27.07.2013 Views

Allan Hansen i UEFA komité - DBU

Allan Hansen i UEFA komité - DBU

Allan Hansen i UEFA komité - DBU

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>DBU</strong> Bu letin<br />

FC Nordjylland lukkede 5<br />

I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. 8 I august 2004 I<br />

<strong>Allan</strong> <strong>Hansen</strong><br />

i <strong>UEFA</strong> <strong>komité</strong><br />

<strong>DBU</strong>s formand <strong>Allan</strong> <strong>Hansen</strong> er efter to år i spidsen for <strong>DBU</strong> valgt ind i <strong>UEFA</strong>s <strong>komité</strong> for landsholdsfodbold.<br />

<strong>DBU</strong>s formand <strong>Allan</strong> <strong>Hansen</strong> er udpeget til <strong>UEFA</strong>s <strong>komité</strong> for landsholdsfodbold. Peter Schmeichel<br />

i ny spiller<strong>komité</strong>, Jørn West Larsen og Christian Kofoed også nye i <strong>UEFA</strong>-sammenhæng<br />

<strong>DBU</strong>s formand, <strong>Allan</strong> <strong>Hansen</strong>, er blevet<br />

udpeget som nyt medlem af <strong>UEFA</strong>s<br />

<strong>komité</strong> for landsholdsfodbold, der referer<br />

til det europæiske fodboldforbunds<br />

bestyrelse.<br />

Komitéen – den såkaldte National<br />

Teams Committee – består af 13 medlemmer,<br />

og har til opgave at arbejde<br />

med den fortsatte udvikling af landsholdsfodbolden.<br />

Herunder at udarbejde<br />

forslag til regler for kvalifikations-<br />

og slutrunderne, antallet af hold<br />

i de europæiske kvalifikationspuljer til<br />

VM- og EM-slutrunderne samt kontrollere<br />

forberedelserne og afholdelsen af<br />

EM-slutrunderne.<br />

Vilkårene for landsholdsfodbolden er<br />

ikke mindst væsentlige for <strong>DBU</strong>, idet<br />

<strong>DBU</strong>s herre A-landshold er organisationens<br />

eneste direkte indtægtsaktivitet<br />

og dermed det økonomiske fundament<br />

for den fortsatte udvikling af den organiserede<br />

fodbold i Danmark.<br />

<strong>Allan</strong> <strong>Hansen</strong>, 55 år, blev i februar<br />

Smuthul lukket for Frem 11 ’Ali Akida’-sag afsluttet 16<br />

Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk<br />

2002 valgt til formand for <strong>DBU</strong> efter<br />

Poul Hyldgaard, og blev få måneder<br />

efter medlem af <strong>UEFA</strong>s panel for ungdoms-<br />

og amatørfodbold.<br />

Efter udpegningen til landsholds<strong>komité</strong>en<br />

forlader han ungdoms- og<br />

amatørpanelet, der samtidig reduceres<br />

fra 32 til kun seks medlemmer.<br />

Nordisk samarbejde baner vejen<br />

I løbet af sine første to år som formand<br />

har <strong>Allan</strong> <strong>Hansen</strong>, der ikke i<br />

>>


Indhold<br />

Brønshøj og Holstebro tilbage ..................... 5<br />

15 hold i to Danmarksserier i år ..................... 7<br />

<strong>DBU</strong> afviste Frem ............................................ 11<br />

Kritik af disciplinærudvalg<br />

fører til opstramninger ................................. 12<br />

Støtte til anlæg af<br />

otte kunstgræsbaner ..................................... 15<br />

Tilfredshed med<br />

’Ali Akida’-kendelse ....................................... 16<br />

Ingen fodboldmæssige<br />

fordele af falsk identitet .............................. 18<br />

Alle landskampe på<br />

landsdækkende radio ..................................... 21<br />

Hvem må spille for Danmark ..................... 22<br />

Zidan ikke aktuel for landsholdet ............. 24<br />

Kunstgræs er fremtiden?! ........................... 25<br />

Stævnemøde for<br />

dommertalenter og spillere ........................ 26<br />

Ny U/17-pigelandsholdstræner .................. 27<br />

Forældre i spil ................................................. 28<br />

>><strong>Allan</strong> <strong>Hansen</strong> i <strong>UEFA</strong> <strong>komité</strong><br />

forvejen havde noget internationalt<br />

netværk, positioneret sig i international<br />

sammenhænge dels gennem et<br />

konsekvent arbejde i nordisk regi, dels<br />

gennem sin aktive deltagelse i kongresserne<br />

hos såvel det internationale<br />

fodboldforbund, FIFA, som det europæiske<br />

fodboldforbund, <strong>UEFA</strong>.<br />

Det er ikke mindst resultatet af samarbejdet<br />

mellem fodboldforbundene<br />

i de nordiske lande – Sverige, Norge,<br />

Finland, Island, Færøerne og Danmark<br />

– om strategierne for disse forbunds<br />

internationale muligheder, der allerede<br />

har banet vejen for <strong>Allan</strong> <strong>Hansen</strong> i udvalgsarbejdet<br />

i <strong>UEFA</strong>.<br />

»Vi samarbejder om en realistisk<br />

målsætning for de nordiske fodboldforbunds<br />

repræsentation i de formelle<br />

organer hos både <strong>UEFA</strong> og FIFA, og<br />

det er uden tvivl resultatet af denne<br />

diskrete men målrettede indsats, vi<br />

nu høster frugterne af«, udtaler <strong>Allan</strong><br />

<strong>Hansen</strong>, og uddyber:<br />

»Jeg ser meget frem til at arbejde<br />

med udviklingen af landsholdsfodbolden<br />

i Europa, og er naturligvis tilfreds<br />

med, at vi denne gang gennem Peter<br />

Schmeichel, Jørn<br />

West Larsen,<br />

Christian Kofoed<br />

og jeg selv får<br />

sikret endnu nogle<br />

udvalgsposter til dansk<br />

fodbold i det europæiske<br />

fodboldforbund.«<br />

Dermed henviser <strong>Allan</strong> <strong>Hansen</strong> til, at<br />

landsholdets rekordholder og verdens<br />

bedste målmand to år i 1990’erne<br />

Peter Schmeichel, tidligere topdommer<br />

Jørn West Larsen og bestyrelsessuppleant<br />

Christian Kofoed også er valgt ind i<br />

forskellige <strong>UEFA</strong>-udvalg.<br />

Schmeichel i nyt panel<br />

Tidligere landsholdsmålmand Peter<br />

Schmeichel er kommet med i en helt<br />

ny <strong>komité</strong>, Players Panel.<br />

Tidligere topdommer Jørn West Larsen,<br />

der er medlem af <strong>DBU</strong>s Uddannelsesudvalg<br />

og Elitedommergruppe,<br />

bliver nyt medlem af <strong>UEFA</strong>s Referees<br />

Observers Panel, hvor han afløser de<br />

mangeårige medlemmer og ligeledes<br />

tidligere danske og internationale<br />

topdommere, Bent Nielsen og Henning<br />

Lund Sørensen.<br />

Christian Kofoed, der er suppleant til<br />

<strong>DBU</strong>s bestyrelse og medlem af <strong>DBU</strong>s<br />

Disciplinærudvalg, bliver ny dansker i<br />

<strong>UEFA</strong>s Match Delegates Panel, hvorfra<br />

det europæiske fodboldforbund vælger<br />

de observatører, som benyttes til europæiske<br />

landskampe og klubkampe.<br />

Udpegningerne af de nye medlemmer<br />

til <strong>UEFA</strong>s udvalg og paneler er<br />

foretaget af <strong>UEFA</strong>s bestyrelse, den såkaldte<br />

eksekutiv<strong>komité</strong>, på dens møde<br />

den 29. juni i forbindelse med forbundets<br />

kongres i Lissabon.<br />

<strong>UEFA</strong>s eksekutiv<strong>komité</strong> består af 14<br />

medlemmer, hvoraf de tre er fra Norden;<br />

formanden Lennart Johansson fra<br />

Sverige, Per Ravn Omdal fra Norge, der<br />

er én af fire næstformænd, samt Eggert<br />

Magnusson fra Island.<br />

Du kan se listen over dansk fodbolds<br />

internationale repræsentanter på<br />

www.dbu.dk/page.aspx?id=2361.<br />

Lars Berendt/lber@dbu.dk<br />

Tidligere topdommer og nuværende<br />

medlem af <strong>DBU</strong>s uddannelsesudvalg og<br />

elitedommergruppe, Jørn West Larsen er<br />

udpeget til <strong>UEFA</strong>s Referee Observers Panel,<br />

og vil i fremtiden blive benyttet som<br />

international dommerbedømmer.<br />

<strong>DBU</strong> Bulletin august 2004 • 3


Indhold<br />

Brønshøj og Holstebro tilbage ..................... 5<br />

15 hold i to Danmarksserier i år ..................... 7<br />

<strong>DBU</strong> afviste Frem ............................................ 11<br />

Kritik af disciplinærudvalg<br />

fører til opstramninger ................................. 12<br />

Støtte til anlæg af<br />

otte kunstgræsbaner ..................................... 15<br />

Tilfredshed med<br />

’Ali Akida’-kendelse ....................................... 16<br />

Ingen fodboldmæssige<br />

fordele af falsk identitet .............................. 18<br />

Alle landskampe på<br />

landsdækkende radio ..................................... 21<br />

Hvem må spille for Danmark ..................... 22<br />

Zidan ikke aktuel for landsholdet ............. 24<br />

Kunstgræs er fremtiden?! ........................... 25<br />

Stævnemøde for<br />

dommertalenter og spillere ........................ 26<br />

Ny U/17-pigelandsholdstræner .................. 27<br />

Forældre i spil ................................................. 28<br />

>><strong>Allan</strong> <strong>Hansen</strong> i <strong>UEFA</strong> <strong>komité</strong><br />

forvejen havde noget internationalt<br />

netværk, positioneret sig i international<br />

sammenhænge dels gennem et<br />

konsekvent arbejde i nordisk regi, dels<br />

gennem sin aktive deltagelse i kongresserne<br />

hos såvel det internationale<br />

fodboldforbund, FIFA, som det europæiske<br />

fodboldforbund, <strong>UEFA</strong>.<br />

Det er ikke mindst resultatet af samarbejdet<br />

mellem fodboldforbundene<br />

i de nordiske lande – Sverige, Norge,<br />

Finland, Island, Færøerne og Danmark<br />

– om strategierne for disse forbunds<br />

internationale muligheder, der allerede<br />

har banet vejen for <strong>Allan</strong> <strong>Hansen</strong> i udvalgsarbejdet<br />

