offentlige kulturinstitutioner og steder - Aarhus Europæisk ...

aarhus2017.dk

offentlige kulturinstitutioner og steder - Aarhus Europæisk ...

OFFENTLIGE KULTURINSTITUTIONER OG STEDER

MUSEER

UNIVERSITETSMUSEERNE

Naturhistorisk Museum. Har til formål at

fremme og formidle naturhistorisk forskning.

Steno Museet. Formidler natur- og lægevidenskabens

historie og de nyeste videnskabelige

forskningsresultater. Steno Museet

omfatter også Ole Rømer Observatoriet i

Højbjerg samt Væksthusene i Botanisk Have.

En fusion i form af et naturvidenskabeligt

museum ”Science City” i det nedlagte Ceresbryggerierne

er på tale

KULTURARV

Den Gamle By. Et kulturhistorisk købstads-

og bymuseum. Viser livet, som det var i de

danske byer helt tilbage til 1500-tallet. Et

nyt tiltag er Den Moderne By bygget op omkring

1900-tallets historie frem til 1974.

Moesgaard Museum. Et specialmuseum for

arkæologi og etnografi med ast udstilling,

særudstillinger og et eksternt Vikingemuseum.

Museet indvier nye bygninger i 2014.

Kvindemuseet i Danmark. Et statsanerkendt,

landsdækkende specialmuseum, hvis

mål er at udforske, opbygge samlinger og

sprede viden om kvinders liv og virke i den

danske kulturhistorie.

Gellerup Museum. Fortæller om Gellerupparkens

første beboere i 1970’erne, de

mange forskellige kulturer i området og

fremtidsvisionerne.

KUNSTMUSEER OG GALLERIER STATIONÆRE TEATRE

SPILLESTEDER

Aarhus har ca. 20 udstillingssteder og Gallerier

bl.a. følgende.

BILLEDKUNST

ARoS. Er Aarhus’ internationalt orienterede

kunstmuseum, der med 17.700 m2 fordelt

over ni etager er et af Nordeuropas største

med fast samling, tre årlige særudstillinger

samt en række mindre udstillinger.

Aarhus Kunstbygning. Er en kunsthal, der

viser et bredt udvalg af national og international

samtidskunst.

Museum Ovartaci. Et museum med værker

af kunstnere med sindslidelser, hvoraf

de fleste har æret indlagt på Psykiatrisk

Hospital Risskov, her i blandt kunstneren

Ovartaci.

IKKE-KOMMERCIELLE UDSTILLINGSSTEDER

Galleri Image. Viser national og international

foto- og videokunst af høj kvalitet.

rum46. Udstillingssted med fokus på tværdisciplinære

og tværæstetiske projekter, der

kombinerer kunst med sociale og politiske

tematikker.

Udstillingsstedet Spanien 19 C. Udstillingssted

med fokus på stedspecifik samtid -

kunst.

Splab. Det jyske Kunstakademis speciallaboratorium

for inddragelse af offentlighed

samt udveksling og diskussion med relevans

for samtidskunst.

KOMMERCIELLE GALLERIER

Charlotte Fogh Contemporary. Viser de

nyeste strømninger inden for nutidskunst,

maleri, skulptur, installation, fotografi,

street art og videokunst.

Galerie MøllerWitt. Arrangerer 8 årlige

separatudstillinger med de tilknyttede

etablerede samtidskunstnere.

Galleri Profilen. Udgiver, udstiller, udsmykker,

vurderer og handler med moderne kunst

fra dette og sidste århundrede.

Aarhus har over 40 teatre og teaterproducenter.

Følgende er eksempler på stationære

teatre.

SCENEKUNST

Aarhus Teater. Landsdelsscene med den

centrale position i regionens teaterliv.

Teatret har fem scener, teaterskole og

dramatikeruddannelse. Repertoiret omfatter

”teaterkoncerter”, nyfortolkninger af klassikere

samt nutidig dramatik.

Svalegangen. Et kvalitetsteater med landsdækkende

turnéforpligtelse. Har i snart 50 år

været hjemsted for nydramatik - egne så vel

som koproduktioner - samt gæstespil med

ca.10 produktioner pr. sæson.

Bora Bora . dans og visuelt teater.

Center for moderne dans på Brobjergskolen

genåbner i 2011 med det mål at være den

vigtigste platform for moderne dans i Jylland.

