Uden forandring ingen fremtid Godt kollegaskab Løb 16 kg af

fragt.dk

Uden forandring ingen fremtid Godt kollegaskab Løb 16 kg af

Nr. 8 · december 2009

Danske Fragtmænds

Medarbejderblad

Tema:

Godt

kollegaskab

betyder alt

Uden forandring

ingen fremtid

Løb 16 kg af

det kaN lade sig gøre!

01

Modulvogntog · Taastrup Fragtcentral · Danske Fragtmænd Logistik A/S


kære kollega.

2

Charlotte k. velling

ansvarshavende redaktør

Jeg vil gerne sige tak for den gode

modtagelse af Fragtbrevet og især tak

til alle, der har givet tilbagemeldinger til

redaktionsgruppen. blandt andet har vi

modtaget kommentarer til det seneste

blads tema. i kan læse uddrag heraf samt

andre kommentarer på side 19.

temaet i dette Fragtbrevet står mit hjerte

nær. dette nummer handler nemlig om

godt kollegaskab, som specielt skal stå sin

prøve i forandringstider.

god kommunikation og respekt for

hinanden er afgørende for, om vi trives

i det daglige, og hvordan vi klarer

forandringer. vi bruger en stor del af vores

liv på arbejdspladsen, og hvert eneste

menneske vi møder sætter aftryk i vores

liv. læs om dette og meget mere inde i

bladet.

Ha’ en god og sikker arbejdsdag.

3

4

5

6

7

8

10

12

14

16

18

20

24

26

27

28

Fragtbrevet, december 2009

Fragtbrevet er et medarbejderblad for medarbejdere hos

de 84 fragtmænd samt hos danske Fragtmænd a/s.

oplag: 2.500 eksemplarer

tekst og redaktion: Charlotte velling (ansvarshavende

redaktør), lone Folke bendstrup og Hanne bjerg

Grafisk produktion: Mette Gosmer

INDhold

Leder

Til møde om krisen

Fragtbrevet spurgte

Ny organisation

Terminal- og rutestruktur

Tema:

Godt kollegaskab

Tænk positivt

Mistede jobbet - men ikke modet

Noter

danske Fragtmænd udvider forretningen

Noter

Fragttouren:

Fragtcentralen i Taastrup

ModUlvogNtog for begyndere

Løb giver energi

Kontorelev trods hårde odds

Bagsmækken

Fotos: lars aarø, lone Folke bendstrup, Hanne bjerg, Mette

Gosmer, Charlotte Velling m.fl. og arkivfotos

Næste Fragtbrev udkommer i februar 2010.

danske Fragtmænd a/s, tomsagervej 18, 8230 Åbyhøj,

t 7252 0000, fragtbrevet@fragt.dk

På forsiden: “Hjælp en kollega”. Underarme venligst

udlånt af Jesper odgaard og aziz arpac, danske Fragtmænd

Århus.

Fragtbrevet nr. 8 december 2009


Uden forandring

ingen fremtid...

en danske Fragtmænd chauffør sagde for nylig:

- Man kan se, hvordan det går i danmark ved at se på laddet

af lastbilerne.

i denne tid ”taler” laddene deres tydelige sprog.

Hovedproblemet er, at der er ringe afsætningsmuligheder.

der er ikke kunder nok i de danske butikker, for danskerne

er begyndt at spare op i stedet for at bruge penge. industriproduktionen

er ligeledes faldet dramatisk, og det påvirker

naturligvis vores godsmængder.

vi har ikke mistet særlig mange kunder, men vores kunder

har mistet omsætning. ruterne har det derfor hårdt lige nu.

det er en fordel, at ejerne af danske Fragtmænd a/s også

udfører transporterne. de føler meget for virksomheden,

arbejder døgnet rundt, og ofte er hele familien involveret.

Men de har det hårdt, fordi der er mindre at lave og til en

meget ringere pris. det kan kun give problemer.

ledelsen arbejder på højtryk for at styre danske Fragtmænd

helskindet gennem krisen. der sker mange forandringer lige

nu, og derfor blev der holdt ekstraordinær generalforsamling

samt informationsmøde for 150 medarbejdere omkring

starten af december.

Vigtigt!

skal vi sikre danske Fragtmænds fremtid, skal vi være

forandringsvillige. derfor går vi nu i gang med at

analysere forskellige løsningsmuligheder for at styrke vores

konkurrenceevne.

Når vi kender resultaterne af analysearbejdet, kan

ejerkredsen tage stilling til valg af løsning.

der er derfor endnu ikke taget stilling til eventuelle ændringer

af antal terminaler eller disses placering eller for den

sags skyld ændringer i transportløsninger.

Hermed ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

venlig hilsen

kjeld Frederiksen

adm. direktør, danske Fragtmænd a/s

03


150 medarbejdere samlet

til møde om krisen

Adm. direktør Kjeld Frederiksen havde den 1. december

inviteret ca. 150 medarbejdere fra Danske Fragtmænd A/S

til informationsmøde

- Jeg vil sikre mig, at alle ved, hvorfor tingene er, som de er,

lagde kjeld Frederiksen ud.

Formålet med mødet var at orientere om, hvordan den

økonomiske krise påvirker danske Fragtmænd, og hvilke

tiltag der skal afhjælpe situationen.

- vi er i en meget alvorlig krise, som er værre, end vi forventede.

danmark er det land i Norden, der er hårdest ramt.

budskabet på mødet var ikke til at tage fejl af.

- Med så markant fald i vores omsætning, så skal der ske

noget. ledelsen har fokus på én ting, og det er krisen, sagde

kjeld Frederiksen.

Krisestyring

der er fokus på effektivisering mange steder i organisatio-

der blev lyttet opmærksomt til dagens krisetema

Pauserne blev brugt til netværk og diskussion af mødet

4

nen. ifølge kjeld Frederiksen er det specielt besparelser og

stop for nye aktiviteter, der skal få danske Fragtmænd gennem

krisen.

- der bliver desværre smalhals næste år, og der bliver benhård

styring af økonomien både centralt og decentralt. det

er meget positivt, at medarbejderne har forståelse for krisen

og for, at vi skal tage fat.

og der bliver taget fat. der er fokus på effektiviseringer,

samarbejde med ruterne og besparelser, bl.a. gennem

indkøbsaftaler.

Sig det videre

Medarbejderne på mødet var repræsentanter fra alle

fragtcentraler, og de blev bedt om at informere deres kolleger

om indholdet af mødet, således at alle er informeret

om status.

”Med så markant fald

i vores omsætning,

så skal der ske noget”

adm. direktør kjeld Frederiksen

Fragtbrevet nr. 8 december 2009


Fragtbrevet spurgte...

nogle af medarbejderne, hvad de synes om informationsmødet,

og hvordan de vurderer danske Fragtmænds

fremtid.

PeTer KViST

lagerforvalter, danske Fragtmænd syd, Haderslev

Før mødet

Tror du på, at Danske Fragtmænd kommer godt i gennem krisen?

selvfølgelig. det er et spørgsmål om tid, så vi må se, hvad det

nye år bringer. Folk skal bruge nogle penge, så vi kan få flyttet

nogle varer!

Hvad forventer du af mødet i dag?

