Kvadrat A/S

amr.dk

Kvadrat A/S

Sundhed hos Kvadrat


Vores historie

Kvadrat blev etableret i Danmark i 1968

Kvadrat A/S, vores hovedsæde, ligger i Ebeltoft

Virksomheden er ejet og drevet af familierne Rasmussen og Byriel

Anden generation af begge familier tog over i juli 2000


Nøglefacts

Kvadrat ligger nu nummer 1 i Europa

Vores omsætning er tredoblet over de senest 10 år

16 integrerede selskaber

340 medarbejdere

Omsætning på € 89 millioner

17 showrooms

Repræsentanter i 20 lande


Kvadrats sundhedsarbejde

Kvadrat har altid været fokuseret på kvalitet - også livskvalitet!

Vi har arbejdet med sundhed siden begyndelsen af 1990’erne

Sundhedsudvalg nedsat i 2006

Sundhedsudvalget er sammensat repræsentativt for virksomheden

Minimum ét fastlagt møde per kvartal

Sundhedsudvalgets arbejdes vurderes i årlige medarbejderudviklingssamtaler

samt i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen hvert andet år

Integration i virksomhedens overordnede strategi

Engagerede og sunde medarbejdere skaber værdi på bundlinien


Kvadrat Scorecard Sundhed

2012 plan

Overordnede målsætninger på

sundhedsområdet

Kvadrats sundhedsarbejde medfører en

konstant forbedring af medarbejdernes

helbredstilstand. Fokus er på øget trivsel,

arbejdsglæde, arbejdskvalitet og færre

sygedage. Sundhedsudvalget skal sørge for

synlighed både generelt samt med nye

tiltag og tilbud

Vi arbejder med KRAMS områderne:

Kost: Kvadrat ønsker, at skabe sunde og

ernæringsrigtige kostvaner blandt

medarbejderne. Dette gøres gennem

kantinen, øvrige kosttilbud samt formidling

af viden om sund kost.

Rygning: Kvadrat har en rygepolitik og

søger gennem indretning af rygerum,

oplysning om de sundhedsskadelige

virkninger samt tilbud om rygestopkurser

at give medarbejderne et aktivt valg.

Alkohol: Kvadrat har en 0-tolerance, når

det gælder ulovlige rusmidler.

Motion: Kvadrat ønsker at motivere

medarbejderne til en sund og aktiv livsstil

gennem motionsaktiviteter. Dette er også

med til at styrke det sociale fællesskab.

Stress: Kvadrat vil fremme en kultur, der

hjælper medarbejderen til at opbygge de

fysiske og psykiske ressourcer, der er

nødvendige i en dynamisk og voksende

virksomhed. Formålet er at reducere

antallet af stressbetingede fraværsdage, og

forebygge arbejdsbetingede

stresssymptomer.

Hvilke indsatsområder skal vi tage fat på

for at nå de overordnede målsætningers

Vi udvikler vores sundhedsarbejde ved at

fokusere på at skabe de bedst mulige

resultater indenfor KRAMS områderne:

K: Vi tilbyder en frokostordning med fokus

på anvendelse af økologiske råvarer samt

frugtordning formiddag og eftermiddag.

R:Vi stiller faciliteter til rådighed og tilbyder

rygestopkurser, der giver medarbejderne et

valg om at stoppe med at ryge.

A:Vi skal gennem uddannelse sikre

kvalificerede personer til at være klar til på

et tidligt tidspunkt at kunne vejlede og

hjælpe medarbejdere, der er / er på vej til

at blive afhængig af alkohol / rusmidler.

M: Vi skal tilbyde så mange motionstiltag

som muligt for at give et nuanceret

perspektiv på muligheden for at øge den

generelle sundhedstilstand:

S: Stress-mentorgruppen fokuserer på

fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Generelt: Vi skal øge medarbejdernes

viden om KRAMS områdernes indvirkning

på det generelle velvære og sundhed. Det

sker igennem vores arrangementer,

kommunikation til fællesmøder og via

intranettet.

