Kongelig indvielse i blåt - Tårnby Bladet

taarnbybladet.dk

Kongelig indvielse i blåt - Tårnby Bladet

Tårnby Bladet

NR. 4 APRIL 2013 • www.taarnbybladet.dk • 21. ÅRGANG

Springfyre og ditto piger

SPRINGENDE og HOPPENDE små og lidt større gymnaster

fra KG66 viste gennem et fem timers koncentreret program

færdigheder fra vinterens træningstimer. 1300 gæster havde

fundet vej til Amagerhallen - og de kommer igen i 2014.

Side 40

Kongelig indvielse i blåt

Naturligvis kom Dronningen i marine/planetblå til den

officielle indvielse af Den Blå Planet. Borgmester Henrik

Zimino med fru Mette og Sofia tog imod foran de skarpt

bevogtede fotografer. Foto: Ivan Givskov

Flere foto og anmeldelse side 42

Udendørsanlæg

indviet indendørs

NATURCENTER VESTAMAGER blev af borgmester Henrik Zimino

kaldt for ”Den grønne Planet”, da han sammen med kulderesistente

skoleelever tog nye faciliteter på det populære udflugtsmål i brug.

Foto: Ivan Givskov.

Side 15


2 Tårnby bladeT aPrIl 2013

Præcisering om

Kastrup Bio

Bigrafen kører videre mens

håndværkere arbejder med de

nye stole

I artiklen i Tårnby Bladet marts

2013 om ”Nye sæder, nye skikke”,

der fortalte om moderniseringen

af Kastrup Bio, står der, at

stolene er på plads efter sommerpausen.

Det var forkert at bruge ordet

”sommerpause”. Arbejdet med

udskiftning af stolene er tilrettelagt,

så der altid vil være en

af de to sale i biografen, som

vil vise film. For en del år siden

besluttede biograflederen at

holde gang i Kastrup Bio også i

juli, som traditionelt var lukket.

Det blev en succes med mange

gæster.

- Derfor vil der også være film

hver dag selvom der arbejdes i

den ene eller anden biografsal,

siger biografleder Nanna Wullf.

Altså ingen sommerpause eller

sommerlukning i biografen.

redaktionen

Ny A-bus

A-busserne er populære busser,

og i marts kom der en ny i rækken.

9A vil køre mellem Holmen/

Operaen og Glostrup Station

med stoppested ved Hovedbanen

og Christianshavns torv.

Her vil der blive mulighed for

at snuppe metroen til store dele

af kommunen.

Bussen vil til en start køre 8

gange i timen om dagen. Om

aftenen vil der køres 6 gange

i timen.

Movia forventer ca. 7 mio.

passagerer på årsbasis ca.

23.000 om dagen.

Hvad skal barnet hedde? Syv C’er parat til valg

DET HAR VæRET en ofte gentaget historie i vores

familie, at det var min søster, der satte hælene i,

da min far og mor fandt på navnet til mig. Først var

dobbeltnavnet Mads-Terkel i spil, men søsteren var

forudseende.

- Hvis i kalder ham Mads, er jeg ikke med mere,

skal den dengang 10-årige pige have sagt.

Nu Har vi jyske aner, så Mads ville være blevet

udtalt Maes (med tryk på første stavelse) og det var

jo så godt nok at slippe for i folkeskolen i 50’erne.

Mads blev i stedet til Jens, som jeg ikke bruger, da

det vulgære mellemrum mellem mine fortænder

har fået dobbeltnavnet til at lyde som om, der var

to z’er i midten. Man kan ikke få det hele. Det var

også min mor, der havde lovet frokost i den fine restaurant

på toppen af Havemanns Magasin, men aflyste

frokosten fordi ”Havemann var ikke hjemme”.

I øVRIGT HAR min søster kun et fornavn, mens vi

to drenge, som fulgte, begge blev udstyret med

dobbeltnavne med bindestreg. Når søster siden

spurgte, hvorfor hun ikke fik to navne, var svaret

”Det var der ikke råd til, da du blev født”. Og det

troede søster så på – i mange år. Det har ellers været

en måned (marts) med flere gange navngivning.

Amagerforbrænding skiftede navn til det mundrette

ARC, Amager Ressource Center og et byggeri

af Amager Bakke blev sat i gang med hele syv skovlende

notabiliteter. Halvtaget og Friluftshuset på

Naturcenter Vestamager blev kortvarigt kaldt Den

Grønne Planet (af borgmester Henrik Zimino) og

den anden planet, den blå, blev sat i kredsløb ved

et royalt tryk på en rød knap (som var signal til en

planetansat tekniker om at trykke på den rigtige

knap, så der skete noget). Mere om flere af disse

skelsættende begivenheder inde i bladet.

DET VAR FESTDAGE, hvor der var inviteret rigeligt

og rigtigt med gæster. Hvem husker ikke pigen Tornerose,

der fik sig noget af en middagslur, fordi den

12. fe var overset? Næh så hellere en for mange og

det vil være upassende at tale ondt derom, når man

fik de oplevelser og traktementer med som simpel

redaktør på en lille avis.

VED NAVNGIVNINGER er det ikke unormalt, at barnet

får gaver og gode ønsker med. De sidste er de

billigste og ingen bliver draget til ansvar, hvis det

TÅRNBY BLADET

udgives af

Tårnby Bladforening

Englandsvej 290

Postboks 34 • 2770 Kastrup

Tlf. 32 50 92 90

Bank: Arbejdernes Landsbank

5325 0507711

Mail og web:

redaktionen@taarnbybladet.dk

Hjemmeside

www.taarnbybladet.dk

Kontortid dagligt kl. 9-12 plus

lidt mere, så bare ring.

Redaktion:

Terkel Spangsbo (ansv.)

Heinrich Ehrenreich, Birgitte

Barkholt, Arne Mikkelsen, Ivan

Givskov (foto), Kristina Aleksandrovna

Pedersen, Henrik Bo

Andersen (foto og reportage)

Annoncesalg: Erik Nielsen

Tlf.: 2232 7346

Tårnby Bladet skrives, redigeres

og layoutes af medlemmer af

Tårnby Bladforening.

Oplag: 24.000. 20.500 husstandsomdeles,

resten distribueres via

butikscentre, biblioteker oa.

Tryk: Provins-Trykkeriet,

Distribution:

Forbruger Kontakt. Udebliver

Tårnby Bladet kontakt venligst

Forbruger Kontakt tlf. 8813 0299

ikke går så godt. Man får heller ikke kredit, hvis

barnet trives og får et godt liv. Man kan ikke få det

hele.

MEST SPæNDENDE var det med landingen af Den

Blå Planet. Så vidt det har været muligt for et renseanlæg

at se planeten skyde op af undergrunden

på godt 700 betonpæle eller køre tættere på, hvis

man kunne finde en vej, man måtte benytte og et

sted at parkere nogle minutter, mens man med lokal

stolthed viste byggepladsen frem og slog ud

med armene som Lille Klaus, da han råbte hyp alle

mine heste til de lånte dyr, så var det forunderligt.

PLANETEN HAVDE skrevet en ønskeseddel, ja det

havde dens fædre altså, (og dem var der en del af,

fædre. Der kom først en dame i spil, da selve fødsels-ceremonien

skulle finde sted). På sedlen stod

noget om gode parkeringsforhold og så navnet på

den i skrivende stund endnu ufærdige adgangsvej

til vidunderbarnet. En stor del af p-pladserne er

ved at blive spærret inde i bomme og billetautomater,

som skal drives af et firma, som de fleste bilister

kun kender som pengegriske hajer, der ligger

på lur, hvis man uvidende lander en bil på deres

besetzte territorium, hvilket de så foreslår, man

betaler sig fra, med et beløb på 650,- kroner som

tak for lån af det asfalterede grundstykke, som i en

ikke så fjern fortid var vores alle sammens.

de øvrige p-pladser hentes blandt de pladser,

som en virksomhed for få år siden blev tvunget til

at anskaffe sig, så vidt jeg har forstået. Til gengæld

har pladserne en indbygget underholdningsværdi.

Man skal nemlig lege gætte- og skattejagt for at

hitte dem. Sjovt ikk?

NAVNET PÅ VEjEN fik barnet heller ikke. Det blev i

stedet en gammel grus- og kalkgraver, som her fik

sit minde. Man kan jo ikke få det hele, vel?

MeN Noget skal planeten så have. Hvad med tre

gange hurra og så ønsket om et godt liv på kanten

af Øresund – her hos os hjertevarme

kastruppere og tårnbyer.

Og kom så med det forår. Jeg

nægter at stille urene om til

sommertid før temperaturen er

over 10 grader om natten.

eller email Amager@d-d-c.dk

Denne udgave omdeles

2. og 3. april 2013

Førstkommende udgave herefter

7. maj (deadline mandag 29. april

kl. 16).

* Deadline for annoncer og redaktionelt

stof 7 dage før udgivelsesdagen

- men ring, hvis man

er senere på den.

Udgivelsesdatoer i 2013:

1. tirsdag/onsdag i hver måned.*

7. maj •4. juni •2. juli •13. august

* •3. september •1. oktober • 5.

november •2. december.

* 2. tirsdag/onsdag i måneden.

Flere yngre konservative stiller

op til kommunalvalget i november

Den konservative vælgerforening

i Tårnby har holdt opstillingsmøde

forud for Kommunalvalget

2013.

De Konservatives spidskandidat

og borgmesterkandidat blev

det nuværende medlem af kommunalbestyrelsen

Carsten Fuhr.

Der første syv på den konservative

liste til KV 2013 er:

1. Carsten Fuhr, 52 år, IT-projektleder,

Civilingeniør og HD, nuværende

medlem af kommunalbestyrelsen

i Tårnby

2. Patrick Lehto Larsen, 23 år,

Studerende i Politik og Administration

på RUC

3. Monika karpinska dollerup, 38

år, Cand.IT, Business consultant

hos Oticon

4. kurt Wriedt, 64 år, Energikonsulent,

Medlem af seniorrådet og

formand for grundejersammenslutningen

i Tårnby

5. jørgen Maibom, 73 år, Konsulent,

medlem af Handicaprådet

Carsten Fuhr, nuværende

medlem af kommunalbestyrelsen

er også de

konservatives spidskandidat

denne gang.

6. kenny pedersen, 23 år, team

leder hos Dansk Supermarked og

næstformand i Konservativ ungdom

Tårnby/Dragør

7. Tina Frimand Nielsen, 42 år,

Informatikassistent, Frivillig i Kastrup

Boldklub

- Som det fremgår af listen

har vi påbegyndt et generationsskifte

i vælgerforeningen og vi

ønsker derfor Patrick og Kenny

velkommen til det første skridt i

deres forhåbentligt lange politiske

karriere, fortæller vælgerforeningsformand

Andreas Kloster

- Vi planlægger en yderligere

opstillingsrunde efter sommerferien

for at give flere medlemmer

muligheden for at stille op.

tsp

Hvad koster din bolig

Boligpriser i Tårnby er svagt

faldene viser tal fra Bolius

Hjemmesiden Bolius er et informativt

opslagsværk for boligejere.

Der var engang, hvor en ejendomsejer

ikke behøvede at tjekke

nogen steder om parcel- eller

rækkehuset var steget i pris. Det

var detn (næsten) ubetinget.

Nu ved alle vist over alvoren

på boligområdet, men på www.

bolius.dk kan man få en strømpil

om pris på den bolig, man ønsker

oplysninger om, og der er historik,

hvor man kan se, hvad boliger

på den enkelte vej i Danmark er

handlet til gennem de seneste

15 år.

I København er kvadratmeterprisen

på parcel- og rækkehuse

steget fra 22.297 i fjerde kvartal

2011 steget til 22.540 kroner i

2012, en stigning på 1,1 procent.

Tallene for Tårnby er 18.654 i

2011 og 18.106 i 2012 et fald på

2,9 procent. I Dragør er faldet noget

større . En kvadratmeter parcelhus

fås for 20.947, 6,8 procent

billigere end for et år siden.

Aktuelt i fjerde kvartal i 2012

er boligpriserne i gennemsnit faldet

næsten tre procent i Tårnby,

men der er altså tale om gennemsnit

og det betyder meget om,

hvor i kommunen man bor.

Over hele landet

Huspriserne er steget med 17,5

procent i én kommune og faldet

16,7 procent i en anden det sidste

år.

Bolius har fundet priserne på

de boliger, der er blevet solgt i 4.

kvartal 2011 og 4. kvartal 2012

ud fra Boligmarkedsstatistikken

og beregnet, hvor mange procent

de er faldet eller steget i alle

danske kommuner. Huspriserne

er faldet i to ud af tre kommuner,

sommerhuspriserne er gået ned

de fleste steder, mens ejerlejligheder

fortsætter op.

Tårnby Bladets hjemmeside

www.taarnbybladet.dk findes et

dybt link direkte til Bolius’ side

om udviklingen af boligpriser.

tsp

Mobil Frisør

dame

Klip 350 kr.

Klip & vandondulation 650 kr.

Permanent inkl. klip 650 kr.

Striber i toppen 300 kr.

Striber i hele håret fra 600 kr.

Farve i bund 400 kr.

Farve i hele håret fra 600 kr.

Farvning af bryn og vipper 150 kr.

Herre

Gitte Quest, frisør

26 36 36 04

mail@gittequest.dk

www.gittequest.dk

ring og aftal en tid

Klip 250 kr.

Klip,skæg,ører,bryn 100 kr.

børn

Klip 0-11år 200 kr.

Konfirmation/

festopsætning fra 1500 kr.

KØRSEL 100 kr.

(inklusiv kørsel

indenfor 2770)

Også påsætning af hår,

almindelig opsætning

samt til bryllup inkl.

1. prøveopsætning,

konfirmations/

festopsætning.

Kører også udenfor normal åbningstid

Tårnby bladeT aPrIl 2013 3


4 Tårnby bladeT aPrIl 2013

Franklin spidskandidat for SF

Brian Franklin enstemmigt valgt

som SF’s spidskandidat

- Jeg glæder mig til at stå i spidsen

for et stærkt hold, der skal kæmpe

for en rød dagsorden i Tårnby, fortæller

Brian, der har været SFs leder

siden 2005.

Medlemmer af partiforeningen

havde trodset snevejret for

at vælge kandidater til det kommende

valg til kommunalbestyrelsen,

og der var fuld opbakning

til SFs nuværende leder fra forsamlingen.

- Der er ingen tvivl om, at det

er op ad bakke for SF på nationalt

plan, men lokalt har vi sikret en

lang række mærkesager, så jeg

er fuld af fortrøstning i forhold til

den kommende valgkamp, siger

Brian Franklin.

Beskæftigelse vigtigst

- Uden SF ville vi næppe have en

lokal produktionsskole og med

det seneste budgetforlig har vi

fået afsat penge til energirenoveringer,

der både sparer energi og

penge, men samtidig er med til at

Vi byder dig velkommen i

vores Høreklinik i Tårnby

Sundhedshus.

Få høreapparater med offentligt

tilskud.

Vi forhandler kun anerkendte

mærker inklusiv fire års garanti.

Tidsbestilling kan foretages på

telefon 7020 5065 til en gratis

høreprøve og efterfølgende snak

omkring dine muligheder for

høreapparats behandling.

sætte gang i beskæftigelsen.

Netop beskæftigelsesområdet

er noget af det, Brian brænder allermest

for.

- Vi har en kæmpeudfordring i

forhold til arbejdsløshedsprocenten

i Tårnby, og for mig er det logik,

at kommunen har en stor rolle

butikken ligger i venlige og

moderne lokaler i Tårnby

Sundhedshus på amager

Landevej 77-85 / Kamillevej 4.

der er elevator op til

høreklinikken, der ligger

på første sal i midten af

Sundhedscentret.

der er to timers gratis parkering

bag Sundhedshuset, Kamillevej

4. buslinje 35 holder lige uden

for centret og alle HT-linjer, som

krydser Korsvejen er blot 600

meter væk.

at spille.

Derfor er det rigtig godt, at vi

har fået afsat så mange penge

til anlæg, fordi det vil skabe arbejds-

og praktikpladser, og det

skal vi fortsat have fokus på.

tsp

SF kandidater i Tårnby

Brian Franklin, spidskandidat,

kommunalbestyrelsesmedlem,

formand for foreningsudvalget.

Fuldtids fællestillidsrepræsentant

i lufthavnen for INC. Bestyrelsesmedlem

i 3F Kastrup. 52 år.

Winnie sørensen. A-kasse leder i

3F Kastrup, bestyrelsesmedlem i

Produktionsskolen i Tårnby. 52 år.

Stig Brenøe. Uddannet kok, arbejder

som lufthavnsportør i SGH

SAS. 55 år.

Simone Bøgh jensen. Rysensteen

gymnasium, 2S super sproglig

linje. 18 år.

August Samberg, Niles Brock,

elite linjen. 18 år.

Hanne Bager, pensionist, medlem

af ældrerået. 71 år.

Gert Ellested. Udlært maskinarbejder,

14 år som faglærer og nu

cykelsmed på Amagerlandevej.

63 år.

jan Bakmand Nørgaard. Folkeskolelærer.

35 år.

Leif E. Olsen. Pensionist, medlem

af Fredningsnævn og Hegnsyn.

66 år.

Holger Zimling. Postarbejder på

INC. Mangeårige arbejdsmiljørepræsentant.

Uddannet som typograf.

65 år.

Tårnby Bladets kedeligste opgave - og den vigtigste

Vi leder efter personer, som vil afse en formiddag om ugen til at være med i et produktivt og kreativt fællesskab. Der er ikke altid meget at

bestille, men opgaven er vigtig, for det drejer sig om vores faste kontortid - som er en livsnerve.

kontakt Heinrich ehrenreich: 32 509 290 eller 32 51 09 11

Stædighed betaler sig

tårnby kommune har nu set

fornuften i en forskønnelse af

pladsen foran Udstillingscenter

Plyssen

Af Terkel Spangsbo

Tårnby Bladet omtalte i martsudgaven

Kurt Birlies anstrengelser

for at få åbnet en lettere adgang til

Udstillingscenter Plyssen på Amager

Strandvej.

Kurt Birlie havde skrevet til Teknisk

Forvaltning om de miserable

forhold foran indgangen til Plyssen

og foreslog, at der blev revet

et stykke af muren og i øvrigt malet

noget graffiti over. Ingen af delene

ønskede Teknisk Forvaltning

at gøre noget ved ”med baggrund

i en lokalplan og at den gamle

bygning levede på lånt tid”, så

Kurt Bierlie skrev endnu et brev.

Han fortæller, at der flere steder

i og på bygningen er udført

forbedringer som eksempelvis på

2. sal hos hjemmeplejen og vinduer

i stueetagen og at alle udendørs

elkabler er udskifter.

- Så Kommunens argumenter

om ”lånt tid” holder jo ikke, skrev

Kurt Bielie.

Der sker alligevel noget

Og hokuspokus, nu har Kurt Billie

fået et nyt brev med løfter om, at

man (Teknisk Forvaltning) godt kan

gøre noget for skønheden.

- Der er udført investeringer

på energisiden på bygningen.

De har en tilbagebetalingstid på

maksimum fem år og der er udført

arbejdsmiljømæssige tiltag

af hensyn til ansattes færden i

området om natten, skriver teknisk

chef, Betina Grimm i brevet

til Kurt Billie.

Så bliver der flyttet grimme

containere, grafitten fjernet (forvaltningen

opdagede først overmalingen,

da de så et billede i en

lokalavis) og samtidig bliver væggen

ved indgangen malet (når

vejret tillader) og der bliver lavet

et hul i den lave mur for at lette

passage.

kurt Birlie er nu godt tilfreds.

Nu er der fjernet en øjenbæ for

publikum, der kommer kørende

af Amager Strandvej til Den Blå

planet.

- Det var mig, der skrev brevene,

men det var da ligeså meget

på vegne af Bevaringsforeningen

for Tårnby Kommune, siger Kurt

Birlie.

Konkurrence om billetter til Cirkus Baldoni på

www.taarnbybladet.dk og på side 21

Tårnby bladeT aPrIl 2013 5


Nok

6

Tårnby

Tårnby

bladeT

bladeT

aPrIl

aPrIl

2013

2013

en nomineret

Tårnby har to håndværkere, der

kan blive kåret som Årets Håndværker

2013

Af Terkel Spangsbo

I marts-udgaven af Tårnby Bladet

omtalte vi snedkerfirmaet Goodman,

som er nomineret til titlen

som Årets Håndværker. Nu viser

det sig, at også malerfirmaet Crillesen

& Sørensen er nomineret.

Manden bag malerfirmaet Crillesen

& Sørensen, Christian Crillesen,

har haft egen virksomhed

siden 2006 som på det tidspunkt

hed csmaler.dk, men fra starten af

februar 2010 blev firmaet udvidet

og blev til malerfirmaet Crillesen

& Sørensen.

Inden havde han arbejdet indenfor

malerfaget som svend fra

2001 til 2006.

Indtil videre har Christian åbnet

sin egen maler webshop

csmaling.dk fra 1. januar i år. På

hans facebook-side kan man følge

hans forskelige maleropgaver.

- Udover de gængse maleropgaver

har vi stor erfaring med tapetarbejde,

gulvmaling og andre

mere specielle opgaver inden for

malerfaget. Vi er også altid klar på

at rådgive om farver og materialer,

fortæller Christian Crillesen.

Region Hovedstaden har sendt et

spørgeskema til 2450 til borgere i

Tårnby

- kun de 741 har svaret (7. marts)

Det kan vi gøre bedre!

- men hvorfor skal vi det?

Sundhed er vigtig for

borgerne i region

Hovedstaden, og borgerne

vil gerne have indflydelse

på fremtidige indsatser på

sundhedsområdet.

det viser en opgørelse af de

foreløbige tilbagemeldinger

på den store regionale

sundhedsunder-søgelse

Hvordan har du

det?2013, hvor 95.000

borgere har modtaget

et spørgeskema om

trivsel, sundhed og

sygdom.

efter de første uger

har 32.000 borgere

svaret i hele

regionen svarende

til 32.000 borgere.

Men der er

brug for hver

- Det vigtigste princip er vores

engagement fra den første planlægning

til den afsluttende rengøring.

En blandt 1500

- Igen i år kårer vi håndværkere fra

hele Danmark i 12 fagkategorier.

Vinderne præmieres med bronzestatuetten

”Smiley håndværk – din

garanti” og med den ganske specielle

ære det er at kalde sig årets

håndværker 2013, fortæller direktør

Peter Birkelund fra Kåringen af

Årets Håndværker.

Selve kåringen af årets håndværkere

sker ved en stor gallafest

i Cirkusbygningen onsdag 10.

april.

- En ny trend på nettet giver

forbrugeren mulighed for at give

håndværkeren karakterer for den

gode service. Nogle vil sige, at det

jo bare er mund-til-øre metoden,

som jo altid har eksisteret.

Malerfirmaet Crillesen & Sørensen

har været igennem en udvælgelse

blandt mere end 1500

andre virksomheder, der har

været med i opløbet om at blive

årets håndværkere.

eneste besvarelse, for jo flere der svarer, jo

mere præcise bliver resultaterne og jo bedre

kan kommunerne og regionen prioritere

og planlægge de fremtidige indsatser på

sundhedsområdet.

- Jamen så vil jeg gerne, men jeg kan

ikke finde skemaet!

- Så start med at

ringe på 38 63 40

58?

Kun modtagere af

spørgeskemaet kan

deltage. du kan få

mere at vide om

undersøgelsen på

vores hjemmeside

www.fcfs.dk

Manden bag malerfirmaet

Crillesen & Sørensen, Christian

Crillesen er nomineret som

årets håndværker.

Skønhed frem

for sprit

Når skandinaverne er i lufthavnen,

er der forskel på, hvad

vi forkæler os selv med i lufthavnsbutikkerne.

Danskerne

foretrækker at skønhedsprodukter

som parfume og kosmetik,

mens nordmændene og svenskerne

køber alkohol i stor stil.

Det viser nye tal fra en undersøgelse,

som Epinion har gennemført

for Expedia.dk. Samtidig er

det de ældste danskere, der

køber mest alkohol, og fordommen

om at mænd er til alkohol,

mens kvinder vælger kosmetik,

holder.

For mange starter ferien allerede

i lufthavnen, og det betyder,

at dankortet sidder lidt

løsere end normalt – og uanset,

om du er til alkohol, slik og chokolade

eller parfume, så er der

meget at blive fristet af i lufthavnens

taxfree-afdeling.

