Oktober 2012 - Kolding Kajak Klubs

koldingkajakklub.klub.modul.dk

Oktober 2012 - Kolding Kajak Klubs

KAJAK TIDENDE

Blad nr. 143 • 31. Årgang • Nr. 4 • Oktober 2012

Kirsten skaber hattemode til søs.

KOLDING

KAJAKKLUB

STANDERSTRYGNING s. 7

INSPIRATIONSAFTEN s. 9

JULEFROKOST S. 9


INDHOLD

• • Blad nr. 143 • 31. Årgang • Nr. 4 • Oktober 2012

Sikkerhedsregler for vinterroning . . . . . . . . . . . . . . . 2

Verden i følge formanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Diverse fra bestyrelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Tanker om en ny bådhal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Varmeanlægget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Haderlev ind - Vidå ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Mørkeroning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Romsmagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Lørdagsroning havkajak for erfarne EPP3 roere . . . 6

Svømmehalsarrangement havkajak EPP2 . . . . . . . . . . 7

Standerstrygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Svømmehalsarrangement havkajak EPP3 . . . . . . . . . . 7

Søndagsroning for EPP2 roere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Hvem rydder op efter dig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Inspirationsaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Julefrokost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Forsidebilledet er taget af Ole Maass.

2

SIKKERHEDSREGLER FOR VINTERRONING

I perioden fra d. 1. oktober til

d. 1. maj, er det obligatorisk

at være iført svømmevest. Alle

medlemmer skal være i besiddelse

af egen svømmevest samt

roovertræk, der begge altid skal

medbringes i kajakken uanset

vejrforhold. Desuden skal der

altid være et fastgjort øsekar

eller pumpe i kajakken. Ikke frigivne

roere har dog pligt til at

bære svømmevest hele året.

Havkajakroere skal være i besiddelse

af egen pagajflyder og

lænsepumpe og medbringe disse

i kajakken.

Børn under 14 år må kun ro i

følge-skab med en voksen, og

kun iført svømmevest. Et barn

under 14 år kan frigives til at ro

i følgeskab med ethvert medlem

af Kolding Kajakklub der er fyldt

18 år hvis barnet har roet 10

km på åen og kan svømme 350

m. Indtil da må barnet kun ro i

følgeskab af en instruktør eller

et godkendt, frigivet og voksent

medlem som har roet mindst

1000 km. I alle tilfælde er det

den voksne, der ledsager barnet,

som har ansvaret for barnets sikkerhed.

Der må roes på åen op til motorvejsbroen.

Vinterroning på fjorden

skal foregå langs kysten,

max 100 meter fra land, så man

har mulighed for at bjærge sig

selv, hvis uheldet skulle være

ude. Det vil bl.a. sige at man ror

bag om lystfiskerne. Derudover

må der aldrig være is mellem

kajak og land. Der dispenseres

for 100 meter reglen såfremt der

bæres våddragt, samt vindtæt

rojakke.

Nye havkajak instruktører i Kolding Kajak Klub . . . . 9

Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Sommertur til Himmelpfort, Brandenburg . . . . . . . . 11

Havkajakroernes sommertræf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

På øvelse MHV821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Weekendtur Gråsten-Sønderborg . . . . . . . . . . . . . . . 16

En tur til Donssøerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Pagajsvingeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Et vådt klubmesterskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Havkajak sælges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Kun til Sorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Telefonliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Mindst to roere skal følges ad

med mindre der ros i havkajak,

roreren har mindst et års

medlemsskab, 500 km erfaring

og kvalifikationer svarende til

niveau ”Havkajakroer”, jvf.

Havkajaksamrådets regler. Det

er en meget god ide at medbringe

ekstra tøj m.m. så man er

i stand til at klare sig selv uanset

vejr og vind.

I klubben findes materiale

omkring kulde, koldt vand og

førstehjælp. Ting som enhver

vinterroer bør have kendskab

til. Husk at have respekt for det

kolde vand.


VERDEN IFØLGE FORMANDEN

• • af Tim F Christensen •

Sommeren er gået

på hæld og det

går igen mod den

mørke tid med

kulde og regn.

Men vi skal ikke

klage, for vi kan

varme os ved mindet om en fantastisk

sommer sæson, hvor vi atter en

gang fik roet vores farvande tynde.

Der blev arrangeret ture rundt om

i landet, og et par smut til vores

nabolande blev det såmænd også

til.

Selv havde jeg den fornøjelse at

være på en weekendtur med en

flok friske havkajakroere ned til

Sønderborg, hvor vi nød den flotte

natur og hvor vi hyggede os gevaldig

rundt om lejrbålet om aftenen.

En tur som jeg godt kunne unde

alle at prøve.

Denne sommer bød også på flotte

sportslige resultater, hvor vores

kaproer viste flaget rundt om til

stævner i landet, og der blev høstet

mange flotte præmier - godt kæmpet!

Vores ungdomsafdeling havde en

lidt sløv start, men kom i den grad

op i gear, da vi først fik lokket de

unge mennesker ned i klubben.

Det en fryd at se, hvordan de morer

sig med kajakkerne og hinanden.

De tager til stævner og på weekendture

og har det bare, hyggeligt

takket være vores dygtige instruktør

som arbejder med dem.

Vores havkajakroere har haft så

mange ting hen over sommeren

at det er utrolig at de kunne nå

det alt sammen - og de bliver ved.

Deres vinter program er spækket

med gode initiativer, såsom ture,

foredrag og uddannelse - så der er

ingen grund til sidde derhjemme

vente på næste sommer.

Vi har i denne sommer haft nogle

nyanskaffelser af både såsom en ny

havkajak og nogle flere polo kajakker,

så vi ikke behøver at låne ved

andre klubber mere. Vi har også

fået en spritny kapkajak fra Struer,

og et stort flot lavu telt til at tage

med på klubture. Pas godt på det

alt sammen, så vi kan nyde godt af

det i mange år endnu.

Som alle jo godt ved, går vi og

tumler med at få bygget en ny båd-

hal, for vi trænger i den grad til at

kunne udvide, så vi kan få plads til

alle bådene. Længere inde i bladet

har jeg skrevet en artikel, hvor jeg

gør mig nogle tanker om, hvordan

vi kommer videre med projektet,

læs den og lad mig høre fra jer.

Selv om det er ved at være vinter

er der stadig gang i klubben. Vi har

jo vores klubaften om tirsdagen,

vi motionerer, går i sauna og har

fællesspisning og selv på en kølig

og klar vinterdag er der ikke noget

som en frisk tur ud på vandet, og

hvis man har en kop kaffe og et

stykke chokolade til at dele med

de andre, ja så bliver det ikke ret

meget bedre.

Så kom ned i klubben også her i

den mørke tid og hyg dig med alle

kajakvennerne.

Vi ses på vandet.

3


DIVERSE FRA BESTYRELSEN

• • af Bente Renner •

Nyhedsbrev pr. mail

Nyheder og forskellig information

rundsendes pr. mail til klubbens

medlemmer. Tilmelding til nyhedsmail

skal ske på klubbens hjemmeside

under punktet ”info til medlemmerne”

– ”tilmeld dig nyhedsmail”

Klubmappe og referater

Referater fra bestyrelsesmøderne

kan læses på PC´en på kontoret.

Klubmappe, der indeholder alverdens

nyttige oplysninger om

Kolding Kajak Klub. Klubmappen

finder du i mellemgangen ved kontoret.

Vi prøver at holde klubmappen

opdateret, men sig gerne til,

såfremt der mangler information.

Fordeling af arbejdsopgaver

– kasserer/medlemsansvarlig

Kasserer Bente Renner træffes

på kasserer@koldingkajakklub.dk

eller 40 20 86 11. Arbejdsopgaver:

Tilmeldinger til rokursus, opkrævning

af kontingent, udmeldelse.

Medlemsansvarlig Jytte Stounberg

Hansen træffes på jytte08@

gmail.com eller 41 41 79 99.

Arbejdsopgaver: Indmeldelse af nye

TANKER OM EN NY BÅDHAL

• • fra Bestyrelsen af Tim F Christensen •

Som de fleste nok ved har vi planer

om at bygge en ny bådhal ved siden

af klubhuset

Pt. ser det sådan ud, at vi har lavet

tegninger, fået byggetilladelser fra

kommunen, og vi har fået indhentet

et tilbud fra en entreprenør om

at opføre bådhallen. Således har vi

alt det praktiske på plads.

Nu til økonomien. Sidste år fik vi på

en ekstraordinær generalforsamling

bevilget 350.000 kr af klubben

til projektet. Sagen er, at vi stadig

mangler 300.000 kr for at kunne

4

medlemmer, udlevering/ombytning

af nøgler.

Husk at melde flytning mm.

Hvis du skifter navn, adresse, telefonnummer

eller mailadresse bedes

du give besked til Bente eller Jytte.

Det vil lette vores arbejde, hvis du

husker det. På forhånd tak!

Optagelse på venteliste

Optagelse på venteliste til klubbens

rokurser sker til Bente. Blanket

findes på klubbens hjemmeside og

sendes til Bente.

Indmeldelse af nye medlemmer

Indmeldelse af nye medlemmer sker

til Jytte. Jytte træffes som oftest om

tirsdagen men vil helst kontaktes

pr. mail eller telefon. Se telefonlisten.

