Under Samme Himmel - Under the same sky

undersammehimmel.dk

Under Samme Himmel - Under the same sky

Undervisningsmateriale til

Under Samme Himmel

Oplysningscenter om den 3. verden


Om undervisningsmaterialet

Dette materiale er nummer to ud af en serie på

3, udarbejdet til de danske skoler, som deltager

i Børnenes U-landskalenderprojekt: Under

Samme Himmel. Andre skoler må dog meget

gerne anvende materialet.

Undervisningsmaterialet er skrevet til 6. klasse til

fagene dansk, engelsk, natur/teknik og matematik,

hjemkundskab og musik.

Forfattere

Opgaverne er udarbejdet af en gruppe studerende

og lærere fra Århus Læreruddannelse, VIA

University College:

Anne Aamand Sørensen, Anne Sofie Velling,

Anne Østergård Johansen, Jane Sigaard, Jeppe

Tobias Holm, Jon Haugaard Meineche, Katrine

Pedersen, Lasse Stampe Boje, Linda Yrke Jørgensen,

Maja Lund, Marie Marquartsen, Morten

Westergaard, Natasha Hedegaard Jensen og

Stine Nielsen.

Udgiver

Oplysningscenter om den 3.verden, 2011.

Find ud af mere på:

www.undersammehimmel.dk

www.o3v.dk

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Side 2

Indholdsfortegnelse

Opgaver til dansk . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Opgave 1 - Hvad ved du i forvejen? 3

Opgave 2 - Hvad er en kultur? 3

Opgave 3 - Sprog og virkemidler 4

Opgave 4 - Kampagner 7

Opgave 5 - Arbejde med fiktionstekst 8

Opgave 6 - Arbejde med dokumentarfilm 12

Opgaver til engelsk . . . . . . . . . . . . . . .14

Opgave 1 - Kenyan English 14

Opgave 2 - My land is Kenya 14

Opgave 3 - Sangoma vs. Science 16

Opgaver til N/T og matematik . . . . . . .17

Opgave 1 - Solenergi 17

Opgave 2 - Biodome 20

Opgave 3 - Bolig 22

Opgaver til hjemkundskab . . . . . . . . . 24

Opgave 1 - Madkultur 24

Opgave 2 - Lav kenyansk mad 25

Opgave 3 - Smag på maden 25

Opgaver til musik . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Opgave 1 - Lyt til musik 26

Opgave 2 - Jambo Bwana 26

Opgave 3 - Lav dine egne instrumenter 27

Opgave 4 - Improvisation 29


Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Opgave 1 - Hvad ved du i forvejen?


Lav to og to et mindmap om, hvad I ved om slumområdet Kibera i Nairobi, Kenya.

Opgave 2 - Hvad er en kultur?

(Lærervejledning til danskopgaverne kan findes på www.undersammehimmel.dk)

KIBERA

Hvad betyder ordet kultur? Det skal vi finde ud af i denne opgave gennem øvelsen Giv en - få en.

• Brug fem minutter på at skrive dine svar på, hvad kultur betyder i skemaet på næste side i venstre

kolonne under Giv en.

DANSK Opgaver til Dansk

Side 3

DANSK


DANSK


Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Så går du ud på gulvet og holder dit papir op i luften for at vise, at du har et svar.

• Nu gælder det om at finde en klassekammerat, som du kan bytte svar med. Har din kammerat

nogle svar, du ikke selv er kommet på, skriver du dem i kolonnen under få en.


2a

Gentag øvelsen med en anden klassekammerat, indtil jeres lærer siger stop.

Giv en Få en

• Udarbejd sammen på tavlen en kort fælles definition på begrebet kultur. Brug svarene fra øvelsen

Giv en - få en.

Opgave 3 - Sprog og virkemidler

I denne opgave skal vi arbejde med et uddrag fra bogen Præsidenten af

Kibera af Søren P. Krarup. Bogen handler om David, der vokser op i

Nairobis slumkvarter Kibera. Vi skal se på det sprog, forfatteren bruger,

og sammenligne det med sproget hos en anden forfatter, der har skrevet

om Kenya, nemlig Karen Blixen

• Først skal du læse kapitel 1 i bogen.

3a

Husker I jeres definition af kultur? Diskuter følgende spørgsmål:

Side 4

DANSK


DANSK


Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Find ord, som beskriver det miljø, David lever i.

Fjern ord, som beskriver slummen.

Hvis David var rig, hvilke ord skulle så bruges i stedet for?

Hvordan er sproget med til at beskrive miljøet og skabe billeder hos dig som læser?

Beskriv eventuelt jeres eget miljø. Hvilke ord skal I så bruge?

Side 5

• Hvad kendetegner Davids kultur?

• Hvordan er den forskellig fra vores?

3b

• Lav et resume af kapitel 1.

3c

Uddrag af Præsidenten af Kibera, kap. 1 side 11:

Nu skal vi fokusere på det sprog, der

bruges i bogen:

“Sådan en havde han aldrig før set her i slummen.

David stod ved hønsegården bag huset.

Hønsegård var måske så meget sagt. Det var bare den smalle stribe jord

mellem deres eget hus og huset bagved – ikke engang en meter bred. Han

havde selv indrettet den med en låge af trådnet anbragt lidt inde fra hushjørnet,

så den ikke kunne ses gennem den meget smalle gang fra gyden.