38 pct. af normændene og

34 pct. af svenskerne køber alkohol,

mens det kun gælder 14

pct. af danskerne, der foretrækker

at købe parfume og kosmetik

(31 pct.). En del af årsagen

findes selvfølgelig i de markant

højere alkoholpriser i Sverige

og Norge, siger Charlotte Gogstad,

Nordisk ansvarlig hos Expedia.

Efter parfume og kosmetik

foretrækker danskerne at købe

slik og chokolade samt mad,

mens nordmændene og svenskerne

har parfume og kosmetik

efterfulgt af slik og chokolade

på anden og tredjepladsen.

Alder og køn spiller ind

Ikke kun nationaliteten afgør,

hvad man køber i lufthavnen,

Alder og køn spiller også ind.

Hos danskerne i aldersgrupperne

mellem 18 og 69 år er

parfume og kosmetik højest på

indkøbssedlen, mens de ældste

danskere på 70 år eller derover

foretrækker at købe alkohol.

Og ser man nærmere på

de danske mænd og kvinders

købspræferencer, er der også

markante forskelle, idet 43 pct.

af de danske kvinder helst vil

shoppe parfume og kosmetik,

mens det samme kun gælder

for 18 pct. af mændene, hvor

23 pct. foretrækker at købe alkohol,

hvilket kun gør sig gældende

for 6 pct. af kvinderne.

bb

TÅRNBY KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN

Kommunalbestyrelsen afholder offentligt møde den

30.4.2013, kl. 18.30 i mødesalen på Tårnby rådhus, amager

landevej 76, 2770 Kastrup.

dagsordenen kan læses på Tårnby Kommunes hjemmeside:

www.taarnby.dk

KommunaLbESTyRELSEnS mØDER i 2013

Kommunalbestyrelsens offentlige møder i 2013 afholdes i

mødesalen på Tårnby rådhus følgende tirsdage kl. 18.30:

28.5., 18.6., 27.8., 24.9., 29.10., 26.11. og 17.12.

der tages forbehold for ændringer.

WWW.TAARNBY.DK

Skal du flytte, giftes, have pas eller søger du information om

hvad der sker i Tårnby - eller noget helt andet?

På www.taarnby.dk er der hele døgnet mulighed for at søge

informationer og benytte ”Selvbetjening” der er én samlet

indgang til links til de mange selvbetjeningsservices, som

kommunen og de offentlige myndigheder stiller til rådighed.

SUNDhEDSCENTER TÅRNBY

iNfORMERER

Foredrag: ’livskvalitet – Kvalitet i dit liv… latter der batter’

anette ambeck Hansen, Fysioterapeut og latterkonsulent,

fortæller om hvilke virkninger en sund latter gør. der vil blive

lejlighed til at prøve forskellige former for latter.

Medbring papir og kuglepen til øvelser.

Onsdag 17. april 2013 kl. 19.00.

SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1.th., 2770 Kastrup

Tilmelding senest fredag 12. april på tlf. 3247 0079 eller pr.

mail: foredrag.sc@taarnby.dk

LøBETRæNiNg - KOM i fORM TiL

TÅRNBYLøBET 2013

SundhedsCenter Tårnby præsenterer i samarbejde med

amager atletik Club et tilbud til dig, som gerne vil i gang

med at løbe.

du får 2 måneders gratis medlemskab af amager atletik

Clubs motionsløbehold.

FoR abSoLuT bEgynDERE og LET ØVEDE

Vi løber hver onsdag kl. 18.00 og hver lørdag kl. 10.00

Første gang onsdag 3. april, Mødested: Tårnby Stadion –

Gemmas alle. Tilmelding ved fremmøde.

Mulighed for bad/omklædning. Se www.amageratletik.dk

NæRgYMNASTiK - ET MOTiONSTiLBUD

i DiT NæROMRÅDE

nærgymnastik er et gratis tilbud om motion ved en fysioterapeut

til mindre friske, ældre borgere, der ikke er i stand til at

benytte aftenskolernes og idrætsforeningernes undervisning.

nærgymnastikken er fordelt rundt omkring i kommunen i egnede

lokaler i boligforeningerne.

ring til SundhedsCenter Tårnby på tlf. 3076 0679 tirsdage

mellem kl. 15.00 – 15.30 eller onsdag mellem kl. 8.00 –

9.00 og hør nærmere om tilbuddet.

ViL DU VæRE RøgfRi?

SundhedsCenter Tårnby tilbyder et

skræddersyet rygestoptilbud til dig udviklet

af Kræftens bekæmpelse og apotekerforeningen.

Konceptet hedder ”Kom

& Kvit” og er gratis og fleksibelt. Du får

professionel støtte fra en rygestopinstruktør og opbakning

fra andre rygestopdeltagere under hele forløbet.

ring til sundhedskonsulenterne på tlf. 3076 0502 for at tilmelde

dig kurset eller for at høre mere.

ER DU BANgE fOR AT fALDE - ELLER ER

DU fALDET?

Tårnby Kommune tilbyder ældre borgere, som enten er faldet

eller er i risiko for at falde, besøg af faldforebygger, som

giver råd og vejledning om, hvad du kan gøre for at undgå

at falde.

Tilbuddet er gratis og kræver ingen henvisning.

Ved besøget taler vi om:

• Hvordan du har det rent fysisk

• Hvordan dit helbred er

• Hvordan dit hjem er indrettet

• Hvilken medicin du tager

• Mad og drikke

• Motion/aktivitet

• Hvad du ellers har brug for at tale om

ring eller send en mail og aftal tid med:

Faldforebyggelseskoordinator Charlotte Wærling (Sygeplejerske)

SundhedsCenter Tårnby

Kamillevej 4, 1. th. 2770 Kastrup,

Tlf. 30 76 06 77, mail chw.sc.as@taarnby.dk

Fald er den hyppigste ulykkestype blandt ældre mennesker,

derfor har Tårnby Kommune fokus på faldforebyggelse.

hVORDAN hAR DU DET?

region Hovedstaden kortlægger borgernes sundhedstilstand

i Tårnby Kommune. Sundhedsundersøgelsen skal give bedre

forebyggelse til borgerne. Undersøgelsen sætter blandt andet

fokus på trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne danskere.

Med resultaterne i hånden skal regionen og kommunerne

i fællesskab planlægge fremtidige behandlingstilbud

og forebyggelse.

2.450 borgere i Tårnby Kommune bliver sammen med cirka

95.000 andre tilfældigt udvalgte borgere i samtlige kommuner

i region Hovedstaden og godt 240.000 borgere i resten

af danmark bedt om at svare på et spørgeskema om deres

sundhedstilstand. Formålet med undersøgelsen er en mere

målrettet indsats på forebyggelsesområdet og en bedre planlægning

af de fremtidige behandlingstilbud på hospitalerne.

På sigt vil det betyde øget livskvalitet for mange mennesker

Fortsættes næste side

Tårnby bladeT aPrIl 2013 7


8 Tårnby bladeT aPrIl 2013

samtidig med store besparelser i sundhedsvæsnet.

Har du modtaget et spørgeskema, er det vigtigt, du udfylder

det. Jo højere svarprocent, jo bedre bliver undersøgelsen,

og des bedre kan det sundhedsfremmende og forebyggende

arbejde tilrettelægges i Tårnby Kommune.

SUNDhEDSSpOR pÅ fæLLEDEN

Tårnby Kommune har i samarbejde

med naturstyrelsen

etableret et Sundhedsspor,

hvor du nemt kan måle din

kondition. Sundhedssporet finder

du på amager Fælled ved

Tårnby naturskole.

Idéen med Sundhedssporet er,

at du går eller løber en kort

rute og umiddelbart bagefter

kan aflæse dit aktuelle kondital

på de tavler, der står ved målstregen.

du skal blot kende:

din højde og vægt, din alder/

køn, og den tid det tog dig at

gå eller løbe ruten.

dit kondital giver dig en indikation på din generelle sundhedstilstand.

FaKTa om SunDHEDSSpoR:

• Du kan teste din kondition ved at gå eller løbe ruten igennem,

som er 1,6 km. Husk at medbringe et ur

• Børn fra 10 år kan også være med

• Hvis du går ruten, skal du gå, så hurtigt du kan

• Hvis du løber, skal du kun give dig 80 %

du kan anvende sundhedssporet, uanset om du er rutineret

løber, inkarneret stavgænger eller ikke er vant til at få så

meget motion. det er ikke nødvendigt at være i god form

for at bruge sundhedssporet. Tværtimod er det meningen,

at sundhedssporet ved at synliggøre dine forbedringer skal

hjælpe dig til at komme i bedre form.

STAVgANg VED DiABETESfORENiNgEN

Hver mandag kl. 10.00 hele året.

du kan vælge at gå 2 km eller 4 km, den korte rute er i moderat

tempo, 4 km-ruten er rask i tempo.

Stave kan lånes eller købes af diabetesforeningen, Tårnby

lokalforening.

Mødested P-pladsen ved Pleje- og daghjemmet Travbanehuset,

løjtegårdsvej 98, Kastrup.

MADLAVNiNg fOR DiABETiKERE

... ved Diabetesforeningen

Vi tilbereder sund mad efter opskrifter anbefalet af diabetesforeningen.

Vi er fælles om indkøb og tilberedningen.

Ingen undervisning.

Udgifterne pr. gang er ca. 15 til 35 kroner pr. person.

Hver mandag kl. 18.00 – 21.00. Kastrupgårdsskolen, blåklokkevej

1. Tilmelding til Jacob løve, tlf.: 3251 0390, mail

jaconi@mail.dk

pENSiONiSTCENTRET ”SOLgÅRDEN”

nordmarksvej 90

2770 Kastrup

Tlf. 32 52 95 00

der er adgang for Folkepensionister

m/ægtefælle bosiddende

i Tårnby Kommune.

månedens program

Torsdag 4. april kl. 13.10

Seniorshop holder modeopvisning

Torsdag 11. april kl. 13.30

Foredrag: banko-Carl (foto th.)fra aktiv

erhvervsmand til aktiv pensionist.

Fredag 12. april kl. 13.30

Café eftermiddag: Torsten Søgård spiller op til

dans.

Torsdag 18. april kl. 10.00

bustur til Møn: Vi besøger Møn bolcher

og spiser på damme kro i askeby. (se

husopslag)

Fredag 19. april kl. 13.30 – 15.30

Café eftermiddag: Harmonien spiller op til

dans.

Torsdag 25. april kl. 13.15 – 15.30

Filmfremvisning på 1. sal (se opslag i caféen)

Der er lukket på St. bededag Fredag 26/4

BORDiNghUS

Tårnby Kommunes Pensionisthus

Klitrose alle 30

Tlf. 32 50 73 95

Åbningstider:

Mandag lukket

Tirsdag kl. 14:00 - 17:00

Onsdag kl. 9:30 – 11.30

Torsdag kl. 9:30 – 12:30

Fredag kl. 14:00 – 17:00 (sidste fredag i måneden kl.

13.00)

lørdag lukket

Søndag kl. 13:00 - 17:00

alle borgere i Tårnby Kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne

til arrangementerne i bordinghus. er du interesseret

i at se hvad der sker i huset og kunne tænke dig at høre

nærmere, så kik indenfor tirsdag, fredag eller søndag, der

hygger vi os som regelen med kaffe og kage.

Fælles aktiviteter i april:

Søndag 7. kl. 11 brunch (tilmelding).

Tirsdag 9. kl. 10-12 Computer cafe (tilmelding).

Søndag 14. kl. 13.30 foredrag omkring Jeppe aakjær

(tilmelding). det er et syng-med arrangement.

Tirsdag 16. kl. 13. en let anretning (tilmelding).

Fredag 19. kl. 13. Fællesfrokost.

Onsdag 24. Tur ud af huset, se opslag.

Fredag 26. Lukket store bededag.

pENSiONiSThUSET piLEhAVEN

Kongelundsvej 298

Tlf. 32 52 09 72

Mandag lukket – åbent ved særlige arrangementer

Tirsdag kl. 9.00 – 16.00

Onsdag kl. 9.00 – 18.00

Torsdag kl. 9.00 - 16.00

Fredag kl. 9.00 - 13.00

lørdag lukket – åbent ved særlige arrangementer

Søndag lukket – åbent ved særlige arrangementer

Foredrag om Christian d. ii.

lørdag 13. april kl.10.30 – 12.00 Incl. Morgenbrød 35 kr.

TØJ LoTTE med modeopvisning

Fredag 19. april kl.14.30 – 16.00 Kaffe og kage 15 kr.

pLYSSEN - UDSTiLLiNg - ApRiL

I samarbejde med Stads- og lokalarkivet i Tårnby Kommune,

lokale foreninger, billedkunstnere, hobbyfolk og frivillige

medarbejder.

billedkunstnerforeningerne Vildrosen og SaS-damerne, der

kalder sig ama`tøserne udstiller malerier. bente andreasen:

Glaskunst og ninna Feldvoss’ aOF-hold udstiller elevarbejder

i tegninger og malerier indtil 14.4.

Fra 20.4 udstiller Gerda rasmussen billedrammer i miniformat,

Christa dal malerier og åge Jakobsen fotos fra San

Francisco.

Øvrige udstillinger fortsætter:

Kurt bierlie: Flyvemaskiner i håndlavet træ – Karin nielsen

udstiller dukkestue med køkken og køkkenredskaber.

Tårnby Stads- og lokalarkivet: ”de gule huse og gårde ” i

Tårnby Kommune.

daniel Zøllner: danske lokalbaner - Foto fra eberts villaby i

Sundby.

Kaj åge Jørgensen: Håndværktøj i mini-format - Forlystelsessteder

på amager i gamle dage.

realdania: Plancher af ”den blå Planet” i Kastrup Strandpark.

ritva Frederiksen: Smykker - Tegninger og fotos fra bryggergården.

Chr. Flindt: Farvetegninger fra bryggergården og omegn.

Poul broholm: Foto fra Kastrup - Tårnby.

Theodor von der ahe: Modeller af en kirke fra Østen og

mølle fra amager.

amagerbanens historie: Modeller af tre stationer - allan Meyer:

Modeller af lokomotiver.

Poul broholm: Tårnby brandvæsen, lufthavnens historie,

flymodeller og andre effekter fra lufthavnen i gamle dage –

Foreningsportrætter.

Plyssens historie - Kastrup broforening.

Ørestad: ny bydel på amager - Øresundsparken - bryggergården.

allan Meyer: Fotos fra Saltholm, Tømmerup, Kastrupgård,

Skelgårdskirken, Kastrup kirke og Tårnby kirke.

Plyssen er åben lørdag-søndag fra kl. 13-16. Gratis adgang.

unDERHoLDning

Søndag 14. april kl. 14.00: Opvisning af Ullerup line-dancers.

Søndag 28. april kl. 14.00: Koncert af Højdevangskoret.

Søndag 5. maj kl. 14.00: Koncert af Pilehavekoret.

BiBLiOTEKET

iNfORMERER

Se også bibliotekets hjemmeside taarnbybib.dk

BiBLiOTEKERNES ÅBNiNgSTiD i

SOMMERhALVÅRET

Fra 1. maj går bibliotekerne over til sommeråbningstid.

Frem til 31. august vil Tårnby Hovedbibliotek holde lukket

om søndagen.

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag: Kl. 9 – 20

Fredag ........................................ Kl. 9 – 17

lørdag ........................................ Kl. 9 – 15

Søndag 1. september – 30. april ... Kl. 9 – 15

åbningstiderne på Vestamager bibliotek er uændrede.

NYT Og SpæNDENDE VESTAMAgER

BiBLiOTEK

I de næste måneder gennemgår Vestamager bibliotek

på Ugandavej en større forvandling. biblioteket

nyindrettes for at gøre det endnu mere

indbydende og tidssvarende.

der bliver byttet rundt på

stueetagen og 1. sal, så

størstedelen af bibliotekets

aktiviteter fremover foregår

i stueetagen og bibliotekets mange spændende tilbud bliver

på denne måde lettere tilgængelige.

Ombygningen og nyindretningen skal efter planen foregå

hen over sommeren. Vi bestræber os på at holde biblioteket

åbent i hele perioden. Hvis det skulle blive nødvendigt at

lukke en kort overgang, oplyser vi om det i lokalaviserne, på

vores hjemmeside m.m.

Vi forventer, et flot nyindrettet bibliotek står færdigt i efteråret

2013.

Følg løbende med i udviklingen på www.taarnbybib.dk/

Vestamagerbibliotek.dk

Hvis du har spørgsmål til nyindretningen, er du velkommen

til at spørge personalet eller skrive til bibliotek@taarnby.dk

TÅRNBYRUMMET

- lokalhistorie på Hovedbiblioteket

Vi arbejder i øjeblikket på at

etablere ”Tårnbyrummet”.

rummet skal fungere som en

platform for det lokalhistoriske arbejde på Tårnby

Hovedbibliotek.

Fortsættes næste spalte Fortsættes næste side

Tårnby bladeT aPrIl 2013 9


10 Tårnby bladeT aPrIl 2013

lokalet skal bruges som et lokalhistorisk studierum, hvor

lokalhistorisk interesserede har plads til at sidde med mange

dokumenter og bøger på samme tid.

Tårnbyrummet skal desuden danne ramme om lokalhistoriske

arrangementer.

BiO-BiLLETTER

HUSK dU Kan KØbe bIlleTTer TIl Ka-

STrUP bIO På Tårnby HOVedbIblIO-

TeK.

Vi sælger også gavekort til biografen.

NETVæRKSTEDET

Har du brug for hjælp til IT?

I netværkstedet kan du få hjælp til at bruge internettet, pc,

tablet og mobil, og få hjælp til selvhjælp til ”normale” dagligdags

IT-spørgsmål, som du kan arbejde med på stedet.

Vi gør vores bedste for at hjælpe dig, men kan ikke love,

at vi kan løse alt. Spørg og hjælp også gerne de andre brugere,

hvis du kan.

der er ingen fælles undervisning i netværkstedet. Vi arbejder

med det, som du har brug for hjælp til. Hvis du har

bærbart udstyr, så anbefaler vi, at du tager det med. Husk

at medbringe din strømforsyning og evt. andre kabler, du

skal bruge.

netværkstedet stiller pc´er, headsets og scanner til rådighed.

Torsdage mellem kl. 14 og 16 i Læringsrummet på Hovedbiblioteket,

Kamillevej 10

Der er ingen tilmelding.

STJERNER i NATTEN

Kulturnat for børn og voksne

Kom til en spændende aften på naturcenter Vestamager.

Tårnby Kommune byder velkommen til kultur- og naturoplevelsen

Stjerner i natten - en samlet begivenhed, hvor alle,

unge og gamle, store og små inviteres til leg, konkurrencer

og festlig underholdning.

bag arrangementet står en række af kommunens undervisnings-

og kulturinstitutioner i samarbejde med folkeskoler

og lokale foreninger.

Kom og få en unik kultur- og naturoplevelse. alle aktiviteter

er gratis. Tag madkurven med og hyg jer i naturen.

Fredag 24. maj kl. 17.00 - 22.00. Naturcenter Vestamager,

Granatvej 3 -15. Program for kulturnatten offentliggøres på

www.stjernerinatten.dk ca. 1. maj.

VELKOMMEN TiL fORÅRETS

ARRANgEMENTER

BiLLETBESTiLLiNg:

nyHed: du kan nu købe eller bestille billetter til alle bibliotekets

arrangementer ved sæsonstart.

billetterne skal købes eller bestilles på det bibliotek, hvor arrangementerne

afholdes.

bestilte billetter skal afhentes senest 14 dage før arrangementet

afholdes. ellers annulleres bestillingen, og billetten

må bestilles på ny.

billetter der er bestilt mindre end 14 dage før arrangementets

afholdelse skal afhentes senest ½ time før arrangementets

start.

Ved telefonbestilling opkræves et gebyr på 5 kr. uanset om

billetterne er gratis eller ej.

Tårnby Hovedbibliotek 3246 0520

Vestamager bibliotek 3253 5499

Ved arrangementer der afholdes af aOF i samarbejde

med Tårnby Kommunebiblioteker købes

billetter på tlf. 32 51 14 95 eller via www.

aof-amager.dk.

eventuelle resterende billetter sælges ved

indgangen.

ARRANgEMENTER fOR VOKSNE

BRæTSpiLAfTEN fOR VOKSNE

Har du lyst til at teste din viden om hvad som helst, eller synes

du, at du kan tv-serien Matador forfra og bagfra?

Så tag dig selv og evt. naboer, venner, familie eller kollegaer

med til en hyggelig aften, hvor I kan spille bezzerwisser eller

Matador – et spørgsmålsspil om Korsbæk. I kan også prøve

jeres kræfter med brætspil Carcasonne og Scrabble.

Undervejs er der kaffe og te.

• Tirsdag 2. april - Kastrup Bio

• Tirsdag 7. maj - Hovedbiblioteket

Alle dage kl. 19.00. Tilmelding på bibliotek@taarnby.dk

Gratis adgang

SYNg Dig gLAD

ved Marianne Kragh OBS ny dato!

bliver du også i godt humør af at synge, og kan du lide at

synge sammen med andre? Så kom til sangeftermiddag på

biblioteket. Vi mødes den sidste mandag i måneden og synger

lyset og glæden frem med korleder og musikpædagog

Marianne Kragh ved klaveret.

På programmet er årstidens højskolesange, revyviser og

minder fra den danske sangskat.

Vi serverer kaffe og te til sangen.

alle er velkomne uanset alder og forudsætninger.

• Mandag 22. april – OBS ny dato! kl. 16.00 – 17.30 på

Hovedbiblioteket. Billetpris: 30 kr.

KOM STæRK UD Af DiN ANgST

Foredrag ved Lizl Rand

Journalist og psykoterapeut lizl rand er aktuel med bogen

Kom stærk ud af din angst (2012).

bogen og foredraget er en meget ærlig og livsbekræftende

beretning fra en kvinde med succes udenpå og angst indeni.

250.000 danskere lever med angst. det er så mange, at

man kan kalde angst for en folkesygdom.

lizl rand har prøvet på sin egen krop, hvad angst kan have

af uhyggelige konsekvenser. I dag er hun fri af angsten og

fortæller uden omsvøb, hvordan hun har arbejdet sig tilbage

til livet.

Mandag 8. april kl. 19.00. Vestamager Bibliotek.

Billetter via AOF. Billetpris: 60 kr.

LiTTERATURCAfÉ

ved Vivi Strunge Lind, Marianne Pedersen, Lone Kvist Madsen

og Lise Lotte Larsen

Kom og bliv inspireret til nye læseoplevelser!

Vi vil over en kop kaffe eller te fortælle om et udvalg af sæsonens

nye bøger og andre spændende bøger vi har læst.

du må meget gerne selv medbringe en bog og dele en læseoplevelse

med os andre, men du er også velkommen til bare

at møde op og lytte.

Tirsdag 9. april kl. 19.00. Vestamager Bibliotek.

Gratis billetter

fORfATTERAfTEN

Mød forfatteren CHRISTIAN JUNGERSEN

Mød succesforfatteren Christian Jungersen, der efter 7 års

udgivelsespause nu er aktuel med sin tredje roman du

forsvinder. Hovedpersonen Mia bliver sat i et stort moralsk

dilemma, da hendes mand forandrer personlighed efter en

hjerneskade og samtidig begår økonomisk kriminalitet.

romanen er spændende som en krimi men rummer samtidig

store filosofiske dybder. Er noget menneske andet og mere

end sin hjerne? Hvis vores personlighed og alle vores valg

afgøres af hjernens kemi, hvordan kan vi så være ansvarlige

for vores handlinger?

Christian Jungersen leverer et foredrag, der er både underholdende

og giver stof til eftertanke. Jungersens forrige romansucces

Undtagelsen lå på bestsellerlisten i 1½ år.

Christian Jungersen er kåret til vinder af læsernes bogpris

2013.

Tirsdag 16. april kl. 19.30 Hovedbiblioteket. Billetter

via AOF. Billetpris: 60 kr.

DELEBøRN i TRiVSEL - hVAD SKAL DER TiL?

Foredrag ved Charlotte Berg

”Står du foran eller midt i den svære skilsmisse? Ser du med

en smule frygt frem imod de mange udfordringer denne

livskrise medfører - både for dig selv følelsesmæssigt, men

også i samarbejdet med din tidligere partner omkring jeres

fælles børn? Eller er du allerede dér, hvor konflikter og dårlig

kommunikation har hobet sig op mellem dig og din eks

og gjort det svært at tage gode beslutninger på jeres børns

vegne?”

Så kan du i dette foredrag få glæde af Charlotte bergs metoder

og værktøjer til det gode samarbejde om børnene.

