Læs seneste nummer af 8270 bladet her! - 8270 - Skåde - Holme

8270.holme.net.dk

Læs seneste nummer af 8270 bladet her! - 8270 - Skåde - Holme

8270 BLADET

Juni I Juli I

August 2013

Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem:

Lokalcenter SkådeI Lokalcent er Holme Frederikskirken I Holme Kirke I Fællesrådet


Fællesrådet

Fællesrådet for Holme-Højbjerg-Skåde har

som et af sine formål, at fremme ønsker

og behov i lokalområdet til glæde for

beboerne samt for fritid og trivsel i området.

Endvidere at koordinere og bistå ved

gennemførelse af aktiviteter og medvirke

til at søge problemløsninger for området.

Fællesrådet forhandler med kommunale

myndigheder på vegne af medlemmer af

Fællesrådet.

Fællesrådet favner bredt, idet vore

medlemsforeninger bl.a. omfatter boligforeningsafdelinger,

lokalcentre, grundejerforeninger,

vejlaug, skoler, kirker, børneinstitutioner,

idrætsforeninger og enkelte

virksomheder m.v.

Medlemskredsen omfatter således en stor

del af de ca. 22.000 beboere i området. Vi

har 10.600 husstande/adresser i 8270 og

udsigt til flere med de byggerier, der pågår

eller er planlagte.

Til trods for de nævnte mange medlemmer

er der stadig grundejerforeninger og

institutioner, der ikke deltager i det fællesskab,

som Fællesrådet repræsenterer. Det

bør være en overvejelse værd hos disse, at

melde sig som medlem af Fællesrådet,

idet der er megen hjælp og støtte at hente

f.eks. i forbindelse med kontakten til de

kommunale forvaltninger. Et medlemskab

koster p.t. kr. 250,- årligt.

Uro på Rundhøj Torv

I det sidst udkomne 8270-Blad blev den

periodevise uro på torvet omtalt.

I januar måned blev der afholdt stormøde,

hvortil alle beboerne i Rundhøj-området

var inviterede. Det blev et vellykket møde,

der signalerede, at det ligger beboerne på

2

sinde, at finde en løsning på den utryghed

og angst, som flere af beboerne følte.

Resultatet af stormødet blev en række

gode forslag, der skal medvirke til at

bringe torvet tilbage til normal tilstand.

De mange forslag er blevet evalueret i et

udvalgsarbejde, hvorfra kan nævnes

nogle hovedtræk for ønskerne således:

A. Det trætte og nedslidte torv ønskes

renoveret og istandsat snarest muligt

gerne gennem udarbejdelse af et projekt

til fuldstændig omlægning af torvet.

B. En fastholdelse af det boligsociale

arbejde i en eller anden form i området.

C. En styrkelse af fritidsmulighederne for

børn og unge gennem nye tiltag.

Det er beklageligt, at et dejligt og beboervenligt

område skaber utryghed blandt

beboerne og gæsterne til torvets forretninger.

Det fortjener området ikke, hvorfor

der skal arbejdes for, at det tidligere

gode fællesskab genetableres.

Medborgerhus/nyt bibliotek

Det bliver stadig mere aktuelt, at finde en

løsning for etablering af et Medborgerhus

Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd:

Ole Jean Nielsen

Tlf. 86271514 – 20411514

www.8270hhs.dk

inkl. bibliotek for området. Vi må konstatere,

at der savnes fremdrift i denne sag.

Den oprindelige tidsplan er for længst

overskredet, og der er foreløbig ikke

præsenteret en lokalplan til et projekt. Det

er aldeles utilfredsstillende og hvis den

manglende fremdrift skyldes, at kommunen

alene har gjort sig afhængig af én

mulig investor, er det på tide, at man

orienterer sig i anden retning. Holme-

Højbjerg-Skåde området har fået tilsagn

på et Medborgerhus/nyt bibliotek og en

tidsplan for dette. Det er meldt ud overfor

områdets 22.000 beboere, så det må i

kommunen tages alvorligt.

Kræsten Iversens Vej 14-16

Der er planer om etablering af et rækkehusbyggeri

på Kræsten Iversens Vej.

Fællesrådet har meddelt Planlægning og

Byggeri, at vi ikke har nogen bemærkninger

til denne sag. Vi synes, at det byggeri,

der er planlagt, vil medvirke til at forskønne

vejen og dens omgivelser bl.a. Kridthøjvejs

beboere.

Lokalhistorisk Forening

Foreningen har netop afholdt sin årlige

generalforsamling og kunne glæde sig

over, at medlemstallet i det forløbne år er

øget med 20%. Stadig flere ønsker at

støtte arbejdet igennem et medlemskab.

Kontingentet er kr. 100,-

Det er vigtigt, at der i området holdes styr

på lokalhistorien - et arbejde som en

række frivillige medhjælpere er garanter

for gennem indsamling af arkivalier, fotos,

artikler, avisklip m.v. Det er en god idé at

besøge foreningens arkiv på Oddervej 80.

Der er bemanding på arkivet hver tirsdag

kl. 10-12. Alle er velkomne.

www.8270lokalhistorie.dk


Diakonhøjskolen

Kom til kirkeligt grundlovsmøde

på Diakonhøjskolen

Onsdag den 5. juni kl. 9.00

- hvor der vil være foredrag,

debat, musik,

teater og mulighed for

at købe frokost.

Dagens grundlovstaler

kl. 13.00 er domprovst

Poul Henning Bartholin.

Følg med på skolens

hjemmeside:

www.diakonhojskolen.dk og på skolens

facebookprofil for detailprogram, når tiden

nærmer sig. Vi glæder os til at byde jer

velkommen.

Vil du vide mere om teologi?

- TFL et kursus for dig,

der er interesseret i teologi

Så er den nye kursusfolder for kursusåret

2013/2014 på Teologi for Lægfolk (TFL)

udkommet og kan bestilles ved at kontakte

kursusleder Anita W. Petersen på tlf.

8627 4122 eller via e-mail:

ap@diakonhojskolen.dk. Det er teologiundervisning

så enhver kan være med,

men alligevel undervisning

med en

lærerstab med stor

faglig kompetence

og undervisningserfaring

fra bl.a.

Aarhus Universitet

og Diakonhøjskolen.

Kurset er for

alle interesserede, og der er ingen adgangskrav.

Man kan også selv hente/se brochuren

og tilmelde sig via TFL’s hjemmeside:

www.teologi-for-laegfolk.dk

Teologi for Lægfolks program for overbygningen

(primært for kursister, der har

gennemgået TFL’s 3-årige grundforløb) er

også udkommet og har i anledning af 200jubilæumsåret

for Søren Kierkegaard et

forløb om Søren Kierkegaard - Lidenskabernes

tænker v/rektor Eberhard Harbsmeier,

Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster

på programmet. Derudover er der bl.a.

et forløb om Martin Luther - en rebel i sin

samtid, og et forløb om salmekundskab

m.m. Du kan også finde programmet på:

www.teologi-for-laegfolk.dk

Velkommen til et nyt 1. semester

Mandag den 4. februar 2013 bød Professionsbacheloruddannelsen

(Pb) i Diakoni og

Socialpædagogik velkommen til 33 nye og

forventningsfulde studerende på 1. semester,

og de er nu godt i gang med studiet.

God fremgang for Diakonhøjskolens og

VIA UCs uddannelser

Mandag den 18. marts kl. 12.00 var der

deadline for kvote 2 ansøgere i den Koordinerede

Tilmelding (KOT) på optagelse.dk.

