Søgængeren oktober 2010 - Silkeborg Kajakklub

silkeborg.kajakklub.dk

Søgængeren oktober 2010 - Silkeborg Kajakklub

Nr. 3, Oktober 2010, 30. årgang


Nr. 3, August, 2009

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 2

Søndag den 3. oktober kl. 15.00

Standerstrygningen er den traditionelle begivenhed, der markerer sommerens

afslutning og vintersæsonens begyndelse og i år kan vi som noget helt specielt

markere Klubbens 70-års dag.

Mød op til en hyggelig eftermiddag når standeren stryges med lidt festivitas i

Klubbens lokaler.

Efter formandens tale og selve standerstrygningen inviterer aktivitetsudvalget

til lidt godt til ganen samt kaffe og te.

I forbindelse med overgangen fra sommer til vinter afholdes der traditionen

tro også Klubmesterskaber og måske standerstrygningsfest. Både Klubmesterskaber

og evt. standerstrygningsfest annonceres separat på Klubbens opslagstavler

og hjemmeside.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Lej en trailer ved

Shell på Ringvejen

BLADET SØGÆNGEREN

udgives af Silkeborg Kajakklub 3 gange årligt:

april, juli og oktober

www.silkeborg-kajakklub.dk


Nr. 3, August, 2009

www.silkeborg-kajakklub.dk

Indhold

Side

DM Kajakpolo 16

Guld ved DM i Kajakpolo 21

DM Maraton 2010 17

DM Sprint 2010 18

Europamesterskaber 7

Formanden har ordet 5

Hvad kan du gøre for din klub ? 22

Kontaktpersoner i SK 27

Mestre i Qajaq, Grønland 14

NM med 10 guld til SK 24

Spinning 10

Standerstrygning 2

Søsportens Hus 4

Temaaften 8

Tour de Gudenå - TdG 24

Turen til Mecklenburg 12

Vinteraktiviteter 11

VM 2010 26

Forsidefoto af Jens Thybo

Kludetæppe fra DM’erne

Oplag

Søgængeren er trykt i 700 eksemplarer

Side 3


Nr. 3, August, 2009

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 4

Søsportens Hus - Lokalplan undervejs

Silkeborg Kommune har henover foråret og sommeren udarbejdet

forslag til lokalplan for området hvor Søsportens Hus er tænkt placeret.

Lokalplan forslaget kommer i løbet af efteråret ud til offentlig

høring.

De foreliggende forslag til lokalplan er lavet specifikt på projektforslaget

udarbejdet at Arkitekthuset.

En vedtagelse af lokalplanen betyder vi kan tage de næste skridt

frem imod realisering af Søsportens Hus. Der skal etableres en selvejende

institution til at eje og drive faciliteterne, og der skal arbejdes

videre med Lokale- og Anlægsfonden for deres tilsagn om delfinansiering

af projektet.

Som udførende partnere på projektet er landspektørfirmaet

Geopartner kommet med ombord, idet de allerede har bidraget

i forbindelse med lokalplan arbejdet.

Claus Byskov


Nr. 3, August, 2009

www.silkeborg-kajakklub.dk

TdG var sæson-punktum...

Med lunt vand forlænges sæsonen...

Det har været en helt fantastisk sæson med imponerende

resultater på robanerne. Uanset hvor man

kommer til stævne, så står smilende roere i rødt

og hvidt på skamlerne.

World Cup guld til Jeanette, Nordiske Mesterskaber

til Rasmus, Jeppe, Anne-Mia, super flotte

topresultater til Emil ved EM, 21 guldmedaljer

ved kortbane-DM, 11 guld medaljer ved maraton-

DM, guld ved DM i Polo … listen er jo nærmest

uendelig lang og mens jeg skriver er sæsonen

knap slut, så yderligere flotte resultater kan komme

fra maraton-VM.

Senere i bladet følger en komplet status på medal-

jehøsten fra Finn Pape, så her vil jeg blot ønske

alle hjerteligt tillykke og en stor tak til både roere

og flittige trænere som bidrager til at få Klubben

så markant på verdenskortet.

Side 5

I tillæg til hyggelige ture og instruktion af mange nye, så har sæsonen budt på flotte resultater på robanerne,

World Cup guld til Jeanette, Nordiske Mesterskaber til Rasmus, Jeppe, Anne-Mia, super flotte

topresultater til Emil ved EM, 21 guldmedaljer ved kortbane-DM, 11 guld medaljer ved maraton-DM,

guld ved DM i Polo ….. Løvet ér begyndt at miste farve, men vandet er stadigt lunt og selvom sæsonen

rinder ud, så er der stadig mulighed for mange gode ture på vandet ... inden fokus rettes mod vinterens

aktiviteter.

Af Peter Nyegaard Jensen, formand

Robanerne på Silkeborg Langsø

Desværre har vores anvendelse af robanerne på

Silkeborg Langsø i år været plaget af gravearbejde

i forbindelse med kloakering på Sølystvej.

Det er imidlertid med stor fornøjelse, at jeg ved

gårdsdagens bestyrelsesmøde blev orienteret om

de stævner kap-udvalget planlægger på Silkeborg

Langsø. Flere kortbanestævner og maraton-DM er

i støbeskeen, så både aktive kaproere, stævnearrangører

og tilskuere der blot ønsker at nyde

god sport fra tribunerne, kan til næste sommer se

frem til flot kajakroning på vor hjemmebane.

Dejligt at opleve, at mange af Klubbens medlemmer

er indstillet på at bruge et par arbejdsdage

eller en weekend på at hjælpe til med de store

stævner.

Søsportens Hus

I forbindelse med vore stævner og den daglige

træning på Silkeborg Langsø glæder vi os selvfølgelig

til Søsportens Hus står færdigt.

(Fortsættes på side 6)


Nr. 3, August, 2009

(Fortsat fra side 5)

Silkeborg Kommune mangler tilsyneladende stadig

et par undersøgelser af tinglyste servitutter

men ellers skulle lokalplanen være klar til at blive

sendt i høring … helt i overensstemmelse med

den tidsplan der tidligere er lagt for projektet. Den

demokratiske proces kører som den skal og vi må

naturligvis have lidt tålmodighed.

Gang i Klubhusbyggeriet

Det er efterhånden længe side vi vedtog at igangsætte

ombygningen af Klubhuset. Med de seneste

rørskader og reparation af baderum, samt en

fremskrivning af medlemsudviklingen så er det

klart, at der snart må ske noget.

Husk på, at vi:

hvert år instruerer ca. 140 nye medlemmer

de sidste år har oplevet et netto tilvækst på ca.

50 medlemmer

er nødt til at opretholde venteliste på grund af

stor efterspørgsel

Godkendelsen fra Silkeborg Kommune har vi

fået, men Skov- og Naturstyrelsen afslog som

bekendt vor ansøgning.

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 6

Efter et meget konstruktivt møde med Silkeborg

Kommune og Skov- og Naturstyrelsen for et par

uger siden, så synes der nu at være skabt grundlag

for et kompromis alle parter kan godkende.

Det synes som om der er forståelse for vort behov

for nyt motionsrum samt forbedring af omklædnings-

og badefaciliteter. Hvis vi afstår fra at bede

om yderligere ”erobring” af areal ind i Indelukket,

så synes det som om godkendelsen er inden for

rækkevidde.

