Marts 2012 - Dalby kirke

dalbykirke.dk

Marts 2012 - Dalby kirke

Dalby Sogn og Kirke

73. årgang, marts - maj 2012

Læs inde i bladet:

Skal Dalby Tidende – med nyt udseende – afløse Dalby Sogn og Kirke?

Se side 2 og deltag i debatten

■ Årets konfirmander – og næste års

■ Støt Sogneindsamling: Bekæmp verdens sult

■ Sogneaften om kirke og stat

■ Eftermiddagsmøde om at komme igen efter en hjerneblødning

■ Anderledes gudstjenester


Genopstår Dalby Tidende?

Og lægges kirkebladet så i graven?

Et initiativ ved navn Dalby Udviklingsforum –

med repræsentanter fra skole og kirke, idrætsforening

og spejdergruppe, beboerforening

m.v. – tænker i disse måneder kreativt om

sognets fremtid og sammenhængskraft. Arbejdet

forventes at løbe hen over de næste

par år.

I den forbindelse blev ideen født med at

lave en månedsavis for Dalby Sogn og lægge

denne sammen med kirkeblad, skoleblad og

klubbladet fra Dalby GF. Når det sidst i maj er

tid for næste kirkeblad, kommer der i stedet

en forsøgsudgave af den fælles månedsavis

Dalby Tidende inkl. det traditionelle kirkebladsstof.

Den vil som ”prototype” godt nok

dække de sædvanlige tre måneder, men så

har vi noget at diskutere fremtiden ud fra:

Skal vi satse på den fælles avis i sognet? Eller

skal vi beholde hver vores blad?

2

Kirkelig vejviser...

Vikarierende sognepræst

indtil 15. april:

Benjamin König

Hjarup Byvej 7, 6580 Vamdrup

Tlf.: 26 33 43 18

Sognepræst:

(på studieorlov indtil 15. april)

Jens Christian Bach Iversen

Gl. Tved 23 A, tlf. 75 50 23 27

Træffes bedst tirs.-fre. kl. 17-18

e-mail: jcbi@km.dk

Kirketjener/Graver:

Erling Frost Larsen

Kirken, tlf. 75 54 10 02

Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12-12.30

Organist:

Line Reinvang

Brændkjærgade 49

26 83 88 73

line.reinvang@gmail.com

Dalby Tidende er navnet på en enkel avis i

A4-format, der indtil for cirka 40 år siden blev

udgivet 3-7 gange årligt til sognets borgere.

Den udmærkede sig ved at fokusere på lokale

anliggender, stort som småt: Tanker om kommunesammenlægning,

Dalby Kommunes

regnskaber (på 2-3 sider), fritidsklub for unge,

20 øres pensionistrabat på busbilletter m.m.

Ud over Dalby Tidende sættes Dalby Udvik -

lingsforums andre initiativer – værested for

teen agere, stisystem mellem Mariesminde og

Dalby, IT-bibliotek for voksne, velkomst til tilflyttere,

voksenkor, teaterforening, og meget

mere – til debat lørdag den 2. juni kl. 11 i tilknytning

til Dalby Sportsfest. Mere om det i

forsøgsudgaven af Dalby Tidende.

jcbi

Kirkesanger:

Ida Ransby Schneider

Domhusparken 8, st.th.

tlf. 26 28 91 86

Menighedsrådets formand:

Kurt Johansen

Luneparken 50,

6070 Christiansfeld

40 33 66 59

kurtjohansen@sat7.org

Menighedsrådets kasserer:

Søren Arens

Solbakken 16

75 50 80 06

s.arens@stofanet.dk

Kirkeværge:

Kjeld Kjeldsen

Gl. Tved 19

61 60 70 47

tvedgaard@webspeed.dk


Dalby går til kamp mod sult

Den 4. marts banker frivillige indsamlere fra

Dalby Sogn på så mange døre som muligt for

at bekæmpe sult blandt verdens fattigste.

Det kan være svært at forestille sig, hvordan

det er at leve med sult hver eneste dag. I Danmark

er vi vant til, at supermarkedet bugner

af fødevarer, som vi kan fylde i vores køleskabe.

Maden er til rådighed, og vi tager den

som en selvfølge. Men i verdens fattigste

lande er sult en del af hverdagen mange steder.

Omkring 1 milliard mennesker – hvert syvende

menneske på jorden – lever i daglig

sult.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper sult gennem

akut katastrofehjælp, langsigtet udviklingsarbejde

og arbejde for de fattigstes rettigheder.

For Paul Odulai fra Uganda bestod hjælpen i

en uddannelse, der gjorde ham i stand til at få

sin familie ud af en flygtningelejr og etablere

sig som landmandsfamilie.