Med egenproduktioner, co-produktioner og

gæstespil vil scenen præsentere moderne

dans og performance fra ind- og udland,

både det eksperimenterende og det internationalt

anerkendte.

Katapult. Er fortrinsvis en vækstlagsscene

for samtidsdramatik, men også med professionelle

egenproduktioner samt eksperimenter

som bl.a. AudioMove.

Granhøj Dans. Er et internationalt anerkendt

og avanceret dansekompagni med egen

produktion, og turnerende forestillinger.

BØRNETEATRE .

Filuren. Aarhus’ stationære producerende

teater for børn og unge beliggende i Musikhuset

Aarhus.

Gruppe 38. Et internationalt anerkendt børneteater

af høj kvalitet, og med omfattende

turnévirksomhed.

Teater Refleksion. Internationalt turnerende

og stationært dukke- og animationsteater

af høj kvalitet for børn og voksne.

Der findes 8mar ante samt en lang række

mindre spillesteder I Aarhus .

RYTMISK MUSIK

Train. Et regionalt spillested med bands

fra den lokale, nationale og internationale

pop- og rockscene. Er endvidere etableret på

den danske klubscene inden for elektronisk

musik.

Voxhall. Regionalt spillested. Satser på ny

banebrydende og trendsættende rockmusik

med kant fra såvel udland som indland.

Atlas. Et regionalt spillested for jazz, folk

og verdensmusik, der drives sammen med

Soillestedet VoxHall, Der er beliggende i

samme bygning

Musikcaféen. Regionalt spillested med

fokus på nye og eksperimenterende talenter

fra den lokale, nationale og internationale

musikscene samt etablerede navne fra

diverse nichegenrer.

Gyngen. Café, restaurant og scene, drevet

af Foreningen Kulturgyngen. Fokus på jazz,

rock, blues, verdensmusik, folkemusik.

Stakladen. Er en del af Aarhus Universitet

drevet af Studenterhus Aarhus med koncerter,

stand-up, dj’s og studiefester.

V58. Præsenterer en bred palet af rytmisk

musik. Lægger også ramme til forskellige

genrespecifik e klubber med elektronisk

musik.

Fatter Eskild. Traditionsrigt, stemningsfyldt

spillested og mødested for lokale musikere

og publikum.

KLASSISK MUSIK .

Musikhuset Aarhus (se Hybride områder).

KLYNGEOMRÅDER

IT-byen Katrinebjerg

Rummer Aarhus Universitets uddannelser

og forskning inden for film, medier og it

samt netværksorganisationer og virksomheder

med fokus på it-viden, innovation og

samarbejde mellem forskning og erhvervsliv.

Her iblandt CAVI: Forsknings- og produktionscenter

for interaktionsdesign, idéudvikling,

oplevelsesorienteret anvendelse

og teknologisk udvikling af visualisering og

interaktionsdesign. TEKNE-Production: Et

sted hvor kunstnere, oplevelsesproducenter,

teknikere og programmører kan arbejde med

oplevelsesmæssige produktioner. Alexandra

Instituttet: Forskningsinstitut og brobygger

mellem it-forskning, virksomheder og

offentlige institutioner med fokus på Interactive

Spaces og avanceret visualisering.

Innovation Lab: Internationalt velfunderet

vidensbank inden for teknologi, brugere,

forretning.

Musikhuset Aarhus

Har fi e koncertsale samt tre mindre,

fleksible sale og pr velokaler. Afvikler og

arrangerer kulturarrangementer inden for

alle genrer samt udlejer sale og lokaler

til både kulturelle forestillinger og til en

række større og mindre erhvervsarrangementer.

Den Jyske Opera, Aarhus Symfoniorkester,

Det Jyske Musikkonservatorium,

DIEM, som er Danmarks center for

elektronisk musik og børneteatret Filuren

har alle til huse i Musikhuset.

Offi ersbygningen.

Huser i dag Aarhus Festuges administration

(se Festivaler), Aarhus Musikskole

(se Uddannelser) og Kulturhus Aarhus,

et produktions- og ressourcecenter, der

arbejder for at sikre professionelle vilkår for

lokale kunstnere - fra spirende idé til færdig

produktion. Kulturhus Aarhus bliver en del af

Godsbanen, det kommende produktionscenter

for billedkunst, scenekunst og litteratur.

. Brobjergskolen

Rummer bl.a. fi e professionelle studioscener,

der administreres af Kulturhus Aarhus,

samt Børnekulturhuset og Aarhus Billed- og

Medieskole samt Dansescenen Bora Bora -

dans og visuel teater.

