BeBoer ladet - Vesterport

vesterport.dk

BeBoer ladet - Vesterport

BeBoer ladet

Boligforeningen Vesterport Frederikshavn

... et blad for beboere

- lavet af beboere

Nr. 1 • 2008 • 34. årgang


BeBoeR Bladet

Oplag 3100 eksemplarer, som uddeles gratis

til alle husstande i boligforeningen.

Navngivne artikler dækker nødvendigvis ikke

redaktionens synspunkter.

Alle artikler fremsættes for forfatterens eget

ansvar.

Anonyme artikler m.v. optages, når navn

samt adresse er redaktionen bekendt.

Grafisk produktion

Nordtryk A/S, Hånbækvej 59,

9900 Frederikshavn,

Tlf.: 98 42 49 66

Fax: 98 42 42 34

E-mail: post@nordtryk.dk

www.nordtryk.dk

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

Redaktionens adresse

Else Marie Nielsen, Knudensvej 31,

9900 Frederikshavn, tlf. 98 42 69 94.

Redaktion

Afd. 1: Else Marie Nielsen (ansvarshavende)

Afd. 4: Flemming Lindby, tlf. 98 43 49 78

Afd. 5: Poul Mogensen, tlf. 98 43 12 92

Afd. 6: Bent Kruse, tlf. 98 43 91 12

Afd. 7: Jørgen Jensen, tlf. 98 43 09 70

Afd. 9: Lis Kærgaard, tlf. 98 42 45 42

Mail: lis.kaergaard@webspeed.dk

Afd. 14: Erla Sauer

Dette blad udkommer

ca. fredag den 15. februar 2008.

Næste blad udkommer

ca. onsdag den 14. maj 2008.

Stof til dette blad afleveres på

redaktionsmødet onsdag den 16. april 2008.

administration

BOLIGFORENINGEN VESTERPORT

FREDERIKSHAVN

Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn,

Tlf. 98 42 61 11

Fax 98 42 80 72

E-mail: info@vesterport.dk

www.vesterport.dk

direktør:

V. Malte Nielsen, kontor 98 42 61 11

privat 98 48 10 75

Økonomichef:

Henning Jørgensen, kontor 98 42 61 11

privat 98 42 70 85

Udlejningschef:

Bodil Jensen, kontor 98 42 61 11

privat 98 93 03 05

Bestyrelse

Formand:

Kjeld Kaptain, Lindegårdsvej 55,

tlf. 98 42 43 82

Næstformand:

Henry Nielsen, L. P. Houmøllersvej 13,

tlf. 98 42 60 16

Kirsten Nielsen, Knudensvej 46,

tlf. 98 43 02 15

Willem Kulk, Bangsbovej 16,

tlf. 98 42 08 76

Gurli Bechmann Nielsen,

Engparken 120, tlf. 98 43 43 61

Else Marie Nielsen, Knudensvej 31

tlf. 98 42 69 94

Eva Lyngen, L. P. Houmøllersvej 7,

tlf. 98 42 83 39


adMINIStRatIoN

administration og ekspedition:

Åbningstider:

Mandag 9.00 - 17.00

Tirsdag-onsdag-torsdag 9.00 - 15.00

Fredag 9.00 - 12.00

Tlf. 9842 6111

- Saldo -

Se saldo på din vedligeholdelseskonto

via Vesterports hjemmeside:

www.vesterport.dk

Hvis du ønsker at se saldoen på din

vedligeholdelseskonto, kan du kontakte

Administrationen og bestille et password

- hvor efter du via hjemmesiden

kan se saldoen på din vedligeholdelseskonto.

Administrationen

Venteliste

pr. 15. december 2007

i alt

897

boligsøgende

på venteliste

?


aKtIVItetSHUSet

tilbageblik

Som sædvanlig har der været afholdt en

række større og mindre julearrangementer

i december måned, ”Min barndoms

jul” ved Else Jensen, Vestbjerg, dagplejebørn

på besøg, Luciaoptog, julebelysningsture,

julefrokost med jule-syngsammen

samt juleaften i samarbejde

med boligforeningen.

Torsdagsklubben holder pakkespil ved

juleafslutningen i lighed med mange af

Aktivitetshusets andre grupper.

Nye tider! Medlemmer af Aktivitetshusets

mandeklub må udenfor, når de skal

ryge.