i <strong>UEFA</strong>.<br />

»Vi samarbejder om en realistisk<br />

målsætning for de nordiske fodboldforbunds<br />

repræsentation i de formelle<br />

organer hos både <strong>UEFA</strong> og FIFA, og<br />

det er uden tvivl resultatet af denne<br />

diskrete men målrettede indsats, vi<br />

nu høster frugterne af«, udtaler <strong>Allan</strong><br />

<strong>Hansen</strong>, og uddyber:<br />

»Jeg ser meget frem til at arbejde<br />

med udviklingen af landsholdsfodbolden<br />

i Europa, og er naturligvis tilfreds<br />

med, at vi denne gang gennem Peter<br />

Schmeichel, Jørn<br />

West Larsen,<br />

Christian Kofoed<br />

og jeg selv får<br />

sikret endnu nogle<br />

udvalgsposter til dansk<br />

fodbold i det europæiske<br />

fodboldforbund.«<br />

Dermed henviser <strong>Allan</strong> <strong>Hansen</strong> til, at<br />

landsholdets rekordholder og verdens<br />

bedste målmand to år i 1990’erne<br />

Peter Schmeichel, tidligere topdommer<br />

Jørn West Larsen og bestyrelsessuppleant<br />

Christian Kofoed også er valgt ind i<br />

forskellige <strong>UEFA</strong>-udvalg.<br />

Schmeichel i nyt panel<br />

Tidligere landsholdsmålmand Peter<br />

Schmeichel er kommet med i en helt<br />

ny <strong>komité</strong>, Players Panel.<br />

Tidligere topdommer Jørn West Larsen,<br />

der er medlem af <strong>DBU</strong>s Uddannelsesudvalg<br />

og Elitedommergruppe,<br />

bliver nyt medlem af <strong>UEFA</strong>s Referees<br />

Observers Panel, hvor han afløser de<br />

mangeårige medlemmer og ligeledes<br />

tidligere danske og internationale<br />

topdommere, Bent Nielsen og Henning<br />

Lund Sørensen.<br />

Christian Kofoed, der er suppleant til<br />

<strong>DBU</strong>s bestyrelse og medlem af <strong>DBU</strong>s<br />

Disciplinærudvalg, bliver ny dansker i<br />

<strong>UEFA</strong>s Match Delegates Panel, hvorfra<br />

det europæiske fodboldforbund vælger<br />

de observatører, som benyttes til europæiske<br />

landskampe og klubkampe.<br />

Udpegningerne af de nye medlemmer<br />

til <strong>UEFA</strong>s udvalg og paneler er<br />

foretaget af <strong>UEFA</strong>s bestyrelse, den såkaldte<br />

eksekutiv<strong>komité</strong>, på dens møde<br />

den 29. juni i forbindelse med forbundets<br />

kongres i Lissabon.<br />

<strong>UEFA</strong>s eksekutiv<strong>komité</strong> består af 14<br />

medlemmer, hvoraf de tre er fra Norden;<br />

formanden Lennart Johansson fra<br />

Sverige, Per Ravn Omdal fra Norge, der<br />

er én af fire næstformænd, samt Eggert<br />

Magnusson fra Island.<br />

Du kan se listen over dansk fodbolds<br />

internationale repræsentanter på<br />

www.dbu.dk/page.aspx?id=2361.<br />

Lars Berendt/lber@dbu.dk<br />

Tidligere topdommer og nuværende<br />

medlem af <strong>DBU</strong>s uddannelsesudvalg og<br />

elitedommergruppe, Jørn West Larsen er<br />

udpeget til <strong>UEFA</strong>s Referee Observers Panel,<br />

og vil i fremtiden blive benyttet som<br />

international dommerbedømmer.<br />

<strong>DBU</strong> Bulletin august 2004 • 3


Brønshøj og<br />

Holstebro tilbage<br />

<strong>DBU</strong>s bestyrelse valgte at imødekomme<br />

Aalborg Changs ønske om at<br />

trække klubbens første- og andethold<br />

fra henholdsvis Viasat Sport Divisionen<br />

og Danmarksseriens Kreds 3.<br />

Derimod vil <strong>DBU</strong> – efter afgørelse i<br />

den jyske lokalunion, Jydsk Boldspil-<br />

Union – ikke imødekomme klubbens<br />

ønske om at spille videre med dens<br />

øvrige hold i de jyske serier. Det er helt<br />

i tråd med JBUs eksisterende regler<br />

om, at trækning af hold i en klub skal<br />

ske fra og med dens lavest rangerende<br />

hold indenfor den pågældende kategori.<br />

Bestyrelsens beslutning betyder, at<br />

Aalborg Chang med omgående virkning<br />

i slutningen af juli udgår med de<br />

to hold, der er kvalificeret til deltagelse<br />

i såvel <strong>DBU</strong>s som lokalunionen JBUs<br />

turneringer.<br />

’Hullet’ efter FC Nordjylland/Aalborg<br />

Chang i 1. Division bliver fra sæsonstarten<br />

udfyldt af den højest placerede af<br />

forårets nedrykkere fra landets næstbedste<br />

række, Brønshøj Boldklub, hvis<br />

plads i 2. Division i stedet overtages af<br />

Holstebro, der ellers sportsligt var rykket<br />

ud af Danmarksturneringen.<br />

Begrundelsen er, at man efter såvel<br />

administrationens som bestyrelsens<br />

opfattelse bør sikre et fuldt antal hold<br />

i <strong>DBU</strong>s fornemmeste rækker, så vidt<br />

det er muligt.<br />

Sidestiller med konkurs<br />

<strong>DBU</strong>s nuværende regelsæt tager ikke<br />

højde for den aktuelle situation, og<br />

derfor har bestyrelsen besluttet sig<br />

for at anvende de regler, der kommer<br />

’nærmest’ den opståede situation.<br />

»<strong>DBU</strong>s bestyrelse har valgt den mest<br />

hensigtsmæssige løsning, idet vi hermed<br />

kommer tættest på de relevante<br />

regler, og samtidig minimerer konsekvenserne<br />

mest muligt for de øvrige<br />

klubber«, udtaler <strong>DBU</strong>s næstformand,<br />

advokat Jesper Møller, og uddyber:<br />

»Man kunne med lige så god grund<br />

have overvejet at anvende andre regelsæt,<br />

som for eksempel ville have ført<br />

til, at der alene spilles med 15 hold i 1.<br />

Division og Danmarksserien, men dels<br />

ligger disse regler fjernere fra en umiddelbar<br />

fortolkning, dels giver det efter<br />

min opfattelse en række uhensigtsmæssige<br />

konsekvenser rent turneringsmæssigt«.<br />

Jesper Møller har ud fra et habilitetsspørgsmål<br />

valgt ikke at deltage i<br />

bestyrelsens votering i sprøgsmålet<br />

omkring Danmarksserien, idet hans<br />

egen klubs andethold – Jesper Møller<br />

er formand for AaB af 1885 – er indplaceret<br />

i Danmarksseriens Kreds 3 med<br />

Aalborg Chang.<br />

Med beslutningen anvender <strong>DBU</strong><br />

de principper, der er beskrevet i propositionerne<br />

for Herre DM paragraf 10<br />

om ekstraordinær op- og nedrykning.<br />

Og dermed sidestiller organisationen<br />

FC Nordjylland/Aalborg Chang-situationen<br />

med principperne ved en<br />

konkurs.<br />

FC Nordjylland/Aalborg Chang<br />

<strong>DBU</strong>s bestyrelse afgjorde, at Aalborg Changs trækning af holdet FC Nordjylland i landets<br />

næstbedste række og klubbens andethold i Danmarksserien efterlader klubben uden<br />

seniorhold. Brønshøj tilbage i 1. Division, Holstebro tilbage i 2. Division, Danmarksseriens<br />

Kreds 2 og 3 får deltagelse af 15 hold. Kreds 1 uændret med 16 hold<br />

Konsekvenserne<br />

For så vidt angår de konsekvenser,<br />

trækningen af klubbens to bedst placerede<br />

hold får for Aalborg Changs<br />

øvrige hold i de jyske serier 3,4,5 og 6,<br />

havde <strong>DBU</strong> bedt sin jyske lokalunion,<br />

JBU, om en afgørelse.<br />

Herfra var holdningen helt klar, idet<br />

lokalunionen ved flere lejligheder har<br />

fået bekræftet en holdning fra de jyske<br />

klubber om at følge princippet om, at<br />

klubber skal trække deres hold startende<br />

fra de lavest rangerende hold.<br />

Og dermed følger JBU også de gældende<br />

propositioner.<br />

»Klubben har med dens beslutning<br />

sat dens seniorspillere i sekundaafdelingen<br />

i en uheldig situation. Vi følger<br />

de regler, et flertal af klubberne i Jylland<br />

har vedtaget«, lyder det fra Benny<br />

<strong>Hansen</strong>, der er formand for JBU og<br />

medlem af såvel <strong>DBU</strong>s bestyrelse som<br />

forretningsudvalg.<br />

Både <strong>DBU</strong>s Program- og Turneringsudvalg<br />

vil efter bestyrelsens beslutning<br />

ved førstkommende lejlighed vurdere,<br />

hvorvidt man med fordel kan foretage<br />

tilpasninger i de turneringsprogrammer,<br />

som for længst er planlagt for de<br />

berørte rækker.<br />

Beslutningerne er endelige og kan<br />

dermed ikke ankes.<br />

Lars Berendt/lber@dbu.dk<br />

<strong>DBU</strong> Bulletin august 2004 • 5


MADRID_SPAIN<br />

2004<br />

ZIDANE LACES UP THE PREDATOR ® EVERY DAY. WITH ITS WEIGHT BALANCED<br />

TOWARD THE FOREFOOT, THE NEW POWERPULSE TECHNOLOGY PUTS MAXIMUM<br />

POWER BEHIND ALL OF HIS SHOTS. AND THE ASYMMETRICAL LACING PROVIDES<br />

A SMOOTH STRIKING SURFACE FOR HIS PRECISION PASSES AND FINISHES THAT<br />

LEAVE FANS AND GOALIES IN AWE.<br />

BERN_SWITZERLAND<br />

1954<br />

IMPOSSIBLE IS NOTHING.<br />

ADI DASSLER WATCHED FROM THE SIDELINE AS GERMANY BEAT THE HEAVILY<br />

FAVOURED HUNGARIANS ON A WATERLOGGED PITCH IN THE WORLD CUP FINAL.<br />

HIS LATEST INNOVATION, THE WELTMEISTER BOOT WITH INTERCHANGEABLE<br />

STUDS FOR ANY CONDITION, CHANGED GERMANY’S FORTUNE. AND FOOTBALL<br />

FOREVER.<br />

adidas.com/football<br />

© 2004 adidas America, Inc. adidas, the adidas logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas-Salomon Group.


15 hold i to<br />

Danmarksserier i år<br />

Konsekvens af Aalborg Changs trækning af klubbens hold i <strong>DBU</strong>s turneringer:<br />

Silkeborg flyttes fra Danmarksseriens Kreds 2 til Kreds 3, så begge kredse spiller<br />

med 15 hold i kommende sæson. Kreds 1 uændret med 16 hold<br />

I stedet for at spille Danmarksseriens<br />

Pulje 3 videre med kun 14 hold mod<br />

normalt 16 – efter Aalborg Changs<br />

trækning af klubbens to bedste holds<br />

– vil Danmarksseriens Pulje 2 og 3 i år<br />

blive spillet med deltagelse af 15 hold.<br />

Det blev resultatet, efter <strong>DBU</strong> har<br />

haft lejlighed til at debattere konsekvenserne<br />

for Danmarksserien samt,<br />

hvilke muligheder der vil være, når<br />

man til foråret skal fylde op med to<br />

hold.<br />

Hele miseren er opstået, efter<br />

Aalborg Chang i sidste uge valgte at<br />

trække sine to bedste hold fra henholdsvis<br />

Viasat Sport Divisionen og<br />

Danmarksseriens Pulje 3. I den anledning<br />

valgte <strong>DBU</strong>s bestyrelse at ’fylde’<br />

hullerne ud med de to ’bedste’ nedrykkere<br />

fra henholdsvis forårets 1. Division,<br />

Brønshøj, og 2. Division, Holstebro.<br />

Det efterlod Danmarksseriens Pulje<br />

3 med to færre hold – Aalborg Chang<br />

og Holstebro – end kredsen er normeret<br />

til.<br />

På den baggrund havde <strong>DBU</strong> Turneringer<br />

og Turneringsudvalget indstillet<br />

til <strong>DBU</strong>s bestyrelse, at i stedet for at<br />

spille med 14 hold i pulje 3, så skal der<br />

spilles der med 15 hold i Pulje 2 og 15<br />

hold i Pulje 3.<br />

Dermed ønsker <strong>DBU</strong>, at Silkeborg<br />

flyttes fra Pulje 2 til Pulje 3 – uanset<br />

den oprindelige afgørelse i sidste uge<br />

om, at Pulje 3 i den kommende sæson<br />

skulle spille med 14 hold.<br />

Begrundelserne for afgørelsen er,<br />

at Silkeborg ved Turneringsudvalgets<br />

sammensætning af DS-puljerne til<br />

den kommende sæson blev placeret i<br />

Pulje 2 udfra et hensyn om en ligelig<br />

fordeling af klubbernes andethold i<br />

Danmarksseriepuljerne.<br />

Efter Aalborg Changs udtræden<br />

af turneringen er denne fordeling<br />

imidlertid ikke længere ligelig, men<br />

vil atter blive det ved overflytningen<br />

af Silkeborg. Det vil endvidere give en<br />

bedre geografisk fordeling.<br />

Herefter vil Danmarksseriens Pulje<br />

2 blive spillet med følgende hold:<br />

Avedøre, Albertslund, Ballerup, Vanløse,<br />

Horsens, Stenløse, Østerbro, OB, Greve,<br />

Måløv, Esbjerg, FC Horsens, Hvidovre,<br />

Brøndby og Bramming.<br />

Danmarksseriens Pulje 3 er følgende:<br />

Hobro, Thisted, Ikast, Brande,<br />

Viborg, Herning, AaB, Tjørring,<br />

Randers Freja, Grenaa IF, Skive,<br />

Aarhus Fremad, Nørresundby,<br />

Varde og Silkeborg.<br />

Med 15 hold i hver af de to<br />

puljer sikres et højere kampantal,<br />

idet en række med<br />

deltagelse af 14 hold svarer<br />

til 26 kampe på en sæson,<br />

15 hold til 28 kampe på en<br />

sæson, mens 16 hold som<br />

i Kreds 1 giver 30 kampe<br />

på en sæson.<br />

Det er <strong>DBU</strong> Turneringers<br />

og Turneringsudvalgs<br />

opfattelse, at<br />

et flertal af holdene<br />

både i Pulje 2 og 3<br />

foretrækker løsnin-<br />

FC Nordjylland/Aalborg Chang<br />

gen med flytningen af Silkeborg, idet<br />

pulje 3 ellers ville have haft to oversiddere<br />

i hver runde.<br />

Det ville samtidig have betydet, at<br />

der skulle udarbejdes et helt nyt turneringsprogram<br />

’fra bunden’. Med flytning<br />

af Silkeborg ’sparer’ øst-holdene i<br />

pulje 2 tillige en lang rejse til det jyske.<br />

Turneringsafdelingen og –udvalget<br />

overvejede ligeledes, om der yderligere<br />

skulle flyttes et 1. hold med over fra<br />

pulje 2 til pulje 3 – i givet fald enten<br />

FC Horsens eller Bramming<br />

– for at >><br />

<strong>DBU</strong> Bulletin august 2004 • 7


www.virklund-sport.dk<br />

Værløse Boldklub (•)<br />

v/Sundby Idrætspark (•)<br />

v/Holbæk Stadion (•)<br />

Skovshoved IF<br />

Nykøbing Falster Alliancen (•)<br />

Vejle Idrætshøjskole (•)<br />

v/Farum Park (•)<br />

v/Farum Arena (•)<br />

v/Birkerød Stadion (•)<br />

OB-Hjallelse<br />

MCT Hallen, Århus<br />

Kløvermarkens Idrætsanlæg, Kbh.<br />

v/Gentofte Stadion<br />

v/B1903<br />

Leveret af VIRKLUND SPORT<br />

Fodbold hele året på kunstgræs<br />

Gigantium, Aalborg<br />

Top Danmark Hallen, Ballerup<br />

v/Brøndby Stadion<br />

Club Danmark Hallen, Valby<br />

v/Slagelse Stadion<br />

Harboe Storhallen, Næstved<br />

FIU, Frederiksberg<br />

samt på Island og Færøerne ...<br />

(•) 3. generations kunstgræs<br />

Virklund Sport A/S · Korshøjvej 2 · Postboks 268 · 8600 Silkeborg · Tlf. 7020 0455 · www.virklund-sport.dk<br />

