27.07.2013 Views

"Klima og historie" (pdf) - Roskilde Museum

"Klima og historie" (pdf) - Roskilde Museum

"Klima og historie" (pdf) - Roskilde Museum

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Klima</strong>et har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret<br />

klima med stor betydning for mennesker, dyr <strong>og</strong> planters betingelser.<br />

Undervisningshæftet <strong>Klima</strong> <strong>og</strong> historie giver et indblik i seks forskellige<br />

historiske perioder, hvor klimaet på hver sin måde er med til at danne<br />

rammerne om det liv, der udspiller sig. Dyk ned i historien <strong>og</strong> læs hvordan<br />

man gik på jagt for 10.000 år siden, byggede kirker i middelalderen – eller<br />

holdt humøret oppe på en regnvåd <strong>Roskilde</strong> festival.<br />

Undervisningshæftet er en del af <strong>Roskilde</strong> <strong>Museum</strong>s store satsning<br />

KLIMAX, som med støtte fra Region Sjælland formidler klimahistorie.<br />

Kolofon:<br />

© <strong>Roskilde</strong> <strong>Museum</strong> Skoletjeneste<br />

Redaktion: Iben B. Jagd<br />

Tekst: Morten Ranmar<br />

Tryk: Midttryk<br />

Illustrationer: Niels Valentin


<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> historie


Lærervejledning<br />

<strong>Klima</strong>debatten raser i disse år, <strong>og</strong> der<br />

fokuseres på CO -forbrug, lavenergi,<br />

global opvarmning <strong>og</strong> stigende vandstand<br />

som aldrig før.<br />

Vores klima er blevet en integreret del<br />

af vores dagligdag <strong>og</strong> vores forståelse<br />

af samfundet omkring os, <strong>og</strong> det er<br />

derfor naturligt at emnet <strong>og</strong>så behandles<br />

i skolerne.<br />

<strong>Roskilde</strong> <strong>Museum</strong> sætter gennem hele<br />

009 <strong>og</strong> en del af 010 med særudstillinger<br />

fokus på forskellige aspekter<br />

af klimaet. I den forbindelse udvikles<br />

nye undervisningstilbud, både til<br />

særudstillingerne <strong>og</strong> til de permanente<br />

udstillinger.<br />

Undervisningshæftet ”<strong>Klima</strong> <strong>og</strong> historie”<br />

giver eleverne et blik ind i forskellige<br />

tidsperioder, underlagt forskellige<br />

klimaer <strong>og</strong> med forskellige livsbetingelser.<br />

Herudfra kan man i fællesskab<br />

arbejde med klimaets indvirkning på<br />

livet <strong>og</strong> historien.<br />

Undervisningshæftet <strong>og</strong> tilknyttede<br />

undervisningsforløb er tilrettelagt med<br />

fælles Mål 009 for øje.<br />

Undervisningshæftet kan oplagt<br />

bruges inden et besøg i en af museets<br />

KLIMAX-udstillinger.<br />

Vi håber, man på skolerne kan drage<br />

nytte af hæftes arbejdsspørgsmål til<br />

diskussion <strong>og</strong> anden form for arbejde,<br />

der relaterer sig til hæftets emner.<br />

God fornøjelse<br />

Venlig hilsen<br />

<strong>Roskilde</strong> <strong>Museum</strong><br />

Skoletjeneste.


