Hadbjerg skoles skoleblad 2012 pdf

hadbjergskole.dk

Hadbjerg skoles skoleblad 2012 pdf

Forfatter Emne Side

Niels Velkommen Side 4-5

Niels Indskoling Side 6-7

2ab Rundt i 2.klasserne Side 8-11

02c Gennem året Side 12-13

3a Høstival-ugen Side 14-15

3a Et godt skoleår Side 16-22

Emilie Hilsen fra Kirgistan Side 23-25

Karina Skolebestyrelsen Side 26-28

Annelise Yum-yum Side 29

36c Hele vejen rundt Side 30-31

4a Året der gik Side 32-33

4b Rundt omkring Side 34-35

5a Gir den gas Side 36-37

5b Noveller Side 38-39

6ab Verdens bedste lejrtur Side 40-44

8b Tønder, ansvar & film Side 45-47

Ole Juul Høstival 2012 Side 48-49

89l 89l er computerfreaks Side 50

9a Brudstykker fra 9a Side 51

Farvel til 9a Side 52-55

3


4

Velkommen

Tak for skoleåret 2011 - 12

I sidder med endnu et skoleblad i hånden og vi

vil gerne give jer et indblik i en del af skolens liv

gennem bladet.

I øjeblikket diskutere vi på skolen, om vi skal

bibeholde bladet eller i stedet for lægge flere

artikler på hjemmesiden henover skoleåret.

Vi vil meget gerne høre jeres mening. Det er

væsentlig for skolen, at vi giver information til

forældre og børn på flere forskellige måder,

men vi vil også gerne bruge vore kræfter på det,

der virker og som I er glade for.

Det har endnu engang været et spændende år

for os alle.

Personligt har jeg oplevet mange forskellige ting

hen over år. Det har været en vekselvirkning

mellem mange forskellige følelser og oplevelser.

Positive, mindre positive, ting der er gået let og

til tider problemstillinger, hvor vi har skulle

bruge længere tid på at finde frem til en fælles

forståelse og løsning.

Men grundlæggende har det været en del af det

fællesskab, som vi har omkring vor skole.

Vi er mange forskellige personer på og omkring

Hadbjerg skole, som alle skal være med til at få

skolen til at lykkes og i fælleskab nå vort mål:

at give alle vore elever/børn gode oplevelser,

så de får brugt deres evner optimalt og får en

selvtillid, der giver dem mod på livet efter

skolen.

Jeg kan ikke finde noget bedre job end at være

med til at nå dette mål.

Tak for samarbejdet igennem hele skoleåret

2011/12.

Venlig hilsen

Niels Fensby


I det kommende skoleår vil der ske en del ændringer på skolen. Vi

skal til at bygge om.

Den gamle gymnastiksal skal ombygges og give plads til 6 nye

klasselokaler og nye faglokaler til billedkunst og håndarbejde.

I øjeblikket er vi i projektfasen og vi forventer at være færdig med

dette arbejde i løbet af sommerferien, så vi kan afholde licitation i

august/september.

Arbejdet med ombygningen vil starte i uge 42 (skolens

efterårsferie).

Da de nuværende lokaler skal bygges om, betyder det, at vi skal

igennem et skoleår, hvor specielt billedkunst og håndarbejde vil får

ændrede forhold.

Sammen med faglærerne er vi ved at planlægge det kommende

skoleår, da de to fag skal bruge skolens almindelige lokaler i

forbindelse med undervisningen. Det betyder naturligvis, at

indholdet i billedkunst og håndarbejde bliver med et andet fokus i

skoleåret 12/13, men omvendt kan vi byde på nye spændende

omgivelser og bedre undervisnings muligheder efter sommerferie

2013. Byggeriet forventes færdigt i juni/juli måned 2013 og vil står

færdig ved skoleåret start i august 2013.

Projektbeskrivelse vil blive lagt på skolens hjemmeside efter ferien.

5


6

Status – indskolingsforsøg 11/12

Et af udgangspunkterne for vort arbejde med en ny

indskolingsmodel var bl.a. opstået på baggrund af lærernes

og pædagogernes egne oplevelser af de store forskelle, der

er på eleverne, når de starter i skole.

Specielt oplever vi, at pigerne er mere skoleparate, når de

starter i BH klassen og at der også i de følgende år er store

modenhedsmæssige forskelle i indskolingsklasserne.

Denne spredning mellem eleverne er også beskrevet i flere

forsknings resultater

Vi startede med at arbejde med en fordybelses tirsdag,

hvor elever fra BH klasserne, 1. og 2. klasse var samlet på

tværs af klasser på 5 hold.

Eleverne startede og sluttede tirsdag i deres gruppe og var

ikke sammen med deres klasse. Lærerne havde den samme

gruppe hver tirsdag og eleverne var på den samme gruppe

i hele forløbet.

Det gav ekstra lærer ressourcer, som kunne støtte holdene,

men gav store pædagogiske problemer. Grupperne var for

fagligt spredte. Vi fik ikke taget hold om skoleparatheden

og elevernes forskellige modenhed, tværtimod oplevede

flere børn og forældre tirsdagene som uoverskuelige.

Med baggrund i de indhøstede erfaringer, ændrede vi på

timetallet, så elever startede i deres egen klasse og

derefter var sammen i et modul på tværs af klasserne.


Eleverne var stadig samlet i grupper på tværs af klasserne

fra BH. klassen og til 2. klasse.

Dette gav en mere overskuelig dag for elever, de havde

den sammen skolestart hver dag.

De gik til deres klasse og startede dagen sammen med

deres klasselærer/pædagog og de samles igen i klasse

efter 2. modul og sluttede dagen af med deres

klasselærer/pædagog.

Det gav også større tryghed hos eleverne og det gav

læreren/pædagogen overblik i forhold til det enkelte

barn, men der var stadig for stor spredning fagligt og

socialt mellem eleverne i fællesmodulet

I den næste periode fastholdte vi den fælles start og

afslutning i klassen, men ændre på hold inddelingen i

fælles modulet.

Eleverne var nu sammen BH. klasse og 1., samt eleverne

fra 2a og 2b arbejde samme på tværs af klasserne.

Dette gav en bedre faglig baggrund og mulighed for at

lave aktiviteter, som eleverne havde et relevant udbytte

af.

Konklusionen på vores erfaringer blev:

Vi vil fastholde et fællesmodul i 2. modul kl. 10.00 – 11.30,

hvor der er tilrettelagt fælle aktiviteter.

Eleverne er sammen i to grupper - BH. klasse /1. klasse,

og 2. / 3. klasse.

Dette giver en bedre baggrund til at tilrettelægge

aktivisterne i fælles modulet, således at vi kan tage højde

for elevernes forskellighed og modenhed.

Kontaktpædagogerne har hele dage i indskolingen.

Der skal afsættes tid til møder mellem lærere og

pædagoger i skemaet.

Vi er i øjeblikket i gang med at tilrettelægge det

kommende skoleår efter vore erfaringer, så det får

virkning fra skoleårets start 2012.

7


8

Rundt i 2.klasserne

Børnene i 2a og 2b har skrevet lidt om

dagligdagen i skolen.

Biblioteket – hvorfor læse og låne bøger?

Nu vil vi fortælle om biblioteket og

læsebånd.

På biblioteket finder vi bøger, som vi læser.

Vi er på biblioteket hver fredag. Vores lærer

eller Paul og Lene hjælper os med at finde

nogle gode bøger.

Vi skal læse derhjemme hver dag, så det er

vigtigt, at vi låner nogle bøger, hvis vi ikke

har nogle derhjemme. Man bliver dygtigere

til at læse, hvis man øver sig. Vi læser både

skøn- og faglitteratur. Man bliver klogere og

får en god viden, når man læser i fagbøger.

Vi låner også bøger til at have i klassen, så vi

har læsestof til læsebånd.

Om morgenen når vi mødes, skal vi læse i 20.

minutter. Til læsebånd er der nogle gange

højtlæsning. Andre gange læser vi alene,

sammen med en makker eller i små grupper.

Vi øver os også på frilæsning.dk. Efter

læsebånd skal vi sætte os i en rundkreds.

Julie, Kirstine og Clara

Dyrehandlen

Vi har haft en story-line om en dyrhandel. Vi startede med at

lave nogen dyr. Det skulle være kæledyr. Vi lavede f.eks.

kaniner, katte, hunde, skildpadder, slanger, marsvin og fugle.

Bagefter lavede vi dyrehandlen. Vi satte store papirer op på

opslagstavlerne og så malede vi butikken. Vi malede en dør

og nogle store udstillingsvinduer. Så lavede vi mursten af

tapet, som vi limede på papirerne rundt om vinduerne og

døren.

Vi skulle lære at passe kæledyrene og forstå dem bedre. Hvis

man ikke forstår dem, er det svært for dyrene at fortælle,

hvordan de har det.

Da butikken var færdig lavede vi huler i klassen. Nu skulle vi

købe kæledyr i dyrehandlen. Den ene dyrehandel hed ”Den

gyldne hundekiks”. Nogen arbejdede i butikken. Alle havde

fået penge til at købe for. Man kunne også købe kurve, bure,

dyremad, snore, halsbånd og hø. Vi havde fremstillet tingene

selv.

Det var rigtig sjovt og hyggeligt. Selvom det ikke var rigtige

dyr, lærte vi meget om det.Det var også sjovt at samarbejde

med hinanden.

Sandra, Miklos, Johanne og Michelle


Fordybelsesdag

På vores skole har vi haft fordybelsesdag før jul. Vi

har været i 0.b og i 1.a. I 0.b har vi lavet

matematikspil. Det hed fitispillet. Det andet hed

troldespillet.

Vi har også haft om sundhed. Vi har bl.a. lavet vores

helt egen madpakke. I den ene madpakke var der et

æble, en figenstang, to rugbrødsmadder og en agurk.

I den anden var der en agurk, rugbrød, gulerødder og

pebernødder. Vi har også været ude at finde nogle

ting. Vi fandt blade, pinde, bark og mange andre ting.

Vi har også lavet julekort. Nu har vi ikke

fordybelsesdag længere sammen med 0. klasserne og

1. klasserne. Nu er vi kun 2. klasserne sammen.

Fredrik, Josefine og Josephine

Musik

I musiktimerne har jeg en lærer, der hedder Brian.

En gang hørte vi min yndlingssang. Den hedder Ich will.

Det er Rammstein. Det er et tysk band, der laver

ROCK!!!

Vi laver også musiklege og synger sange.

Kristian

I dansk tegner vi tit og skriver historier.

Vi kan godt lide at tegne sammen, Frederik S, Mikkel,

Theis og Christopher. Vi tegner f.eks. dinoer og

Svampebobfirkant. Svampebobfirkant er fra en

tegnefilm om en gul svamp, der kan forme sig til andre

ting og lave helt vildt mærkelige ting. Den former sig

måske til en dino og arbejder i en butik, der hedder

”Den knasende krappe”. Svampebobfirkant er den

bedste i hele byen.

Christopher er rigtig god til at tegne detaljer. Han

tegner tit dinosaurer og oste, som er rigtig gode. Vi

kan godt lide at tegne fantasyting. Mikkel tegnede f.

eks en drage i sit tegnehæfte. Dragen havde vinger og

Christopher tegnede to detaljer på den.

Vores historier handler om drenge med vildt

punkerhår, der ryger op på solen og møder en ailien

med tre øjne. Mikkel kan godt lide at tegne, når vi får

læst historie. Det gjorde vi tit, da vi læste ”Vilfred og

verdens værste vikinger”

Mikkel, Theis og Christopher

9


10

Vikingeugen

Nu vil vi fortælle om vikingeugen. Hver morgen

læste Vibeke Vilfred og verdens værste vikinger.

Vibeke læste både for 2.a og 2.b. Mandag og

tirsdag var vi oppe i billedkunst. Der lavede vi

vikinger, som vi satte på mælkekartoner. Vi

lavede også præmier, runesten og skjolde.

Tingene skulle bruges til vores bod.

I vores bod skulle man have 5 ærteposer og så

skulle man vælte 3 vikinger. Væltede man 3

vikinger fik man en præmie. Vi lavede også et

skuespil som hed Balders død.

Vi synes, det var en rigtig sjov uge. Vi oplevede og

lærte nye ting. Markedsdagen var også rigtig god.

Der skete mange sjove ting. Vi kunne godt tænke

os sådan en uge igen.

Mark, Gro og Filippa

Matematik

I matematik har vi bl.a. lavet forskellige ting. Vi

har lavet forskellige opgaver på papir, og vi har

lavet opgaver på computeren. Vi har været inde

på matematikfesser.dk, hvor man kan træne sin

hukommelse. Det var rigtig sjovt i tabelbyen. Vi

har lavet plus-, minus- og gangestykker. Vi har

også lært at veje og måle. Vi har bl.a. været i

hjemkundskab og veje forskellige ting. Fx skulle vi

veje vand i skåle. Af og til leger vi også

matematiklege.

Nogle gange er 2. klasserne sammen i matematik.

Vi lærer af hinanden. Det er sjovt at være

sammen med nogle andre, og vi hygger os

sammen. Vi er gode til at hjælpe hinanden. Vi har

prøvet klassevis at dyste mod hinanden – det

handlede om hvem der lavede flest plus- og

minusstykker. Der gik konkurrence i det, og det

var rigtig skægt.

Frederik S, Walther og Benjamin


Idræt

Vi har idræt sammen i 2.a og 2.b. Vi har Robert og nogen gange Rene

fra SFO.

