Adventnyt 2011-12.indd - Til forsiden - Syvende Dags Adventistkirken

old.adventist.dk

Adventnyt 2011-12.indd - Til forsiden - Syvende Dags Adventistkirken

adventnyt

SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKENS MEDLEMSBLAD

NY BIBEL

I Norge fik man i oktober måned en helt

ny autoriseret bibeloversættelse, som har

været 12 år undervejs. Johnny Kaspersen

skriver om lanceringen og arbejdet bag.

AT GIVE ER EN VIGTIG

DEL AF JULEN. HVAD

GIVER DU?

GLÆD DIG OVER JULEN

Julen er måske netop den bedste tid på

året til at vise andre, hvem Gud er, hvordan

han elsker, og hvad han har gjort for

os.

s.09 s. 12 s.16

s. 08

AKTIVE LÆGFOLK

12

DECEMBER 2011

Sven Hagen Jensen skriver om det, som

han synes kendetegner vores kirke – at

størstedelen af dens arbejde er drevet

af lægfolk.


LEDER TEKST: ANNE-MAY MÜLLER

PÅ DET RIGTIGE

TIDSPUNKT

Fredag den 11/11-11 kl. 11.11. Tænk dig, jeg opdagede det ikke!

Men ved at rekonstruere dagen, har jeg regnet mig frem til, at jeg på

dette magiske tidspunkt sandsynligvis stod i en lang kassekø i Netto.

Mange mennesker havde ventet på det øjeblik længe. Nogle, fordi

de lagde en dybere betydning i de mange 1-taller – andre, fordi det

bare var en sjov dag og et sjov tidspunkt.

HVAD LIGGER DER I EN DATO?

Men hvad ligger der i en speciel dato? Der ligger noget memoteknik,

som gør den nem at huske. Men ellers var sidste fredag ikke anderledes

for mig end så mange andre fredage – kassekøen var lige så

lang, som den plejer, og rengøringen derhjemme lige så kedelig, som

den plejer. Børnene var lige så trætte, som de plejer, og fredag aften

var lige så hyggelig, som den plejer. Så hvad ligger der i en dato? Der

ligger det, som bliver puttet i den! Sidste fredag vil af nogen blive

husket, fordi det var den dag, de blev gift, fik et barn, mistede en de

holdt af, blev forfremmet, købte ny bil eller fik en fyreseddel. Men

dagene huskes ikke på grund af tallenes sammensætning, men på

grund af skelsættende begivenheder, der fandt sted den dag.

SÆRLIGE DAGE

I Bibelen finder vi også særlige dage. Der er en særlig dag en gang

om ugen, sabbatten – ikke på grund af, at den er en bestemt dag

i ugens rækkefølge, men på grund af det, som Gud har lagt i netop

den dag. Den er noget særligt, fordi det netop var den dag, som

Gud velsignede og bad os holde hellig. Der var særlige dage for

festerne – ikke på grund af dagenes nummer i rækken af dage, men

fordi de dage skulle bruges til et fokusere på noget bestemt. Men

der var også dage, som man kunne regne sig frem til (og vi kan

regne os ”tilbage“ til), når det gjaldt nogle vigtige begivenheder i

Israels historie, som fx længden af fangenskabet i Babylon, og hvornår

Messias skulle fødes. Der er også fundet datoer for, hvornår

nogle af de sidste begivenheder i verdenshistorien skal finde sted.

Og indtil videre har de ført en masse skuffelse med sig – for Jesus

har bedt os om ikke at fokusere på, hvilken dag det sker, men på

hvordan vi kan være klar på den dag. Jesus har bedt os om ikke at

regne på tidspunktet for verdens afslutning, men han har bedt os

UDGIVER: Syvende Dags Adventistkirken, Danmark

TRYK: Strandbygaard Grafisk A/S

OPLAG: 2.200 stk.

EKSPEDITION: Dansk Bogforlag / Concordiavej 16 / Postboks 15 / 2850 Nærum / Tlf.: +45 4558 7758 /

ekspedition@danskbogforlag.dk

ABONNEMENTSPRISER: Norge + Island: 240,– (momsfrit) / EU–lande: 300,– (inkl. moms) / Øvrige udland: 300,– (momsfrit)

LAYOUT: Birgitte Bohsen

FORSIDE FOTO FRA: istockphoto.com

DEADLINE FOR NÆSTE NUMMER: 28.11.11

2 adventnyt 12 – december 2011

om at forkynde frelsen til mennesker i verden, mens vi venter på, at

den rigtige dag kommer.

DA TIDEN VAR INDE

I disse dage fokuserer vi på Messias, der kom til jorden som et lille

barn. En skelsættende og yderst vigtig begivenhed, som hele vores

nuværende system med datoer og årstal bygger på. Jesus, Messias,

kom på det helt rigtige tidspunkt i forhold til, hvad profeterne i tidligere

tider havde skrevet og prædiket om. ”Men da tidens fylde kom,

sendte Gud sin søn, født af en kvinde“ (Gal 4,4).

Juleforberedelserne er godt i gang, og om få uger sidder vi i jul til

op over begge ører. Ikke fordi netop de datoer i december har en

særlig betydning, men fordi vi tager tid ud for at sætte et særligt

indhold ind i de dage. Vores fokus er ikke på datoen, men på begivenheden.

Vi glædes og forundres over Gud, der blev menneske,

over det store der skete, da Gud ydmygede sig selv for at blive født

som et lille, hjælpeløst barn i en stinkende stald i en syndig, grådig

og egoistisk verden. Vi glædes over budskabet om en frelser, som

skal bringe glæde til hele menneskeheden, og som har en plan for,

hvordan vi kan befries fra ondskaben. Vi lægger vægt på at vise ekstra

kærlighed og rummelighed de dage og nyde fællesskabet. Ikke på

grund af datoen, men fordi vi vælger at gøre det.

ET ØJEBLIKS VIGTIGHED

Så uanset hvilken dato det er, når du læser denne tekst – uanset

hvilket tidspunkt på døgnet det sker. Så håber jeg, at du vil vælge

at lægge indhold ind i det øjeblik. At du vil se på hver dag som en

mulighed for, at du kan gøre den til noget særligt. Messias blev

sendt til verden på det helt rigtige tidspunkt. Måske bliver du sendt

til nogen i dag på det helt rigtige tidspunkt for at give dem håbet

om en frelser.

REDAKTØR:

Anne-May Müller

Postboks 15

Concordiavej 16

2850 Nærum

+45 4558 7754

anne-may.muller@adventist.dk

Anne-May er redaktør for Adventnyt, hustru og mor.

Hun kan lide at skrive, interesserer sig for parforhold

og familieliv, og så elsker hun at være sammen med

familien. Drømmer som så mange andre om mere tid

til de væsentlige ting her i livet, og en hårdere prioritering.


INDHOLD

4 Åndelighed

6 Orientering

7 Rundt omkring

12 Glæd dig over julen!

14 Levende bibelstudium

16 En aktiv lægbevægelse

17 Boganmeldelse

18 Tillykke

20 Annoncer

23 Nekrologer

s. 07

s. 14

s. 04

s. 10

Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum

Tlf.: 4558 7777 · Fax 4558 7778

Bank: Handelsbanken 0890 0001069302

www.adventist.dk · info@adventist.dk

Åbningstider: Man-Tors kl. 10-16 · Fre kl. 10-12

Formand

Bjørn Ottesen Tlf.: 4558 7771

(Menighedsmission, Prædikantafdeling)

Næstformand

Thomas Müller Tlf.: 4558 7772

(Medie & Kommunikation, Dansk Bogforlag)

Afdelingsledere

Peter Bo Bohsen Tlf.: 4558 7788

(Spejder & Hjælpeaktion)

Richard Müller (Religionsfrihed) Tlf.: 7589 5893

Thomas Rasmussen Tlf.: 5120 6990

(Ungdom & Sabbatsskole)

Anette Falk (Børn) Tlf.: 2423 2917

Bent Nielsen (Seniorkoordinator) Tlf.: 6590 2570

Jill Rasmussen (Familie) Tlf.: 7589 5446

Harry Sættem (AHA) Tlf.: 5638 1461

ADRA DANMARK

Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum

Tlf.: 4558 7700 · Fax 4558 7701 · www.adra.dk

Generalsekretær

Lehnart Falk Tlf.: 4558 7702

DANSK BOGFORLAG

Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum

Ekspedition: Tlf.: 4558 7758 · Fax 4558 7778

www.danskbogforlag.dk

KORRESPONDANCESKOLEN

Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum

Tlf.: 4558 7770 · Fax 4558 7778

Giro: 902 5669

www.korrespondanceskolen.dk

Leder: Sven Hagen Jensen

VEJLEFJORDSKOLEN

8721 Daugård

Tlf.: 7589 5202 · Fax 7589 5204

www.vejlefjordskolen.dk

Rektor: Holger Daugaard Tlf.: 7641 3132

HASDA

Vejlefjordskolen · 8721 Daugård Tlf.: 2386 6514

www.hasda.dk

Arkivleder: Preben Jalving

HIMMERLANDSGÅRDEN

Als Oddevej 71 · Helberskov Tlf.: 9858 1121

9560 Hadsund

www.himmerlandsgaarden.dk

PLEJECENTER SOLBAKKEN

Frederiksborg Allé 23 · 8920 Randers NV

Tlf.: 8911 1300 · Fax 8911 1301

www.solbakken-randers.dk

Leder: Kristine Voncina

PLEJECENTER SØNDERVANG

Rådhusvej 1 · 4640 Faxe

Tlf.: 5676 1600 · Fax 5676 1610

Leder: Lennart Christiansen

adventnyt 12 – december 2011

3


INSPIRATION TEKST: THOMAS RASMUSSEN / FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

ÅNDELIGHED

Er du kristen? Tja, måske.

Religiøs? Nej!

Går du i kirke? Bestemt ikke!

Men hvad er du så? Jeg er åndeligt interesseret.

”Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed,

til at bringe jeres legemer som et

levende og helligt offer, der er Gud til behag

– det skal være jeres åndelige gudstjeneste“

(Rom 12,1).

Jeg fik engang at vide af en af mine gode

venner på universitet, at jeg skulle vælge en

kæreste, som var åndelig. Jeg var ikke helt

sikker på, hvad han mente, så jeg spurgte.

Han begyndte med at forklare teksten fra

Romerbrevet ovenfor, og jeg kan ikke huske

hele forklaringen, men jeg kan huske, at han

sagde, at der kunne være mange ting, vi var

uenige om, men hvis hun var en person, der

først og fremmest ønskede at tjene Gud i

alt, hvad hun gjorde, så skulle vi nok finde

ud af resten. Jeg ved ikke, om min ven havde

ret. Jeg ville nok have tilføjet ’sørg for at det

er en åndelig adventist’, men jeg tror, han

havde ret i, at åndelighed er utrolig vigtigt i

rigtig mange situation og relationer.