Indholdsfortegnelse<br />

Side<br />

Lærervejledning 2<br />

Efter Istiden 5<br />

Kildernes by, 1040 9<br />

Fredens pris, 1600-tallet 13<br />

Ulykkernes Tid, 1700-tallet 17<br />

Mølle-Marie, 1900-tallet 21<br />

En våd festival, 2007 25


Istid


Efter Istiden<br />

Den sidste is er ved at smelte. Det er<br />

som om, at vejret er blevet varmere nu<br />

end ved samme tid sidste år. Men det<br />

er utroligt at tænke på, at det kun er<br />

to menneskeliv siden, at det meste af<br />

landet var dækket af is. Nu er der til<br />

gengæld vand flere steder, hvor man<br />

før kunne vandre.<br />

Min bedstefar blev temmelig gammel.<br />

Han var år, før han døde. Han har<br />

fortalt om hvordan det var at leve under<br />

istiden. Hvordan de n<strong>og</strong>en gange<br />

måtte følge rensdyrflokkene nordpå<br />

om sommeren <strong>og</strong> sydpå om vinteren.<br />

Han var anfører for jægerne. Dengang<br />

lavede de flere af deres våben af<br />

hjortetak. Jeg har set den slags våben,<br />

men dem bruger vi ikke rigtig mere.<br />

Nu bruger vi <strong>og</strong>så bue <strong>og</strong> pil.<br />

For n<strong>og</strong>le dage siden mødte vi en<br />

fremmed gruppe jægere, da vi selv var<br />

på jagt. De fulgte med tilbage til vores<br />

lejr <strong>og</strong> sl<strong>og</strong> sig ned. En af dem hjalp<br />

mig med at lave en flintestenskniv. Jeg<br />

er glad for venskabet, selvom ulykken<br />

skete lige efter vi havde mødt dem.<br />

På den anden side ville det have gået<br />

værre til hvis ikke vi havde fulgtes<br />

med dem. Men jeg er den eneste, der<br />

stadig synes om de fremmede. De ældre<br />

er blevet bange <strong>og</strong> sidder omkring<br />

bålet for at finde ud af, hvad der skal<br />

ske med dem.<br />

Ulykken skete for tre dage siden. Da<br />

solen stod op, t<strong>og</strong> vi vores våben <strong>og</strong><br />

dr<strong>og</strong> på jagt sammen med de fremmede.<br />

Vi vandrede henover det stenede<br />

landskab, hvor der kun er få lave lyngplanter<br />

<strong>og</strong> mos. Da vi havde gået i<br />

n<strong>og</strong>le timer, stødte vi på et spor. En af<br />

de fremmede jægere stak hovedet ned<br />

<strong>og</strong> snusede til sporet, hvorefter han<br />

rejste sig smilende <strong>og</strong> satte hænderne<br />

på hovedet med fingre spredt op i<br />

luften. Det er tegnet for rensdyr. Vi<br />

blev meget begejstrede, men vi vidste<br />

<strong>og</strong>så, at vi skulle være stille, for ikke<br />

at skræmme dyrene væk. Vi gjorde<br />

våbene klar <strong>og</strong> gik videre i tavshed. Vi<br />

fulgte sporet i en hel time, før vi kom<br />

til en fjord, hvor en del af vandet stadig<br />

var tilfrosset. Her var der næsten<br />

hundrede dyr samlet. De fremmede<br />

jægere gjorde tegn til, at vi skulle<br />

angribe dyrene fra begge sider.<br />

Vi spredte os ud <strong>og</strong> sneg os langsomt<br />

ind på dyrene med buerne foran os.<br />

Det var min far der affyrede den<br />

første pil, men den ramte ikke, fordi<br />

han ikke var tæt nok på. Heldigvis<br />

opdagede dyrene ikke n<strong>og</strong>et <strong>og</strong> blev<br />

stående. Der gik kun et øjeblik før en<br />

af de fremmede spændte sin bue <strong>og</strong><br />

sendte en pil susende igennem luften.<br />

Pilen ramte en stor han midt på<br />

forkroppen. Den skælvede et øjeblik,<br />

blev usikker på benene <strong>og</strong> faldt så om<br />

på siden. Nu gik der til gengæld panik<br />

i rensdyrflokken <strong>og</strong> de begyndte<br />

at løbe afsted i min retning. Jeg var<br />

heldig at ramme to dyr lige efter hinanden,<br />

men så hørte jeg pludselig et<br />

mægtigt brøl bag mig. Jeg har aldrig<br />

set så stort <strong>og</strong> uhyggeligt et dyr. Det<br />

lignede en bjørn, men var meget<br />

større <strong>og</strong> havde hvid pels. Dyret<br />

havde kurs lige imod min far. Han<br />

vendte sig rundt <strong>og</strong> prøvede at skyde,<br />

men det var for sent. Dyret sprang<br />

imod ham <strong>og</strong> daskede til ham med<br />

dens store forben. Jeg kunne se, at


det kæmpestore gab lukkede sig sammen<br />

om min fars hoved. Jeg husker,<br />

at det føltes som om, jeg overhove-<br />

det ikke kunne bevæge benene <strong>og</strong><br />

bare blev stående på stedet, men de<br />

fremmede jægere kom heldigvis min<br />

far til hjælp. De løb hen imod dyret<br />

med høje skrål, så det blev bange. Da<br />

dyret var væk, lå min far helt blodig<br />

<strong>og</strong> stille på jorden.<br />

De fremmede hjalp med at bære far<br />

hjem til lejren. Min mor kom os i<br />

møde, men da hun så min livløse far<br />

begyndte tårene at trille ned ad kinderne<br />

på hende. Vi lagde ham under<br />

de varme skind. Der var stadig ikke<br />

tegn på liv fra ham <strong>og</strong> min mor løb<br />

ud for at hente den kl<strong>og</strong>e kone. Hun<br />

er den ældste kvinde, <strong>og</strong> det siges, at<br />

hun kan se ind i fremtiden. Omkring<br />

hendes hals bærer hun en skindstrimmel<br />

med en klo fra en brun bjørn,<br />

som er et andet farligt dyr med magiske<br />

kræfter. Da den kl<strong>og</strong>e kone kom<br />

hen til min far, lagde hun straks øret<br />

ned til hans ødelagte ansigt. Jeg var<br />

ærgerlig over, at jeg ikke selv havde<br />

tænkt på at undersøge, om han trak<br />

vejret, men det gjorde han heldigvis.<br />

Den kl<strong>og</strong>e kone vaskede min fars blodige<br />

ansigt med vand. Derefter holdt<br />

hun bjørnekloen henover hans pande,<br />

mens hun mumlede en mærklig<br />

remse. Efter et stykke tid vendte hun<br />

sig imod mig <strong>og</strong> bad mig fortælle,<br />

hvad der var sket. Jeg forklarede om<br />

jagten <strong>og</strong> ridsede et billede af dyret på<br />

jorden med min nye kniv. Den kl<strong>og</strong>e<br />

kone nikkede eftertænksomt, <strong>og</strong> fortalte<br />

at hun havde set det samme dyr<br />

i en drøm. Hun holdt bjørnekloen<br />

frem mod mig <strong>og</strong> blev fjern i blikket.<br />

Jeg stirrede på hendes flimrende øjne.<br />

Pludselig blev hun klar i blikket igen.<br />

Inden hun forlod os, sagde hun, at<br />

min far nok skulle blive rask igen.<br />

De fremmede er ved at pakke deres<br />

ting sammen for at forlade vores lejr.<br />

De ældre turde ikke lade dem blive,<br />

fordi de tror, at de vil stjæle vores<br />

ånder. Det burde have været mig der<br />

blev bortvist. I det mindste gjorde de<br />

hvad de, kunne for forhindre ulykken.


Arbejdsspørgsmål<br />

Efter istiden<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Hvordan skaffede man mad?<br />

Hvordan så landskabet ud?<br />

Hvilken betydning havde klimaet for datidens mennesker?<br />

På hvilke punkter adskiller drengens livsbetingelser sig fra dine egne?<br />

Prøv på nettet at finde oplysninger på hvornår isen forsvandt fra Danmark, <strong>og</strong> hvordan den<br />

formede vores landskab.