Charlotte berg er coach og har udgivet to bøger Skilsmissen

– det gode samarbejde er et spørgsmål om vilje (2008) og

e-bogen Skilsmissen – lær at samarbejde om børnene på en

god måde (2013).

Onsdag 17. april kl. 19.00. Hovedbiblioteket

Arrangementet afholdes af Charlotte

Berg i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker.

Gratis billetter.

NOVELLEKONKURRENCE - Kåring af vinderne

I dag på Verdens bogdag kårer vi vinderne af bibliotekets og

avisen 2770’s novellekonkurrence 2013 ved en festlig reception,

hvor vindernovellen læses højt.

du kan læse sidste års vindernoveller på taarnbybib.dk

Tirsdag 23. april kl. 17.00. Hovedbiblioteket

KiERKEgAARD fOR BEgYNDERE

Foredrag ved Knud Michelsen

livet er ikke for begyndere – og alligevel kastes vi ved fødslen

helt uforberedte ud i det.

Kierkegaard er heller ikke for begyndere – og alligevel er vi

nødt til at læse og beskæftige os med ham. Om nogen vidste

han, hvor svært det kunne være at finde ud af, hvordan

man skulle leve, og netop derfor kan han stadig hjælpe os

med at finde ud af det.

Søndag 5. maj 2013 er det 200 år siden, Kierkegaard selv

blev kastet ud i livet, og det markerer vi med et foredrag,

der former sig som en introduktion til hans forfatterskab.

Lektor Knud Michelsen underviser til daglig i filosofi på Virum

Gymnasium. I sit foredrag lægger han vægt på de sider

af forfatterskabet, der særlig har interesse for os i dag og

giver et bud på, hvorfor Kierkegaard stadig kan inspirere og

udfordre os. der forudsættes intet andet end nysgerrighed

og et åbent sind. det er – som sagt – Kierkegaard for begyndere.

Tirsdag 30. april kl. 19.00. Hovedbiblioteket. Billetpris 30 kr.

ARRANgEMENTER fOR BøRN

KLUB fiLMSTRiBEN

- Filmklub for de 8-12 årige

Velkommen til bibliotekets nye filmklub - med popcorn,

hygge og fede film!

Hver onsdag efter skole kan du se sjove, spændende, uhyggelige

og anderledes film fra filmstriben.dk sammen med

dine venner i boxen - bibliotekets minibiograf.

Fortsættes næste side

Tårnby bladeT aPrIl 2013 11


12 Tårnby bladeT aPrIl 2013

Følg med i programmet på PallesGavebod.dk.

Alle onsdage i april kl. 15.00. Hovedbiblioteket. Gratis billetter

MiNiBiO – SøNDAgSfiLM ...

... for de 4-6 årige

Små finurlige tegnefilm, korte fiktionsfilm og inspirerende

dokumentarfilm for mindre børn. Filmene vises i Boxen -

bibliotekets minibiograf.

Alle søndage i april kl. 11.00 – 11.30. Hovedbiblioteket. Fri

adgang - uden billetter

STADS- Og LOKALARKiVET

Glemmer Du nr. 2/2013 har titlen Arkivets 25 års jubilæum.

bladet kan hentes gratis på bibliotekerne og på Plyssen så

længe oplag haves, eller hentes i en printvenlig version på

taarnbybib.dk, gå ind under Stads- og lokalarkivet.

du kan også vælge at tegne et abonnement på ’Glemmer

du’ som nyhedsbrev, så du får bladet sendt elektronisk, så

snart det udkommer.

KURSUSTiLBUD

TiLMELDiNg

du kan tilmelde dig de enkelte kurser på tlf. 3246 0520 eller

ved personlig henvendelse. du kan også tilmelde dig via

e-mail til eksp.hb.uk@taarnby.dk. alle nedenstående kurser

holdes på Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej.

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Sidste frist for

tilmelding er dagen før kurset.

afbud skal meddeles i så god tid som muligt af hensyn til

evt. venteliste.

Vi glæder os til at se dig!

nb: Husk at du kan abonnere på kursuskataloget på e-mail.

Tilmeld dig på taarnbybib.dk

SMS – hVOR ”SVART” KAN DET VæRE?

Hvordan skriver og sender jeg en sms? Hvordan finder jeg

de sms’er, jeg har fået? Hvordan sletter jeg en sms-besked?

Få svar på disse og mange andre spørgsmål og bliv i det

hele taget bedre til at bruge sms-funktionerne i din mobiltelefon.

Cirka en uge efter hvert kursus vil der være opfølgning, hvor

du kan stille de spørgsmål, der er opstået siden kurset.

Forudsætninger: Medbring din fuldt opladede mobiltelefon

og evt. manualen.

Fredag 12. april kl. 10 - 12

Torsdag 2. maj kl. 10 - 12

TæND Og SLUK fOR pC´EN ...

... for begyndere

Har du aldrig prøvet at bruge en computer? Så er dette kursus

måske noget for dig.

Kurset er en introduktion til computerverdenen for absolutte

begyndere.

Vi fortæller, hvad en computer er og hvordan den virker. Vi

viser, hvordan du tænder og hvordan du slukker computeren,

ligesom vi øver i at bruge musen. du lærer at skrive en

kort tekst, som du bagefter kan gemme og printe ud.

Forudsætninger: du har aldrig brugt en computer før og er

fuldstændig nybegynder. Hvis du har en smule erfaring, kan

du evt. tilmelde dig kurset ”lær din pc bedre at kende”.

Del 1: Mandag 15. april kl. 16 - 18

Del 2: Mandag 22. april kl. 16 - 18

eller

Del 1: Onsdag 15. maj kl. 10 - 12

Del 2: Onsdag 22. maj kl. 10 - 12

Søg og du skal finde…

iNTERNETTET fOR BEgYNDERE

er internettet en helt ny verden for dig eller er du ikke helt

fortrolig med internettet? alle steder henvises der til webadresser,

men du har ikke selv prøvet internettet eller har

kun prøvet det få gange.

På kurset gennemgås de vigtigste begreber, og vi ser på

nogle nyttige hjemmesider. der skal løses nogle nemme

opgaver og du får selvfølgelig mulighed for selv at ”surfe”

rundt på nettet.

Forudsætning: Kendskab til tastatur og mus.

Tirsdag 14. maj kl. 10 – 12

AVANCERET SøgNiNg MED gOOgLE

Fandt du hvad du søgte?

Kurset kommer til at omfatte feltsøgninger på Google. Vi

gennemgår de forskellige felttyper og hjælpekoder, der kan

anvendes på Google og som kan hjælpe dig med at få mere

præcise og brugbare søgeresultater. Vi kommer også ind på

specialsøgninger såsom bøger, nyheder og scholar.

der sluttes af med en kort gennemgang af Google som søgemaskine

og kildekritik.

Forudsætninger: du kender Google, men har brug for at få

mere præcise værktøjer til dine søgninger.

Torsdag 2. maj kl. 16 – 18

”Jeg har over 100 venner…

pÅ fACEBOOK”

Facebook har mere end 500 mio. faste brugere, hvoraf de 3

mio. er danskere.

Men hvad er Facebook egentlig for noget? det er et socialt

værktøj, der gør dig i stand til at kommunikere med venner

og bekendte verden over.

På kurset lærer du at oprette en profil, og hvordan du bruger

Facebook til at holde kontakt med venner og familie,

dele billeder og videoer og finde gamle klassekammerater

Forudsætninger: Kendskab til brug af internettet. Hvis du

ønsker at oprette en Facebook-profil under kurset, er det

nødvendigt, at du har en e-mail, du kan åbne fra internettet,

f.eks. Gmail eller Hotmail.

Tirsdag 23. april kl. 10 – 12

Fortsættes næste side

LæR OM E-BøgER

e-bøger er elektroniske bøger, som man kan læse på en pc,

en tablet-pc, visse mobiltelefoner eller en e-bogslæser.

I danmark er udbuddet af e-bøger støt stigende, og du kan

låne romaner, biografier og faglitteratur, både for voksne og

børn. Kom og se, hvordan du kan låne e-bøger fra biblioteket

og oplev en e-bogslæser i brug. e-bøger downloades fra

internettet, så der er aldrig kø!

Forudsætninger: Kendskab til brug af internettet og interesse

for elektroniske bøger.

Tirsdag 14. maj kl. 16 - 18

E-BOKS.DK

Har du samlet hele dit liv i ringbind? Med en e-boks får du

en sikker digital postkasse som erstatning for dit ringbind.

Vi viser dig, hvordan du opretter en e-boks, og hvad du kan

bruge den til.

KULTUR I ØRESTAD

Djs og liggestole

Når foråret forhåbentligt bryder

frem i april! så skruer Ørestad

Gymnasium og Ørestad Bibliotek

i samarbejde op for lækre beats

og gode vibes på broen i krydset

mellem Arne Jacobsens alle og

Ørestad Boulevard. Byrummet omdannes

for en stund til club med

liggestole og gymnasiets bedste

DJs bag pladespillerne.

Torsdag, 25. april - 15:00 -

17:30 Eventet er gratis.

GOLF PÅ PRØVE

Onsdag 24. april 2013 kl. 10:00

Hvis du giver os et par timer, vil vi give dig en sport, som du vil nyde resten af dit liv.

Prøv golfsporten i Dragør Golfklub med nedenstående forløb:

1. Introduktion til Dragør Golfklub

2. Træning på driving range og putting green

3. Spil på Par-3 banen under vejledning af en træner eller erfaren spiller

4. Golfudstyr stilles til rådighed.

Pris kr. 0

Hvis du efter dette arrangement har fået interesse for golf afholder

Dragør Golfklub ”Golf på prøve” kurser i april/maj 2013. Tilmeld dig på

nedenstående mail og du vil høre nærmere fra os.

På klubbens hjemmeside findes oplysninger om medlemskab, kontorets

åbningstider, den nye Pro-shop, restaurant Mulligan og meget mere.

Velkommen til Dragør Golfklub, en klub midt i naturen

Tilmelding i Dragør Golfklubs sekretariat.

Tlf.: 32 53 89 75, e-mail: post@dragor-golf.dk

www.dragor-golf.dk

Dragør Golfklub, Kalvebodvej 100,

2791 Dragør

Gennem portalen borger.dk kan

du desuden kommunikere med

det offentlige på en nem og sikker

måde med ”Post”, hvor du ikke

kun kan modtage, men også afsende meddelelser til det offentlige.

Vi viser dig, hvordan ”Post” på borger.dk virker og

hvilke fordele du får.

når du opretter en e-boks eller vil bruge ”Post”, er det nødvendigt

at have nemId.

På kurset viser vi, hvad nemId er, og hvad den kan bruges

til.

Hvis du ikke allerede har nemId, så kan du få den oprettet

gratis på biblioteket med det samme. Husk blot gyldigt pas

eller kørekort og kom gerne dagen før kurset.

Forudsætninger: Kendskab til brug af internettet.

Torsdag 23. maj kl. 1 6 – 18

Stress ned & pust ud

STRESSET? – UDBRÆNDT? – ANGST? – SMERTER? – AFHÆNGIGHED?

Prøv øreakupunktur efter NADA-metoden

Super effektiv behandling mod stress og angst

God effekt mod smerter og afhængighed

Samtidig stærkt immunstyrkende

Pris: 400 kr. – medbring annoncen og få 10 % rabat • Tilbuddet gælder til 30. april

Day Spa • Kastruplundgade 9B • Tlf.: 2467 0715

www.mindup.dk • info@mindup.dk

Tårnby bladeT aPrIl 2013 13


14 Tårnby bladeT aPrIl 2013

Stor interesse men ikke stor nok

Foreløbig har kun 32.000 svaret

på sundhedsspørgeskema i Region

Hovedstaden. Tårnby har

pæn svarprocent – men heller

ikke stor nok

Sundhed er vigtig for borgerne i

Region Hovedstaden, og borgerne

vil gerne have indflydelse på

fremtidige indsatser på sundhedsområdet.

Det viser en opgørelse af de

foreløbige tilbagemeldinger på

den store regionale sundhedsundersøgelse

Hvordan har du det?

2013, hvor 95.000 borgere har

modtaget et spørgeskema om

trivsel, sundhed og sygdom. Efter

de første 7 uger har 40 procent

svaret i hele regionen svarende til

37.790 borgere.

I Tårnby fra 39 procent svarende

til 944 borgere svaret, så

der er et stykke vej endnu. (tal fra

ultimo marts)

- Vi er meget glade for den

store opbakning og vil gerne sige

tak til alle de borgere, der allerede

har svaret, siger professor

Charlotte Glümer fra Region Hovedstadens

Forskningscenter for

Forebyggelse og Sundhed, som

står bag undersøgelsen.

- Samtidig vil vi gerne understrege,

at de, der endnu ikke har

svaret kan nå det endnu blandt

andet via internettet.

Og der er brug for hver eneste

besvarelse, for jo flere der svarer,

jo mere præcise bliver resultaterne.

Undersøgelsen kortlægger

sundheden for Region Hovedstadens

1,7 mio. borgere og er et

værdifuldt grundlag, når kommunerne

og Regionen skal prioritere

og planlægge de fremtidige indsatser

på sundhedsområdet.

For fremtiden

Med sundhedsprofilen i hånden

har regionen og kommunerne et

vigtigt redskab, når der skal udarbejdes

politikker og initiativer på

sundhedsområdet.

Undersøgelsen vil være til

gavn for borgerne selv, der vil få

et bedre helbred og livskvalitet

og til gavn for samfundet, da vi

med sundhedsfremmende og

forebyggende indsatser vil kunne

forebygge udvikling af kroniske

sygdomme.

I arbejdet med at planlægge de

fremtidige behandlingstilbud på

hospitalerne bidrager sundhedsundersøgelsen

også med vigtig

Køb eller sælg dine »Lopper« på

»LOPPEN PÅ TOPPEN«

Lions Klub Kastrup-Tårnbys

Søndagsloppemarked for private

kræmmere hver søndag*)

*) IKKE PINSESØNDAG

i hele sommerhalvåret fra

5. Maj til 2. Sept. 2013 Kl. 9 - 14

på toppen af Føtex,

Amagerbrogade 290,

P-pladsen oppe på taget.

Føtex giver gratis kaffe,

og boller til børnene.

Hjælp Lions Klub Kastrup-Tårnby med deres humanitære

projekter; lokalt, nationalt som internationalt.

Læs mere om »Loppen på toppen« på vores hjemmeside:

kastrup-taarnby.lions.dk

viden om borgernes sundhedsvaner

og sygdomme, således at hospitalsplanlægningen

kan målrettes

borgernes fremtidige behov.

spanger

Fakta

• 95.000 borgere fra 16 år og

opefter i Region Hovedstaden

har fået tilsendt et spørgeskema.

Borgerne er tilfældigt

udvalgt og udgør et repræsentativt

udsnit af Regionens borgere.

• Undersøgelsen i Region Hovedstaden

er del af en landsdækkende

undersøgelse, som

gennemføres i et samarbejde

mellem Danske Regioner, Kommunernes

Landsforening, Ministeriet

for Sundhed og Forebyggelse

og Finansministeriet.

• Undersøgelsen Hvordan har

du det? 2013, gennemføres

regelmæssigt hvert 4. år, næste

gang 2017, så man kan følge

udviklingen af borgernes trivsel,

sundhed og sygdom.

Følg med på www.taarnbybladet.dk

Få vores gratis nyheds-brev

Lyst til at passe

Tårnby Bladets

telefon en

formiddag om

ugen?

Ring 32 50 92 90

hverdage mellem 9

og 12

Studenter-vandringer

Største antal unge nogensinde

søger det almene gymnasium,

deriblandt ørestad Gymnasium

Af Kristina A. Pedersen

STX gymnasierne i hovedstadsområdet

oplever rekord mange

ansøgere med hele 10. 638 unge.

Det slår sidste års tal med 340 ansøgninger.

Især Ørestad Gymnasium har

klaret sig godt i år ved at modtage

663 ansøgninger, hvilket er en

stigning på 31 procent i forhold

til sidste år. Andre gymnasier på

Amager har ikke haft samme

fremgang.

Tårnby Gymnasium har oplevet

et fald på to procent i deres ansøgninger,

mens Christianshavns

Gymnasiums ansøgere er faldet

fra 423 sidste år til 334 ansøgere

i år, svarende til 21 procent. Ved

at se på hele hovedstadsområdet

er det dog ikke et problem, da der

i år er en stigning på tre procent.

I modsætning til de almene

gymnasiers fremgang har HF ud-

Delt prestigerute

Det britiske lavprisselskab Easyjet

vil åbne en ny afgang mellem

København og London og derved

øge presset på SAS`s prestigerute.

24. maj indsætter Easyjet en morgenafgang

til London. Lavprisselskabet

får seks daglige ruter. Fire

til Gatwick og to til Stansted.

HE

Mere lavpris

Lavprisselskabet Norwegian offentliggør

en række nye oversøiske

ruter, der kan få priserne på

rejser til blandt andet til USA til at

falde dramatisk.

En af de nye ruter vil gå til Florida,

men ifølge FDM travel er der

også rygter om, at også New York,

Los Angeles og Bangkok er blandt

de destinationer som lavprisselskabet

vil oprette. HE

dannelserne i hovedstadsregionen

haft en stor nedgang, da de i

år har modtaget 451 færre ansøgninger.

Dette betyder et fald på 16

procent.

Ingen forklaring

- Vi har ikke rigtig nogen god forklaring

på, hvorfor HF er mindre

interessant i år. Men vi skal se på

problemet, for vi er meget optaget

af, at alle får en ungdomsuddannelse,

og her er HF et rigtigt

godt tilbud til de unge voksne,

siger Marianne Stendell (S), formand

for Region Hovedstadens

udvalg for fremtidens uddannelse

og forskning.

Region Hovedstaden arbejder

derfor på at øge udbuddet af HFkurser,

og dermed bringe uddannelsesinstitutionen

tættere på de

unge. På samme måde holder HF

afdelingen i VUC Hvidovre Amager

standarden med 36 ansøgere,

hvilket er én mere end sidste år.

Hilton fortsætter på førstepladsen

Hilton Copenhagen Airport atter

kåret som Best Business Hotel

Hilton Copenhagen Airport blev

først i marts kåret som “Best Business

Hotel in Denmark 2013” ved

den årlige prisuddeling af Business

Destinations Awards.

Det er 5. år i træk, at hotellet

opnår denne internationale anerkendelse.

Business Destinations

er et anerkendt fagmagasin for

rejsende, der har specialiseret sig

i nyheder, rejseartikler og hoteller

samt information til den kræsne

forretningsrejsende. De årlige

AMAgERTEATRET

Kære teatervenner –

nuværende og kommende

amagerteatret og dermed abonnenterne

står overfor den største ændring i

mange år. Sagen er, at Kastrup bio

bygges om med færre pladser til følge.

derfor tilbyder amagerteatret

forestillingerne på tre aftener, mandag,

tirsdag og onsdag.

der fjernes et par rækker og der bliver

færre pladser pr. række. alt i alt bedre

plads til den enkelte. Ikke mindst

benpladsen forbedres. der kommer

nye stole og det er ikke uvæsentligt for

en god teateroplevelse, at man sidder

dejligt.

21.,22. og 23. okt. 2013 kl. 19.30

Alle veje fører til Vojens

en komedie om en foredragsholder,

der lever det fede jetsetliv af og med

Farshad Kholghi.

prisvindere findes med hjælp fra

magasinets læsere, journalister,

medarbejdere i rejsebranchen

samt globale forretningsrejsende,

der alle har mulighed for at stemme

på de nominerede.

- Som hotelvirksomhed, er vi

dedikerede til at imødekomme

og overgå vores gæsters behov

og ønsker. Jeg vil gerne takke alle

dem, som har sat deres stemme

på os, og en stor tak til vores fantastiske

team som altid yder den

ekstra indsats for vores gæster,

siger Jukka Turku, direktør for Hilton

Copenhagen Airport.

I vores 50. sæson 2013/2014 spiller vi fire forestillinger i abonnement

og der er nu åben for nytegning af abonnementer (mere end 800 har

allerede sikret sig abonnement). Bemærk at vi nu også spiller på

mandage!

Nytegning sker på www.amagerteatret.dk eller se Tårnby Bladets juni-udgave

en dum udtalelse kaster ham ud i en

skandale, og han bliver smidt ud af det

gode selskab og mister alT!

18., 19. og 20. nov. 2013 kl. 19.30

Javel hr. minister

Politisk-satirisk komedie bearbejdet af

Flemming Jensen på baggrund af den

klassiske, engelske tv-serie Javel, Hr.

Minister!

Publikum kommer en weekend på

Marienborg, gennem en højst nutidig

demokratisk krise, hvor de alle sidder

i klemme mellem kokkens små

kinesiske retter, konferencen i bella

Centeret, bestyrelsen for Saxo bank, en

prostitueret i helikopter, euroen, og de

fire EU-forbehold.

Rigtig mange kender Hilton-hotellet i lufthavnen udefra. Her er vi i

et af de eksklusive mødelokaler, Bragi.

Prisen som ”Best Business Hotel

in Denmark 2013” kommer i

kølvandet på den inspirerende

forvandling af hotellets mødefaciliteter

– 15 mødelokaler og et

business center. spanger

20., 21. og 22. jan. 2014. Kl. 19.30

Færdig med fyrre?

Komedie om Susanne

og Torben, der

har været gift i

sytten år. livet

går sin skæve

gang, indtil den

dag Susanne indser,

at der er mere i

livet end tøjvask,

tarteletter og

tilbudsaviser !

7., 8. og 9. april 2014. kl. 19.30

Den stundesløse

-en klassisk komedie om indbildt

travlhed af Ludvig Holberg

Henrik Koefoed gør stor ståhej for

ingenting, når han i rollen som

Vielgeschrei bilder sig ind at have så

forfærdeligt travlt.

Tårnby bladeT aPrIl 2013 15


16 Tårnby bladeT aPrIl 2013

Naturcenter kommet under halvtag

Udstillingshus og overdækning

(kaldet Friluftshus) på Naturcenter

Vestamager indviet med

øksehug

Af Terkel Spangsbo

Foto: Ivan Givskov

Det er sandsynligt, at der var mere

trængsel i det nyindrettede Udstilingshus

på Naturcenter Vestamager

end under de nye overdækninger

i påsken.

I al fald blev nyskabelserne

indviet i det mest pivende stormvejr

i marts, hvor borgmester

Henrik Zimino måtte ud i stormvejret

for at føre øksen, mens gæsterne

puttede sig indendørs.

- Det er meningen, at vi i højere

grad, vil lokke vores knap to

millioner gæster mere udendørs,

sagde skovrider Hans Henrik

Christensen og skyndte sig at fortælle

om Udstillingshusets faciliteter

med butik, cykeludlejning,

mødelokaler, som er tiltænkt til

udlån til ”grønne foreninger”.

De tidligere udstillinger er pakket

ned, men udendørs bliver der

masser af information og ikke

mindst områder til aktivitet som

nye hytter, bålpladser, løbe-, gå-

og rulleskøjtestier.

Henrik Zimino kaldte Vestamager

for Amagers Grønne Planet,

med tanke på at han samme uge

var med til at indvie Den Blå Planet

ved Kastrup. Den Grønne Planet

Vestamager er 2000 hektar

stor og huser blandt andet 500

dådyr.

I påsken stod skovhjælperne

klar med påskekyllinger og aktiviteter,

der byder foråret (?) velkommen.

Gæsterne kunne bygge

deres egen fuglekasse og ellers

nyde livet og den friske luft omkring

bålstederne.

I det ny Friluftshus

kan alle og enhver

hente information, få

naturformidling og leje

cykler, friluftsgrej, købe

brænde til bål m.m. Se alle

mulighederne på www.

NaturcenterVestamager.dk

Håndværkerne var knap færdige med Friluftshuset på Naturcenter Vestamager. Paraderende foran halvtaget ses

informationsmedarbejder i Skov- og Naturstyrelsen Stella Blichfeldt, skovride Hans Henrik Christensen og borgmester Henrik Zimino.

Mens festdagens voksne gæster puttede sig i Udstillingshuset

var der uforfærdet gang i de inviterede skoleklasser, som lærte at

filettere fladfisk til den ligeledes udendørs frokost.

Frygtløse skovhjælpere holder den røde snor på huggeblokken, så borgmester Henrik Zimino kunne åbne de nye områder på Naturcenter

Vestamager.