Ved kvote 2 ansøgninger bliver man som

ansøger bedømt mere bredt end i kvote 1,

hvor det alene er ens karaktergennemsnit

fra en HF- eller Studentereksamen, der

Diakonhøjskolen

Lyseng Allé 15 · 8270 Højbjerg

Tlf. 86 27 41 22

e-mail: ap@diakonhojskolen.dk

www.diakonhojskolen.dk

tæller. I kvote 2 systemet vurderes man på

erhvervserfaringer, motivation for studiet,

samtaler, udlandsophold, højskoleophold,

frivilligt arbejde og personlige egenskaber.

Både professionsbacheloruddannelsen i

Diakoni og Socialpædagogik og professionsbacheloruddannelsen

i Kristendom,

Kultur og Kommunikation, som begge har

hjemsted på Diakonhøjskolen, og som

udbydes i samarbejde med VIA University

College har oplevet flotte ansøgertal og

en fremgang i kvote 2, hvilket er meget

glædeligt.

På Pb. i Diakoni og Socialpædagogik var der

130 ansøgere, hvoraf 73 havde uddannelsen

som 1. prioritet. Sidste år var der 98

ansøgere, hvoraf 18 havde uddannelsen

som 1. prioritet.

Optagelsestallene i kvote 2 på Pb. i Kristendom,

Kultur og Kommunikation viser 31

ansøgere, heraf har 16 ansøgere uddannelsen

som 1. prioritet. Sidste år var der 18

ansøgere, hvoraf 11 var 1. prioriteter.

Der er ansøgningsfrist i kvote 1 den 5. juli

2013 kl. 12.00 på www.optagelse.dk

under videregående uddannelser.

3


Lokalcenter Skåde

Det sker

Juni · Juli · August

4

Skåde

skovtur

- for fuld musik

Tirsdag d. 11. juni kl. 10.00

Skovturen udgår fra Hestehavehusene,

Hestehavevej 6.

Der er tre forskellige ruter og

masser af god underholdning

både før, efter og undervejs!

Tilmelding kan ske til de frivillige

i netcaféen tirsdage og torsdage

kl. 10-12 på Lokalcenter

Skåde i brugerrådslokalet.

Deltagelse koster kr. 40,- inkl.

frokost. Kom og deltag - tag din

nabo med!

Skåde Skovtur er arrangeret

som et samarbejde mellem:

Har du spørgsmål så kontakt frivilligkoordinator

Anette Nielsen tlf. 5157 6908

Tirsdag den 4. juni kl. 13.30-14.30

Fernisering

Kirsten Klokmose udstiller malerier i juni

og juli.

Tirsdag den 11. juni

Skåde Skovtur - for fuld musik!

Se omtale her på siden.

Torsdag den 20. juni kl. 14.00

Gudstjeneste med efterfølgende kaffebord.

Tirsdag den 6. august kl. 13.30-14.30

Fernisering

Rikke Kiil Erlendsson udstiller malerier i

august og september.

Tirsdag den 13. august kl. 13.30-15.30

Hyggeligt socialt samvær

Kaffe og kage. Pris: 20 kr.

Tirsdag den 27. august kl. 13.30-15.30

Sange vi husker med Jørgen Skammeritz.

Sange af Normann Andersen, Ludvig

Brandstrup m.fl. Kort sagt alle de sange vi

holder af krydret med mange af Skammeritz’s

uforglemmelige historier.

Seniornetcaféen

Holder lukket for vejledning i juni og juli.

Men PC’erne er tilgængelige alle dage for

brugere, der kan betjene dem uden

vejledning. Vi står klar til at hjælpe dig

igen fra midt i august.

Linedans på Lokalcenter Skåde

- har været en stor succes. Vores hold starter

op igen efter sommeren mandag den

12. august kl. 15.00. Der er stadig enkelte

ledige pladser, hvis du er interesseret så

kontakt Lis Siggaard på tlf. 2127 2652.

Bushøjvænget 113, 8270 Højbjerg · Tlf.8713 5000

www.lokalcenterholmeskaade.dk

Blæksprutterne

- er en hjælpetjeneste, som formidler

frivillig hjælp til ældre borgere i Skåde-

Højbjerg området. Hjælpen kan være

som besøgsven eller som ledsager, og

du kan bruge få eller flere timer. Kontakt

os hvis du har lyst til at hjælpe.

Har du brug for hjælp fra Blæksprutterne,

så er du også velkommen til at tage

kontakt. Vi har ikke længere træffetid

på lokalcentret, men træffes telefonisk

ved henvendelse til Bodil Høj på tlf.

8627 40 73 eller mobil 3089 2235.

Blæksprutterne holder sommerferie

i juni og juli.


Lokalcenter Holme

Det sker

Juni · Juli · August

Torsdag den 1. august kl. 14.00

Inger Marie Madsen: Nu skal I bare høre.

En buket af H. C. Andersens bedste eventyr.

Torsdag den 15. august kl.14.00

Lars Bo Bendixen: Fra Jaques Cousteau til

det 21. århundrede. Undervands-lysbilledfordrag

fra bl.a Norge, Malta og Rødehavet.

Ja, selv Aarhusbugten byder på overraskelser.

Mandag den 19. august kl. 14.00

Holmespillemændene vil underholde os

med musik, som rummer livsglæde og

bringer en i godt humør.

Besøgs- og hjælpetjenesten

Vi holder sommerpause i juni og juli, men

kan fra august igen træffes på tlf. 2178

2465 eller i lokalcentrets hall på onsdage

kl. 10-12.

Besøgs og hjælpetjenesten har en ledig

plads som telefonvagt den første onsdag i

hver måned fra august 2013. Er det noget

for dig?

Som telefonvagt sidder du en gang om

måneden kl. 10-12 på Lokalcenter Holme

og tager imod telefoniske eller personlige

henvendelser fra borgere.

Henvendelserne kan være et ønske om en

besøgsven eller hjælp til små praktiske

gøremål. Du skal blot notere beskederne

og ellers være imødekommende og have

lyst til at snakke med forskellige mennesker.

Du vil blive budt velkommen i en

aktiv tjeneste og være med til at gøre en

forskel for andre! Er det noget for dig?

Henvendelse til Frivilligkoordinator Anette

Nielsen, tlf 5157 6908 eller på e-mail:

aniel@aarhus.dk

Eftermiddagshygge i Plejeboligerne

Madsbjerg - vil du være med?

Vil du være med til hyggeeftermiddage

ved Plejeboligerne Madsbjerg? Hver

anden onsdag kl. 14 hygger frivillige hjælpere

om beboerne i forbindelse med

eftermiddagskaffen. Vi kunne godt bruge

et par stykker mere som har lyst til at være

med til at hyggesnakke og måske synge

en sang. Hvis du har spørgsmål eller er

interesseret, så henvend dig til Anette

Nielsen, tlf. 5157 6908 eller på e-mail:

aniel@aarhus.dk

Kunstforeningen

Maj-juni

Kirsten Petersen udstiller malerier.

Torben Hanberg Sørensen udstiller bronzefigurer

i montrerne.

Juli-august

Fredag d. 5. juli kl. 14.00 Fernisering

Anne Klithav Jensen udstiller malerier.

I montrene udstiller Bûlow Glas, Studsgade,

fine glasting.

Seniornetcafé

På Lokalcenter Holme udvider vi fra

sensommeren 2013 vores IT-tilbud med en

seniornetcafé. Der vil her være adgang til

internettet for alle, der selv kan betjene en

pc og mulighed for vejledning og hjælp til

at komme i gang på udvalgte dage.

Hold øje med opslag med nærmere information

på centeret

Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg · Tlf.8713 5000

www.lokalcenterholmeskaade.dk

Spisevenner

I løbet af efteråret starter vi en ordning

med spisevenner i udvalgte plejeboliger i

Højbjerg. Som spiseven deltager man før,

under og efter måltidet sammen med en

gruppe beboere i plejebolig. Spisevennens

opgave er at bidrage til nærvær, hygge og

samtale ved bordet.

