Kirkeblad 0312 03.indd

skoerping.fraer.dk

Kirkeblad 0312 03.indd

K I R K E B L A D E T

Skørping-Fræer &

Gerding-Blenstrup

Pastorater

Husk menighedsrådsvalget i disse uger!

– Og at det gælder DIN kirke!

Oktober-november 2012 Sjette årgang nr. 3


Foto: Anne Mette Welling

Mange kirker – men én Folkekirke

I foråret havde vi en sogneaften i Blenstrup Kirke,

hvor vi fortalte om den planlagte kirkerenovering

og lagde op til en snak om, hvad vi gerne vil

bruge vores kirke til. Den dagsorden er sådan

set stadig aktuel og er det i alle 5 kirker i vore to

pastorater: Hvad skal der ske fremover? Hvor skal

vi som kirke bevæge os hen og hvad skal vi satse

på? Hvordan får vi spredt det gode budskab og

hvordan sikrer vi, at fremtidige generationer også

har en kirke at høre til?

For det sidste er ikke så selvfølgeligt længere.

Der tales mere og mere om kirkelukninger og

samarbejde på tværs af sognegrænser – både

fordi opbakningen ikke er lige stor ved alle kirker,

og fordi økonomien i Folkekirken ligesom i det

øvrige samfund er trængt. Dertil kommer, at

mange mennesker ikke længere bliver på det

sted, hvor de er født – de unge flytter sig for at få

en uddannelse og de lidt ældre flytter sig for at

få et arbejde, og sogne og byer bliver mere eller

mindre affolket, mens andre skyder i vejret.

Sådan har det vel været det sidste århundrede,

men i de seneste mange år er det trods alt blevet

lettere og mere naturligt også fordi afstande ikke

længere føles så lange.

I vore to pastorater taler vi ikke om

kirkelukninger, og vi ønsker det heller ikke. Også

fremtidige generationer skal have en kirke at høre

til – den kirke, hvor de blev døbt og konfirmeret,

og hvor familien ligger begravet. Og os der bor

her skal have en kirke at gå til gudstjeneste i

– både i hverdagen og når livet ”brænder på”.

Men kirken er ikke, hvad den har været. Det

er der vist i øvrigt få ting, der er. Og igennem

flere år har det været skik, at der ikke har været

gudstjenester i alle vores 5 kirker alle søndage.

Også tidspunktet skifter og det er nødvendigt

at holde øje med kirkebladet og dagspressen

for at følge med i gudstjenestetider og andre

arrangementer. Sådan har vi her på stedet

indrettet os efter ”de nye tider”. Det er bøvlet

og besværligt, ja. Men det er nødvendigt, også

for, at jer, der kommer i kirke, får en god stund

sammen med de øvrige kirkegængere, hvor man

kan mærke fællesskabet og høre salmesangen og

måske få sig en sludder

på vej ud.

Dette gælder også til de øvrige arrangementer,

der er i kirkerne. Vi kan ikke alle sammen

tilbyde de samme arrangementer, aktiviteter og

gudstjenester – dertil er ressourcerne for små og

befolkningstætheden for lille. Det gælder både her

på stedet og i de fleste andre sogne i provstiet.

Derfor kan vi også kun opfordre befolkningen

til at gøre alle kirker til jeres kirke. Er der ikke

gudstjeneste i Blenstrup eller Skørping, så tag til

Fræer eller Store Brøndum. Er der et spændende

arrangement i Sognegården, så kom og vær

velkomne uanset, hvilket sogn I er bosat i.

Vi er mange små kirker på et forholdsvist lille

område, men vi er én folkekirke og som sådan

skal vi bruge hinanden. Ved at fordele ressourcer

og kompetencer, og samarbejde som en helhed

på tværs af sognegrænser kan vi måske undgå, at

debatten om kirkelukninger skal slå sig ned her og

sikre, at også fremtidige generationer kan komme

i kirke; både når livet bliver for stort til at holde

derhjemme og på en helt almindelig søndag.

Vel mødt!

