27.07.2013 Views

VeteranNyt91 - Nyt lay-out - Lolland-Falsters Veteran Klub

VeteranNyt91 - Nyt lay-out - Lolland-Falsters Veteran Klub

VeteranNyt91 - Nyt lay-out - Lolland-Falsters Veteran Klub

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr. 91 - marts 2013


Vil du med til Sydafrika?

Verden uden for Lolland og Falster er enorm. Og

nogle af vore medlemmer udfordrer denne verden.

Allerede i starten af november fik vi mulighed for

at booke os ind på en lev ende fortælling fra et

sted, som ligger langt fra os - omend også syd for

Danmark, som en bog hedder, der er udgivet om

Lolland-Falster.

Henrik Eg, som normalt oplev es i sin lille fikse

Fiat 500, h vor man ser ham stikk e hovedet op

gennem foldetaget eller på sin R aleigh 250-motorcykel

fra 1927, er i skrivende stund på vej rundt

i Sydafrika på egen Harley-Davidson motorcykel.

Det er altså en helt dugfrisk reportage, vi får.

Da vi talte med Henrik i no vember, var han ved

at gøre klar til at pakk e maskinen ned, så den

kunne komme i en container til den o ver 10.000

km lange tur med skib.

Henrik har altså måttet undvære sin motorcykel

i cirka halvanden måned, inden han den 7. januar

atter kunne blive genforenet med den i Johannesburg

i Sydafrika.

Den 4 uger lange tur med andre MC -venner ser

ud til at have været en oplevelse for livet.

Skulle du have lyst til en tilsvarende tur, så kan

man også leje maskiner i S ydafrika, men en

måned med logi, forplejning og leje af motorcykel

løber op i ca. 25.000 kr.

Hertil kommer naturligvis rejseomkostninger til

Sydafrika for en selv og eventuelt ledsager.

Det bliver med garanti en tur og en aften, der vil

tiltrække mange.

H.C. Andersen skrev jo de kloge ord: “at rejse er

at leve”.

Vi glæder os til at se Henrik og hans billeder til

klubaftenen i marts, ligesom han med garanti har

nogle beretninger om sk ønne og ikke så skønne

ting ved at rejse på den måde.

Tid og sted: klubhuset

på Industriparken 2A, Holeby

torsdag den 14. marts kl. 19:00


Vi har i det nye format af vores blad ændret den

hidtidige køreplan, således at den store kalender

sammen med hjemmesiden udgør den langsigtede

plan for aktiviteterne i klubben. Een gang om året

vil vi bringe “forcastet” for det kommende år, men

ellers vil vi bruge denne plads til omtale af de

kommende måneders arrangementer.

14. marts kl. 19:00 - En aften på Harley-Davidson

gennem Sydafrika med Henrik Eg. Se side 2.

16. marts kl. 10:00 - Horst Günther i Nyråd ved

Vordingborg inviterer til garagetræf på adressen:

Hasselvænget 22, Nyråd. Se side 7.

28. marts kl. 09:30 - Vi mødes på Cementen

(Engboulevarden i Nykøbing F.) sammen med en

masse motorcykelentusiaster og veterankøretøjer

for at køre til Stubbekøbing og markere åbningen af

Radio- og MC-museet.

11. april kl. 19:00 - Marie-Louise Friedrichsen -

fruen på Gammelgård - k ommer og fortæller om

livet på et gods og medbringer anekdoter fr a fortidens

fruer på Gammelgård og de andre gårde på

Lolland og Falster til klubhuset.

13. april kl. 09:00 - Stumpemarked ved Lumbye

Biler på Ndr. Ringvej 1, Nykøbing F. Kontaktperson

er Ole Larsen. Se nærmere på side 34.

★ 20. april kl. 09:00 - Jubilæumsfest i Nakskov.

Tommy Green Jensen fra Greens Autodele har inviteret

alle interesserede til 5 års jubilæum i de n ye

lokaler på Marienlystvej 19, Nakskov.

★ 21. april kl. 06:00 - Udflugt til Andelslandsbyen

Nyvang. Mødestedet er: Parkeringspladsen over for

det tidligere hotel Falstria ved Storestrømsbroen.

★ 5. maj kl. 10:00 - Vi mødes ved Reventlowmuseet,

Pederstrupvej 124, Torrig L. Vi skal på en ganske

særlig tur, som Anne og Henrik Elmer har givet

klubben ved klubbens 20-års fødselsdag.

6. maj kl. 18:30 - Årets første mandagstur starter

med afgang fra P-pladsen ved Lysemose - bedre

kendt som Afk ørsel 48 på S ydmotorvejen. Disse

mandagsture køres den første mandag i måneden tll

og med september.

Det sker de næste måneder

9. maj kl. 13:00 - Vi har dedikeret dagen i maj

måned (Kr. H.Fart) til vore MC-ejere. Denne dag er

der også tændt op i grillen på terrassen, og vi markerer

for alvor starten på årets mange køreture.

★ 11. maj kl. 09:00 - Vi kører årets Picnic-Rally.

Der er start hos Inges Auto i Sakskøbing. Du kan se

tilmeldingsblanketten på side 13, og du kan ligeledes

tilmelde dig via hjemmesiden senest den 28.

april. Du vil få mulighed for madbestilling, når du

har tilmeldt dig. Ansvarlig er Bruno Bech Jensen. Se

mere på side 34.

★ 14. maj kl. 08:00 - Scandlines markerer 50året

for indvielsen af Fugleflugtslinjen. De nærmere

aktiviteter for dagen kan læses på v ores hjemmeside

- under “for medlemmer” og “køreplan”.

18.-20. maj kl. 09:00 er der damptræf i Græsted

på Nordsjælland. For at komme gratis ind (fører)

skal du være tilmeldt. Har du gæster med i eller på

din køretøj, vil der v ære en entré. Læs mere på

http://www.veterantraef.dk/

20. maj kl. 18:30 - Årets første mandagstur fra

P-pladsen i Soesmarke mellem Guldborg og Saks -

købing. Disse mandagsture køres den tredje mandag

i måneden tll og med september.

21. maj kl. 18:30 - Mødestedet for årets første

tur “Rundt om Storstrømmen” starter i Nordhavnen

i Vordingborg. Arrangør er Steffen Jørgensen fra Nr.

Alslev.

★ 25.-26. maj kl. 09:00 - Damptræf ved Frilandsmuseet,

Meinckesvej i Maribo.

★ 31. maj kl. 17:30 - Nakskov på hjul. Vi mødes

på P-pladsen ved Banegården i Nakskov.

★ 1. juni kl. 09:00 - Maribo Torv - udstilling i samarbejde

med handelsstandsforeningen. Mødested

Maribo Vandværk på Brovejen.

★ 22. juni kl. 08:30 - Den Kolde Krig er lagt i

hænderne på Kirsten og Martin Seemann, som har

lovet at køre forrest til Koldkrigsmuseet på Stevns.

Mødestedet er: Parkeringspladsen over for det tidligere

hotel Falstria ved Storestrømsbroen. Se også

side 19. ■


Fruerne på Gammelgaard

Fruerne på godser, slotte og herregårde er altid

sådan nogle fine nogen, der bare går til te hos

veninderne og til store middage med andre “fine”

folk.

Okay - lidt fordomme kan man jo altid have. Men

hvis vi nu siger, at fruen fra Gammelgaard endnu

ikke er fyldt 40, er byrådsmedlem i Lolland K ommune,

medlem af eller formand for social- og psykologiudvalget,

økonomiudvalget, havne besty relsen,

Handicaprådet, kommunernes kontaktråd i

Region Sjælland, Cand. jur., husmor, gift med en

godsejer, mor til to drenge på 14 og 11 år , i bestyrelsen

for Dansk Sk ovforening, ejer af Alling

Kloster i Jylland - og ja, sikkert også aktiv i mange

andre sammenhænge, så får man jo et noget

andet billede af “Fruen fra Gammelgaard”.

Fruen hedder Marie-Louise Friedrichsen - og selv

om hun kommer fra et jysk kloster, så bor hun nu

ved Ryde, men med en kirke - næsten - som nærmeste

nabo.

Der er dog ikke en hob af tjenestefolk til at gøre

rent og sørge for de daglige gøremål, men hendes

historier om de “gamle fruer ” kan blive spændende

at høre.

Det er “fruerne” i klubben, som har taget kontakt

med Marie-Louise og inviteret hende til at komme

i klubhuset og fortælle om liv et på et af landsdelens

større godser.

Man kan vel næsten sige, at godser og gamle

biler i hvert fald i et vist omfang hænger lidt sammen.

Hvorvidt der bliver historier omkring veteranbiler

og godset, melder forhistorien ikke noget om.

Vi glæder os til at hilse på en helt ny generation

af “fine fruer”, som til gengæld passer fint ind i

vores klubs regi.

Tid og sted: klubhuset

på Industriparken 2A, Holeby

torsdag den 11. april kl. 19:00

SIDSTE NYT OM LUNGHOLM CARWALK

Vi har ventet og ventet på at få en udmelding

omkring Lungholm CarWalk 2013, men

her kort før deadline indløb meddelelsen om,

at bilforhandlerne ikke var klar til endnu en

CarWalk.

Fra flere kilder har vi erfaret, at prisen skulle

være problemet.

