KIRKENYT - Hjemmeside

aastedkirke.dk

KIRKENYT - Hjemmeside

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

2012

KIRKENYT

AASTed-KVISSEL-skærum


2

Kirkebladet for Aasted,

Kvissel og Skærum sogne:

Udgives af menighedsrådene

4 gange om året.

Redaktionsudvalg:

Sognepræst

Erik Colding Thaysen

Bo Storm

Vera Holm

Lay-out: Jørgen Nabe

Tryk:

J. Tengstedt

Offset-digitaltryk

SOGNENES HJEMMESIDE

aastedkirke.dk

MENIGHEDSRÅDENE

Aasted – Kvissel Menighedsråd

Formand

Torben Christensen

Kvisselvej 10, Kvissel

Tlf.98484253

E-mail:

torben.christensen@kvissel.dk

Skærum Menighedsråd

Formand

Bo Storm

Katsigvej 13, Skærum

Mobil: 29486001

E-mail: bost@frederikshavn.dk

KIRKENYT

Næste nummer udkommer

i uge 45.

Deadline 20. oktober 2012

FORSIDEFOTO

Fillod stenen fra Tversted. ( se s. 5)

Foto: Erik Colding Thaysen

SOGNEPRÆST

Erik Colding Thaysen

Aasted præstegård

Lendumvej 65, Aasted

9900 Frederikshavn

Tlf. 98484118

E-mail: ect@km.dk

Man er velkommen til at henvende

sig i præstegården alle hverdage .

Mandag fridag.

FØDSEL:

Anmeldes inden 14 dage til

sognepræsten

Fødselsanmeldelse samt forældrenes

dåbsattest og vielsesattest skal medbringes.

DÅB:

Aftales i god tid med sognepræsten.

Barnets navn og navne på mindst 2

faddere oplyses.

VIELSE:

Aftales med sognepræsten.

Prøvelsesattest skaffes fra

borgerservice på Rådhuset

DØDSFALD:

Anmeldes inden 2 hverdage til

sognepræsten.

Dødsanmeldelse og afdødes attester

medbringes.

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE:

Tidspunkt aftales med sognepræsten

ØNSKE OM BESØG

AF PRÆSTEN:

Sognepræsten står naturligvis til

rådighed og tager gerne ud, hvis der

ønskes besøg, uanset om det er i

hjemmet, på plejehjem, hospice

eller på sygehus.

Samtaler af en hver art kan aftales

og evt. hjemmealtergang er mulig.

Der er altid tid til en samtale, hvis

sognets beboere ønsker det.

Aftale kan træffes ved

henvendelse til sognepræsten.

KIRKEGÅRDENE:

Træffetid på kirkegårdene

kl. 9.00– 9.30

Mandag fridag

AASTED OG KVISSEL

KIRKER:

Graver Kim Rasmussen

Tlf. 98484402.

Kirkegården 98485248

E-mail: aa-kk@live.dk

SKÆRUM KIRKE:

Graver Svend Erik Christensen

Tlf. 98484083. Mob. 29624078

E-mail:

skaerumkirke@gmail.com

KIRKEFUNKTIONÆRER:

ALLE 3 KIRKER

ORGANIST:

Jørgen Nabe-Nielsen

Bakkevænget 6, Haldbjerg

9900 Frederikshavn

Tlf. 98491980/21701106

E-mail: jnabe@bbnpost.dk

Indtil 30/9 - 2012

KIRKESANGER:

Signe Højmark

Falkevej 10B, Lendum

9870 Sindal.

Tlf. 26466848

E-mail:

signehoejmark@hotmail.com


3

Tiden nærmer sig, hvor jeg har valgt at stoppe som organist og gå på pension. Ved udgangen af september

måned fratræder jeg stillingen og går ind i min 3. alder. Og hvad vil det så mon indebære?

Mange tanker og følelser strømmer gennem ens hoved, når man sådan efter ca. 40 år på arbejdsmarkedet ikke

mere skal være tilgængelig! Det er en mærkelig tanke, at man aldrig mere behøver at gå på arbejde, for arbejdet

fylder meget i de fleste menneskers liv - det giver, foruden brød på bordet, mange udfordringer og en

dejlig social kontakt med andre mennesker. Men nu får vi tid til at overveje, hvad der så skal ske af nyt!!