Jan Pedersen og Jes M. Hansen arbejder nu på en

revideret ansøgning hvor der er taget hensyn til de

ønsker de øvrige interessenter havde. Så, begrundet

optimisme fra byggeteamet.

Sponsorer.

Vi har længe haft et ønske om at vi kunne etablere

et powerteam der fokuserer på at skaffe lidt hjælp

fra sponsorer og reklameindtægter.

Thomas Winther, Jens Thybo, Kristen Søndergaard

og Renè Maretti har taget imod udfordringen

og kom rigtigt godt fra start. Da Thomas er

ramt af alvorlig sygdom afventer vi selvfølgelig,

at han er på højkant og jeg vil benytte lejligheden

til at ønske Thomas god bedring.

Mon ikke virksomhedsejere og marketingsansvarlige

i det midtjyske kan glæde sig til forestående

besøg fra Silkeborg Kajakklubs repræsentanter

når projektet er genstartet efter Thomas’

sygdom.

Jeg håber, at alle vil hjælpe vort nye sponsorteam.

Husk på, at det bestemt ikke er en let opgave

at indgå sponsor- og reklameaftaler i disse finanskrisetider.

Lunt vand og nye vinteraktiviteter

Vandet er endnu lunt og der er stadig mulighed

for mange gode ture på vandet, men med strygning

af standeren den 3. oktober er sommersæsonen

pr. definition forbi. Med vintersæsonens

komme venter imidlertid mange andre spændende

tilbud. Vægttræningslokalet kan naturligvis altid

benyttes og som tidligere år er der mulighed for at

deltage i gymnastik, spinning, fælles-løb og

svømning.


Nr. 3, August, 2009

(Fortsat fra side 6)

Tour de Gudenå var sæson-punktum

Mens jeg skriver værker skuldrene stadig efter

deltagelse i Tour de Gudenå.

Tour de Gudenå har tidligere været den begivenhed

der afsluttede sæsonen. Sådan er det ikke helt

længere og jeg venter spændt på at høre hvordan

det går vore roere ved maraton VM. Nogle træner

seriøst til årets sidste stævner og vi andre nyder

bare, at vandet stadigt er lunt, men alt tyder på, at

der vil være stor aktivitet på vandet også i de

kommende uger.

www.silkeborg-kajakklub.dk

Den 29. juli – 1. august i Moskva

Side 7

Så kom bare på vandet - du bliver ikke alene -

men husk redningsvesten.

… og husk årets standerstrygning den 3. oktober

hvor vi også markerer, at det er 70 år siden, at en

lille flok forudseende pionerer etablerede Silkeborg

Kajakklub.

Godt efterår.

Bronze til Rasmus M. Jørgensen ved

Europamesterskaberne for U18 og U23

Tekst: Finn Pape

Bronzemedaljen blev vundet i Herre

U18 K2 1.000m. sammen med

Mads Kern fra Skovshoved.

Rasmus M. Jørgensen og Mads

Kern lagde godt ud, på stævnets

førstedag, med at vinde deres indledende

heat på K2 1.000m, og hermed

kvalificere de sig direkte til Afinalen,

på en af de kun 3 direkte

pladser.

I finalen lagde Rasmus M. Jørgensen

og Mads Kern forsigtig ud og

disponerede deres eget løb uafhængigt

af konkurrenterne. Halvvejs i løbet lå

danskerne nr. 6, men avancerede resten af løbet

plads for plads, for kort før målstregen at gå forbi

Spanien og vinde bronzemedaljer. Guldet gik til

Tyskland foran Rusland.

Rasmus M. Jørgensen og Mads Kern havde allerede

på stævnets anden dag vist stort potentiale ved at

blive nr. 4 på den halve distance 500m.


Nr. 3, August, 2009

Temaaften

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 8

Temaaften om vinterroning i Silkeborg Kajakklub

Torsdag d. 7. oktober kl. 19.00

Kom og hør hvorfor du IKKE skal stoppe med at ro om vinteren.

Det er uovertruffet skønt på vandet.

Der er ingen Hjejle- og speedbåde, kanoer og anden trafik til at forstyrre og

skabe uroligt vand på søerne og i åen.

Er det KOLDT at ro om vinteren ?

Er det SKØNT at ro om vinteren ?

Er det FARLIGT at ro om vinteren ?

Kom og hør om disse overvejelser. Der vil være et oplæg fra en vinterroer,

der har prøvet lidt af hvert i forbindelse med vinterroning.

Ernst og Solveg fra Kajakcentrum kommer og viser/sælger udstyr til brug

for vinterroning. Der er også mulighed for en pagajsnak.

Her har du chancen for at se det nyeste indenfor vinterbeklædning m.m. Der

vil blive mulighed for at købe handsker, overtræk, svedtransporterende undertøj,

yderbeklædning m.m. ved denne lejlighed.

Jytte Langhoff


Nr. 3, August, 2009

Klubtøj….

Sport Direct er valgt som vores samarbejdspartner

indenfor sportsbeklædning. Dette sker

for bl.a. at gøre det nemmere, billigere og hurtigere

for dig at købe nyt Klubtøj.

Konceptet tilgodeser alle de forskellige grupper

af aktive i Silkeborg Kajakklub. Der er et

varieret og godt beklædnings sortiment til såvel

bredden som Eliten.

Samarbejdet er via en netbutik på vores SK´s

hjemmeside. Her du kan du logge dig ind direkte

og bestille tøj hos Sport Direct og betale

via Dankort eller lignende. Tøjet afhentes så

hos Sport Direct eller ved store bestillinger vil

det blive leveret direkte i Klubhuset.

Vi håber, at alle Klubbens medlemmer vil benytte

tilbuddet til køb af tøj.

www.silkeborg-kajakklub.dk

Side 9


Nr. 3, August, 2009

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 10

I samarbejde med Roklubben starter efterårs spinning i Silkeborg Sportscenter på Århusbakken. Rune

Schjødt fra Roklubben vil som vanlig være instruktør. Rune er en dygtig spinning instruktør og han er

god til at gøre aftenerne spændende.

Det koster 250,- for 10 gange inkl.. sko eller pris pr. gang 30,-. Kontant betaling til undertegnede.

Starten går tirsdag d. 12. oktober kl. 19:00 – 20:00 eller kl. 20:00 – 21:00 og slutter tirsdag d. 14.

december.

Sportscenteret benytter Suunto system hvor den enkelte kan følge sin puls under træningen. Pulsrem

kan lånes u/b. Egen puls rem med sender kan købes til 450,- så kan du modtage dine data fra timen

direkte på din mail.

Send en mail til info@silkeborgsportscenter.dk hvis du ønsker at købe.

Der er 35 cykler i rummet, som vi skal dele med Roklubben.

Spinning kræver ingen forudsætninger. Alle kan være med da formen bygges langsomt op.

HUSK at medbringe vand og håndklæde i spinninglokalet.

Der er mulighed for omklædning og bad på Sportscenter, men der må ikke benyttes styrketræningsmaskiner

eller andet udstyr hverken før eller efter spinning.

Tilmeldingsopslag findes på Klubbens

opslagstavle.

Jytte Langhoff 86801828

jyttelanghoff@gmail.com


Nr. 3, August, 2009

www.silkeborg-kajakklub.dk

Ugeplan for

vinteraktiviteter

Aktiviteterne starter i uge 40 og slutter i uge 12.