Jeg håber, vi får at vide, hvad der skete på generalforsamlingen

den 28. november, og jeg håber på en strukturændring.

Efter mødet

Hvad fik du ud af mødet i dag?

- at vi skal bruge penge! Jeg blev bekræftet i det meste, og det

er godt at blive bekræftet i det, man går og tror.

JeANeTTe JohANSeN

økonomiafdelingen, danske Fragtmænd sjælland

Før mødet

Tror du på, at Danske Fragtmænd kommer godt i gennem krisen?

selvfølgelig! i bund og grund er vi en sund virksomhed. Jeg tror

på, at vi har fået tilpasset virksomheden til situationen nu. det er

jeg overbevist om!

Hvad forventer du af mødet i dag?

Jeg forventer, at kjeld Frederiksen fortæller os noget, der kan

give ro. og det kan vi så fortælle videre til vores kolleger. F.eks.

hvad der skal ske, og hvordan vi gør fremover.

Efter mødet

Hvad fik du ud af mødet i dag?

Jeg fik min bekræftet min tro på, at det nok skal gå. Det er

fantastisk, at selvom vi er i krise, tænker man stadig fremadrettet.

05


Danske Fragtmænd A/S har pr. 1. november en ny

organisationsstruktur med flere stabsfunktioner

Denne nye, flade organisation, hvor flere ledere referer

direkte til kjeld Frederiksen, betyder mere handlekraft og

samarbejde mellem de forskellige funktioner.

Organisationsplan for Danske Fragtmænd A/S pr. 1. november 2009

der er stiftet to nye datterselskaber, nemlig danske

Fragtmænd logistik a/s og danske Fragtmænd express

a/s.

Økonomi

Organisation

Indkøb

Personale og jura

Kvalitet og service

6

Storkunder

Marketing

IT Drift

IT Udvikling

IT Strategi

Aftaleadm.

Ny organisation

- fladere struktur

Adm. direktør

Region Sjælland

Dir. sekretariat

Stabsfunktioner Datterselskaber 100 % ejet

Region Syd

Region Midt

Region Nord

logistikselskabet varetager opgaver som landsdækkende

lagerhotelløsninger, hellæs- og natdistribution (læs mere

på side 16).

express-selskabet kommer til at tilbyde kurerkørsel i de

største danske byer. i næste nummer af Fragtbrevet

bringer vi en artikel om selskabet.

Danske Fragtmænd

Ejendomme A/S

Danske Fragtmænd

Informatik A/S

Danske Fragtmænd

Logistik A/S

Danske Fragtmænd

Express A/S

Fragtbrevet nr. 8 december 2009


Beslutning: Analysearbejdet går i gang

Ny terMiNal-

og rUtestrUktUr

På den ekstraordinære generalforsamling

i Danske Fragtmænd

a.m.b.a. 28. november vedtog fragtmændene,

at analysearbejdet omkring

en ny terminal- og rutestruktur

kunne gå i gang.

Hensigten med analyserne er at finde

modellen, så vi med færre biler og

færre kørte kilometer kan yde optimal

kvalitet. det vil også give en

rationaliseringsgevinst og være godt

for miljøet.

- det er vigtigt at understrege, at der

ikke blev besluttet noget konkret om

ændringer af ruter og terminaler på

Forventninger til

2010

ledelsen forventer et beskedent overskud i danske

Fragtmænd a/s i 2010 men i øvrigt et uændret aktivitetsniveau.

kjeld Frederiksen uddyber:

- Formentlig vil der ske tilpasninger i den danske transportbranche,

der kan få fragtpriserne til at stige en

anelse til næste efterår.

- der er nogle lyspunkter, som vi kan se frem til. Fra

nytår kører vi med sanistål, som er den største kunde,

vi nogensinde har haft. sanistål er kommet i land gennem

vores nye datterselskab danske Fragtmænd

generalforsamlingen. Fragtmændene

godkendte, at det skal undersøges,

hvad der er mest hensigtsmæssigt for

systemet. På generalforsamlingen i

april 2010 træffes beslutningen om,

hvad der skal gøres, lyder det fra

adm. direktør kjeld Frederiksen.

andre store opgaver, der skal løses i

2010 er danske Fragtmænd a.m.b.a.’s

fremtidige rolle, valg af ny bestyrelse

og ansættelse af ny adm. direktør.

Hvad siger eN

MedarbeJder...

JaN dyrsø PederseN

sælger, danske

Fragtmænd syd,

esbjerg

- spekulationerne om

lukning af fragtcentraler

er manet til jorden, og

jeg tror, det beroliger

folk. det er rart med

information, så man

ikke behøver at

gætte, hvad der sker i

virksomheden

logistik a/s. vi kommer til at udføre bl.a. natdistribution

for kunden. (læs mere om sanistål og danske Fragtmænds

nye samarbejde i næste nummer af Fragtbrevet,

red.)

desuden vil det nye datterselskab, danske Fragtmænd

express a/s, komme til at dække behovet for kurerkørsel.

kjeld Frederiksen tilføjer:

- e-handel er stigende, og vi skal være med til at fragte

de mange forsendelser ud til kunderne.

og så opfordrer kjeld Frederiksen i øvrigt alle til at

begynde at bruge penge, så vi kan få gang i hjulene

igen!

07


Godt kollegaskab

Får en snak

Morten Christensen,

chauffør, Øens Fragtrute,

Læsø

- For mig er en god kollega

en, der er villig til

at hjælpe andre. På

Frederikshavn Fragtcentral

hjælper alle

hinanden, uanset hvilket

navn, der står ved

siden af dF-logoet på

bilen. Hvis en kollega er

bagefter, hjælper man

med afhentninger, og

hvis en kollega har arbejdsmæssige

eller personlige bekymringer, snakker

man om det.

Hvordan man er som kollega, bør ikke

ændre sig efter, om det er krisetid eller

ej.

8

- også i forandringstider

Fragtbrevet spurgte:

- Hvad gør du for at være en god kollega?

og i forandringstider?

Bruger humor

Knud Erik Nielsen, godsopsøger/problemknuser,

Danske Fragtmænd Syd

- Jeg håber, mine kolleger føler, at jeg

hjælper, når noget går i hårdknude. Når

der er ekstra travlt, hjælper jeg til, hvor

jeg kan. og så bruger jeg humor meget

– det er vigtigt, at mine kolleger og jeg

griner sammen. Man skal hele tiden stå

sammen. Jeg bruger ikke min tid på det

negative. alting hører op på et tidspunkt,

også det negative – næste dag er en ny

dag!

Siger tak for i dag

Niels Birk, driftschef,

Danske

Fragtmænd

Aalborg

- Når folk går

hjem fra arbejde

her i aalborg,

siger vi ”tak for i dag” til de andre.

det er en rigtig god måde at tage

fra arbejdet på. Man får kvitteret for

en dag sammen med kollegerne –

og har der været uenigheder, så er

det ligesom glemt ved at give og få

tak for dagen. det er et signal om,

at kolleger sætter pris på hinanden.

Når jeg selv siger ”tak for i dag” til

kollegerne, fortæller jeg – ganske

omkostningsfrit – at det har været

en god dag, og at jeg er klar til at

tage fat igen i morgen.