Dagplejebørn og ældre hygger sig med

hinanden før juletid.

Luciaoptog med børn fra Bangsbostrand

skole.

Julegaverne, der var sponsoreret af

boligforeningens bankoklub blev pakket

ind i Aktivitetshjørnet.


Borddækning til juleaften i cafeen er klar.

Glade frivillige nyder middagen, musikken og mavedanserne.

... et blad for beboere - lavet af beboere

Traditionen tro indledtes det ny år med

Nytårstaffel med musik ved Gadedrengene

samt champagne og kransekage til

alle, der havde lyst til at kigge indenfor

og ønske hinanden et godt nytår.

Dagen efter var der fest for områdets

omkring 80 frivillige hjælpere, der blev

beværtet med 3 retter mad samt musik

ved ”Den røde spillemand” samt optræden

af en gruppe dygtige mavedansere.


aKtIVItetSHUSet

Nye frivillige søges

Selv om huset allerede har mange frivillige

er der løbende brug for nye, der har

lyst og energi til at engagere sig i husets

liv. Opgaverne kan tilpasses den enkelte,

det kan eksempelvis være samvær med

de ældre, instruktion i en hobbyaktivitet,

praktisk hjælp ved større arrangementer

eller måske bidrag af underholdning under

en eller anden form.

Kig indenfor og hør nærmere! Aktivitetslederne

i hele den ny Frederikshavn Kommune

har netop fået bevilget en sum penge

fra Velfærdsministeriet, hvilket betyder,

at nye frivillige vil blive inviteret til et par

introduktionsdage på Diget i april.

2008

Det ny års aktiviteter er allerede i fuld

gang, og planlægning af resten af året er

godt på vej. Aktivitetshuset har valgt at

gøre 2008 til et ekstra blomstrende år med

potteplantedag, stauderbyttedag, masser

af ture til haver og natur samt fortsættelse

af blomsterbinderholdet, hvor der er plads

til et par elever mere. Desuden vil der som

sædvanlig blive lavet forårsdekorationer

til påske- og loppemarkedet, ligesom deltagelse

i Blomsterfestivalen i Bangsboparken

er et ”must”.

Arrangementerne kan følges på

månedsprogrammet samt ved opslag, der

kan fås ved henvendelse i Aktivitetshuset.

Af nyheder barsler Aktvitetshuset også

med opstart af et patchworkhold først i

februar, hvor interesserede kan melde sig.

Foreløbigt planlagte arrangementer

Mandag 18.02.08 kl. 10.00 Fastelavnsfest med besøg af dagplejebørn.

Fredag 07.03.08 kl. 10.00 Tøjsalg ved Seniorshoppen.

Lørdag 15.03.08 kl. 10.00 Påske og loppemarked – Små lopper søges!!!

Fredag 11.04.08 kl. 10.00 Tøjsalg ved damernes butik

Lø./Sø. 31.05./01.06.08 Deltagelse i Blomsterfestival

Bankospil

Mandag 25.02.08 kl. 13.30

Mandag 31.03.08 kl. 13.30

Gadedrengene spiller i Fællesrummet

Tirsdag 05.02.08 kl. 10.00

Tirsdag 04.03.08 kl. 10.00

Tirsdag 01.04.08 kl. 10.00

Gudstjeneste og Salmesang i samarbejde med Bangsbostrand Menighedsråd

1. og 3. onsdag i hver måned kl. 14.00 Gudstjeneste

Øvrige onsdage i hver måned kl. 14.00 Salmesang

Vel mødt! - Ulla Svendsen


aFdelING 1 det GaMle VeSteRpoRt

afdelingsbestyrelsen

Formand og gæsterum: Kirsten Carla Nielsen,

Lindegårdsvej 45, st. th. tlf. 98 42 27 22

Næstformand og sekretær

Jørgen Rasmussen,

Stenbakkevej 39, tlf. 22 71 20 84

Tina Nymark Jensen,

Stenbakkevej 41

Cindy Pedersen,

Knudensvej 66, tlf. 98 43 83 06

Jonna Nielsen,

Knudensvej 31, tlf. 98 43 57 01

Else Marie Nielsen,

Knudensvej 31, tlf. 98 42 69 94

Dennis Kristensen,

Stenbakkevej 41, tlf. 98 43 16 43

Inspektør

Kim Dalby,

privat: Sneppevej 3 E, tlf. 23 98 34 09.

