Indhold - Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

fys.ku.dk

Indhold - Niels Bohr Institutet - Københavns Universitet

Indhold

1 Prolog 2

2 Hvad er nanoteknologi? 3

3 Introdagene 4

4 Rusturen 5

5 Det hemmelige ninjakodeks 6

6 Undervisningen 7

7 Bøger 8

8 Dendrofili FAQ 9

9 Studieordning 10

10 Sådan laver du din egen ninjamaske 14

11 Om at læse i udlandet 14

12 Udendørs Ølspil 14

13 Sådan får du magt 16

14 De andre fag 17

15 Lokaleoversigt 21

16 Faciliteter 21

17 Klip dine egne kastestjerner ud 25

18 Guide til vigtige hjemmesider 27

19 Spisesteder 30

20 SØB - Sociale, økonomiske og boligmæssige forhold 31

21 Og de bar stadig øl ind 36

22 En guide til Danmarks største provinsby 37

23 Dine Vejledere 38

24 Epilog 42

25 Encyklopædi 43


NINJAKODEKS 1 PROLOG

1 Prolog

I forbindelse med den voldsomme nanoteknologiske udvikling i de senere år er der opstået

viden, der har haft alvorlige perspektiver. Denne viden har kunnet anvendes til mange forskellige

ting bl.a. også til fremstilling af super effektiv våbenteknologi. Det blev i 2002 besluttet

at hemmeliggøre en masse af den viden, samt at oprette en hemmelig organisation til at sørge

for at ingen kunne tilegne sig denne magtgivende viden. Organisationen havde hovedsæde på

HCØ, og skulle bestå af nogle få yderst trænede individer til at beskytte al den hemmelige

information.

Der blev nedsat et udvalg af eksperter, til at finde frem til præcis hvilken slags træning

der skulle til for at give beskytterne de kvalifikationer, de ville få brug for til den yderst

krævende opgave. Emnet blev diskuteret grundigt igennem, og en dag stødte man på nogle

historiske japanske skrifter, der gennemgående beskrev en ældgammel filosofi og kampteknik.

Dedikerede personer der havde studeret dette i årevis, kunne blive udnævnt til ninja, hvis de

var dygtige nok. Det gik hurtigt op for udvalget, at disse ninjaer var perfekte til at beskytte

den hemmelige viden.

For at sikre sig at der blev udvalgt aspiranter med de rigtige kvalifikationer, besluttede

man sig for at overvåge udvalgte individer inden de skulle indstilles til optagelsesprøve som

tophemmelig nanoninja - du er en af de udvalgte! Bogen du læser i nu er nanoninjaernes super

hemmelige kodeks, der indeholder alt en ninja har brug for at vide, og alt om hvordan man

begår sig uden at blive opdaget. Kodeksets indhold vil i den næste lange tid spille en central

rolle i dit liv, mens du oplæres i hvordan en studerendes nørdede, blegfede krop kan være det

perfekte skjulsted for en toptrænet, dødbringende ninja.

Som du sikkert allerede har set er der stor forskel på vigtigheden af bogens forskellige afsnit

- f.eks. behøver du ikke gennemlæse bogens SØB-afsnit, hvis du kun er interesseret i at vide

noget om dendrofili eller om hvordan man spiller øl-kroket. Du behøver heller ikke læse denne

indledning, da den er totalt ligegyldig. Læs derfor kodekset efter behov og fokuser på netop

de afsnit der gør at du kan klare de udfordringer du vil møde på din vej. Når du føler du er

kendt med bogen, bør du destruere den, så den ikke falder i de forkerte hænder.

2


NINJAKODEKS 2 HVAD ER NANOTEKNOLOGI?

2 Hvad er nanoteknologi?

Ifølge styregruppen for det teknologiske fremsyn defineres nanoteknologi sådan:

»Nanoteknologi er evnen til at arbejde på det atomare, molekylære og supramolekylære

niveau, dvs. på en længdeskala fra 0,1 - 100 nanometer (Èn nanometer

er en milliontedel af en millimeter). Ved at kontrollere den atomare opbygning

kan man skræddersy helt nye materialer, komponenter og systemer med attraktive

egenskaber og funktioner.

Nanoteknologi er tværfaglig og involverer fysik, kemi, biologi, molekylærbiologi,

medicin og materialevidenskab. Det anses verden over for at være et uhyre vigtigt

område, der vil danne basis for den næste industrielle revolution. Beherskelsen af

nanoteknologi betragtes i verdens førende industrilande som en hjørnesten i bestræbelserne

på at opretholde og forbedre den økonomiske og teknologiske konkurrencedygtighed

i det 21. århundrede.«

En anden måde at sige det samme på er, at nanoteknologi er teknologi, i hvilken det er

essentielt, at der er noget i det, der har en størrelse på mellem 0.1 og 100 nanometer. -Det er,

når det bliver stort for kemikeren, småt for biologen og uoverskueligt for fysikeren.

I denne størrelsesorden findes de egnede beskrivelsesmetoder både i kemi, fysik og biologi.

For at forstå fænomenerne på denne skala til fulde er det ofte nødvendigt, at have kendskab

til flere af de klassiske videnskaber. Dette kræver en ny uddannelse med en tværfaglig tilgangsvinkel,

som dog stadig er så specifik, at vi kan finde ud af noget, når vi er færdige. Vi

fokuserer på en størrelsesorden og ikke på en måde at anskue tingene på. På nanoteknologi

bliver vi gode til at se tingene med flere af de klassiske videnskabers synsvinkel samtidigt. Det

er vores force, men også vores facet, idet vi må indse, at vi jo nok aldrig på én gang bliver lige

så gode til kemi som kemikeren eller lige så god til fysik som fysikeren ect. Til gengæld, kan vi

jo grine i skægget, når dem fra de klassiske videnskaber har fundet sig til rette og fundet deres

størrelsesorden. Så kan de nemlig trygt glemme meget af det, de brugte energi på at lære. De

vil nemlig aldrig se det igen...

3


NINJAKODEKS 3 INTRODAGENE

3 Introdagene

Første dag

Mandag morgen den 21. august står du tidligt op og begiver dig afsted til morgenmad hos den

rusvejleder, som er angivet på morgenmadsinvitationen, der lå i samme konvolut som denne

rusmappe. Her møder du kl. 8 00 mellem 10 og 15 af dine nye medstuderende samt to eller tre

rusvejledere. Både disse og resten af dine vejledere vil være mere end villige til at svare på

evt. spørgsmål, du måtte have. Skyd endelig løs! -det er det vi er der for.

Forinden har du selvfølgelig husket at tilmelde dig rusturen (se s. ??)!

Kl. ca. 10 har dit morgenmadshold bevæget sig over på instituttet, hvor der indtil ca. kl.

11 vil være generel velkomst til studiet, og præsentation af rusvejlederne. Nanoteknologerne

har i introdagene tiltusket sig et lokale, auditorium 6. Heri bliver fælles beskeder givet, og

man kan smide sine ting (væk?!). Bliver du væk, eller er du bare generelt forvirret, er der altid

mindst én vejleder udstationeret ved dette lokale.

Mellem kl. 11 og 15 vil der være nogle introduktionsforelæsninger til forskellige ting, det

er smart at vide som studerende.

Det officielle program slutter ca. kl. 15 30 , men vi vil alligevel anbefale dig at blive hængende

endnu et stykke tid. Dine rusvejledere har nemlig noget i ærmet og det bliver rigtig hyggeligt!

Skematisk ser din første dag således ud:

8 00 -9 30 Morgenmad og transport til universitetet.

10 00 -11 00 Generel velkomst og præsentation af rusvejlederne i Aud 6. Navnelege.

11 15 -12 00 Velkomstforelæsning af Thomas Bjørnholm i Aud. 6.

12 00 -12 30 Frokost i det grønne (hvis vejret tillader det) og løs snak.

13 15 -14 00 Sikkerhedsforelæsning i Fysik i Aud. 1.

14 15 -15 00 Introduktion til studievejledningen i Aud. 6.

15 15 -? Rusvejlederne hiver noget ud af ærmet.. . .

Anden dag

I dag får du lov at sove lidt længere. Du får endnu engang gratis morgenmad, som vi spiser

på H.C. Ørsted instituttet (HCØ) fra kl 8 30 . Efter morgenmaden fortsætter vi med flere

introforelæsninger. Dagens skema ser således ud:

8 30 -10 00 Fælles morgenmad i sydenden 1 . Udfyldning af spørgeskema.

10 15 -11 00 Introforelæsning i Matintro i Aud. 1.

11 15 -12 00 Introforelæsning i Fysik i Aud. 6

12 15 -13 00 Frokost.

13 15 -14 00 Introforelæsning i Kemi.

1 som du ved hvor er, fordi vi fortalte det dagen før. Hvis ikke du kan huske det, kan vi røbe, at det er i

vandrehallen i den ende, der ligger længst fra hovedindgangen

4


NINJAKODEKS 4 RUSTUREN

14 15 -14 00 Introforelæsning i Nano 1 i Aud 6.

15 00 Afsted på rustur.

Husk at der kan forekomme ændringer, hvorfor du kun bør opfatte programmet som vejledende.

4 Rusturen

Ordet ’rus’ er en betegnelse, der bruges om førsteårsstuderende på universitet. Betegnelsen

stammer fra gammel tid, hvor de nyoptagne studerende hovedsaligt kom fra landet. De ældre

studerende gav dem tilnavnet ’rus’, som antages at komme fra det latinske depositurus (at

aflægge). De nyoptagne studerende skulle aflægge deres bondske adfærd, og lære de akademiske

spilleregler og adfærd at kende.

Lad os med det samme gøre det klart, at en rustur er meget andet end sanseløst druk og

uterlig opførsel! Rusturen er den del af universitetets introduktionsarrangement, hvor de nye

studerende (russerne) drager afsted til en hytte, for at lære hinanden bedre at kende og for

grundigt at blive introduceret til deres nye liv på universitetet. Rusvejlederne (os) er frivillige

ulønnede ældre studerende der ambitiøst har sat sig for at bruge tid, penge og kræfter på

at gøre introduktionsforløbet til en uforglemmelig oplevelse for alle deltagere. Såvel for de

drikfældige, som for afholdsmænd. Det er derfor vores mål at gøre din årgang til den hidtil

mest sociale og velfungerende, så studiemiljøet på nanoteknologi, kan blive ved med at være

det absolut bedste på KU.

Rusvejlederne anbefaler varmt, at du tager med på rustur! -Vi er faktisk så vilde med idéen,

at vi har besluttet gladeligt at bruge oceaner af tid på planlægningen af din rustur, i håb om

at du må få en mindst ligeså positiv oplevelse, som vi selv havde i sin tid. Det lyder måske lidt

overdrevet med al den bavl om en sølle hyttetur, men det kan ikke siges nok gange, at rusturen

5


NINJAKODEKS 5 DET HEMMELIGE NINJAKODEKS

er meget vigtig for dit videre forløb på studiet! Rusturens primære formål er, at give de

nyoptagne en chance for, at lære deres kommende medstuderende bedre at kende. Rusturen er

desuden en oplagt mulighed for dannelse af læsegrupper, der for manges vedkommende udgør

forskellen mellem en- og tocifrede karakterer. Husk på, at man på universitetet ikke bliver

delt op i overskuelige klasser, som man er vant til fra lavere undervisningsinstanser. Man kan

sagtens risikere at sidde 300 mennesker til en forelæsning, og så er det mildt sagt rart at kunne

genkende nogle hoveder. Samtidig er det berigende at tale med andre, hvis hjerte også banker

for naturvidenskaben.

H.C. Ørsted instituttet (HCØ) er et stort sted! Klasseværelser og auditorier ligger på

stribe, og tusindvis af studerende myldrer rundt mellem hinanden, som rundtossede myrer

i en ødelagt tue. Samtidig er det ingen hemmelighed, at bygningerne ikke er verdens mest

hyggelige og indbydende; det er som om arkitekten har været bekendt med den studerendes

frygt for sol, frisk luft og grønne træer, for han har overvejende tænkt i auditorier uden vinduer,

skumle fængselsgange og retlinede betonflader. Når de fysiske rammer nu ikke kan give den

fornødne trygge atmosfære, som er en vigtig del af et vellykket studium, er det op til de

studerende selv at skabe rammerne. Studiemiljøet skabes af de studerende, ikke af bygningen.

Så snart du lærer nogle at kende, vil hele dit billede af HCØ være anderledes. Blot det at

kunne nikke en hilsen og veksle et par ord med en medstuderende gør, at fokus ændres: de

grå betonflader bliver baggrund, og blikket slås ikke længere ned mod fliserne, men søger nu

efter et kendt ansigt, og en lille hyggelig sludder ved kantinens borde.

Rusturen bliver den fælles referenceramme. Du og dine medstuderende vil have resten af

jeres studietid. Blandt studerende på selv de højeste årgange hører man ind imellem sætninger

der begynder med "Kan du huske dengang på rusturen, hvor...". Dem, der har været på rustur

sammen, vil altid kunne dele dette fællesskab; det giver noget at snakke om.

I år løber rusturen fra tirsdag den 22. august til lørdag den 26. august. På rusturen vil

der, foruden tusinder af måder af lære hinanden at kende på, være nogle oplæg fra vejlederne

om alverdens dejlige ting. Af de mest informative skal nævnes:

• Oplæg om studieteknik.

• Fagrunden, hvor man tager rundt i grupper til vejledere, der vil sidde og fortælle om

bøger, belastning, erfaringer og hvor du kan få lov til at se de bøger, du skal have i de

kommende blokke.

Universitetets opbygning: Hvem har hvad at skulle have sagt, og hvordan fungerer alting?

• Frivillig opgaveregning. Du kan jo prøve at se, om du kan knække vores nødder (ikke

bogstavligt ment...)

• SØB: Sociale, Økonomiske og Boligmæssige forhold. Skal du lige have et par fif? -Så er

det her, aperitif!

• Oplæg om sociale aktiviteter.

Skynd dig at melde dig til! -Det er det, de unge vil have!

5 Det hemmelige ninjakodeks

Med store kræfter følger stort ansvar og det er derfor vigtigt med nogle klare retningslinjer.

6


NINJAKODEKS 5 DET HEMMELIGE NINJAKODEKS

• Snig dig altid når det er muligt - helst i ly af mørket.

• Sug altid maven ind da flade ninjaer sniger sig bedre.

• Oprethold lov og (u)orden.

• Lad aldrig fremmede se dit ansigt.

• Klæd dig ikke efter vejret, men efter omgivelserne.

• Hav altid en (hjemmelavet?) kastestjerne ved hånden.

• Opbevar aldrig dine kastestjerner i underbukserne.

• Lær at danse polka - en ninja skal kunne klare sig i alle lag.

• Beskyt alt og alle. Fra alt det andet.

• En ninja er altid en ninja nærmest.

• Dyrk aldrig (øl-?)tai-chi på tom mave.

• Beskyt vores mentor, vores guru, vores Gud, vores alt - TB!

• Hav altid dit ninjasværd i skeden.

• En ninjas arbejde er aldrig færdigt.

• Man må ikke stjæle pant fra sit eget kollegie.

• Deltag aldrig i Ultimate Fighting Championship

• Det kan være nødvendigt at lære at kaste kastestjerner med fødderne. Hvis man skal ind

i en luftbåren helikopter og man bruger begge hænder til at holde fast, kan man placere

en kastestjerne i øjet på piloten med lidt snilde.

• Kæmp altid i luften når det er muligt.

• Ninjaer sveder aldrig.

• Hvis man krøller sig sammen når man springer kommer man op til 15 meter højere op.

Den korrekte opførsel

Som nano (og dermed Ninja) er du ekstremt eftertragtet hos det modsatte køn på de andre

studieretninger. Det er derfor meget vigtigt, for ikke at blive lynchet af hober af mennesker, at

du ikke vækker for meget opsigt, når du færdes udenfor Nano-Science Centret. Dette kan opnås

ved at benytte omgivelserne til at give et naturligt skjul, hvad enten det er en potteplante, en

dør, en stol eller hvad der nu er. Camouflage er noget af det basale for ninjaer og det er en god

idé at øve sig i at falde i et med sine omgivelser allerede inden du møder til introdagene! Det

kræver ikke så meget. Fx kan du prøve at gemme dig bag en reol eller lignende næste gang du

kommer ned i supermarkedet og se om du kan tage nogen i at gøre noget som de ikke burde.