”Det er oprørende, at så mange sulter,

mens vi selv har mere, end vi behøver. Derfor

er vi med til at lave Sogneindsamling her i

Dalby. Og vi håber, at folk vil tage rigtig godt

imod indsamlerne søndag den 4. marts,”

siger indsamlingsleder Jette Juhl.

Indsamlere kan melde sig til Jette Juhl på

75 50 87 39 / jj.juhl@mail.dk

Se vores spændende

menuforslag på vores

hjemmeside eller kom

ind i butikken og få en snak

- det hele starter med et

besøg i vores nye vinkælder.

Agtrupvej 190 64 64 84 84

beckmenu.dk

3


Torsdag den 15. marts kl. 19.30 i præstegården

Benjamin König: Kirke og stat dengang og i dag

Forholdet mellem kirke og stat er igen højaktuelt

– som det har været næsten hele kirkens

historie! I dag er det en kirkeminister, som

med sine initiativer har skabt røre i det folkekirkelige

landskab. Overskrider han mon

grænserne mellem stat og kirke?

Som luthersk kirke er folkekirken stærkt præget

af den ordning mellem kirke og stat, som

opstod ved reformationen i 1500-tallet. Ben -

jamin König fortæller om det særlige forhold

mellem Martin Luther selv og hans fyrste

dengang – og trækker linier op til debatten i

dag.

Onsdag den 25. april kl. 14.30 i præstegården

Jørgen Meier: Hvor kom styrken fra?

Sæt X i kalenderen

10. juni: Udflugt til Esbjerg-evangeliet

Forsommerens udflugt går til Esbjerg-evangeliet efter morgengudstjenesten den 10. juni.

Mere følger i næste nummer af Dalby Sogn og Kirke, der som nævnt side 2 bliver en del af

forsøgsudgaven af Dalby Tidende.

4

Tidligere overlæge ved Kolding

Sygehus Jørgen Meier

fortæller om sit liv efter at

være ramt af en hjerneblødning

i 2002 – 51 år

gammel: Hvordan evnede

han som menneske at rejse sig igen og møde

hverdagen som en positiv udfordring, selvom

alt var forandret?

Hvor får man styrken og livsviljen fra i en

sådan situation? Kom og hør selv svaret.


Årets Konfirmander

Fredag den 4. maj 2012 kl. 10.30 i Dalby Kirke konfirmeres:

Simon Veiling Vangsø Andersen

Hegnet 34

Rasmus Peter Baltsersen

Agtrupvej 194

Alberte Buk Bangsgaard

Dalbyvej 85

Sara Hjelme

Løjpen 5

Henrik Sebastian Wendicke Højgård

Agtrupvej 71

Rasmus Dam Jensen

Dalbyvej 75

Mikkel de Place

Lundgærdet 12

Andreas Benjamin Berg

Lien 5

Sofie Lynggaard Holm

Skovgærdet 3

Anders Johan Hoppe

Bakkegærdet 31

Ingrid Katrine Jacobsen

Løjpen 22

Emilie Wickstrøm Jensen

Hostrupsvej 37,1 th

Kasper Skovby Jessen

Snerlevej 23,1 tv

Mads Buhl Johansen

Skovly 22

Åbningstider:

Hverdag kl. 8.30-17.30

Fredag kl. 8.30-18.00

Lørdag kl. 8.30-15.00

Søn- og helligdage kl. 9.00-15.00 www.gamst-gamst.dk

Maria Bruun Korsgaard

Møllegærdet 1

Mathias Ikast Kristoffersen

Møllegærdet 38

Katrine Kuhrt

Idyl Allé 5

Signe Maasbøl

Christoffer 2 Vej 6

Martin Thingmann Nissen

Løjpen 14

Daniel Kølskov Pedersen

Lundgærdet 14

Søndag den 6. maj 2012 kl. 10.30 i Dalby Kirke konfirmeres:

Christina Juhl

Engen 42

Kristoffer Kjær

Engen 3

Jakob Corydon-Petersen Kristensen

Engen 30

Ida Lottenburger Lund

Løjpen 44

Frederik Holtegaard Mortensen

Mosen 2

Rasmus Dines Petersen

Anemonevej 13

Emil Linnet Raarup

Hegnet 22

Andreas Grøndal Schjøtt

Engen 14

Morten Skov Pedersen

Skovly 3

Nadia Dencker Pedersen

Agervænget 9

Rasmus Bakkendrup Sørensen

Julivænget 24

Jacob Blasius Thomsen

Christian 3 Vej 26

Simon Binderup Thomsen

Lundgærdet 23

Simone Lykke Skov

Immanuelsvej 30

Aske Howalt Sørensen

Brændkjærgade 15

Emma Lærke Thomsen

Christian 3 Vej 10

En lokal flagdag

En opfordring: Gør

de to konfirmationsdage

til flagdag

i hele sognet,

så dagen

bliver ekstra festlig for konfirmanderne.