Kildernes by, 1040


Kildernes by, 1040<br />

Fra mit leje kan jeg kigge ud over<br />

fjorden, hvor flere skibe ligger for<br />

anker, <strong>og</strong> fiskerne er i gang med deres<br />

fangst. Hvis jeg læner mig frem, kan<br />

jeg <strong>og</strong>så skue over på kirken <strong>og</strong> følge<br />

med i byggeriet. Når den er færdig,<br />

vil det være den første stenbygning<br />

i <strong>Roskilde</strong> <strong>og</strong> byens flotteste kirke.<br />

De taler <strong>og</strong>så om at bygge et kloster<br />

her ved siden af kirken. Så bliver<br />

Sct. Jørgensbjerg et fornemt sted. De<br />

engelske arbejdsmænd har allerede<br />

genopbygget den hvælving der faldt<br />

ned <strong>og</strong> er i gang med den næste.<br />

Jeg glemte at komme mørtel mellem<br />

n<strong>og</strong>le af stenene. Måske var det<br />

derfor, Gud valgte at straffe mig. Da<br />

jeg flyttede understøtningen under<br />

hvælvet, lod han stenene regne ned<br />

over min krop. Jeg fik et stort hul i<br />

hovedet <strong>og</strong> brækkede fire ribben.<br />

Vores bygherre kommer fra England,<br />

hvor han er berømt for sine<br />

kirkebyggerier. Derovre har de brugt<br />

sten i mange år <strong>og</strong> ikke træ, som vi<br />

plejer at bruge her. Jeg har arbejdet<br />

på byggepladser i fem år, siden jeg<br />

var tolv, men jeg har aldrig før prøvet<br />

at arbejde med sten. Derfor har jeg<br />

måttet lære det hele fra grunden af. Vi<br />

begynder nede ved Maglekilde, hvor<br />

vandet fra de omkringliggende bakker<br />

vælter ud. Vandet har afsat så meget<br />

kalk, at det har sat sig som metertykke<br />

frådstenslag. Vi banker store stykker af<br />

frådstenene fri med hammer <strong>og</strong> mejsel.<br />

Når stenen er våd, er den nem at skære<br />

i form, men så snart den har været ude<br />

i et par dage, begynder den at blive<br />

hård som sten. De store stenblokke<br />

bliver slæbt op på bakken med en trillev<strong>og</strong>n.<br />

Men det vigtigste er selvfølgelig<br />

mørtlen. Den laver vi ved at knuse<br />

de stenstumper, vi ikke skal bruge <strong>og</strong><br />

brænde dem i en ovn. Derefter bliver<br />

de blandet med vand <strong>og</strong> grus - <strong>og</strong> det<br />

er det, der binder frådstenene sammen,<br />

så bygningen bliver stående.<br />

Efter uheldet blev jeg lagt ind i en<br />

træbarak, der er opført i nærheden af<br />

byggeriet <strong>og</strong> som bruges af munkene<br />

indtil de får deres kloster. Her lå <strong>og</strong>så<br />

andre, der er kommet til skade <strong>og</strong> en<br />

9<br />

der var syg. Den syge lå for sig selv<br />

<strong>og</strong> mumlede. Der var kun et tyndt<br />

forhæng imellem mig <strong>og</strong> ham. Igennem<br />

en revne i stoffet kunne jeg se,<br />

at han havde store sår på det meste<br />

af kroppen. I starten gjorde det mig<br />

meget urolig, men jeg spurgte en af<br />

munkene <strong>og</strong> fik at vide at sygdommen<br />

kun smittede ved direkte berøring.<br />

Så derfor fandt jeg mig i at blive<br />

liggende <strong>og</strong> begyndte at lytte til hans<br />

fortællinger.<br />

Han var født i Lejre, som havde<br />

været en vigtig by i kongeriget. Som<br />

ung mand var han blevet optaget i<br />

hæren <strong>og</strong> havde været med på flere<br />

krigst<strong>og</strong>ter. Dengang var vikingeskikken<br />

stadig meget udbredt i Danmark.<br />

De havde sejlet omkring, plyndret<br />

landsbyer <strong>og</strong> overfaldet kirker. Sikke<br />

mange uskyldige mennesker de måtte<br />

have dræbt. Mine tanker blev afbrudt<br />

af fortællingen, der fortsatte. På et<br />

tidspunkt var den tyske kejser blevet<br />

træt af de danske vikingers hærgen.<br />

Han havde slået den danske hær<br />

ved Dannevirke. Som følge af freds-


10<br />

forhandlingerne, måtte den danske<br />

konge, Harald Blåtand, sværge, at han<br />

ville indføre strenge regler <strong>og</strong> lade sig<br />

kristne. Men den danske befolkning<br />

syntes ikke om de nye regler <strong>og</strong> kristendommen.<br />

Man skulle pludselig til<br />

at betale skat til kirken. Resultatet var<br />

en borgerkrig, hvor Harald Blåtands<br />

egen søn sluttede sig til modstanden<br />

mod hans far.<br />

På et tidspunkt var <strong>Roskilde</strong> blevet det<br />

nye magtcentrum i Danmark, fordi<br />

byen lå ved vandet, <strong>og</strong> man var mere<br />

<strong>og</strong> mere afhængig af skibene.<br />

Min fortæller var med til at bygge et<br />

kongesæde <strong>og</strong> en af de første trækirker.<br />

Jeg kunne ikke lade være med at<br />

tænke på, hvor underligt det var, at en<br />

viking havde været med til at bygge<br />

en af de første kirker i Danmark. Året<br />

efter var Harald Blåtand blevet dræbt<br />

i borgerkrigen. Det var n<strong>og</strong>enlunde på<br />

samme tid, at min fortællers sygdom<br />

var brudt ud. Han var blevet i <strong>Roskilde</strong><br />

<strong>og</strong> måtte klare til dagen ved at<br />

tigge. Det eneste sted, han kunne få<br />

hjælp, var fra kirken. Præsterne havde<br />

givet ham med en lille klokke, så han<br />

kunne advare andre om smitten, men<br />

efterhånden som sygdommen skred<br />

frem, blev han fordrevet fra byens<br />

centrum. Som alle andre syge søgte<br />

han ud til det gamle fiskerleje ved Sct.<br />

Jørgensbjerg.<br />

En af munkene er kommet hen for<br />

at give den syge sin behandling. Han<br />

smører en metalagtig salve på sårene,<br />

hvilket får den syge til at gispe af<br />

smerte. Da munken lidt efter er færdig<br />

med sin behandling, er den syge<br />

ikke i stand til at fortsætte sin fortælling.<br />

Han fremstammer at hans tunge<br />

smager af metal <strong>og</strong> sukker dybt. Jeg<br />

kan ikke lade være med at tænke på,<br />

hvor ofte han selv har svunget sværdets<br />

metal i sin tid som viking. Måske<br />

er det derfor, Gud har givet ham<br />

denne frygtelige sygdom. I det mindste<br />

kan han trøste sig med, at han får<br />

lov til at sone sin straf på jorden, i<br />

stedet for i flammernes evighed.


Arbejdsspørgsmål<br />

Kildernes by:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Hvordan var de grundlæggende livsvilkår, så som mad, bolig, tøj <strong>og</strong> arbejde?<br />

Hvilken betydning havde de mange kilder for <strong>Roskilde</strong>?<br />

Hvordan har livsbetingelserne ændret sig fra istids-historien?<br />

Hvilken betydning har klimaet for datidens mennesker?