Når du er ved at føle dig hjemme i camouflage, kan du tage teknikken ud til det åbne, hvor du

7


NINJAKODEKS 6 UNDERVISNINGEN

skal lære at bevæge dig langs en mur, helt uden at blive opdaget. Dette kræver meget teknik

og erfaring og er IKKE noget man lige lærer på en dag. Igen vil det virkelig komme dig til

gode, at du prøver at øve dig lidt derhjemme, men vi forventer ikke at du kan det første gang

vi ser dig. Denne ældgamle kunst i at kunne falde i et med omgivelserne og springe lydløst

frem fra mørke skygger vil, sammen med dine andre nyfundne talenter, der vil blive udviklet

på rusturen, blive dine skjulte kundskaber, som vil gøre dig i stand til at hæve dig over de

normale studerende!

6 Undervisningen

For de fleste fags vedkommende er timerne delt op i forelæsninger, regnetimer og laboratorietimer:

De fleste kan overkomme at komme til forelæsningerne, og på trods af de søvndyssende

vibrationer, som visse forelæsere frembringer, er det som regel en lærerig oplevelse at komme til

forelæsningerne. Stoffet bliver præsenteret af en erfaren lektor, og tit hjælper det til forståelsen

at få tingene sagt på flere måder. Vigtigst er det nok at lære at forstå forelæsernes formuleringer,

da det oftest er de samme der bliver brugt til eksamen (det er forelæserne der laver

eksamensopgaverne). Enkelte nanoer har gennem tiden gået så vidt, at de har valgt primært at

koncentrere sig om kage/tudekiksordningerne, og ladet de venlige og fredlige omgivelser være et

godt sted at sove lidt længere (man skal ikke være for fin til at tag sig en lur på forreste række).

8


NINJAKODEKS 6 UNDERVISNINGEN

Der er endda enkelte nanoer, som der er tvivl om, hvorvidt de endnu er kommet igennem en

hel forelæsning uden at falde i søvn (måske udfra en filosofi om underbevidst indlæring). Der

er ikke lavet videnskabelige undersøgelser om sagen, men vi mistænker, at der er en korrelation

mellem denne måde at gå til forelæsninger på og med dumpeprocenten. Det er i modsætning

til i gymnasiet frivilligt om du kommer til forelæsningerne, men det kan stærkt anbefales at

møde op.

Regnetimerne foregår i små hold, og minder mere om gymnasiets klasseundervisning. Der

vil til hver time blive stillet nogle opgaver, som du forventes at have arbejdet på hjemmefra,

og som så gennemgås ved tavlen. Da det er opgaveregning du skal kunne til eksamen, er det

meget smart at øve sig på. Endvidere er der til regnetimerne en tæt kontakt til en lærer, og

dermed let adgang til at få besvaret spørgsmål til stoffet. Det er faktisk i mange tilfælde til

regnetimerne du får den store forståelse af pensum, da regnelærere ofte har en mere realistisk

forståelse for elevers fatteevne og kan forklare stoffet på en mere jordnær måde. Så hvis du

ikke kan overskue både at gå til forelæsninger og regnetimer, bør du prioritere regnetimerne

højest.

Laboratorietimer er nogle gange sjove, andre gange et (dråbe)helvede. Som regel afgøres

det af graden af frihed i arbejdet og af laboratorielærerne. Hvis man er kreativ nok, kan man

dog gøre alle timerne til en fornøjelse. Timerne er obligatoriske, og man får en indføring i

"rigtigt" laboratoriearbejde.

9


NINJAKODEKS 7 BØGER

7 Bøger

Du vil meget hurtigt erfare de ubehagelige lommesmerter forbundet med bogindkøb. Og der

er ikke rigtig nogen vej udenom; 4 gange om året skal man ud og bruge en mindre formue på

næste bloks bøger.

Det naturvidenskabelige fakultet har deres egen forretning, bogladen, der er lokaliseret i

stueetagen af August Krogh instituttet (hos biologerne), og de har som regel alle de bøger, man

får brug for. For det meste kan personalet endda fortælle hvilke bøger, der hører til hvilke fag.

Det virker jo umiddelbart som god service, og det er da også det ultimativt mest bekvemme

sted at handle bøger. Man bliver bare tit overrasket over, hvor dyrt det er... -Faktisk er der

ingen, der tjener penge på det 2 , da det er en fond med bestyrelse af studerende. Det er dog

værd at bemærke, at man ved fremvisning af sit studiekort kan få 10% rabat på bøgerne. Husk

derfor at medbringe kortet!

Alligevel er der en del at spare ved at købe bøger i udlandet, og det er primært fordi, at

momsen kan spares væk. www.pensum.dk har en søgemaskine, der søger på mange af de største

engelske og danske boghandlere, og angiver prisen for en eller flere bøger hos de forskellige

forhandlere i DKK. inklusiv transport. Her er det nemt at danne sig et overblik over, hvad

der er billigst. Hvis man køber bøger over nettet, skal man dog være opmærksom på, om det

er den rigtige udgave man får fat i. Det er bedst, hvis man kender ISBN nummeret. Læg også

mærke til leveringstiden. Den kan være op til 6 uger. Der er desuden risiko for, at underviserne

ændrer hvilke bøger, der bruges i kurset. Vær sikker på også at tjekke bogladens hjemmeside,

www.universitetsbogladen.dk, for priser inden du bestiller over nettet og husk, at de giver

10% rabat til studerende.

De bøger, du skal bruge i første blok er flg.

2 Overskuddet går til sociale aktiviteter for studerende.

10


NINJAKODEKS 8 DENDROFILI FAQ

• Tom Lindstrøm: Kalkulus. Universitetsforlaget, Oslo. Udgave fra 1995 (ISBN 82-00-

22472-4) eller senere.

• Tore Kro: Funksjoner av flere variable (denne kan dog downloades og udprintes fra

MatIntros hjemmeside)

• Endnu en matematikbog som skal anvendes til undervisning i linær algebra, i Nano 1.

Bogen er pt ukendt.

Rusvejlederne laver en ekskursion i en af de første dage, så du behøver ikke købe ind inden

studiestart. Bøgerne vil være med på rusturen, så du kan se hvordan de ser ud.

Ud over bøger får du desuden brug for

• En kittel

• En hængelås

Det er desuden rart med nogle beskyttelsesbriller, som ikke generer, når de sidder på i

længere tid af gangen. Der vil dog altid være (skod) beskyttelsesbriller til rådighed i laboratorierne,

når de er påkrævede (hvilket de altid er i kemi og biologi). Almindelige briller er

accepterede som beskyttelsesbriller.

8 Dendrofili FAQ

Hvad er dendrofili? Dendrofili er, når man tænder på træer.

11


NINJAKODEKS 9 STUDIEORDNING

Hvordan gør man? Vi ved det ikke, men vi har en mistanke om, at spætter er ret erfarne

indenfor de orale varianter.

Hvorfor bolle med træer? Fordi man kan! -De er sjælendt afvisende.

Hedder det ikke "at elske med træer"? Nej, kælling! Det hedder bolle eller kneppe træer!

-er der egentlig nogen, der ved hvor den der elskov ligger? Har altid haft lyst til at tage

derhen...

Hvad gør jeg, hvis jeg har haft sådanne lyster? Køb et træ.

Er jeg dendrofil, hvis jeg tænder på ting, der er lavet af træ? Nej, så er du nekrodendrofil

og syg i hovedet.

9 Studieordning

Nanoteknologistudiet er bygget op af to dele: en bachelordel på 3 år (180-point) og en kandidatdel

på 2 år (120 point). Kandidatdelen er en overbygning, dvs. en valgfri videreuddannnelse

efter bacheloren. Undervisningen på naturvidenskab på KU forgår i en såkaldt blokstruktur.

Året er delt ind i 4 blokke af 7 ugers undervisning efterfulgt af 2 eksamensuger og en vejledningsuge.

Hvis man ikke skal til eksamen, kan kurserne godt fylde 9 uger i stedet for. En

oversigt over ugernes placering (og feriernes) kan ses nedenfor.

I hver blok skal du, hvis du læser normeret, have to fag. Hvert fag giver 7,5 ECTS point.

Enkelte fag fylder dog hele blokken og er på 15 ECTS point. Undervisningen lægges normalt,

så hvert fag har 1 hel dag og 1 halv dag. Laboratorietunge kurser bliver dog nødt til at bryde

med inddelingen pga. pladsproblemer. Der er 3 skemagrupper:

Skemagruppe A Mandag 13-17 og torsdag 8-17.

Skemagruppe B Tirsdag 8-17 og fredag 8-13.

Skemagruppe C Mandag 8-13 og onsdag 8-17.

Dine fag i 1. blok er Nano 1 (skemaguppe B) og MatIntro (skemagruppe C), men Nano

1 bryder lidt med skemagruppen (Du får et skema udleveret, når du starter, men hvis du er

ivrig, kan du selv sammensætte det fra sis.ku.dk). Kassogrammet giver en god oversigt over

studieforløbet på bachelordelen.

12


NINJAKODEKS 9 STUDIEORDNING

Den studieordning du begynder på, har kun eksisteret i to år. Derfor er alle fagene i en

udviklingsfase, og det er derfor vigtigt, hvis der er noget i undervisningen, du er utilfreds med

(eller noget, som du synes er særligt godt), at du fortæller det videre til en lærer eller andre,

der kan ændre på det (eller bevare det, som det er). I slutningen af hver blok vil der blive

en form for evaluering af undervisningen, som er meget vigtig for at der kan laves

forbedringer. Derudover betyder den nye struktur, at nogle af de gamle studerende snakker

om fag og studieordninger, som du ikke kommer til at have.

Bortset fra at nogle kurser forudsætter andre, er der kun få krav til rækkefølgen af kurser

og hastigheden du følger dit studie i. Det er fuldt ud muligt at studere halv tid, og arbejde

resten af tiden. Dog findes førsteårsprøven, der går ud på, at du efter 1 års studie skal være

gået til eksamen i mindst 6 af første års 8 kurser OG efter 2 års studie have bestået mindst 6

af første års 8 kurser. Derefter skal du bestå mindst 2,5 ECTS hvert 7. år (ja, det er lang tid)

for at få lov til at fortsætte. Reglerne er kun til for at undgå evighedsstuderende, og har kun

sjældent vist sig at volde problemer.

De fag, der står nævnt i kassogrammet er obligatoriske studieelementer. Derudover kan

der, på de valgfrie pladser, vælges kurser fra DTU, Kemisk institut, Molekylærbiologisk institut,

Niels Bohr instituttet, Panum eller andre videregående uddannelser. Hvis du er meget

alternativ, er det dog en god idé at snakke med dit studienævn/din studievejleder først.

Kursus - og eksamenstilmelding

Du skal tilmelde dig de kurser, du gerne vil følge. Når du er tilmeldt et kursus, er du også

automatisk tilmeldt eksamen. Tilmeldingen foregår via selvbetjeningen på punkt.ku.dk (se

Hjemmesider s. ??).

Når du starter på nanoteknologi, er du automatisk tilmeldt de kurser du skal følge i

efteråret (dvs. 1. og 2. blok) og du skal derfor ikke gøre andet, end at følge kurserne og

gå til eksamen.

De kurser du herefter vil følge, skal du dog selv tilmelde dig. Kurser som ligger i foråret

i blok 3 og 4 har tilmelding i starten af december og efterårskurserne i blok 1 og 2 har

tilmelding i starten af juni (hold øje med opslag og tjek din mail på Punkt KU).

Efter du har tilmeldt dig dine kurser, kan du på punkt ku se en oversigt over hvilke kurser

(og dermed eksamener) du har tilmeldt dig. Du kan se eksamensdatoerne i lektionsplanen på

13


NINJAKODEKS 9 STUDIEORDNING

SIS (se Hjemmesider s. ??). Inden eksaminerne afholdes, vil du kunne finde dit eksamens nr.,

sted og tid på dagen for eksamen på punkt ku. Eksamensnummeret er meget vigtigt at huske,

da det er det eneste bindeled mellem din aflevering og din karakter.

Du har tre eksamensforsøg til hvert kursus, så en dumpet eksamen er ikke jordens undergang.

Selv hvis også tredje forsøg glipper, er der mulighed for at søge dispensation hos

studienævnet, og dermed få flere forsøg. Hvis der er et fag, som du ikke har tænkt sig at gå

til eksamen i, er det en god idé at framelde sig den for at spare et eksamensforsøg. Du kan

framelde dig senest en uge før eksamen på Punkt KU.

Det kan let virke fristende at skyde en eksamen til næste eksamensperiode, især hvis man

har flere eksamener lige oven i hinanden, men det kan ikke altid betale sig. Det er nemlig ofte

nemmere at læse op, når kurset er forholdsvist friskt i hukommelsen. Også selvom man ikke

har helt så mange dage til at læse op, som man kunne mene at pensum kræver.

Har du dumpet eller udskudt en eksamen, kan du vælge at tage kurset om året efter eller

du kan gå til en reeksamen i samme studieår. Hvis du vil op til en reeksamen skal du tilmelde

14


NINJAKODEKS 9 STUDIEORDNING

dig reeksamen via Punkt KU i tidsrummet:

Reeksamen Tilmelding

Kurser i blok 1 I vejledningsugen efter blok 2 I 3. uge af blok 2

Kurser i blok 2 I vejledningsugen efter blok 3 I 3. uge af blok 3

Kurser i blok 3 I august I midten af juli

Kurser i blok 4 I august I midten af juli

Er du i tvivl om noget, kan du spørge studievejledningen eller slå op i studiehåndbogen.

Lidt om de forskellige kurser

Nano 1

Består af tre dele. En matematikdel (2,5 ECTS) samt introduktion til nanoteknologi og laboratorieøvelser

(5 ECTS). I matematikdelen kommer du formentlig til at stifte bekendtskab

med matricer og egenvektorer, og får lidt øvelse i at regne med det. Da denne del er ny i nano

1, er eksamensformen under udarbejdelse. I (det lækre nyindrettede) laboratorium får du lov

til at udvikle en fotoelektrokemisk solcelle. Det er rigtig hyggeligt, og giver et godt afbræk

fra hverdagens støvede forelæsninger. Eksamen er heller ikke noget at være nervøs over: Du

skal møde op og lave noget til lab.øvelserne, og lave en god rapport over forløbet. Begge dele

evalueres som bestået/ikke bestået.

Mat Intro

Du skal have 3.5 times forelæsning, 4.5 times øvelser, 4.5 times regnselv timer, og 1.5 times

computerøvelser om ugen. Dine forelæsere bliver Søren (god røv) Eilers og Jan Philip Solovej.

Førstnævnte er en ung, lovende forelæser, der er endt på flere kvindelige studerendes hovedpuder.

Han er knivskarp, og laver ind imellem lange, stramme tidsplaner, som han holder på

minuttet. Han er pædagogisk og er altid åben for spørgsmål. Den anden del af teamet er lidt

ældre, men også et af matematisk instituts hot shots. Han har en lidt mindre god røv, men

er ellers som Eilers. Eksamen er en blanding af skriftlige afleveringer, tests og en mundtlig

fremlæggelse, og bedømmes efter 13-skalaen.

15


NINJAKODEKS 9 STUDIEORDNING

KemiAU

Kursus i analytisk og uorganisk kemi. Lærer dig tricks til at løse mange koblede ligninger for

at finde koncentrationerne af alting (ligevægte til du segner), samt at huske absurd mange

reaktionsligninger udenad. I laboratoriekurset bliver du god til at titrere, til at sanse hydrogensulfid

(H2S), og til at lave semimicroanalyser (en dråbe af det her, og 2 af det andet -wow,

det blev gult som der stod i vejledningen). Forelæseren er Anders Døssing, der smadrede

halsen på en flaske ethanol med ordene "Hvis man er desparat nok, kan man altid få åbnet en

flaske alkohol". Eksamen er en 4-timers skriftlig uden hjælpemidler, bedømt efter 13-skalaen.