Hvordan måler vi aktiviteten Mål

Opnåelse af det økologiske spisemærke

sølv (andel af øko. produkter = 100%)

100%

Markere enkelte retter til frokosten med 1 gang om

signalfarver

ugen

Markere en enkelt ret med ”dagens 2 gang om

sundeste valg” samt udlevere opskriften måneden

Andel rygere på rygestopkurser 100 %

Andel rygere, der stopper med at ryge 35 %

Antal personer i behandling for alkohol

el. rusmidler

Sundhedstjek:

0

Gennemsnitligt blodtryk

140/90

Gennemsnitligt blodsukker

6

Gennemsnitlig blodprocent

9

Gennemsnitligt kolesterol

Max. 4

Gennemsnitlig fedtprocent

Max. 25

Gennemsnitligt BMI

Max. 25

Gennemsnitligt kondital

Antal deltagere på:

Min. kv. 35

m. 39

Tæl-skridt

50

Vi-cykler-til-arbejde

15

Arbejdspladsen-motionerer

40

Løbeskole

7

Mountainbike, puls & power hoop

16

Bike & run

10

Havkajak

5

DHL-stafet

30

Stafet for livet

15

Thai-Chi-Mindfulllness

15

BS udfordringer.

15

Eksperimentarium 1 - Motion, røg og

alkohol med Dansk Firmaidræt

Maj

Eksperimentarium 2 – kost med Dansk

Firmaidræt

Oktober

Fraværsdage i %, eksklusiv langtidssyge Max. 1%

Antal medarbejdere i stressbehandling 0

Antal møder i stressmentor gruppen 6 per år

Sensommerfest September

Antal årlige indlæg på intranettet 4

Antal årlige møder i sundhedsudvalget 4


Tilgængelighed, kommunikation

og synliggørelse

Vi søger at tilrettelægge aktiviteter i forhold til

arbejdstids ophør

Vores holdninger til sundhed er tilgængelig for

virksomhedens ansatte via intranettet

Nye kolleger informeres ved introduktionsmaterialer,

handouts og informationsmøder

Vi informerer bredt og på flere platforme; mailings,

fællesmøder, intranet, opslagstavle og mund til mund

Vi gentager gerne os selv


KRAMS hos Kvadrat

Der er formuleret og kommunikeret udførlige holdninger,

handleplaner og målsætninger på samtlige KRAMSområder,

eksempelvis ...

Uddrag fra Kvadrats KRAMS booklet


Organisering af sundhedsindsatsen hos Kvadrat

Historisk set har Kvadrat altid fokuseret på kvalitet, dette gælder både vores

produkter og vores medarbejdere. Allerede fra starten af 1990’erne har der

været fokus på en aktiv livsførelse og sund kost, og på trods af gode

resultater standser det ikke vores stræben efter at nå nye højder. På

foranledning af Kvadrat Product Director, Mette Bendix, blev der i 2006

nedsat et Sundhedsudvalg, som har til formål at organisere og videreudvikle

Kvadrats indsatsområder, KRAMS.

Sundhedsudvalget varetager planlægningen og gennemførslen af

sundhedsarbejdet på Kvadrat. Medarbejdere kan til enhver tid stille forslag

til Sundhedsudvalget, som efterfølgende vil behandle disse med henblik på

eventuel igangsætning. Samtidig kan Sundhedsudvalget invitere

medarbejdere til at deltage i Sundhedsudvalgets arbejde fra projekt til

projekt, hvis udvalget skønner, at kompetencer eller viden hos den enkelte

kan bidrage til sundhedsarbejdet.

Da sundhedsarbejdet på Kvadrat prioriteres højt, afsættes der en rimelig

timesats i arbejdstiden til forberedelse, afholdelse af møder og afvikling

af sundhedsaktiviteter for medlemmerne af Sundhedsudvalget.

Sundhedsudvalget har en fast mødefrekvens på en gang i kvartalet og kan

derudover mødes efter behov.

Sundhedsudvalget er sammensat repræsentativt for virksomheden.

Sundhedsudvalget i 2008-2012

Camilla Vissing Mogensen, Online Coordinator, Communication and marketing

Helle Lynggaard, HR Manager, Human Resources

Jesper Grandt, Quality and Production Manager, Quality Department

Karin Overgaard, Canteen leader, Canteen

Mette Bendix, Product Director, Management

Ramona Römisch-Vikner, Sales back-up, Customer service

Kommunikation for alle KRAMS-områder

Kommunikationsindsatsen skal inspirere medarbejderne til en sundere livsstil

og motivere til at udbygge og fastholde gode vaner.

Information fra medarbejderne

Vi vil sikre, at medarbejderne har mulighed for at komme med forslag

til forbedringer og idéer til nye aktiviteter og tilbud. Det kan ske på

sundhedsudvalg@kvadrat.dk samt via opslag på Sundhedsudvalgets

opslagstavle i kantinen.