Vi starter med at sidde i rundkreds og høre, hvad vi skal lave.

Bagefter varmer vi op. Nogen gange leger vi lege og andre gange

spiller vi stikbold og høvdingebold. Vi leger også Pack-man.

Det sjove er, når vi alle sammen har det sjovt. Det er når der ikke er

nogen, der snyder eller kun går efter en bestemt. Det er dejligt, at vi

har fået en skolehal. Så har vi mere plads.

Når vejret er godt er vi udenfor. Så laver vi forskellige boldspil og

meget andet.

Katrine R, Rose og Lucas.

Et glimt af frikvarter

Den 3.maj havde Katrine B og Filippa fødselsdag. De skulle vælge en

leg de ville lege.

De valgte høvdingebold. Det var Filippas og Katrines hold der vandt

det hele.

2a og 2b havde det sjovt i et frikvarter hvor de spillede

høvdingebold. Begge klasser var blevet blandet i forskellige hold og

det var både 2a og 2b glade for.

Katrine B og Emilia

Samarbejdet mellem 2.a og 2.b

I 2. klasserne har vi et tæt samarbejde,

og vi er ofte sammen. Vi arbejder godt

sammen og kan lide hinanden.

Vi kan godt lide at få nye venner, og

det får vi tit fra vores parallelklasse.

Det er sjovt at arbejde sammen med

vores parallelklasse. Vi får nemlig

mange sjove opgaver sammen. Det er

dejligt at arbejde sammen med nogle

forskellige.

Nogle gange er alle pigerne i det ene

lokale, og drengene i det andet. Andre

gange er vi blandet i store eller små

grupper.

Når vi er meget sammen i timerne,

lærer vi også hinanden meget bedre at

kende. I frikvartererne spiller vi tit

høvdingebold og stikbold sammen.

Nogle gange ser vi også film sammen.

Sidste gang vi så film, så vi Valhalla. Vi

har også holdt læsefest sammen, så

hygger vi os med gode bøger, blade,

popcorn og saftevand.

Lasse, Freja, Esben og Sophie.

11


12

Gennem året i 02c

Børnene fra 02c har samlet lidt af de

månedsopgaver de ha lavet igennem året.

De fleste handler om deres juleferie.

Min weekend

Jeg vil fortælle om min weekend. Jeg

har sovet hos min mormor og morfar.

Jeg sov på en madras som lå på gulvet.

Jeg sov meget dårligt.

Jeg vågnede klokken 5 og var rigtig trat.

Hele min farmilje var på besø heler

weekenden.

Vi var til teateder (dogeteader) i

Horsens. Det var kellidt og trls og det

lammede. Bajeefder skuulle vi jem til

mormor og morfar og se tv.

Det var historien om min weekend.

Aske

Min juleferie

I min jule ferie har vi lavet mange ting.

Allerførst skulle vi ned til vores mor. Vi skulle hente nogle gaver

hjemme hos hende. Vi skulle nemlig ikke holde jul hjemme. Vi

skulle faktisk holde jul hos min onkel! Og vores største bror,

Asger, skulle også med fra mor… og nej, han var ikke en af

parkkerne! Bilen var propfyldt af gaver og tasker. Vi skulle

være der til den 26 dec. Vi skulle overnatte.

Da det endelig blev den 24 var det jo jul! Jeg kunne ikke vente.

Men det var jo i aften. Da det så blev aften, skulle vi have and,

og gris. Børnene fik cola eller fanta… hvis det var noget. Og de

voksne fik snaps eller vin. Da vi havde spist skulle vi danse om

juletræt og åbne pakker. Jeg fik en MINECRAFT T-shirt af min

Mor. Den er jeg meget glad for.

vi fik også slik, og snorller# som vi kalder det. (#Altså slik!) Den

26 dec. Skulle vi hjem til vores #pap bedste far. (#Altså, Louises

far!) vi spillede Pakkeleg, og ved i hvad jeg fik en flaske mod

dårlig ånde!!!

Næste dag. (eller rettere sagt, Aften!) gik vi ned mod tog

stationen!.. vi skulle nemlig på besøg hos vores mor… vi kørte.

og vi kørte. Og vi kørte. Og så var vi der! Mor og jeg skulle lige

ind og købe noget is, før vi kørte- (I bil) –videre, hjem til min

mors hus. Den 31 dec. Var det nytår! Mine små lillesøstre kom

også! Asgers kæreste kom også!

Og der blev sku BARE FYRT KRUDT AF, MAND!!! >:-D Og vi fik

kransekage! Lauge Smagte shampanje!!! Det var et helt vildt

fedt nytår! Næste dag vågnede jeg op til et helt Nyt år… 2012!

Om aftenen, spillede vi MINECRAFT. Der var noget der ikke

fungerede, Og så blev jeg vred! Vi satte os ind i sofaen, og

snakkede om det. Asger sagde ``Du prøver at se sur ud, men du

er glad! Det kan jeg se!´´ så sprang jeg På ham, og tomlede

rundt med ham, og kildede ham! Og så spillede vi MINECRAFT

igen

Næste dag skulle vi hjem og jeg var ked af det, fordi jeg ville

gerne være hos Mor . Men jeg blev trøsted! så da vi kom hjem

så vi en film og drak varm kakao!

Jeg glæder mig rigtig meget, til næste jule ferie. (IKKE vinter

ferie!) jeg håber at i har haft en god jul, og juleferie!... …og tak

for en dejlig juleklippe dag.

Halfdan


Juleklippedag

Kære mormor og bestefar

Vil du komme til juleklippe d 1 dec.

Kl 10 til 12. Vi sgl Hygge, spiser

kage og klippe og klistre og laver

dekorationer og laver

nisselandskab. Kan du komme?

Jeg glæder mej til at se dig.

Andreas

Da det blev tøvejr.

Hvad har du lavet i ferien?

22 og 23 var jeg i SFO om dagen.

Jeg har der udover spilet på xbox og

om natten har jeg taget mors

computer hvor på jeg gik på nettet og

spillede.

Hvor har du fejret jul?

Jeg har holdt jul her hjemme

Med min familie det er maj og min lille

søster og min lille bor og min mor og

far Og farmor og bestefar som der

heder ap

Har du haft besøg?

Ja jeg har haft en på besøg, det va et

besød ad bernmin

Det var sjovt at ha benjermin

Har du fået gode julegaver?

Ja jeg har fik en jakke, bygge center,

Tekno Lego, spillet Olsen og et Nitendo

spil i julegaver.

Er der sket noget særligt godt?

Ja mine jule gaver er gode og det var

dejligt at min onkel, farmor og

bedstefar var hjemme hos mig

Nikolai

Det var vinter, og det havde været meget koldt i lang tid men i dag var det 4.grader Simon og Mattias var på vej ud og

stå på skøjter, som de syntes er sjovt.

Men lige pludselig glider Simon og isen begynder at knage, så knækker den han falder igennem isen. Han råber hjælp!

men der var ingen der høre ham. for Mattias var for langt væk. Simon råbte hjælp en gang til hjælp…hjælp! Simon

havde været lang tid nede i det kolde vand og han kan næsten ikke mærke sine fødder.

De skal være hjemme til kl.17 men da Mattias begynder og kigge efter Simon kan han ikke få øje på ham. Efter et

stykke tid så kan Mattias se lidt af Simons arm så løber Mattias alt hvad han kan hen til Simon. Heldigvis havde

Mathias sin mobiltelefon med i lommen, han ringede hurtigt 112. Efter 7.min efter kom Falck og hjalp Simon op af

vandet. Ambulancen kører så hurtigt som den kan!. Simon har været i vandet i lang tid og han er meget kold. Falck

folkene kan se at han har fået forfrysninger på tær og fingre.

På sygehuset kommer Simon først i en masse tæpper bagefter varmer de ham langsomt op hans fingre og tær er blå

og lægen siger at han også har fået lungebetændelse det var ikke godt. Både Simon og Mattias og deres mor og far er

blevet meget forskrækket men er glade over at Simon er i live.

Efter en uge på sygehuset kommer Simon hjem og han skal aldrig ud på isen igen i tøvejr

Det var historien om da det blev tøvejr

Philip

Mit hjem.

Jeg bor i Voldby

nommer 24. jeg har en

swimmingpool. Og jeg

har to computer og et

fladskærm og jeg har

en playstation. Jeg har

en getoblaster og jeg

har træ hunde.

Dennis

13


14

Høstival-ugen med 3a

Vævning.

Mandag morgen skulle vi ud at brikvæve.

Nogle af de lærer vi ikke har hørt så meget om, er

Inger Duus og Birgitte var to af de lærer som

hjalp os med at væve.

Brik vævning er hvor man skal vikle sit garn rundt

om bord kanten. Når man har gjort det seks

gange, skal man slå en knude på enderne.

Derefter skal man putte sit garn ind i hullerne i

brikkerne. Når du har gjort det, skal man trække i

garnet ind til det kommer til den knude du har

lavet. Når man har gjort det, skal man hænge sit

garn op. Bagefter skal man dreje sine brikker

mange gange både til den ene side og den anden

side.

Til sidst bliver det til et bånd.

Det var godt at have før fri. Jeg syntes at det var

en rigtig god dag.

Andreas C.

Høstival-dagen

Det startede med at forældrerådet kom kl.9 og

skulle gøre klar til Høstivalen. Mens de andre

kom senere ca. klokken 10.

Vi havde også en bod hvor man kunne købe en

klump dej. Den skulle man gøre helt flad og ligge

den på sin pande. Så kom en af dem der styrede

boden nogle gange rundt og vendte dem om. Til

sidst var de færdige. Der var fløjte-spil og

ildshow! Bagefter kunne man købe ting i

butikkerne. Man kunne bl.a. købe strømper

hånd-varmer dolke og alt sådan noget! Carolinas

mor havde taget deres heste med som man

kunne få en ridetur på for en 5er. Det prøvede

min lillesøster og jeg. Man kunne også godt få

kage. Der var bl.a. drømme kage og

chokoladekage og sådan noget andet.

Jeg syndes det var en rigtig god dag i lørdags!

Lina


Høst ugen

Om torsdagen skulle vi lave havregrynskiks og stjerneløb.

Det er ikke svært, men det tager noget tid. Først skulle dejen

laves, og så hævede den. Vi bagte kiksene over bål på nogle små

stegepander. De smagte rigtig godt, og vi fik honning på, nam.

Bagefter skulle vi ud at lave stjerneløb. Der var mange poster.

Jeg var på hold med Emma. En af de sværeste poster var da vi

skulle skrive gudernes navne med runer. Det var hårdt. Alle i

vores klasse hyggede sig meget. Efter min mening var det den

bedste ting vi lavede i alle dagene. En stor tak til den gode lære

Jette og den rare Lene

Morten

Fløjter

Onsdag mødtes vi i klassen kort tid inden

vi skulle gå ned i musik. Mig og min

klasse skulle lave fløjter. Men ende vi

skulle lave fløjter skulle vi i musik. Vi

hørte nogle instrumenter fra

vikingetiden. Mig og min klasse hørte

mange forskellige fløjter og en slags

guitar fra vikingetiden.

Vi havde en meget dygtig mand der

spiller i et band hvor de spiller på

vikingeinstrumenter. Han kunne spille

nogle melodier på instrumenterne

Da klassen havde set

vikingeinstrumenterne gik vi i sløjd der

skulle vi selv lave nogle fløjter. Vi blev

delt i nogle grupper fra et til seks. Da vi

var blevet delt gik vi ind i sløjd. Så fik vi et

langt plastik rør, som vi skulle save over i

fire lige lange stykker så der var et til

hver i gruppen. Derefter skulle vi save et

lille stykke af et andet plastik rør. Vi

skulle også save noget træ og bagefter

skulle det næsten sættes sammen. Man

skulle bare lige lave lidt flere ting.

Derefter skulle vi i grupperne øve os på

fløjtespil. Først var det gruppe et to tre

der skulle ud og øve. Så skulle gruppe fire

fem seks pynte deres fløjter til de blev

flotte. Da der var gået lidt tid byttede vi

så dem der havde pyntede deres fløjter

byttede med dem der ikke havde

pyntede fløjter.

Til sidst skulle man vise hvad man havde

lavet i grupperne. Først var det gruppe 1

der skulle vise deres fløjtespil og så var

det gruppe 2 og helt op til gruppe 6. Da

alle grupperne havde spillet deres

fløjtespil var det ved at være slut men

inde vi havde fri måtte vi spille på vores

fløjter og vi måtte selv bestemme hvad vi

ville spille.

Da vi var færdige gik vi op og hentede

vores ting oppe i klassen.

Mathilde

Jeg syndes den her vikingeuge har været

vild spændene og mig og min klasse har

15


16

Et godt skoleår…

Alle børnene i 3.klasse har skrevet

og tegnet om begivenheder i

skoleårets løb.

Tandlæge

Det startede med vi kom i skole til normal tid. Da vi var kommet end

i klassen stod der nogen tandlæger. Vi fik af vide hvad de hed.

Vi skulle lave nogle spørgsmål på en side de havde med. Da vi var

færdige skulle vi hen til hjemkundskab der skulle vi finde os en

tandbørste. Der var mange farver at vælge mellem. Bag efter fik vi

en farvetablet. Den smagte ikke så godt, men så kunne vi se hvor vi

ikke havde børstet tænderne godt nok. Vi fik et brev med to

farvetabletter med hjem som vi skulle bruge der hjemme. Da vi kom

tilbage til klassen gik de for de skulle videre.