Taget var af flettede grene, og henne i den modsatte ende var der tre redekasser

oven på hinanden.

Og hus – det var måske også så meget sagt. Husene her i Soweto i Kiberaslummen

var bare små skure af blikplader, kun to en halv til tre meter på

den ene led og ca. fire på den anden.

Alt det skænkede David nu ikke en tanke – det var jo bare sådan, det var.

Han var helt opslugt af at betragte en fugl, der hoppede rundt og pillede

krummer, som hønsene ikke havde fundet endnu. Her i slummen kom der

næsten aldrig vilde fugle. Han stod helt musestille for ikke at skræmme

den væk. Han havde set den i haverne uden for slummen. Det var en glansstær.

Den havde fjer, der skinnede som metal, blåt og grønt.”

DANSK


DANSK

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

3d

En kendt dansk forfatter, som har skrevet om Kenya, er Karen Blixen. Da

Karen Blixen var 28 år giftede hun sig med baron Bror Blixen, og sammen

flyttede de til Kenya. Her drev de en kaffefarm, som i dag er et museum.

Mens Karen Blixen boede på farmen i Kenya samlede hun inspiration til

romanen Den afrikanske farm, som er hendes personlige beretning om livet

i Kenya i årene mellem 1914 og 1931.

Vi skal læse små uddrag fra denne roman og se om vi kan danne os billeder

af, hvordan der mon så ud i Kenya dengang Karen Blixen boede der for

snart 100 år siden. Disse billeder skal vi prøve at sammenligne med beskrivelserne

i Præsidenten af Kibera.

Den afrikanske farm er skrevet efter ældre retstavning. Den er udgivet i 1937, og dengang blev alle

navneord skrevet med stort, og å blev skrevet aa.


Læs det første uddrag, og se om der er andre ord, som er stavet anderledes, end vi staver dem nu.

Sådan indledes romanen:


”Jeg havde en Farm i Afrika ved Foden af Bjerget Ngong. Selve Ækvators Linie

trak sig over Højlandet femogtyve Mil længere nordpaa. Men min Farm laa to

Tusind Meter over Havet. Midt paa Dagen kunde man nok føle det, som om

man var kommer højt op og tæt på Solen, men Eftermiddagene og Aftnerne var

klare og svale, og Nætterne var kolde”.

Hvad fortæller dette uddrag noget om?

I dag ligger Karen Blixens farm i en forstad til Nairobi, og man har døbt området Karen. Det, der nu

er by, var på Karen Blixens tid et landområde.


Hvad fortæller de næste uddrag om landskabet, dengang Karen Blixen boede der?

”Den geografiske Beliggenhed, og Højden over Havet forenede sig her om at

frembringe et Landskab, der ikke havde sin Lige paa hele Jorden. Det var sparsomt,

strakt i Linierne, der var ingen Overflod noget Steds og ingen Pragt i

Farver eller Vegetation, som i de lavtliggende tropelande.”

”Den vigtigste Bestanddel i Landskabet, og i Livet herude, var Luften selv.”

---

Side 6

DANSK


DANSK


Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Hvilken ordklasse er den mest beskrivende i disse to uddrag?

• Hvordan er denne miljøbeskrivelse forskellig fra beskrivelserne af miljøet i Præsidenten af Kibera?

Argumenter for din besvarelse ved at finde eksempler i teksten.

Opgave 4 - Kampagner

Nu skal vi kigge på en anden slags virkemidler end de sproglige, nemlig dem, som hjælpe- og udviklingsorganisationer

bruger i deres kampagner for at skaffe opbakning og penge til deres arbejde

for at hjælpe børn som David fra Kibera. Start med at snakke om nedenstående spørgsmål:

4a

Hvilke organisationer kender I?

Hvor kender I dem fra?

Hvorfor findes disse organisationer?

Har Danmark et ansvar for at hjælpe børn som David?

• Hvilke farver?

• Hvad bruges tekst til i filmen?
Hvilke personer er med?

Hvordan er personerne fremstillet?

Er der musik? Hvilken type?

Gå ind på youtube.com og se dette link: http://www.

youtube.com/watch?v=75FwOvopHv8

Lav en fælles analyse på klassen:

• Hvad lagde du mærke til?

• Hvad undrer du dig over?

• Hvem er afsenderen, og hvem er modtageren?

• Hvor lang er filmen?

• Hvilket miljø foregår den i?

Hvordan er kameravinklen (frø -, fugle-, almindeligt perspektiv, zoom eller andet)?

Hvilken effekt har de virkemidler, der anvendes?

Hvad er budskabet?

Hvad synes du om Børnefondens spot? Hvilke tanker får du?

4b - Lav din egen kampagne

Nu skal I i grupper producere jeres egen kampagne. Emnet for kampagnen er Afrika. Vælg et under-

Side 7

DANSK


DANSK

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

emne. Det kan fx være sult, drømme, affald, skole eller noget andet.Lav et mindmap over mulige underemner, som I kan beskæftige jer med, og beslut jer.

Fælles intro på klassen til programmet Photo Story.

• Lav et storyboard i skemaet nedenfor. Jeres lærer fortæller jer,

hvordan I skal gøre. Storyboardet er en forberedelse til den

endelige Photo Story-produktion. Derfor skal I overveje,

hvilket budskab jeres kampagne har? Hvem er jeres målgruppe?