Det vil være ca. en gang om ugen. Du får

en god introduktion, et måltid mad

sammen med andre og muligheden for at

være med til at prøve et nyt initiativ af.

Er du interesseret? Kontakt frivilligkoordinatoren

for mere information:

tlf. 5157 6908 / e-mail aniel@aarhus.dk

Vågetjenesten

Vågetjenesten i Holme-Skåde har til formål

at støtte døende i den sidste tid, så ingen

behøver at dø alene.

Som frivillig i vågetjenesten

kan man gøre

en forskel ved at være

nærværende i den

sidste tid af et andet

menneskes liv.

Vi har fået mange varme tilbagemeldinger

fra pårørende og personale i plejeboliger,

når en af vores frivillige har våget. Vi er ikke

professionelle inden for sundhedsvæsenet,

men har livserfaring og lyst til at gøre en

forskel for andre i svære livssituationer.

Har du lyst til at være frivillig i vågetjenesten?

Du får mulighed for supervision,

undervisning og kurser. Desuden mødes

gruppen af frivillige med jævne mellemrum.

Kontakt: Frivilligkoordinator Anette

Nielsen, tlf. 5157 6908.

5


6

Lyseng Kirke

Sommersang

Holme Sogn og Skåde sogn fortsætter

samarbejdet omkring sommersangaftener

i Lyseng Kirke.

Kom og syng med på følgende datoer:

22. maj, 29. maj, 5. juni, 12. juni, 19.

juni, 26. juni, 3. juli, 10. juli, 17.juli, 24.

juli, 31. juli, 7. august, 14. august, 21.

august og 28. august.

Alle aftener kl. 20.00 - varighed ca. 30

minutter. Alle er meget velkomne, og det

er gratis at deltage.

Klokkestabel

Administrationsudvalget for Lyseng Kirke

har længe forsøgt at realisere ønsket om

en klokkestabel ved Lyseng Kirke. En klokkeringning

ved kirkelige handlinger hører

som bekendt en kirke til, og en opfyldelse

af dette ønske synes at komme stadig

nærmere.

Der er modtaget et foreløbigt tegningsmateriale

fra Thubalka i Vejle, som viser,

hvorledes en kommende klokkestabel kan

tage sig ud. I skrivende stund afventer vi

yderligere materiale, der i detaljer beskriver

projektet, både teknisk og økonomisk.

Herefter skal den endelige godkendelse

fra de kirkelige myndigheder forhandles

på plads. Det er tanken, at den nye klokkestabel

skal placeres på samme sted som

den tidligere - nu udtjente - klokkestabel.

Den gamle klokke, der daterer sig fra

1913, genbruges i en renoveret form,

desuden skal der installeres en automatisk

ringefunktion. I 100 året for kapellet/

Lyseng kirke - her i 2013 - kunne det være

spændende, at projektet blev realiseret.

Det håber vi på!

Toiletbygning bliver materielskur

Den gamle, ubrugelige toiletbygning på

kirkegården ændres til materielskur, så

Holme Sogns gartnere får et tiltrængt

opbevaringssted for kirkegårdens materialer.

Set udefra bevarer toiletbygningen

stort set sin oprindelige form.

De gamle døre på sydsiden blændes af, og

på bygningens nordside isættes en

dobbeltdør. Der bliver ligeledes installeret

strømforsyning. Arbejdet forventes afsluttet

senest umiddelbart efter sommerferien.


Holme Kirke

Det sker

Sommerudflugt

- til bl. a. Børglum Kloster

Notér allerede nu datoen 13. august -

da starter årets bustur ud i det blå.

Vi starter kl. 9.00 fra Holme Sognegård,

Hjulbjergvej 175, og sætter kursen mod

Vendsyssel.

Som det fremgår af overskriften er hovedmålet

Børglum Kloster, men vi gør først

ophold ved Vrå Kirke, 14 km syd for Hjørring.

Kirken er bygget af granitsten i sidste

halvdel af 1100-tallet og er især kendt for

sine kalkmalerier, bl. a. af en lutspillende gris

(!) og scener fra lidelseshistorien. Altså

absolut et besøg værd.

Herfra går turen videre til det nærliggende

Børglum Kloster, som stammer helt tilbage

fra 1100-tallet, men som i midten af 1700tallet

blev ombygget til et hvidkalket barokanlæg

med klosterkirke.

Når vi kommer frem, starter vi med at spise

frokost. Når den er vel overstået, er der afsat

halvanden time til rundvisning i de spændende

gamle bygninger, hvor vi sikkert får

opfrisket vor viden om bl. a. Knud den Hellige,

biskop Stygge Krumpen og familierne

Kiærskiold og de Thura.

Fra Børglum Kloster sætter vi kursen mod

Vesterhavet, nærmere bestemt området

omkring det gamle fiskerleje Lønstrup,

Rubjerg Knude og resterne af Mårup Kirke.

Flottere og barskere natur findes ikke i

Danmark! Her har vi fundet et sted, hvor vi

kan indtage kaffe og kage, inden bussen

sætter kursen hjemad.

Vi er hjemme i Holme igen kl. 18-18.30.

Pris pr. deltager for denne dejlige udflugt er

kr. 170,- som betales kontant ved afhentningen

af billetterne på kordegnekontoret i

sognegården i perioden 17. juni-2. august.

Udover bustransport omfatter beløbet

forplejning undervejs, herunder drikkevarer,

og rundvisning på Børglum Kloster.

Vi håber at se rigtig mange denne dag!

Holme-Højbjerg-Tranbjerg

Pensionistforening

Sæsonstart torsdag d. 8. august kl. 13.30.

Håber alle har haft en god sommer.

I dag er der tilmelding til sommerturen d.

12. september samt kontingentbetaling.

Vi slutter med banko. Kaffe kr. 30,-

Menighedsrådsmøder

Torsdag d. 27. juni kl. 19 i Sognegården.

Aftensang i Lyseng Kirke

Vi har i år forlænget sæsonen for aftensang

i Lyseng Kirke, som nu strækker sig over

maj, juni, juli og august. Hver anden onsdag

er det Holme sogn, som afholder aftensang,

og det drejer sig om følgende datoer:

Onsdag d. 12. juni kl. 20: Peter Sporleder

Onsdag d. 26. juni kl. 20: Thomas Fischer-

Larsen

Onsdag d. 10. juli kl. 20: Peter Sporleder

Onsdag d. 24. juli kl. 20: Thomas Fischer-

Larsen

Onsdag d. 7. aug. kl. 20: Kirsten Hald

Onsdag d. 21. aug. kl. 20: Peter Sporleder

Sct. Hans

Søndag den 23. juni. Menighedsrådet ved

Holme Kirke markerer igen i år Sct. Hans i

og ved sognegården med forskellige arrangementer

med følgende program og cirkatider.

Kl. 18.00: Salg af pølser fra grillen og øl

begynder.

Kl. 19.00: Snobrødsbagning. Pinde og dej

udleveres.

Kl. 20.00: Akrobat, Abdul Hantout, underholder,

og han inddrager både børn og

voksne til stor morskab for alle.

Kl. 21.00: Båltale ved borgmester Jakob

Bundsgaard. Herefter tændes bålet og vi

synger Midsommervisen. Der kan købes

kaffe, the og brød. Endvidere sodavand,

fadøl og grillpølser. Alt til favorable priser.

Alle er meget velkomne, og der er fri entré.

7


Holme Kirke

Det sker

Torsdagsklubben byder velkommen til en

ny sæson - den 27. i rækken - med hyggelige

og festlige eftermiddage, hvor vi har

bestræbt os på at have spændende og

interessante foredrag samt god musikalsk

underholdning og fællessang. Kaffebord

med dejlige, frisksmurte boller og lækre

lagkager serveres for kun kr. 30,-

Hyggemusikken leveres af pianist Inge Kristensen

og organist Janni Beltoft.