4 adventnyt 12 – december 2011

”ALTING HAR EN TID“

Kloge ord fra prædikeren: ”Alting har en tid“

(Præd 3,1). Ord, der ofte er blevet misforstået

eller brugt som en undskyldning, men,

som jeg mener, er yderst relevante. Der er

en tid til at tie, men ikke altid. Der er en tid

til at forkynde, men hvornår?

Jeg står i undervisningsbygningen på

Vejlefjordskolen. Det er frikvarter, folk spiller

bordfodbold, køber sandwich i automaten

og hvad man nu ellers laver, men lige pludselig

kommer en elev op til mig og spørger

”Thomas, hvad mener du om piercinger?“ Jeg

tænker lidt og begynder med noget i retningen

af: ”Vel, i Bibelen står der…“ efterfulgt af:

”Kirkens holdning er…“ og næsten et minut

senere, holder jeg op med at snakke, fordi

jeg kan se, at hun lytter ikke til det jeg står og

siger. Jeg tænker lidt ved mig selv: ”Men det

var jo hende der spurgte. Hm!“ Og så kommer

det: ”Ja, okay, men Thomas, hvad synes du?“

Og det går op for mig, at jeg slet ikke hørte

hendes spørgsmål til at begynde med.

Nogle gange er vi så optaget af at fortælle,

hvad vi tror som adventister, at vi

glemmer, at medmindre folk kender os, skal

vi ikke begynde at snakke om os. Hvis det er

dig, der har relationen, og du bliver spurgt,

skal du begynde med ’jeg’.

JESUS OG ÅNDELIGHED

I historien om Jesus og den samaritanske

kvinde forklarer Jesus noget om tilbedelse.

Han siger: ”Men der kommer en time, ja,

den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede

Faderen i ånd og sandhed. For det er

sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er

ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i

ånd og sandhed“ (Joh 4,23-24).

Hvad vil det sige at tilbede i ånd og sandhed?

Jeg har læst lange artikler og opgaver,

som forsøger at forklare det begreb, så jeg

vil ikke med få linjer sige, at jeg har hele svaret,

men meget af svaret ligger i sammenhængen

af teksten. Jesus har lige sagt, at

der kommer et tidspunkt, hvor det væsentlige

ikke bliver, om folk tilbeder ’på dette

bjerg eller i Jerusalem’.


BØGER:

”Celebration of Discipline“ af Richard Foster

”Længsel“ af Jon Dybdahl

Det betyder ikke, at vi skal lade være med

at gå kirke. Det er vigtigt at gå i kirke, men

ikke hvis vi gør det af pligt – det er der ingen,

der får noget ud af. Hvis jeg går i kirke af

pligt, er jeg ikke åben for at modtage, og jeg

er heller ikke parat til at give. Jeg går i kirke,

fordi jeg ønsker at fejre sabbatten sammen

med andre. Jeg går i kirke, ikke fordi det er

vigtigt, at det er i den bygning, jeg skal tilbede

Gud, men fordi det er vigtigt for mig at

være sammen med andre åndelige mennesker

i et fællesskab på den måde. Der er jeg

i stand til at give til andre, der har brug for

støtte i deres tro, og når jeg har det svært,

er der andre, som kan hjælpe mig.

Åndelighed handler mere om hvordan,

end det handler om hvor. Det

handler mere om Jesus, end det

handler om os. Præst og forfatter,

Rick Warren, fik at vide af

et af sine menighedsmedlemmer

en gang, at han ikke syntes,

han fik noget ud af tilbedelsen.

”Det er jeg da glad for at høre,“

svarede Warren, ”tilbedelsen var

nemlig ikke tiltænkt dig, men

Gud.“

Ligesom åndelighed er vigtigt

for relationer i parforholdet, er det også

utrolig væsentligt i menigheden. Det er det,

der gør, at vi tør være ærlige og åbne om

vores tro og forhold til Jesus.

DET HANDLER OM JESUS

Jeg tror, åndelighed handler om meget mere

end kirkegang og sang. Jeg tror det handler

om mere, end hvad vi tror. Jeg tror, det

handler om, hvem vi har et forhold til, nemlig

Jesus. Men det er her, det bliver interessant,

når man snakker med en person, som

svarer ligesom i indledningen, fordi hvis ikke

personen er kristen, hvordan har de så et

forhold til Jesus? Det har de måske heller

ikke endnu, men mange mennesker bruger

betegnelsen åndelig, fordi de forbinder

religiøsitet med organiseret kristendom

eller kirke, og det har de fået nok af – også

selvom de måske har oplevet ret meget af

det. Men åndelighed, det giver mening, og

jeg tror det giver mening, fordi Helligånden

kalder på os alle sammen. Uanset hvem vi

er, hvor vi er, hvad vores baggrund er, og om

vi nogensinde har hørt historien om Jesus.

Helligånden gør ting i menneskers liv, også

uden for kirken. Det betyder ikke, at vi skal

sætte os afslappet tilbage, fordi ”så er der

jo styr på det.“ Tværtimod håber jeg, at det

vil vække en begejstring i os og en lyst til

”Så formaner jeg jer,

brødre, ved Guds barmhjertighed,

til at bringe jeres

legemer som et levende og

helligt offer, der er Gud til

behag – det skal være jeres

åndelige gudstjeneste.“

ROM 12,1

at være med i det, Gud gør omkring os. Vi

møder mennesker hele tiden, som ikke kender

Jesus, men Helligånden kalder på dem.

HVAD SYNES DU?

Lagde du mærke til, hvad det var, jeg blev

spurgt om af eleven med piercingen? Hun

var hverken kristen eller religiøs. Jeg ved ikke

engang, om hun ville kalde sig selv åndelig.

Derfor var hun heller ikke interesseret i at

høre noget, hverken fra Bibelen eller kirken.

Men hun havde lært mig at kende, og derfor

ville hun høre, hvad jeg synes. Jeg tænkte lidt

igen, kiggede på hende og spurgte: ”Hvad vil

du gerne, at jeg lægger mærke til, når jeg ser

dit ansigt? Fordi lige nu lægger jeg mærke

til din piercing, og jeg vil meget hellere se

dit smil.“ Hun tænkte over mit svar et par

sekunder, og så lyste hendes ansigt op i et

smil. ”Lige præcis. Det er det, jeg gerne vil

se.“ Hun smilede igen og gik væk. Tre uger

senere mødte jeg hende. Hun havde taget

sin piercing ud. Jeg troede ikke det kunne

lade sig gøre i 2011.

Åndelighed handler selvfølgelig ikke om

piercinger. Men det handler om, at vi skal

tænke over, hvordan vi lader os bruge af

Helligånden. Det handler om, at vi kan hvile i

vores forhold til Jesus og vide, at han har styr

på det, vi ikke har styr på. Det handler om,

at den pige var åben for at ændre

ting i sit liv, og i det, jeg fortalte

hende, fik hun en idé om, at hun

havde værdi for mig, også uden sin

piercing. Jeg beder om, at hun en

dag vil kende til den værdi hos Gud

– den værdi, som vi alle har hos

Gud, at han kalder os sine børn.

Må du føle dig elsket og værdsat.

Må du finde tryghed og fred hos

Gud.

Må du hvile i visheden om, at du er et Guds

barn.

Må du leve et åndeligt liv, så flere kan lære

Jesus at kende.

Thomas

Rasmussen

thomas.rasmussen

@adventist.dk

Thomas (26 år) er

landsungdomsleder for

Adventistkirken i Danmark.

adventnyt 12 – december 2011

5


EN HILSEN FRA LEDELSEN TEKST: THOMAS MÜLLER

VI FØLER OS…

VELSIGNEDE

Der sker mange ting, vi kan være taknemmelige for ved årets sidste

måned. Vi hører om mange spændende initiativer lokalt i menighederne

og glæder os over den missionsiver, mange lægger for dagen.

Det viser sig nu i tallene på medlemsstatistikken, og pr. 31. oktober

er vi 26 flere medlemmer i Adventistkirken end ved årets begyndelse.

Først og fremmest skal Gud have æren for dette, og dernæst

en stor tak til vores medlemmer og præster, som trofast underviser

og deler deres tro og benytter de anledninger, der er, for at dele

budskabet om håb og en glad fremtid.

Det er bemærkelsesværdigt, at der er så mange unge på

Vejlefjordskolen, der er involveret i bibelstudiegrupper og dåbsklasser.

Det er her, et solidt tros-fundament skal bygges, da det er de

unge, der om nogle ganske få år kommer til at påtage sig ansvarsposter

rundt omkring i vores menigheder.

LANDSINDSAMLINGEN

En anden ting, vi glæder os over i disse dage, er resultatet af

landsindsamlingen. Til dato har vi fået 900.000 kr. Det er en stor

portion penge, hvor unge som ældre har været med til at bidrage.

Bestyrelsen havde sat sig et ambitiøst mål på 3 mio. kr. og har i

landsindsamlingsbrochuren skitseret, hvordan de penge skal bruges

(se adventist.dk/landsindsamling for en detaljeret beskrivelse).

Bestyrelsen har valgt at have fokus på landsindsamlingen året ud og

her ved årets afslutning at lave en sidste appel.

Vi må jo nok erkende, at vi ikke når målet på 3 mio. kr., men

det gør ikke vores glæde og taknemmelighed mindre. Vi tror, at vi i

fællesskab i december måned kan afslutte med et resultat på over

en million kroner, hvis bare nogle få mere vil være med til at give.

6 adventnyt 12 – december 2011

Hen imod slutingen vil vi opfordre

dig, som ikke har givet endnu

til at vurdere, hvor meget du

vil give. Selvom dette er sidste

appel og indsamlingen officielt

slutter med ”adventsgaven“

(se bagsiden), er der flere, der

har valgt at betale løbende de

kommende måneder, og det er

vi naturligvis meget taknemmelige

for.

Med de gaver, der er indkommet

kan vi ansætte en

leder for evangelisme. Denne person

skal være landsevangelist og vil være aktiv rundt omkring i landet

med evangelisme. Denne person vil være en inspirator og leder for

præsterne og samtidig motivere lokalt i menighederne. Bestyrelsen

er allerede gået i gang med at lede efter den rigtige person.

GUD FÅR TAKKEN OG ÆREN

Som en tak for den store indsats, mange medlemmer har bidraget

med gennem årets løb, både med tid og penge, sender vi sammen

med dette Adventnyt en lille boghilsen til alle. En del af udgifterne til

udgivelse af bogen kommer fra fondsmidler, og vi synes, det kunne

være en god afslutning på landsindsamlingen. Bogen er skrevet af

Mark Finley og fokuserer på fornyelse og vækkelse, et tema som

Adventistkirken på verdensplan ønsker at sætte særligt fokus på.