Hvilken stemning vil I anslå? Skal I bruge musik?

Filmen må højst vare 1 minut.


Vis filmen for klassen.

Opgave 6 - Arbejde med fiktionstekst

Din lærer læser nu et uddrag af bogen Præsidenten af Kibera (s. 34, linje 16-25). Uddraget handler

om, hvordan David holder frikvarter i sin skole.


6a

Tegn, hvordan du forestiller dig, der ser ud, når David holder frikvarter.

Du skal nu sammen med en makker arbejde med kapitel 3 og 4 ved at udfylde skemaerne på de

følgende sider. Du må gerne bruge teksten som hjælp, hvis du ikke kan huske det hele.

Side 8

DANSK


DANSK

Hvad sker der?

Hvilke personer

hører vi om?

Hvor forgår

handlingen?

Beskriv stedet

med dine egne

ord.

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Kapitel 3

Side 9

DANSK


DANSK

Hvornår foregår

handlingen?

Hvad sker der?

Hvilke personer

hører vi om?

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Kapitel 4

Side 10

DANSK


DANSK

Hvor forgår

handlingen?

Beskriv stedet

med dine egne

ord.

Hvornår foregår

handlingen?

6b

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Du skal nu lave en øvelse, som kaldes dobbeltcirklen. Her skal du arbejde med, hvad du har lært om

teksten og selv kunne fortælle om den.Alle får udleveret et spørgsmål til teksten og stiller sig to og to overfor hinanden i en cirkel.

Herefter starter eleverne i den yderste cirkel med at stille eleven overfor sit spørgsmål.

• Eleven i den inderste cirkel svarer og stiller derefter sit spørgsmål til eleven i den yderste cirkel

- man må gerne hjælpe den anden med svaret, hvis det er nødvendigt.

• Når begge elever har stillet et spørgsmål og svaret på et spørgsmål, bytter de spørgsmål. Så går

eleverne i den yderste cirkel et skridt til højre. De stiller sig overfor en ny makker og gør det

samme igen.


Gentages indtil alle har været hele cirkelen rundt.

Side 11

DANSK


DANSK

6c

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Du skal nu digte videre på teksten i det stykke, som handler om Ricos besøg hos Davids familie.

• To og to skal I skiftes til at læse højt fra side 52-53 (læs til: var det dine venner…).Hjælp hinanden med at besvare følgende spørgsmål:

1. Hvorfor tror du, at Rico kommer på besøg?

2. Hvilken klub tror du, at Rico taler om?

3. Hvorfor tror du, Rico løber væk så pludseligt?

Skriv en lille historie om, hvad du tror, Rico tænker under hele besøget hos Davids familie.

Opgave 7 - Arbejde med dokumentarfilm


Lav et mindmap over, hvad dokumentarfilm er.

Dokumentarfilm

Side 12

DANSK


DANSK

7a

Du skal nu se dokumentarfilmen I den sorte

gryde. Den handler om to danske elever fra

6. klasse, som besøger en slumskole i Kibera,

hvor de følger undervisningen en dag. Når du

ser filmen, så prøv at se, om du kan få øje på

disse kendetegn ved dokumentarfilm:Brug af interview.

Kommentarer (voice over).

• Brug af skiftende billedudsnit (især total og

nær).

• Prøv også at lægge mærke til de ting, som, du

synes, er anderledes ved den kenyanske skole

i forhold til den danske.

7b

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Nu skal I i 3-mandsgrupper producere en minidokumentarfilm på mobiltelefon om skole. I skal

have fokus på de ting, som er særlige for din skole eller for en almindelig dansk skole.

• Vælg et emne, der har med skole at gøre. Det kan fx være: frikvarter, klub, kantine, fester,

lærer-elevforhold, skolebibliotek, et fag.
Filmen skal vare 3-5 minutter.

Den skal indeholde

- interview,

- kommentarer (voice over) og

- forskellige typer billedudsnit, som passer til genren dokumentarfilm.

Når I er færdige, viser I jeres film for resten af klassen.

Mens I ser hinandens film, skal I bemærke:Hvordan og hvornår interview, kommentarer og billedudsnit bruges.

En særlig god ting ved filmen.

Side 13

Dokumentarfilm henter deres

stof fra virkeligheden, men præsenterer det

ud fra en personlig holdning. De kan indeholde

både interviews og kommentar (voice

over).

Kommentarer (voice over) på film er, når

man ser et filmklip, hvor en fortællerstemme

taler ind over billederne. Man ser ikke den

person, som fortæller. Kommentarer (voice

over) anvendes ofte i dokumentarfilm.

Brug af skiftende billedudsnit er et meget

anvendt virkemiddel i alle film. Der findes

følgende billedudsnit: supertotal, total,

halvtotal, halvnær, nær og ultranær. Der

bruges ofte mange total- og nær-billedudsnit

i dokumentarfilm.

DANSK


ENGELSK

Opgave 1 - Kenyan English

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011 ENGELSK

Opgaver til engelsk

English is spoken all over the world, but the accent varies a lot from each country. Kenya used to be

a British colony; therefore English is, together with Swahili, their official language. In Kenya they

speak with a different accent than for example in America or England.