Kørsel: Der henvises til Midttrafiks linie 16,

som holder ved sognegården. Vi håber, at I

finder vej til sognegården, så vi fortsat kan

mødes i Torsdagsklubben.

Arrangementerne er tilrettelagt af Torsdagsklubudvalget

for Holme menighedsråd og

afholdes i Holme sognegård, Hjulbjergvej

175 fra kl. 14.00 til 16.45 for sognets ældre

og enlige, men alle er velkomne.

Udvalget:

Tove Colstrup, Rundhøj Allé 135,1. tv.

Tlf. 8614 5377

Karen Glavind, Holme Parkvej 69.

Tlf. 8614 7194

Kirsten Hald, Holme Byvej 24.

Tlf. 8627 2134

Ulla Holst, Synnedrupvej18A, Malling.

Tlf. 8693 3705

Agnes og Gunner Jensen,

Rundhøj Allé 51, 2. th. Tlf. 8611 9844

Aase og Arne Jensen, Holme Byvej 34.

Tlf. 8627 1222

Spørgsmål vedrørende Torsdagsklubben

og dens arrangementer besvares af ovenstående.

Torsdag 22. august

Foredrag: Humor og livseleksir

Skuespiller Henning Hansen fortæller om

alle de gode virkninger, som humor har.

8

Musik: Skoleleder ved Rundhøjskolen

Mogens Thoustrup leder os gennem nogle

af vores mange dejlige sange.

Pigeklubben

Onsdag d. 5. juni SOMMERUDFLUGT

Vi spiser på ”Madhimlens Madhus”, Fru

Møllers Mølleri, Bjeragervej 35, Odder.

Der er afgang fra sognegården kl. 17.30, og

efter en rundvisning i Fru Møllers Mølleri og

gårdbutik nyder vi en super lækker ”Landtapasbuffet”

med et glas vin og kaffe med

småkager. Råvarerne, som bruges til de fine

retter, er enten af egen avl eller fra egnen.

Pris kr. 250,- Der er bindende tilmelding til

Ilse eller Inge senest d. 28. maj.

På billedet ses pigeklubben i fuld vigør på

Pigeklubmødet onsdag d. 6. februar, hvor

Hanne Eland underviste i Line-Dance i den

nye sognegård! Holmes piger får en svingom

- måske sidder mændene derhjemme

og ser fodbold?

Konfirmation 2014

Indskrivning af konfirmander finder

sted efter sommerferien og undervisningen

begynder i august/ september.

Nærmere oplysninger vil tilgå klasserne

inden sommerferien.

Holme Skoles 7. C

- vil blive undervist og konfirmeret af

Thomas Fischer-Larsen.

Holme Skoles 7. A

- vil blive undervist og konfirmeret af

Peter Sporleder.

Holme Skoles 7. B

- vil blive undervist og konfirmeret af

Kirsten Hald.

Rundhøjskolens 7. C

- vil blive undervist og konfirmeret af

Peter Sporleder.

Konfirmandlejr

Afholdes som en del af undervisningen

for konfirmanderne i Holme 7. B

og 7. C. som får en anderledes “lejr”.

Tidspunkter mv. oplyses ved undervisningens

begyndelse.

Konfirmationsdatoer 2014

Holme 7. C lørdag d. 26. april.

Holme 7. A og 7. B søndag d. 27.

april.Rundhøjskolen søndag d. 4.

maj.


Tale til konfirmanderne

21. april 2013 - af Thomas Fisher-Larsen

Kære konfirmander!

Noget af det allersidste Jesus sagde til sine

disciple, inden han tog afsked med dem,

og til os, det var: ”Jeg vil være med jer alle

dage indtil verdens ende”.

Ved I hvad det betyder? Det betyder, at

Jesus simpelthen ikke kender ordet ”Lockout”.

Det er ikke en del af hans ordforråd.

Ham kan man ikke lukkes ude fra. Han

smækker ikke døren i og siger: Jeg vil ikke

have noget med jer at gøre. Tværtimod -

han siger: I kan altid komme til mig.

Da I blev døbt fik I at vide af Gud, at I var

hans børn, at han ville holde af jer. Og i

dag, da får I at vide, at I stadig væk er

nogle, som det er værd at holde af. Det

kan godt være, det kommer bag på nogen

her i dag, men det er I. Gud siger stadigvæk,

at han tror på jer. Han vil have med

jer at gøre, præcis som I er med alle jeres

fejl og mangler og gode sider og dårlige -

selvom I har store ører og skæve næser og

alt for urolige fødder - han vil have med jer

at gøre uden at se på, hvad I kan eller ikke

kan. Det er det, jeres dåb betyder. Derfor

er dåben den vigtigste ting, der er sket for

jer og nogen sinde vil ske for jer.

Selvom I senere bliver statsminister eller

rig eller berømt, selvom I om nogle år

vinder i X-Factor - ja, selvom I bliver biskop

her i Aarhus, og er så heldige at blive

interviewet i Aftenshowet, så vil dåben

alligevel være det vigtigste, der er sket i

jeres liv. Og det er den tillid og kærlighed

I siger ja tak til ved konfirmationen i dag.

Det kan godt være at de næste 5-10 år i

jeres liv ikke bliver lutter lagkage og lykkelige

stunder (dem vil der selvfølgelig også

være nogen af), men engang imellem vil I

sandsynligvis blive ulykkelige og kede af

det, men vi har faktisk Jesu ord for, at ligegyldigt

hvor meget ondt vi oplever i

verden, så må vi aldrig i vore hjerter tro, at

ondskaben er stærkere end Guds godhed

og kærlighed. Vi må aldrig blive så kolde

og forhærdede inden i os, at vi på forhånd

giver op over for ondskab, død og

ødelæggelse. Netop fordi - som jeg

nævnte før - Gud i dåben sagde: Jeg vil

være med jer indtil verdens ende.

Kære konfirmander - I skal stille store krav

her i livet, både til jer selv og til de mål, I

sætter jer, og det I vil. Og man skal ikke

bare give op hvis ikke lige det opfyldes. Og

man skal ikke slå sig til tåls, hvis bare man

finder noget som ligner. Man må godt

holde sig et mål for øje her i livet, følge

sine drømme, sine forventninger og håb,

ikke give op på halvvejen. Livet og tilværelsen

er større end den ultimative computer,

den sidste nye iPhone, eller den

blødeste lænestol med indbygget fladskærm

og surround-sound - eller hvad

fremtidens fristelser nu bliver.

Kære konfirmander - I har alle sammen,

hver eneste én af jer, ret til en plads her

jorden, kæmp for den, men gør det med

tro og med håb og ikke mindst med

kærlighed.

Tillykke med dagen alle sammen.

9


Holme Kirke

Her finder du

Kirkekontoret, Holme Sognegård

Kordegn: Birgitte Aarestrup

Hjulbjergvej 175, 8270 Højbjerg

Tlf. 8627 1993 - fax. 8627 3492

E-mail: bna@km.dk

Mandag-fredag kl. 9.00-12.00

Torsdag tillige kl. 16.00-18.00

Kirkegårdskontoret

Kirkegårdsleder Peter Nørager

Bushøjvej 282, 8270 Højbjerg

Tlf. 8627 6260

E-mail:

kirkegaardslederholme@gmail.com

Sognepræst Kirsten Hald (kbf.)

Holme Byvej 24, 8270 Højbjerg

Tlf. 8627 2134, E-mail: kiha@km.dk

Træffes bedst hverdage kl. 10.00-11.00

undtagen fredag.

Sognepræst Peter N. Sporleder

Hjulbjergvej 177, 8270 Højbjerg

Tlf. 29212183, E-mail: pns@km.dk

Træffes bedst hverdage kl. 10.00-11.00

undtagen mandag.

