Hannerup Kirke

hannerup.kirke.dk

Hannerup Kirke

Hannerup Kirke

bål og Sjov på kirketorvet

September - november 2008

35. årgang, nr. 3

Den nye præst

Søren Thorsen er ansat som præstens

vikar.

Læs side 3

35 år som uddeler

Der er plads til både motion og mission

som kirkebladsuddeler.

Læs side 5

www.hannerup-kirke.dk


kirkelig vejviSer

Hannerup Kirkekontor

Prangervej 114 · 7000 Fredericia

Kordegn

Birte Harlou

Telefon, kontor: 75 9 93 9 · Telefax: 75 9 6 81

Giro 5 5 56 7 · mail@hannerup-kirke.dk

KirKeKontorets åbningstider

Mandag kl. 10 - 1 · Tirsdag og onsdag kl. 9 - 13

Torsdag kl. 9 - 13 og 16 - 18 · Fredag kl. 10 – 1

Præsterne

Kirsten Højstrup Nielsen

Kobbelgårdsvej 89, Fredericia

Telefon: 75 9 86 13 · kihn@km.dk

Træffes ikke mandag og fredag

Karina Steinecke Dahlmann

På barsel

Søren Thorsen

Ægirsvej 9, Fredericia

Telefon: 61 7 5 05 · stho@km.dk

Træffes ikke mandag

organist

Tanja Christiansen

Telefon, kontor: 75 9 6 8 · org@hannerup-kirke.dk

sognemedHjæLPer

Mettelene Stervbo-Kristensen

Telefon, kontor: 75 93 5 06

Telefon: 60 17 64 10 · sognemedhj@hannerup-kirke.dk

KirKetjenere

Telefon, kontor: Kontaktes gennem kirkekontor

Emil K. Andersen, 1. kirketjener

Telefon, privat: 75 94 07 31

Gitte Jensen, . kirketjener

Telefon, privat: 8 80 1 16

graver

Mie Pedersen

Telefon, kontor: Kontaktes gennem kirkekontor

Formand For menigHedsrådet

Olaf Helios

Telefon: 75 91 3 9

KirKeværge

Knud Bagger

Telefon: 75 9 68 10

ansv. redaKtør, KirKebLadet

Michael Tungelund

Telefon: 75 91 54 45 · red@hannerup-kirke.dk

Kirkebladet udkommer i 4.900 eksemplarer

Hannerup Kirkeblad

Menighedsrådsvalg

i sigte – skal du med?

tirsdag den 9. september inviterer Hannerup Kirkes

menighedsråd til orienterende møde om de seneste

fire års arbejde. samme aften kan du høre mere om

muligheden for at komme i det nye menighedsråd.

afstemningsvalg kontra aftalevalg.

Tirsdag den 11. november

skal der ske en udskiftning

i menighedsrådet. Ifølge

antallet af folkekirkemedlemmer

i sognet skal der

vælges 1 medlemmer til

menighedsrådet. Hvor

mange af de nuværende

medlemmer, der opstiller

igen vides ikke, men under

alle omstændigheder skal

der nye ansigter på banen.

Derfor afholder menighedsrådet

tirsdag den 9.

september et orienterende

møde om menighedsrådet

og dets arbejde. På mødet

vil menighedsrådet gøre

rede for de mange ting, der

er sket i den forløbne 4årige

periode. Hver

udvalgsformand vil fortælle

om arbejdet i netop deres

udvalg. Derefter vil der

blive fortalt noget om de

ting, der skal/bør laves i

den kommende periode. Og

det er mange ting, så det

bliver en spændende tid og

et spændende arbejde at

være med til. Afslutningsvis

vil valgbestyrelsen gøre

rede for regler i forbindelse

med opstilling af kandidater

til menighedsrådet

Når menighedsrådet har

været igennem disse ting,

vil der blive serveret en kop

kaffe, og dermed er det

officielle møde slut, og vi

kan gå hver til sit.

Men – der er også den

mulighed, at man efter kaffen

sætter sig sammen og

snakker om, hvem der vil

være med i det spændende

arbejde i de kommende fire

år. Der er nemlig to muligheder,

enten aftalevalg,

hvor der kun kommer en

liste på banen, eller vi kan

gøre, som det har været

kutyme i hele Hannerups

historie, nemlig at holde

afstemningsvalg. Det sidste

vil være tilfældet i samme

øjeblik, der indkommer

mere end en liste.

Det er derfor meget vigtigt,

at mange møder op til

det orienterende møde,

tirsdag den 9. september

kl. 19 i sognegården.

