KIRKENYT - Hjemmeside

aastedkirke.dk

KIRKENYT - Hjemmeside

DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

2012/2013

KIRKENYT

AASTED-SKÆRUM-KVISSEL


2

Kirkebladet for Aasted,

Kvissel og Skærum sogne:

Udgives af menighedsrådene

4 gange om året.

Redaktionsudvalg:

Sognepræst

Erik Colding Thaysen

Bo Storm

Vera Holm

Layout: Knud-Erik Thrane

Tryk:

J. Tengstedt

Offset-digitaltryk

SOGNENES HJEMMESIDE

www.aastedkirke.dk

MENIGHEDSRÅDENE

Aasted – Kvissel Menighedsråd

Formand

Torben Christensen

Kvisselvej 10, Kvissel

Tlf.98484253

E-mail:

torben.christensen@kvissel.dk

Skærum Menighedsråd

Formand

Bo Storm

Katsigvej 13, Skærum

Mobil: 29486001

E-mail: bost@frederikshavn.dk

KIRKENYT

Næste nummer udkommer

Februar 2013

Sidste dato for indlevering af

materiale:

25/1-2013

Forsidefoto:

Vinter i haven

Foto: Elsebeth Jensen

OPLYSNINGER

SOGNEPRÆST

Erik Colding Thaysen

Aasted præstegård

Lendumvej 65, Aasted

9900 Frederikshavn

Tlf. 98484118

E-mail: ect@km.dk

Man er velkommen til at henvende

sig i præstegården alle hverdage .

Mandag fridag.

FØDSEL:

Anmeldes inden 14 dage til

sognepræsten

Fødselsanmeldelse samt forældrenes

dåbsattest og vielsesattest skal medbringes.

DÅB:

Aftales i god tid med sognepræsten.

Barnets navn og navne på mindst 2

faddere oplyses.

VIELSE:

Aftales med sognepræsten.

Prøvelsesattest skaffes fra

borgerservice på Rådhuset

DØDSFALD:

Anmeldes inden 2 hverdage til

sognepræsten.

Dødsanmeldelse og afdødes attester

medbringes.

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE:

Tidspunkt aftales med sognepræsten

ØNSKE OM BESØG

AF PRÆSTEN:

Sognepræsten står naturligvis til

rådighed og tager gerne ud, hvis der

ønskes besøg, uanset om det er i

hjemmet, på plejehjem, hospice

eller på sygehus.

Samtaler af en hver art kan aftales

og evt. hjemmealtergang er mulig.

Der er altid tid til en samtale, hvis

sognets beboere ønsker det.

Aftale kan træffes ved

henvendelse til sognepræsten.

KIRKEGÅRDENE:

Træffetid på kirkegårdene

kl. 9.00– 9.30

Mandag fridag

AASTED OG KVISSEL

KIRKER:

Graver Kim Rasmussen

Tlf. 98484402.

Kirkegården 98485248

E-mail: aa-kk@live.dk

SKÆRUM KIRKE:

Graver Svend Erik Christensen

Tlf. 98484083. Mob. 29624078

E-mail:

skaerumkirke@gmail.com

KIRKEFUNKTIONÆRER

ALLE 3 KIRKER

ORGANIST:

Knud-Erik Thrane

Rømøvej 23

9900 Frederikshavn

Tlf. 20687815

E-mail:

thrane@events.dk

.

KIRKESANGER:

Signe Højmark

Falkevej 10B, Lendum

9870 Sindal.

Tlf. 26466848

E-mail:

signehoejmark@hotmail.com


3

MINIKONFIRMANDER

I AASTED KIRKE

Tirsdage mellem kl. 13.00 og 14.30 lyder der i

Aasted Kirke og konfirmandstue glade barnestemmer.

Lyden kommer fra 24 minikonfirmander – det

meste af 3. klasse fra Ravnshøj skole.

Målet med undervisningen er blandt andet, at minikonfirmanderne

opnår fortrolighed med kirken og

gudstjenesten samt hører nogle af de bibelske fortællinger.