Efter en uge kom de tilbage til os. Så skulle vi deles op i 2 hold. Hold

nummer 1 kom først hen i hjemkundskab og bag efter kom hold

nummer 2. Vi skulle børste tænder. Halvdellen havde ikke børstet

tænder om morgnen. Bag efter gik de igen. Jeg syntes at det har

været sjov at de kom.

Lavet af Cilja 3.a

Mor brunch

Søndag den 11/3 2012 var vi inviteret til mor brunch i spejderhytten

af forældrerådet.

Vi skulle alle sammen have morgenmad med som vi delte. Vi satte alt

maden på køkkenbordet. Der var pandekager, ny bagte boller, ost,

rugbrød, pølser, bacon, frugt, varm leverpostej og æggekage. Det

smagte godt.

Forældrerådet havde dækket fint op med blomster, servietter og

grønne duge. Der kom 13 børn med deres mor. Imens mødrene

snakkede legede vi andre udenfor eller inde. Det var en rigtig hyggelig

søndag……

Skrevet af Sebastian 3.a

Morgen løb 3.A

Vi starter med at gå ud af klassen efter læsebånd. Så tager vi sko på og

går ud af døren. Nogen vil have tid på.

Andre vil ikke. Vi starter ved asfalt-banen. Så løber vi ned til den lille

skolegård. Der efter ud på Parkeringspladsen og Over til børnehaven

og så hen til hallen. Ned i den store skolegård og tilbage til den lille

skole gård og til asfalt banen igen

Vi løber hver mandag, tirsdag og onsdag. Jeg synes at det er rigtig

godt fordi at man forbedrer vores kondition.

Skrevet af Lass


Aros

Aros er et Kunstmuseum. De har masser af billeder og skulpture. Oppe

på taget er der en kæmpe regnbue ufo hvor man kan gå ind.

Da vi gik der inde skiftede glasset farver. Vi kørte i bus i en halv time og

vi skulle gå med en makker min makker var Sofie vi skulle vælge et

kunstværk hver. Jeg valgte et billede og jeg valgte det fordi der var to

billeder i et.

Jonas

En onsdag i Regnbuen på Aros.

Jeg har fået lov til at skrive hvordan det var at være oppe i Regnbuen

på Aros.

Vi var på Aros Onsdag den 14/9/2011. Aros er et kunstmuseum som

ligger inde i Århus.

Oven på Aros`s tag er der en rund cirkel lavet af glas og som hedder

regnbuen. Regnbuen kan man kan gå rundt i og se ud over byen. Den

er lavet af panser glas, som har alle regnbuens farver, derfor hedder

den Regnbuen. Vi tog elevatoren op til 8. etage og så gik vi op på

taget af Aros.

Når man er kommet på taget af Aros er der en trappe man kan gå op

ad. Når man er gået op ad trappen er du oppe i Regnbuen. Da vi kom

op i Regnbuen var glasset gult lige pludselig var det orange og så var

det rødt og så var det blåt og til sidst var det grønt. Jeg gik sammen

med 3-4 drenge fra klassen. Vi nød at være oppe i den, vi var så

enige om at det var fedt.

De 4 drenge jeg gik med synes at det var fedt. Jeg synes også at det

var fedt. Det er jeg sikker på at de andre fra klassen også synes.

Benjamin

LP-kortlægning

LP-kortlægning var spændende i starten da jeg hørte om det.

Det startede med at vi alle fik en besked af en der hed Anne. Så

skulle vi bagefter finde en pc. De stod rundt i den lille hal på

bordene. Der kom mange spørgsmål inden man var færdig. Der var

nok kommet 35 eller flere spørgsmål. Jeg talte dem ikke.

Der var nogle spørgsmål der var mærkelige. Især var der var to

spørgsmål, de lød sådan.

1. Har du haft skarpe knive eller våben med i skole? Der svarede jeg

selvfølgelig NEJ. Og jeg kender heller ingen der har haft kniv eller

våben med.

2. Har du stjålet noget fra skolen eller personer? Der svarede jeg

selvfølgelig også NEJ.

De fleste af spørgsmålene var lette. Men nogle få var svære at svare

på. Det var en meget god LP kortlægning.

Sandra

17


18

Skolernes motionsdag.

Nu vil jeg fortælle om motionsdagen.

3.a startede med at være i vores klasse. Så skulle vi ned til

skolegården for at lave opvarmning. Så skulle vi løbe efter

opvarmning. Jeg løb 9 runder og Lass løb 15 runder. Bagefter skulle vi

lave 4 forskellige aktiviteter. Den aktivitet jeg syntes var sjovest var

trillebøre race, fordi man skulle kæmpe mod hinanden på 2 hold. Den

ene skulle sætte sig ned i trillebøren, mens der var en anden som

skulle løbe rundt på en bane. Så da aktiviteter var færdig skulle vi

have mad. Bagefter skulle vi lave rollespil. Man skulle have et sværd

med hjemmefra og så var der krig mellem de to hold. Orkere vandt

over eleverne.

Det var en rigtig god dag inden efterårsferien.

Magnus

Løvfaldstur

Onsdag den 26. oktober var hele 3.klasse på løvfaldstur oppe i

spejderhytten. Vejret var næsten vind stille og det holdt tørvejr selv

om der var skyer hele dagen. Vi legede hele dagen ude.

Vi legede krig, gemmeleg og så spillede vi badminton, fodbold og

rundbold. Alle legede i lang tid, men så skulle vi spise madpakker. Vi

spiste madpakkerne og legede igen. Imens alle legede havde vores

lære Alice lavet varm kakao. Det smagte smadder godt. Senere

legede alle lidt igen, men så var dagen forbi. Alle i klassen ville gerne

have været i skoven, men på grund af busserne gik det ikke. Det er

ellers en fast tradition i vores klasse at tage i skoven om efteråret.

Jeg synes det var skægt og hyggeligt.

Jeg glæder mig til når vi skal det igen.

Maja 3.klasse

Fag dag.

På fagdagen er temaet vand.

Vi var delt op i hold sammen med 3,4,5 og 6 klasse. I en af

aktiviteterne skulle man have et glas, salt og vand. Vi skulle hælde

vandet i et glas. Hælder vi saltet op i glasset og efter skulle vi putte et

æg i. Ægget flød i vandet i glasset. I skolesøen skulle man på fisketur

og fange fisk med et net. Dyret skal man hælde over i en bakke.

Det var tirsdag og det var fag dag i n/t. Det var 4 timer. Vi var på

skolebiblioteket og så en film med vand.

Der var også nogle naturkatastrofer

Andreas


Idrætsugen

Mandag skulle vi op i hallen hvor vi blev delt op i a, b, c, d, e og f

hold. Hold a og b skulle blive på den lille halvdel og spille

forhindringsrundbold og hold c, d, e og f skulle være på den store

halvdel og lave øvelser. Bagefter byttede vi. Og så var der frikvarter

og der fik vi frugt. Bagefter gik vi i hallen igen og a og b spillede en

sjov bold leg og de andre hold lavede bold øvelser. Bagefter

byttede vi. Så var det madpakke tid. Efter maden havde vi frikvarter

og så skulle vi ned på biblioteket og synge.

Tirsdag var vi delt op i a, b, c, d, e og f hold og så lavede vi

forskellige ting. Nogen lavede mad pyramider eller akrobatik eller

plakater eller drama eller aktiv rundt i Danmark spil. Det var rigtig

sjovt. Da vi havde lavet nogle af de ting havde vi frikvarter hvor vi fik

frugt og bagefter skulle vi ud på nogle nye poster. Så skulle vi have

mad og bagefter skulle vi ned og synge og så havde vi fri.

Onsdag øvede vi rakethelikopteren. Vi sang og dansede og vi blev

delt i to hold. Det ene hold sang og det andet hold dansede. Til sidst

mødtes vi og øvede det sammen og bagefter havde vi frikvarter.

Derefter blev vi delt i to nye hold og det ene hold sang og det andet

hold dansede. Vi øvede det hver for sig og så mødtes vi og øvede

det sammen. Bagefter gik vi op i klassen og spiste. Og så havde vi

frikvarter og bagefter gik vi alle ned i musik og øvede nogle sange og

bagefter havde vi fri.

Torsdag gjorde vi det samme som onsdag.

Emma 3.a

Aktiv rundt i Danmark

Aktiv Rundt i Danmark er et projekt som fortæller om sund mad med

forskellige fokus punkter. bland andet, bevægelse, søvn, spise sundt

og lave motion til alle eleverne under 9 klasse op til 3 uger.

Kampagnen er speciel, fordi det påstår at eleverne forstår godt om

sundhed. Målet er at være sjovt for alle børn i Danmark og at leve

sundt.

Målet er at dem som ikke er så meget aktiv, bliver motiveret til at

bevæge sig mere, komme mere ud i naturen og spise sundere.

Alle dem som bliver tilmeldt får et gratis kort og de skal sætte kryds

på deres aktivitetskort. Det skal udregnes en gang om ugen, og det

føres ind på det stort, kort. Målet er at bevæge sig rundt på et

danmarkskort i løbet af tre uger.

Jeg mener at det er godt til Aktiv rundt i Danmarks filosofi er at alle

skal høre om hvordan man kan blive motiveret og leve sundt.

Jeg er nemlig selv begyndt på at være en meget sund dreng, jeg

spiser sundt og jeg laver forskellig motion.

Sam

19


20

Moesgaard Museum.

Det startede med at vi skulle køre til Mejlby. Så skulle vi tage bussen

til Moesgaard Museum.

Da vi kom til Moesgaard Museum skulle vi vente indtil museet

åbnede. Så indtil det åbnede gik vi ned til thaihuset.

Så åbnede museet, vi blev delt i to grupper. Vi blev vist rundt af to

som arbejdede på Museet.

Så skulle vi spise, da vi var færdige måtte vi selv bestemme hvad vi

ville. Vi måtte gå og se det hele igen. Dem der havde lyst fik et ark

med opgaver, som vi selv gik og lavede.

Vi skulle med bussen hjem igen. Da vi kom til Mejlby stod der nogle

forældre og tog imod os og kørte os tilbage til skolen.

Jeg syntes det var en rigtig god og spændene tur.

Joachim.

Nytår`s kur.

Den 8. januar 2012 var min klasse og jeg på Nytår’s kur, hjemme

hos mig. Vi var ude i min garage, min far havde gjort meget ud

af at gøre den ren og klar og jeg hjalp også.

Min storsøster Freja havde en ven med hjem for hun ville ikke

være med, min lillebror ville gerne være med.

Der var nogle der havde hunde med og jeg havde selv en hund

og han skulle selvfølgelig også med. Så hundene kunne rigtig

hygge og lege sammen.

Det varede lidt tid inden alle var kommet, men da alle var der

gik vi en lille tur ned ad min vej Kærsmindevej, også ned ad en

bondegårdsvej som føre hen til Hadbjergvej og ind på en anden

bondevej og så var vi næsten hjemme, hos mig igen. Jeg syntes

det var rigtig hårdt, men det var jo sundt.

Da vi var kommet hjem fik vi varm kakao og saltstænger, der var

også nogle der havde bagt kage, så det fik vi også.

Da alle havde fået et lille stykke kage, måtte man gå ud og lege.

De voksne stod og snakkede, mens mange af drengene gik ud og

spillede fodbold sammen med min lillebror. Nogle af pigerne

spillede antonius over mit legehus. Der var også nogle der bare

løb rundt.

Jeg havde hold fødselsdag for min familie dagen før, så der var

også plads inden for, men vi blev for mange, vi blev nemlig 11

børn eller der omkring plus deres forældre og søskende. Vi blev

jo mange når alle havde sin familie med.

Da der var gået lidt tid begyndte nogle at tage hjem, men der

var nogle der blev der lidt endnu.

Inden længe skulle alle hjem. Jeg syntes at det var en god dag

og nu havde min familie og mig kun tilbage at rydde alt op igen

og det tog lang tid syntes jeg.

Signe


Rakethelikopter.

Det startede med at vi skulle ind på skolen kl.6.00 om aften. Så havde

de voksne en halv time til at snakke og spise i inden forestillingen

skulle begynde. Da den halve time var gået skulle alle vi 3.a børn ind i

gymnastiksalen og stille os klar. Da dørene blev åbnet kom de voksne

og alle de andre børn ind og satte sig på nogle stole. Da alle havde sat

sig begyndte vi at synge og da vi var færdig med at synge begyndte

skuespillet. Skuespillet handlede om to børn der rejste til 6 lande.

Landene bestod af Skotland, Rusland, Tanzania, Trinidad, Kina og

Danmark. I de lande skulle de filme musik og dans.

Det var sjovt at lave skuespillet. Vi fik blomster og dansede med de

voksne til sidst. Jeg havde det sjovt.

Carolina

Hjerl Hede

Vi skulle hen til Hjerl Hede. Vi kørte i bus derhen. Da vi kom derhen

skulle vi ind i en gammel skole. Så skulle vi finde en plads. Da vi skulle

synge skulle vi stå op. Vi havde træsko og hue på. Læreren måtte slå

eleverne hvis de ikke var ordentlig. De kunne også komme i

skammekrogen. Det var en lille skole. Der kunne være 15 elever. De

havde dansk og regning og kristendom. Da skolen var færdig skulle vi

op i en kirke. Vi skulle bare kikke i kirken. Jeg tror at det var svært at

være barn dengang fordi de selv skulle arbejde. De havde ikke meget

fri. De gik kun i skole om vinteren.