• Go online and listen to a guy who speaks with

Kenyan-English accent. Use this link: http://

www.youtube.com/watch?v=1C_sP0hD2HY or

search “Kenyan accent” on www.youtube.com.

• What differences can you easily tell between

your own spoken English and this Kenyan English

accent? Come up with at least three differences.

• Try in pairs to imitate this accent. Do you find it

difficult or easy? Why?

• Now try in pairs or groups of three to record your own accent. Read aloud from a book while

recording, or talk about your accent like the guy on the Youtube video you watched earlier.

• When you are finished watch each other’s videos and talk about characteristics in your own accent.

Are there any typical features in the Danish-English accent? What are they?

Opgave 2 - My land is Kenya: Write, read, listen, talk

Side 14

The British singer and songwriter

Roger Whittaker was born in Kenya

in 1936.

In memory of his birthplace he wrote

the song called My Land is Kenya in

1982.

Before you listen to the song:

• Look at the title.

• Write what you think the song

is about.

• Think of what you have already

learned about Kenya.


ENGELSK

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Listen to the song: http://www.youtube.com/watch?v=ksy5A-VSNik. Look at the lyrics below

while you listen to the song:

My Land is Kenya

by Roger Whittaker

You only got one mama

You only got one pa

You only got one life to live

No matter who you are

You can go the whole world over

Every city has its dawn

But everybody living has one place where he was born

And mine is Kenya, so warm and wild and free

You’ll always stay with me here in my heart

My land is Kenya, right from your highlands to the sea

You’ll always stay with me here in my heart, here in my heart.

After you have listened to the song:


You only got one childhood

And the memory that springs

When you see your house, the tree you climbed

And all those precious things

The faces of the friends I had

The images that flow

When I close my eyes in the land I love

The land where I was born.

My land is Kenya, so warm and wild and free

You’ll always stay with me here in my heart

My land is Kenya, right from your highlands to the sea

You’ll always stay with me here in my heart, here in my heart

How do you feel after you have heard the song?

• Happy, pleased, sad, calm, joyful...? (You can

also think of other words)

• Try to say why you feel that way:

“I feel _____ because...”

• How do you think Roger Whittaker feels about

Kenya?


Have a closer look at the text:

- Which words do you know?

- Which words do you not know?

Side 15

ENGELSK


ENGELSK


Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

- Write them down and look them up in a dictionary.

Have a look at your thoughts from before you heard the song

- Was the song like you thought it would be?

- Think about your feelings for your own country

- Which words would you use to describe it?

OPGAVE 3 - Sangoma vs. Science: Read and talk

You are now going to read a comic about a chicken disease called The Newcastle disease. The disease

is a big problem in Kenya.

Before you read:

• Discuss in class what you think The Newcastle disease is. - You already know that it has something

to do with chickens

• Read the comic Sangoma vs. Science, which is made to educate young Kenyans about the disease

and how to avoid it. Find it here:

http://www.researchintouse.com/resources/riu1008shujaaz-vaccine-story-eng.pdf

After you have read:

Sum up:

• Who is Sangoma?

What does the father think saved his chickens?

What actually saved the chickens?

What is the Newcastle Disease?

What can be done to avoid it?

You can get more information about the disease on this website:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyresundhed_og_dyresygdomme/Dyresygdomme_og_

zoonoser/Anmeldepligtige_sygdomme/Newcastle_disease/Sider/Forside.aspx.

Side 16

ENGELSK


NATUR/TEKNIK OG MATEMATIK

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011 NATUR/TEKNIK

Opgaver til natur/teknik

og matematik

Opgave 1 - Solenergi

I Kibera går solen tidligt ned. Faktisk er der mørkt 12 timer hver dag året rundt. Her i Danmark er

det lidt anderledes. Om sommeren er solen længere tid på himlen, end den er om vinteren.

Undersøg ved hjælp af en globus, hvorfor det daglige antal af lyse timer i Danmark skifter med

årstiden.


Undersøg også, hvorfor der er lige mange lyse og mørke timer i Kibera året rundt.

På grund af de mange mørke aftentimer må folk i Kibera både arbejde og tilberede deres aftensmåltider

i mørke. Eller tidligt på eftermiddagen, hvor der stadig er sol. Og så ender det med kold

mad.

1a - Kiblight

Da dele af Kibera er uden strøm, bruger folk paraffinlamper.

Paraffin er en slags olie, som bruges til brændsel. Problemet

med disse paraffinlamper er, at de oser og udvikler

en masse røg. Den røg er sundhedsskadelig for os mennesker,

men mange indbyggere i Kibera har ikke andet alternativ.

En gruppe unge opfindere har derfor fået tanken at udnytte

solens energi, så den også kan bruges om aftenen. Derfor

har de lavet en lommelygte, der udelukkende fungerer på solenergi, en såkaldt Kiblight. Kiblight er

en forkortelse for Kibera light.

• Hvor mange penge er der tilbage

til mad, når lyset er betalt, hvis

man bruger paraffinlampe?

• Diskuter om det kan betale sig

for en familie i Kibera at købe en

Kiblight.

• Diskuter, hvordan en familie kan

spare op til en Kiblight og stadig

have råd til mad og andre nødvendigheder?Regn ud, hvornår Kiblighten har indtjent sig selv. Lav en tabel, der viser det.

Lav en graf, som viser hvornår Kiblighten har indtjent sig selv.

