KG Special KG Super - Forside - Brøns Maskinforretning

amazone.brons.dk

KG Special KG Super - Forside - Brøns Maskinforretning

KG

KG Special

KG Super


2

Rotorgrubber KG Special og KG Super

Originalen er altid den bedste!

Du kan vælge mellem to stærke

modeller:

Den effektive KG Special med 3,0;

3,5 eller 4,0 m arbejdsbredde til

traktorer op til 220 hk.

“Kraftkarlen” KG Super fås i 3,0,

4,0 eller 4,5 m arbejdsbredde og

med en ny højeffektiv gearkasse

til traktorer op til 300 hk.

KG Super er som standard udstyret

med forstærkede tænder og kan

bestilles med hydraulisk dybdeind-

stilling og oliekøler som ekstraudstyr.


Jordblandingseffekt

En AMAZONE-rotorgrubber blander

jord og afgrøderester ensartet

i hele arbejdsdybden. Den klarer

selv store mængder organiske

materiale.

Rotorgrubberen leveres som standard

med “søgende tænder”. De

tilbydes nu i en ny og forstærket

udgave med endnu længere levetid.

KG Super leveres som standard

med den nye tand-type.

Kørselsretning

Tændernes

lange

levetid

Planering

De “søgende tænder” danner en

jordvold foran rotorgrubberen.

Rotorgrubberen fjerner selv samtlige

ujævnheder og planerer også

traktorsporene.

Jordstruktur

De “søgende tænder” bryder jordklumper,

så de falder fra hinanden

i deres naturlige brudsteder. De

maser eller skærer ikke lige, som

tilfældet er med rotortænder. Dette

medvirker til en stabil jordstruktur.

Altid den indstillede arbejdsdybde

Uanset om jorden er pløjet, grubbet eller ubearbejdet,

holder AMAZONE-rotorgrubberen den indstillede arbejdsdybde

– selv på meget hård jord. De “søgende

tænder” trækker nemlig rotorgrubberen ned i jorden.

En rotorharve med kraftigt slæbende tænder undviger

derimod opad, når den støder på hård jord.

Jordbevægelse

Stor frihøjde, god halmpassage

KG

Overholdelse af arbejdsdybden

AMAZONE-rotorgrubberen trækker

sig ned i jord og holder automatisk

den ønskede arbejdsdybde.

Separationseffekt

Originalen

De “søgende tænder” bryder jorden

op nedefra. Der opstår ingen

jordsål. De grove jorddele kastes

længere op end de fi ne. På den

måde koncentreres den fi ne jord

nederst i den bearbejdede zone,

mens de grovere jordklumper

bliver liggende på overfl aden.

På den måde placeres såsæden

i det område, hvor den fi ne jord

befi nder sig. De grovere dele på

overfl aden beskytter såsæden

mod tilslæmning, udtørring samt

vind- og vanderosion. Desuden

giver jordklumperne skygge for de

spæde skud. Det giver optimale

betingelser for god plantevækst.

Den store gennemgangshøjde over tandholderen forhindrer tilstopning,

selv når tænderne er meget slidte. Selv kraftige ujævnheder eller store

mængder halm medfører ikke, at jorden skubbes op. De cirkelformede

tandholdere i specialstål forhindrer, at sten klemmer sig fast. Slitage

yderst på tandholderen, f.eks. ved arbejde med for korte tænder, reducerer

ikke holderens funktion.

3


4

AMAZONE-rotorgrubber:

Superstabil og med system til hurtig udskiftning af tænderne

Stensikring med fjedrende montering af tænderne

Takket være den fjedrende montering af tænderne kan

tænderne undvige sten. Tænderne er spændt godt fast

i midten af lommen i selve tandholderen. Lommen

udvider sig udadtil, således at tandens vandrette del

kan dreje sig og fjedre.

På denne måde dæmpes hårde stød, når tandspidsen

rammer en sten.

Denne montering af tænderne giver sikkerhed på stenet

jord. Benytter man KG-modellen har man desuden

fordelen af at kunne anvende de “søgende tænder”.

Den “ekstreme” stenteststrækning

Alle AMAZONE-landbrugsredskaber testes under

maksimal belastning på denne stenteststrækning

for at sikre, at redskaberne kan klare varierende

forholde i praksis. Det giver sikkerhed i anvendelse

af både rotorharver og rotorgrubbere.