Derfor går bestyrelsen nu i tænkeboks for at

finde ud af om, og under h vilke omstændigheder

vi evt. kan la ve et større arrangement

Lolland-Falster i 2013.

Der bliver tale om, at vi skal have nedsat et

hurtigtarbejdende udvalg.

Følg med på hjemmesiden.


Solen begynder helt sikkert at skinne lørdag den

13. april. Den dag mødes vi nemlig atter til stumpemarkedet,

som klubben traditionelt står for.

Det er Lumbye Biler, der lægger lokaler til, og

vores allesteds nærværende Ole Larsen har allerede

gjort kaffemaskinen klar til at rykke ud.

Det er mystisk nok altid ham, der står for den

gode kaffe, som giver varmen på en kold dag eller

en god anledning til en snak hen over bordet, når

der lige er lidt, der skal drøftes.

Klubbens stumpemarked i Nykøbing F.

Du kan naturligvis tage dine stumper med i bagagerummet

eller på tr aileren og prøve at finde

kunder til netop dine varer.

Kontakt for stadeplads: Ole Larsen - 54 86 81 38.

Det er nemlig med v eterankøretøjer som med

kvinder: Det, man søger, er altid svært at få fat i.

Tid og sted:

Lumbye Biler, Ndr. Ringvej 2, Nykøbing F.

lørdag den 13. april kl. 10:00-16:00 ■


Digital version af Veteran Nyt med meget nyt

Med denne udgave af VeteranNyt har vi lagt stregerne

lidt anderledes. Vi har ændret på skrifttyper

og meget andet.

Nye funktioner

Bortset fra at siderne ser lidt anderledes ud, har

vi prøvet at gøre siderne mere spændende, og det

betyder også, at artiklerne ser meget anderledes

ud.

I den trykte version af bladet kan du dog ikke se

det mest banebrydende, nemlig de mange links.

Hvis du ser på siden herover, som er et billede af

side 2, så kan du trykk e på billedet - og der vil

åbne sig et fotoalbum med en masse billeder fr a

Henrik Eg’s Sydafrika-tur.

Og sådan er det i øvrigt på resten af billederne i

bladet. Klikker du på forsidefotoet, vil albummet,

hvor det stammer fra, åbne sig.

Klikker du på adressen i artiklen, så vil du opleve,

at et kort åbner sig, og du vil kunne finde ud

af, hvor klubhuset ligger.

På samme måde er alle mødesteder - fx. også på

side 3-linket op til den adresse, vi skal starte fra.

Det, kan man måske synes, er en ligegyldig funktion,

men vi får jo mange medlemmer , som ikke

nødvendigvis er særligt lokalk endte. De v ed

måske ikke, hvor “Cementen” ligger, eller h vor

“Irmas parkeringsplads” i Nakskov er beliggende,

selv om alle herboende naturligvis burde vide det.

Men der er mere endnu. Skriver vi om et emne,

hvor det vil v ære for omfattende at fortælle alt,

eller er der eksempelvis en lovtekst, du kan have

brug for, vil vi ligeledes linke til det.

Annoncerne har naturligvis også links. Klikker du

på Sühlers annonce, vil hans hjemmeside åbne

sig, mens TS-biler gerne vil gøre opmærksom på,

at han har en Ford A 1931 til salg . Så linkes der

naturligvis til den. Det kunne jo være, at et af vore

medlemmer ønskede sig sådan et køretøj.

Der er altså mulighed for at få særlige tilbud frem

med et klik fra bladets digitale udgave.

Alle disse links er naturligvis koordineret med de

enkelte annoncører.

Bladrer du om til side 34, så vil du opleve, at hele

bestyrelsens adresser og e-mail er her. Og trykker

du på fx kassererens email, vil du få åbnet dit

mailprogram og en n y mail, så du kan skriv e til

kassereren - i dette tilfælde.

Vi har i forbindelse med fornyelsen af udseendet

på bladet også rykket lidt rundt på de sædvanlige

faste rubrikker.

Formandens ord er reduceret (og det kan sikkert

være godt), men også flyttet til bagsiden. Den hidtidige

annonce er rykk et ind i bladet og samtidig

slipper for, at der klæbes en af P ostDanmarks labels

hen over budskabet.

Ser du godt efter på bagsiden, så vil du også se,

at vores “PP Porto Betalt” er ændret r adikalt. Vi

har nemlig fået “vore egne frimærker”, idet Post-

Danmark har tilladt, at man sætte billeder ind, når

vi bruger den service, som hedder “PP P orto Betalt”.

Anderledes indhold

Det nye år - klubbens 22. - markerer også, at vi

laver om på indholdet. Men bare rolig, der k ommer

ikke madopskrifter i VeteranNyt.

Derimod vil vi gerne lave nogle mere spændende

oplæg til arrangementer, og “køreplanen” er ændret

fra en samlet lang o versigt til at omfatte de

nærmeste arrangementer, men til gengæld beskrive

dem lidt mere indgående.

Er du interesseret i en længere og komplet oversigt,

vil den opdaterede kalender altid ligge på

hjemmesiden under “for medlemmer ” og “køreplan”

- og har du logget sig ind med de data, der

er på bagsiden af dette blad, kan du tilmelde dig

digtalt.

Digital tilmelding giver mindre arbejde for de personer,

som skal stå for det enk elte arrangement,

idet hele bestyrelsen kan gå ind og se, h vem der

er tilmeldt de enkelte arrangmenter.

MEN, man skal også huske at afmelde på samme

måde, så slettes man nemlig automatisk af listen.

God læselyst - på papir eller på skærmen. Det

bliver forhåbentlig en endnu større oplevelse, end

du har været vant til. ■


Vi indleder køresæsonen fra dag eet. Eller næsten.

Vi er inviteret til garagetræf hos Horst Günther

i Vordingborg. Horst har mange forsk ellige

stumper/dele og til mange forsk ellige bilmodeller,

så det kunne jo v ære, at det, du mangler, netop

ligger og venter på dig her.

Forårets store stumpemarked i Andelslandsbyen

ved Nyvang - lidt uden for Holbæk - finder sted

søndag den 28. april fra kl. 09:00 til kl. 15:00.

Adressen til Andelslandsbyen er Oldvejen 25, Holbæk

Vi har igen en klubstand ved det gamle Mejeri tæt

på de første rækker, hvor der sælges stumper.

Klubstanden er kun for medlemmer, og køretøjerne

skal være minimum 25 år gamle for at deltage,

og der må ikke sælges noget fra standen.

Du kan godt tage hele familien med. Andelslandsbyen

er åben, og der er meget at kigge på i

Radio- og MCmuseet i Stubbekøbing åbner traditionen

tro Skærtorsdag, som i år falder den 28.

marts.

Dette arrangement er mange af vore medlemmer

med til at gøre til noget særligt, uanset om de

kører på to, tre eller på fire hjul. Det sker i selskab

med mere end 400-500, i 2012 tæt på 1.000, især

på motorcykler.

Vi starter fra Cementen på Engboulevarden i Nykøbing

F. torsdag den 28. marts kl. 09:30. Præcis

kl. 10:00 køres i samlet trop til museet. Har du et

veterankøretøj eller en n yere motorcykel, kan du

bare møde op. Der er ingen tilmelding.

Der er gratis adgang til museet denne dag, og der

kan købes kaffe og brød på OK-tanken ved siden af

museet, hvor der også er MC parkering.

Kommer du i veteranbil eller med en moderne bil,

er der desværre ikke nok P-pladser v ed museet.

Derfor henvises til området v ed Tyreholmen 2 i

Stubbekøbing. Dette er markeret med et stort P på

kortet til højre.

Velkommen til de nye....

Jos Beelen, Nakskov

Morten Olsen-Kludt, Priorskov

Hanne Koch, Kettinge

Anders Sonberg, Horslunde

Allan Eriksen, Maribo

René Eckermann, Bandholm

Freddy Jacobsen, Horbelev

Anker Nielsen, Vålse

Lisette Hansen, Hvalsø

Judith Mortensen, Bredfjed

Birger Christiansen, Maribo ■

Årets første garagetræf: 16. marts

Tid og sted:

Hasselvænget 22, Nyråd, Vordingborg.

lørdag den 16. marts kl. 10:00-14:00

Parkering på gaden eller inde på nr. 24. ■

Skal du med til Holbæk?

de mange gamle bygninger.

Har du lyst til at deltage og k øre samlet til Holbæk,

så mødes vi ved

Tid og sted:

P-pladsen ved hotel Falstria.

søndag den 28. april kl. 06:00

Tilmelding til Aage på telefon 23 26 60 09 eller på

mail. ■

Sæsonstart på Motorcykel- & Radiomuseet

Tid og sted:

Engboulevarden, Nykøbing F.

torsdag den 28. marts kl. 09:30

MUSEUM

P


Jeg håber, at alle klubbens medlemmer kom godt

gennem nytåret og ind i 2013. Jeg håber også, at

alle er optimistiske og ser lyst på fremtiden, for

der bliver nok at se til i forbindelse med de mange

spændende arrangementer, som vi allerede har på

plads. Der kommer stadigvæk flere til - samt ændringer.

Vi kunne godt bruge et par sommermåneder

mere i kalenderen.

Du har måske allerede set, at det n ye blad, du

lige har modtaget, er lidt forskelligt i forhold til de

forrige blade.

