LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE - Jordemoderforeningen

jordemoderforeningen.dk

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE - Jordemoderforeningen

FIGUR 3: TIMELØNNINGER FOR KVINDE- OG MANDSDOMINEREDE

FAGGRUPPER I DEN OFFENTLIGE OG DEN PRIVATE SEKTOR.

350

300

250

200

150

100

50

0

Ernæringsassistenter (R) EUD

Bioanalytikere ( R) MVU

Jordemødre ( R) MVU

Fysioterapeuter (K) MVU

Ergoterapeut (K) MVU

Sygeplejersker (K) MVU

Håndværkere (P) EUD

Murer (P) EUD

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Kr. pr. time

Kvinde andel

Anm.: Lønbegrebet er Standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg.

(K)=kommuner, (R)=regioner og (P)=privat. EUD=Erhvervsfaglig uddannelse og

MVU=Mellemlang Videregående Uddannelse.

Kilde: Lønkommissionens redegørelse.

Bygningskonstruktører (P) MVU

Diplomingeniører (P) MVU

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

13

More magazines by this user
Similar magazines