Chokoladefabrikken

Kontorfællesskabet U-Huset rummer otte ulandsorganisationer

her i blandt Mellemamerika

Komiteen, Ghana Venskabsgrupperne i

Danmark, Dansk International Bosætningsservice,

Oplysningscenter om den 3.verden,

og Mellemfolkeligt Samvirke. Endvidere huser

den gamle fabrik Gøglerproduktionsskolen

Aart de Voss (kunstartikler) og Charlotte

Fogh Contemporary Art.

Ungdomsmiljøet i Mejlgade.

Mejlgade 35B. Projekthuset Frontløberne er

en katalysator for vækstlaget, et kraftcenter

for ungdomskultur og en kreativ partner for

byen. Skaber projekter under mottoet: VI GØR

DET SGU! Har bl.a. udviklet Kaospiloterne (se

uddannelser) og Gourmetstedet Svineriet,

der holder til i samme baggård. Også

festivalen Mejlgade for Mangfoldighed har

udspring i dette miljø. Projekter der udklækkes

hos Frontløberne ender som selvstændige

enheder.

Mejlgade 39A. Huser TEKO Design & Business

specialet Entrepreneurship. TEKO har fokus

på innovation, kreativitet og iværksætteri

gennemført i et tæt samarbejde med

Kaospiloterne.

Mejlgade 53B . Baggården huser spillestedet

Musikcaféen og spisestedet og spillestedet

Kulturgyngen (Gyngen) samt Byhøjskolens

Administration.

Jægergårdsgade 152 - 154 (Århus Slagtehus

A/S )

Slagtehusets nedlagte bygninger forvaltes af

Aarhus Kommune og anvendes dels til film og

mediehus, men også til kunstnerværksteder,

teaterteknikere, tegnestuer for designere og

arkitekter side om side med erhvervsindustri

og slagteri.

Aarhus Filmværksted er et non-profit

produktionhus, som støtter udviklingen

af nye filmtalente . Aarhus Filmværksted

huser den alternative uddannelse Super8

film, Potemkin Films ole og ungdomsskolen

Station Next. Aarhus Filmværksted fl tter til

Godsbanen i 2012.

Mediahus Aarhus er central for den lokale

tv-og radio-produktion i Aarhus.

.

PRODUKTIONSSTEDER

Promus

Produktionscenteret for rytmisk musik. Er

samlingssted for kompetence, netværks- og

vækstlagsarbejde samt produktion. Stedet

tilbyder projektarbejdspladser, produktionsrum,

rådgivning, mentorordning, kurser m.v.

og huser bl.a. ROSA (Dansk Rock Samråd),

Musiktidsskriftet Geiger og Geiger Records,

Gaffa Holding A/S, Aarhus Jazz Festival,

Klüvers Big Band, og Levende Musik I Skolen.

Filmby Århus

12.000 m2 med to professionelle filmstudier

og produktionsfaciliteter samt kontorer og

produktionslokaler for virksomheder i de

audiovisuelle brancher. Stedet huser Den

Vestdanske Filmpulje. Gennem puljen vil

Aarhus Kommune støtte udviklingen af

det regionale produktionsmiljø via tilskud

til film-, v- og multimedieproduktion.

Endvidere har 60 virksomheder inden for

film, oto, medie og reklamebranchen til

huse i Filmbyen.

Jægergårdsgade 152

Aarhus Filmværksted er et ikke-kommercielt

udviklingsmiljø for nye filmtalenter og

for professionelle. Fokus ligger på fiktion -

og dokumentarfilm samt kunstneris e

eksperimenter. Filmværkstedet huser de

alternative filmuddannelser uper8, Potemkin

Filmskole og film-ungdomss olen

Station Next. Mediehus Århus er centrum i

den lokale tv- og radioproduktion i Aarhus.

Filmværkstedet fl tter til Godsbanen 2012.

Godsbanen bliver i de kommende år

forvandlet til et kulturelt kraftcenter for

produktion af scenekunst, billedkunst og

litteratur og vil bl.a. huse produktions- og

ressourcecentre.

UDVALGTE ENSEMBLER OG GRUPPER

Aarhus har rundt regnet 30 teaterensembler

og -projekter.

Kassandra Production. En innovativ

tværkunstnerisk platform i spændingsfeltet

mellem dans, performance og ofte digital

scenografi

Opgang2 Turnéteater. Et professionelt

teater-initiativ med stationære og landsturnerende

forestillinger med markant fokus på

integration og mangfoldighed.