Virklund Sport A/S · Korshøjvej 2 · Postboks 268 · 8600 Silkeborg · Tlf. 7020 0455 · www.virklund-sport.dk


skabe puljer med et lige antal hold (14<br />

hold i Pulje 2 og 16 hold i Pulje 3) i stedet<br />

for det nu besluttede ulige antal<br />

med 15 hold.<br />

Det ville imidlertid have betydet, at<br />

der skulle laves et helt nyt turneringsprogram<br />

’fra bunden’ for holdene i<br />

pulje 2. Samtidig kunne de to instanser<br />

ikke pege på nogle væsentlige geografiske<br />

fordele ved en sådan afgørelse.<br />

Konsekvensen for Pulje 2 og 3 i den<br />

kommende sæson er således at følge<br />

den mest enkle løsning med, at Silkeborg<br />

flyttes fra pulje 2 og indsættes på<br />

Holstebros plads i pulje 3. Det er den<br />

løsning, som giver administrationen og<br />

klubberne ’mindst problemer’ samtidig<br />

med, at den også imødekommer<br />

princippet om fordeling af 2. hold i<br />

Danmarksserien.<br />

Nedrykkerne fra Danmarksserien efter<br />

foråret 2005 bliver herefter nummer<br />

13-16 fra Danmarksseriens Pulje 1, mens<br />

nummer 13-15 rykker ud af Danmarksseriens<br />

Pulje 2 og 3.<br />

<strong>DBU</strong>s bestyrelse har behandlet<br />

indstillingen fra <strong>DBU</strong> Turneringer og<br />

<strong>DBU</strong>s Turneringsudvalg i skriftlig procedure.<br />

Næstformand Jesper Møller og<br />

bestyrelsesmedlem Hans Kurt Larsen<br />

har på grund af deres tilhørsforhold til<br />

henholdsvis AaB og Skive ikke deltaget<br />

i denne afgørelse.<br />

<strong>DBU</strong>s turneringsafdeling og – turneringsudvalg<br />

forventer i nær fremtid at<br />

kunne forelægge et løsningsforslag for<br />

<strong>DBU</strong>s bestyrelse primært vedrørende<br />

en regulering af holdantallet i Kvalifikationsrækken.<br />

Lars Berendt/lber@dbu.dk<br />

Bestyrelsen drøfter<br />

overbygningsaftaler<br />

Drøftelse i bestyrelsen samt nedsættelse af arbejdsgruppe<br />

skal danne baggrund for holdninger til overbygningsaftaler<br />

<strong>DBU</strong>s bestyrelse benyttede sit første<br />

møde efter sommeferien til kort at<br />

drøfte FC Nordjylland/Aalborg Changsituationen.<br />

Bestyrelsen havde således ikke mulighed<br />

for at have en mundtlig dialog<br />

om de generelle aspekter og de konkrete<br />

henvendelser fra FC Nordjyllands<br />

og Aalborg Chang tidligere, idet den<br />

første kontakt fra Aalborg Chang/FC<br />

Nordjylland først kom i slutningen af<br />

juni måned.<br />

Nu vil bestyrelsen give sig selv tid til<br />

en indgående debat om erfaringerne<br />

med og de fremtidige regler for overbygningsaftaler<br />

i dansk fodbold.<br />

Det er hensigten at drøfte emnet<br />

på næste bestyrelsesmøde for derefter<br />

at give en kommende arbejdsgruppe<br />

bestående af bestyrelsesmedlemmer<br />

inputs til et efterfølgende oplæg, som<br />

bestyrelsen kan forholde sig til.<br />

Lars Berendt/lber@dbu.dk<br />

FC Nordjylland/Aalborg Chang<br />

Baggrund:<br />

Aalborg Chang forsøgte tidligere<br />

i juli at få <strong>DBU</strong> til at godkende<br />

en overbygningsaftale,<br />

der blandt andet skulle omfatte<br />

et samarbejde med Frederikshavn.<br />

Klubbens ansøgning blev<br />

afvist under henvisning til, at<br />

fristen var overskredet med<br />

ikke mindre end fire og en halv<br />

måned.<br />

Sidst i juli forsøgte klubben<br />

derefter at få <strong>DBU</strong> til at<br />

godkende en flytning af dens<br />

kampbane fra Aalborg til Frederikshavn.<br />

Da denne ansøgning imidlertid<br />

var uløseligt koblet sammen<br />

med en række øvrige krav, der<br />

i sit indhold lå tæt op af den<br />

overbygningsaftale, <strong>DBU</strong> tidligere<br />

på måneden havde afvist,<br />

ville også denne henvendelse<br />

være et anliggende for <strong>DBU</strong>s<br />

bestyrelse.<br />

Klubben frafaldt derefter sin<br />

henvendelse.<br />

Lars Berendt/lber@dbu.dk<br />

<strong>DBU</strong> Bulletin august 2004 • 9


<strong>DBU</strong> afviste Frem<br />

<strong>DBU</strong>s Kontraktfodboldudvalg afviste Boldklubben Frems ønske om at videreføre klubbens professionelle<br />

fodboldaktiviteter i et nyt selskab. Klubben skal i givet fald først afvikle alle sine udeståender i det nuværende<br />

selskab eller fremvise accept på frivillig akkordordning fra samtlige nuværende kreditorer<br />

Boldklubben Frem har søgt <strong>DBU</strong> om<br />

tilladelse til at overføre klubbens licens<br />

til at drive kontraktfodbold og dermed<br />

i realiteten klubbens førstehold fra<br />

selskabet A/S Julius Andersensvej til et<br />

nyt selskab, BK Frem A/S.<br />

<strong>DBU</strong> har svaret klubben, at det<br />

danske fodboldforbund som udgangspunkt<br />

ikke ønsker at stille sig hindrende<br />

i vejen for en omstrukturering<br />

af den fodboldvirksomhed, som hidtil<br />

er blevet udøvet af A/S Julius Andersensvej.<br />

Forhistorien til, formålet med og<br />

ordlyden af <strong>DBU</strong>s love paragraf 28<br />

forhindrer imidlertid – på baggrund<br />

af klubbens foreliggende, anspændte<br />

økonomiske situation – <strong>DBU</strong>s Kontraktfodboldudvalg<br />

i uden videre at imødekomme<br />

klubbens ansøgning.<br />

Lovene kræver ansvarlig drift<br />

Bestemmelserne i paragraf 28 skal<br />

således både efter deres formål og<br />

deres indhold sikre, at danske fodboldklubber<br />

og -virksomheder ikke blot<br />

formelt juridisk men også sportsligt og<br />

moralsk står til ansvar for deres økonomiske<br />

forhold.<br />

Forudsætningen for, at <strong>DBU</strong> under<br />

de nuværende forhold kan give Boldklubben<br />

Frem den ønskede tilladelse er<br />

derfor, at »alle kreditorer og aktionærer<br />

i A/S Julius Andersensvej på fuldt<br />

oplyst grundlag over for <strong>DBU</strong> skriftligt<br />

tilkendegiver deres indforståelse med,<br />

at kontraktfodboldtilladelsen overføres<br />

til det nystiftede selskab BK Frem A/S.<br />

Kan der gennem fremlæggelse af sådanne<br />

tilkendegivelser dokumenteres<br />

enighed og indforståelse blandt alle,<br />

som har økonomiske interesser i sagen,<br />

vil <strong>DBU</strong> se velvilligt på ansøgningen.<br />

Kan der derimod ikke dokumenteres<br />

en sådan bred enighed, vil <strong>DBU</strong>s<br />

tilladelse først kunne forventes, når<br />

der ikke længere kan næres begrundet<br />

tvivl om A/S Julius Andersensvejs økonomiske<br />

soliditet«, skriver Kontraktfodboldudvalget<br />

blandt andet i sit svar til<br />

klubben.<br />

Indtil en eventuel ny ansøgning er<br />

indsendt og godkendt, er det således<br />

fortsat selskabet A/S Julius Andersensvej,<br />

der har tilladelse til at benytte<br />

Boldklubben Frems tilladelse til at<br />

drive kontraktfodbold.<br />

Vil ikke medvirke<br />

Bestemmelserne i <strong>DBU</strong>s love er dermed<br />

med til at sikre, at dansk fodbolds<br />

enhedsorganisation i en vis udstrækning<br />

kan medvirke til at forhindre såkaldt<br />

konkursrytteri blandt de danske<br />

fodboldklubber.<br />

»Dansk fodbold kan hverken overfor<br />

sig selv eller det øvrige samfund leve<br />

med, at der er klubber, som forsøger<br />

at opnå sportslige og økonomiske<br />

fordele gennem fejlslagen økonomisk<br />

drift for derefter at lade en række kreditorer<br />

– herunder staten – stå tilbage<br />

og betale gildet. Det vil vi i <strong>DBU</strong>s Kontraktfodboldudvalg<br />

ikke aktivt medvirke<br />

til«, udtaler udvalgets formand<br />

Henrik Ravnild, der også er medlem<br />

af <strong>DBU</strong>s bestyrelse, og til daglig er<br />

advokat.<br />

Kun såfremt klubben afvikler sin nuværende<br />

gæld, eller samtlige klubbens<br />

nuværende kreditorer frivilligt accepterer<br />

de konsekvenser, der er forbundet<br />

med en selskabsmæssig omstrukturering,<br />

vil <strong>DBU</strong> genoverveje en tilladelse<br />

til klubben om at drive det professionelle<br />

selskab videre i en ny konstruktion.<br />

Kontraktfodboldudvalget har tillige<br />

understreget overfor klubben, at det<br />

vil være i direkte strid med både <strong>DBU</strong>s<br />

love og propositionerne for Herre-DM,<br />

hvis klubben uden <strong>DBU</strong>s forudgående<br />

tilladelse forsøger at drive kontraktfodbold<br />

i et andet regi end Boldklubben<br />

Frem eller selskabet A/S Julius Andersensvej.<br />

<strong>DBU</strong> modtog Frems ansøgning den<br />

14. juli. Boldklubben Frem blev tidligere<br />

tirsdag den 20. juli orienteret om<br />

afgørelsen.<br />

Thomas Jønsson/tjon@dbu.dk<br />

og Lars Berendt/lber@dbu.dk<br />

<strong>DBU</strong> Bulletin august 2004 • 11


Kritik af<br />

disciplinærudvalg<br />

fører til opstramninger<br />

<strong>DBU</strong>s DM-disciplinærudvalg kunne have taget en episode fra Silkeborg-AGF op,<br />

men undlod at gøre det. Berettiget kritik af procedurerne fører nu til konsekvent<br />

