Gudstjenester Juni - Juli - August 2012 - this is the default web page ...

s3.kirkeweb.dk

Gudstjenester Juni - Juli - August 2012 - this is the default web page ...

Indhold

Juni - Juli - August 2012

”…hvad, der ånder liv i dødt,

er som kærligheden blødt.”

Helligånden, hvad er det egentligt?

Vi bekender i vores trosbekendelse, at

Gud er Gud fader, Gud søn og Gud Helligånd.

Og Gud Fader og Gud søn er lettest

at forstå. Her kan vi danne os billeder, for

vi kender jo til både en far og en søn fra

vores eget liv, men Helligånden er svær at

forklare, fordi vi ikke kan bruge de kendte

skikkelser fra dagligdagen til at danne et

billede for os om, hvem Helligånden er,

usynlig som den er. Kærligheds og sandheds

Ånd, er Helligånden….

Jeg har for nylig læst en bog om en gammel

præsts erindringer, og hun gengiver

følgende lille episode:

Jeg fik en gang god hjælp af en lille

dreng til at forstå Helligånden.

For mange år siden talte jeg med en

dreng, 4-5 år, var han. Han sad på en trappe

udenfor en opgang en solskinsvarm

forårsdag. Vi kom til at tale om Gud. Drengen

havde netop haft en stor sorg, han

havde mistet sin mor, og boede nu hos

sin bedstemor og bedstefar.

Vi talte om Gud

og om at be’ til ham.

Jeg fortalte, at jeg bad

Side 2: Information

Side 3-6: Klovborg/Thyrsting

sogne

Side 7-14: Nr. Snede / Hampen

sogne

Side 15: Gudstjenesteliste

Bagsiden: Orientering om

menighedsrådsvalg

2012

Den Danske Salmebog nr. 459.

til Gud, når jeg havde

brug for det, - det

kunne godt være, når

jeg var ked af det, for

sådan noget kunne

Gud godt forstå, - jeg

ville gerne fortælle

drengen, at han ikke

var ladt helt i stik-

ken i en kold og fremmed verden. - Men

som det er så ofte, så var det den voksne,

der endte med at stå i lære, og barnet, der

vidste bedst besked. ”Er du så hos ham i

himlen, når du beder,” ville drengen vide?

”Neej”, svarede jeg, ”nej, jeg bor jo her på

jorden, det er jeg nødt til.” ”Jamen, det er

jeg, gav drengen igen, jeg er oppe i himlen

hos Gud om natten, altså bare på en anden

måde.”

Drengen havde jo ret. Når vi be’r til Gud,

så er vi jo oppe i himlen hos Gud. Bare

på en anden måde. Hvor dum havde jeg

ikke været. Jeg havde ikke forstået et ord

om Helligånd og himmel, førend drengen

udlagde det hele for mig i ganske få ord.

Helligånden er jo usynligt til stede, når

vi be’r, og hvem når at opdage, at man er

taget væk fra sin kendte verden og op til

Gud, når vi be’r? Vi opdager bare, at vi kan

føle os mere trøstede, uden at vi kan forklare,

hvad der egentlig skete. Og så gå ud

til hverdagene på ny....

En fantastisk samtale, som er gengivet

i bogen.

Helligånden ånder liv og trøst ind i vores

sjæl og sind, om natten eller om dagen,

når vi beder om det. Helligånden er usynlig

og kan trænge ind alle vegne og ånde

liv i døde hjerter, og ”hvad, der ånder liv

i dødt, er som kærligheden blødt”, sådan

skriver Grundtvig det. Jesus kom til verden

med Guds ord til os: til liv, til trøst,

til opmuntring, til tro og håb og glæde.

Og Helligånden kom til verden, med Guds

ord til os, så vi ikke er alene her i verden,

men så vi har den tryghed, at Gud er

Fortsættes side 2


Fortsat fra forsiden

der som en fader for os hvert

øjeblik, vi har brug for ham.

Ved sin ånd tager han os op til

sig, og trøster os og nærer os,

og drager os ind i livet igen.

Til fællesskab med de mennesker,

som er blevet vores at

leve sammen med.

For vi skal jo netop ikke

flygte bort fra verden, men

leve i verden, i det land og det

folk, som er vores: Danmark.

Her skal vi leve vores liv: vores

kristenliv, vores familieliv

og folkeliv sammen med

de andre, som bor på samme

sted.

Kirsten Juul

Bøn

”Vi be’r for alle børn - som sætter chokoladefingre alle vegne -

som pjasker i vandpytter og søler deres nye bukser til- som snupper

småkager, lige før vi skal spise - som aldrig kan finde deres

sko.”

”Vi be’r for børn, som ikke kan finde brød at stjæle - som aldrig

får dessert - som vil spise hvad som helst - som aldrig kommer i

cirkus - som lever i en verden, der fortjener dumpekarakter.”

”Vi be’r for børn, hvis mareridt melder sig ved højlys dag - som

aldrig har været til tandlæge - som ingen forkæler - som lever og

bevæger sig, men som ikke har noget mål.”

”Vi be’r for børn, som gerne vil bæres, og for dem, som skal- for

dem, vi aldrig svigter - og for dem, der aldrig får en ny chance - for

dem, vi forkæler, og for dem der vil gribe en hvilken som helst

hånd rakt ud i venlighed”.

Anonym, amerikansk kvinde.

v. Korshærspræst Kirsten Greve

Henvendelse til sognepræsten

eller kirkekontoret:

Ved fødsel:

Ved fødsel på sygehus anmelder jordemoder fødslen. Ugifte forældrepar afleverer tillige en

omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret.

Find blanketter på www.personregistrering.dk

Dåb / navngivning:

Et barn skal døbes eller navngives inden det er fyldt 6 måneder. Kontakt sognepræsten eller

dit kirkekontor for at aftale nærmere. Navngivningsblanket findes på www.personregisrering.dk

Konfirmandundervisning og minikonfirmand:

Kontakt din sognepræst for at få informationer.

Vielse eller kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab:

Kontakt sognepræsten i det sogn, hvor I ønsker vielse. Inden vielsen skal der udfærdiges en

prøvelsesattest af din bopælskommune. Spørg om dette på din lokale borgerservice eller se evt.

www.ikast-brande.dk (kig under ”selvbetjening”)

Dødsfald / begravelse

Dødsfaldet anmeldes senest efter to hverdage til kirkekontoret/sognepræsten i bopælssognet,

som kan assistere dig med at fremskaffe de nødvendige dokumenter.