Ændringerne er dog størst, når du går på nettet,

og ser bladet der. Her kan du klikk e dig ind med

musen på alle annoncerne og k omme ind på annoncørernes

hjemmesider og se deres n ye og

brugte biler, der er til salg, eller h vad nu firmaet

handler med.

På de sider, hvor fremtidige arrangementer er

omtalt, vil der også være link til adressen, hvor arrangementet

afholdes, eller h vor køreturen starter

fra.

Hvis du klikker på et af billederne fra et af de afholdte

arrangementer, vil du k omme ind på en

side, hvor du kan se mange flere billeder fr a det

samme arrangement. Det er næsten som om,

man selv har været med.

Vi arbejder også på at linke til film - og så bliver

bladet nærmest levende.

Men det er altsammen kun i den digitale version,

du som medlem kan se på klubbens hjemmeside.

For at komme ind på hjemmesiden skal du bruge

Undervejs til et blad: redaktørens linjer

de koder, der står sammen med dit navn på bagsiden

af det trykte blad. Er du i tvivl, så k ontakt

formanden.

Bagsiden er nok den mest iøjnefaldne, fordi vi

har tilladelse til at trykke vore egne frimæker, som

du kan se.

Vi har tænkt os, at der skal k omme et nyt “frimærke”

hver gang, der kommer et nyt blad. Det

kan være frimærker med vores biler eller motorcykler

på, personer fra et eller andet træf eller en

blanding. Det ser bladudvalget frem til, og det kan

gå hen og blive den helt store samlerdille.

Jeg har fortsat en lille bøn til ALLE medlemmer:

Husk at melde din nye adresse til sekretæren (det

er også mig), hvis du flytter.

Der er flere, der glemmer det, og det er ikk e

altid, PostDanmark sender dit blad videre til den

nye adresse og en adresseændring til mig.

Der er desuden flere, der ikk e har flyttet postkassen

ud til vejen endnu. Det betyder selvfølgelig,

at du ikke får rudekuverter, men du får heller

ikke bladet, og hvad der ellers sendes ud fra os.

Redaktøren håber, at alle må få et godt år med

deres køretøjer - klassiske som veteraner - og ser

frem til, at vi mødes ude på asfalten om et par

uger.

Foråret er lige rundt om hjørnet.

Hilsen fra redaktøren ■


Rundt omkring Lolland-Falster og Sydsjælland

Mandagsturene

Start fra Lysemose P-plads - ved afkørsel 48, Maribo.

Det er tiende år i tr æk, der køres de populære

mandagsture fra Lysemose P-plads ved afkørsel

48 på Sydmotorvejen ved Maribo.

Der er ikke tilmelding til disse ture, så du skal

bare møde op, hvis du har lyst til at deltage, men

der startes præcis kl. 18:30.

Turene har en længde på 40-45 kilometer, og på

en god sommeraften er der et godt stykke over 30

deltagere.

Husk bord og stol.

Til turen i august måned skal du husk e en engangsgrill

samt mad til eget forbrug.

Datoerne for mandagsturene fra Lysemose:

6. maj – 3. juni – 1. juli –

5. august (grillaften) – 2. september.

Start fra P-plads på Guldborgvej i Soesmarke.

Som med mandagsturene fr a Lysemose, køres

der i månederne maj til september. Fra Soesmarke

er det 3. mandag i måneden.

Datoerne for mandagsturene fra Soesmarke:

20. maj – 17. juni – 15. juli – 19. august –

16. september.

Start kl. 18:30.

Ingen tilmelding ■

Onsdagstræf ved Marielyst

Onsdagstræffene ved Marielyst har i mange år

været meget populære og godt besøgt af både køretøjer

og ikke mindst mange tilskuere.

Her er ingen tilmelding. Du skal v ære på plads

inden kl. 19:00, og det slutter kl. 21:00.

Husk, når du kører derfra at tage hensyn til dem,

der bor i området

Politiet kommer ofte uanmeldt forbi på grund af

klager, men vi håber, at onsdagstræffene kan fortsætte.

Her er datoerne:

5. juni – 12. juni – 19. juni – 26. juni – 3. juli

– 10. juli – 17. juli – 24. juli – 31. juli –

7. august – 14. august. ■

Rundt om Storstrømmen

Startstedet til de hyggelige aftenture ”Rundt om

Storstrømmen” er P-pladsen i Nordha vnen i Vordingborg.

Vi mødes kl. 18:00, og der kan startes

mellem kl. 18:00 til kl. 19:00.

Det er Steffen Jørgensen, der er tilrettelægger af

alle turene. Har du spørgsmål til Steffen, kan du

ringe på 54 44 68 72.

Der er ingen tilmelding. Du skal bare møde op ,

hvis du har tid og lyst til at deltage.

Det er en god idé at medbringe en lommelygte,

så du kan læse kørevejledningen, når/hvis det bliver

mørkt.

Her følger datoerne:

21. maj – 18. juni – 16. juli – 20. august –

17. september ■


★ Tid til tilmelding - 21. Picnic-rally - 11. maj 2013

Tilmelding til dette arrangement er nødvendig.

Årets Picnic-rally starter og slutter i år i Sakskøbing.

Årets partner og sponsor er Inges Auto på

Industrivej 8 i Sakskøbing.

Der vil blive fremstillet rallyplader med de sædvanlige

informationer - herunder sponsorens navn

og logo.

Derfor er det væsentligt for forberedelserne, at

tilmelding sker inden den 28. april.

Det kan ske via hjemmesidens funktion i K øre-

Navn:

Adresse:

Post nr: By:

Klub: Tlf.

Bil: MC: (sæt kryds) Årgang

Mærke: Model:

planen under “for medlemmer”, hvor du skal bruge

din adgangskode på bagsiden af dette blad for at

kunne tilmelde dig.

Den analoge mulighed er at ringe til Bruno, som

er kontaktperson og løbsarrangør. Bruno har telefon

54 92 07 03 - og du kan også skrive en mail til

ham!

I forbindelse med løbet har Inges Auto sørget for,

at vi kan få smørrebrød for egen regning, men leveret

på adressen. Når du er tilmeldt, fremsender

vi den bestillingsseddel. ■

Sendes til løbsarrangør: Bruno Bech Jensen, Bibrostræde 7, 4900 Nakskov, tlf. 54920703

senest den 28. april 2013

Du kan evt. bruge mailadresse: bruno .bech.jensen@gmail.com eller tilmeldingen på vores

hjemmeside.

Jeg deltager: Jeg ønsker:

Antal personer Morgenbord hos Inges Auto (sæt kryds)


★ Fehmarn-turen med en 50-årig

Den 14. maj 1963 indledte DSB sejladsen med

helt nye færger mellem den nye færgehavn i Rødbyhavn

og den lige så nye havn i Puttgarten.

Det skal naturligvis fejres, og vi skal i den nærmeste

tid ha ve styr på arr angementet omkring

Fugleflugtslinens 50-års dag.

Vi er i bestyrelsen i dialog med Scandlines, som

den 14. maj 2013 vil stå for et særligt arr angement

ombord på færgerne, o verfart til særlige

gunstige priser og events ved Bordershoppen.

Vi har lovet, at vi vil være med til at gøre dagen

helt særlig med køretøjer, der fx kan underbygge,

hvad der er sket på de 50 år.

Men for at vi kan få nogle gode aftaler med

Scandlines, kræver det også, at vi kan vise lidt af

historien.

Vi skal altså ha ve tilmeldinger, så vi kan melde

tilbage, hvem der kommer, hvilke køretøjer Scandlines

kan regne med og nogle flere informationer.

Vi ved også, at man på F ehmarn arbejder med

nogle dages festivitas, da tyskerne ønsker at markere

åbningen af Fehmarnsundbroen. Denne festivitas

starter den 30. april og slutter den 5. maj.

Der bliver altså tale om, at vi for alv or kan udbygge

samarbejdet med vore tyske ligesindede.

Vi vil løbende oplyse om udviklingen på hjemmesiden,

og vi beder om, at du bruger hjemmesiden

til at tilmelde dig, så bestyrelsen kan holde

Scandlines og de andre involverede i projekt 50 år

Fugleflugtslinje opdaterede.

Bestyrelsen glæder sig til at udvikle samarbejdet

på tværs af Fehmarn Bælt og håber, at Scandlines

ser nogle muligheder for at udbygge samarbejdet

over bæltet til ga vn for klubberne og naturligvis

Scandlines selv. ■

Bonusinfo:

Ideerne til Fugleflugtslinjen, som dækker over såvel tog- som vejforbindelse

mellem Hamborgregionen og Øresundsregionen via Fehmarn Bælt,

blev fremsat den 4. juni 1863 af den kongelige bygmester, civilingeniør

G.V.A. Kröhnke fra Glückstadt i Holstein, som et meget realistisk projekt for

en jernbane og vejforbindelse fra København til Hamborg via Rødby.

Planen indebar udbygning af veje og jernbaner på Sjælland, Falster og

Lolland, anlæggelse af en færgehavn ved Rødby og på Femern, en dæmningsforbindelse

over Femernsund og en udbygning af vej og jernbaneforbindelsen

gennem Wagrien videre til Hamborg.

I 1866 fik Kröhnke koncession af den danske regering til at etablere en

færgehavn ved Syltholm nær Rødby og en tilsluttende jernbaneforbindelse.