indsats overfor de episoder, der forgår ’bag dommerens ryg’<br />

<strong>DBU</strong> bruger mange ressourcer på at<br />

sikre og markedsføre fair play. Og dermed<br />

at skride ind overfor ulovligheder<br />

i kampene.<br />

Derfor undrede det mange i fodboldmiljøet,<br />

at <strong>DBU</strong>s DM-disciplinærudvalg<br />

af egen drift kunne have valgt at tage<br />

en situation fra SAS Liga-kampen Silkeborg-AGF<br />

søndag den 1. august op,<br />

men ikke gjorde noget.<br />

Det drejer sig om en situation, hvor<br />

AGF-spilleren Leon Andreasen tager et<br />

såkaldt ’kvælertag’ på Rajko Lekic fra<br />

Silkeborg.<br />

Kampens dommer, Michael Svendsen,<br />

har bekræftet, at han ikke så episoden.<br />

Det er i henhold til reglerne en<br />

forudsætning for, at disciplinærudvalget<br />

kan tage sager op, at de populært<br />

sagt er foregået ’bag dommerens ryg’.<br />

Hvis udvalget havde valgt at tage<br />

sagen op, ville tv-optagelserne fra<br />

kampen have indgået i sagsmaterialet.<br />

Konsekvent linje<br />

»<strong>DBU</strong> har et velfungerende discipli-<br />

nærudvalg, men jeg er opmærksom<br />

på, at underudvalget, det såkaldte<br />

DM-disciplinærudvalg, har været udsat<br />

for en del kritik både internt i organisationen<br />

og eksternt for dets manglende<br />

initiativ til at se på en konkret<br />

sag fra SAS Ligakampen mellem Silke-<br />

12 • <strong>DBU</strong> Bulletin august 2004<br />

borg og AGF«, forklarer <strong>DBU</strong>s formand<br />

<strong>Allan</strong> <strong>Hansen</strong>.<br />

De fleste af udvalgets fire medlemmer,<br />

som alle er fuldtidsbeskæftiget<br />

udenfor fodboldsystemet, var således<br />

bortrejst, og så derfor hverken episoden<br />

på stadion eller efterfølgende på<br />

tv.<br />

<strong>Allan</strong> <strong>Hansen</strong> vil ikke kommentere<br />

de medier, der har valgt at hænge<br />

formanden for udvalget ud, men vil<br />

derimod gerne kommentere essensen<br />

i kritikken.<br />

»Jeg vil naturligvis ikke bidrage til<br />

diskussioner om mine kolleger på den<br />

måde, det er sket i denne sag, og mine<br />

beføjelser er i øvrigt begrænsede«,<br />

siger <strong>Allan</strong> <strong>Hansen</strong> med henvisning<br />

til, at tre af udvalgets fire medlemmer<br />

ikke er udpeget af <strong>DBU</strong>s bestyrelse<br />

men af divisionsklubberne, og uddyber:<br />

»Jeg har i stedet taget en snak med<br />

formanden for udvalget og bedt ham<br />

komme med forslag til, hvordan udvalget<br />

kan stramme op på procedurerne,<br />

så vi får en mere konsekvent indsats<br />

mod de ulovligheder, dommeren ikke<br />

ser, men som andre af kampens parter<br />

eller tv-kameraerne fanger. Det er her<br />

man savner noget«.<br />

<strong>Allan</strong> <strong>Hansen</strong> og Johnny Rune talte<br />

sammen om den aktuelle sag telefonisk<br />

mandag den 9. august, og alle-<br />

rede dagen efter havde Johnny Rune et<br />

forslag til en opstramning klar.<br />

Klubbernes medansvar og<br />

journalistisk dækning som sikring<br />

»Lad det være sagt med det samme,<br />

at jeg ikke er stolt af sagen. Nu har<br />

jeg set episoden, og der er ingen tvivl<br />

om, at vi skulle have skredet ind. Det<br />

er min fejl, det ikke er sket. Jeg holder<br />

meget af arbejdet i udvalget, og har<br />

derfor fulgt op på formandens opfordring<br />

til nogle opstramninger«, fortæller<br />

Johnny Rune, og uddyber:<br />

»Jeg vil fremover sikre, at jeg og<br />

mindst én af mine kolleger følger<br />

tv-stationernes og de øvrige mediers<br />

dækninger af kampene i weekenderne,<br />

så vi dels kan føle os godt orienteret,<br />

dels kan være hurtigere ude med vores<br />

initiativer«.<br />

Dermed vælger Johnny Rune en<br />

model, hvor udvalget ikke selv behøver<br />

at gennemse optagelser fra samtlige<br />

SAS Liga-kampe – hvilket ingen i <strong>DBU</strong><br />

på noget tidspunkt har forventet af<br />

udvalget – men derimod sætter deres<br />

lid til klubbernes medansvar for at indberette<br />

ulovligheder.<br />

»Det nytter ikke, at klubberne bare<br />

kritiserer os for manglende initiativ,<br />

når de selv har muligheden for at<br />

indberette de situationer, dommerne


ikke ser. Klubberne har også et ansvar,<br />

og det kan de ikke løbe fra, bare fordi<br />

kampens resultat går deres vej«, påpeger<br />

Johnny Rune med henvisning<br />

til en udtalelse fra Silkeborgs direktør,<br />

Ole <strong>Hansen</strong>, efter den pågældende<br />

kamp.<br />

Uændret kompetence til udvalget<br />

Dertil kommer, at grove ulovligheder<br />

må forventes at have en så tilstrækkelig<br />

stor journalistisk interesse, at de<br />

vil blive omtalt i mediernes referater<br />

og indslag fra kampene. Johnny Rune<br />

understreger i den forbindelse, at det<br />

fortsat er udvalget – og ikke medierne<br />

– der lægger niveauet for og vurderer,<br />

hvilke episoder, udvalget vælger at<br />

tage op.<br />

»Jeg havde en konstruktiv samtale<br />

med Johnny Rune, og jeg er meget<br />

tilfreds med det initiativ til stramninger,<br />

som han har præsenteret mig for.<br />

Og det føler jeg mig overbevist om, at<br />

klubberne også vil være«, siger <strong>Allan</strong><br />

<strong>Hansen</strong>, og slutter:<br />

»Tiltaget følger det udgangspunkt,<br />

at vores disciplinære instanser populært<br />

sagt fungerer som undersøgelsesdomstole,<br />

mens det såkaldte<br />

politiarbejde ligger hos dommerne og<br />

klubberne«.<br />

<strong>DBU</strong>s DM-disciplinærudvalg har til<br />

opgave at dømme i konkrete sager og<br />

fremadrettet at komme med indstillinger<br />

til regelændringer for kampene<br />

i Danmarksturneringen – SAS Ligaen,<br />

Viasat Sport Divisionen og 2. Division<br />

samt de afsluttende runder af <strong>DBU</strong>s<br />

Landspokalturnering.<br />

Udvalget består af fire medlemmer.<br />

Formanden for DM-disciplinærudvalget<br />

Johnny Rune, FC Midtjylland, Kim<br />

Madsen, Brønshøj Boldklub, og Jørgen<br />

Jensen, Esbjerg FB, er alle udpeget af<br />

divisionsklubberne, mens udvalgets<br />

fjerde medlem, Henrik Ravnild, er udpeget<br />

af <strong>DBU</strong> og deltager i sin egenskab<br />

af formand for det overordnede<br />

udvalg, <strong>DBU</strong>s Disciplinærudvalg.<br />

Både Johnny Rune og Henrik Ravnild<br />

er medlemmer af <strong>DBU</strong>s bestyrelse.<br />

Kan, kan ikke<br />

Forudsætningen for, hvornår <strong>DBU</strong>s disciplinære<br />

instanser kan vurdere givne<br />

episoder er ofte genstand for debat.<br />

I foråret modtog <strong>DBU</strong> eksempelvis en<br />

indsigelse fra Viborg FF vedrørende<br />

dommer Johnny Røns udvisning af Ralf<br />

Pedersen i en SAS Liga-kamp mellem<br />

Viborg og AaB.<br />

Klubben skrev blandt andet, at »da<br />

vi erfarer, at disciplinærudvalget har<br />

valgt ny praksis på området, herunder<br />

anvendelse af tv-billeder til udmåling<br />

af karantæner m.v., vil Viborg F.F. Prof.<br />

Fodbold A/S gerne gøre indsigelse mod<br />

denne udvisning«.<br />

Idet kampens dommer, Johnny Røn,<br />

foretog et skøn i den pågældende situation,<br />

lå muligheden for en efterfølgende<br />

disciplinærbehandling af sagen<br />

udenfor de muligheder, <strong>DBU</strong>s DM-disciplinærudvalg<br />

har arbejdet med gennem<br />

de sidste to år.<br />

Således anførte dommer Johnny<br />

Røn i sin redegørelse blandt andet, at<br />

»efter mit skøn fastholdes udvisningen<br />

af Ralf Pedersen. Efter min mening er<br />

der slet ingen tvivl om at Ralf Pedersen<br />

fratager modspilleren en oplagt<br />

scoringsmulighed.«<br />

Derfor afviste <strong>DBU</strong> rent administrativt<br />

indsigelsen.<br />

Udvalget har i to tilfælde selv taget<br />

sager op, som efterfølgende har ført til<br />

disciplinære straffe overfor to spillere.<br />

Første gang var Brian Steen Nielsens<br />

tackling af den daværende Viborg-spiller<br />

Leif Rasmussen og Køgemålmanden<br />

Carsten Holbechs<br />

albue i ansigtet på FC Københavns<br />

daværende forsvarsspiller<br />

Bora Zivkovic.<br />

Offentliggørelsen<br />

af disciplinære sanktioner,<br />

der formodes<br />

at have interesse<br />

for et større antal<br />

massemedier og<br />

offentlighed, kom- kom-<br />

Med opstramningen fra DM-<br />

disciplinærudvalget skal Leon<br />

Andreasen ikke forvente at slippe<br />

uden en sag, hvis han en anden<br />

gang skulle gribe en modstander<br />

i struben. Uanset hvilke provoka-<br />

tioner, han inden måtte have været<br />

udsat for.<br />

munikeres ud via dbu.dk, efter sagens<br />

parter først er orienteret om kendelserne.<br />

Det sker derfor som hovedregel på<br />

hverdage indenfor almindelig kontortid.<br />

Sager, som udvalget fremover vælger<br />

at tage op, vil også først blive oplyst,<br />

når de direkte involverede parter er<br />

blevet orienteret om, at der pågår en<br />

disciplinær undersøgelse.<br />

Lars Berendt/lber@dbu.dk<br />

>><br />

<strong>DBU</strong> Bulletin august 2004 • 13


Brillant’en brillerer igen med<br />

fantastiske nye egenskaber<br />

SELECT Brillant Super er landet i en ny forbed ret udgave. Udover<br />

at den selvfølgelig overholder de strengeste krav fra FIFA,<br />

er vi stolte over at kunne præsentere en række fantas tiske og<br />

helt særegne nyheder:<br />

Ny overfl ade giver bedre føling med bolden<br />

Overfl aden på den nye Brillant Super er lavet af et nyt,<br />

eksklusivt materiale, PU Mikrofi ber, som er over 600 gange<br />

tyndere end almindelige PU fi bre. Det giver ekstra bløde og<br />

fl eksible bolde med et livligt »touch«, mere fart og en speciel<br />

lethed, der holder fra første spark til sidste dommerfl øjt<br />

– også i silende regn. Brillant Supers særlige nylonfi bre gør<br />

nemlig boldene så tætte, at de suger hele 29% mindre vand.<br />

»Zero Wing« blæren i Brillant Super er perfekt afbalanceret.<br />

Sammen med mikrofi ber materialet arbejder blæren optimalt<br />

for at sikre en endnu bedre balance. Det giver et snorlige svæv<br />

i luften og en boldkontrol ud over det sædvanlige.<br />

Brillant Super er håndværk når det er bedst<br />

Fordi SELECTs bolde er syet i hånden, er der kontrol med hvert<br />

eneste sting. Det giver en langt højere kvalitet og en længere<br />

levetid for boldene.<br />

Du kan brillere med den nye Brillant Super allerede i dag. Den<br />

fås i din lokale sportforretning!<br />

bohemian.dk


Kritik af disciplinærudvalg fører til opstramninger<br />

Reglerne:<br />

<strong>DBU</strong>s DM-disciplinærudvalgs mulighed<br />

for anvendelse af video fremgår<br />

af de Disciplinære bestemmelser<br />

afsnit 1.i, 3):<br />

Disciplinærudvalget kan som<br />

grundlag for sin afgørelse anvende<br />

dommerbedømmerens separate<br />

indberetning samt udtalelser fra de<br />

involverede klubber. Dommerens<br />

beslutninger omkring selve spillet<br />

(eksempelvis tildeling af gule kort,<br />

frispark, straffespark, mål, off side<br />

m.v.) er endelige og kan ikke ændres<br />

på baggrund af officielle TV-stationers<br />

optagelse af kampe.<br />

I disciplinære sager kan officielle<br />

TV-stationers optagelse af kampe heller<br />

ikke anvendes. Dog kan officielle<br />

TV-stationers optagelse af kampe,<br />

som en sidste udvej, anvendes som<br />

bevismiddel i følgende to tilfælde:<br />

a. Situationer hvor TV-optagelsen<br />

tydeligt beviser, at en forkert spiller<br />

fra samme hold er blevet straffet, og<br />

den spiller, der fejlagtigt er straffet<br />

ikke skulle straffes.<br />

b. Disciplinærudvalget kan i disciplinære<br />

sager, efter klage eller af egen<br />

drift, anvende officielle TV-stationers<br />

optagelser som bevismateriale i<br />

tilfælde, hvor der er tale om forseelser,<br />

hvor en spiller på en hasarderet<br />

måde udsætter en modspiller for<br />

fare; jævnfør Fodboldlovens § 12 samt<br />

nærværende disciplinære bestemmelsers<br />

punkt (C) litra 1 – 4.<br />

Ovenstående regler blev vedtaget<br />

af <strong>DBU</strong>s bestyrelse 11. maj 2002.<br />

Støtte til anlæg af otte kunstgræsbaner<br />

<strong>DBU</strong> og <strong>UEFA</strong> investerer godt 10 mio. kroner i etablering af otte kunstgræsbaner i Danmark<br />

<strong>UEFA</strong> lancerede i 2003 ’Hattrick’, som<br />

et nyt støtteprogram til forbedring af<br />

infrastruktur, stadionforhold og træningsfaciliteter.<br />

Programmet bevilliger<br />

over en fireårig periode op til 2,5 CHF<br />

– godt 12 mio. danske kroner. Dette<br />

beløb har <strong>DBU</strong>s bestyrelse besluttet at<br />

fordoble således, at der i alt er 24 mio.<br />

kroner til rådighed.<br />

For at tilskynde udbredelsen af moderne<br />

kunstgræsbaner i fuld størrelse,<br />

har <strong>DBU</strong>s bestyrelse besluttet at anvende<br />

10 mio. kroner af midlerne som<br />

tilskud til otte baner. Hver af de otte<br />

baner, der kommer i betragtning til<br />

støtte, vil blive hjulpet med 1.250.000<br />

kroner, hvilket skønsmæssigt svarer til<br />

ca. 30 % af anlægsprisen.<br />

Ansøgning om at komme i betragtning<br />

til støtte skal indsendes til <strong>DBU</strong><br />

inden årets udgang. Den kan indsendes<br />

af en enkelt klub, flere klubber i<br />

forening eller en kommunal instans.<br />

De af <strong>DBU</strong> udstukne specifikationer for<br />

’3. generations kunstgræsbaner’ skal<br />

ufravigeligt overholdes, og <strong>DBU</strong> forbeholder<br />

sig retten til at skulle godkende<br />

– men ikke vælge – den konkrete leverandør.<br />

Forinden ansøgningen indgives, er<br />

der nogle forhold, man skal have afklaret,<br />

så skemaet kan udfyldes korrekt<br />

og fuldstændigt.<br />

Den fysiske placering skal således<br />

oplyses. Det må gerne være ved eksisterende<br />

klubanlæg, men kan også<br />

være isoleret fra sådanne. I begge<br />

tilfælde skal ansvaret for den fremtidige<br />

administration og vedligeholdelsen<br />

oplyses. Placeringen må gerne<br />

være på nuværende grusbaner, men<br />

meget nødigt på nuværende græsbaner.<br />

Planerne for brugen af banen skal<br />

ligeledes oplyses. Der ydes ikke støtte<br />

til baner for kun en klub. Man vil prioritere<br />

at støtte baner, hvor 4-8 klubber<br />

kan få tider, og det er vigtigt, at flere<br />

styrkeniveauer tilgodeses. Endelig skal<br />

en plan for den fulde finansiering af<br />

banen foreligge og oplyses.<br />

Det er <strong>DBU</strong>s hattrick-udvalg, der vil<br />

tage stilling til ansøgningerne. Man vil<br />

stræbe mod en geografisk fordeling af<br />

de otte baner, samt naturligvis skæve<br />

til placeringen af eksisterende baner.<br />

Det særlige ansøgningsskema, som<br />

skal anvendes, kan rekvireres hos <strong>DBU</strong>s<br />

regnskabschef Erik Nielsen på e-mail<br />

erin@dbu.dk eller telefon 43 26 22 25.<br />

Eventuelle spørgsmål kan ligeledes rettes<br />

til Erik Nielsen eller undertegnede.<br />

Torben Mogensen/medlem af<br />

<strong>DBU</strong>s bestyrelse og Hattrick-udvalg<br />

Støtteprogrammet Hattrick blev etab-<br />

leret i 2003. Der kan bevilliges op til<br />

2,5 mio. CHF over en fireårig periode,<br />

svarende til godt 3 mio. kroner om året.<br />

<strong>DBU</strong>s bestyrelse har valgt at støtte med<br />

et tilsvarende beløb. Ud af den samlede<br />

beløbsramme på 24 mio. kroner har<br />

<strong>DBU</strong> Hattrick-udvalg skitseret en forde-<br />

ling af midlerne med ca. 10 mio. kroner<br />

til stadionforbedringer, ca. 10 mio.<br />

kroner til etablering af kunstgræs-træ-<br />

ningsfaciliteter, samt ca. 4 mio. kroner<br />

til forskellig former for klubudvikling<br />

(herunder særligt fokus på frafald og<br />

fastholdelse).<br />

<strong>DBU</strong> Bulletin august 2004 • 15


’Ali Akida’-sagen<br />

Tilfredshed med<br />

’Ali Akida’-kendelse<br />

<strong>DBU</strong>s formand <strong>Allan</strong> <strong>Hansen</strong> udtrykker<br />