Sanne Birkely Sørensen

Konfirmander i kirken

I begyndelsen af september startede et nyt kuld konfirmander. Der er mange i år – hele fire hold,

og alle skal de nu til at prøve kræfter med kirkegang og salmesang. Det bliver både anderledes

og spændende for dem – og forhåbentlig ikke alt for kedeligt! For mange af dem er det en helt ny

verden, der åbner sig – de kender nok kirken, men er måske ikke vant til at gå til gudstjeneste. Og

det skal læres! Hvornår rejser man sig? Hvornår sætter man sig? Hvad betyder det hele, og hvorfor

er salmerne så svære at lære? Alt dette skal vi – blandt andet – beskæftige os med i forberedelsen

i løbet af ugen, og søndag skal de så stå på (næsten) egne ben. Det kan ske at blive en prøvelse

– for dem og måske også for andre kirkegængere.

De har brug for nogle til at vise dem vejen – og brug for at få at vide, hvordan deres opførsel

påvirker andre mennesker – både positivt og negativt. Så bær over med dem og fortæl dem gerne,

hvordan man gebærder sig, og hvad der forventes, når man går i kirke. Al begyndelse er svær og

ikke mindst til en højmesse. Sanne Birkely Sørensen

2

Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Oktober-november 2012


3

BabysaLmesAng i SkØrping Nykirke

Hvad er babysalmesang?

For børn og unge

Babysalmesang er en intens og positiv oplevelse for de mindste børn og deres forældre i

kirkerummet. Barnets sanser og opmærksomhed stimuleres gennem sang, dans og leg.

Babysalmesang er altid på barnets præmisser. Vi skaber en tryg atmosfære gennem

genkendelige rutiner med små forandringer fra gang til gang.

Salmerne er omdrejningspunktet i undervisningen. Nogle af dem kender du sikkert i forvejen

og andre vil være nye for dig. Disse suppleres med børneremser, anden musik og fadervor.

Babysalmesang er således også en fin mulighed for at få genopfrisket eller lært salmer, der

også kan bruges som godnatsange derhjemme.

Efter sang og leg i kirken går vi i Sognegården (ved siden af kirken), hvor der er kaffe, te og

brød og mulighed for hygge med de andre børn og forældre.

Forudsætninger

Du kan starte, når dit barn er mellem 3 og 9 måneder. Det er ikke nødvendigt at dit barn

er døbt.

Du behøver ikke selv at være god til at synge, men du skal have lyst til at synge og lege. Det vil

smitte positivt af på dit barn. Tiden i kirken er skøn. I er koncentrerede om hinanden med jeres

stemmer gennem sang og pludren og med fysisk kontakt gennem leg og bevægelse.

Praktisk

Nyt hold i det nye år i Skørping Nykirke -

Hold øje med hjemmesiden www.skoerping-fraer.dk

Sanger og sangpædagog Maria Bang-Schnack

E-mail: bangschnack@yahoo.dk - mobil 2513 4140

Går du i 4. klasse?

Så er der noget for dig her!

- MINIKONFIRMAND -

Vi skal opleve kirken og kirkens traditioner fra en

lidt anden vinkel. Det foregår i Skørping-Fræer

Sognegård og i Nykirken fredage kl. 14-15.30 efter

efterårsferien. Gennem fortælling, leg, kreative

udfoldelser, sang og dans går vi på opdagelse i

kristendommen.

Man behøver ikke at være døbt for at være med

– alle er velkomne og det er gratis at deltage.

Vi starter nyt hold fredag d. 26/10.

Der bliver sendt brev ud om forløbet til Skørping Skoles 4. klasses elever.

Mere information hos Maria Bang-Schnack, e-mail: bangschnack@yahoo.dk

Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Oktober-november 2012

3


Koncerter

Koncert den 30. oktober kl. 19.30

i Fræer Kirke er med De 3 Fløjter

De 3 fløjter gæstede Nykirken i 2011. Det var en meget

stor succes, - så derfor kommer De 3 Fløjter også til

Fræer Kirke.

Der venter publikum en veloplagt og inspirerende

oplevelse!

Værkerne, som De 3 fløjter optræder med, er arrangeret

direkte til trioen af dens faste husarrangør Steve

Dobrogosz. En fantastisk musiker, som åbner op til en

smuk klangverden og livsglad atmosfære.

Koncerten bliver desuden krydret med charmerende

historier, så oplevelsen bliver mere end blot musik!