Vi har meget at være taknemmelige for. Et taknemmeligt menneske

er et positivt menneske, som derfor er et smittende menneske,

som andre har lyst til at være sammen med. I Salme 136 står der:

”Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evig tid.“

Dette gentages 26 gange i kapitlet. Vi vil nøjes med at sige det

én gang og give Gud al pris og ære, fordi vi får lov til at være

med i hans spændende arbejde.


MAN LUGTER

LIDT AF BÅL

Uge 42 var ugen, hvor vi ville give hele

området smagsprøver på, hvad kirken står

for. Både åndeligt, praktisk og i helt bogstaveligste

forstand.

Adventistkirkens landsungdomsleder,

Thomas Rasmussen og hans tro væbner,

Morten Rechter, havde sat ugen til side for

at hjælpe os, så det var bare at komme i

gang.

Hver dag mødtes vi en flok på mellem

6 og 10 til frokost, hvor vi gjorde klar til

dagen. Mad og bøn skal der til.

TO BØRNEMAGNETER

Herefter stillede vi børnemagneten op –

måske bedre kendt som en hoppeborg. Jeg

skal lige love for, at den kunne trække børn

hen til os. Ofte sammen med forældre eller

bedsteforældre. Desværre er hoppeborg og

vand ikke nogen god cocktail. Og vor Herre

ville åbenbart, at det skulle regne en del

i løbet af ugen. Det gjorde så bare, at vi

TEKST: PETER LARSEN / FOTO: HELMUTH KIPPER OG PETER LARSEN RUNDT OMKRING

I Vejle er kirken nærmest omringet af boligblokke. Missionsmarken

ligger med andre ord lige uden for døren. Hvad kan man ønske sig

mere? Vi skal blot åbne døren og gå ud og møde folk.

kunne invitere børnene ind i kirken for at

spille spil. Når så regnen standsede, var det

bare med at komme ud igen og hen til bålet,

hvor der duftede af suppe, popkorn, snobrød

eller pandekager.

Vores anden store magnet viste sig at

være rulleskøjter – eller som jeg har lært:

Inliners. Der ligger en bane sammen med

legepladsen, så det var et stort hit. Ud

af det blå kom pludselig en ung fyr, som

næsten kunne betegnes som professionel

på inliners. Han blev selvfølgelig en del af

holdet. Det samme blev Noah, der hver dag

kom med sin lille pige. De orkede ikke at

være inden døre, så de søgte hen til os.

Noah sagde, at hans pige nu skal til at gå i

vores bibelklub.

INDE I KIRKEN

Samtidig med de udendørs aktiviteter havde

vi åben kirke, hvor der gennem eftermiddagen

ikke kom så forfærdelig mange. Men

pludselig tirsdag sent på dagen, kom fem

unge muslimske drenge ind i kirken for

at høre mere om, hvad vi står for og ikke

mindst tror på. Spændende!

Mandag eftermiddag tog en flok på gågaden

for at lave lidt gademission, og hver

aften havde vi et arrangement på programmet.

Foredrag om ”Hvad sker der i verden“,

sangaften (der udviklede sig til en slags

greatest hits), en bid af filmen ”Steps to

Christ“.

De første aftener trak ikke så mange.

Faktisk slet ingen gæster. Til gengæld kom

der torsdag aften nogle af de børn, vi havde

været sammen med gennem hele ugen. Der

var nemlig vegetariske smagsprøver på programmet.

Skønt at se dem guffe i sig.

Ugen sluttede fredag med en meget velbesøgt

aftenkirke, hvor vi igen havde besøg

af børnene fra området sammen med 45

andre glade børn og voksne, der sammen

lovpriste Gud og hyggede sig.

Det er en af de bedste ferier, jeg har haft

i mange år. Gad vide, om jeg stadig lugter

af bål…

adventnyt 12 – december 2011

7


RUNDT OMKRING

TEKST: MARGIT WÆRN / FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

JULEGLÆDE

TIL ENLIGE FORÆLDRE

PÅ FREDERIKSBERG

Et af Cafékirkens mål er, at vi vil vise Guds kærlighed til mennesker

ved at være nærværende og en aktiv del af vores nærmiljø på

Frederiksberg.

I år har Cafékirken taget initiativ til ”Projekt Glædelig Jul“, der har

til formål at give 100 enlige forældre på Frederiksberg en ekstra

hånd med at skabe juleglæde i form af en pakke julemad, så ikke

julen skal begrænses af familiens indtægt.

Antallet af børn, der lever i fattigdom i Danmark, er betydeligt.

Der er mere end 4.000 enlige forældre med et eller flere børn på

Frederiksberg. Mange af disse enlige forældre har svært ved at få

økonomien til at hænge sammen, og det har konsekvenser både

for dem som forældre og for børnene. I Julen 2011 vil Cafékirken

derfor gøre en indsats for, at en del af de enlige forældre får en

bedre jul, end de ellers ville få uden denne indsats.

TID OG OVERSKUD TIL NÆRVÆR

Selvom det ikke er antallet af julegaver, der skal afgøre, hvorvidt

det bliver en god jul eller ej, så forsøger Cafékirken med dette

projekt at reducere bekymringen om tid og råd til at fremtrylle et

lille julebord. Ønsket er, at energien skal bruges på det, som julen

også handler om, at være sammen og fejre fællesskabet – og dette

er vores bidrag.

Julegaver giver glade maver – specielt en julekurv som den,

Cafékirkens Juleteam er ved at sætte sammen. En hel gruppe frivillige

fra kirken er gået i gang med at kontakte leverandører og

producenter af madvarer, der traditionelt indgår i en dansk julemiddag

(and, kartofler, rødkål, ris mm.) for at få sponsoreret disse

fødevarer til 100 familier.

Hvis du har lyst til at hjælpe dette projekt, kan du læse hvordan

på Cafékirkens hjemmeside: www.cafekirken.dk

8 adventnyt 12 – december 2011

TEKST: JILL RASMUSSEN / FOTO: CISSEL HOLM

KVINDEWEEKEND

PÅ HIMMERLANDSGÅRDEN

Hvor kan man få tid til at tænke, tid til at bede, tid til at feste, tid

til at give og tid til at modtage? På kvindeweekend, selvfølelig!

Hvornår har du sidst kunnet sige til dig selv: her behøver jeg ikke

at tænke på opvask eller madlavning, her kan jeg høre inspirerende

talere, her kan jeg gå tur i 1½ time uden at få dårlig samvittighed,

og her kunne jeg nyde godt af et kvindekor?

Stemningen er altid positiv på en sådan weekend. Kvinde efter

kvinde kom op til mig og spurgte, om de kunne hjælpe med et eller

andet. Når man gang på gang bliver mødt med sådan en indstilling,

kan weekenden ikke andet end at være inspirerende! Selvom vi gik

nogle timer uden varme den første aften, tog folk det med en smil

på læberne, hentede deres tæpper og jakker og snakkede videre.

En stor tak skal lyde til alle deltagere for deres omsorg for hinanden

weekenden igennem.

Gik du glip af denne weekend? Så kan du jo allerede nu sætte kryds

i kalenderen for næste kvindeweekend, som er den 25.-27. januar

2013 på Hvidekilde ved Helsinge.

Der kommer mere information om program og tilmelding i

Adventnyt, når tiden nærmer sig.


TEKST: JOHNNY KASPERSEN / FOTO: BIBEL.NO

BIBEL 2011

NY NORSK BIBELOVERSÆTTELSE

Det er onsdag den 19. oktober kl. 10.00. Ind ad den åbne kirkedør

i Oslos domkirke og op ad midtergangen kommer en indgangsprocession

ledet af adventistpræsten, Tor Tjeransen, med en ny

bibel, Bibel 2011, som han holder op. Han er formand for Det

Norske Bibelselskaps bestyrelse. I øvrigt den første formand,

som ikke er biskop i Den Norske Kirke.

Indgangsprocession bestod af ca. 30 personer,

som havde været med i oversættelsesprocessen.

Med i arbejdet var teologer med

speciale i hebraisk og græsk, Norges ledende

sprogeksperter og de bedste af Norges forfattere.

Oversættelsesudvalget har lagt et

enormt arbejde i det. Det har taget 12 år

at få det hele færdig. Egentlig skulle forrige

oversættelse fra 1978 kun gå igennem en

”varsom justering“, som skulle tage fem år.

Men det blev en helt ny oversættelse. Hver

sætning og ord er blevet tjekket mod grundteksten.

Det hele har kostet 30 millioner kroner,

som bibelselskabet selv har betalt.

Jeg vil nævne et par forandringer i den nye

bibel. ”Fader vor“ er blevet til ”Vor Far“ og

”brødre“ til ”søskende“. Sprogligt er den nye

bibel god, og den er blevet godt modtaget.

Der har været meget lidt kritik af den nye

oversættelse, hvilket er meget usædvanligt.

Det er opmuntrende for os adventister,

fortalte en af oversætterne af Det Gamle

Testamente mig: ”Nu kommer der flere sabbatter

i den nye bibel“. Der hvor der før stod

hviledag, står der nu sabbat.

IKKE BARE ORD – MEN GUDS ORD

Det var en stor oplevelse at være til stede i

Domkirken ved denne lancering. Kirken var

stuvende fuld, og alle, som havde reserveret

plads på forhånd, fik den nye bibel som en

gave og som et minde fra denne dag.

Alle Norges biskopper samt lederne af

alle kirkesamfund i Norge var tilstede. Dette

viser, hvor meget Bibelen betyder. Det blev i

sandhed en samling om Bibelen.

Den nye bibel har fået meget stor medieopmærksomhed

i Norge, og det fortjener

den. Håber inderligt, at opmærksomheden

gør, at mange køber den og også læser

den. Da vil de blive velsignet, for det er

Guds ord.

Tor Tjeransen, formand for Det Norske

Bibelselskap, ved overrækkelsen af

Bibel 2011.

”Bibelen er et fundament for norsk

kultur og samfundsliv. Uden Bibelen

havde vi ikke haft mange af de værdier,

som præger vores nation. Bibelen

har formet tro, etik og moral i generationer.

Det bør den stadig gøre. Derfor

skal Bibelen forefindes på et sprog,

unge mennesker forstår. Det kræver, at

Bibelen oversættes igen og igen for at

give os Guds levende ord på levende

norsk. Derfor har Bibelselskapet lavet

denne nye bibeloversættelse for hele

vores folk. Jeg overleverer Bibel 2011

til repræsentantskabets ordfører med

håb om, at det norske folk ikke må tage

imod denne bog ’som menneskeord,

men som det, det i sandhed er, Guds

ord’ (1 Thess 2,13).“

• Den nye norske bibel er faktisk udkommet

på to forskellige ”sprog“ – en på

nynorsk, og en på bokmål.