En ½ liters paraffinlampe koster 500 KES - ca. 28kr.

En liter paraffin koster 85 KES - ca. 5 kroner.

En liter lampeolie koster 700 KES - 40kr.

En enlig mor tjener cirka 100 KES om dagen.

En kiblight koster 3.500 KES.

Side 17

OG MATEMATIK


NATUR/TEKNIK OG MATEMATIK

1b - Lav din egen Kiblight

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Du kan ret let lave din egen Kiblight, hvis bare du har nogle solceller. Du skal bruge følgende materialer:

solceller, batterier, ledninger, LED-pærer, en kasse (evt. skotøjsæske) og tape

Prøv på baggrund af materialelisten at lave en forsøgsopstilling.

1

2

1: Solpanel Solpanelet er forbundet med to ledninger til batteriet (2).

2: Batteri En af ledningerne fra batteriet går direkte til pæren (4). Den anden ledning går til

kontakten (3).

3: Kontakt Kontakten kan laves af ledning, papirclips eller andet. På den ene side af kontakten

fører en ledning til batteriet. På den anden side fører en ledning til pæren (4).

4: Pære Pæren er forbundet med ledninger til batteriet (2) og til kontakten (3).
Mål strømstyrken og spændingsforskellen på solcellen uden batteriet.

Mål strømstyrken og spændingsforskellen på solcellen med batteriet.

Mål strømstyrken og spændingsforskellen på batteriet uden solcellen.

• Diskuter i gruppen, hvorfor der er batterier i Kiblighten, når den er drevet af sol-energi?

Tag batteriet ud af opstillingen og overvej følgende:
Hvordan får du lampen til at lyse stærkere?

Hvordan får du lampen til at lyse svagere?

Tror du, at det samme gælder, når batteriet er tilsluttet? - Diskuter med sidemanden.

1c - Solens energi til jordenTag en globus. Find Kenya og Danmark og placer en lampe som sol i forhold til jorden.

Diskuter, hvordan og hvorfor solen skinner forskelligt på henholdsvis Kenya og Danmark.

Side 18

3

1

4

NATUR/TEKNIK OG MATEMATIK


NATUR/TEKNIK OG MATEMATIK
Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Find en projektørlampe og en stor bold (fx en pilates- eller basketbold) på skolen:

På bolden indtegner I med kridt Kenya og Danmark.

Placer bolden og projektøren på samme måde som globussen og lampen.

• Tape derefter den ene solcelle fast på Kenya og den anden på Danmark og forbind dem med hver

sin pære. Sluk lyset i lokalet og tænd projektøren.Overvej hvad der sker, og diskuter på klassen hvorfor det sker.

Prøv med forskellige vinkler til projektøren. Er der nogen forskel?

For at opfange solen monterer man solfangerne lidt skråt, så solens lys kommer ind vinkelret på solcellerne.

De største anlæg har motorer, der sørger for at solfangeren har den rette vinkel hele tiden,

så man kan opfange mest mulig sollys.

• Fjern nu bolden men behold den ene solcelle og pæren. Prøv så at holde solcellen i forskellige

vinkler. Beskriv hvad der sker.


Hvad er problemet, hvis solfangeren ikke bliver flyttet i løbet af året?

1d - Byg en solfanger

Der er forskel på en solcelle og en solfanger. En solfanger kan ikke omdanne solens stråler direkte

til elektrisk energi, som en solcelle kan, men den er god til at omdanne solens stråler til termisk

energi (varmeenergi). Der er flere varianter af solfangere, men det grundlæggende princip er det

samme.

• Prøv at tage to ens kasser og mal den ene sort og den anden hvid. Stil dem derefter i solen og mål

temperaturen indeni efter et stykke tid.


Hvordan vil du forklare dine observationer?

Undersøg hvordan en solfanger er opbygget i praksis. Du kan begynde her:

http://www.komproment.dk/solfanger-til-varmt-vand/saadan-virker-solfanger/

Side 19

NATUR/TEKNIK OG MATEMATIK


NATUR/TEKNIK OG MATEMATIK

Opgave 2 - Biodome

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Indtil for nylig havde indbyggerne i Kibera ingen vand.

På grund af manglende vand er der ingen ordentlige

toiletter. Der findes kun et toilet for hver 500 indbyggere.

Derfor bruger folk i Kibera ofte en plasticpose som

toilet. Når de er færdige, smider de posen i floden eller

på vejene, dette bliver kaldt de flyvende toiletter. I forvejen

er affald et stort problem i Kibera, fordi det ikke

bliver samlet ind. Men de flyvende toiletter gør problemet

endnu værre, fordi poserne flyder rundt om i Kiberas

gader og spreder bakterier, der kan give folk alvorlige

sygdomme.

Forskellige organisationer forsøger at gøre noget ved

AFFøRRING

problemet. En af løsningerne hedder Biodome. En

biodome er en bygning, hvor der i bunden bliver bygget

toiletter og brusere. I toppen kan der være kontorer og en

café. Under bygningen er der et opsamlingsmodul, der opsamler afføringen fra toiletterne. I opsamlingsmodulet

bliver afføringen afgasset og udviklet til biogas. Biogassen udnyttes til opvarmning.