At være organist er mere end blot at spille til gudstjeneste hver søndag. Meget af arbejdet foregår hjemme på

kontoret - ved pc’en eller bag klaveret, så på en måde er det egentlig et ensomt job. Mange overvejelser skal

gøres, inden man finder de rigtige salmer/sange og den bedste musik til de forskellige kirkelige lejligheder.

Der skal produceres foldere til specielle arrangementer - kirkebladet skal redigeres - der skal øves - korene

skal ”fodres” med nye numre, og ofte må man ændre på kompositionerne, så de passer til sangerne. Osv.

Det har været 9 dejlige år sammen med jer i sognene, og jeg har altid været glad for at komme på arbejde og

har mødt stor velvilje og mange søde ord fra mange af jer. Det skal I have tak for.

Vi kommer til at savne mange af jer, men vi møder nok op af og til for at deltage i forskellige sammenhænge.

Også tak til menighedsrådene, Erik og alle mine kollegaer i kirkerne. Det har været dejligt at arbejde sammen

med jer, og der har været en god og ofte humoristisk tilgang til mangt og meget.

Jeg har haft frie hænder til mit arbejde og har følt, at man satte pris på, hvad jeg nu kunne tilføre af nyt til

kirkelivet.

Så tak for en dejlig tid sammen med jer alle.

Ofte ser man i kirken ved orglet et par gamle udtrådte sko. Man kan undre sig over, hvorfor de mon står der?

Men forklaringen er jo, at organister spiller bas med fødderne, og derfor er det rigtige fodtøj vigtigt. Skoene

skal være tilpas smalle og hælene skal være af læder, så man kan glide fra en pedal til en anden.

Selve sålerne skal også være glatte,

så man lettere kan bevæge sig op

og ned ad pedalerne.

Mine orgelsko stammer fra 60’erne,

så de trænger også til at gå på

pension. Sålerne er revnet og hælene

er slidt skæve - de er ved at gå

op i syningerne visse steder, så de

dur ikke til normalt brug.

Som man ser på billedet er de for

længst gået af mode - de kantede

snuder er vist ikke in mere? Men

engang var de moderne, og jeg

brugte dem i starten til fint brug.

Da jeg begyndte at spille orgel

med fødderne, spillede jeg i strømpefødder,

men en orgellærer fortalte,

at rigtige organister skam brugte

sko, så jeg måtte anskaffe et par

sko, som var med læderhæl.

Allerede dengang var de her sko godt brugte, så valget faldt på dem.

Måtte dog gå til en skomager for at få nye hæle påsat.

Skomageren mente ikke det kunne betale sig at reparere på skoene, men efter forklaring om formålet, blev de

gjort klar til at fungere som orgelsko. Senere efter en del år gik de op i syningen bagtil, og igen måtte jeg besøge

en skomager, som reagerede ligesom den første. Men jeg fik dem lavet, og de har nu holdt i ca. 20 år siden

sidste reparation. Men nu bliver de ikke repareret mere. De bliver nok ikke kasseret, for de har en historie at

fortælle om mit organistliv, så jeg nænner nok ikke at smide dem ud - og det kunne jo være, at jeg en dag igen

tog dem frem, hvis en eller anden kirke skulle bruge en afløser i ny og næ!

Jørgen Nabe


4

Marianne Christiansen | 16. juni 2012

I stedet for at glæde sig, er der en mukken over, at mindretallet skal have lov at bede om Guds velsignelse

over et samliv, der er anderledes end flertallets, skriver sognepræst Marianne Christiansen

”DER ER BRUG FOR en ny vej frem efter folkekirkens totale svigt.” Sådan lyder overskriften på en kronik i

Kristeligt Dagblad den 14. juni af Børge Haahr Andersen og Henrik Højlund. Og det kan man kun være enig i.