Desuden vil der være en sikkerhedsprøve, så folk tør slippe dig løs i et laboratorium igen.

KemiO1 og KemiO2

En miniserie på to afsnit, med organisk kemi i hovedrollerne. Det første er mest en introduktion

til stofklasserne, og en indledende organisk laboratoriepraksis, der hovedsageligt lærer dig at slå

op i store støvede bøger og bruge internettet til at finde absurd mange oplysninger om de stoffer

der skal bruges i forsøgene (hvor ondt kan man egentlig få i hovedet efter en ethersyntese).

Anden del beskriver reaktionsmekanismer, spektroskopi og videregående organiske synteser.

Nu begynder sammenhængen i synteserne at tone frem og du får rent faktisk lov til at

være i laboratoriet i laboratorietimerne (må vi ikke nok få lov til at lave nitroglycerin?). Det

hele sluttes af med en 4-timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler, der som i AU tester hvor

mange reaktioner du kan i hovedet og hvor god du er blevet til at navngive.

Mat N

Et nyt kursus som består af en matematikdel og en mekanikdel, og undervisningen varetages

af Ian Berden. I matematikken lærer du resten af det du får brug for på studiet, og det bygger

direkte videre på det du har lært i nano 1, så det er nok her du kommer til at ærgre dig over

du ikke hørte bedre efter dengang. Mekanikdelen er første halvdel af den klassiske mekanik,

så der bliver kastet med bolde og kørt med legetøjsbiler, så du ved selvsyn kan konstatere

hvad der sker. Det er her du lærer at snore er masseløse og luftmodstanden ikke findes. Et

kursus med meget stof på kort tid, så det gælder om at holde fast, og huske at komme til

regnetimerne. Eksamensformen er endnu ikke fastlagt.

Nano 2

Kurset er opdelt i en mekanikdel og en nanodel. I mekanikdelen bygges der videre fra blok 3 og

der evalueres med en skriftlig eksamen. Nanodelen sætter fokus på nanoteknologiske redskaber

og TBF’er (trebogstavsforkortelser) vil blive en stor del af din hverdag. I laboratorietimerne

får du lov til at lege med noget af Nano’s pænt dyre udstyr.

Fysik 4

Så er det på med safarihatten og klar med kikkereten for nu er formeljagtsæsonen gået ind.

Elektromagnetismens love skal læres og det ender med at du er blevet god til at finde symmetrier

og lave krydsprodukter. Der findes et formelsafariskema, som har vist sig at være et

rigtigt godt redskab til eksamen. Da nanoer er så dygtige har vi ikke brug for Fysik 2 og 3

(Fysik 1 er mekanik), eller også er de ikke så relevante for os. Det er altså ikke fordi vi ikke

16


NINJAKODEKS 9 STUDIEORDNING

kan tælle.

2. og 3. år

Tja... -der er ikke så lang tid til som du tror, så her er et par ord om hvad du kan vente dig:

Thermodynamik: Lær hvorfor det kan være ligegyldigt at rydde op. Der bliver ikke mere

orden af den grund.

Kvantefysik: Faktisk er du ikke der hvor du tror du er! Der er bare størst sandsynlighed

for at finde dig der, hvis man måler efter.

Nanobio: Lær alle de basale ting om biologiens mindste bestanddele. Senere hen vil du

finde ud af at nanobiologi er lidt som at bygge lego iført boksehandsker.

Yderligere info kan findes på sis.ku.dk under Det Naturvidenskabelige Fakultet > Lektionsplanen

(Efterår 2006 Nat) > Nanoteknologi > Bacheloruddannelsen (blok 1-4) Dine rusvejledere

vil forsøge at holde linksne på nuh.dk opdateret, så du let kan finde din kursushjemmeside.

17


NINJAKODEKS 10 SÅDAN LAVER DU DIN EGEN NINJAMASKE

10 Sådan laver du din egen ninjamaske

Find en almindelig sort T-shirt og vend den på vrangen. Stik hovedet ind i den og hold

fast i ærmerne.

Bind ærmerne sammen bag hovedet.

Tag fat i stoffet under kanten og fold det op over næsen. Sørg for at man ikke kan se

kanten.

18


NINJAKODEKS 11 OM AT LÆSE I UDLANDET

Fold ligeledes overkanten ned til øjnene. Du er nu klar til at imponere dine værste fjender!

11 Om at læse i udlandet

Selvom du måske på et tidspunkt begynder at blive træt af lille Danmark, er der håb forude.

Københavns Universitet har nemlig samarbejdsaftale med over 60 forskellige universiteter

rundt omkring i verden. Lige fra Finland og Tyskland til Australien og Argentina. Vil du ud,

er der således rige muligheder. Samarbejdsaftalen går ud på at man bytter plads med en fra

det pågældende universitet, således at man ikke skal betale tuition fee (I de fleste lande er det

dyrt at gå på universitetet).

Man kan også tage til andre universiteter; det kræver bare lidt mere arbejde, da man skal

søge en del legater for at få det finansieret. Det største legat er internationaliseringslegatet,

der kun gives, hvis man tager væk et helt år. Det søges i oktober. Det typiske er at tage

ud efter 3. år i et helt eller et halvt år. Det kan også sagtens lade sig gøre efter andet år,

men det bliver lidt mere omstændigt, da man så skal til at have merit overført obligatoriske

fag. Generel information fås på det internationale kontor der ligger i Fiolstræde 24, eller på

studievejledningens hjemmeside www.nat.ku.dk/studerende.

Vær fra starten klar over at det kræver planlægning i god tid. Man skal nok starte med at

undersøge mulighederne mindst halvandet år før man vil af sted.

19


NINJAKODEKS 12 UDENDØRS ØLSPIL

12 Udendørs Ølspil

Øl-kroketregler

Kroket, som sædvanligt

En bane sættes op. Denne består af nogle buer og to pæle. Det gælder om at få sin kugle fra

startpælen, igennem nogle buer (i en bestemt rækkefølge), rundt om den anden pæl (UDEN

at ramme den), igennem nogle flere buer for til sidst at ramme startpælen (dvs. slutpælen)

først.

Kroket er et turbaseret spil; rækkefølgen er givet på startpælen. Når man har passeret en

bue 3 , får man et ekstra slag. Rammer man den anden pæl, starter man forfra.

Ekstraregler

• Man må kun slå til kuglen med kroketkøllen.

• Hvis en kugle ender i en bue, mister man ekstraslaget forbundet med at passere buen.

• Hvis man rammer andres kugler (det skal give lyd, eller den anden kugle skal flytte sig

synligt), får man et ekstraslag. Dette (eller disse) slag kan man vælge at bruge til at

kroketere.

• Man kroketerer ved at tage sin kugle hen til kuglen, som skal kroketeres, så de er i

kontakt. Man må herefter slå til sin egen kugle, mens man har foden på den. Dog kun

1 gang i træk på samme kugle.

• Når det ikke er ens tur, kan man godt passere buer, men ikke få ekstraslag.

• Eventuelle uoverensstemmelser klares med sten-saks-papir.

Specielt for ølkroket

• Alle starter med at sætte en øl på banen 4 .

• Når ens kugle rammer en øl, får man øllen i hånden og har derfor kun en enkelt hånd

tilbage til at spille kroket med. Sker det igen, har man ingen hænder at spille med og

er således "i boksen". Når man er i boksen, er man ude af spillet indtil man igen har en

hånd fri til at spille med.

• Man kan maksimalt være i boksen med 3 øl ialt medmindre der er tale om straføl.

• Når man har tømt en øl, befrier man herved en hånd (som man kan spille kroket med).

Flasken kan nu stilles på banen.

• Man må springe en tur over og i stedet anbringe en øl på banen (dog ikke to ture i træk).

3

Man har passeret en bue, når man kan lade et kølleskaft glide ned langs væggene i buen uden at kuglen

derved bliver ramt af skaftet.

4

Når man stiller en øl på banen, må den ikke stilles tættere end et kroketkøllehoved (på den lange led) på

nærmeste bue, pæl eller kugle.

20


NINJAKODEKS 12 UDENDØRS ØLSPIL

• Det er tilladt at tage en øl i hånden uden den er indkasseret i spillet (hvilket man kan

gøre, når man føler, at man er ovenpå, og at spillet ikke bringer nok øl til sine hænder).

• Man kan vedtage at stille en hæver på banen. Når denne rammes skal man hæve.

• Man kan spille flere sammen som et hold. Gør man det, bliver baneøllene ganget op med

antallet af spillere på holdet, men antallet af frie hænder er antallet af frie hænder hos

den på holdet, der har færrest (frie hænder). Straføl bliver ikke ganget op.

• Man kan vedtage at alle på holdet skal røre køllen, når der slås til kuglen.

Straføl

Man får en straføl i hånden (eller hænderne), hvis man

• Lægger en øl ned (med andet end kuglerne)

• Rammer andre kugler med køllen

• Nedlægger en bue

• Smadrer en flaske (2 øl og klinisk opsamling af stumper). Straffen er til den, som førte

køllen.

Med straføl, kan man overstige de ellers maksimalt 2 øl i hånden. Forårsager man straføl til

andre, modtager man selv disse (eks. ved skub).

Øl-volleyregler

Volley som sædvanligt. Dog spilles der med lidt mindre strenge regeler. -Som street basket

er for basket ball. I stedet for at tælle point (hvilket kan være svært når man spiller meget),

måler man scoren vha. bestanden af øl.

21


NINJAKODEKS 13 SÅDAN FÅR DU MAGT

Hvert hold starter med to øl per deltager. Når der laves et point, må en fra det vindende

hold få lov til at drikke højst en tår øl 5 . Det hold, der først har tømt alle deres øl, har vundet

sættet.

13 Sådan får du magt

For et par hundrede år siden levede der en professor, der fandt den eviggyldige opskrift på

optimal indlæring. Han ville bare desværre ikke fortælle den til nogen, thi han var en rigtig

led karl, der ville se om vi selv kunne finde frem til den.

Din studieordning og studiets struktur er ny. Grundet overgangen til den nye blokstruktur

er (næsten) alt lavet om, og det er super vigtigt at du og dine medstuderende hjælper med til at

fejl kan blive rettet, og kurset på andre måder kan optimeres. For at undervise på et universitet,

er det ikke nødvendigt først at blive undervist i pædagogik. Du bliver derfor nødt til at gøre op

med dig selv, om du ville have fået større udbytte af undervisningen, hvis den var tilrettelagt

anderledes. Det er pinedød(!) nødvendigt, at du udfylder kursusevalueringsskemaer og giver

din mening til kende overfor dem, der kan gøre noget ved sagen! Det være sig undervisere eller

medlemmerne i studienævnet (se nedenfor). Råber du ikke op, vil problemerne blive ved med

at være der og genere de næste (måske endda dig selv), der tager kurset.

Du har indflydelse. Brug den!

Når du har plabret op om din mening om studiet i tide og utide, og udfyldt og indleveret

dit evalueringsskema, kan du udøve din magt ved at dukke op til fagrådsmøderne. Disse bliver

på nano afholdt en gang i mellem, når der er noget at snakke om. Hvis du synes, at du ikke får

nok at vide, skal du kontakte en af studenterne i studienævnet. Se hvem der er i studienævnet

på NUH.

Hvis du vil have rigtig meget magt, skal du købe dig en hær. Kan du nøjes med lidt

mindre, kan du melde dig som studienævnsrepræsentant. Så får du magt. Studienævnet laver

studieordningen, bestemmer kursusudbuddet og eksamensformer, godkender pensum og dispensationer

og tager sig af evalueringer og klager. Desuden er studienævnet ansvarlige for at

5 En tår øl er den mængde øl, der drikkes fra man sætter drikkeaggregatet for munden indtil det tidspunkt,

hvor der for første gang ikke længere er øl på vej fra flasken til munden. Dvs. at en tår kan være en milliliter,

men også (i princippet) 1000 øl.

22


NINJAKODEKS 13 SÅDAN FÅR DU MAGT

undervisning og eksamen bliver afholdt efter reglerne. Det er med andre ord studienævnet der

beskæftiger sig med de praktiske ting, du møder i din daglige gang i vandrehallen. Der skal

i et studienævn være lige mange studenter og VIP’er. Det er der ikke i vores. Det er nemlig

et specielt autonomt studienævn, der på papiret er et underudvalg af fysisk studienævn, men

som har de samme beføjelser som et almindeligt studienævn. Det gør dog ikke så meget, for i

praksis får vi det igennem, vi vil have. I vores studienævn kan der sidde op til seks studenrende,

men for tiden sidder der kun fem: Jeppe Amossen (næstformand/talsmand, 02), Julie Bomholt

(02), Dea Waldorff (02), Peter "Palle" Jensen Paluszewski (03) og Sine Mathiasen (05). Hvis

der bliver for mange om buddet kommer der valg. VIP’erne er fra fysik, kemi, biokemi og

sundhedsvidenskab. Jørn Dines Hansen er studieleder (dvs formand for studienævnet).

Har du snuden lidt højere mod sky og stræber efter magt på et højere plan, kan du jo stille

op til valg i institutbestyrelsen. Instituttet er det organ (elsker det ord, organ, organ, organ.

Uhmmmmm...), der rekvirerer undervisning og forskning. De bestemmer, hvilke undervisere

der skal varetage undervisningen i de kurser, der rekvireres af studienævnene. Der er 11 institutter

på det naturvidenskabelige fakultet. Heriblandt kemisk (kiku), datalogisk (diku) og

Niels Bohr instituttet (NBI, fysik). Nano hører under både kemi og fysik, men mest under

fysik.

Skal det være endnu vildere, er der måske en plads til dig i fakultetsrådet. I fakultetsrådet

er abstraktionsnivauet højt, og man beskæftiger sig med at finde de overordnede linier for

undervisning og forskning. Københavns universitet består af 6 fakulteter: Det teologiske, det

juridiske, det samfundsvidenskabelige, det sundhedsvidenskabelige, det humanistiske, og det

naturvidenskabelige. Fakultetsrådet består af 15 medlemmer (inkl. dekan, Henrik Jeppesen),

hvoraf de 3 er studenter. Alle studenter er valgbare og har stemmeret. Go get ’em!

23


NINJAKODEKS 14 DE ANDRE FAG

Kan det ikke blive abstrakt nok, er der stadig håb. Du kan stile højere og stille op til

valg til universitets bestyrelse. Bestyrelsen ansætter rektor (idag Ralf Hemmingsen), som står

for den daglige ledelse af universitetet og er ansigtet udadtil. Til at hjælpe sig, nedsættes

et akademisk råd, der ved alt, men intet bestemmer. I bestyrelsen bliver midlerne fordelt

mellem fakulteterne. Der sidder 2 studenter i bestyrelsen, så du skal være mere end almindeligt

karismatisk for at få en plads her.

14 De andre fag

De næste par sider beskriver de andre faggrupper på HCØ. Alt er skrevet i en venlig spøg,

sådan at vi kan få luftet nogle af vores fordomme. Grunden er, at I ikke tænker alt muligt

ondt når jeres vejleder pludselig ved bålet begynder at synge "da-talogi, røv ka’de li’". Vi

synger det kun for at drille datalogerne lidt med, at de er så få piger. Men nu kan I jo læse

indlæggene, og tage dem med et smil.

Datalogi - et studie for nørder

For at citere Fysikrevyen ’95 (melodi af Østkyst Hustlers):

"Hvorfor bruger dataloger kun elektronhjernen? Hvorfor find’s de nøgne piger

kun på sort/hvid skærmen? Hvorfor ku’ de ikke bar’ ta’ Mat 1 som de sku’? Hvorfor

er det hele bar’ så ufedt på DIKU?"

Det er tydeligt at se, hvor længe en datalog har studeret da der er direkte sammenhæng til

størrelsen på hans cola-mave. Og jo, der menes "hans", da der er ufatteligt få piger på DIKU.