Mozarts Tryllefløjten er blandt andet på programmet.

Koncert med koncertpianist

Mens vi venter….

Julekoncert i Blenstrup

Vi gentager sidste års brag af en

julekoncert – med hvem og hvornår er

endnu uvist og mere følger i det næste

kirkeblad. Men skriv jer allerede nu bag

øret, at julestemningen indtager Blenstrup

Kirke i den første uge af december….

Søndag den 25. november kl. 16.00 gæster Teddy Teirup

Sognegården i Skørping-Fræer. Teddy er bosiddende i

Fræer, men har været vidt omkring i løbet af sin lange

karriere. Han er født i 1938 og har studeret i København,

Århus og Wien. Siden studiet har han givet talrige

koncerter i bl.a. USA, Tyskland, England, hele Skandinavien,

Østrig, Spanien og Saudi-Arabien. I 1971-1988 var han

stadsmusiker i Herning, og han har også undervist mange

steder bl.a. på Sibelius Akademiet i Helsinki.

Det bliver et brag af en koncert, når vi får besøg af denne

vores lokale verdensmand.

Gratis entré

Redaktion og deadline:

Lise Nedergaard, Sanne Birkely Sørensen

og Jette Eg Græsholt.

Næste blad udkommer til december.

Deadline for indlevering af stof til

præstesekretær Jette Eg Græsholt

(jeg@km.dk) er mandag den 22. oktober.

4 Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Oktober-november 2012


En dejlig dag

Knap 40 mennesker havde en dejlig tur sidst

i august først til Limfjordsmuseet med en

spændende rundvisning på Limfjordskanalen

for en lille, frisk skare, som trodsede den friske

blæst. De øvrige turdeltagere valgte en kortere

rundvisning til lands og fandt senere på at tage

på en lille tur ind til Løgstør.

Turens anden seværdighed var Vitskøl Kloster,

hvor personalet stod klar med kaffebord. Og

endelig var det tid til en lille tur på egen hånd

i den meget spændende klosterhave med

alskens krydderurter.

Det sidste indslag i Menighedsrådenes Foredragsrække 2012

– op til et menighedsrådsvalg:

Om Folkekirke og kristentro - hvad er det, vi tror? - hvad vil vi med den?...

Det kirkelige liv

Torsdag den 4. oktober

Folkekirke og kristentro. Hvad vil vi med den - og hvad er det, vi tror?

- ved lektor i etik og religionsfilosofi ved Københavns Universitet, dr.

theol. Jakob Wolf.

Der står i Jydske Lov fra 1241, at ”Kirken skal hver mands hjemhus

være”. Kirken er med andre ord for alle, og ikke kun en forening

for de særligt troende. Og selv om der er mange ting, der adskiller

os i samfundet - politisk og holdningsmæssigt, religiøst, økonomisk

og klassemæssigt, så er vi dog fælles om grundvilkårene - at være

mennesker, der lever i en tilværelse, vi ikke selv har indrettet.

Jakob Wolfs foredrag handler om, hvordan vi kan forstå Folkekirke,

religion og kristentro ud fra det forhold.

Foredragsaftenen, der er arrangeret af menighedsrådene i Skørping-Fræer, finder

sted i Sognegården i Skørping. Aftenen begynder kl. 19.30 og slutter med en sang fra

Højskolesangbogen ca. kl. 22.

Der er gratis entré

Taizésang i Skørping

Taizé-sangen kommer fra et økumenisk – dvs. fælleskirkeligt – kloster i landsbyen Taizé i

Frankrig.

I Skørping-Fræer Sognegård mødes vi onsdage i de lige uger kl. 16.30-18.00.

Her synger vi forskellige Taizé-sange mange gange, hvorefter vi holder en kort stilhed – inden

vi slutter, holder vi stilhed i 10-15 min. Det er en meget fin oplevelse at tage del i. Alle kan

deltage, og man kommer, når man har lyst og mulighed for det, – du er hjertelig velkommen

én eller flere gange.

Jeg håber, vi høres ved. Charlotte Wedel, leder af Taizé-sangen

Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Oktober-november 2012

5


Det kirkelige liv

Kirken i Kino

13. november, kl. 19.00

i Kinorevuen

”Kirken i Kino” viser i år det franske drama:

”Om Guder og Mænd”.