TEATER Kollision. En sammenslutning

af kulturaktivister i alle afskygninger, der

realiserer skævtvinklede og anderledes forestillinger,

events og happenings.

Teatret Billedspor. Et teater for skuespillere,

dansere og musikere, der er psykisk sårbare

eller sindslidende. Har skabt en lang række

konfronterende, groteske, humoristiske og

visuelle forestillinger.

Aarhus har en overflod af or, upcoming bands

indenfor rock, punk og jazz m.v., samt enkelte

store klassiske ensembler.

Aarhus Symfoniorkester. En bred vifte af

koncertoplevelser med dirigenter og solister

af international format og et repertoire, der

spænder fra barok over klassik og romantik

til helt nye værker.

Den Jyske Opera. Danmarks nationale,

turnerende operakompagni har tre nyproduktioner

årligt og ca. 100 opførelser pr. sæson i

hele landet.

Aarhus Sinfonietta. Ensemble for samtidsmusik.

I 2005 udnævnt af Kunststyrelsen til

specialensemble for ny og klassisk musik.

Klüvers Big Band spiller musik fra hele

jazz-paletten, men med hovedvægt på ny

bigband-musik Bandet har ca. 20 medlemmer

og samarbejder med store solister fra

hele verden.

FORENINGER OG NETVÆRK

Der findes en en lang ække kulturelle for-

BØRNEKULTUR, BIBLIOTEKER OG

BIOGRAFER

eninger og netværk. Følgende er eksempler. RYTMISK MUSIK

ROSA. Paraplyorganisation for en række

BØRNEKULTUR

musikforeninger og organisationer og ar-

Børnekulturhuset. Kommunal institution.

rangør af SPOT-festivalen.

Igangsætter kunstneriske projekter. Engage-

Ljud. Arrangerer koncerter med inden- og rer og inspirerer de kommunale institutioner

udenlandske nichekunstnere. Driver et lille ved idéudvikling og sparring med store og

pladeselskab. Primus motor i Festivalen

Elektronisk Jazzjuice i samarbejde med

Rump Recordings og Musikcaféen.

små projekter i hele kommunen.

Musikforeningen Oppenheimer. Arrangerer Børnekulissen. Kulturinstitution i Aarhus

musikeventen Oppenheimers Eftermiddag, Kommune, der spiller teater med børn som

hvor seks navne ud af hundredvis af ansøgere

udvælges til at stå på Oppenheimers

scene hvert år.

aktive medspillere.

MONO. Administrerer driften af øveloka-

Aarhus billed- og medieskole. Tilbyder

lehuset MONORAMA (40 øvelokaler og ca. undervisning og projekter til børn og unge

600 musikere, samt en mindre scene) og

fra 6-19 år i tegning, maleri, film, animation,

arbejder for at skabe koncerter og events

omkring byens upcomingmiljø.

collage, skulptur og arkitektur.

FoldUd-3_Kulturlandskaber Aarhusr_CS4.indd 1-2 07-10-2011 11:05:29

BILLEDKUNST

ProKK. Foreningen for Professionelle

Kunstnere og Kunsthåndværkere arrangerer

udstillinger og agerer praktisk/fagpolitisk i

kulturlivet i og omkring Aarhus.

C-SAM . Center for samtidskunst. Et

netværk bestående af billedkunstnere,

kunstformidlere, kritikere og kuratorer.

I DO ART. Nyt netværk for visuel kunst med

fokus på kunstnere i vækstlaget; udsprang

af Frontløberne og begyndte som en kunstfestival

i 2006. I Do Art fungerer i øvrigt

som kunst-site.

Åbne Døre. Kunst- og kulturformidling

gennem direkte møder og dialog mellem

kunstnere og publikum i form af værkstedsbesøg.

SCENEKUNST

Quonga. Et åbent netværk for det århusianske

teatervækstlag. Afvikler årlig festival.

SCENEAgenturet. Løser en række kommunikations-

og administrationsopgaver for

medlemmerne bl.a. kreativ sparring, hjælp

til fundraising, idéudvikling, projektledelse

og strategisk rådgivning.

Danseværket. Forening og netværk, som

arbejder for at udbrede, udvikle og forankre

dans i Aarhus og Østjylland.

LITTERATUR

Litteratur på scenen. Formidler litteraturen

på mange måder, bl.a. gennem månedlige

oplæsninger og arrangementer på utraditionelle

steder.