KULTUR I ØRESTAD

60seconds filmfestival

‘Conquer the City Space’ er årets

tema for kortfilmsfestivallen

60Seconds. Festivalens arrangører

og to af filmskaberne kigger

forbi Ørestad Bibliotek tirsdag 9.

april kl. 17, hvor de fortæller lidt

om baggrunden for festivalen og

deres kortfilm.

60Seconds filmfestival er en

åben international konkurrence

for filminstruktører og filmentusiaster

fra hele verden, hvor konceptet

er, at skabe stumfilm på

60 sekunder til visning i det of-

Kære Cecilie

Du ønskes rigtig hjertelig til

lykke med din konfirmation,

søndag 21.april 2013.

GENERALFORSAMLING

i Tårnby Bladforening 2013

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

i Tårnby Bladforening mandag 8. april 2013, kl.

19.30 i mødelokalet på redaktionen, Englandsvej

290. Parkering med indkørsel fra Englandsvej eller

Sneserevej (skolegården).

Kærlig hilsen

Farfar og Farmor

fentlige rum. Filmene bliver vurderet

af en professionel jury, der

udvælger den ti bedste film, der

så bliver vist forskellige steder i

byens rum.

Den 8 til 14. april vises

alle vinderfilmene fra

kortfilmsfestivalen på Ørestad

Biblioteks storskærme.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsen aflægger beretning

3. Bestyrelsen aflægger revideret regnskab

4. Indkomne forslag

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

5. Fastsættelse af kontingent

6. Budget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg fra:

Tårnby Forenings Råd Erik Nielsen (genvalg)

Kastrup-Tårnby Idrætssam. Mona Gedved (genvalg)

Plenum Allan Meyer (genvalg)

Per From Pedersen (indstillet til nyvalg)

Suppleanter Søren Markvard (genvalg)

Vakant

8. Valg af to revisorer: Egon Jørgensen og Ole Sørensen (genvalg)

Revisorsuppleant: Lis Lassen (genvalg)

9. Eventuelt

Regnskab udleveres ved generalforsamlingen. Bemærk, at foreninger

har tre stemmer, men at der ikke kan stemmes ved fuldmagt.

Ingen person kan afgive mere end én stemme.

På bestyrelsens vegne

Karl Johann Carstensen, formand

Havemænd til rådighed

- Klipning af hæk

- Græsslåning

- luge i bedene

- Fjernelse af affald

- Klipning af buske & træer

- rengøring af arealer

yderligere er vi behjælpelige med:

- Kommoden der skal rykkes

- Sofaen der skal smides ud

- entre der skal males

1 mand 350 kr. i timen.

2 mænd 600 kr. i timen.

Havemand Henrik Quest

23 45 38 11

Hvf. Uganda nr. 61

2770 Kastrup.

www.quest-multiservice.dk

KØRSEL 50 kr.

indenfor 2770

aLT HaVEaFFaLD

FJERnES aLTiD

SiDST pÅ DagEn

Tårnby bladeT aPrIl 2013 17


18 Tårnby bladeT aPrIl 2013

En bakke begynder med otte spadestik

ved et effektivt og humørfyldt

”første spadestik” blev der for

alvor sat endelig gang i opførelsen

af Amager Resource Center,

et forbrændingsanlæg - hvor

også ydersiden kan anvendes

Af Terkel Spangsbo

Foto: Henrik Bo Andersen

Direktøren for Amagerforbrænding,

nu ARC – Amager Ressource

Center, Ulla Röttger lod høre, at

hun også kan synge a cappella, da

hun sang Willkommen fra Cabarét,

med meget let omskrevet tekst.

Hun åbenbarede samtidig, at det

praktiske navn, Amagerforbrænding,

nu skulle være ARC, Amager

Ressource Center.

Derefter tre prisværdigt korte

taler og en smagsprøve på en dokumentarfilm

om problematikken

med overhovedet at få aftalt en

udskiftning af det gamle og nedslid-

te anlæg.

- Enten skulle vi reparere det

gamle forbrændingsanlæg eller vi

skulle bygge nyt. Heldigvis valgte

bestyrelsen det sidste, sagde Ulla

Röttger i sin velkomsttale.

- Med Amager Bakke bliver vi i

endnu højere grad en del af byen

og byens liv, og det nye anlæg

bliver i verdensklasse. Det nye

anlæg kan forbrænde 25 procent

mere end vi kan i dag, svarende til

560.000 tons om året.

Ved siden af forbrændingen

udvikler ARC metoder til materiale-genindvinding

med udgangspunkt

i de mange genbrugspladser

og indsamlingsordninger,

som ARC også driver på vegne

af ejerne, som er kommunerne

Dragør, Frederiksberg, Hvidovre,

København og Tårnby.

Forbrændingen giver el og

fjernvarme til omkring 150.000

husstande. Kun seks procent af

affaldet fra 552.000 indbyggere

og 46.000 virksomheder må deponeres.

Mødt med protester

De festklædte gæster til ”første

spadestik” blev mødt af en delegation

fra Danmarks Naturfredningsforening,

som ville gøre

opmærksom på unødvendigheden

af at lægge op til forøget

forbrænding.

En syngende ARC-direktør

bød syngende Willkommen,

bienvenue, welcome til

det længe ventede første

spadestik af ARC som nok vil

blive mere kendt som Amager

Bakke.

”Vi tager det, du ikke kan

bruge og laver det om

til det, du ikke kan leve

uden”

Slogan fra ARC

- Danmarks Naturfredningsforening

mener, at det er et helt

forkert valg at bygge et nyt stort

forbrændingsanlæg. Vi skal ikke

bare brænde værdifulde ressourcer

af, men i stedet genanvende

og genbruge flere materialer, siger

Sine Beuse Fauerby, energi

– og miljøpolitisk medarbejder

i Danmarks Naturfredningsfor-

ening.

- I stedet for at brænde affaldet

af, skal vi satse på vedvarende

energi som jordvarme, solceller

og vindmøller til at lave varme og

el, og så genbruge affaldet i stedet

for at brænde det.

- Hvis alle mennesker skulle

forbruge lige så meget som en

dansker, skulle vi have 4,6 jordkloder

for at have råvarer nok.

Amager Bakke (her i en svært fotograferbar model)

ventes at stå klar til at omdanne affald til fjernvarme

og strøm – og tage imod skigæster - i 2017. Placeringen

kan ses i forhold til ”det gamle anlæg i bunden af

modellen. Det skal rives ned, når ”bakken” kører.

FESTARRANGEMENTER

Helstegt pattegris

m. flødekartofler, salat, pastasalat, brød og smør.

F.eks. 40 pers. 5.400,-

Kok kan medfølge - få et tilbud.

Dansk 3-retters festmenu

Forret: Rejecocktail. Hovedret: Oksesteg m.

flødekartofler. Dessert: Islagkage

pr. person 160,-

Græske retter.

Sammensæt selv din menu - ring - eller kig ind.

Fra 120.- til 169,-

Ovenstående er forslag - Har du specielle ønsker

til din festmenu - så ring eller kom forbi og tal med

os, så du kan få et godt tilbud på menuen til en

vellykket fest.

Vi kan stille med serverings- og

oprydningspersonale.

Melsted Torv, Melstedvej 21 • 2770 Kastrup

Tlf.: 32 50 50 10. Bestillinger modtages alle dage fra kl. 10

Åben mandag-fredag kl. 10-19.

Vi har

smørrebrød,

platter, lune

retter, sandwich

(flæskesteg

og kylling),

frikadeller og

blandede salater.

TILBUD

Rosteri-grillede kyllinger:

½ grillkylling

m. flødekartofler ell. salat 65,-

Vi laver også festmenuer op

til 250 personer.

Ring og få et tilbud.

Små selskaber eks. begravelser i vort

nye lokale op til 30 til 35 personer.

Eksempel 3 stk. smørrebrød, wienerbrød

og kaffe ad libitum 65,- Øl og vand

efter forbrug

Andre muligheder - hent brochure

TILBUD TIL

PENSIONISTER

Dagens ret • Hent vores

uge- og månedsmenu

Gratis udbringning • kun

for pensionister

Ring og få en aftale med os

3250 5010 fra kl. 10.00

Tårnby bladeT aPrIl 2013 19


Æresmedlem hos spillemændene

Ved generalforsamlingen hos

Bordinghus Spillemænd blev

karl Madsen hædret som spillemændenes

første æresmedlem.

Karl kommer altid med et godt

humør, en positiv indstilling og er

altid villig til at hjælpe. Karl har

bestridt de fleste poster hos spillemændene,

formand, musikleder,

forsanger på deres skålviser. Han

er et forbillede for det sociale

samvær og det har han været i 24

år, så det var med stor glæde, at

20 Tårnby bladeT aPrIl 2013

SundhedsCenter Tårnby

formanden Kurt Johansen kunne

tildele Karl denne hædersbevisning.

Andre beslutninger

På generalforsamlingen blev det

endvidere besluttet at optage passive

medlemmer. Spillemændene

tror de kan få gavn af hinanden,

selvom man ikke direkte er orkestermedlem.

I orkestret er der lige

nu 17 aktive amatørmusikere, så

der er godt fyldt i Bordinghus på

øvedagene om torsdagen.

Løbetræning

- kom i form til Tårnbyløbet 2013

SundhedsCenter Tårnby præsenterer i

samarbejde med Amager Atletik Club et tilbud til

dig, som gerne vil i gang med at løbe.

2 måneders gratis medlemskab af

Amager Atletik Clubs motionsløbehold

For absolut begyndere og let øvede

Vi løber hver onsdag kl. 18.00 og

hver lørdag kl. 10.00

Første gang er onsdag den 3. april

Mødested: Tårnby Stadion – Gemmas Alle

Tilmelding ved fremmøde

Mulighed for bad/omklædning

www.amageratletik.dk

Th Bordinghus Spillemændenes

nye æresmedlem. Tv. formand

for Bordinghus Spillemændene,

Kurt Johansen

Spillemændene er i fuld gang

med forberedelserne til musikstævnet

til efteråret, som i år bliver

søndag 17. november i aulaen

på Skottegårdsskolen. Dermed

håber man at kunne tilgodese

behovet for tilhørerpladser og at

kunne begrænse arrangementet

til en enkelt dag.

A-busser

hele døgnet

Det er blevet nemmere og

hurtigere at komme hjem om

natten i Storkøbenhavn. Abusserne

kører hele døgnet,

og i weekenden vil busserne

køre hvert 20. minut på centrale

strækninger.

Movia forventer en passagervækst

på 20 procent i

forhold til passagertallet på

de nuværende 80’er N-linjer -

svarende til ca. 200.000 passagerer

pr. år.

I weekenden kører Abusserne

hvert 20. minut på

de centrale strækninger. På

hverdage kører busserne hver

halve time.

På A-linjerne køres der på

hele ruten om natten, men

med lavere frekvens i enderne.

Det betyder, at der f.eks.

kun vil være timedrift på linje

5A fra Sundbyvester Plads til

Lufthavnen.

De sædvanlige natbusser

nedlægges. Linje 81N

bevares, men skæres ned i

driftsomfang på den centrale

strækning (der betjenes af

linje 5A), samt omlægges i

City til at betjene Kgs. Nytorv

– Gothersgade – Bremerholm

(som linje 350S).

Der er gået ged i Cirkus Baldoni

Vind billetter til Danmarks mest

børnevenlige cirkus med Tårnby

Bladet. Se sidst i denne artikel

Ups! Der er gået total ged i programmet

for 2013 hos Cirkus Baldoni.

Endda masser af dem - altså

geder. Så er der også lige en herlig

flok frække hunde, internationale

topartister, morsomme klovner og

meget mere.

Alt sammen krydret med de

skæppeskøre skæve indslag, som

er kendetegnende for Cirkus Baldoni

og løven Leonardos friske

kommentarer.

Selvfølgelig er der også dygtige

artister, morsomme klovner

Konkurrence om

1. Præmie bestående af 4 billetter

inkl. popcorn til 1. Plads og 6 x2

billetter til 2. Plads.

Find spørgsmålet på www.

taarnbybladet.dk og mail/skriv

svaret til os, så vi har det lørdag

6. april kl. 11. Så ringer vi til dig

(husk telefonnummer) og fortæller

om du har vundet.

Se også reglerne for mail-svar

på vores hjemmeside.

Svarer du på brev eller kort, så

skal vi også have svaret i vores

postkasse senest lørdag 6. april

klokken 11.

Husk TB på

nettet

www.

taarnbybladet.dk

og ikke mindst den frække løve

Leonardo, som finder på nye indfald

år efter år. Sidste år så han

sig lækkersulten på publikum, så

ungerne hvinede – af fryd.

- Vi byder blandt andet på det

ypperste inden for adagio, en disciplin

inden for akrobatik. Et imponerende

håndstandsnummer

med tricks, der ikke tidligere har

været vist i Danmark, fortæller

Thessa Daniella fra Cirkus Baldoni.

- Oplev klirrende sabelbalance,

svingende hula hoop, hoppende

kæmpeballon og skønne, skøre,

skæve indslag i rigtig Baldoni

stil som eksempelvis eksotisk

mavedans med en ildslugende

direktør.

Forestillinger:

Dragør søndag 7. april kl. 15

Tårnby (cirkuspladsen ved

Ugandavej) mandag 8. og tirsdag

9. april kl. 17.

Billetter købes eller bestilles

www.baldoni.dk/billetter3.asp

eller reserveres på 2086 6010,

ÅRETS TEMA: PARAFRASE - EN FRI FORTOLKNING AF EN ANDEN

KUNSTNERS VÆRK

For 21. år i træk åbner vi op for forårsudstilling,

hvor vores kreative billedkunstnere udstiller deres værker.

Lørdag 4. maj - 5. maj 2013 fra kl. 13 - 16 begge dage.

Kom til vores fernisering, få en god oplevelse og

lidt til ganen, lørdag 4. maj 2013. Fri entré

hverdage kl. 9 til 14

Billetter hentes og kan købes

i løssalg ved cirkuskassen 1 time

før forestillingen. Bemærk, vi tager

ikke Dankort i cirkuskassen.

spanger

Udstilling foregår i Tårnbyskoles festsal, indgang fra Englandsvej 290 eller

Sneserevej 10. (300m fra Tårnby station/Tårnby Torv).

www.taarnbymalerne.dk

Tårnby bladeT aPrIl 2013 21


22 Tårnby bladeT aPrIl 2013

TG og pigeskole i Indien nu venskabsskoler

En lille gruppe elever og to lærere

besøgte i februar 2013 en

pigeskole i Mumbai

Af Mie , Naja og Mette

Tårnby Gymnasium

Besøget var et led i forberedelserne

til et forløb i almen studieforberedelse.

Det blev en fantastisk

oplevelse, hvor eleverne blev

præsenteret for traditioner, kulturer

og musik fra mange egne af

Indien. Besøget var så udbytterigt,

at Tårnby Gymnasium og pigeskolen

besluttede, at de skulle være

venskabsskoler.

I det tætpakkede program, kom

eleverne også til Pune, hvor de

så, hvordan man med få midler

kan gøre en utrolig indsats i organisationen

Sahara Aalhad, der forsøger

at hjælpe de mest udsatte i

det indiske samfund.

Organisationen har sat sig for

at sprede budskabet om HIV, aflive

fordomme og yde behandling.

Kontakten mellem Tårnby

Gymnasium og Sahara Aalhad er

skabt gennem Dansk-Indisk Børnehjælp.

Sahara Aalhad er en organisa-

tion med base i Pune, der arbejder

med misbrugere, smittet med HIV

og AIDS. Organisationen arbejder

med at give smittede den tryghed,

de mangler - og med at brødføde

de syge, så medicinen kan få lov

til at virke optimalt.

Fordomme om HIV og AIDS

Sahara Aalhad er en af få organisationer

i Indien, der tager

Eyelash extesion i hele april

måned 398.- kr.

(testet og ce godkendt lim )

Ryg, nakke og

hovedbundmassage. 200.- kr.

Nyd massagen i en varm og

beroligende atmosfære.

Bliv forårsklar med smukke bløde ben

Voks fra knæ og ned med

lyconvoks 200.- kr.

Saltværksvej 84,

2770 Kastrup

Tlf.: 2713 1311

Eleverne fra Tårnby Gymnasium og fire kvindelige patienter samt

en medarbejder på Sahara Aalhads center i Pune.

problemstillingen omkring diskrimination

op og gør noget alvorligt

ved den. Sygdommen HIV

forbindes med urene mennesker,

og selvom forskning viser, at man

sagtens kan leve et normalt liv

med HIV, så har tabu omkring

emnet gjort det svært for folk i

Indien at forstå dette.

Sahara Aalhad kæmper også

med at sprede budskabet om

Et smukt smil

er mere end forfængelighed

blodtransfusion og faren ved smitte.

Derfor har Sahara Aalhad taget

kampen op, og har lavet et “dropin-center”

for narkomaner. Det er

ikke et rehabcenter, men et sted,

der arbejder med harm reduction,

således at stofmisbrugere, der er

udsat for at blive smittet med HIV,

kan få nye kanyler og dermed

undgå blodtransfusion.

• Overenskomst med alle kommuner

• Gratis uforbindende konsultation og tilbud

• Eget laboratorium

KONSULTATION

Mandag - torsdag kl. 8 - 16 Fredag kl. 8 - 12

Onsdag kl. 8 - 18 eller efter aftale

TANDTEKNIKER

KIM RASMUSSEN

Aut. klinisk tandtekniker

Tårnby Torv 7

32 50 08 50

www.tandtekniker.dk

.... det er

livskvalitet!

Der skal bare et godt øje til for

at finde gevirer fra spidshjorte og

fuldskufler

Af naturvejleder, Rikke Mortensen, Tårnby Naturskole.

naturen kan være et sandt skatkammer og

især i denne tid og frem til starten af maj,

hvor dådyrenes hanner, dåhjortene, smider

Mundus Tintinabuli

Søren Bjældes Verden

kastrupgårdsamlingen · 21.03—02.06 2013

deres gevir.

At finde kastestænger er utroligt spændende

og hver kastestang har sin historie.

dåhjorten taber sit gevir en gang om året,

dvs. geviret løsner sig nede ved roden og

hjorten taber det. det sker ofte i forbindelse

med, at dåhjorten springer over en kanal og

lander, eller den går igennem et krat.

Hvis du er heldig og har øjnene med dig,

Noget at gå til i april og maj

Find kastestænger i naturens skatkammer

Held og lidt viden om, hvor

der er størst gevinstchance

for at finde gevirer er gode

egenskaber i jagten på de

omkring 500 gevirer, som

ligger og venter i terrænet

på Vestamager. Man må

godt tage fundene med

hjem. God jagt.

kan du være heldig at finde et gevir efter en

dåhjort. det kaldes for en kastestang - men

du skal være hurtig - den bliver nemlig hurtigt

ædt af især mus, der sætter stor pris på

et kalktilskud til kosten. ligesom os mennesker,

har mus også brug for kalk til eksempelvis

deres knogler.

Dog ikke fra fødslen

når en hjortekalv bliver født, har den ikke

gevir - men i løbet af hannernes første leveår

vokser et lillebitte gevir ud, der som oftest

ikke består af andet end to små ender. en

hjort med to spidse ender kaldes for en spidshjort.

et fuldt udviklet gevir kaldes for en

fuldskuffel og det får dåhjortene typisk når de

er omkring fire år.

det er allerede i juni, at et nyt gevir vokser

ud. Mens det vokser, er det nye gevir omgivet

af en blød, fløjlsagtig hud, som man kalder

for basten. basten er fuld af blodårer, som tilfører

næring til geviret, mens det vokser ud.

At finde en kastestang på Vestamager er

det perfekte krydderi på en tur i det grønne

for både store og små. Men husk, det er en

stor oplevelse for alle at finde en kastestang,

så nøjes med den ene.

Det hedder de

denne tabel kan give lidt overblik over

dåhjortens gevirer:

dåhjortens alder navn

Første leveår Spidshjort

andet leveår Stanghjort

Tredje leveår Halvskuffel

Fjerde leveår Fuldskuffel

Tårnby bladeT aPrIl 2013 23


24 Tårnby bladeT aPrIl 2013

Noget at gå og lytte til i april Bibliotekerne tilbyder i april og maj

Der er gang i et ungdommeligt musicalsamarbejde,

når Musikskolen med

swingmusik af HOT, koreografi, skuespillere

og sangere, suppleret med unge

fra Ungdomsskolen og dekorationer,

makeup og kostumer fra Produktionsskolen

Fabrikken, opfører Radio Memories

i Kastrup Bio.

Ung musical med gamle sange

Unge tager musikalsk fat på historien

før og under 2. verdenskrig

Tårnby Kommunes Musikskole med hjemsted

på Kulturzonen har efterhånden lang tradition

for, at bringe elevernes talenter i spil i en

storstilet forårsmusical i Kastrup bio. Sidste

år blev musicalen lavet sammen med Tårnby

Ungdomsskole og i år er også Tårnby Produktionsskole,

Fabrikken, blevet en del af det

efterhånden omfangsrige samarbejde.

Michael Christensen, leder på Kulturzonen,

glæder sig til det færdige resultat.

- når forestillingen løber af stablen, er der

brugt timevis af kræfter på indstudering af

dansetrin, sang, replikker, musik, kulisser og

kostumer.

- alle sejl er sat til, når tæppet går til

første forestilling. Et flot bevis på godt samarbejde

mellem de kulturelle aktører i byen,

I disse dage summer der af travlhed på både Kulturzonen, Ungdomsskolen og Produktionsskolen.

Unge mennesker fra hele Tårnby er nemlig i gang med forberedelserne

til årets musical. En forestilling med det første og største samarbejde Tårnby

har set. Til venstre ses kor og solister i gang med at indstudere stemmerne under le-

Musikalske billeder fra krigstiden

siger han.

Mens Ungdomsskolen udvikler manuskript

og står for skuespil og instruktion, leverer

Musikskolen sang, dans og et stort swingorkester

og som noget nyt bliver nogle kostumer

og kulisser i år produceret af Produktionsskolens

elever, der også ordner hår og

make-up på de optrædende.

Alvorligt emne

Forestillingen i år hedder ’radio Memories’ og

bliver musikalske tilbageblik fra tiden før og

under anden verdenskrig.

Forestillingens idémager, Sibeal Hill, forklarer

om emnet for forestillingen:

- Forestillingen radio Memories tager jer

på en musikalsk rejse til forskellige lande før

og under anden Verdenskrig, blandt andet

USa, Tyskland og danmark.

- det rummer et bredt spektrum af udtryk

fra det komiske til det barske og triste. I kan

glæde jer til at høre nogle af de mest kendte

klassikere fra krigstiden og swing-æraen med

alt fra liva Weel til The andrew Sisters.

Spilletider og billetter

’radio Memories’ spiller i Kastrup bio

lørdag 13. april kl. 18.30 og søndag

14. april kl. 16.00.

billetter kan købes på www.kastrupbio.

dk, i Kastrup bio og på Tårnby Hovedbibliotek.

Se mere på www.kulturzonen.net

delse af Trygve Dreijer, der ligeledes er dirigent for koret Nordlys, der også medvirker

i forestillingen. Til højre herser koreograf Sibeal Hill med finpudsning af koreografien.

Desuden medvirker Swingorkesteret, også kendt som HOT (Harmoniorkester Tårnby)

og dirigeres af Carsten Larsen.

KOM STÆRK UD AF DIN ANGST

Foredrag ved Lizl Rand

Journalisten og psykoterapeut

lizl rand er aktuel

med bogen Kom stærk ud af

din angst.

bogen og foredraget er

en meget ærlig og livsbekræftende

beretning fra en

kvinde med succes

udenpå og stor angst

indeni.

250.000 danskere

lever med angst. det

er så mange, at man

kan kalde angst for

en folkesygdom.

Hvad angst kan få

af uhyggelige konsekvenser,

har lizl rand

prøvet på sin egen

krop. I dag er hun fri

af angsten og fortæller helt uden omsvøb om,

hvordan hun har arbejdet sig fri af angst og

tilbage til livet.

Mandag 8. april kl. 19. Vestamager Bibliotek.

Billetter købes på tlf. 3251 1495

eller via www.aof-amager.dk.

Billetpris: 60 kr.

LITTERATURCAFÉ

Vivi Strunge lind og lise lotte larsen fortæller

om et udvalg af sæsonens nye bøger og

andre gode læseoplevelser, de har haft.

du må meget gerne selv medbringe en bog

og dele en læseoplevelse med os andre, men

du er også velkommen til bare at møde op

og lytte.

Vi serverer kaffe og te til litteraturcafeen.

