Grunden til, at der ikke spilles mere rytmisk musik i kirkerne, er ifølge ...

s3.kirkeweb.dk

Grunden til, at der ikke spilles mere rytmisk musik i kirkerne, er ifølge ...

Grunden til, at der ikke spilles mere rytmisk musik i kirkerne, er

ifølge efterskoleforstander, organist og rytmisk pianist Christian

Hougaard-Jakobsen meget simpel: Organisterne kan ikke.

”Gi’ musikken videre” er titlen på en ny bog om musikken i Brorsons

Kirke. I den anledning bragte Kristeligt Dagblad den 17. august et

interview med de hovedansvarlige for musikken der. Et interview, der

ikke førte til debat. To reaktioner den 22. august fra Hans Erik

Deckert og Hans Christian Hein blev det til.

Hans Erik Deckert anfører, at intens lytten kræver, at kroppen

forholder sig i ro, hvilket ikke kan lade sig gøre til rytmisk musik. Hertil

er blot at anføre, at det er svært at holde kroppen i ro, når Bachs

Toccata og Fuga i d-mol spilles. Der er altså tale om en falsk

modsætning, hvorfor argumentet kan afvises.

Hans Christian Hein slår fast, at orglet ”før, nu og i fremtiden” skal

spille en central rolle i folkekirken. Dette er jeg enig i, men det

behøver ikke at være det rigtige valg i alle kirker. Det behøver heller

ikke være ”det naturlige valg til traditionelle/traditionsrige

gudstjenester”.

Som rektor for Løgumkloster Kirkemusikskole har Hans Christian

Hein endda et ansvar for at tilbyde undervisning i rytmisk kirkemusik.

Et kig på jobannoncer for organister vidner om, at menighedsrådene

har fokus på et bredt musikliv. Netop her kommer organister for let på

glatis, da de kirkemusikalske uddannelser ikke tidligere har haft blik

for dette og virker for træge til at samle feltet op.

Når den rytmiske musik ikke fylder mere i folkekirken end tilfældet er,

skyldes det organisternes manglende evner og færdigheder inden for

den afroamerikanske musiktradition. Det er meget nemmere at

afskrive denne del af kirkemusikken som dårlig frem for at indrømme,

at det, på trods af mange års studier, er for svært at få den rigtige

rytmiske fornemmelse frem i salmer som ”Menneske, din egen magt”.

Netop her ligger kimen til den problemstilling, som både menighed og

organist pludselig kan havne i. Organisten øver sig flittigt og spiller

godt, men menigheden efterspørger også andet end klassisk musik.


Frustrationerne kan føre til, at begge parter opgiver hinanden og føler

sig misforståede.

Udfordringen er blandt andet, at idealet for vellyd og god musik har

forskellige udgangspunkter. Det er for eksempel et ideal, at

organisten kan improvisere et forspil til næste salme. Menigheden er

dog ofte, groft sagt, ligeglad med et firestemmigt fugeret forspil, men

ønsker også godt rytmisk akkompagnement fra flyglet som

supplement til orglet. Menigheden kan derfor afskrive organisten som

gammeldags, mens organisten kan afskrive menigheden som

historie- og kulturløs med en bemærkning om, at rytmisk musik ikke

hører til i kirken.

Her kommer kirkemusikskolerne ind i billedet. Her uddannes de

kirkemusikere, der skal stå for musikken i de mindre kirker. Min egen

oplevelse er, at undervisningen i for høj grad er rettet imod at

uddanne mini-DOKS’ere frem for at uddanne bredt til at varetage de

mange opgaver, man står alene med som organist i små sogne – for

eksempel babysalmesang, konfirmandundervisning og salmespil til

de nyere rytmiske salmer, som heldigvis fik en større rolle end

tidligere i den nye salmebog.

Kirkemusikskolerne burde i langt højere grad tage denne opgave på

sig. For eksempel introducerer kirkemusikskolen i Roskilde nu et

kursus om rytmisk klaver. Det er godt, men for lidt.

Dette bør være en del af den obligatoriske undervisning.

Konservatorierne bør også tage udfordringen på sig. Et samarbejde

mellem den eta-blerede organistuddannelse og rytmisk

konservatorium ville være gavnligt.

Dermed vil vi samlet styrke kirkemusiktraditionen, og det er der behov

for.

Christian Hougaard-Jakobsen,

forstander på Midtsjællands Efterskole, præliminær organist og

rytmisk pianist,

Tolstrupvej 29 A, Hvalsø

More magazines by this user
Similar magazines