Poetklub Aarhus. Forening, der arbejder på

at give lokale vækstlagsforfattere forskellige

måder at komme ud med deres poesi på,

f.eks. gennem oplæsninger på Åben Scene.

BIBLIOTEKER

Århus Kommunes Biblioteker. Består af 18

lokalbiblioteker og Hovedbiblioteket, der

fl tter til det nye Multimediehus på Havnen

i 2012.

BIOGRAFER

Aarhus har 5 biografer blandt andet følgende.

Øst for Paradis. ”Art cinema”, der typisk

viser smallere film/kunstfilm a hele

verden.

BioCity og Metropol. BioCity viser de

store mainstreamfilm, mens etropol

viser de lidt mindre mainstreamfilm og

populære kunstfilm

CinemaxX Biograf. Viser primært de store

danske og udenlandske film

Malling Bio. Mindre biograf med primær

fokus på europæiske og danske film


FESTIVALER

Der afholdes over 50 festivaler og events i

Aarhus by på et år - på specifik e steder eller

rundt omkring i byen.

Mejlgade for mangfoldighed

Gadefest i Mejlgade, med b.la. udendørs

lounge, folkekøkken og musik.

KULTURARV

Århundredes Festival

En ny historisk kultur- og videnfestival med

det formål at udbrede kendskabet til Aarhus,

Danmark og verden i forskellige historiske

perioder og formidle byens historie i nye og

aktuelle rammer.

BILLEDKUNST

Sculpture by the Sea. En udendørs udstilling

af skulpturer, skabt af David Handley til

Bondi Beach, Australien. Afholdt to gange

ved Aarhus’ sydlige strande som eneste sted

uden for Australien. Vises igen i 2013,2015,

2017.

SCENEKUNST

ILT. En biennal festival for Internationalt

teater arrangeret af Kulturhus Aarhus, Svalegangen

og Gruppe 38 i samarbejde med

bl.a. Aarhus Teater.

Junge Hunde Festival. En platform for

afprøvning og udforskning af ”upcoming”

scenekunstere og professionelle, der vil

afprøve noget nyt.

QuongaFest. En festival for vækstlaget

og den uafhængige scenekunst i Aarhus,

suppleret af indslag med billedkunstnere,

musikere og dansere.

LITTERATUR

Lyd+Litteratur. Festivalen ligger i spændingsfeltet

mellem litteratur, musik og

lydkunst.

Verbale Pupiller. Kombineret poesifestival,

publikationsmesse og udstilling med oplæsning,

performance, udstilling, seminar,

bogmesse, koncert m.m.

Vild med ORD. Litteraturfestival for både

børn og voksne med udenlandske og danske

forfattere; og fokus på oplæsninger, dialog,

digterdyster og debat.

FILM

Aarhus Filmfestival. International kort- og

dokumentarfilm estival.

Aarhus Gay and Lesbian Film Festival.

Filmfestival med homoseksuelt fokus i

biografen Metropol.

MUSIK FESTIVALS

Danmarks Grimmeste Festival. Festival

på Grimhøjgård i Brabrand præsenterer upcoming

bands, undergrund og eksperimenterende

musikere.

Elektronisk Jazzjuice. Skævtvinklet

nichegenre f.eks. elektronisk musik, nyere

jazzgenrer og freejazz, japansk improvisationsmusik

m.v.

NorthSide Festival. Appellerer til byens

ungdom med veletablerede internationale og

nationale navne. Lægger sig op af de store

tyske festivaler Southside og Hurricane.

RECession Festival. Har fokus på nichemusik

inden for genrer som rock, metal, elektronisk

og hiphop.

SPOT Festival. Fokus på det nye og mest

lovende fra den danske musikscene. En lang

række udenlandske branchefolk inviteres

hvert år til SPOT,

Aarhus Jazzfestival. Et varieret udbud af

små og store jazzbands og orkestergrupper

inden for alle jazzens genrer.

Aarhus Took It. Hiphop-festival, der ud over

koncerter også viser dokumentarfilm og

afholder workshops og paneldiskussioner.

SPOR festival. Nutidig lyd- og tonekunst til

fremme, udveksling, inspiration og udvikling

af den danske samtidsmusik.

TVÆRGÅENDE FESTIVALER

Århus Festuge . En anset kunst- og kulturfestival

for dans, teater, udstillinger, klassisk

og rytmisk musik, opera, børnekultur, sport

og underholdning over hele byen.