En Biodome dækker ca. 500 menneskers behov og koster ca. 100.000 kr.BIOGAS

TOILETTER TOILETTER

Hvor mange Biodomer skal der bygges, for at Kiberas 1 mio. indbyggere kan komme på toilet?

Hvor meget vil det komme til at koste at bygge alle disse Biodomer?

2a - Vandforbrug i Danmark og Kibera

I en almindelig dansk familie bruger hver person i gennemsnit cirka 130 liter vand om dagen, mens

en person i Kibera i gennemsnit bruger 20 l. vand om dagen.

Hvad koster toiletskyl i Danmark?

Forbrug/år Pris/år

Gammelt toilet med 12 l skyl ved syv daglige skyl: 31 m³ 1.504 kr.

Gammelt toilet med 9 l skyl ved syv daglige skyl: 23 m³ 1.116 kr.

Moderne toskyls toilet ved to skyl med 6 l og fem skyl med 3 l: 10 m³ 433 kr.

Det anslås, at vi i Danmark for tiden bruger under 15 l pr . person pr . dag til toiletskyl .

Hvad koster vand i Kibera?

Gennemsnitsprisen for en l rent drikkevand er 0,25 KES.

Et toiletbesøg koster 2 KES.

1 KES = 0,06 kr.

Side 20

NATUR/TEKNIK OG MATEMATIK


NATUR/TEKNIK OG MATEMATIK

2b - Konstruktion af biogasanlæg

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011


Hvad er prisen for 20 liter vand i Kibera?

Du skal nu prøve at lave din egen biogas. Til det skal du bruge:

• Hvor mange gange om dagen vil en dansker kunne skylle ud i

toilettet, hvis man har 20 liter vand til rådighed, og man også

skal have nok vand til at lave mad?Hvor mange gange om dagen vil man kunne gå på toilet i Kibera

for de penge, vi bruger på toiletskyl pr. dag i Danmark?

Sammenlign en danskers årlige vandforbrug med en person fra

Kibera?

en konisk kolbe, en ballon (/urinpose) og en hestepære opblandet i halm

eller hakket kød blandet med natron og andet affald, som let rådner og afgiver gasser

Kom det organiske materiale i en konisk kolbe, tilsæt natron for at fremme udviklingen af biogas.

Forbind ballonen (/urinposen) med kolben og sørg for at opstillingen er lufttæt. Ved afbrændingen

er det nemmest at være to. En til at trykke gassen ud af ballonen (/urinposen), og en til at holde

mundingen af slangen under bægerglasset.


Tegn dine observationer. - Hvordan ser ballonen (/urinposen) ud fra dag til dag?

• Diskuter hvad der sker inde i ballonen/urinposen. Snak om hvordan gas opfører sig i forhold til

almindelig luft?

• Brug den indsamlede gas til at varme et bæger med 100 ml vand op. Mål temperaturstigningen

dag for dag og registrer den i skemaet nedenfor. Husk også at notere vandets temperatur, inden du

starter opvarmningen.


BIOGAS Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5

Temperatur

Energi

Beregn også den energi biogassen producerer udfra formlen i boksen nedenfor.

(4200J/kg)*grad = vands varmefylde Det vil sige, at der skal bruges 420 J,

for hver grad de 100 ml vand bliver varmere.

Eksempel: Vandet i bægeret er blevet opvarmet fra 20 til 25 grader. Det vil derfor sige, at

der er blevet tilført 5*420 J= 2100 J.

Lav en graf, der viser sammenhængen mellem temperatur og dagene.

Lav en graf, der viser sammenhængen mellem energi og dagene.

Diskuter graferne.

Diskuter, hvilke fordele der er ved at anvende biogas i Kibera.

Side 21

NATUR/TEKNIK OG MATEMATIK


NATUR/TEKNIK OG MATEMATIK

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Opgave 3 - Bolig

En bolig i Kibera

Den gennemsnitlige størrelse på en bolig i Kibera er ca. 3,7

x 3,7 meter. Den er bygget med vægge af mudder dækket

til med beton, et bølget bliktag og betongulv. Prisen er

omkring 51,60 kr. pr måned. Der bor ofte op til 8 eller flere

personer i boligerne, og mange sover på gulvet.

• Tegn eller byg en bolig fra Kibera.

En bolig i Danmark

• Tegn din egen bolig og skriv, hvad den er bygget af.

Side 22

NATUR/TEKNIK OG MATEMATIK


NATUR/TEKNIK OG MATEMATIK

3a - CO 2 -udledning

Et dansk hjem

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

En gennemsnitsdansker udleder godt ti ton CO 2 om året, når man medregner vores fabrikker, kontorer

og offentlige bygninger. Vores personlige udledning er i gennemsnit noget mindre. Man regner

med omkring seks ton CO 2 per person for energien i hjemmet, de varer vi køber og den benzin eller

diesel, vi bruger til transporten (hertil kommer så udledning af, hvad der svarer til et par ton årligt af

de øvrige drivhusgasser metan, lattergas m.v.). Nedenfor kan du se nogle forslag til, hvordan du og

din familie kan skrue ned for CO 2 -udledningen og samtidig spare penge.

Et hjem i Kibera


Sluk helt for TV, DVD, stereoanlæg i

stedet for at lade dem stå på standby.

Du sparer ca. 75 kg CO 2 og 250

kr om året.