Åben for nye muligheder

Dorte Sørensen, servicemedarbejder, Danske Fragtmænd Hjørring

- en god kollega behandler andre, som man selv vil behandles. og så

er det godt at være åben over for nye udfordringer, hvad enten det er

kontoropgaver, tømning af en trailer eller en kurér-kørsel til Frederikshavn.

Lidt finanskrise har ikke ændret mit syn på, at det altid

er godt at være åben over for nye opgaver – jo mere

åben man er, desto flere muligheder kan man få øje

på.

Fragtbrevet nr. 8 december 2009


Åbenhed om opsigelse

Ole Søndergaard, daglig leder, Danske

Fragtmænd Holstebro

- i Holstebro er to kolleger fratrådt i år

som følge af besparelser i danske Fragtmænd

Midt-vest. vi valgte, at der skulle

være åbenhed om, at det var svært at

blive sagt op. at det var i orden at være

vred eller ked af det. Måske var det

med til, at de to kolleger passede deres

job til punkt og prikke i det halve år, de

var opsagte. Det er utrolig flot. De har

da også været forbi med brød til eftermiddagskaffen,

siden de er holdt med

jobbet. For selvom livet går videre både

for os, der er tilbage, og for de opsagte,

så glemmer vi jo ikke lige kollegerne. vi

skal da vide, hvordan de har det, både

på hjemmefronten og med fremtidsplaner.

overholde rutekontrakterne

Jørgen Palle, indehaver

af Palles

Fragt og Autokraner

A/S

- en god fragtmandskollega

overholder rutekontrakterne

og de

øvrige retningslinjer i danske Fragtmænd,

ellers sætter det nogle kedelige

spor i systemet. danske Fragtmænd er

ikke stærkere end det svageste led.

Socialt

samvær

er vigtigt

Tina Flyvholm,kontorassistent,

J. Nørgaard Petersen A/S

- Jeg hjælper mine kolleger, vi

er jo et team. det er vigtigt, at

mine kolleger ved, at de kan

regne med mig fx ved sygdom.

så giver jeg den en ekstra skalle.

Jeg forventer jo det samme af

dem. det er også vigtigt at være

social. vi mødes nogle gange

privat, os piger på kontoret. det

giver faktisk en bedre forståelse

for hinanden på arbejdspladsen.

hjælp på tværs af

fragtcentraler

Frank Pedersen, transportkonsulent, Danske

Fragtmænd Fyn

For mig handler det om at være hjælpsom

over for mine kolleger, uanset hvor de er rent

fysisk. det gælder både dem her på salgskontoret,

i de andre afdelinger på Fyn og så mine

kolleger på de andre fragtcentraler.

vi sætter kunden i centrum, og kunden skal mærke, at vi samarbejder,

selvom det sker på tværs af fragtcentraler.

09


TæNK PoSiTiVT

i forandringstider

Martin Juhl er disponent hos leif

Hansen a/s i taulov. Han fremhæver

et forbedret sammenhold som en

af de positive ting, der følger med

forandringstider.

- sammenholdet er blevet meget

bedre. vi involverer hinanden mere

i privatlivet, og man får lige spurgt

til kollegaens kone osv. Men også

arbejdsmæssigt arbejder vi bedre

sammen, fx omkring hvordan vi

undgår tidsspilde ved at hjælpe

hinanden mere.

Forærer timer til kollega

ifølge Martin Juhl betyder tidens

forandringer, at kollegerne ikke

opfører sig så meget som individer,

men mere som et hold. de tænker

slet og ret mere på andre.

- Før i tiden havde chaufførerne

faste mødetider, men to af

chaufførerne lader simpelthen en

kollega køre nogle af deres timer,

fordi han har brug for flere penge.

Det er flot, at de ofrer nogle af deres

timer for deres ”holdkammerat”.

0

Det kan være frustrerende, når omverdenen

forandrer sig, uden at man kan gøre

noget. Mød her nogle kolleger, der har

valgt at se det positive i forandringerne

disponent hos leif Hansen a/s, Martin Juhl, lægger vægt på

indlevelsesevne og kommunikation med hans kolleger

Fragtbrevet nr. 8 december 2009


”vi er som et fodboldhold.

vi skal vinde dagens udfordringer”

Som et fodboldhold

- vi er som et fodboldhold. ingen kan

undværes, og vi skal vinde dagens

udfordringer, siger Martin Juhl.

- Når der sker forandringer, støtter

jeg op om folk. det er vigtigt at have

indlevelsesevne og at kommunikere,

slutter Martin Juhl.

Mere overskud

Per Mørch Jensen, chauffør hos

leif Hansen a/s, har

med sine godt 30 år i

branchen set en del

op- og nedture. For

ham er den absolutte

fordel ved økonomisk

svære tider, at man

tidsmæssigt får mere

overskud.

- det er ikke så hektisk hver dag, og

det betyder, at vi har mere overskud

til at snakke et par minutter ude

hos kunderne. det kunne jeg godt

savne, da det gik rigtig stærkt. og

det samme gælder hjemme på

disponent Martin Juhl

fragtcentralen, hvor vi ikke bare skal

læsse og så hurtigt af sted igen. Nu

kan vi også lige få en sludder med

kollegerne – og vi har tid til at hjælpe

hinanden.

Tid til kundepleje

Christian blem arbejder

i salgsafdelingen hos

danske Fragtmænd

Herning. Han ser

det også som noget

positivt, at sælgerne

har fået mere tid til

pleje kunderne.

- vi har mere tid til at

servicere kunderne i

disse tider. vi spørger

meget til, hvordan

det går, og om de er

tilfredse med danske Fragtmænd.

de sætter stor pris på, at vi lytter til

dem.

11


Det er ikke gået ubemærket hen, at der er blevet færre

medarbejdere både hos Danske Fragtmænd A/S og hos

ruterne

der er blevet reduceret i antal medarbejdere på alle

Chauffør Morten rimdal Jakobsen fandt nyt

job, men savner de gamle kolleger

savner arbejdet

opsagt chauffør:

- det har været rigtigt dejligt at være chauffør hos danske Fragtmænd.

Jeg savner mest at kunne snakke med kollegerne og have det lidt sjovt

i hverdagen. ligesom jeg savner kontakten med kunderne. vi fragtmænd

er jo gode til at yde en service og tage ansvar for, at godset

kommer frem, siger 44-årige Charlotte Holm.

Hun blev opsagt i efteråret 2009 efter godt fem år som chauffør for

danske Fragtmænd i odense. Charlotte har været sygemeldt med en

dårlig ryg siden april 2009, og hun forsøgte at komme tilbage til jobbet i

sensommeren. Men det var for tidligt, og hun måtte sygemeldes igen til

en omgang genoptræning.

Fyresedlen blev hun ked af at få, fordi hun brændte for at komme tilbage

til jobbet. omvendt har en god snak med hendes tidligere leder

vendt tristheden til glæde, for nu oplever hun, at der er ro til at koncentrere

sig om genoptræningen.

2

Mistede Jobbet

- men ikke modet

niveauer – både på terminalerne, kontorerne og på ledelsesniveau.

læs her om to medarbejdere, der mistede deres arbejde

men formåede at komme videre.