Af Olaf Helios


September - november 008

En hverdag med store udsving

Fæstningsdrengen søren thorsen er ansat som barselsvikar for Karina dahlmann, og kirkebladet har i den anledning

taget en snak med ”den nye præst”.

Søren Thorsen er ansat som vikar for sognepræst Karina Dahlmann, mens

hun er på barselsorlov.

Søndag den 13. juli blev

Søren Thorsen indsat som

vikar for sognepræst

Karina Dahlmann, mens

hun er på barselsorlov.

Søren skal varetage jobbet

som præst med alle de

ting, der medfølger, som

konfirmander, gudstjenester,

begravelser, bryllupper,

ældremøder og børne-

og ungdomsarbejde.

- Jeg er fæstningsdreng,

opvokset i Erritsø og stu-

dent fra Fredericia. Jeg har

læst teologi på Århus

Universitet og været på

studieophold i England,

USA og Polen, forklarer

Søren Thorsen, der har en

forkærlighed for Polen,

som han har besøgt flere

gange og oplever som

meget gæstfrit land. Han

fortæller, at Polen også er

et land hvor religion fylder

og har fyldt meget - selv

under kommunismen, hvor

religionen ikke var velset.

Noget som fascinerede den

dengang unge teologistuderende

Søren Thorsen.

Et nyt arbejdskapitel

Efter studietiden har Søren

beskæftiget sig med flere

forskellige jobs – han har

blandt andet været sognemedhjælper

ved Erritsø

Kirke og har seneste varet

ansat som landssekretær i

Region Syd for Kirkens

Korshær, som arbejder med

udsatte og marginaliserede

mennesker i det danske

samfund.

Søren Thorsen har været

optaget af det diakonale

arbejde – at være nærværende,

hvor det enkelte

menneske er – selvom det

er på samfundets bund.

- Jeg har tænkt mig at

inddrage det i undervisningen

af konfirmander – få

nogle folk til at fortælle om

kirkens arbejde ude blandt

mennesker. Det skal ikke

kun være kristne læresætninger,

de skal høre om,

fastslår han.

Forventninger til

præstegerningen

Det er Søren Thorsens første

ansættelse som sognepræst

i folkekirken, og han

ser i sit nye arbejde blandt

3

andet frem til mangfoldigheden

af de opgaver, som

han forventer at møde:

- Jeg forventer en hverdag

med store udsving –

med glæde og stor tristhed.

Det et fortættet univers at

træde ind i, som jeg håber

at kunne virke i. Det er en

tjenergerning at være

præst, og jeg håber, jeg

kan fylde min rolle ud.

- Jeg kender Hannerup

Kirke indefra og ved der er

en god ånd – der er et godt

menighedsliv og en god

personalegruppe at arbejde

sammen med.

Den private Søren

Privat er Søren Thorsen gift

med Karin Møberg og har

tre drenge. Han betegner

sig selv som én, der kan

lide at lære nyt – især når

det kommer til det kulinariske.

Han elsker at lave mad

og gerne nye retter – både

fra Danmark og udlandet.

Interessen for mad har sat

han i gang med at lave en

kogebog, som man kan

følge på Fredericia-kogebogen.dk.

Men for fremtiden

står menuen på et styk

præstejob med gemüse.

Af Mettelene Stervbo-Kristensen


4 Hannerup Kirkeblad

Respekt for livet – og solsorten

Nu har jeg ikke virket så

længe som præst her i

Hannerup Kirke, men jeg

har ikke desto mindre allerede

mødt og talt med

mange forskellige mennesker

– i mange forskellige

anledninger.

Ved en af disse lejligheder

var jeg så heldig at

komme til at tale med en

mand, der var med til at

bygge kirken, dengang den

blev til i begyndelsen af

1970erne. Manden var

tømrer og kunne blandt

andet fortælle, at pastor

Knudsen, blandt meget

andet også Hannerups første

præst, på forskellig

måde fulgte byggeriet tæt.

Vores tømrer fortalte, at

pastor Knudsen hver morgen

kom forbi byggepladsen,

endnu inden arbejdet

gik i gang, og gav hver

håndværker en lille lap

papir med dagens vers på.

På den måde ville han,

kunne man forestille sig,

gøre sit til, at byggeriet

blev udført i den rette ånd

og i lydhørhed over for det,

der er byggeriets mål: at

være det sted, hvor Guds

ord lyder, og hvorfra det

ord tages med ud i verden

– og omvendt også det

sted, hvor vi mennesker

tager vores liv med ind i

kirken for at takke eller

blive trøstet. Det sted, hvor

livet går indad og udad.