Sognepræst Thomas Fischer-Larsen

Nødagervej 20, 8560 Kolind

Tlf. 8627 0634, E-mail: tfl@km.dk

Kontor: Hjulbjergvej 175.

Træffes bedst hverdage kl. 11.00-12.00

undtagen mandag.

Kirketjenere

Dorte Høyer Tuemand

Tlf: 6162 1408

Majbritt de Lemos

Tlf: 6162 1409

10

Organist

Janni Beltoft

Træffes på tlf. 2294 5059

Menighedsrådsformand

Egon Brauer

Selskabsvejen 1, 8450 Hammel

Tlf. 8628 6099

E-mail: jpf@jpf.dk

FDF Århus 9. kreds

Møde hver mandag kl. 18.30-20.00

Alle aldersgrupper mødes i "Huset".

Elverdalsvej 91, tlf. 8627 3283.

Besøgs- og Hjælpetjenesten i Holme

Kontaktpersoner kan træffes personligt

i Lokalcenter Holmes Hall, Nygårdsvej 34

eller på tlf. 8627 8634

Onsdage kl. 10.00-12.00.

Praktiske oplysninger

Ved dåb, vielse og andre kirkelige handlinger

skal man henvende sig til kirkekontoret.

Man bedes i øvrigt træffe nærmere

aftale med kirkens præster om de kirkelige

handlinger.

Attester udskrives på kirkekontoret.

Holme Sogns hjemmeside

www.holme-sogn.dk

Holme Kirke

Bushøjvej 284, 8270 Højbjerg

Lyseng Kirke

Bushøjvej 188, 8270 Højbjerg

Deadline - Stof til næste kirkeblad

afleveres senest: Fredag d. 28. juni.


Gudstjenester

JUNI

Søndag d. 2. juni kl. 10.00

1. s. e. Trinitatis

Kirsten Hald

Søndag d. 9. juni kl. 10.00

2. s. e. Trinitatis

Thomas Fischer-Larsen

Søndag d. 16. juni kl. 10.00

3. s. e. Trinitatis

Peter Sporleder

Søndag d. 23. juni kl. 10.00

4. s. e. Trinitatis

Kirsten Hald

Søndag d. 30. juni kl. 10.00

5. s. e. Trinitatis

Thomas Fischer-Larsen

JULI

Søndag d. 7. juli kl. 10.00

6. s. e. Trinitatis

Peter Sporleder

Søndag d. 14. juli kl. 10.00

7. s. e. Trinitatis

Peter Sporleder

Søndag d. 21. juli kl. 10.00

8. s. e. Trinitatis

Kirsten Hald

Søndag d. 28. juli kl. 10.00

9. s. e. Trinitatis

Thomas Fischer-Larsen

AUGUST

Søndag d. 4. august kl. 10.00

10. s. e. Trinitatis

Kirsten Hald

Søndag d. 11. august kl. 10.00

11. s. e. Trinitatis

Kirsten Hald

Søndag d.18. august kl. 10.00

12. s. e. Trinitatis

Peter Sporleder

Søndag d. 25. august kl. 10.00

13.s. e. Trinitatis

Thomas Fischer-Larsen

Søndag d. 1. september kl. 10.00

14. s. e. Trinitatis

Peter Sporleder

PLEJEHJEM

Egely:

Tirsdag d. 4. juni kl. 14.30

Kirsten Hald

Tirsdag d. 6. august kl. 14.30

Kirsten Hald

Sct. Olaf:

Tirsdag d. 11. juni kl. 14.15

Thomas Fischer-Larsen

Tirsdag d. 13. august kl. 14.15

Peter Sporleder

Madsbjerg:

Tirsdag d. 18. juni kl. 14.15

Peter Sporleder

Tirsdag d. 20. august kl. 14.15

Thomas Fischer-Larsen

AFTENSANG I LYSENG KIRKE

HVER ONSDAG I MAJ, JUNI,

JULI OG AUGUST KL. 20.00

KIRKEBIL

For dårligt gående i Holme sogn.

Man bestiller selv direkte på kirkekontoret

senest fredag kl. 12.00.

Menighedsrådsmedlemmer

Anette Gade Kai Berg-Nielsen

11


Frederikskirken og Holme Kirke

12

Stiftsudvalget for Diakoni og Sjælesorg

i Aarhus Stift indbyder til

temadag for menighedsråd og

præster samt ansatte og frivillige i

sognets diakonale arbejde.

DE endnu LEVENDES TAB

- om de tab, som mennesker med

en livstruende sygdom erfarer

Torsdag d. 29. august

kl. 16-21

på Diakonhøjskolen

Lyseng Allé 15

8270 Højbjerg

Stiftsudvalget for Diakoni og Sjælesorg

sætter fokus på kirkens muligheder for

at engagere sig i det sognebaserede

arbejde med mennesker, der er ramt af

en livstruende sygdom eller demens.

Kom og få inspiration til, hvordan

sognemenigheden kan gøre en forskel.

I disse år er der stor fokus på sorg- og

livsmodsgrupper for mennesker, der har

mistet en nærtstående, men de der selv

er ved at miste livet bliver let overset.

Kirken har en oplagt opgave her, især

nu hvor patienter udskrives fra hospitalerne

langt hurtigere end tidligere.

Det er vores håb, at temadagen kan

inspirere nogle sogne til at arbejde

mere intensivt med den vigtige opgave

at tilbyde støtte, sjælesorg og praktisk

hjælp til de mennesker, der er blevet

ramt af en demenssygdom eller har

fået en livstruende diagnose.

En hjælpende hånd...?

Aflastningstjenesten er et

tilbud, der primært retter

sig til pårørende, som

passer en alvorligt syg eller

dement i eget hjem.

Ved at opnå en fast og tillidsfuld tilknytning

til hjemmet, giver aflasterens ugentlige

besøg den pårørende mulighed for at

forlade hjemmet i nogle timer og koncentrere

sig om egne behov - i forvisning om,

at den syge eller demente er i gode og

kærlige hænder.

Folkekirkesamvirket oplever imidlertid, at

behovet for aflastning kan have forskellig

karakter. Derfor gælder tilbuddet også

dér, hvor f.eks. en ægtefælle er kommet

på plejehjem - eller hvor behovet måske er

ledsagelse til tandlæge eller en anden

aftale ”ud af huset”, som måske ikke har

karakter af en fast ugentlig aftale.

Folkekirkesamvirkets sekretariat vil - i samarbejde

med Aflastningstjenestens daglige

styregruppe - tage stilling til de konkrete

henvendelser, der måtte komme. Aflastningstjenesten

er et supplement til den støtte,

som det offentlige hjælpesystem tilbyder.

Vi udfører ikke hjemmeplejens opgaver.

Tilbuddet er gratis.

Aflastningspersonerne - er frivillige medarbejdere,

som er motiverede og modne

mennesker med tilknytning til Folkekirkesamvirket.

Medarbejderne modtager regelmæssig

undervisning og vejledning. Enhver

medarbejder i Aflastningstjenesten har

tavshedspligt omkring alle personlige oplysninger,

man måtte blive bekendt med.

Medarbejderne har identifikationskort.

Ønsker man at blive frivillig medarbejder i

Aflastningstjenesten, vil man blive indkaldt

til samtale hos arbejdsgruppen.

www.folkekirkesamvirket.dk

Tlf. 24 815 817


FDF Århus 9. kreds - hvem er vi?

På Elverdalsvej 91 i det store grå hus

holder FDF Århus 9. kreds til.

Hver mandag fra kl. 18.30 mødes børn

og unge i huset og har det sjovt.

Puslinge, 5-6 år: hører historier, leger,

synger, bygger huler, laver cirkus, binder

kranse, sover somme tider på høloft og

meget, meget mere. De har møde i Huset

hver mandag kl. 18.30-19.30.