Imidlertid gik arbejdet i stå, og først i 1920erne tog De tyske Rigsbaner

og DSB Krühnkes planer om en jernbanefærgeforbindelse over Fermernbælt

mellem Rødby og Puttgarten op igen. I planerne indgik bl.a. en broforbindelse

over Femernsund.

I 1940 genfremsatte tyskerne forslaget, og ved lov 191 af 17.4.1941 "Lov

om Anlæg af en Motorvej fra Rødby Havn til Storstrømsbroen, herunder

Bygning af en Bro over Guldborgsund", blev vejdelen af anlægget vedtaget.

Arbejdet på den danske side blev påbegyndt den 14. september 1941 med

Teknisk Central som bygherre og Monberg & Thorsen som hovedentreprenør,

men i 1946 gik arbejdet i stå. Da arbejdet stoppede, var der udført

jordarbejde på 10,5 km motorvej fra Rødbyhavn til Majbølle og på 14 km

jernbane.

I 1955 blev Tyskland og Danmark enige om at oprette en færgelinje mellem

Rødby og Puttgarten, og så kom der endelig skred i udviklingen, og

den 14. maj 1963 blev jernbane- og færgeforbindelsen indviet af Kong Frederik

den 9. og den tyske forbundspræsident Heinrich Lübke.

Kilde: wikipedia.org


★ Plan B

Plan B er indtil videre arbejdstitlen på en større

satsning, som bestyrelsen og - forhåbentlig - en

lang række medlemmer skal i gang med i løbet af

den kommende tid.

Dagen før generalforsamlingen blev det klart, at

Lungholm CarWalk 2013, som vi har arbejdet på

siden sidste sommer, ikke bliver til noget.

Den hastighed og den retning, som tingene har

udviklet sig i, har naturligvis gjort, at vi i klubbens

del af styregruppen har sagt til os selv: “Hvad nu

hvis...”

Der har ligget og luret forskellige ideer, og Søren

Rubæk har flere gange sagt, at det kunne v ære

fedt at lave et arrangement i stil med Oldtimerløbet

i Gråsten.

Med kun få timer til at o verveje noget blev der

talt om at prø ve det af på gener alforsamlingen

onsdag den 20. februar.

Som dagens sidste punkt under eventuelt tog vi

derfor en dyb indånding og kastede ideen for løverne.

Straks der var fortalt om, at Lungholm CarWalk

var aflyst i 2013, fortsatte beskriv elsen af, at vi

havde ideer om at lave et stort internationalt træf

for veteran- og klassiske køretøjer.

Søren og jeg havde lavet en hurtig research på

internettet, og hvis vi blot kigger til Tyskland, Sverige,

Norge, England og Danmark, så findes der

over 4.000 klubber med samme interesse som os.

Vi er godt klar over, at de ikke alle ville blive repræsenteret,

men blot et lille udsnit ville kunne

gøre det.

Vi havde også la vet brainstorm for, hvor det

kunne afholdes, og allerede her inden deadline på

dette blad er der udpeget tre mulige steder, og der

er om få timer aftalt møde med den destination, vi

har størst forhåbninger til.

Vi er absolut godt klar over, at det vil kræve lidt

af en kraftpræstation at få sådan en ev ent op at

køre på et halvt år.

Men vi er fortrøstningsfulde. Vi har sat os på den

weekend, hvor Lungholm CarWalk skulle have fundet

sted - den 10.-11. august 2013. Det betyder,

at vi har 5 måneder og 17 dage til at få projektet

på skinner (målt fra skrivende stund).

Hvis du allerede nu synes, det kunne være noget

for dig at være med til, så skal du melde dig under

fanerne hos Søren på 30 26 05 67 eller på mail(se

side 34).

Har du ideer til, hvad vi KUNNE lave, eller hvad

vi skal være opmærksomme på, så skriv til Søren

eller formanden og fortæl, hvad du har på sinde,

og gerne en løsning på de ting, du ser som en mulighed

eller begrænsning.

Bestyrelsen har sat sig som mål at sætte 100

meteren på tid, og vi mødes allerede den 6. marts

for at lægge en strategi og se, om vi kan finde det

helt mundrette navn i stedet for Plan B.

Jeg har selv været med til at arrangere noget ligende

i en bilmærkeklub, hvor vi havde 500 mennesker

fra 7 forskellige nationer samlet i en hel

uge. Derfor ved jeg godt, at vi ikk e kommer sovende

til det. Men det er der vist heller ingen i

klubben, der gør.

Derfor opfordrer vi til hurtigst muligt, at du giver

til kende, hvor du kan hjælpe, h vad du synes, vi

skal, og har du et forslag til et na vn, skal du absolut

ikke holde dig tilbage.

Når vi har nævnt, at vi gerne vil have udenlandske

gæster, skal vi naturligvis også i dialog bl.a.

Scandlines, rederiet Færgen, Sund & Bælt og de

andre, som kan få nogle deltagere let og billigst

muligt til Lolland-Falster. ■


★ En tur til den kolde krig på en varm sommerdag

Turen går til Koldkrigsmuseet/Stevnsfortet

Oplev det fantastiske underjordiske fort – beliggende

18 meter nede i Stevns Klint.

Det fortæller historien fr a Danmark under Den

Kolde Krig, og du hører om, h vordan man fr a

Stevnsfortet hele tiden holdt øje med den mulige

fjende i Øst.

Men man får også forklaret, hvordan Warszawapagten

holdt øje med Stevnsfortet.

Alle ture i undergrunden foregår med guide. Guiden

fortæller levende om Den Kolde Krig, om missiler

og kanoner, om selve undergrunden, geologien

og om dinosaurernes uddøen.

Turen varer halvanden time og byder på oplevelser

for hele familien. Temperaturen under jorden

er 10 grader året rundt.

DERFOR: husk en varm trøje/jakke. Stevnsfortet

ligger på Stevns - mellem Rødvig og Højerup.

Efter afslutningen på museet, såfremt vejret tillader

det, kører vi et smut ud til klinten, h vor vi

kan indtage vores medbragte kaffe.

Således er vores arrangement tilrettelagt.

Jeg har fundet en dejlig k ørerute til museet, så

alt skulle være ok. (Det koster et gebyr at parkere

ved klinten).

Vi har aftalt vores besøg med Stevnsfortet. Derfor

er turen flyttet til lørdag den 22. juni

2013.

Mødested og tidspunkt: Storstrømsbroen over for

Hotel Falstria kl. 08:30.

Hermed bliver der tid til et stop underv ejs. Ankomst

til museet ca. kl. 11:30, hvor vi spiser vores

medbragte mad.

Senest kl. 12:40 skal vi mødes ved indtjekningsskranken,

hvor vi får yderligere information, og afregning

foretages, inden vi bliv er guidet rundt til

diverse seværdigheder.

Rundvisningen begynder kl. 13:00. Der kan max

deltage 30 personer pr. gang, så vi er nødt til at

have tilmeldingerne senest den 22.maj.

Det er vigtigt, at du ved tilmelding oplyser, om du

er pensionist eller ej, da det gør det nemmere

ved betalingen. Prisen er for v oksne er kr. 110,-,

og for pensionister kr. 90,-. ■

Bonusinfo:

Stevnsfortet mellem Rødvig og Højerup ligger nedgravet i Stevns Klint.

Dets opgave var at kontrollere den sydlige indsejling til Øresund. Sammen

med Langelandsfortet skulle det hindre Warszawapagtens store flådekapacitet

i Østersøen i at få adgang til verdenshavene – evt. ved at udlægge søminer.

Fortet blev bygget under Den kolde krig i 1950-53, men blev nedlagt i

2000. 1. juli 2008 genåbnede stedet som Koldkrigsmuseum Stevnsfort

under Østsjællands Museum. Koldkrigsmuseet blev dog først officielt indviet

af Kronprins Frederik den 23. september 2008.

Stevnsfortet er, som det eneste i Danmark, bygget i klippegrund og befinder

sig op til 18 meter nede i undergrunden, der på Stevns består af kalk.

Hovedarmeringen bestod af to pansertårne med hver to 150 mm kanoner,

som stammede fra det tyske slagskib Gneisenau fra 2. verdenskrig. De var

oprindeligt opstillet på Fanø af den tyske besættelsesmagt for sammen med

Tirpitz-stillingen ved Blåvand at beskytte indsejlingen til Esbjerg.

Kanonerne kunne række 23 km og dermed dække både hele Øresund og

de to mulige landgangsstrande ved Faxe Bugt og Køge Bugt. Der var desuden

opstillet et HAWK-batteri på området, der, sammen med NIKE-batterier

flere steder på Sjælland, i tilfælde af flyangreb skulle forsvare

København. Disse luftværnsmissiler var således ikke opstillet for at beskytte

Stevnsfortet og havde som sådan ikke noget med fortets virke at gøre.

HAWK batteriet (Eskadrille 541) blev i øvrigt først opstillet i 1984 og blev

primært benyttet til uddannelse af personel til Luftværnsgruppen i Flyvevåbnet.

Den teknologiske udvikling gjorde efterhånden, at kanonerne fik mindre

betydning, og disse blev i første omgang lagt i "mølpose" for senere at blive

"støvet af" og benyttet til uddannelse af personel til Søværnet. Stevnsfortet

havde dog fortsat en betydelig rolle som kommando- og radarstation

og var desuden hovedkvarter for "Sundets Marinedistrikt".