Jeg synes, at måden,

Hannerup Kirke er tegnet

på, viser, at der er en tæt

sammenhæng mellem livet

inde i kirken og livet ude i

verden. Det ser man ganske

bogstaveligt: sidder

man inde i kirken, er man

samtidig takket være panoramavinduerne

også nærmest

ude i naturen, ude i

verden. Omvendt sætter

lyset udefra, livet derude,

også sit præg på det, der

foregår inde i kirken. Man

mindes om, at verden ude

og inde hænger sammen –

og hvad er det så, der får

disse verdener til at hænge

sammen? Det er det, der

værner og fremmer livet.

Vores tømrer fra før

kunne også fortælle, at

dengang håndværkerne

skulle sætte de store vinduespartier

op, da gik arbejdet

glat, indtil de i det hjørne,

hvor alterbordet står,

nåede op mod taget. Da

fandt de ud af, at øverst

oppe under taget havde en

solsort sin rede med unger

i. Det sidste vindue kunne

kun sættes i, hvis den rede

blev fjernet – med de ødelæggende

konsekvenser det

ville få for solsortefamilien.

Pastor Knudsen insisterede

imidlertid på, at den rede

skulle blive, indtil ungerne

var fløjet fra reden. Og

sådan blev det, og kirken

måtte så stå ufærdig en tid

– med et åbent vindue mellem

kirke og verden.

Sådan blev det af respekt

for livet. Siden kom vinduet

i, men måtte den lille historie

være os en påmindelse

om, at livet altid går forud

for andet, og at der er et

åbent vindue mellem Gud

og os.

Af Søren Thorsen


September - november 008

35 år som kirkebladsuddeler

Lis og Poul erik gregersen er gode stabile folk. de har sammen gået med kirkeblade siden 1974 og gør det stadig.

som de udtrykker det med et glimt i øjet: ”så passer vi motionen og missionen”.

I 35 år har Poul Erik Gregersen sørget for kirkebladene på sin egen lille rute, og han glæder sig hver gang, for som han selv udtrykker det: - Når kirkebladene

kommer, indvarsler de at, nu begynder enten foråret, sommeren, efteråret eller vinteren.

Lis og Poul Erik Gregersen

kom til Fredericia i 1963,

da Poul Erik Gregersen fik

arbejde ved det kørende

postvæsen. De købte hus

på Ingemannsvej, og mens

de boede der, begyndte Lis

Gregersen at gå med kirkeblade

for Sct. Michaelis

Kirke. Senere da Hannerup

Kirke stod færdig i 1974,

begyndte de at gå med kirkeblade

for den nye kirke.

Og det har de gjort siden.

Selv da parret i 1996

flyttede til Erritsø og boede

der i 11 år, cyklede Poul

Erik Gregersen tilbage til

Hannerup og gik ud med

kirkeblade på den sædvanlige

rute. Som Poul Erik

Gregersen siger - Det tager

jo ikke lang tid – det kan

jeg godt afse tid til.

Tilbage i Hannerup Sogn

Nu er ægteparret flyttet tilbage

til Hannerup Sogn og

ind i den store flotte bygning

på Damvej 11, og Poul

Erik Gregersen kører stadig

rundt med kirkeblade fire

gange om året. Bladene

bliver leveret ved døren, og

som Poul Erik Gregersen

siger: -Når kirkebladene

kommer, indvarsler de, at

nu begynder enten foråret,

sommeren, efteråret eller

vinteren.

Fakta om

kirkebladsuddeling

Der er 46 mennesker, der

fire gange om året uddeler

over 4000 kirkeblade i

Hannerup Sogn. Hver person

har en rute på cirka 1timers

varighed, som de

dækker. Uddelerne sparer

kirken en masse penge til

5

porto, som så kan bruges

til andre aktiviteter ved kirken.

Som det fremgår af

ovenstående, er kirkebladsuddelerne

meget trofaste,

men af og til har vi brug

for nye uddelere, så har du

lyst til at gå med kirkeblade,

så ring til undertegnede

på telefon 75 93 5 06.

Der er sikkert en rute nær

dig.

Af Mettelene Stervbo-Kristensen


6 Hannerup Kirkeblad

Sprudlende

markedsdag

Allehelgensgudstjeneste

Søndag den . november er det allehelgensdag – den dag,

hvor vi mindes årets – og vore egne – døde.

Denne gudstjeneste vil blive præget af søndagens særlige

karakter: Undervejs vil kirkens præster oplæse navnene

på alle dem, der siden sidste allehelgen er blevet begravet

eller bisat fra Hannerup Kirke; der vil blive flere musikalske

Humøret var højt, og de

ristede pølser, de selvbagte

pandekager samt

ikke mindst de gyldent

ristede skumfiduser

smagte bedre end

nogensinde.