tilfredshed med den kendelse, Danmarks<br />

Idræts-Forbunds appeludvalg<br />

har afsagt i den såkaldte ’Ali Akida’sag.<br />

Resultatet af behandlingen i den<br />

absolut sidste ankeinstans blev – i<br />

relation til kendelsen i <strong>DBU</strong>s tilsvarende<br />

udvalg tidligere på måneden<br />

– en stadfæstelse af, at modstanderklubberne<br />

ikke bliver tildelt tre points<br />

for de kampe, hvor AB har benyttet<br />

’Ali Akida’. Bødestraffen til AB fastholdes<br />

på det forhøjede beløb på 50.000<br />

kroner, mens spilleren ’Ali Akida’ alias<br />

Emmanuel Ake Richard Muttendango<br />

får nedsat sin karantæne fra seks til tre<br />

måneder.<br />

<strong>DBU</strong>s appeludvalg havde således forhøjet<br />

bøden til klubben fra 25.000 og<br />

skærpet karantænen til spilleren fra de<br />

tre måneder, som såvel <strong>DBU</strong>s DM-disciplinærudvalg<br />

som bestyrelse havde<br />

tilkendt spilleren, til et halvt år.<br />

Således havde <strong>DBU</strong>s Appeludvalg<br />

været af den opfattelse, at ’Ali Akida’<br />

alias Emmanuel Ake Richard Mutten-<br />

16 • <strong>DBU</strong> Bulletin august 2004<br />

dango havde udvist et så groft forhold,<br />

at hans karantæne burde have været<br />

fastsat til seks måneder.<br />

»Det er absolut en tilfredsstillende<br />

kendelse. Spillerens falske identitet og<br />

ABs forsømmelighed har uanset fratagelse<br />

eller tildeling af points ikke haft<br />

indflydelse på, at Frem rent sportsligt<br />

sluttede som nedrykker«, udtaler <strong>Allan</strong><br />

<strong>Hansen</strong>, og uddyber:<br />

»Nu har klubben forsøgt sig fire<br />

steder, og ikke fået medhold i nogen<br />

af de fire instanser, der har behandlet<br />

sagen. Og jeg synes også, det er<br />

væsentligt, at DIFs appeludvalg deler<br />

alle tre <strong>DBU</strong>-instansers opfattelse af<br />

skyldsspørgsmålet. Nemlig at klubben<br />

bærer det objektive ansvar for at skulle<br />

indhente det internationale spillercertifikat<br />

på dens spillere«.<br />

»Nedsættelsen af spillerens karantæne<br />

kan vi leve med. Det vigtigste i dén sammenhæng<br />

er, at vi får sendt et klart signal<br />

om, at han er skyldig i et groft forhold<br />

og den direkte årsag til hele miseren, og<br />

at det ikke er uden omkostninger at benytte<br />

falsk identitet. Heller ikke i fodbold-<br />

· <strong>DBU</strong> tilfreds med stadfæstelser<br />

fra DIFs appeludvalg i ’Ali<br />

Akida’-sag.<br />

· Fortsat ingen tildeling af points,<br />

ingen udvidelse af SAS Ligaen<br />

og bøde til AB.<br />

· Nedsættelsen af karantæne til<br />

spilleren ’Ali Akida’ alias Emmanuel<br />

Ake Richard Muttendango<br />

acceptabel<br />

retslig forstand«, slutter <strong>Allan</strong> <strong>Hansen</strong>.<br />

Boldklubben Frem havde ifølge <strong>DBU</strong>s<br />

oplysninger ikke anket afgørelsen fra<br />

<strong>DBU</strong>s appeludvalg til DIF før tirsdagen,<br />

efter klubben var blevet orienteret om,<br />

at <strong>DBU</strong>s kontraktfodboldudvalg havde<br />

afvist klubbens ansøgning om at overføre<br />

dens professionelle aktiviteter til<br />

et nyt selskab.<br />

Behandlingen af ankesagen i DIFs<br />

appeludvalg onsdag den 21. juli var<br />

derfor i første omgang alene berammet<br />

på baggrund af anker fra Farum<br />

Boldklub og Spillerforeningen.<br />

Til den seneste behandling af sagen<br />

fremkom Boldklubben Frem i øvrigt<br />

med helt nye påstande i form af et<br />

krav om refusion fra AB og <strong>DBU</strong> for<br />

de »ikke ringe advokatomkostninger i<br />

forbindelse med, at Boldklubben Frem<br />

har haft ret i flere synspunkter i ’Ali<br />

Akida’-sagen«. Den påstand blev også<br />

afvist af udvalget.<br />

Boldklubben Frem har ikke flere<br />

ankemuligheder i hverken fodboldens<br />

eller det idrætsretslige system.<br />

Lars Berendt/lber@dbu.dk


’Ali Akida’-sagens forløb:<br />

1. marts 2000: ’Ali Rajab Akida’ melder<br />

sig ind som ungdomsspiller i AB.<br />

På baggrund af dokumentation fra<br />

de danske myndigheder, hvori hans<br />

fødselsdato blandt andet oplyses til 20.<br />

december 1982, bliver han aldersmæssigt<br />

rangeret som ynglingespiller.<br />

1. januar 2001: Efter at have markeret<br />

sig som på ynglingeholdet skriver<br />

AB kontrakt med ’Ali Akida’.<br />

10. august 2001: Ved godkendelsen af<br />

en ny kontrakt mellem klubben og<br />

spilleren konstaterer <strong>DBU</strong>, at spillerens<br />

personoplysninger nu er suppleret af<br />

et dansk cpr-nummer.<br />

Medio 2002: Udlændingestyrelsen informerer<br />

AB om, at der verserer en<br />

sag i styrelsen om spillerens identitet.<br />

25. september 2002: AB gør blandt andet<br />

i en allonge til spillerens kontrakt<br />

<strong>DBU</strong> opmærksom på, at spillerens<br />

formelle identitet nu er Emmanuel Ake<br />

Richard Muttendango samt, at hans<br />

fødselsdato er ændret.<br />

17. maj 2004: Ved en civilretlig sag i<br />

Gladsaxe Ret bliver det fastslået, at Ali<br />

Rajab Akida’s rigtige identitet er<br />

Emmanuel Ake Richard Muttendango.<br />

Han dømmes til at betale sagens omkostninger,<br />

men udvises ikke af landet,<br />

idet han gennem sit kontraktforhold<br />

med AB har arbejde, og dermed<br />

er i stand til at forsørge sig selv.<br />

18. maj 2004: Boldklubben Frem sender<br />

protest over ABs brug af spilleren<br />

’Ali Akida’ i sæsonen 2003/2004.<br />

26. maj 2004: <strong>DBU</strong>s DM-disciplinærudvalg<br />

behandler protest fra Boldklubben<br />

Frem over ABs brug af spilleren<br />

Ali Akida alias Emmanuel Ake Richard<br />

Muttendango i SAS Liga-sæsonen<br />

2003/2004.<br />

Udvalget finder AB skyldig i det<br />

objektive ansvar, og fratager klubben<br />

hold de points, de har opnået i kampe<br />

med ’Ali Akida’ på banen. Spilleren<br />

idømmes en karantæne på tre måneder.<br />

2. juni 2004: Boldklubben Frem anker<br />

<strong>DBU</strong>s DM-disciplinærudvalgs afgørelse<br />

til <strong>DBU</strong>s bestyrelse.<br />

9. juni 2004: AB vælger ikke at benytte<br />

sig af klubbens mulighed for anke af<br />

DM-disciplinærudvalgets afgørelse.<br />

Klubben er ligeledes blevet givet en<br />

frist til den 10. juni til at kommentere<br />

Boldklubben Frems omfattende indlæg<br />

til sagen.<br />

15. juni 2004: <strong>DBU</strong>s bestyrelse behandler<br />

og afsiger kendelse af anke over<br />

DM-disciplinærudvalgets afgørelse.<br />

Bestyrelsen stadfæster i hovedtrækkende<br />

den ankede afgørelse, men ændrer<br />

på et væsentligt punkt dentidligere<br />

afgørelse, idet bestyrelsen vælger<br />

at tildele points til ABs modstandere i<br />

de kampe, klubben har anvendt spilleren<br />

’Ali Akida’ i sæsonen 2003/04.<br />

Samtidig idømmes AB en bøde på<br />

20.000 kroner.<br />

8. juli 2004: <strong>DBU</strong>s Appeludvalg afsiger<br />

kendelse efter anke fra Boldklubben<br />

Frem A/S, Sundby Boldklub og efterfølgende<br />

Akademisk Boldklub A/S om<br />

ABs ulovlige anvendelse af spilleren<br />

’Ali Akida’ på klubbens hold i perioden<br />

2001-2004.<br />

Resultatet af udvalgets behandling<br />

bliver – i forhold til bestyrelsens afgørelse<br />

– at modstanderklubberne ikke<br />

bliver tildelt tre points for de kampe,<br />

hvor AB har benyttet ’Ali Akida’, bødestraffen<br />

til AB forhøjes fra 20.000<br />

’Ali Akida’-sagen<br />

til 50.000 kroner samt at spilleren ’Ali<br />

Akida’ alias Emmanuel Ake Richard<br />

Muttendango får forlænget sin karantæne<br />

fra tre til seks måneder.<br />

Endelig fandt Appeludvalget, der noterede<br />

sig, at Boldklubben Frem fortsat<br />

ville rykke ud af SAS Ligaen uanset<br />

pointstildeling til ABs modstandere,<br />

ikke belæg for at imødekomme Frems<br />

påstand om en udvidelse af SAS Ligaen<br />

til 13 hold.<br />

Boldklubben Frem havde ifølge <strong>DBU</strong>s<br />

oplysninger ikke anket afgørelsen fra<br />

<strong>DBU</strong>s appeludvalg til DIF før tirsdagen,<br />

efter klubben var blevet orienteret om,<br />

at <strong>DBU</strong>s kontraktfodboldudvalg havde<br />

afvist klubbens ansøgning om at overføre<br />

dens professionelle aktiviteter til<br />

et nyt selskab.<br />

Behandlingen af ankesagen i DIFs<br />

appeludvalg onsdag den 21. juli var<br />

derfor i første omgang alene berammet<br />

på baggrund af anker fra Farum<br />

Boldklub og Spillerforeningen.<br />

Baggrund:<br />

’Ali Akida’-sagen blev indgående beskre-<br />

vet i seneste udgave af <strong>DBU</strong> Bulletin<br />

nummer 6/7 2004, der dækker både juni<br />

og juli måned.<br />

Siden har <strong>DBU</strong>s Appeludvalg den 8. juli<br />

afsagt kendelse i sagen. Denne kendelse<br />

fremgår på dbu.dk (http://www.dbu.<br />

dk/news/newsShow.aspx?id=23349). Og<br />

senest har DIFs appeludvalg behandlet<br />

sagen.<br />

Du kan også finde seneste udgave af<br />

<strong>DBU</strong> Bulletin på internetsiderne under<br />

’publikationer’.<br />

<strong>DBU</strong> Bulletin august 2004 • 17


’Ali Akida’-sagen<br />

Kommentar til ’Ali Akida’-sag:<br />

Ingen fodboldmæssige<br />

fordele af falsk identitet<br />

’Ali Akida’-sagen opstod, fordi AB ved<br />

spillerens indmeldelse som ungdomsspiller<br />

i klubben i marts 2000 undlod<br />

at indhente hans internationale spillercertifikat.<br />

Enhver spiller over 12 år – dengang<br />

14 år – er i princippet indehaver af et<br />

internationalt spillercertifikat. Ved et<br />

klubskifte på tværs af landegrænser<br />

skal det internationale certifikat – på<br />

foranledning af spillerens nye, udenlandske<br />

klub – overføres fra dén klub<br />

under dét fodboldforbund, han hidtil<br />

har spillet til det fodboldforbund, hans<br />

nye klub tilhører.<br />

Ved at have oplyst et falsk navn og<br />

fødselsdato til de danske myndigheder<br />

i sine ansøgningspapirer om opholdstilladelse<br />

placerer AB ham som ynglingespiller<br />

i klubbens amatørafdeling.<br />

Her markerer han sig – blandt andet<br />

fordi han reelt er ældre end sine holdkammerater<br />

– så positivt, at AB året efter<br />

ønsker at indgå kontrakt med ham.<br />

Kontrakten forhandles og underskrives<br />

af ABs daværende administrationschef,<br />

Peter Ebbesen i januar 2001.<br />

I februar 2001 bliver Peter Ebbesen<br />

– af en person med tilknytning til<br />

klubben – gjort opmærksom på, at ’Ali<br />

Akida’ har været til afhøring hos Gladsaxe<br />

Politi.<br />

Peter Ebbesen kontakter herefter telefonisk<br />

politiet, som begrænser deres<br />

oplysninger til, at de på baggrund af<br />

familiestridigheder i spillerens hjem<br />

har indledt en undersøgelse af hans<br />

identitet.<br />

’Ali Akida’ havde færdigspillet den<br />

foregående sæson på klubbens ynglingehold,<br />

og var på dette tidspunkt som ny<br />

kontraktspiller tilknyttet ABs talenttrup.<br />

18 • <strong>DBU</strong> Bulletin august 2004<br />

Fra AB til <strong>DBU</strong><br />

I marts 2001 opsiger Peter Ebbesen sin<br />

stilling i AB, men fortsætter på klubbens<br />

opfordring indtil senere samme<br />

sommer. I denne periode har han ikke<br />

yderligere kontakt til eller med politiet<br />

om ’Ali Akida’.<br />

I september 2001 tiltræder Peter Ebbesen<br />

som sekretær i <strong>DBU</strong>s turneringsafdeling,<br />

hvor han fire måneder senere<br />

blandt andet overtager ansvaret for<br />

godkendelsen af kontrakter efter Knud<br />

Albertsen, der forlader <strong>DBU</strong> efter 13 års<br />

ansættelse til fordel for en stilling i<br />

hjembyen Vildbjerg.<br />

I juni 2002 bliver Peter Ebbesen af<br />

en af sine kolleger, der er ansvarlig<br />

for klubbernes rejsearrangementer, og<br />

gjort opmærksom på, at ’Ali Akidas’<br />

pas tilsyneladende er blevet inddraget,<br />

da AB søgte visum for ham og hans<br />

holdkammerater i forbindelse med en<br />

kamp i Hviderusland.<br />

Peter Ebbesen kontakter på den baggrund<br />

Udlændingestyrelsen, og orienterer<br />

sine kolleger, afdelingschef Hanne<br />

Jensen og jurist Thomas Jønsson, om<br />

sin viden, der begrænser sig til de oplysninger,<br />

styrelsen videregiver til ham<br />

om, at ’Ali Akidas’ ellers permanente<br />

opholdstilladelse var inddraget to uger<br />

tidligere, idet der var opstået »tvivl om<br />

’Ali Akidas’ identitet i forhold til hans<br />

oprindelige ansøgningspapirer«.<br />

<strong>DBU</strong> uden kendskab<br />

til indhold i undersøgelse<br />

<strong>DBU</strong> blev ikke oplyst om de nærmere<br />

omstændigheder, og denne ufuldstændige<br />

oplysning blev derfor ikke betragtet<br />

som relevant for hans spilleberettigelse<br />

for SAS Ligaens forårssæson<br />

2002, der på grund af VM-slutrunden<br />

var afsluttet en måned tidligere.<br />

Helt i tråd med bestyrelsens holdning<br />

til, at <strong>DBU</strong>s administration ikke skal<br />

fungere i en opsøgende, kontrollerende<br />

rolle, blev der ikke fulgt op på denne<br />

isolerede og ufuldstændige oplysning.<br />

Udlændingestyrelsen vendte heller ikke<br />

tilbage med yderligere informationer.<br />

Oplysningen fra Udlændingestyrelsen<br />

den 18. juni 2002 var i øvrigt uden<br />

sammenhæng med kontraktgodkendelsen<br />

i september 2002, hvor Peter<br />

Ebbesen i sin egenskab af administrativt<br />

ansvarlig for ekspeditionen af<br />

kontrakter modtager en allonge til den<br />

eksisterende kontrakt mellem AB og<br />

’Ali Akida’, hvori det oplyses, at spillerens<br />

navn officielt er Emmanuel Ake<br />

Richard Muttendango. Men at kontraktens<br />

indhold i øvrigt er uændret.<br />

Klubben vælger imidlertid – og <strong>DBU</strong><br />

accepterer – at spilleren fortsætter i<br />

sit hidtidige navn. Idet han som ’Ali<br />

Akida’ fremdeles indgår på lige fod<br />

med alle andre spillere, finder Peter<br />

Ebbesen ingen anledning til at oplyse<br />

om navneændringen hverken internt<br />

eller eksternt.<br />

Peter Ebbesen valgte så at sige at<br />

følge den linje, de danske myndigheder<br />

havde lagt ved blot at udstede nye<br />

identitetspapirer på spilleren.<br />

Myndighederne<br />

accepterede ny identitet<br />

»Problemet opstår, fordi amatørafdelingen<br />

ikke sikrede sig det internationale<br />

spillercertifikat, da han meldte sig<br />

ind i klubben. Den næste fejl består i,<br />

at vi i den professionelle afdeling ikke<br />

fik tjekket, at amatørafdelingen havde


<strong>DBU</strong>s administration har evalueret forløbet i ’Ali Akida’-sagen<br />