(Se evt. www.personregistrering.dk)

Tidspunkt og forløb af bisættelse / begravelse aftales med præsten.

Navneændring:

Kontakt sognepræsten/kirkekontoret for at høre nærmere om muligheder for navneændring.

Du kan læse mere på www.personregistrering.dk. Her finder du også de relevante skemaer

samt vejledning om evt. betaling af gebyr for navneændringen.

Ønsker at blive medlem af folkekirken

Henvend dig til din sognepræst, som vejleder dig om muligheden for medlemskab.

Ønsker at blive udmeldt af folkekirken:

Henvend dig til kirkekontoret / sognepræsten. Udmeldelsen sker skriftligt til kirkekontor /

sognepræst (vedlæg din dåbsattest).

Kirkekontor/sognepræst i Nørre Snede Hampen:

Rørbækvej 9, 8766 Nørre Snede. 7577 1043 (Arne Kiel Nielsen).

Kirkekontor / sognepræst i Klovborg-Thyrsting:

Skadevej 18, 8765 Klovborg, 7576 1233 (Kirsten Juul) Kirsten Juul er også sognepræst i

Nørre Snede-Hampen.

Samtale med din præst

Ønsker du at tale med din sognepræst, er du meget velkommen til at henvende dig. Præsten har

tid til at tale med dig og har naturligvis tavshedspligt! Giv besked, hvis du ønsker et besøg i dit

hjem eller på sygehuset.

2


Årets konfirmander

En dejlig forårsdag - St. Bededag - blev disse 10 unge konfirmeret

i Klovborg Kirke. Et stort tillykke skal lyde til dem!

I foråret har konfirmanderne arbejdet sammen med keramiker

Nina Lund, Hedegaard, og lavet en altertavle, som nu står på

alteret i kirken. Temaet er gudsrige som har fået mange forskellige

billedelige udtryk. Konfirmandernes arbejder er en gave til

kirken og menigheden.

Man er velkommen til at kigge nærmere på tavlen og dens

mange flotte detaljer ved et besøg i kirken. Eller man kan se

billeder af de enkelte kakler på kirkens hjemmeside

www.klovborgkirke.folkekirken.dk - Se under ’Udsmykning’

Hermed en indbydelse til

alle børn på 3. årgang i

Klovborg sogn:

Minikonfirmand

undervisning

Torsdag d. 6. september

kl. 12.50- 14.50

i missionshuset,

Nørregade 13, Klovborg.

Minikonfirmandundervisningen

tager sit udgangspunkt i at

fortælle bibelhistorie for børnene.

Vi vil endvidere lære dem

kirken at kende og gå rundt og

se kirkegården. Vi bruger som

oftest den mundtlige, frie fortælling,

vi vil lege, synge, spise

kage og drikke saftevand og gå

på besøg i kirken.

Tilmelding sker enten gennem

Klovborg Friskole eller direkte

til mig på tlf. 75761233.

Første gang for børnene vil

blive torsdag d. 6. september kl.

12.50 – 14.50. Børnene vil blive

3

Gudstjenester

Østervang

- Onsdage kl. 14.00

Vi begynder normalt kl. 14 med en kop kaffe,

inden vi sammen deltager i gudstjenesten.

Andre fra Klovborg by og opland er velkomne

til at deltage.

Hvis der er problemer med at komme til gudstjeneste

- eller kender én, der har svært ved

det, vil menighedsrådet gerne høre om det.

Datoer:

13.06: Kirsten Juul

27.06: Kirsten Juul, altergang.

11.07: Kirsten Juul

25.07: Arne Kiel, altergang.

08.08: Kirsten Juul

22.08: Kirsten Juul, altergang.

12.09: Kirsten Juul

Bagefter drikker vi en kop kaffe sammen og

synger sange.

Konfirmandtilmelding

Torsdag d. 16. august.

Vi begynder med

en gudstjeneste

i Klovborg kirke kl. 19.00

De kommende konfirmander

inviteres efter gudstjenesten til

konfirmandindskrivning i konfirmandstuen,

Skadevej 18. Vi

serverer en kop kaffe og kage.

Og så vil jeg også fortælle om

konfirmationsforberedelsen,

undervisningens indhold og

hensigt. Man er velkommen

med spørgsmål.

Selve konfirmandundervisningen

vil begynde torsdag d.

6. september kl. 8.00- 9.30 i

konfirmandstuen. Der vil køre

bus ad en særlig rute og samle

oplandets børn op - med sidste

stop på Friskolen. Bussen

vil efter undervisningen køre

børnene til skole.

Vel mødt. Kirsten Juul

hentet med bus på Klovborg Friskole

umiddelbart efter undervisningens

afslutning: kl. 12.40

og bragt tilbage dertil kl. 14.55.

Kirsten Juul


Nye gangarealer på

Klovborg kirkegård

Menighedsrådet har gennem

mange år haft et ønske om at

få lagt ny belægning og har

længe sparet op hertil. Ønsket

blev endvidere kraftigt støttet

af biskop Karsten Nissen, da

han for nogle år tilbage var på

visitats

her i

sognet.

Skoleåret er ved at være slut, og

vi kan igen se tilbage på et godt år

med mange spændende aktiviteter –

forestilling, miljøuge, lejrskole, mo-

Udenlandstur

I skrivende stund har vi vores 8.

årgang på udenlandstur. Det er en

fast tradition på skolen, at vores

ældste årgang kommer til udlandet,

og i år er turen gået til Rom og

Vatikanstaten. Det er ikke så tosset

at afslutte sin skolegang her på

den måde.

Og nu kan det færdige resultat

så ses.

Menighedsrådet er godt tilfreds

med resultatet, der giver

langt bedre forhold for adgangen

til kirken, hvor der før var

nogle grimme fliser med grus

imellem. Og derudover letter

det også arbejdet for kirkegårdspersonalet,

da det nye er

lettere at holde pæn.

Det er have- og landskabsarkitekt

Jørgen Larsen, Malling,

der har stået for projektet.

Klinkerne er produceret hos

Petersen Tegl

tionsdage og meget mere. Nu glæder

vi os til sommer (og håber på rigtig

meget solskin) og til et nyt skoleår,

der ikke bliver mindre spændende.