Hannerup Kirke

afholdt i foråret sin traditionelle

markedsdag,

hvor kirkens minikonfirmander

og andre interesserede

fik et par hyggelige

timer. Aftenen

sluttede med familiegudstjeneste.

indslag end sædvanligt, og rundt på kirkens mur bagerst i

kirken vil der blive tændt et lys for hver afdød i årets løb.

Disse lys kan alle, der har lyst, efter gudstjenesten tage

imod og sætte ud på deres pårørendes gravsted.

I modsætning til tidligere holder vi i år kun én gudstjeneste,

nemlig kl. 10.00


September - november 008

Fredericia Provstis ungdomsudvalg

arrangerer som noget nyt en række

gudstjenester, der særligt henvender

sig til unge, og hvor det også er

unge, som er med til at planlægge

indholdet. i første omgang afholdes

der fem gudstjenester i løbet af

efteråret 2008 og foråret 2009.

Filmgudstjeneste

Christianskirken søndag den 14. september

008 kl. 16.00. Arrangører:

Unge fra Christians sogn, sognemedhjælper

Esther Jensen og præst Ole

Engberg.

Du er det hele værd

Sct. Michaelis Kirke søndag den 5.

oktober 008 kl. 17.00. Arrangører:

Unge fra Skt. Michaelis Sogn og

præst Peter Ø. Jacobsen.

Internationale sange og rytmer

Trinitatis Kirke søndag den 5. januar

009 kl. 16.00. Arrangører: Peter og

Betty Arendt og præst Ole Engberg.

Ildgudstjeneste

Hannerup Kirke søndag den 15.

marts 009 kl. 19.30. Arrangører:

Har du en teenager i huset?

igennem mange år har Hannerup Kirke og alléskolen og skjoldborgvejens skole haft et nært samarbejde om bl.a.

konfirmander, mini-konfirmander, temadage og juleafslutninger - et samarbejde, vi fra kirkens side sætter stor pris på.

Som noget nyt vil vi nu i fællesskab

tilbyde foredrag, der i

særlig grad retter sig mod

forældre til mindre eller større

børn. Foreløbigt vil vi arrangere

ét foredrag hvert efterår.

Det første i denne nye møderække

vil blive holdt på

Skjoldborgvejens Skole

Foredragsholderne vil være

Tania Wolf og Anni Kirk, der

sammen har skrevet en bog

om det at være forældre til

teenagebørn – en opgave,

mange forældre med børn i

den alder finder mere eller

mindre udfordrende!

Søndermarkens FDF, FDF 1. Kreds og

præst Karina Dahlmann.

Den tåbelige kærlighed

Lyng Kirke søndag den 19. april 009

kl. 16.00. Arrangører: Lyng kirke og

præst Susanne Knudstorp

Provstiets ungdomsudvalg består af

Karina Steincke Dahlmann, sognepræst

i Hannerup, ksd@km.dk, Ole

Engberg, sognepræst i Bredstrup og

Pjedsted, oen@km.dk, Esther Jensen,

sognemedhjælper i Christianskirken,

ej@christianskirken-fredericia.dk,

Xenia Jensen, 9. klasse, xeni@c-cafe.

dk og Stephanie Rasmussen, pædagogmedhjælper,stephaniefjr@hotmail.com.

Foredraget vil give alle

nogle tips og nye indgangsvinkler

på denne opgave.

Titlen er: ”Din teenager skal

coaches, ikke opdrages”. Alle

er meget velkomne til at

møde op, høre foredrag

og deltage i en eventuel

diskussion.

tiD · SteD · priS

Onsdag den

1. oktober kl. 19.00

på Skjoldborgvejens

Skole. Foredraget

er gratis.

7


8 Hannerup Kirkeblad

Dario campeotto i Hannerup kirke

I december måned (d. 7. dec. kl. 16) holder vi i Hannerup Kirke vor traditionelle

julekoncert, men allerede i november vil der være mulighed for at

komme til Adventskoncert.

Dario Campeotto kræver nok ingen nærmere præsentation, men måske vil

det være nyt for nogle, at han også er en rigtig dygtig fortolker af det klassiske

repertoire.

Foruden Campeotto møder publikum denne aften tillige Karin Elkjer, der

er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i sang og har

et omfattende virke som sanger, underviser og korleder samt en stor koncertvirksomhed.