Vi bygger tillid!

Hurtig udskiftning af tænder

Tænderne skubbes ganske enkelt ind i tandholderlommen,

hvor de sikres med en splitbolt. Hurtigere

og nemmere kan det ganske enkelt ikke gøres.

Tænderne har ingen bolte der skal efterspændes.

KG-modellen skiftes nemt fra “søgende tænder”

til “slæbende tænder”. De smedede tænder i hærdet

specialstål er elastiske og slidstærke.

AMAZONE-patent!


AMAZONE-rotorgrubber:

Enestående teknik i enestående kvalitet til enestående bedrifter

Stabil ramme, dobbelt bund

KG-modellen har en stabil ramme i 8 mm pladeprofi l

med dobbelt bund. De indsvejsede lejehuse er vridningsstabile

og konstrueret til at kunne modstå de

store kræfter, som tunge, liftophængte pakkervalser

og påbygningssåmaskiner forårsager under transport.

Sideafskærmninger hindrer, at jorden skubbes ud til

siderne. Afskærmningerne fjedrer og undviger på den

måde forhindringer. De svingbare sideafskærmninger

er standardudstyr.

Tandholder i ét stykke

Cylindriske tandhjul af høj kvalitet, ekstra-stabile stålaksler,

koniske rullelejer med stor lejeafstand, kombinationen

af specielle pakdåser som sikring imod tab

af olie og labyrinttætninger som sikring imod indtrængning

af plantefi bre opfylder selv de skrappeste

kvalitetskrav. Rotorakslen og tandholderne er smedet

i ét stykke. Maksimal materialestyrke og stor akseldiameter

(60 mm på KG-modellen) sikrer optimal stabilitet.

Rotoraksler med så stor stabilitet fi ndes ikke

i andre tilsvarende maskiner.

Skiftehjulshovedgearkasse

KG

Gearkassen med skiftetandhjul, så man kan opnå det

optimale omdrejningstal. Kardanakselforbindelserne er

forskudt bagud, hvilket muliggør en god arbejdsvinkel

for kardanakslen. Ved hjælp af den særlige kardanakselgennemgang

er det muligt at tilkoble pneumatiske

såmaskiner.

De videreudviklede paludløserkoblinger er integreret

i selve kardanakslen og medvirker til at holde antallet

af komponenter i selve gearkassen på et minimum.

Færre komponenter i gearkassen giver mere direkte

drivkraft og et lavere kraftforbrug. Paludløserkoblingen

i kardanakslen muliggør, at grubberen kan tilpasses

målrettet til arbejdsbetingelserne.

100 % vil købe AMAZONE igen!

Uddrag af en rundspørge blandt AMAZONE-ejere

fra fagbladet top agrar 6/2000:

P Rotorgrubbertænder ligger helt klart forrest.

I næsten alle discipliner klarer de sig bedre end

de andre tandformer.

P Den gode blandingseffekt fremhæves. På hård

og tør jord kan tænderne rive mere jord løs og

blander på den måde bedre afgrøderester og jord.

Rotorgrubbertænder er meget robuste ved mødet

med sten.

Selvom tænderne anvendes på jord med mange

sten, får de den bedste bedømmelse. Tænderne

kan bevæge sig et par millimeter i deres holder.

P AMAZONE-kileringvalsen, der er en videreudvikling

af dækpakkeren, fi k den bedste bedømmelse

af alle valser. Jordpakningen i sårillen fi k den høje

karakter 1,3.

Sammenklæbning er åbenbart ikke noget

problem.

Teknik

5


6

Den sammenklappelige rotorgrubber med 4,0; 5,0 eller 6,0 m

arbejdsbredde til brug alene eller som frontsåkombination Avant

Den passende arbejdsbredde til alle typer traktorer

Rotorgrubber med 4,0 m, 5,0 m og 6,0 m arbejdsbredde,

hydraulisk sammenklappelig til 3,0 m transportbredde,

til traktorer op til 220 kW (300 hk).

Såkombinationen Avant består af fronttank og sammenklappelig

rotorgrubber. Til maskinstationer og

store bedrifter giver det en meget fl eksibel allroundkombination,

som på rationel vis giver en stor arealydelse.