• Læs mere om den nye norske bibel:

bibel2011.no

adventnyt 12 – december 2011

9


TEKST: ANNE-MAY MÜLLER / FOTO: THOMAS MÜLLER

BØRN FRA NÆRUM PRIVATSKOLE

SAMLER IND TIL

CYKLER I RWANDA

Elever fra Nærum Privatskole har i en emneuge haft fokus på ”At gøre en forskel“

– det resulterede blandt andet i, at de hjalp med at indsamle 25.700 kr., som skal

gå til ADRA Danmark.

I løbet af ugen lærte børnene om de mange

forskellige måder, man kan gøre en forskel

på. De blev blandt andet undervist i førstehjælp

og lærte om, hvordan man sparer på

vandet, og hvordan man kan gøre en forskel

i sin egen familie ved at være opmærksom

og hjælpsom.

BILVASK OG HUNDELUFTNING

På skolen besluttede man sig for at prøve

og se, hvor mange cykler man kunne samle

ind til, så de sundheds- og uddannelsesarbejdere,

der arbejder i Rwanda, kan nå

rundt til flere. ”En cykel er et uhyre vigtigt

redskab for vores arbejdere“, fortalte Martin

Rutizagwa fra ADRA i Rwanda, der er på

besøg i Danmark i øjeblikket. ”Når de har

en cykel, kan de nå ud til langt flere familier,

10 adventnyt 12 – december 2011

og deres indsats bliver langt mere effektivt,

end når de skal bruge deres tid og kræfter

på at gå.“

Og kreativiteten var stor hos både børn og

voksne, da der skulle skaffes midler. Nogle

klasser bagte scones, som de fik forældre og

venner til at købe. Andre klasser arbejdede

med at vaske biler, luge bede, feje blade,

plukke æbler, lufte hund og meget mere.

En klasse solgte boller hele ugen til sultne

med-elever. Alle penge gik ubeskåret til projektet.

KAGE TIL 6.400 KR.

Højdepunktet kom lørdag aften, da der var

indbudt til kageauktion i menighedssalen

ved Nærum Adventistkirke. Bjørn Krøll,

PR-koordinator i ADRA Danmark var medar-

rangør og havde ihærdigt opfordret både

forældre, kirkegængere og ADRA-venner til

at medbring kager til auktionen eller til det

åbne kagebord. Menighedssalen summede

af glade og forventningsfulde stemmer, idet

auktionsbordet blev fyldt op af den ene

smukke, festlige, farverige, lækre, kreative

kage efter den anden. Og de lækkersultne

børneøjne blev draget til alle herlighederne.

Børnene fra skolen sang for de fremmødte,

og så kunne man ellers købe kager! 21

kager blev bortauktioneret til ualmindeligt

høje priser. Stemningen var ekstra intens,

da kagen, der var udformet som en skattekiste,

blev solgt med et hammerslag på

6.400 kroner.

Alt i alt blev der samlet 25.700 kroner

ind, og nu kan 43 arbejdere i Rwanda gøre

en endnu større forskel for dem, som har et

stort behov.

Kageauktion til fordel af ADRA Danmark. Et flot syn og en indbringende eftermiddag. Nina Klokkervoll, skoleleder på Nærum Privatskole, introducerer børnenes sange – de

sang bla. ”Jeg er så glad for min cykel”


TEKST: PER ARILD STRUKSNES

STORSTILET

PROJEKT

I KØBENHAVN

Adventistkirken København er midt i en spændende proces,

hvor vi håber, at hele Adventist-Danmark har lyst til

at følge med! Projekt København har fået bevilget midler

fra KEHAP-fonden, og dette har gjort det muligt at virkeliggøre

nogle ambitiøse planer.

Ambitiøse planer kan være meget gode, men hvis ”Herren ikke

bygger huset“, kan vores egne idéer være nok så gode. Derfor

ønsker vi her kort at præsentere projektet, således at du kan tage

det med i dine bønner.

Den 20. februar 2012 og 14 dage frem vil mødeserien ”After

2012 – What does the future hold?“ finde sted i et lokale i Parken –

Danmarks nationale fodboldstadion. Mange mennesker bekymrer

sig om fremtiden, og ikke så få har hørt, at jorden vil gå under i

2012 (baseret bl.a. på Maya-indianernes kalender). Med udgangspunkt

i dette vil vi lede dem til en kærlig og alvidende Gud, som kan

give en fred, som denne verden ikke kan give.

Denne mødeserie er kun en del af projektet; der er sat et stort

forarbejde i gang med fx gademission, vegetariske madlavningskurser,

CARE-grupper, personlige bibelstudier, temasabbatter osv.

CYKELREKLAMER OG FACEBOOK PR

I forbindelse med mødeserien kunne vi tænke os at involvere flere

menigheder i Danmark. Vi har sat et stort PR-arbejde i gang med

annoncer flere gange om ugen i gratisaviser, busreklamer, stilladsreklamer

på en trafikeret indfaldsvej, facebook-reklamer osv. Det

mest spændende er nok, at vi har lejet cykler fra cykelreklamer.dk.

I 14 dage råder vi over disse, hver med 2 stk. 2x2 meter plakater,

som skaber en enorm opmærksomhed på Strøget. Her håber vi, at

flere menigheder kan være med og ”stå for“ en eftermiddag hver

på Strøget, hvor vi kan få kontakt med mennesker, som Helligånden

sender til os. Kontakt os på info@after2012.dk, hvis du kunne tænke

dig at være med, og du kan finde yderligere info på www.after2012.

dk. Tak for din forbøn!

TEKST: ANDREAS MÜLLER / FOTO: THE ONE PROJECT

THE ONE PROJECT

I FINLAND

Jeg er netop hjemkommet fra to af de mest givende dage, jeg har

brugt i en adventkirke længe.

Vi var indbudt til ”the One project“, som handlede om at holde

vores fokus på Jesus i vores liv og i vores kirkesamfund. Og ja, fokus

på Jesus har vi vel – eller hvad? Hvor meget af din tid og dit trosliv

går på at tænke ”kirke“ – og hvor meget af din tid går på at tænke

”Jesus“? Kender du nogen, som forlod kirken, fordi de simpelthen

ikke mødte Jesus der? Disse spørgsmål blev taget op – alvorligt,

men ikke bebrejdende, og opløftende uden at være kunstigt.

Jeg giver her et par guldkorn fra talerne:

”Vores identitet er Jesus – vores teologi er adventisme.“

”Johannes viste ikke hen til sig selv, han viste hen til Jesus!“ “Er

sandheden holdt op med at præge og forandre os?“ ”Vores læresætninger

handler jo om, hvordan vi forstår Kristus.“ ”Vi tilbeder

ikke en svag, men en stærk Jesus!“

Der blev drøftet ivrigt ved bordene, hvor finner, nordmænd, danskere

og det løse alle var samlet med dét mål. Og det var rigtig

godt at opleve!

Så, gå ind på the1project.org og meld dig til næste gang, som

bliver i Københavnsområdet d. 2.-4. november 2012. Det koster

en del, men vi fik også en del ud af det. En temmelig vigtig del.

adventnyt 12 – december 2011

11


JUL TEKST: MONICA RYTMAN / FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

GLÆD DIG

OVER JULEN!

Engang for længe siden blev det besluttet, at vi i lille

Danmark, såvel som resten af verden, den 24. og 25.

december skal fejre den største og mest vidunderlige gave,

som nogen nogensinde vil kunne give, Guds gave til menneskene

– Jesus Kristus, hans egen dyrebare søn.

Til en verden, som var så kold og mørk, som

var så egenkærlig og tom, blev der givet et

lille lys, som kunne oplyse overalt, hvor man

lod døren stå åben.

Mit håb og ønske med denne artikel er, at

den måtte inspirere dig til at sætte tid af til

andre. Vi sætter så ofte tid af til egne projekter,

familie, venner eller kirken. Lad os denne

jul sætte tid af til at hjælpe andre; sprede

glæde og kærlighed, som Gud skænker os;

give gaver – ikke nødvendigvis materielle –

som Gud gav os. Ofre lidt af os selv, selvom

vi måske ikke jubler ved tanken eller frygter

det, ligesom Gud gav den største og mest

selvopofrende gave til os. En gave som, trods

smerten og frygten, blev givet af kærlighed –

og var risikoen værd! Selv Guds gave, Jesus,

gav kun og tænkte aldrig på at få.

I en julesang (Nu tændes tusind julelys)

synger vi:

”I hvert et hjerte trist og mørkt

send du en stråle blid

en stråle af Guds kærlighed

i denne juletid.“

Jeg prøver at lære vores to plejepiger, at Gud

også har givet dem en opgave, selvom deres

ressourcer er begrænsede. En opgave, hvor

de kan hjælpe ved at være små solstråler.

De kan sprede glæde og varme gennem smil

og latter, og som voksne er det stadig vores

opgave. Vi skal sprede stråler af Guds kærlighed!

DER ER BRUG FOR DIG

Vi har så mange mennesker rundt omkring

os, som har brug for et trøstende ord eller

en hjælpende hånd. Ofte associeres ’godgø-

12 adventnyt 12 – december 2011

renhed’ med langdistancehjælp og penge –

noget som ikke kræver det store af os som

enkelt individ. Men vi behøver ikke at se

langt eller lede længe. Vi lever i en velfærdsstat,

men det er ikke ensbetydende med, at

alle har det godt – vi møder blot andre problemer

end fattigdom og krig. Din nabo er

måske netop blevet skilt, du kender måske

nogen, som lige har mistet, nogen har aldrig

haft nogen at miste, andre kan ikke se glæden

i livet længere, nogle bliver svigtet,

andre igen har ikke kræfter til selv at skabe

hygge i deres hjem, pynte op eller bage.

Nogle sidder på plejehjem uden besøgende.

Nogle sidder angrende, og søger efter noget

større, dybere, i et fængsel, hvor de betaler

prisen for deres fejl. Kvinder, som efter

mange år med vold endelig har haft modet

til at flygte, betaler prisen ved at sidde alene

med deres børn på krisecentre. Flygtninge

kender måske ingen. Børn, normale eller

afvigende, vokser op på institutioner og

kender ikke til rigtig ’familie’ eller Gud. Selv

i kernefamilier sidder mennesker, som ikke

føler deres værd, som savner kærlighed og

nærvær. Mennesker, som ikke selv er klar

over, at de længes efter Gud.

Størstedelen af Danmarks befolkning vil

gerne have dine penge, men det er ikke størstedelen,

der har brug for dem. De har brug

for, hvad man ikke kan tjene sig til.

SAMMEN KAN VI!

Vi får SÅ meget kærlighed ... lad os dele!

