrenreich, tlf. 3251

0911 eller på mail: heinrich.ehrenreich@gmail.com.

Se nærmere på hjemmesiden: www.plyssen.dk

BiBLiOTEKET iNfORMERER

Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk

Hovedbiblioteket, Kamillevej 10, har udvidet åbningstid pr.

1. september.

Mandag, onsdag og torsdag: Kl. 9 – 20

Tirsdag 1. september – 31. december Kl. 9 – 22

Fredag Kl. 9 – 17

Lørdag Kl. 9 – 15

Søndag 1. september – 30. april Kl. 9 – 15

KULTURnATTEn – KøBEnHAVn

du kan købe kulturpas på bibliotekerne i Tårnby fra mandag

den 1. oktober. Pris 90, - kr.

Kulturnatten afholdes fredag den 12. oktober. Se programmer

på www.kulturnatten.dk

biblioteket åbner nu op for, at

foreninger og privatpersoner

kan afholde et offentligt tilgængeligt

arrangement i samarbejde

med biblioteket.

det kan eksempelvis være et foredrag, en workshop eller en

opvisning.

Har du lyst til at lave et arrangement eller vil du bare høre

mere om mulighederne, kan du kontakte Jeanette Jensen

eller Marianne bøgh på tlf. 32 46 05 00 eller på mail, bibliotek@taarnby.dk

POESIKLUBBEn ”ORDLyD”

ny poesiklub på Tårnby

Hovedbibliotek

Elsker du også digte, poesi, lyrik,

lyden af ord? det gør vi! Og vi vil

gerne dele den passion med dig i

vores nye poesiklub ”Ordlyd”. Vi

mødes den første torsdag i måneden

kl. 19 på Hovedbiblioteket og

læser højt af digte vi elsker, digte

vi undres og overraskes over, digte vi forstår og digte vi slet

ikke forstår. du behøver ikke at medbringe et digt eller læse

højt for at komme i poesiklubben. du er velkommen til bare

at komme og lytte til oplæsningen.

Vil du høre mere om eller tilmelde dig poesiklubben, så kontakt

bibliotekar Laura Michelsen på tlf. 3246 0500 eller mail,

vo.hb.uk@taarnby.dk

SUNDhEDSDAgE På

BiBLiOTEKERNE

Kom og bliv inspireret til at få et gladere

og sundere liv med mere overskud i hverdagen.

Tirsdag den 9. og onsdag den 10. oktober

er der lagt op til et par dage i sundhedens

tegn med aktiviteter for børn og voksne

på både Hovedbiblioteket og Filial Vestamager.

fILIAL VESTAmAgER:

TIgERTRænIng. Familiegymnastik ved Lis Steffensen.

Tirsdag den 9. oktober kl. 17.00 – 18.00: Billetpris:

voksne 20 kr., børn 10 kr. Kun en voksen pr. barn.

SUnDE KnOgLER HELE LIVET. apoteket inviterer

til en snak om sunde knogler.

Onsdag den 10. oktober kl. 10.-30 – 12.00.

SPILmESTERSKAB I JUST DAnCE 3 for de 10 –

14 årige. Flotte præmier til de bedste.

Onsdag den 10. oktober. Kl. 13.00 – 16.00: Tilmelding

senest 1. oktober Kl. 16.30 – 18.00.

PAS gODT PÅ mæLKETænDERnE. Tandpleje for

de mindste ved Tårnby Kommunes tandpleje. Få gode råd

om dit barns tænder.

Onsdag den 10. oktober. Kl. 16.30 - 18.

HOVEDBIBLIOTEKET:

Onsdag den 10. oktober

Kl. 11.00 – 14.00: mÅL DIn SUnDHED.

Få tjek på dit blod sukker, blodtryk, håndtryk og lungefunktion.

Her kan du møde repræsentanter for diabetesforeningen,

lungepatient-foreningen, Hjernesagen, Gigtforeningen,

Høreforeningen, Prostata-foreningen og danske Handicaporganisationer.

Kl. 11.00 – 14.00 HVORDAn HAR DInE føDDER

DET? ved Klinik for Fodterapi i Kastrup. Kom og få et gratis

fodtjek.

Kl. 14 – 18: KAn mOR Og fAR BLIVE EnDnU

SUnDERE? Sundhedstjek ved SundhedsCenter Tårnby.

Vi laver konditest, måler bMI og bodyage. Og workshops

omkring bækkenbundstræning.

Kl. 16.00 – 16.50: TIgERTRænIng for de 3-4 årige

og deres forældre. Familiegymnastik ved Lise Steffensen.

Kl. 17.00 – 17.50: TIgERTRænIng for de 5-6 årige

og deres forældre. Familiegymnastik ved Lise Steffensen.

Billetpris: voksne 20 kr., børn 10 kr. Kun en voksen pr.

barn.

Kl. 15.30 – 18.30: mAD-WORKSHOP for børn og deres

forældre v/ foreningen Slow Food og Kastrupgårdsskolens

SFO Valhalla. Kom og lav mad sammen med Amalie dynnes

fra Slow Food foreningen.

Kl. 19.00: SLOW fOOD hvad, hvorfor og hvordan.

Foredrag v/ Katrine Klinken. Kom og hør om slow food og få

ny inspiration til spændende, hjemmelavet mad. Billetpris

30, - kr.

Velkommen til det sunde liv på biblioteket!

læs hele programmet på taarnbybib.dk

billetter til tigertræning og foredraget om slow food sælges

fra en uge før arrangementet. Ved bestilling på tlf. kræves et

gebyr på 5 kr.

vLKOMMEN TiL EfTERåRETS

ARRANgEMENTER

BILLETTER:

billetter kan afhentes eller bestilles pr. telefon 1 uge før på

det bibliotek, hvor arrangementet afholdes.

der kan være betaling ved visse arrangementer.

Prisen vil stå under det enkelte arrangement.

Ved telefonbestilling opkræves et gebyr på

5 kr. uanset om billetterne er gratis eller ej.

Ved arrangementer der afholdes af AOF i

samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker

købes billetter på tlf. 3251 1495 eller

via www.aof-amager.dk.

resterende billetter sælges ved indgangen.

ARRANgEMENTER fOR vOKSNE

DAnS mED AmAgER fOLKEDAnSERE

Kom og dans med, når Amager Folkedansere

flytter en træningsaften ned

Tårnby Hovedbibliotek og byder

op til dans. Musikken leveres af to spillemænd

og danseleder Morten Hjerrild Hansen sætter gang i

dansene.

Folkedans er for alle fra 10 år og opefter og både enkeltper-

Fortsættes næste side

Tårnby bladeT OKTOber 2012 11


12 Tårnby bladeT OKTOber 2012

Fortsat fra forrige side

soner og par er velkomne.

Tirsdag den 9. oktober kl. 19:30. Hovedbiblioteket, Rotunden.

Fri adgang uden billetter

STRIKKECAfÉ PÅ HOVEDBIBLIOTEKET

ved Birgit Lind og Lene Lyksborg

Har du lyst til at strikke eller hækle, og har du lyst til at mødes

med andre og få inspiration, så kom og deltag i strikkecaféen.

Strikkecaféen er for alle, men det er en fordel, at du

kan strikke eller hækle lidt. Vi vil gerne hjælpe, men vi kan

ikke undervise.

Medbring garn og pinde, så sørger vi for kaffe, te og masser

af inspiration fra bibliotekets håndarbejdsbøger.

• Onsdag den 10. oktober

• Onsdag den 24. oktober

• Onsdag den 7. november - med besøg af strikdesigner

Hanne Falkenberg

• Onsdag den 21. november

• Onsdag den 5. december

Alle dage kl. 16.30 – 18.30. Hovedbiblioteket. Fri adgang

uden billetter,undtagen til strikkecaféen den 7. november

med Hanne Falkenberg (Billetpris: 30 kr.)

gOSPEL gEnnEm TIDERnE

Koncert - foredrag ved Steven Hart

Gospelsanger og solist Steven Hart fortæller historien bag

nogle af de gospelsange, som vi alle kender. Om de musiktraditioner,

som slaverne bragte med sig fra afrika, deres

omvendelse til kristendommen, grundlæggelsen af USA, den

amerikanske borgerkrig og borgerrettighedstiden.

Koncerten byder på numre som Swing Low Sweet Chariot,

Amazing Grace, down by The riverside og We Shall Overcome.

Steven Hart var i 15 år sanger i Etta Camerons gospelkor og

har sunget kor for store navne som Céline dion og Michael

bolton.

en stemningsfuld rejse gennem gospelmusikkens historie

frem til 1970, i vekslen mellem sang og historiefortælling

med nicholas Kingo ved klaveret.

Tirsdag den 16. oktober kl. 19.00. Hovedbiblioteket. Billetpris:

30 kr.

mInDfULnESS – DEn DIREKTE VEJ

Foredrag ved Anne Hegtmann

anne Hegtmanns foredrag er en kort introduktion til mindfulness.

Mindfulness er den direkte vej til at bruge dine

mentale ressourcer optimalt. det er mental styrke, følelsesmæssig

robusthed og evnen til at skabe de bedste resultater

med mindst mulig anstrengelse. Hør hvordan mindfulness

kan hjælpe dig til at håndtere hverdagens udfordringer.

Anne Hegtmann er mindfulness-instruktør hos Charlotte

Mandrup.

Mandag den 22. oktober kl. 19.00, Filial Vestamager. Billetter

via AOF. Billetpris: 60 kr.

øL- Og LITTERATURREJSE gEnnEm TySKLAnD

Foredrag ved Carsten Berthelsen

Følg med på en spændende færd gennem tysk litteratur,

kultur og ølhistorie. Undervejs er der smagsprøver på det

bedste af det bedste.

Carsten berthelsen er foredragsholder og forfatter med en

brændende kærlighed til populær-kultur, kulturhistorie, stor

musik, blændende billeder og øl!

I 2007 udgav han sammen med bo Tao Michaëlis Underholdningskanonen

– et opslagsværk med en gennemgang

af mere end 80 populære bogtitler fra Jane austen til Jane

Aamund. Han har også skrevet flere bøger om øl, bl.a. Ølrejsen.

Øl og kultur i Europa og Ølrejsen til berlin.

I 2007 modtog Carsten berthelsen danske Ølentusiasters

hæderspris for sin evne til at formidle viden om øl på en

utrolig underholdende måde.

Tirsdag den 23. oktober kl. 19.00. Hovedbiblioteket. Billetpris:

70 kr.

nB! billetsalg fra tirsdag den 9. oktober (2 uger før arrangementet)

KLASSISK mUSIKCAfÉ

Caféeftermiddag ved Søren Markvard

I anledning af Spil dansk-dagen spiller tidligere musikbibliotekar

Søren Markvard lette og lystige klassiske toner fra sin

cd-samling og krydrer musikken med muntre minder fra sit

virke gennem mange år ved Tårnby Kommunebiblioteker.

naturligvis vil musikken på sådan en dag primært være

dansk, men afstikkere til andre musikalske dele af verden

kan bestemt ikke udelukkes.

Torsdag den 25. oktober kl. 15.30-17.00. Filial Vestamager.

Billetpris: 30 kr.

JEPPE AAKJæR – fra barnevugge til askekrukke

Foredrag ved Poul Breinholt Kristensen

Poul breinholt Kristensen har gjort det

til sin passion at udbrede kendskabet

til Jeppe aakjærs digtning og sociale

virke. Foredraget vil blive et strejftog tilbage til Jeppe Aakjærs

verden fortalt med alvor og humor og der vil også blive

sunget et par af Jeppe aakjærs sange.

Fredag den 26. oktober kl. 15.00. Hovedbiblioteket.

Gratis billetter.

Syng DIg gLAD

Sangeftermiddage ved Marianne Kragh

bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide at

synge sammen med andre? Så kom til sangeftermiddag på

Hovedbiblioteket. Vi mødes den sidste mandag i måneden

og synger lyset og glæden frem med korleder og musikpædagog

Marianne Kragh ved klaveret.

Programmet er årstidens højskolesange, revyviser og minder

fra den danske sangskat. Marianne Kragh vælger de

indledende sange, men der er masser af plads til sangønsker

fra deltagerne.

Vi serverer kaffe og te til sangen. alle er velkomne uanset

alder og forudsætninger.

• Mandag den 29. oktober

• Mandag den 26. november

• Mandag den 17. december

Alle dage kl. 16-17.30. Hovedbiblioteket.

SÅDAn fÅR DU DIT BARn TIL AT SOVE

Foredrag ved Helen Lyng Hansen

det kommer bag på mange nybagte forældre, at der kan

være så mange problemer med de små vidunderbørns søvn.

Sundhedsplejerske Helen Lyng Hansen giver gode råd om

børns søvnmønster, udviklingstrin og behov for tryghed. Når

du forstår det, ved du også, hvorfor det ikke hjælper bare at

lukke døren og sige godnat. Hør hvordan du kan hjælpe dit

barn - og dig selv - til at få en sund nats søvn.

Helen Lyng Hansen er forfatter til bogen Helens bog om børn

& søvn: sådan får du dit barn til at sove (2012), og hun besvarer

spørgsmål om alt vedr. børns trivsel på www.netsundhedsplejerske.dk

Arrangementet afholdes i samarbejde med Foreningen Frie

børnehaver og Fritidshjem i Tårnby.

Tirsdag den 30. oktober kl. 19.00. Hovedbiblioteket. Billetpris:

30 kr.

BRæTSPILAfTEn fOR VOKSnE

Har du lyst til at teste din viden om hvad som helst, eller synes

du, at du kan tv-serien Matador forfra og bagfra? Så tag

dig selv og evt. naboer, venner, familie eller kollegaer med

til en hyggelig aften, hvor I kan prøve at spille bezzer-wisser

eller Matador – et spørgsmålsspil om Korsbæk.

Undervejs vil der være kaffe, te og lidt til den søde tand.

du kan tilmelde dig selv og komme på hold med nye spændende

mennesker, eller du kan tilmelde et helt hold på mail,

bibliotek@taarnby.dk, gerne en uge før arrangementet.

Husk at skrive hvilket spil du vil spille, antal deltagere samt

dit navn og tlf.

Tirsdag den 6. november kl. 19.00. Hovedbiblioteket. Gratis

adgang - men husk tilmelding

STRIK mED HAnnE fALKEnBERg

Strikkecafé. Strikning har været en del af strik-designer

Hanne Falkenbergs liv, siden hun som 5-årig strikkede et par

sokker til sin far. Siden er det blevet til rigtig mange modeller.

Kom og hør Hanne Falkenberg fortælle om sit liv med strik

og se et udvalg af hendes flotte tidløse designs.

Onsdag den 7. november kl. 16.30 – 18.30. Hovedbiblioteket.

Billetpris: 30 kr.

nORDISKE STEmmER

Caféeftermiddag med oplæsning ved Laura Michelsen

Imens novembermørket sænker sig udenfor, rykker vi sammen

i stearinlysets skær og nyder en god historie, ikke fra

de varme, men fra de nordiske lande. der er både morskab

og alvor, latter og eftertanke at hente, når laura læser højt

af to fremragende nordiske fortællere, P.O. Enquist og Jørn

riel, der tager os med til nordsverige og Grønland. Og nu

vi er i Grønland, kan det være vi også når en fortælling af

Knud rasmussen.

der er kaffe, te og kage til oplæsningen.

Onsdag den 7. november kl. 16.00. Filial Vestamager.

Gratis billetter

HIPPIE

Foredrag - koncert ved Peter Øvig Knudsen og TømrerClaus

Tag med på et trip 40 år tilbage til Thylejren i selskab med

Peter Øvig og TømrerClaus.

I oktober måned udkommer 2. bind af Peter Øvig Knudsens

værk Hippie 1-2. bogen fortæller hvordan tusindvis af unge

hippier i sommeren 1970 forsøgte at skabe et nyt samfund

med totalt demokrati og frigjort lyst på en sandet og forblæst

mark i Thy.

Eksperimentet Thylejren varede i 74 dage og blev kulminationen

på tre års bevidsthedsudvidende oprør.

En af deltagerne var den unge tømrer Claus Pedersen, som

rejste derop med sin værktøjskasse og en elektrisk guitar

for at være med. ligesom hundredvis af andre unge blev

hans liv forandret de næste uger, og under navnet Tømrer-

Claus blev han en vigtig figur i dansk rockmusik, bl.a. som

guitarist i Skousen & Ingemann.

Fyrre år senere blev TømrerClaus opsøgt af forfatteren

Peter Øvig Knudsen, som var i gang med at skrive sin

bog om Thylejren. Mødet førte til, at de to sammen med

TømrerClaus´s kæreste, Marianne Sonntag, har dannet en

trio, som live opfører bogen Hippie.

Peter Øvig læser op og fortæller om arbejdet med bogen, og

de to andre leverer musikken.

Torsdag den 8. november kl. 19.30. Hovedbiblioteket. Billetter

via AOF. Billetpris: 60 kr.

ARRANgEMENTER fOR BøRN

minibio

SønDAgSfILm for de 4-6 årige i boxen, bibliotekets

minibiograf.

Alle søndage i oktober, november og december. Hovedbiblioteket.

kl. 11 – 11.30. Fri adgang – uden billetter.

ARKITEKT fOR En DAg

Workshop for de 8-12 årige ved Julie Dufour Wiese.

Hvad er en arkitekturtegning? Og hvorfor tegner arkitekter?

Kom til arkitekturværksted og få gode fif til materialer, skygger

og motiv. Tegn og mal f.eks. nogle af de finurlige ting

og objekter, som Julie dufour Wiese, arkitekt og formidler,

medbringer. Og så skal vi selvfølgelig også tegne en masse

fantasifulde huse.

Lørdag den 6. oktober kl. 11.00 – 12.00 og kl. 12.00 –

13.00. Hovedbiblioteket. Billetpris: børn 10 kr.

EmIL Og TRæmAnDEn

Teater for de 4 - 8 årige ved Teater Aspendos.

det er historien om den dag emil snitter sin træmand nummer

100, men det jubilæum bliver ikke helt, som han havde

håbet. Med stor respekt for Astrid Lindgrens tekst har Teatret

aspendos skabt en intim og nærværende fortælleforestilling

om emil og livet på Katholt, i lønneberg, i Småland, i

Sverige i gamle dage.

Tårnby bladeT OKTOber 2012 13


14 Tårnby bladeT OKTOber 2012

Lørdag den 13. oktober kl. 11.00. Hovedbiblioteket. Billetpris:

voksne 20 kr., børn 10 kr. Kun én voksen pr. barn.

Varighed ca. 50 min.

føRSTEHJæLP TIL SP æD- Og SmÅBøRn

Babycafé ved Toni Mathiasen fra førstehjælp.nu.

For forældre og babyer.

Mandag den 22. oktober kl. 10.00 – 12.00. Hovedbiblioteket

Billetpris: Voksne 20 kr.

HVORDAn mOn?

Teater for de 2½ - 5 årige ved Det lille Verdensteater.

livet er mangfoldigt og forunderligt og meget forskelligt, alt

efter om vi er fugl, fisk eller mennesker – eller en stor dejlig

bjørn! denne forestilling fordyber sig i, hvordan man mon

får børn? bjørnefar ønsker sig så meget en bjørneunge, så

han spørger alle på sin vej. det er en meget smuk, rørende

og morsom forestilling. Varighed 35 min.

Lørdag den 27. oktober kl. 11.00. Filial Vestamager. Billetpris:

voksne 20 kr., børn 10 kr. Kun én voksen pr. barn

fængSLEnDE fORTæLLIngER

Historier for børn fra 6 år og op ved Kasper Sørensen.

Kom og hør den forrygende historiefortæller Kasper Sørensen,

der som ingen anden kan fortælle eventyr og gyserhistorier,

nærværende og intenst, billedrigt og letflydende – og

med masser af humor. Kasper jonglerer med ordene, puster

flammende liv i historierne og kan fortælle, så hjertet ler og

ørerne er ved at falde af, hvad enten du er barn eller voksen.

• Hovedbiblioteket kl. 11.00

• Filial Vestamager kl. 13.00

Lørdag 27. oktober. Billetpris: voksne 20 kr., børn 10 kr.

BABymASSAgE

Babycafé ved Kirsten Bendix, Tårnby Kommunes sundhedspleje.

For forældre og babyer fra 2 måneder

Mandag den 29. oktober kl. 10.00 – 11.00 og kl. 11.15 –

12.15. Hovedbiblioteket. Billetpris: Voksne 20 kr.

BAByyOgA

Babycafé ved Mia Rasmussen

For mor/far og baby fra 3 måneder og op til kravlealder

Onsdag den 31. oktober kl. 10.00 – 11.00. Filial Vestamager.

Billetpris: Voksne 20 kr.

gRAnTRæET

Teater for de 2½ - 5 årige ved Teater Fyren og Flammen.

Vi følger det lille grantræ ude i skoven, hvor det har travlt

med at vokse sig stort og helt glemmer at leve i nuet og

nyde solens stråler og fuglenes sang.

En visuel, fysisk og musisk oplevelse. En fin forestilling og fri

fortolkning af H.C. Andersens eventyr om grantræet.

Varighed 35 min.

Lørdag den 3. november kl. 11.00. Hovedbiblioteket. Billetpris:

voksne 20 kr., børn 10 kr. Kun én voksen pr. barn

mULDVARPEn Og HUSET DER KOm Og gIK

Teater for de 4 – 8 årige ved Teatret Lampe.

Muldvarpen bor trygt og godt i sin mørke hule under jorden,

indtil den en morgen vågner og opdager, at et hus er landet

oven på dens muldvarpeskud. Huset er fyldt med bøger, og

inden i bøgerne er der billeder og historier, som muldvarpen

får øjnene op for, og pludselig er der ikke langt imellem at

leve under og over jordens overflade. Varighed 35 min.

Lørdag den 3. november kl. 11.00. Filial Vestamager. Billetpris:

Voksne 20 kr., børn 10 kr. Kun én voksen pr. barn

CUPCAKEWORKSHOP

Workshop for de 8 – 12 årige ved Jeanette Poulsen.

Kom og lær at pynte cupcakes - det er nemmere end du

tror!

Jeanette fra kageting.dk hjælper jer med at dekorere de

flotteste cupcakes med fondant (modelleringssukker) og

frosting (smørcreme). Jeanette har selv kagerne med og en

masse redskaber, der gør det let at pynte cupcakes.

Lørdag den 10. november kl. 10.00 – 11.30 og kl. 12.30 –

14.00. Hovedbiblioteket. Billetpris: børn 10 kr.

KURSUSTiLBUD

TILmELDIng

du kan tilmelde dig de enkelte

kurser på tlf.: 3246 0520 eller ved

personlig henvendelse. du kan også

tilmelde dig via e-mail til eksp.hb.uk@

taarnby.dk.

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Sidste

frist for tilmelding er dagen før kurset.

Afbud skal meddeles i så god tid som muligt af hensyn til

evt. venteliste.

Vi glæder os til at se dig!

nb: Husk at du kan abonnere på kursuskataloget på e-mail.

Tilmeld dig på taarnbybib.dk

SmS – HVOR ”SVART” KAn DET VæRE?

Hvordan skriver og sender jeg en sms? Hvordan finder jeg

de sms’er, jeg har fået? Få svar på disse og mange andre

spørgsmål og bliv i det hele taget bedre til at bruge smsfunktionerne

i din mobiltelefon. Cirka en uge efter hvert kursus

vil der være opfølgning, hvor du kan stille de spørgsmål,

der er opstået siden kurset.

Forudsætninger: Medbring din fuldt opladede mobiltelefon

og evt. manualen.

• Torsdag den 4. oktober kl. 10 - 12.

• Onsdag den 24. oktober kl. 10 - 12.

• Fredag den 23. november kl. 10 - 12.

SIKKERHED PÅ nETTET - Er du tryg, når du færdes på

nettet?

Er firewall, antivirus og opdatering af software fremmedord

for dig?

På dette kursus vil vi komme ind på computerens grundlæggende

internetindstillinger og beskyttelse af personlige

oplysninger. Vi forklarer, hvorfor netop firewall, antivirus og

opdatering af dine programmer er så vigtigt for din sikkerhed,

når du bevæger dig rundt på internettet.

Forudsætninger: Grundlæggende kendskab til brug af pc og

internet.

• Tirsdag den 23. oktober kl. 10 – 12.

• Onsdag den 7. november kl. 17 – 19.

Søg Og DU SKAL fInDE… Internettet for begyndere

Er internettet en helt ny verden for dig eller er du ikke helt

fortrolig med internettet? På kurset gennemgås de vigtigste

begreber, og vi ser på nogle nyttige hjemmesider.