Side 11

Tirsdag kl. 19:00 – 20:00 og kl. 20:00 – 21:00 SPINNING

Silkeborg Sportscenter på Århusbakken sammen med Roklubben. Centeret

har 35 cykler og et Suunto system, så du kan følge din puls under træning.

Start: 12. oktober – 14. december. Pris 250,- for 10 gange eller 30 kr. pr.

gang inkl. sko.

Forår: sted og tidspunkt kendes ikke pt.

Tilbuddet gælder også passive medlemmer.

Tirsdag kl. 20:45 – 21:45 SVØMNING

Gratis svømning i Nordvestbadet. Svømmetidspunktet er sammen med Roklubben,

og du må ikke gå i vandet før tiden, efter aftale med personalet i Nordvestbadet.

Der er mulighed for sauna. Bemærk dørene låses for adgang kl. 21:15. Alle SKAL

have forladt Nordvestbadet kl. 22:00.

Svømmehallen er lukket i følgende uger:

Uge 42 - efterårsferie. Uge 51 - jul. Uge 52 - nytår. Uge 7 – vinterferie.

Tilbuddet gælder også passive medlemmer.

Torsdag kl. 18:00 LØB

Distance ca. 4,5 km. Der løbes en fast rute fra Kajakklubben, op over banen,

over Århusbakken, forbi Hjejle- og Slusekiosken og retur til Kajakklubben.

Hvis det er muligt at finde en frivillig, bliver det med tidtagning.

ALLE KAN DELTAGE, OGSÅ HVIS DU IKKE PLEJER AT LØBE, MEN

HAR LYST TIL AT STARTE.

Tilbuddet gælder også passive medlemmer.

Lørdag kl. 8:30 og søndag kl. 10:00 FÆLLESRONING

Der roes hvor man nu synes. Der er efterfølgende mulighed for sauna. 5 kr. pr. 2 timer. HUSK

vest og varmt tøj !

Det kan være en god ide at sætte en seddel på opslagstavlen hvis I er nogle der ror

regelmæssigt ud over de nævnte tidspkt.

Tilbuddet gælder IKKE passive medlemmer.

jyttelanghoff@gmail.com, tlf. 8680 1828


Nr. 3, August, 2009

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 12

Turen til Mecklenburg-Vorpommern 26.-31. juli

Endnu en gang drog et hold af sted på sommerferie i det nordtyske. I år gik turen til Plauer See, til campingpladsen

Wald- und Seeblick Camp på søens østside. Vi blev i alt 12 som var med på turen, hvor vi sov i telt

og havde et af Klubbens store telte med, så vi havde et sted at opholde os og spise, hvis vejret skulle vise sig

fra sin mindre pæne side. Vi havde valgt et nyt sted i forhold til sidste år for at få en lidt bedre standard på

pladsen, og det holdt stik. Forholdene var fine, men nogle gange kunne der godt være lidt langt til toiletterne,

og havde man glemt en af de små elektroniske nøgler, kunne man godt risikere ikke at kunne komme

ind, når man var nået frem, eller at blive henvist til et af de andre steder, hvis toiletterne lige var indtaget af

rengøringsholdet. Hovedsagen var dog, at vi havde fået plads nede ved søen, så bådene skulle bæres ganske

kort, og at vi havde en lille afgrænset plads til teltene, bilerne og bådene.

Traileren med bådene var gjort klar aftenen i forvejen. Carlo, som lagde bil til, kørte sammen med sine

medpassagerer af sted fra Klubben kl. 6.30 – kun en halv time senere end planlagt. Bil nr. 2 kørte lidt senere,

og familien Graversen som havde været med til medalje ræs i Bagsværd kom først ned på campingpladsen,

da vi andre havde fået slået lejr og forinden havde roet fra den anden side af Plauer See langs vestbredden

sydpå og derefter langs østbredden op til campingpladsen. Vores chauffører Carlo og Birgitte havde også

lige fået deres kajakker i vandet sammen med os andre men var roet tilbage til bilerne og havde kørt dem

over til campingpladsen. De havde haft ”Ruhezeit” fra kl. 13-15, så først efter 15 kunne vi komme ind på

pladsen med biler, trailer og både. Solen skinnede, og vandet var fint, men efter kort tids roning fik Erik

problemer med roret, båden var helt ustyrlig, men Ulrik fik ordnet det, så vi kunne komme videre.

Vejret var fint, flere steder sås små badestrande og pensionater inde på land, et enkelt sted lå der også en

vandflyver. Men ellers var der siv og skov langs bredden, nede i bunden af søen var der også hyggelige bådehuse

med paraboler. Fremme på campingpladsen gik vi straks i gang med det store telt, som altid er en

udfordring: hvilke rør hører sammen, og hvor skal de sidde... Og hvordan skal teltet vende i forhold til pladsen

i øvrigt. En god øvelse i fællesskab! Alle de andre telte blev herefter sat op, med en vis afstand imellem

for at minimere evt. støjgener i løbet af natten. Snart var maden på bordet, forberedt som det var hjemmefra

af Anette. Og så var der kage til kaffen. De følgende dage gik med at udforske søsystemet yderligere:

(Fortsættes på side 13)


Nr. 3, August, 2009

(Fortsat fra side 12)

www.silkeborg-kajakklub.dk

Side 13

2. dagen gik op langs østbredden op til nord enden og ned til, hvor vi var startet dagen før. Herfra roede vi

over søen tilbage til campingpladsen. Søen var her ca. 1 km bred, og med lidt vind gav det nogle mindre

bølger, så vi aftalte at følges ad over søen. Det blev vi bedre til! Det kan være svært at afstemme tempoet

efter hinanden. På turen blev der lejlighed til en svømmetur, mens Karsten lavede balanceøvelser i Mortens

båd. Morten og Ulrik lavede kunster med at stå op i båden og forsøgte at stå på ét ben og hoppe op og ned!

Dagen efter havde Morten så ondt i hånden, at han ikke skulle ud at ro.

3. dagen roede vi lidt mod nord, og herfra ind i en kanal og en række mindre søer, kom forbi nogle spisesteder

som vi senere benyttede os af. Roede under en motorvejsbro og kom frem til en lille by, der hed Malchow,

hvor vi lagde ind tæt på et gammelt kloster for at spise madpakken. Herfra kunne vi se over på byen,

hvor rutebåde lagde ind og sejlede videre med jævne mellemrum. Andre sejlere og større motorbåde lå i kø

ud for byen og ventede på at komme forbi en drejebro, som lukkede op en gang i timen. Det kunne godt tage

ret lang tid at få alle både til at passere broen både den ene og den anden vej – og imens måtte man vente

med at komme over broen ovre i byen. Efter madpakken blev der tid for trængende med et lille besøg i klosteret,

hvor der også var en lille udstilling af lokale kunstnere. Vi kom anstigende i hvad vi nu havde på af

rotøj, det var jo ikke til at forudse at vi skulle i kloster og på kunstudstilling, da vi sejlede hjemmefra. Vi tog

en tur gennem drejebroen og byen, hvor der tydeligvis var en del turister, kom forbi små haver til husene

der lå ned til vandet og kom lidt udenfor byen, hvor vi så vendte om og tog tilbage den vej, vi var kommet.