Lad os dele sammen med vores familier,

vores venner, vores kirke. Vi behøver ikke

være alene om det. Jerslev menighed har i

år besluttet at danne et kor, unge såvel som

ældre, for at kunne synge for de ældre på

plejehjem, og jeg er overbevist om, at Gud

vil velsigne.

Børn kan med stor fordel også deltage.

Vi lærer vores børn, at de skal ”dele, dele,

dele du og jeg…“ og julen er en fantastisk

mulighed til at vise dem, at det ikke blot er

en teori, men at vise dem, hvordan Kristi

kærlighed fungerer i praksis. Lade dem

opbygge Jesu karakter og virkelig få budet

om kærlighed ind under huden, udleve det,

og lade børnene allerede i en tidlig alder

mærke glæden og velsignelsen ved at glæde

andre, således at det ikke bliver noget, de

gør af pligt eller for frelsens skyld, når de

bliver ældre.

Du føler måske ikke, at du har meget at

give, evner at gøre noget eller føler dig fantasiforladt,

men vi har alle smil og venlige

ord, vi kan give, kort, vi kan skrive, invitationer,

vi kan sende eller venskaber, vi kan

tilbyde.

JUL I DAGENS DANMARK

Det gør mig ondt, når jeg ser, hvordan Satan

har haft held med at vende det mest vidunderlige

’at give’ til ’at få’. Næsten overalt,

hvor vi kigger, handler julen i dag om selv

at modtage, og en gave er mest værd, hvis

den er købt. Selv den oprindelige ganske

rørende historie om Sankt Nicholas er blevet

forvrænget:


Han var en dreng med meget rige og reli-

giøse forældre. Ved forældrenes tidlige død

arvede han hele deres store formue, men

valgte ikke at beholde en øre selv. I stedet

brugte han alle pengene på at hjælpe folk i

nød og dedikerede sit liv til Gud. Efter hans

død den 6. december begyndte folk at give

gaver i hans navn, ligesom han havde givet

i Guds navn.

I dag kender vi ikke længere Sankt

Nicholas, men en Julemand. Noget som

giver børn ret til at forvente gaver, uden

at de behøver give til andre end dem, de

selv har lyst til. Det er ikke fordi, vi behøver

en Sankt Nicholas, for han prøvede blot at

være et spejlbillede af Jesus – og hvorfor

være et spejlbillede af et spejlbillede, når

vi kender personen foran spejlet? Men det

er trist, når ’at give’ bliver forvandlet til

’at få’.

Laver man en søgning på nettet om traditionel

jul, finder man, at julen holdes pga.

Jesu fødsel og indeholder følgende:

Julemåneden: Åbne julekalendere og

tænde kalenderlys, se TV-julekalendere,

julefrokoster, forberedelser (bagning, konfekt,

julepynt, dekorationer, kravlenisser,

juletræ).

Lillejuleaften: Pyntning af juletræ, stege

and til juleaften, koge og spise risengrød

(resten til risalamande til juleaften), synge

for døren, spille pakkeleg.

Juleaftensdag: Julemiddag, Disney

Juleshow og julekalender, pynte træet og

pakke gaver ind, julegudstjeneste, spise

meget mad, danse om juletræet og synge,

åbne gaver

1. og 2. juledag: Familie-julefrokostdag

eller afslapning.

Jeg lavede en research, hvor jeg spurgte

forskellige mennesker, hvad der for dem

var jul. Nøgleordene her var familie, venner,

hygge, pynt og dekorationer, mad, nisser,

sne, julegudstjeneste og Jesu fødsel.

PARWEEKEND

DEN 24.-26. FEBRUAR 2012

PÅ HIMMERLANDSGÅRDEN

Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Både gifte og forlovede par er meget velkomne!

Den 24.-26. februar 2012 er der parweekend på Himmerlandsgården

med Karen og Bernie Holford. Karen og Bernie har været meget

aktive indenfor familieafdelingen i mange år i England og har afholdt

adskillige inspirerende parweekender.

Møderne bliver holdt på engelsk med mulighed for simultan

oversættelse til dansk med høretelefoner. Mere information kommer

efter nytår på familie.adventist.dk. Himmerlandsgården er

ikke luksus, men til gengæld koster det kun 800 kr. pr. par for hele

weekenden.

EN GLÆDELIG JUL..

Julen er og bør være en dejlig og hyggelig tid,

hvor vi fejrer og bruger tid med hinanden,

men glæde og hygge er ikke nødvendigvis

forskelligt fra at udleve kærlighed til din

næste. Julen er måske netop den bedste tid

på året til at vise andre, hvem Gud er, hvordan

han elsker, og hvad han har gjort for os.

Jeg håber inderligt, at vi i denne juletid

kan opmuntre og motivere hinanden til at

ofre lidt mere af os selv, end vi plejer og give

andre en glædelig jul og fejre, at vi allerede

har fået den største, dyreste og bedste julegave

nogensinde givet. At vi kan gå tilbage

til den oprindelige jul og lade vores kærlighed

til Kristus drive os fremad i arbejdet, til

at elske vores næste som os selv, idet han er

med os og leder os på vores vej.

Må Gud velsigne jeres arbejde!

Glædelig Jul!

Monica Rytman

Jeg er 20 år, kommer i Jerslev

menighed, arbejder deltid

med rengøring og prøver at

bruge resten af tiden på kor,

at være noget/skabe indenfor

spejderne (fører i Vendelbo

Trop), kirken og desuden

skabe mig et dybere forhold

til Gud og bibelen. Lige for

tiden er jeg ved at liste mig

ind på, hvad Guds planer

med mig er.

adventnyt 12 – december 2011

13


BIBELSTUDIUM I TEKST: LINE NIELSEN / FOTO: ISTOCKPHOTO.COM

OM HAM – OM MIG

- LEVENDE BIBELSTUDIUM

Formålet med denne artikel er at dele erfaringer og fortælle, hvordan mit bibelstudium

er samvær med Jesus. Derfor handler den både om ham og om mig, og det er ikke en

opskrift: ”Sådan gør du“ (det kan du læse i næste nummer af Adventnyt).

Bibelen er fyldt med menneskers erfaringer med Jesus, og det inspirerer

og styrker mig i mit kristenliv. Det inspirerer mig, når jeg møder

en anden kristen, som deler sine erfaringer med Bibelen. Min bøn er,

at mine erfaringer må inspirere dig!

JESUS VIL VÆRE SAMMEN MED MIG

Når jeg åbner min Bibel, har jeg en fast forventning om, at nu vil

Jesus tale til mig. Det har jeg på baggrund af to ting:

Hans løfter:

Tekster, jeg holder meget af i den forbindelse er f.eks.:

• Luk 24,27: ”Han begyndte med Moses og alle profeterne og

udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne“.

• Sl 81,11: ”Luk munden op, så skal jeg fylde den.“

• Joh 14,26: ”Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han

skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer“.

Jesus har valgt at åbenbare sig for mennesker. Han ønsker ikke, at

noget skal være hemmeligt. Faktisk ønsker han at komme i kontakt

med mig – i langt højere grad, end jeg ønsker at komme i kontakt

med ham!

14 adventnyt 12 – december 2011

Før jeg læser i min Bibel, beder jeg Jesus om, at han må være der

og tale til mig. Nogle gange finder jeg simpelthen løfterne frem og

beder Jesus om at opfylde dem for mig nu – på baggrund af hans

eget løfte.

Min egen erfaring:

Jeg ved, at han altid giver mig noget. Også i situationer, hvor mine

følelser er ude af takt: ked af det, håbløshed, frygt, frustration, eller

hvad det nu må være. Min egen erfaring er, at Jesus altid kommer til

mig! Derfor ved jeg, at han vil gøre det igen.

JESUS KENDER MIG

Min erfaring er, at Jesus tager ansvar for at give mig netop det, som

jeg har brug for i mit bibelstudium. I kombination med, at han hele

tiden arbejder med mig, det kunne jeg kalde for opdragelse eller

karakterdannelse.

Konkret fylder Jesus mig nogle gange hurtigt, og andre gange

lader han mig søge i længere tid. Min oplevelse er, at han kender

mig – dvs. han ved præcis, om jeg er et sted, hvor min trang er forbundet

med så stor uro i sindet, at han bare må fylde mig med det

samme. Eller om jeg er klar til, at jeg skal søge og reflektere i lidt


Jesus har valgt at åbenbare sig for mennesker. Han

ønsker ikke, at noget skal være hemmeligt. Faktisk

ønsker han at komme i kontakt med mig – i langt højere

grad, end jeg ønsker at komme i kontakt med ham.

længere tid, inden jeg oplever, at han har fyldt mig. Jeg ved ikke altid

selv, om jeg er det ene eller det andet sted. Jeg ønsker bare, at han

skal fylde mig. Men Jesus leder mig igennem forskellige erfaringer.

HAN GIVER MIG AF SIG SELV

Ovenfor skrev jeg, at han altid giver mig noget igennem mit bibelstudium.

Her vil jeg gerne uddybe, hvad han altid giver – og hvad

han ikke altid giver.

Han giver mig altid af sig selv. Det betyder, at jeg altid ved, at han

er der. Jeg ved, at han elsker mig, at intet er umuligt for ham, at han

i øvrigt er skaberen af hele universet, og at alt er i hans hånd.

Når jeg nu skriver, hvad han ikke altid giver, så er det måske mere

reelt at skrive, hvad jeg ikke altid modtager. Jeg tror, det er en proces,

hvor Jesus er klar til at give, men af en eller anden grund, så er

jeg ikke klar til eller formår ikke at modtage. Måske er jeg ved at lære

at overgive mig til Jesus med en endnu større tillid.

Jeg får ikke altid fred eller følelsesmæssig ro. Det er så dejligt med

freden – for den gir mig den indre forvisning om, at han er der. Men

jeg har erfaret, at Gud faktisk ikke er afhængig af mine følelser. Han

kan godt give mig en bevidsthed om, at han er der – selvom jeg

stadig har en følelsesmæssig uro.

Jeg får ikke altid svar på, hvad jeg beder om. Det vil sige, at jeg ikke

altid bliver klogere på situationen, jeg står i. Men jeg ved, at Jesus er

der! Sammen med hans nærvær kommer trygheden, og derfor betyder

det mindre, at jeg endnu ikke kender ”svaret“. Jeg ved, at svaret

kommer – eller at tingene løser sig – til sin tid – på Guds måde.

JOB – ET FORBILLEDE

Job stillede en masse spørgsmål, som han aldrig rigtig fik svar på.

Alligevel citeres han i bogens sidste kapitel: ”Nu ved jeg, at du formår

alt, intet, du har besluttet, er umuligt for dig … Jeg havde hørt

rygter om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne“ (Job 42,1.5).

Hvorfor den enorme, stærke tillid til Gud og nærhed med Gud, når

han nu ikke fik svar på sine spørgsmål?

