BERETNING 2012 BERETNING 2012 - Danske Advokater

danskeadvokater.dk

BERETNING 2012 BERETNING 2012 - Danske Advokater

Bestyrelsens forord

Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere medlemmer

og samarbejdspartnere for Danske Advokaters anden

skriftlige beretning. Den gennemgår en række af de aktiviteter,

foreningen har sat i værk siden den seneste generalforsamling

i juni 2010 – men peger også fremad.

Hvor der i foreningens to første leveår var fokus på at

opbygge organisationen internt, har de sidste to år været

koncentreret om at styrke Danske Advokater som branchens

talerør over for beslutningstagere og offentligheden

generelt. Vores netværk styrkes løbende – og dermed

vores indflydelse. Vi er nu kendt af alle relevante aktører

og samarbejdspartnere, og vi er i stigende omfang synlige

i offentligheden som sådan. Vi fungerer i dag på linje

med andre brancheforeninger.

I forhold til vore medlemmer er det en glæde at opleve,

at medlemstallet bliver ved med at stige, til trods for at

nyhedens interesse har lagt sig. Det er blevet hverdag

– forstået på den måde, at enhver medlemsvirksomhed

nu løbende evaluerer, om det giver værdi at være

medlem. Det er vi som bestyrelse og som forening fuldt

bevidste om. Det er faktisk et af vore væsentligste fokusområder,

at enhver medlemsvirksomhed til enhver

tid skal kunne se formålet med at være medlem. Vi kan

derfor også love, at den målrettede orientering mod

medlemmernes behov kun vil blive endnu større frem til

den næste kongres om to år.

Som bestyrelse værdsætter vi det tætte samarbejde med

repræsentantskabet og de flere hundrede aktive medlemmer

af arbejdsgrupper og fagudvalg under Danske

Advokater. Vi er både taknemmelige for – og lidt stolte af

– at så mange kolleger i en travl hverdag bruger energi på

at hjælpe med at forbedre vilkårene for at drive advokatvirksomhed

og på at styrke retssikkerheden i samfundet.

Foreningens økonomi er fornuftig, men det er også nødvendigt.

En organisation som vores er nødt til at have

visse reserver at tære på, hvis noget uforudset skulle

dukke op - og råd til at etablere sit eget samlingspunkt i

form af vores nye møde- og kursuscenter, Valencia, uden

at det fører til kontingentstigninger.

På kongressen foreslår vi endog, at der fremover ikke skal

betales kontingent for fuldmægtige. Vi synes ikke, at det

skal resultere i en ekstra økonomisk byrde at uddanne

fremtidens advokater. Det giver både i et brancheperspektiv

og i et samfundsperspektiv mening at friholde

vore medlemsvirksomheder for den udgift. Det er vores

opgave som brancheforening at være med til at sikre, at

der til stadighed uddannes dygtige advokater på basis af

den viden, indsigt og erfaring, de opnår i deres periode

som fuldmægtige hos os. Det er ikke gjort med en universitetsgrad.

Bestyrelsen

5

More magazines by this user
Similar magazines