Tumlinge, 7-8 år: tager på løb, bruger

naturen som tumleplads, spiller teater,

indianere, sørøvere, Ronja Røverdatter,

bruger fantasien og meget, meget mere.

De har møde i Huset hver mandag

kl.18.30-20.00.

Pilte, 9-10 år: lærer at bruge dolk, økse

og tænde bål, arbejder i deres opfinderværksted,

klæder sig ud, spiller sketch,

tager på løb og meget, meget mere. De

har møde i Huset hver mandag kl.18.30-

20.00.

Væbnere, 11-13 år: sover i telt, laver

mad over bål, bygger lejrpladser, rapeller

ned ad mure og høje træer, er vilde med

udfordringer og fællesskab. De har møde

i Huset hver mandag kl.18.30-20.00.

Seniorvæbnere, 14 år: udfordrer det

gængse, spiser f.eks. pølser ved midnatstid

ved havet eller går til Himmelbjerget

for at sejle i kano på Gudenåen. De har

møde i Huset hver mandag kl.18.30-

20.00.

Seniorer, 15-18 år: tager på fjeldtur i

Norge, gode weekendture, seniorkurser i

FDF med seniorer fra hele landet, er hjælpeledere

i kredsen. De har møde i Huset

den første mandag i måneden kl.18.30-

20.00.

FDF er en frivillig og selvstændig del af

folkekirkens arbejde med børn og unge,

og FDF Århus 9. kreds har tilknytning til

Holme og Skåde. Som det kan ses af ovenstående,

er aktiviteterne i FDF mangfoldige,

men fælles for dem er, at de giver

udfordringer til store og små og skaber et

godt fællesskab mellem børn, unge og

voksne!

TAG MED PÅ SOMMERLEJR

Mandag d. 1/7 til lørdag d. 6/7

Sommeren nærmer sig, og det betyder

sommerlejr! En hel uge i den vestjyske

natur - mellem hav og fjord.

I år går turen nemlig til Hvide Sande, hvor

to af kredsens ledere kommer fra. Her skal

vi boltre os i det våde element: bygge

tømmerflåde, bygge sandslotte, bade i

fjorden eller havet, indånde den vestjyske

luft, se byens mange turistattraktioner,

møde trolden der bor på Troldebjerg og

MEGET, MEGET MERE!!!

Glæd dig - og sæt allerede nu kryds i

kalenderen!

13


Frederikskirken

Det sker

Ny redaktør i Skåde Sogn

Menighedsrådet har

valgt ny redaktør for

Skåde Sogns sider i

8270-Bladet. Det er

menighedsrådsmedlem

Lars Svendsen.

Fremover bedes alt

Skåde-stof, som ønskes

optaget i bladet, fremsendt

til:

Lars Svendsen, Jelshøjvænget 2A,

8270 Højbjerg, tlf. 4026 8508.

lars.svendsen@oncable.dk

Sommeraftensang

Hver onsdag aften kl. 20 i maj, juni, juli

og august måned.

Fra maj og sommeren over er der i Lyseng

Kirke sommeraftensang hver onsdag

aften kl. 20. Sommeraftensangen er

arrangeret af Skåde og Holme sogne i

fællesskab, og præsterne og organisterne

fra de to sogne skiftes til at stå for aftensangen.

Det er 3. sæson, der arrangeres sommeraftensang

i Lyseng Kirke, og da det har

vist sig at være en god tradition, som

mange sætter pris på, har vi år valgt at

14

udvide, sådan at der ikke kun er aftensang

i forsommeren, men hele sommeren, dvs.

fra maj til og med august.

Aftensangen varer cirka en halv time, og

kan snildt nås efter aftensmaden og inden

TV-avisen, eller når man alligevel er ude at

gå sin aftentur!

Til aftensang synges der et par salmer eller

sange, bedes fadervor, og endelig vil der

nogle af aftenerne også være et musikalsk

indslag. Aftensangen er en hyggelig og

god måde at afslutte dagen på - en stille

stund til eftertanke!

Menighedsrådsmøder

- er offentlige og afholdes i sognegården,

Højmarkvej 47; torsdag d. 20. juni kl. 18.30.

Salmestudiekreds

v/Niels Jørgen Nedergaard

Salmestudiekredsen forsætter og enhver

er velkommen til at slutte sig til.

Kredsen mødes i sognegården tirsdage

fra kl.14.30-16.30. De konkrete mødedage

eller andre spørgsmål besvares ved

henvendelse hos Niels Jørgen Nedergaard,

tlf. 8627 2783 /njnedergaard@yahoo.dk.

AFLYSNING!

Kirkegårdens dag søndag den 9. juni aflyses

på grund af udskiftning i kirkegårdens

gartnerstab med vakante stillinger ved

redaktionens deadline.

Arrangementet rykkes til et senere tidspunkt.

Besked herom senere i 8270 Bladet

og på www.frederikskirken.dk

Konfirmation 2014

Indskrivning til konfirmationsforberedelse

foregår i uge 23 i forbindelse

med en gudstjeneste i kirken for

kommende konfirmander og deres

forældre.

Tirsdag den 4. juni kl. 17-18 for

elever fra Skåde Skoles 6. A, B og C.

Torsdag den 6. juni kl. 17-18 for

elever fra Kragelundskolens 6. A, B, C

og D samt elever fra Dalgården.

I forbindelse med gudstjenesten

orienteres om konfirmationsforberedelsen

og indskrivningen finder sted.

Indskrivningsbrev med program samt

blanketter udleveres via skolerne og

kan findes på www.frederikskirken.dk

Husk at medbringe udfyldt indskrivningsblanket

og - hvis konfirmanden

er født i udlandet - dåbs- eller navneattest.

Yderligere oplysninger, se

hjemmesiden eller kontakt en af

præsterne.

Datoer for konfirmationer 2014

Lørdag d. 10. maj kl. 9.30 og kl.

11.00 Kragelundskolen 7. C og D.

Søndag d. 11. maj kl. 9.30 og 11.00

Kragelundskolen 7. A. og B. + elever

fra Dalgården.

Fredag d. 16. maj kl. 9.30 og 11.00

Skåde Skole 7. A og B.

Lørdag d. 17. maj kl. 10.00

Skåde Skole 7. C.


SOMMERFEST

Den 14. juni kl. 18.00

Gudstjeneste i Frederikskirken og spisning

med sang og underholdning i sognegården.

Traditionen tro vil vi med gudstjeneste,

hyggeligt samvær og god mad ønske

hinanden en lang, lys og varm sommer

samt takke for den sæson, som hermed

afrundes.

Vi kigger også fremad og udveksler gode

idéer til næste sæson i kirke og sognegård.

Maden koster kr. 50,-

Tilmelding til kirkekontoret 86 271773

den 7. juni af hensyn til traktementet.

Torsdagsklubben

- henvender sig til alle, som har tid og lyst

til et hyggeligt og uformelt samvær

omkring små og store emner. Klubben

deltager i sognets sommerfest d. 14. juni

kl. 18.00, og holder derefter sommerferie

frem til september.

Programmet for efteråret er ikke helt på

plads, men datoerne er:

Torsdag d. 5. september, d. 3. oktober, d.

7. november samt adventsmøde med

gudstjeneste og frokost torsdag d. 28.

november kl. 11.00 med start i kirken.

Vi hører gerne (bare fra gang til gang) fra

frivillige bagermestre samt hjælpere til

kaffebrygning og borddækning!

Kontaktperson: Ole Jean Nielsen

Tlf.: 8627 1514

Frederikskirkens litteraturcafé

- mødes den 1. tirsdag i

måneden kl. 19-21 i sognegården,

Højmarkvej 47. Her

deler vi læseoplevelser med

hinanden og lader os inspirere,

forundre og oplyse.