KulturNat Aarhus. Inkluderer et væld af små

som store aktører og arbejder på at synliggøre

kulturlivet i Aarhus, og give byen en

markant kulturel og tværgående profil

UDDANNELSER

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER

Aarhus Universitet. Har fi e fakulteter: Arts

med tre institutter og et institutlignende

center, Science and Technology med tolv

institutter, Health med fem institutter og

Business and Social Sciences med seks

institutter samt AU Herning. Der oprettes et

antal interdisciplinære forskningscentre for

forskning, talentudvikling, videnudveksling

og uddannelse. Endvidere har Universitetet

en række forskningscentre. I 2009 havde

Universitetet 30.414 studerende og 3256

kandidater blev uddannet i 2010.

Det Jyske Musikkonservatorium. Akademi

og skole med 290 studerende. Funktionsområdet

er uddannelse, forskning og kunstnerisk

udviklingsarbejde inden for klassisk,

rytmisk og elektronisk musik. DIEM - Dansk

Institut for Elektronisk Musik har fokus på

produktion, uddannelse, forskning og formidling

inden for elektronisk musik.

Det Jyske Kunstakademi. En statsanerkendt

uddannelsesinstitution. Uddannelsen er en

5-årig moderne, videregående kunstuddannelse,

der ikke er opdelt i separate medier.

Skuespillerskolen ved Aarhus Teater. Uddannelsen

varer fi e år. Eleverne gennemgår

bl.a. klassisk græsk dramatik, Shakespeare,

Molíere, den borgerlige realisme og det moderne

psykologiske drama.

Arkitektskolen Aarhus. En forsknings- og

uddannelsesinstitution under Kulturministeriet

med en kunstnerisk og videnskabelig

tilgang til faget. Der er fi e institutter nemlig

Institut for Arkitektur, By og Landskab,

Arkitektonisk kulturarv og Design, der uddanner

arkitekter og designere på bachelor-,

kandidat-, Ph.d- og Masteruddannelser

Skolen har ca. 850 studerende.

Danmarks Medie og Journalisthøjskole

er Danmarks største uddannelses- og

forskningsinstitution på det journalistiske

område, og uddanner journalister og

fotojournalister på en 4-årig bacheloruddannelse.

Navitas. Aarhus’ nye centrum for energi,

innovation og uddannelse på de bynære

havnearealer i Aarhus. Bag opførelsen af Navitas

står Ingeniørhøjskolen i Århus, Århus

Maskinmesterskole og INCUBA Science Park.

Stedet bliver et videnscenter og innovativt

miljø inden for energi, miljø og byggeri med

rammer for uddannelser, innovation og

iværksætteri.

VIA - University College. Hovedsæde i

Aarhus. Linjefagene er pædagogisk- og

socialfaglige uddannelser, sundhedsuddannelser,

videreuddannelse og kompetenceudvikling,

gymnasiale uddannelser, teknologi

og business uddannelser, design, animation,

media og business.

KaosPiloterne: International 3-årig lederuddannelse

med fokus på projektledelse,

procesledelse og forretningsudvikling. Nøgleord:

”Action, Reflection, earning”. TEKO

Design & Business specialet Entrepreneurship

udbydes i Aarhus. Fokus er Innovation,

kreativitet og iværksætteri gennemført i et

tæt samarbejde mellem KaosPiloterne og

den Teknisk merkantile Højskole fra VIA

University College.

ØVRIGE UDDANNELSER

Dansestudiet.dk Et unikt danse- og uddannelsesmiljø

i Danmark. Der gives kurser for

børn samt en et-årig basisuddannelse rettet

mod optagelse på professionelle videregående

uddannelser inden for moderne dans,

klassisk ballet, Jazz og musical.

Aarhus Musikskole. En kommunal institution

med elever i alle aldre. Musikskolens elever

modtager solo- og holdundervisning og

er med i kor, ensembler, bigbands og orkestre

inden for rytmisk og klassisk musik.

Århus Kunstakademi. En fri kunstskole, der

bygger på den danske folkeoplysnings idealer.

Uddannelsen er 4-årig med linjer inden

for skulptur, maleri, medie og keramik.

KREATIVE ERHVERV

KREATIVE BRANCHER ANDRE VIRKSOMHEDER

ARKITEKTUR DESIGN. REKLAME. PR OG KOMMUNIKATION

FoldUd-3_Kulturlandskaber Aarhusr_CS4.indd 3-4 07-10-2011 11:05:55

Aarhus har 355 arkitektvirksomheder. Følgende

er eksempler på arkitektfirmae , der har medvirket

i nutidens byfornyelse.