Fredens pris, 1600-tallet


Fredens pris, 1600-tallet<br />

De ankom i sidste uge. To svenske<br />

officerer med følge <strong>og</strong> en dansker<br />

der hedder Corfitz Ulfeldt. Fruen<br />

har fortalt os, at han er landsforræder,<br />

<strong>og</strong> vi må ikke tale med ham.<br />

Men det kom jeg alligevel til, da jeg<br />

skulle tænde op for ham i værelset,<br />

hvor han skal bo. Han kom pludselig<br />

ind i rummet <strong>og</strong> begyndte at tale til<br />

mig. Jeg lod først som om jeg ikke<br />

hørte ham. Men da han kom hen <strong>og</strong><br />

spurgte hvor jeg kommer fra, synes<br />

jeg, at jeg var nødt til at svare. Jeg<br />

håber ikke, Fruen finder ud af det,<br />

for jeg vil så nødig miste min plads.<br />

Jeg kommer fra et gårdmandssted i<br />

nærheden af Ringsted <strong>og</strong> har været<br />

heldig at få tjeneste på en af de<br />

største gårde i <strong>Roskilde</strong> by. Fordi vi<br />

har god plads, er vi blevet tvunget til<br />

at have de svenske officerer boende,<br />

sammen med deres tjenere. Svenskerne<br />

er kommet til byen for at deltage<br />

i fredsforhandlingerne på grund af<br />

krigen. Jeg tror aldrig, der har været<br />

så mange mennesker i <strong>Roskilde</strong> før,<br />

men stemningen er ikke god, fordi<br />

svenskerne startede med at plyndre <strong>og</strong><br />

ødelægge. Borgmesteren måtte betale<br />

en kæmpesum på 0 rigsdaler for, at<br />

de skulle stoppe ødelæggelserne, men<br />

alligevel er de ikke holdt op med at<br />

stjæle <strong>og</strong> hærge <strong>og</strong> ingen ved, hvem<br />

der skal betale for alt det, de bruger.<br />

De svenske tjenere opholder sig ofte<br />

nede i køkkenet <strong>og</strong> stiller krav om<br />

mad <strong>og</strong> øl. Det er svært at passe sit<br />

arbejde <strong>og</strong> nå husets opgaver, når de<br />

<strong>og</strong>så skal vartes op. I går, da jeg var<br />

ved at gøre klar til middag, kom to af<br />

dem ned i køkkenet hvor de drak øl<br />

<strong>og</strong> åd vores allerbedste mad, mens de<br />

pralede af hvor nemt det havde været<br />

at indvadere Danmark. De fortalte, at<br />

de var marcheret helt nede fra Polen<br />

<strong>og</strong> op igennem Jylland, hvor den<br />

danske hær havde forskanset sig ved<br />

Fredericia. De svenske styrker stormede<br />

fæstningen fra alle sider <strong>og</strong> fik jaget<br />

danskerne på flugt. Over 000 stakler<br />

fra den danske side mistede livet i<br />

det slag. Det er flere mennesker end<br />

der bor i hele <strong>Roskilde</strong> by. Normalt<br />

ville den kolde vinter have forhindret<br />

1<br />

svenskerne i at sætte både i at sætte<br />

både i vandet <strong>og</strong> krydse lillebælt,<br />

men i stedet frøs al vandet til is, <strong>og</strong><br />

Corfitz Ulfeldt fandt på, at de kunne<br />

marchere over isen til Fyn med heste,<br />

v<strong>og</strong>ne <strong>og</strong> kanoner. De to svenskere<br />

fortalte, at vægten fra hestene <strong>og</strong> alle<br />

de marcherende tropper pressede isen<br />

så meget ned, at de gik i vand helt op<br />

til knæene. De fortalte om, hvordan<br />

de fortsatte over det tilfrosne vand til<br />

Langeland <strong>og</strong> videre til Sjælland uden<br />

at møde n<strong>og</strong>en betydelig modstand.<br />

Jeg gik ned i den anden ende af køkkenet,<br />

hvor jeg ikke kunne høre dem.<br />

Men lidt efter råbte de på mere øl.<br />

Jeg hentede to krus fra fadeburet <strong>og</strong><br />

satte dem på bordet. En af de svenske<br />

tjenere t<strong>og</strong> fat i min hånd. Han bad<br />

mig om at sidde ved bordet hos dem.<br />

Jeg undskyldte mig med, at jeg skulle<br />

rense grønsager, men de insisterede<br />

på, at jeg skulle høre om deres be-


14<br />

drifter. De ville have stormet København,<br />

hvis ikke den danske konge<br />

var gået med til at forhandle om fred<br />

her i <strong>Roskilde</strong>. Freden kommer til at<br />

koste os Skåne, Halland, Blekinge <strong>og</strong><br />

Bornholm. Desuden skal Corfitz Ulfeldt<br />

have sit gods i Danmark tilbage.<br />