Efter Berlinmurens fald i 1989 og efterfølgende Den kolde krigs afslutning

forsvandt den store fjende mod øst, og Stevnsfortet mistede sin strategiske

betydning. Kommandoen blev derfor strøget i efteråret 2000.

Der står stadig en radarmast på området, men selve farvandsovervågningen

foregår i dag fra Maritimt overvågningscenter Syd (MOCS) på Bornholm.

Det er blevet påstået, at efterretninger om sovjetisk sejlads med atommissiler

til Cuba kom fra Stevnsfortet. Det er ikke rigtigt, da skibene ikke

kom gennem Øresund men Storebælt. Det var Fyrskib Gedser Rev og Langelandsfortet,

der kom med oplysningen.

Kilde: wikipedia.org


★ Så kører det på skinner

En ny tur har set dagens lys. Det bliv er søndag

den 7. juli, h vor vi skal til Sporv ejsmuseet på

Skjoldenæsholm på Midtsjælland.

Vi starter ud kl. 08:30 fr a P-pladsen o ver for

Hotel Falstria ved Storstrømsbroen.

Herfra køres ad landevejene til Skjoldenæsholm,

som ligger mellem Ringsted og Hvalsø.

Henrik Thostrup står i spidsen for turen og har aftalt

med pressesekretæren hos Sporv ejsmuseet,

at vi kan k omme ind på forpladsen v ed museet,

men understreger samtidig, at der kun kan v ære

30-35 køretøjer.

Entréen er normalt på 90 kr. for voksne og 45 kr.

for børn, men vi har fået en aftale om reduceret

pris på hhv. 80 kr. og 40 kr. Vi kan i øvrigt kun opfordre

til at følge med på hjemmesiden, hvor man

også skal huske at tilmelde sig.

I VeteranNyt 92 vil der være en mere omfattende

omtale, da vi til den tid har lagt flere detaljer.

Sporvejsmuseet åbner kl. 10:00 og lukk er kl.

17:00. Planen er dog at prø ve at være klar omkring

frokosttid og k øre hjem igen omkring kl.

16:00.

Der er lagt op til, at vi spiser v ores medbragte

mad ved ankomsten.

Selv om 5-6 timer kan synes at v ære mange

timer at opholde sig på Sporvejsmuseet, så er der

rigtig meget at se på, idet museet ligger i forbindelse

med slottet Skjoldenæsholm, som er kursusog

konferencecenter, og der er et større park område,

hvor en del af park en er åben for offentligheden.


Bonusinfo:

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm er et museum for sporvogne og busser

beliggende ved herregården Skjoldenæsholm ved Jystrup på Midtsjælland

mellem Ringsted og Hvalsø.

Museet blev indviet 26. maj 1978 og er i dag det femtestørste af sin art i

verden. Museet anlagdes og drives af frivillige medlemmer af Sporvejshistorisk

Selskab (SHS), der også vedligeholder busser, sporvogne og andet

materiel, der har med kollektiv trafik at gøre.

Sporvejshistorisk Selskabs samling har fra starten i 1965 fokuseret på de

tre nu tidligere danske sporvejsbyer, København, Aarhus og Odense, men

man har også erhvervet flere udenlandske sporvogne.

Da HT-Museet i Rødovre lukkede i 2003, overtog man desuden deres samlinger.

Senere overtog man fra Odense Bytrafiks museum og i 2011 vognene

fra Omstigningsklubben i Skælskør.

Museet råder over to sporvejsstrækninger. En kort på ca. 300 meter med

meterspor til vogne fra Aarhus og Basel og en længere på ca. 1,5 km med

normalspor til vogne fra København, Odense og flere udenlandske byer.

Sporene er anlagt på en del af den nedlagte Sjællandske midtbane.

På en del åbningsdage køres desuden med veteranbusser på en særlig

rute.

Kilde: da.wikipedia.org

Bonusinfo:

Skjoldenæsholm ejes i dag af 8. generation Bruun de Neergaard - Susanne

Bruun de Neergaard.

Landbruget og skoven til Skjoldenæsholm er i dag solgt til pensionskassen

Pen-Sam.

I 1971 blev hovedbygningen indrettet til hotel og konferencecenter. Skjoldenæsholm

er også kendt for sin golfbane, som blev åbnet i 1992.

Hovedbygningen er opført i 1766 i nyklassicistisk stil af Grevinde Anna

Joachimine Danneskiold-Laurvig.

Skjoldenæsholm har været i familien Bruun de Neergaards eje siden 1794.

Den ældste bygning, som har været på stedet, er en borg, som først er

nævnt omkring 1130, idet Knud Lavard blev myrdet i Haraldsted i 1131.

Mordet fandt sted på den gamle konevej, der ligger ca. fire kilometer syd

for Haraldsted og løber gennem godsets område.

Kilde: da.wikipedia.org


★ Fra Bornholm til Rhinen!

Sommertid er rejsetid. Men for os i veteranklubben

er der altid nogen, der er på farten.

Om få dage skal veteranen ud af vinterhiet, have

ny olie, poleres og ud på vejene.

Der bliver også i år et par ture, som går lidt uden

for vores landsdel.

Lige nu er turen til Bornholm den 3.-7. juni ved

at være helt på skinner. Bornholms Motor Veteraners

formand - Palle Kejlstrup - har været inde

over projektet og har bl.a. planlagt et par ture,

som går til Svaneke Bryghus, en fiskerestaurant,

til det store Automobilmuseum i Aakirkeby og et

besøg på den tekniske samling i Hasle.

Det er også på banen, at der skal være mulighed

for at komme til Christiansø, hvis vejret tillader

det. Og onsdag den 5. juni - hvor der også er køredag

på Bornholm, bliver klubbens deltagere i

denne tur inviteret med turen fra Stakitfabrikken

til Årsballe.

Der er i henhold til listen pr. 18. februar 35 tilmeldte,

som også kan glæde sig over en ganske

særlig pris med Færgen fra Ystad til Rønne, som

Erik Florens Larsen har fået halet i hus.

Hvorvidt det er muligt fortsat at komme med (der

har hele tiden været begrænsede tilmeldingsmuligheder),

vides ikke på redaktionen, men man opfordres

til at kontakte Erik Florens Larsen på

telefon eller mail (se på side 34).

Rhinen i oktober - endnu 4 ledige pladser

Uge 42 er den helt store rejseuge i vores klub.

Programmet er ved at blive færdiggjort, men der

er et par detaljer, vi lige skal have 100% styr på,

inden vi går helt i luften med det endelige program.

En ting er sikkert - nemlig datoerne: Vi starter

lørdag den 12. oktober, og vi kommer hjem igen

den 18. oktober - efter et ganske spændende program,

hvor Skørringe Turistbusser skal lægge bus

og chauffør til.

Vi skal bo i Assmannshausen - lige ud til Rhinen

og en forstad til den berømte Rüdesheim. Vi skal

bo på hotel Zwie Mohren.

Der er også allerede bestilt en 5 timers tur på

Rhinen incl. en let frokost.

Vi får også mulighed for at strække benene, dels

fordi vi først starter ved 13:45-tiden, dels fordi

skal en tur på Burg Rheinstein.

Vi ved også, at vi skal på Opel-fabrikken i Rüsselsheim,

blot mangler vi den endelige bekræftelse

på detaljerne for besøget.

Vi benytter ligeledes dagene til at komme lidt

rundt. Vi har bl.a. planlagt en tur til Trier og

Luxembourg, vi har afsat en dag til bl.a. at køre en

tur på Nürburgring, hvor en af turens deltagere

har kørt i egen bil 59 gange. Det skal der nok blive

nogle gode historier ud af.

Og hvis vi orker det, så er det faktisk også med

i planlægningen at tage et smut til Strasbourg,

hvor den smukke by mest er kendt for at huse Europaparlamentet,

når det et par gange om året

rejser med mange tons papir fra Bruxelles.

Det endelige program sendes til deltagerne så

snart, det er færdigt.

Prisen for turen - med forbehold - ligner en pris

omkring 4.500 pr. person - dog med tillæg for enkeltværelse.

Du kan nå det endnu

I sidste nummer meldte vi alt udsolgt, men det

har vist sig, at fire deltagere har måttet melde fra,

og derfor er der fortsat 4 pladser tilbage.

Vil du sikre dig en eller flere pladser, skal du kontakte

formanden (se side 34) eller sende en mail.■


Gedser og biler

Gedsers eksistensgrundlag har altid v æret færgeforbindelsen

til Tyskland.

1886 etableredes - i forbindelse med oprettelsen

af jernbanen - en rute til W arnemünde. Frem til

1903 var der udelukkende passagerdrift. Fra 1903

blev overfarten den vigtigste nord-syd færgeforbindelse

med 2 tyske og 2 danske nye færge, som

overførte tog og biler. I sagens natur v ar jernbaneaktiviten

totalt dominerende. Oplysninger om

biler er meget begrænset i rutens første årtier.