Information til medarbejderne

Kvadrats holdninger til sundhed er tilgængelige for alle medarbejdere i Kvadrats

medarbejderhåndbog, samt på virksomhedens intranet under KRAMS.

Sundhedsudvalgets aktivitetskalender findes ligeledes under KRAMS på

intranettet. Den vil løbende blive opdateret med planlagte aktiviteter.


KRAMS - stress

Holdning

Vi vil fremme en kultur, der hjælper medarbejderen til

at opbygge de fysiske og psykiske ressourcer, der er

nødvendige i en dynamisk og voksende virksomhed

Formål

At reducere antallet af stressbetingede fraværsdage,

og forebygge arbejdsbetingede stresssymptomer.

Definitionen af arbejdsbetinget stress er den tilstand,

der opstår, når en ansat udsættes for belastninger i

jobbet, der ikke er ressourcer til at klare, og som derfor

efterfølgende kan resultere i sygdom


KRAMS - stress

Handleplan og målsætning

Det er nødvendigt at etablere en organisation, der anvender

ressourcer fornuftigt. Det er vigtigt at tage symptomerne

alvorligt hos en medarbejder og kollega og prøve at bistå

med hjælp øjeblikkeligt

Det er vigtigt at undgå berøringsangst og give muligheden

for dialog

Det er vigtigt, både som kollega og leder at kunne tage

vare på hinanden. Desuden er det vigtigt for den enkelte

at huske på vigtigheden af fællesskab, såvel i afdelingen

som på resten af virksomheden og deltage aktivt i

fællesarrangementer og tiltag

Stress må ikke opfattes som tabu


Aktivitetskalender 2012

Gode tiltag er ingen garanti for succes

Ingen tvungen deltagelse er alfa og omega

Lyt til dine kollegers forslag og kritik


Aktivitetskalender 2012

www.firmaidraet.dk

Januar

Sø 1 Nytårsdag

Ma 2 1

On 1

To 2

Februar

ECSG 2012, vintersportsfestival i Falun, Sverige

1. - 5. februar

To 1

Fr 2

Marts

April

Sø 1 Palmesøndag

Ma 2 14

Ti

On

To

Fr


3

4

5

6

7

Fr 3

Lø 4

Sø 5

Ma 6

Ti 7

Kronprinsesse Mary

Prinsesse Marie 6

Lø 3

Sø 4

Ma 5

Ti 6

On 7

DM i Dart, 3.-4. marts, indv. i Vordingborg

DM i Skydning, pistol 15 m, riffel 15 m, 3.-4. marts Ti i Vordingborg

On

10 To

Fr


3

4

5 Skærtorsdag

6 Langfredag

7

To 3

Fr 4 Bededag

Lø 5

Bike and Run Stafetten

Sø 6 6. maj i Nyborg

Ma 7 19

Sø 3

Ma 4

Ti 5

On 6

To 7

Bike and Run Stafetten

6. juni i Korsør

Prins Joachim

23

Sø 8

On 8

To 8

Sø 8 Påskedag

Ti 8

Fr 8

Ma 9 2 To 9

Fr 9 DM i Bowling, indv. hold, 9.-11. marts i Holstebro Ma 9 2. påskedag 15 On 9

Bike and Run Stafetten

9. maj i Hillerød

Lø 9

Ti 10

Fr 10

Lø 10 DM i Fodbold, inde, 10.-11. marts i København

DM i Gokart, inde, 10.-11. marts i Aarhus Ti 10

To 10

Sø 10

On 11

To 12

Fr 13

Lø 14

Seniorsport temadag i Middelfart

14. januar

Lø 11

Sø 12

Ma13

Ti 14

Sø 11

Ma12

7 Ti 13

On 14

Kampagnen “Tæl Skridt” -

uge 11, 12 og 13 11

On 11

To 12

Fr 13

Lø 14

Fr 11

Lø 12

Sø 13

Ma14

Ma11

Internetskydning Finalestævne,

pistol 15 m, riffel 15 m, den 12. maj i Odense Ti 12

On 13

20 To 14

Prins Henrik

Bike and Run Stafetten

13. juni i Aalborg og Odense

Bike and Run Stafetten

14. juni i Aarhus

24

Sø 15

On 15

To 15

Sø 15

Ti 15

Fr 15

Ma16 3 To 16

Fr 16 DM i Kegler, indv., 16.-18. marts Kolding Ma16 Dronning Margrethe 16 On 16

Lø 16 Firma Multi Motion, 16. juni i Lyngby

Ti 17

Fr 17