Tirsdag 9. april kl. 19.00 på Bibliotek Vestamager.

FORDI DU SKAL

Kærlige spark fra skolelederen Lise Egholm

lise egholm er ikke

bange for at sige

”du skal” i stedet

det typisk danske

”du må”, og hendes

holdninger og

måde at arbejde på

har altid vakt opsigt

i debatten om

skole- og integrationsspørgsmål.

rådmandsgade

Skole på nørrebro

er en multikulturel

skole, hvor ca.

¾ af eleverne er tosprogede. der har lise

egholm i mange år været skoleleder - et job

med store udfordringer, men hun har gjort

det på sin egen måde – og med succes. På

hendes skole er der plads til alle, og modsat

tendensen på andre folkeskoler flytter de

etnisk danske elever ikke mere over til privatskoler.

Kodeordene for lis egholm er de tre K´er:

kys, krav og kommunikation. enkle og forståelige

begreber, som er kernen i skolens

pædagogik. børnene har brug for kærlighed,

der skal stilles krav til både elever, forældre

og personale, og det er meget vigtigt at gå

i dialog med forældrene om skolens og det

danske samfunds normer.

lise egholms arbejde på rådmandsgade

Skole er ikke kun blevet kendt i skolekredse.

I 2007 fik hun årets Integrationsprisen, og

i 2011 blev hun kåret som årets leder af ledernes

hovedorganisation.

Torsdag 11. april kl. 19.00 på Tårnby Hovedbibliotek.

Billetpris: 30 kr.

Forfatteraften

Mød CHRISTIAN JUNGERSEN

Christian Jungersen har lige modtaget læsernes

bogpris 2013 for bogen ”du forsvinder”.

den vandt foran 9 andre nominerede danske

bøger, udgivet i 2012.

Succesforfatteren Christian Jungersen,

er aktuel med sin tredje

roman du forsvinder. Hovedpersonen

Mia bliver sat

i et stort moralsk dilemma,

da hendes mand forandrer

personlighed efter en hjerneskade

og samtidig begår

økonomisk kriminalitet.

romanen er spændende

som en krimi, men rummer

samtidig store filosofiske

dybder. er noget menneske andet og mere

end sin hjerne? Hvis vores personlighed og

alle vores valg afgøres af hjernens kemi,

hvordan kan vi så være ansvarlige for vores

handlinger?

Christian Jungersen leverer et foredrag,

der er både underholdende og giver stof til

eftertanke. Jungersens forrige romansucces

Undtagelsen lå på bestsellerlisten i 1½ år.

Tirsdag 16. april kl. 19.30. Tårnby Hovedbibliotek.

Billetter købes på tlf. 3251 1495 eller via

www.aof-amager.dk. Billetpris: 60 kr.

DELEBØRN I TRIVSEL - hvad skal

der til?

Foredrag ved Charlotte Berg

”Står du foran eller midt i den svære skilsmisse?

Ser du med en smule frygt frem

imod de mange udfordringer, denne livskrise

medfører - både for dig selv følelsesmæssigt,

men også i samarbejdet med din tidligere

partner omkring jeres fælles børn? eller er du

allerede dér, hvor konflikter og dårlig kommunikation

har hobet

sig op mellem dig og din

eks og gjort det svært at

tage gode beslutninger

på jeres børns vegne? Så

kan du i dette foredrag få

glæde af Charlotte bergs

metoder og værktøjer til

det gode samarbejde om

børnene.

Charlotte berg er

coach og har udgivet to bøger Skilsmissen –

det gode samarbejde er et spørgsmål om vilje

(2008) og e-bogen Skilsmissen – lær at samarbejde

om børnene på en god måde (2013).

Onsdag 17. april kl. 19. Tårnby hovedbibliotek.

Foredraget er arrangeret af Charlotte berg i

samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker.

KIERKEGAARD FOR BEGYNDERE

Foredrag ved Knud Michelsen

livet er ikke for

begyndere – og

alligevel kastes vi

ved fødslen helt

uforberedte ud i

det. Kierkegaard

er heller ikke for

begyndere – og

alligevel er vi

nødt til at læse og beskæftige os med ham.

Om nogen vidste han, hvor svært det kunne

være at finde ud af, hvordan man skulle leve,

og netop derfor kan han stadig hjælpe os

med at finde ud af det.

den 5. maj 2013 er det 200 år siden, Kierkegaard

selv blev kastet ud i livet, og det

markerer vi med et foredrag, der former sig

som en introduktion til hans forfatterskab.

lektor Knud Michelsen underviser til daglig

i filosofi på Virum Gymnasium. I sit foredrag

lægger han vægt på de sider af forfatterskabet,

der særlig har interesse for os i dag og

giver et bud på, hvorfor Kierkegaard stadig

kan inspirere og udfordre os. der forudsættes

intet andet end nysgerrighed og et åbent

sind. det er – som sagt – Kierkegaard for

begyndere.

Tirsdag 30. april kl. 19. Tårnby Hovedbibliotek. Billetpris

30 kr.

Bibliotekernes åbningstid i

sommerhalvåret

Fra 1. maj går bibliotekerne over til sommeråbningstid.

Frem til 31. august vil Tårnby Hovedbibliotek holde

lukket om søndagen.

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag: Kl. 9 – 20

Fredag Kl. 9 – 17

Lørdag Kl. 9 – 15

Søndag 1. sept. – 30. april Kl. 9 – 15

åbningstiderne på Vestamager bibliotek er

uændrede.

Billetter og info

Billetter til bibliotekernes arrangementer kan hentes

en uge før arrangementsdatoen på det respektive

bibliotek.

Som udgangspunkt er de omtalte arrangementer

gratis.

Hvor dette IKKE er tilfældet står det angivet ved arrangementet.

De kan også bestilles på bibliotekernes telefon. Det

koster fem kroner i gebyr.

Hovedbiblioteket, Kamillevej, 3246 0520

Filial Vestamager, Ugandavej, 3253 5499

Tårnby bladeT aPrIl 2013 25


26 Tårnby bladeT aPrIl 2013

Noget at se på i april og maj Noget nogen oplevede i marts

Velkommen til Søren Bjældes verden!

Af: Mette Sandhoff Mansa,

Kastrupgårdsamlingen

Udstillingen Mundus Tintinabuli

– Søren bjældes verden er nærmest

en totalinstallation. det er

som at træde ind i en tegneserie

– et fantasiunivers bestående af

træsnit, tuschtegninger, skitser

og kæmpemæssige fabeldyr udskåret

i træfinér.

der er montrer med stabler af

skitsebøger, lerfigurer, trykplader

og fotografier fra studie- og

arbejdsrejser rundt omkring i

verden. langs et par vægge

ligger to såkaldte ”leporelloer” –

udfoldelige bøger i metermål. det

er eksempler på Søren bjældes

dagbøger, der er en måned på

hver rulle. Her tegner og fortæller

han med sin personlige streg

og ligefremme sprog om livets

små og store begivenheder, tan-

ker, oplevelser, glæder, sorger og

bekymringer.

Søren bjælde bor og arbejder

i Jelling. Han er uddannet kemiingeniør,

men blev kunstner

fordi han ikke kunne lade vær’.

Hans passion for at tegne med

tusch og pen begyndte allerede

som barn og meget tidligt lærte

han at skære figurer i træ, men

til forskel fra så mange andre

er han aldrig holdt op med det.

Tegneserier som anders and og

Tintin har gennem tiden været

hans store inspiration, men også

tidlige middelaldertræsnit, gamle

danske kalkmalerier, indiansk

kunst, persisk bogkunst og især

japanske træsnit interesserer

ham.

Træsnittene er Søren bjældes

force. Hans udgangspunkt er

hans tuschtegninger. de scannes

ind på computer og farvelægges

digitalt. Tegningen projiceres

over på træstokken, skæres fri

og trykkes på japanpapir. der er

tale om en rigdom af farver og

Udstillingen Mundus Tintinabuli og Søren Bjælde fik inspirerende ord med fra kunsthistoriker

Signe Jacobsen. Foto: Ivan Givskov.

derfor mange trykgange, f.eks.

har Frokost på Inishmore været

igennem 12 trykgange for at

ramme netop det udtryk, som

kunstneren har ønsket.

Status fra Ungdomsskolen

Muya-thai og japansk har været på

årets skema - og var populære fag

Tårnby Ungdomsskole har rundet endnu en

forrygende sæson af. det har været en sæson

med masser af engagerede unge og spændende

arrangementer. de klassiske ”boglige”

fag som dansk, engelsk og matematik har

som sædvanlig været et hit, men også nye

satsninger som eksempelvis muay-thai og japansk,

har vist sig at falde i de unges smag.

Udstillingen kan opleves på Kastrupgårdsamlingen frem til søndag 2. juni. Søren

Bjælde har en hjemmeside, som viser meget mere om hans fantastiske verden.

www.bjaelde.dk . Foto: Ivan Givskov.

der er en stor grad af selvbiografisk

stof i Søren Bjældes

kunst og giver man sig tid, vil

man kunne opleve, at den har

mange lag. Hans fabulerende og

legesyge kunst er for alle - uanset

alder, men hvad der umiddelbart

virker som en munter

verden, skal ikke forveksles med

overfladisk munterhed. For Søren

bjælde er lykke ikke

en selvfølge – alvor,

uro og angst lurer under

overfladen i hans

kunst, såvel som i et

virkeligt menneskeliv.

I et hjørne af udstillingen

er opstillet

en lille biograf, hvor

interesserede kan se

små film, der viser

Søren bjælde arbejde

med forskellige kunstneriske

processer.

blandt andet kan man

følge ham under op-

Andre populære arrangementer som filmmarathon,

klassefester og Talent Tårnby har

virkelig fået de unge ”ud af fjerene”.

Selvom aftenundervisninger nu holder en

lang sommerferie, betyder det bestemt ikke,

at der er stille på skolen. nu ser vi frem

mod blandt andet teaterkoncerten radio Memories,

som er et stort samarbejdsprojekt

mellem Ungdomsskolen, Kulturzonen, Musikskolen,

Fabrikken og Kastrup bio. det kan

opleves i Kastrup bio 13. og 14. april.

sætningen af et kæmpemæssigt

insekt, der er ”tegnet” på gulvet

med udskårne stykker træ. Til

udstillingen er desuden udgivet

en rigt illustreret, farverig og helt

igennem original bog, designet

af Søren bjælde og med tekst af

mag.art. Signe Jacobsen.

derudover er der english House for 7. og 8.

klasserne i maj og Historieløb i juni. noget

andet vi glæder os meget til, er når 3 af vores

Talent Tårnby-vindere skal optræde på

Plænen i Tivoli 6. maj.

Vi starter op igen, når sommeren går på

hæld, nemlig tirsdag 17. september.

Samler ind til værktøjskassen

Lærerstuderende er i praktik på

Tårnby Naturskole

Af Sascha Jørgensen og Mette Montell,

lærerpraktikanter fra Blaagaard Seminarium

allerede ved døren bliver vi budt varmt velkommen

– af balder, der står og logrer med

halen.

naturskolen emmer af varme, åbenhed og

indtryk. næsen vipper lidt, det er tid til, at

musene skal skiftes.

Hvad er det, vi kan høre? Små kyllinger

pipper. Hov vi fornemmer en bevægelse, og

der i hjørnet, ruller korn-snogen sig ud af sin

sammenrullede position, fordi nu er den vist

lidt sulten.

Øjet fanger noget i loftet og deroppe under

kippen, breder en ørn sine store vinger ud,

som fløj den hen over hovedet på en. Den er

dog udstoppet, men sagen er, at her på naturskolen

får man vakt alle sine sanser til det

yderste. Og det var bare inden døre.

Tilbuddene er mange, og vi – to voksne

lærerpraktikanter fra blaagaard Seminarium

- går fuldstændige paffe rundt, og suger det

hele til os. Her på naturskolen kan vi gøre alt

det, der ikke lige er mulighed for i et almindeligt

klasselokale.

Omgivelserne, stemningen og de fantastiske

dygtige ansatte er alle med til at iscenesætte

en dag, der ikke er som de andre. Vel

at mærke for os, der kommer på besøg.

Natur og teknik

Grunden til, at vi anmodede om at komme

netop herud i vores praktik, er faktisk ikke

bare en, men flere. Først og fremmest læser

vi Natur/Teknik med henblik på at undervise i

dette fag i folkeskolen fra 1.- 6. klasse.

Det er geografi, biologi, fysik og kemi samlet

i et fag, der skal forberede eleverne til at

have fagene enkeltvis i udskolingen.

dette fag appellerer særligt til at gøre,

føle, røre sig, bruge alle sine sanser, imens

man lærer om teorien. For at afprøve dette

fuldt ud er netop naturskolen det rette sted

for os, der gerne vil bringe disse elementer

ind i vores undervisning.

Samtidig mødes vi her af nogle meget entusiastiske

naturmennesker, og bare det at

udvise et engagement for sit fag, er mange

gange motivation nok for andre til at lytte

efter og til selv at få lyst til at lære. Vi har

lyttet meget efter i disse uger, og har særligt

lært en masse om den didaktiske side af

sagen.

Entusiasme og formidling

For ét er at have en teoretisk viden om et

emne, men den store kunst er formidlingen.

at få børn til at blive interesseret og fastholde

dem interesseret i et emne er ikke

ligetil, særligt ikke i et moderne samfund,

hvor alting går stærkt og mediernes udbud er

mangfoldige.

På naturskolen har vi dagligt set de ansatte

udføre denne svære kunst med en motiverende

naturlighed.

For os har det været en informativ periode

på flere planer. Vi er meget glade for, at der

har været flere klasser på besøg, som har

været interesseret i vores fugledag med kikkert,

se på næb og fjer, samt lave en foderkogle

til at tage med hjem enten på skolen

eller i egen have. det har været så hyggeligt

og lærerigt at se, hvordan eleverne lærer ude

i naturen.

desuden har vi fået rigtige mange ting

med hjem i vores egen værktøjskasse ved at

observere de inspirerende ansatte på naturskolen.

Så når vi afslutter i næste uge, så siger vi

dem et stort tak, men håber også, at vi siger

på gensyn – enten med vores egne klasser en

dag eller i en anden forbindelse.

Skrevet 23. marts 2013.

To lærerpraktikanter sig på tak og gevir for opholdet

på Naturskolen.

Tårnby bladeT aPrIl 2013 27


28 Tårnby bladeT aPrIl 2013

Noget at gå til i april og langt ud i fremtiden

Tøserne og Vildrosen fortsætter

lidt endnu på Plyssen

Tøserne og Vildrosen afløses af

dukkestue på Plyssen i april

bente andreasen udstiller glas- og kunstgenstande,

malergruppen Vildrosen og en

flok glade SAS-kvinder, som kalder sig Ama’

Tøserne, udstiller malerier og elever fra ninna

Feldvoss’ to tegne- og akvarelhold fra aOF

viser vinterens arbejder. disse fortsætter til

og med 14. april.

Fra 20. april udstiller Christa dahl, Gerda

rasmussen, Karin nielsen og åge Jakobsen.

Christa dahl (foto

tv.) udstiller fotografier

fra Brügge, Berlin

og Gran Canaria.

Fotografierne er meget

varierede. lysets

virkninger, billedkomposition,

stoflighed er

elementer, som hun

lægger særlig vægt

på. Hun er god til at optage grafiske detaljer,

som man ikke selv ville have

fået øje på.

Gerda rasmussen udstiller

billedrammer med

figurligt indhold, bl.

a. er der også plads

til forskelligt nips på

reolerne. en oplevelse

for både store og små,

i anledning af Søren

Kirkegaards 200 års

fødsel er flere af de

små bøger markeret

Gerda Rasmussens rammer er både nye og gamle,

runde/firkantede og opbygget som reoler med bitte

små bøger.

med tekst af hans forskellige værker.

Karin nielsen udstiller en dukkestue med

køkkener og andre køkkenting og åge Jakobsen

udstiller foto fra San Francisco i anledning

af SAS genoptager flyvninger til San Francisco.

da Plyssen holdt fernisering og loppemarked

i marts havde udstilingen mere end 400

gæster på en weekend. noget af en rekord.

Underholdning

Søndag 14. april kl. 14. Ullerup Line-Dancers.

Søndag 28. april kl. 14. Højdevangskoret.

Søndag 5. maj kl. 14. med Pilehavekoret.

Tilbud til organisationer,

som bruger naturens

rum

naturcenter Vestamager spiller en stor

rolle i at gøre naturen og de rekreative

tilbud på hele Vestamager almindelig

kendt. I vinterens løb er der sket store

forandringer på naturcenteret, idet der nu

er skabt en større enhed, som vi kalder

Friluftshuset.

Frilufshuset er blandt andet tænkt som

”talerør” for Vestamagers mange interessenter,

idet mange forskellige organisationer

har mulighed for at bruge platformen

til at afholde egne offentlige arrangementer

på Vestamager og holde møder,

hvor det har tilknytning til Vestamager.

Offentlige arrangementer kan annonceres

via Udinaturen.dk, på naturcenterets

hjemmeside, Facebook og opslag ved

Friluftshuset.

Friluftshuset tilbyder desuden information,

naturformidling og udleje af cykler

og friluftsgrej, salg af brænde m.m. –

service som meget vel kan tænkes ind

i arrangementer, som I udbyder. naturstyrelsen,

Tårnby Kommune og projektet

amager Skovhjælpere er ansvarlige for

driften af Friluftshuset og for at inddrage

Jer i planlægning og forberedelse af aktiviteter

på Vestamager.

Vi planlægger pt. aktiviteter for det

kommende år. nye aktiviteter kan løbende

slås op. lokale, nationale og internationale

eventdage, som arrangeres af

forskellige organisationer sætter en del

af dagsordenen for de offentlige arrangementer.

F.eks. Fuglenes dag, Verdens

Sundhedsdag WHO, Tårnby Kulturnat,

Lystfiskeriets dag, Løb med Kræft, Naturens

dag, Cyklernes dag.

Vi håber I vil bruge stedet til at udbyde

Jeres offentlige aktiviteter, så kendskabet

til Vestamagers muligheder bliver udbredt

til flest mulige.

Kontakt skovløber/naturvejleder Rune

Kjærgaard lange på rukla@nst.dk , hvis I

ønsker at få noget på programmet.

Se i øvrigt www.

NaturcenterVestamager.dk

årsmødeT 2013

Postkassen dannede rammen om

et velbesøgt og veloplagt Årsmøde.

Formand John Jørgensen bød

velkommen til de 77 fremmødte.

En fyldig beretning og regnskab blev

godkendt. Men alt det kan du læse mere

om på vor hjemmeside.

To bestyrelsesmedlemmer, Aase

Marcussen og Merete Kaae, havde valgt

ikke at genopstille. Nye kræfter blev

valgt ind i bestyrelsen. Så velkommen

til Anja Povelsen og Susanne Nyberg.

En meget stor tak til alle fire lød det fra

formanden.

badminTon

Ole som med sikker hånd har styret

badminton afdelingen ønsker nu at

trække sig tilbage. Jobbet overtages af

Ivan Givskov. En stor tak til Ole for godt

arbejde.

CykelHoldeT

Lis har stået for mange gode oplevelser,

men ønsker nu at træde tilbage. En ny

struktur drøftes, når vi mødes 8. april.

Tak til Lis for godt arbejde.

svømning

Sæsonen slutter med sidste dag i

bassinet tirsdag 30. april. Vi springer i

vandet igen tirsdag 3. september 2013.

bowling suCCes

Tag en tur forbi

bowling-centret

en onsdag

formiddag

og se om du

kan finde en

parkeringsplads.

Vore bowlere

har indtaget

parkeringen og de

20 baner vi har

lejet. Fire timer,

fire hold og ca. 200 spillere. Jubel, hooks,

sved, bakskru, skæverter, strikes og points.

Tårnby LokaLafdeLing

Men frem for alt super godt socialt

samvær for både singler og ægtepar.

Damer og herrer.

Det er Poul der er ildsjælen bag hele

menageriet. Der skal jo være styr på det

hele. Tilmeldinger, hold opstilling og

økonomi.

Det er Pouls 8. sæson som primus

motor. Bowling er jo en vintersport og

denne sæson er ved at være slut.

Men Poul er allerede i gang med

planlægning af næste sæson, der starter

igen 4. september. Målet næste år er at

få endnu flere hen til bowling i centret

på Englandsvej.

Så tilmeld dig allerede nu, så vi igen

kan sikre os de gode banetider. Poul kan

kontaktes på tlf. 24 80 12 26

dragør golf på prøve

Vi har modtaget

en invitation fra

Dragør Golf Klub.

Klubben tilbyder

et besøg på

golfbanen. En

gåtur på de 18

huller, udspil med

golfkølle og jern,

putning og information om golfspil i

Dragør.

Der bliver mulighed for at tilmelde sig

Golf på prøve i tre uger helt gratis.

Golfklubben stiller instruktører og udstyr

til rådighed. Du får mulighed for at

afprøve dit talent for golfspillet.

Onsdag 24. april kl. 10.00. Tilmelding til

Bente Olofsen på tlf. 26 62 34 21.

Mødested er Dragør Golf klub.

Påklædning efter vejret. Deltagergebyr

kr. 50,00. Vi slutter dagen med et lille

traktement i klubhuset.

Se annoncen side 13.

syng med Tårnby koreT

Ældre Sagen og Tårnby Koret

gennemfører igen en sang aften.

Fællessang i Postkassen, der suppleres

med Korets egne sange fra et righoldigt

repertoire med vægten lagt på foråret.

Mandag 29. april 2013 kl. 19 i

Postkassen, Amager Landevej 71.

Tilmelding senest fredag 19. april

Ældre Sagens kontor Tlf. 32 52 05 16

Tårnby Korets kasserer Tlf. 25 78 87 11

Pris for deltagelse er kr. 50 som betales

ved indgangen. Der bydes på kaffe og

brød. Øl og vand kan købes til rimelige

priser.

geomuseum faxe

Heldagstur til museet på kanten af Faxe

kalkbrud.

Guidet tur i museet, tid på egen hånd

og evt. tur ned i kalkbruddet.

Formiddagskaffe ved bussen.

Frokostbuffeten indtager vi på

traktørstedet Gjorslev Bøgeskov. Buffet

er inkl. en genstand og kaffe.

Mulighed for en kort vandretur på 1 km

langs Hjerterute i Gjorslev Bøgeskov.

Fredag 24. maj 2013 kl. 9.30

Hjemkomst ca. kl. 17. Begrænset antal.

Tilmelding indtil 14. maj på Kontoret.

Kr. 490. Hav venligst lige penge med.

kommende arrangemenTer

den blå planet (Udsolgt)

Torsdag 4. april kl. 13

Cykeltur kulturZonen.

Mandag 8. april kl. 10

vandretur på fælleden.

Onsdag 10. april kl. 10

dragør golf klub.

Onsdag 24. april kl. 10

Tårnby koret.

Mandag 29. april 2013

geomuseum faxe

Fredag 24. maj 2013

ferie i stettin, polen.

Mandag 17. juni (5 dage)

Tårnby lokalafdeling

konTor kasTrupvej 324

Tlf.: 32 52 05 16

kontortid

Mandag til torsdag

Fra kl. 10.00 til 12.00

besøgstjenesten og kontakt til

bisidder er

Tirsdag fra 12.00 til 13.00

Hjemmeside

www.aeldresagen.dk

e-mail

aeldresagen.taarnby@mail.dk

Tårnby bladeT aPrIl 2013 29


30 Tårnby bladeT aPrIl 2013

1973-2013

Søndag 12. maj kl. 10.00

fejrer vi Korsvejskirkens

40 års jubilæum med

en festgudstjeneste og

efterfølgende reception.

Meget er sket i verden og

Danmark i den forløbne tid,

men et er sikkert: Igennem

de skiftende tider har

Korsvejskirken levet op til

sit motto: Hvor veje mødes

og veje opstår. Således har

det været og således vil det

blive ved med at være.

Dermed er vi inde ved

noget, der både er centralt

for den enkelte og for kirken

Aktiviteter- April

Korsvejstræf

Henning Nielsen

fortæller om

et ikke så lidt

kendt og elsket

fødselsdagsbarn.

I dag

er det H.C.

Andersens

fødselsdag.

Vi skal have

boller og

lagkage og lytte til en af kordegnens

yndlingshistorier.

Tirsdag 2. kl. 14.30

Gudstjenester

April

som helhed. For kristendom

handler om at være på vej.

Det har kendetegnet den fra

kirkens fødsel. Da de første

efterfølgere af Jesus skulle

beskrive sig selv, kaldte de

sig ikke kristne, vismænd

eller moralske supermænd.