De løftede deres ølkrus <strong>og</strong> skålede<br />

højt for Corfitz Ulfeldt. Uden hans<br />

hjælp havde Sverige ikke sejret. Jeg<br />

vendte ansigtet bort <strong>og</strong> tænkte på,<br />

at jeg frivilligt havde talt med den<br />

mand, der havde kostet flere danskeres<br />

liv. Pludselig mærkede jeg en<br />

hånd på min bagdel. Jeg forsøgte at<br />

fjerne den, men hånden gav mig et<br />

ordentligt smæk bagi. Jeg kiggede på<br />

svenskerens grinende ansigt, der var<br />

helt rødt af al øllet. Den anden holdt<br />

et ølkrus hen foran min mund <strong>og</strong><br />

forsøgte at få mig til at drikke. Der<br />

lød ringen fra en lille klokke henne<br />

fra trappeopgangen. Jeg prøvede at<br />

få fægtet mig fri, men svenskerne<br />

grinede blot <strong>og</strong> holdt mig tilbage.<br />

Klokken ringede igen, <strong>og</strong> denne gang<br />

blev den heldigvis ved så længe, at jeg<br />

kunne komme fri. Jeg skyndte mig<br />

op ad trappen.<br />

For enden af trappen mødte jeg Fruen.<br />

Hun skulle til at skælde ud over, at<br />

jeg ikke var kommet med det samme,<br />

men så hørte hun larmen nede fra<br />

køkkenet <strong>og</strong> sukkede dybt. Fruen bad<br />

mig om at gå på apoteket for at hente<br />

mere vin til officererne, hvorefter hun<br />

gik tilbage mod stuen. Jeg kunne ikke<br />

lade være med at kigge efter hende<br />

<strong>og</strong> skimtede de svenske officerer, der<br />

sad <strong>og</strong> røg på deres piber inde ved det<br />

varme ildsted.<br />

Der var usædvanlig stille i <strong>Roskilde</strong><br />

by, men det var <strong>og</strong>så en rigtig kold<br />

aften. Jeg troede først, at apotekeren<br />

var ude, men efter at jeg havde banket<br />

på døren et par gange, blev der lukket<br />

op. Jeg undskyldte forstyrrelsen <strong>og</strong><br />

skyndte mig at give ham Fruens seddel.<br />

Jeg fik lov til at vente indenfor i<br />

varmen, mens han fandt vinen frem<br />

<strong>og</strong> pakkede flasken ind i en bylt. Lidt<br />

efter var jeg på vej hjemad med de<br />

dyre dråber under armen. Men netop<br />

som jeg drejede ned ad Algade, fik jeg<br />

øje på tre berusede svenske soldater.<br />

Jeg nåede knapt nok at vende mig<br />

om, før de var over mig som sultne<br />

høge. De kaldte mig en billig tøs<br />

<strong>og</strong> sagde at jeg skulle aflevere mine<br />

penge, mens de hev <strong>og</strong> trak i bylten.<br />

Men jeg turde ikke give slip på vinen<br />

af frygt for, hvad Fruen ville gøre, så<br />

jeg satte mig ned på hug <strong>og</strong> klyngede<br />

bylten til mig. Jeg mærkede smerten<br />

fra en støvle, der sparkede ind i mine<br />

ribben <strong>og</strong> det fik mig til at glemme<br />

hvor koldt, det egentlig var.<br />

Pludselig lød der et højt råb <strong>og</strong> mine<br />

overfaldsmænd t<strong>og</strong> benene på nakken.<br />

En hånd blev rakt ned til mig,<br />

<strong>og</strong> jeg blev hjulpet op. Min redningsmand<br />

var ingen anden end Corfitz<br />

Ulfeldt. Han var på vej hjem fra<br />

forhandlingerne, da han havde fået<br />

øje på overfaldet. Han havde straks<br />

trukket sin sabel <strong>og</strong> havde reddet<br />

mig. Corfitz Ulfeldt lagde sin store<br />

frakke omkring min kolde krop <strong>og</strong><br />

lod mig læne mig op ad ham hele vejen<br />

hjem til gården. Jeg lagde mærke<br />

til, at Fruen skulede til mig, men<br />

uanset om de siger at han er landsforræder,<br />

har jeg lært, at Corfitz Ulfeldt<br />

<strong>og</strong>så kan være en mand af ære.


Arbejdsspørgsmål<br />

Fredens pris:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Hvilke konsekvenser havde de hårde vintre for <strong>Roskilde</strong>s borgere?<br />

Hvilke store konsekvenser havde vintrene for Danmark?<br />

Tror du historien ville have se anderledes ud i dag, hvis vejret havde været varmere?<br />

Kender du andre begivenheder, hvor vejret har haft en betydning for hvordan historien udvik-<br />

lede sig?<br />

Prøv på internettet at finde teser om hvorfor Danmark oplevede den lille istid i 1 00-tallet.