Mister gode kolleger

opsagt chauffør:

- Man mister sine gode kolleger, fortæller 39-årige Morten rimdal

Jakobsen, der blev fyret i efteråret 2009.

siden 2000 har han været chauffør hos Hans køpke a/s, der siden blev

en del af viktor sørensen a/s. et arbejde, der har fyldt rigtig meget. så

meget, at Morten også kunne finde på at komme forbi arbejdspladsen

og kollegerne, når han havde ferie.

- ved at blive fyret har jeg også mistet kolleger og den specielle jargon,

der var mellem os i firmaet. Jeg havde egentlig forestillet mig, at jeg

skulle blive der, til jeg skulle pensioneres, fortæller Morten og nævner

nogle af drillerierne og øgenavnene mellem de gamle kolleger.

Kort efter opsigelsen fik Morten et tip om at ringe til en arbejdsgiver, der

som regel manglede folk. og ganske rigtigt. i dag kører Morten for dsv.

arbejdet er det samme – med stregkoder og den slags.

- Men jeg savner alle de gamle – alt drilleriet.

Chauffør Charlotte Holm bruger nu tiden

på genoptræning af hendes ryg

Fragtbrevet nr. 8 december 2009


hVAD Nu MeD PeNSioNeN

hvis du bliver ledig?

3F:

Muligheder i fyreseddel

3Fs opfordring er at gribe en eventuel opsigelse som en

mulighed

3F hører jævnligt fra medlemmer, som er blevet meget forsigtige

med, hvad de siger på deres arbejde. F.eks. undlader

de i sjov at sige ”gid det var mig, der blev fyret” eller at

bede om at få et par nye sikkerhedssko.

- For måske er det netop den sjove bemærkning eller ønsket

om et par nye sko, der betyder, at man er den næste, der

bliver fyret. det er psykisk hårdt, lyder det fra ole thorup.

Han er faglig sekretær i 3F i Århus inden for transport og logistik

og er med i overenskomstforhandlinger mellem 3F og di.

ole thorup har selv kørt lastbil. i dag hjælper han chauffører

og terminalarbejdere i forbindelse med opsigelser.

Heriblandt også opsagte medarbejdere fra danske Fragtmænd.

Pensionsopsparingen vil fortsat trække renter, selv om indbetalingerne

stopper. er du via din overenskomst omfattet af en pensionsordning i

Pensiondanmark, vil du i 12 måneder fortsat være dækket af de forsikringer,

som hører til pensionsordningen.

du kan selv fortsætte indbetalingerne og derved undgå at miste dine

forsikringer. det kræver, at du – mens du er ledig – selv indbetaler til din

pensionsordning. beløbet skal være på minimum 500 kr. om måneden.

du kan læse mere på www.pension.dk/medlemmer eller ringe på telefon

7012 1330 alle hverdage mellem kl. 8 og 21.

kilde: www.pension.dk

Tip til arbejdsgiverne

fra ole Thorup, faglig sekretær i 3F, Århus

Grib chancen

Ole Thorup opfordrer de fleste opsagte til at se en opsigelse

som en mulighed.

- en opsigelse kan netop være chancen til at bruge de

mange muligheder, der er for at få kurser og uddannelse.

ikke fordi kurser og uddannelse er det eneste rigtige, og der

kan også være nogle, der er bange for at gå i gang, fordi

de f.eks. har dårlige erfaringer fra deres skoletid. Men det er

forsøget værd.

- vi er nødt til at lære at være i et samfund, hvor der hele

tiden sker nye ting. Man skal være omstillingsparat. i danmark

koster arbejdskraften mange penge i forhold til andre

lande. derfor vil nogle arbejdspladser forsvinde. omvendt

er der også nogle fag, vi er gode til. dem skal vi blive endnu

bedre til, og derfor kan en opsigelse bruges til at få tid til at

blive dygtigere inden for sit fag.

Nogle fragtmænd og fragtterminaler gør flittigt brug af muligheden

for at søge kompetenceudviklingsfonde, mens andre med

held kan bruge mulighederne bedre. kompetenceudviklingsfonde

giver et tilskud til timelønnen, når chauffører, terminalarbejdere

og Hk´ere er på skolebænken. dertil kommer veU-midler

(voksen- og efterUddannelse), som svarer til dagpengesats.

dermed kan efteruddannelse blive et alternativ til at opsige

medarbejdere.

læs mere på www.uddannelsesfonde.dk

13


en række ansatte

indenfor danske

Fragtmænd viste

deres faglige

kunnen, da syv

kæmpegræskar

i oktober

nåede uskadte

frem til dM i

kæmpegræskar

i tivoli i

københavn.

For selv om græskarrene er

store - vindergræskaret vejede 275,4 kg - så

er det sart gods.

stød og skub ødelægger nemt et græskar, ligesom stilken skal

sidde på græskarret, ellers er det diskvalificeret til deltagelse i

dM.

græskaravlerne pakkede derfor årets høst ind i tæpper eller

bobleplast. og fra bl.a. Hjørring, Pandrup og slagelse blev de

store græskar forsigtigt sat på fragtbiler og derefter fæstet med

remme eller reb for at blive kørt til tivoli.

der var ros til danske Fragtmænd fra både avlere og tivoli for den

nænsomme behandling.

ImagEkampagNE

itd, di transport, dtl, atl og danske speditører skød

for nylig en storstilet imagekampagne i gang med det

formål at styrke transportbranchens image. det er itd,

som står bag initiativet og finansierer kampagnen, der

løber frem til foråret 2012. der er afsat 20 mio. kroner til

projektet.

i anden uge af januar er der casting for chauffører til

den reklamefilm, som kommer på TV i foråret og sommeren

2010. danske Fragtmænd er også repræsenteret

i casting-feltet, og vi krydser fingre!

Marketingafdelingen hos danske Fragtmænd har

meddelt kampagnefolkene, at vi bakker op omkring

initiativet, og at vi gerne stiller biler og fragtcentraler til

rådighed.

se mere om kampagnen på

www.lastbiltransport.dk.

4

Fragtfolk i græskarbranchen

Fragtbrevet nr. 8 december 2009


Nyt fra indkøbsafdelingen:

FitNess til eN

go’ pris

Danske Fragtmænd har indgået en favorabel firmaaftale med

Fitness World.

Pr. 1. november 2009 har Fitness World overtaget alle

Equinox Motionscentre, og det betyder, at der er endnu flere

motionscentre at træne i. Måske også ét i nærheden af dig!

(Se selv efter på www.fitnessworld.dk)

abonnementets pris er afhængig af antal

tilmeldte, men allerede i dag kan vi

træne til 179 kr. pr. måned, hvilket

er en pæn besparelse i forhold til

normaltaksterne.

Åbningstider

i julen

danske Fragtmænd holder

lukket 24. december

samt 1. og 2. juledag.

desuden holdes der lukket

31. december.

Første åbningsdag vil

derfor være mandag 4.

januar 2010.

sidste frist for garanteret

levering inden jul er

fredag 18. december.

Se flere

oplysninger i dF bibliotek

under indkøbsaftaler og

Motionscentre. eller kontakt

indkøbsafdelingen

indkob@fragt.dk.