Hvis du på et tidspunkt får lyst til at komme i kontakt med en datalog, vil det være en god

idé, forinden at kende lidt til jargonen. En god indgangsreplik kunne være: "Undskyld! [man

skal altid være ydmyg, da dataloger stadig er overbeviste om, at det er dem, der skal redde

24


NINJAKODEKS 14 DE ANDRE FAG

verden] Du kan vel ikke fortælle mig lidt om, hvilke pakker jeg skal opdatere i min debian

linux distribution. Jeg kører woody med kerne 2.2.17?". Dataloger er et særpræget folkefærd,

og du skal ikke regne med at kunne føre en almindelig samtale med dem. DIKU er af sundhedsmessige

årsager isoleret fra HCØ, så luftbårne sygdomme holdes til terminalrummene. Gå

IKKE derind!

Tag dog ikke fejl af denne race! Man finder hurtigt ud af, at det er datalogerne, der fortsat

holder Caféen? kørende, selvom de jo er humanister.

Kemi - et studie for terrorister

Kemikerne var lettere at genkende i vandrehallen før i tiden, da de måtte gå med deres kitler

på. Det ikke længere tilfældet, og hvad gør man så? De studerende tager kitlerne af, men

professorerne køber da bare en ny kittel, og skifter fra deres laboratoriekittel til deres kantinekittel.

De husker også deres statussymboler. Det er kendt (nå ja alt er relativt), at man

kan se hvor højt oppe i hierarkiet en kemiker er ved at se hvad og hvor meget han har i brystlommen

på sin kittel. Det kan være alt fra få kuglepenne hos ph.d.-studerende og derunder til

laserpen, mobiltelefon, dyre kuglepenne, og en kridtholder hos de ældre ansatte. Vi har ikke

selv set institutlederens brystlomme men rygtet vil vide at hans kittel er så læsset at han ikke

kan gå med den, men må bæres.

De kemistuderende er en lystig flok, måske fordi der er væsentligt flere kvinder end på

nanoteknologi... eller på grund af B-dunk. B-dunk er to ting, den ene finder man på laboratoriet

og den anden, som smager som om den består af æter fortyndet(?) med finsprit. Pudsigt nok

finder man også denne ting på laboratoriet. En lille formaning, B-dunk (den sidste altså) er

kun for folk der virkelig kan lide tømmermænd. Desuden har de også mange andre mærkelige

25


NINJAKODEKS 14 DE ANDRE FAG

ting i deres laboratorier - og man vil helst ikke vide hvad de kan lave, hvor meget det siger

bang og hvor store huller de kan lave i vægge, vinduer, hinanden... etc. Søde mennesker, uden

tvivl, men hvis de byder dig på noget der smager, lugter og ser ud som saftevand, så kan du

være sikker på at det IKKE er saftevand!

Biokemi - et studie for blondiner

Vi kan ikke skjule det! Biokemikere er Billige, villige og lige til at gå til. En typisk BIOkemiker

ville score flere point i brystmål end ved en I.Q. test. -Ikke at det nødvendigvis er skidt; vi

deler jo en fredagsbar. Erfaringer siger, at hvis man ønsker lidt fredagsguf, er en BIOkemiker

det oplagte valg. Dels ser de det som en pligt at stå til rådighed, men også deres evne til

at blive spritstive gør det til en leg. Man skal dog tage med i sine overvejelser, at ingen har

respekt for dem, så hvis man ønsker at bevare sin anseelse, bør man begrænse brugen af

biokemikere. Denne race er især let at skelne fra øvrige studerende, da deres uniform består

af hulkorte nederdele og gennemsigtige toppe. Rygterne fortæller, at forelæserne på biokemi

bevidst vælger auditorier på øvre etage. Det skal også nævnes at BIOkemikere ikke bliver

optaget efter de samme principper, som resten af KU. Deres optagelseskrav er 95-50-80, og de

skal have haft "Billig" på A-niveau.

Matematik - et studie for kridtstøv

Den gamle skrøne med, at matematikere render rundt med kridtstøv i adskillige lag, er ikke

helt ved siden af. Det er som om matematikerne ikke er kontinuerte, men gerne vil virke som

om de er. Af frygt for at nogen en dag skal komme med et mindre epsilon end de kan finde

delta til, har de forskanset sig med matøk’erne i deres egen kantine med mure omkring og tæt

skydække i form af cigaretos. I praksis skiller de sig ud i timerne ved, at være fuldstændigt

ligeglade med sætningernes indhold, men fanatisk optagede af hvordan de vises. Ligeledes er

der ikke noget der kunne interessere dem mindre end besværligheden af deres metoder til at

finde løsninger. -Hvis de kan vise eksistensen af en løsning har de gjort deres job og er tilfredse

med det - uanset hvor besværligt det måtte være at finde den. Sæt derfor ikke en matematiker

til at udføre praktisk arbejde! Han vil bare bevise, at han kunne gøre det (hvis han gad) og

gå hjem.

Deres høje abstraktionsniveau har godt nok givet os nogle urimeligt effektive metoder,

men manglen på eksperimentielle kendsgerninger har dog resulteret i, at de overhovedet ikke

aner, hvad der foregår omkring dem. Man fristes til at spørge sig selv om matematik er

naturvidenskab, når man hører deres smukke, men dog fuldstændig urealistiske bud på hvordan

verden skulle være skruet sammen. Noget kan de dog, for deres indspiste og tillukkede samfund

har født os Kranen. -Den bli’r man grebet af!

Fysik - et studie for galninge med ambitioner om verdensherredømme

Rigtige fysikere har en del til fælles med datalogerne. Det er fx det fedtede hår og deres

ucharmerende fremtoning. Det er faktisk kommet så vidt, at der er blevet tilført begrebet

fysiker-stilen i det danske sprog. Denne stil afspejler deres manglende interesse for udseendet

og er karakteriseret ved slidte cowboybukser med mærker efter, hvor pengepungen i baglommen

og nøglerne har siddet alt for længe. Har desuden en utæmmet hårvækst 6 , jakoformsko og en

6 Kommer oftest til udtryk i form af LEGO- eller Valianthår

26


NINJAKODEKS 14 DE ANDRE FAG

Småt Stort Bogstav

α A alfa

β B beta

γ Γ gamma

δ ∆ delta

ε, ɛ E epsilon

ζ Z zeta (udt. sæta)

η H eta (udt. æta)

θ, ϑ Θ theta (udt. tæta)

ι I iota (udt. jotta)

κ K kappa

λ Λ lambda (udt. lamda)

µ M my

ν N ny

ξ Ξ xi (udt. ksi)

o O omnikron

π Π pi

ρ, ϱ P rho (udt. ro)

σ, ς Σ sigma

τ Y tau

υ Υ, Y ypsilon

ϕ, φ Φ phi (udt. fi)

χ X khi (udt. ki)

ψ Ψ psi

ω Ω omega

uendelig dårlig ånde, der uden tvivl skyldes deres allestedsnærværende kaffekop kaffe. I tidernes

morgen var fysik dog et socialt studium med årgange, som var kendt for at være de sjove og

aktive og det så virkelig ud som om de kunne overtage verden med deres atombomber. De

lavede også masser af sjove revyer, som stadig bliver citeret ofte. Men så kom nano og tog

alle de sociale, aktive og lækre studerende. Desuden overtog vi deres bygninger, penge, revy,

julefrokost, legestue og studenterrum. Så kan’ de lære det!

På trods af det, er vi stadig venskabsstudier og det er dem, som vi altid leger med. De er

nemlig (lidt) flere piger end os...

Molekylær Biomedicin - et studie for artige piger

For nogle år siden gjorde universitetet et nyt tiltag for at gøre noget ved den skævfordeling,

der var opstået mellem piger og drenge på det naturvidenskabelige fakultet. Efter længere tids

overvejelser fandt man frem til, at den nemmeste løsning ville være at oprette et nyt studie, der

udelukkende appellerede til piger. Man tog derfor udgangspunkt i tre meget kvindedominerede

studier, og oprettede i første omgang Psykologisk Biomedicin. Da gulvene på HCØ ikke var

gearet til så store mængder sutsko, valgte man i stedet at omdøbe studiet til Molekylær

Biomedicin. Allerede på første årgang var der bonus. Ud af 60 optagende var kun 7 drenge,

hvoraf flere af drengene var under mistanke for at spille for det andet hold. Allerede fra

første år har det vist sig, at mange af de optagne havde forsøgt at søge ind på medicin, men

27


NINJAKODEKS 15 LOKALEOVERSIGT

ikke kunne fremvise det fornødne snit. De søgte efterfølgende ind på Molekylær Biomedicin,

da dette studie smagte mest hen af medicin (faktisk smagte det af penicillin). Dette har

medført at optagelseskvoten er blevet presset enormt op, og befolkningen på studiet består

derfor mest af pæne piger der laver deres lektier og går tidligt i seng. Man kan ikke komme

udenom at Molekylær Biomedicin er en pseudonaturvidenskabelig disciplin, hvilket vil sige at

en studerende under enhver naturvidenskabelig samtale, vil forsøge at dreje denne mod mere

humanistiske emner eller ligegyldig paratviden om den menneskelige anatomi.

Alt i alt er molekylær biomedicinerne (eller molboerne) dog et godt parti man kan holde

fede fester med, eller tage på skiferie med. De kan godt komme til at udfordre fysikerne i at

være vores bedste legekammerater, ikke mindst fordi de er så mange piger...

Hvis du er interesseret at høre og lære mere om forskellige metoder til udforskning og

opbygning af en sund portion fordomme om de andre fag, kan det anbefales at melde sig til

kurset Fysik 42 - Fagfacisme. Opslag findes i |RUM| og andre fagspecifikke opholdssteder.

15 Lokaleoversigt

Aud. 1-6 ligger i stueetagen på HCØ (se kort på bagsiden) og Aud. 7-10 ligger på 1.salen på

HCØ. A-E står for bygningens bogstav på HCØ, hvor A er vandrehallen, B og C er kemikernes

bygninger i nordenden, D er nanoernes (og egentlig også fysikernes, men vi har overtaget den

- HAHA) bygning i sydenden og E-bygningen er matematikernes, der er lidt til den ene side.

Deres etager er halvt forskudt i forhold til resten, for at gøre inddelingen mere abstrakt...

matematikere!!! Det første tal er etagenummeret og de 2 næste lokalenummeret (Eks. D315,

computerlokalet på 3. sal i D-bygningen), dog betyder S eller K som andet bogstav hhv. stuen

og kælderen (ahh, den dejlige kælder - der er is). Du kan se et kort over HCØ på bagsiden af

rusmappen.

28


NINJAKODEKS 15 LOKALEOVERSIGT

1.Etage på HCØ. Specielt fokuseret på "svalegangen"

N er lokaler på DIKU, og de har for at være datalogiske valgt at stuen har nr. 0. Store

og lille UP1 er auditorierne på DIKU 7 . RF står for Rockefeller, hvor du også kan risikere at

have undervisning. RF-komplekset ligger halvvejs mod Riget, dine vejledere viser dig hvor i

introdagene. Niels Bohr instituttets nummerering er ikke for børn, så det kan man bare håbe

på man ikke får brug for.

7 Der er faktisk en grund til at det hedder UP1. Vi vil ikke afsløre den, men adressen på DIKU er Univer-

sitetsParken 1.

29


NINJAKODEKS 16 FACILITETER

16 Faciliteter

Et kort til overblik over HCØ og omegn

Rundt omkring på instituttet er der forskellige faciliteter, både faglige og sociale, der fortjener

et par ord:

NUH Nanoernes Uofficielle Hjemmeside. Ja, navnet siger vel det meste! På adressen, nuh.dk,

kan du finde alle de informationer om nanoerne, som ikke nødvendigvis står i de officielle

organer. NUH er administreret udelukkende af nanostuderende, og indeholder alt fra

eksamensdatoer til billeder fra frebarer, rusture og alm. gøgl. Desuden er der et forum,

hvor man kan chatte med sine medstuderende.

|RUM| I stuen af D-bygningen ligger det absolutte rum, DAR eller |RUM|. Det er et opholdssted

for fysikerne udenfor undervisningstiden. Det opererer i tæt samarbejde med fysisk

fagråd og består af sofaer, og borde og stole. Derudover er der den uundværlige kaffemaskine,

et køleskab, spil og et ur, der viser den absolutte tid.

30


NINJAKODEKS 16 FACILITETER

Nanoerne har fået lov at bruge |RUM|’s faciliteter idet vi teknisk set hører under fysisk

fagråd. Det betyder også, at vi pt. har en nano i |RUM|’s bestyrelse.

D509 aka Pentahouse Nanoerne har også vores eget opholdsrum. Det ligger i toppen af

D-bygningen. (5. sal, D509). Her kan du hænge ud i sofaerne, arbejde, spise din mad

eller checke mail på computerne (som kører windows). Der er spil, køleskab, elkoger,

kaffemaskine, mikrobølgeovn og service, som du kan bruge. Det er er også muligt at

købe tudekiks eller kager for klip på et klippekort, som kan købes af rummets bestyrelse.

Bestyrelsen (som udelukkende er nanostuderende) er rar så længe du rydder op efter

dig.

Efter sigende får vi muligvis snart et andet rum, men hvis processen kommer til at

forløbe lige så langsomt som alle andre bureaukratiske beslutninger på universitetet, er

der ikke nogen grund til bekymring forløbigt.

Computerrum Nanoerne har adgang til tre computerrum: A112, D311 og D315. Desuden

står der computere i D509 og på NBI og Rockefeller. D311 og D315 har lige fået opsat

nye computere med fladskærm, hvilket ville få nogen til at føle det som mere eksklusivt

i forhold til de andre. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle maskinerne på HCØ

kører linux med en brugerflade, der minder en del om Windows. Om computersystemet

er følgende relevant at vide:

• Man logger ind. Først vækkes computeren ved at rykke lidt på musen. På den første

skærm man ser, kan man typisk vælge mellem flere forskellig mærkelige navne i en

liste som er indlejret i en hvid boks. Du skal vælge den som hedder fys.ku. Hvis du

er ved en anden type, skal du vælge ikonet, hvorunder der står noget med linux.

Dernæst bliver du præsenteret for en skærm som beder om login og password. Dette

modtager du under introduktionsforløbet til computersystemet. Hvis ikke skal du

henvende dig til sekretariatet på 1. sal i D-bygningen.

• Leg lidt rundt. Så får du ved egen erfaring en anelse om hvordan tingene fungerer.

Klik evt. på windowsikonet. Så kan du føle dig lidt hjemme igen.

• Stil din mail videre. Se hvordan på nuh.dk under Nyt & Extra.

31


NINJAKODEKS 16 FACILITETER

• Hør efter i den første uge af nano1. Her er der nemlig computerintroduktion på

programmet.

• Kom til tutorordningen. Her vil I afprøve systemet og du har selvfølgelig mulighed

for at stille spørgsmål.

• Går det galt, eller har du svære spørgsmål, kan du skrive til fejl@fys.ku.dk

Fladskærmen foran D-bygningen Vores ærværdige TB har fået opsat en touchscreen fladskærm

ude foran D-bygningen, hvor man kan surfe rundt på nanos officielle hjemmeside

www.nano.ku.dk. Denne fladskærm tjener intet praktisk formål overhovedet (når fysikerne

ikke hacker den og laver afstemninger om den kedeligste forelæser), andet end at

demonstrere hvor pengene befinder sig her på HCØ!

Biblioteker Der er adskillige biblioteker både på og udenfor HCØ. På HCØ er der fagspecifikke

biblioteker (fx kemisk-, matematisk- og fysisk bibliotek). De fleste af disse er dog

aflåste, men hvis man har en fornuftigt grund til at besøge bibliotekerne, kan man som

regel slippe derind eller få et adgangskort. Udenfor HCØ ligger danmarks natur- og

lægevidenskabelige bibliotek. Det har adressen Nørre Allé 49 og ligger 200 meter længere

nede af vejen. Man kan også besøge bibliotekets hjemmeside, www.dnlb.dk, og søge

på de emner/materialer, som man kunne ønske sig. Det er dog vigtigt at bemærke at

mange tidsskrifter efterhånden er elektroniske. Det betyder at man, v.h.a. de rigtige

koder, kan læse dem over nettet. Biblioteket råder over sådanne koder.