Udmeldelse

Udmeldelse af Kolding Kajak Klub

sker til Bente. Klubhusnøglen afleveres

eller sendes, hvorefter nøgledepositum

refunderes.

Bådpladser

Tildeling af bådpladser til private

gennemføre det. Der er flere mulige

løsninger i spil for at skaffe dem.

Vi kunne selv bygge for at spare

penge.

Vi kunne også forhøje kontingentet

for at skrabe pengene sammen.

Spare os til det ved ikke at købe nye

både og ting ind til klubhuset i et

par år eller prøve at søge fonde.

Der er såledels mange løsninger på

hvordan vi skal gøre det.

Men vi mangler stadig den bedste.

I en klub med næsten 400 medlemmer

må der være nogen der har

kajakker administreres

af Ken

og Lone der

træffes på

l-enge@hotmail.com eller

60 14 36 84

Værdibokse

De små skabe i mellemgangen ved

omklædningsrummene er til værdigenstande.

Disse skabe er til fri

afbenyttelse og låses med sin egen

hængelås imens man er ude at ro.

Skabe

Skabene i mellemgangen ved

omklædningsrummene udlejes for

kr. 100,- pr. år. Reglerne for skabene

er, at de kun må være låst, når man

er ude at ro. Man må låse sine værdigenstande

inde, mens man er af

sted, men når man er færdig med

sin tur og forlader klubben igen,

skal skabet være ulåst (vi har tidligere

haft problemer med indbrud i

låste skabe). Er du interesseret i at

leje et skab kan du kontakte Bente.

en god ide

til, hvordan vi

kommer videre.

Måske en kontakt

til nogen, der har lyst til at

investere i projektet eller kender en

fond der vil støtte, eller noget helt

tredje?

Kom ud af busken og lad os høre

fra jer, så vi kan få en flot og ny

bådhal til næste år, hvor vi kan få

plads til alle kajakkerne.


VARMEANLÆGGET

• • fra Bygningsudvalget af Søren Jensen •

Klubben har i en længere periode

haft problemer med det varme

brusevand. Der har i perioder ikke

været konstant varmt badevand.

TREFOR’s VVS afdeling blev kontaktet

og efter en del fejlsøgning

nåede de frem til, at det var varmvandskedlen

på gasfyret der havde

fejlen. Lige netop denne type kedel

HADERSLEV IND – VIDÅ UD

• • fra Turudvalget af Per Dige •

I år har jeg valgt at turen her i oktober

går til Haderslev - og nu svigter

jeg så min kære Vidå (men den

kommer måske tilbage næste år).

Så som skrevet, er det Haderslev

Fjord den 6. oktober.

Vi starter i Haderslev (kajakklub) og

måtte de ikke skifte og firmaet

GASTEC blev kontaktet. De nåede

frem til samme resultat og kedlen er

nu skiftet.

Derfor kan I nu se frem til en vintersæson

med varmt vand i bruseren.

TREFOR lavede i samme ombæring

et serviceeftersyn på solvarmean-

målet er Ørby Hage. Men det er nu

vejret der bestemmer dette. Turen

ud er ca. 12 km, så turen bliver

omkring de 25 km. Det er nu første

gang, jeg er på denne fjord så har

ikke så meget at sige om den. Ikke

andet end at Lars ”Okker” og jeg

lægget. Her manglede der væske

på systemet og anlægget skulle nu

være trimmet for maksimal udnyttelse.

Og nej det betyder ikke at varmt

vand er gratis!

har set indløbet til fjorden fra vandsiden

under ”den fynske Bermuda

trekanten tur 50 km”, hvor vi smuttede

hurtig forbi udmundingen.

Men der kommer noget på tavlen

inden da.

Hold øje med opslagstavlen.

5


MØRKERONING

• • fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen •

Det er en fantastisk oplevelse at ro i

mørke – prøv det! Roningerne bliver

anden onsdag i månederne oktober,

november, december, januar og

februar.

Vi er klar kl. 17.30 ved klubben første

gang 10. oktober. Vi ror fra klubben

og ud på fjorden, men vil også pakke

ROMSMAGNING

• • fra Initiv af Mark Moore Højer •

Hvilken betydning har det om rommen

bliver produceret på Cuba eller

i Guatemala? Hvad betyder forskellige

fremstillingsmetoder og lagring

for smagen? Hvorfor kan man ikke

bestemme kvaliteten af en flaske ud

fra alderen? Og er selv de dyreste

flasker altid pengene værd? Dette vil

LØRDAGSRONING HAVKAJAK FOR ERFARNE EPP3 ROERE

• • fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen •

Lørdagsroning bliver i denne vinter

for den erfarne roer, som er på min.

EPP3 niveau. Du er fortrolig med

at ro i vind og bølger. Du medbringer

eget EPP3 udstyr. Du skal dog

hverken være en jernkvinde eller

jernmand, eller særlig dumdristig for

at deltage. Du skal blot have mod

og lyst til at udfordre dig selv under

trygge forhold i samvær med andre

entusiastiske havkajakroere.

Vi regner med at lave ture både til

øst- og vestkysten.

6

traileren og køre et sted hen, hvor

der virkelig er mørkt.

Det kræver selvfølgelig solid vinterrobeklædning

at deltage, ligesom

egen- og makkerredning skal sidde

på rygraden. Den første gang vil

klubben sørge for lys til kajakkerne i

form af knæklys, men ellers skal man

være nogle af mange spørgsmål vi vil

komme ind på i løbet af smagningen.

En påstand vil være at der findes en

rom alle vil kunne lide og det blot

er udfordringen af finde den rigtige

til selv de mest skeptiske smagsløg.

Denne påstand tester vi selvfølgelig

denne aften.

Havkajakudvalget udsender torsdag

aften/fredag før roningen på klubmailen

information om lørdagens

tur, så sørg for at være tilmeldt

denne mail. Vi vil forsøge så godt

som muligt ud fra bl.a. DMI´s vejrprognose

at beskrive turen, så du

ved, hvad du kan forvente dig af lørdagens

tur.

Der vil være to klubinstruktører med

som turledere.

selv sørge

for lys.

Det kan vi tale mere om den første

aften. Lyset må ikke kunne blænde

andre i gruppen.

Erfarne klubhavkajakinstruktører vil

være turledere.

Det hele foregår fredag den 19.

oktober kl. 20.00. Pris: 150 kr. betales

kontant på aftenen. Tilmelding er

bindende. Tilmelding på seddel nede

i klubben.

Vi mødes i klubben kl. 8.30 og forventer

hjemkomst sidst på eftermiddagen.

Lørdag den 20. oktober

Lørdag den 3. november

Lørdag den 1. december

Lørdag den 5. januar

Lørdag den 2. februar

Lørdag den 2. marts

Urmager

& Guldsmed

Sdr. Torv 11 · Kolding

Tlf. 75 53 32 32


SVØMMEHALSARRANGEMENT HAVKAJAK EPP2

• • fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen •

Er du havkajakroer på EPP2 niveau,

så meld dig til arrangementet i

Slotssøbadet tirsdag den 23. oktober

kl. 20.30 – 22.30. Her genopfrisker vi

grundlæggende redningsteknikker

og anden relevant teknik. Max 16

deltagere. Der kan ikke medtages

STANDERSTRYGNING

• • fra Bygningsudvalget af Søren Jensen •

Lørdag den 27. oktober

kl 9.30 er der standerstrygning.

Dette betyder

at sommersæsonen er

slut og klubben skal have

et serviceeftersyn.

Vi er nu tæt ved 400 medlemmer og

derfor forventer vi også ekstra stort

fremmøde denne dag.

Hvis du også er en af dem som synes

at det er rart at komme i en ren og

pæn klub, så mød op denne dag.

Uanset om du har en time eller hele

SVØMMEHALSARRANGEMENT HAVKAJAK EPP3

• • fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen •

Er du havkajakroer på EPP3 niveau,

er du velkommen i Slotssøbadet

tirsdag den 6. november kl. 20.30

– 22.30. Der er ikke planlagt et decideret

undervisningsprogram, men vi

håber der kan blive godt med erfa-

egen kajak. Medbring dit eget sikkerhedsudstyr.

Vi læsser kajakker i

Kolding Kajak Klub kl. 19.15.

Mail din tilmelding med mobilnummer

til bent@trekantenskajakskole.

dk.

formiddagen, så kom og gi et nap

med. Det er nemlig sådan at den

faste skare af arbejdsomme medlemmer

også kan køre træt, så derfor

betyder det meget at vi er mange til

at løfte opgaven.

Det betyder meget for moralen

i klubben at der er et fællesskab

omkring at passe på vores værdier.

Dagen slutter af med en dejlig frokost.

ringsudveksling. Max 12 deltagere.

Medtag egen kajak.

Fælles transport af kajakker kl. 19.15

fra klubben. Mail din tilmelding med

mobil nummer til bent@trekantenskajakskole.dk.

Poul Erik Bech

Jernbanegade 25, 6000 Kolding

E-mail: 602@edc.dk

Underviser Bent K. Thomsen - hjælpeunderviser

Steffen Steffensen.

