Distriktspsykiatri Brørup - Region Syddanmark

psykiatrien.i.syddanmark.dk

Distriktspsykiatri Brørup - Region Syddanmark

Udviklingen sker bl.a. gennem faglige dialoger, konferencer, kurser, undervisning,

litteraturstudier og supervision.

Distriktspsykiatri Brørup deltager for tiden i ”kvalitetssikring af behandlingen med

antipsykotika”.

Personalesammensætning og normering:

1 overlæge

1 lægekonsulent 4 timer ugentlig

1 psykolog

2 sygeplejersker

2 socialrådgivere

1 plejere

1,5 sekretær

Personaleudvikling:

Distriktspsykiatri Brørup har eget kursusbudget, som fordeles efter ressourcer,

behov og ønsker. Der afholdes intern supervision i personalegruppen 1 gange ugentlig.

Samarbejdspartnere:

Praktiserende læger

Sagsbehandlere

Hjemmevejledere

Støtte/kontaktpersoner

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejersker

Aktivitetshuset Regnbuen

Somatiske sygehuse

Afsnit R2 på Psykiatricenter Vest Ribe

Øvrige afsnit på Psykiatricenter Vest Ribe

Pårørende

Bofællesskaber

Misbrugscenteret

Kriminalforsorgen

3. LÆRINGSMILJØ FOR STUDERNDE:

Læringen i psykiatrisk sygeplejepraksis finder sted gennem deltagelse, øvelse og

refleksion under vejledning, således at den studerendes personlige og faglige

7

Similar magazines