De kaldte sig slet og ret

’Vejen’. De kaldte sig vejen,

fordi de havde fundet vejen

og var på vejen. At være

kristen er at være på vej.

Kom søndag 12. maj og

mød nogle spændende

mennesker, der har været

ansat ved kirken gennem

de sidste 40 år, og andre

som på forskellige måder

har nydt at komme

”Livets dans” – om bøn

I sorg og glæde har mennesker gennem

tiderne vendt deres opmærksomhed

mod Gud i bøn. Somme tider rækker

ord ikke. Vi vil denne aften sætte krop

på bønnerne.

For voksne, som har lyst til at fordybe

sig i den kristne tradition gennem lette

Søndag 7. kl. 10.00 1. s. e. påske Joh. 20,19-31 Herbst

Søndag 14. kl. 10.00 2. s. e. påske Joh. 10,11-16 Engberg

Mandag 15. kl. 17.15 Familiegudstjeneste Madsen/Herbst

Søndag 21. kl. 10.00 Konfirmationsgudstjeneste Eero/Herbst

Fredag 26. kl. 10.00 Konfirmationsgudstjeneste Herbst

Lørdag 27. kl. 10.00 Konfirmationsgudstjeneste Herbst

Lørdag 27. kl. 13.00 Konfirmationsgudstjeneste Herbst

Søndag 28. kl. 10.00 Konfirmationsgudstjeneste Eero/Herbst

Maj

Søndag 5. kl. 10.00 5. s. e. påske Joh. 16,23-28 NN

Torsdag 9. kl. 10.00 Kristi himmelfarts dag Mark. 16,14-20 NN

Søndag 12. kl. 10.00 Kirkens 40 års jubilæum m. reception Herbst

her til gudstjenester,

koncerter, minikonfirmandundervisning

eller andre

arrangementer. Vel mødt til

alle i sognet eller hvor I end

kommer fra. I mellemtiden

kan vi glæde os over, at

foråret nu endelig er godt

på vej!

Martin Herbst

cirkel- og kædedanse. Til musik fra

forskellige lande og traditioner.

Danseleder er afspændingspædagog og

teologistuderende Kamilla Bugge.

Tilmelding ikke nødvendig! Det koster

ikke noget at deltage!

Tirsdag 23. april kl. 19.30 – 21.30.

Taler Gud dansk?

– Migrantmenigheder en overset

minoritet?

Sogneaften om migrantmenigheder i

Danmark og vores holdning til disse

ved netværkskoordinator Birthe

Munck-Fairwood fra Tværkulturelt

Center på Østerbro.

Torsdag 18. april 19.30.

Aktiviteter - Maj

Med Gitte i det østjyske!

Korsvejstræf.

Sognepræst

Ane

LaBranche

fortæller og

læser op af

Per Højholts:

Gittes

monologer.

Gittes

enetaler til

veninden

Susanne

belyser på

en munter og

umiddelbar

måde livet i fattigfirserne – og

mon ikke vi i disse krisetider kan

nikke genkendende til mange af

monologernes stærke pointer? Tag den

østjyske ordbog og lattermusklerne

med, når vi skal høre Gittes

udprægede østjyske dialekt og møde

Per Højholts satiriske vinkel på

samfundsdebatten.

Tirsdag 7. maj kl. 14.30

Kontakt

Sognepræst Martin Herbst kbf.

Zinniavej 24 • 3250 6124/

3251 7410 (i kirken)

mthe@km.dk

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10-11.

Torsdag kl. 17-18.

Fredag er fridag.

Sognepræst Susanne Engberg

(præstevikar) • 3250 9369/

3251 7410 (i kirken)

se@km.dk

Mandag er fridag.

De 7 Dødssynder

Filmaftner 2013

Der er en tidløs relevans over

De 7 Dødssynder:

Frådseri, Grådighed, Lystsyge,

Dovenskab, Misundelse, Vrede og

Hovmod.

Fra antikken til moderniteten

formidler de nogle værdifulde

indsigter om de kræfter,

man møder på vej mod et ærligt og

oprigtigt liv.

Gennem en række moderne film vil

vi prøve at blive klogere på dem.

Næste filmaftener er:

Torsdag 11. april kl. 19.00.

Om dovenskab: Groundhog Day

Torsdag 2. maj kl. 19.00.

Om frådseri: Super Size Me

Alle er velkomne

- også selvom man ikke har været

med fra starten.

Martin Herbst

Kordegn Henning Nielsen

3251 7424 / fax: 3252 7124

hbni@km.dk

Kontortid på kirkekontoret: Mandagfredag

kl. 10-13.

Torsdag tillige kl. 13-18.

Sognemedhjælper Lone Madsen

3252 9834

lone@korsvejskirken.dk

Træffes efter aftale.

Påskefest

for børn og voksne

Programmet byder på:

Gudstjeneste med påskespil

fremført af kirkens dramagruppe for

børn, bibelsk inspireret børnevenlig

buffet og påskelege.

Mandag 15. april

kl. 17.15 –19.15

Det koster ikke noget at være med,

men af hensyn til traktementet vil vi

gerne bede om en tilmelding

senest torsdag 11. april kl. 11.00

på mail: lone@korsvejskirken.dk

el. telefon 3252 9834.

Værter: Børnemedarbejder

Lone Madsen og Martin Herbst.

Kirketjener Johnny Løndorf

3251 7835 / 4070 3955.

kirketjener@korsvejskirken.dk

Træffes i kirken mandag-fredag 8-12.

Menighedsrådsformand Tom Allan

3251 0506 / 2235 3222.

Kirketaxa

Hvis nogen har vanskeligt ved at

komme til og fra gudstjeneste og

møder, kan henvendelse ske til

kordegnen dagen før.

Kirkebil til søndag skal dog bestilles

senest fredag inden kl. 12.00.

Tårnby bladeT aPrIl 2013 31


32 Tårnby bladeT aPrIl 2013

TÅRNBY SOGNS KIRKEBLAD

Konfirmand Aktion 2013

Lørdag 9. marts var der Konfirmand Aktion i Tårnby Kirke.

Konfirmand Aktion er et landsdækkende arrangement, hvor

pengene går til nogle af verdens fattige lande. I år var det Myanmar og

Sierra Leone.

Meningen med projektet er selvfølgelig at støtte de pågældende

lande, men også at give konfirmanderne en fornemmelse af, hvad

kristendom vil sige i praksis. For ord gør det ikke alene, og selv

om de unge mennesker i dag er rigtig gode til selv at blande sig i

undervisningen med spørgsmål og kommentarer, så er og bliver det en

passiv tilgang til stoffet.

Det råder Konfirmand Aktion bod på. Her bruger de unge

mennesker både tid og penge på at lave ting og bage kager, der

kan sælges. Og de får en fornemmelse af, hvor få penge, der i

virkeligheden skal til for at sikre en ung mad og skolegang i verdens

fattigste lande.

Når pengene denne gang gik til Myanmar og Sierra Leone, var det

med den begrundelse, at landene længe har været i en opslidende

borgerkrig. Her kan kirken have en særlig rolle som formidler af fred

og forsoning. For uanset hvor svært det kan være at leve side om side

med tidligere fjender, så kan samfundet kun bygges op, hvis tidligere

tiders fjendskab heles. Her kan det kristne budskab hjælpe. Derfor

støtter Konfirmand Aktion de kristne kirker i de to lande.

Tak til alle konfirmander, forældre, de der har doneret ting til

loppemarked, og de, der mødte op på dagen for at støtte salget.

Ida Nielsen

Gudstjenester

April

Onsdag 3. Ældreeftermiddag 13.45 Woller

Søndag 7. 1.s.e.påske 10.00 Woller

Torsdag 11. Aftengudstjeneste 19.30 Nielsen

Søndag 14. 2.s.e.påske 10.00 Nielsen

Søndag 21. 3.s.e.påske 10.00 Hansen

Fredag 26. Bededag konfirmation 10.00 Nielsen

Fredag 26. Konfirmation 11.30 Nielsen

Lørdag 27. Dåbs-/børnegudstjeneste 12.00 Nielsen

Søndag 28. 4.s.e.påske, prædikant Gotfred Larsen 10.00 Nielsen

Maj

Søndag 5. 5.s.e.påske, konfirmation 10.00 Hansen

Søndag 5. Konfirmation 12.00 Hansen

Torsdag 9. Kristi Himmelfarts dag kirkekaffe 10.00 Nielsen

De ældres eftermiddag

Møderne finder sted i præstegårdens konfirmandstue, Englandsvej

330. Der serveres kaffe/te med hjemmebagt kage. Alle er velkomne!

Onsdag 3. april kl. 14.30. Pastor Woller fortæller om Per Barfod,

bedre kendt som P. Sørensen-Fugholm, og læser nogle af hans digte.

Kl. 13.45: Liturgisk gudstjeneste i kirken v/ pastor Woller.

Onsdag 1. maj kl. 13-20

De ældres eftermiddags skovtur ud i det blå. (Enkelte ledige pladser)

Plejehjemsgudstjenester

Gudstjeneste på Løjtegårdsvej

Torsdag 25. april kl. 10.30 ved pastor Woller. (Bemærk: den 4. torsdag)

Torsdag 16. maj kl. 10.30 ved pastor Woller.

Gudstjeneste på Irlandsvej

Fredag 19. april kl. 10.30 ved Ida Nielsen. Inden gudstjenesten synger

vi sammen med Aktiviteten fra kl. 10

For børn

Babysang ...

...er et tilbud til forældre på barsel. Vi mødes seks

torsdage kl. 11.00 i Tårnby kirke og synger børnesange- og salmer

med fagter og rytmik. Der er tre gange tilbage: 4., 11. og 18. april.

Nye hold starter igen til september. Tilmelding til Ida Nielsen på

idni@km.dk, eller 3250 4186.

Det er gratis at deltage i Babysang.

Børnegudstjeneste

Dåbsgudstjenesten lørdag 27. april kl. 12 vil være tilrettelagt for

mindre børn. Alle er velkomne, også selv om de ikke skal til dåb.

Netværksgruppen

Netværksgruppen er en gruppe, der

fortrinsvis består af enker og enkemænd.

Gruppen mødes efter aftengudstjenesten

som regel den 2. torsdag i måneden og

desuden til særlige arrangementer.

Vil du vide mere om gruppen, kan du

kontakte Ida Nielsen på 3250 4186.

Netværksgruppen mødes:

Torsdag 11. april kl. 19.30 til

gudstjeneste med efterfølgende kaffe i

konfirmandstuerne.

Tirsdag 23. april kl. 19.00 til lagkager i

Vestre Bygade 19.

Bemærk også at vi i april skriver op til

forårsmiddagen tirsdag 28. maj kl.18

ADRESSER • TELEFONNUMRE

Sognepræst (kbf) Andreas Woller

Englandsvej 330, 2770 Kastrup Tlf.: 32 50 01 14, fax: 32 50 77 14

e-mail: awo@km.dk Træffes mandag, onsdag, fredag kl. 11-12,

torsdag kl. 18-19 samt efter aftale.

Sognepræst Ida Nielsen

Vestre Bygade 19, 2770 Kastrup Tlf.: 32 50 41 86 e-mail: idni@km.dk

Træffes mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-11, torsdag kl. 17-18 samt

efter aftale.

Sognepræst Karsten Møller Hansen

Falhøj 24, 2770 Kastrup Tlf.: 32 51 01 75 (kontor)

Tlf.: 22 54 44 67 (mobil), e-mail: augustdemian@yahoo.dk

Træffes som regel på kontoret tirsdag og fredag kl. 10-11

samt torsdag kl. 17-18

Organist Poul Anders Lyngberg-Larsen

Priorvej 6,3.th., 2000 Frederiksberg Tlf.: 61 84 22 18, e-mail:

pall349@hotmail.com

For unge

FDF Korsvejen mødes på ”Grunden”, Gemmas Allé 100.

Kredsleder: Kirsten Pawsey: kirstenpawsey@hotmail.com.

Bestyrelsesformand: Hanne Præst Pedersen: hpp1606@gmail.com

www.fdfkorsvejen.dk

Kirkebil

Der er mulighed for at få Kirkebil til alle gudstjenester i Tårnby Kirke.

Bilen bestilles senest dagen før hos kordegnen på 3250 4195.

En søndag med Kierkegaard

Som lovet har jeg fundet en dato

til en indføring i nogle af Søren

Kierkegaards tanker.

Det bliver søndag 21. april kl. 13-

15.

I skal ikke medbringe noget, og

ingen forhåndsviden er nødvendig,

alle kan være med, men I må

meget gerne melde jer til - enten

på mail eller pr. telefon. Begge står

andet steds på siden.

Karsten

Mødestedet...

... har som sædvanligt åbent tirsdag og

torsdag mellem 13 og 16 og på sædvanlig

lokalitet i præstegårdens sidefløj,

Englandsvej 330.

Kordegnekontor

Kordegn Tine Bendsen, Englandsvej 330, 2770 Kastrup

Tlf.: 32 50 41 95, fax: 32 50 41 29, e-mail: thbe@km.dk

Kontortid: Mandag til fredag kl. 10-13

torsdag også kl. 16-19

Kirkegårdskontor

Kirkegårdsleder Gunnar Hansen, Englandsvej 330, 2770 Kastrup

Tlf.: 32 50 57 98 Fax: 32 50 57 08; e-mail: taarnbykigrd@mail.dk

Kontortid: Mandag til fredag kl. 11-13

Menighedsrådets formand

Connie Boldreel Carlsen, Vinkelhuse 37, 3. th. 2770 Kastrup

Tlf.: 32 52 06 03 (kontor) og 32 51 07 33 (privat).

Kirketjener

Jens Peter Kondrup Jepsen, Englandsvej 330, tlf: 32 51 01 36

Mødestedet

Englandsvej 330, tlf.: 32 52 07 29.

Tårnby bladeT aPrIl 2013 33


34 Tårnby bladeT aPrIl 2013

Kastrup Kirke

Bibelstudiekreds

Vi forbereder os på en middelaldertur

til Lund og Dalby samt

Malmø. Studiemateriale fås hos

Grethe Hamborg. Vi tager til Skåne

lørdag 6. april.

Tirsdag 2. april kl. 19 i Kastrup

kirkecenter

Aftengudstjeneste

Velkommen til aftengudstjeneste,

med temaet “lovsange”. Bagefter

drikkes aftenkaffen i kirkecentret.

Ons. 3. april kl.19, Kastrup kirke

KASTRUP KIRKE

KONCERTER

Korsoiré

med Negro Spirituels og Gospel

Onsdag 24. april kl. 19

Danske Banknotes

Forårskoncert

Tirsdag 30. april kl. 19

Niceland

Søndag 5. maj kl. 16

Noas Ark og

Babelstårnet

Hvad sker der i kirken? Hvad kan

døbefonten og prædikestolen fortælle?

Det finder vi ud af denne

eftermiddag. Vi spiser sammen kl.

ca. 18.30

Torsdag 4. april kl. 17-19 i

Kastrup kirkecenter

Afskedsreception

Efter gudstjenesten er der afskedsreception

for vor kirketjener

Michael Kjeldsen, der går på pension.

Der er her mulighed for at

sige Michael tak for hans tid som

kirketjener.

Søndag 7. april kl. 11.30 i

Kastrup kirkecenter

Årsmøde

Kastrup sogns menighedspleje

afholder årsmøde, hvor alle er velkomne!

Tirsdag 9. april. kl. 16-18 i

Kastrup kirkecenter

Ny sorggruppe

Vi har haft sorggrupper i Kastrup

kirke i mange år – 1 til 2 gange

årligt – Dette år er ingen undtagelse.

I gruppen får du sat ord på

din sorg og smerte, mens du lytter

til andres og finder ud af, at der er

fællestræk, der kan deles i et samtalefællesskab.

Gruppen ledes af

sognepræst Susanne Steensgaard,

som har stor erfaring med sorggrupperne.

Tilmelding sker til Susanne

Steensgaard, ssan@km.dk

eller 3250 2530.

Mandag 15. april kl. 10 – 12 i

Kastrup kirkecenter

De Vestindiske Øer

- kirkeligt set

Provst Erik Balslev Clausen, er ved

at skrive en bog om de Vestindiske

Øer, og deler ud af sit store kendskab

til denne særegne periode

i dansk historie. Vi skal høre om

præsters og andre kongelige embedsmænds

rolle omkring slavernes

frigørelse.

KASTRUP KIRKE

Torsdag 18. april kl. 14 i

Kastrup kirkecenter

Noas Ark for Voksne

Store Bededag er emnet for denne

aften

Torsdag 18. april kl. 18 – 20 i

Kastrup kirkecenter

Korsoiré

... Negro Spirituals og Gospel

En mangeårig tradition, hvor kirkekoret

kaster sig ud i repertoire,

som de normalt ikke synger. For

det meste har det været verdsligt

repertoire, men dette forår holder

de sig inden for det kirkelige.

Gospel-genren er blevet yderst

populær de senere år, men vi synes

oprindelsen dertil, spiritualen,

også skulle med. Så vi får både et

antal af de traditionelle sange fra

1800-tallet såsom deep river eller

old man Laz’rus såvel som det

Studieaften

om Lund og Dalby kirker

- forberedelse til en tur til Skåne lørdag 6. april

Tirsdag 2. april kl. 19

Afskedsreception

for kirketjener Michael Kjeldsen,

der går på pension

Søndag 7. april efter gudstjenesten

Årsmøde i Kastrup sogns

Menighedspleje

Tirsdag 9. april kl. 16

Ny sorggruppe

Opstart mandag 15. april kl. 10. Tilmelding

forud til Susanne Steensgaard ssan@km.dk

De vestindiske Øer –

kirkeligt set

v. provst Erik Balslev Clausen

Torsdag 18. april kl. 14

Noas Ark for Voksne

Torsdag 18. april kl. 18

Emne: Store Bededag

Husk også:

Onsdag 3. april kl. 19: Aftengudstjeneste.

Tema : ”Lovsange”

egentlig mere rytmiske gospelrepertoire.

Der vil blive både solo-

og korindslag og ind imellem en

kop kaffe.

Onsdag 24. april kl. 19 i

Kastrup kirkecenter

Danske Banknotes

Forårskoncert med en buket af

forårs- og andre danske sange. Der

bliver også et indslag med fællessang

Dirigent og korleder er Dan Johnsen.

Gratis entré. På gensyn!

Tirsdag 30. april kl. 19 i Kastrup

kirke

Noas Ark og

Babelstårnet

Sidste gang i Noas Ark og Babelstårnet

før sommerferien. Så vi hygger

os og fejrer en fødselsdag!

Torsdag 2. maj kl. 17-19 i

Kastrup Kirkecenter

Niceland

Koncert med bandet, der består

af Christian Achton Friis, vokal og

guitar, Mads Heide, piano, Joachim

Thönen, kontrabas, Anders Toft

Larsen, trommer og Kaare Munkholm,

vibrafon og klokkespil.

De spiller akustisk musik ved

denne koncert, altså uden elek-

KASTRUP KIRKE

trisk forstærkning, og deres musik

blander genrer som pop, folk,

jazz og rock. Anmeldere beskriver

bandets lyd således: ”Samme

glasklare skrøbelighed som hos

amerikanske Eva Cassidy, men

også en skurrende skramlen ude i

kulissen som hos Tom Waits” . De

har udgivet to albums: ”Make no

sound” og ”Ordinary freak”.

Søndag 5. maj kl. 16 i Kastrup

kirke, Kastruplundgade 3

Skelgårdens Kirke

Tro og Tapas tager på

tur.

Vi mødes til Tro og Tapas. Aftenens

emne er magt

Vi kommer som helt almindelige

mennesker – uden nogen

særlig viden om kristendommen

eller andre særlige forudsætninger.

Vi snakker med hinanden og

præsten om vores tro og tvivl og

hvad der ellers rører sig omkring

livets store spørgsmål.? ?

Der serveres naturligvis lidt

tapas og en god rødvin/ hvidvin.

Vi skal lidt langt omkring, så

det er nok bedst at have spist

hjemmefra.

11. april kl 18.00 på

Vestamagers metrostation.

3-zoners buskort medbringes.

Tro og tapas i juni

Aftenens emne er endnu ikke fastlagt,

men oplyses den 11. april eller

ved henvendelse til undertegnede.

Vel mødt.

20. juni kl 19.00 på Tanger

Alle 6.

Annelise Hofmann Mehlsen.

Noas Ark og Babelstårnet

Hvad kan døbefonten

og prædikestolen fortælle?

Torsdag 4. april

kl. 17-19

Noas Ark og Babelstårnet

Hygge og fødselsdag

Torsdag 2. maj kl. 17-19

Kastrup kirke

April

Ons. 3.

19.00 Palle Thordal –

Aftengudstjeneste – Tema:

”Lovsange”

Søn. 7.

10.00 Palle Thordal

Søn. 14.

10.00 Palle Thordal – besøg

af Den engelske menighed i

København

Søn. 21.

10.00 Susanne Steensgaard -

konfirmation

Fre 26.

10.00 Elizabeth Laursen -

konfirmation

Søn. 28.

10.00 Susanne Steensgaard -

konfirmation

Maj

Søn. 5.

10.00 Palle Thordal

Hver onsdag

12.00 Middagsandagt ved én af

kirkens præster

Skelgårdens kirke

April

Søn. 19.

10.00 Højmesse Poul B.

Sørensen

Søn. 7.

10.00 Højmesse Peter Søes

Tir. 9.

19.00 Ungdomsgudstjeneste.

No excuse for konfirmander

fra Pilegårdsskolen og

Skelgårdsskolen 8C

Søn. 14.

10.00 Højmesse Poul B.

Sørensen

Lør. 20.

10.00 Konfirmation Poulsen

12.00 Konfirmation Poulsen

Søn. 21.

10.00 Højmesse A. Mehlsen

12.00 Rytmisk gudstjeneste

Peter Søes

Fre. 26. Bededag

10.00 Højmesse Peter Søes

Lør. 27.

10.00 Konfirmation A. Mehlsen

12.00 Konfirmation A. Mehlsen

Søn. 28.

10.00 Højmesse Peter Søes

9300 indsamlede kroner i Kastrup

Chillfaktoren var 8, fornemmelsen

var minus 20 grader, og

de mange børn og voksne, der

stred sig ud i vinden, indsamlede

13,5 millioner kroner til

Folkekirkens Nødhjælp.

Trods den intense kulde lykkedes

det indsamlerne at samle 13,5

millioner kroner - 1 mill. mindre

end sidste år - ind til kampen

mod sult i verdens fattige lande.

Og det var da heller ikke det

bedste indsamlingsvejr.

Ikke alle indsamlere dukkede

op i Kastrup, så kun halvdelen

af Kastrup sogn fik besøg af de

17 voksne, konfirmander og

spejdere. Og vi fik her indsamlet

9.300 kr.

Man kan donere henholdsvis

50 kroner eller 150 kroner ved

at sende en sms til 1220 med

teksten GIV50 eller GIV150.

Eller ring 9056 5600 og doner

150 kr., der bliver trukket på

telefonregningen.

DØDSBOBEHANDLING

- Juridisk og regnskabsmæssig bistand ved skifte

af dødsboer.

- Eneste autoriserede bobestyrer med kontor

på Amager.

- Kontakt os for en uforpligtende orientering.

- Første møde er gratis.

ADVOKATERNE

MØLCK & LARSEN

Amager Landevej 54 - 2770 Kastrup

Tlf. 32 50 55 60

Mail.: al@molck.dk - mb@molck.dk

Tårnby bladeT aPrIl 2013 35


36 Tårnby bladeT aPrIl 2013

10 år i træk med Harmonikaklubben

For 10 år siden fik en harmonikaspiller

på Amager lyst til at

finde andre harmonikaspillere

på øen til lidt samspil. Det blev

startskuddet til at stifte harmonikaklubben,

som viste sig at

have interesse for 50-60 harmonikaspillere

Af Jan Baage

Afhængig af medlemmernes forskellige

musikinteresser blev der

dannet 4 grupper så alle fik mulighed

for, sammen med andre, at

spille den slags musik de bedst

kan lide.

Sømandsgruppen, som kan li’

at spille alle de kendte sange om

havets helte

Gårdsangergruppen, som holder

af at spille og holde liv i de

kendte sange fra fordums gårdsangere

Gehørgruppen, som ikke er så

glade for noder, men som bare

spiller alt muligt ud af hovedet

Orkestergruppen, som ønsker

at spille musik i flere stemmer,

ledet af den kompetente dirigent,

Ida Hartlev.