Vi vil fra bygningsudvalget side lave

en liste med opgaver. Listen vil blive

hængt op på opslagstavlen og her vil

der være mulighed for at skrive sig

på den opgave man kunne tænke sig

at være med på.

Det er altid en god ide at tage en

kost, skovl, batteriboremaskine eller

andet værktøj med. Dette kan gøre

din opgave noget nemmere.

Ansvarlig for arrangementet Anni

Grøndal hjulpet af Christian Albrecht.

7550 3600

PÅ SIKKER ”KURS” NÅR DU SKAL SÆLGE

7


SØNDAGSRONING HAVKAJAK FOR EPP2 ROERE

• • fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen •

Er du mest til rolig vand og ikke for

lang en tur, så er søndagsroning for

havkajak noget for dig. Vi forventer

dags etaper på max. 15 km. Der vil

være to erfarne klubinstruktører

med.

Vi mødes og pakker trailerne kl.

9.00. Hvor turen går hen afhænger

af vejr- og vindforhold. Du skal

HVEM RYDDER OP EFTER DIG?

• • fra Bygningsudvalget af Søren Jensen •

Vi har i Kolding Kajak Klub ret fornemme

forhold til at lave mad eller

måske bare en kop kaffe.

Meeen der er også en stigende tendens

til at man bare stiller service,

gryder, kaffekander og andet fra sig

på køkkenbordet, hvis ikke lige der

8

selvfølgelig kunne mestre egen- og

makkerredning. Du skal medbringe

eget sikkerhedsudstyr, bl.a. telefon

i vandtæt cover. Solid vinterpåklædning

samt en stor madpakke, noget

varmt at drikke, hurtig energi mv.

Skiftetøj, når vi er på land, er også

vigtigt.

Er der tilslutning til dette nye initiativ,

vil vi kunne planlægge flere

er plads i opvaskemaskinen. Dette

er ikke særlig hygiejnisk og er ikke

en ok holdning til fællesskabet i

en klub. Især efter tirsdagsspisningerne

er det ret ofte at madholdet

stiller brugt service på bordet med

den tanke at der kommer nogen

dagen efter og tømmer opvaskemaskinerne

for derefter at sætte

det resterende i opvaskeren. Nogle

gange kan der stå beskidt service i

op til flere dage og lugte i et varmt

klublokale.

Reglen er at man vasker op efter sig

selv….og det vil sige, at det der ikke

søndagsroninger.

Foreløbig planlagt:

Søndag den 11. november

Søndag den 20. januar

Søndag den 17. marts

kan være i opvaskeren, vasker man

op i hånden.

Der skal ikke stå noget på køkkenbordene!

Det samme gælder når der har

været andre arrangementer i klubben.

Tænk på, at når du smider beskidt

emballage i skraldespanden, så

kan det stå og lugte en hel uge

frem……gå ned i den store container

med det.

Vis klubånd og ryd op efter dig

selv….helt op.

Jens Holms Vej 51 · 6000 Kolding

www.smurfitkappa.com


INSPIRATIONSAFTEN

• • fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen •

Har du en kajakoplevelse, du gerne

vil dele med andre, så kom her og

fortæl din historie om turen, så

andre kan blive inspireret. Så mød

op til inspirationsaften torsdag den

6. december kl. 19.00-21.30.

Medbring evt. fotos på et memory

JULEFROKOST

• • fra Festudvalget af Helle Mortensen •

Lørdag den 22. december holder vi

julefrokost i Kolding Kajak Klub.

Der vil være rigeligt af den gode

julemad, og der vil være noget

skarpt at skylle efter med. Baren er

som sædvanligt åben, med et stort

udvalg af drikkevarer til meget

stick. Tager dit indlæg mere end ti

minutter, så meddel det lige inden

til Bent, så vi kan få aftenen planlagt.

På inspirationsaften vil der bl.a.

være indlæg fra Henrik Schalech om

rimelige priser. Alt du skal gøre

for at deltage i denne skønne fest

er at indbetale 175 kroner på 7040

0001385573, og huske at skrive dig

på listen i klubben.

Havkajakroernes sommertræf, fra

Bent om flere ture til Wales i årets

løb, Kroatien mv., fra Oluf Brandt

om ture i Middelhavet og fra Mikael

Betzer om at ro omkring Sjælland.

NYE HAVKAJAK INSTRUKTØRER I KOLDING KAJAK KLUB

• • fra Havkajakudvalget af Bent K Thomsen •

Der har været stor uddannelsesaktivitet

i årets løb, og det er derfor

en stor glæde for Havkajakudvalget

at kunne ønske følgende ny klubinstruktører

tillykke med deres certifi-

cering. Steffen Steffensen og Henrik

Schalech som Hav1 Instruktører,

Anni Grøndal, Tove K. Thomsen

og Christian Albrecht som Hav2

Instruktører. Tag godt imod dem.

De vil deltage som turledere mv.

ved vinterens mange havkajakaktiviteter.

Kunne du også være interesseret i

at blive klub instruktør, er du altid

velkommen til at henvende dig

herom til Havkajakudvalget. Næste

behov bliver nok i 2014. Det kræver

bl.a. bestået EPP3 Hav.

HAR I HØRT?

– at klubben bruger papir-håndklæder

for op mod 4000 kr om

året?

Spar på papiret når du tørre

hænder!

9


tr. = Tirsdagsroning hav alle kl. 9:00 sv. = Svømning

fs. = Fællesspisning

AKTIVITETSKALENDER

10

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUAR 2013

M 1 40 T 1 sv. L 1 lørdagsroning havkajak EPP3 T 1 tr. hav + fs.

T 2 tr. hav + fs. F 2 sv. S 2 Havneræs Ry O 2

O 3 L 3 lørdagsroning havkajak EPP3 M 3 49 T 3 sv.

T 4 EPP2 træning S 4 Havneræs Horsens T 4 tr. hav + fs. F 4 sv.

F 5 M 5 45 O 5 L 5 lørdagsroning havkajak EPP3

L 6 Tur på Haderslev Fjord s. 5 T 6 tr. + fs. EPP3 svømmehal s. 7 T 6 sv. + Inspirationsaften s. 9 S 6

S 7 Epp3 hav prøve O 7 F 7 sv. M 7 2

M 8 41 T 8 sv. L 8 T 8 tr. hav + fs.

T 9 tr. hav + fs. F 9 sv. S 9 O 9 mørkeroning havkajak

O 10 Mørkeroning havkajak s. 6 L 10 M 10 50 T 10 sv.

T 11 S 11 søndagsroning hav EPP2 s. 8 T 11 tr. hav + fs. F 11 sv.

F 12 M 12 46 O 12 mørkeroning havkajak L 12

L 13 T 13 tr. hav + fs. T 13 sv. S 13

S 14 O 14 mr hav F 14 sv. M 14 3

M 15 42 T 15 sv. L 15 T 15 tr. hav + fs.

T 16 tr. hav + fs. F 16 sv. S 16 O 16

O 17 L 17 M 17 51 T 17 sv.

T 18 S 18 T 18 tr. hav + fs. F 18 sv.

F 19 Romsmagning s. 6 M 19 47 O 19 L 19

L 20 Lørdagsroning hav EPP3 s. 6 T 20 tr. hav + fs. T 20 sv. S 20 søndagsroning havkajak EPP2

S 21 O 21 F 21 sv. M 21 4

M 22 43 T 22 sv. L 22 julefrokost s. 9 T 22 tr. hav + fs.

T 23 tr. hav + fs. EPP2 sv.hal s. 7 F 23 sv. S 23 O 23

O 24 L 24 M 24 52 T 24 sv.

T 25 S 25 T 25 tr. hav + fs. F 25 sv.

F 26 M 26 48 O 26 L 26

L 27 Oprydn.+ Standerstrygning s. 7 T 27 tr. hav + fs. T 27 sv. S 27

S 28 O 28 F 28 sv. M 28 5

M 29 44 T 29 sv. L 29 T 29 tr. hav + fs.

T 30 tr. hav + fs. F 30 sv. S 30 Nytårstur til Ejstrup O 30

O 31 M 31 1 T 31 sv.


SOMMERTUR TIL HIMMELPFORT, BRANDENBURG

• • af Grete Guttorm •

Søerne, sluserne og kanalerne -

et eldorado i det nordtyske for

vandentusiaster. 22 engagerede

kajakroere gæstede dette år campingpladsen

ved Himmelpfort i

delstaten Brandenburg, og vi roede

tilsammen 2260 km. Vi kørte godt

450 km fra Kolding Kajak Klub til

Himmelpfort i to busser med to

kajaktrailere. Desværre mistede vi

noget bagage undervejs og et par

af de kvindelige roere tog i den

anledning til Berlin for at genoprette

garderoben. På hjemturen

brød den ene bus sammen ved byen

Pulitz, og vi måtte efterlade bussen,

passagerer samt en del bagage.

Det betød en overnatning ekstra

på hotel for de implicerede og en

hjemtur i to spritnye VW Touran og

Audi. Det er også på denne tur vi

fejrer Kens 50 års fødselsdag med

morgensang og citronmåne.

Campingpladsen ligger helt ned til

søen Stolpsee og med kajakkerne

liggende tilpas tæt på vandet, så

alle hurtigt kan komme på vandet

og med den skønneste vandudsigt.