Aftal med naboen, hvis du er bortrejst

i Bededagsferien.

5


Musikgudstjeneste

i Dalby Kirke

Langfredag 6. april kl. 15.00

Langfredag er der traditionen tro en stemningsfuld

musikgudstjeneste i Dalby Kirke,

hvor salmer og musikindslag veksler med oplæsning

af Langfredagsberetningen – i år fra

Johannesevangeliet. Andreas Tophøj bidrager

på violin, og kirkens kor medvirker også.

Dåbsgudstjeneste

i Dalby Kirke

Lørdag 5. maj kl. 10.30

Der er rigtig mange dåb i Dalby Kirke. Derfor

er der én gang i kvartalet dåbsgudstjeneste

på en lørdag. Man ”melder sig til” på helt

sædvanlig vis ved at kontakte sognepræsten.

Den næste dåbsgudstjeneste på en lørdag

forventes at blive lørdag den 25. august.

Fælles gudstjeneste for

Koldings kirker

2. pinsedag 28. maj kl. 10.30

Igen i år fejrer Koldings kirker 2. pinsedag

sammen – denne gang ved Brødsgård Landbomuseum,

Brødsgårdvej 52 ved Harte. Der

er gode P-muligheder.

Temaet for gudstjenesten er brød – med udgangspunkt

i Jesu ord: ”Jeg er det levende

brød, som er kommet ned fra himlen.” Alle

6

inviteres til at medbringe brød til et stort

bord efter gudstjenesten – foruden pålæg,

smør, bestik og drikkevarer til eget brug.

Friluftsgudstjeneste

ved hallen/Dalbyhus

Lørdag 2. juni kl. 9.30

Gudstjenesten holder flyttedag, når sportsfesten

traditionen tro har friluftsgudstjeneste

på programmet. Kirkens kor og korskole

medvirker under ledelse af organist Line Reinvang,

som også trakterer klaveret undervejs.

Det lokale orkester ”Spillemænd af Guds

nåde”, der hvert år samles til lejligheden med

Claus Sigmann på guitar, Steen Nielsen på

trompet, Anders Johansen på klaver og

Nanna Tophøj Johansen på vokal, er også

med. Efter gudstjenesten står den på rundstykker

og kirkekaffe i teltet ”Café Dalby”.


Onsdag 23. maj kl. 19-21 i kirken

Indskrivning af konfirmander 2012-2013

Kun et par uger efter konfirmationen 2012 er det

tid at se frem til næste års konfirmander. Indskrivningen

til konfirmationsforberedelse 2012-2013

bliver et lille aftenarrangement onsdag den 12.

maj og foregår i kirken.

Den ”gamle A-klasse” fra Dalby Skole skal kon-

Nyt om navne Døde og begravede

Døbte

20. november

August Skov Pagh, Grønholtparken 169

4. december

Rasmus Boulund, Forsytiavænget 15

18. december

Emil Gilling, Bellevuegade 12

8. januar

Kristian Nørgaard Mortensen, Stranden 8

Villum Drongesen Schmidt, Goldbæk Alle 12

Charli Bjørn Mikkelsen, Almind

15. januar

Caroline Rosquist Andersen, Borrehusvej 3

28. januar

Caroline Ryberg Mørch Nielsen, Mølleparken 58

Hugo Kastrup Forslund, Vangen 12C

Clara Rønnebæk, Goldbækparken 79

Sara Rønnebæk, Goldbækparken 79

5. februar

Carl Niels Hvelplund Thomsen,

Goldbækparken 80

Simon Schelde Kronborg, Stranden 18

12. februar

Anna Rask Jung, Carl Plougsvej 86

August Christian Lauritsen, Møllegærdet 27

firmeres fredag den 26. april. Søndag den 28. april

er det den ”gamle B-klasses” tur. Begge dage kl.

10.30.

Til indskrivningen medbringer den kommende

konfirmand sin far / mor samt sin dåbsattest (eller

husker sit CPR-nummer).

22. november

Sonja Elisabeth Beck, Møllegærdet 10

27. november

Jytta Marie Alma Nielsen, Idylparken 25

3. december

Josephine Franziska Lind, Lysholm 5

6. december

Ketty Sonja Håkansson, Skovly 62

12. januar

Orla Speyermann-Petersson, Strandbakken 28

25. januar

Bertil Madsen Lydiksen, Bakkegærdet 22

31. januar

Agnes Petersen, Nyhegnet 2

Kirkebilen

KIRKEBILEN kan benyttes af ældre og gangbe -

sværede til alt, der er annonceret her i bladet.