Jeg synes at det var en god dag, fordi jeg var sammen med klassen og

fordi at vi var på en spændende udflugt.

Sander 3.a

Vedersø idrætsefterskole.

Det hele startede en morgen torsdag den 19. april, hvor vi alle

samlede os i vores klasser. 3, 4 og 5 klasse mødtes oppe ved

busstoppestedet. Vi skulle med bus til Vedersø idrætsefterskole. Der

var to busser en a bus og en b bus. Køreturen tog to timer. Det tog

lang tid men vi havde det sjovt.

Da vi nåede frem til efterskolen skulle vi ind i en stor hal. Der var

andre skoler end os. Vi blev delt op i klasser. Nogle klasser hoppede

på trampolin og lavede kolbøtter på madrasser. Andre spillede

volleyball eller fodbold. Nogle dansede også. Så var det tid til at

spise. Vi spiste på gangen der var ikke så meget plads men det gik.

Bagefter skulle man til en andet sted og prøve andre ting. Til sidst

skulle vi vise den dans vi havde lært. Vi var alle sammen rigtig gode.

Nu var det tid til at komme hjem. Og det tog mindst lige så lang tid

den ene vej som den anden. Vi blev lidt forsinket så vi måtte ringe til

vores forældre. Da vi kom tilbage ca. halv fem. Det var en god dag.

Karoline

21


22

Nationale Test

Nationale test i dansk er en test med en masse

danskopgaver. Testen kan lærerne bruge til at se

hvor dygtige eleverne er. Det hele skete nede i

gymnastiksalen hvor der var en hel masse computere

stillet op ved borde.

Computerne brugte vi til at lave testen. Testen

stillede nogle spørgsmål som f.eks. find det rigtige

bogstav og hvad rimer? Der var også nogle lidt svære

spørgsmål som jeg slet ikke kunne svare på.

Jeg syntes det er dejligt med sådan en test og jeg ville

ønske at der var sådan en test lidt oftere.

Jeg mener at det er en meget god ide med testen

fordi så lærer man noget og læreren kan se hvad man

kan.

AM

Bondemandslegen.

Fredag den 11/5 legede ni af mine venner og mig bondemænd, Andreas og et par stykker af de andre havde fundet to

små plastikriver, en lille rød plastik skovl og en legetøjs traktor oppe ved SFO skibet.

I frikvartererne samledes alle ti foran bålhuset, og så gik vi ellers i gang med at bygge i sandet. Riverne blev brugt til at

pløje de små firkantede marker. Skovlen gjorde også nytte. Den blev brugt til at grave ind under den største af markerne,

så den kunne blive vandet den vej.

To af pigerne og mig gik ud for at plukke mælkebøttehoveder til raps marken. Jeg hjalp også en af drengene med at

samle sten og små kulstykker til tomatmarken.

Der blev nu ikke kun lavet marker, der blev også lavet stalde og indhegninger til dyrene. Fårefolden og ko indhegningen

var ovale. Svinestien var gravet ned til den brune jord, så det så ud som om der var mudder i den. Vi havde også en

hestestald og en ridebane. Så var der hønsegården. Den var formet firkantet, og i det ene hjørne var der et lille

hønsehus. I hestestalden, fårefolden og ko indhegningen var der drysset græs, så det kunne ligne at det var små

græsmarker.

Vi havde det så sjovt.

Sofie.

Stenalder

Jeg var tilbage i bondestenaldern sammen med

pigerne fra min klasse.

Vi bliv delt op i to hold. Det første hold som jeg var

på skulle prøve at lave pile. Det andet hold skulle

lave halskæder og grutte korn til mel. Så byttede vi

så det var mit hold som skulle grutte korn til mel og

lave halekæder. Det andet hold skulle lave pile,

men det var lidt svært får så skulle man Pille barken

af. Så skulle man fine en flintesten som man ville

have på enden af pilen men det var sjovt.

Da man skulle grutte korn til mel det var lidt svært

fordi man skulle hælde kornet på en stor sten. Man

rulle en mindre sten over kornet og det var lidt

svært at få mel ud af det, men det var sjovt. Det

håber jeg at de andre også synes.

Gry


Hilsen fra Kirgistan

Emilie, som er gammel Hadbjerg skole elev,

fortæller her om sit spændende ophold i Kirgistan

med Folkekirkens nødhjælp.

Mit navn er Emilie Berg Fisker, og jeg er Global

Iværksætter.

Jeg har været elev på Hadbjerg Skole, og lige nu går

jeg på Rønde Efterskole, hvor jeg har linjefaget Global

Iværksætter. Sammen med Folkekirkens Nødhjælp

har jeg været med efterskolen i Kirgistan for at lave

projekter for gadebørn.

Rejsen har gjort stort indtryk på mig, og jeg vil gerne

fortælle om min oplevelse med at besøge et fattigt

hjem i hovedstaden Bishkeks mest kriminelle kvarter.

23


24

Set med mine øjne

”Ude på gaden så jeg skidt og snavs overalt. Der var

ingen grønne blade på træerne. Jeg troede, det var løgn,

da bussen stoppede. Jeg stod med min gruppe omkring

mig. Vi så store og små. Børn og voksne. Alle iklædt slidt,

gammelt og beskidt tøj. Så fulgte vi med vores tolk og en

socialarbejder fra børnehjemmet.

Tre familiebesøg ventede os forude, og jeg var ret

spændt. Den første familie bestod af en mor med hendes

tre børn. Hun virkede genert og rørt på samme tid.

De boede i det mest kriminelle kvarter i Bishkek. I en

baggård i et lille værelse, var der lige plads til de fire.

Nødvendighederne var der. Nogle varme tæpper, strøm

og lidt mad. I det næste hus vi besøgte var der en mor

med hendes fire børn. Hun arbejdede fuldtid og havde

knap råd til huslejen på omkring trehundrede danske

kroner. Det var hos denne familie, jeg blev mest rørt.

Moderen havde været igennem så meget. Hun var 45 år

gammel og havde først havde mistet sin mand, som

døde, hun var blevet gift igen. Så blev hun skilt og skulle

forsørge de fire børn. Heldigvis med lidt hjælp fra den

ældste søn på 18.

Det var så mærkeligt, at de kun havde råd til det, som vi

herhjemme spiser på en dag. Det var på samme tid både

overraskende og forundrende.

Den sidste familie var en kernefamilie. Der var både far,

mor og to børn. Vi så desværre kun moderen, for faren

var på arbejde og børnene var ude at lege. De fire boede

på en plads med en størrelse, som vores toilet.

Alle familierne var utrolig gavmilde og gæstfrie.

Hos alle, havde de sørget for mad og drikke. Vi fik

serveret brød og varm te og hos den tredje familie

karameller.


Måden hvorpå de sørgede for os fremmede

mennesker og bød os indenfor, var rørende. Det var

simpelthen ufatteligt, at de kunne være så rummelige

og nærværende hele tiden på trods af de vilkår de

måtte leve under.

Men for mig var det vigtigste var, at vi kunne hjælpe

dem bare lidt. Vi gav dem lune tæpper og til børnene

havde vi Lego og andet legetøj, som de satte stor pris

på.

Her var et lille uddrag af mine billeder og oplevelser i

Kirgistan. Kig forbi www.rondeefterskole.dk/global

eller www.facebook.com/RondeEfterskole hvis du vil

se flere billeder fra vores rejse til Kirgistan eller læse

mere om, hvad det vil sige at være Global

Iværksætter.

Glæden ved at give noget til mennesker som trænger,

har betydet meget for mig.

Jeg har i den grad lært, at vi ikke skal brokke os over,

når der ikke er varme i huset eller strømmen ikke lige

virker.

Vi har det varmt og trygt her i Danmark, og det er

noget, jeg VIRKELIG sætter pris på.

Kærlig hilsen

Emilie Berg Fisker

25


26

Skolebestyrelsen

Karina fra skolebestyrelsen beskriver her nogle af de focus

punkter bestyrelsen har haft oppe dette skoleår. Det drejer

sig bla. om den kommende ombygning, udskolingen,

indskolingen, udearealerne, trivselsplan og inklusionen.

Så sker det endelig – en ombygning af skolens

gymnastiksal er en realitet og håndværkerne er planlagt

til at gå i gang med arbejdet i uge 42. Der ”skydes et

betondæk” ind i den eksisterende gymnastiksal, så der

kan etableres 6 klasselokaler som bl.a. skal huse 2. og 3.

klassetrin, nye lokaler til billedkunst og håndarbejde ved

siden af sløjd, som får lidt ekstra plads til natur-teknikaktiviteter

samt nye garderober og toiletter. Skønne nye

lokaler som også skal bruges af SFO, lige så snart det har

ringet ud efter dagens sidste lektion og som skal erstatte

en del af den store pavillon. Skolen kan pladsmæssigt ikke

undvære hele pavillonen, men da der er søgt om både en

1. og 2. etape ombygning af skolen, er der håb om, at

kunne afse resten af pavillonen på sigt, når skolen

forhåbentlig får 2. etape bevilliget. 1. etape af

ombygningen er planlagt til at stå færdig i løbet af

sommeren 2013 med håbet om, at kunne tage de nye

lokaler i brug første skoledag efter sommerferien 2013.

Ud over at følge processen med ombygning af skolen, har

vi i bestyrelsen det sidste år forholdt os til kommunens ITstrategi

og lukning af den kommunale skole i Voldum og

dermed sammenlægning af det kommunale skoletilbud i

vores skoledistrikt. I Voldum er der nu etableret en

friskole, som ”går i luften” med skolestart efter

sommerferien 2012 med pt. 86 tilmeldte børn. Vi har her

Hadbjerg Skole budt ca. 20 børn velkommen i

forbindelse med sammenlægningen og ønsker naturligvis

Voldumegnens Friskole held og lykke på deres vej.

Der ud over har vi i bestyrelsen haft fokus på udskolingen.

Vi inviterede udskolingslærerne til at komme med et

oplæg omhandlende deres ønsker for fremtidig udvikling.

Det var et spændende oplæg indeholdende ønsker om

bl.a. sprogrejser, regelsæt og studiemiljø, som vi i

bestyrelsen gerne vil bakke op om og have et

fremadrettet fokus på. Vi har i samme åndedrag forholdt

os til en ny målsætning for udskolingen, hvor vi i

samarbejde med skolens ledelse har lavet et langsigtet

mål om, at ligge på landsgennemsnittet for

afgangskarakterer om 3 år.


Jeg tror godt jeg kan sige, at vi i bestyrelsen har diskuteret

dette meget, men er nået til enighed om, at det er et mål

der skal være med til at ”flytte” og udvikle udskolingen og

at et karaktergennemsnit aldrig må stå alene.

Dertil skal siges, at det er vigtigt at inddrage eleverne –

hvad er det de ønsker? Hvad er det der skal til, for at de

får lyst til at engagere sig fagligt, deltage aktivt i timerne,

tage ansvar for lektierne osv.?

En gruppe elever fra Aarhus har for nylig udarbejdet et

debatoplæg kaldet ”Elevernes værdisæt – et skridt mod

en bedre grundskole”, hvor de efter studierejser til

Finland, Kina, Singapore og Canada har udarbejdet flere

forslag, der kan være med til at udvikle den danske

grundskole. Blandt forslagene i oplægget er disse: flere

faggrupper som undervisere, elever på 9. klassetrin skal

undervise, oprettelse af sprogcenter, niveaudeling i en del

af skoletiden, eleverne sammensætter selv 20 % af deres

skema, obligatoriske projektopgaver i 6.-9. klasse,

elevundersøgelse som element i skolens kvalitetsrapport,

elever evaluerer, elevtimer og undervisning ude i

virkeligheden.

Spændende læsning, som kan findes på

www.skoleelever.dk og som flere foreninger foreslår

skolebestyrelser landet over, at se nærmere på.

I forhold til indskolingen er intentionen om, at etablere

en aldersintegreret indskoling ikke hverken glemt eller

forlagt. Vi må sande, at det ikke har været muligt, at

etablere den aldersintegrerede indskoling ud fra de

tanker og visioner vi startede ud med. Indskolingslærerne

har på skift besøgt de skoler, hvor aldersintegreret

indskoling er en succes og har arbejdet med flere mindre

tiltag på vores skole. Der er rigtig mange elementer i spil,

når man taler aldersintegreret indskoling og en

Hadbjerg-model” lader sig ikke bare lige støbe, hvorfor

det naturligvis må tage den tid der skal til. Der arbejdes i

skrivende stund med at evaluere de aldersintegrerede

elementer der på skolen har været arbejdet med, ligesom

vi i bestyrelsen vil arbejde videre med skolens vision og

målsætning for indskolingen efter sommerferien.

Vi har i skolebestyrelsen længe haft et ønske om, at

forbedre skolens udendørsarealer.

Vi har i den forbindelse været så heldige, at have haft

besøg af skoleleder Niels Fensbys datter Ditte, der i

forbindelse med sit afgangspeciale i idræt, har lavet en

undersøgelse af skolens udendørsarealer og

legeaktiviteter. Hun har interviewet flere af børnene og

spurgt dem om, hvad der kan forbedres og give dem lyst

til at bruge uderummet til socialt samvær, lege, spil og

lign. aktiviteter.

27


28

Hun har undervejs informeret bestyrelsen om nogle af

sine fund, som tyder på, at selv små tiltag kan forbedre

lysten til udeliv og aktivitet. Vi glæder os derfor meget til,

at undersøgelsen er færdig, så vi kan anvende den i

arbejdet med forbedrende tiltag.