Det hele på en måde, der giver plads til

elevernes fantasi og behov for aktivitet.

Tiden går hurtigt sådan en tirsdag eftermiddag, men

eleverne har allerede nået mange ting indtil nu. De

har hørt om dåben og lavet døbefonte i ler

(udstillingen kan ses i våbenhuset). De har været

helt oppe i kirketårnet.

De har lavet rollespil om ”Den barmhjertige samaritaner”

De har hørt om begravelse og fundet spændende

gravsten og steder på kirkegården.

De har lyttet til, hvad organisten Knud-Erik Thrane

kunne fortælle og demonstrere med orglet – for til

sidste at ligge fuldstændig stille og afslappet på kirkebænkene

og lytte til smuk orgelmusik.

Og så skal de snart de i gang med at lave julekrybber,

der vil blive udstillet ved julegudstjenesten den

2. december.

Inger Røgild og

Erik Colding Thaysen


4

LARVER OG GULDSMEDE

- om at forklare død til børn

I et stille vandhul - nede under vandet - levede

en flok larver. De levede lykkeligt dernede

langt væk fra solen. I mange måneder havde de

meget travlt, mens de piskede rundt i det bløde

mudder på bunden af vandhullet.

De lagde mærke til, at en af larverne engang

imellem så ud til at tabe interessen for de andre.

Mens den klyngede sig til stilken på en åkande,

forsvandt den ganske langsomt ud af syne, og

de så den aldrig mere.

”Se”, sagde en larve til en anden larve. ”En af

de andre larver klatrer op af åkandens stilk:

Hvor tror du, hun skal hen?”

Den bevægede sig langsomt opad og opad.

Mens de andre kiggede, forsvandt larven ude af

syne. Dens venner ventede og ventede, men den

kom ikke tilbage.

”Det var da mærkeligt!”, sagde den ene larve

til den anden.

”Tror du ikke, hun var glad for at være her?”,

spurgte en anden larve.

”Hvor tror du, hun gik hen?”, undrede en tredje

sig.

Men ingen af dem havde noget svar. De var

meget forbløffede.

Til sidst kaldte en af larve-lederne alle larverne

sammen.

”Jeg har en idé. Den næste af os, der klatrer op

af åkandestilken må love at komme tilbage og

fortælle de andre, hvor han eller hun gik hen og

hvorfor?”

”Det lover vi”, sagde de alle sammen højtideligt.

En forårsdag ikke længe efter opdagede den

larve-leder, der havde foreslået planen, at han

selv var på vej op ad stilken. Opad og opad gik

det. Og før han egentlig forstod, hvad der skete,

var han brudt gennem vandets overflade og lå

på det brede, grønne åkandeblad.

Da han kom til sig selv så han sig omkring

med forbavselse. Han kunne ikke tro, hvad han

så. Der var sket en forvandling af hans gamle

krop, som forskrækkede ham meget. Hans be-

vægelser afslørede, at han havde fire sølvvinger og

en lang hale.

Selvom han kæmpede imod, følte han trang til at

bevæge sine vinger.

Varmen fra solen tørrede fugten af hans nye krop.

Han bevægede igen sine vinger og pludselig opdagede

han, at han var ovenover vandet.

Han var blevet til en guldsmed.

Han steg og sank i store cirkelbevægelser, mens

han fløj gennem luften. Han følte sig munter og

glad i de nye omgivelser.

Indimellem landede den ny guldsmed lykkeligt

på et blad for at hvile sig. Mens han hvilede sig, så

han ned mod bunden af vandhullet. Han var lige

ovenover sine gamle venner, larverne. Der var de -

piskende rundt lige som han selv havde gjort det

indtil for nylig.

Guldsmeden huskede, hvad de havde lovet hinanden:

At den næste, der klatrede opad stilken skulle

komme tilbage og fortælle, hvor han eller hun tog

hen og hvorfor.

Uden at tænke sig om styrtede guldsmeden sig

ned mod vandet. Pludselig ramte han overfladen

og blev ligesom skubbet væk.