Gud åbenbarede sig selv for Job! Vi kan læse Guds tale til Job i kap

38-41. Gud åbner en lang række billeder for Job – fra skaberværket

– som viser Job, hvem Gud er.

Jeg beder om, at Gud må åbenbare sig selv for mig, når jeg åbner

min Bibel! Udfordringerne – de er mine. Løsningerne – de er i ham!

Derfor vil jeg gerne møde ham, se ham, kende ham, forstå hans vej

og vilje.

Her et par ting, som Gud sagde til mig i Jobs bog:

• Job 38,4.6: Gud grundlagde jorden. Gud har styr på det! Gud har

skabt selveste mit fundament.

• Job 38,6: Gud lagde hjørnestenen. Jesus er hjørnestenen (1 Pet

2,4-8). Frelsen er mig sikret. Gud ved, jeg ikke kan selv, og hjæl-

pen er klar – endnu før jeg har brug for den.

• Job 38,8.10: Gud spærrede havet inde, afstak en grænse for det.

Alt det, der kan storme imod mig og overvælde mig, det har Gud

sat en grænse for. Han har styr på det!

• Job 38,27: Gud mætter den goldeste ørken med vand. Gud vil

også mætte mig! Han vil give mig det, som jeg trænger til!

ET BEGYNDELSESPUNKT

Gud ved, hvor du er. Lad det være dit udgangspunkt. Og bed om, at

han må åbenbare sig for dig – med det han ønsker, der hvor du er

lige nu. Åben hans ord og læs – indtil han fylder dig. Har han ikke

selv sagt: ”Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer

for jer og udøser velsignelse uden mål over jer“ (Mal 3,10). Du har

lov til at tage ham på ordet. Han har også sagt: ”Ham, som formår

med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder

om eller forstår“ (Ef 3,20). Må Gud velsigne dig i at lære ham bedre

at kende igennem dit bibelstudium.

Line Nielsen

Line er gift med Jan og

hører til Nyborg menighed.

Hun brænder for at lære

Jesus bedre at kende igennem

sit bibelstudie.

adventnyt 12 – december 2011

15


VIDNESBYRD TEKST: SVEN HAGEN JENSEN / FOTO: ARKIV

EN AKTIV

LÆGBEVÆGELSE

Efter snart 42 års ansættelse i Syvende Dags Adventistkirken

er jeg begejstret for at kunne konstatere, at jeg tilhører en

aktiv lægbevægelse.

Jeg har oplevet det i Afrika, i Mellemøsten

og ikke mindst i Danmark i disse sidste år,

hvor jeg har det privilegium igen at arbejde

sammen med menighederne i det sjæleopbyggende

og sjælevindende arbejde. Det

er fantastisk at se den kærlighed, omsorg,

trofasthed og iver, der kommer til udtryk

blandt menighedernes medlemmer.

GUDS PLAN FOR MENGIHEDEN

Da Herren stiftede den kristne menighed,

begyndte han ikke med et hierarki af lærde

præster eller ledere. Han kaldte fiskere,

toldere og andre arbejdere, som han

underviste ved sit eksempel og udstyrede

med Helligåndens gaver. Gud velsignede

deres gerning, og kirken voksede. Der blev

selvfølgelig brug for ledelse og ansvarsfordeling,

efterhånden som kirken blev større

og menighederne voksede i antal, men der

var fortsat bevægelse og vækst, så længe

det enkelte medlem blev betragtet som en

del af bevægelsen og tog sit kald alvorligt.

Ligeledes voksede Adventbevægelsen

16 adventnyt 12 – december 2011

frem ved dedikerede mænd og kvinder,

som studerede Guds ord og levede det i

lydig efterfølgelse og iver for at dele, hvad

de selv havde erfaret, med andre. Hvis vi

kan fastholde det enkelte medlems aktive

rolle og glæde og begejstring for det budskab,

som først greb ham/hende, så tror

jeg, at vi også fortsat vil se vækst selv i

dette afkristnede land.

Vi må ikke stivne i former, hvor fokus bliver

på præst og ledelse, og hvad de kan præstere.

Vi må ikke kaste ansvaret fra os som

lægbevægelse og bede om sognepræster,

der passer og plejer og passiviserer deres

menighed. Vi må hjælpes ad med at fremme

den sag, som Gud har kaldet os til. Vi må

finde glæden i samarbejdet om at dele Guds

kærlighed og vort unikke budskab for denne

tid med andre. Vi må sætte pris på hinanden

og takke Gud for fælleskabet om nåden.

ALLE DE MANGE ARBEJDSOMRÅDER

Min tro på lægbevægelsen næres, når jeg

ser, hvorledes medlemmer tager imod nye

måske fra en fremmed kultur og hjælper

dem med praktiske ting (indflytning, reparation

af cykel, udfyldning af blanketter,

transport, etc.). Når unge kappes med

ældre i Hjælpeaktion som på Vejlefjord.

Når helt unge og andre lægfolk tager

deres regelmæssige tørn som prædikanter

på mødeplanen. Når andre igen hver

sabbat trofast underviser børnene i børnesabbatskolen.

Når adskillige hver uge er

ude i gademission eller fra dør til dør med

sandhedsfyldt litteratur. Når lægfolket selv

arrangerer deres ugentlige bedemøder og

beder for menighedens behov og de interesserede.

Når medlemmer tager venner

og bekendte med i kirke (ja, det sker hele

tiden). Når Guds børn åbner deres hjem for

gæster. Når nogle glæder os med musikledsagelse

til salmesangen og sang og

musik i øvrigt. Når nogle deler indbydelser

ud til Korrespondanceskolen eller bibelgaveplanen.

Når andre følger op med at studere

Bibelen med interesserede i grupper

eller enkeltvis. Når medlemmer fylder bilen

og tager deres venner med til bibelstævne

eller årsmøde. Når nogle laver madlavningskurser

eller deltager i LivsstilsExpo.

Min tro på lægbevægelsen styrkes, når jeg

hører om ældre medlemmer, som ikke læn-


gere kan gå ud, beder for menigheden, dens

ledere og dens mission. Når medlemmer med

praktisk håndelag hjælper til med at passe

og vedligeholde kirkebygning og anlæg –

eller tager med på Himmerlandsgården, når

der kaldes på hjælpere til at male, gøre rent

eller reparere. Når mange trofast støtter kirken

med deres tiende og gaver. Når der vises

omsorg ved at besøge menighedens syge og

de ældre. Når nogle bruger lokalradioen til

at formidle gode budskaber og programmer.

Når andre henviser til Ordet eller andre bibelske

programmer på TV og internet. Når andre

igen frimodigt vidner om deres tro til studie-

og arbejdskammerater og venner. Når

adventistforældre holder andagt i familien

og lærer børnene at tro på Jesus og bede.

Når bedsteforældre tager deres børnebørn

med i sabbatsskole. Når medlemmer bringer

spændende og velsmagende mad og drikke

til fællespisningen efter gudstjenesten. Når

medlemmer taler positivt om Guds folk og

menighedens mission og finder anledninger

til at opmuntre andre i troen.

ER DET VIRKELIGHEDEN?

Maler jeg et skønbillede af noget, jeg drømmer

om? Nej, sådan oplever jeg lægfolket

generelt i de menigheder, jeg kender. Vi er

ingen fuldkommen flok og kan uden tvivl

finde mange fejl hos hinanden, hvis vi forsøger.

Men jeg vil gerne gøre Paulus’ ord

til Filipperne til mine: ”Jeg takker min Gud,

hver gang jeg mindes jer, og i alle mine

bønner beder jeg altid for jer alle i glæde

over, at I har været med i det fælles arbejde

for evangeliet lige fra den første dag indtil

nu, og i tillid til, at han, som har begyndt

sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil

Kristi Jesu dag“ (Fil 1,3-6).

Sven Hagen Jensen

Sven er leder for

Korrespondanceskolen samt

præst for menighederne i

Thisted, Holstebro, Viborg og

Herning.

TEKST: KAJ PEDERSEN BOGANMELDELSE

TIDSAKTUEL BOG

OM HELLIGÅNDEN

”En lille bog om HELLIGÅNDENS STORE GERNINGER“ er

titlen på teol. dr. Richard Müllers fortræffelige bog over

et særdeles betydningsfuldt og aktuelt emne.

I en tid, hvor mange er optaget af tanker om

Helligånden, er det befriende, at en teolog fra

Adventistkirken behandler dette emne sagligt og alligevel

i et enkelt og forståeligt sprog. Bogen handler

specielt om den tredje person i den guddom, som kristendommen

bekender sig til. Forfatteren giver en kort,

men præcis kirkehistorisk indførelse i tidens stærkt

omdiskuterede emne i alle kirkesamfund – og han

påviser en række misforståelser. Han gør gældende, at

Helligåndens store gerninger vil åbenbares i Guds kirke

på jord indtil Jesu genkomst.

Han skriver om Guddommens tre personer og fremsætter

Bibelens klare lære

om Helligånden som en

person med uudtømmelige

ressourcer til hjælp

for den troende.

Dr. Müller har beskrevet

den karismatiske

bevægelses historie

og strømninger. Han

beskæftiger sig også

med spørgsmålene:

Hvad er Helligåndens

dåb? Hvad er

Helligåndens gerning

for os og i os?

I vide kredse diskuterer

man ”tungetalens

gave“. Denne

bogs forfatter belyser dette emne og gennemgår

bibeltekster efter den grammatisk-historiske fortolkningsmetode

– det hævdvundne protestantiske

princip, at Bibelen er sin egen fortolker.

Helligåndens gaver og Helligåndens frugt er hjørnestene

i kristenlivet. Det toner klart frem i bogens sidste

kapitler. Jeg forstår, at Richard Müllers gamle professor

fra Lunds Universitet – hvor Richard Müller tog sin

doktorgrad i 1979 – har udtrykt sin store glæde over

denne bog.

”En lille bog om HELLIGÅNDENS STORE GERNINGER“

er en berigende fremstilling på 171 sider, hvor læseren

fængsles fra først til sidst. En julegavebog til ung som

ældre.

Udgivet på Lux Lucet Forlag – fås ved henvendelse

til 7589 5893.

Helligåndens store gerninger Lux Lucet f l

En lille bog om

Helligåndens

Richard Wilhelm Müller

store

gerninger

adventnyt 12 – december 2011

17


TILLYKKE

90 år

17. dec. Arne Falk-Nielsen

Frederiksborg Allé 23, 0029

8920 Randers NV

85 år

8. dec. Carl Erik Rasmussen

Dommervænget 1 K

4000 Roskilde

15. dec. Gebhardina Bertelsen

Kongsbergvej 7, st. 0012

8600 Silkeborg

19. dec. Lilli Iris Knudsen

Egeparken 4

5800 Nyborg

75 år

4. dec. Hanne Faddersbøll

Degnebakken 37

8230 Åbyhøj

4. dec. Allan Sture Wiik

Digesmuttevej 10

2970 Hørsholm

70 år

2. dec. Gunnar Jehu Andersen

Vipperødgårds Allé 28

4390 Vipperød

3. dec. Ester Wærn Johannessen

Gretbjergvej 89

8722 Hedensted

7. dec. Nehemias Tavares

Finsensvej 44 C, st.tv.