Aktuelt er vi i bestyrelsen ved at revidere skolens

trivselsplan og har, i tråd med regeringens udspil om at

inkludere børn med særlige behov i de almene klasser

frem for i specialiseret klasser, taget fat om tidens helt

store emne: ”inklusion”. Vi har taget hul på diskussionen i

bestyrelsen og den 23. maj var vi to

bestyrelsesmedlemmer, der sammen med Niels deltog i

et dialogmøde mellem Børne- og Skoleudvalget i Favrskov

Kommune og kommunens skolebestyrelser. Det var et

rigtig godt dialogmøde med oplæg fra både psykolog og

lærer, der har arbejdet en del med inklusion.

Nu sidder mange sikkert og tænker, at det sikkert endnu

engang er en spareøvelse fra kommunens side, denne

gang forklædt som inklusion. Det var jeg også tilbøjelig til

at tænke. Men mine tanker blev manet i jorden, da jeg

blev bekendt med, at det nærmere handler om, at tilføje

flere økonomiske ressourcer til almenklasserne, ud over

den pædagogiske og faglige gevinst børnene kan have

ved det, da 25% af skolernes samlede økonomi bruges på

specialklasser. Altså følger de økonomiske ressourcer

børnene ind i klasserne, hvor de kan gavne flere.

Vi kan så kun håbe, ønske og bede til, at vores politikere

også vil lade lærer- eller pædagogfaglige timer følge

børnene ind i klasserne, så der kan skabes en god kultur,

hvor alle børn kan berige hinanden og kan få mulighed for

faglig og social udvikling. Inklusion er sådan set ikke et nyt

fænomen.

Vi har på Hadbjerg Skole inkluderet børn med særlige

behov de sidste ti år og mange af dem med stor succes.

Men med den politiske beslutning om at nedbringe

antallet af børn i specialklasser fra seks til tre procent på

landsplan, er vi nu tvunget til at arbejde mere intensivt

med inklusion.

Som en af oplægsholderne lagde vægt på og som i min

optik bør være grundelementet i hele

inklusionsperspektivet: ”Alle børn er særlige og skal

fagligt og socialt inkluderes!”

Med ønsket om en god sommer

Formand for skolebestyrelsen

Karina Spanner


Yum-Yum

Jeg er fra flere sider blevet gjort opmærksom på og med

egne øjne set, at det er udbredt at spise tørre nudler på

Hadbjerg skole.

Jeg er blevet bedt om at undersøge indholdet og om det kan

anbefales til et måltid eller mellemmåltid.

Det kan det bestemt ikke.

Nudler er egentlig beregnet til at blive tilberedt med kogende

vand, men blandt børn og unge er der tilsyneladende gået

mode i at spise dem direkte fra posen.

I supermarkedet er der mange varianter med forskellig smag.

Selv om man fortynder dem med vand fjerner det ikke det

der giver smagen, nemlig smagsforstærkere og andre

tilsætningsstoffer som er en stor del af indholdet i disse Yum-

Yum poser.

Mange mennesker er overfølsomme for smagsforstærkere

og en overfølsomhed kan komme efter at have indtaget et

stof i længere tid og i store mængder.

Ud over mange tilsætningsstoffer indeholder nudlerne alt for

meget fedt. Et sundt måltid må allerhøjst indeholde 5 g fedt

pr 100g. Nudlerne indeholder 22g fedt pr 100g. En pakke

nudler indeholder 60g, så når man har spist en pakke har

man spist 13 g fedt.

En masse tomme kalorier lige til at sætte sig på sidebenene

uden det har givet energi.

Nudlerne har også et stort indhold af salt. En pose indeholder

4g salt. En voksen kvinde må højst få 6g pr dag, så når børn

spiser en pose nudler har de indtaget deres daglige saltbehov

til det rigelige ,da den pose forhåbentlig ikke er det eneste de

indtager på en dag.

For meget salt giver stor risiko for at blodtrykket stiger,

desuden giver det tørst og hvis man ikke sørger for at drikke

godt, kan man få hovedpine og ubehag.

Personligt synes jeg også nudlerne har en skrækkelig lugt,

bare at åbne en pose får mig til at tænke på en hel kemikalie

fabrik. Heldigvis er smag og behag forskellig, men at en pose

Yum-Yum ikke kan anbefales som et sundt hoved eller

mellemmåltid er der ingen tvivl om.

Rigtig god sommer til alle.

Mange hilsner Annelise Gammelgaard.

29


30

Hele vejen rundt med 36c

Børnene fra 36c har oplevet mange ting i

skoleåret og de vil gerne fortælle om det

….så det gør de lige på de næste to sider….

Vikingespil 36c

I 36c har vi lavet et vikingespil det lignede RISK bare

gamle dages. Og det var sjovt selv om det var mærkeligt

at spille, men vi synes at det gik godt også selv om at

det var kedeligt at stå ved boden. Vi blev sat i grupper

efter hvad vi skulle lave på spillepladen. Spillet er lavet

af alle i 36c og Marcus og Seb og Erik lavede verden

kontinenter og Patrick og Mathias lavede skibe og

mænd. Vi syntes at det var sjovt at prøve det vi selv

havde lavet, selv om at der kun var os det meste at

tiden og Seb vandt over sin far i spillet.

Patrick, Sebastian, Marcus

Stop-motion i 36c

Vi havde stop- motion i 36c. Vi lavede figurer af

forskellige ting og vi lavede også baggrund. Og vi tog

billeder med kamera det skulle stå helt stille. Så satte vi

billederne ind i computeren og satte lyd til.

Og så blev det til en film.

Zoroast

Cykleprøve.

Her I Tirsdags havde vi cykelprøve. Og det gik rigtig

godt. Og det var også vigtig at have cykelhjelm på. Det

gik også godt ude på ruten. Men vi havde også haft om

trafik på vores computer, og vi lavede også prøven på

vores computer. Politiet var der, og de havde lavet en

bane som vi skulle gennemføre. Og den var nem. Det

var ruten også. Ellers skete der ikke så meget. Udover at

vi er blevet meget bedre til at køre. Og vi lærte det er

meget vigtigt at have reflekser på. Politiet skulle også

tjekke vores cykel for om den manglede noget. Og de

voksne de sad og så på os mens vi kørte.

Det var først og fremmest vigtigt at se sig for, fordi man

aldrig ved hvad der kan ske!

Sebastian


Orienteringsløb ude i Hasle bakker.

Fredag den 23. september 2011 skulle vi med bus til

orienteringsløb i Hasle bakker, det var ved Århus. Det

regnede og det var rigtigt koldt oppe på bakkerne, men det

var sjovt bortset fra da vi skulle ned ad bakken, det var

mudderet og Patrick faldt ned ad bakken, og blevet

mudderet til og blev sur på mig, men det var Robert der

sagde at vil skulle gå den vej. Efter det var vi i Bazar Vest og

kikke rundt. Så skulle vi spise rullekebab. Men før vi spiste

købte jeg, noget brød og det var langbrød. Jeg købte fire

stykker og så kunne vi spise, det var klassekassen der betalte

for rullekebab og jeg købte brød for mine penge. De andre fik

rullekebab og jeg fik brød og vi fik også cola til. Det var sjovt.

Bazar Vest er et stort markedet med forskellige butikker, vi

gik også ind i nogen butikker med grøntsager og

restauranter, og vi skulle med 118 bussen hjem igen.

Erik og Mathias

Det dejlige Løb

Vi løber 4 dage om ugen hvis vi ikke gør så kommer vi ikke på

tur og tur er nok det bedste af det hele. Men for at man kan

komme på sådan en tur skal man også gøre sig fortjent til

det. Det gør vi på den måde at vi tæller km sammen. I år

skulle vi løbe 1000 km for at komme på tur. Vi er så seje at vi

løber i alt slags vejr. Regn, kulde og solskin.

Lasse

Men in black 3

På vores 3. løbebelønningstur i år var vi i biografen og se:

Men in black 3

Handling: Det hemmelige selskab m.i.b er et selskab der

fanger rumvæsner der gemmer sig her på jorden.

Udyret Boris er flygtet fra et rumfængsel ved hjælp fra en

kage hvor et rumvæsen er i. Boris har kun en arm for agent K

har skudt den af så Boris rejser tilbage i tiden for at standse

ham. Agent J rejser tilbage i tiden for at forhindre Boris i at

dræbe agent K og redde verdens undergang. Men der er et

problem agent K kan ikke huske agent J.

Anmeldelse: Skuespillere: Will Smith, Alice Eve, Josh Brolin,

Tommy Lee Jones. Længde: 1 time 45 minutter Instruktør:

Barry Sonnenfeld. Premiere: 24.05.2012 I 2d og 3d.

Copyright: Sony Pictures Stjerner: Filmen får fem stjerner

for: Gode skuespiller, god redigering, Et godt plot, god

historie. Fed handling, seje kulisser, Gode kostumer, sejt

musik

Martin

31


32

Året der gik i 4a

4a fortæller her om tre ture de har været på i

årets løb.

På næste side har nogle af eleverne skrevet

lidt om deres forskellige fag

Kinnarps.

I August 2011 meldte Irene 4.klasserne til en

konkurrence hos Kinnarps. Det var meningen, at vi skulle

finde på idéer til ”Verdens bedste klasseværelse”.

Vi fik lov til at besøge dem i Århus. Vi tog bussen derind.

Huset var stort, og det lignede et K oppe fra himlen. Vi så

en masse møbler, og der var mange flotte og pæne stole

og sofaer, og der var også flotte skolemøbler. De var så

søde og rare, og der gik en fotograf rundt og tog en masse

billeder af os. Vi fik også frugt, sodavand og popcorn. Da vi

var færdige med at kigge på møbler, skulle vi udenfor og

spise frokost og spille bold. Da vi skulle hjem stod de fleste

og fik bilerne til at dytte. DET VAR SJOVT!! Vi var også

glade fordi vi kom på tredjepladsen i konkurrencen. Der

var 100 skoler rundt i hele landet, der var meldt til.

Erminia og Freya

Juleturen

Det var en torsdag morgen, i december, hvor vi skulle med

bus hen til Randers station. Herefter skulle vi gå op til

vores læres lejlighed. Vi legede forskellige lege og bagefter

fik vi varm kakao + boller. Da alle var færdige med at

drikke varm kakao og spise boller, Gik vi ned til Randers

Kulturmuseum og gå på juleudstilling. Her skulle vi finde

nisser og nisse fodspor. Det var rigtig sjovt. Da alle var

færdige med at finde nisse fodspor, måtte vi gå rundt og

købe ting i museets boder.

Det var en rigtig god dag!!!

Natasja og Maria

Idræts dag på Vedersø efterskole

Torsdag d.19. april tog 3. 4. og 5. klasserene til Vedersø

idræts efterskole. Vi tog med bussen kl. 7:55 fra skolen, og

ca. 2 timer efter, var vi på Vedersø idræts efterskole.

Freya og Erminia fra 4.a prøvede elastikspring,

Erminia siger: ”Jeg er ikke ret tung, så jeg turde ikke hoppe

på trampolinen fordi jeg følte jeg rørte loftet.” Freya siger:

”Jeg turde heller ikke i starten, fordi jeg var bange for at

røre loftet, men efter lidt tid fandt jeg ud af, det og så var

det rigtig sjovt!”

Vi havde en god dag med masser af sjov og idræt. Til sidst

skulle vi vise en dans som vi havde lært. Ca. kl. 15:00 kørte

vi hjem fra skolen, og vi var hjemme igen ca. kl. 17:00

Kirstine og Maria


Engelsk:

I starten af 4.A, så vi Muzzy ll. Det er en engelsk

tegnefilm, som handler om et rummonster, en

konge, en dronning, en prinsesse ved navn Sylvia

og hendes mand Bob.

Da vi var færdige med at se og læse Muzzy, skrev

vi breve til nogle Amerikanske børn.

De skrev tilbage midt i skoleåret.

Lige nu er vi i gang med at lave et skuespil som

hedder: The Father And His Sons. Det handler om

en far (Sophie) og 3 brødre. De tre brødre hedder

Jason (Mia), David (Freya) og Andrew (Natasja).

Cathrine og Kirstine skal præsentere vores

skuespil.

Alle de andre skal læse højt..

Vi interviewer Mads og Magnus fra 4.A:

Var det sjovt at læse Muzzy?

Mads: Det var udmærket. Vi kan det udenad..

Magnus: Det var da udmærket.

Er det sjovt at lave skuespil:

Mads og Magnus: Det er sjovt nok.

Hvordan har I det med rollerne?

Mads og Magnus: Det er udmærket. Vi er

fortællere.

Er engelsk jeres yndlingsfag?

Mads og Magnus: Nej. Men det er et godt fag. Det

er vores 3. bedste fag.

Cathrine og Louisa

Dansk

Hver torsdag får vi en ny talemåde. Det er alle de

talemåder, der er nye for os. Vi har også ugens ord.

Det får vi hver tirsdag til onsdag.

Vi synger også sange og alt mugligt. Vi har en

arbejdsbog der hedder Mango 1, hvor vi bl.a. arbejder

med: substantiver, og verber.

Caroline og Michelle

Idræt

Vi har haft svømning i år. I svømning lavede vi masser

af lege fx ubåd og hospitals leg på-vand. I fri

svømning måtte vi hoppe fra vipper og svømme med

svømmefødder.

Halvdelen af året havde vi svømning, og nu er vi

kommet til gymnastik. I gymnastik er vi nu i gang med

at lave et tre gange projekt hvor pigerne skulle danse

i de tre gange, mens vi skulle spille fx hockey,

volleyball og basketball.