– den første af sin slags om falsk identitet i dansk fodbold.<br />

Erkender manglende opmærksomhed på fejl, der er opstået hos<br />

AB ved spillerens indmeldelse i og senere kontrakt med klubben<br />

certifikatet, da vi første gang skrev<br />

kontrakt med ’Ali Akida’. Men vi har<br />

sikkert ikke tænkt over det, fordi han<br />

jo var en af vores ’egne’ spillere«, forklarer<br />

Peter Ebbesen om sit medansvar<br />

for miseren tilbage i sin tid i AB.<br />

Sekretær i <strong>DBU</strong>s turneringsafdeling<br />

Peter Ebbesen, turneringschef Hanne<br />

Jensen og generalsekretær Jim Stjerne<br />

<strong>Hansen</strong> har således benyttet den førstkommende<br />

lejlighed efter sommeren<br />

til at evaluere sagsforløbet.<br />

I den forbindelse gentog Peter Ebbesen<br />

sin erkendelse af, at han som led<br />

i den almindelige ekspedition af kontraktgodkendelsen<br />

i <strong>DBU</strong> – med den<br />

tilhørende allonge – skulle have været<br />

opmærksom på problemstillingen omkring<br />

eksistensen af et internationalt<br />

spillercertifikat lydende på navnet Emmanuel<br />

Ake Richard Muttendango.<br />

»Jeg skulle naturligvis have haft overblik<br />

nok til at minde AB om, at man<br />

burde se på det internationale spillercertifikat,<br />

og klubben skulle hjemkalde<br />

et nyt på det nye navn. Men jeg har<br />

givetvis koncentreret mig mere om, at<br />

der i forhold til myndighederne ikke<br />

var problemer med at anerkende spillerens<br />

nye identitet. Man kan kalde det<br />

manglende service fra min side, men til<br />

gengæld er jeg tilfreds med, at ingen<br />

af de instanser, der har behandlet sagen,<br />

er uenige i, at det objektive ansvar<br />

er klubbens«, udtaler Peter Ebbesen.<br />

Ingen fordele for ’Ali Akida’<br />

Det har i hele sagen været afgørende<br />

for <strong>DBU</strong>, at ’Ali Akida’ i ’kød og blod’<br />

har været den samme person som Emmanuel<br />

Ake Richard Muttendango.<br />

Forstået på den måde, at ’Ali Akida’<br />

hverken har påtaget sig en anden spillers<br />

identitet eller opnået andre konkurrencemæssige<br />

fordele af sin falske<br />

identitet i fodboldsystemet. Han har<br />

eksempelvis indgået på samme måde<br />

som alle andre spillere for så vidt angår<br />

disciplinære sanktioner, mens ’typiske’<br />

sager om falsk identitet er situationer,<br />

hvor én – måske karantæneramt – spiller<br />

optræder i en anden spillers navn<br />

både på banen og holdkortet.<br />

»Det er en atypisk sag uden fortilfælde.<br />

Netop af den grund mener jeg,<br />

at vi ved godkendelsen af kontrakten<br />

med navneændringen i september<br />

2002 skulle have bedt kontraktfodboldudvalget<br />

og disciplinærudvalget<br />

om deres vurdering«, udtaler turneringschef<br />

Hanne Jensen.<br />

Hun har siden indskærpet i sin<br />

afdeling, at alle holdkort og andre officielle<br />

papirer skal indeholde spillernes<br />

officielle navne. De må også gerne<br />

indeholde andre kalde- eller øgenavne,<br />

men i givet fald i citationstegn, så der<br />

ikke er tvivl om identiteten.<br />

Ansatte med branchekendskab<br />

Boldklubben Frem, der uden held har<br />

plejet væsentlige særinteresser i ’Ali<br />

Akida’-sagen, har til gengæld haft held<br />

med at så tvivl om Peter Ebbesens<br />

habilitet i sagen på grund af hans tidligere<br />

ansættelsesforhold i AB.<br />

»Jeg betragter det som en af vores<br />

styrker, at vi her i administrationen ansætter<br />

kompetente medarbejdere, der<br />

i stor udstrækning har én eller anden<br />

form for tilknytning til fodboldklubberne.<br />

Det sikrer ikke mindst et fantastisk<br />

branchekendskab«, udtaler generalsekretær<br />

Jim Stjerne <strong>Hansen</strong>, og<br />

’Ali Akida’-sagen<br />

uddyber: »Desværre må vi konstatere,<br />

at de fordele, klubberne opnår ved, at<br />

det er medarbejdere, som har kendskab<br />

til klubbernes arbejde gennem<br />

tidligere ansættelse i en klubadministration,<br />

som behandler deres sager, i<br />

enkelte tilfælde også kan misbruges<br />

til at så tvivl om samme medarbejders<br />

hæderlighed. Det synes jeg Frem har<br />

gjort på en urimelig måde i den aktuelle<br />

sag«.<br />

»Samtidig er det ikke rimeligt at<br />

forvente, at en medarbejder, der har<br />

været ansat i en klub, som oven i købet<br />

er børsnoteret, skal bruge sin viden<br />

om klubbens forhold i sit arbejde i<br />

<strong>DBU</strong> – hverken til fordel eller ugunst<br />

for klubben«, fortsætter Jim Stjerne<br />

<strong>Hansen</strong>, og slutter:<br />

»Men for at der ikke fremover skal<br />

kunne sås tvivl om den enkelte medarbejders<br />

hæderlighed og objektive behandling<br />

af klubsager, har vi nu indført<br />

den procedure, at hvis en medarbejder<br />

får kendskab til- eller ekspederer sager,<br />

der omfatter den pågældende medarbejders<br />

tidligere arbejdsgiver eller<br />

nuværende eller tidligere klubber, så<br />

skal han eller hun involvere mindst én<br />

anden kollega i sagsbehandlingen«.<br />

Det er i øvrigt værd at bemærke, at<br />

ingen i <strong>DBU</strong> – inklusive Peter Ebbesen<br />

– var vidende om, at der ved Gladsaxe<br />

Ret var en sag mod ’Ali Akida’ før<br />

rettens afgørelse blev offentliggjort i<br />

medierne i maj måned 2004.<br />

Lars Berendt/lber@dbu.dk<br />

<strong>DBU</strong> Bulletin august 2004 • 19


Paaskebrød er med overalt<br />

- også i sportens verden. . .<br />

Paaskebrød sponsorerer U/21-turneringen,<br />

som vi har gjort det de sidste 4 år. Både med<br />

muntre tilråb fra sidelinien og med kontante<br />

pengepræmier. U/21-turneringen, som i daglig<br />

tale også kaldes Paaskebrød Cup, er resultatet<br />

af et godt samarbejde mellem Paaskebrød,<br />

<strong>DBU</strong> og mange sportsklubber.<br />

U/21 med saft, kraft og masser af energi –<br />

som lækker fastfood fra Paaskebrød.<br />

Klik også ind på www.paaskebroed.com<br />

Cerealia Unibake A/S • Oensvej 28 • 8700 Horsens • Tlf.: 76 28 50 00 • Fax: 76 28 50 01 • www.paaskebroed.com<br />

www.bureaufrydensberg.dk


Alle landskampe på<br />

landsdækkende radio<br />

<strong>DBU</strong> har indgået aftale med Danmarks Radio om transmission af<br />

alle landskampe i Danmark på DRs frekvenser frem til og med juni 2008<br />

Dansk Boldspil-Union har igen valgt en<br />

public service-station som samarbejdspartner<br />

til elektronisk transmission af<br />

landskampe.<br />

<strong>DBU</strong> har således valgt at forlænge<br />

aftalen med Danmarks Radio om den<br />

radiobaserede live-transmission af i<br />

princippet alle kampe med <strong>DBU</strong>s forskellige<br />

landshold spillet i Danmark.<br />

Den fire-årige aftale gælder således<br />

alle Herre A-landsholdets og kvindelandsholdets<br />

kvalifikations- og venskabslandskampe<br />

samt alle kampe<br />

med ungdomslandsholdene på hjemmebane.<br />

Danmarks Radio kan vælge direkte<br />

eller forskudte transmissioner på såvel<br />

<strong>DBU</strong> har igen valgt<br />

landsdækkende, da aftalen<br />

med Danmarks Radio om<br />

radiotransmisionerne blev<br />

forlænget.<br />

Landsholdet er her i gang<br />

med træningen inden<br />

venskabskampen mod Polen<br />

den 18. august i Poznan.<br />

P3 som Mellembølge, DAB eller lydstreaming<br />

på internettet.<br />

»Lytterne har gennem årtier været<br />

tilfredse med vores radiodækning af<br />

landsholdets kampe, og den ydelse er<br />

vi glade for fortsat at kunne tilbyde«,<br />

udtaler sportschef Olav Skaaning<br />

Andersen fra Danmarks Radio, og uddyber:<br />

»Fodbold er populært radiostof, og<br />

vi er også glade for, at vi med den<br />

nye aftale også får mulighed for at<br />

dække <strong>DBU</strong>s landskampe på de nye<br />

medier, nemlig DAB-radioen og via lydstreaming<br />

på internettet«.<br />

»Vi har altid haft et ønske om – hvis<br />

økonomien i øvrigt er i orden – at have<br />

public service-stationerne som samarbejdspartnere<br />

til transmission af vores<br />

landskampe«, siger <strong>DBU</strong>s generalsekretær,<br />

og fortsætter:<br />

»Danmarks Radio har vist den<br />

fornødne vilje til at fortsætte med<br />

at sende kampene, og det er spændende,<br />

at vi gennem denne aftale kan<br />

supplere den aftale om streaming af<br />

tv-transmissionen, vi allerede har med<br />

TV2«.<br />

<strong>DBU</strong> valgte således allerede i vinter<br />

at fortsætte samarbejdet med TV2<br />

om tv-transmissionen af landskampe i<br />

Danmark i en fire-årig periode.<br />

Lars Berendt/lber@dbu.dk<br />

<strong>DBU</strong> Bulletin august 2004 • 21


Hvem må spille<br />

for Danmark?<br />

… Og hvem må ikke spille for Qatar, og hvem må kun spille for Ægypten?<br />

Sådan virker de nye regler for skift af statsborgerskab for fodboldspillere!<br />