Arkitektfirmaet . F. Møller. En af Skandinaviens

ældste og største arkitektvirksomheder.

Arbejder med programanalyse,

byplanlægning, arkitektur og landskab til

udvikling af byggekomponenter og design.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus, der

er samlet på én adresse i kontorbyggeriet

Company House, er tegnet af Arkitektfi -

maet C. F. Møller.

schmidt hammer lassen. Arbejder med arkitektur,

urbanisme, forskning og udvikling

samt design og interiør. Har tegnet NRGi

bygningen, ARoS (Aarhus Kunstmuseum)

og det kommende Multimediehus.

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue.

Arbejder visionært med landskabsarkitektur

og byplanopgaver. Har udarbejdet det

nye Moesgård Museum i samarbejde med

Henning Larsen Architects og varetager

indretningen af byrummet - Urban Media

Space og Navitas Park på Aarhus Havn i

samarbejde med schmidt hammer lassen

og ALECTIA.

Kjaer og Richter. Målsætningen er at

udvikle en udfordrende og oplevelsesrig

arkitektur af høj, vedvarende kvalitet.

Har tegnet Navitas Park og udarbejder ny

helhedsplan og byudviklingsmodel for Gellerup

og Toveshøj i samarbejde med COWI

og Effekt.

Arkitema. Et af de største arkitektfirmaer

i Danmark. Arbejder med boliger, landskab,

renovering, bæredygtighed, indretning og

design. Har tegnet den kommende VIA University

College Campus på Ceres-grunden.

Aarhus har 258 virksomheder, der beskæftiger

sig med produktdesign, 171 grafis e virksomheder,

44 indretningsdesignvirksomheder, 362

reklamebureauer og 168 virksomheder, der

beskæftiger sig med PR og kommunikation.

Blandt disse er følgende.

TVÆRGÅENDE FÆLLESSKABER

Designit A/S. Dansk designvirksomhed,

med kontorer i Aarhus, København, Oslo,

Paris, München og Shanghai. Virksomheden

beskæftiger sig med multimediedesign,

produktdesign, webdesign og marketing.

Made by Makers. Et produktdesign- og

idébureau, der består af 7 Makers, hvis ekspertise

er ideudvikling og industriel design,

design-people. Et designfællesskab med

kompetencer inden for interaktion, industriel

design og multimediedesign. design-people

markerer sig som en af de fremmeste tegnestuer

inden for betjeningsdesign.

LYNfabrikken. Et fællesskab for kreative

virksomheder inden for produktdesign,

arkitektur og kommunikation. Lynfabrikken

har kaffebar med trådløst internet, butik og

kulturelle indslag som foredrag, koncerter og

udstilling.

Bureau Detours. Kunst-, design-, og

arkitekturfællesskab, Arbejder fortrinsvist

i det offentlige rum og med et stort socialt

engagement. Står bag Institut for ( X ), der

er et projekt for nysgerrigheden i Århus. En

bank for nye udtryk og en katalysator for nye

oplevelser.

WHOISIN. Et arkitektur- og kunstkollektiv,

der opererer i spændingsfeltet mellem

arkitektur og kunst, metodeudvikling og

design-proces. Skaber midlertidige installationer

i byrummet.

.

Bestseller A/S. En familieejet dansk

virksomhed, som designer og sælger tøj.

Virksomheden har ca. 39.000 medarbejdere.

Bestseller står bag bl.a. mærkerne Jack &

Jones, Vero Moda, ONLY, VILA og name it.

Bestseller fl tter fra Vestjylland til Aarhus

Havn i nær fremtid.

Agrotech. Forretningsudvikling gennem

viden og innovation. Arbejder i krydsfeltet

mellem biologi og teknologi med områder

som jordbrug, fødevarer, klima og miljø. Har

udviklet konceptet Taste Aarhus, der skal

brande Aarhus som Nordens fødevarehovedstad

og Region Midtjylland som Nordens

centrum for fødevareproduktion.

Vestas Wind Systems A/S. Dansk fabrikant

af vindmøller til fremstilling af elektrisk

energi. Firmaet regnes for at være verdens

førende inden for sit felt. Vestas har

opstillet mere end 41.000 vindmøller i 65

lande fordelt over 5 kontinenter. Vestas har

hovedsæde i Aarhus.