TiPS TiL NoTeS

Kurser

danske Fragtmænd

Udvikling har etableret

et samarbejde

med transport

UddannelsesCenteret

a/s vedrørende

udvikling af danske

Fragtmænd kurser

og kursusadministration.

et par gode genveje i mail-systemet lotus Notes er:

oprettelse af ny mail: ctrl+M

Få adgang til internettet: ctrl+l, skriv derefter webadressen

Udskrive dokument: ctrl+P

Vis helligdage i din kalender = Gå ind under “flere”,

“importer helligdage”, sæt kryds i ”danmark”.

15


Produktudvikling og etablering af

nye forretningsområder er relativt

sjældne i transportbranchen. Men

Danske Fragtmænd Logistik A/S

blev etableret i forsommeren 2009

for netop at arbejde med nye og

opprioriterede produktområder og

koncepter

Målet er at øge danske Fragtmænds

samlede markedsandel inden for

transport og logistik. idéen bag danske

Fragtmænd logistik er at løse så

mange af kundens logistikbehov som

muligt, så kunden knytter sig mere til

danske Fragtmænd.

Det nye selskab har flere strenge at

spille på, nemlig et landsdækkende

lagerhotel-koncept, hel- og partilæskørsel,

brancheløsninger og natdistribution.

de første kunder er allerede i stalden,

og nu gælder det om at sprede

budskabet om de nye kompetencer,

både internt og hos danske Fragtmænds

kunder.

den ene type forretning kan føre

en anden med sig. F.eks. fik Danske

Fragtmænd logistik en lagerkunde til

5.000 pallepladser i forbindelse med

et hellæs-tilbud.

Lagerhotel på internettet

danske Fragtmænds lagerhotelkoncept

er blevet udviklet efter højeste

fællesnævner på basis af al den

viden, der fandtes på lagerområdet

i danske Fragtmænd systemet. disse

kompetencer kommer nu alle lagerhotellerne

til gode i det nye landsdækkende

koncept.

- registreringen af de enkelte varer

på lagerhotellerne sker ved hjælp

af de samme håndskannere, som vi

bruger i den kørende del af fragtsystemet.

kunderne kan derfor følge

6

daNske FragtMæNd U

Danske Fragtmænd Logistik A/S

FOKUSOMRÅDER

landsdækkende lagerhotel-koncept

Hel- og partilæs-kørsel koncept

brancheløsninger

Natdistribution

med på internettet, hvor der er udviklet

en særlig web-platform. kunderne

kan styre deres varelager og

få ekspederet alle deres ordrer og

samtidig hele tiden se en status over,

hvor deres varer er - hvad enten de

er på lager eller i håndtering til levering,

fortæller adm. direktør i danske

Fragtmænd logistik a/s, Peter b.

Jepsen.

lagerhotellerne skal også bruges til

at øge antallet af transporter.

- vi har 160.000 m2 lager rundt omkring

i landet. det skal udnyttes! vi

skal tjene flere penge på lagerservice

og få flere transportkunder gennem

vores nye lagerhotel-koncept,

siger projektchef Preben greibe.

Sælgerne i gang

danske Fragtmænd logistik har

besøgt salgsregionerne og gennemgået

det nye lagerkoncept, således

at sælgerne er klædt på til at sælge

produktet til kunderne.

Morten F. andersen arbejder i salgsafdelingen

og deltog på mødet i

Herning.

- det er godt, at vi ensretter vores

produkter i danske Fragtmænd, for

vi er én virksomhed nu. det man

køber på én fragtcentral skal være

gældende på alle fragtcentraler.

Morten er meget tilfreds med, at han

nu kan tage denne produktnyhed

med ud til kunderne, især i en tid

som denne.

– det er også vigtigt, at vi differentierer

os fra vores konkurrenter, og

det gør vi med det landsdækkende

lagerhotel-koncept.

sælger

Morten F.

andersen er

glad for det

nye lagerhotelkoncept.

- det er

vigtigt, at vi

differentierer

os fra konkurrenterne

Fragtbrevet nr. 8 december 2009


Danske Fragtmænd Logistik a/S

dvider ForretNiNgeN

Peter B. Jepsen

adm. direktør i danske Fragtmænd logistik

a/s. ligeledes organisationsdirektør i

danske Fragtmænd a/s

Torsten Sibuhr Askjær

Udviklingschef i danske Fragtmænd logistik

a/s. tidligere bl.a. key account manager

hos danske Fragtmænd sjælland

LoVe oG PArAGrAFFer SKAL

oVerhoLDeS.

Men hvad benyttes hvor?

NSAB (Nordisk speditørforbunds almindelige bestemmelser) dette regelsæt

benyttes af danske Fragtmænd på lagerhotel-området. Nsab regulerer det

indbyrdes forhold mellem kunden og danske Fragtmænd og angiver rettigheder

samt forpligtelser i forhold til hinanden.

CMr transporter med danske Fragtmænd udføres i henhold til CMr-loven.

Find links til både Nsab og CMr på www.fragt.dk.

Natdistribution

I aLT 57 årS ErFarINg I DaNSkE FragTmæND SySTEmET

Preben Greibe

Projektchef i danske Fragtmænd logistik

a/s. Har i sin tid som direktør for danske

Fragtmænd Fyn bl.a. arbejdet med

udvikling af lagerhotelaktiviteter

Calle Nicolaisen

Projektchef i danske Fragtmænd logistik

a/s. Har i sin tid som direktør for danske

Fragtmænd dtC bl.a. arbejdet med

optimering af lagerhotelfunktionen

17


8

Genplant

planeten

i forbindelse med FN´s klimatopmøde

i københavn støtter

danske Fragtmænd et projekt,

der hedder genplant Planeten.

skoler over hele landet har

kunnet tilmelde sig til projektet,

hvor børn planter træer for et

bedre klima

danske Fragtmænd står for

transporten af træerne fra

planteskolerne til skolerne.

træerne doneres af danske

planteskoler og det internationale

skole-skov projekt leaF.

Fragtbrevet nr. 8 december 2009


Fly på laddet

Vidste du... at Danske Fragtmænd også fragter F16 simulatorer?

For nylig kørte eriks Fragt med

hele tre flysimulatorer fra Århus

til roskilde. Prisen for transporten

var uden betydning for kunden –

det handlede udelukkende om,

at simulatorerne ikke måtte blive

Læserreaktioner på sidste

Fragtbrevet

”bladet er bredt, alt er med.

det er for alle. i skriver godt om

kvalitet, det er interessant. godt

med udtalelser fra de mange

medarbejdere.”

beskadiget. de koster 700.000 kr.

stykket, og det har taget seks år

(10.000 arbejdstimer) at udvikle

simulatorerne, så intet måtte gå

galt. og det gjorde det heller

ikke. Chaufføren fra eriks Fragt

”idé til næste blad:

Fremgang! vi skal have mere

at lave! vi taler om det hver

eneste dag på arbejdet.”

”Hvad med at skrive om

frustration over manglende

gods, at nogle er bange for

nedskæringer. Mange ved

ikke, hvor de står – de har

set kolleger blive fyret.”

og fire medhjælpere fik de tre

simulatorer op på 2. sal inde

midt i roskilde centrum uden

problemer.

Eriks Fragt havde for to mio. kr. flysimulatorer på laddet Der ligger 10.000 arbejdstimer bag flysimulatorerne, så

intet måtte gå galt i fragten

”Grafik: der er givet fuld

gas, det er virkelig godt, og

det giver blikfang.”