Sommershow

Som sidste år deltager skolen

aktivt i byfesten. I år får vi lov

at afslutte festlighederne, og

det gør vi med sommershow 12.

juni. Vi håber at se rigtig mange.

I kan læse mere i byfest-avisen.

4

og brostenene er genbrugte

sten af nordisk oprindelse.

Samtidig med den ny belægning

er der flyttet et par vandhaner

og redskabsholdere.

Desuden er kloakeringen lagt

uden for kirkegården, så der er

lettere adgang ved tømning.

Nu er gangene så klar til

mange års brug og det er menighedsrådets

håb, at mange

vil nyde synet ved besøg på kirkegården.

Vagn H. Sørensen

Præstebolig

Ved redaktionens slutning

var der ikke nyt vedr. ny præstebolig

i Klovborg. Der er

sendt ansøgning til hhv. provstiet

og til myndighederne for

godkendelse og der afventes

svar herfra.

Det er alles håb og ønske,

at der snarest kommer gang i

projektet. Menighedsrådene

Multibane

De har gjort det igen… Klovborg

Friskoles Venner har igen

skaffet mange penge til projekter

på skolen. Sidst var det et

multihus, og nu er det en multibane.

Den er i gang med at blive

lavet, og den kommer altså til at

ligge ud til Grønnevænget.

Tusind tak til vennerne for det

store arbejde.


Klovborg Missionhus

Juni:

Tors. d. 7.: Bibelkredsene mødes

kl. 19.30. Se i ’Den lille Avis

hvor.

Tor. d. 14.: Soldatervenne-fest

v. Else og Leo Lassen, Løsning.

Tidl. soldaterhjemsledere i Vordingborg.

Lør. d. 23.: Sct. Hans fest i

’Dyrendal’

August:

Tors. d. 2.: Bibelkredsene mødes

kl. 19.30. Se i ’Den lille Avis

hvor.

Tors. d. 9.: Møde i misionshus

ved Arne Olesen Fredericia

Tor. d. 16.: Bibelkredsene mødes

kl. 19.30. Se i ’Den lille Avis

hvor.

Tors. d. 30.: møde i missionshus

ved Per Dyrholm Skarrild

September:

Tor. d. 6.: Bibelkredsene mødes

kl. 19.30. Se i ’Den lille Avis

hvor.

Møderne er normalt kl. 19.30

Henv. tlf. 75 76 13 25

Ydre missions kredse

Ons. d. 6. juni: Kvindekredsen

mødes hos Gerda Kristensen,

Matrupladegårdsvej.

Klovborg-Thyrsting

sogne

Sognepræst

Kirsten Juul

Tlf. 75 76 12 33 - e-mail: kibj@km.dk

Træffetid: Tirsdag og torsdag mellem kl.

11 og 12, Skadevej 18, Klovborg eller efter

aftale. Se under gudstjenestelisten m.h.t.

fridage m.v.

Grundlovsmøde

i Klovborg

Igen i år byder menighedsrådet i Klovborg alle i området til

et arrangement på grundlovsdag. Det er efterhåndenden ved

at være en tradition at markere denne dag med et møde i den

frie natur. Og igen i år har vi fået lov at låne Hanne og Ole Pedersens

dejlige have i Dalen 5.

Vores grundlovs-taler i år hedder Morten Kvist og er valgmenighedspræst

i Herning valgmenighed. Han har endvidere

været medlem af etisk råd.

Han vil holde såvel foredrag som gudstjenesten grundlovsdag.

Morten Kvist vil holde foredrag omkring emnet: Relativismen

i vor tid. Hvis alle ting har lige gyldighed, hvordan stiller

det religion hos os?

Program:

Grundlovsarrangementet begynder kl.

15 med gudstjeneste

Kl. ca. 15.45 er der en kaffepause,

Kl. 16 er der foredrag og efterfølgende

spørgsmål

Kl. 17.30 er der spisning af den medbragte

mad på naturlegepladsen, hvor

grillen vil være tændt op.

Alle er meget velkommen! I tilfælde af dårligt vejr, vil gudstjenesten

blive flyttet til kirken og arrangementet iøvrigt blive

flyttet til friskolens gymnastiksal. I så fald slutter arrangementet

efter foredraget.

Klovborg Menighedsråd

Tor. d. 28. juni: Danmissionskredsen

mødes hos Ruth Jensen.

Mission Afrika-kredsen mødes

hos Gerda og Ove Kristensen.

Klovborg sogn:

Menighedsrådsformand:

Vagn H. Sørensen, tlf. 75 76 11 13

e-mail: 8005formand@sogn.dk

Kirkekasserer:

Ernst Kristensen, tlf. 75 76 12 86,

e-mail: kirkekassereren@mail.dk

Kirkeværge:

Else Kristensen, tlf. 75 76 12 62,

e-mail: elsekragh@pc.dk

Graver:

John Nikolajsen, tlf. 75 76 10 72

Læg gerne besked på telefonsvareren

5

Tor. d. 23. august: Ydremissions

kredsene mødes. Se Den Lille

Avis

Henv. tlf. 75 76 13 25

Teenklubben Kjelleren

Mødes hver mandag kl. 19-20.30

i missionshusets kælder. Velkommen,

hvis du går i 5.-7. klasse.

Vi starter efter ferien mandag d.

20. august.

Henv. 22480425

Thyrsting sogn:

Menighedsrådsformand:

Gerda Pedersen, tlf. 75 75 17 40

Kirkekasserer:

Kirkeværge:

Herdis Jensen, tlf. 75 75 13 25

Graver:

Harry Iversen, tlf. 30 69 57 96

Hjemmeside - Klovborg Kirke:

klovborgkirke.folkekirken.dk


Over åen

- efter vand??

Sidst i april var de store FD-

Fere en tur ved åen, hvor de

gennem nogen tid havde arbejdet

med rafter og reb.

Resultatet på bestræbelserne

blev en bro over åen og en

’tømmerflåde’. Begge dele blev

brugt flittigt.

Børnene var i forvejen blevet

bedt om at have ekstra (tørt) tøj

med. Og det var der vist flere,

Program for juni, juli, august 2012

Puslinge/Tumlinge (0.-2. klasse)

Puslinge-tumlingemøder er normalt onsdage

kl. 16 - 17.45, hvor vi mødes, Skadevej 15 - i praktisk

tøj og fodtøj.