1<br />

Ulykkernes Tid, 1700-tallet


Ulykkernes Tid, 1700-tallet<br />

Nu lægger de løkken om hans hals.<br />

Præsten beder en sidste bøn, før det<br />

er slut. På trods af frostvejret er hele<br />

byen mødt op for at kigge. Stakkels<br />

Nicolai Christian, han blev kun 1<br />

år gammel. Dømt for flere gange at<br />

sætte ild til byen.<br />

En af de sidste gange gik det helt<br />

galt. Vinden t<strong>og</strong> til, <strong>og</strong> branden<br />

bredte sig til flere <strong>og</strong> flere huse. Byens<br />

folk stimlede sammen <strong>og</strong> kæmpede<br />

mod ilden, men den kraftige vind<br />

hjalp de sultne flammer med at<br />

springe fra det ene stråtækte tag til<br />

det andet. Til sidst fik den <strong>og</strong>så fat i<br />

vor Frue kirke, <strong>og</strong> så fik de for alvor<br />

travlt. Byens borgere måtte forlade<br />

deres egne brændende huse <strong>og</strong> hjælpe<br />

med at redde kirken, for sådan er loven.<br />

En hellig kirke kommer i første<br />

række, selv om det koster dig alt hvad<br />

du ejer <strong>og</strong> har. Jo de fik skam reddet<br />

kirken, men til gengæld nedbrændte<br />

8 gårde <strong>og</strong> huse. Byens borgere var<br />

fattige <strong>og</strong> sultne i lang tid derefter.<br />

Man kan vel sige at det er prisen for<br />

at blive ved med at have fede korn-<br />

sække <strong>og</strong> halm på loftet, stråtækte<br />

tage <strong>og</strong> huse der nærmest står op <strong>og</strong><br />

ned ad hinanden. Min far har fortalt<br />

mig, at da byen brændte helt tilbage<br />

i 1 47 blev mere end 1 0 gårde <strong>og</strong><br />

huse flammernes bytte. Det siges,<br />

at Kong Christian d. 4. netop kom<br />

gennem byen <strong>og</strong> da han så hvor nemt,<br />

ilden kunne brede sig fra hustag<br />

til hustag, gav han besked på at de<br />

farlige stråtage skulle udskiftes med<br />

nye teglstenstage som ikke brænder<br />

så let. Men jeg tror, at byens borgere<br />

enten var for fattige eller nærige til at<br />

følge kongens råd, så de gjorde slet<br />

ingenting. Der gik vist 0 år før de<br />

overhovedet fik taget sig sammen til at<br />

lave et rigtigt brandvæsen. Nu har vi<br />

regler om at byens borgere kan straffes<br />

med bøde, hvis de ikke møder op <strong>og</strong><br />

hjælper med at bekæmpe ilden. Man<br />

har <strong>og</strong>så anskaffet flere brandhuse, så<br />

byen har mere end en sprøjte. Alligevel<br />

kæmper man nærmest forgæves<br />

mod ilden hver gang.<br />

Der er ikke n<strong>og</strong>et så fascinerende<br />

som når ilden tager fat. Fra den lille<br />

17<br />

glød i halmen, der skabes af en enkelt<br />

svovlstik, går der ikke lang tid før<br />

flammerne har magten. Det røde lys<br />

fra ilden breder sig ud i byen, langt<br />

op i himlen <strong>og</strong> varmen stråler intenst<br />

igennem luften. Det er et smukt syn<br />

<strong>og</strong> d<strong>og</strong> så uhyggeligt. Husets beboere<br />

vågner snarligt op <strong>og</strong> løber panisk<br />

rundt omkring, mens de råber på<br />

hjælp <strong>og</strong> græder. Selv om folk stimler<br />

til, kommer med gode råd <strong>og</strong> n<strong>og</strong>en<br />

endda begynder at pøse vand på flammerne,<br />

er det næsten altid for sent.<br />

Inden brandsprøjten kommer, har ilden<br />

fået fat i en anden bygning, <strong>og</strong> så<br />

har flammerne overtaget. Ofte er den<br />

eneste redning at rive de omkringliggende<br />

bygninger ned, så branden ikke<br />

breder sig til hele byen.<br />

Borgerne her i <strong>Roskilde</strong> har ellers<br />

været heldige at få hjælp fra soldaterne<br />

på det sidste. De kommer fra det Kgl.<br />

Grenadierkorps, der ligger indkvarteret<br />

her i byen. Soldaterne har hjulpet<br />

med at slukke brandene <strong>og</strong> det var<br />

nok gået meget værre, hvis ikke de<br />

havde været her. Men folk i byen har


18<br />

ikke været gode nok til at værdsætte<br />

det. Ikke så meget som et krus øl har<br />

de givet for hjælpen. Derfor er soldaterne<br />

blevet sure <strong>og</strong> kalder borgerne<br />

n<strong>og</strong>le nærige “kanaljer”. Faktisk var<br />

det en deserteret soldat der hjalp os<br />

over plankeværket på bagsiden af<br />

Maren Farvers hus. Og det var her<br />

jeg hjalp Nicolai Christian med at<br />

stryge svovlstikkerne.<br />

De t<strong>og</strong> ham forrige efterår, efter at<br />

han havde forsøgt at sætte ild hos<br />

V<strong>og</strong>nmand Niels uden min hjælp.<br />

I flere måneder beholdte de ham i<br />

arresten hvor de sl<strong>og</strong> ham <strong>og</strong> truede<br />

ham til at fortælle, hvem der havde<br />

hjulpet ham med ildpåsættelserne.<br />

Men selvom han ikke er helt rigtig<br />

oveni hovedet, holdt han sit ord <strong>og</strong><br />

nævnte aldrig mit navn. Ellers ville<br />

jeg <strong>og</strong>så stå derhenne med en løkke<br />

om halsen.<br />

Jeg er blevet helt stiv af kulde her i<br />

mit skjul. Det har været forfærdeligt<br />

koldt hele året, <strong>og</strong> denne snefyldte<br />

vinter er slet ikke til at holde ud. Nu<br />

kan jeg se, at de begynder at trække<br />

i tovet. Åh nej, nu hænger Nicolai<br />

Christian i halsen. Jeg kan næsten<br />

ikke holde ud at se på det. Han<br />

spræller med benene. Det skulle efter<br />

sigende være en ganske grusom død,<br />

hvor man langsomt kvæles. Nu er han<br />

heldigvis holdt op med at bevæge sig,<br />

<strong>og</strong> jeg tror, det er slut. Jeg kunne slet<br />

ikke selv tænke mig at dø på denne<br />

måde. Så hellere dø i flammerne.<br />

Jeg fik for nylig et smertefuldt loppebid<br />

på benet der har vokset sig op<br />

til et grimt sår <strong>og</strong> gjort mig frygtelig<br />

syg. Jeg lider af kvalme, kaster op <strong>og</strong><br />

de yderste led af mine fingre er blevet<br />

helt mørke. Det er et temmelig sikkert<br />

tegn på, at jeg er smittet med den<br />

sygdom, som mange har fået her på<br />

det sidste, <strong>og</strong> som vi kalder Den Sorte<br />

Død. Men det skal ikke afholde mig<br />

fra at antænde endnu en brand i aften.


Arbejdsspørgsmål<br />

Ulykkernes tid:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Hvilke betingelser havde betydning for brandene?<br />

Kender du steder i dag, hvor brande påvirkes af klimaet?<br />

Mange sygdomme påvirkes på forskellige måde af klimaet. Kan I finde eksempler <strong>og</strong> årsager?