Lø 17

DM i Billard, hold, 17.-18. marts i Odense

DM i Bordtennis, single, double, hold 17.-18. marts i

Aalborg

Ti 17

To 17 Kristi himmelfartsdag Sø 17

On 18

To 19

Fr 20

Lø 21

Lø 18

Sø 19

Ma20

Ti 21

Sø 18

Ma19

8 Ti 20

On 21

EU konference om Idræt,

Bellacentret 19. - 20. marts 12

Kampagnen “Tæl Skridt” - uge 11, 12 og 13

Seniorsportstræf i KFUM hallen, Aalborg

21. marts

On 18

To 19

Fr 20

Lø 21

Formandsmøde i Kolding

den 21. - 22. april

Fr 18

Lø 19

Sø 20

Ma21 21

Ma18

Ti 19

On 20

To 21

Bike and Run Stafetten

18. juni i København 25

Sø 22

On 22

Seniorsportstræf i Taastrup Idrætshaller

22. februar

To 22

Sø 22

Ti 22

Bike and Run Stafetten

22. maj i Fredericia

Fr 22

Ma23 4 To 23

Fr 23

Ma23 17 On 23

Lø 23

Ti 24

Fr 24

Lø 24 DM i Håndbold, inde, 24.-25. marts i Ringkøbing

DM i Volleyball 24.-25. marts i Ringkøbing Ti 24

To 24

Sø 24

On 25

To 26

Fr 27

Lø 28

Lø 25

Sø 26

Ma27

Ti 28

Sø 25

Ma26

9 Ti 27

On 28

Kampagnen “Tæl Skridt” -

uge 11, 12 og 13 13

Seniorsportstræf i Blåvandshuk Idrætscenter

27. marts

On 25

To 26

Fr 27

Lø 28

Fr 25

Ma25

Kronprins Frederik

Lø 26 Firma Multi Motion, 26. maj i Silkeborg Ti 26

Sø 27 Pinsedag

On 27

Ma28 2. pinsedag 22 To 28

26

Sø 29

On 29

To 29

Sø 29

Ti 29

Fr 29

Ma30 5

Fr 30

Ma30 18 On 30

Lø 30

Ti 31

Lø 31

To 31

Sommertid

starter

DM i Badminton, indv., hold., 31. marts - 1. april i

Fredericia

Internetskydning, pistol 15 m, riffel 15 m - SLUT

Ti 1

On 2

Maj

Internetskydning sommer,

pistol 25 m, riffel 50 m, start den 1. maj

Fr 1

Lø 2

Juni

DM i Golf, 2. - 3. juni i Holstebro

Firma Team Challenge, 2. juni i Fredericia

Bike and Run Stafetten, 2. juni i Vordingborg

og Sønderborg


Bike’n’Run 2012

Aarhus


Pausegymnastik

Ebeltoft


Sundhedseksperimentarium II

Ebeltoft


Danmarks Sundeste Virksomhed 2012

Først var der 145 tilmeldte virksomheder. Så var der ti,

og kort efter var der tre - til sidst kun én

Dommerkomiteen pegede enstemmigt på Kvadrat:

Kvadrat har satset på sundhedsfremme gennem en

længere årrække og har været blandt de første til at

sætte medarbejdernes sundhed på dagsordenen. Her

passer medarbejderne på hinanden, og det forplanter

sig – det giver tryghed, arbejdsglæde og loyalitet’

Kvadrat er præget af en helhedstænkning, hvor

sundhed er tænkt ind i strategien, for eksempel i

deres overordnede ledelsesværktøjer og i den årlige

medarbejderudviklingssamtale. Det viser, at der er

stor opbakning fra ledelsen. Der er opstillet konkrete,

eksakte mål for sundhedsarbejdet, hvilket gør det nemt

at følge op og måle på aktiviteterne. Generelt får Kvadrat

meget forebyggelse og sundhed for pengene’


Danmarks Sundest Virksomhed 2012 - dagen derpå

Ebeltoft


Fejr dine sejre

Vi er en jysk virksomhed, men tør godt prale af

vores sejre

Skab en fællesskabsfølelse

Det er ikke udvalgets sejr - det er vores sejr


Danmarks Sundest Virksomhed 2012 - Anders Lund Madsen

Ebeltoft


Sundhed i fremtiden

Dele vores erfaring og aktiviteter med

kolleger på udenlandske markeder

Sundhedsaktiviteter skal søsættes i alle

Kvadrats datterselskaber verden over

Udfordringen ligger i at engagere og

motivere til deltagelse

More magazines by this user
Similar magazines