Forudsætning: Kendskab til tastatur og mus.

• Torsdag den 25. oktober kl. 17 – 19.

• Onsdag den 21. november kl. 17 – 19.

KAn DU gOOgLE? - Google og Gmail for begyndere

”Kan du google?” er et begynderkursus, der koncentrerer sig

om enkle søgninger.

På kurset lærer du, hvordan du kan målrette dine søgninger,

så du får præcise svar ud af dine søgninger. Vi viser dig

også, hvordan du nemt opretter din egen e-mail (Gmail) hos

Google.

dette kursus omfatter ikke de specielle tjenester som blogs,

grupper osv.

Forudsætning: Kendskab til brug af internettet.

• Tirsdag den 30. oktober kl. 10 - 12.

• Torsdag den 29. november kl. 17 – 19.

fAnDT DU HVAD DU SøgTE? - avanceret søgning med

Google

Kurset kommer til at omfatte feltsøgninger på Google. Vi

gennemgår de forskellige felttyper og hjælpekoder, der kan

anvendes på Google. Vi kommer også ind på specialsøgninger

såsom bl.a. bøger, nyheder og scholar.

Forudsætninger: du kender Google, men har brug for at få

mere præcise værktøjer til dine søgninger.

• Tirsdag den 13. november kl. 17 – 19.

BORgER.DK Og nEmID - Find dig selv på nettet

På kurset gennemgår vi, hvordan du kan finde information

og betjene dig selv over for det offentlige døgnet rundt.

Forudsætninger: Kendskab til brug af internettet.

du kan få oprettet NemId gratis på biblioteket før eller efter

kurset. Husk blot gyldigt pas eller kørekort.

• Del 1: Fredag den 9. november kl. 10 - 12.

• Del 2: Fredag den 16. november kl. 10 - 12

”JEg HAR OVER 100 VEnnER… på facebook”

Hvad er Facebook egentlig for noget? På kurset lærer du at

oprette en profil, og hvordan du bruger Facebook til at holde

kontakt med venner og familie, dele billeder og videoer og

finde gamle klassekammerater

Forudsætninger: Kendskab til brug af internettet. Hvis du

ønsker at oprette en Facebook-profil under kurset, er det

nødvendigt, at du har en e-mail, du kan åbne fra internettet,

f.eks. Gmail eller Hotmail.

• Onsdag den 24. oktober kl. 17 – 19.

• Tirsdag den 4. december kl. 10 – 12

BRUg fACEBOOK TIL mERE

du er bruger på Facebook og har styr på de basale funktioner.

På kurset ser vi på den nye opbygning af Facebook, og

vi viser, hvordan du bruger tidslinjen og hvordan du orienterer

dig i den nye opbygning af profilsiderne.

Forudsætninger: Kendskab til brug af Facebook og internettet.

du har eventuelt deltaget i kurset ”Jeg har over 100

venner… på Facebook”.

• Torsdag den 1. november kl. 17 – 19

BIBZOOm - al den musik du elsker

bibzoom er bibliotekernes digitale musiktjeneste, der giver

dig fri adgang til 10 millioner musiknumre – alt fra Mozart til

Medinas nyeste. Vi viser dig alle funktionerne og finesserne i

den helt nye version af bibzoom til pc og Mac. Med bibzoom

Shuffle kan du nu høre musik på din Android smartphone.

Medbring gerne din egen mobil – så hjælper vi dig godt i

gang.

Forudsætninger: Kendskab til brug af internettet.

• Mandag den 8. oktober kl. 17 – 19.

BRUg DIn IPAD

Vi sætter fokus på iPad og alle dens muligheder. På kurset

vil vi gennemgå iTunes-kontoen, kamerafunktionerne og

forskellen på mail og beskeder. Vi ser desuden på forskellige

nyttige apps samt mulighederne for at bruge bibliotekets

tilbud på din iPad.

Forudsætninger: Kendskab til internet. Medbring din fuldt

opladede iPad.

•Torsdag den 22. november kl. 17 – 19.

LæR Om E-BøgER

e-bøger er elektroniske bøger, som man kan læse på en pc,

en tablet-pc, visse mobiltelefoner eller en e-bogslæser. Kom

og se, hvordan du kan låne e-bøger fra biblioteket og oplev

en e-bogslæser i brug. E-bøger downloades fra internettet,

så der er aldrig kø!

Forudsætninger: Kendskab til brug af internettet og interesse

for elektroniske bøger

• Tirsdag den 6. november kl. 19 - 21.

SPRIng KøERnE OVER - download lydbøger fra

internettet

Er du træt af at vente som nr. 48 i køen på den nye roman

af din yndlingsforfatter, eller har du svært ved at få tid til at

sætte dig ned med en bog, så er der hjælp at hente på netlydbog.dk.

Her kan du downloade lydbøger til din pc og overføre dem til

din mp3-afspiller. På kurset gennemgår vi trin for trin, hvordan

man gør.

Forudsætning: Kendskab til brug af internettet. For at få

adgang til Netlydbog.dk skal du være bosiddende i Tårnby

Kommune og indmeldt som bruger på biblioteket. Hvis du

ikke allerede er indmeldt, så medbring dit sundhedskort.

Fortsættes næste side

TårNby bLAdET OKTObEr 2012 15


16 TårNby bLAdET OKTObEr 2012

ObS: Vær opmærksom på at ikke alle mp3-afspillere kan

anvendes til lydbøger.

• Tirsdag den 20. november kl. 19 – 21.

OPDAg DIn EgEn HISTORIE – PÅ nETTET

Slægtsforskning er din private danmarkshistorie. det kræver

ingen særlige forudsætninger – alle kan gå i gang, og

internettet er blevet en guld-grube af oplysninger. På kurset

lærer du at navigere rundt i de vigtigste elektroniske kilder

til slægtsforskning - blandt andet arkivalieronline.dk.

Forudsætning: Kendskab til brug af internettet.

• Tirsdag den 6. november kl. 10 – 12

fInD DIn SKAT PÅ SKAT.DK

www.skat.dk og TastSelv borger er SKAT’s digitale tilbud,

hvor du kan få svar på spørgsmål om din skat og ordne dine

skattesager 24 timer i døgnet.

På kurset bliver der foretaget en gennemgang af SKAT’s

tilbud, primært vedrørende den enkelte borger, mens de

erhvervsrelaterede tilbud kun vil blive omtalt i begrænset

omfang.

Undervisningens formål er ikke at gennemgå skattereglerne

generelt, men kun de digitale tilbud.

Forudsætninger: Kendskab til brug af internettet. Husk at

medbringe din NemId eller din TastSelv kode, som blandt

andet kan ses på ”papirudgaven” af de udsendte forskudsog

årsopgørelser. Hvis du ikke allerede har NemId, kan du

få den oprettet gratis på biblioteket. Husk blot gyldigt pas

eller kørekort og kom gerne dagen før kurset.

• Onsdag den 14. november kl. 17 – 19

Behandling på tværs af Øresund

Region Hovedstaden og Region

Skåne indgår aftale om at støtte

hinanden med intensivpladser,

hjælp til for tidligt fødte børn

og patienter med infektionssygdomme

En ny grænseoverskridende aftale

gør det muligt for Region Hovedstaden

og Region Skåne at udnytte

begge regioners sengekapacitet

og ekspertise bedst muligt.

Aftalen indebærer, at de to

regioner på hver sin side af Øresund

hjælper hinanden, når der

er pres på forskellige former for

behandling.

Det betyder, at patienter der

har brug for en behandling på en

intensivafdeling, for tidligt fødte

børn og patienter med infektionssygdomme

kan opleve at blive

behandlet i et andet land, end det

de bor i, hvis deres hjemregion

får mange patienter af netop den

slags på én gang.

Desuden kan Region Skåne

nu ifølge den nye aftale benytte

trykkammerbehandlingen på

Rigshospitalet.

Tilfredse på patienternes vegne

- En fast aftale er en god måde at

udnytte begge regioners størrelse

og ekspertise, når vi nu ligger så

tæt på hinanden. Vi har dermed

sikret, at både danske og svenske

patienter får en hurtig og effektiv

behandling, selv når der er tryk på

kapaciteten, og kvaliteten af behandlingen

er i top på begge sider

af Øresund, siger koncerndirektør

Svend Hartling fra Region Hovedstaden.

- Patientsikkerhed og medicinsk

kvalitet har været vigtigt for

os, da vi lavede aftalen. Patienterne

skal føle sig trygge, uanset

om de behandles på et svensk

eller dansk hospital. Ligeledes

skal personalet på begge sider af

Sundet føle sig trygge ved, hvordan

de skal håndtere journaler

og medicinske overvejelser, siger

E-BOKS - Gør dit ringbind digitalt

Har du samlet hele dit liv i ringbind? Med en e-boks får du

en sikker digital postkasse som erstatning for dit ringbind.

Vi viser dig, hvordan du opretter en e-boks, og hvad du kan

bruge den til. Gennem portalen borger.dk kan du desuden

kommunikere med det offentlige på en nem og sikker måde

med ”Post”, hvor du ikke kun kan modtage, men også afsende

meddelelser til det offentlige. når du opretter en e-boks

eller vil bruge Post, er det en god ide at have NemId. På

kurset viser vi, hvad NemId er, og hvad den kan bruges til.

Hvis du ikke allerede har NemId, så kan du få den oprettet

gratis på biblioteket med det samme. Husk blot gyldigt pas

eller kørekort og kom gerne dagen før kurset.

Forudsætninger: Kendskab til brug af internettet.

• Tirsdag den 4. december kl. 19 – 21

STADS- Og LOKALARKivET

Tidsskriftet Glemmer du nr. 4/2012 har titlen Fra Ungarn til

Tårnby – et tidsbillede set gennem József Àrkis øjne.

bladet kan hentes gratis på bibliotekerne og på Plyssen så

længe oplag haves, eller hentes i en printvenlig version på

taarnbybib.dk, gå ind under Stads- og lokalarkivet.

du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer du’

som nyhedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så snart

det udkommer.

Region Skånes produktionsdirektør

Lars Kristensson.

Aftalen

Den nye aftale baseres på en

tidligere rammeaftale indgået

i 2011 mellem politikerne i

Region Hovedstaden og Region

Skåne på tværs af Øresund om

kapacitetsudnyttelse ved både

akut og planlagt behandling.

Prisen for behandling af

svenske patienter følger

den prisliste, som Region

Hovedstaden normalt anvender

for patienter fra andre regioner

i Danmark.

Hvert år skal aftalen efterses

ud fra både økonomiske og

medicinske perspektiver, og

den kan udbygges med flere

typer behandling, hvis det er

nødvendigt.

NæsteTårnby Bladet udkommer 6. november

Næsten udsolgt

hos KLP

KLP ejendomme har lige solgt

30.000 kvadratmeter kontorlokaler

i deres to ejendomme

på Arne Jacobsens Allé. Inden

nytår er også de sidste kvadratmeter

solgt sammen med

et butikslejemål.

Det bliver herved aktuelt

at påbegynde KLP 3 på Kay

Fiskers Plads. Flere og flere

virksomheder vælger at flytte

til Ørestad.

HE

3 M flytter til

Ørestad

Virksomheden 3 M flytter fra

Glostrup til Ørestad, hvor de

indtager 3.265 kvadratmeter

hos Rambøls domicil syd for

motorvejen. Med blot fem kilometer

til Hovedbanegården

og fem kilometer til lufthavnen

passer den internationale

beliggenhed rigtig godt til

vore nordiske kunder og organisation..

HE

Der er kommet nye øer i kanalerne

Indvielse af de nye øer i kanalen

ved Sivegaden i Ørestad City.

Tekst og foto LHApix

Henrik Bo Andersen.

I sensommerens blæst blev to ud

af tre nye ”øer” indviet i kanalen

ved sivegaden i Ørestad City.

”Øerne” giver lettere adgang

på tværs af kanalen – men først

og fremmest bliver de sjove og

naturlige mødesteder i bydelen.

- Øerne kalder på, at kvarterets

børn mødes med fiskenet og modelskibe,

mens forældrene får en

snak og nyder en solstråle nær

vandoverfladen, siger beboer i

VM Bjerget og formand for grundejerforeningen

Ørestad City, Mikala

Berg Dueholm.

Jacob Fortling

genopstår

Der lå engang en Jacob Fortlingsvej

i Kastrup, men den

forsvandt/blev ekspropieret, da

landanlægget til Sverigesforbindelsen

skulle anlægges.

Vejen var opkaldt efter Jacob

Fortling (1711-61) tysk-dansk

stenhugger og arkitekt, født i

Bayreuth, som kom til 1740 til

Danmark, hvor han fra 1749

drev et kalkbrænderi og et teglværk

i Kastrup. Fra 1755 ledte

han en stentøjs- og fajancefabrik

(Kastrup Værk). Han opførte

også Kastrupgård - af egne materialer.

Nu genopstår vejen igen, men

på vejstykket fra Amager Strandvej

op mod Kajakvej, som tidligere

(også) hed Alleen. Akvariet

Den Blå Planet havde ønsket et

andet navn.

tsp

Der er også mulighed for at

låne en kajak eller robåd og få sig

en tur på vandet.

I dagens anledning kunne de

besøgende få gratis is fra Issmageriets

isbil, kaffe fra kaffevognen,

samt smagsprøver fra restaurant

Rasoi i Sivegaden.

Kanalerne fyldes op af regnvandet

fra områdets bygninger

og kanalerne tæller guldfisk, skaller

og geder som beboere. Repor-

Pensionspleje

er nu blevet

personlig

BankNordik introducerer Personlig

PensionsPleje. Til dig, der ønsker at

forbedre dine muligheder for et større

afkast af din pensions opsparing.

>

terens store spørgsmål er, hvor

kommer de fra? Så snart det lykkes

Tårnby Bladet at finde svaret,

vil vi meddele det på www.taarnbybladet.dk

Aftal et uforpligtende møde

www.banknordik.dk/pensionspleje

Velkommen i Tårnby afdeling

Amager Landevej 56 · 2770 Kastrup · Tlf. 62 66 52 07

TårNby bLAdET OKTObEr 2012 17


18 Tårnby bladeT OKTOber 2012

Brug vesten på Øresund

I 2011 druknede 16 personer i

de danske farvande – og de 15

af dem bar ikke redningsvest.

Det viser nye tal fra Søsportens

Sikkerhedsråd.

– Vi ser flest ulykker med fritidsfiskere

i joller. Mange har vesten

med, men har ikke fået den på. Så

bliver de overrasket af pludseligt

dårligt vejr eller en stor bølge efter

en færge. Ofte går det rigtig

stærkt og så hjælper det ikke, redningsvesten

ligger i båden, fortæller

Sten Emborg, sekretariatschef i

Søsportens Sikkerhedsråd.

Beredskabsforbundet og Tryg-

Fonden står bag kampagnen

”Brug vesten”. Målgruppen er

mænd over 50 år – for det er dem,

der fylder i druknestatistikken på

havet.

Det er lovpligtigt at have red-

ningsvest i båden, men ikke at have

den på. I Beredskabsforbundet

håber man at skabe en adfærdsændring

hos fritidsfiskere og lystsejlere,

så det bliver naturligt at

bære vesten på havet.

– Falder du i vandet med en

farvestrålende redningsvest, er

chancerne for, at redningsberedskabet

får øje på dig, ekstremt

gode, fortæller Mads Jakobsen,

kommunikationschef i Beredskabsforbundet.

En søndag i august

Søndag 7. august i 2011 blev ikke

den dejlige dag på Øresund, to

fritidsfiskere havde regnet med.

Båden kæntrede og en druknede.

Ingen af de to fiskere havde

redningsvest på, selv om der var

flere redningsveste i båden. De to

venner tog søndag morgen ud fra

Din lokale

Høreklinik

Du skal have en god og tryg oplevelse, når du

skal have høreapparat. Derfor hjælper vi dig igennem

hele forløbet – fra dine første overvejelser og

høretest til udvælgelse og tilpasning af de høreapparater,

der passer bedst til dig og din hørelse.

VI GIVER DIG EN VENLIG, PERSONLIG

OG PROFESSIONEL BEHANDLING

Hos Høreklinikken tager vi hånd om dig og dine

behov. Vi lægger vægt på at give dig en venlig,

personlig og professionel behandling med 4 års

garanti og fri service. Vi har ørelæge i samme hus,

og forhandler kun kvalitetshøreapparater fra store

danske og internationale leverandører.

HUSK!

Du kan få offentligt tilskud,

når du køber høreapparater

hos os – dermed kan du helt

undgå egenbetaling.

Mette Berthelsen

Amager Landevej 33 2770 Kastrup tlf 30 59 52 42

Rungsted Havn for at fiske. Vejrudsigten

var god, temperaturen

fin, selv om der var jævn til hård

vind fra sydvest til vest.

Før de når at få fiskeredskaberne

frem, ruller to store bølger

ind over bådens hæk. De forsøger

at øse vandet ud med spand og

prøver at få liv i motoren, så de

kan få bådens stævn vendt mod

bølgerne. Motoren vil ikke starte

og der kommer stadig mere vand

ind. Båden begynder at synke, og

de prøver forgæves at få fat i redningsvestene,

der ligger i kabinen.

Men nu går det hele meget stærkt

og før de får set sig om, er båden

sunket 500 meter fra Nivå Havn og

de ligger begge i vandet.

De svømmer mod Kokkedal

Forbrændings høje skorsten og

forsøger at opmuntre hinanden.

Men strømmen er stærk, bølgerne

høje, og de mister kontakten.

Ved 9-tiden bliver den ene

samlet op af en fiskerbåd, der

alarmerer Søværnets Operative

Kommando (SOK), der sammen

med en masse lokale både begynder

eftersøgningen af den

savnede kammerat. Efter 12 timer

indstilles redningsaktionen ved

21.30-tiden.

- Er vandet 20 grader varmt,

kan man klare sig i ca. 10 timer,

lyder det fra Sten Emborg.

- Men man bliver bevidstløs et

stykke tid forinden og uden redningsvest,

ja, så drukner man.

Præcis en uge senere, blev den

savnede fundet druknet i vandet

ved Humlebæk. Han blev kun 38

år og efterlader sig en hustru og

en lille søn.

Der er penge i metroen

Nem adgang til offentlig transport har stor effekt

på boligpriserne i hovedstaden. En analyse

udarbejdet af boligsiden.dk af prisudviklingen

siden åbningen af de første Metro-stationer i

2001 viser, at priserne på ejerlejligheder er

steget med helt op til 78 pct.

I København, hvor bilerne er halve og hele

timer om at køre 500 meter i myldretiden,

betyder cykel, bus og tog meget for indbyggerne.

Når bilen ikke kan, må man ty til andre

metoder. Og nu viser analysen, at offentlig

transport påvirker boligpriserne i hovedstaden

– måske mere end de fleste af os gik og

troede.

Siden de første Metro-stationer åbnede i

2001, er priserne på ejerlejligheder i hovedstaden

nemlig steget markant. Boligsiden.dk

har opgjort prisudviklingen i forhold til, hvor

langt der var til en station før 2001 og sammenlignet

med afstandene efter 2001.

- Salgspriserne er steget med helt op til 78

pct. visse steder. Hvis der for eksempel var

1.500-2.000 meter til den nærmeste station

for 11 år siden, og boligen i dag er rykket 500

meter nærmere en station, så er prisstigningen

på de nævnte 74 pct., fastslår Birgit Daetz,

kommunikationsdirektør for boligsiden.dk.

Bedøvet flytning

Allerede nu er forberedelser til flytning af fiskene

fra Danmarks Akvarium i Charlottenlund,

gået i gang.

Mange af væsnerne fra akvarierne skal

nemlig holdes i bevægelse under flytningen

i kar i lastbiler, mens andre skal have en mild

bedøvelse.

Det nye akvarium i Kastrup kommer til at

indeholde 25 gange så meget vand (omkring

syv millioner liter) som Danmarks Akvarium

i Charlottenlund. Dyr og planter herfra kommer

kun til at fylde 20 procent af pladsen i

Den Blå Planet. Resten er ved at blive fundet,

nogle endda trænet, rundt om i verden, for at

være klar til at indtage det nye akvarium til

marts 2013. HE

Lærer spansk gennem fødderne

Spanskelever trænes af verdensstjerne

Tårnby Gymnasium

Af Anne Kathrine Aggebo, Tårnby

Gymnasium

Flamencostjernen Selene Muñoz,

der har amagerkanske rødder, har

taget sig tid til at besøge Tårnby

Gymnasium for at fortælle om flamencodans.

For Selene er det at danse ikke

et arbejde, men en nødvendighed

for at leve. Hvis hun ikke selv

danser, finder hun inspiration i at

se andre danse. Hun danser typisk

50 timer om ugen op til en

forestilling. Det vakte respekt.

To kulturer beriger

Selene er både opvokset i Danmark

og i Spanien og fortalte

varmt om, hvordan hun var beriget

af begge kulturer. Den danske disciplin

kombineret med den spanske

ekspressivitet anså hun som

en hjælp i arbejdet som professionel

danser.

Tårnby Bladet informerer

- om sig selv

Tårnby Bladet udgives af Tårnby

bladforening, og hviler økonomisk i sig

selv.

Tårnby Bladet er i gang med sin 20.

årgang og skrives, fotograferes, redigeres

og layoutes af medlemmer af Tårnby

bladforening - uden at de får en krone for det. det

betyder, at bladets fremstillingspris kan holdes på et

niveau, så annoncepriserne er rimelige, og bladet kan

omdeles gratis.

Tårnby Bladet kommer hver måned til Tårnby

Kommunes 40.000 indbyggere i de godt 20.300

husstande, kontorer og butikker. Knapt 4000 eksemplarer

fordeles via udvalgte butikker, bibliotekerne, rådhuset

og andre institutioner.

Den meget ekspressive danseform, som Selene

har fornyet, var helt ny for spanskeleverne, der

også fik lejlighed til at prøve nogle dansetrin.

På trods af sine kun

23 år, har Selene

Muñoz allerede

danset på flere store

scener i Verden som

Guggenheim Museum

i New York og World

Expo i Shanghai.

Teater om østarbejdere

i Danmark

Rejsescenen opfører

Working poor

Tårnby bladeT OKTOber 2012 19


20 Tårnby bladeT OKTOber 2012

Festival for naturvidenskab

Af Elzebeth Wøhlk, Skolekonsulent

for naturfag på Pædagogisk

UdviklingsCenter

Tårnby Sciencegruppe havde i

midten af september inviteret

Forsøgsdrengene,

kendt fra TV2

åbnede årets

festival med

festivalsangen.

MELSTED SMØRREBRØD

www.den-skarpe-kniv.dk

Ny ejer Nick Hansen

udskolingselever fra kommunens

skoler samt gymnasie- og HFelever

fra Tårnby Gymnasium til

åbningen af Dansk Naturvidenskabsfestival.

En række foredrag tog afsæt i

festivalens tema ”Alt det vi ikke

ved”. Der var inviteret tre oplægsholdere

til at stimulere elevernes

nysgerrighed. PhD Anina Ritter-

band-Rosenbaum underviste

deltagerne i, hvad der sker, når

sanserne snyder os. Redaktør af

Bionyt Ole Terney førte tilhørerne

igennem to årtiers forskningshistorie

og arrangementet sluttede

af med lektor Jan H. Christensen,

der fortalte om sine spændende

oplevelser på Galathea III ekspeditionen.

Diner transportable til firmaer,

private fester, julefrokosten etc.

Buffet (ved bestilling inden 1. november

gives 10 % se www.den-skarpe-kniv.dk)

Smørrebrød 12,- til 48,- kroner.

Sandwich fra 35,- kroner

Salatbar 30.- til 40,- kroner

Nyd et måltid i vores hyggelige café.

Altid lune deller og flæskesteg

Dagens ret 55,- kroner.

Bestil dagen i forvejen og afhent mellem klokken 16 og 17.

Fersk kød mod bestilling mindst dagen før.

Melstedvej 21 | 2770 Kastrup | 42 60 14 74 (Nick)

Man. -fre. åbent kl. 8-17 | udvalgte dage til kl. 20

Arrangementet har vundet prisen

som årets festival-aktivitet

2012.

Som det sidste fik eleverne til

opgave at arbejde videre på de

naturvidenskabelige spørgsmål

tilbage på deres skoler, hvor resultaterne

af forskningen publiceres

Tårnby Scienceblog.