Viceværter

Område:

Lindegårdsvej 35-63 og Knudensvej 70-84:

Per Ritter, tlf.23 33 57 12,

privat: Horsensgade 22, tlf. 60 73 44 29.

Abildgårdsv. 43-49 og Lindegårdsv. 1-33:

Per Hansen, tlf. 23 33 57 13,

privat: Randersgade 39, tlf. 98 43 33 83.

Knudensvej 46-68, Abildgårdvej 24-30 og

Knudensvej 33-45:

Erling Petersen, tlf. 23 33 57 14,

privat: Bondgårdsvej 27, Skærum

tlf. 98 47 35 31.

Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og

Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78:

Peter Jensen, tlf. 23 33 57 15,

privat: Odensegade13, tlf. 98 42 14 72.

I afd. 1 deler Sofia Hust, Dannervirkevej 14

Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget

blad, så henvend dig her.

Så gik 2007

Hvad skete der så i afdelingen i året, der

gik? Parkeringspladserne ved Knudensvej

27-31 er blevet udvidet med 4 båse.

Parkeringspladserne ved Knudensvej

60-68 og Lindegårdsvej 3 og 45 er også

blevet udvidet. Ved Lindegårdvej 15 er

der etableret en grillplads, med bord og

bænke.

Per Hansen har renoveret bede på Lindegårdsvej

15-19, og rundt i hele afdeling

1 er der stillet blomsterkummer op,

og det ser virkeligt godt ud. Flere steder

er der påbegyndt og færdiggjort malerarbejde,

det drejer sig om kældernedgange,

plankeværk og tørregårde.

Hoppepuden i afsnit 3 er blevet et

stort hit for både små og store. Legepladsen

inde i firkanten er blevet totalt

renoveret med et godt resultat, samtidigt

har området omkring den fået et

løft med nye fliser samt ny beplantning. I

det hele taget er afdeling 1 blevet et flot

område overalt, og de nye vinduer pynter

jo også pænt.


Hvordan bliver 2008 ...

Forhåbentlig godt for os alle. Håndværkerne

er ved at være færdige med vinduesudskiftningen,

og nu venter vi spændt

på, at ventilationen bliver sat i gang, og

hvad betydning det vil få for vores hverdag,

med henblik på et bedre indeklima,

så vi kan få bugt med de fugtproblemer,

som stadigvæk findes i byggeriet.

Billardklubben går godt, der er åbent

hver mandag og torsdag formiddag, ligeledes

er der god gang i børneklubben,

som har åben hver onsdag eftermiddag.

Venlig hilsen og godt nytår,

P.B.V. Else Marie

Godt nytår

Billardklubben 123

i det gamle Vesterport

prøveaften

Torsdag den 21. februar 2008 kl.19.30

Vil billardklubben arrangere en aften for

evt. interesserede. Hvis interessen er

der, vil vi holde åben hver torsdag aften.

Så mød op, hvis det er noget for dig, vi

gi’r en kop kaffe. Billardklubben er beliggende

under gildesalen på Rosborgvej.

Med venlig hilsen

Billardklubben


aFdelING 4

afdelingsbestyrelsen

Formand: Willem Kulk,

Bangsbovej 16, tlf. 98 42 08 76

Sekretær: Dorith Poulsen

Bangsbovej 18, tlf. 98 42 61 86

Beboerblad: Flemming Lindby

Bangsbovej 8, tlf. 98 43 49 78

Erik Madsen, Bangsbovej 18, 3. h.,

tlf. 98 42 05 85

Henning Jensen, Elius Andersensvej 23,

tlf. 98 42 51 27

Hanne Bergen, Pr. Dreslersvej 30,

tlf. 48 41 06 90

Joan Ejstrup Andersen, L. P. Houmøllersvej 170

Inspektør

Jens Erik Svendsen,

privat: L.P. Houmøllersvej 55, tlf. 98 43 05 36

Viceværter

Område:

Pr. Dreslersvej 53-87:

Verner Bucholtz, tlf. 23 33 57 22,

privat: L.P. Houmøllersvej 9, tlf. 98 43 80 72

Pr. Dreslersvej 1-51, 6-16 og E. Andersensvej 1-23:

Tommy P. Jensen, tlf. 23 33 57 23,

privat: tlf. 22 61 35 86

Pr. Dreslersvej 18-60:

Per Vilsøe Nielsen, tlf. 23 33 57 21,

privat: H. C. Lumbyes Vej 14, tlf. 98 43 22 67.