Så nogle store flokke af grågæs og køer som gik og græssede på land langs med søen.. Havde håbet at se

traner, som også skulle være i området. Fotografen måtte nøjes med køerne og grågæssene, men det var også

ok.

4. dagen foretrak Jytte, Birgitte, Lise og Anders at tage en tur ind til Berlin, det lå jo ikke så langt væk, så de

var tidligt oppe, og vi andre måtte desårsag klare os uden havregrøden den dag. Vi så ikke Berlinerne før

næste morgen, da de først kom hjem igen efter kl. 11 om aftenen. De havde brugt rimelig lang tid på at

komme derind, først med at finde en station og siden med at finde en station, hvorfra der også gik tog, man

ikke skulle vente for meget på. Et par timer sneg det sig i hvert fald op på – hver vej. De fik gået noget i

Berlin og set en del seværdigheder, bl.a. Det jødiske Museum (udefra) og mindesmærket for Holocaust. De

var også ude på en kanalrundfart. Vi andre havde til aftensmaden opsøgt et af spisestederne ved kanalen, vi

var roet igennem dagen før. Der var flere, der fik sig en stor Erdinger Weißbier, dertil lækker aborre (in

deutsch: Barsch); Carlo og jeg fik en stor Pfifferlingen Schnitzel med masser af kantareller og brasede kartofler.

Vi havde siddet ude med store lyseblå tæpper svøbt om os, da solen efterhånden forsvandt, men derefter

gik vi indenfor og fik desserten, isanretninger mm. I baggrunden hyggede man sig ved bordene, nogle

spillede kort, et sted lå hunden under bordet. Dagens rotur havde vi foretaget i en kanal på den anden side af

søen vest for Plau am See, hvortil vi var kørt med trailer og bil. Her var der roligt vand og kun lidt trafik i

starten. Vi passerede på ud- og hjemturen en sluse som var ca. 7 m dyb, fyldt godt op med motorbåde - og

så os. På tilbagevejen blev der en god mulighed for en hænger et godt stykke vej. Nogle var vist heldige at

se traner sidst på turen. Men desværre ikke jeg.

(Fortsættes på side 20)


Nr. 3, August, 2009

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 14

Mestre i Qajaq

Kajakken blev ”opfundet” på Grønland og i mange moderne udgaver anvendes den nu over

hele kloden til oplevelse, motion og konkurrence. På Grønland er kajakken udviklet gennem

hundredevis af år til et effektivt fartøj med sublime egenskaber til jagt i vanskeligt farvand.

Selvom kajakken på Grønland er udviklet til et effektivt jagtredskab, så har de stolte fangere

med konkurrencegener nøjagtig samme glæde ved at kappes som vi og i juli blev de grønlandske

mesterskaber afholdt i ”Qajaq”.

Af Niels Jacob Kanstrup-Laursen

I juli er afholdt GrønlandsMesterskaber i Qajaq,

og der blev kæmpet om hæderen, æren og titlen

som årets bedste – GM2010.

Over 5 dage dystes i alle de egenskaber og kunstfærdigheder,

der karakteriserer den dygtige kajakmand.

Det er langt fra ”bare” det at holde balancen

og ro det lette fartøj, der vejer 8 – 12 kilo, så

kajakroere er slet ikke en dækkende betegnelse.

For at kunne være med i dette selskab af kajakekvilibrister,

skal man nærmest være vokset op

med det. Kajakken er som en del af kroppen, og

det, de dygtigste kan med deres kajak og fangstvåben,

er intet mindre end imponerende – det er

kunst, håndelag og akrobatik på et højt plan.

Det gælder om at starte i tidlig alder for at få den

rette fornemmelse og træning ind i kroppen, og

børn fra 9 års-alderen og opefter deltager i børne-

og ungdomsklasserne i konkurrencerne. Også pigerne

og kvinderne bliver der flere af i det fag og

håndværk, der tidligere var helt tæt knyttet til

manden som storjæger i de små inuitsamfund.

Der findes stort set ikke længere fangere, der bruger

kajakken i Grønland, men det er kun få årtier

siden, at jagt i kajak som næringsvej forsvandt.

Så sent som i 1933 kunne Knud Rasmussen

optage sin berømte Grønlandsfilm i

ØstGrønland med inuitter, der stadig boede

og levede som for 1000 år siden.

Betydningen af at holde GM i Qajaq er

stor, ikke mindst fordi det understreger et

vigtigt behov for at fastholde og vedligeholde

eskimoiske værdier og kulturarv i

det Grønland, der udvikler sig med hastige

skridt fremad.

(Fortsættes på side 15)


Nr. 3, August, 2009

(Fortsat fra side 14)

Alle kajakkerne er håndbyggede og tilpasset

nøjagtigt til den enkelte. Det er

som at tage en tætsluttende handske på,

og kunsten at komme ind og ud af kajakken

ser næsten umulig ud. Beklædningen

af skind på kajakken er nu om dage afløst

af lærred, der syes stramt fast til et

træskelet og males bagefter. Anorakken i

sælskind snøres tæt til ansigtet, og trækkes

derpå over ”mandehullet” som et

splash-dækken. Nu er mand og kajak i

eet, og kun få centimeter over vandoverfladen.

Der kæmpes i udmattende langdistance roning i

blæst og bølger. Der er indlagt 3 lange kapløb

over fjeldet med overbæring og kajakken på hove-

det. Mændene bliver drivende våde og piner sig

frem, og den tynde kajak skal behandles varsomt

ved klipperne og stenene nær land.

Der kæmpes i præcisionskast og længdekast med

harpun og kastebrædt, og på land viser mændene

deres styrke og smidighed i de lange reb, der er

udspændt mellem høje træpæle.

Størst bevågenhed har selvfølgelig konkurrencen i

vendinger, hvor kajakmanden hvirvler sig rundt

med stadigt sværere og sværere øvelser. 20-30-40

vendinger i træk: med pagaj – med sten i hænderne

– med en sæl surret til kajakken og endda med

tomme hænder og blot kraft og teknik. Som solodansere

på vandet viser de deres kunst frem. Selvom

det er juli, er vandet iskoldt og i fjorden driver

spredte isskosser fra bræerne.

www.silkeborg-kajakklub.dk

Side 15


Nr. 3, August, 2009

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 16

Den 11. september plejer at være forbundet med død og ødelæggelse, men nu har vi fået en enestående mulighed

for at forbinde denne dag med noget positivt. Den 11. september 2010 vil nemlig fremover i hele verden

være kendt som dagen, hvor Silkeborg Kajakklub blev Danmarksmestre i Kajakpolo.... Ah okay, måske

ikke, men for mig vil den

Femte, og sidste afdeling af Danmarksturneringen var dette år henlagt til Odense Havn. Silkeborgs seniorhold

havde for tredje år i træk sluttet grundspillet og mellemspillet af med en suveræn 1. plads, hvilket giver

adgang til finalen som bliver spillet mod nummer to. Det var som sagt vores tredje finale i træk, hvilket for

øvrigt også var tilfældet for Silkeborgs Juniorhold, og nu skulle det være. Vi var ved at være godt trætte af

at være det bedste hold hele sæsonen igennem, for så blot at tabe den sidste kamp og stå med et dumt fiskeblink

af en sølvmedalje. Nej vi var skam stolte af at vinde sølv, for der er mange gode hold om budet og

mange år har vi sluttet langt nede i ligaen, men åh vi ville gerne veksle den til én af guld i år.