2000 Frederiksberg

16. dec. Ulla Christensen

Jensens Plads 4, st. 0012

9700 Brønderslev

29. dec. Anna Marie Hansen

Refsvej 27, st. tv.

7700 Thisted FØDSELSDAGE

18 adventnyt 12 – december 2011

Bryllup i Norge

Den 7. august 2011 var dagen, da Kezia Maria Kvinge, Danmark/Norge

og Maarten Booij, Holland, gav hinanden deres ja i Moss Adventkirke.

Pastorerne Geert Tap, Newbold College og brudens onkel, Reidar Kvinge,

stod for vielsen, og familie og venner sørgede for en fantastisk dag for

brudeparret. De nygifte er for tiden bosat på Newbold College, hvor

Maarten fuldfører sit studie i teologi, og Kezia studerer psykologi ved

Reading University. Vi ønsker parret alt godt og Guds rige velsignelse.

ADRA INTERNATIONAL

hædrer dansk foregangsmand

Sabbatten den 8. oktober blev Helge

Andersen hædret i Randers menighed.

Han skulle have været til ADRA

International møde i Berlin, Tyskland, men

måtte melde afbud pga. sygdom. Man ville

der hædre nogle pionerer i ADRA, arbejdet

og deriblandt Pastor Helge Andersen.

Undertegnede fik det privilegium at overrække

ham anerkendelsen på vegne af

ADRA.

Teksten på tavlen lyder: ”Uden en søjle

kan en bygning ikke bestå. Uden pligttro

ledere vil ADRA ikke være i stand til

at tilvejebringe redningshjælp til millioner

af mennesker rundt om i verden hvert år.

ADRA International anerkender Helge Andersen som en ADRA-søjle,

for et forbilledligt liv i tjeneste ved at tilvejebringe håb til millioner om

et bedre imorgen (Sept 28, 2011).“

Det er omkring 25 år siden, at pastor Helge Andersen grundlagde

ADRA Danmark. Det blev til velsignelse og succes. Tak Helge – må Gud

velsigne dig!

John Pedersen

Dåb i Vejlefjordkirken

Fredag den 28. oktober blev Martin

Winter døbt i Vejlefjordkirken i forbindelse

med skolens inspirationsuge.

Dagen efter blev han optaget i

Vejlefjord menighed. Vi ønsker ham

tillykke og Guds velsignelse.

Lasse Bech

BRYLLUP

NAVNE


Dåb og barnevelsignelse i Fredericia

Sabbatten den 22. oktober var en begivenhedsrig dag i Fredericia

menighed. Ana Celia Jacobsen James blev døbt med et stort ønske om

følge Jesus hele vejen. Adventbudskabet har ikke været nyt for Ana,

da hun voksede op i et adventisthjem i Nicaragua. Ægtefællen, børn

og børnebørn var til stede ved højtideligheden og glædede sig sammen

med Ana. Efter dåben sang børnebørnene en sang for mormor,

som berørte alles hjerter. Gudstjenesten rundede af med en barnevelsignelse

– en særlig bøn til Gud om at velsigne og bevare børnene i

troen på Jesus.

Vi ønsker Ana hjertelig tillykke og Guds velsignelse.

Robert Svendsen

Dåb i ICC

Sabbatten den 5. november var endnu en festsabbat i

ICC. Frederik Herskind, Anca Gritto, Ailyn Delossantos,

Anitaah Zziwa, Gudrun Olafsdottir og Mhean Junker

gav og stadfæstede deres beslutning om at følge Jesus

i deres liv. Det var en glædelig aften, og dåben var

planlagt som afslutningen af en række af evangeliske

møder i ugen op til. Vi lykønsker dem med deres

beslutning og priser Herren.

Dåb i Aalborg

Fredag aften, den 4. november,

havde vi glæden af,

at Lars Rechter (th) og

Andreas Rytman (tv) blev

døbt i Aalborg Adventkirke.

Begge er allerede en aktiv

del af Aalborg menighed, og

vi er glade for at byde dem

velkomne som medlemmer.

Guds velsignelse videre frem.

Jonas Raabjerg

Robert Sand

DÅB

adventnyt 12 – december 2011

19


ANNONCER

PÅ LYD

20 adventnyt 12 – december 2011

SKAL DU

FLYTTE?

Gå ikke glip af Adventnyt

– selv om du flytter!

Husk at give Dansk Bogforlag

besked om din nye adresse på tlf.:

4558 7758.

Er du svagtseende, kan du

Adventnyt i lydudgave

Har det din interesse, så kontakt

Dansk Bogforlag på tlf.: 4558 7755 eller

send en mail til marie-louise.krog@adventist.dk

JULEKONCERT

MED VOX CANTICA

I AARHUS ADVENTISTKIRKE

Julehøjtiden nærmer sig igen og dermed også muligheden for

at synge med på og lytte til noget af den overflod af festlig

musik, der til alle tider er komponeret til fejringen af Jesu

fødsel.

Aarhus Adventkirke afholder julekoncert den 3. december

kl. 15.30. Kormusikken er lagt i hænderne på Vox Cantica

Koret, Rebekka Falk spiller fløjtesolo, orglet byder også ind

med julemusik og akkompagnerer fællessalmerne. Dirigenter

er Knud Svendsen og Kirsten Dolberg.

Vi inviterer således alle til at byde julen med dens budskab

velkommen, som også “hint frydekor fra Betlehem“ engang

gjorde det.

ADRA DANMARK SØGER

ØKONOMI MEDARBEJDER

TIL BARSELSVIKARIAT

Ønsker du et arbejde med mening, så søg vikariatet, og dit liv

vil være ændret for livet.

ADRA Danmark har 14 medarbejdere fordelt på forskellige

teams. Du vil være en del af administrationsteamet, der har

ansvar for de økonomiske rapporter og budgetter.

Vikariatet er fra den 1. februar 2012 og året ud.

Ansøgningen må være ADRA Danmark i hænde senest den

16. december 2011.

Ansøgning og evt. spørgsmål sendes til administrationschef

Anne-Grete Gjerløff på: anngje@adra.dk eller +45) 45 58 77 05

For mere information se vores hjemmeside adra.dk. Gå ind

under ”Om ADRA Danmark“ og dernæst ”Jobportal“.

Nødhjælp og udvikling

Danmark

JULEKONCERT

MED SANCTUS-KORET

I NÆRUM ADVENTISTKIRKE

Den mørke tid er over os, men december 2011 bliver et særligt

lyspunkt, idet Sanctus-koret, der i snart en del år har været

opløst, samles ekstraordinært for at synge julen ind under

ledelse af dirigent, Allan Wiik.

Næsten 50 sangere deltager i julekoncerten, som finder sted

fredag den 9. december 2011 kl. 19.30 i Nærum Adventistkirke,

Concordiavej 16.

Et afvekslende repertoire af julens smukkeste sange og salmer

fra hele verden og af såvel nyere som ældre dato vil være

på programmet denne fredag aften, så gå ikke glip af en skøn,

musikalsk oplevelse samt en enestående anledning til at høre

Sanctus-koret endnu en gang.

Ved koncerten er der fri entré, og alle er hjerteligt velkomne.


HUS TIL LEJE

Dejligt et-planshus 7 km fra Faxe er til leje snarest

eller efter nærmere aftale.

Huset er på 121 m2 og indeholder fire værelser +

køkken, bad, bryggers med vaskemaskine og tørretumbler.

Endvidere en garage på 24 m2. Nærmere oplysninger på tlf. 3028 8314.

MELKERSENS

TØMRER- &

SNEDKER-

FORRETNING APS

Tlf: 2182 3883

VEGEFOOD.DK

Bestil vegetariske produkter (frost, køl og tørvarer)

på den nye hjemmeside: www.vegefood.dk.

Du kan også ringe til Kenneth Lund på 7568 1254

/ 4224 2893 eller skrive til info@vegefood.dk

Giv en julegave, der helt

sikkert ikke skal byttes

”hellere tænde lys

end forbande mørket”

Myggenet

Land:

Rwanda

Hver 30. sekund dør et barn af malaria.

Pris kr. Du kan være bremseklods for denne udvikling,

ved ed at

ggive

en e ektiv beskyttelse mod malaria.

65,- 5,- ,

GGlædesgaranti

hos modtageren.

GGIV

NU ...

Se ere gaver og

køb julegaven på

Tjek adventnyt.dk/annoncer for mere

BETALINGSANNONCER

adra.dk

ADVENTISTKIRKENS

SKITUR 2012

ARRANGERET AF CAFÉKIRKEN KØBENHAVN

Hvornår

Uge 10, 2012.

Fra 4.-10. marts

Hvor

Trysil i Norge.

Vi får 5 dage med

over 65 løjper og lifter

lige uden for hytten.

Pris

1.850,- u/ liftkort og

3.100,- m/ 5 dages

liftkort til alt.

Tilmelding

Kontakt Henrik

på 20223699

Find mere info og billeder på www.CafeKirken.dk

Støt med 100 kr.

hvor behovet er størst.

Sms 1414 – skriv:

VÆRSGO

(+ alm. sms-takst.

Ingen fortrydelsesret).

adventnyt 12 – december 2011

21


ANNONCE

NYHEDER OG JULETILBUD FRA DANSK BOGFORLAG

KAREN HOLFORD

KREATIVE BØRNEANDAGTER

Bøgerne på denne side bestilles hos Dansk Bogforlag på 4558 7758 eller danskbogforlag.dk

22 adventnyt 12 – december 2011

100 ANDAGTER TIL BØRN

af Karen Holford

Bogen er sprængfyldt med gode idéer til

andagter for børnefamilier. Alt hvad du

har brug for som forældre (eller bedsteforældre)

er beskrevet,

så det er lige til at gå

i gang med. Dine børn

vil elske den!

150,-

ANDAGTSBOG: GNISTEN

Gnisten er en andagtsbog med en bibeltekst

– og en refleksion over denne – til hver dag i

året. Sommetider med udgangspunkt i årstiden,

i de nationale helligdage eller de kirkelige

højtider. Andre gange inspireret af forfatternes

egne oplevelser eller tanker omkring

menneskelivets fælles vilkår.

298,-

ANDREWS UNIVERSITY BIBLE

Studiebibelen for dig, som gerne vil have

nyt lys over de gamle kendte tekster, og

som vil lidt dybere ned i betydningen. Med

mere end 12.000 noter skrevet af teologer

og forskere.