6. juni - åbent hus - Se under Kredsen

13., 20. og 27. juni: juni - puslinge tager legemærket og

tumlinge idrætsmærket

Uge 31 : Sommerlejr på Horsnæsbo - Se under Kredsen

22. aug. - Se under Kredsen

29. aug. Velkomstaften, hvor tumlinge byder velkommen

til de nye puslinge og deres forældre

Ledere: Else - 75 76 12 62, Gitte - 25 78 35 00,

Kirsten - 28 15 62 63, Anette - 75 76 11 13

Pilte (3.-4. klasse)

Vi mødes onsdag i Kernehuset, Nørregade 13,

kl. 19-20.30. Husk varmt tøj og fodtøj!

Se under ’Kredsen’

Ledere: Pernille (22 62 13 34), Asbjørn (30 94 12 44),

Thomas, Mona og Asger

Væbnere og seniorvæbnere

(5.-6. og 7.-8. klasse)

Væbner og seniorvæbnermøder holdes onsdag

kl. 19.00-20.30 i Kernehuset - Husk praktisk udetøj,

skjorte og lommelygte.

Klovborg

der var meget glade for

efter en tur i det kolde

vand!

Ud over det våde tøj havde alle en

masse gode oplevelser med hjem i

tasken.

Betalinger m.m.

HUSK: Er du ny i kredsen skal

du udfylde kørselstilladelse og indmeldelsesblanket.

Dem får du hos

din leder

Al betaling i årets løb, såsom for

kontingent, lejre og FDF-varer kan

ske via netbank til FDF’s konto:

9803 - 5200401369.

Husk at angive indbetaler og hvad

der betales for.

6

www.klovborgfdf.dk

Sommerlejr

2012

Sommerlejren i år bliver en

fælles kreds-lejr på ’Horsnæsbo’

i nærheden af Juelsminde.

Væbnere og seniorvæbnere

starter om lørdagen, og pilte og

puslinge/tumlinge starter søndag

29. juli kl. 19.00. Væbnerne

starter med en spændende

hike.

OBS: Alle slutter

torsdag d. 2. aug.,

hvor forældrene

er inviteret med

til lejrbål.

Temaet er Peter

Pan, der

igennem lejren

skal kampen

tages

op imod

Kaptajn

Klo.

Se også under ”Kredsen”!

Leder: Jesper (2073 3167) - Susanne

Seniorer (15-18 år)

Seniormøder og arrangementer afholdes efter

nærmere aftale. Send mail eller sms til Jesper for at

få informationerne - JK@FDF.DK.

Kredsen

4. marts: Inviter familien med på sognemarch

Ons. d. 6. juni: Vi mødes v. Kernehuset. FDFs aften i

byfest-ugen. Der vil være program for hele familien - og

gode venner! Pak en madkurv hjemmefra - vi tænder

bål, så der er mulighed for at grille. Der kan købes

drikkevarer på pladsen.

Sommerlejr: Se øverst på siden.

Tjek jævnligt hjemmesiden - under ’Sidste nyt’ på forsiden,

vil der hele tiden være opdateringer og informationer.

Se også ’Kalenderen’.

Vi starter igen efter sommeferien onsdag d. 22. august.

Kredsledelse:

Kredsleder: Vagn 22 480 425

Formand: Else 7576 1262

Kasserer: Hanne 7576 1386

Kredsmail: klovborgfdf@gmail.com

Hjemmeside: www.klovborgfdf.dk


Nørre Snede og Hampen kirkekontor:

Rørbækvej 9, 8766 Nørre Snede,

tlf. 75 77 10 43.

nrsnede.sogn@km.dk

Sognets hjemmeside:

www.norresnedesogn.dk

www.hampenkirke.dk

Sognepræst: Arne Kiel Nielsen,

Rørbækvej 9, 8766 Nørre Snede,

tlf. 75 77 10 43, akn@km.dk

Sognepræst: Kirsten Juul,

Skadevej 18, 8765 Klovborg,

tlf. 75 76 12 33, kibj@km.dk

Fængselspræster: Inge Marie Mortensen,

Gl. Thyregodvej 18, 7330 Brande,

tlf. 20 28 30 91, IMMO@km.dk

Steen Hedemann Andreassen,

Nordkrogen 12, 8600 Silkeborg

tlf. 60 80 47 95, stan@km.dk.

Præstesekretær: Karen Marie Andersen,

Engvej 10, Gludsted, 7361 Ejstrupholm,

tlf. 21 62 37 89 , kman@km.dk

Lokalsider - Nørre Snede - Hampen

Kirkelig vejviser for Nørre Snede og Hampen

Organist: Rita Olesen, Søndergade 17,

7361 Ejstrupholm, tlf. 21 44 72 92

rcolesen@gmail.com

Kirkesanger: Anne-Mette Bech, Skadevej

6, 8765 Klovborg, tlf. 29 62 21 88.

ambech@sol.dk

Nørre SNede-HamPeN meNiGHedSråd:

Formand/kontaktperson: Mogens

Høiberg, Ege Allé 57, 8766 Nørre Snede,

tlf. 75 77 15 84, amhoiberg@mail.dk

regnskabsfører: Karen Marie K. Andersen,

Engvej 10, Gludsted,

7361 Ejstrupholm, tlf. 21 62 37 89 .

Engvej10@mvb.net

Kirkeværge i Nørre Snede: Aksel

Storgaard, Ege Allé 81, 8766 Nørre Snede,

tlf. 75 77 12 79, a.storgaard@mail.dk

Kirkeværge i Hampen: Hartvig Topp,

Stadion Alle 1, 7362 Hampen

tlf. 75 77 33 77, hartvigtopp@hotmail.com

7

Restaurering af Nørre

Snede Kirke

Restaureringsarbejdet på kirken skrider støt

fremad, men det har vist sig, at der var større skader

på murværket end det umiddelbart så ud til, ligesom

det også blev nødvendigt helt at fjerne den

gamle kalk. Den krakelerede, da man begyndte at

arbejde på muren. Det har betydet, at arbejdet tager

længere tid end først beregnet.