Vælg sæsonens frugt og grønt, der

er produceret i Danmark. Du sparer

ca. 30 kg CO 2 om året.

Tag mobilopladeren ud af stikket, når

den ikke bruges. Du sparer ca. 10

kg. CO 2 og 30 kr om året.

Gå eller tag cyklen 2,5 km til skole

eller arbejde i stedet for at køre i bil.

Du sparer ca. 150 kg CO 2 og 1800 kr

om året.

Drop flyrejsen. En tur til Bangkok og

retur koster ca. 1900 kg CO 2 .

Tallene stammer fra Turen går til de varme lande. Verdens

klima - hvad sker der? Politikens Forlag 2009.

Hvilke energiformer har et dansk hjem i forhold til et hjem i Kibera?

Side 23

Hæng vasketøj til tørre i stedet for

at bruge tørretumbler tre gange om

ugen. Du sparer ca. 200 kg CO 2 og

750 kr om året.

Brug elkedel i stedet for keramisk

kogeplade til at koge 2 l vand om

dagen. Du sparer ca. 45 kg CO 2 og

100 kr om året.

Skær længden på det daglige

brudebad ned fra 10 til 5 minutter. Du

sparer ca. 65 kg CO 2 og 975 kr om

året.

Udskift tre almindelige 60-watt-

pærer, der er tændt i fire timer om

dagen, med elsparepærer. Du sparer

ca. 100 kg CO 2 og 320 kr om året.

Skru én grad ned for radiatorerne i

et hus med gennemsnitligt varmeforbrug.

Du sparer ca. 110 kg CO 2 og

850 kr om året.

NATUR/TEKNIK OG MATEMATIK


HJEMKUNDSKAB

Opgave 1 - Madkultur

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Opgaver til hjemkundskab

Overalt, hvor der lever mennesker, er der en eller flere madkulturer. I Kenya består befolkningen af

forskellige etniske grupper, som fx kikuyuer, luoer og zuluer, men også arabere, europæer og asiatere.

Hver etnisk gruppe har bidraget til Kenyas madkultur. Landet har en meget varieret geografi

med både bjerge, ferskvandssøer, kyststrækning, frodige sletter og ørken, hvilket giver mulighed for

produktion af mange forskellige fødevarer.

Tidligere har de etniske gruppers madkulturer været afhængige af det lokalområde, hvor gruppen

levede. Fx. spiste kikuyuerne, der stammer fra Central- og Sydkenya en kost rig på afgrøder som

søde kartofler, bønner og lidt kød, da de oprindeligt var agerbrugere med lidt husdyr. Et andet stort

folkeslag, luoerne, spiste en kost med meget fisk, skaldyr og ugali. De boede oprindeligt i det vestlige

Kenya ved Victoriasøen, hvor de levede af fiskeri.

I byerne er de forskellige madkulturer smeltet sammen. Byboerne spiser nemlig mere efter lyst end

efter traditioner. Nogle retter som ugali, chapati og nyama choma spises på tværs af forskellige

stammer. Økonomien afgør, hvad man spiser i Kenya. Kød er dyrt, og en ret som nyama choma -

grillet kød over trækul - signalerer prestige og spises ved særlige lejligheder. De fattige i slummen

lever næsten udelukkende af ugali, chapatis og ris og får næsten aldrig kød. De rige har råd til at

supplere med friske grøntsager, fisk og kød.

De mest almindelige kenyanske retter er:

Ugali Tyk usaltet majsgrød på hvidt eller gult majsmel.

Sukuma wiki Navnet betyder ”at strække/skubbe ugen”, og retten er lavet af alle slags

bladgrønt, men mest kål, fx savojkål.

Kachumbari er en tomatsalat bestående af frisk tomat, rå løg, rå chili og koriander. Retten

spises som tilbehør til et hovedmåltid.

Nyama choma Grillet kød over bål eller trækul. Typisk ged eller får/lam, men i princippet

alle slags kød. Ged er dog det mest traditionelle og mest prestigefyldte.

Retten indgår i en del fester.

Chapati Tynde pandestegte brød, som stammer

fra Indien.

Bønner og ris En krydret risret med grøntsager og

kidneybønner.
Nævn tre ting, som kendetegner madkulturen i Kenya.

Nævn tre ting, som kendetegner din madkultur?

Hvordan er din madkultur forskellig fra den kenyanske?

Side 24

HJEMKUNDSKAB


HJEMKUNDSKAB

Opgave 2 - Lav kenyansk mad

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Lav alle de kenyanske retter til en fælles kenyansk buffet.

Find opskrifterne på www.undersammehimmel.dk/mad.

Opgave 3 - Smag på maden

Udfyld smagsskemaet mens du spiser og smager. Giv point fra 1-10, hvor 1 = næsten ikke til stede,

og 10 = meget til stede.

Under konsistens og lugt Skriver du et eller flere ord, du synes, beskriver rettens konsistens og lugt.

RET/SMAG Sød Sur Salt Bitter Umami

(Den 5.

grundsmag

- smagen af

protein, ofte

kaldet det 3.

krydderi.)

Ugali

Sukama wiki

Kachumbari

Nyama choma

Chapati

Bønner og ris

Side 25

Konsistens

- Angiv

hvordan

retten føles

i munden;

er den blød,

knasende,

sej, hård, tør

eller saftig?