Igen og igen svigter folkekirken totalt – ligesom alle andre menneskelige ordninger, der skal bære evangeliet

om befrielsen og fornyelsen i Kristus videre. Gang på gang svigter folkekirken i velbehagelighed og navlepilleri

og oppustethed. Og senest i debatten om vielse af to mennesker af samme køn.

I stedet for at glæde sig over, at evangeliet endelig er trængt så langt ind i kulturen, at mennesker i dette land

ikke længere officielt fordømmes eller ringeagtes på grund af deres køn eller seksualitet, er der en mukken

over, at det bestemt vil ødelægge det hele for flertallet, hvis mindretallet skal have lov at bede om Guds velsignelse

over et samliv, der er anderledes end flertallets.

I stedet for at forsøge at efterleve Jesu utallige ord om barmhjertighed, ejendomsløshed, kærlighed til den

fremmede, den fattige og den nødlidende går tiden med at digte på, hvordan Jesus bestemt ville have været for

det monogame ægteskab mellem mand og kvinde og absolut imod et forpligtet kærlighedsforhold mellem to

mennesker af samme køn – hvis han da havde sagt noget om det.

I stedet for at bemærke, hvad Paulus egentlig kritiserer i sine breve – nemlig at kristne for eksempel fører retssag

imod hinanden og ikke hellere giver afkald og lader den anden få ret – kastes al opmærksomheden på, at

han i forbifarten nævner, at han, som alle andre rettroende jøder i hans samtid, fandt det vederstyggeligt, at

mænd lå med mænd (1. Kor. 6).

Hans sidebemærkninger gøres til hovedanliggender, mens hovedanliggenderne om frihed i Kristus og om retfærdighed

frem for selvretfærdighed åbenbart bliver ligegyldige.

Moseloven, som påbyder at udrydde mennesker, der forsynder sig imod den seksuelle renhed, der skulle præge

israelitterne (3. Mos. 18 og 20), gøres glad og gerne til målestok for livet som kristne i det tredje årtusinde. Der

er dog en klædelig tøven over for at følge skriftens ord også i strafudmålingen.

Jeg er kvinde. Jeg er oven i købet venstrehåndet – altså lidt til en side. Og alligevel har jeg fået lov til at få en

uddannelse og bruge den hånd, der vender forkert i de fleste menneskers øjne. Og der er endda nogen, der mener,

at jeg selv med mit køn har lov til at tale og fortælle evangeliet videre – forkynde Guds ord, for nu at sige

det lige ud – og døbe og uddele nadver med den forkerte hånd. Den var aldrig gået på Moses’ tid. Måske ikke

engang på Paulus’.

Men vor Herre, som ikke havde så meget imod de anderledes og kønnets urenhed, satte en bevægelse i gang

for alle undertrykte, som gik endnu længere, end Paulus havde fantasi til. Og den er siden vokset således, at

sådan en som jeg nu har lov at færdes og tale frit og stå for alteret i en kirke. Det er jeg dybt taknemmelig over.

Derfor er det mig ganske uforståeligt, at vi ikke i folkekirken kan glæde os og fryde os over, at det endelig blev

muligt for alle mennesker at bede på deres knæ om Guds velsignelse over det ægteskab, de indgår i, og høre

evangeliet også ind i den situation. Det er en nådefuld tid!

På en måde har folkekirken svigtet totalt i denne sag. Især vi mange, der stiltiende eller med misforstået høflighed

lader det stå uimodsagt, at et mindretal bliver gjort til syndebuk – igen. Det hedder sig, at det er kirkesplittende,

at homoseksuelle kan indgå ægteskab i kirken: ”Der er tale om et opgør med kristen tro, som det er blevet

forstået af hovedstrømmen af alle de kristne kirkesamfund i 2000 år.” (Andersen og Højlund). Så sandt.

Men selvom det kan gøre ondt, så er det ingen ulykke, at kirken bliver splittet, eller at der sker et opgør med

hovedstrømmens fortolkning af den kristne tro.

Det er sket før. Det hedder reformation. Og kirken skal hele tiden reformeres – hele tiden besinde sig på, hvad

evangeliet egentlig betyder – lige nu, blandt mennesker, der lever og lider og elsker og svigter.