Globalisering. Internationalisering.<br />

Multietniske samfund.<br />

Fodbolden har taget konsekvensen<br />

af den internationale samfundsudvikling<br />

med moderne folkevandringer,<br />

flygtninge og indvandrere på tværs af<br />

landegrænserne.<br />

Det internationale fodboldforbund,<br />

FIFA, benyttede det meste af 2003<br />

til at definere problemstillingerne og<br />

derefter udfærdige og vedtage et nyt<br />

regelsæt for, hvem der kan spille på<br />

hvilke landshold.<br />

2004 fungerer som en overgangsordning,<br />

og fra 1. januar 2005 gælder<br />

de nye regler, og det er dem, vi koncentrerer<br />

os om her i artiklen<br />

’Officielle landskampe’ afgørende<br />

Fodboldmæssigt tillader FIFA ikke den<br />

samme form for skift mellem landsholdene,<br />

som kendes fra klubfodbolden.<br />

Har en spiller aldrig optrådt for et<br />

landshold under ét fodboldforbund,<br />

kan han godt opnå spilleberettigelse<br />

for et andet landshold.<br />

Dobbelt statsborgerskab – eksempelvis<br />

herboende indvandrere af tyrkisk<br />

afstamning – giver således automatisk<br />

fodboldspillere ret til at vælge frit<br />

mellem at spille for – i dette tilfælde<br />

– enten det danske eller det tyrkiske<br />

landshold.<br />

Har en spiller derimod – uanset alder<br />

– været på banen i en landskamp<br />

i en officiel turnering for ét fodboldforbunds<br />

landshold, kan han som udgangspunkt<br />

aldrig komme til at spille<br />

for et andet landshold. Ved ’officiel’<br />

forstår FIFA en kamp i en kvalifikationsturnering<br />

eller slutrunde.<br />

Eneste undtagelse er fra 2005 spil-<br />

22 • <strong>DBU</strong> Bulletin august 2004<br />

lere under 21 år – det vender vi tilbage<br />

til!<br />

Det betyder dog samtidig, at hvis<br />

en spiller ’kun’ har spillet i såkaldte<br />

venskabskampe, har han også mulighed<br />

for at blive spilleberettiget for et<br />

landshold under et andet fodboldforbund.<br />

Men kun hvis den pågældende opfylder<br />

én af følgende fire betingelser:<br />

Spilleren skal (a) være født indenfor<br />

det pågældende lands grænser,<br />

(b) hans biologiske mor, biologiske far,<br />

biologiske bedstemor eller biologiske<br />

bedstefar skal være født indenfor det<br />

pågældende lands grænser, eller også<br />

skal han (c) have boet mindst to år i<br />

træk indenfor det pågældende lands<br />

grænser.<br />

’Nationalisering’<br />

Tilladelsen til at skifte statsborgerskab<br />

i fodboldmæssig forstand gælder tillige<br />

for spillere, der opnår en fodboldmæssig<br />

’nationalisering’, efter i en<br />

årrække at have spillet fodbold i et<br />

fremmed land.<br />

Muligheden opstår, hvis den pågældende<br />

spiller skifter statsborgerskab.<br />

Har han ikke nogen biologiske, familiemæssige<br />

relationer til sit ’nye’ land<br />

skal han i stedet opfylde ’karenstiden’<br />

på to år, hvor han uafbrudt skal have<br />

opholdt sig i det land, han ønsker at<br />

repræsentere på et landshold.<br />

Spillere, der opfylder kriterierne for<br />

at skifte statsborgerskab og dermed<br />

spilletilladelse fra ét fodboldforbund til<br />

et andet, må kun benytte denne mulighed<br />

én gang i sin karriere.<br />

Det er heller ikke tilladt at skifte fra<br />

ét fodboldforbund til et andet under<br />

en igangværende FIFA- eller FIFA-god-<br />

kendt turnering, hvis den pågældende<br />

spiller allerede har spillet en kamp i<br />

den pågældende turnering.<br />

Ikke klar for Qatar<br />

Derfor kunne eksempelvis den brasilianskfødte<br />

topscorer fra den tyske<br />

Bundesliga, Ailton, ikke komme på tale<br />

til Qatars landshold, da det emne var<br />

aktuelt i foråret 2004.<br />

Hverken han, hans forældre eller<br />

bedsteforældre er født i Qatar, som<br />

han heller ikke har opholdt sig i gennem<br />

to år i træk. Det sidste kunne han<br />

dog ændre på, hvis han spillede for en<br />

lokal klub i mindst en to-årig periode,<br />

og opnåede statsborgerskab i staten.<br />

Ailton har imidlertid ikke – ifølge<br />

FIFAs oplysninger – på noget tidspunkt<br />

spillet kampe for nogle af Brasiliens<br />

landshold. Det giver ham derfor mulighed<br />

for at skifte statsborgerskab og<br />

opnå spilleberettigelse for et andet<br />

landshold end det brasilianske, hvis<br />

han opfylder betingelsen om minimum<br />

to års ophold og nyt statsborgerskab i<br />

et eventuelt ’nyt’ hjemland.<br />

Spillere under 21 år<br />

Den internationale samfundsudvikling<br />

har betydet, at der fra 2005 gælder<br />

helt specielle og lidt mindre restriktive<br />

regler for spillere under 21 år.<br />

Muligheden for at kunne ’vælge’<br />

landshold mellem de lande, som en<br />

spiller under 21 år har statsborgerskab<br />

i, gælder også for spillere, som<br />

på ét eller andet tidspunkt har spillet<br />

officielle ungdomslandskampe (turneringskampe)<br />

for et andet af de lande,<br />

han har statsborgerskab til.<br />

Forudsætningen er, at han kun har<br />

spillet ungdomslandskampe (ikke A-


landskampe), og han allerede skal have<br />

haft det dobbelte statsborgerskab på<br />

det tidspunkt, han først spillede en<br />

landskamp for fodboldforbundet i det<br />

land, han i fodboldmæssig forstand<br />

ønsker at forlade, og det land, han ønsker<br />

at skifte til.<br />

U/20-landsholdets Muhammed<br />

Akinci, Silkeborg IF, er et aktuelt eksempel<br />

på en spiller, der gives en ekstra<br />

chance for at vælge landshold. Han<br />

er født i Tyrkiet af tyrkiske forældre,<br />

og er derfor tyrkisk statsborger, men<br />

efter at have boet det meste af sit liv i<br />

Danmark, har han også dansk statsborgerskab.<br />

Hans dobbelte statsborgerskab kombineret<br />

med hans alder betyder, at han<br />

til trods for sine kampe – uanset om<br />

de var uofficielle eller officielle turneringskampe<br />

– for det danske U/20landshold<br />

fortsat kan nå at skifte til<br />

tyrkisk statsborgerskab i fodboldmæssig<br />

forstand og opnå spilletilladelse for<br />

Tyrkiet.<br />

Betingelserne er opfyldt, idet han<br />

allerede havde det dobbelte dansk/tyrkiske<br />

statsborgerskab, da han spillede<br />

kampene, at han ikke har spillet på<br />

A-landsholdet, men at han også søger<br />

om at ændre statsborgerskab inden<br />

hans 21 års fødselsdag.<br />

Danskere på det færøske landshold<br />

En supplerende bestemmelse i forbindelse<br />

med dobbelte statsborgerskaber<br />

gælder, hvis to eller flere fodboldforbund<br />

formelt deler samme nationalitet.<br />

Færøerne er som bekendt en del af<br />

rigsfællesskabet, og tilhører politisk<br />

Danmark. I fodboldpolitisk sammenhæng<br />

har det færøske fodboldforbund<br />

imidlertid med <strong>DBU</strong>s accept opnået<br />

status som uafhængigt fodboldforbund<br />

under FIFA.<br />

Fremover kan <strong>DBU</strong> og det færøske<br />

fodboldforbund i henhold til FIFAs<br />

regler indgå en speciel aftale om, at<br />

kriteriet om en bopælsperiode på to år<br />

enten bortfalder helt eller forlænges.<br />

Således at eksempelvis en dansk spiller<br />

født i Danmark uden relationer til<br />

Færøerne ville kunne blive spilleberettiget<br />

for Færøerne fra den ene dag til<br />

den anden uden at bo deroppe, eller at<br />

en færing født på Færøerne skal have<br />

boet fire, otte eller 12 år i Danmark,<br />

før vi kan bruge ham på vores eget<br />

landshold.<br />

Det færøske fodboldforbund og <strong>DBU</strong><br />

har kun i uformelle sammenhænge<br />

Reglerne kort:<br />

Fodboldspillere med dobbelt eller flere<br />

statsborgerskaber vil formelt set være<br />

spilleberettiget for landsholdene i alle<br />

de lande, de er statsborgere i.<br />

En fodboldspiller tillades derimod<br />

kun at repræsentere ét fodboldforbund,<br />

og skal for at opnå spilleberettigelse<br />

– udover statsborgerskabs-kriteriet<br />

– opfylde ét af nedenstående kriterier:<br />

A: Han skal være født indenfor det på-<br />

gældende lands grænser.<br />

B: Hans biologiske mor eller biologiske<br />

far skal være født indenfor det pågæl-<br />

dende lands grænser.<br />

C: Hans biologiske bedstemor eller bio-<br />

logiske bedstefar skal være født inden-<br />

for det pågældende lands grænser.<br />

D: Han skal have boet mindst to år i<br />

træk indenfor det pågældende lands<br />

grænser.<br />

E: Han må ikke have spillet officielle<br />

landskampe (kvalifikationskampe eller<br />

slutrundekampe) for et andet fodbold-<br />

forbund (uanset hvilket hold).<br />

F: Skift af statsborgerskab kan i fod-<br />

boldmæssig forstand kun ske én gang<br />

i livet.<br />

G: Ændring af spilleberettigelse på<br />

landshold gives ikke under igangvæ-<br />

rende, officielle turneringer (kvalifikati-<br />

ons- eller slutrundeturneringer).<br />

For spillere under 21 år gælder der<br />

talt om emnet, der derfor ikke betragtes<br />

som aktuelt.<br />

Alle ovennævnte regler gælder også for<br />

kvindelige fodboldspillere.<br />

Lars Berendt/lber@dbu.dk<br />

dog en ekstra mulighed for at ændre<br />

statsborgerskab og dermed mulighed<br />

for at opnå spilleberettigelse for et<br />

andet fodboldforbunds landshold, selv<br />

om han allerede har optrådt i officielle<br />

ungdomslandskampe for et andet land.<br />

Betingelserne er, at spilleren:<br />

A: Ansøger personligt FIFA inden sin 21<br />

års fødselsdag.<br />

B: Han har ikke spillet A-landskampe<br />

(uanset kampens status (venskabs-<br />

landskamp eller turneringslandskamp))<br />

for det land, han var spilleberettiget til<br />

at spille for på det tidspunkt, han an-<br />

søgte om at skifte nationalitet.<br />

C: Han havde allerede dobbelt stats-<br />

borgerskab (i land ’A’ og ’B’) på det<br />

tidspunkt, han spillede en landskamp<br />

for fodboldforbundet i det land, han i<br />

fodboldmæssig forstand ønsker at for-<br />

lade (land ’A’) og det land, han ønsker<br />

at skifte til (land ’B’).<br />

Spilleberettigelse på ét af <strong>DBU</strong>s lands-<br />

hold bliver først et emne for <strong>DBU</strong>, når<br />

én af <strong>DBU</strong>s landsholdstrænere ønsker<br />

at udtage den pågældende spiller til et<br />

landshold.<br />

<strong>DBU</strong> Bulletin august 2004 • 23


Zidan ikke aktuel<br />

for landsholdet<br />

Danske regler siger måske, internationale regler siger nej:<br />

Ægypteren Mohamed Zidan vil på grund af voldsdom ikke kunne søge<br />

dansk statsborgerskab før tidligst om fire år, FIFA-regler afviser på tre punkter<br />

Landstræner Morten Olsen bad i begyndelsen<br />

af august sine kolleger i<br />

landsholdssekretariatet undersøge muligheden<br />

for, hvorvidt den ægyptiske<br />

spiller hos FC Midtjylland, Mohamed<br />

Zidan, kan blive spilleberettiget for det<br />

danske A-landshold.<br />

Det internationale fodboldforbund<br />

FIFA, lægger i sine nye retningslinjer<br />

på området op til, at spillere i fodboldmæssig<br />

forstand kan skifte statsborgerskab<br />

én gang og opnå spilletilladelse<br />

på et andet landshold, end<br />

landsholdet i det land, hvor de er født.<br />

På to punkter opfylder Mohammed<br />

Zidan FIFA-kravene, men på tre andre<br />

punkter opfylder han ikke betingelserne.<br />

På positivsiden tæller, at han ikke<br />

har spillet på det ægyptiske A-landshold,<br />

og han har opholdt sig i Danmark<br />

i mere end to år i træk.<br />

Til gengæld spillede han OL-kvalifikationskamp<br />

for Ægypten mod Nigeria<br />

i efteråret 2003 – det betragtes som<br />

en ’officiel’ landskamp – uden at have<br />

dobbelt ægyptisk-dansk statsborgerskab,<br />

og han har ikke personligt søgt<br />

om at ændre sin spilleberettigelse hos<br />

FIFA, inden han fyldte 21 år.<br />

Og endelig er det tvivlsom, om han<br />

nogensinde vil blive tildelt dansk statsborgerskab,<br />

og idet han med officielle<br />

kampe for Ægypten endnu ikke havde<br />

dobbelt eller dansk statsborgerskab,<br />

inden han fyldte 21 år, er hans muligheder<br />

udelukket.<br />

En udlændings chancer for at opnå<br />

dansk statsborgerskab består i, at den<br />

pågældende har opholdt sig i landet i<br />

ni år. Eller i otte, syv eller seks, såfremt<br />

vedkommende har været dansk gift i<br />

henholdsvis ét, to eller tre år.<br />

Dertil kommer, at ansøgerne gennem<br />

en sprogtest skal bevise, at han<br />

24 • <strong>DBU</strong> Bulletin august 2004<br />

eller hun taler dansk, og de pågældende<br />

skal være indstillet på at afstå<br />

sit hidtidige statsborgerskab, hvilket<br />

ikke alle nationer tillader.<br />

Endelig skal ansøgerne være ustraffede.<br />

Der er en karenstid på 10 år, før<br />

straffede udlændinge kan ansøge om<br />

dansk statsborgerskab, mens karenstiden<br />

for betingede domme er fem år.<br />

Først derefter vil ansøgningerne<br />

blive vurderet, og i henhold til <strong>DBU</strong>s<br />

oplysninger er det højest tvivlsomt, om<br />

en tidligere straffet ansøger vil blive<br />

bevilget dansk statsborgerskab af Indfødsretsudvalget.<br />

Mohamed Zidan blev i august 2003<br />

dømt en betinget dom på 60 dage og<br />

40 timers samfundstjeneste for vold<br />

mod en tidligere kæreste.<br />

Reglerne for statsborgerskab i Danmark<br />

er vedtaget af Folketinget.<br />

<strong>DBU</strong> har i den konkrete anledning<br />

været i kontakt med FIFA, Udlændingestyrelsen<br />

og Integrationsministeriet.<br />

<strong>DBU</strong> vil under ingen omstændigheder<br />

forsøge at påvirke hverken<br />

reglerne, beslutningsprocessen eller<br />

tidsintervallerne i ansøgninger om<br />

dansk statsborgerskab alene med henblik<br />

på at nationalisere en udenlandsk<br />

fodboldspillere.<br />

Dermed betragter <strong>DBU</strong> spørgsmålet<br />

om Mohamed Zidans eventuelle spilleberettigelse<br />

for det danske A-landshold,<br />

som har været et tema i danske<br />

medier i mere end et halvt år, som<br />

afsluttet.<br />

<strong>DBU</strong> undersøger generelt først potentielle<br />

landsholdsspilleres statsborgerskabsforhold<br />

– og dermed mulige<br />

spilleberettigelse på de danske landshold<br />

– når trænerne for de pågældende<br />

hold beder <strong>DBU</strong>s landsholdssekretariat<br />

undersøge navngivne spillere.<br />

Lars Berendt/lber@dbu.dk


<strong>DBU</strong>s U/19-landsholdstræner Per Andersen, der siden 2003<br />

har været medlem af <strong>UEFA</strong>’s ’Artificial Turf Experts Panel’ giver her en<br />