Cykelkælder HCØ har en stor cykelkælder under vandrehallen. Hvis man vil slippe for at

blive våd i r***en kan man jo stille sin cykel der.

32


NINJAKODEKS 16 FACILITETER

Studiepræsten Han er ikke en missionerende fanatiker på universitetet, men simpelthen en

person, som du kan henvende dig til, hvis du savner en hyggelig snak eller har lyst til

at tale om studie kontra religion (ikke nødvendigvis kristendom). Studiepræsten er en

overraskende hyggelig fætter, som bl.a. tog initiativ til strikkecaféen, den Røde Tråd, og

oktoberfesten med masser af øl og fed mad.

Fagblade På din vej gennem universet vil du af og til lede efter frivilligt læsestof, og det sker,

at noget sådant findes på HCØ. Af den mere nørdede (men en gang imellem sjove, og

interessante) slags kan nævnes de forskellige fagblade.

• Scient er hele fakultetets fællesblad. Indholdet prøver at dække alt hvad der foregår

på fakultetet, og består af alt fra hurtige voxpops til mere faglige og dybdegående

interviews eller rapportager. Det skrives primært af- og til de studerende, og er

ligesom alle de andre blade gratis.

• Famøs er matematikernes, der brillerer med side 9-sætninger, hovedbrud og interessante

matematiske artikler.

• Gamma bliver udgivet af fysikerne, og har som regel artikler af frontforskere, læserbreve

og andet fysikergejl.

• Biokomikeren er mere af den "kulørte" slags med nyeste scoringer, side-9-molekyler,

tegneserier og andre morsomheder.

• Nanorøret? Hvorfor har nanoerne ikke et fagblad spørger du så. Tjae, der mangler

kun nogle interesserede skribenter, redaktører og grafikere, så har vi. Vær med til

33


NINJAKODEKS 16 FACILITETER

at præge dit studie - vi er stadig så nye, at alle initiativer er velkomne, spark røv

og lav det!

Studievejledningen Dem, der ved alt det vi andre ikke gør. De elsker at snakke, så henvend

dig endelig, hvis du vil vide et eller andet. De har desuden skrevet lidt om sig selv, så

vi ikke skal vride vores hjerner. Se vedlagte brev.

Caféen? Caféen? er startet af "Foreningen til Cafédrift af 1993"og er ubetvivleligt den

hyggeligste og sjoveste Café/Fredagsbar på Københavns Universitet. Lige nu har Caféen?

til huse ude på parkeringspladsen ved August Krogh. Det er dog kun midlertidigt, da der

for tiden arbejdes på opbygningen af vores nye og efter sigende totalt tjekkede lokaler.

Du vil sikkert komme til at høre mange gamle historier og anekdoter om store bedrifter

udført på Caféen?, men bare rolig! -inden længe vil du være med til at skabe rammerne

i en helt ny tidsalder for Caféen? Vær der hver fredag efter undervisningen.

Nanoteknologi har en fod indenfor i bestyrelsen og Stokholm er den, man skal kontakte

for yderligere information.

Tjek også: www.cafeen.org

USG Universitetets Studenter-Gymnastik. En idrætsforening for studerende og selvom navnet

ikke lyder sådan, er der alt fra adventure til ballet eller badminton man kan gå til.

Foreninger er primært for studerende, og er en del billigere end de tilsvarende alternativer.

Der er tilmelding i slutningen af august, og man kan finde programmet for sæsonen

i Vandrehallen eller på www.usg.dk. Det kan klart anbefales, hvis man har lyst til at

komme lidt væk fra bøgerne.

34


NINJAKODEKS 17 KLIP DINE EGNE KASTESTJERNER UD

17 Klip dine egne kastestjerner ud

35


NINJAKODEKS 17 KLIP DINE EGNE KASTESTJERNER UD

36


NINJAKODEKS 18 GUIDE TIL VIGTIGE HJEMMESIDER

18 Guide til vigtige hjemmesider

For det første: Hvis du ikke har en internetforbindelse, så få en. Det er meget besværligt at

følge kurser, eller deltage i sociale arrangementer uden. Alle forelæsere og studerende bruger

e-mail og kursushjemmesider som kommunikation.

NUH -Nanoernes Uofficielle Hjemmeside

NUH er kort og godt din nye vigtigste hjemmeside. Din nye startside. Det er simpelthen

nerven bag kommunikationen mellem nanoteknologer, indeholdende alt fra mailinglister til

adressekartotek, sladderspalte og det heftigt benyttede forum. Det er stedet, hvor vigtige

beskeder, anekdoter og sladder diffunderer hen. Derudover er der en underside specielt for

førsteårsstuderende (Nye Nanoer), hvor den indledende hjælp til studiet er. Fx vil vi lægge

links ud til kursushjemmesiderne. Nedenfor gennemgås menupunkterne, så du kan føle dig

hjemme fra start.

Forsiden

Forsiden er inddelt i to søjler: En søjle til nyheder og en søjle med infobokse. Over nyhederne

står der en alternativ betydning af NUH. Tidligere betydninger kan findes ved at klikke på

betydningen. Der vil ud for nyheder, som er kommet siden sidste gang du besøgte siden, være

et rødt NY.

Infoboksene til højre indeholder en reminder, en afstemningsboks, en fødselsdagsoversigt

genereret ud fra data i personfinderen og en boks med vigtige links.

Forslag til ændringer

Er stedet, hvor du kan være med til at bestemme indholdet af siden. Og du opfordres kraftigt

til at gøre brug af muligheden, så NUH kan blive ved med at være opdateret.

Mailinglisternes brugerinterface Her kan du til- og afmelde dig de forskellige mailinglister.

Hvis du skifter mailadresse er det her, du skal ændre det. Læs, hvad der står på

skærmen. Så skulle det være ligetil.

Ny TBF (TreBogstavsForkortelse for NUH) Her kan du ændre den alternative betydning

af forkortelsen NUH.

Nyt forsideindlæg Indsend en ny nyhed til forsiden.

Ny afstemning Indsend ny afstemning til forsiden.

Nyt sladder eller citat Indsætter sladder eller citat på de tilsvarende sider. Skriver man

sladder ind, er konventionen, at man under Overskrift skriver en overskrift, under

Beskedtekst skriver røverhistorien og under Af skriver forfatteren, hvis man har lyst.

Det er således muligt at komme med 100% anonym sladder...

Skriver man et citat ind, er Overskrift som regel en forklarende bemærkning, Beskedtekst

selve citatet og Af, den der har sagt det.

37


NINJAKODEKS 18 GUIDE TIL VIGTIGE HJEMMESIDER

Nyt arrangement til kalenderen Her kan du indtaste et arrangement i den automatiske

kalender. Du kan beskytte dit arrangement mod redigering fra andre end redaktørene

ved at indtaste et password. Det er dog ikke nødvendigt.

Upload en fil til redaktionen Her kan du uploade én fil ad gangen til redaktionen. Læs

vejledningen før du går igang.

Send en mail til redaktionen (red@nuh.dk) Hvis du har skiftet adresse, eller har noget

andet på hjerte, skal du bare skrive til os. Vi svarer så hurtigt vi kan.

Kalender

Den automatiske kalender er lavet så man kan få et overblik over arrangementerne i fremtiden.

Herfra kan du desuden indtaste fremtidige arrangementer, rette i de eksisterende og se de

gamle arrangementer. For at kalenderen forbliver funktionel er det vigtigt, at du indtaster de

arrangementer for nanoer, du kender til. Den giver et overblik i modsætning til forummet,

hvor alle meddelelser ligestilles.

Personfinder

Her kan du finde adresser og telefonnumre på dine medstuderende. Læs vejledningen... For at

den forbliver opdateret, er det vigtigt, at du husker at indsende ændringer til redaktionen!

-også hvis du ved, hvor en medstuderende er flyttet hen eller at en eller anden er droppet

ud.

Forum

Den nok mest action-packed del af NUH. For at kunne skrive beskeder herinde, skal man være

oprettet som bruger. Det gør man ved at klikke på Tilmeld i øverste højre hjørne. Når du

opretter dig skal du gøre det med et brugernavn, der nemt kan relateres til dig. Det er oftest

dit kaldenavn eller kælenavn. Hvis du ikke er sikker på, at redaktørene vil kunne genkende

dig, skal du skrive en email, hvor du forklarer dit valg af brugernavn. Bliver det godkendt,

bliver din konto aktiveret, og du er nu bruger og kan poste meddelelser, sende privatbeskeder

og se det skjulte fagrådsforum.

Det er gennem forummet at mange arrangementer bliver til og der bliver købt og solgt,

fortalt vittigheder, snakket, debatteret, lavet fællesindkøb af bøger og CD’er og meget meget

mere. Det er simpelthen her, det virkelig sner, og mangler du nogle følgesvende til en bif-tur,

vil have solgt eller byttet din gamle tante, eller har du bare lyst til nogle at drikke dig i hegnet

med NU og med det samme, findes svaret ofte her 8 .

8 Vi må advare om, at forummet er stærkt vanedannende, og kan nedsætte din faglige effektivitet væsentligt.

-du kommer simpelthen til at bruge al din tid derinde...

38


NINJAKODEKS 18 GUIDE TIL VIGTIGE HJEMMESIDER

Resten

Tutorordningen Tutorordningens hjemmeside. Denne styres helt af tutorene og indeholder

bl.a. program og kageafstemninger.

Udvalg & ansvar Her står der hvem, der sidder i hvilke udvalg. Der er desuden et link til

kagelistesiden. At bage kage er jo et stort ansvar...

Nyt & Extra I Nyt & Extra er der praktisk information. Bl.a. fra studienævnet.

Billeder & Film Beskyttet med det top hemmelige brugenavn og password, porno hhv NUH

(med stort). Efter at have indtastet dette, er der adgang til alt, hvad der er indsendt

til redaktionen af billeder og film. Interfacet skulle være temmelig selvforklarende. Har

du billeder eller film, som du vil have op, skal du give dem til redaktionen. Enten ved

at uploade dem via FOrslag til ændringer eller give en af redaktørerne dem i hånden

eller lægge en CD med navn og beskrivelse i dueslaget, "Nanorustur", på 2. sal i Dbygningen

og give redaktionen besked herom fx via mail.

Spas Har du nogle timer, du skal have slået ihjel, kan du gøre det her.

Sladderspalten Bliv opdateret med det sidste nye fra hønsegården om hvem der har kysset

på hvem, hvem har der sidst har snakket med ulrik i den store hvide telefon eller hvem

der sidst har fået gratis øl af en bartender, hvis bare han lod være med at smide tøjet...

Husk at du selv er ansvarlig for at siden er opdateret, og at du kan indsende det 100%

anonymt!

Citater Guldkorn fra nanoer, der aldrig må glemmes.

Nye Nanoer Denne side er dedikeret til at formidle information fra rusvejlederne til dig og

de andre fra din årgang.

-Så når nu du sammen med dine medstuderende har fået arrangeret en grillaften, skovtur,

biografgang, lektiecafé, roskildelejr eller se-våd-maling-tørre heldagsarrangement, kan du jo

lige gribe til tastaturet og delagtiggøre os andre i initiativet. Både på NUH’s kalender og på

vores forum. Så er der god chance for, at du hurtigt finder nogle deltagere.

Punkt KU

punkt.ku.dk er din personlige informationsside på KU. Du logger ind med dit cpr-nummer

og den pinkode, du har fået tilsendt. En menu kommer frem med følgende punkter:

Aktuelt er en nyhedsfunktion, med lister over nærtstående begivenheder og legatuddelinger.

E-post er din officielle KU e-mailadresse. Visse vigtige informationer bliver kun sendt til

denne adresse, så det er vigtigt at tjekke den jævnligt. Alternativt kan du under instillinger

skrive en videresendelsesadresse, så du får posten på den almindelige mailadresse.

Kalenderen, grupperum og mødeforum er tilbud, der kan bruges til at holde styr på

aftaler og informationer/filer - velegnet til læse- og rapportgrupper.

39


NINJAKODEKS 18 GUIDE TIL VIGTIGE HJEMMESIDER

Selvbetjeningen er den vigtigste funktion, da du her kan foretage næsten alt elektronisk

papirarbejde der har med KU at gør. Du kan finde dine eksamensresultater, tilmelde

dig undervisning og nogle eksamener, finde ekamensoplysninger, samt holde styr på dit

ID-kort. Det kan anbefales at lege lidt med mulighederne, pas dog på du ikke melder dig

til eksamen i propædeutisk vestgrønlandsk.

Biblioteksadgang giver dig adgang til nogle af de beskyttede ressourcer, som alm. mennesker

ikke kan se på biblioteket.

Studieinformation sender dig ind på StudieInformationsSystemet (SIS).

SIS

På sis.ku.dk [SIS] kan du se en oversigt over alle kurser på Københavns Universitet med hvad

de indeholder, hvor og hvornår det ligger, hvornår der er eksamen og meget mere. SIS er din

adgang til officielle informationer. Her kan du finde evalueringsskemaer, eksamensinformation,

studiehåndbogen og vigtigst; lektionskataloget. Man vælger sit fakultet (naturvidenskab for de

tungnemme) og det relevante lektionskatalog. Så får man en liste over uddannelser, og vælger

den man føler sig hjemme på. Du går på bacheloruddannelsen (ny blokstruktur), og når det

er valgt kommer du endelig frem til de officielle beskrivelser af fagene. Der er de praktiske

oplysninger, og link til kursushjemmesiderne for fagene.

ISIS

isis.ku.dk er et system, som indeholder information om studerende og kurser. Det er her

kurserne som regel har deres hjemmesider, og mange sider kan man tilmelde sig og få ekstra

informationer. Login er det samme som på Punkt KU. Det smarte er, at hvis du først har

fundet en hjemmeside på isis, og tilmeldt dig den kan du finde den igen ved at trykke "Mine

netsteder" og logge ind. Desuden kan du redigere de oplysninger, der vises om dig ved at

trykke på "Min personprofil".

På nano.ku.dk, der er vores officielle hjemmeside, kan du finde info om nano-science centeret,

og om de faglige arrangementer, der afholdes her.

40


NINJAKODEKS 19 SPISESTEDER

19 Spisesteder

Har du glemt madpakken, eller gider hverken dig eller din mor at smøre en, følger her en lille

guide til restaurationsbranchen omkring HCØ. Generelt gælder det at jo længere man er villig

til at bevæge sig fra HCØ, jo bedre/billigere bliver føden. Som så mange andre ting på HCØ,

er dette dog ikke en lovmæssighed.

|RUM| og D509 Rejs dig fra sofaen, gå tre (3) skridt og du har nu mulighed for at drikke

kaffe og spise kiks til du segner (husk klippekortet).

HCØ’s kantine Ofte bare kaldt kantinen. I forbindelse med ovenstående huskeregel burde

der her være kedelig mad til dyre penge. Dette er ikke langt fra sandheden. Man bruger

den kun, hvis man lige skal have en sodavand eller et stykke slik (eller frugt, hvis man er

en af dem!). De er dog også leveringsdygtige i både smørrebrød, kager og varm "mad".

Var dig for Bøssekurt, når du skal betale! -han er en rigtig frækkert...

Kroghs Køkken Endnu en grund til at elske biologerne! Kroghs køkken har, udover de sædvanlige

cafeterieretter, dagens ret, der nogle gange tangerer gourmetmad. Eneste grund

til at alle ikke spiser her altid, er, at maden er smådyr og ikke altid i topform.

Pazzo Per Pizza Kun en smule længere væk end Krogh, ligger dette italienske pizzaria overfor

zoologisk museum. Pizzaerne er ikke store, og de er ikke proppet med fyld. Til gengæld

smager de godt, og der er studierabat, så pizzaerne kun koster 35 kr. uanset tid.

Netto og Fakta Ved krydset mellem Jagtvej og Tagensvej ligger discountbutikkerne Netto

og Fakta. Her kan du købe din frokost og "tilberede" den i |RUM| eller D509.

