Historien om Stige Ø - Odense Kommune

odensesejlklub.dk

Historien om Stige Ø - Odense Kommune

Odense Havn og Kanal

Kanalen blev gravet i 1796-1803 og har

haft afgørende betydning for Odenses

udvikling som søkøbstad. Odense har eksisteret

i mere end 1.000 år, men Odense

Havn blev først grundlagt i 1803, da kanalen

gjorde det muligt at sejle direkte fra

Odense Fjord til byen. 1

Før den tid lagde skibene til ved Klintebjerg,

som blev grundlagt i 1746 og i

sidste halvdel af 1700-tallet var en vigtig

udskibningshavn for Odense. Klintebjerg

mistede dog denne betydning, efter at

Odense Kanal blev gravet og skibene kunne

få direkte adgang til den nye Odense

Havn.

Stigefærgen

7

Frem mod midten af 1800-tallet oplevede

Odense den såkaldte kornsalgsperiode,

hvor søfarten voksede kraftigt. I slutningen

af 1800-tallet blev havnen til en

moderne industrihavn, og i 1904 blev det

nødvendigt at grave kanalen dybere.

Især i 1950’erne og -60’erne var der livlig

byggeaktivitet på havnen, hvor bl.a. de

store kornsiloer og den iøjnefaldende

FAF-bygning blev opført, og helt frem

til 1970’erne var Odense Havn en vigtig

industrihavn og kanalen tæt befærdet.

Havnen er dog gradvist ophørt med at fungere

som egentlig havn i de seneste årtier.

I stedet er den ved at omstille sig til en

fremtid som mondænt beboelsesområde.

½ km syd for Stige Ø ligger Stigefærgen, som er den korteste færgerute i Danmark.

Der har været færgeforbindelse over Odense Kanal, siden kanalen blev

udgravet i begyndelsen af 1800-tallet, og der knytter sig en lang række historier

og anekdoter til de skiftende færger og deres færgemænd. 2

Den bedst kendte færgemand er Færge-Hans, som arbejdede

næsten dagligt fra 1932-1972. Først i forbindelse med sit

40-års jubilæum tog han på sit livs første ferie – til Kielerkanalen

for at få lidt afveksling – og fortsatte derpå arbejdet

til 1982.

De nuværende færger har egen motor, men før 1978 bestod

færgen af en pram med et trækkabel fra den ene bred til den

anden. Det førte i 1977 til en ulykke, hvor et forbipasserende

skib fik fat i kablet og trak prammen til bunds. To børn druknede.

More magazines by this user
Similar magazines