Mølle-Marie, 1900-tallet


Mølle-Marie, 1900-tallet<br />

Jeg plejede kun at komme på Tadre<br />

Mølle i min ferie. Men min mor syntes,<br />

at jeg skulle prøve at have et feriejob.<br />

Så nu er jeg her som pige i huset.<br />

Det var sjovere, da jeg var en lille pige.<br />

Dengang fik jeg lov til at rutsche ned<br />

ad sækkeslisken <strong>og</strong> lege med de fine<br />

dukker inde i huset. Men det er jeg<br />

blevet for stor til, nu hvor jeg har lært<br />

at drikke kaffe. Mine pligter består i<br />

at passe køerne, gøre orden i huset <strong>og</strong><br />

hjælpe til i marken. Der kommer <strong>og</strong>så<br />

tit n<strong>og</strong>en, der skal have kværnet korn.<br />

Det bryder jeg mig ikke så meget om.<br />

Jeg er bange for at komme galt afsted<br />

igen.<br />

Det er min moster, der har møllen.<br />

Hun har passet det hele siden bedstefar<br />

døde. Moster står op klokken<br />

fem, tænder op i brændekomfuret <strong>og</strong><br />

laver kaffe. Klokken halv seks vækker<br />

hun mig, <strong>og</strong> når vi har drukket kaffe,<br />

går vi ud til dyrene. Det er koldt <strong>og</strong><br />

diset, så man næsten ikke kan næsten<br />

ikke se staldbygningen. Inde i stalden<br />

tænder vi op i petroliumslamperne.<br />

Jeg tager mig af køerne, mens moster<br />

går ind til hesten <strong>og</strong> grisene. Først<br />

skal der hentes frisk vand fra brønden.<br />

Når jeg har fyldt trugene med vand<br />

<strong>og</strong> foder, skal jeg malke køerne, mens<br />

de gumler. Jeg starter med Stella.<br />

Hun er den mest urolige, <strong>og</strong> hun får<br />

tit sparket til spanden, så den vælter.<br />

Den anden ko, Bente, er mere rolig<br />

<strong>og</strong> giver næsten en halv spandfuld<br />

mælk. Når jeg er færdig med at malke,<br />

muger jeg ud <strong>og</strong> skynder mig over i<br />

huset for at spise morgenmad. Hvis<br />

jeg er heldig, har moster varmet et<br />

stykke brød, som vi spiser med masser<br />

af syltetøj, mens vi drikker kaffe <strong>og</strong><br />

varmer os ved det varme komfur.<br />

Efter morgenmaden går moster i<br />

marken. Jeg bliver tilbage, ordner<br />

huset <strong>og</strong> vasker tøj i gruekeddelen.<br />

Den tager næsten to timer om at blive<br />

varm. Imens rydder jeg op efter morgenmaden<br />

<strong>og</strong> sætter grøden over til<br />

frokost. Det passer næsten altid med<br />

at moster kommer tilbage, når jeg har<br />

sat vasketøjet over. Når vi har spist<br />

frokost, skal jeg med ud i marken. Jeg<br />

har ikke forstand på landbrug, men<br />

1<br />

moster siger, at jeg da kan bruges til<br />

at luge roer <strong>og</strong> grave kartofler op.<br />

Når klokken bliver tolv, går vi hjem<br />

<strong>og</strong> laver middagsmad. Det er det vigtigste<br />

måltid om dagen, <strong>og</strong> derfor får<br />

vi både vælling <strong>og</strong> kartofler med sovs.<br />

Vi får sjældent kød til hverdag, men<br />

altid om søndagen. Efter middags-<br />

maden sover vi til middag. Det er<br />

rart at hvile sig et par timer, før vi<br />

skal ud igen. Det værste er, når vi<br />

skal have køerne ind om eftermiddagen.<br />

De står nemlig altid henne ved<br />

skoven, hvor der er fugtigt <strong>og</strong> mudret.<br />

Moster siger, at det er fordi der<br />

kommer så meget vand ned igennem<br />

slugten i skoven. Vandet ender i den<br />

lille sø ved siden af møllen, <strong>og</strong> herfra


kan vi lede det henover møllehjulet<br />

igennem en træsluse.<br />

I sidste uge kom de ovre fra Sonnerupgård<br />

med flere læs korn. Når<br />

de kommer med korn, skal kornsækkene<br />

løftes op med sækkehejsen til<br />

kværnloftet. Moster kan løfte en sæk<br />

helt alene, men jeg er ikke stærk nok.<br />

Derfor blev jeg sat til at passe kværnen.<br />

Moster viste mig, hvordan jeg<br />

skulle trække i en kæde inde i møllen,<br />

så der blev åbnet for sluselågen oppe<br />

ved møllesøen. Vandet begyndte at<br />

løbe ned over det store møllehjul, så<br />

det kørte rundt. Et virvar af tandhjul<br />

inde i møllen begyndte at dreje <strong>og</strong><br />

trak kværnen rundt. Moster åbnede<br />

for kornet <strong>og</strong> fortalte mig, at kværnen<br />

aldrig må gå tør, men lidt efter glemte<br />

jeg at holde øje med det, da en af<br />

drengene kom op for at snakke. Han<br />

havde været en tur i København, <strong>og</strong><br />

det ville jeg så gerne høre om. Der lød<br />

en hvinende lyd fra kværnen, da den<br />

løb tør for korn. Jeg løb hen <strong>og</strong> så at<br />

der stod gnister ud fra møllestenen,<br />

<strong>og</strong> blev bange for at der skulle gå ild i<br />

møllen. Jeg prøvede at få kæden gjort<br />

fri for at lukke for vandet, men den<br />

var alt for stram. Moster kom ilende.<br />

Hun skældte mig ud <strong>og</strong> løsnede<br />

kæden, så sluselåget skulle lukke sig.<br />

Men der blev ved med at løbe vand<br />

igennem, <strong>og</strong> møllehjulet snurrede<br />

stadig rundt. Jeg kunne ikke lade være<br />

med at græde <strong>og</strong> løb ud af møllen.<br />

Nede ved slusen kunne jeg se at der<br />

sad en gren fast i spjældet, der forhindrede<br />

lågen i at lukke. Jeg løb hen <strong>og</strong><br />

løftede op i lågen <strong>og</strong> fik med møje <strong>og</strong><br />

besvær løftet den akkurat så meget op,<br />

at jeg kunne få fjernet grenen. Da jeg<br />

gav slip på lågen, stoppede vandet. Et<br />

øjeblik efter holdt møllehjulet op med<br />

at dreje rundt. Moster kom ud <strong>og</strong><br />

roste mig for min kløgt, men sagde at<br />

jeg hellere måtte gå over <strong>og</strong> sætte vand<br />

over. En time efter kom de allesammen<br />

ind til kaffe. Alle var heldigvis i<br />

stand til at grine af uheldet, <strong>og</strong> moster<br />

hentede et stykke henk<strong>og</strong>t frugt fra<br />

den store glasbeholder i bryggerset.


Arbejdsspørgsmål<br />

Mølle-Marie<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Hvordan <strong>og</strong> hvornår er vandløbene ved Tadre Mølle blevet skabt?<br />

Hvilken betydning har vandløbene for lokalbefolkningen, både før <strong>og</strong> nu?<br />

Hvordan udnyttes vandkræften?