Filmens instruktør er Xavier Beauvois, og den

havde dansk biografpremiere 7. april 2011.

Vi befinder os i en algiersk bjerglandsby under

den algierske borgerkrig i 1990’erne

Her møder vi en gruppe cistercienser munke,

der står over for valget mellem at blive

boende i det kloster, hvor de i mange år har

levet i fred med de muslimske naboer, eller

at flygte fra den vold, de er truet med af de

muslimske ekstremister.

Filmen bygger på virkelige begivenheder:

I 1996 blev 7 munke myrdet af

fundamentalistiske, algierske muslimer.

Det har dog ikke været instruktørens ønske

at genskabe den autentiske baggrund.

Filmens tema fremgår af følgende citat fra en

anmeldelse af Per Juul Carlsen:

”Det ville være helt logisk at bruge drabet

på de 7 munke til en historie om Kristendom

versus Islam, men så simpelt tænker Xavier

Beauvois heldigvis ikke.

”Om Guder og Mænd” handler ikke engang

om at være kristen eller muslim. Den handler

om noget så komplekst, som hvor forskelligt

mennesker tror, og om de kontroverser, der

opstår, når mennesker tror noget forskelligt. Og især når de slet ikke tror på noget”.

Munkene bliver præsenteret som meget næstekærlige over for de fattige bjergbønder, både hvad

angår praktiske ting som lægehjælp og medicin, men også hvad angår råd om tilværelsen.

”Om Guder og Mænd” skildrer, hvilke konsekvenser det har at have et religiøst kald i en voldelig

verden.

Forfatteren Bo Green Jensen har givet følgende vurdering af filmen:

”Xavier Beauvois har skabt en af de hårdeste og smukkeste film … det bedste forsvar for kristne

værdier, man har set i nyere tid”.

”Om Guder og Mænd” modtog juryens Grand- Prix i Cannes og blev kåret til årets film 2010.

Filmen varer 2 timer.

Efter filmen er menighedsrådene vært ved en lettere servering.

Gratis entré.

Kirkebil kan benyttes.

6 Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Oktober-november 2012


Allehelgensdag

Søndag den 4. november

Det kirkelige liv

Der ligger ikke nogen særlig dansk pointe i, at det lige er den første søndag i november, vi

holder Allehelgen. Det ligger nogenlunde i tråd med gammel katolsk skik. Alligevel er tidspunktet

velvalgt: Dagene er blevet korte, vi har allerede smagt lidt på vinteren, det er blevet koldere, og

det er blevet mørkt. Digteren Henrik Nordbrandt har skrevet et kort og enkelt digt om novembers

endeløse mørke og kulde: Året har 16 måneder, siger han, og begynder sin opremsning med

november, fortsætter med alle månederne frem til september, oktober og så igen november,

november, november, november… Årstiden inviterer os til at rykke sammen og dele ud af varme

og nærvær, omsorg og gode ord.

Ude på vore kirkegårde har besøgende og ansatte allerede længe været i gang med at

fjerne blade og lægge gran på gravene. For vi passer også på vore døde, når det bliver koldt,

og skærmer dém. Og lige så ufornuftigt og nytteløst dét kan tage sig ud for et rationelt og

forstandigt menneske, ligeså kærligt og selvindlysende er det for den, der har mistet..

Midt på kirkegårdene står vore kirker. For at minde os om den Gud, som ved Jesu Kristi

opstandelse fra de døde gjorde alting nyt og tændte et altid levende og lysende håb i verden.

For dem, vi mistede. Og for os, som måtte lægge vore kære, lægge kærligheden i graven. Og

når vi træder indenfor i kirkerne til gudstjeneste Allehelgensdag for at høre navnene på dem,

vi mistede, og tænde et lys, så er det også dét, vi skal mindes og holdes fast på: den Guds

kærlighed, som slår sin gyngende bro over alle afgrunde, i livet og i døden. Og som holder os fast

- også der, hvor vi har måttet give slip.