Bangsbovej 4-34:

Anders Hansen, tlf. 23 33 57 25,

privat: Otto Sverdrupsvej 14, tlf. 98 43 82 51

Bangsbovej 19-25 og L.P. Houmøllersvej 28-178:

Thomas Kiis, tlf. 23 33 57 24,

privat: Fynsvej 1, tlf. 98 43 91 30.

I afd. 4 deler Malene Sørensen, Lundevej 45

og Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej 36

(Bangsbovej 4-34) Beboerbladet ud. Har du

ikke fået noget blad, så henvend dig her.

MØllepaRKeN

Formanden har ordet

Så kom vi ind i det nye år med raketter

og hurraråb. Inspektør Jens Erik kunne

fortælle, at vi heldigvis blev fri for ballade

og ødelæggelser. Men vi er jo friske

og fredelige i Mølleparken.

Vi har med afsky modtaget beskeden,

at byrådet har vedtaget vores cafeteria

i sydbyen skal være lukket lørdag og

søndag. Det er nok ikke byrådets forældre

som bor i vores bebyggelse. Det er

utrolig, som man behandler vore ældre

beboere. Vi skal have Palm City og Amazon

land som skal vise Frederikshavn

som fremtidens by, men sørge for at de

gamle kan mødes over en gang mad i

cafeen, det er noget man fjerner med et

pennestrøg, socialt samvær blandt de

ældre hører nok ikke hjemme i fremtidens

by.

Jeg var på besøg i centret juleaften,

hvor der blev holdt en rigtig dejlig julefest

for alle, der ville være sammen med andre,

som ellers ville være alene denne dag. En

stor tak til bankoklubben, vor gamle formand

Henry Nielsen og alle frivillige, som

er medsponsor til denne dag. Lars stod

Jette Christensen holder andagt.


aFdelING 4 MØllepaRKeN

for underholdningen, inden præsten Jette

Christensen stod for andagten, juleevangeliet

og sang, det var virkeligt en dejlig

oplevelse. Der blev også danset om juletræet,

inden man gik i gang med maden

og en bette julegave. Opbakningen bag

bankoklubben er en vigtig ting for gennemførelse

af denne dag.

Fritidsklubben har jo fået deres eget

hus, og nu er de i gang med at klargøre

huset. Der skal også en tilbygning til,

så der bliver plads til de mange ting for

Der blev danset om juletræet.

Lars spillede til forsamlingen.

10

beboernes fritid. Her gælder det også, at

man skal være aktiv og kontakte fritidsklubben,

hvis man har ønsker om aktiviteter.

Der er næsten ingen grænser for,

hvad der kan laves i klubben, men hvis

man fortæller, hvad man har af ideer så

kunne det være, at der var andre som

gerne ville være med til det.

Nu har vi petanque (udtales petank)

baner både bag ved centret og på

Bangsbovej, det kunne godt være, at vi

skulle lave en stor turnering, det kunne

være sjovt.

Det gælder her, at vi gerne vil have

meldinger fra vore medbeboere, om

det er noget man kunne tænke sig. Da

jeg flyttede ind på Bangsbovej for 36 år

siden var der noget, at man kom hinanden.

ved. Det kan godt være at det lyder

gammeldags, men vi er jo alle beboere i

Mølleparken og det ville være pragtfuld,

at vi kan have det godt sammen.

Meld tilbage til vores bestyrelse, som

er valgt af jer og arbejder for at gøre

Mølleparken til et godt sted at bo. Vi har

ideer om afdelingen, men det vil være

alle tiders at få tilbagemeldinger fra jer.

Igen vil jeg gøre opmærksom på, at vi

den 7. april vil have markvandring, hvor

vi gennemgår afdelingen for at se, hvor

der skal ske forbedringer. Det kan ikke

hjælpe at man kommer med de gode

ideer til beboermødet i september, dem

skal vi have nu så der kan tages højde

for dem.

Nu venter vi kun på foråret, det kunne

være at den bringer solskin og varme.

Vi snakkes ved i næste blad, husk I

kan også komme med indlæg!