Sandelig er der brug for en ny vej frem efter folkekirkens totale svigt. Jeg håber, at den vej må være, at vi i

folkekirken begynder at bruge kræfterne på at forkynde og dele evangeliet og glæden over, at vi er befriet fra

synden og døden og Djævlen til at leve med hinanden i kærlighed så godt, vi nu kan, som dem, vi er skabt som

og blevet til.

Andersen og Højlund ville måske have glæde af at læse Apostlenes Gerninger kapitel 10. Her bliver Peter omvendt

fra sine nedgroede meninger om, hvad Gud kalder rent og urent. Sådan kan også vi, om Gud vil, finde

nye veje.


5

Foredrag ved sognepræst

Sophie Nordentoft, Hals.

Sophie Nordentoft er bestyrelsesmedlem

i Danmission og har tidligere

været præst på Madagaskar. I

efteråret 2011 besøgte hun menigheden

igen. Det vil hun bl.a. fortælle

om i Ravnshøj Missionshus

mandag den 24. september 2012

kl. 19.30 samt om Danmissions

arbejde i dag.

En arbejdsgruppe under Folkekirkens mission i Frederikshavn

Provsti arbejder med et projekt under

Danmission: ”Giv en præst til en fattig kirke”. Dette

projekt støtter Aasted-Kvissel menighedsråd, så har

emnet din interesse, er du velkommen.

Gudrun og Elsebeth

Fillod Stenen. (Forside billede).

KØRSEL TIL MØDER

I PRÆSTEGÅRDEN

Ring dagen før til:

Lisbeth Larsen, Ravnshøj - 98 48 40 97

Elsebeth Jensen, Kvissel - 98 48 46 56

Grete Olesen, Skærum - 98 47 31 12

SMF ( Sundhedspersonalets Missions Fællesskab)

Første mandag i hver måned kl. 15.00. Har du lyst

til at deltage eller vide mere, ring da venligst til

K. Skrubbeltrang, telf. 98484345.

AFSKEDSKONCERT MED ORGANISTEN

Søndag den 19. august kl. 15.00 i Aasted kirke.

Efter koncerten er menighedsrådet vært ved en lille

sammenkomst i ”Borgernes Hus” i Skærum

Når man betragter Fillod stenen i Tversted kommer man uvægerligt til at tænke på Jellingestenen, kaldet

Danmarks dåbsattest.

Og sammenligningen er ikke helt ubegrundet. Begge sten er vægtmæssigt nogle sværvægtere.

Den store Jellingesten vejer ca. 10 tons og højden er 2,43 meter.

Fillod Stenen vejer ca. 15 tons og højden er 3 meter.

Jellingestenens figurer og runer er hugget i lavt relief og man mener at den oprindeligt har været farvelagt.

Ja, Peter Duetoft, der holdt åbningstalen i den dansk-franske kulturuge fortalte ligefrem, at Jellingestenen i

sin oprindelige form var malet på lignende vis som Fillod Stenen.

Det er den 77 årige franske kunstmaler Daniel Fillod der har lagt navn til stenen og som har prydet den store

sten med 77 figurer af nordisk mytologi, noget fransk og indisk billedkunst samt Fillod’s egen fabelverden.

Fillod er ikke bundet til et lærred, men maler på snart sagt alt. Tingene sprudler og gror omkring ham. Daniel

Fillod bor til daglig i en lille bjerglandsby, Carros Village, nord for Nice, hvor han har sit atelier i drivhuset

i ejendommens olivenlund.

Daniel Fillod er et ægte legende menneske.

Erik Colding Thaysen


6

Ny underviser af minikonfirmander

Jeg har med glæde påtaget mig opgaven – sammen

med sognepræsten - at undervise minikonfirmander i

det kommende skoleår.

Jeg har mangeårig erfaring som underviser af såvel

børn som voksne: på en folkeskole, på en efterskole

og sidst i 13 år på læreruddannelsen i Hjørring. I

øjeblikket sidder jeg i en halvtidsstilling som konsulent

i Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn

Provsti. Jeg har kontor i Frederikshavn og bor privat

i Aalborg.