Og det er sådan det SJOVESTE i idræt i år.

Mikkel og Mathias

33


34

Rundt omkring med 4b

It-klassen

Vores klasse er blevet til en it-klasse, der har fået stillet

computere og smart-board til rådighed. IT remedierne

hjælper os i undervisningen i dansk og matematik, og vi

skal have det resten af skoletiden.

It-klasse betyder, at:

Vi får mere hjælp til det tekniske end andre børn på

skolen.

At dem med læse- vanskeligheder kan bruge cd-ord og

andre hjælpemidler på computeren.

At man lærer noget mere om computere.

Vi synes, det er sjovt, og vi er glade for, at det lige blev

os der fik sådan en hjælp. Og vi bruger det meget tit.

Rosa & Sascha

Hvordan er det at gå i 4.b?

I 4.b er der dejligt og lidt stille, vi har det hyggeligt

og snakker godt sammen.

Hver morgen synger vi en god sang, vi skændes

næsten aldrig om morgenen.

Vi griner rigtigt meget, og vores lærer (Lisa M) er

meget positiv, med hensyn til hvordan vi er.

I en periode lavede vi meget sjov med vores anden

lærer (Kim) som fx: At gemme svampen, bytte

rigtigt kridt ud med slikkridt, og gøre sådan der ikke

var plads på tavlen.

Mie og Emine

IT-styrer

I 4. B har vi vores egne computere & det har betydet

RIGTIGT meget for vores klasse. Vi har bla. ALTID haft

computere & har ALDRIG behøvet at reservere

computerne.

Vi har også de nyeste programmer og de kører

RIGTIGT hurtigt. Vi har også head-sæt så vi kan indtale

historier. Vi har smart board & det er RIGTIGT godt til

undervisning & til at tegne på

Vi har også dobbelstik til head-sæt, så man kan høre

musik sammen.

Mathilde 4.B


Vedersø Idrætsefterskole

Det hele startede med, at vi skulle mødes

i en stor gymnastiksal. Så skulle vi lave

nogle fælles fangelege.

Derefter skulle vi deles op i klasser og ud

til aktiviteterne. Først skulle vi lege nogle

fodboldlege. Der blev klasserne delt op i

hold, så vi skiftedes til at prøve legene.

Bagefter skulle vi spille volley Ball, inden

vi spiste madpakker.

Så skulle vi ind i en anden stor sal. I den

sal var der en hel masse madrasser og

trampoliner.

Her prøvede vi forskellige spring.

Her skulle vi også øve en dans, som

senere skulle vises som afslutning på en

god dag.

Selve busturen tog i alt omkring 4 timer.

Frederik og Marc

Vedersø-Idræt efterskole.

Vi tog på Vedersø-Idrætsefterskole.

Vi tog bussen derover.

Da vi var nået derover legede vi en masse lege.

Vi spillede også volleyball og fodbold.

Efter det spiste vi frokost. Så gik vi ind i et stort rum hvor man

kunne springe rundt på trampoliner og lande blødt på madrasser.

Det var klart en af de sjoveste turer vi har været på.

Amalie

35


36

5a gir den gas…

5a fortæller her om oplevelser i

skoleåret .

Vedersø idrætsefterskole.

Vi startede dagen med at vi mødtes nede i klassen og så gik

vi op til busstoppestedet hvor der holdt en bus til A og B.

Under busturen var der en masse der blev køresyge og

nogen brækkede sig.

Da vi ankom, var der en masse elever fra efterskolen som

sagde hvad vi skulle lave på dagen og lavede opvarmnings

lege. Vi blev delt ind i hold 5-6 klasse drenge, 5-6 klasse

piger, 4 klasse og 3 klasse.

Vi drenge startede med at spille håndbold drengenes

mening var , efter håndbold skulle vi spille fodbold det var

sjovere, så var der spisepause efter det skulle vi lave

springgymnastik det var helt klart det sjoveste

Men efter det skulle vi lave det kedeligste vi skulle lave

noget mega sygt nederen dans. Så skulle vi ind og vise det

for alle de andre. Derefter gik turen hjemad og alt i alt

havde det været en ok dag.

Oliver, Nikolaj og Astrid.

Gi' den gas palads.

Da vi havde fri fra skole, ventede

forældrene der skulle køre.

Vi fik pølsehorn, pizza snegle og vand.

Så blev vi delt i bilerne og kørte mod Gi

den gas palads i Silkeborg.

Da vi kom, fik vi nogle armbånd på. Og

så gik vi i gang med at kigge os omkring.

Gi den gas palads er et hoppeland. Hvor

der er nogle hoppepuder et pigerum og

et sted for mindre børn.

Der var også et tidspunt hvor vi sad og

spillede computer i et computer rum. I

starten kedede vi os lidt. Og vi var så

tørstige.

Da der var gået en time fik vi slus ice og

popcorn. Vi satte os oven på og drak

vores slus ice og spiste popcorn. Vi

puttede popcorn i vores slus ice. Mens

vi sad og drak og spiste popcorn kom

der andre klasser.

Vi kom måske lige til at drille dem lidt

fordi de også drillede os. Chris blev

smidt ud af ”hvalen” af en mand der

sagde: ” du skal ikke drille de små”. Der

var nogle gange hvor vi gik ud for at få

lidt luft.

Til sidst var der nogle der købte is.

Da vi havde spist isene skulle vi tal at

hjem. Vi gik ud til bilerne og blev delt

op i dem. Ak faldt i søvn på vejen hjem i

bilen. Det hele endte ud med at vi

havde det sjovt.

Vi håber at forældrerådet snart laver en

tur hvor vi skal lave noget sammen hele

klassen igen.

Ane K.


We`re from Denmark

”We`re from Denmark” er en bog lavet af 29

elever fra 5a. og b.

Vi blev delt ind i grupper, hvor vi skrev om

forskellige emner, Frederikke, Mia, Caroline skrev

om Hadbjerg skole.

Astrid og Laura skrev om håndbold og fodbold.

Theis skrev om fængsler. Oliver, Chris og Nikolaj

skrev om biografer og butikker. Amalie skrev om

pistoler. Amanda og Katrine skrev om

Kongefamilien. Emil, Frederik og Patrick skrev om

motorcross. Camilla og Michelle skrev om Det

Danske Flag (Danebro)

Sander, Fabian og Asbjørn skrev om sport. Søren

skrev om computer spil. Jacob, Bastian og Anton

skrev om geografi og musik. Caroline og Mathilde

skrev om butikker i Bruuns galleri. Signe skrev om

ferier.

Vi søgte på nettet, om det emne vi havde valgt og

fandt billeder, og da vi havde skrevet det hele og

sat billeder ind, sendte vi det hele til Signe Stor

(som var vores lærer, da vi skrev bogen) og hun

satte det sammen og kopirede det ud og lavede

det til en bog.

Vi sendte bogen til Anne Svendsen. Anne

underviste nogle børn i USA, og viste dem vores

bog, så de kunne læse den. Vi er spændte på,

hvad børnene i USA syntes om bogen.

Signe og Mathilde

Alle børn cykler

Vi vandt alle børn cykler i 2011,

fordi vi alle sammen cyklede, og alle med

cykelhjelm.

Præmien var et gavekort på 300kr. alle børn cykler

er en børnemotionskampagne for alle skole børn i

Danmark.

Det holdes pga. det er god motion for skolebørn.

I år er Alle Børn Cykler fra d. 3.-14. september

2012 og vi skal alle være med igen, og håber vi

kommer i god form.

Amalie

37


38

Noveller fra 5b

2 piger fra 5b har hver for sig skrevet to

spændende historier.

Her kommer Frederikke og Katrines noveller

Summer Time

Jeg trådte træt ind af døren, og smed den slidte

skoletaske på gulvet. Endelig var sommeren startet.

Jeg tog en dyb indånding, og fik et lille smil på læben.

Jep! Det var sådan det skulle være. Jeg kiggede mig

omkring, jeg var alene hjemme. Jeg sendte en sms til

min mor: [Hey! Mor tager ned til søen, hvornår

kommer du hjem? Knus: Karla] Jeg smed mobilen i

sofaen, og løb op og skiftede. Bip! Bip!.. Bip! Bip! Lød

det og jeg skyndte mig ned og tjekkede sms’en, [Hej

skat jeg kommer hjem klokken 20:00 Håber du

kommer til at hygge dig nede ved søen Knus: Mor (-:]

Jeg smilede, og gik ud i køkkenet, Hvad skulle jeg tage

med? Jeg åbnede skabe og skuffer, og sukkede. Vi

havde intet, hvis jeg skyndte mig kunne jeg måske nå

forbi kiosken, og købe et æble. Jeg snuppede min

mobil og løb ud af døren. Jeg tog min hvide

damecykel, og cyklede ned til kiosken. Jeg stilede

cyklen, og gik ind. ”Hej hvad kan jeg hjælpe med?”

Jeg vendte blikket mod ekspedienten og åbnede

munden: ”H.. H.. Hej du er da ikke gamle fru Larsen?”

ekspedienten smilte og sagde så: ”Heh! Nej jeg

hedder Thomas, jeg er fru. Larsens nevø, hun er syg i

dag så mig, og min far afløser hende” Jeg nikkede og

sagde så: ”Ehm… Jeg skal have et æble og en

chokolade bolle” Thomas nikkede og kiggede efter

varende. Jeg fiskede en 20 op og gav den til Thomas.

Han smilte og gav mig varende. Mens jeg tog bytte

pengene spurgte jeg: ”Hey! Vil du ikke med ned til

søen?-Så kan din far afløse dig?” Thomas smilte over

hele hovedet og takkede glædeligt ja. Jeg fulgte

Thomas ud og vi cyklede ned til søen.

Thomas og jeg var endelig nede ved søen og vi stilede

vores cykler. Vi satte os nede ved søen og beundrede

det smukke blå vand. Thomas førte sin hånd i min og

sagde så: ”Vandet er lige så smukt som dine øjne” Jeg

rødmede men gemte det væk. Thomas kiggede mig i

øjnene, og førte sine læber mod mine. Jeg lukkede

øjnene, og ventede på at hans skulle møde mine, og

så skete det vi kyssede. Jep! Sommeren var begyndt.

Frederikke

Det er jo i morgen…

Det er jo i morgen at jeg skal starte i min nye skole.

Jeg håber at de er helt vildt søde. Savner allerede min

veninde Johanna L Håber at Johanna snart kommer på

facebook. Skal have skrevet med hende eller et eller

andet i den stil. Savner hende mega meget. Håber at

det bliver en god dag i morgen, men må stoppe

skriveriet nu for jeg skal have aftensmad. Vi skal have

pandekager :D (dagbog)

-----------------

Jeg gik ned af trappen og den liflige duft fløj ind i mine

næsebor. Hvordan kan noget dufte så godt? Ingen

anelse… men det smager bare så godt, og duften er

lige så god. Min lillebror Jonas sad allerede med

hovedet tværet ind i jordbær marmelade. Mi ha´

mere pakag udbrød den lille buttede julegris. Jeg

satte mig ved bordet. Straks kom min mor ind med et

nyt fad pandekager. Hvad så skat, glæder du dig ikke

til i morgen? Spurgte hun imens at hun plantede en

stor moppedreng af en pandekage på min tallerken.

Jo jo, så siger vi det mumlede jeg imens at jeg helt

fraværende puttede et eller andet sukkerstads på min

pandekage. Mor kunne se at jeg ikke var så vild med

det emne, så hun satte sig ned. Resten af måltidet

forløb i komplet stilhed.

Næste morgen løb jeg rundt i hele huset for at finde

alting. I går havde Johanna skrevet så jeg fik slet ikke

pakket alting… Jeg tog min rygsæk over skulderen og

spurtede ud og satte mig i min mors gamle Volvo. Kort

efter var vi ved skolens indgang. ”Ses i eftermiddag”

sagde mor imens at hun gav mig et kærligt knus. I det

samme begyndte det at regne fra den ellers skyfri

himmel. Mor satte sig ind i bilen og

kørte af sted til sit arbejde som kontordame. Jeg blev i

den silende regn og så ængsteligt efter bilen der

forsvandt i horisonten. Da den var helt væk vente

jeg mig om og gik direkte ind i løvens hule.


”Vi har en ny pige i klassen” sagde den gamle dame

der skulle forestille at være deres klasselærer….

Klassen så vurderende på mit røde hår og fregnerne

der prydede min spidse næsetip. Du kan sætte dig

der ved siden af Amalie. Læreren nikkede hen imod

en lille spinkel pige der vist var asiat eller et eller

andet. Jeg satte mig modstræbende ved siden af

hende. Ligesom de fleste andre mennesker havde jeg

en masse fordomme, så for mig kunne hende der

Amalie sikkert være sådan en teorist eller noget i den

stil. ”hej jeg hedder Amalie” sagde hende der

”teorist”-tøsen. Øhh… hej mumlede jeg. Hvis du vil

kan jeg godt vise dig rundt på skolen i frikvarteret.

Tak det ville være rart sagde jeg med et lille smil i

mundvigen. Amalie smilede et smil der kunne få alt is

på polerne til at smelte på nul komma fem. ”hende

Amalie virker da meget sød, hun er i hvert fald ikke

teorist” tænkte jeg.