Der var pavillon på pladsen, og da

vi har erfaring for regnvejr på vores

sommertur, var vi særlig glade for

denne foranstaltning. Den gav os læ

og ly i løbet af ugen. Regnen udeblev

dog indtil den morgen, hvor vi

skulle pakke og forlade pladsen.

Der blev roet på 13-14 søer, hvoraf

jeg lige vil nævne Wurlsee på grund

af det meget klare vand samt det

grønne skær, som muligvis kommer

fra en bestemt type alger, som vokser

på bunden af søen. Vi døbte den

Smaragdsøen. Ellers var det en skøn

blanding af søer, kanaler og med

sluser som forbindelsesled.

Vi havde krise allerede første dag

i lejren, idet campingfatter første

morgen kom skridtende ned gennem

vores teltlejr og stillede os et

ultimatum – ”ro kl. 22 eller I må

finde et andet sted”. Vi var havnet

midt i en teltlejr med mange børnefamilier,

som har et andet behov for

ro end det vi har efter en lang dag

på vandet. Vi fik under krisemødet

debatteret os frem til at blive på

stedet og valgte, at rykke aftensmaden

frem til kl. 19. Dermed blev

stemningen mod os hurtigt vendt

i positiv retning, og campingfatter

endte med at tilbyde, at køre os til

søen Küstrinchen til en dejlig medstømstur

i et meget smukt område.

Eneste problem er, at der kun var 27

cm vand i området og der skal være

30 cm, før man kan ro i området.

En del af kajakkerne stikker dybere

end de 27-30 cm incl. ror og vi måtte

desværre takke nej til dette tilbud.

Campingfatter stak Klaus to flasker

vin den morgen vi forlod pladsen.

Gennem hele ugen var vi flere

gange dagligt generet af en krage

(gråkrage som eksperter har udtalt),

som var her og der og alle vegne.

Det ene øjeblik landede den på

vores bord midt i maden, det næste

på hovedet af en forundret og til

tider meget forskrækket kajakroer

eller campinggæst, som blot kom

gående hen over pladsen. Den sad

ovenpå vore telte og var i det hele

taget en irriterende linselus. På forunderlig

vis lykkedes det for den,

at være på rette sted, når der skulle

tages billeder.

En aften mens vi sad og nød vores

dejlige paella kom en cyklist til

pladsen og på tysk ønskede os ”en

dejlig aften”. Vi bød ham indenfor

i kredsen og han fik noget at spise.

Han var cyklet samme formiddag fra

Berlin og var på vej til København.

Han skulle videre næste morgen

og vi ønsker ham god tur, og han

takker mange gange for den venlig

modtagelse vi gav ham. Det viser

sig, at cykelvejen Berlin-København

går gennem Himmelpfort.

Maden er jo af stor vigtighed og

den kørte efter tirsdagsprincippet.

Her kan nævnes: mørbradgryde,

paella, kylling i karry, thaisuppe,

grillet mørbrad, pandekager med

fyld. Der blev i sædvanlig stil kælet

for råvarerne og hver aften var

”himmerigs mundfuld” et faktum.

Set, hørt og oplevet på turen:

Ole bestilte badepoletter og fik en

frikadelle i stedet

Anja bestiller aldrig ”grüner ahl”

igen – spørg hende hvorfor

Gad vide om Lone nød turen til

Billund i den spritnye Audi

Ole og jeg sad på hver sin side af

øen Langes Werder (ligger midt i

Grosser Lychensee) og ventede på

hinanden

Jytte og Daniel overværer fodringer

af ørneunger, svaleunger og ser

også en slange

Ole og jeg bliver af to tyske turister

spurgt om vi kommer ”direkt aus

Holland” da vi sidder i kajakkerne

og venter foran en sluse – de tror vi

taler hollandsk til hinanden.

11


HAVKAJAKROERNES SOMMERTRÆF

• • af Henrik Schalech •

Kender du foreningen havkajakroerne?

Det er en dansk forening

med ca. 1500 medlemmer, hvor alle

havkajakroere kan optages som

medlemmer. For et årligt kontingent,

modtager man tre, meget

flotte, medlemsblade om året med

relevante og spændende artikler

om havkajakroning. Derudover er

der mulighed for deltagelse i fire

årlige træf. Anne og jeg meldte os

ind i foreningen for ca. tre år siden.

Vi deltog sidste år i forårstræffet

i Brøndby, med guidede roture i

bl.a. Købehavns havn og kanaler.

Ellers har vores største aktiviteter i

foreningen været at læse medlemsbladene.

I dette forår modtog vi spændende

nyt. Der ville være sommertræf ved

Limfjorden i uge 30 og alle medlemmer

var inviteret. Vi gennemgik

kalenderen, og sommerens øvrige

planer. Alt passede perfekt, uge 30

var ledig, så vi skrev ”Kajaktræf”

i kalenderen, og ventede på yderligere

info. I juni modtog vi programmet

for træffet. Hold nu op et

program, der var sat sammen. Seks

tætpakkede dage med aktiviteter

fra morgen til aften. Deltagelse i

aktiviteterne var naturligvis frivillig,

så opgaven var nu at finde de

aktiviteter, vi hver især fandt interessante.

Udfordringen var ikke at

vælge aktiviteter, men at vælge

nogle fra. Som så mange andre,

kan vi kun være et sted ad gangen.

Af ugens aktivitetsplan fremgik

bl.a. kajak o-løb, BBB-kursus (mere

herom senere), vinsmagning fra

Glenholm vingård, EPP3 kursus,

ture på Limfjorden på forskellige

niveauer, leg og teknik workshops,

foredrag med SOK, fælles grillaften,

navigationskursus, EPP3 prøve,

foredrag om filosofien bag Body,

Boat, Blade konceptet, foredrag om

en tur rundt om Vancouver Island,

fælles aftenspisning, workshop om

fiskeri fra havkajak, havkajaksurf

12

ved Klitmøller, rebøvelser som rulletræning

samt en workshop om

”Ustyrlige styretag”.

På baggrund af ovenstående, var

det med store forventninger, at vi

mandag kørte til Farsø efterskole

ved Limfjorden, som var omdrejningspunktet

for træffet. Her kunne

man blive indkvarteret på efterskolens

værelser eller vælge at bo

i telt på skolen fodboldbane, der i

anledning af træffet var omdannet

til camp-område. Vi slog vores telt

op blandt mange andre telte, og

var spændte på, hvilke mennesker

vi skulle tilbringe ugen med. Vi

mødte hurtigt Yvonne og Kirsten

fra Kolding Kajak Klub, der også

var på træf. Herudover kendte vi

ingen på forhånd, men dette skulle

hurtigt ændre sig. Vi var i alt 137

deltagere, og alle med forskellige

interesser indenfor havkajak roning,

så det var nemt at komme i snak

med andre. Mandagen blev afsluttet

med vinsmagning fra en nærliggende

vingård, ja, de findes også i

Nordjylland. Vinsmagning er en rigtig

god måde at komme i snak med

andre på – jo mere vi smager, jo

mere taler vi, og historierne bliver

bedre og bedre.

Alle dage startede med infomøde

kl. 8.45. Her blev dagens aktiviteter

annonceret, der blev givet praktiske

oplysninger og som regel opstod

nye ture og aktiviteter spontant

under infomødet. Der blev aftalt

samkørsel og erfaringen herfra må

være, at meget kan lade sig gøre

når bare man beder om hjælp,

og alle har en vilje til at hjælpe

og bidrage. Der blev både udlånt

kajakker, plads på tagbagagebærere

og endog biler, for at alle kunne

deltage i de ønskede aktiviteter. Én

dag i løbet af ugen var man på rengøringsholdet.

Her havde man en

opgave af et par timer varighed, og

disse opgaver blev også koordineret

ved infomødet. Infomødet, såvel

som fællesspisning, vinsmagning

osv. blev afholdt i efterskolens lyse

spisesal med store vinduer og udsigt

til Limfjorden og alt vores rovand.

Kl. 9.00 startede dagens aktiviteter,

hvad enten det drejede sig om kursus,

workshop, fælles roture, rengøring

eller måske bare afslapning på

camping området, med tilberedning

af æg og bacon på trangiaen til en

gang sen luksus morgenmad under

en blå himmel.

Vi havde glæden at deltage i

flere fælles roture i Limfjorden.

Hvalpsund-Sundsøre, Fur rundt, Livø

rundt mm. Det er en fantastisk oplevelse

at være 40-50 havkajakker på

vandet ad gangen på fælles tur. Det

stiller nogle krav til turlederne med

så mange kajakker, og autonome

havkajakroere, men med gode

instrukser og klare aftaler, forløb

alle turene perfekt. Et imponerende

syn når 50 havkajakker skal ind og

holde pause på stranden, man føler

virkelig at være en del af noget

stort. Disse ture gjorde også at vi

lærte de andre roere at kende. Der

er jo god tid til at sidde og snakke,

når vi bare ror derudad, og nyder

naturen et nyt sted. Vi kan jo altid

tale om kajakker, grej, teknikker

rotøj osv., og pludselig sidder man

og taler om job, familie, og alt

muligt andet – ja man lærer hinanden

at kende på disse fællesture.