Ny tjekket

erhvervsskole

Af Marianne Stendell (A), formand for

Region Hovedstadens uddannelses-

og forskningsudvalg

Det er blevet sagt så mange gange,

at der næsten ikke er nogen,

der gider høre efter det længere:

Men det er altså et faktum, at vi

i fremtiden kommer til at mangle

faglært arbejdskraft her i den danske

hovedstadsregion.

Derfor er jeg også utrolig glad

– og stolt over - at der i det netop

indgåede budgetforlig i Region

Hovedstaden er sat 12 millioner

kr. af til et projekt, der skal være

med til at skabe en ny rigtig tjekket

erhvervsskole.

I første omgang er det vores

plan, at vi – altså Region Hovedstaden

- i eksisterende rammer

ét eller andet sted i regionen, vil

lægge os i selen for at skabe en

erhvervsskole, der er lige så attraktiv

som gymnasierne.

Det skal være en erhvervsskole,

hvor undervisningen er af

høj faglig kvalitet, hvor lærerne

er til stede det meste af dagen,

hvor der er sport på programmet

hver dag, og hvor undervisningen

udvikles i tæt samarbejde med

erhvervslivet.

Men først og fremmest skal det

være en erhvervsskole, hvor de

unge er glade og stolte over at gå!

Jeg forestiller mig, at denne

nye type erhvervsskole, vil basere

sig på de samme faglige og

menneskelige værdier, der ligger

til grund for Ny Nordisk Skole. Og

da jeg på et møde med undervisningsminister

Christine Antorini

for nylig fortalte hende om vores

planer, var hun bestemt meget

positiv og jeg lovede at holde

hende orienteret, efterhånden

som arbejdet skrider frem.

Nu har vi fået bevilget penge

til projektet, og vi går straks i

gang med at finde ud af, hvordan

vi vil organisere fagene, timerne

og hvor skolen skal ligge.

Ny hovedaktionær

Bella Center A/S’ aktionærer har

på en ekstraordinær generalforsamling

accepteret en kapitalforhøjelse

Solstra Capital Partners har indgået

en aftale om at tegne op til

150 millioner kroner i ny kapital.

Solstra bliver derved ny hovedaktionær

i Bella Center A/S.

- Bella Center er gennem de

senere år ekspanderet kraftigt,

dels med udbygning af Bella

Center, dels med opførelsen af

Nordeuropas største hotel, Bella

Sky Comwell,og for at bibeholde

vores førende position i markedet

og fortsat vokse, kræves ny

kapital, siger Bella Centers administrerende

direktør Arne Bang

Mikkelsen.

Solstra Capital har blandt andet

engageret sig i Europcar/

Østergaard Biler, Crowne Plaza

Copenhagen, Biva-Tæppeland,

Illum og har en betydelig ejendomsportefølje

i Danmark, herunder

Magasin du Nord bygningen

på Kgs. Nytorv. tsp

Frisør

ny EJER

Prisliste

dameklip kr. 180,-

58

dameklip pensionist kr. 160,-

Kort dame/lysestriber med klip kr. 400,-

Herreklip kr. 140,-

7 gange klip giver 1 gratis

Herreklip med vask kr. 140,-

Satellit kr. 120,-

Skæg kr. 50,-

Herreklip pensionist kr. 120,børneklip

(0-12år) kr. 120,-

Kun maskinklip kr. 100,-

Herrefarvning kr. 195,-

Lyse stiber m. hat kr. 175,-

Åbningstider

Mandag til fredag kl. 9.30 til 18.00

lørdag kl. 09.00 til 14.30

Kastruplundgade 27, 2770 Kastrup

Telefon 3250 6030

ny EJER

Tårnby bladeT OKTOber 2012 21


22 Tårnby bladeT OKTOber 2012

Ejerlauget har istandsat et projektør-tårn

på Saltholm

Tekst René Holm. Foto Ivan Givskov

Den japansk russiske krig raser og i

Danmark tager krigsminister Madsen

fat. Den russiske flåde skal

gennem Østersøen for at komme

hjem og deltage i krigen. Sådan

en armada gennem Øresund vil

I september var Tårnby Bladet og andre interesserede inviteret til

indvielse af det gamle projektørtårn, der har været spærret for

adgang i mange år, pga. sammenstyrtningsfare.

Oprustning på

Saltholm

Tårnet står

som et flot

pejlemærke

og forpost for

Tårnby. Fra

tårnet er der

udsigt over

store dele

af Saltholm,

Københavns

skyline,

Øresundsbroen

og Malmø.

kunne forvolde stor skade på København

og Danmark. Derfor beordrer

krigsministeren opførsel af

militærinstallationer på Saltholm.

1. Verdenskrig sætter ind få år

efter og på Saltholm oprustes.

Mere end 150 mand udstationeres

for at vogte på Øresund. Der

er liv på øen, og vejen fra Barakkebroen

og ind på Saltholm bevogtes

fra to tårne. Det ny istandsatte

tårn blev bygget mellem

1915-20, muligvis som erstatning

for eller supplement til det

gamle tårn og blev udstyret med

en projektør med en diameter på

90 cm. Projektøren kunne oplyse

vejen og de minefelter, der lå ude

i Øresund. Fra artilleritårnet ved

Flinteladen holdt man udkig. Lykkeligvis

blev der ikke løsnet skud

mod mennesker på Saltholm i

den krig.

En Zimling naturligvis

Ingen historie om Saltholm uden

en Zimling. En sådan blev taget

af tyskerne for at smugle udsatte

personer til Sverige, men historien

melder, at han slap ud af fængsel

ved at erklære, at det var for pro-

fittens skyld. Tyskerne sendte ham

hjem og Zimling fortsatte med at

smugle mennesker til Sverige – for

ideologiens skyld.

I dag har vi historierne og et

aktivt ejerlaug, der forsøger at

bevare det gamle Saltholm og

udvikle det fremtidige, ved oplysning,

naturpleje og nytænkning.

15. Juni Fonden har stået for

istandsættelsen og øens beboere

har hjulpet godt til. De ca. 100 år

gamle bærende tømmerstykker

er genanvendt. Ejerlauget lover,

at tårnet også holder de næste

100 år, for der er sørget for rigeligt

med finsk tjære til det stolte

tårn.

Således med blikket rettet

mod historiens vingesus, nutidens

udsigt og fremtidens visioner

futter Tårnby Bladet tilbage

med Postbåden og sætter fod på

land og bemærker hvor fredfuldt

og uberørt et stykke natur, vi lige

har besøgt - på tærsklen til den

urbane højborg.

Dansk-svensk virkede

I september gennemførte svenske

og danske en redningsøvelse

på Øresundsbroen i storskala.

Af Terkel Spansgbo

De store broer i såvel Danmark

som Sverige overvåges konstant

og beredskabet gennemgås og katastrofe-scenarier

vurderes og en

eventuel indsats afprøves - på papiret

og uden at trafikken berøres.

Men med års mellemrum er

man nødt til at øve sig under så

realistiske forhold som mulig. Det

var det, der skete i september,

hvor broen blev lukket i tre timer.

Øvelsen gav et godt og positivt

billede af redningsberedskaberne

fra begge lande.

Heldigvis var det en øvelse, da

et godstog på vej over Øresundsbron

mod Sverige havarerer på

et hjulpar, så en container løsner

sig og lander på nabosporet. I

modsat retning kommer et passagertog,

som kolliderer med

containeren. Fire personer dør,

herunder lokoføreren. Omkring

40 passagerer kommer til skade,

og omkring 50 går i chok.

Den store beredskabsøvelse

blev gennemført på Øresunds-

bron natten mellem onsdag og

torsdag.

Tårnby tilkaldt

Tårnby Brandvæsen blev rutinemæssigt

tilkaldt og deltog i redningsarbejdet

på ”svenskernes

side af Øresundsbroen”

Øvelsen skulle vise, om de

relevante myndigheder blev

alarmeret med det samme, om

ledelsen kunne udnytte de tilgængelige

ressourcer optimalt i

en situation med flere ulykkessteder,

og om de danske og svenske

radiosystemer SINE og RAKEL

fungerede sammen.

Den endelige evaluering af

øvelsen forventes at være klar til

december, men fra øvelsesleder

Peter Orban fra Räddningstjänsten

Syd lød det umiddelbart efter

øvelsen:

- Det er for tidligt at konkludere

noget endnu, men mit indtryk er,

at øvelsen gik rigtig godt. Inden

øvelsen var jeg lidt spændt på,

hvordan radiokommunikationen

mellem det danske og det svenske

system ville fungere, men

den fungerede faktisk bedre, end

jeg forventede.

Passagererne evakueres via nødtrapperne fra jernbanen til

vejbanen, hvor de undsættes af ambulancer.

Formålet med øvelsen var først og fremmest at træne samarbejdet

mellem danske og svenske redningstjenester, myndigheder og

organisationer.

Vi er det ikke,

men vi kan det

- alt det grove

Naturgas

Vand

Toilet etc.

Varme

Aut. vvs-installatør

Osbæck ApS

v/Søren Løvgreen

Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup

• 32 51 43 07 •

Tårnby bladeT OKTOber 2012 23


24 Tårnby bladeT OKTOber 2012

Tårnby bliver lyserød

Støt kampen mod brystkræft

når der holdes Lyserød Lørdag 6.

oktober i Tårnby.

Chancen for at overleve brystkræft

i Danmark er steget støt gennem

de seneste 30 år. Ifølge de senest

tilgængelige officielle tal er 8 ud

af 10 kvinder i live 5 år efter, at de

har fået konstateret sygdommen.

-Lørdag 6. oktober 2012 sætter

vi i Tårnby fokus på brystkræftmåneden

med Lyserød Lørdag,

siger Bettina Truelsen, kampagneleder

i Kræftens Bekæmpelses

lokalforening i Tårnby Kommune.

Hvad sker

I samarbejde med Sundhedscenter

Tårnby, er der arrangeret en

ZUMBA event, der afholdes i Pilegårdsskolens

festsal. Det sker fra

kl. 10.30 til 14.30.

Café Lyserød Lørdag åbnes i

foreningscenteret Postkassen,

Uddrag af

programmet

Caféen i Foreningscenteret

Postkassen, Amager Landevej

71, 2770 Kastrup har åbent

10:00 - 16:30 med salg af

kaffe, the, læskedrikke og kage.

Drikkevarer 5 kr. Kage 15 kr.

Behagelig musik det meste af

dagen

Amager Landevej 71 kl. 10

og lukker kl. 17. Her vil

der være mange aktiviteter

for børn og voksne.

Om eftermiddagenforventer

vi

at opsende

lyserøde

balloner foran

Tårnby Rådhus.

Vi forsøger at

besøge så mange

forretninger i

Tårnby som muligt

med opfordring

til at deltage i den Lyserøde

dag. Bettina understreger,

at hvis der er

flere virksomheder eller forretninger,

som har lyst til at

være med, er det stadig muligt.

Man skal blot henvende sig på

telefon 2083 0915, eller mail:

cancer2770@gmail.com.

Dagens negle design

10:30 - 13:30

14:30 - 16:30

Nyd velvære massage

10:30 - 13:30

14:30 - 16:30

Øjenvipper

11:00 - 14:00

Ansigtsmaling af klovnen

10:30 - 11:00

Velkommen til Lions Kastrup-Tårnby

KÆMPE BINGO-SPIL

På Skottegårdsskolen - Indgang fra Nordmarksvej

SØNDAG DEN 7. OKTOBER 2012

1.spil begynder kl. 11.00 - 2.spil begynder kl. 15.00

Flotte gevinster i Bingo og Kineserlotteriet

Kæmpestore PRÆMIEKURVE og SLAGTERVARER,

sidemandsgevinster og bonustal

i hvert spil! Kaffe, vand, øl, pølser og

Lionssnegle til rimelige priser.

Denne søndag må du prøve lykken sammen

med onkel Jens og alle de andre festlige LIONS

TANDTEKNIKER

KIM RASMUSSEN Aut. klin. tandtekniker

Lyserød Lørdag er en lokal aktivitet,

der blev startet i 2008,

og som finder sted rundt

om i hele landet. Lyserød

Lørdag er en aktivitet under

den succesrige

Støt Brysterne

kampagne. Målet

er at skabe

opmærksomhed

og indsamle

penge til Kræftens

Bekæmpelses arbejde

med brystkræft.

I forbindelse med

Lyserød Lørdag 2011

blev der indsamlet knap

2,0 mio. kr., som gik til Kræftens

Bekæmpelses arbejde

med brystkræft.

Kræftens Bekæmpelse, Tårnby

Lokalforening

Tlf. 2083 0915

Trylleri af Mr. Mox

11:00 - 12:00

Dansk Brystkræft Organisation

Information

11:00 - 12:30

Børnebibliotek Oplæsning

15:00 -15:30

Ballonopsendelse Tårnby

Rådhus

14:30

Annoncen er sponsoreret af:

Tårnby Torv 7

32 50 08 50

www.tandtekniker.dk

Om brystkræft

Hvert år bliver ca. 4.600 danske

kvinder ramt af brystkræft.

En sygdom, der oftest rammer

kvinder over 60 år.

Flere end 52.000 danske

kvinder lever i dag med sygdommen.

Det skyldes, at man

er blevet langt bedre til at

stille diagnosen og at kræftbehandlingen

er blevet langt

bedre.

Femårsoverlevelsen er nu

over 80 procent. Fremskridt,

der er et resultat af forskning.

Kræftens Bekæmpelse

brugte i 2011 følgende beløb

på brystkræftområdet:

• Patientstøtte 13,2 mio. kr.

• Rehabilitering 4,7 mio. kr.

• Forskning 27,1 mio. kr.

I alt til brystkræft 45,0 mio. kr.

www.støtbrysterne.dk

Tegn en tegning hele dagen.

Klovnen Karina optræder hele

dagen.

Desuden:

Zumba af Tårnby Lokalforening

& Tårnby Sundhedscenter,

Pilegårdsskolens festsal,

Ole Klokkersvej 17, 2770

Kastrup

10:30 - 14:30.

Prøv

Gedemarkedet

- som sælger, køber eller

arrangør

GEDEMARKEDET

Private kan gratis annoncere

salg af effekter under 1500,- Og

andre kan finde noget, de ikke

viste, de manglede eller havde

opgivet at finde. Du må også

fortælle om dit private loppemarked.

I denne måneds Tårnby Bladet

er Gedemarkedet på side 54

og kan også ses på www.taarnbybladet.dk,

hvor den løbende

bliver opdateret - hvis du har

noget at sælge, give væk eller

vil købe.

Tårnby Sundhedsuge

Foto: Tårnby Bladet

foto: Mette Kræmer

Tårnby

Sundhedsuge

2012

6. oktober - 13. oktober

Hent programmet på Tårnby Rådhus, Tårnby Kommunebiblioteker

og i SundhedsCenter Tårnby eller se det på

www.taarnby.dk

Tårnby Kommune

TårNby bLAdET OKTObEr 2012 25


26 TårNby bLAdET OKTObEr 2012

Børsterne i rekordforsøg

3200 skoleelever fra Tårnby

børstede tænder samtidigt i et

større rekordforsøg

Boldbanerne bag Pilegårdsskolen

lagde græs til børster og skyllevand i

den landsdækkende tandbørstning.

På den internationale tandsundhedsdag

12. september deltog

ca. 65.000 skolebørn over hele

landet i et Danmarksrekordforsøg

i tandbørstning. Den tidligere

Danmarksrekord blev sat i Esbjerg

i 2007, hvor 14.046 børn børstede

tænder samtidig.

Mere end 50 kommuner deltog

i rekordforsøget.

På samtlige skoler i Tårnby var

der gang i børstningen. 3.200

elever fra alle de kommunale

skoler deltog denne dag sammen

med de 65.000 andre skolebørn

i Danmark i forsøget på at sætte

Danmarks-rekord i tandbørstning.

Karius og Baktus bekæmpet

Alle deltagere havde fået udleveret

tandbørste og tandpasta samt

fået instruktion i tandbørstning,

inden startsignalet lød kl. 10.50.

Der blev børstet efter alle kunstens

regler, nogle steder med

sang ”Du skal børste dine tænder”

til, så det skummede.

Der var en glæde og entusiasme

blandt deltagerne og det blev

en rigtig god oplevelse med god

Er alkohol problemet?

Så har Lænke-ambulatorierne løsningen

• Gratis, ambulant behandling uden ventetid

• Anonym rådgivning

• Veluddannet personale – læger,

sygeplejersker og alkoholbehandlere

Amager Lænke-ambulatorium

Tårnby Sundhedshus

Kamillevej 4-6, 1. sal · 2770 Kastrup

Tlf: 39 455 544 · www.laenken.dk

hjælp af alle involverede parter

fra såvel tandplejen som skolerne.

- Tandplejen i Tårnby Kommune

har et fint samarbejde med

skolerne. Og tandbørsterekordforsøget

er et godt eksempel på,

hvordan vi i fællesskab kan give

børnene en sjov og lærerig oplevelse

samtidig med, at vi giver

både børn og forældre relevant

viden, siger Annette Ludvigsen,

overtandlæge i Tårnby Kommune.

- Viden, der kan omsættes til

konkret handling. I Tårnby Kommune

lægges der stor vægt på

forebyggelse og sundhedsfrem-

Aloe Vera Butik Amager

Kender du vores varmecreme?

Har du ofte ømme muskler?

Prøv vores Heat Lotion.

den er perfekt som afslapning efter træning,

til trætte og hævede fødder efter en lang arbejdsdag

eller blot som støtte til din almene velvære.

• ring og hør nærmere ...

... eller klik ind på www.AloeVeraButikAmager.dk

aloe Vera butik amager

Jansvej 76, 2300 København S

Tlf. 32513223 / 20329414

me. Derfor er der også stor politisk

vilje og fokus på at fremme

børns og voksnes evner til at

håndtere egen livsstil og dermed

fremme det gode liv. Det håber vi,

eventen bidrog til.

De deltagende skoler vil få tilsendt

diplom i løbet af oktober.

Kontakt@AloeVeraButikAmager.dk

Senior- og pensionist kalender

... er i dette udvidede nummer af Tårnby Bladet flyttet til side 41

Noget at gå til i oktober og lidt i november

Fire udstiller malerier på Plyssen i oktober

- og ved skiftedagen 13. oktober

kommer fem nye

Fire meget forskellige kunstnere, Lis Prægel,

bente borgaard, Ole Friedrich, Christina Augustesen,

udstiller malerier og åge Jakobsen

kommer med foto.

Lis Prægel har i flere år interesseret sig for

malerkunstens spændende verden. Hun har

fået undervisning hos de kendte malere, Winnie

dolva og Margit Peters, samt fået undervisning

i akrylmaling hos AOF og undervisning

i fremstilling af sølvsmykker af guldsmed og

smykkeformgiver Jens Alstrup.

bente borgaard har malet i mange år, men

holdt en pause i nogle år. da bente gik på efterløn

i 2005 genoptog hun maleriet. Hun maler

med oliefarver på lærred, livet er mange

Kastrup Løverne

UNDERHOLDNING

Søndag 7. oktober kl. 14.00: Kastrup Løverne spiller Irsk folkemusik

Søndag 21. oktober kl. 14.00: Opvisning af Ullerup Line-Dancers.

Søndag 4. november kl. 14.00: Amager Harmonikaklub, Gårdsangerne.

OBS: Der er Loppemarked lørdag 3. november fra kl. 10-16 og søndag 4. november

fra kl. 11-16.

farver, nogle lyse, andre tunge. Malerierne er

abstrakte både med kraftige og mere dæmpede

farver. Ofte er det farverne på paletten,

som også giver et kraftigt udtryk.

Ole Friedrich, grafisk tegner, har i mange år

brugt akrylfarver som medie i sine værker og

har ladet sig inspirere af abstrakt ekspressionisme.

Fra rejser i Japan har han fået inspiration

til at beskæftige sig med asiatisk kalligrafi,

som kan bruges som maleri - ekspressivt

udtryk i dyb sort blæk på Japan papir.

Christina Augustesen, arkitekt og lysdesigner,

benytter forskellige medier som akvarel,

pastel og olie udført som intuitiv maleri. er i

øjeblikket optaget af Japansk stempel tryk udført

med inspiration fra japanske landskaber.

åge Jakobsen viser fotos fra det store udland

under mottoet: ”Set med åges øje”.

Doris Jakobsen udstiller

malerier fra Færøerne (herunder),

men først fra

13. oktober.

Skiftedag

der er udskiftning i galleriet 13. oktober med

berit lund nielsen, doris Jakobsen, bente Hegelskov,

Irma Pålsson og ruth Nygaard.

berit Lund Nielsen maler med akryl og har

også deltaget i croquis-tegning. Har igennem

flere år været på kursus hos Gunnar K. Hansen,

Susan Hinnum og Maria Nicolajsen. berit

finder hele tiden nye veje i sit farvevalg, dels

med motivvalg. Hun maler fantasibilleder -

bruger ofte en blomst som forlæg men skaber

et anderledes blomsterbillede.

doris Jakobsen er født og opvokset på Færøerne,

men siden 50erne bosat på Amager.

Hun har altid kunnet lide at tegne og male,

men først de senere år er hun gået i gang

med maleriet. Hendes barndoms landskaber

har inspireret hende mest, det barske og blide

i en særegen blanding.

Fra 20. oktober udstiller Modelflyveklubben

Comet deres modeller.

Fra 3. november udstiller Lis Andersen,

birgitte Jørgensen og Tirsdagsholdet fra Tårnbymalerne.

HE

Museet lukket fra

indtil

medio januar 2013

TårNby bLAdET OKTObEr 2012 27


Noget at gå til i oktober og lidt i november

Udpluk af

bibliotekernes

arrangementsvifte

Gospel gennem tiderne

Gospelsanger og solist Steven Hart fortæller

historien bag nogle af de gospelsange, som vi

alle kender. Om de musiktraditioner, som slaverne

bragte med sig fra afrika, deres omvendelse

til kristendommen, grundlæggelsen af

USA, den amerikanske borgerkrig og borgerrettighedstiden.

Koncerten byder på numre som Swing Low

Sweet Chariot, Amazing Grace, down by The

riverside og We Shall Overcome med nicholas

Kingo ved klaveret.

Tirsdag 16. oktober kl. 19. Hovedbiblioteket, Billet 30 kr.

Mindfulness – den direkte vej

Mindfulness er den direkte vej til at bruge dine

mentale ressourcer optimalt. det er mental

styrke, følelsesmæssig robusthed og evnen

til at skabe de bedste resultater med mindst

mulig anstrengelse. Hør hvordan mindfulness

kan hjælpe dig til at håndtere hverdagens

udfordringer.

Anne Hegtmann, der er instruktør hos Charlotte

Mandrup, holder en kort introduktion til

mindfulness.

Mandag 22. oktober kl. 19. Filial Vestamager i samarbejde

med AOF. Billetpris: 60 kr.

Øl og litteraturrejse

Følg med på Carsten berthelsens spændende

færd gennem tysk litteratur, kultur og ølhistorie.

Undervejs er der smagsprøver på det

bedste af det bedste.

”Hvordan mon”!

Børneteater ved Det lille verdensteater -

for børn fra 2½- 5 år. Filial Vestamager.

livet er

mangfoldigt

og

forunderligt

og ret

forskelligt

alt efter hvilken krop man befinder

sig i, og om man er fugl, fisk

eller bjørn. Forestillingen fordyber

sig i hvordan man får børn – for

bjørnefar ønsker sig Så meget en

lille bjørneunge og måske er han

heldig? det er en meget sød og

fin forestilling.

Lørdag 27. oktober kl. 11.

Carsten berthelsen er foredragsholder og

forfatter med en brændende kærlighed til

populærkultur, stor musik og blændende billeder

og øl! Han har skrevet flere bøger om øl,

blandt andet Ølrejsen, Øl og kultur i Europa og

Ølrejsen til berlin.

Tirsdag 23. oktober kl. 19 på Tårnby Hovedbibliotek,

Billetpris 70 kr. inklusiv ølsmagning Bemærk billetter to

uger før arrangementet!

Filmuger i Boxen

Oktober byder på store filmoplevelser i Tårnby

Hovedbiblioteks minibiograf,

boxen.

Familiefilm

I skolernes efterårsferie

viser vi film for børn i

alle aldre på stort lærred

i Tårnby Hovedbiblioteks

mini-bio, boxen. Formiddagene

byder på film for de mindste, mens

eftermiddagene er for de lidt større børn.

Mandag 15. – fredag 19. oktober

Tyske film

Oplev en perlerække af nye og gamle tyske

film. Mandag 22. – fredag 26. oktober

Dokumentarfilm

Som optakt til dokumentarfilm festivalen

CPH:dOX kan du se en håndfuld hotte dokumentarfilm

fra ind- og udland.

detaljeret program med filmtitler og spilletidspunkter

kan afhentes på bibliotekerne to

uger før.