RADIO /TV

DR (Danmarks Radio). DR’s største afdeling

i provinsen. Produktion af TV, radio og web.

TV 2 Østjylland Selvstændig virksomhed.

Økonomisk og organisatorisk uafhængig,

men har sendefællesskab med TV 2

Danmark.

SPORT OG FRITID

IDRÆT

Institut for Idræt. Forskningsinstitut med to

forskningsenheder. Forskningsenheden Biologisk

idrætsteori forsker i bl.a. muskelfysiologi,

kredsløbsfysiologi og bevægelsesanalyser.

Afdelingens humanistisk-samfundsvidenskabelige

forskning indenfor bl.a. doping. Instituttet

forventes at fl tte til AU under Institut

for Folkesundhed på Health fakultetet.

NRGi Park & Arena. En del af sports-komplekset

Atletion. NRGi kan rumme 5000

tilskuere. Hallen har dannet ramme om store

sportslige begivenheder og koncerter og benyttes

ligeledes til f.eks. kongresser, foredrag

og messer. Idrættens Hus Vest er en samling

kontorer, der alle har til huse i NRGi Arena.

Sport Aarhus Events . Foreningen Sport

Aarhus Events og det kommunale sekretariat

for Sport Aarhus Events har til opgave

at tiltrække store nationale og internationale

sportsarrangementer til Aarhus. Holder

til i Idrættens Hus.

Idrætshøjskolen Aarhus. Er en del af Vejlby

Risskov centret, som er et af Nordens største

idrætscentre. Stedet har en stor udendørs

boldbane, fi e idrætshaller, tennis og squash

baner og svømmehal. Vejlby-Riskov Hallen

anvendes også til koncerter og messer.

DGI-huset. Et idrætscenter på ca. 4.500 m2.

En kombination af mødefaciliteter og moderne

idrætsfaciliteter. DGI-huset har åbne

idrætsfaciliteter her i blandt fitnessrum,

boldbaner og sauna. Stedet har en grøn café .

DGI underground. Fokus på gadeidrætter.

Et nyt samarbejde mellem DGI i Aarhus og

København vil styrke undergrundskulturen

og fokusere på unge, der ikke er medlemmer

af en idrætsforening. Fokus på bl.a.

freestyle cykling, parkour, streetbasket og

skateboard.

FOLKELIGE TILBUD

Der findes ver 50 oplysningsforbund og dagog

aftenskoler i Aarhus,

Folkeuniversitetet. Tilbyder forelæsninger,

kurser, ekskursioner og rejser, der udbreder

kendskabet til forskningens metoder og

resultater på en seriøs og spændende måde.

Frit Oplysningsforbund (FO). Almennyttig

folkeoplysning indenfor økonomiske, politiske,

sociale og kulturelle emner på forskelligt

niveau. Arbejder for FN’s idealer om: Fred,

tolerance, mellemfolkelig forståelse og

internationalt samarbejde.

Byhøjskolen. Skolen består af de tre afdelinger

Kunst, Foto og Musik, som alle tilbyder

fuldtidskurser af et halvt års varighed.

Kompetencehuset. Tilbyder undervisning

med et folkeoplysede og beskæftigelsesfremmende

sigte tilrettelagt for voksne mellem

18 og 60 år. Kurser: Musik- og lydteknik,

IT, Pædagogik, tegning og design samt

reklame og grafisk design

Aktivitets- og Kulturcenter Huset. Åbne

værksteder i træ, metal, kreative fag samt

edbfaciliteter for borgere og kunstnere i

almindelighed. Værkstedsfunktionerne vil

fra 2012 være en del af Godsbanen.

BEBOERHUSE

Aarhus har en række beboerhuse og samlingssteder.

Sølystgades Beboerhus. Værksted, musikrum,

edb-rum, infocafé, bad, fest- og

mødelokaler og et ude-areal, med legeplads

og boldbane.

Trøjborg Beboerforening. Keramikværksted,

IT og edb rum, musikrum/øvelokale, kurser i

tango og salsa, capoeira for børn, kickboksning

for piger og et folkekøkken.

Foreningernes Hus. Kulturaktiviteter, undervisning

og andre tilbud til beboere og gæster

i Gellerup og Toveshøj. Huset er et sted med

liv og hjertepuls fra morgen til aften - det

centrale samlingssted i området.

More magazines by this user
Similar magazines