Litteraturcaféen bestyres af

Henning Sørensen

Tlf. 8627 5855

helis@webspeed.dk.

Den 4. juni kl. 18.00 (Bemærk det tidlige

tidspunkt): sæsonafslutning med spisning

med litteraturoplevelser.

På den anden side af sommeren mødes vi

tirsdag den 3. september hvor vi læser

Merethe Lindström “Dage i stilhedens

historie” 2012.

Efterårets program ses på:

www.frederikskirken.dk

”Jeg siger bare, at man skal være glad

for vejret, så længe man trækker det”.

Robert Storm Petersen

- Storm P.

(1882-1949).

Tegner og forfatter.

HUSKESEDDEL

Aktiviteter i juni, juli og august

Alle onsdage maj-august kl. 20.00

Sommeraftensang i Lyseng Kirke. En

stund med sange/salmer, ord og bøn.

Lørdag den 1. juni 11.00

Ny familiegudstjeneste, også med dåb.

For førskolebørn og alle børn/barnlige

sjæle.

Tirsdag den 4. juni kl. 17.00

Konfirmationsindskrivning.

For elever fra Skåde Skole.

Torsdag den 6. juni kl. 17.00

Konfirmationsindskrivning.

For elever fra Dalgården og Kragelundskolen.

Fredag den 14. juni kl. 18

Hele sognets sommerfest med gudstjeneste

i kirken og derefter spisning og

underholdning og sang i sognegården.

Alle aktiviteter omtales i 8270-bladet i

samme periode og nogle annonceres

løbende i lokalavisen. Se også omtale

på Frederikskirkens hjemmeside:

www.frederikskirken.dk

Frederikskirken: Hørhavevej 3

Frederiksgården: Højmarkvej 47

15


Frederikskirken

16

1. juni · 7. september

London calling

Af Anders Brunsholt Frederiksen, organist

Til sommer afslutter jeg mine orgelstudier

ved Det Jyske Musikkonservatorium med

kandidateksamen og sætter dermed

punktum for et langt studieforløb, som

strækker sig helt fra 1996, hvor jeg startede

som ganske ung med at studere klassisk

guitar på konservatoriet i Esbjerg.

Sådan helt opgive det med at lære nyt kan

jeg dog ikke, da jeg har fået muligheden

for at komme på et 1-årigt studieophold i

England som organist ved den danske

kirke i London. Det er en stilling, som

normalt besættes for et år ad gangen af

en dimittend fra et af landets musikkonservatorier.

Kirken ligger lige midt i

London, ved Regents Park, og som en del

af lønnen får man stillet en bolig til rådighed

tæt ved kirken - så det er alle tiders

mulighed for at opleve og lære af den

fornemme engelske tradition for kirkemusik.

Som en ekstra bonus har min kæreste

Cecilie, som for tiden studerer cello ved

Musikhögskolan i Malmø, fået mulighed

for at tage med, så vi glæder os meget til

at opleve London sammen!

Jeg har derfor søgt om orlov - og menighedsrådet

har været så venlige at bevilge

den - fra 1. august 2013 til 31. juli 2014,

hvor jeg har lovet at vende tilbage fyldt af

inspiration efter at have oplevet suset i St.

Paul’s, Westminster Abbey og de mange

andre flotte kirker i London.

Menighedsrådet er i gang med opgaven

med at besætte organiststillingen med en

vikar, mens Anders er i London.

Babysalmesang

Ny sæson med Babysalmesang begynder

torsdag d. 15. august kl. 11-12. I alt 8

gange. (Næste hold begynder torsdag d.

10. oktober). Max. 12 deltagere pr. hold.

Læs evt. mere på kirkens hjemmeside

www.frederikskirken.dk

Tilmelding til sognepræst Malene V. Bitsch

tlf. 23 800 803 (ring eller sms) eller

mvb@km.dk

Vel mødt!


Dannelse… en nødvendighed

eller en pligt?

Af Raymond Lyhne

Hvilken vidunderlig tilstand. Hvilken udfordring

for dig, dine børn og evt. børnebørn.

Hvilken afmagt der føles, når den glimrer

ved sit fravær. Hvilke spændende opdagelser

der kan gøres, når det er sket. Hvilket

mangfoldigt begreb der lader enhver tolke

efter sin egen DANNELSE.

Dannelsesbegrebet er vidtrækkende fra nye

former for dannelse af liv til det forhold, at

naturen danner nye geografiske lokationer

refererende til vulkansk aktivitet, jordskælv,

sandflugt etc. Ligeledes dannelse af nye

samfundsformer, nye samlivsformer, nye

religioner eller nye trosretninger, en verden i

evig forandring. En befolkning i uddannelse.

En verden i tildannelse sig nye former,

nye normer.

Grundlæggende er det min hensigt at

beskæftige mig med den almene dannelse.

Ikke fordi jeg vil erklære mig selv som et

dannet menneske, det må andre bedømme,

men i bestræbelserne på at opføre mig

som et sådant, er det min hensigt at gå efter

at efterstræbe - dannelse - i dette ords mest

positive betydning til glæde og gavn for min

familie, mit netværk herunder kunderelationer

og for mig selv.

Den tid vi lever i, er ikke en tid hvor Den

Klassiske Dannelse har de bedste vækstbetingelser.

Det kan tiljubles eller begrædes alt

efter temperament. Jeg begræder det

oftest. Selve begrebet klassisk dannelse har

siden ungdomsoprøret haft en lettere odiøs

klang. Ofte i forbindelse med lidt småborgerligt

snobberi eller ikke brugbar viden. I

takt med sædernes forfald, skolebørns tiltagende

afmagt overfor skolevæsenet (og

skolernes afmagt overfor deres elever) samt

forældrenes forventning om et fællesskab,

der ofte ikke lever op til...

1. At skole...børnene, gives almen indlæring.

2. At fastholde børns kompetencer forstandsmæssigt.

3. At vise hensyn overfor andre, næstekærlighed.

Forældrene står udelukkende for dannelsens

sublime indlæring, kald det gerne

forældreansvar, eller sådan var tanken vel...

ikk’? Dannelse skal naturligvis i allerhøjeste

grad sammenfattes med UDDANNELSE,

måske endog folkeoplysning. Hvor var vi

uden N.F.S. Grundtvig?

Mangel på dannelse, mangel på villighed til

dannelse er rigtigt godt på vej mod egoisme.

Jeg´ets Pyrrhuss-sejr hvor empatien og

omsorgen er ofrene. At egoisme ikke findes

blandt de 7 dødssynder har jeg bud på, ikke

én... men masser af årsager til.

Forslagskasse - hvorfor og hvor?

Af Ellen Goting

Hvorfor - fordi det nye menighedsråd har

et ønske om at kommunikere med menigheden.

Måske går du med forslag til aktiviteter,

som du ikke er kommet af med.

Måske har du gode idéer til menighedens

trivsel, som du ikke har formuleret. Måske er

der spørgsmål, du ønsker at få svar på, men

ikke har fundet mulighed for at ”poste”.

Nu har du mulighed for at komme af med

dine forslag, idéer, spørgsmål, blot ved at

formulere og ”poste” i Forslagskassen.

Hvor - Forslagskassen er hængt op i Sognegården

på 1. sal ved opslagstavlen. Kassen

tømmes af formand og næstformand, der

sørger for at formidle forslagene til rette

vedkommende til overvejelse og videre

behandling. Skriv fra hjertet - til glæde for

kirkelivets trivsel i Skåde Sogn!

Folkekirkesamvirket

Aflastning - af pårørende,

der passer

demente eller alvorligt

syge i eget hjem.

Sorg- og livsmodsgrupper - for

efterladte, der har mistet en nær

pårørende.