Mandag 29. oktober – fredag 2. november

Musikcafé ved Søren Markvard

På Spil dansk-dagen spiller tidligere musikbibliotekar

Søren Markvard lette og lystige klassiske

toner fra sin cd-samling og krydrer musikken

med muntre minder fra sit virke gennem

mange år ved Tårnby Kommunebiblioteker.

naturligvis vil musikken på sådan en dag

Muldvarpen og huset,

der kom og gik - Børneteater

ved Teater Lampe - for de 4-8 årige

Muldvarpen bor trygt og godt

i sin mørke hule under jorden,

indtil den en morgen vågner

og opdager, at et hus er landet

ovenpå dens muldvarpeskud - og

pludselig er der ikke langt imellem

at leve under og over jordens

overflade..

Lørdag 3. november kl. 11. på Filial

Vestamager. Billetpris: børn 10 kr., voksne

20 kr. Kun én voksen pr. barn.

Emil og træmand nr. 100

Børneteater - for børn fra 4-8 år ved Teater

Aspendos

dette her er en historie om den

dag emil snittede sin træmand

nr. 100 – men det bliver ikke helt

som håbet…

Med stor respekt for Astrid

lindgrens tekst, er der skabt en

levende og intim fortælling om

emil og livet på Katholt.

Børneteater på Hovedbiblioteket, Kamillevej

10. Lørdag 13. oktober kl. 11.00

Grantræet

Børneteater ved Teater Fyren og Flammen

for børn fra 2½-5 år

primært være dansk, men

afstikkere til andre musikalske

dele af verden kan

bestemt ikke udelukkes.

Café-eftermiddag torsdag 25.

oktober kl. 15.30-17 på Filial

Vestamager. Billetpris 30 kr.

Nordiske stemmer

- Oplæsning ved Laura Michelsen

med kaffe, te og kage

Imens novembermørket sænker sig udenfor,

rykker vi sammen i stearinlysets skær og nyder

en god historie, ikke fra de varme, men

fra de nordiske lande. der er både morskab og

alvor, latter og eftertanke at hente, når laura

læser højt af to fremragende nordiske fortællere,

P.O. Enquist og Jørn riel, der tager os

med til nordsverige og Grønland. Og nu vi er i

Grønland, kan det være vi også når en fortælling

af Knud rasmussen.

Café-eftermiddag onsdag 7. november kl. 16.00 –

17.30 på Filial Vestamager.

Jeppe Aakjær – fra barnevugge til askekrukke

Poul breinholt Kristensen har gjort det til sin

passion at udbrede kendskabet

til Jeppe aakjærs

digtning og sociale virke.

Hans foredrag vil blive et

strejftog tilbage til Jeppe

aakjærs verden fortalt

med alvor og humor og

der vil også blive sunget

et par af Jeppe aakjærs

sange.

Fredag 26. oktober kl. 15 på

Tårnby Hovedbibliotek,

Sådan får du dit barn til at sove

det kommer bag på mange nybagte forældre,

at der kan være så mange problemer med de

små vidunderbørns søvn.

Hos sundhedsplejerske Helen Lyng Hansen

er der hjælp at hente. Hun giver gode råd om

Najh ... det’ for børn - - og Babycafé for forældre

Vi følger det lille grantræ ude i

skoven, hvor det har meget travlt

med at vokse sig stort og helt

glemmer at nyde nuet og solens

stråler.

Børneteater på Hovedbiblioteket, Lørdag

3. november kl. 11.

Fængslende fortællinger

- ved Kasper Sørensen fra

fortælleskolen - fra 5 år og op

Kom og hør den forrygende historiefortæller

Kasper Sørensen,

der som ingen anden kan fortælle

eventyr og gyserhistorier, nærværende

og intenst – og med masser

af humor og power!

Kasper jonglerer med ordene,

puster flammer og liv og histo

børns søvnmønster, udviklingstrin og behov

for tryghed.

når du forstår det, ved du også, hvorfor

det ikke hjælper bare at lukke døren og sige

godnat.

Helen Lyng Hansen er forfatter til bogen

Helens bog om børn & søvn: Sådan får du dit

barn til at sove (2012), og besvarer spørgsmål

om alt vedr. børns trivsel på www.netsundhedsplejerske.dk

Tirsdag 30. oktober kl. 19 på Tårnby Hovedbibliotek i

samarbejde med Foreningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

i Tårnby. Billetpris 30 kr.

Strik med Hanne Falkenberg

Strikning har været en del af strik-designer

Hanne Falkenbergs liv, siden hun som 5-årig

strikkede et par sokker til sin far. Siden er det

blevet til rigtig mange modeller.

Onsdag 7. november kl. 16.30 – 18.30. Billetpris 30 kr.

Hippie

I sommeren 1970 forsøgte en gruppe unge

hippier at skabe et nyt samfund med totalt

demokrati og frigjort lyst på en sandet og forblæst

mark i Thy.

Eksperimentet Thylejren varede i 74 dage

og blev kulminationen på tre års bevidsthedsudvidende

oprør. en af deltagerne var den

unge tømrer Claus Pedersen, som rejste derop

med sin værktøjskasse og en elektrisk guitar

for at være med.

Fyrre år senere blev Tømrer-Claus opsøgt

rierne – gå ikke glip af en stor

oplevelse

• Lørdag 27. oktober kl. 11.00 på Hovedbiblioteket.

• Lørdag 27. oktober kl. 13.00 på Filial

Vestamager.

Billetpris: voksne 20 kr., børn 10 kr.

Pynt cupcakes

Workshop ved Jeanette Poulsen – for de

8-12 årige

Kom og lær at pynte cupcakes –

det er nemmere end du tror!

Jeanette fra kageting.dk hjælper

jer med at dekorere de flotteste

cupcakes med fondant og frosting.

Jeanette har selv kagerne

med og en masse redskaber, der

gør det let at pynte kagerne.

Lørdag 10. november kl. 10-11.30 & kl.

12.30-14. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris:

børn 10 kr.

Noget at gå til i oktober og lidt i november

af forfatteren Peter Øvig Knudsen, som var i

gang med at skrive sin bog om Thylejren.

Peter Øvig læser op og fortæller om arbejdet

med bogen. Og Tømrer-Claus og Marianne

Sonntag leverer musikken.

Torsdag 8. november kl. 19.30 på Tårnby Hovedbibliotek.

I samarbejde med AOF. Billetpris: 60 kr.

Et strålende besøg i Tjernobyl

I 2011 rejste Mark Schiller alene til Ukraine

for at besøge byerne Pervomaysk, Tjernobyl,

Pripyat, Kiev og oplevede her det tidligere

Sovjetiske missilforsvar og reaktor 4 som var

omdrejningspunkt for ulykken den 26. april

1986.

Mark Schiller vil fortælle en historie, som

både omhandler overskridelse af egne grænser

eksempelvis frygten for det ukendte, dét

at skulle socialisere med fremmede, ikke tage

problemerne på forskud og dét at være alene i

fremmede omgivelser, men som også handler

om pludselig at knytte venskab med en fremmed.

Tirsdag 20. november kl. 19, på Hovedbiblioteket.

Se også informationsannoncen

siderne 7-16

Førstehjælp til spæd- og

småbørn

Toni Mathiasen fra førstehjælp vil

fortælle hvad du skal gøre, hvis

uheldet er ude i hjemmet.

• Mandag 22. oktober kl. 10-12, Hovedbiblioteket.

og • Onsdag 7. november kl.

10-12, Filial Vestamager. Få billetter.

Babymassage

babymassage styrker den motoriske

udvikling og giver baby større

kropsbevidsthed. Kom til babymassage

ved sundhedsplejerske

Kirsten bendix.

Mandag 29. oktober kl. 10-11 og kl.

11.15-12.15, Hovedbiblioteket. Babyer

fra 2 måneder med deres forældre.

Babyyoga - Babyer fra 3 må neder

og op til kravlealder samt mor/far.

• Onsdag 31. oktober kl. 10-11, Filial

Vestamager. Få billetter.

en afstressende stund med babyyoga

som stimulerer din babys

sanser og intelligenser og styrker

motorikken ved Mia rasmussen.

Babyrytmik

En musikalsk hyggestund med baby

ved musiker Camilla Newcomb

burgess. babyer fra 4 måneder og

deres forældre.

• Mandag 12. november kl. 10-11.Hovedbiblioteket

og • Onsdag 14. november

kl. 10-11. Filial Vestamager.

Få billetter.

Hegn og hæk om hus og have

Landskabet – og byrummet – og vejene består

af mange elementer, som kæder husene

sammen. af og til støder man på en hæk eller

et hegn, som passer usædvanlig godt til

huset.

bevaringsforeningen har fotograferet hegn

og hække, der har efterladt et særligt aftryk i

hukommelsen.

Fotoudstilling fra Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune

på Plyssen. Den kan ses fra søndag 14. oktober.

Billetter og info

til bibliotekernes

arrangementer

Billetter til bibliotekernes arrangementer

kan hentes en uge før arrangementsdatoen

på det respektive

bibliotek.

Som udgangspunkt er de omtalte

arrangementer gratis. Hvor dette

IKKE er tilfældet står det angivet ved

arrangementet. De kan også bestilles

på bibliotekernes telefon. Det koster

fem kroner i gebyr.

Hovedbiblioteket, 3246 0520

Filial Vestamager, 3253 5499

Ved arrangementer holdt i samarbejde

med AOFBilletter købes på

tlf. 32 51 14 95 eller via www.aofamager.dk.

Tårnby bladeT OKTOber 2012 29


30 Tårnby bladeT OKTOber 2012

Noget nogen gik til. Og til at gå til i oktober og lidt i november

Børnene ankom også på heste – jernheste.

Sanselig Naturfestival for de yngste

I uge 38 besøgte børnehaver og

vuggestuer i kommunen Naturskolen

til dette års naturfestival

Af Lærke, Naturskolen

årets tema var sanserne, og institutionerne

har selv bidraget med aktiviteter i temaets

ånd.

dagene har sat alle sanser i gang hos både

børn og voksne. Vi har følt i mel, sand, mudder

og pasta med både hænder og fødder.

Naturtumult på

Naturcenter Vestamager -

Søndag 7. oktober kl. 10-16.

naturcenter Vestamager holder åbent hus.

dagen kommer til at byde på en masse ”natur,

der bevæger os mennesker”.

Kom og prøv Geocathing eller det nye orienteringsløb

”FindVej”. I kan også teste jeres

sundhed på Vestamagers nye sundhedsspor.

det er også muligt at ta’ på stjerneløb

med hele familien. I kan leje cykler, GPS’er

Anmeldelse af en cykeltur på den

nye cykelsti på dæmningen på

Vestamager.

Cyklet af Eddie Fritze, Tårnby Naturskole.

Undertegnede, som er ansat som naturskolemedarbejder

ved Tårnby Naturskole var i

september på en længere cykeltur forbi Storehøj,

ud ad Kalvebod Sti og forbi birkedam.

dernæst op over dæmningen, og så ellers

mod syd oven på den gamle dæmning. Et

frisk pust fra Køge bugt, og en masse ålegræs,

som vinden havde blæst ind langs

Lugtet til forskellige krydderier og smagt på

æbler i mange former.

Vi har også sagt god dag til både fugle, fisk

og heste med alle sanser. Vi har følt og smagt

på fuglene og mærket på de kolde glatte fisk

og klappet på de store heste, der også lugter

lidt.

dagene har været en stor succes, som vi

glæder os til at gentage næste år.

og meget andet udstyr i Friluftshuset.

Kokken fra Haver til Maver giver kyndig

vejledning, og der vil være mulighed for, at

I kan tilberede et lille sundt økologisk måltid

over bål af årstidens friske råvarer. I kan

også være med til forskellige sjove lege, og

andre friluftsaktiviteter.

alt i alt en sund dag for krop og sjæl i

efterårets løv.

For Alle: børn, unge, voksne og ældre.

En tur i sol og vind med åbent sind

dæmningen.

enkelte måger og adskillige skarver var at

se derude. der er små indhug, så man kan

raste lidt under cykelturen, og et helt ny fugletårn

var under opførelse et stykke ude. Man

kan ikke gå op på det højeste af den udvidede

dæmning, da man herved let vil skræmme de

mange ænder og vadefugle, som raster i Klydesø

på indersiden af dæmningen. Her inde

er det lukkede reservat, et lavvandet område,

som bruges som rasteplads af mængder af pibeænder,

knarænder, krikænder, viber og andre

vade-fugle under trækket. Også Havørn,

Fiskeørn og Vandrefalk ses jævnligt her inde.

Sanseoplevelse – bare fødder i mudder: uuuh – det er

lidt koldt og vådt.

Naturcenter Vestamager

Offentlig åbent

Alle weekender og helligdage

Alle Dage i uge 42 (efterårsferie)

Alle dage i uge 7 (vinterferie)

Alle dage i uge 14 + 2. påskedag

17. - 20. (Kr. himmelfartsferie 2013)

Alle dage fra

2. juli - 13. august

(sommerferie

2013)

Fuglene ses bedst fra de nye fugletårne,

som snart er klar til brug. det sydligste så ud

til at være næsten færdigbygget.

af trækkende småfugle, er Stenpikkere

og Hvide Vipstjerter lige nu at se ude på

arealet. Jeg har nu næsten rundet den lange

dæmning, og har Kongelunden og Søndre

Pumpestation i syne. Undervejs passerer jeg

en ret ny badebro, som godt kan anbefales

på sommerdage. Kort herefter er turen langs

dæmningen forbi, og jeg kører ned på Kanalvej.

ringen er sluttet, og vindretningen mere

behagelig. Turen er frisk og kan virkelig anbefales

for cyklister.

De første cyklister på diget.

Åbningstider

Feb. - mar: kl. 10-16

Apr. - sep: kl. 10-17

Okt. - nov: kl. 10-16

Formanden har ordet!

Så er efteråret ved at indfinde sig,

bladene falder og det bliver alt for tidlig

mørkt.

Vi har lige haft en vellykket ”herreaften”

med ca. 35 deltager, temaet var, hvad

ønsker mænd at deltage i og med. Der

kom flere gode forslag, som vi arbejder

videre med.

Vores pc uddannelse er påbegyndt

og fortsætter i september, oktober og

november og holdene er hurtig blevet

optaget. Vi vil antageligt lave noget

tilsvarende i det nye år, det vil blive

annonceret i Tårnby Bladet og på

kontoret.

Der er startet Pilates hold og

vandrehold, ligesom stolegymnastik er

på vej.

Der vil komme en lind strøm af tilbud

fra Anne Grethes side i løbet af efterår

og vinter. De vil blive annonceret her

i bladet og i kan få oplysninger på

kontoret.

arrangementer

dSB orienterer om rejsekortet

tirsdag 23. oktober kl. 14, på Tårnby

Hovedbibliotek. Gratis.

Tårnby LokaLafdeLing

tårnBykoret kommer og synger

for og med os. Mandag 8. oktober

klokken 19. i Postkassen.

Pris: 50,- betales ved indgangen.

JuleFeSten, 24. november kl.

13, Korsvejen skole. Billetter kr. 125,-

fra 16. oktober til 15. november på

kontoret

Juletur. Tre dage til Tyskland. 5.,

6. og 7. december.

kr. 2.998,- i dobbeltværelse,

enkeltværelsestillæg kr. 395,-.

Tilmelding via kontoret.

Oplysninger og beskrivelse af

arrangementerne kan hentes på

kontoret.

SøndagScaFe i Postkassen:

Velkommen søndag 28. oktober kl. 14 i

Postkassen.

Basar for asylcenter

Soroptimisterne holder basar

søndag 18. november på Skottegårdsskolen

Soroptimisterne i Kastrup-Tårnby

holder for fjerde gang en efterårsbasar,

som tidligere år var i foreningscenteret

Postkassen.

- Vores basar har hver gang haft

et meget specifikt projekt, som vi

har støttet med hele det indkomne

beløb, siger Inge Rosleff.

- Vi har blandt andet støttet det

gode arbejde som Natteravnene i

Kastrup udfører, men også Reden

og arbejdet for Stop kvindehandel

har fået bidrag, samt projek-

ter for undervisning af børn med

særlige vanskeligheder.

Formålet med årets basar er

også godgørende og målrettes

denne gang Kongelundens Asylcenter,

Kvindeafdeling. Nogle har

været i centeret i årevis og de

børn, der lever der, trænger til en

legeplads.

- Det vil vi godt hjælpe dem

med og håber derfor at få rigtig

mange besøgende i basaren, som

også vil støtte op om det humanitære

arbejde, siger Inge Rosleff.

- Vi håber derfor, at de, der besøger

basaren, vil være med til at

yde et bidrag ved blot at købe en

kop kaffe eller te i vores lille hyggelige

cafe med dejlig hjemmebagt

kage. I boderne vil der være

mulighed for at købe lidt af hvert,

som strækker sig lige fra viktualier

til kunst og lettere brugt tøj,

smykker og ting og sager, men

selvfølgelig også boder med lidt

julehygge.

I 50 år

- Soroptimisterne kan i marts

2013 fejre 50 års jubilæum og i

den forbindelse vil vi donere et

større beløb til godgørende formål,

fortsætter Inge Rosleff.

Soroptimisterne er en del af

SvømmeFolkene!

De ledige pladser vil nu blive tilbudt

ventelisten, så hvis du har glemt at

betale er det sidste chance.

hvem vIl vÆre med

tIl at lede voreS

cykelhold?

Lis Christensen har været en fantastisk

leder gennem mange år, men må nu

kaste håndklædet i ringen.

Hvem vil tage over? Det behøver ikke

være en enkelt person – arbejdet går

lettere, hvis to - eller en gruppe på

eksempelvis fire – fremover vil stå for

mandagens cykelture, hvor man mødes

ved Den røde Port klokken 10.30.

I er velkomne til at melde Jer direkte

til Lis på 32 50 74 47 eller til vores

formand John Jørgensen på 32 53 74

38.

lokalkomiteens kontor:

Kastrupvej 324

• Tlf. 3252 0516 •

Kontortid: tirsdag til torsdag

kl. 10 - 12

”Besøgstjenesten og kontakt til

bisidder tirsdag fra 12.00 til 14.00”

Hjemmeside: www.aeldresagen.dk

aeldresagen.taarnby@mail.dk

en verdensomspændende organisation

af kvinder i erhverv, der

gennem projekter arbejder for at

fremme menneskerettigheder og

forbedre liv og status for kvinder

og børn i verden.

I Danmark har organisationen

72 lokale klubber, som også arbejder

på fælles projekter i Danmark

blandt andet mod traficking og

for integration og mentoring. Kastrup-Tårnby

klubben har indledt

et samarbejde med Sprogskolen i

Kastrup om lektiehjælp til kursisterne

i danskundervisningen.

Tårnby bladeT OKTOber 2012 31


32 Tårnby bladeT OKTOber 2012

Troens veje og vildveje Tro. Åndelighed. Religiøsitet. Hvordan

forstår vi disse ord? Hvordan skal de forstås? Det er ikke

let at svare på, hvad der meget tydeligt fremgår, når folk

bliver spurgt om deres syn på dem.

Tag blot følgende udtalelser: ”Jeg anser mig selv for at

være religiøs, men jeg er ikke specielt troende!” ”Jeg

er troende, men overhovedet ikke religiøs!” ”Nu har jeg

sammensat min egen religion med vægt på det åndelige!”

”Religion! Er det ikke for dem, der enten er meget gamle

eller meget unge?”

Sådanne udsagn afspejler, at vi i dag lever i et religiøst

Hvad vil det sige at være

åndelig?

Foredrag v. Martin Herbst.

Da den europæiske civilisation blev

født, opfattede man det åndelige og

fysiske som to sider af samme sag.

Det fremgår

tydeligt

i Homers

Iliaden og

Odysseen.

Hvad angår

Bibelen, er

det hebraiske

ord for ånd

og åndedrag

det samme.

Dengang

var man ganske enkelt åndelig, fordi

man åndede ind og ud. Det var også

den fremherskende opfattelse på

Jesu tid. Havde man spurgt ham,

hvad det vil sige at være åndelig,

ville han nok havde svaret, at

åndelighed er at trække vejret i

lyset af Guds kærlighed. Men efter

kristendommens udbredelse opstår

en splittelse mellem det åndelig

og fysiske. De bliver opfattet som

diametrale modsætninger i ubønhørlig

kamp med hinanden. Kampen bliver

ikke udkæmpet mellem to hære på

marker og enge, men i den enkeltes

hjerte langt ude i ørkenen og i kirkens

klostre. Efter mange år og kampe

kommer der nogle kloge mennesker,

deriblandt Søren Kierkegaard, og siger,

at menneskets ånd i virkeligheden er

det, der skaber harmoni mellem det

sjælelige og kropslige. I dag lever alle

disse forestillinger videre i os. Hvad

mon fremtiden vil bringe? I dette

foredrag vil vi flyve på åndens vinger

tilbage i tiden og frem – frem og

tilbage – og vi vil opdage, hvordan det

åndelige med Guds hjælp kan komme

helt ned på jorden.

Onsdag d. 24. kl. 19.30.

Ånden blæser hvorhen den vil

Sangworkshop med gudstjeneste v.

Agnethe Zimino og Lone Madsen.

Foto: Sabine Leutenegger

Taizé er en lille landsby i det sydlige

Frankrig tæt på Lyon. Her grundlagde

den schweiziske præst, broder Roger,

i 1940’erne et klosterfællesskab.

Snart begyndte unge kristne fra hele

verden at komme til Taizé bl.a. for

at deltage i brødrenes tre daglige

gudstjenester. Stilhed og meditativ

sang er væsentlige elementer i

disse gudstjenester tillige med

bibellæsning, bøn og nadver, men

især den meditative sang, som ofte

har bibelcitater som tekst, er blevet

populær i kirker rundt omkring i

verden. To Taizé-sange har endog

fundet vej til Den Danske Salmebog,

nr. 419 og 420.

Marlene Evensen, præst ved Emmauskirken

og sangpædagog vil være vores

supermarked, hvor der er mange tilbud på hylderne. Det

vil vi blive ved med i fremtiden. Hvordan navigerer man i

et sådant supermarked uden at miste orienteringen eller

få tilbuddene galt i halsen?

I dette års Korsvejsfestival prøver vi at blive klogere på

troens veje, omveje og vildveje. Læg vejen forbi. Vej for

og imod. Lad dig inspirere på din egen vej.

Martin Herbst

Program for Korsvejsfestival 2012 • 24.-28. oktober

guide ind i den Taizé-inspirerede

gudstjenestes univers. Vi begynder

med en times sang-workshop, hvor

vi lærer nogle af de meditative

Taizé-sange. Derefter spiser vi et let

gratis måltid sammen inden Taizègudstjenesten

begynder kl. 19.30. Den

er åben for alle, også dem, der ikke

har deltaget i workshoppen.

Torsdag d. 25. kl. 17.30-21.00.

Koncert med

The Spirit of New Orleans

Med en enestående kombination

af gospel, negro-spirituals, hymns

og traditionel jazz vil The Spirit of

New Orleans tage os på en rejse

tilbage til de musikalske rødder, der

skulle vise sig at være en formidabel

inspirationskilde, først for de sorte

slaver, senere for hele verden.

Orkestret har givet flere hundrede

koncerter både herhjemme og i

udlandet, optrådt på TV og på utallige

jazz-festivals. Med orkesterleder

Preben Nissen som guide byder vi

hjerteligt velkommen til en aften,

hvor ånden, stemningen og musikken

kommer langt ud over scenekanten.

Fredag 26. kl. 19.30. Gratis Entré.

Åndens magt og åndernes

magt i Bibelen

v. Kirsten Nielsen.

Professor

Kirsten Nielsen

har i mange år

beskæftiget

sig med det

bibelske

billedsprog. I

foredraget vil

hun fortælle

om, hvordan

åndernes

magt i Det Gamle Testamente først

og fremmest er forbundet med Gud

selv. Ikke blot de gode, men også de

onde ånder kommer fra Gud. Selv

Satan kan i Jobs Bog kaldes for en af

gudssønnerne. I Det Nye Testamente

skelnes der langt skarpere mellem

gode og onde ånder. I kristendommen

spiller Den Hellige Ånd en vigtig rolle

som en del af den treenige Gud, mens

de onde ånder har selveste djævelen

som deres leder. Vi skal drøfte, hvilke

konsekvenser det har for vores egen

tilværelsesopfattelse, om vi lægger

vægten på den gammeltestamentlige

opfattelse af ånderne eller på den

nytestamentlige. Men først og sidst

handler det om, hvad det er for en

form for sprog, vi bruger, når vi taler

om Ånden og ånderne.