Jesper Riis har gennem en årrække markeret sig som en af Danmarks

bedste musikere. Hans udsøgte klangbehandling og lyriske spillestil har

gjort ham til en meget efterspurgt musiker indenfor mange forskellige stilarter.

Af andre musikalske ”legekammerater” kan bl.a. nævnes Radioens

Bigband, Palle Mikkelborg, Erann DD og Hanne Boel.

HaSSeriS kirkeS trio

I 005 besluttede Hasseris Kirkes menighedsråd at tænke nyt omkring

kirkens musik – efter mange års eksperimenteren – og ansatte et rytmisk,

professionelt ensemble. Intentionen var at samle en gruppe af erfarne

og kreative musikfolk, som med kvalitet kunne bidrage med nyskabelser

inden for kirkemusikken.

Resultatet blev oprettelsen af Hasseris Kirkes Trio & Vokalgruppe.

Ensemblet medvirker ved både gudstjenester, begravelser, bryllupper, barnedåb

samt i pædagogiske sammenhænge. Denne spændvidde afspejles

derfor også i ensemblets repertoire, som både i sit musikalske udtryk og i

teksternes indhold bevæger sig vidt omkring. Stilmæssigt går gruppen ikke

af vejen for noget, men beskæftiger sig dog primært med nye kompositioner

og tekster.

Overordnet betragtet er gruppens hovedtese ganske enkel: Det må ikke

være kedeligt, men gerne glædeligt!

tiD · SteD · priS

Søndag den 8. september kl. 16.00

i Hannerup Kirke. Der er gratis adgang

til koncerten.

tiD · SteD · priS

Bjørn Elkjer er organist ved Vinding Kirke ved Vejle og klaverlærer ved Det

Fynske Musikkonservatorium. Herudover har han en omfattende koncertvirksomhed.

Programmet indeholder julesalmer- og sange samt klassiske satser, alt

sammen i nutidige og spændende arrangementer.

tiD · SteD · priS

arvo pärt koncert

Arvo Pärt (født 1935) er en estisk komponist. Han er født i Paide og voksede

op i Tallinn. I 1980 udvandrede han pga. utilfredshed med de sovjetiske

myndigheder og bosatte sig først i Wien, derefter Berlin.

Som ung komponist eksperimenterede Pärt med forskellige af den vestlige

modernismes kompositionsteknikker, men efterhånden fandt han sin

egen stil: en personlig variant af minimalisme, der har gjort ham til en af

nutidens kendteste og mest populære klassiske komponister. Hans musik

i denne stil er stærkt præget af hans religiøsitet og hans interesse for kormusik

fra 14. – 16- århundrede.

Arvo Pärt er tildelt Sonnings Musikpris for 008.

På programmet ved koncerten i Hannerup Kirke er værkerne ”Spiegel

im Spiegel” for violin og klaver, ”My Heart’s in the Highlands” for sangstemme

og orgel, ”Für Alina” for klaver og ”Mein Weg hat Gipfel und

Wellentäler” for orgel.

Arvo Pärt er denne aften akkompagneret af Vibeke Lund-Nielsen, violin,

Annemette Smedegaard, sopran, Jørgen Andersen, klaver, og Tanja

Christiansen, orgel.

tiD · SteD · priS

Søndag den 3. november kl. 16.00 og kl. 19.30 i

Hannerup Kirke. Entré 170 kr. inkl. gebyr. Billetsalg

på www.billetten.dk eller Det Bruunske Pakhus, telefon.

7 10 67 10 eller Fredericia Teater, telefon 75 9

5 60. Der er ikke billetsalg fra Hannerup

Kirkekontor.

Onsdag den 9. oktober kl. 19.30 i Hannerup Kirke.

Der er gratis adgang

til koncerten.

tiD · SteD · priS

tiD · SteD · priS


September - november 008

Kirkens kor er startet – du kan nå det endnu

så er ferietiden forhåbentlig godt overstået, og kirkens børne- og Ungdomskor er gået i gang på den nye sæson.

skal du være med?

Børnekoret nåede før

ommer op på 18, og

Ungdomskoret talte 11

unge. Vi afsluttede forårssæsonen

med at deltage i

familiegudstjenesten den

1. maj, som blev holdt på

græsset bag kirken. Vi

lægger i korene vægt på at

skabe en åben og tryg

atmosfære, hvor der gerne

skal være plads til både

morskab, leg og alvor, og

hvor børn og unge kan

udfolde sig bedst muligt

med deres stemmer.