En våd festival, 2007


En våd festival, 2007<br />

Vi var heldige at få en rigtig god teltplads<br />

i øst, ikke så langt fra Orange<br />

Scene. Lige ved siden af os lå et telt<br />

med tre fyre som jeg tror, var i starten<br />

af tyverne. En af dem var ret lækker,<br />

men det vidste han godt selv - han<br />

løb nemlig rundt med bar overkrop<br />

selvom det var overskyet. En af de<br />

andre hed Nicolai. Han hjalp os med<br />

at slå vores telt op. Han grinede lidt<br />

af det lille to-mands telt, der slet ikke<br />

kunne måle sig med deres kæmpetelt.<br />

De havde <strong>og</strong>så rejst en flagstang, hvor<br />

der hang en banner med et billede af<br />

de tre små grise. Ved siden af teltet<br />

havde de et soppebassin, der var fyldt<br />

med vand <strong>og</strong> dåseøl. Vi nåede ikke<br />

at snakke så meget med dem. Da<br />

regnen kom, gik der ikke lang tid,<br />

før deres camp blev forvandlet til en<br />

mudderpøl. Om natten faldt deres<br />

telt sammen, <strong>og</strong> dagen efter så vi<br />

dem ikke mere.<br />

Først troede vi kun at der var tale om<br />

et par byger. Men regnen t<strong>og</strong> til <strong>og</strong><br />

pladsen blev mere <strong>og</strong> mere mudret.<br />

Vi havde taget regntøj med, men des-<br />

værre havde jeg glemt gummistøvlerne,<br />

<strong>og</strong> mine sko var ved at være godt<br />

våde. Jeg skyndte mig over til Spejder<br />

Sport-boden, men de havde udsolgt.<br />

Derfor overtalte jeg Cecilie til at tage<br />

med ind til <strong>Roskilde</strong> by, men uanset<br />

hvor vi gik hen var gummistøvler i<br />

størrelse 8 ikke til at få. Nu var mine<br />

sko fuldstændig gennemblødte, <strong>og</strong><br />

jeg frøs om tæene. Cecilie ville tilbage<br />

til festivalen, men jeg frøs for meget<br />

til at gå n<strong>og</strong>en steder. Vi gik ind på<br />

en café <strong>og</strong> købte en kop varm kakao.<br />

Da vi kom ud derfra fik hun øje på<br />

en Netto <strong>og</strong> ville ind <strong>og</strong> købe aftensmad.<br />

Jeg orkede ikke at gå med. Men<br />

Cecilie vrissede <strong>og</strong> huskede mig på, at<br />

hun havde brugt flere timer på at vade<br />

rundt i skoforretninger for min skyld.<br />

Inde i Netto proppede vi kurven med<br />

sandwichbrød, pålæg <strong>og</strong> et par poser<br />

slik. Vi gik op til kassen for at betale,<br />

<strong>og</strong> mens vi ventede i køen, fik jeg<br />

pludselig øje på et par gummistøvler,<br />

der lå på en af rodehylderne. Det var<br />

absolut ikke de smarteste gummistøvler<br />

jeg har set, men til gengæld var det<br />

min størrelse, <strong>og</strong> prisen var god. Mine<br />

fødder var reddet!<br />

Vi vadede hele vejen tilbage til festivalen<br />

<strong>og</strong> nåede at blive komplet våde<br />

på trods af regntøjet. Musikken var<br />

ellers godt i gang. På vej hen til vores<br />

teltplads måtte vi hoppe fra den ene<br />

træpalle til den anden, der var lagt<br />

ud for, at man ikke skulle synke ned<br />

i mudderet. Da vi kom hen til vores<br />

telt, kunne jeg godt se at der var n<strong>og</strong>et<br />

galt. Den ene ende af teltet lå ned<br />

over jorden, som var forvandlet til et<br />

stort mudderbad. Ved teltets indgang<br />

var lynlåsen åben, <strong>og</strong> inde i teltet var<br />

der fyldt med vand <strong>og</strong> mudderspor.<br />

N<strong>og</strong>le havde været inde i vores telt,<br />

<strong>og</strong> hvad der var endnu værre var, at de<br />

havde rodet i alle vores ting. Vores tøj<br />

lå ud over det hele <strong>og</strong> var fuldstændig<br />

vådt. Cecilie begyndte at tude.<br />

Hun ville hjem. Jeg prøvede at trøste<br />

hende, selvom jeg <strong>og</strong>så selv var tæt på<br />

at give op. Jeg ville ud af teltet. Men<br />

min fod gled, <strong>og</strong> jeg røg på hovedet<br />

ned i vandet. Inden jeg nåede at rejse<br />

mig op, hørte jeg et kæmpeplask ved<br />

siden af mig. Der gik et øjeblik før jeg


forstod hvad der var sket. Cecilie lå<br />

ved siden af mig <strong>og</strong> hulkede af grin.<br />

“Skal vi høre Red Hot Chili Peppers<br />

eller hvad?” spurgte hun. Vi skyndte<br />

os op <strong>og</strong> slentrede grinende hen mod<br />

festivalpladsen.<br />

Foran orange scene fik jeg øje på<br />

Nicolai, der havde hjulpet os med at<br />

sætte telt op. Jeg vinkede til ham <strong>og</strong> vi<br />

fik kæmpet os frem imellem alle menneskene.<br />

Jeg mærkede et sug i maven,<br />

da jeg fik øje på den flotte fyr fra deres<br />

lejr. Han hed Sune. De var taget hjem<br />

til København for at få tørt tøj, efter<br />

at deres telt var faldet sammen. Men<br />

en af dem var ikke kommet med tilbage.<br />

Nicolai spurgte om vi var tørstige?<br />

Cecilie blinkede til mig <strong>og</strong> stillede sig<br />

hen ved siden af Sune. Hun troede<br />

åbenbart at jeg var lun på Nicolai.<br />

Det var uretfærdigt. Jeg gik hen på<br />

den anden side af Sune <strong>og</strong> forsøgte at<br />

fange hans opmærksomhed, men han<br />

virkede hverken interesseret i mig eller<br />

Cecilie.<br />

Det regnede stadig <strong>og</strong> selvom de<br />

havde lagt halm ud var der utrolig<br />

glat. Jeg gik forsigtigt lidt til siden <strong>og</strong><br />

fandt et sted hvor jeg kunne se hvad<br />

der skete oppe på scenen. Et smilende<br />

ansigt dukkede op lige foran mig. Det<br />

var Nicolai. Han kom med kolde øl<br />

<strong>og</strong> et godt humør. Det fik mig til at<br />

indse at Sune, der førte sig frem med<br />

sin selvsikre <strong>og</strong> kølige stil, måske ikke<br />

var så lækker alligevel.


Arbejdsspørgsmål<br />

En våd festival, 2007<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Hvilken betydning fik vejret for festivalen?<br />

Har vejret ændret sig gennem de sidste 100 år i Danmark?<br />

Hvilke årsager formodes klimaændringerne at have?<br />

Hvordan kommer fremtidens klima til at se ud <strong>og</strong> hvordan vil det påvirke vores liv?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!