Hovedgearet er konstrueret med 3-trins gearskifte,

så man hurtigt kan tilpasse tændernes omdrejningstal

til forskellige typer jord og arbejdsintensitet.

Især ved brug i maskinstationer og under forhold, der

ændrer sig meget, er opnås det korrekte omdrejningstal

lynhurtigt blot ved at skifte gear. Det giver optimale

arbejdsresultater under alle forhold.

Takket være den sammenklappelige rotorgrubbers

korte og yderst stabile konstruktion er det muligt at

arbejde effektivt – også på små arealer.

Fronttanksåmaskinen Avant,

6,0 m arbejdsbredde


AMAZONE-jordpakkerteknik

Den passende jordpakker til alle forhold

Tandpakkervalser

… arbejder uden tilstopninger i selv meget våd jord

takket være de dybtliggende afskrabere. Afskraberne

er som standard forstærket med en belægning af hårdt

metal og har en tre gange så lang levetid som normale

afskrabere.

Planerplanke

Kileringvalser

Planerplanken bag jordbearbejdningsredskabet er en forudsætning for

den ensartede jordpakning, der foretages vha. den efterfølgende jordpakker.

Rotorgrubber KG kombineres let med såmaskiner

Til brug uden såmaskine er den påbyggede såmaskine

AD nem og hurtig at afmontere fra rotorgrubberens

jordpakker.

KG

Jordpakkere

… laver godt stabiliserede såriller til såsæden. Der

er stadig nok løs jord til at kunne dække såsæden

optimalt – også på våd og tung jord. Denne form for

jordpakker er velegnet til meget fugtige forhold, men

også til tør jord.

I stedet for en mekanisk såmaskine kan der også

anvendes en pneumatisk såmaskine, der monteres

på rotorgrubberens jordpakker.

7


Tekniske data

6

8

7

7

7

5

3

10

11

2

Tjen penge med AMAZONE-såmaskiner!

Liftophængt såmaskine

D9

Påbygningssåmaskine

AD3

4

2

9

1

Pneumatisk såmaskine

AD-P Special/

AD-P Super

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste

Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

BRØNS MASKINFORRETNING Aps

Tingvej 12 · 6780 Skærbæk · Tel: +45 7475 3112 · Fax: +45 7475 3248 · E-Mail: bmf@bmf-amazone.dk

MI 2391 (DK) 06.09

Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.dk E-Mail: amazone@amazone.de

KG

Tekniske data

Model KG 3000 KG 3500 KG 4000 KG 4500 KG 403-2 KG 503-2 KG 603-2

Special Special Special Super

Super Super

Arbejdsbredde (m) 3,00 3,50 4,00 4,50 4,00 5,00 6,00

Transportbredde (m) 3,00 3,52 4,12 4,62 3,00 3,00 3,00

Antal rotorer 10 12 14 16 14 16 20

Ydelsesbehov (kW/PS) 66/90 77/105 88/120 103/140 88/120 110/150 132/180

AMAZONE-rotorgrubber KG

1 den vridningsstabile, svejsede bundprofi l i 8 mm specialstål

2 den dobbelte bund i oliebadskassen

3 de indsvejsede lejehuse

4 de cylindriske tandhjul af høj kvalitet

5 tandholder og aksel er smedet i ét stykket med stor akseldiameter

(Ø = 60 mm)

6 de robuste koniske rullelejer med stor lejeafstand (100 mm)

7 stensikringen med den fjedrende montering af tænderne

8 den dobbelte tætning med kassette-akselpakdåse imod tab

af olie og labyrinttætning imod indtrængning af plantefi bre

og urenheder

9 320 mm lange, hærdede tænder garanterer lang levetid

10 tandholderne med den meget hurtige udskiftning af tænderne

11 den store afstand mellem tandholderne og den glatte bund

i oliebadskassen, gør det muligt at foretage reduceret jordbearbejdning

uden problemer med at maskinen stopper til

Sammenlign disse detaljer med andre maskiners!

Pneumatisk kombination

Avant til såning efter

reduceret jordbearbejdning

Pneumatisk kombination

Cirrus til såning efter

reduceret jordbearbejdning

Pneumatisk såmaskine

Primera DMC til direkte

såning

More magazines by this user
Similar magazines