Arrangørerne af træffet havde valgt

at invitere Shawna Franklin og Leon

Sommé, et par amerikanske superin-


struktører, fra Orcas Island i staten

Washington i det nordvestlige USA,

hvor de driver en internationalt

meget anerkendt kajakskole: ”Body

Boat Blade International”. På træffet

afholdt Shawna og Leon tre forskellige

kurser.

Body Boat Blade: Med fokus på at

styre kajakken let og effektivt. Der

var her fokus på kroppen, så man

fik mest muligt ud af sine tag og

minimerede risikoen for skader.

Der blev undervist i teknikker, så

vi kunne håndtere kajakken bedst

muligt. Det var alle tiders mulighed

for at lære noget nyt og få afpudset

gamle teknikker.

Performance Paddling: Med fokus

på hvordan vind, bølger og strøm

kan havde indflydelse på kajakken,

og hvordan denne håndteres under

disse omstændigheder. Målet med

kurset var at få kajakken og pagajen

til at virke som forlængelser af

kroppen, og give roeren maksimum

kontrol.

Safety and rescue: Med fokus på

godt lederskab på vandet, risiko

vurdering, redninger når omgivelserne

spiller en rolle (vind, bølger,

strøm). Alt hvad en god turleder

burde vide.

Anne og jeg deltog på Body Boat

Blade- kurset (BBB). Det blev en

dag vi altid vil huske. Vi legede os

gennem dagen, og det stod hurtigt

klart hvorfor Shawna og Leon har

succes med deres kajakskole. Udover

at de begge er superdygtige i deres

kajakker, er de helt nede på jorden,

meget ydmyge overfor deres rolle,

meget instruktive med øvelser på

såvel stranden som i kajakkerne

og et helt fantastisk fokus på den

enkelte kursist. De ”læser” lynhurtigt

hvad man gør forkert i en

øvelse, og hjælper med at rette.

Hele kurset var bygget op som en

blanding af leg og nye teknikker,

og langsomt, næsten uden at man

lagde mærke til det, byggede de

mere og mere på, efterhånden som

den enkelte var klar. At de så i et

samspil jokede og drillede hinanden,

bidrog kun til en rigtig god

stemning på kurset. Jeg talte med

Leon om deres tilgang til undervisning

og læring. Deres filosofi er, at

man kun lærer noget, når man er

tryg, har det sjovt og ikke fryser!

Han fortalte at på deres kurser, hvor

man tilbringer meget tid i vandet,

i klæder de altid kursisterne tørdragter.

”You can’t learn anything,

if you are cold” sagde han og tilføjede

med et smil på læben ”and

if you put people in a drysuit, they

will also buy one”. De driver jo også

en forretning. Hvis Shawna og Leon

igen kommer til Danmark, skal vi

helt sikkert med på kursus.

Udover ovenstående deltog vi i forskellige

workshops og jeg benyttede

også lejligheden til at gå op til EPP3

prøve og bestod heldigvis. Prøven

blev afviklet som en kombination

af en heldags-rotur til Livø, hvor

de forskellige elementer i prøven

indgik undervejs. Vi var kun tre

til prøven, så med en eksaminator

og en censor var der god tid til at

observere og vurdere hver af os.

Dette betød at vi modtog en meget

grundig tilbagemelding efter prøven,

med forslag og anvisninger til

hvad vi hver især med fordel kunne

gå hjem og arbejde med.

Udover oplevelserne på vandet,

giver en uges træf blandt 137 havkajakroere

også en bunke af gode

oplevelser på land, på camp-området,

til fælles grill, til foredrag, til

festmiddag og vinsmagning, eller

bare til en kop trangia-kaffe på

besøg ved et andet telt. Vi har fået

nye kajak venner fra hele landet, og

har helt sikkert lyst til endnu mere.

At så vejret hele ugen var med

os, med sol og fine temperaturer

bidrog kun til den gode oplevelse.

I år deltog Yvonne, Kirsten, Anne

og Henrik fra Kolding Kajak Klub. Vi

synes det kunne være rigtigt sjovt,

hvis vi kunne være flere havkajakroere

fra Kolding Kajak Klub, der

kunne følges til sommertræffet i

2013. Så hvis du har fået lyst til nye

eventyr er du meget velkommen til

at kontakte én af os. Vi fortæller

gerne om vores tur og erfaringer

med sommertræf.

Du kan også læse mere på disse

hjemmesider:

Hvis du vil vide mere om havkajakroerne,

kan du besøge foreningens

hjemmeside: www.havkajakroerne.

dk

Hvis du vil læse mere om ”Body

Boat Blade International”, kan du

besøge deres hjemmeside: www.

bodyboatblade.com

Hvis du vil vide mere om EPP3

kan du besøge Dansk Kano og

Kajakforbunds hjemmeside: www.

kano-kajak.dk se under ”Euro

Paddle Pass” og ”Tekniske standarder”.

Håber vi ses på træf, på vandet, på

stranden eller i klubben til en havkajak

snak…….

13


PÅ ØVELSE MED MHV821

• • af Henrik Schalech •

Hvem kommer egentligt og hjælper

dig, hvis du kommer i havsnød på

Lillebælt? Et af svarene kan være

MHV821 Hercules. Denne forkortelse

siger dig måske ikke så meget, men

du kender sikkert skibet. Det er et

gråt orlogsfartøj, der dagligt ligger

i inderhavnen ved siden af træskibet

”Frem”. Skibet hører under

Marinehjemmeværnet, og bemandes

af frivillige. Der er tre hold, tre

komplette besætninger på hver 12

mænd/kvinder tilknyttet skibet med

skipper, navigatør, maskinfolk, sygehjælpere,

gummibådsfolk og ikke

mindst hovmester.

På Marinehjemmeværnets hjemmeside

kan man bl.a. læse:

Marinehjemmeværnet løser i tæt

samarbejde med Søværnet en

række opgaver inden for farvandsovervågning,

redning, miljø og

bevogtning. I samarbejde med politi,

SKAT, kommuner, havforskere

m.fl. deltager marinehjemmeværnet

også i løsningen af en række civile

opgaver. Marinehjemmeværnets 30

fartøjer ligger i havne jævnt fordelt

over hele landet. Fartøjerne er

udrustede med hurtigtgående gummibåde,

moderne navigations og

kommunikationsudstyr samt udstyr

til redning og havmiljøopgaver. De

frivillige besætninger på fartøjerne

er parate til at rykke ud hele døgnet

rundt inden for en time. Ofte er

fartøjet allerede ude af havnen en

halv time efter alarmen er gået.

I august måned fik havkajakinstruktørerne

i Kolding Kajak Klub mulighed

for at deltage i en øvelse på

Lillebælt med MHV821 og dennes

besætning. Marinehjemmeværnet

ønskede at gennemføre en øvelse

med redning af forliste kajakroere,

men var lidt usikre på, hvad der

ville vente dem når de nåede frem.

Hvordan redder man roer og kajak

ud af vandet, hvilket udstyr skal der

anvendes, hvad skal sygehjælperen

14

være forberedt på, skal man bruge

hurtigtgående gummibåd, eller kan

selve skibet anvendes til redningen,

hvordan kommunikeres der med

nødstedte osv.

Vi var fem forventningsfulde

instruktører, Bent, Oluf, Anni, Tove

og Henrik, der havde valgt at deltage,

uden at vide hvad der ventede

os. Vi kørte til Løverodde hvor vi

mødtes med MHV821, der lagde til

for enden af den store bro. Vi blev

inviteret ombord på skibet, og efter

en præsentation af alle, gennemgik

skibets skipper og sygehjælper deres

udstyr. Dette inkluderede 300 m

kasteline, cradle og kran, tæpper og

andet til behandling af hypertermi

(nedkøling). Vi viste dem til gengæld

hvad en ansvarlig havkajakroer

medbringer af udstyr, hvilket

de var meget imponerede over.

Skipper fremlagde en plan over,

hvad de gerne ville øve, og vi satte

os i kajakkerne, hvorefter vi roede

ud i Lillebælt. Først trænede vi kommunikation

via VHF-radio med dem.

Herefter væltede en roer i vandet

og deres hurtigtgående gummibåd

blev tilkaldt, og vi trænede forskellige

måder at få roeren op i gummibåden

på.

Vi prøvede også at hejse kajak og

roer op på skibet, mens roeren stadig

sidder i kajakken. Dette virkede

fint på stille vand. Hvordan dette vil

lykkes i bølger ved vi ikke, men det

bliver nok svært.

Da vi havde afsluttet de planlagte

øvelser, mødtes vi i messen på

skibet, hvor hovmesteren bød på

hjemmebagte boller og æblekage.

Her evaluerede vi de forskellige

øvelser, og alle var enige om, at det

havde været givende at bruge en

aften på dette.

Det var blevet mørkt inden vi fik

kajakkerne på taget af bilerne og

igen satte kursen mod klubben. Vi

blev endnu engang bekræftet i, at

øvelser og træning i sikkerhed er

meget vigtige elementer i havkajakroning.

Det er rart at vide at der

er nogle, der kan hjælpe os, hvis vi

kommer i knibe. Med ansvarlighed,

omtanke og godt sømandskab skal

vi helst ikke i situationer vi ikke kan

selv klare, men alt kan ske og uheld

kan opstå.