Nu da han var guldsmed, kunne han ikke længere

komme ned i vandet. ”Jeg kan ikke komme tilbage”,

sagde han nedslået.

”I det mindste prøvede jeg, men jeg kan ikke holde

mit løfte”

Selv hvis jeg kunne komme tilbage, ville ingen af

larverne genkende mig i min nye krop.

Jeg tror, jeg bliver nødt til at vente, indtil de også

bliver til guldsmede.

Så vil de forstå, hvad der skete med mig, og hvor

jeg tog hen!

Og guldsmeden fløj lykkeligt af sted ind i dens

nye verden af sol og luft.

Doris Stickney, Larver og guldsmede,

- om at forklare død for børn, Unitas

1999.


5

Velkommen til vores

nye organist

Knud-Erik Thrane er tiltrådt som ny organist ved

Aasted, Skærum og Kvissel kirker den 1. oktober

2012.

Og man må sige, at han har indtaget orgelbænkene

og klaverbænkene med maner. Vi har jo gennem

årene været godt vant med organister og

Knud-Erik Thrane indtager fornemt pladsen i denne

sammenhæng.

Knud-Erik Thrane er født i Skagen den 14. januar

1960. Efter endt folkeskole i Skagen kom Knud-

Erik et år som udvekslingsstudent på High School

i Arizona.

Atter hjemvendt til Danmark kom Knud-Erik på

Frederikshavn Gymnasium, hvor han fik en musik/sproglig

studentereksamen.

Musikken og lysten til selv at udøve den har levet

i Knud-Erik siden har var 6 år. Da begyndte han

nemlig at modtage klassisk klaverundervisning.

Det førte videre til to års orgelundervisning i Skagen

kirke hos den senere rektor for kirkemusikskolen.

I 2008 startede Knud-Erik på Aalborgafdelingen

af Vestervigs kirkemusikskole.

NY ORGANIST

Under og bag al musikundervisningen har Knud-

Erik levet af at spille musik rundt om i hele landet

og sågar også i Sverige, hvor han bl.a. var pianist

for Eva Rydberg på hendes teater.

Spiller også som ”Mr. Taffel” middagsmusik til

bryllupper, sølv- og guldbryllupper.

Spiller også flygel på et hotel i Skagen og underholder

i 4-5 timer.

Har også arbejdet som sælger, været i hotel-og

restaurationsbranchen, været ansat som underholdningschef

på Stena Lines hotel i Frederikshavn.

Kendt viden om fra sit samarbejde med ”Den

unikke Trio” bestående af Tina Siel, Tine Lilholt

og Knud Erik Thrane.

Farter også land og rige rundt som akkompagnatør

for Tina Siel.

Og er en vigtig del af de kendte ”Madsen og

Thrane” – shows.

De senere år har Knud-Erik modtaget orgelundervisning

af organist Søren Rasmussen i Abildgaad

Kirke.

Knud-Erik har også med glæde været organist i

Flade kirke de sidste ca. 2 ½ år. Her fik han startet

børnekor på ca. 14 deltagere.

Nu er det os der er de heldige at have Knud –

Erik hos os.

Vi glæder os til fortsat godt samarbejde.

Hjertelig velkommen Knud-Erik Thrane.

Erik Colding Thaysen

Foto: Organisten med minikonfirmander


6 NYE MENIGHEDSRÅD

Tirsdag d. 11. september afholdt Aasted og Kvissel

sogne fælles orienterings og opstillingsmøde til

menighedsrådsvalget d. 12. nov. 2012.

I begge sogne nåede man frem til en liste med de

nødvendige antal kandidater. Da der ved fristens

udløb ikke var indkommet flere lister, blev valget

aflyst, som det plejer, fristes man til at sige.

Skærum ny

Menighedsråd

Bo storm, Hanne Nielsen, Elise toft

Tommy Jensen, Eileen Hansen, Bettina Nielsen

Det fælles menighedsråd: Åsted-Kvissel menighedsråd

kommer herefter til at se ud som følger:

Aasted: Lissy Fanø Brohus, Vibeke Guldsmed

Thomsen, Christian V. Jensen og Vera Kirstine

Holm.