Fest i gaden

Hver torsdag aften lyder glade toner

fra Kastrupgårdsskolens klasselokaler

og der arbejdes intenst

med bælg, knapper og tangenter

på instrumenterne. I pauserne

samles grupperne i hyggeligt, so-

Senior- og pensionist kalender

OK-klubberne

Postkassen Amager Landevej 71. Hver torsdag kl. 10.

Niels Ole og Mads fra højskolen underholder 4. april.

Bankospil. 11. april.

Biskop Erik Norman Svendsen. 18. april.

Annis Mode viser forårs- og sommertøj. Varme hveder. 25. april.

udflugt til delfin vask. 2. maj.

Kastrup-Tårnby Pensionistforening

Postkassen Amager Landevej 71. Arrangementer om onsdagen starter

kl. 12 og banko hver fredag starter kl 11.30

Borgmester Henrik Zimino. Onsdag 3. april.

Banko. Fredag 5. april.

Film, foredrag og hyggeligt samvær. Onsdag 10. april.

Banko. Fredag 12. april.

Preben Andreasen fortæller om sine rejser. Onsdag 17. april.

Banko. Fredag 19. april.

Spisning. Onsdag 24. april.

Store Bededag - lukket. Fredag 26. april.

Onsdag 1. maj - lukket

Banko. Fredag 3. maj.

Bordinghus

Alle borgere i Tårnby kommune, som er fyldt 60 år, er velkomne til

arrangementerne i Bordinghus.

Se åbningstider og arrangementer i Tårnby kommunes informationsannonce

side 7-12.

Ældre sagen

Se foreningens egen annonce side 27.

Klubben

Klubben for mennesker med demens og deres pårørende. Første

torsdag i måneden klokken 15-17. Sted: Foreningscentret Postkassen.

Amager Landevej 71, 2770 Kastrup.

Socialt samvær. Torsdag 4. april.

Socialt samvær. Torsdag 2. maj.

Solgården

For folkepensionister m/ægtefælle bosiddende i Tårnby.

Se åbningstider og arrangementer i Tårnby kommunes informationsannonce

side 7-12.

Høreforeningen Tårnby Lokalafdeling

Postkassen Amager Landevej 71

Afdelingens 6-års fødselsdag. Mandag 8. april kl. 14-17.

Pensionisthuset Pilehaven

Kongelundsvej 298 Tlf.: 3252 0972.

Se åbningstider og arrangementer i Tårnby kommunes informationsannonce

side 7-12.

Gehørgruppens dirigent, Ida Hartlev, giver også gerne selv et

nummer på harmonikaen. Her sammen med Anton Jensen.

cialt samvær.

Jubilæet markeres med musik

fra alle grupper og tillige med underholdning

af indbudte harmonikaorkestre

fra Vestegnen, Ishøj og

Solrød.

Herudover får vi også besøg af

den landkendte harmonikaspiller

Kurt Larsen, som vil underholde os

med musik som man sædvanligvis

ikke forbinder med harmonikaen.

Det bliver en lang og forhåbentlig

festlig harmonikaeftermiddag

med musik for enhver

smag i aulaen på ...

Skottegårdsskolen, søndag

5. maj kl. 12. Alle er velkomne

til gratis kaffe og glad musik.

Ældre Sagen står stærkt i Tårnby

På et velbesøgt årsmøde ældre

Sagens årsmøde glædede lokalformanden

john Møller jørgensen

sig over den store opbakning

til ældre Sagens aktiviteter i

Tårnby

I sin beretning på Ældre Sagens

årsmøde sagde formanden, John

Møller Jørgensen blandt andet:

- På landsplan har Ældre Sagen

644.000 medlemmer svarende til

11,5 procent af Danmarks befolkning.

Men i Tårnby har vi 5.400

medlemmer, hvilket betyder at

13,5 procent af kommunens borgere

bakker op om vore lokale

indsatser. Uden på nogen måde at

være politisk ville 5.400 stemmer

til et kommunalt valg betyde 5-6

pladser i kommunalbestyrelsen.

John Møller Jørgensen beret-

Den nye bestyrelse

Formand John Møller Jørgensen

Næstformand Anne-Grethe Kragerup

Kasserer Birte Jørgensen

Sekretær Susanne Nyberg

Menigt medlem Jørgen Jørgensen

Menigt medlem Bente Olofsen

Menigt medlem Anja Povelsen

Suppleant Jytte Larsen

Suppleant Søren Havemann

tede om et godt samarbejde med

kommunen og forvaltningen og

fremhævede de mange gode faciliteter,

der stilles til rådig for de

ældre. Samarbejdet med seniorrådet

og andre organisationer i kommunen

er ligeledes rigtig godt.

Aktiviteterne for medlemmerne

er udvidet i løbet af året og skulle

meget gerne forøges de kommende

år. I øjeblikket er der 56 frivillige

og ildsjæle, der tilbyder kommunes

ældre aktiviteter indenfor

motion, cykling, vandring, roning,

badminton, bowling, petanque,

svømning, bridge, billard, pilates

og gymnastik.

På de humanitære områder

udfører Ældre Sagen et stort ar-

Bassen i bassin-bunden

Stor installationskunst lod sig

opføre i den vandtomme St.

Magleby svømmehal

Dragørs nye kunstsammenslutning

REfleksioner, havde i ugerne

op til påske lånt hallen til deres

første projekt, Tørst - en installation

af lys og lyd på bunden af

bassinet.

Pressen var inviteret og vel vidende

at det ville blive en opgave

både at beskrive lyd og fotografere

det til et trykt medie, rykkede

redaktionen på Tårnby Bladet ud.

Det er nogen tid siden det sidste

vand dryppede ud af svømmebassiner

i St. Magleby Svømmehal

og mens der stadig er overvejelser

i gang om hvad Dragør

Kommune vil gøre ved det utætte

bassin, fik de hvide klinker et nyt

liv – en ny lyd.

I svømmehallen drev en (kunstig

skabt) tåge, som gjorde rummet

uendeligt og de gamle undervandsprojektører

slørede – og

så boblede det, indtil et større

vandbrøl meldte, at nu strålede

Geysir og Strokkur på en gang.

Læs hele artiklen på www.

taarnbybladet.dk

Jacob Kirkegaard har optaget

lydene på Island, så selvom

associationerne om gejser og

svovlpøle ikke skabes i hallen,

så gør de det i fantasien.

Ældre Sagen tilbyder hver uge Tirsdagsklub og sidste søndag i

måneden holdes ”Søndagscafé” hvor enhver, der har lyst, kan

møde frem og nyde nogle timer i hyggelige omgivelser og skabe

nye venskaber. Her er man dog samlet til årsmøde .

bejde som bisiddere og kontaktperson

for ældre der har behov

for hjælp og støtte i adgangen

til det offentlige system, læger,

hospitaler og myndigheder. I den

kommende sæson vil de sociale

og humanitære områder blive

varetaget af Anja Povelsen, Karna

Kaslund og Ulla Ekberg.

Besøgsvenner og it

Ældre Sagen arbejder målrettet

med besøgsværter og besøgsvenner.

Dertil kommer, at foreningens

IT folk har gennemført seks kurser

om basale IT færdigheder og digital

kommunikation med offentlige

myndigheder.

Ældre Sagen har også kunnet

finde handymænd eller IT

support, der kan hjælpe med en

dryppende vandhane, et gardin,

der er faldet ned eller en PC, der

driller. Rejser og virksomhedsbesøg

er også en del af foreningens

arbejde og man har stort set

kunnet tilbyde arrangementer og

ture hver måned. spanger

Skift til en bank, hvor

god rådgivning handler

om mere end penge

For os handler god rådgivning om meget andet end

penge. For os Folk handler er jo god forskellige rådgivning om steder meget i livet andet og end har penge. forskellige

Folk drømme er jo forskellige og planer. steder Derfor i livet og drejer har forskellige det sig drømme om at finde og

frem planer. til, Derfor hvad der drejer er det vigtigt sig om for at finde dig og frem din til, familie, hvad der før er vi

taler vigtigt penge. for dig og din familie, før vi taler penge. Det er både let

Det og er gratis både at skifte let og bank. gratis Kig at forbi skifte en af bank. vores filialer Kig forbi og aftal en et af

vores uforpligtende filialer og møde. aftal Eller et se uforpligtende mere på al-bank.dk. møde.

Eller se mere på al-bank.dk.

Kongelundsvej Kongelundsvej 289 | 2770 289 Kastrup | 2770 Kastrup | 38 48 | 38 30 48 25 30 | 25 kongelundsvej@al-bank.dk

| kongelundsvej@al-bank.dk

Kastrupvej 201 Kastrupvej | 2770 201 Kastrup | 2770 Kastrup | 38 48 | 38 30 48 24 30 | 24 kastrup@al-bank.dk

| kastrup@al-bank.dk

Tårnby bladeT aPrIl 2013 37


38 Tårnby bladeT aPrIl 2013

Øens Bedemand tilbyder hjælp til bisættelser

og begravelse på Amager og Christianshavn

• Aftaler træffes gerne i hjemmet •

• Stilfuldt og Smukt •

Priseksempler

Bisættelse 1:

Uden handling i kirke, ikke medlem af folkekirken,

asken spredes over havet

Samtale & alt nødvendigt papirarbejde

Kontakt til offentlige myndigheder

Miljøgodkendt kiste, standard størrelse,

polstring med pude

ilægning og påklædning

1 rustvognskørsel 0-20 km

1 Kremering

1 Urne

Kr. 12.000 incl moms

Prisen er ex evt. Dødsannonce, handling i

kapel, orgel & kor.

Bisættelse 2:

Medlem af folkekirken, handling i kirke

Samtale & alt nødvendigt papirarbejde

Kontakt til offentlige myndigheder

Miljøgodkendt kiste, standard størrelse,

polstring med pude

Ilægning og påklædning

2 rustvognskørsel 0-20 km

1 kistepynt efter eget valg kr. 500,00

1 kremering

1 urne

Kr. 14.000 incl moms

prisen ex evt. Dødsannonce, gravsted & sten

Begravelse:

Medlem af folkekirken, handling i kirke

Samtale

Alt nødvendigt papirarbejde

Kontakt til offentlige myndigheder

Miljøgodkendt kiste, standard størrelse,

polstring med pude

Ilægning & påklædning

1 Rustvogn kørsel

1 Blomster opsats efter eget valg kr.

500,00

Kr. 10.000 incl moms

Prisen ex evt. Dødsannonce, gravsted & Sten

SPAR 4-7000,-

Se mere på www.øens-

bedemand.dk

Løjtegårdsvej 125, 2770 Kastrup Åbent efter aftale

Døgnvagt også

Møllevej 2, 2791 Dragør

søn- og helligdage

Ring til 3253 / 2254 7785 www.øens-bedemand.dk

Løjtegårdsvej 125, 2770 Kastrup Åbent efter aftale

Døgnvagt også

Møllevej 2, 2791 Dragør

Ring til 3253 / 2254 7785 www.øens-bedemand.dk

søn- og helligdage

Tårnby bladeT aPrIl 2013 39


40 Tårnby bladeT aPrIl 2013

1300 gæster til

gymnastik-fest

vanen tro indbød kg66 til den

årlige forårsopvisning, hvor de

dygtige gymnaster fik mulighed

for at vise deres evner for forældre,

familie, venner og andre

interesserede tilskuere

Opbakningen fejlede bestemt

ikke noget. Ikke mindre end 1300

gæster valgte at lægge vejen forbi

Løjtegårdsvej til en flot og farverig

gymnastik-dag, som understregede

at Kastrup Gymnastikforening

er mere end elitehold og mesterskaber.

KG66-formand Inge Abildgaard

var da også synligt stolt over

den store dag:

- Det er jo lige netop det vi er

så gode til. Samtidig med, at vi er

Danmarks bedste på elitesiden,

er det muligt at have en rigtig

stor breddeafdeling med plads

til mange børn i alle aldre og på

mange niveauer – og jeg er dybt

imponeret over den store opbakning

i dag, sagde Inge Abildgaard.

Med indmarch kl. 10.00 og

udmarch kl. 16.00 har der helt

sikkert været ro på i børnefamilierne

lørdag aften. På gensyn i

2014.

spanger

50 år og nu på toppen

Lions Klub Kastrup-Tårnby fylder 50 år i september.

De har siden deres seneste jubilæum

(40 år) udbetalt næsten 900.000 kroner i donationer,

hvoraf de fleste er sket lokalt.

Nu kaster de sig ud eller kravler op med

en ny aktivitet for at skaffe penge til flere

donationer. Loppen på toppen, som er et

månedligt loppemarked på toppen af Føtex

på Amagerbrogade.

1,01 mill. til fire

julemærkehjem

Overskuddet fra sidste års Julemærkemarch

Gennem et fem timer stramt

styret program får Kastrup

Gymnastikforening, KG66’s

godt 20 børne- og ungehold

mulighed for at vise deres

færdigheder. Ind imellem var

der medaljer til talenter - og

hygge pauser.

blev på 1.010.000 kroner og er nu overrakt til

Julemærkefonden. Selvom den 36. Julemærkemarch

havde en tilbagegang på godt 1000

betalende deltagere, så har de ca. 666.000

deltagere i sidste års julemærkemarcher, ikke

taget fejl. Julemærkemarchen er en god sag at

gå for - nemlig børnene på de 4 danske Julemærkehjem.

Også i Tårnby arrrangere den lokale motionsforening

Julemærkemarch.

Giv sclerose et farvelkys

Under sloganet ”Kys sclerose farvel” samler

Scleroseforeningen i Tårnby endnu engang ind.

Det er lokale frivillige, som hvert år turne-

rer fra butik til butik i lokalområdet for både

at sætte indsamlingsbøsserne op og hente

dem ind igen - tit på trods af, at de selv lider

af sclerose.

- Vi er vant til at folk støtter os her i Tårnby

kommune, siger lokalafdelingsformand Sheila

Rankilde.

I bedste kysse-stil sælger Scleroseforeningen

i år også svanemærkede læbepomader

med kampagnens logo i Rema 1000.

De indsamlede midler uddeles af Scleroseforeningens

forskningsudvalg til en række

forskere. Alene i 2013 har foreningen uddelt

næsten 11 millioner kroner til forskning i sclerose.

En fortryllet fødselsdag

En sjov og skør historie for

alle aldre om magi og trylleri

…anmeldt af Søren

Markvard

Hvad gør man, når

man er kommet til at

trylle sin mor om til en

puddelhund og overboen

til en lille, galsindet varan?

Og hvad stiller man op, når resten

af ens fødselsdagsselskab

også er blevet forvandlet til forskellige

dyr?

Og hvad griber man til, når der

ikke står et muk i tryllebogen om,

hvordan man tryller dem tilbage?

Janni må finde tilbage til trylleforretningen,

hvor hun fik tryllebogen

og tryllestaven, som hun

brugte til trylleshowet på sin fødselsdag.

Desværre gik det så godt

– eller skidt – at alle gæsterne

blev tryllet om til dyr, og Janni

Vi er det ikke,

men vi kan det

- alt det grove

Naturgas

Vand

kunne godt se, at dyrene ikke var

særlig glade, for de havde ikke

lyst til at være tryllet om. Men

selvom bogen var rigtig god til

at trylle mennesker om til dyr, så

stod der ikke noget om, hvordan

man tryllede dyrene tilbage, så

de blev mennesker igen.

Tilmed så Jannis og hendes

mors lejlighed ikke særlig godt

ud efter trylleshowet, for dyrene

opførte sig nøjagtig så vildt og

vanvittigt, som mange dyr gør,

når de er spærret inde: tapetet

bulede, tæpper og lyseduge var

krøllede og flænsede, og midt

under showet dundrede den store

og tunge lysekrone ned og rev

puds og loftstøv med sig i faldet.

Heldigvis møder Janni en ny

veninde, som har forstand på

trylleri, og sammen drager de af

sted for at spørge troldmanden

på Vestvolden til råds. Og for de,

Toilet etc.

Varme

Aut. vvs-installatør

Osbæck ApS

v/Søren Løvgreen

Amagerlandevej 281 • 2770 Kastrup

• 32 51 43 07 •

Vidste du...

at du selv kan skrive i Tårnby Bladet.

Se www.taarnbybladet.dk

der har været forbi Vestvolden en

sommerdag og set, hvor mange

huler og mystiske fordybninger,

der er i det gamle voldterræn, er

det slet ikke så mærkeligt, at der

godt kan bo en troldmand med

langt skæg og viltert hår i en

gammel bunker på Vestvolden,

selvom han i øvrigt slet ikke

ligner en troldmand, for han

går i gummisko, joggingbukser

og en t-shirt med teksten

”Atomkraft – nej tak”.

Anders Rosenberg har

begået en både munter og

fantasifuld historie med

mange mindelser om såvel

Ole Lund Kirkegård og Kim Fupz

Aakeson, og han har også ladet

fantasien få frie vinger i de illustrationer,

han har strøet rundt

om i bogen.

En fortryllet fødselsdag er velegnet

til oplæsning for mindre

aloe Vera butik amager

Så er foråret på vej

og samtidig tid til forkælelse

Pr. 1. april 2013 gik jeg, eva Meyling dalgård, fuldtid

med aloe Vera butik amager.

det fejrer vi med at vi i april og maj måned

tilbyder at lave Homeshopping

med forkælelse, ansigtspleje,

hånd og fod kur, eller produktpræsentation

gratis.

På disse arrangementer tilbyder

vi 10% rabat på alt du køber.

Ring til os og lad os finde et

tidspunkt, der passer dig.

Du skal blot invitere 4-8 venner/veninder/kolleger/

familie til dette hyggelige arrangement.

det vil være muligt at holde det, som et formiddags-,

eftermiddags- eller aften arrangement.

Du er naturligvis også velkommen til blot at ringe/

SMS’e eller maile for at bestille varer.

• Ring og hør nærmere ...

... eller klik ind på www.aloeVerabutikamager.dk

aloe Vera butik amager

Jansvej 76, 2300 København S

Tlf. 32513223 / 20329414

børn,

men med

sin befriende humor

og skæve bemærkninger er den

bestemt også egnet til selvlæsning

for større børn og barnlige

sjæle.

Kontakt@aloeVerabutikamager.dk

Tårnby bladeT aPrIl 2013 41


42 Tårnby bladeT aPrIl 2013

Nu ved de fleste det vel ...

... at Nordeuropas mest moderne

akvarium er åbnet for offentligheden.

Når Tårnby Bladets apriludgave

udkommer, er det ikke

længere en hemmelighed.

En anmeldelse af Terkel Spangsbo

Den Blå Planet, som blev officielt

indviet 21. marts af Hendes Majestæt

Dronningen og Hans Kongelige

Højhed Prinsgemalen, havde

været i arbejde siden de første

akvarier fik beboere. Der skulle

fodres, renses vand, vaskes ruder

og renses mere vand.

Da størstedelen af de forventede

20.000 fisk og andre havdyr

var flyttet ind, holdt Den Blå Planet

et par generalprøver for at få

en reel oplevelse af, om logistikken

svarede til skrivebordsberegningerne.

Alle bygningsarbejderne

blev inviteret med familier

og et par dage senere ”opførte”

man en forestilling med mere

end 3200 gæster på samme dag

og med 2200 på en gang.

Beregningerne holdt. Hvis

man ikke lige standsede af benovelse

i foyeren var der plads til at

se fisk over og under vandet.

Det er ambitionen, at Den Blå

Planet gør viden underholdende

og viser den hemmelighedsfulde

verden under vandet, der er afgørende

for alt liv på kloden.

I langt højere grad end tidligere

vil gæsterne på Den Blå Planet

få mulighed for at interagere

med dyrene. Der vil være muligheder

for at opleve fodringer af

søløverne og piratfiskene og for

at se, hvor utroligt dygtige eksempelvis

blæksprutterne er til

at lære nye ting.

øjeBlikket: Umiddelbart efter at

dronningen havde trykket på den røde

knap gled det store lærred majestætisk

op og så om de var lokket til det, gled

stimen af guldmakreller hen mod

ruden til oceantanken på Den Blå

Planet. Det var de også (lokket), en

dyrepasser lå oppe på overfladen med

foder, som timet og tilrettelagt blev

dumpet til fiskene. Foto: Ivan Givskov

Det kan man opleve

i koralrevet er alle typer af revets

dyr repræsenteret i fire usynligt

adskilte akvarier. I midten er de

levende koraller, og på hver side

er de smukke koralædende fisk.

Bagest patruljerer revets store

rovdyr som barser, napoleonsfisk

og hajer.

Oceantanken er det største af

alle akvarier i Den Blå Planet. Her

svømmer spektakulære hammerhajer

(som kan blive 3-4 meter i

løbet af få år), elegante rokker og

de mystiske muræner og hundredvis

af andre fisk i det fire millioner

liter store akvarium. En 16

meter lang tunnel midt i vandet

gør det muligt at opleve vandet

og dyrene helt tæt på.

De store afrikanske søer Victoria,

Tanganyika, og Malawi,

der er kontinentets tre største,

er her også. De flotte akvarier er

udsmykket med afrikanske granitklipper.

Desuden ses dværgkrokodiller,

sumpskildpadder og

den store nil-aborre.

Verdens største flod Amazonas

har et imponerende dyreliv,

som man kan opleve i den store

Lær dansk!

Engelske journalister

spurgte, hvad

akvariet kaldes på

engelsk.

- Den Blaa Planet var

svaret.

- Jamen oversat?

- Den Blaa Planet!

PÅ FæRøERNE: Det er stadig

planen, at der skal komme

søpapegøjer, men mistrivsel

på Færøerne stopper importen

derfra. I stedet vil canadiske

søpapegøjer (linder) lande

på et tidspunkt. Foto: Ivan

Givskov

regnskovshal. Her er frit flyvende

fugle og sommerfugle i alle

farver. Anlægget har fire store

akvarier, der kan ses oppefra og

neden under vandet. Her huserer

Europas største flok på 3.000 piratfisk

under det store vandfald

samt to hun- og to han-anakondaen.

I det færøske fuglefjeld får

den besøgende indblik i det særlige

liv under vandet på Færøerne,

og de mange fugle, der lever

af havet. Anlægget strækker sig

15 meter op mod den åbne himmel,

og her lever søpapegøjer og

andre søfugle. I vandet svømmer

pighaj, helleflynder og havkat.

Tårnby eller Danmarks

Der er al mulig grund til at glæde

sig til mange timelange besøg

endda til halv pris på årskort (i al

fald det næste år) i det arkitektoniske

og ingeniørmæssige fyrtårn,

som det blev kaldt ved et pressemøde.

Det er flot, så alene en

spadseretur rundt om akvariet er

en fryd, som det ville være dejligt

at kunne kalde sit.

Det oprindelige akvarium, der

lå i Charlottenlund, hed Danmarks

Akvarium og når festrusen

har lagt sig og parkeringsanlæggene

er færdigindrettet og gæsterne

har lært endnu et nyt pbetalingssystem

at kende uden

for mange bøder, vil Lille Klausmentaliteten

sikkert aftage.

Det bliver hele Danmarks

akvarium, som på fantastisk vis

er vokset op i vores ellers noget

seværdighedsfattige kommune.

Svenske turister og fra Sverige

hjemvendende danske bilister

kan nu også glæde sig over, at

højresving fra motorvejen over

Øresundsbroen ved Amager

Strandvej bliver tilladt. ”Det har

vi også sørget for”, sagde vores

egen borgmester Henrik Zimino

til alle journalisterne. I forvejen

var det Tårnby Kommune (?)

som havde krævet højresvinget

forbudt til stor økonomisk ærgrelse

for uvidende eller smarte

bilister.

Men mangen en nobelprismodtager

har jo fået fredsprisen

for at standse den krig, de selv

havde sat i gang.

Proteiner eller ej

I disse dage er der meget fokus på

at øge proteinindholdet i kosten

for at opnå vægttab.

Nye kure dukker op med de

argumenter, at proteiner mætter

mere og længere og øger forbrændingen

i forhold til indtag

af fedt og kulhydrat. Visse videnskabelige

undersøgelser bakker

op om tesen om, at der er flere

fordele ved at øge mængden af

protein, hvis vi skal tabe os.

Fødevarestyrelsen holder dog

fortsat fast i tidligere anbefalinger

som lyder, at vi skal have

15-20 procent af vores energi fra

protein og at danskerne spiser

tilstrækkelig af proteinrige madvarer

til at bevare sundheden. Fødevarestyrelsen

har især fokus på

stort indtag af fibre for opnåelse

af vægttab.