WEEKENDTUR GRÅSTEN TIL SØNDERBORG (BEGYNDERTUREN)

• • af Ulla Lebahn •

Forventningerne var høje, da Peter

og jeg fredag den 31. august mødte

op ved bådhallen. Turen var planlagt

af Morten og Christian. De tog

imod de 16 deltagere. Det viste sig

at være en blandet flok af unge og

ældre, begyndere og øvede, enlige

og par.

Biler og trailere blev hurtigt fyldt

op og kursen sat mod Lærkelunden

campingplads syd for Gråsten, hvor

vi skulle overnatte første nat. Det er

en fin campingplads med teltpladser

helt ned til vandkanten – perfekt til

sådan nogen som os!

Stemningen var høj fra starten og

der tegnede sig hurtigt et billede

af god tur: Turlederne havde sørget

for solskin, fuldmåne og stille vejr

allerede på førstedagen og deltagerne

havde medbragt rigelige

mængder af kage, rødvin, whisky

osv. til fælles glæde. Vi havde det så

hyggeligt ved aftensmadstid, at alle

endte med at vælge aftenroningen

fra.

Næste morgen blev det hurtigt

tydeligt, at fårene skilte sig fra

bukkene – hvad ”kajakpaknings”

kundskaber angår: Dem, der havde

prøvet det før, var hurtigt færdige.

Andre måtte undervejs i processen

indse, at de var nødt til at vælge en

del fra. Til sidst lykkedes det dog at

få lukket lugerne og vi tog af sted

med Rikke som ”andemor” i front.

Vejret viste sig fra den bedste side

– idet vi både fik sol, vind og bølger

i passende mængder. Det blev

først til en kort tur ind i noret, før vi

satte kursen sydover ud i Flensborg

fjord. Ifølge planen skulle vi have

spist frokost på café i Gråsten – men

det blev der hurtigt lavet om på. Vi

(begyndere) der var så naive at tro

at planen ville holde, blev noget

slukørede, for vi havde i så fald

taget for lidt mad med – og kunne

se frem til at skulle gå sultne i seng,

16

idet den næste teltplads lå langt fra

alfarvej! Men knapt havde vi forsigtigt

luftet vore bekymringer, før der

kom flere tilbud om at dele mad fra

deltagere med rigeligt i køletaskerne.

En af de garvede bemærkede

tørt: ”I kan lige så godt regne med

at planer bliver justeret/ændret

undervejs på en fællestur, så hav

altid mad med til alle måltider, så

er I på den sikre side…” Formanden

lod til også at kunne blive klogere

på det punkt… han måtte nemlig

søge nødhavn – for at fylde whisky

lageret op ;o)

Turlederne havde igen gjort deres

bedste for at give os oplevelser: De

havde sørget for afholdelse af en

regatta - bare for at imponere os!

Undervejs fik vi mulighed for at

prøve kræfter med vind, bølger

og strøm – så rigeligt at en af deltagerne

blev søsyg. Hun valgte at

gå den sidste del af turen langs

med Gendarmstien(som går hele

vejen fra Grænsen til Sønderborg)

Kajakken kom på slæb bag en af

turlederne.

Undervejs kæmpede turlederne og

Rikke for at holde samling på flokken

– med vekslende held. Der var

nemlig en vis tendens til anarki -

specielt hos de øvede – også selv om

vi skulle noget til havs for at ”skære

hjørner af”.

Vi var nået op på 22,66 km ved

ankomsten til Skelde Kobbel lejrplads.

Frontflokken overså dog skiltet

og nåede 1,5 km længere frem,

før den vendte om…, så den nåede

op på 25,5 km. Straffen for den

anarkistiske ro-adfærd var vel rimelig:

De dårligste teltpladser…

På et enkelt punkt fejlede turlederne

– de havde ikke sørget for

at medbringe en stige/trappe ;o)

Lejren lå nemlig på toppen af en

høj lerskrænt, så alt skulle med

møje og besvær bæres op. I forbindelse

med denne aktivitet kunne

vi igen konstatere forskellen med

nybegyndere og øvede: De øvede

fremdrog straks praktiske IKEA

poser fra stuvehullerne. Efter teltlejren

var etableret var der mulighed

for lidt ekstra roaktiviteter, for dem

der havde mere energi: Fire af de

mest øvede viste deres kunnen ud

i grønlænderrul. Vi andre nøjedes

med at kigge på eller kastede os

over madlavningen.

Stemningen ved lejrbålet om aftenen

var rigtig god. Der blev grinet

og pjattet – nogle fik varmen, andre

fik det for varmt. De fleste fik igen

godt med rødvin og/eller whisky.

Nogle få forsøgte om de kunne

tømme flasken og fik derved noget

svært ved at komme op af skrænten

ved sengetid. De fleste gik ”all in”

og tog primicamp-konceptet helt


ogstaveligt – andre var mere til det

civiliserede og travede gerne 300

meter for at finde toiletter og frisk

vand. Søndag bød på endnu en god,

men også udfordrende dag med

sol og bølger. Ruten gik næsten

BYTTE-

BØRSEN

Agtrupvej 97

Kolding

75 53 59 18

info@bytteborsen.dk · www.bytteborsen.dk

ind i bunden af Vemmingbund, før

vi krydsede over mod Sønderborg.

Vi fik der mulighed for at surfe på

bølgerne. Ved Sønderborg strandpromenade

lagde vi kajakkerne op.

Der var arrangeret transport tilbage

til bilerne, så mens bilerne blev hentet,

pakkede vi andre sammen. Biler

og trailere blev i hast lastet, for nu

ventede den gode middag på café i

midtbyen.

Vi ankom til Kolding Kajak Klub

ved 17 tiden – trætte og mætte af

indtryk efter en fantastisk weekend

i det fri!

Jeg er hooked og kan næsten ikke

vente på næste fællestur i klubregi

Kort om turen:

33-36 km til rostatistikken – ”krydret”

med vabler og ømme muskler.

Mange gode tips og tricks til at

optimere kajakture fremover.

Hygge og morskab med gamle og

nye bekendtskaber.

Rigelige tilbud om kage, rødvin og

whisky.

17


EN TUR TIL DONSSØERNE

• • af Kenneth Sørensen •

Årets tur til Donssøerne var lagt i

weekenden den 8.-9. september.

Rene´og jeg (Kenneth) valgte at vi

skulle prøve turen op til Mågeøen

om søndagen. Vejret var med os,

skyet, tørt og en lille brise var der

også.

Vi pakkede et par klubkajakker og

lagde fra broen kl. 12.30. Det første

stykke af åen er vi jo godt kendt

med, efter et par år i klubben.

Men da vi nåde op til ”Svinget” og

fortsatte mod Harteværket fik vi

vores sag for. Efter en masse slalom

uden om grene og træer nåede

vi den lille bro ved Harteværket.

Vi kom i land, og med hver vores

kajak begyndte vi opstigningen

til nyt vand. Der var åbent hus på

Harteværket, så der var en masse

mennesker der fik os at se. Nå, men

vi kom op, og fandt noget vand, så

vi kunne komme videre.

Igennem røret under motorvejen og

18

videre ud igennem Paaby og under

den næste motorvej. Så kom det

store spørgsmål ?. Skulle vi nu igen

på land for at komme forbi den

gamle sluseport ved Stubdrupvej.

Sidste år måtte vi bære en lang

vej uden om slusen. Men nej,

denne gang var sluseporten åben.

Så vi fortsatte i godt humør mod

Stallerupsø. Vi kom over søen i fin

stil og fandt igen åen så vi kunne

komme videre. Men åen mellem

Stallerupsø og Søndersø, blev nærmest

forvandlet til et grønt tæppe,

af langt søgræs og åkander. Vi listede

igennem med meget lav pagajføring,

og blev enige om, at det nok

ikke var her vi skulle ”bade”.

Igen måtte vi i land, da vi skulle

krydse den gamle Troldhedebane.

Vi nåede til Søndersø og fik den

næste overraskelse. Der stod en flok

køer ved vandkanten, og pludselig

ville de over på den anden side. De

næsten sprang i vandet og krydsede

lige foran os, med store bølger til

følge. Noget overraskede fortsatte

vi videre. Turen over Søndersø forløb

med masser af flot natur og

flere fiskehejre i flot flugt.

Vi havde lige en lille overbæring

mere ved Søvej inden vi kunne fortsætte

på Nørresø.

Da vi nærmede os Mågeøen, lettede

et par hundrede gæs fra øen, med

en gevaldig larm til følge. Vi gik i

land og fik tanket maven op, inden

vi rundede øen og begav os hjemad.

Hjemturen foregik i et lidt hurtigere

tempo og omkring kl 17 lagde vi til

ved klubben.

Alt i alt en pragtfuld dag i ”nyt”

rovand. Desværre var vi kun to om

at dele denne pragtfulde natur

denne søndag. Jeg kan kun anbefale

andre, at tage turen derop, når vi

forhåbentligt igen til næste år har

en roweekend på Donssøerne.