I øjeblikket er tidsplanen, at genindvielsen kan

finde sted midt i april 2013, men stadig kan der

dukke noget uforudset op. Fortsætter side 8

Nørre SNede OG HamPeN

KirKeGårde:

Graver: Hans Madsen, Rørbækvej 9B,

8766 Nørre Snede, tlf. 61 60 87 66 -

NSKG@mail.dk

Nørre-SNede

og HamPeN

Kirketjener og menighedshusets

kontaktperson: Tlf. 61 79 73 62

Brian Rene Kristensen, Horsensvej 6,

8766 Nørre Snede

Sognemedhjælper og sognehusets

kontaktperson:

Lisbet Kiel Nielsen, Rørbækvej 9, 8766

Nørre Snede, tlf. 28 44 03 41, LKN@km.dk

Udgiver: Menighedsrådene.

Stof til næste kirkeblad skal være

redaktionen i hænde senest d. 3. august

2012. Næste kirkeblad er for septemberoktober-november

2012 og udkommer sidst

i august 2012.


Nyafdækket bue i våbenhusets

østmur

Fortsættelse fra side 7

Senest er der afdækket en bue i

østmuren i våbenhuset, som ingen

kan give en forklaring på.

Nationalmuseet har fået billeder

af det, og vi venter på svar derfra.

Inden dette svar kommer, må der

ikke arbejdes videre med dette

område.

I tagrummet er der spændt et

system af wirer op, ”et edderkopspind,”

som bogstavelig talt holder

ydermurene på plads. Gennem

århundrerne har taget presset på

dem, da man i Middelalderen fjer-

Lokalsider - Nørre Snede - Hampen

Stålwire opspændt som et ”spindelvæv”

på kirkeloftet.

8

nede det dengang flade loft og dermed de bærende

bjælker og i stedet murede hvælvingerne

op. Senere var der sat jernstænger tværs

over skibet for at holde murene på plads.

Disse jernstænger var rustne og har dermed

udvidet sig. Det er en af årsagerne til revner i

muren. Jernstængerne er nu fjernet, og opspændingen

på loftet erstatter dem. Desuden

er der lavet en gangbro hen over loftet.

I løbet af vinteren og det tidlige forår er de

gamle kalklag helt fjernet. Efter en del problemer

med at få kalken til at dække, valgte

Nationalmuseets konservator og håndværkerne

i forening selv at lave en blanding, der binder

langt bedre end den færdigkøbte. Kirkerummet

forventes færdigkalket og stilladset

fjernet i slutningen af maj måned. De fundne

kalkmalerier er eller bliver snarest færdigre-

Ny gangbro på kirkeloftet over

hvælv.

staureret. Kirkebænkene er opbevaret

hos tømrerfirmaet, hvor de

bliver gjort ca. 5 cm. bredere, så siddekomforten

bliver bedre.

Næste trin i projektet er, at smeden

skal i gang med at udskifte

varmerørene i gulvet og gøre klar

til at sætte en smal radiator under

hver enkelt bænk. Dette vil betyde,

at varmen vil være, hvor den skal

udnyttes, og ikke oppe under hvælvingerne.

Samtidigt skal fundamenterne

til pulpiturets bærende søjler

graves ned i gulvet.

Fortsætter side 9


Lokalsider - Nørre Snede - Hampen

På Nr. Snede kirkegård

vil arbejdet med at erstatte

Specialmørtel påføres inden kalkningen

forhækkene med granit-

- et tålmodighedsarbejde!

sten, der begyndte for et

par år siden, blive gjort

færdigt i år. Det vil lette ad-

Fortsættelse fra side 8

gangen til gravstederne og arbejdet for personalet.

Menighedsrådets plan er, at ændringen på et senere

Desuden skal det undersøges, hvorfor det lyder

tidspunkt også gennemføres på Hampen kirkegård.

hult, når der bankes i gulvet i kirkeskibets sydøst-

Naturligvis vil alle gravstedsejere få meddelelse om

lige hjørne. Alt i alt er der stadig mange mulighe-

det, inden arbejdet påbegyndes.

der for spændende, uforudsete fund, som desværre

Mogens Høiberg, formand for menighedsrådet

også kan forlænge arbejdet.

9

Kalkningen af muren

udvendigt kunne ikke nås

i efteråret, på grund af de

omtalte flere og større reparationsarbejder,

derfor

har stilladset stået hele

vinteren. Nu er muren højtryksrenset,

filtsning (speciel

pudsning) og kalkning

er i gang. Dette arbejde er

trukket ud pga. risiko for

nattefrost, men forhåbentlig

vil kirken snart fremstå

flot, nykalket og med de

mange dekorative murankre

rensede og malede.

Kantsten på

kirkegården


Konfirmander i Hampen Kirke

søndag d. 29. april 2012 kl. 9.00 *)

Øverst fra venstre: Janni Kirkeby Kristensen,

Casper Vangsgaard Quistgaard Larsen, Nicolai

Dyring Ransby, Anders Borregaard Hansen,

Lea Langkjær Pedersen.

Forrest fra venstre: Tanya Kjems Kristensen,

Victoria Adalaide Vingtoft, Rikke Breinbjerg

Jørgensen, Cathrine Andersen

Konfirmander i Hampen Kirke

søndag d. 29. april 2012 kl. 11.00 *)

Øverst fra venstre: Morten Dam Jørgensen,

Jonas Jackie Lund, Kasper Dean Kristensen

Lykkebak, Mikkel Skovbjerg Folkersen, Esben

List Duedahl Knudsen, Tom Rasmussen, Erik

Frik Olesen, Mikkel Nørgaard Jensen

Forrest fra venstre: Zindy Pedersen, Christina

Thorkildsen, Julie Thorup, Laura Lund Nyrup,

Amalie Rasch Bach, Lærke Pihlman, Maja

Grøndal Jensen

*) På grund af kirkerestaurering i Nørre Snede

var konfirmationerne flyttet til Hampen Kirke

i 2012.

Lokalsider - Nørre Snede - Hampen

10

Konfirmander i Hampen Kirke

søndag d. 6. maj 2012 kl. 10.00

Øverst fra venstre: Jens Skødt Christensen,

Rudy Kwame Knudsen, Mack Laurens Popez

Hansen, Patrick Østergård, Kristian Rasmussen.

Forrest fra venstre: Mads Kristian Duborg Mikkelsen,

Katrine Nørgaard Jensen, Natasja Styrenhoff,

Mads Oxholm.

Foto på konfirmationsdagen: Kreutzfeldt Foto,

Ikast (www.click.dk/Ikast)

Dage med ”generalprøve” før konfirmationen.