Oasen Tidligere Cafeén?s kantine. Lille kebabsted forbi Rigshospitalets kollegium. De satser

på den sydlandske stemning, med kampestenstapet, papsøjler og plastikvindruer i loftet.

En Dürümrulle herfra har vist ikke skadet nogen endnu.

Dilans Pizzasted forbi oasen. Lidt mere albuerum end oasen, men ellers er det endnu et pizzasted

med "ægte italienske pizzaer" serveret af ikke-italienere. Smager som alle mulige

andre skodpizzariaer.

Subway De har pokkers gode sandwiches, hvor man selv kan bestemme hvad og hvor meget

fyld, der skal i sandwichen. De er ikke billige og så har du tilmed gået 20 min. for at få

mad. De har kun ukurante sodavand. Sort.

Shawarmabæltet Ved runddelen omkring krydset mellem Jagtvej og Nørrebrogade ligger

desuden Københavns Shawarmamekka. Der er en længere gåtur, men man kan til gengæld

få god mad til en 20’er. Mange af stederne har desuden altid åbent.

Det Eksotiske Hjørne 100m længere nede af jagtvej end Oasen, ligger Det Eksotiske Hjørne.

Den ekstra gåtur giver dig friske Sandwich, der smager godt, men til gængæld er det

også lidt dyrt, men godt alternativ til al det andet slamføde.

41


NINJAKODEKS 20 SØB

20 SØB - Sociale, økonomiske og boligmæssige forhold

Socialt

Den tid, hvor de studerende sad ensomt på deres kvistværelse og læste i store tykke bøger under

tællelampens gullige skær, er forbi. Nu anbefales det, at du mødes med dine medstuderende

og at I hjælper hinanden gennem studiet.

Det kan ikke siges for ofte: Et godt socialt studiemiljø er essentielt for at kunne bevare

lysten til at studere. Specielt i det første år er det vigtigt at opbygge de sociale kontakter til

andre studerende. De første studerende der dropper ud, er som regel dem, der ikke deltager

i aktiviteterne. Det gælder både fagligt og socialt. Det er op til dig at engagere dig i det

sociale liv. Dette indebærer f.eks. at tage på rustur, gå på Caféen? efter fyraften om fredagen,

involvere sig i udvalg og grupper, drikke kaffe i |RUM|, hænge ud i D509, spille eller heppe på

vores fodboldhold (vi har brug for det) og bruge tutorordningen. Desuden kan det anbefales

at bevare kontakten til gamle venner og måske få et arbejde med kontakt til andre mennesker.

Selvom studiet har eksisteret i 3 fulde år når du starter, er det stadigvæk et relativt nyt

studium og vi har derfor ikke meget lange indgroede traditioner og ritualer. Derfor kan du ikke

bare læne dig tilbage og nyde de aktiviteter, som de gamle studerende laver indtil du selv er

blevet et gammelt røvhul. -Du bliver pinedød nødt til selv at skabe det gode studiemiljø, som

du vil have der skal være på uddannelsen. -Så det er hænderne op af lommerne og ned i den

sociale æltedej. Arrangementer kan offentliggøres på NUH i både kalenderen og på forummet.

Der er altid mulighed for at starte dine egne udvalg eller arbejdsgrupper, hvis du synes

at der mangler noget på studiet. Dette har efterhånden ført til forskellige specielle udvalg. Fx

NSDAP (Nanoteknologisk Sammenslutning for Disciplinering Af Piger).

42


NINJAKODEKS 20 SØB

En vigtig årlig begivenhed for et studie er revy’en. I starten var der bare DIKUrevyen.

Siden kom Fysik revy TM , og i 2003 så Matematikerrevyen og Biokemikerrevyen dagens lys for

første gang. Da vi endnu er en ny uddannelse uden så mange ressourcer (penge har vi nok af,

men det er lidt småt med studerende) har vi endnu ikke vores egen, men er blevet integreret

i fysikrevyen. Revyerne er rene fester fra start til slut og publikum har tradition for at være

noget nær de vildeste i verden. Det er selvsagt næsten obligatorisk at se mindst Fysik revy TM ,

men hvorfor nøjes med at se på? Går du rundt med en lille Ulf Pilgård eller Gitte Henning i

maven eller har lyst til at brilliere med dine evner på banjo så er revyen noget for dig. Hvis

du heller vil holde dig udenfor rampelyset er der også brug for kreative tekstforfattere og folk

med hænderne skruet rigtigt på til at sørge for lys og lyd og til at sy kostumer. Uanset, hvad

du vælger at lave, lærer du gennem revyarbejdet en masse andre nanoer og fysikere fra de

andre årgange at kende og det skaber et godt sammenhold. I løbet af efteråret vil der blive

indkaldt til nogle forberedende møder og det hele sluttes af med en forestilling og en stor fest

i starten af marts.

Et andet overlevelsestrick er kageordninger. Man bliver altid populær, når man deler kage

ud til folk, der er gået sukkerkolde, og der er jo ikke noget, der kan trøste bedre end et

stykke dejligt hjemmebag, når man fatter brik af det hele! Denne kan også suppleres med lign.

ordninger (f.eks. skal nævnes mat 1GA’s 9 tudekiksordning om fredagen)

Det er fornuftigt at overveje, hvordan man vil prioritere sin tid. Hvis man altid lader

familie, venner eller sport komme i anden række til fordel for lektierne, risikerer man meget

hurtigt at blive studietræt, og det er sværere at vende tilbage til det sociale liv.

Helt konkret er det første skridt hen mod et godt studiemiljø at tage med på rusturen.

Den er basis for at lære de andre at kende, og den bedste måde at finde ud af, hvem de andre

på studiet er. Det gør det også nemmere at finde en læsegruppe, når du er ved at gå i panik

hen imod eksamen. Dyrk sport, hvis du vil undgå det velkendte fænomen "studentermave".

Tjek evt. USG’s program, usg.dk. Efter rusturen er det vigtigeste at gå på Cafeén? -her er

rige muligheder for at sidde og hygge over en kold GT eller 2, eller bare sidde og chille eller

spille spil. Endnu en mulighed er Coolbar i DAR, der afholdes nogle fredage i |RUM|. Der

er, som reklamen siger, billige øl og ingen dataloger. Desværre er der heller ikke så mange

biokemikere, men så meget desto mere grund til at drikke sig ned.

Men tag det roligt, dine rusvejledere skal nok hjælpe dig med at falde til de første par

måneder, så find dem efter skole, og der vil være underholdning til du ikke kan klare mere!

Økonomiske forhold

Hvordan får man økonomien til at løbe rundt? Den nemmeste måde er at bo hos sine forældre.

Det kan dog være ret besværligt og nok slet ikke nogen økonomisk fordel, hvis de bor i Jylland

eller på Bornholm. Hvis man skulle være så heldig at finde sig en lejlighed eller kollegieværelse,

kommer de fleste i vanskeligheder med at klarer sig med SU alene. Der findes flere måder at

skaffe lidt ekstra mamon:

• Nas på familie og venner. Der er ikke noget så belejligt som hvis man "tilfældigvis"

dumper ind hos en god ven lige omkring spisetid. (Se for øvrigt A. A. Milnes Peter Plys

for en uddybende diskussion af denne meget nyttige taktik)

• Søg et legat. Universitet og adskillige fonde udbyder hvert år en række legater til værdigt

trængende, og det kan faktisk godt lade sig gøre hvis man har en nogenlunde god grund.

9 Et tidligere matematikkursus.

43


NINJAKODEKS 20 SØB

Ellers led efter legater der stiller så specielle krav at de potentielle aftager bliver reduceret

til et minium.

• Find et lovligt arbejde. Den mest sure, men alligevel mest benyttede supplering. - Der

er mange muligheder, fx:

– Den mest optimale er at få foden inden for hos et forskerteam. Kan du finde et job

selv nederst på rangstigen som assisterende assistent kan det give dig en trumf på

dit CV der kan vise sig at være ganske værdifuld sidenhen. Især i sommerperioden

er der brug for afløserer, men du skal værer fremme i skoene for der er få job og

mange interesserede.

– Servicemedarbejder i et supermarked (kassedame). En del har prøvet dette kedsommelige

erhverv og ved hvor trist det kan være, men det er altid nemt at få hvis

man er pengetrængende.

– Hjemmehjælper. En del vil måske blive afskrækket af tanken om denne form for

arbejde, men faktisk kan man lære en del om mennesker af det (hvis man er til den

slags) og desuden giver det godt og er nemt at få.

– Undervisning. Der er altid en eller anden der søger hjælp til eksamensforberedelse

i fysik, kemi eller matematik. Se opslag på HCØ (for øvrigt kan det også være en

enestående mulighed for at score en 3.g’er).

– Start en virksomhed. Kræver lidt investering, men med lidt snilde kan der være

gode penge at hente.

Hvis ovenstående ikke kan få det til at køre rundt, kan du jo overveje nogle mere alternative

metoder:

• Optag Studielån. Det er en fantastisk følelse at se pengene rulle uden at skulle bekymre

sig om det før om mange år... Det er faktisk en meget bedre løsning end at overtrække

sin konto (med chokolade).

• Overvej at blive drugdealer eller alfons - Det indebærer en vis risiko, men der skulle efter

sigende være gode penge i det.

44


NINJAKODEKS 20 SØB

• Sælg din krop. Måske mest relevant for piger og meget velproportionerede drenge. Men

der er rent faktisk en gang imellem brug for forsøgspersoner til diverse mærkelige forsøg

som fx kost, smertetærskler eller blodundersøgelser. Hvor ondt kan det gøre at få taget

en muskelbiopsi?

Men igen, husk at tilrettelæg din tid, så du ikke pludselig finder ud af at du er håbløst bagud

med studierne fordi du lige skulle tjene et par ekstra tusind. Hvis det kniber med tiden så sig

arbejdet op og tag studielån i stedet.

Udnyt den lange sommerferie. Man kan enten være benhård og arbejde hele sommeren og

så leve for pengene resten af året, eller man kan nøjes med at arbejde i en måned for derefter

at fremleje sit værelse og rejse i en måned.

Boligforhold

Tricks og finter til at finde bolig i København. Jens-Peter blev optaget på nanoteknologi, og

blev meget glad. I sin rus af studentergilder havde han dog glemt, at han skulle tænke over,

hvordan han skulle finde noget at bo i her i vor hovedstad. Selv kom han fra Nieder-Ammergau,

og han havde ingen bekendte i eller omkring København, men til gengæld havde han altså et

problem. Jens-Peter anbefales af venner (da de er ret velunderrettede), at han kunne prøve:

CIU Centralindstillingsudvalget for kollegier i Hovedstadsområdet administrerer 50 til 100

kollegier og er et rigtigt godt sted at starte. Vær opmærksom på at CIU prioriterer efter,

hvor trængende man er, så bor du i København har du ikke en chance, med mindre

du er villig til at bo i Herlev. Der ansøges via ciu’s hjemmeside. Har man mere end en

times transporttid til hcø, kan man lave en akut ansøgning. Fordelingen af de ledige

værelser sker omkring den 15. og den 1. i måneden. De boliger, som de tilbudte ikke vil

tage imod, kommer til genindstilling. Her er din chance: Ring og hør, hvilken dag der er

genindstilling. Kom da en halv time inden kontoret åbner den dag, uanset hvad de siger.

Centralindstillingsudvalget, H.C. Andersens Boulevard 13, 1553 Kbh. V,

Tlf: 33 11 64 44, www.ciu.dk

Egmont Kollegiet Ligger lige ved HCØ, og var rammen om en kendt serie i midthalvfemserne.

Har optag hver måned på et ansøgningsskema, der kan fås ved henvendelse eller

printes ud fra Nettet. Her prioriteres - i modsætning til hvad mange tror - ikke efter

trængning, men efter om man lyder interessant og engageret. Kender man én, man kan

holde ud, at bo sammen med, er det en god ide at søge en lejlighed - de er noget nemmere

at få.

Egmont H. Petersens Kollegium, Nørre Alle 75, 2100 Kbh. Ø., www.ehp.dk

Rigshospitalets Kollegium Ligger også tæt ved HCØ (i den anden retning). Her kan det

helt sikkert godt betale sig at lave en god kreativ ansøgning, da det er de andre beboere

der skal vurdere hvem der bliver optaget, og da det samtidigt er et ret eftertragtet sted.

Rigshospitalets Kollegium, Jagtvej 120, 2200 kbh N, www.rhk.dk, hvor man også kan

læse om hvordan man ansøger. Kollegiet administreres af:

Dansk Almennyttigt Boligselskab, Boligbutikken i DAB, Finsensvej 33,

2000 Frederiksberg, Tlf : 77 32 00 00, www.dabbolig.dk

Emdrupborgkollegiet Ligger omkring 10 min. på cykel fra HCØ. Det er nok nemmest at

gå ind på deres hjemmeside og printe et ansøgningsskema ud. Her kan man også få en

45


NINJAKODEKS 20 SØB

masse oplysninger om optagelseskriterier og ventelister.

Emdrupborgkollegiet, Tuborgvej 166, 2400 kbh NV

Otto Mønsted Kollegiet Ligger lige ved Enghave station, 20 min fra HCØ på cykel. Ansøgningsskema

kan downloades fra hjemmesiden.

Otto Mønsted Kollegiet, Rektorparken 1, 2450 kbh SV, www.omk.dk

Kollektivet Gyldenløvesgade Et meget hyggeligt 38-mands kollektiv. Sæt en seddel op i

gangen eller snak med en af beboerne.

Kollektivet Gyldenløvesgade, Gyldenløvesgade 12, 1369 kbh K

Boligbutikken I boligbutikken på Hovedbanegården kan man blive skrevet op til en masse

af Københavns boligselskaber. Det koster penge for hvert boligselskab du skriver dig op

til, og nogle andelsboligforeninger kræver desuden et medlemsgebyr udover det.

BoligButikken for Hovedstadsområdet

Hovedbanegården, 1. sal ved posthuset, Tlf: 33 32 80 11

www.boligbutikken-for-ht.dk, E-mail: lejeboliger@boligbutikken-for-ht.dk

Ungdomsinformationen Hos Ungdomsinformationen findes en masse mapper fordelt på

flere boligformer, hvor boliger udveksles. Det er et rigtigt godt sted at lede. Der er også

mulighed for at leje et værelse hos en privat.

Ungdomsinformationen, Rådhusstræde 13, 1466 kbh K, Tlf: 33 73 06 50

www.ui.dk

Desuden kan Jens-Peter sætte eller læse annoncer i Politiken, Berlingske eller Den Blå Avis.

Han kan også sætte et opslag i butikker eller supermarkeder mv. Måske han skulle prøve at

ringe til advokatkontorer. Andelsboliger administreres nemlig typisk af advokater. Han kunne

også finde en kammerat og dele en ejerlejlighed med ham/hende. Ejerlejligheder er dog blevet

så dyre i København de seneste år, at det ikke rigtig kan løbe rundt, også selv om man stuver

sig sammen to mennesker på en 2-værelses, skal man regne med at smide en 4.000 kroner per

person hvilket kan være svært på en SU og er overordentligt meget mere end de typiske 1.500

kroner man betaler for et kollegieværelse. Rigtig god fornøjelse med boligjagten!

46


NINJAKODEKS 21 OG DE BAR STADIG ØL IND

21 Og de bar stadig øl ind

– mel.: Sin egen

Der sad ti kæmper i gildesalen

og lytted’ muntre til skjæmt og skjalden.

Et mægtigt højreb på bålet drejed’,

de åd og drak, navnlig drak for meget!

For de bar stadig øl ind. HUH!

Og hist på fjorden lå viking’snekken

med dragesejlet og skjolderækken,

men ingen tænkte på ufredsfærden,

i dag var tvedragt ej deres verden!

For de bar stadig øl ind. HUH!

Og deres kvinder sad surt i krog’ne,

med kast af kødben man holdt dem vågne.

For der var højreb, og der var høj-ræb,

og deres høvding åd med en møggreb!

Og de bar stadig øl ind. HUH!