Kort efter min lange tankerække begyndte kom en

pige med langt blondt hår og blå øjne hen til os. ”hej

jeg hedder Maria, og hvis at jeg forstår dig ret har du

lige sagt ja til at den taber der skal vise dig rundt”

sagde hende pigen der vist hed Maria. Øh… Ja det

gjorde jeg vist.” Du vil altså ikke det, vil du ikke

hellere gå sammen med mig og Viktoria?” Sagde hun

og nikkede imod en pige med nogle kastanjefarvede

krøller. Hmm.. så okay svarede jeg, men da jeg så

Amalies sårede ansigtsudtryk rettede jeg mig selv.

”Men kun hvis at Amalie går med”. Maria så ud som

om at jeg sagde verdens mest urimelige ting, men det

endte dog med at hun sagde okay.

Da frikvarteret endelig begyndte efter den kedeligste

dansktime i mit liv gik Amalie på den ene side af mig,

og Maria og Viktoria gik på den anden side af mig.

Specielt Maria og Amalie skulede ondt til hinanden.

Gider i ikke nok lade være med det der bad jeg, men

de så mere og mere ondskabsfulde ud for hvert skridt

vi tog, og til sidst foreslog Viktoria at jeg kunne først

være sammen med dem og derefter Amalie, og så

SKULLE jeg vælge hvem jeg ville hænge ud med. Jeg

sagde ja til forslaget.

Jeg kunne jo nærmest ikke gøre andet, de ville i hvert

fald ikke kunne enes. Først var det Maria og Viktoria,

de fortalte at de var de sejeste i klassen og at Marias

far tjente helt vildt mange penge i hans firma, så at

hun kunne få alt hun pegede på. Bagefter var jeg

sammen med Amalie som fortalte at hendes far og

mor var skilt, at hun havde tre mindre søskende og at

hun rent faktisk ikke havde nogle rigtige venner. Jeg

fortalte Amalie at jeg også havde troet at hun teorist

eller et eller andet. Amalie begyndte at grine og

sagde at alle folk troede et eller andet om andre fordi

at de er lidt anderledes. Hun fortalte også at hun

faktisk var pæredansk, men at hendes bedstefar kom

fra Irak og det var derfor at hun havde sin ”sære”

udseende. Bagefter satte jeg mig tænkte mig godt og

gryndigt om imens at jeg skrev i min dagbog

9. februar

Kære dagbog

Hvordan skal jeg kunne vælge imellem folk jeg knap

nok kender? Det kan man ikke bare, vel? Man kan vel

ikke bare på sin første dag vælge for resten af sin

skoletid? Nå, men de lod mig træffe valget selv. Så

jeg KAN vælge. Det er ikke alle mennesker der kan

det. Så jeg er faktisk meget heldig, ikke? Men så

alligevel ikke. De lod mig træffe valget, og så må de

også indfinde sig med det. Jeg ved i hvert fald hvad

jeg vælger.

Da jeg havde skrevet dette lukkede jeg min dagbog

og gik direkte over til Amalie. For Amalie kan måske

en dag blive en ligeså god ven som Johanna var,

måske bedre, måske ikke, men en ting er sikkert

Maria og Viktoria vil aldrig kunne blive den

Katrine

39


40

Verdens bedste lejrtur

6a og 6b har for nyligt været på lejrskole til

Sønderborg.

Her fortæller klassernes elever om denne ”verdens

bedste lejrtur”

Mandag morgen mødes vi på Hadsten station klokken

7.15. Så tog vi toget til Middelfart og der skiftede vi

tog til Sønderborg!

Da vi ankom, gik vi over til vandrehjemmet. Da vi kom

derover var værelserne ikke klar så vi stillede vores

bagage i et fællesrum og så gik vi ned i byen og

kiggede i butikker og købte slik! Efter en time tog vi

tilbage til vandrehjemmet.

De var stadig ikke helt klar så vi ventede udenfor. Da

de var klar kom vi ind og vi begyndte vi at redde senge

og pakke ud. Så havde vi bare fri, resten af dagen og vi

måtte lave hvad vi ville.

Arendse og Lise-May

Vi var i Sønderborg og det var meget hyggeligt, vi tog

toget meget tideligt om morgenen til Sønderborg.

Der var nogle der sov og der var nogle der spillede spil

og andre sad og snakkede.

Natasja


Det var rigtigt hyggeligt at være på lejrtur.

Vi boede på et vandrehjem, som nu var helt okay.

Vi blev vækket om morgenen af vores lærere, og så

skulle vi op og have morgenmad som vandrehjemmet

havde sat frem til os. Så kunne vi bare gå hen og tage

hvad vi havde lyst til. Det var skønt. De havde også

sølvpapir og små poser som vi kunne have vores

middagsmad i, som vi også selv skulle pakke om

morgenen.

Når vi var færdige med at spise vores morgenmad,

skulle vi se nogle historiske ting i Sønderborg. Det var

lærerne der havde bestemt hvad vi skulle ud at se.

Vi skulle for det meste gå både der ud, og hjem igen.

Det var også lærerne der havde bestemt at det skulle

være på den måde, men der var heldigvis heller ikke

specielt langt ud til de ting vi skulle se.

Når vi var kommet hjem fra de ting vi nu havde set,

havde vandrehjemmet lavet aftensmad til os. Der

blev hver dag serveret varm mad. Det var helt vildt

dejligt!

Mie og Mads

Næste dag gik vi til Dybbølmølle. Vi gik ned til

stranden. Da vi have gået et stykke kom vi til en masse

krat og skranter. Der var en masse mudder så det var

svært at komme op derfra.

Vi kiggede os omkring og så Dybbøl mølle så vidste

alle hvilken vej vi skulle gå. Så pakkede vi sammen og

begyndte at gå. Det var en rimelig lang tur.

Derhen var der 4 km. Og på vejen hjem var der også 4

km. Men det var ikke tid til at tage hjem endnu. Det

var nemlig lidt undervisning i Dybbøls historie på

museet ved siden af.

Daniel og Magnus B

Næste morgen skulle vi Dybbøl mølle.

Da vi kom til Dybbøl mølle var der et slags museum ved

siden af og det skulle vi ind på. Det var en fed

undervisning for vi skulle ikke bare lytte, men også se

film og prøve aktiviteter. Det var hårdt at skulle gå

rundt og hen til Dybbøl mølle.

Så da vi kom hjem var vi alle trætte.

Simon H og Daniel

41


42

Der var et lille sted inde i Dybbølmølle, hvor man

kunne købe slik og andre ting.

Senere skulle vi ind og se museet, nogle mødte nogle

fra toget. Vi skulle se en lille film og krigen og

skanserne. Vi kom udenfor, hvor vi blev delt op i små

grupper.

Vi skulle ind i en lille barak hvor der var nogle der

skulle, have noget soldater tøj på. Vi prøvede en hel

masse ting fra den tid, f.eks. at skrive et brev. Senere

gik turen hjem, dog gik vi den rigtige vej.

Sofie, Karoline, Magnus V og Lene

Så stod vi op onsdag morgen med hovedet fuld af

glæde, for vi skulle i Danfoss Universe.

Vi skulle med bus kl.9.00. bussen var gul med grimme

grå sæder. Vi sad og hyggede os alle sammen i bussen.

Da vi kom ud af bussen regnede det, det var

irriterende, vi blev godt nok våde men det gjorde ikke

noget, dagen var stadigvæk god.

Simone

Onsdag var vi på Danfoss Universe.

Vi blev delt i to hold, det første af holdene startede

med af få undervisning om formiddagen hvor det

andet hold så måtte gå rundt og kigge i parken og

prøve de forskellige forlystelser/aktiviteter.

Da det blev middag spiste vi madpakker og bagefter så

vi Science Show, hvor Frederik fra 6.a og Christine fra

6.b skulle dyste om at puste flest balloner op og det

var Christine der vandt.

Rikke, Sebastian, Frederik og Rasmus

Onsdag gik turen til Danfoss Universe.

Vi blev delt i to grupper, og det var så den gruppe man

skulle gå med resten af dagen.

Den ene gruppe skulle lave noget med intelligenserne,

og den anden skulle finde på noget nyt til parken.

Mens den ene gruppe var på værksted gik den anden

rundt i parken.

Vi kørte på Segways og prøvede alle de andre ting.

Det var nu en meget hyggelig tur, selvom det var

regnvejr.

Sofie, Karoline, Magnus V og Lene


Vi skulle til Sønderborg slot i Sønderborg. Vi skulle gå

hele vejen, og det ville blive en lang tur. Vi pakkede

vores ting og gjorde os klar. Vi pakkede drikkedunke,

madpakker, tørt tøj, regntøj og penge til souvenirs.

Da vi kom der over blev vi modtaget af en kustode.

Slottets Historie

Sønderborg slot blev grundlagt omkring 1170.

I pinsen 1340 blev junker Valdemar gift på

Sønderborg slot med Sønderjylland søster Prinsesse

Hedvig, et vigtigt led i hans udnævnelse til konge

senere samme år.

Sønderborg slot var et af rigets stærkeste borge.

• Turen var sjov,

• Det var hyggeligt,

• Det var især hyggeligt at være

sammen med vennerne,

• Det var HAHAAHAHAHAHAH!

Vi købte en masse souvenirs. Vi købte f.eks.: En

masse slik, men det forsvandt hurtigt.

Malene, Maja, Julie og Clara

Torsdag skulle vi se Sønderborg slot og en kirke.

I Sønderborg slot skulle vi have rundvisning og en

billede jagt hvor vi fik et papir hvor der var nogle

billeder af ting i slottet som vi skulle finde.

Efter vi havde været i kirke og slot skulle vi i byen og

købe for resten af vores penge.

Oliver, André, Nikolaj og Mike

43


44

Torsdag var vi på Sønderborg slot. Hvor vi bla. Hørte

om Christian d. 2´s fangeskab på Sønderborg slot.

Bagefter skulle vi på billede-jagt rundt på slottet.

Bagefter tog vi op til Sankt Marie kirken. Vi fik også

lov til bagefter at gå rundt i byen.

Om aftenen, havde vi en festaften. Der var købt is ind

for pengene vi havde tjent på vikingedagen, nogle

uger inden. Hvert værelse skulle lave en

underholdning. Det kunne fx være en quiz eller en

lille leg.

Fredag skulle vi tidligt op. Vi skulle nå at spise

morgenmad, smøre madpakker og pakke sammen. Vi

skulle gå ned til stationen med vores bagage. Kl.

07:30 kørte toget, hjem ad. Vi ankom på Hadsten

station omkring 12.30. Vores forældre ventede på os

ved stationen. Det var en rigtig god tur. Vi giver den

4½ ud af 5 stjerner!

Amalie og Emma

Hjemturen med tog var også super hyggelig, undtagen

at vi skulle op klokken 5, de tre skift vi skulle igennem

med lang ventetid! Bedste klasse tur!

Christine og Linette


Tønder, ansvar og film

Elever fra 8b har skrevet lidt om tre oplevelser i

skoleåret.

Det blev til lidt om fastelavn, en fælles filmtur og så

om et projekt omkring ”ansvar”

Tøndeslagning

Okay det var efter frikvarter, og alt og alle var

nedtrykte, fordi det var fastelavn, og vi troede kun, det

var de små, der måtte slå på tønden.

Men så! Kom Alice og Lau ind ad døren. Alt var kaotisk,

men så sagde Lau ”STILLE!” Vi skal over og slå på

Fastelavns tønde!

Der lød et kæmpe brøl ”BRØØØØØØL!” Men så råbte

Alice! ”STIIIIILE!!” Ingen turde røre sig ud af flækken.

Så sagde de: ” Kom så med over børn lille”. Så gik vi

over i gymnastiksalen og havde abefest med

ballonhatte og slåen på tønde. Vi fik også

fastelavnsboller og litervis af saftevand.

Rasmus Bødiker

45


46

På Eget Ansvar

Efter juleferien begyndte vi på et nyt tema i skolen: ”På

Eget Ansvar”.

Det var hele 8. årgang der skulle lære om at passe på

sig selv, på mange forskellige måder.

Til at starte på skulle vi høre en masse foredrag. De

handlede om at; passe på sig selv i trafikken, at

beskytte sig mod solen og lære om de kræftsygdomme

solen kan fremkalde, at lære om sikker sex m.m., at

lære en masse om Århus Arrest og livet som

fængselsbetjent, og at få en masse statistikker om de

unge i Favrskov Kommune, så vi fik et realistisk billede

af hvor mange der ryger, drikker, dyrker sex osv.

Efter hvert oplæg evaluerede vi det på klasserne, for at

opsummere det vi havde oplevet. Efter oplægget om

Århus Arrest skulle vi endda skrive en journalistisk

artikel om det, så vi fik virkelig gennemgået

oplevelserne grundigt.

Som afslutning på forløbet skulle vi ned på

”Sundhedseksperimentet” i Hadstens Sundhedshus.

Det er et nyligt op startet projekt, hvor de inviterer

klasser til at komme og lære en masse om sundhed og

kroppen, via. aktivitets-poster. Ved dem kunne man fx.

balancere bordtennisbolde på en lineal for at teste sin

balance, eller prøve et par briller der giver den visuelle

effekt af at være beruset i 3 forskellige grader. (1-svagt,

2-middel, 3-meget fuld.) Under hele turen rundt

mellem de mange poster havde vi et lille hæfte med

nogle relaterende spørgsmål i, om hvordan man selv

var med sundhed osv., som man skulle bruge til senere

skolesundhedsplejeskebesøg.

Vi var de første klasser til at være med i

”eksperimentet”, men det fungerede virkelig godt, og vi

lærte overraskende meget.

