Referat af Generalfosamlingen til download - dsohh

dsohh.dk

Referat af Generalfosamlingen til download - dsohh

Der er i år tilmeldt tæt på 250 deltagere og jeg håber alle vil gøre sig den beskedne

anstrengelse der ligger i besvarelsen af evalueringen, i år ligger skemaet i det omdelte

program, på forhånd tak!

Dette års temamøde afholdes 15. november i samarbejde med Dansk Medicinsk

Audiologisk Selskab. Om formiddagen vil Wilhelm Meyer-forelæsningen blive holdt

af professor Saumil Merchant fra Boston. For at fremhæve det historiske perspektiv

vil mødet blive afholdt på Medicinsk Museion, hvor det første Meyer-foredrag blev

holdt for 40 år siden af en anden professor fra Boston.

Speciallægeuddannelsen.

Her kniber det stadig med praksisopholdene, idet det ikke overalt er lykkedes at opnå

aftaler om passende vilkår. Det må – som sidste år - siges at være stærkt

utilfredsstillende, at dette element i målbeskrivelsen efter mange års indsats stadig

ikke er opfyldt overalt i landet. Tilsyneladende prøver en arbejdsgruppe under det

nationale råd for lægers videreuddannelse at få inddraget privathospitalerne i dette

element. Som jeg ser det er det tvivlsomt om privathospitalerne på dette område kan

ækvivalere med praksis. I mellemtiden har man flere steder gennemført forskellige

typer af fokuserede ophold i praksis eller relevante nabospecialer.

Specialespecifikke kurser. Tidligere benævnt A-kurser. Det er stadig lykkedes at

bevare dem som landsdækkende. For nærmere detaljer henvises til hjemmesiden.

De 20-dages forskningstræningskurser ser endelig ud til have fundet deres form – i

hvert fald i to af regionerne - og er efter det oplyste forløbet tilfredsstillende. De

styres af de regionale uddannelsesråd. Vi håber der vil være stemning for at

resultaterne af anstrengelserne i fremtiden bliver eksponeret i form af posters ved

årsmøderne – som tidligere nævnt.

Faglig profil for kursister.

Som omtalt sidste år er der fra Danske Regioner lagt op til en ændret

ansættelsesprocedure til uddannelsesstillingerne med den erklærede hensigt, at

reducere ventetiden før hoveduddannelsen går i gang. Dette har været et politisk

ønske.

I bestyrelsen finder vi det afgørende, at der opretholdes en procedure som er både

gennemsigtig og ensartet, sådan at de uddannelsessøgende ved hvad de kan forvente

og kan rette ind efter. Dette må vel siges at være en helt berettiget forventning og jeg

har fuld forståelse for at Yngre Otologer har følt sig brøstholdne ved den

hårdhændede modtagelse vores fælles udspil har fået. Det forlyder nu, at der i næste

måned kommer en udmelding fra Danske Regioner med den skabelon som skal

anvendes ved efterårets ansøgningsrunde, dvs. de hoveduddannelsesforløb der

begynder 2009.

More magazines by this user
Similar magazines