Min erfaring er; om vi vælger at

følge det ene eller andet råd for

vægttab, så kan der opnås gode

resultater, hvis vi er målrettet og

spiser magert. En nem måde at

sikre magre fiber- og proteinkilder

er ved at vælge bælgfrugter,

såsom bønner og linser, som supplement

til kød, fisk og æg. Dette

Styrkeløftere

i Island

Tårnby styrkeløfter klubs junior og

sub junior deltog i Nordisk mesterskab

i Reykjavik med det danske

landshold.

Mickel Dahl startede i 74 kg

klassen med at løfte 187,5 kg i

squat (benbøj). I bænkpres fik

han dansk rekord med 117,5 kg

og i dødløft hele 210 kg, hvilket

var nok til at vinde guldmedalje

med 515 kg.

Nicolai Nielsen lavede et næsten

lige så flot resultat. Han startede

med 222,5 kg i squat, dansk

rekord. I bænkpres lavede han ny

personlig rekord på 142,5 kg og

løftede sig til sidst til en flot sølvmedajle

med 227,5 kg og en total

på 592,5 kg.

De to drenge kunne vende

Af Louise Thunbo, Tårnby Bladets

madskribent, der hver måned serverer

lækker, sund og ernæringsrigtig mad for

bladets læsere.

råd går også igen i både proteinkurene

og i fødevarestyrelsens

anbefalinger.

Bælgfrugter har et højt proteinindhold

på ca. 20-26 g pr. 100

g. dvs. det samme som kød, fisk

og æg, men et væsentligt lavere

fedtindhold og et højere fiberindhold.

Der er altså ikke mange dårlige

ting at sige om bælgfrugter,

men de er alligevel ikke en særlig

stor del af danskernes kost.

Vi ved simpelthen ikke hvordan

vi skal bruge dem og der er ikke

tradition for bønner og linser i

den danske madlavning. Dertil

kommer, at vi nok skal vænne os

til både smag og konsistens, som

ligger langt fra, hvad vi er vant til.

Bælgfrugter kan bl.a. anvendes

i gryderetter som supplement

til kød, i salater, til puréer såsom

hummus og til jævning af supper

og sovser. Anvendelsesmulighederne

er altså store, vi skal bare

lære at bruge dem.

I månedens opskrift har jeg

valgt en klassisk ret med bønner

som de fleste danskere kender,

nemlig chili con carne. Her er

hjem med 2 flotte medaljer om

halsen og igen har Tårnby styrkeløfter

klub vist, at de bliver ved

med at være blandt de stærkeste.

Mickel Dahl th., og Nicolai

Nielsen tv. fra Tårnby

Styrkeløfterklub vandt

henholdsvis guld og

sølvmedalje ved de nordiske

mesterskaber i Island.

bønner forventet og det kan være

en god ret at øve sig på i ”projekt

lær at spise og anvende bælgfrugter”.

Retten er ikke sværere at

Chili con carne

4-6 pers. Tilberedningstid: 30

min.

2 dl tørrede kidneybønner eller

260 g fra dåse

1 spsk. olie

400 g hakket oksekød

1 spsk. olie

2 løg

3 fed hvidløg

2 store gulerødder

Evt. en peberfrugt

2 ds. flåede tomater

1 spsk. spidskommen

Frisk eller tørret chili efter smag

Salt og peber og evt. 1 tsk. oregano

Er alkohol problemet?

Så har Lænke-ambulatorierne løsningen

• Gratis, ambulant behandling uden ventetid

• Anonym rådgivning

• Veluddannet personale – læger,

sygeplejersker og alkoholbehandlere

Amager Lænke-ambulatorium

Tårnby Sundhedshus

Kamillevej 4-6, 1. sal · 2770 Kastrup

Tlf: 39 455 544 · www.laenken.dk

tilberede end alm. kødsovs, hvis

man vælger bønner på dåse.

Tilbehør: græsk yoghurt 2 %,

skyr eller lignende magert surmælksprodukt,

salat, groft brød

eller brune ris og evt. guacamole

Sæt de tørrede bønner i blød

i rigeligt vand i 10-24 timer. Kog

herefter i frisk vand i 45 min. og

kassér kogevandet.

Hak løg og hvidløg og svits det

i olie. Brun kødet. Riv gulerødderne

fint og skær peberfugter

i små stykker og tilsæt i gryden

sammen med flåede tomater,

bønner og krydderier.

Tårnby bladeT aPrIl 2013 43


44 Tårnby bladeT aPrIl 2013

KASTRUP BIO

Kastrupvej 270 • Tlf.: 32 50 55 07

www.kastrupbio.dk

Billetsalget starter 30 minutter før første forestilling

© Magnus nordenhof Jønck

NORDVEST

Casper er håndlanger og tyv for den dominerende

bandefører, Jamal, der med magt og ufine metoder

fastholder jerngrebet om sit hood, nordvest. Ingen skal

tro, de er mere end ham. Men Casper har en plan, han

vil op i hierarkiet og nyde det søde liv sammen med de

unge og smukke. Så da han ved et tilfælde støder ind i

rockeren og alfonsen bjørn, øjner han chancen for at lave

forretninger uden om Jamal. det bliver en fatal beslutning,

som først bringer uvenskab og trusler, så vold og så mere

vold. Og midt i det hele står bastian, Caspers lillebror, som

han skulle passe på, men som han med ét har bragt ind i

centrum af konflikten.

©disney

IRON MAN 3

I Marvels “Iron Man 3” kastes den arrogante, men geniale

milliardær og industrimagnat, Iron Man, ud i en grænseløs

kamp mod den stærkeste og mest kompromisløse fjende

nogensinde.

da hele Starks verden bogstaveligt talt synker i grus i

en altødelæggende katastrofe, forårsaget af hans nye

fjende nummer 1, Mandarin, begiver han sig ud på det

mest kompromisløse hævntogt nogensinde for at finde og

eliminere alle dem, der er ansvarlige for tragedien.

biLLETpRiSER og RabaTKoRT

billetpris 65,- kr.

børnebillet (til og med 12 år) 55,- kr.

10-turs rabatkort 550,- kr. (hvert klip betaler for

en billet op til 65,- kr.)

Tillæg ved 3D film kr 20,-

Der kan forekomme tillæg ved helaftensfilm,

forpremierer og danmarkspremierer.

© camera film

SMAGEN AF RUST OG bEN

’Smagen af rust og ben’ handler om ali, der er i midten af

20erne og uden job. Derfor flytter han med sin femårige

søn til antibes i det sydlige Frankrig for at opsøge sin søster,

som har sine egne problemer med penge og midlertidige

småjobs.

ali får job som dørmand på et diskotek, hvor han hjælper

kvinden Stéphanie efter et barslagsmål. Stéphanie optræder

til dagligt med spækhuggere i et gigantisk vandland, men at

arbejde med dræberhvaler er langt fra et ufarligt erhverv,

og en dag går det frygteligt galt for Stéphanie. Hun tager

kontakt til ali, og en umage relation opstår.

© Carl Christian raabe

KON-TIKI ...

... er baseret på Thor Heyerdahls bog og er den sande

historie om Kon-Tikis farefulde rejse, hvor seks modige

mænd i 1947 sejler fra Peru til Polynesien på en primitiv

balsaflåde og sætter deres liv på spil for en idé, som kunne

ændre verdenshistorien.

anført af den unge norske videnskabsmand, Thor

Heyerdahl, som ikke kan svømme, glider de ud fra kysten

uden moderne udstyr og kun med en langbølgeradio og en

papegøje til at holde sig med selskab.

de drager af sted med verdenspressens fulde bevågenhed

for at bevise en utrolig teori – at den polynesiske befolkning

oprindeligt kom fra Sydamerika – ved at gentage den

faretruende rejse.

Mens verden holder vejret i åndeløs spænding, navigerer

de ved hjælp af stjernerne og flyder 8000 km tværs over

Stillehavet med bølgerne som deres ror.

ÅbningSTiDER

Mandag til fredag fra kl. 16.30 til sidste film starter

Lørdag og søndag fra kl. 13.00 til sidste film starter

Lørdage, søndage og helligdage samt i skolernes

ferier (dog ikke sommerferien) vil udvidet

åbningstid kunne forekomme.

Ved udvidet åbningstid åbner biografen 30 min. før

første film starter

ObLIVION

Jack Harper er

en af de sidste

tilbageværende

dronereparatører

stadig

udstationeret på

jorden. Han er del

af en gigantisk

arbejdsoperation,

der udvinder vitale

ressourcer efter

årtiers krig mod

en fjende kendt

som Scavs og

hans mission er

næsten afsluttet.

Han lever og

patruljerer flere

tusind kilometer

over jordens © Universal Pictures

overflade, men

hans tilværelse

tage en drastisk drejning, da han redder en smuk fremmed

fra et nedstyrtet rumskib.

TiRSDagSbio

Tirsdage kl. 10.30. biografen åbner kl. 10.00

2/4: LES MISÉRABLES

9/4: ingen tirsdagsbio pga. musical

16/4: SMAGEN AF RUST OG BEN

23/4: KON-TIKI

30/4: SILVER LININGS PLAYBOOK

For dig der har tid og lyst til at se film tirsdag formiddag

CLouD aTLaS

2 – 3/4: kl. 20.00 t. o. 15

LES miSÉRabLES

2 – 7/4: kl. 19.30

8 – 10/4: kl. 17.00

11 – 14/4: kl. 17.30

15 – 16/4: kl. 17.30 + 19.30

17/4: kl. 17.30

18 – 24/4: kl. 17.00 t. o. 11

CRooDS, dansk tale – 3d

2 – 5/4: kl. 17.00

6 – 7/4: kl. 15.00

13 – 14/4: kl. 13.00

20 – 21/4: kl. 15.30

26 – 28/4: kl. 15.00 fr. u. 7

CRooDS,dansk tale – 2d

6 – 7/4: kl. 13.00

20 – 21/4: kl. 13.30

26 – 28/4: kl. 13.00 fr. u. 7

mgp miSSionEn

2 – 3/4: kl. 18.00

6 – 7/4: kl. 15.30

13 – 14/4: kl. 15.00

20 – 21/4: kl. 15.00

26 – 28/4: kl. 13.30 fr. u. 7

SammyS SToRE EVEnTyR 2, dansk tale – 2d

6 – 7/4: kl. 13.30

20 – 21/4: kl. 13.00 fr. u. 7

© 2012 The Weinstein Company. all rights reserved

SILVER LININGS PLAYbOOK

Pat People vender tilbage til verden udenfor efter at have

været indlagt med dårlige nerver og hukommelsestab.

Ingen i hans familie eller hans omgangskreds ønsker at tale

om det, der gik forud for hans indlæggelse.

For Pat har en vedholdende men aldeles uopnåelige drøm

om at blive genforenet med eks-konen. - længe ser det ud

til, at han ingen hjælp kan hente nogen steder, indtil han

møder den unge kvinde Tiffany.

baby bio

Tirsdage kl. 11.00 (biografen åbner kl. 10.00)

2/4: LES MISÉRABLES

9/4: ingen babybio pga. musical

16/4: SMAGEN AF RUST OG BEN

23/4: KON-TIKI

30/4: SILVER LININGS PLAYBOOK

Danmarkspremiere:

Kon-TiKi

4 – 5/4: kl. 20.00

6 – 7/4: kl. 17.00 + 20.00

8 – 10/4: kl. 20.00

11 – 17/4: kl. 20.30

18 – 24/4: kl. 18.00 t. o. 11

SmagEn aF RuST og bEn

4 – 7/4: kl. 17.30

15 – 16/4: kl. 17.00 t. o. 15

obLiVion

18 – 24/4: kl. 20.30

Danmarkspremiere:

noRDVEST

18 – 24/4: kl. 20.00

25/4 – 1/5: kl. 18.00 t. o. 15

Danmarkspremiere:

iRon man 3 – 3D

25/4: kl. 20.00

26 – 28/4: kl. 15.30 + 20.00

29/4 – 1/5: kl. 20.00

Forsalget starter 16/4 kl. 12.00 på kastrupbio.dk

Danmarkspremiere:

SiLVER LiningS pLaybooK

25/4 – 1/5: kl. 17.00 + 19.30 t. o. 11

Programmet for perioden 2 – 6/5 kan ses på

kastrupbio.dk fra starten af uge 18.

Tårnby bladeT aPrIl 2013 45


46 Tårnby bladeT aPrIl 2013

Venskabsbyerne bygger også

Forslagene til Lillestrøms fremtidige skyline

når stadig nye højder.

På Jernbanegrunden modsat jernbanestationen

ligger der nu forslag til opførelse af hotel

og kontorbyggeri i 11 etager indeholdende

• Et elleveetagers højt hotel med 175 værelser

• To boligblokke over en ny stor fødevarebutik,

caféer og mindre butikker.

• En kontorbygning på 15.000 kvadratmeter,

hvor den højeste del er på 11 etager.

- Dette er hvad vi ønsker os, og vi drister os

til at komme med konkrete illustrationer tidligt

i processen. Jo før vi får præsenteret det,

jo mere tid får naboer og involverede til at

fordøje forslaget i forbindelse med behandlingen,

siger lederen af projektet.

Ejerne af grunden blev meget begejstrede,

da arkitektkontoret præsenterede forslaget til

bebyggelse af grunden.

Størrelsen og beliggenheden tæt på jernbanestationen

på den ene siden, og Jernbanegade,

en af de største adgangsveje til Lillestrøm

på den anden side, gør grunden unik.

Nyt fra Alingsås

Dom for spritsejlads

En tur på søen en sommerdag i august sidste

år, hvor der blev indtaget en del alkohol, endte

i en kæntringsulykke, hvor 5 unge mennesker

faldt over bord og båden sank.

Den 20årige mand, der førte båden, havde

for sjov lavet nogle skarpe sving, hvilket resulterede

i ulykken. Alle personer klarede sig

uskadte, men føreren af båden har nu fået en

dom for, hvad der på svensk kaldes grovt sjöfylleri.

Event og værtsskab

En ny uddannelse er dukket op i ALingsås.

I løbet af det kommende år vil 12 unge fordybe

sig i alt fra projektledelse til scenografi

og markedsføring, mens de uddanner sig til at

kunne fungere som værter i forskellige sammenhænge.

Uddannelse til event og værtsskab er en

satsning på arbejdsløse unge mellem 20 og

25 år. Uddannelsen løber frem til midt i december.

I september er de unge lovet ansættelse

på mindst 25 procent hos Nalle Marcussons

Forlystelsesselskab.

Planer om nyt kulturhus

I løbet af nogle år forventes - et flagskib for kulturen

- et nyt kulturhus taget i brug.

Foreløbig skitseres der på fuld kraft i kulturog

fritidsforvaltningen, men sikkert er det, at

Kulturhuset skal bygges om, så det kan blive

mere attraktivt for besøgende. Ambitionen er,

at de nuværende 260.000 årlige besøgende

skal udvides til 300.000.

Selvom det stadig kun er planer, er en ting

sikker. Også kulturhuset skal have sin permanente

café i stueetagen, der om sommeren

kan udvides med en udendørs servering.

For at lade sig inspirere har forvaltningen

studeret både Kulturhuset i Stockholm og

Palais de Tokyo i Paris, men de kommunale

Åbent hus i Roklubben Øresund

Rosæsonen er startet, og Roklubben

øresund er klar til at tage

imod nye medlemmer

Tekst og foto Hanne Vinther

I år er der åbent hus to hverdagsaftener,

hvor interesserede kan se

klubben og bådene, samt se hvordan

en roaften forløber.

Roning er én af de sundeste

sportsgrene, der findes, da samtlige

hoved muskelgrupper bliver

rørt. Man får god motion og forbrændt

nogle kalorier, samtidig

med man kommer en tur på vandet

og får frisk luft. Og så er det

en perfekt måde at stresse af på

efter en lang arbejdsdag.

Det er vigtigt for at blive en

god roer, at teknikken er i orden,

Forslaget til Lillestrøms nye skyline. For kendere af Lillestrøm er det godt nok et

anderledes byggeri - når men ser bort fra Varemessen (Skedsmos Bella Center).

og derfor får alle nye roere en

grundig instruktion. Man ror i 2

og 4 åres inriggere med plads til

flere roere samt en styrmand og

der er allerede planlagt et tre afteners

kursusforløb.

Nemt at lære at ro

I alt kræver det 6-7 lektioner, før

man har lært at ro. Instruktionen

starter i romaskinerne på land,

men roerne kommer på vandet så

hurtigt som overhovedet muligt.

Ligeledes gennemgås reglerne for

sikkerhed til søs. Klubben stiller

både og redningsveste til rådighed.

Vi ror gerne fra Kastrup Gamle

Lystbådehavn over i Amager

Strandpark og tager en tur igennem

lagunen og ned til Sundby.

Det er en tur på 10 km. Ofte går turen

også til det hyggelige Dragør.

Og så er ”baglæns” roning en

social sport med et godt fællesskab.

Vi kender alle hinanden i

Roklubben Øresund, og har det

rigtig rart sammen - også efter

roturene. Det ville være dejligt,

ressourcer medfører nok, at det endelige resultat

bliver en anelse mere moderat, skriver

Alingsås Tidning.

Besparelser på bustrafikken

Også i Alingsås foretages besparelser og indskrænkninger

i den kollektive trafik. Ialt 50 linjer

i Västra Götaland berøres, når to buslinjer

helt nedlægges og seks andre linjer får færre

ture. Trafikselskabet skal spare 37 millioner

kroner, skriver Alingsås Tidning.

Unge og ældre efterlyses i lokaldemokratiet

Kun 10 af 96 medlemmer i kommunale nævn

er under 40 år og gennemsnitsalderen er 57 år,

viser en kortlægning, som Alingsås Tidning har

foretaget.

Men det er diskriminerende alene at fokusere

på, at de unge er underrepræsenterede

i lokalpolitikken, siger Miljøpartiets Lena Klevenås,

for det er mindst lige så alarmerende,

at de ældre er det.

hvis flere ville være med.

ÅBENT HUS i Roklubben

Øresund tirsdag 9. april &

torsdag 11. april 16.30-19.00

DE FøRSTE TRE lektioner til:

Torsdag 18. april kl. 17.00

Søndag den 21. april kl. 10.00

Tirsdag den 23. april kl. 16.45

GEDEMARKEDET

annoncering på gEDEmaRKEDET er

gratis for private for genstande op til

2000 kroner, ting som bortgives eller

byttes væk. ydelser mod betaling

medtages ikke.

nu også pladsen for private

LoppEmaRKEDER. Husk at maile i

god tid.

Annoncering kan kun finde sted ved

opgivelse af

fastnet telefoner eller mobiltelefoner

med registreret ejer.

annoncer med telefonnumre, som ikke

kan identificeres,

optages ikke.

Tårnby bladet påtager sig intet

ansvar for lødigheden af de udbudte

genstande, men forbeholder sig

ret til at redigere eller helt udelade

annoncering.

Ønsker om at blive optaget på

gEDEmaRKEDET skal mailes til

redaktionen@taarnbybladet.dk

gL. bogSKab mED gLaSDØRE

og 4 hylder. Mørkt træ. Fine

udskæringer i døre og det aftagelige

opstykke. Mål: 180 x 85 x 35 cm.

550 kr. Tlf. 2696 1997

CHauSSESTEn/bRoSTEn

ca.19x17x16 cm. ca. 150 stk.

sælges kr. 500,- Tlf. 2921 0512

Mellem de månedlige udgivelser

sætter vi genstande som ønskes

købt/solgt/bytte på www.

taarnbybladet.dk

Hvis vi ikke har oplysninger om, at

genstandene er kødt/solgt/byttet

medtages de i kommenede Tårnby

bladet og slettes derefter på nettet.

LÅSEbuSSEn

32 52 50 00

Smedekærvej 6

2770 Kastrup

LÅSESERVIcE

Få professionel

vejledning af den lokale låsesmed.

Alt i låse- og sikringsarbejde udføres

HÅNDVÆRKERE

Redaktionen

Tage Bruun

50 90 85 07

alt malerarbejde udføres

Skottegården 34

2770 Kastrup

Slank dig i procent

Af matematiklæreren

Det er

altid

populært

blandt

korpulente

personer

at tabe

sig.

Matematiklæreren

er en af disse. Læreren tabte 5 % i

januar, men tog desværre 5 % på i februar, I

marts ser det heldigvis ud til at læreren igen

har tabt 5 %. Men vedkommende har stor

fødselsdag i april, så det må nok påregnes, at

der ryger 5 % på i april.

Har læreren nu tabt eller fedet sig ved

indgangen til maj?

Svaret finder du på www.taarnbybladet.dk

GULV, KØKKEN OG INDRETNING

GULVBELÆGNING

F.F.

GULVE

20 87 74 24

• 20 87 74 24 •

ffgulve@gmail.dk

• Linolium - Vinyl - Kork - Tæpper

• Speciale; Køkkener - Trapper

• Renovering af hoved- og

bagtrapper

• Leverandør til

andels- og boligforeninger

alle har råd til et fedt køkken & bad

Kvik Amager

Kirstinehøj 58, Tårnby

2770 Kastrup

www.kvik.dk

Tårnby Bladet har en

hjemmeside, hvor vi

løbende sætter nyheder og

artikler på

Vi bruger hjemmesiden,

når viu får information,

der ikke kan nå at komme

i avisen rettidigt eller

som ligefrem kan kaldes

breaking news

Vi udsender også et

nyhedbrev, når vi sætter

”breaking news” på siden.

Du kan gratis få

nyhedsbrevet

Se hvordan på

www.taarnbybladet.dk

GLARMESTRE

glarmesterarbejde udføres

glarmester

hans Diderichsen

3250 4218

fax: 3252 0344

SUNDHED & VELVÆRE

TRÆLAST

Vi leverer trælast- og bygningsartikler

uden kørselsgebyr

Englandsvejens

Tømmerhandel

Udlejning af værktøj og maskiner

englandsvej 204

2300 København s

Tårnby bladeT aPrIl 2013 47


48 Tårnby bladeT aPrIl 2013

Maiken

Gitte

Kongelundsparken Rækkehus - villa

DIREKTE KIG UDOVER GRØNNE FÆLLESAREALER

Tårnby

Bryrupvej 58

Rækkehus i Kongelundsparken.

Perfekte rammer til børnefamilien,

der søger efter de trygge

omgivelser. Nem vestvendt have

med dejlig overdækket terrasse.

God planløsning med fire værelser

på 1. salen.

Pris:

Udb.:

2.495.000 Brt.:

125.000 Nt.:

Sagsnr. 42083GB

14.179

12.966

128 171 1/4 2 1976

Tæt på Fælleden 1- familieshus

Tårnby

Natalvej 2

Særdeles velholdt villa med god

planløsning. Bryggers med god

plads til de praktiske gøremål,

hyggeligt spisekøkken, pænt

badeværelse, soveværelse og to

børneværelser. Rummelig stue og

udestue.

MEGET BØRNEVENLIGT KVARTER

Pris:

Udb.:

2.395.000 Brt.:

120.000 Nt.:

Sagsnr. 52009GB

13.460

12.347

113 716 1/3 1 1973

Christian

Hong

Ugenert have 1- familieshus

Tårnby

Kongelundsvej 341

Boligen til den pladskrævende

familie - 181 kvm. Dejlig have, væk

fra Kongelundsvej.

Fordelingsentre, gæstetoilet,

badeværelse, spisekøkken, fem

værelser og stor opholdsstue i

vinkel med brændeovn.

STORT HUS MED MASSER AF PLADS

Pris:

Udb.:

Sagsnr. 52006GB

Estate Tårnby & Kastrup

STATSAUT. EJENDOMSMÆGLER, MDE

Kongelundsvej 268, 2770 Kastrup

2770@estate.dk

Tlf. 70 10 00 77

3.295.000 Brt.:

165.000 Nt.:

18.280

16.753

181 778 1/5 1 1972

Rummelig 3 værelses med stor altan Ejerlejlighed

SOLGT PÅ 3 UGER - LIGNENDE LEJLIGHEDER SØGES

Kastrup

Konvalvej 3

Bo i den populære Konvalgård

centralt i Tårnby. Stille og roligt

kvarter. Hyggelig og lysrig lejlighed

med en god planløsning. Bl.a

spisekøkken og stor altan, hvorfra

den skønne udsigt kan nydes.

DIT LOKALE

TEAM I TÅRNBY

& KASTRUP

RING FOR EN

GRATIS VURDERING

PÅ 7010 0077

SOLGT

Sagsnr. 52012GB

75 16.316 2/1 2 1966

More magazines by this user
Similar magazines