Tillykke konfirmander!


Menighedsrådsmøder

Nørre Snede – Hampen Menighedsråd: Alle møder

starter kl. 19.00. Møder i Nørre Snede (NS)

i sognehuset, Rørbækvej 9C og i Hampen (Ha)

på Nylandsvej 4. Møderne er offentlige.

Mødedatoer: 21. juni (Ha), 30. august (NS), 27.

september (Ha), 25. oktober (NS) og 29. november

(Ha)

Morgensang i Sognehuset

Kl. 9.00-9.15: Liturgisk andagt i Nørre

Snede Sognehus, rørbækvej 9C v. arne

Kiel Nielsen.

- Onsdag d. 13. juni

- Torsdag d. 26. juli

- Onsdag d. 8. august

- Torsdag d. 23. august

Formiddagscafé i Hampen

Caféen er for alle, som har lyst til at tilbringe en

hyggelig formiddag med andre i Menighedshuset

på Nylandsvej 4. Vi synger et par sange, får

en kop kaffe og et rundstykke, og der vil være

forskellige indslag. Vi mødes tirsdag formiddag

kl. 9.30 følgende datoer: 4. september, 2. oktober,

6. november og 4. december.

Mandagsklubben

7. – 9. klasse i præstegårdens kælder kl. 19.00

Kontaktperson:

sognemedhjælper Lisbet Kiel, 2844 0341

Sæsonstart september 2012

Lokalsider - Nørre Snede - Hampen

11

Kirkekorene

Kirken har to kor, som øver 1 gang i ugen (undtagen

skolefridage) i Sognehuset

Kor 1: Tirsdage kl 14.30-15.30: 4.- 6. kl

Kor 2: Torsdage kl 14.45-15.45: 7. kl og opefter

Flere oplysninger fås hos organist Rita Olesen

Tlf. 2144 7292 e-mail: rcolesen@gmail.com

Børneklubber

For alle fra 0. til 3. kl.

mødes hver tirsdag fra 14.15 til 15.45

For alle fra 4. kl. og opefter

mødes hver onsdag fra 14.15 til 15.45.

Begge klubber mødes i præstegården på

rørbækvej 9, Nørre Snede.

ingen tilmelding - bare kom og vær med!

Vel mødt!

Sognemedhjælper Lisbet Kiel Nielsen

28 44 0341 - LKN@KM.DK


Gudstjenester på Bavnehøj

alle gudstjenester afholdes

på onsdage kl. 14.00

- Onsdag d. 6. juni v/KJ, altergang

- Onsdag d. 20. juni v/AK

- Onsdag d. 4. juli v/KJ, altergang

- Onsdag d. 18. juli v/AK

- Onsdag d. 1. august v/AK, altergang

- Onsdag d. 15. august v/KJ

- Onsdag d. 5. september v/AK

Hyggeklubben, Nørre Snede

Kontaktperson: Helga Kjeldsen, 7577 1580

Genbrugeren

Kirkens Korshærs genbrugsbutik, Horsensvej

1 i Nørre Snede drives af frivillige. Overskuddet

går til Kirkens Korshærs hjælpearbejde i Danmark.

HUSK 100 års jubilæum i sognehuset

onsdag den 26. september kl. 19.30

Fælles menighedsråd fortsætter

I forbindelse med menighedsrådsvalget for 4 år

siden besluttede vore to sogne at danne fælles

menighedsråd. I Hampen vedtog man, at samarbejdet

skulle gælde for 4 år som en forsøgsperiode.

Samarbejdet har fungeret godt.

Den 13. april var der i forbindelse med fællesspisningen

i Hampen et kort menighedsmøde,

og her besluttede forsamlingen at samarbejdet

skal forsætte. Det betyder, at til valget den 13.

november skal der igen vælges et fælles menighedsråd,

dog med seperate opstillingsmøder og

valg i begge sogne. Datoer for disse møder ses

andet sted her i Kirkebladet og der vil komme

annoncer i ”Den Lille Avis” Ministeriet har i tillæg

godkendt, at vi som et forsøg har valgperioder

á to år i løbet af de næste fire år.

Mogens Høiberg,

formand for menighedsrådet

Lokalsider - Nørre Snede - Hampen

12

Kirkelige handlinger

Døbte

Nørre Snede Sognehus:

8/4 Niklas Weis Christensen,

Prærievænget 25

22/4 Silas Luka Schou Norup. Nortvigvej 8

22/4 Sixten Elliot Brostrup Roscher,

Ege Alle 92

Hampen Kirke:

26/2 Alexander Lindby Toksvig,

Hovedgaden 16

26/2 Christian Smidt List Duedahl Knudsen,

Silkeborgvej 35

11/3 Klara Frøslev Frandsen, Smedegade 17

11/3 Camilla Lund Ibsgaard, Givevej 54

11/3 Cecilie Lund Ibsgaard, Givevej 54

18/3 Pi Aja Graversen, Grættrupvej 12

1/4 Ronja Uth Hauge, Givevej 62

Døde:

5/2 Gurlie Kloster Kristensen, Ejstrupvej 9

12/2 Gert Sørensen, Silkeborgvej 33

14/2 Martin Nikolaj Jensen, Storegade 2B,

Klovborg

27/2 Grethe Røjgaard Skjærlund,

Rosengade 15

12/3 Henry Erling Horsted, Ege Alle 65

12/3 Liss Marlitt Kristensen, Bavnehøj Alle 1

16/3 Eva Irene Jensen, Nylandsvej 14

20/3 Søren Gorm Pedersen, Krondalvej 13

25/3 Anne Borring Mogensen, Gludstedvej 25

25/3 Poul André Jensen, Bavnehøj Alle 1

2/4 Elitta Steentoft Holst, Bellisvej 59

15/4 Hermine Ingeborg Pedersen (Minna),

Engholmvej 3

12/5 Hans Philip Plesner Bloch,

Teglværksvej 33


Studiekredse i Sognehuset

• Studiekreds I kl. 19.30

Korintherbrevene – studiebog v. Kai Kjær-Hansen

- Det Danske Bibelselskab.

Opstart onsdag d. 8. august

Kontaktperson: Arne Kiel Nielsen, 7577 1043

• Studiekreds II kl. 16.00-17.15

Tekster fra Det Nye Testamente læst af skuespillere

(Det Danske Bibelselskab), refleksion

og drøftelse.