PAGAJSVINGEREN

• • Sommerstatistik 23. september 2012

Nr. Navn km

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

20

Jeppe Glesner

Peter Martin Jensen

Mads S Mikkelsen

Poul Erik Jensen

Kirsten Sørensen

Claus Thomsen

Michael Christensen

Kent Jensen

Niels Westergaard

Lutz Erichsen

Per Dige

Lone Enggaard

Ingolf Petersen

Daniel Laporte

Birgitte Braae Andresen

Jens Visbech

Jytte Stounberg Hansen

Tom Jensen

Ken Nissen

Henrik Schalech

Bent K Thomsen

Hans Thygesen

Tove K Thomsen

Peter Larsen

Paw Kristensen

Tim Fønss Christensen

Helle Brøkner Mortensen

Yvonne D Hansen

Peer Christensen

Anne Schalech

Pia Sandau

Ole Jørgensen

Søren Gysbæk Jensen

Anni Grøndal

Karen Marie Strandby

Niels Chr. Larsen

Kenneth R Sørensen

Christian Albrecht

Viggo Rasmussen

Poul Henning Andersen

Berit K Kristensen

Celine Sandau

Sven-Erik Guldager Larsen

Helle Laursen

Osvald Olesen

Marianne Volf

Per Dige Petersen

Ditlev Petersen

Karin Westh

Lars Korsbæk

Anja S Lauridsen

Ane Hedegaard

Christian Kiørboe

Charlotte Løvendahl

Klaus Thostrup

Marianne Maass

Niels Johan Geil

Karin Andersen

Mark Moore Højer

Mikael Betzer

Finn Jørgensen

Bodil Vind Knudsen

1665

1389

1273

1237

1167

1086

1066

1016

1007

1002

1001

927

781

704

694

671

659

658

651

612

597

570

556

554

554

523

517

504

504

467

458

454

454

448

447

423

413

411

410

398

389

378

362

357

357

355

334

325

321

314

307

307

302

296

294

292

284

274

270

268

265

264

Nr. Navn km

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

Marianne Kaltoft

Steffen Steffensen

Tomas Due-Pedersen

Line Marie Petersen

Kira Hofsted

Bent Porsborg Hermansen

Gitte Raahauge Nielsen

René Boel

Bent Ludvig

Søren Jensen

Peter Vest Hansen

Marius J Horskjær

Ulla Lebahn

Birte Petersen

Lars Okkerstrøm

Betina Rechnagel

Hanne Madsen

Torben Rask Petersen

Jonas Mogensen

Mogens Dürr

Ole Maass

Jan Martesen

Jane Bundgård Lauridsen

Kathrine R Petersen

Claus Birk Nielsen

Oliver Pagh

Gitte Bech Rosen

Lene Dueholm

Lars Nydam Andersen

Catharina Klærke

Poul H Erichsen

Morten Busk Nielsen

Anne Bjørn Christiansen

Kenneth Sandau

Per Pedersen

Søren Bruusgaard

Katrine Juhler Andersen

Uffe Bjerre

Lone Dorch Lund

Henning Hiembo Nielsen

Paul Dansereau

Andreas Hoberg Sørensen

Torben Mølby

Rune Bach Nielsen

Klaus Friis

Heine Schaadt

Rene Sønderskov Sørensen

Tine Schjødt

Grete Guttorm

Johanne J Horskjær

Connie Larsen

Markus Moslund

Mio Kjær

Peter Ellemose

Vita Bär

Dorthe Larsen

August Ulstrup Ring

Christian Parbo

Peter Hansen

Oluf Brandt

Per Lange

Jan Ingvar Nielsen

264

261

257

253

247

246

242

241

240

239

238

238

236

235

232

230

229

227

224

220

220

219

215

213

213

210

207

206

204

200

194

194

186

185

178

175

166

166

158

158

154

153

151

150

150

149

143

141

141

139

138

137

137

134

132

132

132

131

130

129

128

126

Nr. Navn km

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

Inge Lise Pedersen

Bente Renner Pedersen

Arne Schjøtt

Jens Møller

Line Høgh

Nicolai Munk

Tage Frank Jensen

Karsten Foli

Kjeld Borchert

Mette Reiss

Karen Lunderskov

Kurt Leiberg

Uffe Høj Kristiansen

Laila Teilmann Vejrup

Martin Bjørnskov

Oscar Guldager Enggaard

David Mulbjerg

Michael Ebmark

Nicolas Laporte

Hanne Eich

Betinna Thude

Ulla Lund Jensen

Arne Ladegaard

Herdis Rude Nielsen

Søren Sønderby

Ole Nielsen

Poul Fremmelev

Henrik Lindholm Olsen

Morten Johansen

Sebastian Poulsen

Bente Møller Bak

Leah Baun

Hans Matthiesen

Ida Averhoff

Rie Frøjk

Jan Ravn Johansen

Jens Funder

Henning Kjær

Lone Skov

Zoya Hejselbæk

Kurt Kongsted

Rikke Laustsen

Ole Hein

Mette Juhl Jessen

Olga Scherbakova

Børge Lund

Kim Birk Feddersen

Christian Lunderskov

Klavs Busch Thomsen

Didde Jørgensen

Thomas Bruusgaard

Ejner Krog

Jeanette Strand

Eva Hother Nissen

Ole Dahl Hjær

Sigrun Jacobsen

Bjarne Aasø

Kenneth Pihl

Berit Wolmar

Jens Lund

Aud Kvesetberget

Peder Kristian Pedersen

125

124

121

120

118

118

118

116

115

113

113

113

113

110

110

109

107

106

103

102

102

100

100

99

99

96

94

94

92

92

91

91

90

88

87

85

84

82

80

80

80

78

78

77

77

76

76

74

74

72

72

72

71

69

69

68

68

67

66

66

65

65


Nr. Navn km

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

Heide Pingel

Kasper Frank Nissen

Heidi Møller

Torben Jørgensen

Karen Reuter Andersen

Carina Nymand Thomsen

Michael Schoop

Kate van der Zee

Christian Rasmussen

Claus Damgaard Nielsen

Kurt Møller

Jesper Qvist Nielsen

Christian Dalgaard

Camilla Haahr

Kristina Bjorholm

Mio Plohmann Kjær

René Mørup

Stine Flintholm

Regitze Hoffmann

Tine Aagaard Jensen

Ulf Nordstrøm

Jonas Drotner Mouritsen

Bertha Møller

Simon Kriegbaum

Rasmus Winther Jensen

Mette Henriksen

Bent Nissen

Louise Hansen

Birger Søndergård

Søren Skousen Jørgensen

Nicholas Buckle

Julie Møller Jensen

Michael Frandsen

Thomas Engholm Madsen

Sigrid Nielsen

Troels Kragh

Kim Vidriksen

Laila Blowers

Jørgen Meyer

Janne Skjøth

Jacob Bjerre Toftild

John Skjøth

Søren Andersen

Per Arpe-Sørensen

Karen-Marie Sand Ellesen

Eva Holm Jacobsen

Michael Nørgaard

Thomas Christiansen

Karina Svendsen

Anita Nielsen

Bettina Sandgaard

Henning Poulsen

Logan Raarup

Anna Rosendal

Lisa Frandsen

Henrik Kodahl

John Gejlager

Hieu Huynh Hareskov

Morten Steen Møberg

Bente Jensen

Karoline Poulsen

Marianne Hjort

63

63

62

61

60

60

60

58

58

57

57

57

57

56

56

55

54

53

52

52

52

52

51

51

51

49

49

48

48

46

46

45

45

45

44

44

44

42

42

41

41

41

41

40

39

39

39

39

38

37

37

37

37

36

36

36

36

36

36

35

34

34

Nr. Navn km

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

Marianne Unna

Jette Lykke Jensen

Jesper Poulsen

Gitte Engholm Madsen

Eva Henriksen

Trine Sabroe Reckweg

Kim Sabroe Reckweg

Thomas Brun Hansen

Hardy Ørndrup

René Hansen

Aleksander Hansen

Kirsten Trolle

Niels Trolle

Hardy J L Hoegh

Peder Carlsen

Janne Andersen

Jan Sten Jacobsen

Thomas Kjeldahl

Annette Møller

Morten Malkanthi

Hans Gehlert

Eleonora Korobitsyna

Joan Bylov

René Frandsen

Henning Erbs

Mads Kjems Dyring

Mette Denning

Anna Duedahl Pedersen

Anne Søgaard Nielsen

Jørgen Friis Nielsen

Finn Pedersem

Aage Baun

Bjarne Hansen

Karina Aabo Straarup

Morten Thing

Bjørn Lorenzen

Ole Nielsen

Torben Christiansen

Ingrid Tast

Niels Jørgen Madsen

Frands Toudal Krogh

Kristian Krøier

Matilde K Glesner

Sabrina Haagen Wittorff

Ellen Lind

Anette Kristensen

Jens Pedersen

Karin Jørgensen

Ulla Pedersen

Sidse Andersen

Karsten Veien

Thomas Kettnaker

Torben Busk

Lone Lorenzen

Aga Gadkowska

Bjarke Olesen

Jane Kaas

Anita Lyhn Støvring

Ane M Andersen

Peter Skødt Mortensen

Karsten Jensen

Jette Levison

34

34

34

33

32

32

32

31

30

29

29

28

28

27

27

26

24

24

23

23

22

21

21

21

21

20

17

17

17

17

17

17

16

14

14

14

14

14

13

13

12

12

11

11

11

11

11

10

10

10

10

10

10

9

9

9

8

8

8

8

7

6

Nr. Navn km

311

312

313

314

315

316

318

319

Malene Enggaard

Randi Espersen

Mette Højgaard Jensen

Lotte Gerdes

Betty Ustrup

Flemming Skrædderdal

Svend Thode Kristensen

Stefan Sejersdal Petersen

I alt

6

5

5

5

5

5

5

3

57326

Nr. Navn km

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dame Top 10

Kirsten Sørensen

Lone Enggaard

Birgitte Braae Andresen

Jytte Stounberg Hansen

Tove K Thomsen

Helle B mortensen

Yvonne D Hansen

Anne Schalech

Pia Sandau

Anni Grøndal

1167

927

694

659

556

517

504

467

458

448

Nr. Navn km

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ungdoms Top 10

Jens Visbech

671

Celine Sandau

378

Ane Hedegaard

307

Marius J Horskjær 238

Jonas Mogensen 224

Oliver Pagh

210

Morten Busk Nielsen 194

Katrine Juhler Andersen 166

Andreas Hoberg Sørensen 153

Johanne J Horskjær 139

HAR I HØRT?