Willem Kulk


aFdelING 5 FælledBo

afdelingsbestyrelsen

Formand: Hugo Sørensen,

Flotillevej 40, tlf. 98 43 35 76

Næstformand: Peter Pahl,

Flotillevej 12, tlf. 60 14 90 49

Sekretær: Vinni Gravesen,

Fregatvej 199, tlf. 48 41 15 05

Haveudvalg: Antine Larsen,

Flotillevej 100, tlf. 20 98 83 69

Haveudvalg: Eva Eriksen,

Fregatvej 379, tlf. 30 31 01 55

Inspektør

Jens Ole Nielsen,

privat: Prisevej 4, tlf. 98 43 82 10.

Viceværter

Område:

Fregatvej 9-51 og 71-279:

Leif Ingvartsen, tlf. 23 33 57 32,

privat: Søndergade 199, tlf. 20 67 64 92

Fregatvej 281-417 og

Prisevej 32-70 og 3-79:

Knud Borup, tlf. 23 33 57 33

privat: L.P. Houmøllersvej 5, tlf. 98 43 83 05

Fregatvej 1-7 , 53-69 og

Flotillevej 2-144 og Prisevej 2-30:

Leon Møller, tlf. 23 33 57 31,

privat: Abildgårdsvej 49 1.h., tlf. 98 42 49 25.

Beboerbladet bliver delt ud i Fælledbo af Mie

Østergaard, Prisevej 4, hvor du kan henvende

dig, hvis du ikke har fået noget blad.

Formanden har ordet

Et nyt år er begyndt, og det er mit store

håb at det må blive lige så positivt som

det år vi er gået ud af. 2007 har været

et år som vi i meget stor grad kan se tilbage

på med glæde. Vi er blevet færdige

med renoveringen og de sidste skurvogne

har forladt Fælledbo. Resultatet af al

den døje der har været er blevet et virkelig

dejligt område med nogle smukke og

funktionelle boliger.

Det er nu op til os alle at passe på

det. Der er da også rigtig mange der

holder det udvendige, jeg tænker på de

nye hække. Vi må lige have de sidste

med, ellers må vi jo sætte gartnere på,

og vi vil ikke tøve, da alle hækplanterne

fortjener en god start, og det får de kun

hvis der bliver luget ved dem. Den første

beboer har allerede måttet betale for

lugning og ny hæk.

Ellers er der mange positive ting.

Eksempelvis har vi haft et næsten historisk

lavt tab på tomme boliger, og der er

en tendens til at beboerne bliver længere

når de først er flyttet ind, idet der har

været ca. 35 færre flytninger - og det er

da positivt.

Omgangstonen er blevet bedre og

bedre, hvilket tyder på større tolerance,

som jeg ser på med glæde. Nu kan vi

bare vente til foråret, så kommer der

rigtig gang i alle de plantebede der er

lavet. Og vi har da også den glæde tilgode

at se ca. 35.000 blomsterløg komme

op. Det bliver et fantastisk flot syn,

ligesom indkørslen vil blive flot og give

et godt indtryk af Fælledbo. Og da vi har

en rimelig venteliste ser fremtiden lys ud

hvad økonomien angår.

Jeg vil her i bladet gerne takke vores

11


aFdelING 5 FælledBo

inspektør og vore gårdmænd (viceværter)

for det store arbejde de har overkommet

i hele 2007. De stiller op selv

om de har fri hvis en beboer har brug for

hjælp. Og i dagligdagen er de altid parate

til at hjælpe med store og små problemer,

og altid med høflighed og et smil,

det skal de have en meget stor tak for.

også i administrationen og udlejningsafdelingen

møder jeg altid hjælpsomhed,

når der er ting der skal sættes på plads,

så også en tak for det til alle oppe på

kontoret på Abildgårdsvej.

Til sidst skal alle vide at jeg ikke er

blind og døv. Jeg ved godt at der er et par

ting i husordenen som ikke bliver efterlevet.

Det drejer sig om dyrehold, der er

1

familier der har flere dyr end tilladt, det

er en af de ting vi vil se på meget snart.

Vi har også stadig knallertkørsel på stierne,

ikke så meget som før, men de få

der stadig kører vil vi tage kontakt til og

forklare dem hvad konsekvenserne kan

blive. Lige meget hvor du bor er der ikke

så langt, højst 50 meter, til nærmeste

kørevej, så træk nu knallerten det lille

stykke og vær med til at sætte et godt

eksempel.