Jeg holder meget af at være sammen

med børn og tale med dem

om livets store spørgsmål og glæder

mig rigtig meget til at komme

i gang med undervisningen, som

starter tirsdag den 4. september

og slutter med minikonfirmandernes

deltagelse i gudstjenesten

søndag den 2. december i Aasted

Kirke. Jeg håber, jeg kan fortælle lidt mere om arbejdet

her i bladet, når vi er kommet i gang.

Inger Røgild

Musikalsk skillevej

TIL ORIENTERING

Til kirkevandring den 17. maj – Kristi Himmelfartsdag

var vi 25 fremmødte.

Til gudstjenesten i Katsig Bakker den 20. maj

var vi 65 fremmødte.

Til ældreudflugten den 6. juni var vi 72 + to

chauffører.

Til gudstjenesten i Plantagen i Frederikshavn

2. Pinsedag den 28. maj var vi ca. 300 deltagere.

Gudstjenester på Ravnshøj

Pensionistcenter:

Gudstjenesterne starter igen torsdag

den 27. september kl. 14.00.

Fremover er det den sidste torsdag i hver måned.

Præst - menighedsråd – menighederne ved Åsted, Kvissel og

Skærum kirker, står ved en musikalsk skillevej. Den ”gamle”

organist Jørgen Nabe har valgt at gå på pension. Et trist faktum,

fordi vi skal tage afsked med en dygtig organist og et dejligt,

rart og venligt menneske og for rigtig mange en god ven.

Jørgen Nabe har været ansat i pastoratet siden d. 1. sept. 2003.

En stor tak til Jørgen. Tak for samarbejdet i perioden, og tak for

din medleven i kirkens aktiviteter i pastoratet.

Det bedste vi har at give dig med på din videre færd, er ønsket

om Guds velsignelse over dit og Elizas virke som pensionist og efterlønner.

Midt i den triste stemning omkring afskeden med en afholdt medarbejder, kan vi dog godt finde det store

smil frem igen. For Jørgens afløser er fundet.

Ny organist i vore tre kirker bliver Knud Erik Thrane fra Frederikshavn.

Knud Erik Thrane er et kendt ansigt i musikalske kredse. Han er en musiker med mange rigtig fine

kvaliteter. Knud Erik er i gang med at uddanne sig til organist. Uddannelsen forventes afsluttet om ca. 2 år.

Selv om uddannelsen ikke er færdiggjort er der mange, der kan skrive under på, at ”orgelspilleriet” går rigtig

fint allerede.

Knud Erik Thrane overtager også ansvaret for børnekoret og Ådalens sangkor.

Til Knud Erik Thrane skal der lyder et stort og varmt VELKOMMEN. Velkommen i vort fællesskab.

Vi håber du vil befinde dig godt iblandt os.

Vi glæder os meget til samarbejdet og til at nyde godt af din musikalske kunnen.

Knud Erik Thrane er ansat pr. 01.10-2012.

Menighedsrådene

Torben


7

EFTERMIDDAGSMØDER I

PRÆSTEGÅRDENKL. 14.30-16.30

7. SEPTEMBER

Sognepræst Kirsten Munkholt, Tårs:

”Prinsesserne”

Fra bogen af Anna Marie Løn, som skildrer to vendsysselske

gårdmandsdøtres opvækst fra 1923 til

1980’ erne.

5. OKTOBER

Naturvejleder Bo Storm, Skærum:

”Natur og hjortevildt i Danmark”

Naturfilm og orienteringer om emnet.

2. NOVEMBER

Pastor Emeritus Palle H. Steffensen, Aalborg:

”Det gode liv” for dem, som har levet i mange vintre.

Har været sognepræst i Strøby sogn på Sjælland og i

Godthaab sogn ved Aalborg. Har også været studielektor

på Tønder Statsseminarium og skoledirektør i

Aabybro kommune.

Medforfatter til en række bøger om kirkelige forhold.