– at der er svømning vinteren

igennem på Brændkjærskolen?

Start torsdag den 1. november.

Damer torsdag 20.00-21.30

Herre fredag 19.00-20.30

21


ET VÅDT KLUBMESTERSKAB

• • af Helle B Mortensen •

I silende regn var 16 friske kajakroere

klar til at deltage i årets helt

store begivenhed: Kolding Kajak

Klubs klubmesterskab. Nogle deltagere

var tilmeldt fra starten, mens

andre blev overtalt til at skifte

tilskuerpladsen ud med en som deltager.

I klubmesterskabet deltager man

som hold i en række kajakaktiviteter.

Holdene bliver på ægte diktatorisk

vis sammensat af kapchef Peter

Jensen, der også er arrangør af

klubmesterskabet.

HAVKAJAK SÆLGES - INUKCHUK

• • af Mikael Betzer •

Boreal design, PE/plast, m/ror, rød, meget lidt brugt (ny

pris 12500 kr) 11000 kr.

En stabil og rummelig kajak med god plads til bagage

og lange ben

Prijon pagaj, kulstof (1300 kr) 700 kr.

Overtræk (400 kr) 50 kr.

YAK svømmevest (550 kr) 200 kr.

Harmony pumpe (200 kr) 50 kr.

Pagajline (80 kr) 40 kr.

Kokatat våddragt XXL (1100 kr) 700 kr.

22

KUN TIL SORTE DEN 6.-7. OKTOBER

På grund af fiskekonkurrence er det

aftalt med sportsfiskerne at vi ikke

ror længere end til Sorte Bro den

første weekend i oktober.

Deltagerne havde vidt forskellige

forudsætninger for deltagelse nogle

var konkurrenceroere og andre var

nybegyndere.

Aktiviteterne var stafet i enerkajak,

stafet med fire forskellige discipliner

håndpadling, baglænsroning og

sidelæns roning og så blev der sluttet

af med stafet i toerkajak.

Deltagerne var super gode til at

bakke hinanden op, der var masser

af smil og tilråb fra sidelinjen. For

de deltagere der var på vandet var

Hiko vådsko, str. 10 (230 kr) 100 kr.

Skumgummi til tagbøjler (450 kr) 200 kr.

Spændebånd (200 kr) 60 kr.

Nypris i alt 17.060 kr.

Alt sælges evt. samlet for kun 12500 kr.

Vil du vide mere så ring Mikael tlf. 26 15 66 82 eller

betzer@profibermail.dk

Det samme gælder første weekend i

maj og årets første fiskedag den 16.

januar.

der ikke tvivl om, at det her var en

konkurrence, og der blev kæmpet

med alt hvad de havde. Det er jo

også en meget ærefuld titel at være

klubmester, det kan man jo kalde

sig helt til næste år.

Klubmesterskabet blev vundet af

Lutz, Ane, Kent og Helle. Udover

den ærefulde titel vandt vi også en

super lækker flaske spumante, der

blev delt i saunaen bagefter.


TELEFONLISTE

Bestyrelsen

Formand Tim F Christensen Hertug Abels Vej 45 20 66 48 53 formand@koldingkajakklub.dk

Kasserer Bente Renner Brynet 30 75 51 75 48 kasserer@koldingkajakklub.dk

Lars Okkerstrøm Fjordvang 8 31 41 35 22 kajak@glubs.dk

Lene Dueholm Enøvænget 27 75 35 33 43 lene.dueholm@mail.tele.dk

Kathrine Petersen Kongebrogade 38 st 50 91 17 04 krantzau_petersen@hotmail.com

Suppleant Lars Steen Pedersen Gråcksvej 2 40 53 53 77 larssteen@gmail.com

Søren Jensen Elmelunden 8 24 88 71 51 sarp.jensen@stofanet.dk

INSTRUKTØRUDVALG

Peter Hansen

21 45 59 17

peterpagaj@gmail.com

Kathrine R Petersen

50 91 17 04

krantzau_petersen@hotmail.com

Ane Andersen

40 40 31 32

anea2505@gmail.com

TURUDVALG

Klaus Friis

51 88 26 33

padling4ever@hotmail.com

Bent K Thomsen

72 14 95 65

kontakt@trekantenskajakskole.dk

Torben Rask Petersen

75 55 68 39

torben@raskpetersen.dk

Per Dige

51 21 61 71

p-dige@privat.dk

UNGDOMSRONING

Jane B Lauridsen

21 21 66 88

jblkolding@hotmail.com

BÅDPLADSANSVARLIG

Lone Enggaard

60 14 36 84

l-enge@hotmail.com

HAVKAJAKUDVALG

Bent K Thomsen

72 14 95 65

kontakt@trekantenskajakskole.dk

Mikael Betzer

26 15 66 82

betzer@profibermail.dk

Lars Andersen

75 52 36 18 / 29 61 30 52

lars@nydam-andersen.dk

Steffen Juul

21 45 29 80

steffen@juul-maa.dk

KAPUDVALG

Peter Jensen

61 66 94 04

pmjka@hotmail.com

KAJAKPOLO

Martin Heide

41 83 62 00

heide@outdoorjunkies.dk

FESTUDVALG

Helle Mortensen

23 28 86 90

helle-broekner@stofanet.dk

Kurt Møller

22 91 24 56

k-moeller@hotmail.com

Tine Schjødt

26 28 27 19

Tschjoedt@vip.cybercity.dk

Anja Lauridsen

40 58 92 32

anjalau@hotmail.com

MEDLEMSANSVARLIG

Jytte Stounberg Hansen

41 41 79 99

jytte08@gmail.com

BLADUDVALG

Line Petersen

21 65 19 17

kajaktidende@gmail.com

Catharina Klærke

22 87 07 20

catharinaklaerke@gmail.com

Yvonne D Hansen

24 20 38 68

ydh@stofanet.dk

HJEMMESIDE

Torben Willadsen

61 26 67 86

web@koldingkajakklub.dk

Peter Ellemose

24 28 96 35

kajak@elzi.dk

Troels Kragh

27 20 58 66

ttkragh@gmail.com

BYGNINGSUDVALG

Peder Kristian Pedersen

25 21 00 40

pederkristian1@gmail.com

Peter Sølling

25 85 20 33

greatday6000@gmail.com

Søren Jensen

60 62 66 76

sarp.jensen@stofanet.dk

MATERIALEUDVALG

Hardy Ørndrup

28 20 50 40

oerndrup@stofanet.dk

Peter Larsen

40 91 11 01

p-l@larsen.dk

Bent Ludvig

50 92 43 75

bentludvig@stofanet.dk

Kenneth Sørensen

kskajak@gmail.com

TRAILERANSVARLIG

Kent Jensen

29 66 30 85

kongenkent@gmail.com

SPONSOR/LEGATUDVALG

Søger nye medlemmer

KLUBHUS

Trindholmsgade 20

75 54 11 04

www.koldingkajakklub.dk

Udlejning (vinterhalvår)

Christian Kiørboe

26 28 30 91

chris16ck@hotmail.com

23


Afsender:

Kolding Kajak Klub

v. Bente Renner

Brynet 30

6000 Kolding

KOLOFON

• • Kajak Tidende •

Kajak Tidende udgives i januar,

april, juli og oktober i et oplag på

ca. 500.

Bladet sendes til aktive og passive

medlemmer samt annoncører.

Bladet redigeres af:

Catharina Klærke

Line Marie Petersen

Yvonne Delcomyn Hansen

Materiale til Kajak Tidende sendes

til redaktionen på e-mail:

kajaktidende@gmail.com eller afleveres

i redaktionens skuffe i klubhuset.

Vi modtager gerne billeder

på en CD.

Indlæg bedes skrevet direkte i en

mail eller i Word-format.

Vignetter af Alice Vestergaard.

Deadline for næste Kajak Tidende

er mandag d. 17. december 2012.

B

More magazines by this user
Similar magazines