Lørdag d. 27. kl. 13.00-15.00.

Det himmelske i øjenhøjde

Refleksion med Agnethe

Zimino.

”Ånd over ånder, kom

ned fra det høje,

Ånd, som med Fader

og Søn er vor Gud!”

Sådan synger vi i en

salme. Sker det så

virkeligt? Igennem historien har der

været mennesker, som på en stærk

måde oplevede en fylde af Ånd fra det

høje. Ikke sjældent har det betydet

liv og vækst i kirken og en stigende

opmærksomhed om åndelige værdier.

Denne eftermiddag vil vi efter

oplægget fra Agnethe Zimino udveksle

erfaringer om Åndens virke, også med

tanke på vor egen kirke - tør vi lade

Gud slippe sin Ånd løs iblandt os?

Lørdag d. 27. kl. 15.30-17.30.

Bevægelse af krop og ånd

Danseworkshop med Lone Madsen.

Med udgangspunkt

i den bibelske

beretning om

pinsen, der

er beskrevet

i Apostlenes

Gerninger kapitel 2,

vil vi i en skabende

proces danse os

tættere på, hvad

ånd er! Workshoppen vil bestå af

opvarmning, fortælling, ekspressiv/

skabende dans og afrunding.

Danselederen lægger rammerne for

dansen, men det er dig, som udfylder

dem. Du vil fx komme til at danse

med orange silketørklæder, når vi

sammen skaber en ildtungedans.

Kom med åbent sind, godt humør og

i løstsiddende tøj. Det kan desuden

anbefales, at du medbringer et par

sports- eller dansesko, da vi vil danse

på gulvet i selve kirkerummet.

Lørdag d. 27. kl. 15.30-17.30.

Koncert med Euphonia

ved Ole Reuss Schmidt.

Gudstjeneste for alle

Velkommen til en festlig familiegudstjeneste,

hvor vi samler trådene

fra årets Korsvejsfestival på en

måde, så alle kan være med, ikke

mindst børnene. Umiddelbart efter

gudstjenesten er der en bibelsk

inspireret buffet. Her kommer det

åndelige for alvor ned på jorden. Det

tør vi godt love.

Søndag d. 28. kl. 10.00 med efterfølgende

gratis frokost.

Korsvejskirkens eget kor, Kammerkoret Euphonia, beskæftiger sig for en

del af tiden med musik af nulevende danske, klassiske komponister I den

forbindelse glæder vi os til at afslutte årets Korsvejsfestival med et af de

værker, som efter vores opfattelse repræsenter noget af det fineste indenfor

denne kategori. Det drejer sig om ”4 salmi per coro”, skrevet af Niels la

Cour i 1984. Udover dette vil koret også synge et par efterårssalmer af den

slags, de fleste mennesker holder af og kan nikke genkendende til. Endelig

vil vi helt til allersidst gi’ den lidt på slap line, alt sammen til eftertanke,

fordybelse og divertissement.

Søndag d. 28. kl. 13.00.

Korsvejskirkens gudstjenesteliste og kontaktliste findes

i denne måned på kirkesiderne, s. 36-37

Tårnby bladeT OKTOber 2012 33


34 Tårnby bladeT OKTOber 2012

Krav og kærlighed

Snart er der efterårsferie. Så skal vi igen i

biografen og se de nye film, i Tivoli og se

hekse og i Fields og shoppe.

Efterårsferien er forlystelsesferie, og krise

eller ej, så er det meget længe siden vores

børn hjalp til med at tage kartofler op i

skoleferien.

Faktisk er det vel egentlig slet ikke så meget,

de hjælper til med!

Derfor er der også så mange af dem, der

lever af pasta og ketchup, når de flytter

hjemme fra, for de har ikke været vant til at

hjælpe til med madlavningen derhjemme.

For nylig læste jeg en artikel i et dameblad,

der hævdede, at meget af det, der går galt i

børneopdragelsen handler om, at vi forældre

ikke tror, kærlighed og krav kan forenes.

Vi vil jo så gerne give vores børn en masse,

ikke kun i efterårsferien, men hele året,

sådan viser vi dem kærlighed. Vi er bange

for at være for skrappe, stille krav og skælde

Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe, der

fortrinsvis består af enker og enkemænd.

Gruppen mødes som oftest to gange om

måneden. Vil du vide mere om gruppen,

kan du kontakte Ida Nielsen på 32504186.

Torsdag 18. oktober. Aftengudstjeneste som

er en ”ønskekoncert”, hvor kirkegængerne

selv vælger salmerne. Efter gudstjenesten

er der kaffe i konfirmandstuerne.

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

ud, for så tror vi ikke, vi er gode forældre.

Men mange børn efterspørger faktisk krav,

for det er også en måde at vise kærlighed på,

hvis vi f.eks. stiller krav til, hvornår de skal

være hjemme om aftenen. Det er netop en

måde at vise, at de ikke er ligegyldige for os.

Og som det er i forholdet forældre/børn,

sådan er det også i forholdet mellem Gud og

mennesker.

For Gud stiller også krav til os, han vil jo, at

vi skal leve sådan, at vi passer på os selv og

hinanden. Vi er ikke ligegyldige for Gud,

han er afhængig af os og vores måde at

forvalte livet på.

Men hvordan vi lever er så ikke nogen

betingelse for Guds kærlighed, præcis som

vi jo også elsker vores børn, selv om de

kommer slingrende hjem længe efter det

aftalte tidspunkt.

Så opfyldelse af krav er ikke en betingelse for

kærlighed, men at stille krav er en måde at

Noter også allerede nu, at der er mulighed

for at deltage i en udflugt til Valkendorfs

Kollegiet i Sankt Peders stræde nr. 14,

sammen med Bevaringsforeningen. Kollegiet

dateres helt tilbage til 1588 og har haft

mange kendte personer boende. Udflugten

er søndag 18. november, umiddelbart efter

gudstjenesten. Rundvisningen koster 120 kr.

incl. spisning på restaurant Peder Okse er

det 260 kr. Tilmelding senest 14. november

på 3251 4840 eller bevartaarnby@adr.dk

Gudstjenester

Oktober

Onsdag 3. De ældres eftermiddag 13.45 Woller

Torsdag 4. Konfirmandgudstjeneste 19.30 Hansen

Søndag 7. Højmesse 18.søndag efter trinitatis 10.00 Hansen

Torsdag 11. Konfirmandgudstjeneste 19.30 Hansen

Søndag 14. Højmesse 19.søndag eft. Tr. + kirkekaffe 10.00 Woller

Torsdag 18. Aftengudstjeneste 19.30 Nielsen

Søndag 21. Højmesse 20.søndag efter trinitatis 10.00 Woller

Torsdag 25. Konfirmandgudstjeneste 19.30 Hansen

Lørdag 27. Børne-/dåbsgudstjeneste 12.00 Nielsen

Søndag 28. BUSK 21.søndag efter trinitatis 10.00 Nielsen

November

Torsdag 1. Aftengudstjeneste 19.30 Nielsen

Søndag 4. Alle helgens søndag 10.00 Woller

Onsdag 7. Ældreeftermiddag 13.45 Woller

vise kærlighed på.

Kan vi se det i forholdet til vores børn,

bliver det også lettere at forstå vores forhold

til Gud.

Ida Nielsen.

Mødestedet...

... har som sædvanligt åbent tirsdag og

torsdag mellem 13 og 16 og på sædvanlig

lokalitet i præstegårdens sidefløj,

Englandsvej 330. Mødestedet vil blive

varetaget af Kirsten Svane, indtil en ny

mødestedsleder er fundet.

De ældres eftermiddag

Møderne finder sted i præstegårdens konfirmandstue, Englandsvej

330. Der serveres kaffe/te med hjemmebagt kage. Alle er velkomne!

Onsdag 3. oktober kl. 14.30.

Musikpædagog Kirsten Falther fortæller om Danske komponister bl.

a. Gade og hans Elverskud.

Kl. 13.45 liturgisk altergangsgudstjeneste i kirken v/pastor Woller.

Onsdag 7. november kl. 14.30.

Forfatter, foredragsholde Dorthe Emilie Røssell fortæller om sin bog

Eftertid.

Kl. 13.45 liturgisk altergangsgudstjeneste i kirken v/ pastor Woller.

Sogneaften

Mandag 29. oktober kl. 19.30

Cand.theol., pianist Eva Meile holder foredrag over emnet Kan man

som moderne menneske tro på en skabende og opretholdende Gud?

Foredraget finder sted i præstegårdens konfirmandstue, Englandsvej

330. Alle er meget velkomne. Gratis adgang.

Plejehjemsgudstjenester

Gudstjeneste på Løjtegårdsvej

Torsdag 18. oktober kl. 10.30 ved pastor Woller.

Torsdag 15. november kl. 10.30 ved pastor Woller.

Gudstjeneste på Irlandsvej

Fredag 26. oktober kl. 10.30 ved Ida Nielsen. Inden gudstjenesten

synger vi sammen med Aktiviteten fra kl. 10

Kirkebil

Der er mulighed for at få Kirkebil til alle gudstjenester i Tårnby Kirke.

Bilen bestilles senest dagen før hos kordegnen på 3250 4195.

For børn

Dåbsgudstjenesten ...

... lørdag 297 oktober kl. 12 vil være tilrettelagt for mindre børn. Alle

er velkomne, også selv om de ikke er skal til dåb.

BUSKgudstjeneste ...

...søndag 28. oktober. BUSK betyder børn – unge – sogn - kirke. FDF

og minikonfirmanderne fra Nordregårdskolen deltager.

ADRESSER • TELEFONNUMRE

Sognepræst (kbf) Andreas Woller

Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.: 32 50 01 14, fax: 32 50 77 14

e-mail: awo@km.dk Træffes mandag, onsdag, fredag kl. 11-12,

torsdag kl. 18-19 samt efter aftale.

Sognepræst Ida Nielsen

Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup Tlf.: 32 50 41 86 e-mail: idni@km.dk

Træffes mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-11, torsdag kl. 17-18 samt

efter aftale.

Sognepræst Karsten Møller Hansen

Falhøj 24, 2770 Kastrup Tlf.: 32 51 01 75 (kontor)

Tlf.: 22 54 44 67 (mobil), e-mail: augustdemian@yahoo.dk

Træffes som regel på kontoret tirsdag og fredag kl. 10-11

samt torsdag kl. 17-18

Organist Poul Anders Lyngberg-Larsen

Priorvej 6,3.th., 2000 Frederiksberg Tlf.: 61 84 22 18, e-mail:

pall349@hotmail.com

FDF Korsvejen mødes på

”Grunden”, Gemmas Allé 100.

Kredsleder: Kirsten Pawsey:

kirstenpawsey@hotmail.com.

Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen: hpp1606@gmail.com

Babysang ...

...er i gang med en ny sæson, du kan stadig nå at være med.

Datoerne er: 11. og 25. oktober samt 8. og 22. november.

Tilmelding til Ida Nielsen på idni@km.dk, eller 3250 4186.

Det er gratis at deltage i Babysang.

Kordegnekontor

Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 330, 2770 Kastrup

Tlf.: 32 50 41 95, fax: 32 50 41 29, e-mail: thbe@km.dk

Kontortid: Mandag til fredag kl. 10-13

torsdag også kl. 16-19

Kirkegårdskontor

Kirkegårdsleder Gunnar Hansen, Englandsvej 330, 2770 Kastrup

Tlf.: 32 50 57 98 Fax: 32 50 57 08; e-mail: taarnbykigrd@mail.dk

Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13

Menighedsrådets formand

Connie Boldreel Carlsen, Vinkelhuse 37, 3. th. 2770 Kastrup

Tlf.: 32 51 07 33.

Kirketjener

Jens Peter Kondrup Jepsen, Englandsvej 330, tlf: 32510136

TårNby bLAdET OKTObEr 2012 35


36 TårNby bLAdET OKTObEr 2012

Kastrup Kirke

Fiskeren Peter...

...hvem er han?

Det er emnet i Noas Ark og Babelstårnet

denne gang. Kom og

vær med til at synge, lege og høre

en historie fra Biblen. Noahs Ark er

for børn fra ca. 4 år. Babelstårnet

for børn fra ca. 8 år. Vi spiser sammen

kl. 18.30

Torsdag 4. oktober kl. 17-19 i

Kastrup kirkecenter.

Sundhedsdag...

...for vuggestuer og børnehaver.

Emnet er „vand er liv, som gør os

glade“. I må gerne tage madpakker

med. Vi har saftevand og lidt frugt.

Torsdag 11. oktober kl. 10 i

Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej.

Kom og syng med!

De fleste kan godt li’ at synge, men

gør det for lidt. Så her er chancen

KASTRUP KIRKE

en torsdag eftermiddag!

Nye og gamle salmer vil blive

sunget og vi vil fortælle lidt om

forfatterne og komponisterne.

V/ Niels Henrik Jessen og Palle

Thordal. Torsdag 11. oktober kl.

16.30 i Kastrup kirke.

De jødiske fester

- Opstået på initiativ fra forældre i

Noas Ark – børnene er velkomne,

men aftenen er for voksne. Hver 3.

torsdag i måneden, kl. 18 - ca. 20

Grethe eller Elizabeth fortæller

de fleste gange en historie eller

to – resten er tænkt som en facet

af lidt kreativt/debat om kristendom

og hvad der rør sig/ hygge/

kaffe og kage og alm. snak.

Denne gang går vi tæt på de

jødiske festers betydning.

Torsdag 11. oktober kl. 18-20 i

Kastrup kirkecenter.

I kølvandet på ...

... Tordenskjold. Den store søhelt

færdedes hjemmevant mellem

klippeøer og skær i Bohus len og

gjorde livet surt for svenskerne.

Sognepræst Esper Silkjær, Glostrup

har sejlet i Tordenskjolds

Kom og syng med!

Torsdag 11. oktober kl. 16.30 i kirken

Noas Ark for Voksne

De jødiske fester

Torsdag 11. oktober kl. 18-20

I Tordenskjolds

kølvand

Sognepræst Esper Silkjær

fortæller

Torsdag 18. oktober kl. 14

Søndagskirke med

Michael Wivel

En af Danmarks kunsthistorie-eksperter

fortæller om kirkens udsmykning

Søndag 28. oktober kl. 14 i Kastrup kirke,

Kastruplundgade

Allehelgens koncert

Musikkoret

København

Onsdag 31. oktober

kl. 19.30

Gudstjenester:

Aftengudstjeneste onsdag 3. oktober kl. 19

Gudstjeneste hver søndag kl. 10

Middagsandagt hver onsdag kl. 12

Alle er velkomne

kølvand og vil fortælle om den legendariske

helt samt vise billeder

fra de steder, hvor han udkæmpede

sine søslag.

Torsdag 18. oktober kl. 14 i

Kastrup kirkecenter, Gl. Skovvej.

Søndagskirke...

...med Michael Wivel

Foredrag om Kastrup kirkes udsmykning

ved en af Danmarks

eksperter i emnet. Senere bliver

der et lignende arrangement i

Gentofte og Lyngby kirker i anledning

af udstillingen ”Giv os i dag…

Allehelgens koncert

Musikkoret København med

flere solister og orkester, ledet

af organisten fra Korsvejskirken

Ole Reuss Schmidt vil opføre et

af Bachs absolutte hovedværker,

den store Kantate ”Ich hatte viel

Bekümmernis”, et vidunderligt

og stemningsfuldt værk velegnet

til denne specielle aften.

Når kunsten går i kirke”, som åbner

11. oktober på KØS - Museum for

kunst i det offentlige Rum (i Køge).

Søndag 28. oktober kl. 14 i

Kastrup kirke.

Halloween

Vi er klar med godt vejr og uhyggelige/hyggelige

ting og sager.

Kom gerne udklædt, hvis du tør.

Der bliver også børne/ungdomsgudstjeneste,

som handler om

Allehelgen. Sognepræst Elizabeth

Laursen står for gudstjenesten. Og

så er vi klar til kage og saft. Vi ses!

Kastrup kirke og KFUM-spejderne,

Kastrup Gruppe.

Onsdag 31. oktober kl. 18-20.

Ved Spejderhytten, Nyhøj Allé.

Hvor sidder hjertet?

Vi hører om førstehjælp og leger

noget, der handler om det! Vi hører

også historien fra biblen om

Den barmhjertige samaritaner.

Noas Ark for børn fra ca. 4 år og i

Babelstårnet for børn fra ca. 8 år.

Torsdag 1. november kl. 17-19 i

Kastrup kirkecenter.

Oboen har en særlig vigtig plads

i værket, starten er faktisk nærmest

en lille obokoncert og til

dette vigtige hverv medvirker

den tyske oboist Christoph Neuerburg.

Alle Helgens aften, ons. 31.

oktober kl. 19.30, Kastrup

kirke.

DØDSBOBEHANDLING

- Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte

af dødsboer.

- Eneste autoriserede bobestyrer med kontor

på Amager.

- Kontakt os for en uforpligtende orientering.

- Første møde er gratis.

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

Amager Landevej 54 - 2770 Kastrup

Tlf. 32 50 55 60

Mail.: al@molck.dk - mb@molck.dk

Kastrup kirke

oktober

Ons. 3.

19 Elizabeth Laursen -

Aftengudstjeneste

Søn. 7.

10 Elizabeth Laursen

Søn. 14.

10 Palle Thordal

Søn. 21.

10 Palle Thordal

Søn. 28.

10 Susanne Steensgaard

November

Søn. 4.

10 Palle Thordal

14 Elizabeth Laursen og kirkens

øvrige præster

– Allehelgensgudstjeneste på

Kastrup kirkegård, Kastrupvej

410

Korsvejskirken

Oktober

Søn. 7.

10 Agnete Zimino, 18. s. e.

trinitatis Joh. 15,1-11

Tors. 11.

19.30 Agnete Zimino, I

Mesterens Lys Gudstjeneste

Søn. 14.

10 Martin Herbst, 19. s. e.

trinitatis Joh. 1,35-51, v/

Søn. 21.

10 Agnete Zimino, 20. s. e.

trinitatis Matt. 21,28-44

Tors. 25.

17.30 Zimino/Madsen, se

program for Korsvejsfestival, s.

28-29

Søn. 28.

10 Martin Herbst, Korsvejsfestivalgudstjeneste

November

Søn. 4.

10 Zimino/ Herbst, Alle helgens

dag

Skelgårdens kirke

Oktober

Ons. 3.

19. Ungdomsgudstjeneste, no

excuse

Søn. 7.

10 Højmesse v/ Peter Søes

Søn. 14.

10 Højmesse v/ Annelise

Mehlsen

Søn. 21.

10 Højmesse v/ Poul Bo

Sørensen

Tors. 25.

10.30 Plejehjemsguds-tjeneste

v/ Poul Bo Sørensen

Lør. 27.

11 Dåbs- og familiegudstjeneste

v/ Poul Bo Sørensen

Søn. 28.

10 Højmesse v/ Peter Søes

12 Rytmisk gudstjeneste v/

Flemming Bak Poulsen

November

Søn. 4

kl. 10 Højmesse v/ Peter Søes

kl. 14 Mindegudstjeneste v/

Annelise Mehlsen

Aktiviteter i

Skelgårdskirken

i oktober og

novenber

GrEAT – gudstjeneste,

råhygge, eftermiddag,

aftensmad, tirsdag, 2.

oktober kl. 16.30

en eftermiddag i kirken for

alle – børn, unge og ældre.

Tema: Løvhytter

MENIGHEdSMØdE v/

anders enevoldsen, 22.

oktober kl. 19.30. en aften

med en tale, samtale og

fællesskab. emne: Jesus

har al magt – og en mission

TrO OG TAPAS v/ Annelise

Mehlsen, 25. oktober

kl. 19.00. Vi taler med

hinanden, mens vi nyder

lidt tapas og en god rødvin/

hvidvin. efterårets tema er

”de syv dødssynder”. KASTRUP KIRKE

Kontakt-liste Korsvejskirke

Sognepræst Martin Herbst

kbf. Zinniavej 24 • 3250

6124/

3251 7410 (i kirken)

mthe@km.dk

Mandag, tirsdag og onsdag

kl. 10-11. Torsdag kl. 17-

18.

Fredag er fridag.

Sognepræst Agnethe

Zimino

Cypres Allé 3 • 3250 9369/

3251 7410 (i kirken)

azi@km.dk

Tirsdag, onsdag og fredag

kl. 10-11. Torsdag kl. 17-

18.

Mandag er fridag.

Kordegn Henning Nielsen

3251 7424 / fax: 3252 7124

hbni@km.dk

Kontortid på kirkekontoret:

Mandag-fredag kl. 10-13.

Samtale med en svane

Når jeg sidder i kirken,

vil jeg helst være alene.

Jeg vil bede i fred.

Jeg er en stor egoist.

Jeg vil ha´ Gud

for mig selv.

Torsdag tillige kl. 13-18.

Sognemedhjælper Lone

Madsen

3252 9834

lone@korsvejskirken.dk

Træffes efter aftale.

Kirketjener Johnny

Løndorf

3251 7835 / 4070 3955.

kirketjener@

korsvejskirken.dk

Træffes i kirken mandagfredag

8-12.

Kirketaxa

Hvis nogen har vanskeligt

ved at komme til og fra

gudstjeneste og møder,

kan henvendelse ske til

kordegnen dagen før.

Kirkebil til søndag skal

dog bestilles senest fredag

inden kl. 12.00.

Dan Theander

FORLAGET THEA

Fiskeren Peter.

Hvem er han?

Få svar i Noas Ark og

i Babelstårnet

Torsdag 4. oktober kl. 17-19

Sundhedsdag med

børnehaverne

Vand er liv

Torsdag 11. oktober kl. 10-13

Halloween i Jagthytten,

Nyhøj Allé 12 (for enden af Kastrupvej og til

højre)

Onsdag 31. oktober kl. 18-20

Hvor sidder hjertet?

Noas Ark og Babelstårnet

Torsdag 1. november kl. 17-19

TårNby bLAdET OKTObEr 2012 37


38 Tårnby bladeT OKTOber 2012

"

Klip

annoncen ud og

gem den sammen

med dine papirer.

Øens Bedemand

v/ Søren Riber

Min Sidste Vilje

Navn: Cpr-nr.

Adresse Postnr.

Kommune

o Jeg er medlem af den danske folkekirke

o Jeg er ikke medlem af den danske folkekirke

o Medlem af andettrossamfund. Hvilket

o Jeg er medlem af sygeforsikringen Danmark

o Jeg er medlem af en fagforening. Hvilken

o Jeg ønsker ved min død at blive kremeret

o Jeg ønsker ved min død at blive begravet

o Jeg ønsker at en præst medvirker, Evt, præstens navn

o Jeg ønsker ikke at en præst medvirker

o Gravsted haves, afd. række nr:

o Jeg ønsker at blive nedsat på askefællesgrav (ukendt)

o Jeg ønsker min aske spredt over åbent hav o Jeg ønsker asken delt

Ved spredning over havet eller aksen delt vedlægges skriftlig erklæring

o Jeg ønsker at min bisættelse/begravelse skal foregå fra

Kirke / Krematorium / Kapel

Ved begravelseshandlingen ønsker jeg følgende

(her noteres evt. salmer- og blomsterønsker)

Ved min død rettes henvendelse til:

Bisættelsen ordnes af

Øens bedemand v/ Søren Riber

Løjtegårdsvej 125, 2770 Kastrup

Møllevej 2, 2791 Dragør

22 54 77 85 / 32 53 57 08

Dato / Underskrift

Løjtegårdsvej 125, 2770 Kastrup

Møllevej 2, 2791 Dragør

Ring til: 32535708 / 22547785

Bisættelse fra

12.000,- incl. moms

SPAR 4.000-7.000,-

se hvordan på:

www.øensbedemand.dk

Åbent efter aftale

Døgnvagt også

søn- og helligdage

www.øens-bedemand.dk

Naturens dag i Strandparken

Børn og voksne smagte på naturen,

da Naturens dag blev afviklet

i Amager Strandpark

Tekst og foto: Per Hansen

Først i september bød Danmarks

Naturfredningsforening og Friluftsrådet

på den årlige landsdækkende

begivenhed Naturens dag. I

år med temaet Smag på naturen.

Dagen bød på snorkling i lagunen,

hvor børn kunne låne

dykkermaske og våddragt for at

se dyrelivet under vandet. For

de børn og deres forældre, der

ikke havde lyst til at kravle helt

ned under overfladen, var der

mulighed for at låne waders og

fiskenet, så Øresunds indbyggere

kunne fanges og nærstuderes i

opstillede akvarier på stranden.