Investeringen i både færger- og i landanlæg viste

sig fra starten at være ansvarlig både med hensyn

til driftsøkonomi og service over for brugerne. At

ruten var konkurrencedygtig viste f.eks. rejsetiden

med tog København-Berlin, der med datidens materiel

ikke tog længere tid, end man i 2013 skal

bruge. ➔


Ved Danmarks besættelse den 9. april 1940 var

Gedser en meget vigtig del af den tyske strategi.

Selve besættelsen af Danmark v ar en nødvendighed,

fordi distancen fra Tyskland til Norge var

for lang med de transportmuligheder, man havde.

Og de norske fjorde var nødvendige for den tyske

marines planlagte blokade af Storbritannien. Man

skal huske på, at 2. V erdenkrig var erklæret 3.

september 1939, og at det v estlige Europa først

blev angrebet 10. maj 1940.

Tilbage til besættelsen af Danmark og Norge, der

havde kodenavnet Weserübung. Den var først besluttet

februar 1940, og den officer, der fik planlægningsansvaret

af Danmark, var kavalerist. Han

hed von Kaupisch. Han havde intet kendskab til

Danmark og tog derfor direkte til en boghandel og

købte en rejsefører. Det var den meget anerkendte

Badecker. Et forlag der stadig i dag er anerk endt

for kvalitet.

Først den 4. april fastsatte Hitler personligt angrebstidspunktet.

Alle forberedelser var tidsmæssigt

meget komprimerede. Forud for 9. april v ar

en civilklædt officer ”turist” i Gedser havn.

Stationsforstanderen talte tysk og informerede

om rutinerne for færgedriften. I dagene umiddelbart

forud for besættelsen v ar flere civile tysk e

personbiler på ”tur” til Storstrømsbroen og til Masnedø

for at planlægge den militære aktivitet.

Om morgenen 9. april kl. 04.45 anløb ”Mecklenburg”

havnen planmæssigt.

Kalle, der skulle håndtere landgangen og kendte

den tyske styrmand, blev naturligvis noget chokeret,

da denne med en pistol i hånden ”o vertog”

hans arbejde, og så gik det hurtigt.

De første militærkøretøjer var bemandet med de

personer, der få dage før havde været bilturister.

Deres opgave var, at de så hurtigt som muligt

skulle besætte sydsiden af Storstrømsbroen, der

havde stor strategisk betydning.

Samtidig landede faldskærmstropper fra 1. Tyske

Faldskærms Division for første gang i militær

sammenhæng overhovedet på Masnedø for at besætte

nordsiden af Storstrømsbroen.

En særdeles vellykket aktion.

Divisionen kaldtes siden ”De Grønne Djævle”, og

den havde siden på mange fronter afgørende betydning.

Deres opbygning og strategi blev kopieret af De

Allieredes eliteenheder. Respekten omkring ”De

Grønne Djævle” er i dag meget stor.

Historikeren Bent Christensen har på Gyldendal i

2009 udgivet : De Grønne Djævle. En læseværdig

bog, men man skal være interesseret i emnet!

I 1940 var mere end 75% af ” trækkraften” i de

tyske enheder baseret på heste, men biler og motorcykler

fik stigende betydning.

Der findes kun et foto af færgens dæk 9.april.

Det viser hesttrukk ent artilleri, men der er et

meget kendt foto, der viser en åben Opel Olympia

Cabrio Coach, som kører under midterbuen på

Storstrømsbroen, og mon ikk e det er fr a 9. april

1940? ■

Bonusinfo:

Steen Andersen, Gedser, er tidligere lærer og medlem af Sydfalster Kommunes

Byråd. Steen Andersen er meget historisk interesseret og er nærmest

germansk grundig i sine informationer.

I næste nummer af VeteranNyt vil Steen fortælle mere om nogle af krigens

biler - primært den tungere klasse.

Til klubaftenen den 10. oktober 2013 vil Steen holde foredrag for alle om

Gedser, krigen - og ja, måske også noget om krigsstrategier og Tyskland.


HUSK: at melde flytning,

giv os din e-mail, så du kan blive opdateret,

og ret dine telefonnumre.

Så bliver medlemsregistret meget bedre!

Og husk, at du kan få et helt opdateret

medlemsregister 2013,

hvis du kommer ned i klubhuset.

Vi forventer, de er klar til udlevering

fra den 14. marts.


Hvert år i januar og februar kommer der mange

indbetalinger. Og vores kasserer, Bent, slås med

lister over folk, som enten glemmer det eller venter

til, der kommer en rykker.

Men også rykkerne koster jo ekstra i ekspedition

og irritation.

På vores bestyrelsesmøde den 11. februar besluttede

vi derfor, at ALLE, som enten er eller bliver

tilmeldt Betalingsservice, deltager i k onkurrencen

om et gratis medlemsskab i 2014.

Det vil sige, du blot skal giv e din bank besk ed

eller tilmelde dig via din netbank.

Det er vigtigt at giv e din bank oplysningerne,

som er angivet med de røde streger herunder. Men

husk, det skal være dem fra dit eget indbetalingskort.

Så sker det helt af sig selv fra næste års opkrævning.

Har du hidtil blot afleveret indbetalingskortet til

dit pengeinstitut eller betalt på posthuset, har du

også betalt et ekstr a gebyr. Derfor er Betalingsservice

både økonomisk fornuftigt, og det gør arbejdet

med at registrere indbetalinger lettere for

Konkurrence med god præmie

vores kasserer.

Bent er dog klar til at lave den indsats, der skal

til, men vi vil jo alle sammen gerne udn ytte de

muligheder, som teknikken giver os - helt uden, vi

skal anstrenge os.

Samtidig giver det kassereren mulighed for at se,

hvem der har tilmeldt sig Betalingsservice og dermed

deltage i konkurrencen.

I forbindelse med k ontingentindbetalingen for

2013 var der pr. 11. februar godt 30, som fortsat

ikke havde betalt, men vi regner med at nå ned

omkring de 15-17 medlemmer, som hvert år slettes

på grund af manglende betaling.

Selv om vi først opkr æver kontingent igen omkring

nytår, kan du roligt tilmelde dig Betalingsservice

allerede nu.

Når du har gjort det, vil det fremgå af din betalingsoversigt,

at du er tilmeldt. Og du kan til enhver

tid bede om at få det slettet igen eller afvise

betalingen.

MEN HUSK - skulle du mod forv entning ikke

længere ønske at opretholde dit medlemsskab -

skal du fortsat sende en udmeldelse til os. ■


Få el til 0 kr.

og støt

Lolland-Falster

Veteran

Klub

Tank penge til

Lolland-Falster

SMS ”OKEL”

til 1272

så ringer

vi dig op

Veteran Klub

El til 0 kr. og dobbelt støtte til klubben

Hvis du også vælger at købe el så fordobler du din støtte til

klubben fra 6 øre til 12 øre for hver liter benzin eller diesel

du tanker.

Få et OK benzinkort og støt hver gang du tanker

Med et OK Benzinkort kan du støtte Lolland-Falster Veteran

Klub med 6 øre for hver liter benzin eller diesel du tanker.

Jo mere du tanker, jo fl ere penge får klubben. Når du har

tanket 500 liter, så får klubben en ekstra bonus. Det koster

ikke dig noget - OK betaler hele sponsorbeløbet.

OK’s variable el-pris er en af markedets laveste, så du kan

sikkert spare penge på din el-regning, hvis du skifter til OK.

Oven i handlen får du den første måneds el til 0 kr.

Læs alt om OK Benzinkort, el til 0 kr. og hvordan du støtter

Lolland-Falster Veteran Klub på www.ok.dk eller sende en

sms med teksten ”OKEL” til 1272, så ringer vi til dig.

Lolland-Falster Veteran Klubs OK-sponsornummer: 56 02 56


Pigerne i vores klub havde på selveste Valentines

Day arrangeret et foredrag eller indlæg med en

mand, som har “børn og k oner” i Burkina Faso i

Afrika.

Vi, som ikke lige havde Burkina Faso på nethinden,

kan huske landet som Øvre Volta.

Man kan måske meget passende fortælle, at Kaj,

som vores mand hedder, har ejet T ropehuset i

Nakskov. Det lyder faktisk logisk....

Kaj har et stort hjerte, fik vi at vide i indledningen,

som Aase Stryhn Hansen stod for.

Aase kender Kaj godt, da han også er ivrig orkidé-jæger

og tager med folk ud i den store v erden

for at finde, h vad der må ligge på linje med

hans tidligere liv i en blomsterbutik i Nakskov.

I de senere år har han kastet sig over at hjælpe

folk i den 3. v erden. Det sker primært i form af

støtte til børn og deres miljø i landet Burkina Faso.

Man er bestemt heller ikk e i tvivl om, at det er

blevet hans interesse i hans tredje alder - om man

så må sige.

De knap 60 deltagere i arrangementet fik - i form

af levende billeder - og entusiastisk fortælling at

vide, hvordan og hvorfor Kaj’s hjerte smelter, når

han ser de børn og kvinder i Burkina Faso.

Han kom med en bemærkning, som kvinderne

på aftenen tog til sig. Mændene i Burkina Faso er

nærmest lige kommet ned fra træerne, og nu sidder

de bare der og venter.

Det er helt klart, at kvinderne har ansvaret for alt

i familierne i det centralafrikanske land. Mændene

cykler eller kører rundt på knallerter. Vel at mærke

uden nogen form for oppakning, mens kvinderne

slæber vand 5-6 kilometer i krukker på hovedet ad

støvede veje tilbage til landsbyen. Eller de henter

brænde, så maden kan k oges og tilberedes. Jo ,

der er plads til forbedring, som det blev sagt.