For at det kan lade sig

gøre, er det vigtigt, at alle

kommer til korprøverne, så

vi kan skabe et godt musikalsk

fællesskab. Vi vil i

løbet af efteråret holde en

"korlejr" - hvor vi synger,

spiser, snakker og leger

hele dagen.

Børnekoret øver onsdage

fra 14.30-15.30. Koret er

for piger i 3.-4. klasse, og

du skal kunne læse og

have lyst til at synge sam-

men med andre. Koret deltager

ved flere gudstjenester

og koncerter i

Hannerup Kirke i løbet af

året, eksempelvis høstgudstjeneste,

julekoncert,

Til kirkens egen traditionelle julekoncert søndag den 7.

december klokken 16 vil vi gerne sammensætte et menighedskor,

der – sammen med kirkens øvrige kor – skal medvirke

med korsang.

Vi søger derfor medlemmer af menigheden, der holder af

at synge og har lyst til at deltage i denne koncert. Der kræves

ingen specielle forkundskaber, og alle er velkomne –

Hannerup Kirke har to kor for sangere i den yngre ende. Skal du være med?

forårskoncert, familiegudstjeneste

og fastelavn.

Ungdomskoret øver tillige

onsdage fra 15.45-

17.15. Koret synger fast til

gudstjeneste cirka to gange

Menighedskor – kom og syng med

9

hver måned og får løn for

dette. Derfor bruger vi en

del af vores korprøver til at

øve det, vi skal synge om

søndagen og til diverse

koncerter året rundt.

Vi øver os på at blive

bedre til at bruge vores

stemmer, til at lytte og at

skabe et velfungerende og

klangfuldt kor. Dette efterår

vil vi tillige bruge en del

tid på også at arbejde med

flerstemmige sange. De,

som har lyst, kan også

prøve at synge solo i nogle

af sangene. Koret optager

meget gerne nye sangere.

Du skal blot først til en

stemmeprøve og en kort

snak om, hvad det vil sige

at synge i koret.

Du må gerne kontakte

mig på telefon 6 74 38

84, hvis der er noget, du

vil spørge om i forbindelse

med korene.

Af Jørgen Andersen

unge som ældre – når bare man har lysten til at synge!

Korprøverne vil ligge onsdage kl. 15.30 – 16.45 i kirkens

lokaler, og øvedatoerne er den 5. + 1 . + 19. + 6.

november samt 3. + 7. december inden selve koncerten.

Tilmelding til organist Tanja Christiansen senest den 9.

oktober på tlf. 75 9 57 74 eller 75 9 6 8 eller e-mail

org@hannerup-kirke.dk


10 Hannerup Kirkeblad

Adventskransen tændes

Første søndag i advent markerer

vi det nye kirkeårs

begyndelse på festligste vis:

børn tænder adventskransen,

minikonfirmander laver skuespil

og illustrerer derudover

kirkeårets gang. Samtidig tiltræder

det kirkens nye menighedsråd.

Efter gudstjenesten

inviteres alle til kirkefrokost.

tiD · SteD · priS

Søndag den 30. november klokken 10,

Hannerup Kirke, 30 kroner for voksne og

15 kroner for børn.

Tilmelding ønskelig på telefon 75 9 93 9.

tiD · SteD · priS

kirkelige HanDlinger (1. maj - 31. juli 2008)

døbte

oliver skovmark Kronsted 4. maj

Lærke snog nielsen 4. maj

Casper Christian sønderholm isborg 4. maj

Frederikke gaarde nørgaard 11. maj

annemone Christina thrane dezember 18. maj

Yasemin schilling øzkir 18.maj

Yakop schilling øzkir 18. maj

Peter gjøde jensen 25. maj

malou Falkenby nielsen 25. maj

Patrick Ksiazek schrøder 1. juni

jamie Frank marroquin 1. juni

Kamille Hofman bøegh 22. juni

madeline Heuck bechmann 22. juni

Cecilie bæk Kristjansen 29. juni

jeppe mikkelsen 6. juli

sven evald röd 13. juli

vielse

susanne le Fevre Knudsen og Felix Carsten Heyn-johnsen 24. maj

Salmesangens søndag

008 fejres som ”Sangens År” i hele Danmark med mange

koncerter, radioprogrammer og syng sammen-arrangementer.

Et lille udvalg, bestående af et par præster og organister

i Haderslev Stift, lægger op til, at vi i hele stiftet fejrer ”

Salmesangens Søndag” den 9. november kl. 10.00.

Det vil vi også gøre i Hannerup Kirke. Derfor vil gudstjenesten

denne søndag indeholde lidt flere salmer og indslag

end sædvanligt.