Der blev både fanget ålekvabber,

tangnåle og fladfisk. I en beholder

for sig selv, lå en ildrød brandmand

og pulserede.

Krabbesuppe

For de større var der mulighed for

at ro havkajak og rundt omkring

imellem sten og siv løb børn og

voksne rundt med en lille gul GPS

i hånden og fandt skatte. De “geocachede”

og efter at havde fået

koordinaterne til første spor, skal

GPS’en bruges til at finde frem til

resten - og til sidst til skatten.

Al denne aktivitet opbyggede

naturligvis en god appetit og derfor

stod et hold kokke klar med

frokosten, hvor tilberedningen i

sig selv var et stort tilløbsstykke.

Natur der bevæger, arbejder på

Hele familien kunne komme ud i gummibåd (rafting) på indersiden

af stranden.

Der blev lavet krabbesuppe af friskfangede krabber over åben ild.

I strandparken stod DGI Storkøbenhavn i samarbejde med flere lokalforeninger for de mange

forskellige aktiviteter til børn og barnlige sjæle.

at give gode natur- og friluftsoplevelser

til børn og unge på Amager

øst. DGI Storkøbenhavn i samarbejde

med foreningerne håber

at kunne give mange flere naturoplevelser

til Københavnerne.

DAME

Dame klip 209,-

Vask klip & føn 250,-

Pensionist klip 169,-

Børne-klip (u. 12 år) 159,-

Permanent 449,-

INFO:

Naturens dag vender tilbage

næste år. Læs meget mere på:

www.naturensdag.dk og www.

naturderbevaeger.dk

HERRE

Herre klip 159,-

Pensionist klip 130,-

Børne-klip (u. 12 år) 139,-

Åbningstider:

Klipning af skæg 50,- Mandag lukket

Vask 39,- Tirs – tors : 09:30 – 17:30

Fre: 09:30 – 18:00

Lør: 09:00 – 15:00

Tlf.: 32 505 127 Søn- og helligdage lukket!

Med og uden tidsbestilling – kig bare ind!

Saltværksvej 82 • 2770 Kastrup

Tårnby bladeT OKTOber 2012 39


40 Tårnby bladeT OKTOber 2012

Katten er ude på

Amagerteatret

Tirsdag 2. og onsdag 3. oktober

kan man opleve Pernille Schrøder,

Vicki Berlin, Iben Dorner,

Peter Oliver Hansen og Karsten

Jansfort i den forrygende farce i

Kastrup Bio

Komedien Når katten er ude er instrueret

af Joy-Maria Frederiksen,

hvor alle bliver hvirvlet ind i et

spind af løgne, tvivlsomme bortforklaringer,

pinlige afsløringer

og en solid portion ”Canard a la

Orange”.

Søren er gift med Louise - hver

onsdag løber han. Hans gode ven

Henrik er gift med Marianne -

hver onsdag går han til billard.

Det er i hvert fald hvad de siger

de gør!...

I virkeligheden låner Søren

hver onsdag Henriks lejlighed, for

at dyrke sin affære med den billedskønne

Sandra. Hvad han ikke

ved er, at Henrik samtidig har en

affære kørende med Sørens kone

i deres lejlighed, mens Henriks

egen kone Marianne er på forretningsrejse…

Men en onsdag kommer Marianne

så lidt tidligere hjem - det

måtte jo ske

Pernille Schrøder, Karsten Jansfort , Peter Oliver Hansen, Iben

Dorner og Vicki Berlin i Når katten er Ude. Foto: Anders Hjerming

Natur på Söderåsen

Saml svampe og oplev Sydsveriges

varierende terræn i Söderåsens

Nationalpark et par kilometer

øst for Helsingborg. I det

store område kan man trave fra

tætbevokset løvskov til åbne vidder

med udsigt over strømmende

vand og grønne sletter. Her er vandringsstier,

der bugter sig på kryds

og tværs i parken, så både store

og små kan være med. Se mere:

http://www.nationalpark-soderasen.lst.se/

Lindgren - folk og fæ

Småland er også Astrid Lindgrens

land, så er det sagt. Mange af

Astrid Lindgrens fortællinger – fra

Emil fra Lønneberg til Madicken

– tager nemlig sit udgangspunkt

i den smålandske geografi. Og i

Småland finder man en af Sveriges

mest besøgte turistattraktioner,

Astrid Lindgrens Verden.

Susanne løber i blinde

Susanne Laustsen har løbet 500 kilometer

uden at have set ruten. Hun er nemlig blind.

Tekst og foto Malene Dissing

Der er tradition for at belønne trofaste Parkrunløbere

med en t-shirt, når de runder henholdsvis

50 og 100 gennemførte Parkruns. Indtil

videre har løbsleder på Amager Fælled Henrik

Poulsen uddelt 33 tshirts til løbere, der har

gennemført 50 Parkruns. I september modtog

Susanne Laustsen og hendes mand Kim Laustsen

fra Amager den sorte t-shirt og løbejakke

med et påtrykt 100 i sølv for som femte og sjette

løber på Amager Fælled at have gennemført

imponerende 100 parkruns.

Ægteparret har løbet alle turene sammen –

Susanne er nemlig blind og derfor afhængig

af, at Kim guider hende sikkert rundt på ruten,

der på Amager Fælled er 2,5 km lang og skal

gennemløbes to gange før et Parkrun er gennemført.

For Susanne er det en svær rute med mange

sving og flere huller midt på grusstierne,

der afhængigt af vejret kan være godt fyldte

med vand. Men efter 100 løb kender hun turen

ret godt, og kan slet ikke undvære den

ugentlige Parkrun.

Tårnbyløbet i sundhedsugen

Torsdag 11. oktober arrangerer

Amager Atletik Club for 5. gang

i samarbejde med Tårnby Kommune

motionsløb

Løbet er en del af kommunens

sundhedsuge og man vælger frit

om man vil løbe 5 eller 10 km.

Løbene har fælles start kl.

17.30 ved Tårnby Sundhedshus

på Kamillevej.

Efter løbene er der økologiske

Senior- og pensionist kalender

OK-klubberne

Postkassen Amager Landevej 71. Hver torsdag kl. 10.

OK-Dag 4. oktober

Foredrag ”Mit livs omvej” v. Martin Herbst 11. oktober

Lukket i efterårsferien 18. oktober

Annas Mode viser vintertøj 25. oktober

OK-Dag 1. november

Kastrup-Tårnby Pensionistforening

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer om onsdagen starter kl.

12 og banko hver fredag starter kl 11.30

Onsdag 3. oktober. Lukket pga. influenzavaccinationer

Banko. Fredag 5. oktober.

Preben Andreassen viser billeder fra rejser . Onsdag 10. okt. kl. 10.

Banko. Fredag 12. oktober.

Onsdag 17. oktober og fredag 19. oktober. Lukket pga efterårsferie

Spisning. Onsdag 24. oktober.

Banko. Fredag 26. oktober.

Film el. noget andet. Onsdag 31. oktober.

Banko. Fredag 2. november.

Solgården

For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i Tårnby.

Oktober: Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 7-15.

- Det er virkelig fedt at komme over til

Parkrun. Vi bliver kun væk, hvis vi er ude at

rejse eller har et vigtig løb om søndagen. Det

hele fungerer altid upåklageligt og det er et

imponerende arbejde, de frivillige laver, fortæller

Susanne.

Hun fremhæver, at det sociale fylder meget

ved Parkrun. Der er mange gengangere, så de

lærer hinanden at kende.

Parkrun gav mod på mere

Susanne, der er 52 år, mistede synet for otte år

siden som følge af en ødelagt synsnerve. Hun

har løbet i 20 år, men hendes løb har ændret

sig.

Som seende løb hun mange motionsløb

og præsterede tider, som de fleste kun drømmer

om, men da synet forsvandt, mistede hun

også modet på arrangerede løb. Da hun hørte

om Parkrun fik hun lyst til at prøve igen, og de

gode oplevelser på Amager Fælled har givet

hende blod på tanden til mere.

- Faktisk kan man sige, at Parkrun har givet

mit løb liv igen, slår Susanne Laustsen fast.

Så nu løber hun også Tårnbyløbet 11. oktober,

men første prioritet lige nu er Eremitageløbet,

som finder sted 7. oktober .

I august løb hun maraton til Challenge

pølser, frugt og saft til deltagere,

præmieoverrækkelser og udtrækning

af lodtrækningspræmier.

Af Michael Christensen,

Amager Atletik Club

Startgebyret er 80 kr.

Oplysninger om tilmelding,

rutekort m.v. på www.

amageratletik.dk

Kim Laustsen, Susanne Laustsen og Henrik

Poulsen, løbsleder for Amager Fælled

Parkrun, med jakken, som kun løbere, der

har gennemført 100 parkruns har.

Copenhagen på et stafethold bestående af

blinde.

FAKTA om Parkrun:

Parkrun er et gratis fem kilometer

løb med tidtagning, der afholdes

hver lørdag kl. 9. Løbet er for løbere

på alle niveauer. Frivillige kræfter

står bag.

Amager Fælled Parkrun er det

første danske Parkrun, og der er

nu løbet 175 Parkruns på Amager

Fælled – 175 lørdage uden afbrydelse. Der er nu otte Parkruns i

Danmark.

www.parkrun.dk/events og www.parkrun.dk/amager eller find

Amager Fælled parkrun på Facebook.

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til arrangementerne

i Bordinghus.

Oktober: Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 7-15.

Klubben

Klubben for mennesker med demens og deres pårørende. Hver anden

torsdag klokken 15-17 i lige uger. Sted: Foreningscentret Postkassen.

Amager Landevej 71, 2770 Kastrup

Socialt samvær. Torsdag 4. oktober.

Teaterforestilling ”Dementia”. Løjtegårdsskolens festsal. Tilmelding

nødvendig. Mandag 8. oktober kl. 19-21.

Efterårsferie. Torsdag 18. oktober.

Foredrag om Alzheimerforeningen. Torsdag 1. november.

Høreforeningen Tårnby Lokalafdeling

Postkassen Amager Landevej 71

Ib Berg: De Dansk Vestindiske øer. Mandag 8. oktober kl. 14-17

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.

Oktober: Se Tårnby kommunes informationsannonce s. 7-15

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 27.

Tårnby bladeT OKTOber 2012 41


42 Tårnby bladeT OKTOber 2012

LISBETH KLUBBEN

Filmklub for pensionister i Tårnby Kommune

Lisbeth-klubben er igang med sin 43. sæson med et

meget varieret program af danske og udenlandske film

SALG AF MEDLEMSKORT til resten af sæsonen hver

mandag før forestillingerne i Kastrup Bio.

Sæsonens resterende film er:

08. oktober En KOnGELiG AFFæRE.

15. oktober WE bOuGhT A ZOO.

22. oktober hviDSTEn GRuppEn.

29. oktober biG MiRAcLE.

05. november bRønDGRAvEREnS DATTER.

12. november KAMæLEOnEn.

19. november JAnE EyRE.

26. november hAMiLTOn: i nATiOnEnS inTERESSE.

03. december J.EDGAR.

Ændringer kan forekomme

Biografen åbnes kl. 9.30 og der serveres gratis kaffe.

Filmene begynder klokken 10.30

Medlemsbladet SEniOR bLADET udleveres, så længe

oplag haves.

Pris pr. halv-sæson kr. 70.00

Der er særlig kørselsordning for gangbesværede mod

egenbetaling af 20 procent.

Tilmelding til kassereren.

Henvendelse vedr. evt. handicapkørsel rettes

til Carl-Aage Hansen tlf. 32 52 26 89.

VEL MØdT

Carl-Aage Hansen Vibeke Rasmussen

Kasserer Formand

Det historiske

foto

Billedet er taget på en af stikvejene ind til den

nyopførte Skottegården fra Hyben allé-siden

-men hvornår?

Den unge mands frisure tyder på at Bill Hailey og

Elvis har været på banen.

Derimod står det klart at rulleskøjter med

støvler ikke var blevet hvert barns eje - og hvem

fra disse årgange har ikke også forsøgt at få et

par isskøjter til at hænge fast på et par gummistøver?

I baggrunden ses Hyben allé før der kom parcelhuse

på det sidste stykke fra Fortgårds allé

og op til Kastrupvej. Men hvem kan fortælle om

området på ”fotoets tid” og måske før? Og hvad

kan der fortælles?

Tårnby Bladet modtager gerne andre ældre foto

til genkendelse. Vi scanner foto ind elektronisk,

så afsenderne får originalerne uskadte retur.

red

Autoriseret kosmetolog

Luksus ansigtbehandling

Hudanalyse, afrens, peeling,

ansigtsmassage, damp,

dybderens, eleksir, maske,

retning af bryn og afsluttende

dagcreme

500,-

Massage 25 minutter

Ryg nakke og hovedbundsmassage 200,-

Mandag til fredag 9:30 til 18:00

Saltværksvej 84, 2770 Kastrup

Skønhed Og Velvære

Vidste du...

At du kan skrive til bladet

via www.taarnbybladet.dk

Brugte batterier til event-dag

KFUM Kastrups junior og storspejdergruppe

inviterer til

eventdag

På en eventdag i ´Skottegårdens

Butiskcenter´ leger Kastrups junior

og storspejdergruppe med alternativ

energi, men fokus er også

rettet på miljø og genbrug.

- Ved du eksempelvis hvor

længe en mobiltelefon er om at

blive nedbrudt i naturen?

Spejdergruppen vil først ud

med svaret på eventdagen!

- Alle ved, at man ikke må smide

sine brugte batterier i skraldespanden,

og at man ikke må

gemme/opbevare dem hjemme,

lyder det fra gruppen.

- Så derfor står vores spejdere

klar, til at tage imod jeres brugte

batterier, og sørger for at skille sig

af med dem, på den rigtige måde.

- Samtidig kan I, børn og unge

Tårnbyløbet 2012

Torsdag den 11. okTober kl. 17.30

start og mål: sundhedshuset, kamillevej 4

I forbindelse med Tårnby sundheds- du kan tilmelde dig

uge inviterer Tårnby kommune i på følgende måder:

samarbejde med amager atletik www.events4u.dk

Club til Tårnby-løbet.

senest 5. oktober.

Du kan løbe 5 eller 10 km på en rute Startnummer tilsendes.

rundt i kommunen med start og mål giro eller netbank

ved Tårnby Sundhedshus – og vælger Danske Bank

selv under løbet, om du vil løbe 5 eller 3361 000221 3443

10 km. Løbet er for alle – motionister senest 5. oktober.

og hurtigløbere, mænd og kvinder, unge Startnummer tilsendes.

og ældre.

regama running

Amagerbrogade 31, 2300 Kbh S

Pris

fra den 29. august til den 10. oktober.

Det koster 80 kr. ved forhåndstilmelding, Startnummer fås med det samme.

100 kr. ved tilmelding på selve dagen. englandsvejens Tømmerhandel

Englandsvej 204, 2300 Kbh. S

Præmier

fra den 29. august til den 10. oktober.

Der er gode lodtrækningspræmier. Startnummer fås med det samme.

Der vil også være præmier til hurtigste eftertilmelding

mand og kvinde på de to distancer samt i Tårnby Sundhedshus

forfriskninger til alle deltagere. Præmie- på dagen fra kl. 16.00 - 17.20

overrækkelse foregår kl. 18.30 i Tårnby Kom i god tid.

Sundhedshus i forbindelse med afslut- NB! Husk at påføre navn,

ningen af Tårnby Sundhedsuge.

adresse og løb ved indbetaling.

Læs mere på www.taarnby.dk

høre om og se hvad vi laver, og

ikke mindst, tag jeres brugte bat-

Musikstævne

Kastrupløverne • Dragør orkesteret

Harmonien • Bordinghus spillemænd

Ekstra Ekstra: Det gamle glasorkester

OBS!

I år to koncerter

Konferencier: Fin Alfred

Lørdag 3. november kl. 13.30 - 16

Søndag 4. november kl. 13.30 - 16

Festsalen, Korsvejens Skole

Tårnbyvej 1-3, 2770 Kastrup

Dørene åbnes begge dage kl. 12.30

Entre: kr. 30. Kan købes fra mandag 15. oktober i Bordinghus,

Solgården og i Wiedergården samt SuperBest

Tårnbyvej 51, Kastrup

Vores sponsorer støtter musikken på Amager

Nogle af disse unge mennesker

fra KFUM Kastrups junior og

storspejdergruppe har inviteret

til eventdag og vil samtidig

skaffe folk af med brugte

batterier.

terier med.

PS: Som en ekstra bonus udlover

vi 3 stk. præmier til de 3

børn, som kommer og afleverer

flest brugte batterier på dagen.

INFO:

Skottegårdens butikscenter

ved Nordea/apoteket, lørdag

6. oktober fra 10 – 14.

Kastrup Tårnby

Tårnby bladeT OKTOber 2012 43


44 Tårnby bladeT OKTOber 2012

Efterårstid er græskartid

Om vi vil det eller ej, er efteråret

over os. Det er trist, at sommeren

er forbi, men efteråret har i høj

grad sin egen charme. Luften er

frisk, farverne varme og sæsonens

råvarer er spændende at udforske.

Hokkaido

Tag f.eks. hokkaidogræskaret, der

lyser op og pynter med sin skønne

orange farve og som samtidig er

en interessant grøntsag. Jeg gætter

på, at mange endnu ikke har

forsøgt sig med græskaret i køkkengryderne

og de, der har været

modige nok, har måske fundet det

smagsløst.

Mild i smagen

Græskar er i sig selv meget mildt i

smagen og har brug for modspil i

form af syre og krydderier.

Generelt er det gældende, når

man vil spise magert og sundt, at

smagen kan virke fad og at maden

derfor har ekstra behov for

tilsmagning af krydderier, surt og

sødt for at smags- og duftoplevelsen

bliver interessant og indbydende.

Krydret suppe

Hokkaidogræskaret klæder især

en krydret suppe, en kartoffelmos.

Græskarsuppe med

hvidløg og ingefær

4 personer

Tilberedningstid: 30 min.

1 stk. hokkaido

1 stort løg

3 fed hvidløg

1½ spsk. ingefær rod

1 spsk. rapsolie

1 l. grøntsagsbouillon

1 stk. lime

Salt og peber

Koriander

Skræl hokkaidoen, halvér den

og fjern kernerne. Skær den

Louises Madklumme

Tårnby Bladet madskribent,

Louise Thunbo, finder glæde

i anvendelsen af sæsonens

råvarer og inspireres heraf.

Har i flere år lavet mad i

institutioner og kantiner.

Interesserer sig for sund,

ernæringsrigtig kost og er

uddannet klinisk diætist.

Synes det er vigtigt, at folk

bevarer glæden ved mad og

råvarer og ikke fortabes i

Det kan også bages og grilles.

Græskaret har en lang holdbarhed,

når det opbevares køligt. Så

køb dit hokkaidogræskar næste

gang du er i supermarkedet og

lad det ligge til pynt i haven eller

på altanen inden det tilberedes

til aftensmaden.

ud i mindre stykker. Pil og hak

løg og hvidløg groft. Skræl og

riv ingefær. Svits løg, hvidløg

og ingefær i en gryde med lidt

olie. Tilsæt hokkaido, og lad den

svitse med et par minutter. Kom

grøntsagsbouillon ved, og lad

suppen simre ved svag varme,

indtil hokkaidoen er mør ca. 15-

20 min. Blend hokkaidosuppen

(med stavblender), og smag til

med limesaft, salt og peber. Tilsæt

eventuelt lidt chili til suppen.

Serveres med et drys af

koriander og evt. ristede saltede

græskarkerner og groft brød.

præfabrikerede

produkter i

den travle

hverdag.

Vil gerne

slå et

slag for,

at sund

kost ikke

behøver at

være kedelig og ikke behøver

tage lang tid at lave.

Ricardos 10 bud til

forenings-succes

Foreningsledere skal høre om

EM i fodbold, holdledelse og

Facebook.

Foreningernes Fælleskontor har

inviteret forenings- og idrætsledere,

bestyrelser og andre interesserede

til endnu et lørdagsarrangement

i kursusrækken, som de

kalder Lørdagsskolen.

Hovedindslaget er tidligere

træner af fodboldlandsholdet

Richard Møller Nielsen, som med

udgangspunkt i fodboldens verden

vil holde et spændende og

anderledes foredrag om ledelse

og strategi - brugbart i såvel

idræts- som ikke-idrætsklubber.

Han lægger ud med at fortælle

en række anekdoter fra europamesterskaberne

i 1992, historier

som ikke tidligere har været

kendt via pressen. Herefter går

Richard Møller Nielsen over til at

fortælle om, hvad der ifølge hans

opfattelse er godt lederskab.

Lederskab der fører til positive

resultater, som eksempelvis succesen

i Sverige i 1992, hvor det

danske landshold overraskende

vandt mesterskabet.

Strategien går i følge Richard

Møller Nielsen i al sin enkelthed

ud på at følge 10 klare regler!

Efter Ricardos 10 bud skal foreningslederne

introduceres til

nye sociale medier som Twitter

og Facebook.

Foreningernes Fælleskontor er

en service for foreninger under

de to paraplyorganisationer Tårnby

Forening Råd, TFR og Kastrup-

Tårnby Idrætssammenslutning,

KTIS. Tårnby Kommune støtter

foreningernes Lørdagsskole.

tsp

Lørdagsskolen finder sted 6.

oktober klokken 9 til 12 i FDF

Tårnbys genopførte spejderhus

på Løjtegårdsvej. Kun for TFR

og KTIS foreningsledere.

Spænding fra det tilfrosne Nordsverige

Tove Alsterdal: Begravet i

stilheden. Mrs. Robinson, 2012

læst af Søren Markvard

Da jeg sidste år anmeldte

Tove Alsterdals

debutroman

Kvinderne på stranden,

kunne jeg slå

fast, at det var en debut,

der lovede utroligt

godt for hendes kommende

forfatterskab.

Roman nr. 2 med titlen Begravet

i stilheden er rent kulissemæssigt

rykket til et ganske

andet miljø og landskab. Handlingen

udspiller sig for størstedelen

i Nordsverige helt oppe i den

fjerneste afkrog af Østersøen på

grænsen til Finland, hvor sne og

frost gør kommunikationen vanskelig

og også viser, at mange af

de mennesker, der frister en tilværelse

på de kanter, har et følelsesliv

og en empati, der også

befinder sig et godt stykke under

nulpunktet.

Handlingen

Romanen udspiller sig som sagt

i svensk/finsk område, men har

også afstikkere til Rusland. Handlingen

starter ganske dramatisk

med, at en gammel mand i det

iskolde Tornedalen får kløvet hovedet

med sin egen økse. Kort efter

dukker journalisten Katrine op

i samme landsby, fordi en ukendt

person forsøger at købe en gammel

gård, som hun ret tilfældigt er

kommet under vejr med, at hendes

demente mor ejer.

Sidehandling

I en sidehandling hører vi også om

en russisk gangster, der skyder sin

ven og flygter fra St. Petersborg, og

siderne igennem rulles personer-

ne og deres familiers skæbner op

og flettes sammen. Katrines egen

familiehistorie afslører den grusomme

beretning om de svenske

udvandrere, der i 1930’erne

rejste til Sovjetunionen for at

finde drømmen om et bedre liv,

men som enten forsvandt i det

fremmede eller vendte hjem

med ar på krop og sjæl.

Fortielser og løgne

Dertil kommer det net af fortielser

og løgne, som dukker op igen og

igen i romanen, og det faktum, at

mennesker sjældent er, hvad de

giver sig ud for at være. Hele bogen

igennem trækkes der tråde

gennem det 20. århundrede fra

Sverige over Finland til Sovjetunionen

og tilbage igen og fortid

og nutid knyttes ved afslutningen

sammen på forrygende vis.

Uden helt at kunne indfri løfterne

fra debutromanen, der udspillede

sig i det sydlige Europa,

har Tove Alsterdal denne gang

Bliv medarbejder på

Tårnby Bladet

Det er interessant at producere Tårnby Bladet, men

det er også tidskrævende, så flere

hænder og hoveder kan bruges

har du lyst til at prøve kræfter med en

af de mange brikker, som tilsammen

udgør puslespillet Tårnby bladet, så tag

kontakt med redaktør Terkel Spangsbo

og hør, hvor dine interesser kan bruges i

fællesskabet

- Vi er 15 personer, som deltager i de løbende opgaver. Nogen

er her mange timer, andre i færre, men tilsammen bliver det

alligevel til et månedsmagasin.

leveret en historie, der foregår i

et vinterligt Nordsverige, men det

bliver til gengæld også beskrevet,

så man som læser personligt føler

sneen knage under fødderne

og frosten bide i ørerne.