En spændende tur til Burkina Faso

Kaj’s projekt med Burkina Faso fik for alvor om -

drejninger, da han fandt ud af , hvordan alt, man

samlede ind, kunne komme direkte ud til slutbrugeren

- om man så må sige.

Flere gange havde han måtte lade tøj til sig selv

blive hjemme for at få plads til indsamlet tøj til

børnene.

Sammen men en mand fr a Århus har han flere

gange stået for at få hele skibscontainere af sted

med bøger, tøj og meget andet.

Man kunne bestemt også høre, at de v ar glade

for hans og gruppens besøg.

Kaj og hans hjælpere havde desuden også penge

med, når de tog til Burkina F aso - og bl.a. viste

han noget tøj - som gjorde det klart for aftenens

deltagere, at nyt tøj var påkrævet.

Kaj’s “honorar” blev et ukendt indsamliet beløb,

som skulle gøre gavn hos “koner og børn” i K aj’s

Afrika.

Det var i øvrigt “fruerne” i klubben, som stod for

aftenens program. Men det v ar jo ikke så svært,

når de havde Kaj til at fortælle.... ■


Lak under neglene - en lørdag hos automaleren

Når man, som vi, arbejder med k øretøjer, hvor

lak er en væsentlig del af det smukk e udseende,

er det bestemt ikke ligegyldigt, hvordan man behandler

sin bil eller motorcykel.

Det viste fremmødet hos Søllested Autolakering

den 19. januar bestemt også. 28 medlemmer var

med til at få opgraderet deres viden om lak og lakering.

Johnny Sühler, som ejer Søllested Autolakering,

indledte med lidt omkring firmaet, som også omfatter

Opel-butikken i Nakskov.

De tre gutter fr a autolakereriet havde lagt en

strategi for, hvordan man kunne få et godt indblik

i, hvad man kan selv, og hvad man bestemt ikke

længere skal gøre selv.

Junior i firmaet - Jimi Sühler - viste bl.a. sit svendestykke

frem, der bestemt overraskede de fleste.

Lakeringen af en forklap med “indbyggede”

vanddråber viste han stolt frem.

Jimi indrømmede også, at det kun var for at vise,

hvad der er teknisk muligt.

Dagens program var delt op, fordi det ville være

helt umuligt at råbe så mange mennesk er op på

en gang. Derfor var der også lavet tre “programmer”:

1. Forarbejdet - hvad kan du selv gøre, faldgruber

og “hold fingrene fra det”.

2. Hvad gør autolak ereren - spartel, grunding,

gamle lakker versus nye lakker

3. Når køretøjet er lakeret - voks, vedligehold - og

“lad endelig være med...”.

Jimi, Lars og Lynge har givet os følgende gode

råd med hjem til de medlemmer, der vil gøre noget

selv:

* Rum og emnetemperatur: Ved brug af spartel og

lakprodukter bør der ikk e være en temper atur

under 15 grader. Optimalt er 20 grader og derover.

* Silicone: voks og lignende bør ikke bruges i arbejdslokalet,

når man er i gang med en opga ve,

som skal lakeres.

* Høj varmeudvikling: Ved svejsning, sandblæsning

og slibning er det vigtigt at undgå høj v armeudvikling,

da karrosseriplade slår sig. Gør det

med omtanke.

* Polyesterspartel: Husk k orrekt mængde hærdertilsætning.

Sørg for grundig sammenblanding.

Undgå for store lagtykk elser ad gangen. Giv det

hellere to tynde lag end et tykt! Brug ikk e polyesterspartel

oven på syrehærdende grunder.

* Slibning: Pas på kanter fr a nedslebne områder

fra gammel lak. Der skal “udslibes” , så man ikk e

kan mærke niveauforskel med fingerspidserne.

Grundings- og lakprodukter fylder mindre end de

fleste tror.

* Sprøjtning: Det er vigtigt med den rigtige viskositet,

det korrekte blandingsforhold, den korrekte

dysestørrelse samt det helt k orrekte lufttryk.

Dette skal man sætte sig grundigt ind i, hvis man

selv vil prøve kræfter med at lak ere - og HELST

INDEN MAN GÅR I GANG!

* Vinteropbevaring: Dæk aldrig en lak med plast

eller lignende tæt materiale. På grund af kondens

kan der skabes fugtblærer og rustangreb, når kondensen

trænger ned i lakken.

Hvis du har spørgsmål, inden du selv kaster dig

over et projekt, eller du har spørgsmål om, h vad

du selv kan gøre inden dit køretøj skal lakeres, er

du velkommen til at kontakte Søllested Autolakering

på telefon 54 94 12 84.

Vi siger mange tak for nogle lærerige timer og er

sikre på, at v ore medlemmer og deltagere fik et

indblik i, hvordan man skal gøre - og ikke gøre. ■


Generalforsamlingen 20. februar

Generalforsamlingen er en forenings højeste

myndighed, og det er derfor altid her, man skal

være med og ytre sig, fordi det er her, man kan få

nye ting op eller vælte en bestyrelse.

Heldigvis var der ikke lagt op til krig på generalforsamlingen

i år.

Benny Rasmussen fra Sakskøbing blev på bestyrelsens

opfordring valgt til dirigent. Helt efter traditionen

blev klubbens to revisorer udnævnt til

stemmetællere. Det blev dog ikke nødvendigt at

tælle stemmer op.

Formandens beretning begrundede blandt andet,

hvorfor han har accepteret genvalg på trods af den

modsatte udmelding sidste år. Han fortalte om alle

de positive ting, som har gjort 2012 til et skelsættende

år i klubbens historie, og han sluttede

med at fortælle lidt om nogle af de planer, der ligger

for den kommende sæson - herunder nogle af

de ændringer til klubbladet, som også er beskrevet

på side 6.

Bruno Bech Jensen, Aage Alm og Ole Larsen redegjorde

for nogle af de mange ting, de har været

involveret i i den forgangne sæson. Den længste

liste havde Bruno, som kort beskrev langt de fleste

af de knap 100 events, der var på kalenderen

2012. Aage fortalte om udviklingen af klubbladet

og hvilke visioner, der er for det i fremtiden.

Ole “FDM” Larsen fortalte om nogle af de tiltag,

der primært er lavet omkring klubhuset med terrasse,

maling og beplantning. Lidt spøgefuldt kommenterede

Bent Christiansen, kassereren, at Ole

er klubbens dyreste mand....

Og apropos kassereren, var næste mand på

banen vores kasserer, som skulle fremlægge det

godkendte regnskab.

Det er altid en fornøjelse at overvære, fordi der

er helt styr på økonomien.

Uden at skulle gå i detaljer, så havde vi indtægter

fra kontingenter, sponsorindtægter og salg af

klubeffekter for 131.452,29 kr.

Klubbladet kostede klubben 16.904,00 kr. netto

- altså når annonceindtægterne er modregnet i

trykning og forsendelse af bladet.

Arrangementerne havde givet et lille bidrag til

klubben i form af 4.658,45 kr. - som dog primært

skyldes, at vi først i 2012 fik andelen af Lungholm

CarWalk 2011 udbetalt. Det beløb sig til 15.543,57

kr.

Klubhuset er en af de rigtig tunge poster. Vedligeholdelsen

- inklusive den nye terrasse - udgjorde

32.964,18 kr. - hvoraf terrasse og beplantning

alene udgjorde cirka de 30.300 kr.

I alt har klubhuset med varme og så videre kostet

58.303,53 kr.

De omkostninger, der hører under administration,

udgør i alt 23.737,50 kr. Beløbet dækker bl.a. over

kontingentopkrævning, klubeffekter, porto, hjemmeside

- og et par andre mindre poster.

Heldigvis er vores klub så godt polstret, at der

kunne tilskrives 1.042,62 kr. i renter på vores

konto i Lollands Bank.

Overskuddet blev 38.208,33 kr.

Efter tilføjelse af årets overskud udgør klubbens

egenkapital pr. 31.12.2012 340.336,25 kr. - hvoraf

klubhuset til ejendomsvurderingen alene udgør de

250.000 kr.

Valget til bestyrelsen var ganske udramatisk i år,

idet alle blev genvalgt.

Som ny revisor i Hans H. Jensens sted, blev valgt

Kurt Wiell fra Sakskøbing. Hans ønskede ikke genvalg.

Kontingentet blev fastholdt på det niveau, vi kender,

og derefter var der kun punktet: Eventuelt.

To af de ting, som blev diskuteret under Eventuelt,

er holdningen til Hotrods og Streetrods, som

du kan læse om her til højre, samt “Plan B” som

du kan læse om på side 17.

Bestyrelsen blev derudover bedt om at tegne en

arrangørforsikring, som Ole Poulsen fra Bursø

mente kunne gøres for 1.400-1.500 kr. pr. år.

Der var desuden en snak omkring redningshjælp

for vore køretøjer - primært i udlandet.

Henrik Thostrup gjorde rede for, at der i de fleste

veteranforsikringer er indbygget et abonnement,

som kun udløser selvrisiko ved brug, eller

en helt gratis udgave. Henrik opfordrede til, at

man skulle tjekke sin police.