Lise Nedergaard

Som det fremgår af

gudstjenesteplanen bag på bladet, er

der gudstjeneste i kirkerne i vore to

pastorater Allehelgensdag - søndag

den 4. november:

kl. 14.30 i Skørping Kirke i Gl. Skørping

kl. 16.00 i Fræer Kirke

kl. 17.00 i Blenstrup Kirke

kl. 19.00 i Gerding Kirke

kl. 19.30 i Skørping Nykirke

Det Mylius Holstein Rathlouske Legat,

der bestyres af Lindenborg Gods,

indkalder hermed ansøgninger til legatportioner, som uddeles ved juletid

sammen med julehjælp fra Skørping-Fræer Pastorat.

Yderligere information kan fås hos sognepræst Lise Nedergaard,

som skal have skriftlig ansøgning i hænde inden udgangen af november måned.

Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Oktober-november 2012

7


Det kirkelige liv

Onsdagseftermiddage

i Skørping-Fræer Sognegård

Efterår 2012

3. oktober

Leif Pedersen er en spændende fortæller, som før har besøgt os. Denne gang vil han

delagtiggøre os i fortællingen om ”Kejseren af Portugalien” af Selma Lagerløf.

17. oktober

Sang- og musikeftermiddag sammen med vores organistvikar Jørgen Ellekilde.

31. oktober

De unge gamle – eller de gamle unge.

Skuespilleren Agnethe Bjørn (uddannet på Aalborg Teater) har sit eget teater på Fyn, og hun har

sagt ja til at besøge os med et af de stykker, som hun også rejser ud med.

(Se mere på www.katakomben.dk)

7. november

Jesper Hansen: ”Fra Limfjordens Bredder”.

21. november

Op til advent slutter vi i kirken sammen med vores sognepræst Lise Nedergaard.

Skørping og Fræer korskole og kirkekor søger nye medlemmer

Korskolen er for både drenge og piger i alderen 8-12 år. Alle kan

være med og der er ingen optagelsesprøve. Vi lærer at synge, og

en gang imellem er vi med i kirken til enten en gudstjeneste eller

en koncert. Koret øver hver torsdag kl. 15.00-15.30 i Skørping-

Fræer Sognegård.

Kirkekoret er for både drenge og piger fra 10 år og opefter.

Repertoiret er korsatser og salmer, der passer til de forskellige

højtider i kirken. Koret medvirker til gudstjenester og koncerter

3-5 gange om året. Der gives løn til sangerne fra de er 12 år. Her

er tre måneders prøvetid, som skal bestås for at kunne fortsætte

i koret med løn. Koret øver hver torsdag kl. 15.40-16.40 i

Skørping-Fræer Sognegård.

Kontakt organist Jørgen Ellekilde for at høre nærmere. Tlf. 2077 0149, e-mail:

jorgenellekilde@hotmail.com

8 Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Oktober-november 2012


Torsdagscafé

Det kirkelige liv

Torsdag den 4. oktober:

Samtale omkring bordet, hvor et aktuelt emne diskuteres. Har I en idé, så kom frem med den, og

vi tager den op.

Torsdag den 11. oktober:

Vores tidligere præst, Line Vesterlund, kommer igen til os. Denne gang fortæller hun om

Løgstrup, en stor filosof og teolog, der virkelig har sat sit præg på Folkekirken.

Torsdag den 18. oktober:

Sygeplejerske Ilona Dolmer fortæller om sit ti måneders ophold på Grønland 2011-12 med

beretning om undervisning og dagligliv på Grønland.

Torsdag den 25. oktober:

Frimenighedspræst fra Trængstrup, Ole Beck, fortæller om de grundtvigske valg - og

frimenigheder.

Torsdag den 8. november:

Stiftskonsulent og bibliotekar Lars Brinch, Aalborg, fortæller om Arabien.

Torsdag den 15. november:

Organist Jørgen Ellekilde præsenterer et udvalg af sange fra Højskolesangbogen, suppleret med

fællessang.

Torsdag den 22. november:

Samtale omkring bordet.

Torsdag den 29. november:

Sognepræst Sanne Birkely Sørensen fortæller om organisationen ”Hope For Children” og arbejdet

med gadebørn i Etiopiens hovedstad Addis Ababa. Sanne vil supplere med billeder om emnet.

Alle er velkomne i Sognegården hver torsdag fra kl. 10 til ca. 12.