Tirsdage: 21. august, 18. september, 23. oktober,

20. november og 22. januar 2013.

Kontaktperson: Arne Kiel Nielsen, 7577 1043

Fælles Baby-Salmesang

Leg, sang, musik, bevægelse, forfriskning m.m.

for babyer 0-12 mdr. med forældre.

Torsdage kl. 10 -11.30

Nørre Snede Sognehus: 30/8 – 6/9 – 13/9 – 20/9

– 27/9 – 4/10 og 11/10

Konfirmandstuen, Præstegårdsvej 12 i Ejstrupholm:

25/10 – 1/11 – 8/11 – 15/11 – 22/11

– 29/11 og 6/12

Det er gratis at deltage – ingen tilmelding

Ledere: organist Rita Olesen, 21447292 og

sognemedhjælper Lene Yde, 20586190

Den åbne Familie

Tirsdag d. 4. juni: Tur til Ejstrup brunkulslejer

Søndag d. 17. juni kl. 14.00: Sognenes sommerfest

i Sognehuset og præstegårdshaven.

Kontaktperson: Arne Kiel Nielsen, 7577 1043

Lokalsider - Nørre Snede - Hampen

13

Sognenes Kalender

(Klip ud og hæng op)

Søndag d. 3. juni kl. 14.00: Koncert på Vester

Palsgaard Skovmuseum

Onsdag d. 13. juni kl. 19.30: Intimkoncert i

Hampen Kirke med BASIX. Koncerten er vundet

i KODAs lodtrækning i forbindelse med sidste

”Spil Dansk Dag” Gratis adgang.

Søndag d. 17. juni kl. 14.00: Børne-familiegudstjeneste

i Nørre Snede Sognehus. Stort

kaffebord i Sognehuset. Leg i præstegårdshaven

– hoppeborg – svævebane og anden hygge

for hele familien

Torsdag d. 12. juli kl. 21.00: Hærvejsvandrergudstjeneste

m. altergang i Nørre Snede Sognehus

v/ Kirsten Juul

Onsdag d. 15. august kl. 17.30: Sogneudflugt

til Frederiks Kirke, hvor lokale vil fortælle

om kirken og kartoffeltyskerne. Besøg på flygtningekirkegården

i Grove, hvor der fortælles

om stedet og de mange skæbner. Aftenkaffe på

Kølvrå Soldaterhjem – tilmelding til kirkekontoret

på 7577 1043 – pris for turen inkl. kaffe

100 kr.

Søndag d. 19. august kl. 8.45: Pilgrimsvandring

v/ pilgrimspræst Elisabeth Lidell. Mødested:

Kollemorten Hærvejscenter, Hærvejen

218, Give. Turen er på ca. 21 km.

Søndag d. 19. august kl. 19.00: Søgudstjeneste

v/ Hampen Sø. Fællesspisning (medbring

mad- og kaffekurv) kl. 18.00 – Benny Simmelsgaard

og Knud Ager spiller til fællessangen.

Søndag d. 26. august kl. 10.30: Præriegudstjeneste

på Præriepladsen v/ Arne Kiel

Torsdag d. 30. august kl. 10.00-11.30: Baby-

Salmesang opstart i Sognehuset i Nørre Snede

(se venstre spalte på denne side)

Tirsdag d. 4. september kl. 18.00: Fællesspisning

(med tilmelding) i Hampen Hallen med

efterfølgende orienteringsmøde om menighedsrådsvalget

samt opstillingsmøde til menighedsrådet.

(Hampen Sogn)

Tirsdag d. 11. september kl. 19.30: Orienteringsmøde

om menighedsrådsvalget samt opstillingsmøde

til menighedsrådet. (Nørre Snede

Sogn)

Lørdag d. 6. oktober: Gospeldag i Hampen kirke

og Menighedshus.

Søndag d. 28. oktober kl. 16.00: Koncert i

Hampen Kirke med Herning Kirkes Drengekor.

Billetter á 100 kr. kan købes i Jyske Bank i Nørre

Snede og Ejstrup fra 1. september.


Pilgrim for en dag

Lokalsider - Nørre Snede - Hampen

De seneste år har mange moderne mennesker

grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring handler

om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng.

Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme

og selvoptagethed og om en søgen efter

helt andre værdier, som stikker dybere end de rent

videnskabsbaserede. Længslen er drivkraften, som

kan føre os ud på nye veje.

Hvordan kan det være, at en gammel og næsten

glemt tradition fra Middelalderen pludselig genopstår

lyslevende i vor tid?

14

I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme,

højt tempo og overfyldte kalendere

fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil

med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed

og indre ro.

Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i

det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse,

bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ”ud i det indre”.

Den ydre, fysiske vandring hører sammen med

den indre, åndelige vandring. Føddernes monotone

gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv

til fods. På en pilgrimsvandring ”beder man med

fødderne”! Pilgrimmen ser det indre landskab bag

det ydre: En usynlig, ekstra dimension bag denne

verdens timelighed. Undervejs bliver fordommene

færre og tankerne klarere. Men først og fremmest

vil deltagerne kunne glæde sig over sommeren i

’Vorherres grønne katedral ’.

Undervejs lever gruppen ind i ”de syv pilgrimsnøgler”:

langsomhed, frihed, enkelhed, bekymringsløshed,

stilhed, fællesskab og åndelighed. På vandringerne

får man et Guds ord med på vejen. Det sker

bl.a. i form af gudstjenester og andagter undervejs.

Vej-leder er pilgrimspræst Elisabeth Lidell, som for

6. år i træk vandrer på Hærvejen.

Atter i år inviteres sognets beboere med på en

dags vandring: søndag den 19. august. Man behøver

ikke melde sig til på forhånd, men møder blot op

på Kollemorten Hærvejscenter, Hærvejen 218, 7323

Give kl. 8.45 medbringende madpakke og drikkelse

til frokost. Vi går ca. 21 km. og er fremme ud på

eftermiddagen ved herberget ’Nørhoved’, Nørhovedvej

16, 8766 Nr. Snede. Alle er velkomne.