I udlandet kan man altid - hvis man har kaskoforsikring

- gøre brug af SOS til at få køretøjet

enten på værksted eller fragtet hjem.

Generalforsamlingen, som havde samlet godt 50

personer, sluttede kl. ca. 21:50. Herefter var der

en livlig og positiv debat på kryds og tværs af

vores klublokale. ■


Generalforsamlingen - fortsat - Hotrods eller Notrods

Oplæg til debat om fremtiden

Over de seneste år har vi oplevet at møde køretøjer

til arrangementer, hvor køretøjerne ikke helt

fremstår, som da de var nye og i daglig drift. Dels

ser vi deciderede k opier af køretøjer, dels ser vi

køretøjer, som er modificerede med større motorer,

andre gearkasser, ændrede undervogne, ombyggede

karrosserier m.m.

Vi har også i v ores klub måttet ekskludere et

medlem på grund af dårlig opførsel, og hvis køretøj

samtidig hverken fremstod som i produktionsåret

endsige med specifikationer, som da det var i

daglig drift. Dermed dog ikke sagt, at der er sammenhæng

mellem køretøj og opførsel.

Bestyrelsen finder, at det er væsentligt at få klarlagt,

om det alene er datoen på registreringsattesten,

der skal v ære 25 år eller dero ver, der skal

være afgørende for det formål, vi samles om.

Det er bestyrelsens opfattelse, at v ores klub er

stiftet for at samles om interessen om at restaurere,

bevare og bruge k øretøjer, som skal v ære

bevaret og vedligeholdt i historisk k orrekt stand,

så de i det v æsentligste fremstår, som ved leveringen

fra producenten.

Derfor udlægges formålsparagraffens § 1 A således:

Køretøjerne skal være dateret i fremstillingsåret,

der skal ligge 25 år eller længere

tilbage, og alene k øretøjer som fremstår

vedligeholdt eller restaureret i historisk

korrekt stand.

Med historisk korrekt stand menes, at køretøjet

skal fremstå så tæt på de specifikationer,

som det blev lev eret med fr a

producenten. Mindre kosmetiske ændringer,

tuning og ekstr a udstyr, som var tilgængelige

i driftsperioden, tillades. Interiør

og eksteriør skal fremstå så tæt på original

som muligt.

Modifikationer, som kræves af myndighederne

(f.eks. blinklys og reflekser), tillades.

Køretøjer, som er v æsentlig modificeret i

forhold til originalen f.eks. ændret teknik,

chassis og karrosseri, opfattes fremstillet i

ombygningsåret og opnår således først historisk

status 25 år herefter. Eksempelvis

vil en danskbygget VW Safari, der normalt

er opbygget på et 1961 chassis omkring

1980, være at datere i fx. 1980.

Kopi- og replicakøretøjer skal betegnes kopier

og mærkebestemmes som en kombination

af kopiproducentens og det kopieredes

mærkes navne.

Bestyrelsen udarbejder snarest retningslinjer på

baggrund af ovenstående i forretningsordenen og

opfordres til i 2014 at fremsætte ændringsforslag

til formålsparagraffen i o verensstemmelse hermed.

Bestyrelsen vil desuden gerne have en tilkendegivelse

af forsamlingens indstilling til at nedre aldersgrænse

ændres fra 25 til 30 år, således som

der arbejdes for internationalt.

Generalforsamlingens holdning var, at bestyrelsen,

som lovet, bringer omtalen her i bladet og

beder vore medlemmer om at k omme med kommentarer

til, hvordan vi griber det an.

Generalforsamlingen var positiv over for at lave

nogle præmisser for optagelse af de omtalte k øretøjer,

og forslaget om at lave en form for fremstilling

af køretøjet blev godt modtaget. ■

Bonusinfo:

Henrik Thostrup har udarbejdet ovenstående oplæg på baggrund af en diskussion,

som tidligere har været i bestyrelsen.

Begrundelsen er, at der er en række opbygninger, som nærmer sig grænsen

for de 25 henholdsvis 35 år, og samtidig er vi bekendt med, at visse køretøjer

er indregistreret eller forsøgt indregistreret som værende fra fx 1960

eller 1930.


Kontakt klubben

Bestyrelse:

Formand, pressekontakt

Carsten Andersen

Oksebæksvej 3, Nakskov

Tlf. 22 23 34 08 el. 40 59 26 51

formand@lolland-falsters-veteranklub.dk

Næstformand

Henrik Thostrup

Toftevej 1, Rødby

Tlf. 44445619 el. 29863424

henrik@lolland-falsters-veteranklub.dk

Sekretær, redaktør, medlemsreg.

Aage Alm

Sortsøvej 45, Sortsø,

Stubbekøbing

Tlf. 23 26 60 09

sekretaer@lolland-falsters-veteranklub.dk

Kasserer

Bent Christiansen

Strandvej 14, Nykøbing F.

Tlf. 25 18 10 90 - efter kl. 18.

kasserer@lolland-falsters-veteranklub.dk

Best.medlem, løb & arrangement:

Bruno Bech Jensen

Bibrostræde 7, Nakskov

Tlf. 54 92 07 03 el. 40 38 65 63

bruno@lolland-falsters-veteranklub.dk

Best.medlem, sponsorpleje

Erik Florens Larsen

Kildevej 2, Vester Tirsted, Rødby

Tlf. 54 60 49 18 el. 21 42 84 18

erik@lolland-falsters-veteranklub.dk

Best.medlem, klubshop

Søren Rubæk Jensen

Skolevænget 1, Hunseby

Tlf. 54781686 el 30260567

soeren@lolland-falsters-veteranklub.dk

Suppleanter og udvalg:

Suppleant

Ole Larsen

Magnoliavej 1, Nykøbing F.

Tlf. 54 86 81 38 el.30 55 30 84

ole@lolland-falsters-veteranklub.dk

Suppleant

Tommy Green Jensen

Søvængerne 42, Vesterborg

Tlf. 54937562 el. 21 49 62 60

tommy@lolland-falsters-veteranklub.dk

Klubhuset:

Industriparken 2A, Holeby

Husudvalg og tekn. koordinator:

Ole Larsen

Magnoliavej 1, Nykøbing F.

Tlf. 54 86 81 38 el.30 55 30 84

hus@lolland-falsters-veteranklub.dk

Rullende reporter

Michael Haas

Hammerlodden 19, 1.tv.

Nykøbing F.

Tlf. 40 84 02 91

reporter@lolland-falsters-veteranklub.dk

Webmaster:

webmaster@lolland-falsters-veteranklub.dk


Hvor er vi på vej hen?

Verden er i bevægelse. Derfor er vores klub også nødt til at være i

bevægelse.

Det viser udviklingen af klubhuset, som hele tiden får nye muligheder

og nye funktioner.

I oktober færdiggjorde vi den nye terrasse, der er resultatet af engagerede

medlemmer - i dette tilfælde Søren Rubæk - som også gik

forrest, da den overdækkede terrasse skulle laves.

Men weekenden i oktober viste også, h vad vi rent faktisk kan, når

vi vil og står sammen.

For vi fik også gjort op med den mast, som i mange år har skæmmet

vores klubhus, lige som vi også fik mark eret vores territorium

med en hæk bestående af næsten 1000 hækplanter.

Men vi skal videre

Der er mange nye ting, som vi slet ikk e har prøvet endnu. Heldigvis!

For så ville klubben jo være på vej til at lukke og slukke, som det

ofte sker med foreningslivet.

Hvor meget eller hvor langt vi kan nå, kan kun fremtiden vise. Men

hvis vi selv har viljen, så er jeg ikk e sikker på andet, end vi kan nå

det, vi vil.

Derfor er det med stor glæde, at vort samarbejde mod kontinentet

- hvilket primært er Tyskland - er begyndt at tage form. Vi har foreløbig

3 partnere i Schleswig-Holstein, nemlig i Kiel, Ahrensbök v ed

Lübeck og i Burg på Fehmarn.

Men måske har vi endnu flere n ye ting på v ej, fx med at hjælpe

andre med relation til veteranbevægelsen med at få aktiviteter i gang

på vore øer.

Vi prøver i dette forår at give en hånd med til DNT (Dansk Nimbus

Touringklub), når der i 2014 er planlagt et stort internationalt træf på

Lolland-Falster. Det sker naturligvis i samarbejde med lokale NIMBUSentusiaster,

som to gange tidligere har stået for noget tilsv arende,

men som mangler nogle “v arme hænder” til at gøre tr æffet endnu

mere spændende og tage nogle vagter i forskellige sammenhænge.

Selv om det langt fra er vores hovedopgave, så må vi jo også give

noget tilbage til andre, sådan som vi oplev ede det i Tønder for to år

siden og i Thy sidste sommer.

Velkommen til fremtiden i Lolland-Falsters Veteran Klub

Ansvarshavende redaktør:

Aage Alm.

Deadline til næste nummer:

1. april 2013

Oplag: 525 eksemplarer

Tryk: Rødby

Redaktion:

Aage Alm, Sortsøvej 45,

4850 Stubbekøbing

23266009

mail

Næste blade:

1. maj 2013

1. juli 2013

1. september 2013

1. december 2013

1. marts 2014

RETURADRESSE: Sortsøvej 45, Sortsø, 4850 Stubbekøbing

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!