Persongalleriet har hun også

godt fat på, unge som gamle

agerer med hver deres form for

indelukkethed og mangel på forståelse

for andres følelser. Der

fornemmes hen imod midten af

bogen en kende tomgang i hand-

lingen, men lige pludselig rykker

det, og så går det ind imellem så

stærkt, at man som læser sidder

helt ude på kanten af stolen.

Alt i alt er det endnu en gang

lykkedes Tove Alsterdal at bibringe

læserne en oplevelse ud over

det vanlige med en handling, et

scenarie og med et persongalleri,

der nok er ganske fjernt for mange,

men som ved hendes stemme

og fortælleteknik viser sig både

spændende og vedkommende.

AMAGERTEATRET

Når katten er ude ...

2. og 3. oktober 2012 kl. 19.30 i Kastrup Bio

Søren er gift med louise - hver onsdag løber han.

Hans gode ven Henrik er gift med Marianne - hver onsdag

går han til billard.

… det er i hvert fald hvad de siger de gør…!

Farce med Vicki berlin, Iben dorner, Pernille Schrøder, Peter

Oliver Hansen og Karsten Jansfort.

Comedieteatret

eventuelle resterende billetter sælges fra Kastrup bio i

kontortiden før hver forestilling

Næste forestiling er

Kvartetten

11. og 12. december 2012 kl. 19.30

På et hjem for pensionerede kunstnere forbereder fire

egocentriske operastjerner sig på at optræde med Verdis

opera rigoletto ved den årlige fødselsdagsfest. en meget

morsom og rørende komedie om den tredje alder.

Om bristede drømme og længsler, støttestrømper og sex

med Pia Jondal, Waage Sandø, Lotte Olsen og Paul Hüttel.

Resterende billetter i Kastrup bio fra 2. december.

Priser: 140,-, 160,- og 190,-

Kastrup bios billetkontor er åbent dagligt fra kl. 16.30

(lørdag-søndag dog fra kl. 13) til sidste film starter.

billletkontor 3250 5507.

• www.amagerteatret.dk •

TårNby bLAdET OKTObEr 2012 45


46 TårNby bLAdET OKTObEr 2012

Når man ser ...

Af Allan Meyer og Terkel Spangsbo

Ovenstående foto, venligst stillet

til rådighed af Skanska © visualiserer

Skanskas planer og visioner

om Scanport i den tidligere Kastrup

Havn.

Indtil videre er Nordhuset i

billedets venstre hjørne bygget.

I samme område er Danmarks

Akvarium, Den Blå Planet, som åbner

i marts 2013 skudt op.

Fotoet giver iøvrigt et glimrende

indtryk af området ved Kastrup

Havn og en del af lufthavnen

og Øresundsforbindelsen til

Sverige.

Øverst til venstre anes (dårligt

til at se på avistryk) Saltholm, og

til højre herfor Peberholm.

Til højre får vi et blik af nogle

af SAS’s hangarer og værksteder.

I nederste højre hjørne finder

vi området omkring Skøjtevej

med den gamle Hamlet cykelfabrik.

Udover Skanskas kommende

byggeri ses SAS’ store byggeri, der

ligger langs Amager Strandvej. I

området ”under” SAS’ bygningen

kommer en stor parkeringsplads

tiltænkt gæster til Planeten.

Kastrup Havn med glasværk og Bryggergården i baggrunden. Fra

et gammelt postkort.

Såvel den gamle industrihavn

som den gamle lystbådehavn ses

også på billedet.

Bryggergården ligger fint placeret

for enden af Alleen, og det

er jo sjældendt at vi ser den fra

denne vinkel.

Øverst i billedet ses Amagers

seneste inddæmmede areal. Diget

omkring området er opgrav

af københavner-kalk fra Øresund

i forbindelse med anlæg af sænketunnelen

mellem Amager/Kastrup

og Peberholm. Siden blev

hullet inden for diget fyldt op

med sand og DSB rykkede ind

med et klargøringscenmter til IC

og Øresundstogene.

Der blev også plads til at gennemføre

Kystvejen som en østlig

vej til Dragør. Den nordlige del

af vejen er meget benyttet af de

store fragtfirmaer, som har etableret

sig på østsiden af Lufthavnen.

Hovedporten til lufthavnen

ligger også med udkørsel til Kystvejen.

Andre arealer benyttes af

en af lufthavnens helt store forretninger

- Parkeringen.

Bryggergården, før renorveringen, med den gamle glasværksgrund

i forgrunden set fra SAS bygningen. Foto: Rene S. Hansen.

Bryggergården med slottet

Kalkværk og senere Kastrup Glasværk

er opført på det dengang

yderste og østligste Amager. Kalken

fra Saltholm blev landet på

”redden” og båret ind på fabrikken

ad en lang plankebro.

Først meget senere blev området

fyldt op og der blev etableret

en egentlig havn. I perioder er

der gået både til Malmø fra havnen

og en meget kort periode i

80’er forsøgte den bornholmske

erhvervsmans Espersen sig med

en katemeran-færge til passagerer

til Bornholm.

Området lå i en lang årrække

mere eller mindre ubenyttet hen

efter lukningen af Kastrup Glasværk

og Kalkværket, som ejede

hele havneområdet.

I 1995 blev der vedtaget en lokalplan

for området for en udvikling

til hotel- og erhvervscenter

med udgangspunkt i et forholds-

vis konkret projekt, som det viste

sig ikke kunne realiseres.

Fra tidligste tid er Bryggergården

bevaret og for få år siden

gennemgribende restaureret af

Skanska.

Navnet Bryggergården stammer

fra midten af det 19. århundrede,

hvor bebyggelsen var

rammen om brygger Jens Larsens

hvidtølsbryggeri i Kastrup.

Bryggergården indeholder

i dag såvel boliger som nogle

mindre håndværksvirksomheder

samt en restaurant. Indvendig er

flere dele restaureret af Skanska.

Ikke mindst ”riddersalen” i ”Slottet”

(den høje bygning i komplekset)

imponerer ligesom det store

tegltag.

Bryggergården

set fra sydsiden

- før den store

renovering.

Værtshuset hed

Havnecaféen, men

folkevidet havde

døbt den Kystens

Perle. Foto: Allan

Meyer.

Fortælling på grillen

kbh læser er en årlig dansk

litteraturfestival, hvor der læses

i byrummet - snart kommer

festivalen til Flyvergrillen

Stine Josefine Dige har valgt Flyvergrillen

som stedet hun vil læse

op af sin bog om Niller Pilfinger.

Netop på en udflugt til Flyvergrillen

møder han en vaskeægte

flyspotter, der introducerer ham

til sin veninde Pia Pilot, der inviterer

ham op i sit gamle propelfly.

Kan Niller Pilfinger holde fingrene

fra alle de blinkende knapper?

Niller Pilfinger elsker at pille

ved de voksnes ting, og nogle

gange er det lige ved at gå galt.

Fortællingen foregår i en regnbuefamilie,

og henvender sig til

alle børn, der er vilde med mekanik

og flyvemaskiner.

Flyvergrillen 4. november

mellem klokken 14 og

15.30. Især for børn og

arrangementet er gratis.

Hovedpersonen i Stine Josefines Diges børnebøger er Niller

Pilfinger, som elsker at pille ved de voksnes ting, og nogle gange er

det lige ved at gå galt. Den seneste bog foregår og bliver læst op

på Flyvergrillen.

Illustrator Maria Larsens opfattelse af Flyvergrillen

Om kbh læser

kbh læser er en årlig dansk litteraturfestival,

der slipper læseglæden

løs i byrummet. I tæt samarbejde

med Københavns Biblioteker

får kbh læser hovedstaden til

at summe af litterære aktiviteter i

ugen op til BogForum i november.

kbh læser slipper bøger og

forfattere løs i hele København

fra 3.-9. november.

Udvalgte Ama’r

arrangementer

Et hemmeligt sted i København

Søndag 4. november. kl.

13.30-16.30, Opsamling på

Sundbyvester Plads. Voksne.

Gratis, tilmelding til pescha@

kff.kk.dk senest 1. november

Thomas Aagaard Skovmands

spændingsroman ‘Mågejægeren’

har Københavns Lufthavn som

kulisse. Eftermiddagen byder bl.

a. på rundvisning på et hemmeligt

og helt særligt sted på Amager.

Team A’ - krimierne fra Amager

Tirsdag 6. november kl. 10-

11, Bibliotekshuset, Rodosvej

4. Børn, 4.-5. klasse. Gratis.

Tilmelding på 8232 1600

Forfatteren Daniel Zimakoff fortæller

om sine børnekrimier, det

seje Team A og deres bedrifter på

Amager. Skoleklasserne opfordres

til at læse i de spændende bøger,

inden de skal høre Zimakoff fortælle

om historierne, der udspiller

sig i deres lokalområde.

Fremtidens København - Radiant

Copenhagen

Tirsdag 6. november kl. 15-

17, Ørestad Bibliotek, Arne

Jacobsens Allé 19

Få indblik i det internetbaserede

fremtidsværk ’Radiant Copenhagen’

der beskriver København om

flere hundrede år og er et særligt

bud på en Københavnerfortælling.

Spis din have - foredrag om

Urban Gardening

Tirsdag 6. november kl.

19-21, Kvarterhuset, Salen,

Jemtelandsgade 3, voksne

Signe Wenneberg, kendt fra haveog

madprogrammer på tv, fortæller

om fænomenet Urban Gardening

og de nye havetendenser

med udgangspunkt i sin seneste

bog ‘Spis din have’.

TårNby bLAdET OKTObEr 2012 47


48 Tårnby bladeT OKTOber 2012

DVD-konkurrencer

Hele tre dvd-titler er på højkant

i denne måneds læserkonkurrence

Titanic, The Sitter og W. E. om Wallis

Simpson og kong Edward III er

titler på de dvd’er som Hammer

PR og Tårnby Bladet udlodder i oktober

måned.

Betingelserne er de samme,

som så mange gange før. Læsere

med computer bedes ulejlige sig

over på Tårnby Bladets hjemmeside

for at læse reglerne og hvordan

man mailer sin løsning ind.

Men også læsere, som foretrækker

at sende os et postkort

(eller aflevere det i vores brevkasse

på Englandsvej 290) kan nu

deltage.

Man skal i denne måned være

opmærksom på, at man skal benytte

tre forskellige koder i mailens

emnefelt.

SVAR PÅ MAIL skal sendes til

redaktionen@taarnbybladet.dk. I

Titanic på blu-ray og

blu-ray 3D

I 1997 satte James Camerons Titanic

sejl i biograferne – og en af

verdens mest utrolige og tidløse

kærlighedshistorie var født. Filmens

rejse blev et internationalt

fænomen i samme enorme omfang

som skibet af samme navn,

W.E.

Dvd om Wallis Simpson og den

engelske konge Edward VIII

Madonna fortæller som instruktør

historien om Wallis Simpson

(en kølig og elegant Andrea Riseborough),

den fraskilte, amerikanske

high societylivsnyder og

stilikon, der i 1936 fik den engelske

kong Edward d. 8. til at opgive

trone og krone og abdicere til fordel

for sin bror for at gifte sig med

hende. Der er med andre ord tale

om en fremragende historie fra

den virkelige verdenshistorie.

Ud over historien om Wallis og

Edward følger vi i 1990’erne den

kønne, unge trofæhustru Wally

(Abbie Cornish), opkaldt efter

Wallis, der er endog vældigt optaget

af sin ældre navnefælle. Man

sidder og tænker, at der da må

være noget rigtigt galt med hen-

emnefeltet

skal

du skrive

ordet TIT,

SIT eller

WE

alt efter

hvilken

dvd man

ønsker

og derefter

en

selvvalgt

kode på seks karakterer i en blanding

af tal og bogstaver eksempelvis

ABC123.

SVAR PR POST forsynes ligeledes

med en kode der begynder

med TIT, SIT eller WE efterfulgt af

selvvalgt kode på seks karakterer

eksempelvis ABS124.

I begge tilfælde skriver du

svaret, navn, adresse og telefonnummer.

Vi skal have løsningerne

senest 15. oktober.

og filmen fik rekord mange Oscar

nomineringer, vandt 11 Oscars

og omsatte for over 1,8 milliarder

dollar på verdensplan.

15. april 2012, præcis et århundrede

efter, at det historiske

skib sank, og 15 år efter den originale

film havde biografpremiere,

genopstod Titanic i i biograferne

i den nyeste og mest avancerede

Blu-Ray og Blu-Ray 3D (begge

versioner har også DVD udgave).

Den nyskabende teknologi af

3D konvertering har givet den

Oscar vindende James Cameron

muligheden for at bringe biografgængere

den mest følelsesmæssige

og dynamiske billedoplevelse

af Titanic, man kan forestille

sig.

de, når hun bruger al den tid, der

ikke går med at sidde og vente på

sin skurk af en succespsykiaterægtemand,

på fetichistisk at nærstudere

de udstillede genstande

fra en kommende Sotheby’s-auktion

over Wallis og Edward. Men

det er tydeligvis ikke meningen,

man skal tænke sådan. Wallis og

Wally er tvært imod fælles ikke

bare om en stærk længsel efter

den sande kærlighed, men også

en ædel – forstår man – interesse

i glamour og god smag.

The sitter

– verdens

værste

babysitter

DVD - set og anmeldt

af Søren Markvard

Uanset om film med børn i rollerne

som regel altid har et stort

og trofast publikum, så er adskillige

filmanmeldere ganske enige

om, at børn i film som regel er

såvel irriterende som øretæveindbydende.

Selvfølgelig er de også ofte

morsomme (især hvis manuskriptet

lægger op til det), men tager

man de tre børn i denne film om

en babysitter og hans halvstore

”babyer”, så er der ingen tvivl om,

at alle ungerne falder ind under

kategorien irriterende og øretæveindbydende.

Handlingen i komedien The sitter

er denne, at Noah (Jonah Hill)

er collegesturende og bor hjemme

hos mor, og han roder sig ind

en gang babysitning hos naboen,

selvom han mener, at ”det er da

ikke noget for en voksen mand”.

De tre unger, der skal passes,

er næsten for store til det (11-14

år), men hurtigt viser det sig, at

de, som nævnt ovenfor, er nogle

særdeles vanartede møgunger.

Værre bliver det, da Noah bliver

ringet op af sin kæreste, som er

til fest i byen.

Hun får ham til at love at dukke

op til festen med en gang kokain.

Så han ”låner” familiens bil, putter

ungerne ind på bagsædet, og

så går det ellers derudad.

Med grimme fyre

På trods af ungernes vilde påfund

(og det vil føre alt for langt at gøre

rede for dem her), lykkes det ham

at skaffe kokainen, men da en af

de søde børn samtidig har stjålet

en større mængde narkotika og

taget den med i bilen, så er fanden

(læs: narkopusheren og hans

håndlangere) løs, og så går den

vilde jagt gennem New York City.

Det lykkes dog for Noah (også

ved hjælp af ungerne) at slippe

fra alle de grimme fyre, og faktisk

når de alle fire i allersidste øje-

blik at komme hjem og sidde sødt

i sofaen, inden børnenes far og

mor træder ind af døren.

”Børn i film

er som regel

irriterende…”

Og oven i købet venter der ham

en ekstra godte i form af en sød

pige med det yndigste Whitney

Houston-smil, da han kommer

ud på gaden for at vende næsen

hjemad efter en særdeles vild aften

i byen.

Lommefilosofi

Alt i alt er filmens handling faktisk

en noget tåkrummende affære,

men Jonah Hill bærer heldigvis

godt igennem som ”Verdens værste

babysitter” (danske undertitler

er ofte helt umulige), men så

slem er han nu heller ikke, faktisk

er han ind imellem både sjov og

rørende, selvom hans velmente,

’gode’ råd til ungerne filmen igen-

nem ofte smager ganske meget af

fad lommefilosofi.

Filmen er ikke planlagt til

dansk biografpremiere, og selvom

dvd-omslaget med vanlig veloplagthed

lover ”en ustyrlig vild

nat i denne hylende morsomme

komedie fyldt med vulgær humor

og vanvittig action”, så skal man

nok som dvd-køber tage det med

et stort gran salt. Filmen, handlingen

og persongalleriet er amerikansk

på godt og ondt, og så er

det måske meget godt, at den kun

er tilladt for børn over 15 år. Børn

under den alder fortjener faktisk

bedre.

Støt din lokale måneds-avis

Bliv medlem af Tårnby Bladforening

Se www.taarnbybladet.dk

Leg, fest og

unger tilbage på

Højborg

Halvandet år efter FDF Tårnbys

hytte fra 1960 brændte er den

”ny Højborg” indviet på Løjtegårdsvej

Tekst og foto LHApix

Henrik Bo Andersen

FDF Tårnby indviede deres genopbyggede

hytte/hus på Løjtegårdsvej

lørdag 1. september og

markerede samtidig Legens dag

for alle FDF.

FDF Tårnby’s klubhus fra 1960

Sponsor til AB Tårnby

brændte i januar 2011, og efter

længere tids husly i vandtårnet

kan man nu endelig tage sit nye

klubhus i brug.

Der var i dagens anledning forskellige

aktiviteter som den klas-

SuperBrugsen Bremensgade er

nu sponsor for AB Tårnby

Fodboldspillerne fra AB Tårnby

kan snart se frem til nyt udstyr, for

klubben har fået en sponsor.

-Vi sætter stor pris på al den

støtte, vi kan få fra det lokale erhvervsliv

og glæder os til at få nyt

udstyr til vores spillere, så det kan

blive endnu sjovere at komme til

træning, siger Anders Arndt, der

er 3. seniortræner i klubben.

Sponsorprogrammet fungerer

på den måde, at hver gang

Kenn Dupont Madsen fra SuperBrugsen

Bremensgade, der er ABs nyeste sponsor,

håber, at andre vil støtte initiativet og

sponsoraftalen med klubben.

siske snobrødsbagning, sækkeløb

og menneskelig kæde, hvor alle

kunne deltage.

FDF Tårnby tæller 95 børn og

20 voksne, hvilket næsten er det

samme antal, som før branden.

- I FDF møder vi børn og unge

med fantasi, fællesskab og en

kristen holdning til livet. Vores

kerneaktiviteter er blandt andet

friluftsliv, musik og leg, fortæller

Jakob Tøt Lodberg, kredsleder i

Tårnby FDF.

Nok er Kluddermor en gammel

leg, men ingen bliver for gammel

til at lege den.

en forhandler sælger en flaske

Carlsberg sport, optjener klubben

point, som senere kan omsættes

til nyt sportsudstyr, blandt andet

træningsdragter, drikkedunke og

bolde.

Forhandlerne vælger selv den

klub, deres støtte skal gå til, og

klubberne kan godt have flere

sponsorer.

-Vi har den opfattelse, at forhandlerne

har de bedste forudsætninger

for at vurdere, hvilke

klubber eller foreninger i deres

nærområde, der har brug for støtte

siger Dan Møller, Sponsor- og

Eventchef hos Carlsberg Sport.

-Derfor er vi også

glade for, at så mange

forhandlere har meldt

sig til sponsorprogrammet

udtaler Dan Møller.

Tårnby bladeT OKTOber 2012 49


50 TårNby bLAdET OKTObEr 2012

Femte sundhedsuge lige om hjørnet

For femte år i træk afholder

Tårnby Kommune Sundhedsuge

i uge 41

Ugen er fyldt med sunde og sjove

aktiviteter og lever dermed op til

mottoet for Tårnby Sundhedsuge

– ”Det skal være sjovt at være

sund”.

Der er noget for enhver smag,

for alle aldersgrupper, og mange

aktiviteter for hele familien, som

sammen kan få en sjov og aktiv

oplevelse.

Sundhedsugen begynder lørdag

6. oktober med ”Zumbaevent”

i anledning af ”Lyserød

Lørdag” til fordel for ”Støt Brysterne”,

og ugen slutter lørdag 13.

oktober med fotoorienteringsløb.

Flere klubber og foreninger åbner

dørene, f.eks. har Tursejlerforeningen

sejlture på sundet hver

eftermiddag i løbet af ugen, og

flere spejderkorps holder åbne

Tårnby Bladet vil gerne

bringe artikler

fra sportens

verden, men

det kræver, at

der findes korrespondenter

i foreningerne.

Lad os tale om

det.

Ring til redaktøren på

32 509 290,

så ringer

han tilbage!

møder, hvor det sunde spejderliv

kan prøves.

Der er fokus på sundhed i hele

Tårnby Kommune, så alle institutioner

lige fra vuggestuer over

skoler og til plejehjem har sunde

aktiviteter for krop og sjæl. De

ansatte på Tårnby Rådhus tæller

skridt og spiser ekstra sund mad i

frokostpausen i kantinen.

Mange af de private virksomheder,

er inviteret med til

Sundhedsugen og bidrager med

forskellige initiativer. Virksomhederne

i Tårnby er også inviteret til

sundhedsugens aktiviteter.

Zumbafest og Tårnbyløb

Tårnby Kommune og Kræftens

Bekæmpelse bruger ”Lyserød Lørdag”

6. oktober til at afholde et

brag af en Zumbafest for børn og

voksne, hvor dygtige instruktører

fra de lokale fitness-kæder giver

Kongelundsvej 293, Telefon 20 14 58 88

Med og uden tidsbestilling

Åben: Mandag - fredag kl. 10.00-17.30 • Lørdag kl. 9.30-15.00

herrer:

Drenge u. 12 år kr. 130,-

Pensionist/herre kr. 130,-

Herre alm. kr. 150,-

den gas til zumbarytmer for fuld

udblæsning. Overskuddet fra dagen

går ubeskåret til Brystcancer.

Tårnbyløbet afholdes traditionen

tro torsdag 11. oktober kl.

17.30 med start og mål ved Tårnby

Sundhedshus. Der kan løbes 5

km eller 10 km

Arkivfoto fra

Sundhedsugen

2011

og både nybegyndere og hurtigløbere

kan deltage. Der er jazzmusik,

mad fra Den Økologiske

Pølsevogn til løberne samt mange

gode lodtrækningspræmier og

naturligvis præmier til hurtigste

mand og kvinde på de to distancer.

Formand for Sundheds- og

Omsorgsudvalget Jan Jakobsen

overrækker årets sundhedspris

og titlerne som årets sundhedsambassadører.

Læs mere om Tårnby Sundhedsuge i Tårnby

Kommunes informationsannonce s. 7-16 og på

www.taarnby.dk.

Hele programmet kan hentes på Tårnby

Kommunebiblioteker, Tårnby Rådhus,

SundhedsCenter Tårnby og på www.taarnby.dk.

Damer priser fra:

Dameklip kr. 200,-

Pensionist kr. 180,-

Piger u. 12 år kr. 160,-

Vandets svar på snowboarding

Kajakklubben Neptun var værter

for danmarksmesterskaberne i

i den spektakulære sport kajakpolo

Tekst René Holm, Foto Ivan Givskov

Bladene på træerne fader langsomt,

men sikkert fra grøn til gul.

Efteråret er på vej og det betyder

så afslutning på endnu en sæson

i kajakpolo. For selvom kajakpolospillere

er nogle hårde hunde, der

tager kampen op mod elementernes

rasen, så er der også sikkerhedsregler,

der skal overholdes.

Kajakklubben Neptun har en

spirende kajakpolo-afdeling. Her

er mange ungdomshold og roere,

der gør sig på landsholds niveau,

og i år stod klubben så for finaleslutspillet

om danmarksmesterskaberne

i Amager Strandparks

lagune. Klubbens medlemmer

har arbejdet hårdt både før og

efter arrangementet, og kan med

stolthed slå sig selv på brystet for

et velgennemført arrangement.

Men hvad er det, der får unge

drenge og piger til at dyrke kajakpolo?

Det er ikke opmærksomhed

fra medierne, da sporten får

om muligt mindre omtale end de

danske roere, der præsterer kontinuerligt

på verdensklasse plan.

Opgaver fra

matematiklæreren

Månedens matematikopgave har ikke så meget ma-

Tårnby Bladet kiggede forbi

finalestævnet for at opleve stemningen

og måske komme nærmere

på et svar. Det første, der mødte

os, var de dunkende toner fra

musikken i højtalerne, som lagde

en god grundstemning i området.

Så var det farverne og the moves.

Kajakpolo er en fest for øjet og

ørerne og som tilskuer kommer

man godt fra start.