OBS! Ønsker man at benytte kirkebilen til søndagsgudstjenesten,

skal man ringe til Krone

Taxi på 75 50 27 00 senest lørdag kl. 12. Sig, at

kørslen går til Dalby Kirke. Uanset om man skal

til kirke eller præstegård, opgives aftalenr.:

2984.

Redaktion: Jens Christian Bach Iversen (ansv.).

Jens Filipsen, Steen Kaiser, Ole Sønnichsen

Fotos: Hilmar & Edith Bjarnhoff, Rune

Hansen, Jens Christian Bach Iversen m.fl.

Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 6481 1029

7


Kalenderen

Marts

Morgengudstjeneste: Søndag d. 4. kl. 9.00

2. s. i fasten. Ved Benjamin König.

Sogneindsamling: Søndag d. 4. kl. 10.00.

Se side 3.

Gudstjeneste: Søndag d. 11. kl. 10.30

3. s. i fasten. Ved Benjamin König.

Menighedsrådsmøde: Tirsdag d. 13. kl. 19.00

I præstegården.

Sogneaften: Torsdag d. 15. kl. 19.30

Kirke og stat. Ved Benjamin König. Se side 4.

Gudstjeneste: Søndag d. 18. kl. 10.30

Midfaste. Ved Klavs Bo Sørensen.

Morgengudstjeneste: Søndag d. 25. kl. 9.00

Maria bebudelsesdag. Ved Benjamin König.

Natkirke: Fredag d. 30. kl. 20.00-23.30

Skt. Nicolai Kirke, Kolding.

April

Gudstjeneste: Søndag d. 1. kl. 10.30

Palmesøndag. Ved Benjamin König.

Gudstjeneste: Torsdag d. 5. kl. 10.30

Skærtorsdag. Ved Maria Frederiksen.

Musikgudstjeneste: Fredag d. 6. kl. 15.00

Langfredag. Se side 6. Ved Benjamin König.

Påske-natkirke: Lørdag d. 7.

Skt. Nicolai Kirke, Kolding.

For tidsrum: Se dagspressen.

Festgudstjeneste: Søndag d. 8. kl. 10.30

Påskedag. Ved Benjamin König.

Gudstjeneste: Mandag d. 9. kl. 10.30

2. påskedag. Ved Klavs Bo Sørensen.

Gudstjeneste: Søndag d. 15. kl. 10.30

1. s. e. påske. Ved Benjamin König.

Menighedsrådsmøde: Onsdag d. 18. kl. 19.00

I præstegården.

Gudstjeneste: Søndag d. 22. kl. 10.30

2. s. e. påske. Ved Jens Chr. Bach Iversen.

Eftermiddagsmøde onsdag d. 25. kl. 14.30

Hvor kom styrken fra? Ved Jørgen Meier. Se side 4.

Gudstjeneste: Søndag d. 29. kl. 10.30

3. s. e. påske. Ved Jens Chr. Bach Iversen.

Maj

Konfirmation: Fredag d. 4. kl. 10.30

Ved Jens Chr. Bach Iversen. Se side 5.

Dåbsgudstjeneste: Lørdag d. 5. kl. 10.30

Se side 6.

Konfirmation: Søndag d. 6. kl. 10.30

Ved Jens Chr. Bach Iversen. Se side 5.

Menighedsrådsmøde: Tirsdag d. 8. kl. 19.00

I præstegården.

Gudstjeneste: Søndag d. 13. kl. 10.30

5. s. e. påske. Ved Klavs Bo Sørensen.

Morgengudstjeneste: Torsdag d. 17. kl. 9.00

Kristi himmelfartsdag. Ved Jens Chr. Bach Iversen.

Gudstjeneste: Søndag d. 20. kl. 10.30

6. s. e. påske. Ved Jens Chr. Bach Iversen.

Konfirmandindskrivning for 2012-2013:

Onsdag d. 23. kl. 19.00-21.00 i kirken

Se side 7.

Natkirke Open Night: Fredag d. 25. kl. 20.00-23.30

Skt. Nicolai Kirke, Kolding.

Festgudstjeneste: Søndag d. 27. kl. 10.30

Pinsedag. Ved Jens Chr. Bach Iversen.

Fælles gudstjeneste for alle i Kolding Provsti:

Mandag d. 28. kl. 10.30 2. pinsedag. Se side 6.

Juni

Friluftsgudstjeneste: Lørdag d. 2. kl. 9.30

Sportsfest. Ved Dalbyhus/Hallen. Se side 6.

Udflugt: Søndag d. 10. efter gudstjenesten

Til Esbjergevangeliet. Sæt X i kalenderen.

More magazines by this user
Similar magazines