Danske Kirkedage 2013:

Sæt kryds i kalenderen 9. - 12.

maj og oplev dansk kirkeliv i

Aalborg !

Undervisning på 8 lørdage fra oktober til marts.

Der kræves ingen forkundskaber.

Sted: Aalborg Studenterkursus, Danmarksgade

11, 9000 Aalborg

Henvendelse: Program med alle relevante

oplysninger kan rekvireres på følgende

adresse:

Teologisk Voksenundervisning, Thulebakken 1,

9000 Aalborg

Tlf. 9818 8088 / 9634 1921

E-mail: lrb@km.dk

Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Oktober-november 2012

9


Siden sidst Sidst

Døbte

Skørping-Fræer Sogne:

Marie Sofie Folkmann 27.05.2012

Marie Wigh-Thomsen 27.05.2012

Mathias Ferlev Ringsmose 03.06.2012

Jens Christian Wulff 03.06.2012

Rosenkilde

Karen Thonning Godtfredsen 10.06.2012

Laursen

Bastian Rugholm Graahede 17.06.2012

Mikkel Popp Bobach 24.06.2012

Yasmine Aviaja Aagaard 08.07.2012

Alma Kristoffersen 29.07.2012

Selma Bråten Hvam 26.08.2012

Kamille Westenholz Nielsen 02.09.2012

Gerding-Blenstrup Sogne:

Ida Marie Riis Grønhøj 27.05.2012

Jason Vaughan 19.08.2012

Vejviser

Hvad man gør i tilfælde af...

Fødsel: Jordemoderen foretager

sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis

fødslen er sket uden jordemoder, skal

forældrene anmelde den, inden der er

gået 14 dage. Anmeldelse skal ske til

kirkekontoret i Sognegården.

Hvis forældrene ikke er gift,

skal blanketten ”Omsorgs- og

ansvarserklæring” udfyldes og

afleveres/sendes til kirkekontoret.

Det er muligt med digital signatur at

afgive omsorgs- og ansvarserklæring

for barnet senest 10 dage efter

fødslen.

Dåb/navngivelse: Et barn skal

navngives, inden det er 6 måneder

gammelt.

Ved navngivning ved dåb træffes

aftale om dato med kirkekontoret.

Familien tager kontakt til den

tjenstgørende præst, når datoen

nærmer sig.

Ved navngivning uden dåb afleveres/

sendes en navngivningsblanket til

kirkekontoret. Det er også muligt at

navngive barnet vha digital signatur

- det skal ske senest 10 dage efter

barnets fødsel.

På www.familiestyrelsen.dk/navne

er der oversigter over navneregler og

godkendte navne.

Viede

Skørping-Fræer Sogne:

Julie Elisabeth Halkier Nilsson 19.05.2012 (Gl)

og Martin Halkier Nilsson

Unni Holdgaard Halvorsen 26.05.2012

og Morten Steen Trads

Stine Gerda Vetter Jørgensen 09.06.2012

og Thomas Vetter

Heidi Augustinus Himmelstrup 11.08.2012 (F)

og Morten Augustinus Himmelstrup

Gerding-Blenstrup Sogne:

Hanne Christmann 04.08.2012

og Lasse Christmann

Konfirmation: I Skørping-Fræer

Pastorat er der konfirmationer i bededagsweekenden

- fredag, lørdag og

søndag. Dog evaluerer menighedsrådene

løbende denne praksis og kan

ændre den med to års varsel, hvis det

viser sig nødvendigt.

Det vil konkret sige, at vi hvert år efter

forårets konfirmationer har en annonce

i kirkebladet, hvori konfirmationsdatoer

to år frem i tiden endeligt

bekræftes.

Vielse: Bryllupsdato aftales med

kirkekontoret. Herefter rekvireres

prøvelsesattest fra kommunen; den

må på vielsesdagen højst være 4

måneder gammel. Parrets navne- eller

dåbsattester samt prøvelsesattesten

afleveres nu på kirkekontoret.

Brudeparret tager kontakt til den

tjenstgørende præst, når datoen

nærmer sig.