AFTENMØDER I

PRÆSTEGÅRDEN KL. 19.00– 21.00

19.SEPTEMBER

Ulla Severinsen, Strandby:

”Fra kræft til kræfter”

Hvem er jeg? En fortælling om mit liv og om at

håndtere diagnosen kræft.

Den største opdagelse i min generation er, at et menneske

kan forandre sit liv ved at ændre sine

holdninger. Citat af William James.

17. OKTOBER

Lotte Nielsen, Frederiksberg:

”Vægmalerier i Aasted Præstegård”

Fortæller om tiden, da hendes forældre Laura og Kaj

Thaning var præstepar i Aasted 1932 – 1938. Samme

aften uddeles hæfter, som orienterer om de nu 75 år

gamle malerier og deres tilblivelse.

14. NOVEMBER

Egnsarkivet for Aasted sogn:

”Købmænd i Aasted sogn”

Orla Thomasberg og Bjarne Madsen, Ravnshøj fortæller

i ord og billeder fra arkivets gemmer om

emnet.

INDRE MISSION I RAVNSHØJ

SEPTEMBER

Mandag d. 17. September kl. 14.00

Hyggeeftermiddag ved Lissy Kristensen, Lendum

Mandag d. 24. September kl. 19.30.

Danmissionsmøde i Ravnshøj missionshus ved

sognepræst Sofie Nordentoft, Hals

(Se omtale på side 5.)

Mandag den 28. September kl. 19.30.

Bibeltime

OKTOBER

Tirsdag den 2. Oktober kl. 19.00

Oktobermøde i Lyngsaa kirke.

Onsdag den 3. Oktober kl. 19.30

Vorsaa missionshus

Mandag d. 8. Oktober kl. 14.00.

Hyggeeftermiddag i Ravnshøj missionshus,

ved Ole Andersen, Hørmested.

Emne: ”Den gamle købmand”

Sang og musik ved Ole og Michael.

Mandag den 15. Oktober kl. 19.30

Danmissionsmøde hos Stinna Jensen,

Ahornvej, Gærum

Fredag den 19. Oktober kl. 19.30

Bibeltime

21-27. Oktober.

Kredsens vækkelsesmøder

NOVEMBER

Mandag d. 5. November kl. 19.30

Danmissionsmøde hos Knud Christensen

Mandag d. 12. November kl. 14.00.

Hyggeeftermiddag i Ravnshøj missionshus ved

Bent Kær Andersen, Hjørring

Fredag d. 23. November kl. 19.30.

Møde i Ravnshøj missionshus ved

Jens Martin Jacobsen, Klokkerholm.

Fredag den 30. November kl.19.30

Bibeltime

Alle er velkomne


GUDSTJENESTER

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

2012

19. August

11.s.e.Trinitatis

26. August

12.s.e.Trinitatis

2. September

13.s.e.Trinitatis

9. September

14.s.e.Trinitatis

AASTED KIRKE KVISSEL KIRKE SKÆRUM KIRKE

15.00

Organistafskedskoncert

10.30

10.30

10.30

10.30

12. September 19.00

16. September

15.s.e.Trinitatis

23. September

16.s.e.Trinitatis

30. September

17.s.e.Trinitatis

7. Oktober

18.s.e.Trinitatis

10. Oktober

14. Oktober

19.s.e.Trinitatis

21. Oktober

20.s.e.Trinitatis

28. Oktober.

21.s.e.Trinitatis

31. Oktober

4. November

Alle Helgens dag

11. November

23.s.e.Trinitatis

18. November

24.s.e.Trinitatis

23. November

25. November.

Sidste søndag i kirkeåret

2. December

1. søndag i Advent

10.30

Høstgudstjeneste

19.00

10.30

17.00

Spaghettigudstjeneste

9.00

Bruce Steuer

10.30

10.30

14.00

Høstgudstjeneste

10.30

10.30 19.00 9.00

10.30

Mini-konf. afslutning

10.30

19.00

Kirkens fødselsdag

15.00

10.30

10.30

4. December 19.00

Vi synger julen ind

More magazines by this user
Similar magazines