Pilgrimspræst Elisabeth Lidell


Gudstjenester Juni - Juli - August 2012

Dato Nr. Snede Hampen Klovborg Thyrsting

3. juni – Trinitatis søndag

Matt. 28, 16-20

5. juni – Grundlovsdag

Friluftsgudstjeneste

10. juni – 1.s.e. trinitatis

Luk. 12,13-21

17. juni – 2.s.e. trinitatis

Luk. 14,25-35

24. juni – 3.s.e. trinitatis

Luk. 15,11-32

1. juli - 4.s.e. trinitatis

Matt. 5,43-48

8. juli - 5.s.e. trinitatis

Matt. 16,13-26

12. juli – Hærvejsvandrere

Pilgrimsgudstjeneste

15. juli - 6.s.e. trinitatis

Matt. 19,16-26

22. juli - 7.s.e. trinitatis

Matt. 10,24-31

29. juli - 8.s.e. trinitatis

Matt. 7,22-29

5. august - 9.s.e. trinitatis

Luk. 12, 32-48 eller Luk. 18, 1-8

12. august - 10.s.e. trinitatis

Matt. 11,16-24

16. august – aftengudstjeneste

19. august - 11.s.e. trinitatis

Luk. 7,36-50

26. august - 12.s.e. trinitatis

Matt. 20,20-28

2. september - 13.s.e. trinitatis

Matt. 12,31-42

---

---

9.00 KJ

14.00

Sommerfest

9.00

9.00 KJ altg.

9.00

Gunnar Wagner

21.00 altg. KJ

---

10.30

---

10.30

9.00 KJ

---

10.30

10.30

Præriegudstjeneste

9.00

15

10.30

Konfirmandindskrivning

---

---

---

10.30

---

---

---

10.30 KJ

---

10.30

---

---

---

19.00 Søgudstjeneste

18.00 Fællesspisning

---

10.30

10.30

15.00 i Dalen

Morten Kvist

---

10.30

9.00

10.30

10.30

Gunnar Wagner

---

9.00

---

9.00 altg. AK

---

10.30

19.00

Konfirmandindskrivning

---

10.30

9.00

---

---

10.30

---

10.30

---

---

---

---

9.00 altg. AK

---

9.00 AK, altg.

---

---

10.30

---

10.30

Forklaring: Der er altergang ved højmesser

kl. 10.30. Altergang på andre tidspunkter

er angivet med ”altg.” Hvis ikke

andet er nævnt, er det Arne Kiel Nielsen

(AK) (7577 1043), der prædiker i Nørre

Snede og Hampen og Kirsten Juul (KJ)

(7576 1233) i Klovborg og Thyrsting.

Vedr. Kirkebil samt sognepræsternes

fridage m.v.: Se bagsiden


FAKTA:

D. 13. november er der valg til landets

knap 2000 menighedsråd. Menighedsrådene

bliver valgt af folkekirkens medlemmer

i landets sogne.

Der skal i år vælges omkring 13.000 menighedsrådsmedlemmer

til de nye råd, der

skal skabe rammerne for landets folkekirker

i de næste fire år.

Nørre Snede-Hampen Sognes fælles menighedsråd

består af i alt 8 medlemmer, 3

fra Hampen og 5 fra Nr. Snede.

Tyrsting og Klovborg sogne har hidtil

haft hver 5 medlemmer. Efter valget vil der

være et fælles menighedsråd bestående af

8, 3 valgt i Tyrsting sogn og 5 valgt i Klovborg

sogn.

Hvad laver et menighedsråd?

Menighedsrådsvalg

2012

Efterhånden som de fleste andre folkevalgte

organisationer bliver større og fjernere er menighedsrådet

efterhånden et af de få lokale råd,

hvor nærhedsprincippet stadig holdes højt.

Menighedsrådet er valgt i det lokale sogn - af

og blandt sognets beboere - og har ansvaret for

sognets arbejde og kirkens bygninger. Helt tæt

på.

Der skal derfor lyde en stor opfordring til at

slutte op om det lokale valg i dit eget sogn.

Overvej selv at stille op eller foreslå en, du tænker

kunne have interesse.

Vigtige datoer for valget:

18. september: Senest denne dato skal der

være afholdt et orienteringsmøde i de enkelte

sogne om menighedsrådsvalget. På dette møde

er der normalt mulighed for også at oprette lister

til valget eller man kan de kommende uger

opstille en liste.

25. september: Tidligste tidspunkt for indlevering

af kandidatlister.

2. oktober kl. 19. Sidste frist for indlevering

af kandidatlister

13. november: Valgdato. I tilfælde af at der

kun er indleveret én gyldig liste, kan valget aflyses.

Det nye menighedsråd begynder sit arbejde

1. søndag i advent 2012 og valgperioden varer 4

år. Valgperioden for Nørre Snede-Hampen menighedsråd

er kun 2 år.

Menighedsrådet har en række faste opgaver, som skal løses året rundt, men der er også plads

til at lave nye tiltag.

Som medlem af menighedsrådet kan du bl.a. være med til at bestemme, hvordan kirkens penge

skal bruges. Skal der indkøbes nye salmebøger, hvordan skal kirken udsmykkes, skal der arrangeres

udflugter for sognets beboere, babysalmesang, midnatsgudstjenester, spaghetti-gudstjenester,

og hvem skal ansættes?

Derudover er det menighedsrådet, som skal bestyre kirkegården og værne om kirkens kulturværdier

i form af bygninger og inventar.

De faste opgaver omfatter fastlæggelse af gudstjenesterne (herunder bl.a. tidspunkt og dele af

liturgien), arbejde med kirkens liv og vækst, herunder bl.a. børne-/ungdoms-/ældre-arbejdet og

kirkebladet, budget og regnskab, ansættelse og ledelse af kirkens ansatte, dog ikke præsten.

Kirkebil til Klovborg Kirke: Til alle højmesser. Ring til Tørring-Uldum Taxi på 7580 5355 dagen før

kl. 17. Det er gratis at benytte ordningen.

Kirkebil til Nørre Snede-Hampen: Ring til kirkekontoret senest dagen før på 7577 1043. Det er

gratis at benytte ordningen.

Sognepræsterne: Kirsten Juul (7576 1233) og Arne Kiel Nielsen (7577 1043) afløser hinanden i ferier

og på fridage. Kirsten Juul har ugentlig fridag mandag og Arne Kiel Nielsen har ugentlig fridag fredag.

Kirsten Juul har ferie d. 16. juli. - 5. august, Arne Kiel Nielsen har ferie d. 4.-10. juni samt d. 25. juni

– 15. juli og friweekend d. 11.-12. august.

More magazines by this user
Similar magazines