Navneændring: Ansøgning om

navneændring kræver udfyldelse af

blanket ”Navneændring” og betaling

af et gebyr til Familiestyrelsen

på 480 kr. Blanketten med

tilhørende vejledning kan findes på

”personregistrering.dk” eller fås ved

Døde og begravede

Skørping-Fræer Sogne:

Søren Christian Qvist 24.05.2012

Niels Wulff Andersen 01.06.2012

Birgit Nilausen 02.06.2012 (Gl)

Knud Erik Larsen 06.06.2012

Connie Hovgaard 10.06.2012

Karl Erik Krogh Rasmussen 15.06.2012

Irma Elisabeth Eltved 28.07.2012

Ebba Ida Andersen 01.08.2012

Søren Kjær 08.08.2012

Dorrit Kirstine Nielsen 11.08.2012

Torben Hørup Granding 12.08.2012

Tage Dybvad Olesen 27.08.2012

Ingrid D. M. Christensen 30.08.2012

Peter Krogh Nielsen 30.08.2012

Tove Abildgaard Monrad 07.09.2012

Lillian Sørensen 08.09.2012

Gerding-Blenstrup Sogne:

Mitzi Jensen 21.07.2012

Annelise Kristensen 11.08.2012

Gl: Skørping Kirke i Gl. Skørping,

F: Fræer Kirke

henvendelse til præstesekretæren i

Skørping og Fræer/præsten i Gerding-

Blenstrup.

Navneændring i forbindelse med

vielse er gratis og ansøges på blanket

”Navneændring på bryllupsdagen”,

som også kan findes på

”personregistrering.dk” eller fås ved

henvendelse til præstesekretæren/

præsten.

Begravelse/bisættelse: Når et

menneske dør, skal de efterladte

anmelde det til sognepræsten eller

kirkekontoret og aftale tid og sted for

begravelsen eller bisættelsen.

Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes

navne- eller dåbsattest samt

evt. vielsesattest og ægtefællens

dåbs- eller navneattest.

Blanketter og anmeldelse med digital

signatur: De fornødne blanketter

vedrørende fødsel, navne, faderskab

og ægteskab kan alle hentes på

www.personregistrering.dk, hvor det

også er muligt at udfylde og sende

blanketterne med digital signatur.

10

Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Oktober-november 2012


Nyttige adresser og telefonnumre:

Gerding-Blenstrup Pastorat

Sognepræst

Sanne Birkely Sørensen

Gerding Præstegård

Sct. Jørgensvej 1, Gerding

9520 Skørping

Tlf. 9839 6125

e-mail: sabs@km.dk

Ugentlig fridag: mandag

Skørping-Fræer Pastorat

Sognepræst

Lise Nedergaard

Skørping Præstegård

Præstevænget 12, 9520 Skørping

Tlf. 9839 1017

e-mail: lne@km.dk

Ugentlig fridag: mandag

Sognepræst

Sanne Birkely Sørensen

Gerding Præstegård

Sct. Jørgensvej 1, Gerding

9520 Skørping

Tlf. 9839 6125

e-mail: sabs@km.dk

Ugentlig fridag: mandag

Sanne Birkely Sørensen varetager

de kirkelige handlinger de første 10

dage i hver måned.

Kirkekontoret

i Skørping-Fræer Sognegård

Præstevænget 14 t.v., 9520 Skørping

Tlf.: 9839 1066; fax: 9839 1064,

e-mail: skoerping.sogn@km.dk

Præstesekretær Jette Eg Græsholt

holder kontoret åbent for personlig

og telefonisk henvendelse tirsdagtorsdag

kl. 9-13.