Lugt

- Angiv

hvordan

retten lugter;

lugter den

stærkt, svag,

sødt, surt,

krydret, behageligt

eller

ubehageligt?

HJEMKUNDSKAB


MUSIK Opgaver til musik

Opgave 1 - Lyt til musik

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

• Følg linket: http://www.youtube.com/watch?v=f7iIBjCntJ0.

Her finder du videoen: Children of Kibera Foundation Music Festival 2010 - Traditional dance -

Somo gi Maber.Lyt til sangen uden at se videoen.

Diskuter i grupper følgende spørgsmål:

- Hvad kommer du til at tænke på, når du hører musikken?

- Hvor kunne musikken være fra?

- I hvilke situationer kunne du forstille dig, at musikken bruges?

- Hvordan adskiller musikken sig fra den musik, du plejer at høre?

Opgave 2 - Jambo Bwana

• Følg linket: http://www.youtube.com/watch?v=_VWBND1ggF8.

Her finder du en video med sangen Jambo Bwana.


Lyt til teksten og øv dig i at udtale ordene.

Jambo, Jambo Bwana

Habari gani? Mzuri sana!

Wageni mwakaribishwa

Kenya yetu, Hakuna matata

Hello, hello Sir

How are you? Very fine!

Foreigners, you are welcome

In our Kenya, there is no problem

2a

• Øv sangen sammen med resten af klassen. I kan skiftes til at spille rytmerne og synge sangen (se

noderne på næste side).

Side 26

MUSIK


MUSIK

2b

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

• I grupper på tre skal I nu forsøge at lave en dans til sangen Jambo Bwana.

Find inspiration på YouTube ved at søge på bongo flava eller følge linket http://www.youtube.

com/watch?v=KQG0LNiRjf4.


Vis dansen for resten af klassen, mens de andre spiller og synger sangen.

Side 27

MUSIK


MUSIK

Under Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Opgave 3 - Lav dine egne instrumenter

I Kibera har børnene ikke råd til at købe musikinstrumenter. Derfor må de selv lave dem, hvis de vil

spille musik.

Prøv om du kan lave dine egne musikinstrumenter.

Tromme

Materialer:

- Urtepotter af brændt ler (medbring evt. selv en urtepotte - det gør ikke noget, at de er af forskellig

størrelse. Det giver mere variation i trommelydene)

- Tapetklister

- Madpapir

- Farvekridt eller maling

Fremgangsmåde:

• Tegn cirkler på madpapiret, der er lidt større end urtepottens diameter (den store åbning) og klip

dem ud.


Rør tapetklister op i en spand.

• Dyp en madpapir-cirkel i tapetklisteret og klistr den fast på den store åbning af urtepotten. Klistr

syv lag på i alt. Du skal bruge rigeligt med tapetklister til at holde lagene af madpapir sammen.

• Sørg for at papiret sidder ordentligt fast på urtepotten og spænd papiret ud så hårdt som muligt, da

trommeskindet bliver bedre, jo hårdere du spænder madpapiret ud.

• Stil trommen et tørt og varmt sted til næste dag. Når klisteret tørrer, strammes trommeskindet helt

op.

• Når trommen er tør, kan den udsmykkes med farvekridt eller maling. Vær opmærksom på, at du

ikke må male på selve trommeskindet, da det kan blive slapt.

Rasleæg

Materialer:

- Tapetklister

- Vandballon

- Aviser

- Ris/sand

Fremgangsmåde:
Lav en masse strimler af avispapiret.

Bland avisstrimlerne i tapetklisteret.

Pust ballonen op og beklæd den lag efter lag med avispapir.

• Form efterhånden figuren, som du ønsker, den skal se ud. Der er mange muligheder for at være

kreativ.

Side 28

MUSIKUnder Samme HimmelUndervisningsmateriale 2011

Det er vigtigt, at der påføres et tykt lag af papir.

Lad dit æg tørre i nogle dage.

Når ægget er tørt, laves der et hul i ægget.

Fyld ris eller sand i ægget og luk hullet med tapetklister.

Lad det tørre i endnu et par dage, inden du begynder at dekorere det.

Tamburin

Materialer:

- En y-formet pind

- Ståltråd

- ca. 10 kapsler

- Hammer

- Søm

Fremgangsmåde:


Bank et hul i kapslerne med en hammer og et søm.

Træk kapslerne på et tykt stykke ståltråd.

Bor et hul igennem de to ender af pinden og før ståltråden med kapslerne igennem hullerne.

Bøj ståltråden, så den sidder fast på pinden.

Du kan evt. også bruge en lige pind eller prøve at banke kapslerne flade.

Opgave 4 - Improvisation

• Stå i en stor rundkreds med de instrumenter, I har lavet. Læreren eller en elev holder en 4/4 takt

ved at slå på en koklokke.
Den første elev finder på en rytme og fortsætter med at spille den.

Den næste i rækken finder på en anden rytme, der passer til den første rytme.

Nu er det den tredje i rækken, der skal finde på en rytme, der passer til de to andre.

• Til sidst spiller I alle forskellige rytmer sammen. Prøv at holde din egen rytme, så længe du kan.

Hvis du kommer til at glemme din rytme, må du forsøge at fange en af de andres rytme.

Kan I mon synge Jambo Bwana samtidig med, I spiller jeres rytmer?

Side 29

Similar magazines