I finalen skulle vi spille mod Neptun fra København. Neptun er et ungt hold som består af tre blandsholdsspillere

og tre-u21 landsholdsspillere. Et rigtigt godt hold som inden finalen havde besejret alle

andre hold, undtagen Silkeborg.

Heldigvis var det heller ikke tilfældet

efter finalen. Vi spillede

rigtig godt og vandt en flot finale

med 5-0. Ved stillingen 2-0

blev Neptun tvunget til at spille

fem ud, hvilket betyder at man

forlader målet og forsøger at

presse bolden fra modstanderen.

Det var et meget modigt træk

men det betød også at Neptun

endte med at tabe 5-0. Havende

sagt det, så havde Neptun stor

ære af finalen som de var med til

at gøre meget seværdig for tilskuerne

og de havde afgjort også

deres chancer. Bestemt at de bliver

et meget svært hold at besejre

i fremtiden for alle.

Vi var utrolig lettede og glade over sejren, en finalesejr der som sagt er den første i Silkeborg Kajakklubs

historie.

Desværre måtte vores juniorhold for tredje år i træk forlade finalen som tabere. Scoretavlen sagde desværre

4-2 til Flensborg da dommeren blæste i fløjten for sidste gang. Drengene spillede en rigtig flot kamp og med

lidt mere held i sprøjten kunne udfaldet være blevet anderledes. Jeg er slet ikke i tvivl om at drengene tager

guldet hjem næste år nu hvor de for alvor har fået smag for træning. Og så er det sgu flot at være i tre finaler

i tre år i træk. Det kan I godt være stolte af drenge.

Pixi

DM i Kajakpolo


Nr. 3, August, 2009

Tekst: Finn Pape

www.silkeborg-kajakklub.dk

Danske Mesterskaber Maraton 2010

Den 28. og 29. august i Viborg

Silkeborg Kajakklub vandt 11 guld, 5 sølv og 4 bronze ved DM maraton

2010 og var dermed bedste Klub

Jeanette Løvborg leverede en helt suveræn præstation

ved DM maraton 2010. Jeanette Løvborg vandt

guld i både K1 og K2. Jeanette Løvborg lagde hårdt

ud på første runde, i K1 løbet, hvilket medførte at

efter 4,5 km. roning og første overbæring var Jeanette

Løvborg alene med Birgit Pontoppidan fra

Gladsaxe. Jeanette Løvborg og Birgit Pontoppidan

holdte herefter sammen i 4 runder, men indtil sidste

overbæring satte Jeanette Løvborg tempoet og Birgit

Pontoppidan måtte slippe, og lade Jeanette Løvborg

ro alene den sidste omgang. Jeanette Løvborg

kun i mål 1,40 min. foran Birgit Pontoppidan i tiden

2,21,39 t. for de 28 km. I K2 løbet om søndagen

vandt Jeanette Løvborg og Birgit Pontoppidan

uden modstand. De havde tilsyneladende skræmt

modstanderne til ikke at stille op.

Jannic Reuter deltog i Herre K1 og opnåede en 6.

plads.

Jeanette Løvborg th.

Rasmus M. Jørgensen vandt guld i Herre U18 K1.

Rasmus M. Jørgensen måtte kæmpe hård på den

22,5 km. lange rute i Herre U18 klassen. Men Rasmus

M. Jørgensen kunne til sidst afvise konkurrenterne

og vinde en tæt afslutning med kun 5 sek. ned

til nr. 2. Rasmus M. Jørgensen vandt i tiden 1,51,17

t. Rasmus M. Jørgensen deltog også i K2 om søndagen,

hvor det blev til en 2. plads sammen med

Mads Kern fra Skovshoved.

Side 17

Annemia Pretzmann vandt guld i Dame U18 K1.

Dame U18 roede 18 km. og Annemia Pretzmann

vandt i tiden 1,39,28 t.

Casper Pretzmann og Jeppe Jensby vandt guld i

Herre U16 K2. Casper Pretzmann og Jeppe Jensby

slap hurtigt fri af deres konkurrenter og kom alene

til mål ca. 50 sek. foran deres nærmeste konkurrenter

og vandt i tiden 1,23,32 t. for deres rute på 18

km.

Mads Brandt Petersen

Mads Brandt Petersen vandt guld i herre U14 K1

og Katrine Græsbøll Christensen og Marie Ingemann

Pedersen vandt sammen guld i Dame U14

K2. U14 klassen gav flere medaljer til Silkeborg

Kajakklub. Katrine Græsbøll Christensen vandt

sølv i K1, Morten Graversen vandt bronze i K1 og

Anne Sofie Winther vandt bronze i K2 sammen

med Christina Winther fra Horsens. Og de sidste 2

medalje vundet i U14 gik til Mads Brandt Petersen

og Morten Graversen, der vandt sølv i K2, og Søren

Maretti og Mikkel Thybo der vandt bronze i

K2. Udover medaljevinderne i U14 klassen blev

Anne Sofie Winther nr. 6 i K1 og Marie Ingemann

Pedersen blev nr. 7 i K1. Hos drengene blev Søren

Maretti nr. 4, Mikkel Thybo nr. 5, Mathias Føns nr.

6, Jonathan Dagnæs nr. 8, Frederik Faurschou nr.

17, Lucas Jørgensen nr. 20 og Rasmus Dybkjær nr.

21.

(Fortsættes på side 19)


Nr. 3, August, 2009

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 18

Danske Mesterskaber Sprint 2010

Den 23.-25. juli i Bagsværd

Silkeborg Kajakklub vandt 21 guld- 18 sølv- og 19 bronzemedaljer ved de

Danske Mesterskaber Sprint 2010.

Tekst: Finn Pape

I U12 rækken levede Emil Skovgaard op til favoritværdigheden

ved at vinde guld i alle de 5 løb

han deltog i. Emil Skovgaard vandt guld i K1

200m. 500m. og 1.250m. Derudover vandt han

også guld i K2 200m. sammen med klubkammeraten

Thorbjørn Rask, og de to vandt guld i 4 x

K1 200m. stafet sammen med Frederikke Maretti

og Cathrine Rask. I pige U12 overraskede Caroline

Emilie Faurschou og Frederikke Maretti ved at

vinde guld i K2 200m. foran bl.a. Nanna Brandt

Pedersen på 2. pladsen. I Pige U12 K1 vandt

Cathrine Rask 3 x sølv i K1 200m. 500m. og

1.250m.

Emil Skovgaard vandt 5 guldmedaljer i U12 klassen ved DM sprint 2010

I U14 vandt Mikkel Thybo i alt 6 guldmedaljer.

Mikkel Thybo vandt guld i K1 200m. 500m. og

2.500m. I begge løb blev han presset af Søren

Maretti, der således vandt 3 sølvmedaljer. Men i

K2 var der ingen der kunne presse Mikkel Thybo

og Søren Maretti. De vandt sammen 2 x guld i K2

200m. og 500m. I begge K2 løb kom Mads

Brandt Pedersen og Morten Graversen ind på 3.

pladsen og fik 2 x bronze. I pige U14 vandt Katrine

Græsbøll Christensen 3 x bronze i K1 200m.

500m. og 2.500m, og sammen med Marie Ingemann

Pedersen vandt Katrine Græsbøll Christensen

2 x sølv i K2 200m. og 500m. På 3. pladsen i

K2 200m. og 500m. kom Anne Sofie Winther

sammen med Christina Winther fra Horsens.