Sognemedhjælper

Stillingen er ubesat

Graver ved Gerding

og Blenstrup Kirker

Peter Mikkelsen

Tlf. 9833 9580 / 2066 2275

Organist ved Gerding-Blenstrup Kirker

Poul Holmgreen

Tlf. 9857 4848

e-mail: jpholmgreen@skylinemail.dk

Sognemedhjælper

Stillingen er ubesat

Graver ved Skørping Kirke

i Gl. Skørping

Peter Aldahl

Tlf. 9839 1708 / 4053 9837

Graver ved Skørping Nykirke

Michael Fog Pedersen

Kirkegårdskontor i Sognegården

Præstevænget 14 t.h., 9520 Skørping

Tlf. 9839 1662

Graver ved Fræer Kirke

Margit Ravn Johannesen

Kontor i Graverhuset ved Fræer Kirke

Tlf. 9839 3025 / 2636 7791

Organist ved Skørping-Fræer Kirker

Jørgen Ellekilde

Tlf. 2077 0149

e-mail: jorgenellekilde@hotmail.com

Kirkesanger ved

Skørping-Fræer Kirker

Maria Bang-Schnack

Tlf. 2513 4140

e-mail: bangschnack@yahoo.dk

Kirkelig vejviser

Kirkesanger

ved Gerding-Blenstrup Kirker

Nina Madsen

Tlf. 2082 1552

Menighedsrådet

Formand Helga Wulff

Galgevangen 4, Blenstrup, Skørping

Tlf. 9833 9080

Kirkeværge v/ Gerding Kirke

Jens Anton Jensen

Gerdingvej 5, Gerding, Skørping

Tlf. 9839 6031

Kirkeværge v/ Blenstrup Kirke

Max Sonne, Tinghusvej 3, Skørping

Tlf. 9833 9182

Skørping Menighedsråd

Formand Svend Hørsman

Nordre Skovvej 11, Skørping

Tlf.: 9839 1752

e-mail: hoersman@yahoo.dk

Kirkeværge v/ Skørping Nykirke

Birgit Andersen, Nyvej 28, Skørping

Tlf.: 9837 3125

e-mail: nyvejen@gmail.com

Kirkeværge v/ Skørping Kirke

Dorte Boel Friis

Skindbjerglundvej 6, Skørping

Tlf.: 9839 2546

e-mail: DBF-JDS@mail.tele.dk

Fræer Menighedsråd

Formand Johan Rafaelsen

Jyllandsgade 63, Fræer Purker,

Skørping

Tlf.: 9839 1671

e-mail: Rafaelsen@mail.dk

Kirkeværge v/ Fræer Kirke

Kim Hjorth

Blenstrupvej 12, Sejlstrup, Skørping

Tlf.: 9839 6002

e-mail: k.s.hjorth@mail.dk

Pastoratets hjemmeside:

www.skoerping-fraer.dk

Kirkeblad · Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Oktober-november 2012

11

11


Gudstjenester

Kirkebil:

Ring til

Terndrup Taxa

9833 5800.

Kirkebilen

bestilles

gratis til alle

gudstjenester

og arrangementer

i

Skørping-

Fræer

Pastorat

Gerding Blenstrup Skørping Nykirke Skørping Kirke Fræer Kirke Teglgaardsminde

26. september Onsdag 14.00 LN

30. september 17. søndag efter Trinitatis 10.30 LN 9.00 LN

10.30 SBS

7. oktober 18. søndag efter Trinitatis

1

9.00 SBS

10. oktober Onsdag 14.00 SBS

14. oktober 19. søndag efter Trinitatis 10.30 LN 9.00 LN

21. oktober 20. søndag efter Trinitatis 9.00 SBS 10.30 SBS*

24. oktober Onsdag 14.00 LN

28. oktober 21. søndag efter Trinitatis 9.00 LN 10.30 LN

19.00 SBS

4. november Allehelgen

17.00 SBS 19.30 LN 14.30 LN 16.00 LN

11. november 23. søndag efter Trinitatis 10.30 SBS 10.30 LN* 9.00 SBS

14. november Onsdag 14.00 LN

18. november 24. søndag efter Trinitatis 10.30 LN 2 9.00 LN

10.30 SBS

25. november Sidste søndag i kirkeåret

9.00 SBS

28. november Onsdag 14.00 SBS

2. december 1. søndag i Advent 10.30 SBS 3 10.30 LN 9.00 LN

5. december Onsdag, Adventsaftensang 17.00 LN

10.30 SBS

9. december 2. søndag i Advent

9.00 SBS

1Flyttet fra Blenstrup Kirke

2Familiegudstjeneste, minikonfirmanderne medvirker

3Børne- og familiegudstjeneste, hvor Blenstrupspejderne deltager.

Dernæst er der julehygge i Borgerforeningens regi. Se opslag i byen!

*Kirkekaffe

More magazines by this user
Similar magazines