Kvissel: Torben Christensen, Elsebeth Jensen og

Ilse Sønderby.

Det nye menighedsråd konstituerer sig d. 27.

nov. og tiltræder officielt 1. søndag i advent, d. 2.

December 2012.

Aasted-Kvissel

ny

menighedsråd


7 ARRANGEMENTER

EFTERMIDDAGSMØDER I

PRÆSTEGÅRDEN KL. 14.30-16.30

Fredag d. 11. Januar

Provst Anders Bonde, Lyngå:

”Er der noget at grine af, når vi bliver gamle –

når alderdommen bliver en kvalitet….”

Fredag d. 8. Februar

Lise Green, Hjørring:

”At være pårørende til en psykisk syg”

Fredag d. 8. Marts

Jonna Petersen, Hjørring:

”Lise Nørgårds liv og forfatterskab”

AFTENMØDER I

PRÆSTEGÅRDEN KL. 19.00– 21.00

Onsdag d. 23. Januar

Bjarne Madsen, Ravnshøj:

”Rejsebeskrivelser og oplevelser fra Afrika”

Onsdag d. 20. Februar

Erik Ivanof, Ø. Holmen:

”Med hestevogn gennem Europa”

Onsdag d. 20. Marts

Organist Knud-Erik Thrane spiller:

”Vi synger forårets sange og salmer”

Alle er velkomne

INDRE MISSION I RAVNSHØJ

DECEMBER

Mandag d. 10. December kl.19.30

Danmissionsaften hos

Jørgen Christensen, Møllevej 4.

Mandag d. 17. December kl. 14.00

Hyggeeftermiddag. Michael og Kaj Holm

underholder denne eftermiddag.

Lørdag d. 29. December kl. 19.30

Juletræsfest i Gærum Missionshus.

K.F.S sekretær Daniel Hougaard holder talen.

JANUAR

Mandag d. 7. Januar kl. 14.00

Hyggeeftermiddag. Birgitte Nielsen, leder af hospice,

fortæller om sit daglige arbejde.

Mandag d. 14. Januar kl. 19.30

Danmissionsaften hos

Gudrun Christensen, Hønetoften 11.

Torsdag d. 31. Januar kl. 19.30

Bibeltime

Februar

Mandag d. 11. Februar kl. 19.30

Danmissionsaften hos Kaj Holm.

Mandag d. 18. Februar kl. 14.30

Hyggeeftermiddag i Strandby missionshus,

Perlehuset. Pastor Helge Pedersen, Albæk, taler.

Torsdag d. 28. Februar

Bibeltime

Alle er velkomne


GUDSTJENESTER

DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR

2012/2013

2. December

1. søndag i Advent

5. december

9. december

2. søndag i Advent

11. december

12. december

16. December

3. søndag i Advent

23. December

4. søndag i Advent

24. December

Juleaften

25. December

Juledag

26. december

2. Juledag

30. December

Julesøndag

1. Januar

Nytårsdag

6. Januar

Helligtrekongersøndag

13. Januar

1.s.e.H3Kg

20. Januar

Sidste søndag e. H3Kg

27. Januar

Septuagesima

3. Februar

Kyndelmisse

10. Februar

Fastelavn

12. Februar.

Aftengudstjeneste

17. Februar

1. søndag i fasten

24. Februar

2. søndag i fasten

3. Marts

3. søndag i fasten

AASTED KIRKE KVISSEL KIRKE SKÆRUM KIRKE

10.30

Minikonfirmandafsl.

19.00

Vi synger julen ind

12.30

Bruce Steuer/Flade kor

15.00

10.30

Bruce Steuer

19.00

Vi synger julen ind

10.00

Småbørnsgudstj.

10.30

16.30 14.00 15.15

9.00

Bruce Steuer

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30 14.00

9.00

Bruce Steuer

19.00

Stillegudstjeneste

10.30

10.30

10.30

9.00

Bruce Steuer

10.30

10.30

More magazines by this user
Similar magazines