Man slog på skjolde, og skjalden harpen,

man sang og skæmted’ og var forvarpen;

det var det jordiske skjønne Valhal,

men pluds’lig blev deres høvding halvgal!

Og de bar stadig øl ind. HUH!

Han skreg: "Nu springer jeg over ilden!",

til megen moro det blev straks kilden.

Han sprang med kraft, men blev dog forfjumsen

til alles skræk, gik der ild i numsen!

Men de bar stadig øl ind. HUH!

Da de fik slukket de fæle gnister,

var høvding Hagbart ble’et olm og bister;

han dræbte trende mand med sin kølle,

for Hagbart var noget af en bølle...

Men de bar stadig øl ind. HUH!

47

Så blev der moro og kamp og kiven,

selv dronning Sigrid kom ind med riven;

de sled og slagted’ og slog hinanden,

og Uffe Fredegod fik på panden.

Men de bar stadig øl ind. HUH!

Fru Hildur endte i sulekarret

og Gamle Gorm fik sin isse arret.

Da skreg Stig Styrvoldt, hvis kind var furet:

"Nu vil vi storme til jomfruburet!"

Og de bar stadig øl ind. HUH!

Did gik da jagten med slag og slingren,

Niels Nisseøl faldt og brækked’ fing’ren.

Med sprut og spytten som styrtesøer,

de styrted’ løs på de vakre møer!

Og de bar stadig øl ind. HUH!

Så kom da natten, og månen lyste,

i kæmpers favntag hver jomfru gyste.

Og smækkys gjalded’ og kjortler revned’

Og ingen bid of no’en mø blev levnet!

Og de bar stadig øl ind. HUH!

Da morg’nen gryed’ lå alle udstrakt

og ingen skåler blev længre udbragt.

Men da de vågned’ og det var silde,

syn’s alle, det var et herligt gilde.

For de bar stadig øl ind. HUH!

Du gæve viking med horn på hjelmen,

du fyldte skæbnen med skæmt og skælven.

Du drak din mjød, og du drog i møen.

Hil dig, du herlige søn af søen!

Der bæres stadig øl ind! HUH!


NINJAKODEKS 22 EN GUIDE TIL DANMARKS STØRSTE PROVINSBY

22 En guide til Danmarks største provinsby

Der er mange ting der ændrer sig, når man som rigtig dansker pludselig ankommer til svensk

Congo. Først skal du finde dig et sted at opbevare dine ting (det første lange stykke tid kommer

du ikke rigtig til selv at opholde dig der). Hvis du er privilegeret kan du flytte direkte ind

på de ca. 13 m 2 et standart kollegie- eller fremlejeværelse ofte er, ellers er man henvist til at

benytte en madras på gulvet hos fx en søster og hendes veninde i en to-værelses i Nordværst,

og det er jo også rigtig hyggeligt.

Det skal dog lige pointeres at man kan søge kollegieværelse akut gennem CentralIndstillings-

Udvalget, og hvis du stadig har adresse i Jylland, får du formentlig ret hurtigt et eller andet

at bo i. Du kan dog let risikere at blive sendt ud på den forkerte side Roskilde, men hvis du er

indstillet på at sende nogle ansøgninger og flytte et par gange, skal du nok ende et godt sted.

Selv startede jeg med at blive sendt til Tingbjerg, men er nu kommet ind på Egmont-kollegiet,

der ligger fem minutters gang fra HCØ, og desuden er det bedste kollegium i København (dette

er en meget subjektiv observation, og der er en hel del der ikke tror på det.).

Når denne lille detalje med sovested er kommet i orden, skal du til at vove dig ud i dit nye

territorium. Her opdager du at hvis du gerne vil bevæge dig den korteste rute mellem to steder

(og det kan godt være smart selvom tyngdefeltet er et konservativt kraftfelt, og energien

derfor er uafhængig af vejen), kan det være smart at alliere sig med et ordentligt kort. Dette

vil også hurtigt aftvinge sig respekt blandt dem der tror de er indfødte, men egentlig kommer

fra Hellerup eller andre suspekte steder hvor de stadig tror det hedder en "cikel", og kun har

transporteret sig rundt i indre by med forældrene som chauffør i BMW’en, og derfor ikke har

den nærmeste idé om hvilken vej man egentlig skal bevæge sig for at komme fra HCØ til

Østerport på cykel uden hjælp.

Så har du fået deponeret dine ting, du har fundet ind til studiet, og du møder endelig dine

studiekammerater for første gang. Derefter går der ikke lang tid, før det uundgåelige sker: De

hører dig bruge et ord som træls, kavt, ikk’å’, mojn eller et andet udtryk fra vores unægtelig

noget større ordforråd, og de opdager at du er tilflytter. Lige først morer de sig over det,

men det betyder også at de pludselig får lidt andre forventninger til dig. De tror at du er lidt

langsommere end gennemsnittet, for derovre i Jylland går tingene jo ret langsomt, og ting som

TV3 og internettet er ikke rigtig slået igennem endnu. Til gengæld har du nogle helt andre

talenter, for selvfølgelig kan du da malke en ko, og du ynder at trække rundt med din cykel

og fløjte "Er du dus med himlens fugle", for det gør man jo altid på landet. Desuden har

københavnere ikke en særlig veludviklet humor, og kan ofte ikke rigtig forstå det morsomme

i for eksempel en situation som:

- Jens?

- Ja??

- PØLS!

Selvom det jo er sjovt. Når der er gået lidt tid kan det dog ske at nogle af de indfødte forsøger

sig med at praktisere denne joke på dig. Men selvom de virkelig prøver, så bliver det aldrig

det samme, for sarkasme er bare ikke noget af det de er allerbedst til.

Efterhånden vænner du dig til denne lidt mærkelige, men såmen meget sympatiske, befolkningsgruppe,

og uden at du rigtig opdager det, ændrer dit sprog sig lige så stille, du cykler altid

i højre side af cykelstien, og gør uden at tænke over det, en hel masse af de små ting man i

starten morede sig bekosteligt over. Men bare rolig, inderst inde vil du altid være jyde, og det

48


NINJAKODEKS 23 DINE VEJLEDERE

er der jo god grund til at være stolt af. Og så er der vidst ikke så meget andet at sige end:

Velkommen til København!

23 Dine Vejledere

Nu er du nået til det bedste sted i rusmappen. Nemlig beskrivelserne af dine vejledere. Inden

du læser vores individuelle karakteristikker, er der dog visse ting du skal vide og som gælder

for os alle sammen:

En vejleder er en ninja, der har valgt at bruge store dele af sin tid i det sidste halve år

og næsten hele august måned på at forberede introduktionsprogrammet, så du bliver godt

forberedt på det nye miljø og så du kan få en rigtig god oplevelse, som du kan snakke med

dine medstuderende om resten af studietiden. Vejlederne har tavshedspligt, så der er ikke

noget som helst, du skal være bange for at spørge eller snakke om. Det er dog en rigtig god

idé, hvis du siger eksplicit til os, hvis det er noget, som vi ikke må snakke med andre om, så

vi undgår misforståelser. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at du kan få besvaret de spørgsmål,

du måtte have og komme trygt og godt ind i dit nye studie.

I det følgende kan du læse om os hver især. Alt det åbenlyst sande har vi udeladt og du vil

derfor ikke kunne læse, hvor kloge, søde, imødekommende, lækre, intelligente, smukke, friske

og på alle måder perfekte mennesker vi er.

Pantninjaen

Alias Bodil Lanng Pallisgaard Dragt Grøn

Alder 29,3% af gennemsnitlig levetid Optagelse 2005

Hårfarve Varierende Øjenfarve Mest blå

Snigeevne Som en panter Fleksibilitet Som et stræklagen

kraftniveau 53 N Hoppehøjde 72 cm

Stilart Vertikal Wing-Tsun Våben Poser og tomme ølkasser

At være fuldtidsninja er dyrere end man umiddelbart lige skulle tro. En af de største

udgifter går til at købe flere kastestjerner, idet man hele tiden smider dem man har væk. Bodil

er så ferm til at kaste med kastestjerner at hun for det meste kaster tre ad gangen, og dette

gør hun tit. Bodils enorme forbrug af kastestjerner medfører beklageligvis at hendes udgifter

er omkring ti gange større end de fleste andre ninjaers. For at vedligeholde dette enorme

49


NINJAKODEKS 23 DINE VEJLEDERE

forbrug måtte Bodil finde et job hun kunne udføre mens hun trænede. Efter at have overvejet

situationen i noget tid fandt Bodil ud af at det både var god træning og god udfordring

at stjæle andre folks pant. Samtidig var det også et erhverv der ikke krænkede det vigtige

ninjakodeks. Bodil har siden specialiseret sig i at bestige diverse altaner, og kan uden problemer

transportere en kvart europapalle pant ned langs en lodret murstensmur. For at gøre træningen

mere udfordrende praktiserer Bodil ofte en særligt udviklet vertikal form for Wing Tsun og

hun har flere gange nedlagt sine modstandere på ydersiden af en hængebro.

Camouflageninjaen

Alias Jonatan Ulrik Fangel Dragt Camouflage

Alder 30,5% af gennemsnitlig levetid Optagelse 2004

Hårfarve Ingen! Øjenfarve Gråblå

Snigeevne Som en kamæleon Fleksibilitet Som en mellemstor kæp

kraftniveau 95 N Hoppehøjde 109 cm

Stilart Bark-Budo Våben Gratis rådgivning om planter

Noget af det vigtigste for en ninja er at kunne falde i et med sine omgivelser, når han sniger

sig rundt. Jonatan har i mange år studeret hvordan forskellige dyr skjuler sig i naturen, og

fandt på et tidspunkt frem til en kompleks algoritme til beskrivelsen af dette. Nu er Jonatan

camouflagens mester og han ynder at bevæge sig rundt i skovene for at snige sig ind på selv de

mest sky og opmærksomme dyr. Jonatan er blevet så dygtig til at snige sig ind på dyrene at

han engang fik et egern helt ind i munden, før det opdagede ham og løb væk. I den lange tid

Jonatan har tilbragt med at studere naturens dyr, har han også udviklet andre færdigheder

så som et stort kendskab til planter og det dødsensfarlige Bark-budo.

Russerninjaen

Alias Lars Andersen Bratholm Dragt Rød

Alder 30,5% af gennemsnitlig levetid Optagelse 2004

Hårfarve Leverpostej Øjenfarve Gråblå

Snigeevne Som en bjørn Fleksibilitet Som en agarosegel

kraftniveau 60 N Hoppehøjde 79 cm

Stilart Kammeratlig Karate Våben Hammer og sejl

50


NINJAKODEKS 23 DINE VEJLEDERE

Der har altid eksisteret et tæt naturvidenskabeligt samarbejde mellem Danmark og Rusland.

Da russerne er kendt for deres viljestyrke og gåpåmod var det derfor oplagt at rekruttere

en russer til nanoninjaernes rækker - dette blev Lars. Lars adskiller sig en del fra stereotypen:

han er ikke særligt begejstret for vodka eller kulde, til gengæld elsker han at synge højlydte

slagsange mens han udfører sine kammeratlige, men dødbringende Karate-komboer. Den kammeratlige

Karate blev i første omgang udviklet af KGB, men ideen blev fjernet fra tegnebordet

da deres agenter simpelthen ikke var kammeratlige nok.

Metroninjaen

Alias Mads Topp Dragt Lilla

Alder 29,2% af gennemsnitlig levetid Optagelse 2005

Hårfarve Mørk Øjenfarve Blå

Snigeevne Som en påfugl Fleksibilitet Som en frossen T-shirt

kraftniveau 77 N Hoppehøjde 103 cm

Stilart Narcisistisk Nin-Jitsu Våben Shurikens og den helt rigtige frisure

Der er ikke så mange der ved det, men rent faktisk skal man være ret forfængelig for at

være ninja. En ninja er i høj grad afhængig af sit udseende, idet hun altid skal kunne snige

sig rundt uden at blive opdaget. Samtidigt er det utroligt vigtigt at tøjet sidder helt rigtigt så

ninjaen kan bevæge sig frit mens hun udfører alle de komplicerede (og totalt seje) tricks. Mads

mestrer helt klart forfængelighedens store kunst og skal ikke være bleg for at bruge timevis

51


NINJAKODEKS 23 DINE VEJLEDERE

på at få sin dragt til at sidde rigtigt inden han sniger sig rundt på byens tage. Mads ifører

sig gerne mascara når han er klædt i sin lilla ninjadragt, for som han siger: "Lidt mascara

over øjet, følges godt med tøjet". Mads praktiserer en særlig udgave af Nin-Jitsu, hvor man

konstant skal betragte sit eget spejlbillede, og da dette er en af Mads’ yndlingsbeskæftigelser,

er han blevet utrolig dygtig til denne kampsport.

Undervandsninjaen

Alias Mikael Wistoft-Ibsen Dragt Blå

Alder 30,5% af gennemsnitlig levetid Optagelse 2004

Hårfarve Leverpostej Øjenfarve Blå

Snigeevne Som en hvalros Fleksibilitet Som en blæksprutte

kraftniveau 92 N Hoppehøjde 103 cm

Stilart Tangloppe Taek-Wondo Våben Søstjerner og vandede vittigheder

For altid at forblive skjult er det essentielt at en ninja kan tilpasse sig sine omgivelser.

En af de mest udfordrende omgivelser at holde sig skjult i, har længe været vandet. Mange

ninjaer har måttet aflægge deres ninja-ed i skam overt rustne kastestjerner, eller lyst tøj der

er blevet gennemsigtigt pga. det våde element. Dette gælder dog ikke Mikael, der har påtaget

sig denne kæmpe udfordring - og mestret den! Mikael tilbringer det meste af sin tid under

vandet, og går så meget i et med det, at fiskene ofte kommer til at svømme direkte ind i ham.

Med sine hurtige og uventede bevægelser, nedlægger Mikael sine fjender på stribevis med sin

effektfulde Tangloppe-Teak-Wondo. Pga. Mikael undersøiske overlegenhed, etablerede man i

en kort periode en voldgrav rundt om HCØ, men dette blev hurtigt droppet, da man fandt

ud af at datalogerne bare kunne flyde lige over.

Au-ninjaen

Alias Nicholas Skar-Gislinge (aka.

Mesalas)

Dragt Guld

Alder 30,5% af gennemsnitlig levetid Optagelse 2003

Hårfarve Leverpostej (grovhakket) Øjenfarve Blå

Snigeevne Som Guldlok Fleksibilitet Som bladguld

kraftniveau 74 N Hoppehøjde 94 cm

Stilart Kognitiv Kendo Våben Gyldne håndkantslag

52


NINJAKODEKS 23 DINE VEJLEDERE

Det siges at en ninja der følger det højtærede moralkodeks, har et hjerte af guld. Hvis

Nicholas ikke besidder dette, kan han i hvert fald prale af en lever af samme. Lige meget hvad

har Nicholas i årevis fordybet og specialiseret sig i de filosofiske aspekter af at være ninja.

Denne fordybelse har flere gange resulteret i lange tungsindige tankestrømme, der ofte kun

kunne afsluttes på en måde - masser af Guld Tuborg! Kombinationen af det eftertænksomme

sind og den heftige indtagelse af GT, har gjort Nicholas i balance med sig selv og dermed også

gjort ham guld værd for resten af gruppen. Dette gælder ikke mindst når han gang på gang

nedlægger modstandere med sin Kognitive Kendo.

Gansterninjaen

Alias Sissal Vågsheyg Erenbjerg Dragt Brun

Alder 30,5% af gennemsnitlig levetid Optagelse 2005

Hårfarve Mørkt Øjenfarve Brune

Snigeevne Som en håndlanger Fleksibilitet Som cigarrøg

kraftniveau 46 N Hoppehøjde 59 cm

Stilart Justificerende Judo Våben Helst noget stumpt

Siden Sissal fandt ud af at hun var efterkommer af en stor mafiafamilie, har hun vist emnet

stor interesse. Sissal fandt hurtigt ud af at mafiaen og ninjaerne havde nogle få ting til fælles:

værdsættelsen af ære og selvjustits. Ud fra dette fandt Sissal sig hurtigt en personlig stil og lod

sig involvere i mafiaens underverden. Her lærte hun at begå sig blandt de værste forbrydere og

53


NINJAKODEKS 23 DINE VEJLEDERE

hvordan hun skulle nedlægge dem med sin Justificerende Judo. Men man skal ikke fejlvurdere

Sissal, for hendes intentioner har hele tiden været klare: Hun er kun ude på at trænge til bunds

i den pilrådne underverden der ligger skjult for alle os andre, og hendes position der har gjort

hende super vigtig for gruppen da hun kan følge med i alt hvad der foregår.