Mikkel Thybo vandt 6 guldmedaljer i U14 klassen ved DM sprint 2010

De sidste medaljer til Silkeborg Kajakklub i U14

var guld i K1 4 x 200m. stafet til Marie Ingemann

Pedersen, Mikkel Thybo, Morten Graversen og

Søren Maretti og bronze til Emil Skovgaard, Katrine

Græsbøll Christensen, Mads Brandt Pedersen

og Mathias Føns. Jonathan Dagnæs, Frederik

Faurschou, Jeppe Dalsgaard Thøstesen og Anne

Sofie Winther var alle tæt på at vinde medalje i

Mix U14 K1 4 x 200m. stafet men holdet endte

på en flot 4. plads. Mads Hansen deltog også i

U14 rækken, og Mads kvalificerede sig til semifinalerne

på både 200m. og 500m.

I U16 vandt Jeppe Jensby guld i K1 2.500m. hvor

Casper Pretzmann kom ind på 3. pladsen og fik

bronze. På 500m. K1 vandt Jeppe Jensby sølv, og

i K2 200m. og 500m. vandt Jeppe Jensby 2 x sølv

sammen Simon Hvam fra Holstebro. I K2

2.500m. vandt Casper Pretzmann sølv sammen

med Michael Eronen Mossbech fra Struer. I K4

500m. vandt Jeppe Jensby guld og Casper Pretzmann,

Jakob Dalsgaard Thøstesen og Mikkel

Thybo vandt bronze. De sidste medaljer i U16

blev sølvmedaljer i K1 4 x 200m. stafet vundet af

Casper Pretzmann, Jacob Dalsgaard Thøstesen,

Jeppe Jensby og Marie Ingemann Pedersen. Sebastian

Søndergaard blev nr. 12 på K1 2.500m. og

Jonas Hardlei fik sit bedste resultat på K1 200m.

hvor Jonas blev nr. 7 i semifinalen.

(Fortsættes på side 19)


Nr. 3, August, 2009

(Fortsat fra side 18)

Jeppe Jensby vandt guld og genvandt hans Danske Mesterskab i Herre U16

K1 2.500m.

I U18 vandt Rasmus M. Jørgensen guld i K1

1.000m. Annemia Pretzmann vandt 2 x guld i K4

500m. og i K2 1.000m. sammen med Sofie

Aastrand fra Maribo, og det blev til bronze for Niklas

M. Hansen i K2 500m. sammen med Elias Ryom

Kramer fra Limfjorden. I K1 vandt Annemia

Pretzmann sølv i K1 5.000m. og 2 x bronze i K1

500m. og 1.000m. Også i U18 K1 4 x 200m. stafet

vandt Silkeborg Kajakklub guld. Det var med holdet:

Annemia Pretzmann, Jeppe Jensby, Niklas

Meilstrup Hansen og Rasmus M. Jørgensen.

(Fortsat fra side 17)

Emil Skovgaard vandt guld i Herre U12 K1. U12

skulle kun ro 4,5 km. og Emil Skovgaard vandt i

tiden 23,59 min. I Dame U12 vandt Catrine Rask

sølv i tiden 26,00 min. Frederikke Maretti blev nr.

4 og Nanna Brandt Pedersen blev nr. 6.

Thorbjørn Rask vandt guld i Herre U10 K1 og Caroline

Emilie Faurschou vandt guld i Dame

www.silkeborg-kajakklub.dk

————— o —————

Danske Mesterskaber Maraton 2010

Katrine Græsbøll Christensen og Marie Ingemann Pedersen Guld, Anne

Sofie Winther Bronze.

Side 19

I senior vandt Nikolaj Dagnæs og Lars Damgaard

overraskende guld i K2 500m. foran Emil Stær og

Kim Wraae Knudsen fra Amager. Derudover vandt

Nikolaj Dagnæs og Lars Damgaard også guld i K4

1.000m. Emil Stær og Kim Wraae Knudsen vandt

guld i K2 1.000m. og Emil Stær vandt 2 x bronze i

K1 på 500m. og 1.000m. Christian Jørgensen vandt

bl.a. sølv i K4 1.000m. og bronze i K2 1.000m.

sammen med Anders O. Jønsson fra Vallensbæk.

Nikolaj Dagnæs og Lars Damgaard vandt guld og blev Danske Mestre i

Herre senior K2 500m.

Tak til alle der hjalp med transport, mad, træneropgaver

og andre funktioner.

U10 K1. Thorbjørn Rask roede i 29,03 min. og Caroline

Emilie Faurschou roede i 31,22 min.

Jørn Ingemann Pedersen vandt guld i Herre 50-54

K1. Jørn Ingemann Pedersen roede 22,5 km. og

vandt i tiden 1,52,46 t. Peter Nyegaard blev nr. 4 i

Herre 45-49 K1 og Thomas Rask blev nr. 6 i Herre

40-44 K1.

Danske Mestre Maraton 2010:

Jeanette Løvborg – DSen K1 og Dsen K2

Rasmus M. Jørgensen – HU18 K1

Annemia Pretzmann – DU18 K1

Jeppe Jensby – HU16 K2

Casper Pretzmann – HU16 K2

Mads Brandt Petersen – HU14 K1

Katrine G. Christensen – DU14 K2

Marie Ingemann Pedersen – DU14 K2

Emil Skovgaard – HU12 K1

Caroline Emilie Faurschou – DU10 K1

Thorbjørn Rask – HU10 K1

Jørn Ingemann Pedersen – H50-54 K1


Nr. 3, August, 2009

(Fortsat fra side 13)

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 20

5. dagen blæste det noget fra vest, og vi tænkte, det måske var bedre at ro på mere beskyttet vand. Vi kørte

derfor igen med traileren og biler til nogle søer lidt længere mod sydøst, gik i bådene ved Vipperow, ved en

smal arm i den sydlige ende af den store Müritzsee. Her kom vi ind i andre søer og nød her den medbragte

madpakke som senere fik følgeskab af en is eller kaffe og kage på en lille restaurant, der lå for enden af den

arm af Müritzsee , vi var roet ned i. Her lå også en stor marina med mange både. Ikke alle var med på turen,

da Jytte, Birgitte og Helena modigt var roet ud fra campingpladsen op langs østbredden af søen og havde

fået sig en tur dér. En del af turen foregik vist under vand, men de fik på uforklarlig vis alligevel en kop cacao

og i øvrigt tid til et besøg i supermarkedet for at købe ind til aftenens festmåltid. Dette var som også alle

de andre måltider, vi fik, lækkert tilberedt og helt sikkert meget sundt. Der var også vin på bordet, så der

manglede ikke noget. Her den sidste aften blev kaffen suppleret med Whiskey, brun farin og flødeskum,

eller hvis man foretrak det, gin og tonic. Og så var der også slik... Mindeværdigt var endnu en gang at overvære

Jyttes helt utrolige musikalske evner. Godt nok var vi ikke gode til at gætte, hvad det var for melodier,

hun spillede på sin lynlås, men sjovt var det, når hun afslørede melodien. Med denne færdighed havde hun

og andre en af de tidligere aftner holdt liv i vores del af campingpladsen, selv om det i allerhøjeste grad var