Alle – store som små - er velkomne til at komme til en

fælles gennemsyngning af salmerne inden gudstjenesten,

kl. 9.30. Mini-konfirmanderne vil lave billeder til salmen

”Flammerne er mange”, der vil være indslag ved korsangerne,

og efter gudstjenesten serveres kirkekaffe og salmesangs-småkager.

ALLE ER VELKOMNE - KOM OG SYNG MED

anette svingholm og jørgen Kristensen 7. juni

tina Korsgaard jørgensen og mads jakobsen Hansen 21. juni

begravede/bisatte

Christine schwennesen 10. maj

edith irene rosendahl 14. maj

erik madsen 15. maj

Helga Pedersen 17. maj

Lykke thage 19. maj

aksel sørensen 21. maj

Karen Kirstine elisabeth nielsen 23. maj

ella sørensen østerbro 31. maj

ib erling ellegaard simonsen 6. juni

ingerlise schou Persson 20. juni

Hilda jørgensen 20. juni

Helene eline Fjellerad 28. juni

Leif Fritjof jensen 4. juli

sonja elisabeth Larsen 22. juli

jytte Lassen 24. juli


September - november 008

Det sker i Hannerup Kirke

September:

Fredag den 5. kl. 14³º Eftermiddagsmøde. ”Her er mit liv” – hør om Bodil

Beiers forunderlige rejse gennem livet.

Fredag den 5. kl. 17³º Fredags-Fræs.

Tirsdag den 9. kl. 19ºº Informationsmøde om menighedsrådsarbejdet og

kommende valg.

Tirsdag den 16. kl. 10ºº Baby-Musik opstarter! Læs mere andetsteds i kirkebladet.

Tirsdag den 16. kl. 17ºº Ulvetime.

Onsdag den 17. kl. 19³º Sogneaften. ”Fra Moon-medlem til Folkekirke-præst”

– foredrag ved Martin Herbst.

Søndag den 1. kl. 10ºº Høstgudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost.

Søndag den 8. kl. 16ºº Koncert med Hasseris Kirkes Trio.

oktober:

Onsdag den 1. kl. 19ºº Foredragsaften på Skjoldborgvejens Skole. ”Din teenager

skal coaches – ikke opdrages” - foredrag ved

Tania Wolf og Anni Kirk om forholdet mellem teenageren

og forældrene.

Fredag den 3. kl. 14³º Eftermiddagsmøde. ”Kina – riget i midten” – tag med

på rejse i ord og billeder til Beijing, Kinas smukke

hovedstad, ved Mettelene Kristensen.

Fredag den 3. kl. 17³º Fredags-Fræs.

Onsdag den . kl. 19³º Sogneaften. ”Katolik, jamen hvordan er det dog

sket?” – foredrag ved Erling Tiedemann.

Torsdag den 3. kl. 17ºº Ulvetime.

Søndag den 6. kl. 10ºº BUSK-gudstjeneste. Børn Unge Sogn Kirke – gudstjeneste

specielt tilrettelagt for børn og unge, men alle

er velkomne.

Onsdag den 9. kl. 19³º Koncert med musik af Arvo Pärt. Medvirkende:

Vibeke Lund-Nielsen, violin, Annemette Smedegaard,

sopran, Jørgen Andersen, klaver og Tanja

Christiansen, orgel.

november:

Fredag den 7. kl. 14³º Eftermiddagsmøde. ”En fortælling om Karen Blixen”

– foredrag ved Kirsten Jørgensen om Karen Blixens

liv og forfatterskab.

Fredag den 7. kl. 17³º Fredags-Fræs.

Søndag den 9. kl. 10ºº ”Salmesangens Søndag” – Sangens År 008 fejres i

hele Haderslev Stift med en særlig salme-rig

gudstjeneste.

Onsdag den 1 . kl. 19³º Sogneaften. ”Pilgrim i Mekka” – eventyreren Nina

Rasmussen fortæller om sin pilgrimsrejse til Mekka

og hendes konvertering til Islam.

Onsdag den 19. kl. 17ºº Ulvetime.

Søndag den 3. kl. 16ºº/19³º Koncert. Medvirkende: Dario Campeotto, sang, Karin

Elkjer, sang, Jesper Riis, trompet og Bjørn Elkjer,

akkompagnement. Entré: 170 kr. inkl. gebyr.

Tirsdag den 5. kl. 18ºº Spisekrogen. Stegt flæsk og persillesovs. Pris 50 kr.

+ eventuelle drikkevarer. Efterfølgende indslag om

aktuelt emne. Husk tilmelding ugen før.

NyHED!