status for introduktionen af kunstgræs i fodboldverdenen<br />

Man er nødt til at forholde sig til problematikken<br />

kunstgræsbaner, da de<br />

hurtig vil blive en realitet flere steder<br />

i Europa, når først <strong>UEFA</strong> giver grønt lys<br />

for, at der må afvikles officielle kampe<br />

på kunstgræs.<br />

FIFA har allerede givet tilladelse<br />

til, at der må afvikles turnerings-<br />

og landskampe på kunstgræs, hvis<br />

banerne vel at mærke kan klare de<br />

relevante tests. Så kunstgræsbaner vil<br />

også i Danmark blive en realitet på de<br />

fleste af vore stadions, inden for de<br />

næste 5-10 år – måske meget hurtigere.<br />

<strong>UEFA</strong> vil ikke lige her og nu give tilladelse<br />

til afvikling af officielle kampe<br />

i Europa, da der afventes yderligere<br />

testresultater vedr. banens konsistens i<br />

relation til boldens bevægelse (rulning),<br />

opspring, banens elasticitet osv.<br />

Endelig stillingtagen til benyttelse af<br />

kunstgræs på allerhøjeste niveau i<br />

<strong>UEFA</strong>-regi kan formentlig tages i slutningen<br />

af året.<br />

Vedrørende medicinske testresultater<br />

på skadesfrekvensen fra naturgræs til<br />

kunstgræs er der ikke på de undersøgelser,<br />

der er indhentet fra de stadions<br />

i Europa, hvor kunstgræs benyttes på<br />

allerhøjeste niveau, noget der tyder<br />

på, at der er et større antal skader på<br />

kunstgræs i relation til naturgræs.<br />

Tværtimod er der en tendens til<br />

færre alvorlige skader og færre ligamentskader<br />

på kunstgræs, hvorimod<br />

der er tegn på lidt flere muskelskader<br />

på kunstgræs. Det største problem ved<br />

spil på kunstgræs er ’brandsår’ efter<br />

friktion på underlaget.<br />

Hvordan spillet vil udvikle sig på<br />

kunstgræs, kan man kun gisne om,<br />

men der er ingen tvivl om, at spillet vil<br />

undergå markante ændringer. Tempoet<br />

vil blive meget hurtigere på kunst-<br />

græs, der vil komme større præcision i<br />

primært de korte pasninger. Spillerne<br />

vil blive stående mere på fødderne, og<br />

der vil blive mindre kropskontakt og<br />

færre tacklinger og nærkampe. Ved de<br />

lange pasninger vil det være sværere<br />

at komme under bolden, så stilen vil<br />

måske ændre sig hen i retning af ’sydeuropæisk<br />

fodbold’.<br />

Det er indlysende, at et land som<br />

Danmark i vinterperioden vil have<br />

store fordele af kunstgræs i trænings-<br />

og selvfølgelig også i kampøjemed.<br />

Der vil være mulighed for at træne og<br />

spille på superbaner hele året rundt.<br />

Det kan kun gavne talentudviklingen<br />

og topklubberne i deres forberedelser<br />

til kampe både herhjemme og ude i<br />

Europa i vinterhalvåret.<br />

I forbindelse med sommerens U/15-<br />

og U/16-stævner i Vejle blev en del af<br />

kampene spillet på tredje generationskunstgræsbanen.<br />

Spillerne fra to<br />

unioner på hvert stævne evaluerede<br />

efterfølgende det at spille på kunstgræs.<br />

Resultatet af disse evalueringer<br />

vil blandt andet også blive benyttet i<br />

det videre arbejde med kunstgræsproblematikken<br />

i <strong>UEFA</strong>-regi.<br />

Det er i særdeleshed utrolig vigtigt<br />

at høre brugernes vurdering af kunstgræsbanerne.<br />

Således går udviklingen på kunstgræsområdet<br />

meget hurtigere, end<br />

man forestiller sig. Derfor er det<br />

tvingende nødvendigt, at ledere og<br />

trænere forholder sig til kunstbaneproblematikken<br />

og får den fornødne viden<br />

om banernes anlæggelse, kvalitet,<br />

holdbarhed, drift osv.<br />

Hvor mange forestiller sig eksempelvis,<br />

at udgifter til driften af en almindelig<br />

træningskunstgræsbane årligt<br />

koster omkring 150.000 kroner?<br />

Spørgsmål omkring varme i banerne<br />

skal der også tages stilling til – det er<br />

en merudgift på omkring 1,5 million<br />

kroner, så der er nok at forholde sig til.<br />

Som medlem af <strong>UEFA</strong>’s panel vedrørende<br />

kunstgræsbaner har jeg fået en<br />

helt ny indsigt i fordelene og ulemperne<br />

ved kunstgræsbaner, men det<br />

skal ikke være nogen hemmelighed, at<br />

en ’kanongod’ naturgræsbane for mig<br />

her og nu er det bedste.<br />

Per Andersen<br />

U/18- og U/19 landsholdstræner<br />

Medlem af <strong>UEFA</strong>’s<br />

’Artificial Turf Experts Panel’<br />

Per Andersen<br />

<strong>DBU</strong> Bulletin august 2004 • 25


Stævnemøde for<br />

dommertalenter og spillere<br />

Otte dommertalenter deltog på et femdags pilotprojektkursus<br />

i forbindelse med årets U/16 unionsstævne i Vejle<br />

Juni måneds unionsstævne på Idrætshøjskolen<br />

i Vejle dannede rammen om<br />

et spændende pilotprojekt, idet Dom-<br />

meruddannelsesgruppen har stablet et<br />

nyt talentdommerkursus på benene.<br />

Her satte fremtidens landsholdsspillere<br />

og nogen af morgendagens elitedommere<br />

hinanden stævne.<br />

I et fodboldmiljø med spillere, trænere<br />

og ledere var de udvalgte talentdommere<br />

en integreret del af U/16-turneringen<br />

og blev på den vis genstand<br />

for opmærksomhed ikke bare på banen<br />

men også uden for.<br />

Lokalunionerne havde indstillet<br />

dommere efter kriterier som indrangeringsniveau<br />

og alder til <strong>DBU</strong>, og otte<br />

dommere slap gennem nåleøjet.<br />

Kursusprogrammet var lagt an på et<br />

komprimeret indhold, hvor dommerne<br />

foruden at dømme kampe blev fulgt<br />

nøje af dommerinstruktører, der ydede<br />

løbende coaching, ligesom videooptagelser<br />

fra kampene indgik som feedfeedback-redskab. Til hver kamp var udpeget en kvartet<br />

og dommerne fik afprøvet alle fire rolroller gennem turneringen men rollefordelingen<br />

blev først afsløret aftenen<br />

inden kampen. De afsluttende kampe<br />

blev dommerpåsat efter dommernes<br />

niveau gennem hele turneringen.<br />

Feedback-delen var koncentreret om<br />

udviklingsområder som kommunikation<br />

og kropssprog, løbemønstre og placering<br />

samt samarbejde mellem dommeren,<br />

linjedommere og fjerdedommeren.<br />

Til forskel fra de gængse dommerbedømmelser<br />

var fokus her på fremtidige<br />

indsatsområder via coaching frem for<br />

en gennemgribende tilbagemelding<br />

som bedømmelser generelt indeholder.<br />

Til det formål var der udarbejdet et<br />

feedback-skema, som dommerne også<br />

indbyrdes benyttede som evalueringsværktøj.<br />

26 • <strong>DBU</strong> Bulletin august 2004<br />

På forhånd var deltagerne blevet testet<br />

i ledelsesprofil, og resultaterne blev offentliggjort<br />

under den teoretiske del af<br />

kurset. Herefter blev dommerne opdelt<br />

i grupper alt efter personlighed og<br />

individuel ledelsestype ifølge testresultaternes<br />

måleparametre.<br />

Gennem hele kursusforløbet havde<br />

hver gruppe tilknyttet sin personlige<br />

coach, som tog sig af feedback, udviklingspotentiale<br />

og kommentarer til<br />

videosekvenser.<br />

Feedback-regler og konflikthåndtering<br />

var ligeledes på programmet. Med<br />

til at sætte spot på konflikthåndtering<br />

var bl.a. trænere for unionshold<br />

og ungdomslandshold, der deltog i<br />

kursussessioner, et emneområde der<br />

gav stof til eftertanke hos dommerne<br />

og basis for et særskilt<br />

tema på et senere talentdommerkursus.<br />

Med hensyn til det sociale aspekt<br />

konstaterede vi, at dommerne fik<br />

skabt et solidt fundament for et<br />

godt netværk, hvilket forhåbentlig<br />

vil være dem til stor glæde og gavn<br />

fremover, når talentperioden er et<br />

overstået kapitel, og der i stedet står<br />

elitedommer på visitkortet.<br />

Vi kunne med stor tilfredshed konkludere<br />

ud fra dommernes og instruktørernes<br />

tilbagemeldinger, at vi havde<br />

bragt et succesfuldt pilotprojekt på<br />

banen til gentagelse næste år, hvor<br />

Talentdommer 2-kurset med stor sandsynlighed<br />

integreres i den strukturerede<br />

dommeruddannelse.<br />

Indholdet skal blot justeres på ganske<br />

få punkter evt. med temamoduler<br />

der skaber plads til fordybelse i særligt<br />

relevante emneområder.<br />

Torben Jensen/torj@dbu.dk<br />

De otte talentdommere<br />

på pilotkurset var:<br />

Dennis Mogensen og Jakob Kehlet, JBU,<br />

Andreas Knudsen og Martin Kjærgaard<br />

Pedersen, FBU, Paul Knudsen og Thomas<br />

Kurt Nielsen, SBU, Kenn <strong>Hansen</strong>, KBU og<br />

Ronni Svendsen, BBU.<br />

Kurset blev ledet af <strong>DBU</strong>s uddannel-<br />

seschef Poul Gilling i samarbejde med<br />

dommerinstruktørerne Thor Callesen,<br />

Poul Johan Christensen og Torben Niel-<br />

sen.<br />

Paul Knudsen var en af de otte<br />

udvalge talentdommere.


Ny U/17-pigelandstræner<br />

Bent Eriksen overtager 1. november trænerjobbet for U/17-pigelandsholdet –<br />

Henrik Lehm skifter til U/19-kvindelandsholdet<br />

Ovenpå U/19-kvindelandsholdets træner<br />

Per Ruds ansættelse som sportschef<br />

i Herfølge Boldklub er der kommet<br />

et nyt ansigt i <strong>DBU</strong>s trænerstab.<br />

49-årige Bent Eriksen overtager 1.<br />

november Henrik Lehms stilling som<br />

U/17-pigelandsholdstræner, mens Henrik<br />

Lehm fortsætter sin <strong>DBU</strong> trænergerning<br />

som ansvarlig for U/19-kvindelandsholdet.<br />

Bent Eriksen, der er uddannet som<br />

lærer, har haft en lang række trænerposter<br />

i det jyske, blandt andet for<br />

Randers Frejas divisionshold, for hvem<br />

han også har spillet i 1. division.<br />

Trænerfagligt er han uddannet som<br />

A-træner, <strong>DBU</strong>s næsthøjeste træneruddannelse.<br />

»Jeg ser frem til en spændende<br />

opgave. Jeg har allerede igennem mit<br />

arbejde under STU et godt kendskab<br />

til pigerne, og kan se, at vi har en<br />

meget spændende talentmasse blandt<br />

vores U/15 og U/14-piger«, vurderer<br />

Bent Eriksen<br />

»Jeg synes, <strong>DBU</strong> har et godt team<br />

på kvindesiden, og det jeg glæder mig<br />

til at blive en del af, og dermed være<br />

med til at gøre nogle af pigerne til<br />

A-spillere, for det er jo det, som det<br />

primært drejer om«, siger Bent Eriksen<br />

Formanden for <strong>DBU</strong>s kvindeudvalg,<br />

Erik Hjort, ser frem til samarbejdet<br />

med Bent Eriksen:<br />

»Jeg har et særdeles godt indtryk af<br />

Bent, der er velovervejet og moden i<br />

sin væremåde og særdeles behagelig<br />

at omgås. Han har en meget stor trænererfaring<br />

gennem mange års virke,<br />

og hans job som lærer giver ham en<br />

naturlig god baggrund for at kunne<br />

instruere.«<br />

Bent Nielsen bliver ansat på en halvtidskontrakt<br />

løbende frem til sommeren<br />

2006, og fortsætter sideløbende<br />

sit job som skoleleder.<br />

Bent Eriksens Curriculum Vitae<br />

Alder: 49 år<br />

Civilstatus: Gift med Hanne Vinther,<br />

har 2 børn, Sine og Ditte.<br />

<strong>DBU</strong>-funktioner:<br />

STU-træner for U/17 piger<br />

Deltagelse omkring U/17 og U/19<br />

landshold piger (assisteret)<br />

1.11.04 U/17 landstræner for piger.<br />

Fodboldkarriere – aktiv:<br />

Opvokset i serieklubben Fjordbakken<br />

Ynglinge/1. års senior i Randers Freja<br />

Serie 1 i Fjordbakken (under uddannelse<br />

til lærer)<br />

Spillet i 3- 2- og 1. division i Randers<br />

Freja.<br />

Fodboldkarriere – træner:<br />

Træner i forskellige serieklubber<br />

Trænet Randers Frejas bedste ynglinge<br />

i flere omgange<br />

Trænet Randers Frejas Divisionshold<br />

DS.<br />

Trænet Vorup FB fra jyllandsserien til<br />

2.div. (4 år)<br />

Talentudvikler ved Silkeborg Fodbold<br />

College<br />

Talentudvikler i Randers Freja<br />

Talentudvikler i Vorup FB.<br />

STU træner U/17 piger <strong>DBU</strong>.<br />

Assisteret omkring U/17- og U/19kvindelandsholdene<br />

1.11.04 landstræner for U/17 piger.<br />

Træneruddannelse:<br />

Uddannet lærer med<br />

idræt som linjefag<br />

Uddannet <strong>DBU</strong> A-træner (elitetræner)<br />

Uddannet træner i DGI<br />

Afholdt diverse trænerkurser.<br />

Civil karriere:<br />

Uddannet skolelærer, med idræt og<br />

samfundsfag som linjefag, har arbejdet<br />

på diverse folkeskoler, og som<br />

skoleleder siden 1997. Han har desuden<br />

arbejdet meget med personaleudvikling<br />

og teamdannelser.<br />

<strong>DBU</strong> Bulletin august 2004 • 27


Afsender:<br />

Dansk Boldspil-Union<br />

Idrættens Hus<br />

Brøndby Stadion 20<br />

DK-2605 Brøndby<br />

Forældre i spil<br />

Hvordan får man forældre engageret i<br />

arbejdet omkring klubberne?<br />

Mange klubber mangler hjælpere, trænere,<br />

ledere og kampledere.<br />

I de seneste 10 år har der<br />

været en stor tilgang af<br />

børn i de danske fodboldklubber.<br />

Derfor er<br />

antallet af forældre<br />

omkring børnene i<br />

klubben steget tilsvarende,<br />

men det<br />

store spørgsmål<br />

er, hvordan vi får dem engageret i<br />

arbejdet omkring klubberne?<br />

Hvordan får man<br />

inddraget de mange<br />

forældre, der står på<br />

sidelinjen til deres<br />

børns træning og<br />

kampe? Hvordan udnytter<br />

vi den store interesse<br />

forældre udviser for<br />

deres børns fritidsinteresse?<br />

Vi tror, det er mulig at motivere<br />

forældrene til at give en hånd med<br />

i klubberne. Vi tror, at det er muligt at<br />

rekruttere flere forældre, fordi de vitterligt<br />

er interesserede i at bidrage til<br />

<strong>DBU</strong> Bulletin nr. 8 2004<br />

Udgiver Dansk Boldspil-Union Redaktion Kommunikationschef Lars Berendt (ansv) & kommunikationsmedarbejder Jacob Wadland<br />

Lay-out/dtp <strong>DBU</strong> Kommunikation – Bettina Wiechmann & Anne Werner Foto Per Kjærbye<br />

Oplag 3.100 Tryk & Prepress K. Larsen & Søn A/S Udgives 11 gange årligt – Næste nummer september 2004<br />

Magasinpost 46013<br />

deres børns velbefindende i klubben.<br />

Til det formål har vi udviklet værktøjer,<br />

og indhentet erfaringer fra klubber,<br />

for hvem det der lykkedes at involvere<br />

forældrene i forhold til det frivillige<br />

arbejde.<br />

Kurset hedder ’Forældre i spil’. Det<br />

er et tre timers kursus, der tager fat<br />

på opgaven med at etablere kontakten<br />

til forældrene, og få dem gjort aktiv i<br />

aktiviteterne omkring klubben.<br />

Kurset koster 1.200 kroner. (+ kørsel<br />

til instruktør). Prisen kan holdes på<br />

dette lave niveau, fordi <strong>DBU</strong> har ydet<br />

støtte til kurset.<br />

Du kan læse mere om kurset på<br />

www.dbu.dk under kapitlet uddannelse/klubuddannelse<br />

– eller ved at<br />

skrive den præcise adresse: http://<br />

www.dbu.dk/page.aspx?id=915<br />

Under klubuddannelse kan du også<br />

læse nærmere om de øvrige kurser,<br />

’Velkommen’ – ’Holdet’ – ’Forældre i<br />

spil’ – ’Klubben drift og udvikling’ samt<br />

’Værdispil’, der alle afholdes i klubberne.<br />

Gitte Minor Petersen/gimi@dbu.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!