Læs mere - Fontana-skolen

fontanaskolen.dk

Læs mere - Fontana-skolen

4

Vores erfaring fra Klub Fontana er at disse fire kom-

petenceområder er snævert forbundet. For at kunne

magte faglig indlæring og praktisk arbejde, er det nødvendigt

at kunne fungere socialt og kunne kommunikere

med andre. At være i fysisk form og samtidig være

i kontakt med sit psykomotoriske fundament øger

energiniveauet og skærper lysten til at tage initiativ.

Dette er grundlæggende en forudsætning for at kunne

fungere på alle andre niveauer. Samtidig er det vores

erfaring, at kreativitet og musisk læring kan betyde en

klar genvej for psykisk sårbare i det store personlige

arbejde, de må gøre for at komme på banen og opnå

et mere helt og indholdsrigt liv. Undervejs i forløbet kan

evt. indgå sekundært støttende terapiformer inden for

musik, sang, kunst og bevægelse.

Basis for dette multilæringskoncept er en række væsentlige

pædagogiske nøglebegreber, der arbejdes ud

fra i forholdet til alle aspekter af læringsprocessen:

1. Centrering og fokusering

- At være i sit eget center, med egne holdninger, uafhængigt

af andre.

- At kunne koncentrere sig, tage initiativ og fokusere på

en bestemt aktivitet i længere tid ad gangen.

- At kunne afslutte opgaver og nå mål.

2. Grænser

- At kunne afgrænse sig fra andre og skelne mellem

mine og dine følelser. At kunne mærke både fysiske og

psykiske grænser. Kunne sige til og fra. Samt kunne

flytte sine grænser i forholdet til egne muligheder og

egen kapacitet.

3. Kontakt til andre

- At kunne samarbejde med andre f.eks. i et fagligt

projektarbejde og i dagligdagens gøremål. At kunne

udtrykke sig samt smalltalke og have et socialt liv med

netværk og venner.

4. Grounding og kontakt til sig selv

- At være i kontakt med egen krop, egne behov, egne

følelser, egne værdier og holdninger. At være realistisk

og kunne forholde sig til virkeligheden her og nu. Kunne

rumme egne og andres følelser.

5. Nærvær i nuet

- At være til stede og blive i situationen. At forholde sig

konkret til dét, der foregår nu og her, uden at forsvinde

væk enten i tanker eller konkret gå sin vej.

6. Kreativitet, læring og flow

- At være i situationer der er præget af nysgerrighed,

selvforglemmelse, lyst til læring og fordybelse – med

andre ord såkaldte flowtilstande, hvor læring foregår

let og ubesværet.

Hele denne mangfoldighed af læringsprocesser og

personligt udviklende forløb understøttes på STU’en af

personlig coaching og en kontaktpersonordning, der

hjælper den unge med at holde fast i processen under

hele skoleforløbet. Kontaktpersonordningen rækker i

øvrigt ud over det egentlige skoleforløb og hjælper den

enkelte unge videre, indtil hun/han er forankret på anden

vis i sit liv fremover.

Pædagogisk arbejdes der ud fra en særlig form for

”hold-fast-pædagogik”, hvor medarbejderne støtter de

unge i at holde fast i egne beslutninger og mål. Både

de helt kortsigtede, som f.eks. at få en struktureret

hverdag og komme til tiden eller kunne holde aftaler

både med sig selv og med andre. Men også de mere

langsigtede, når det gælder fremtidsplanlægning i forholdet

til evt. uddannelse og job.

De faglige læringsprocesser er desuden knyttet sam-

Similar magazines