Ruhezeit, og månen kunne ses bag træerne på pladsen. Jeg fik ikke fat i, hvor mange års erfaring, Jytte har

på det udsøgte instrument. Før og efter middagen fik Anette ved en ihærdig indsats med lommeregner og

kuglepen styr på udgifterne til turen. Inclusiv campingplads, transport og mad blev prisen 1350, hvis du

ville sove i eget telt, 120 kr. billigere hvis du sov i ”sovesal”, som nok kunne være meget sjovt, kunne jeg

forstå. Aftenen blev afsluttet med, at der blev udbragt temmelig mange skåler, en skålerunde. Anders skålede

med den begrundelse, at han havde fået lov at komme med med så kort varsel, Carlo skålede for, at han

ikke var blevet moppet mere end han var, og Helena skålede for at 12 roere med så forskellig roerfaring

kunne hygge sig så godt. Runden nåede ikke helt rundt, jeg tror vores krus efterhånden blev tømt. Men man

kunne også sige, som også Ulrik var lidt inde på, at man kunne skåle på, at vi havde overlevet – og det i mere

end én forstand: på vandet ( vi havde trods alt ikke været ude i nogen rigtig vanskelig situation på vandet)

og madmæssigt: vi led i hvert fald ingen nød. Vi fik alt det vi kunne spise, den bedste kvalitet, lækker og

sund mad. Derudover fik vi mange gode oplevelser sammen, og sjovt at høre hvad man havde lavet i løbet

af sommeren og i det hele taget lære de nye deltagere at kende. Vejret havde simpelthen også været super,

nogle gange måske lidt vekslende skydække, men aldrig koldt og regnfuldt. En enkelt gang var der strid

blæst men heldigvis ikke tilsvarende store bølger, vi skulle forcere (jeg tænker på da Ane, Lise og jeg holdt

fodslaw sydpå langs østsiden af Plauer See mod campingpladsen). Jeg siger tak for masser af godt humør og

fællesskab på turen – til vands og til lands. Og kan kun opfordre til, at andre næste år.

Erik Overbeck

Se flere billeder fra turen på Klubbens hjemmeside: i rullemenuen øverst til højre: Forum / Galleri

Faktaboks

Tidligere ture:

Slesvig 2.-4. sep. 2005

Helnæs 2.-3. sep. 2006

Plön 3.-6. aug. 2007

Plön 29. juli - 3. aug. 2008

Labussee, Mecklenburg-Vorpommern 26.- 30. juli 2009

Plauer See, Mecklenburg-Vorpommern 26.- 31. juli. 2010

Deltagere på den seneste tur:

Anette Pind, Erik Overbeck, Ulrik Kofoed, Birgitte Skov, Jytte Langhoff, Ane Mikkelsen, Helena Graversen, Karsten Graversen,

Morten Graversen, Carlo Rhiger, Lise Døssing Nielsen og Anders Damborg.

Deltagernes samlede antal km på den seneste tur: 1223 km


Nr. 3, August, 2009

www.silkeborg-kajakklub.dk

Guld ved DM i Kajakpolo

Tekst: Finn Pape

Den 11. september i Odense

Silkeborgs Kajakklubs herre seniorhold vandt guld ved Danmarksmesterskabet i Kajakpolo. Finalen

blev vundet med 5-0 over Neptun København. Jeppe Iversen scorede 2 mål, og Jacob

”Pixi” Iversen, Jannik Iversen og Mikkel Andersen scorede hver ét mål.

Det var tredje år i træk at Silkeborg Kajakklub nåede frem til finalen ved DM, men første gang at

finalen faldt ud til Silkeborg Kajakklubs fordel, og så endda med de suveræne cifre 5-0.

Herre U18 holdet nåede også frem til DM finalen. Og ligesom seniorerne var det tredje år i træk

at U18 holdet spillede DM finale. Men desværre måtte U18 holdet nøjes med sølvmedaljer.

Flensborg vandt guld.

Læs også artiklen på side 16

Side 21


Nr. 3, August, 2009

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 22

Når der skal ydes en indsats, er det ofte få personer der løfter det for de fleste. I en Klub med

700 medlemmer, er der meget der skal gøres og der er brug for mange hænder.

Derfor er der brug for din hjælp.

Klubben har en database hvor du kan afkrydse hvad du ønsker at hjælpe med. Dette gøres på

følgende måde:

Log ind i på hjemmesiden www.silkeborg-kajakklub.dk

I venstre side vælger du menupunkt Rediger profil.

Her står div. oplysninger. Venligst opdater dine oplysninger.

Bemærk at fødselsdato angives dato-måned-år.

Når dine oplysninger er opdateret, venligst klik……..længere nede, på feltet


Nr. 3, August, 2009

www.silkeborg-kajakklub.dk

Side 23

Lidt længere nede findes Ressourcebanken hvor du kan angive hvad du gerne vil hjælpe

med. Markér gerne flere felter

Der er måske allerede markeret for dig fra da du blev meldt ind i Silkeborg Kajakklub.

Når du har sat dine markeringer, klikker du nederst på feltet og oplysningerne

gemmes.

Husk at logge ud når ovenstående er udført.

Nu er det muligt at trække oplysninger og derved hurtigt finde frivillige til at tage en tjans.

Ønsker du hjælp til at opdatere din profil eller ressourcebank, så kontakt mig.

jyttelanghoff@gmail.com


Nr. 3, August, 2009

Tekst: Finn Pape

Rasmus M. Jørgensen viste høj klasse ved at vinde

ikke mindre end 5 guldmedaljer ved NM for U16,

U18 og U21.

Rasmus M. Jørgensen

lagde ud ved at vinde

det individuelle K1 løb

over 1.000m. Efter sejren

i K1 vandt Rasmus

M. Jørgensen 3 discipliner

i K2 sammen med

Mads Kern fra Skovshoved.

Den sidste guldmedalje

vandt Rasmus

M. Jørgensen i firerkajak over 500m.

Annemia Pretzmann vandt 3 guldmedaljer. Annemia

Pretzmann vandt både 500m. og 1.000m. firerkajak,

for til slut at vinde stævnets sidste løb K2

over 6.000m. sammen med Sofie Jørgensen fra Maribo.

Tekst: Finn Pape

Silkeborg Kajakklub vandt guld i 4 klasser ved

Tour de Gudenå 2010.

Casper Pretzmann vandt guld i Herre U16 K1. Casper

Pretzmann, kom alene til mål på både lørdagen

og søndagens etaper, og roede i tiden 3.58.58 timer

for de 57 km.

I Herre U14 vandt Mads Brandt Pedersen guld. Efter

at have vundet guld ved DM maraton for 3 uger

siden, var Mads Brandt Pedersen storfavorit i herre

U14. Og Mads Brandt Pedersen levede flot op til

favoritværdigheden ved ar vinde i tiden 4.04.28

timer, hvilket er den næst hurtigste vinder tid nogensinde

siden U14 kom på Tour de Gudenå programmet

i 1987.

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 24

10 Guld ved

Nordiske Mesterskab

Den 7.-8. august i Årungen i Norge - 10 guld til Silkeborg Kajakklub

ved Nordiske Mesterskaber for U16, U18 og U21

Den 11. og 12. september 2010

Jeppe Jensby sejrede i K1 over 3.000m. og var med

på det danske stafethold i K1 4 x 200m. der ligeledes

vandt guld. Ud over

de 2 guldmedaljer vandt

Jeppe Jensby også 3 gange

bronze i K2 og K4.