Johan, Sofie, Frida, Emil & Casper


Hvidstensgruppen

Onsdag den 11. april var hele udskolingen i Hadsten

biograf, for at se Hvidstensgruppen. Alle klasser startede

ud med at møde kl. 07:55 hvor de skulle mødes i klassen,

kl. 08:30 tog nogle af eleverne med skolebussen, andre

cyklede, ind til Hadsten biograf. Uden for biografen stod

der cykler, i lange rækker og inde for stod elever og lærer

i kø for at købe slik o. lign. Nogle havde dog været så

smarte, at tage slik med hjemmefra.

Nu skulle alle lige sætte sig godt til rette og så blev lyset

slukket. Filmen gik i gang, og lyden af en hvisken og

raslende slikpapir, stoppede ikke følelsen af, at det var

en god film. Da filmen så var ved at slutte kunne det let

høres, at der var mange som sad og manglede et

lommetørklæde. Hovedsageligt var det pigerne der

græd, men der var nogle få drenge, som ikke kunne

holde tårerne inde. Klasserne kom tilbage til hver deres

klasse. I 8.b snakkede de kort om hvordan de synes

filmen var.

Alt i alt synes de fleste den havde været

god.Hvidstengruppen var en dansk modstandsgruppe

under 2. Verdenskrig. Gruppen bestod af:

Kroejer Marius Fiil – Henrettet. Niels Fiil Marius’ søn –

Henrettet. Kirstine Fiil - Livsvarigt tugthus. Svigersønnen

Peder Bergenhammer Sørensen gift med Kirstine –

Henrettet. Gerda Søvang Fiil – 2 år i tugthus. Mekaniker

Johan Kjær Hansen - Henrettet. Radioforhandler Niels

Nielsen Kjær – Henrettet. Karetmager Søren Peter

Kristensen – Henrettet. Møller Henning Andersen –

Henrettet. Dyrlæge Albert Carlo Iversen – Henrettet.

Landmand Jens Stenz – Livsvarigt tugthus. Chauffør

Barner Hyldegaard Andersen – Livsvarigt tugthus.

illebilvognmand Anders Venning Steensgaard – 4 år i

tugthus. Købmand Knud Peter Buchhorn Christensen – 4

år i tugthus. Svend Egon Andersen – Eneste nulevende

medlem.

Hvidstengruppens opgave var at opsamle og videresende

nedkastede våben, ammunition, sprængstof og

faldskærmssoldater fra England. Sporene efter

nedkastningerne blev smidt i moser og søer omkring

nedkastningsområdet. Gruppen blev startet i 1943 af

Marius Fiil, men desværre blev den, i 1944 angivet, da

den danske faldskærmsmand Jacob Jensen blev taget af

Gestapo. Det resulterede i at gruppen blev optrevlet og

8 medlemmer dømt til døden og henrettet på Ryvangen

d. 29. juni 1944.

I 1945 blev de 8 henrettede flyttet til Hvidsten, hvor der

er lavet en mindelund med en mindesten, til ære for

medlemmerne i Hvidstensgruppen.

Louisa, Anne, Oliver, Hasib og Rasmus TK.

47


48

HØSTival 2012

Den historiske ramme var givet, den fysiske

ramme var sat, og nu manglede vi blot at se,

hvem og hvor mange, der ville komme og udfylde

rammerne til den HØSTival, som børn og lærere

Hadbjerg skole og adskillige frivillige i

lokalområdet havde arbejdet på og med hen over

vinteren.

Vi var nogle stykker, der havde sat hinanden

stævne ved HØST-hallen ved ottetiden lørdag

morgen d.28.april.

Da vi kom i dejligt solskin havde grillmestrene

allerede været i gang længe – godt hjulpet i gang

af et par af de landmænd, der havde sponsoreret

fem slagtesvin til festlighederne. De næste par

timer gik med de sidste forberedelser og

anvisninger til de udefrakommende ”vikinger”, så

boderne kunne blive sat op, og pladsen foran

hallen kunne stå færdig til indvielsen.

Da klokken nærmede sig ti summede pladsen af

liv, glade, forventningsfulde børn og deres

forældre og lærere var mødt frem, mange

udklædte, og da HØSTivalen officielt blev åbnet

kl.10.00 var parkeringspladsen foran fyldt op med

folk. Disse mange kunne nu glæde sig over og

nyde det musikstykke, som Per Tjørnild havde

skrevet til lejligheden, flot fremført af

komponisten selv, et par tidligere elever fra

skolen, Aksel Striim og med underlæggende

slagtøjsrytmer fra en del af skolens elever.

Det var virkelig en stor oplevelse, og bedre start

på dagen kunne man ikke forestille sig. Og så gik

det ellers derud af med teater, ildshow,

vikingekamp og livlig handel ved de mange boder

og værksteder, der bød på både håndværk,

madlavning efter gamle traditioner og gamle spil

og lege. Boder, der var opstillet i en halvcirkel

omkring pladsen, var bemandet med vikinger i

alle aldre, som dels var udefrakommende, dels

børn fra Hadbjerg skole, der havde arbejdet med

tingene i dagene op til denne særlige lørdag i

Hadbjerg.

Havde man ”kigget indenfor” på skolen i ugen op

til denne dag, så ville man have erfaret, at nok var

den almindelige undervisning i nogle af timerne

suspenderet, men det til fordel for et stort og

veltilrettelagt forarbejde, som var nødvendigt for

at det for alvor skulle lykkes.


Men det gjorde det, ikke mindst takket være et

engagement og en vilje til, at det her skulle

komme til at stå som noget helt særligt for skolen

og for lolkalområdet.

Hen over middag var de fem slagtesvin

færdigstegt, og folk fra de fem gårde,

”Langskovgård”, ”Kildelund”, Astrup Højgaard”,

Ødum Damgaard” og ”Engholm” var klar til

servering for de mange sultne, der nu mødte

frem ved grillpladsen. Det blev for de fleste

”stående taffel” med god snak med dem, man

stod iblandt. I det hele taget summede pladsen af

glade stemmer og snak børn og voksne imellem,

og det holdt tørvejr det meste af dagen.

Gennem hele dagen fungerede Hadbjerg kirke

optimalt som fortællerhus, hvor syv

foredragsholdere og fortællere med

vikingetemaet som udgangspunkt, men med hver

med deres indfaldsvinkel, fortalte om, hvor vi

kom fra – og hvor vi er nu.

Jeg har aldrig tidligere været med til at arrangere

noget lignende, og naturligvis havde vi i

planlægningsgruppen været spændte på, hvor

mange, der ville møde frem. Da ledelsen på

skolen havde inddraget dagen som en skoledag,

der skulle markere afslutningen på

vikingetemaugen, vidste vi nogenlunde, hvor

mange børn, lærer og forældre, der ville komme.

Men at vi skulle nå op på mere end 1000

fremmødte oversteg de vildeste forventninger.

Selvfølgelig er der lidt ”økonomi” i et sådant

arrangement, men da vi i forvejen havde fået

tilsagn om 20.-25.000 kr, fra foreningerne,

menighedsrådet, HØST og Nordea, Hadsten

kunne vi med sindsro også tage denne udfordring

op.

Klublokalet dannede hele dagen rammen om et

såkaldt ”VIP-lokale”, og her samledes vi sidst på

eftermiddagen, da pladsen var ryddet og folk var

gået hjem, og der behøvedes ikke mange ord. Vi

var enige om, at denne lørdag vil blive stående

som en af de helt store dage i lokalområdet.

Tak til lærere og elever fra Hadbjerg skole, tak til

jer alle sammen for en fantastisk og bekræftende

HØSTival 2012.

Ole Juul

49


50

Computer-freaks

Vi er computer-freaks.

Det betyder, at vi sidder foran computeren næsten

hele tiden. Det er fordi, vi er ordblinde.

Vi har et normalt klasseværelse og er kun 8 elever i

denne klasse.

Vi vandt skolens Ringo-turneringen i august, fordi vi

er de sejeste.

Der forsvinder fire drenge til sommer og så

kommer der tre piger til næste år (vores hverdag

bliver vendt op og ned).

Tur til Aarhus

I december var vi på en god tur til Århus.

Det var fedt, at vi slap for skolen, bare for at tage til

Aarhus, for at købe julegaver og slappe af.

Moesgård

I marts var vi på tur til Moesgård Museum. Vi skød

med bue og pil og bagefter skulle vi ind og høre en

fortælling om ”DE SYV VIKINGER”.

Bagefter fik vi lov til at få noget at spise og købe

noget i slikautomaten. Så fik vi lov til at gå rundt for

os selv.

Lydbøger

Vi har læst 110 lydbøger igennem de sidste to år og

nogle af bøgerne har vi læst flere gange.

Christoffer har rekorden i at læse flest lydbøger.

Han har læst ”Den store djævlekrig” af Kenneth

Bøgh Andersen ca. 20 gange. Vi vil gerne forslå alle

at læser ”Den store djævlekrig”, det er en virkelig

god bog. Man kan lytte til bøgerne på

www.netlydbog.dk og E17.dk

89l er computerfreaks

Eleverne fortæller lidt om

dagligdagen og året der gik.


4

Brudstykker fra 9a

Julie, Sara og Helene fra 9a fortæller lidt fra året

En kongelig affære

I 9.a har vi været inde at se ”En kongelig affære” torsdag d.

19. april. Stort set hele 9. var med, og vi så den sammen med

vores historielærer Mikael Henriksen, klasselærere Susanne

Sachse og Paul Madsen. Flertallet i klassen fandt filmen rigtig

god, men der var også nogen, der syntes knapt så godt om

filmvalget.

Selve filmen handlede om en episode i 1760’erne i dansk

historie der måske, måske ikke fandt sted. Som titlen

antyder, handler filmen om en kongelig affære. Det skulle

eftersigende være dronningen der havde en affære med

kongens livlæge Struense.

Filmeffekterne var virkelig gode, og skuespillerne spillede

utrolig godt. Hovedpersonerne blev spillet af Mads

Mikkelsen som Struense, Alicia Vikander som dronning

Caroline Mathilde og Mikkel Boe Føls som kongen. Hvis man

godt kan lide historie er filmen virkelig god, og vi (9.a) håber

det kunne blive en film, fremtidige historielærer vil vise.

Julie

Hvidsten Gruppen

Den 11. marts tog hele udskolingen i

biografen (i Hadsten) for at se filmen

”Hvidsten Gruppen”.

I vores klasse (9.a) havde vi ugen op til

biografturen arbejdet med selve historien

om Hvidsten Gruppen, hvor vi bl.a. læste om

Marius Fiil, hans familie og kro samt noget

om de forskellige personer, der endte med

at blive en del af Hvidsten Gruppen. –

Derved fik vi en smule forforståelse til

filmen.

Foruden at have læst om dannelsen af

Hvidsten Gruppen læste vi også de

afskedsbreve, de dømte havde skrevet til

deres familier og kære.

Hvidsten Gruppen gav et godt indblik i de

folk, der ofrede deres liv for at redde

Danmark.

Sara

Første december

Dagen startede med fælles morgenmad, hvor vi derefter skulle

klippe og klistre. Julemusikken spillede fra Cd-afspilleren, og

julehumøret bredte sig. Klasselokalet blev pyntet op med

gammelt såvel som nyt julepynt, og Morten og Niels kom over

med varme æbleskiver. Vi sang klassens traditionelle julesange,

og den ene af de to vandre-julehistorier blev læst op.

Efter frokost gik en gruppe i køkkenet for at bage kage og

julesmåkager. Derefter blev der spillet fysik-banko – dog uden

præmie. Som eftermiddagen skred frem, stillede vi an til at se

filmen ”Mifunes sidste sang”, og imens aftensmaden,

bestående af flæskesteg med brun sovs og kartofler, blev

tilberedt, blev der set youtube videoer på storskærm.

Efter aftensmaden, havde vi alle medbragt en lille gave til

pakkeleg, som vi spillede med stor interesse. Da alt var ryddet

op, så vi slutningen af ”Nissebanden på Grønland” og derefter

det første afsnit på TV2s julekalender ”Ludvig og julemanden”.

Klokken halv ni sluttede dagen.

Helene

51


52

Farvel til 9.klasse

Årgang 2002 eller 9.klasse forlader skolen her til

sommerferien efter 10 års skolegang på Hadbjerg skole.

Vi husker klassen som en aktiv, festlig, dygtig og aldelses

fantasifuld klasse, der satte sit præg på skolen hele vejen

op igennem skoletiden.

Mange af jer var med ”hele vejen” og vi har her fanget lidt

udklip fra de første år i skolen. I kan se alle fotos på

skolens gamle hjemmeside (link på skoleporten)

Tak for alle de gode år sammen med jer og held

og lykke til jer alle fremover

Løvfaldstur

Oktober 2003

1. skoledag

August 2003

Vi bager

December 2003


Klatredag

Maj 2004

Motionsdag

Oktober 2004

Søndag på skolen

Januar 2004

Besøg Emma og Jonas

November 2004

Lær med Lego

Februar 2004

Fortælledag

Oktober 2004

53


54

Danmarksrekord i tvillinger * Maj 2005

4 hold tvillinger i en klasse

Gårdbesøg

Marts 2005

Mini-lejrskole

November 2005


Ekspressiv idræt

April 2007

El-forsøg

August 2006

Teater

Oktober 2008

Sløjd

December 2007

Skydning

Oktober 2007

Klatredag

Maj 2004

Os alle

Oktober 2006

Wave-board

Maj 2008

Akrobatik

Februar 2009

55

More magazines by this user
Similar magazines