17profil - Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation

benzinforhandler.dk

17profil - Benzinforhandlernes Fælles Repræsentation

INDHOLD

leder:

Kvalitet i forenings-

arbejdet 2

34 Statoil-forhandlere

forlod kædesamarbejdet 4

Nu er forhandlerne

selv købmænd 6

Ny direktion har en

vækstplan for Go’on 8

Syv forhandlerforeninger

samlet 10

Nummerpladetyverier

firedoblet på fem år 12

Landsmøder 12

Tysk benzin-boykot 12

Hver fjerede time

åbner en 7-Eleven 12

Gode resultater i

forureningssager 14

profil:

Nå, men det har

Poul styr på… 17

2 · BENZIN & KIOSK

LEDER

Kvalitet i foreningsarbejdet

• Af Ernst Korff, formAnd for Bfr

Hvad har vi ud af at være med i en forhandlerforening? Eller: Vi skal se nogle

konkrete resultater, før vi vil melde os ind.

Sådan lyder svarene fra nogle benzinforhandlere, når de bliver kontaktet af

kolleger, som allerede er med i en forhandlerforening, og som de mener, at

alle, eller i det mindste langt flere, bør være med i.

Det er ikke kun i benzinforhandlerbranchen, det danske foreningsliv oplever,

at tiden er en anden. Mange foreninger oplever stagnation og nedgang. Medlemmerne

melder sig sjældnere ind, alene for at støtte et godt formål, eller

fordi de rent professionelt bør være med til gavn for både dem selv og andre

i foreningen. Egoismen har alt for mange steder afløst solidariteten: Hvad får

jeg ud af det?

Det kan godt lyde som traditionel fagforeningssnak, men ingen af forhandlerforeningerne

er fagforeninger, selv om flere af dem forhandler med benzin-

››

Når forhandlerne har det godt,

har deres benzinselskab det også.

selskaberne på

medlemmernes

vegne, når medlemmerne

beder

om det. Men de har også langt flere andre opgaver og er snarere interesseorganisationer.

Sådan opfattes de heldigvis også af de fleste olieselskaber,

selv om der stadig er et enkelt, som ikke kan se, hvad deres forhandlere skal

med en forening. Og det er nok mest ærgerligt for selskabet.

Benzin & Kiosk kunne i forrige nummer berette, hvordan Shell-forhandlerne

og Dansk Shell havde forhandlet sig frem til en aftale, som begge parter har

gavn af. I denne udgave kan vi fortælle om Statoil-forhandlerne, som ikke

kunne acceptere det ultimative udspil fra Statoil Fuel & Retail.

I stedet har forhandlerforeningen på medlemmernes vegne fundet en anden

løsning, som på en lang række områder er bedre for forhandlerne. Og al erfaring

viser, at når forhandlerne har det godt, har deres benzinselskab det også.

Det vigtigste er, at forhandlingerne er sket i en positiv ånd, så selv om der

ikke var enighed, mødes de igen til andre forhandlinger. Det er professionelt

og kvalitet i foreningsarbejdet.

Går man tilpas langt tilbage, har de forhandlerforeninger, som i dag opfattes

som professionelle og ligeværdige forhandlingspartnere af deres olieselskaber,

også oplevet at blive betragtet som modspillere i stedet for medspillere.

Sådan er det ikke mere. Og det skyldes ikke mindst, at de pågældende

forhandlerforeninger har deres medlemmers fulde opbakning. Her er ingen,

som spørger, hvorfor de skal være med i forhandlerforeningen. Erfaringerne

viser også, at alle nye, der kommer med i en forhandlerforening og oplever

det netværk, der får gennem BFR, får en masse ny viden, som gør dem til

bedre forhandlere.

Og der er endda olieselskaber, som ligefrem anbefaler deres forhandlere, at

melde sig ind i ”deres” forhandlerforening. Sådan!

More magazines by this user
Similar magazines