”Fik mange gode og nye

informationer, bl.a. omkring

den nye fragtcentral i Århus.”

”Jeg vidste ikke, at der er

kamera i de nye skannere.”

”en ide kunne

være at følge

en hverdag for

en chauffør.”

”det tager to smøger

og et par kopper kaffe

at læse bladet.”

”Jeg kunne lide

kvalitetsartiklen. vi får højere

løn end vores konkurrenters

chauffører, derfor skal

kvaliteten også være højere.”

19


god

kommuNIkaTIoN

gi´r kvalitet i arbejdet

På fragtcentralen i Taastrup er der

fokus på, at god kommunikation sikrer,

at godset kommer helt og sikkert

frem

Ups, helpallen til Århus er beskadiget

i siden. et par stykker tape på den,

en gU15-melding (hvilket betyder, at

pallen er i stykker) og videre i systemet

med pallen.

For et par år siden gik det rigtigt

stærkt i danske Fragtmænd. også

på fragtcentralen i taastrup, hvor eftermiddagsholdet

med dengang 70

terminalarbejdere til sidst havde alt for

mange problemer med håndtering af

godset.

For formændene blev det efterhånden

tydeligt, at de skulle blive bedre til

kommunikation og samarbejde.

- i dag er vi langt bedre til at sende

godset af sted på en ordentlig måde.

i dag bliver en palle med skader i siden

pakket om, og kunden får besked

om skaden med det samme. bl.a. fordi

vi nu samarbejder med fragtchaufførerne

og har fokus på det interne

Fragtcentralen i Taastrup

- danske Fragtmænds største arbejdsplads

historien bag

Fragtcentralen i taastrup blev indviet

i 1993 og samtidig blev en række

fragtcentraler på sjælland nedlagt.

Hans kongelige Højhed, prinsgemalen,

Henrik indviede fragtcentralen.

det huskes mest, fordi han ved en fejl

kom til at sige ”danske landmænd” i

stedet for danske Fragtmænd.

i 1993 lå taastrup langt uden for

byen, og medarbejderne protesterede

over udflytningen til landlige omgivelser.

der var f.eks. ingen busfor-

0

bindelser til fragtcentralen, som i dag

er groet sammen med taastrup by.

i 2000 købte danske Fragtmænd dsb

stykgods, og det betød, at godsmængden

voksede med 40 procent.

Året efter blev terminal 2 bygget, så

fragtcentralen kunne rumme al godset.

i 2005 og et par år frem var der så

meget gods, at der blev lejet 10.000

m² lagerhal på avedøre Holme. sidste

år i december blev al udkørsel

flyttet tilbage til Taastrup.

samarbejde på eftermiddagsholdet,

fortæller gasi tamer, der er en af tre

formænd på eftermiddagsholdet.

Manglende forståelse

- For år tilbage var der en mur af

manglende forståelse mellem terminalarbejderne

og medarbejderne

hos ruterne. vi forstod ganske enkelt

ikke hinanden. det ændrede sig, da

vi på terminalen fik øje på, at mange

Fragtbrevet nr. 8 december 2009


gasi tamer ved, hvor meget kommunikation

betyder for samarbejdet

af chaufførerne havde nogle meget

lange arbejdsdage på 14-15 timer.

de var jo godt trætte, når de nåede

frem til taastrup. derfor skulle godset

læsses af, og det skulle gå hurtigt, og

i den sammenhæng var vi fra terminalen

ikke dygtige nok til at se vores

fragtkollegers behov, lyder det fra

formanden.

Manglen på forståelse for hinandens

hverdag blev ændret ved at fokuse-

7.000 pakker sorteret i timen

Pakkesorteringsanlægget blev

taget i brug i 1996.

det har imponerende tal:

▶ sorterer 7.000 pakker i timen

▶ kostede 25 mio. kr. i indkøb

▶ anlægget er 260 m langt

▶ består af seks opspor for pakker

til sortering

▶ består af 25 ned-spor for sorterede

pakker

▶ pakkerne bliver stregkodelæst

på fem sider

▶ længste pakkesorterings-tur tager

ca. 4,5 minut

▶ båndhastighed på 0,7 km i

timen

re på den fælles interesse i at være

til for kunderne. For kunderne tjener

penge, når godset når helt frem. og

tilfredse kunder kommer ofte igen.

Med æren i behold

de tre formænd for eftermiddagsholdet

valgte også at sætte fokus

på kommunikationen internt blandt

terminalarbejderne.

- Tidligere syntes vi, det var fint og

tilstrækkeligt, hvis medarbejderne

stemplede ind til tiden og gik i gang

med arbejdet. Men vi lærte dem

ikke ordentligt at kende og fik ikke instrueret

nye medarbejdere godt nok,

fortæller gasi, hvis egen tyrkiske baggrund

hjælper til en fornemmelse for,

hvad der reelt er brug for.

- vi er mange udlændinge på eftermiddagsholdet,

ca. 75 procent af

medarbejderne kan udover dansk

tale enten somalisk, færøsk, tyrkisk,

arabisk eller et andet sprog. i nogle

kulturer er der tradition for at sige

” ja og okay”, når man har fået en

instruktion. Uanset om man forstår

den eller ej. Jeg kender det fra mig

selv. Jeg siger også automatisk ja til

en instruktion, for det er jeg opdra-

Tour De FrAGTCeNTrAL

Fragtbrevet giver hver gang

et portræt af en fragtcentral.

Denne gang den største.

get til. det skyldes ikke, at jeg ikke vil

udføre mit arbejde. det handler om

æren, og om at være for stolt til at

stille ”dumme” spørgsmål, lyder det

fra formanden.

Mødes hver måned

en af de effektive metoder til at

højne kvaliteten er månedsmøderne.

alle terminalarbejdere i taastrup er

samlet, får drøftet ideer til forbedringer

og følger op på f.eks. skader eller

andre hændelser siden sidst.

- i dag har vi et dygtigt hold. det har

taget tid at nå så langt, men vi ser

heldigvis resultaterne nu. og når det

gælder samarbejdet med ruterne?

det er nogle dygtige chauffører,

der har været her i mange år. de

gør deres arbejde rigtigt godt. Hvis

en terminalarbejder i dag spørger

en chauffør, om han vil hjælpe med

seks tunge paller, så hjælper chaufføren.

ligesom terminalarbejderne,

der lukker fredag eftermiddag, kan

hjælpe en fragtchauffør med at læsse

en bil, så chaufføren kan komme

af sted til Jylland.

176 kameraer

en spadseretur rundt i de to store haller på fragtcentralen i taastrup vil bl.a. give

syn for sagen i form af 176 kameraer. de mange kameraer er et redskab til smidig

daglig drift, f.eks. hvis gods ikke er nået frem til kunden som forventet.