500,-

CD’ER FOUNTAINVIEW

ACADEMY: THERE IS A

FOUNTAIN/O GLORIOUS LOVE

2 forskellige CD’er der indeholder sange

med temaer fra “Vejen til Kristus“ hør

bl.a. Amazing grace, How great

thou art, Feel the nails.

á 120,-

150,-

JESUS I MØTE MED MENNESKER

bogen er norsk af Morris L. Venden

Læs den og læg mærke til, hvordan Jesus var i

mødet med syndere, religiøse ledere, kvinder,

fattige, håbløse, helt almindelige mennesker og

alle de andre. Og mens du læser, vil du sikkert

opdage, hvordan han er i mødet med dig.

JULETILBUD:

PUSLESPILSBØGER

Ny pakkepris for 3 stk.

Lær og leg med alle de kendte

og elskede bibelhistorier. Læs

historien. Kig på de flotte billeder. Sæt brikkerne

sammen og se, hvordan alle historierne er en

del af en større sammenhæng. For børn mellem

3 og 8 år.

120,-

DVD THE STONES CRY OUT!

Dokumentaren fortæller historien om 13 specielle sten, som blev

fundet i Sverige. Stenene er indgraveret med tekster, som har relevans

endnu i dag, selvom de blev lavet i 1800-tallet. DVD’en er med danske

undertekster.

MELD DIG IND…

Så får du direkte besked om nye udgivelser fra Dansk Bogforlag. Som

bogklubmedlem får du bøgerne til særpris, og du forpligter dig ikke til

at købe noget. Du kan fx spare 10% på alle bøgerne i denne annonce.

Læs mere på danskbogforlag.dk/bogklub eller ring til os på 4558 7758.

198,-


EMMA JOHANNESEN

† ÆRET VÆRE…

Den 14. oktober sov Emma Johannesen, Tórshavn

menighed, ind i døden på sygehuset i Tórshavn,

77 år gammel. Emma var datter af Niels Johannes

og Birta Viderø, der var efterkommere af adventistpionerer

på Færøerne. Hun blev døbt af Thorkil

Pedersen i 1964. Emma var igennem en flerårig

sygdom, der ikke gjorde det muligt for hende at

deltage i menighedslivet ved personlig tilstedeværelse.

Dette forhindrede hende dog ikke i at tænke

på menigheden, som stod hendes hjerte nær. Hun

var et vidnesbyrd for dem, hun var sammen med

og ønskede lejlighedsvis at indbyde til nadver.

Emma vil blive savnet af sin mand Sigmar, sønnen

Birgir, svigerdatteren Agnieszka og børnebørnene

Emma og David, og brødrene Asbjørn og

Sverri.

Det var altid hyggeligt at besøge hjemmet, der

var præget af hendes sans for hygge og samtale,

der var afbalanceret mellem humor og åndelig

alvor, der prægede hendes forhold til Gud. Tidens

begivenheder, der pegede på Jesu snare genkomst,

var tanker, hun jævnlig kom tilbage til –

også når hun fik besøg på sygehuset. Menigheden

var altid i hendes tanker, og hun ønskede besøg,

der bekræftede tilhørsforholdet til menigheden.

Hendes arbejdsliv begyndte hos en tandlæge i

Tórshavn, efterfulgt af et kortere arbejdsophold på

et sygehus i Reykjavík på Island.

Derefter rejste hun til Skodsborg Sanatorium for

senere at vende hjem igen, hvor hun på et advokatkontor

fik en kontoruddannelse. Det blev som

sekretær på byrådskontoret i Tórshavn, at Emma

fik en 40-årig ansættelse.

Begravelsen fra Adventkirken i Tórshavn, der var

fyldt til sidste plads, var præget af denne store

bekendtskabskreds med borgmesterens deltagelse.

Vores tanker går til de efterladte, der vil bevare

mindet om Emma som hustru, mor, bedstemor,

svigermor og søster.

Må fred være med mindet om Emma

Johannesen.

Jens V. Danielsen

JYTTE KJELDAL

Søndag den 16. oktober måtte Jytte Kjeldal opgive

flere måneders kamp mod det uundgåelige, idet

hun sov ind på Horsens sygehus, 72 år gammel.

Jytte blev født den 12. juni 1939 i Roskilde og

voksede op i Regnemark på Midtsjælland, hvor

hun sammen med sine fire søskende Arne, Per,

Margit og Ann-Brit blev opdraget i et hjem, der bar

præg af det adventistiske livssyn. 16 år gammel

blev hun elev i Vejlefjord Højskoles korrespondentklasse.

På skolen mødte Jytte sin senere ægtefælle

Benny Sørensen.

Undertegnede, der blev venner med dem

begge på Vejlefjord, viede dem i Adventkirken,

København den 31. december 1964. I hovedstaden

uddannede Jytte sig til cand.mag. i engelsk og

idræt, og det unge hjem blev et yndet tilholdssted

for andre unge, der færdedes i Adventkirken.

Da Vejlefjordskolen i 1972 åbnede sin gymnasieafdeling,

rykkede Benny og Jytte ind i lærerboligen

”Skovly“, hvor de boede, indtil de for nogle år

siden købte hus i Daugård. Jytte mistede Benny for

fire år siden, men fortsatte sine mange aktiviteter,

lige til døden indhentede hende.

Jytte Kjeldal var en omhyggelig underviser, der

også udenfor klasseværelset engagerede sig i sine

elevers trivsel. Hun var et stort aktiv for Vejlefjord

menighed, hvor hun i nogle år var en afholdt

menighedsforstander. Selv om Jytte engagerede

sig meget i livet og aktiviteterne på Vejlefjord,

fandt hun tid til både at rejse og at engagere sig

i seniordans og spillemandsmusik udenfor skolens

kreds. Og så skal det også nævnes, at hun

med rette betragtes som ophavskvinde og mor til

HASDA – Historisk arkiv for syvende dags adventisterne

i Danmark.

Tirsdag den 25. oktober samledes familie,

venner, menighedsfæller og naboer sammen

med sønnen Klaus, svigerdatteren Jeanette, og

børnebørnene Katrine og Jeppe til bisættelse

i Vejlefjordkirken. Her fik svogeren Carl-David

Andreasen sammen med undertegnede lov til at

trække minder frem fra Jyttes liv, samtidig med at

pege på det håb, som lover os et gensyn i Guds

KENDT AF GUD

rige. Lyset og Bibelen på Jyttes kiste understregede,

at her var der tale om et menneske, der

levede op til ordene fra en gammel vægtavle, som

citeredes ved højtideligheden: ”Del ud med fulde

hænder/ alt hvad du har, alt hvad du ved/ af kærlighed,

/ af solskin og af glæde. / Måske et solglimt

trænge kan/ i sorgens sand,/ hvor du ej selv kan

træde“.

Æret være Jytte Kjeldals minde.

Walder Hartmann

INGRID TØRNES

Ingrid Tørnes, Odder menighed, sov stille ind i

døden søndag den 23. oktober på Odder sygehus.

Ingrid blev født i Skovballe ved Haderslev den 24.

december 1926 og ville være fyldt 85 år juleaften i

år. Hun voksede op i en stor søskendeflok, hvoraf

hun bl.a. overleves af en yngre søster, som tilhører

vores menighed i Østervrå.

Ingrid blev døbt af Johannes Jensen i maj 1952

og har således tilhørt syvende dags adventisternes

menighed i næsten 60 år. Hun arbejdede og

boede gennem mange år på kurstedet ”Det Hvide

Hus“, som familien Idorn drev i Odder. I de senere

år kunne vi se hende hver sabbat gå op ad bakken

på Frederikshaldvej til vor kirke, hvor hendes plads

sjældent stod tom. Så længe hun kunne, ønskede

hun at klare transporten til kirken selv.

Tiden kom, da hun ikke længere kunne deltage

i menighedens møder, men hun var glad for

besøg og bøn i hjemmet. Bisættelsen fandt sted

fra Odder sygehuskapel torsdag den 27. oktober.

Vi lyser Guds fred over hendes minde og ser frem

til den store dag, hvor de døde i Kristus skal opstå

til evigt liv ved Kristi genkomst. Vor medfølelse går

til Ingrids datter Aase Tørnes, som nu står med

savnet efter sin mor.

Villi Rasmussen

adventnyt 12 – december 2011

23


Dansk Bogforlag, Concordiavej 16, DK-2850 Nærum

TEKST: THOMAS MÜLLER / ILL: MEDIECENTER

ADVENTSGAVEN

I år markerer adventsgaven afslutningen på landsindsamlingen. Siden maj måned har

vi skrevet om indsamlingen i Adventnyt. Det er fantastisk at opleve, at adventister

står sammen og er i stand til at samle så mange penge. Vi er meget tæt på at nå et

skarpt hjørne – til dato er der indsamlet 900.000 kr. Vi tror, vi i fællesskab kan rykke

dette beløb et pænt stykke over en million kroner.

På adventist.dk/landsindsamling kan du læse om, hvad pengene skal bruges til.

Det første på ønskesedlen er en leder for evangelisme. Vi har brug for en person,

som kan motivere og inspirere og hele tiden sikre, at mission og evangelisme ligger

højt på dagsordenen.

Tak for en gavmild gave.

TAK

Som en tak fordi du støtter Adventistkirken, har vi med dette blad medsendt en lille

bog. Det lyder måske lidt paradoksalt at forære en gratis bog til alle medlemmer og

samtidig appellere til at støtte landsindsamlingen. Bogen koster godt 5 kr. og så er

portoen blevet lidt dyrere denne måned. De fl este af udgifterne til bogen kommer fra

øremærkede midler, og vi synes, det kunne være en god afslutning på landsindsamlingen

og en god måde at sige tak og vise vores værdsættelse af det store arbejde,

du og dine søstre og brødre gør for menighedens arbejde. Så modtag denne gave fra

kirken med en udfordring om at læse den i december måned. (Modtagere af Adventnyt

i udlandet får ikke bogen medsendt, men kan hente bogen elektronisk på www.

adventnyt.dk. På Færøerne ligger bøgerne i kirken til afhentning).

SÅDAN GIVER DU

Du kan give til adventsgaven ved kollekten den 3. december. Du kan også indbetale

til din lokale menighed eller direkte til Adventistkirken på konto 0890 1069302. Mærk

venligst din indbetaling ”Adventsgaven“.

DECEMBER:

2.-4. Spejdernes juletur Vest,

Himmerlandsgården

3. Julekoncert, Aarhus

9. Julekoncert, Nærum

10. Julekoncert, Vejlefjordskolen

JANUAR:

20.-22. Børnelejrplanlægning,

Middelfart

27.-29. Fodboldstævne 6.-9. klasse,

Vejlefjordskolen

KOLLEKT: 3. DECEMBER 2011

KALENDER

More magazines by this user
Similar magazines