Fart og overarme

Så er der det, der foregår på vandet.

Der spilles på et overskueligt

område og man kan følge flere

kampe ad gangen, hvis man er erfaren.

Der kæmpes med teknik og

taktik.

Det går meget stærkt, når de

små kompakte kajakker bliver kastet

rundt på banen og der sidder

ganske pæne overarme på spillerne

og de bliver kun større jo

ældre hold, der kommer i kamp.

Det vidner om, at nok er sæsonen

ved at være slut, men

træning med styrke og hurtighed

dækker hullet frem mod foråret

og den nye sæson, så ingen kajakpolospiller

behøver at kede sig

om vinteren. Der blev spillet med

musklerne, kæmpet og brølet, når

spillerne gik i infight og forsøgte

at skabe plads frem mod målet.

Kajakpolo er tidens ånd. Det er

Ligaholdet (voksne herre), med Tim Hemmingsen i forgrunden,

derefter Kasper Cronberg, og bagerst Emil Rudy Jensen. Rudy

Jensen er på landsholdet, sammen med Emil Holm (som ikke er

med på billedet). Der ud over er der Martin Eybye (tv.) og Mathias

Sidenius.

fest, farver, høj musik og seriøs

idræt. Vandets svar på snowboarding.

Tårnby Bladets udsendte tog

De små polospillere, som

blev nr. 5, består af Magnus

Rosendahl, Niels Thorborg,

Kristian Müller Kleist, Emil

Klinke Jensen og Oskar Buhl.

tematik denne gang, men lidt sprogligt. Til gengæld

er der to opgaver - ondskabsfulde, vil nogen nok

sige, men så er de til gengæld sjove at præsentere

andre for.

1. Hvilket dansk ord er det længste?

2. Hvor mange gange kan man skrive ”og” efter

hinanden og stadig have mening?

September måneds opgave:

Jeg er i sekund og i time, men ikke i dag og nat. Jeg

er også i uge og måned, men ikke i år.

Hvem er jeg?

Og svaret er bogstavet e.

således, beriget af endnu en god

oplevelse, hjem til lyden af en

tung bas og glæden ved at finde

så megen begejstring fra unge

idrætsudøvere og engagerede

frivillige i Tårnbys idræts- og kulturliv.

Dans med Amager

Folkedansere

Kom og dans med, når Amager Folkedansere

flytter en træningsaften

ned på Tårnby Hovedbibliotek og

byder op til dans. Musikken leveres

af to spillemænd og danseleder

Morten Hjerrild Hansen sætter gang

i dansene.

Folkedans er for alle fra 10 år og

opefter og både enkeltpersoner og

par er velkomne.

Arrangementet holdes af Amager

Folkedansere i samarbejde

med Tårnby Kommunebiblioteker.

Tirsdag 9. oktober kl. 19:30,

Rotunden på Hovedbiblioteket.

Fri adgang uden billetter.

TårNby bLAdET OKTObEr 2012 51


52 TårNby bLAdET OKTObEr 2012

KASTRUP BIO

Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

www.kastrupbio.dk

Billetsalget starter 30 minutter før første forestilling

© UIP

&

ASTERix & ObELix OG bRiTERnE

asterix og Obelix rejser til britannien for at redde deres

engelske fætter FixFax fra romerne med Edouard baer som

den snu og blonde helt asterix og Gerard depardieu som

hans ven og noget større sidestykke Obelix.

© Walt disney og Sony Pictures

KLOKKEbLOMST

Klokkeblomst mødes med Periwinkle for at de sammen kan

finde hemmeligheden bag feernes vinger i disneys helt nye

tegnefilm om Klokkeblomsts egne eventyr.

TIRSDAgSBIO

Tirsdage kl. 10.30. Biografen åbner kl. 10.00

9/10: dEN SKALdEdE FrISØr

16/10: Ingen tirsdagsbio

23/10: SOVEr dOLLy På ryGGEN?

30/10: JAMES bONd: SKyFALL

6/11: MArIE KrØyEr

For dig der har tid og lyst til at se film tirsdag

formiddag.

BILLETPRISER Og RABATKORT

Billetpris 65,- kr.

Børnebillet (til og med 12 år) 55,- kr.

10-turs rabatkort 550,- kr. (hvert klip betaler for

en billet op til 65,- kr.)

Tillæg ved 3D film kr 20,-

Der kan forekomme tillæg ved helaftensfilm,

forpremierer og danmarkspremierer.

KOM TiL DAnMARKSpREMiERE på

DEn nyE JAMES bOnD:

fredag 26/10 kl. 17.00 + 20.00

Vi fejrer James’ 50 års fødselsdag, og giver et glas cava

inden filmen.

Kom gerne i festligt tøj eller galla.

Forsalget starter 5/10 kl. 10.00 på kastrupbio.dk

© ©2012 danjaq, LLC, United Artists Corporation,

Columbia Pictures Industries, Inc.

SKyFALL

I Skyfall’ er James bond (daniel Craig) forsvundet og

frygtes død efter en mislykket mission i Istanbul. Samtlige

MI6-agenters identiteter bliver lækket på internettet, og

M (Judi dench) bliver genstand for en kritisk vurdering fra

regeringen af hendes håndtering som leder for operationen.

da selve MI6 bliver angrebet, og bond pludselig dukker op,

får M det manglende grundlag til at eftersøge raoul Silva

(Javier bardem), en farlig fjende, som har en personlig

forbindelse til både hende og bond.

niKO 2 – DE FLyvEnDE bRøDRE

Julemandens unge rensdyr, Niko, bor alene med sin mor,

luna, men da luna får en kæreste, lenni, får niko også

en ny halvbror, Jonni, som han ikke er ret glad for. Så en

dag tager niko ud og leger med sine venner og efterlader

Jonni. Men da de kommer tilbage, er Jonni blevet kidnappet

af Hvide Ulv, der vil besejre rensdyrene for at tage magten

over vildmarken.

ÅBnIngSTIDER

Mandag til fredag fra kl. 16.30 til sidste film starter

Lørdag og søndag fra kl. 13.00 til sidste film starter

Lørdage, søndage og helligdage samt i skolernes

ferier (dog ikke sommerferien) vil udvidet

åbningstid kunne forekomme.

Ved udvidet åbningstid åbner biografen 30 min. før

første film starter

FAR TiL FiRE TiL SøS

Far til fire familien forbereder Søs og Peters bryllup. Midt i

det hele er familien tilmed nødt til at improvisere en tur til

Fyn, for at hjælpe Peters plejefar, Skipper. Hans skoleskib

Valborg er nu ved at forfalde og kan kun reddes, hvis

Skipper vinder førstepræmien i den årlige kapsejlads for

gamle træskibe. Men rivalskibet, Medusa, bruger imidlertid

feje tricks og forpurrer hele planen.

MARcO MAcAcO

© Nice ninja SF-film

I sine drømme er Marco Macaco en cool detektiv, der

løser alvorlige forbrydelser - i virkeligheden er han bare

strandbetjent på en tropisk ø, hvor der aldrig sker noget

spændende. Marco er hemmeligt forelsket i den smukke

lulu, men hans håb om at vinde hendes hjerte bliver knust,

da den charmerende Carlo ankommer til øen og bygger et

gigantisk abe-formet kasino midt på Marcos strand.

KAPRIngEn

2 – 10/10:

mODIg

kl. 20.45 t. o. 15

dansk tale – 3D

6 – 7/10: kl. 13.30 fr. u. 7

DEn SKALDEDE fRISøR

4 – 5/10: kl. 20.15

6 – 7/10: kl. 15.45 + 20.15

8 – 10/10: kl. 20.15

11 – 21/10: kl. 20.45

mARIE KRøyER

t. f. a.

2 – 3/10: kl. 18.30

4 – 10/10: kl. 18.00

13 – 21/10: kl. 18.30

22 – 24/10: kl. 19.30

1 – 5/11: kl. 20.30 t. o. 11

Danmarkspremiere:

SOVER DOLLy PÅ

RyggEn?

4 – 10/10: kl. 18.45

11 – 24/10: kl. 18.00

26 – 31/10: kl. 20.30

Danmarkspremiere:

fAR TIL fIRE – TIL SøS

4 – 5/10: kl. 17.00

6 – 7/10: kl. 13.00 + 15.00

+ 17.00

© Scanbox

8 – 10/10: kl. 17.00

11 – 12/10: kl. 16.00

13 – 14/10: kl. 12.00 + 13.45

+ 16.30

15/10: kl. 13.45 + 16.30

16 – 21/10: kl. 12.00 + 13.45

+ 16.30

27 – 28/10: kl. 15.00

3 – 4/11: kl. 14.45 t. f. a.

Danmarkspremiere:

TALEnTTyVEn

11 – 24/10: kl. 20.15 fr. u. 7

Danmarkspremiere:

KLOKKEBLOmST

Og VIngERnES

HEmmELIgHED

dansk tale – 3D

11 – 12/10: kl. 18.30

13 – 21/10: kl. 14.30

27 – 28/10: kl. 13.00

3 – 4/11: kl. 16.30

Danmarkspremiere:

mARCO mACACO

11 – 12/10: kl. 16.30

13 – 21/10: kl. 12.30

27 – 28/10: kl. 12.30 fr. u. 7

© Nimbus film

TALEnTTyvEn

Mark (Casper Crump) og Laura (Mille Lehfeldt) er kærester.

Han er sanger i et falleret boyband. Hun er ved at være

træt af at spille anden violin i forholdet. Men en dag får

Laura målt sit talent hos opfinderen Aslan (Nicolas bro),

og det viser sig, at hun er helt utrolig talentfuld. laura

får med ét selvtillid og succes. Samtidig fortsætter Marks

karriere mod afgrunden. Mark opdager, at talent ikke blot

kan måles, men også stjæles ved hjælp af aslans maskine.

I kærlighedens navn suger Mark sin intetanende kæreste

blank for talent og går selv mod stjernerne – og mod

gigantiske problemer på hjemmefronten.

BABy BIO

Tirsdage kl. 11.00. Biografen åbner kl. 10.00

9/10: SOVEr dOLLy På ryGGEN?

16/10: Ingen babybio

23/10 dEN SKALdEdE FrISØr

30/10: JAMES bONd: SKyFALL

6/11: MArIE KrØyEr

ASTERIX & OBELIX Og

BRITERnE

dansk tale – 3D

Forpremiere:

13 – 16/10: kl. 15.30

Danmarkspremiere:

17 – 21/10: kl. 15.30

22 – 24/10: kl. 17.00

26/10: kl. 17.30

27 - 28/10: kl. 14.30 + 17.30

29 – 31/10: kl. 17.30

Danmarkspremiere:

JAmES BOnD: SKyfALL

26/10–5/11: kl. 17.00 + 20.00

Danmarkspremiere:

nIKO 2 - DE fLyVEnDE

BRøDRE – 3D

1 – 2/11: kl. 18.30

3 – 4/11: kl. 13.30 + 15.15

+ 18.30

5/11: kl. 18.30

nIKO 2 - DE fLyVEnDE

BRøDRE – 2D

3 – 4/11: kl. 13.00

TårNby bLAdET OKTObEr 2012 53


54 TårNby bLAdET OKTObEr 2012

Skedsmo - en by på mosegrund

Fra oversvømmelsen i 1910

Lillestrøm - byen i Skedsmo. Historien om

byen og oversvømmelserne.

Af korrespondent Frank Finstad

Lillestrøm voksede frem som følge af rige naturressourcer

og gode transportmuligheder

både til lands og vands. Store mængder af tømmer,

ny teknologi, tilgang af arbejdskraft og en

umættelig efterspørgsel på træ lagde grunden

til savværksindustri her, da savværksrivilegierne

blev ophævet i 1860. De første år voksede

bebyggelsen mere eller mindre tilfældigt frem

omkring savværkerne og jernbanestationen.

Da Norges første offentlige jernbanestrækning

blev åbnet i 1854 mellem Christiania og

Eidsvoll, blev den lagt over den store moserige

slette, Måsan.

Sletten tilhørte gårdene Kjeller og Sørum og

i 1855 boede der omkring 50 mennesker på

smågårdene og husmandsstederne på Måsan.

GEDEMARKEDET

Vilkår for annoncering på gEDEmARKEDET:

Se www.taarnbybladet.dk

SEngEBAKKE, med træben til at slå ud, brugt meget

lidt. Pris kr. 90,- . Tlf.: 2098 7373

BISmERVægT, ca. 100 år gammel, pris kr. 80,- . Tlf.:

2098 7373

BOWLIngSKO, hvide str. 39, kun brugt meget lidt. Pris

kr. 100,- . Tlf.: 2098 7373

TERRIn, hvid porcelænsterrin med pastelfarvede

blomster, meget dekorativ. Pris kr. 140,- . 2098 7373

2 VInKARAfLER fra Kastrup glasværk, meget enkle og

smukke, pris samlet kr. 90,- Tlf.: 2098 7373

HyACInTgLAS 3 STK . pris ialt kr. 50,- . Tlf.: 2098

7373

gI (KARATEDRAgT) til højde 180 cm, brugt 1 sæson.

pris kr. 80,- . TLF.: 2098 7373.

nIPSEnÅLE: Alle af ældre dato og i perfekt stand. Ialt

35 stk sælges samlet for 700 kr. Tlf.: 2829 5202.

gAVEKORT, mAgASIn STEWARDESS: Værdi 1300 kr

sælges for 1000 kr. Tlf.: 3251 3122/4158 2523.

REKLAmEKUgLEPEnnE sælges. 135 pæne

reklamekuglepenne sælges. Evt. byttes med vognpoletter. 110 Kr.

Tlf.: 2829 5202

Vi sætter løbende oplysninger om effekter til salg på

Gedemarkedet på www.taarnbybladet.dk, så send os

endelig besked, når du får idéen at bruge vores gratis

markedsplads. Tårnby bladet forbeholder sig ret til at

redigere eller helt udelade annoncering.

Fra oversvømmelsen i 1967 Fra oversvømmelsen i 1967

Det meste af sletten var hvert forår oversvømmet

af vandmængderne fra elvene Glomma,

Leira og Nitelva som løb ud i indsøen Øyeren.

Denne blev reguleret i 1861, hvorved sletten

blev tørlagt, så der kunne etableres industri

og boliger.

Lillestrøm var en del af Skedsmo kommune

frem til 1908, men havde fra 1878 begrænset

selvstyre. Fra 1908 til 1962 var boligområdet

egen kommune, men fra da af blev Lillestrøm

kommune slået sammen med Skedsmo kommune

igen..

Lillestrøm-området har været rammen om

mange oversvømmelser: 1789 (Storofsen),

1860, 1910, 1916, 1927, 1934, 1966, 1967,

1995. Med de tilbagevendende oversvømmelser

har der udviklet sig en egen byggestil i

Lillestrøm og der findes fortsat en del typiske

Lillestrømhuse.

De er bygget med stor snedkerglæde og

står på stolper og med lemme der kan løftes

op så husene kunne luftes ud efter oversvømmelserne.

Efterhånden som folk fik råd, byggede

de huse med kælder, men disse blev

Nyt fra Alingsås

- en svensk

venskabskommune

Alingsås tænker energirigtigt

Et af de største byggeprojekter i

Alingsås netop nu er Træfpunkt

Stadsskoven, der består af skole og

idrætshal - begge bygget i hvad der

på svensk kaldes passivhusteknik -

eller nul-energi.

På skolen installeres landets

største solcelleanlæg til produktion

af elektricitet og på hallen placeres

et solvarmeanlæg til udnyttelse af

varmeenergi.

- Tanken er, at det skal resultere i

plusenergi, således at der produceres

mere energi, end der forbruges,

fortæller Guido Hjortheimer fra

Alingsås kommunale boligselskab,

der står for byggeriet.

Skolen skal stå klar allerede i december

og efter planen er idrætshallen

klar til næste sommer. Det er

det største projekt, boligselskabet

indtil nu har haft, og det er beregnet

til at koste 157 mill. kroner -

svenske forstås.

Det er forventningen, at Træfpunkt

Stadsskoven vil blive et centralt

omdrejningspunkt for beboerne

i området, ikke mindst for de

hvert forår meget fugtige eller de fik vand ind.

Lillestrøm er bygget på flad moseholdig

grund, og de fleste oversvømmelser dækkede

for det meste hele Lillestrøm. Med bygning

af et dige rundt om hele Lillestrøm, god dræning

og brug af kraftige pumper, håber man at

kunne stå imod kommende oversvømmelser.

En venskabskommune

Skedsmo kommune er Tårnbys norske venskabsby

og mange borgere har besøgt byen og

oplevet omegnen.

Skedsmo med byerne Strømmen og Lillestrøm

(sammenvokset som Tårnby og Kastrup

- dog løber der en elv mellem de to dele), som

området Skedsmokorset har været endestation

for flotting, det vil sige tømmer, som er

blevet sendt med strømmen ned til savværker.

Et sådant savværk i nabokommunen er i

dag museum, led efter lense.museet.

I Skedsmo holder frivillige gang i gamle

dampmaskiner, som har været brugt i industrien.

børn, der skal gå i skolen, skriver

Alingsåskuriren.

Alingsås i smult vande

Alingsås kommunekoncern, der består

af kommunen og dets selskaber,

der bl. a. omfatter boligselskaber,

ligger i den seneste opgørelse over

svenske kommunekoncerner på en

fin 25ende plads.

Det skyldes blandt andet at

Alingsås er en forstadskommune

med plads til udbygning af såvel

erhverv som boliger og at kommunen

i den forbindelse har haft en

del salg af jord til boligbyggeri. Det

skriver Alingsås Tidning.

Samtidig viser en gennemgang,

som avisen Dagens Samhälle har

gjort, at Alingsås tilhører en af

Sveriges rigeste kommuner med

en egenkapital på næsten 1,4 mia.

Dermed havner kommunen på

plads 57 af Sveriges 290 kommuner.

Ifølge borgmester Daniel Filipsson

mener det er udtryk for, at

kommunen gennem de senere år

har passet sine finanser godt, mens

oppositionsledser Tore Hult minder

om, at penge bør ses som et middel

og ikke et mål i sig selv.

Fortsættes øverst næste side

LÅSEBUSSEn

32 52 50 00

Smedekærvej 6

2770 Kastrup

LåSESERvicE

Få professionel

vejledning af den lokale låsesmed.

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

hånDvæRKERE

Fortsat fra forige side

Også fartkontrol ved Alingsås

Efter en dødsulykke på E20 nær Alingsås i slutningen

af august indledte politiet et intensivt

arbejde på strækningen for at forebygge flere

ulykker.

På trods af, at politiet var massivt til stede

på strækningen, blev der alligevel registreret

70 fartsyndere på en uge.

restaurant • catering

MELSTED

SMØRREBRØD

www.den-skarpekniv.dk

Diner transportable til

firmaer, private fester,

julefrokosten etc. • Buffet •

Smørrebrød • Sandwich •

Salatbar • Dagens ret

Melstedvej 21 | 2770 Kastrup

42 60 14 74 (Nick)

Man-fre. åbent kl. 8-17

udvalgte dage til kl. 20

Tage Bruun

50 90 85 07

Alt malerarbejde udføres

Skottegården 34

2770 Kastrup

Efterårsferie i Sverige?

Oplevelser omkring Malmøhus

Prøv en ubåd fra Anden Verdenskrig, eller drøm

jer tilbage i tiden med legetøj gennem 100 år.

I Malmø ligger flere af byens museer overskueligt

samlet i et grønt område. Malmøhus Slot

er en oplevelse i sig selv med voldgrav, højloftede

rum og gamle møbler. På udstillingen ”Livet

er en leg” vises legetøj fra de sidste 100 år i

rum fyldt med minder, fart, dukker og legesager

fra fortiden. På en anden udstilling kan man opleve

fremtidens køretøjer og drømme sig bort

til en fremtid med flyvende biler, lynhurtige tog

og ikke-forurenende busser. Se mere: http://

www.malmo.se/museer

Vandpaladset i Malmø

Hvad er bedre en regnfuld efterårsdag end at

ligge i poolen i et tropisk klima og kigge forbi

palmerne ud på regnen? Midt i Malmø danner

vandparadiset Aq-va-kul den perfekte ramme

om en hyggelig og sjov dag for både store og

små. Aq-va-kul er et aktivitetshus med eventyrbad,

relax-afdeling, tyrkisk bad og mulighed

GuLv, KøKKEn OG inDRETninG

GULVBELÆGNING

F.F.

GULVE

20 87 74 24

• 20 87 74 24 •

ffgulve@gmail.dk

• Linolium - Vinyl - Kork - Tæpper

• Speciale; Køkkener - Trapper

• Renovering af hoved- og

bagtrapper

• Leverandør til

andels- og boligforeninger

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager

Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

for at træne på de mange forskellige vandhold.

Vandlandet har åbent året rundt. Se mere:

http://www.aqvakul.se/

Skåne – Københavns vilde baghave

Skåne har det meste, men det er først og fremmest

den storslåede natur, som lokker turisterne

til, hvad enten der er tale om Kullens klipper,

de smukke vestvendte kyster eller de store

skove og søer.

Æblet i centrum

Knasende sprøde æbler og smagen af læskende

æblemost og cider. Lige nu er det den

helt rette årstid, og det naturskønne Österlen i

sydøstlige Skåne er Skandinaviens æblehovedstad.

Her ligger det familiedrevne Kiviks Mosteri.

Lørdag 13. oktober er Æbledagen, hvor

der vil være særlige æblerelaterede aktiviteter.

Mere: http://www.kiviksmusteri.se

GLARMESTRE

glarmesterarbejde udføres

glarmester

hans Diderichsen

3250 4218

fax: 3252 0344

SunDhED & vELvæRE

TRæLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler

uden kørselsgebyr

Englandsvejens

Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

englandsvej 204

2300 København s

Følg med i nyhederne på

www.taarnbybladet.dk

TårNby bLAdET OKTObEr 2012 55


56 TårNby bLAdET OKTObEr 2012

Efterspurgt område Rækkehus - villa

Tårnby

Vestbirk Alle 30

Søger I bolig til istandsættelse???

Så er dette halve dobbelthus

bestemt en god mulighed.

Beliggende i Løjtegårdskvarteret

på stille og rolig villavej. Tæt på

skole, Tårnby Torv og

motorvejsnettet.

Flot og velholdt

Tårnby

Ægyptensvej 9

Pris:

Udb.:

2.095.000 Brt.:

105.000 Nt.:

Sagsnr. 32049HT

Maiken

ATTRAKTIVT OG BØRNEVENLIGT KVARTER

1- familieshus

TÆT PÅ AMAGER FÆLLED

Gitte

12.751

11.461

85 804 1/3 1 1969

Pris:

Udb.:

1.995.000 Brt.:

100.000 Nt.:

Sagsnr. 32094GB

11.840

10.862

89/53 396 1/2 3 1954

Christian

God anvendelig kælder 1- familieshus

Tårnby

Vadum Alle 30

Halvt dobbelthus beliggende i det

eftertragtede Pilegårdskvarter

centralt i Tårnby. Huset er godt

indrettet og rummer mange

muligheder. Mange kvm. og dejlig

stor grund. Perfekt hjem til

børnefamilien.

CENTRALT BELIGGENDE

Nyere tag og nyere naturgasfyr 1- familieshus

Kastrup

Thorsly Alle 8

Gedigen murstensvilla beliggende i

eftertragtet og hyggeligt kvarter i

Kastrup. Nær Kastrup lystbådehavn

og Amager Strandpark. Fredeligt

og børnevenligt kvarter. Fremstår i

særdeles velholdt stand.

Pris:

Udb.:

Hong

2.750.000 Brt.:

140.000 Nt.:

Sagsnr. 42049GB

15.835

14.571

145 867 1/4 3 1963

DIT LOKALE

TEAM I TÅRNBY

& KASTRUP

RING FOR EN

GRATIS VURDERING

PÅ 7010 0077

RIGTIG FLOT TILSTANDSRAPPORT

Pris:

Udb.:

Sagsnr. 42046GB

Estate Tårnby & Kastrup

STATSAUT. EJENDOMSMÆGLER, MDE

Kongelundsvej 268, 2770 Kastrup

2770@estate.dk

Tlf. 70 10 00 77

3.250.000 Brt.:

165.000 Nt.:

19.157

16.948

87/72 955 1/2 2 1934

God planløsning

Tårnby

Vonsildvej 4

Pris:

Udb.:

PILEGÅRDSKVARTERET

1.995.000 Brt.:

100.000 Nt.:

Sagsnr. 42059GB

1- familieshus

12.132

11.081

117 630 1/2 1 1954

More magazines by this user
Similar magazines