Baby-musik i Hannerup

Legestue

Små børn og deres forældre er velkommen hver torsdag

kl. 10 i Hannerup Sognegård, hvor der er sang

og leg for børn.

Kl. 11 spiser vi medbragt klap-sammen-mad og

drikker saftevand.

Legestuen er for børn ml. 0 og 6 år ifølge med en

voksen.

11

For de allermindste i sognet tilbyder Hannerup Kirke

i efteråret 008 baby-musik.

Den musik, som barnet hører i de første år, bliver

ikke glemt – men gemt. Det betyder, at de melodier,

der ”synges ind med modermælken”, vil ligge i barnets

erindring som noget trygt og godt.

At synge med sit barn er en god måde at stimulere

barnets fornemmelse for rytme, sprog og motorik.

Det er sundt og sjovt både for barn og forældre!

Babymusik er tæt samvær mellem baby og forælder.

Vi synger, vugger og danser til tonerne af sange,

salmer, klaver – og orgelmusik. Der arbejdes med

sang og bevægelse, og det foregår i selve kirkerummet.

Babymusik er for børn i alderen cirka 3 - 9 mdr.

og deres forældre.

Vi begynder tirsdag d. 16. september 008 kl.

10.15 – 11.00 i kirken.

Bagefter er der mulighed for at drikke en kop kaffe

eller the – samt evt. spise medbragt madpakke – i

sognegården.

Babysalmesang strækker sig over seks tirsdage:

16., 3. og 30. september + 7., 1. og 8. oktober

(bemærk: ikke i uge 4 ), og er et gratis tilbud.

Tilmelding til sognemedhjælper Mettelene S.

Kristensen, 7593 506 / 6017 6410 / sognemedhj@

hannerup-kirke.dk eller organist Tanja Christiansen,

759 68 / 759 5774 / org@hannerup-kirke.dk.


September

Gudstjenester

Søndag den 7. kl. 10.00 16.s.e. trinitatis Johannes 11,19-45: Lazarus´opvækkelse. S.Thorsen

Søndag den 14. kl. 10.00 17.s.e. trinitatis Markus ,14- : Jesus er gæst hos tolderen Levi. K.Nielsen

Tirsdag den 16. kl. 17.00 Ulvetime

Søndag den 1. kl. 10.00 18.s.e trinitatis Johannes 15,1-11: Jesus er det sande vintræ. Høstgudstjeneste.

K.Nielsen/S.Thorsen. Kirkefrokost

Søndag den 8. kl. 10.00 19.s.e. trinitatis Johannes 1,35-51: De første disciple. S.Thorsen

oktober

Søndag den 5. kl. 10.00 0.s.e. trinitatis Mattæus 1, 8-44: De troløse vinbønder. K.Nielsen

Søndag den 1 . kl. 10.00 1.s.e. trinitatis Lukas 13,1-9: Det ufrugtbare vintræ. S.Thorsen

Søndag den 19. kl. 10.00 .s.e. trinitatis Mattæus 18,1-14: Den største i Guds Rige. K.Nielsen

Torsdag den 3. kl. 17.00 Ulvetime

søndag den 26. kl. 11.00 23.s.e. trinitatis markus 12,38-44: den fattige enkes gave. bUsK-dag. s.thorsen

november

Søndag den . kl. 10.00 Allehelgensdag Mattæus 5,1-1 : Salige, som er rige. Mindegudstjeneste. S.Thorsen/K.Nielsen

Søndag den 9. kl. 10.00 5.s.e. trinitatis Lukas 17, 0-33: Guds Riges komme. Salmesangens søndag.

Kom og syng med fra 9.30. K.Nielsen

Søndag den 16. kl. 10.00 6.s.e. trinitatis Mattæus 13,44-5 : Skatten og perlen. S.Thorsen

Onsdag den 19. kl. 17.00 Ulvetime

Søndag den 3. kl. 10.00 Sidste s. i kirkeåret Mattæus 11, 5-30: Kom til mig. K.Nielsen

Søndag den 30. kl. 10.00 1.s. i advent Mattæus 1,1-9: Indtoget i Jerusalem S.Thorsen/K.Nielsen.

Afslutning for minikonfirmander. Kirkefrokost.

kirketaXa kan benyttes til gudstjenester og arrangementer i kirken. Kirketaxa bestilles hos Fredericia Taxi,

telefon 75 50 34 11, senest én time før gudstjenestens/arrangementets begyndelse. Prisen for brug af kirketaxa

(hen og hjem) er 0 kroner, som lægges i særlig pengekasse på bordet i våbenhuset.

More magazines by this user
Similar magazines