Børnesorggrupper - for børn, der

har mistet forældre eller nær pårørende.

Besøgstjenester og telefonkæde

- for ældre alene-boende.

Tilbuddene er gratis og åbne for

alle - på tværs af sogne! Henvendelse

til sognepræst/kirkekontor

eller til www.folkekirkesamvirket.dk

Tlf. 24 815 817

- en forening af sogne, der varetager

sociale og sjælesørgeriske

opgaver ved frivilliges indsats.

17


Frederikskirken

Gudstjenester

JUNI

Lørdag den 1.

Kl. 11.00: Knud-Erik Jensen

Familiegudstjeneste

Søndag den 2. (1. s.e.trin.)

Kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

Tirsdag den 4.

Kl. 17.00: Konfirmandindskrivning

Skåde Skole

Torsdag den 6.

Kl.17.00: Konfirmandindskrivning

Kragelundskolen, 6.a, b, c og d og

elever fra Dalgården

Søndag den 9. (2. s.e.trin.)

Kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Fredag den 14.

Kl. 18.00: Knud-Erik Jensen

Sommerfest med spisning

Søndag den 16. (3. s. e. trin.)

Kl. 10.00: Malene Vangsøe Bitsch

Søndag den 23. (4. s. e. trin.)

Kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Søndag den 30. (5. s. e. trin.)

Kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

18

JULI

Søndag den 7. (6. s. e. trin.)

Kl. 10.00: Malene Vangsøe Bitsch

Søndag den 14. (7. s. e. trin.)

kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Søndag den 21. (8. s. e. trin.)

kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Søndag den 28. (9 s. e. trin.)

kl. 10.00: Knud-Erik Jensen

AUGUST

Søndag den 4. (10. s. e. trin.)

Kl. 10.00: Knud-Erik Jensen

Søndag den 11. (11. s. e. trin.)

kl. 10.00: Lene Juhl Kofod

Søndag den 18. (12. s. e. trin.)

kl. 10.00: Lisbeth Lindegaard

Søndag den 25. (13. s. e. trin.)

kl. 10.00: Malene Vangsøe Bitsch

Kirkekaffe

Gudstjenester på Hestehavehusene

og Skåde Lokalcenter

Hestehavehusene

Onsdag den 19. juni

Kl. 14.00: Lene Juhl Kofod

Onsdag den 14. august

Kl. 14.00: Lisbeth Lindegaard

Skåde Lokalcenter

Torsdag den 20. juni

Kl. 14.00: Lene Juhl Kofod

Torsdag den 15. august

kl. 14.00: Lisbeth Lindegaard

Kirkebil

Bestilles direkte ved TAXA på tlf.

89484848, enten i forvejen eller søndag

morgen. I kirkedøren henvender man sig til

betjeningen og får udleveret taxabon. Efter

gudstjenesten bestiller betjeningen taxa til

hjemtransport. Taxabon udleveres på ny. Foto: Michael Trebbien


Her finder du

Kirkekontoret

Frederiksgården, Højmarkvej 47,

tlf. 8627 1773.

e-mail: kordegn@frederikskirken.dk

Mandag til fredag kl. 10-13.30,

torsdag dog kl. 10-15.

Her anmeldes fødsel, dåb, vielse

og begravelse. Attester udskrives.

Kirkegårdskontoret

Tlf. tid dagligt kl. 9-12, tlf. 8627 7868,

e-mail: kirkegaard@frederikskirken.dk

Kirkegårdsleder Eva Nødskov,

tlf. 4012 3010, e-mail: evno@km.dk

Træffes tirsdag kl. 9-12.30 samt på

kirkegården efter aftale.

Provst, Sognepræst

Knud-Erik Jensen

Ny Moesgårdvej 23,

tlf. 8627 0325, e-mail: keb@km.dk

Træffes ikke fredag.

Sognepræst

Lene Juhl Kofod

Dalsvinget 14,

tlf. 8627 0678, e-mail: ljk@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst

Lisbeth Lindegaard

Hestehavevej 5,

tlf. 8627 8200, e-mail: lmli@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst

Malene Vangsøe Bitsch

Hjulbjergvej 177,

tlf. 2380 0803, e-mail: mvb@km.dk

Træffes ikke mandag.

Tilknyttet Frederikskirken

Leder af Kirkens Korshær, Aarhus, pastor

Morten Aagaard.

Forstander, pastor Jens Maibom Pedersen.

Henvendelse gennem kirkekontoret.

Kordegn

Mette Holmelund

tlf.: 8627 1773, e-mail: meho@km.dk

Kirketjenere

Poul Porup og Anna-Sofie Landert

tlf.: 2043 7157.

e-mail: kirketjener@frederikskirken.dk

Organist

Anders Brunsholt Frederiksen

tlf. 2241 7814

e-mail: organist@frederikskirken.dk

Menighedsrådsformand

Ole Jean Nielsen,

tlf.: 8627 1514

e-mail: olejean@kabelmail.dk

Kirkeværge

Niels-Jørgen Ingemann Sørensen

tlf.: 4062 2488

e-mail: nis.nis@live.dk

Skåde Sogns hjemmeside

www.frederikskirken.dk

Lyseng Kirke

Bushøjvej 188, 8270 Højbjerg.

Torsdagsklub - i Frederiksgården:

Første torsdag i måneden kl. 14-16.

Kontaktperson: Ole Jean Nielsen

Tlf. 86271514.

Litteratur-café - i Frederiksgården:

Kontaktperson: Henning Sørensen,

tlf. 8627 5855 / helis@webspeed.dk

Besøgstjenesten

Kontaktperson:

sognepræst Lene Juhl Kofod.

Sorggrupper for børn/unge

Sorg- og livsmodsgrupper

Aflastningstjeneste

Folkekirkesamvirket i Århus

Tlf. 2481 5817.

FDF Århus 9. kreds

Møde hver mandag kl. 18.30-20.00.

Alle aldersgrupper mødes i ”Huset”,

Elverdalsvej 91, tlf. 8627 3283.

Deadline

Skåde Sogns sider er denne gang redigeret

af Lene Kofod. Stof til næste blad til Lars

Svendsen senest d. 16. juli 2013.

lars.svendsen@oncable.dk

Vi forbeholder os ret til at redigere i stof,

som tilsendes uopfordret.

19


Holme

Kirke

Sommerudflugt til

Børglum Kloster

d. 13. august.

Læs side 7

red. Thomas

Fischer-Larsen

Lokalcenter

Holme

Besøgs- og Hjælpetjenesten

søger

telefonvagt.

Læs side 5

red. Anette

Nielsen

Frederikskirken

Sommerfest med

gudstjeneste og spisning

d. 14. juni. kl. 18.00.

Læs side 15

red. Lene

Juhl Kofod

Lokalcenter

Skåde

Husk:

Skåde Skovtur

den 11. juni.

Læs side 4

red. Anette

Nielsen

Tema for bladets forsider i 2013 er aktivitet i lokalområdet.

Motivet til dette nummer er hentet fra Guldlok Dukketeaters forestilling på Den Blå Hest.

Foto: Andreas Krautwald

8270 BLADET redigeres og udgives af ovennævnte.

Udkommer 4 gange årligt i ca. 11.000 eksemplarer og uddeles til alle husstande i postdistrikt 8270

i løbet af en 10-dages periode fra udgivelsesdato 17.05.13, 23.08.13 og 22.11.13

Layout og produkton: dimenzions.dk

Modtager du ikke 8270 BLADET skal reklamation ske til: Lyseng Volley, tlf. 6086 6200 eller 8270bladet@gmail.com

Holme-

Højbjerg-

Skåde Fællesråd

Fællesrådets formål

og aktiviteter.

Læs side 2

red. Kirsten

Iversen

More magazines by this user
Similar magazines