CaCO3-ninjaen (trivialnavn: kridtninjaen)

Alias Susan Ibi Petersen Dragt Hvid

Alder 36% af gennemsnitlig levetid Optagelse 2003

Hårfarve Lys Øjenfarve Blå

Snigeevne Som en sneleopard Fleksibilitet Som hvide servietter

kraftniveau 58 N Hoppehøjde 68 cm

Stilart Kosmisk Kung Fu Våben Kasteknive og kridtstøv

Det at være ninja handler i høj grad om balance: Balancen mellem styrke og fleksibilitet,

mellem snigeri og kamp, mellem håndkantsslag og sværdhug og balancen mellem sort og hvid.

Susan repræsenterer den hvide del af spektret og har siden hun startede, kæmpet for at balancen

ikke skulle bevæge sig over på skyggesiden. Når Susan ikke kravler rundt på byens

tagrygge, tager hun til den blegeste del af Møns klint for at praktisere sin kosmiske Kung Fu.

Kosmisk Kung Fu kan kun praktiseres af folk med et rent sind og tager lang tid at lære, men

når det mestres kan universets enorme (kerne)kræfter vendes til egen fordel - og det skal man

ikke kimse af.

Tobias

Alias Tobias Clement Byrsting Harlang

Dragt Lyserød

Alder 30,5% af gennemsnitlig levetid Optagelse 2004

Hårfarve Blond Øjenfarve Blå

Snigeevne Som John Travolta Fleksibilitet Som Olivia Newton-John

kraftniveau 84 N Hoppehøjde 99 cm

Stilart Viril Ving Tsun Våben Lyserøde diskos

54


NINJAKODEKS 24 EPILOG

For at blive en ordentlig ninja, må man udvikle sin egen personlige stil, der både påvirker

ens kampteknik, snigemetode og tænkemåde. De fleste ninjaer tager udgangspunkt i et eller

andet fænomen der kan inspirere dem, og det tager ofte utrolig lang tid for de finder lige det

der passer til dem - Nogen finder det endda aldrig! Tobias blev efter lang tids søgen fascineret

af 70’ernes enestående discodans, og har udviklet en meget speciel stil ud fra dette. Stilen har

gjort Tobias i stand til at bevæge sine hofter på måder der er aldeles ukendte for selv de mest

smidige ninjaer, og han er kendt for at kunne imponere unge piger med de samme ’moves’

som han nedlægger sine fjender med. Med sin Virile Ving Tsun (der i øvrigt tager sig ganske

udmærket ud på et lysende dansegulv) er Tobias en vigtig del af gruppen.

24 Epilog

Hvis du hører til blandt de mennesker, som sidder tilbage med en mærkelig smag i munden,

en hånd som klør dig forvirret i håret eller bare kæmpelyst til at fortsætte eventyret om

rusmappen til ende efter at have læst mappen, så er du nok ikke den eneste. Hvordan kan

man skrive sådan noget, hvad har inspireret disse fanatiske utrede mennesker? Hvordan kan

jeg selv blive rusvejleder og blive en del af denne inkarnerede sensationelle æstetiske morskab?

Sørg i første omgang for at tilmelde dig rusturen og hvis du ellers besøger NUH jævnligt, går

intet dig snuden forbi...

Dette kodeks vil over de næste 10’000 år destruere sig selv.

55


NINJAKODEKS 25 ENCYKLOPÆDI

25 Encyklopædi

Absolutte Rum, Det Også kendt som |RUM|. Fysikernes Pentahouse. Nanoer er velkomne, hvis de har brug

for at føle sig som fysikere.

AFM Atomic Force Microscope. Efter de første par introduktionsforelæsninger vil du være nået til et punkt

hvor du får allergi hvis du skal se det demonstreret én gang til. Men en dag, når du er blevet svinerig

og nano styrer verden vil du kunne se hvorfor det er sejt.

Akademiske kvarter, det Det obligatoriske kvarters forsinkelse fra det angivne tidspunkt, som man først

for sent opdager at nogle få forelæsere ikke bruger.

Arcane Explosion Instant cast point blank AOE i WOW.

August Krogh Instituttet Der hvor man lærer at kende forskel på dyr. Hvis man ikke kan det, så kan man

besøge deres bonus-agtige kantine eller købe sig fattig i Bogladen.

Buffalo En meget spændene og hemmelig klub, som man med fordel kan melde sig ind i på rusturen. Hør

nærmere fra dine vejledere.

Buzzword Et ord der oppe i tiden, om ord der er oppe i tiden. Fx blok, for slet ikke at tale om nano.

Bøssekurt Mød ham når du køber slik i HCØ’s kantine

Caféen? Også kaldet Hjem. Et sted som er aldeles fundamentalt for ens sociale liv, da det er her de fantastiske

Frebarer afholdes. Der er måske også piger der, men i hvert fald GT og FF hvis det andet fejler. Caféen?

bygger på frivillig arbejdskraft og der afholdes en hverveaften i starten af semestret. I øvrigt er det også

på sin plads at I beviser hvor overlegent et rushold I er ved at holde en optimal frebar i løbet af året.

Carbon nanorør Uhæmmet småt sugerør.

DIKU Den sære bygning ved siden af HCØ hvor alle datalogerne holder til. Hvis du er en cola så pas på!

Datalogerne flytter snart til KUA. så vi kan få mere plads til nano.

DIKUA Måske DIKU’s nye navn efter deres nye KUA liv. Check www.dikua.dk.

Dilans Pizzeria med god mad til priser som man ikke skulle tro det var muligt at købe sig fattig for, men det

er det. Deres toiletter er lidt udfordrende, men sådan skal det jo være.

Dild Ild med ’D’ foran.

Druk Enhver seriøs studerendes største fjende, vi andres ven.

DTU Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Nutidens pendant til middelalderens munkeklostre, faktisk

er DTU kollegierne det sted i landet hvor der statistisk set onaneres mest pr. kvadratmeter.

ECTS-point European Credit Transfer System. Den nationale og internationale standardiserede måde at

udregne kursernes arbejdsbelastning. 60 ECTS-point = 1 årsværk.

Eksamen Den flittige elevs fest.

Encyklopædi [ænsyklopæ’di] el. [angsyklo’pædi] Fancy ord for opslagsværk/leksikon. Du finder et fremragende

eksemplar lige for næsen af dig.

Entropi Et mål for uorden. Den stiger altid.

ETCS-point En hyppigt forekommen fejlskrivning af ECTS.

Faggruppe En klynge af mindst så mange studerende, at samtale er et alternativ til monolog.

Fagråd Når man snakker om tingene på studiet uden at det er et studienævn. Det er her studienævnsrepræsentanterne

finder ud af hvad vej vinden blæser blandt de studerende.

FF Fine Festival. En respektindgydende øl at drikke på Caféen?. Forebeholdt de allermest forsuttede og

fordrukne. Drikkes ofte af nanoer, da den har den højeste PPK værdi på Caféen? og desuden smager

dejligt den når den hæves. Uden for Caféen? bliver den kun drukket af bumser på bænke.

Fodbold Den der sport som nano nu skal til at bevise at vi er stjerner til.

Follow-up Tur Også kaldet FUT-tur, hvilket jo er en helt absurd forkortelse som sikkert er opfundet af en

biokemiker. Helt sikkert er, at det drejer sig om en weekendtur for russere og ældre nanoer hvor, man

kan hygge sig i andre omgivelser. Involverer alkohol i seriøse mængder. Det er kort sagt en minirustur

uden alt det seriøse.

56


NINJAKODEKS 25 ENCYKLOPÆDI

Frebar Det siger vel sig selv? Gå derhen ved åbningstid fredag kl 12 og opdag hvordan det pludselig er blevet

4 om morgenen og din cykel forsøger at køre dig ned.

FSR Forenede Studenter Råd er en apolitisk sammenslutning af studenterpolitisk aktive studerende. FSR er

at betragte som en fagforening for de studerende. Indmeldelse sker ved indbetaling af girokort.

FU Forældrenes Uddannelsesstøtte. "Du ser lidt blakket ud. Tager du stoffer? Du ser også lidt bleg ud. Skal

du have noget mad med hjem?"

Fysik revy TM : Fysikernes (nanoer kan crashe) årlige revy som klart er værd at se. Desuden er der efterfølgende

fest i Vandrehallen.

Grøntsager Bedre kendt under navnet Ketchup.

GT Hvis du tror det er Gin ’n’ Tonic er du sikret optag på KUA. Det er selvfølgelig en Guld Tuborg! -det du

får hvis du ber’ Caféen?s bartendere om en almindelig øl.

Guld Noget billigt skidt man kan bruge til hvad som helst som nano.

HCØ Mundtlig og skriftlig forkortelse for H.C. Ørsteds Instituttet, som er afbildet andetsteds i dette skrift.

Hæver Se: Tragt

Instruktor En ældre studerende eller færdiguddannet person, der varetager undervisning på klasseniveau.

Internet En døgnflue, som du vil dø ud efter et par uger.

Kantinen Et sted som teknisk set serverer mad. Det siges at personalet er ufarligt men vi opfordrer til

agtpågivenhed.

Kassogram Oversigtsskema over studieforløb.

Kemiker Galt folkefærd som færdes på HCØ. Kendetegnes på kittel, kviksølvsforgiftning og evne til at kunne

regne uden at kunne matematik. Prøver ofte at opløse sig selv i finsprit.

KIKU Kemisk Institut KU

Kranen Matematikernes drukspil. Reglerne svarer til Meyer, men meldingerne og andre detaljer ved spillet

læres kun ved at deltage (en del gange. . . ), da det er strengt forbudt og strafbart at afsløre meldingerne.

Pas på!

Kroghs Køkken Med udsigt over frø-forsøgsarealer og fyldt med rare biologer, er kantinen på August Krogh

Instituttet endnu en glimrende mulighed for at boykotte HCØs kantine.

KU Gæt Selv.

KUA Dumskabens Akses Højborg.

Legestuen Springer ting i luften og laver alle de sjove forsøg, som man ikke får lov til i laboratorierne. Hører

egentlig til fysik, men de interesserer sig mere for kemi og nogle nanoer har overtaget en del af showet.

Kom og leg med efter skole.

Light øl Det, du skal bede om på Caféen?, hvis du skal have det, som andre kalder en pilsner.

Naturfagsbogladen Der hvor man kommer ind rig og går sin vej fattig og med en meget tung taske.

NBI Niels Bohr Instituttet. Her får fysikere lov til at være fysikere, og isolere dem selv fra andre.

NUH Nanoernes Uofficielle Hjemmeside. Lær det. Gør den til din startside. nuh.dk

Oasen Alternativ til Dilans. Kendetegn er fake vindruer, murstenstapet og søjler som hænger i loftet. Deres

Dürumruller kan anbefales hvis man er til den slags.

O.C. Orange County, ny fantastisk serie med aktionpacked handling, intillegente replikker og blændende

skuespillerinder. Der er her rig mulighed for at identificere sig med de 25 årige teenagere og de 35 årige

forældre.

Overnormeret Når du læser over normeringen. Dvs. fx 22.5 ECTS på en blok. Held og lykke

Palindrom Se så, René, smid du nu den røde messing-nisse med ørnedun ud, dimsen er Åses.

Paralipse Den talefigur, at man siger at man vil forbigå noget, som man derved får nævnt.

Pentahouse Nanoernes rum i D509. Her kan du få billig kaffe og betale med klippekort.

Pleonasme Midt i centrum, bakke baglæns, fuld grønlænder, grim fysiker, dum biokemiker, fed datalog.

PPK Procenter per krone. Også kendt som brandertindex.

57


NINJAKODEKS 25 ENCYKLOPÆDI

PÆK Partnerølkrokets Ærefulde Kampdag.

Reeksamen Den Rigtige eksamen.

Rus 2 Den anden rustur. Efter et års studier har årgangene en chance for at holde endnu en rustur kun for

dem selv, uden indtrængen fra de andre årgange.

Rusvejleder Et ophøjet væsen af høj intelligens og erfaring.

R-57 Giftig for bier

Shawarmabæltet Del af Nørrebrogade. Her ligger sharwarmajoints’ne tæt som de rationale tal gør det i de

reelle. Prisen for en stor shawarma (også kaldet dürum) svinger fra 20 til 30 kroner; billigst før Nørrebros

Runddel og dyrest ud mod Frederikssundsvej.

/poke Emote i WOW, hvor du prikker til en anden spiller.

/comfort Emote i WOW, hvor du trøster en anden spiller.

Slikbøsse Se Bøssekurt.

Studenterhuset Café/bar i Købmagergade hvor det er muligt at møde studerende som er iklædt andet end

cowboybukser og HTX-T-shirt, og endda købe drikkelse til fornuftige priser hvis man er medlem.

Studenterpolitik Alment engagement fra de studerendes side. De studerendes nødvendige middel til at få

indflydelse i hverdagen på universitetet.

Studieordning Det dokument, der beskriver din uddannelse. Indeholder alle reglerne, beskrivelser af kurser

og kassogrammet.

17 Det mest tilfældige tal.

TAP Teknisk Administrativt Personale er en samlet betegnelse for de ansatte, der forestår rengøring og

opretholdelse af ro og orden. Ydermere er sekretærer og andre kontormus også TAP’ere.

TB Thomas Bjørnholm: Ham med pengene på HCØ. Nano godfather.

TBF TreBogstavs Forkortelse, meget populært for nanoapparatur.

Tai Chi Ninjaers foretrukne motionsform.

TiO2 Titandioxid. Et hvidt pulver, som du kan forsøge at sælge som narko. Almindelige mennesker bruger

det i hvid maling og tandpasta. Du bruger det til at omdanne lys til elektrisk energi indtil dine bær er

rådnet op dagen efter...

42 Svaret på det endegyldige spørgsmål.

Tragt Se: Ølbon.

13 Den eneste karakter der duer, hvis man har Ph.D-planer.

Tukan En fugl. Ikke et synonym med en dekan, som er en helt anden art.

Tutor-ordningen Den geniale ordning, hvor studerende hjælper andre med lektier eller gak og gøgl.

U3 Kemikerforeteelse som kort fortalt hedder 1 flaske sprut, 3 timer, AV.

Uhl, Anette Utroligt flink sekretær i stuen i D-bygningen, som altid smiler og er hjælpsom. Er desuden den

eneste i verden, der har nogenlunde styr på hvor TB er og hvad han skal.

Van der Waals kræfter Det der gør at alting er klistret så længe det er småt nok. Slet ikke så skummelt

som det lyder.

Vandrehallen Stedet, hvor der i Matrix Reloaded er døre til alt, nu også på HCØ! Hvis man er rigtig snedig

(eller det modsatte) kan man finde en sofa og sove på her.

VIP Very Impotent Person.

VIP VIdenskabeligt Personale. Altså alle underviserne.

WOW World of warcraft, tidsrøver nummer et. Har kostet mindst en studerende sit studie.

ØL ØrstedsLaboratoriet

Ølbong Se: Hæver.

ØlRISK Som RISK, men man må sætte 5 armerer ind, hvor du ønsker det hver gang du tømmer en øl. Uanset

om det er din tur eller ej.

Årsværk Den mængde arbejde det antages, at man som fuldtidsstuderende kan overkomme i løbet af et

studieår. Man har i europæiske kredse vedtaget at opdele et årsværk i standardenheder, kaldet ECTSpoints,

således at man ved et års fuldtidsstudier bør kunne bestå kurser af en størrelse svarende til 60

af disse points.

58


Kort over stueplanen på HCØ

More magazines by this user
Similar magazines