Det blev også til bronze

til Christian Jørgensen i

Herre U21 klassen. Christian

Jørgensen deltog i

den danske Herre U21

firerkajak, der fik bronze

på både 500m. og

1.000m.

Silkeborg Kajakklubs sidste deltager var Jakob

Dalsgaard Thøstesen, der placerede sig lige uden

for medaljerne. Jakob havde landsholdsdebut ved

UNM 2010 og opnåede to fjerdepladser i Herre

U16 K1 4 x 200m. stafet og i K4 200m

4 Guld til Tour de Gudenå

I Dame U14 blev det til guldmedalje til Marie Ingemann

Pedersen og sølvmedalje til Anne Sofie Winter.

Marie Ingemann Pedersen og Anne Sofie Winter

fulgtes ad hele vejen, og i det samlede regnskab

var der kun 8 sekunder imellem de to træningskammerater.

Den sidste guldmedalje til Silkeborg Kajakklub

blev vundet af Jonathan Dagnæs og Emil Skovgaard

i Herre U14 K2. Jonathan Dagnæs og Emil

Skovgaard tilbagelagde de 57 km. i tiden 4.04.04

timer.

Det blev også til en enkelt bronzemedalje til Silkeborg

Kajakklub. Bronzemedaljen gik til Allan

Drescher og Rene Kristensen i K2 Masters 35+ 120

km.


Nr. 3, August, 2009

www.silkeborg-kajakklub.dk

Side 25

Bilede taget ved TdG af

Carlo Rhiger

Formanden og Thomas Rask kommer ind til overbæringen i Ry med VM-deltageren Henriette Engel Hansen

”på hængeren”. Koncentrationen lyser ud af vores roere, som da også kom først op af vandet og i igen –

men, men, Henriette kom til Silkeborg som første båd.


Nr. 3, August, 2009

Tekst: Finn Pape

www.silkeborg-kajakklub.dk Side 26

Emil Stær nr. 6 ved

Den 19.-22. august i Poznan

Emil Stær og Kim Wraae fra Amager Ro- og Kajakklub blev

nr. 6 i 500m. toerkajak ved Verdensmesterskaberne 2010.

Emil Stær kvalificerede sig til sin første VM finale

under dette års Verdensmesterskab i kajak i

Poznan i Polen. Og i finalen roede Emil Stær og

Kim Wraae sig fem til en meget flot 6. plads.

Efter en ikke særlig vellykket deltagelse på

1.000m. toerkajak, hvor Emil Stær og Kim Wraae

blev nr. 4 i B-finalen, besluttede Emil Stær og

Kim Wraae at bytte plads i toerkajakken for at udnytte

Emil Stærs lidt større hurtighed på den kortere

500m. distance. Parret kvalificerede sig via

indledende heat og semifinale til finalen, som

VM 2010

langsomste båd ud af de 9 finalister. Men i finalen

viste Emil Stær og Kim Wraae stor styrke ved

først at lave en rigtig god start og ligge placeret

midt i finalefeltet, og senere krydse målstregen

som nr. 6 ca. 2 sek. fra guldet og ca. 1 sek. fra

bronzemedaljerne.

VM 6. pladsen er Emil Stær hidtil bedste VM placering

som senior, og en stor opmuntring frem

mod næste års VM, der samtidig er kvalifikation

til OL i 2012.


Nr. 3, August, 2009

Nyttige kontaktpersoner

Cheftræner

Finn Pape, Drewsensvej 62, 3.th.,

8600 Silkeborg

tlf. 86 80 14 62

e-mail: finnpape@webspeed.dk

Miljørepræsentant

Peter Geertz-Hansen, Sølystvej 94, 8600 Silkeborg

tlf. 86 80 25 07

e-mail: pgh@dfu.min.dk

Dragebåd

Ulrik Kofoed, Anemonevej 30, 8600 Silkeborg

tlf. - Mobil: 20 22 99 94

e-mail: uk.sk@live.dk

Værkstedschef

Brian Falckenberg / Thomas Bonnevie

tlf. - mobil: 28 12 49 37 / 51 96 78 70

e-mail: Brian@falckenberg.dk / ibonnevie@mail.tele.dk

Polochef

Jakob PIXI Kaad Iversen, 8600 Silkeborg

tlf. 26 23 20 94

e-mail: Pixi_inzaghi@hotmail.com

WEB-master

Mads Madsen, 8600 Silkeborg

tlf. - Mobil: 22 12 14 26

e-mail: webmaster@silkeborg-kajakklub.dk

Børnetræner

Marianne Hansen, Sejs Søvej 19, 8600 Silkeborg

tlf. 86 84 52 38

e-mail: jip@city.dk

Venteliste (Børn, unge og voksne)

Per Wøldike

tlf. 86 80 25 97

e-mail: venteliste@silkeborg-kajakklub.dk

Turudvalg

Jette Steensgaard

tlf. - Mobil: 40 59 06 01

e-mail: jette.stensgaard@privat.dk

Ungdoms afd.

Rikke Johnsen, Nygade 35A, 8600 Silkeborg

tlf. - Mobil: 40 59 06 01

e-mail: jette.stensgaard@privat.dk

Voksen instruktion

Jytte Langhoff, Remstrupvej 5, 8600 Silkeborg

tlf.: 86 80 18 28 Mobil: 23 38 44 98

e-mail: jyttelanghoff@gmail.dk

John Berry, Redaktør

e-mail: klubblad@silkeborg-kajakklub.dk

Åhavevej 95, 2.4, tlf. 86 80 00 33

www.silkeborg-kajakklub.dk

BESTYRELSEN

BLADUDVALGET

DEADLINES

Frist for indlæg:

15. marts

15. juni

15. september

Søgængeren (trykt

udgave) udkommer

primo måneden efter

deadline.

Formand

Peter Nyegaard Jensen, Thorsøhøjen 17, 8600 Silkeborg

tlf.: 86 83 73 13 - Mobil: 40 35 10 33

e-mail: formand@silkeborg-kajakklub.dk

Bestyrelsesmedlem - Motion

Ulrik Kofoed, Anemonevej 30, 8600 Silkeborg

tlf.: - Mobil: 20 22 99 94

e-mail: uk.sk@live.dk

Bestyrelsesmedlem - Kaproning

Tom Faurschou, Nordre Højmarksvej, 8600 Silkeborg

tlf. 86 81 18 67—Mobil: 40 16 79 86

e-mail: tom.faurschou@saralee.com

Bestyrelsesmedlem - Administration

Claus Byskov, Helsingborgvej 14, 8600 Silkeborg

tlf.: 86 91 25 52 - Mobil: 20 44 55 27

e-mail: cbyskov@gmail.com

Bestyrelses medlem - Hus

Rune Kristensen, Solsortvej 27, 2.th., 8600 Silkeborg

tlf.: - Mobil: 28 70 35 89

e-mail: rk@runekristensen.com

Lars Mønsted, Projektleder

Tlf. 24 60 59 14

Side 27


Afs.

Silkeborg Kajakklub

Åhave Allé 9b

86000 Silkeborg

B

Eftersendes ikke ved varig adresseændring, men tilbagesendes med oplysning om ny adresse.

More magazines by this user
Similar magazines