- kameraerne bruges ikke til at overvåge personalets arbejdsmæssige indsats,

fortæller koordinator arne andersen. Han kan ved hjælp af en præcis beskrivelse

af et stykke gods følge det fra indkørsel på fragtcentralen til udkørsel igen

ved hjælp af de forskellige kameraers optagelser.

ligeså kan arne andersen bidrage med konkrete billeder fra en evt. arbejdsulykke

– billederne kan være med til at forebygge, at en lignende ulykke sker

igen.

taastrup har haft overvågningskameraer siden 1996. i 2008 blev overvågningsanlægget

fornyet, og det betyder bl.a., at det er muligt at se alle 176 kameraer

på to tv-skærme.

anlægget er i øvrigt dansk produceret, hvilket gør det nemt og hurtigt at få repareret.

176 kameraer følger godsets flow gennem fragtcentralen

21


Fragtcentralen i Taastrup

- danske Fragtmænds største arbejdsplads

2

Prins Henrik indviede den nye

Fragtcentral i marts 1993. Her ses

han under ceremonien sammen

med tidligere direktør bruno

Wigandt (tv) og bestyrelsesformand

Frank Nørgaard.

Fragtbrevet nr. 8 december 2009


FakTa om TaaSTrup FragTcENTraL

taastrup Fragtcentral omfatter 125.000 m² grund, heraf er

56.962 m² bebygget

42.883 m² terminal - den længste er 275 m lang

299 porte

225 ansatte

1.000 biler til rampe pr. døgn

20.000 forsendelser pr. døgn.

5.000.000 forsendelser pr. år

80.000 kolli pr. døgn

20.000.000 kolli pr. år

der arbejdes i døgndrift på Fragtcentralen i taastrup, både inde og ude.

23


Fragtmænd kører

ModUlvogNtog

Mindst otte fragtmænd kører med de 25,25 meter lange

vogntog. Fragtbrevet har talt med fire af dem om deres

erfaringer

- det må være bedre for miljøet, når vi i branchen sender

to vogntog af sted i stedet for tre og transporterer samme

mængde gods, siger Jørgen Jensen fra Midtfyns godstransport.

Firmaet har to modulvogntog - en linktrailer og en forvogn/

dolly.

Hvor nogle kolleger kan have en stor udfordring i at finde

et passende sted til omkobling, er Midtfyns godstransport

heldige. Firmaet kører ud fra odense Fragtcentral, hvor der

er en omkoblingsplads for modulvogntog og har en aftale

med Netto i køge om at måtte benytte Nettos plads til omkobling.

Bedre økonomi

- der er bedre økonomi i at køre modulvogntog end de

almindelige trækker-trailere. vi sparer en trækker for hver

tredje trailer, lyder det fra kurt roslev, værkfører hos bech-

Hansen & studsgaard. Firmaet har kørt med seks linktrailere i

et års tid. de kører mellem taastrup og odense. afhængigt

af godsmængde og type sender firmaet hver nat 2-3 linktrailere

af sted fra både taastrup og odense. linktrailer nummer

syv er lige indkøbt, og den skal køre i sverige og Norge.

udveksling af erfaringer

Werner Nielsen a/s i vejle var en af de første, der investerede

i modulvogntog. Fem modulvogntog er i daglig drift

mellem vejle og taastrup. erfaringerne fra indkøbet af modulvogntog

har givet anledning til mange faglige snakke

med fragtmandskolleger, fortæller direktør kurt Nielsen fra

Werner Nielsen a/s.

Modulvogntog skal følge en række særlige regler. F.eks. må

farligt gods ikke transporteres på linktrailer men skal på en

forvogn – som følge af, at farligt gods kun må transporteres

på lastbiler tilkoblet dolly og en trailer.

For Vejle-firmaet medførte det regelsæt ændrede planer i

forhold til den første ”indkøbsliste”.

i løbet af 2010 forventer kurt Nielsen at købe endnu en linktrailer,

en forvogn og en dolly.

endelig afgang fra herning

Med tiden bliver der åbnet for kørsel med modulvogntog på

flere og flere strækninger. Den 1. december blev der åbnet

for kørsel fra Herning, hvilket C. schmidt & søn a/s har set

frem til. I forvejen har nogle af firmaets otte dollyer og seks

linktrailere kørt mellem aalborg-odense siden september i år

og mellem aalborg - taastrup siden november sidste år.

4

Transportcenter

Toldekspedition

Havn

Serviceanlæg

Åbnet i 2008

Åbnes i 2009

Hanstholm Havn

Herning - Ikast

Esbjerg Havn

MVT type 1,

lastbil-dolly-sættevogn

MVT type 2,

lastbil-sættevogn-kærre.

Hirtshals Havn

Hirtshals

Aalborg Havn

Himmerland

Ø & V

Årslev

dollyenhed til

sammenkobling af vognene

Frederiks

Hjallerup E

Århus Hav

Jysk

Lagerterminal Ejerbaunehøj

Ø & V

Vejle

Skærup

Ø & V

Logistikcenter

Danmark Vest

Fredericia Havn

Taulov

Od

Tiet

Kolding Havn

Kildebjerg

Hammelev N & S

Ustrup

Ø & V

Padborg

Aabenraa Havn

moDuLVogNTog For bEgyNDE

Fragtbrevet nr. 8 december 2009

m

m


havn Havn

nge Vest

n

Grenå Havn

indst arealkrævende

modulvogntog

Modulvogntog:

aks. vægt 60 tons

Helsingør Havn

Jyderup

omkoblingsplads

Høje

Taastrup

Priorparken

Industriparken

Brøndby

Kalundborg Havn

Kastrup

Køge

Kærup Karlslunde Ø & V

ense Havn

Køge Havn

genbyen Tuelsø

N & S

Slagelse

rE

Vordingborg Havn

RødbyHavn

Tappernøje

Ø & V

Nørre Alslev

Gedser Havn

Fakta om modulvogntog

Modulvogntog: dansk betegnelse for lastvognstog på op til

25,25 meters længde og en samlet vægt på 60 ton, hvor maksimum

er 18,5 meter og 48 ton.

24. november 2008 blev der åbnet for et tre årigt forsøg med

modulvogntog i danmark.

Modulvogntogene må kun køre på et særligt udpeget vejnet,

der primært er motorveje. i løbet af 2009 og 2010 bliver vejnettet

udvidet gradvist.

omkoblingsplads: Navnet på de steder, hvor modulvogntogene

kan køre ind og omkoble til mindre enheder, f.eks. spænde

en trailer fra en trækkende enhed, hvorefter de to enheder

transporteres hver for sig ind på de mindre veje, hvor modulvogntog

ikke må køre.

Pladskrævende: For rutinerede chauffører er der ikke den store

forskel på at køre med et 18 eller 25 meter langt vogntog på de

lige veje. Men i sving kræver modulvogntogene en meter mere

”at svinge på”.

Teknisk udfordring: det gælder om at være særlig opmærksom

ved til- og frakobling af de store køretøjer. Højden på den forreste

linktrailer skal passe sammen med den bagerste trailer.

ellers går mekanikken i stykker.

MVT type 3,

lastbil-linktrailer-sættevogn. (For at begrænse arealbehovet skal linktrailer opfylde

særlige krav)

MVT type 4,

lastbil - påhængsvogn, som medfører større vogntogslængde end tilladt efter

bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk.

mest arealkrævende

modulvogntog

Modulvogntog:

maks. længde 25,25 m

et såkaldt

dimensionsgivende køretøj

25


Løb giver energi

- og minus 16 kg for Lene

Lene Tagesen begyndte at løbe i

foråret 2009.

Nu løber hun 2-3 gange om ugen.

Det giver energi – og et vægttab på

16 kilo

i foråret tog 41-årige lene tagesen

en beslutning. Nu ville hun være løber,

selvom hun egentligt aldrig har

brudt sig om at løbe. Hun begyndte

med løbeture på tre km.

- efterhånden kunne jeg løbe de tre

km uden at stoppe op undervejs, og

nu løber jeg som regel seks til syv km,

fortæller kontorassistenten fra lagerhotellet

på danske Fragtmænd Fyn.

Veninde løber med

- specielt efter en arbejdsdag, hvor

jeg har siddet på kontoret hele dagen,

giver det energi at komme ud

at løbe, fortæller løberen, som har

Løberuter

På www.iform.dk kan du planlægge løberuter

så du ved, hvor langt du har været omkring. På

hjemmesiden kan du bl.a.:

▶ lave din egen rute

▶ se andres ruter i dit nærområde

▶ finde eller lave en rute til ferien (i hele verden!)

▶ angive om du vil løbe, cykle eller gå

▶ beregne antal skridt, du har løbet

▶ finde dit kondital

▶ beregne forbrug af kalorier

Mulighederne er mange. se om det er noget for dig!

6

et sæt gode løbesko, løbetøj og en

ipod med god musik. Mere udstyr er

ikke nødvendigt. Jo, veninden som

løber med.

- vi holder hinanden i ørerne og siger

”kom nu”, når den anden ikke har

lyst. indrømmet - det er nemmere at

komme ud at løbe om sommeren

end i de mørke timer om vinteren.

16 kilo er ”røget af i svinget”. det skyldes

løbeturene kombineret med lidt

sundere vaner som f.eks. én portion

mad til hvert måltid og at spise kl. 18 i

stedet for kl. 20, så aftensmaden når

at blive forbrændt inden sengetid.

Anden udstråling

Under forårets første løbeture var

lenes begejstring for løb smålunken.

Men stille og roligt begyndte hun at

mærke, at hun fik det godt, fordi hun

lene tagesen begyndte at løbe i

foråret for at kunne gennemføre et ti

km løb på hjemegnen. det klarede

hun uden stop. og nu skal formen

holdes ved lige

fik mere energi og en helt anden udstråling.

- derfor kommer løbeturene i de mørke

aftentimer også helt af sig selv. For

nu kan jeg ikke undvære dem.

Fragtmandsløb

den 10. april 2010 løber fragtkolleger fra

hele landet i danske Fragtmænds løb i

odense. du kan tilmelde dig på

www.dffteam.dk

Flemming Mortensen, kørselsleder fra Fyn,

giver gerne gode ideer til nye løbere.

Flemming kan kontaktes på odflm@fragt.dk

Fragtbrevet nr. 8 december 2009


Kontorelev

trods hårde odds

Nanna sønnichsen og hendes chef

ib Nielsen samarbejder godt og

respekterer hinanden

Det er hårde odds at søge arbejde, når man er 19 år og

gravid. Men Nanna Sønnichsen var ikke sådan at stoppe og

endte med et vikariat hos Danske Fragtmænd

Nanna sønnichsen stoppede på sin uddannelse, mens hun

var gravid, og søgte i stedet job frem til hendes barsel. Pga.

hendes situation skulle der en del uopfordrede ansøgninger

til, før en arbejdsgiver reagerede positivt.

Nanna begyndte som fragtbrevsindtaster hos danske Fragtmænd

syd i 2008 og nåede at arbejde der i to måneder,

inden hun gik på barsel. servicechef ib Nielsen var meget

tilfreds med hendes arbejde, og da Nanna spurgte om muligheden

for at blive kontorelev, begyndte ib at undersøge

mulighederne.

efter syv måneder på barsel var der bid igen. ib og Nanna

aftalte, at hun kunne begynde som kontorelev i januar 2009.

God leder

som elev lærer Nanna om kontorarbejdet i næsten alle

afdelinger på fragtcentralen, og ib Nielsen koordinerer forløbet

sammen med Nanna.

- Ib er en god leder. Vi kan tale om tingene og finde en

løsning på eventuelle problemer. Han giver både konstruktiv

kritik og er god til at rose. ib er både min uddannelsesansvarlige

og min daglige leder, og det er rart, at det er én

og samme person, siger den nu 21-årige elev.

Kolleger betyder alt

Nanna er ikke i tvivl om, hvorfor hun er glad for sin elevplads:

- Jeg holder virkelig af mine kolleger, og de er meget

imødekommende. Jeg bliver ikke behandlet som en elev.

Her hedder jeg Nanna, ikke ”eleven”! Mine kolleger er med

til at gøre det til en god arbejdsplads. Hvis jeg har en dårlig

dag, er de der med det samme.

Alenemor med jernvilje

Nanna blev alenemor under barslen, hvor hun gik fra sin

kæreste.

- Jeg har selv valgt det liv, og der er ingen grund til brok og

stress, for jeg tager tingene, som de kommer, siger Nanna,

der ikke er sådan at slå ud.

- selvom man er ung alenemor, kan man godt tage en uddannelse

i stedet for at tvivle på sine evner. det kræver kun

viljen!

27


vinderordet i Fragtbrevets

kryds og tværs var

skUlderklaP.

vinderen blev bjarne Jørgensen,

som er chauffør

hos P. Holmegaard transport

a/s. bjarne vandt en

æske lækker chokolade.

tillykke!

SKuLDer-

KLAPPeT

skulderklap går i dette nummer til bent broni rasmussen

fra langgods i Århus. Her er et uddrag af hans

kollegers begrundelse for at indstille bent til skulderklappet:

”bent er nok at betegne som en af de mest stabile

medarbejdere med over 30 år på bagen og næsten

intet sygefravær. ingen kan køre en gaffeltruck som

ham - altid med usvigelig sikkerhed - og bent har et

ubegribeligt kendskab til godset og de procedurer,

der anvendes i systemet. Han kender gud og hver

mand, og han er vellidt af alle. bent er altid i godt

humør, og det virker smittende på alle omkring

ham.”

Giv selv et Skulderklap

gør en kollega glad! send en mail til

fragtbrevet@fragt.dk med en begrundelse for hvorfor

din kollega fortjener et skulderklap.

ung mor med elevplads

læs om viljestærke Nanna

på s. 27

Næste nummer:

i næste nummer af Fragtbrevet vil vi

sætte fokus på viden og udvikling.

det er viden og engagement, der

driver os til at blive de bedste, og

det er investeringen i kontinuerlig

udvikling, der sørger for, at viden

vokser. Hos danske Fragtmænd er det

ikke bare “vi gør som vi plejer” - her

finder vi nye spændende løsninger for

vores kunder.

konkurrence:

Find fragtnissen

hvor mange fragtnisser gemmer sig i Fragtbrevet?

Mail svaret til fragtbrevet@fragt.dk og vind en æske

chokolade.

vinderen udtrækkes den 18. januar 2010.

Bent Broni Rasmussen (i midten) modtog Skulderklappet

af sine kolleger. Her flankeret af Allan Bach (tv) og Niels

Winther

Græskar på laddet

- på over 200 kg

se s. 14

More magazines by this user
Similar magazines