Til slut ønsker jeg alle et rigtig godt

nytår og jeg håber at vi får en mindre

våd sommer end i 2007, så vi kan bruge

vore haver noget mere.

Hugo Sørensen

aftenstemning i Fælledbo


... et blad for beboere - lavet af beboere

Bankoklubbens julebanko med fuldt hus

og masser af flotte gevinster

1


aFdelING 5 FælledBo

Juletræsfesten

1


... et blad for beboere - lavet af beboere

- BaNKoKlUBBeN FælledBo -

Sæson september-april 2007-2008

2007 2008

Søndag 16. september Søndag 20. januar

Søndag 30. september Søndag 3. februar

Søndag 14. oktober Søndag 17. februar

Søndag 28. oktober Søndag 2. marts

Søndag 11. november Søndag 16. marts

Søndag 25. november Søndag 30. marts

Søndag 9. december - JULESPIL Søndag 13. april - AFSLUTNING

Alle Bankospil starter kl.13.30

Husk der skal købes nye medlemskort

- FRedaGSKlUBBeN -

Start fredag 14. september kl. 19, aldersgrænse fra 18 år

Vi spiller hyggedart

Kirsten

1


aFdelING 6 eNGpaRKeN

afdelingsbestyrelsen

Formand: Gurli Nielsen,

Engparken 120, tlf. 98 43 43 61

Næstformand: Bent Kruse,

Engparken 102, tlf. 98 43 91 12

Sekretær: Max Jensen

Engparken 37, tlf. 22 97 43 17

Bestyrelsesmedlem: Kirsten Jørgensen,

Engparken 83, tlf. 98 43 26 98

Bestyrelsesmedlem: Bjarne Nielsen

Engparken 88, tlf. 98 43 26 83

1. suppleant: Henrik Nielsen

Engparken 82, tlf. 98 43 38 52

2. suppleant: Ditte Wilster

Engparken 124, tlf. 61 68 65 81

Medlemmer af repræsentantskabet:

Bent Kruse, Kirsten Jørgensen

og Bjarne Nielsen

Legepladsudvalg:

Bjarne Nielsen, Henrik Nielsen + inspektøren

Aktivitetsudvalg:

Ditte Wilster, Kirsten Jørgensen

og Gurli Nielsen

Repræsentant i Redaktionsudvalget:

Bent Kruse

Udlejning af trailer: Max Jensen

Inspektør

Jens-Erik Svendsen,

privat: L.P. Houmøllersvej 5, tlf. 98 43 05 36.

Viceværter

Område:

Engparken 1-209:

Keld Fuglsang, tlf. 23 33 57 34,

privat: Fregatvej 55, tlf. 98 46 59 30

Søparken 1-7:

Lars Jørgensen, tlf. 23 33 57 36,

privat: Atletikvej 49, tlf. 98 43 95 11.

I afd. 6 deler Jannick Brønniche-Lange,

Engparken 118, Beboerbladet ud. Har du ikke

fået noget blad, så henvend dig her.

1

Så er vi allerede et godt stykke inde i det

nye år. Tiden flyver af sted, og vi må bare

følge med. Nytårsaften forløb meget

stille i Engparken og Søparken. Normalt

plejer postkasserne at være et yndet

mål for hærværk, men denne gang slap

vi billigt. Kun en enkelt postkasse fik lidt

småskader. Ved midnat blev der skudt

en masse fyrværkeri af, og flot så det ud.

Dagen efter ryddede de fleste af beboerne

op uden for deres bolig, og der kom

hurtigt til at se pænt ud igen. Resten tog

viceværterne, da de kom på arbejde igen

efter nytår. En stor tak til alle de beboere,

der altid gør en indsats for at vores

afdeling ser pæn ud.

Venlig hilsen

Gurli Nielsen

Afdelingsformand


Afd. 1

Billardklubben

Kælderklubben

Formand Erik Hansen,

tlf. 98 43 31 36

Onsdagsklubben

Richardt Jensen,

Knudensvej 46,

tlf. 98 42 77 30

Børneklubben

Elisabeth Paulousek

Afd. 4

Beboerklub og fritidsklub

Henrik Pedersen,

Provst Dreslersvej 26,

tlf. 31 26 40 76

Kultur/banko

Henry Nielsen,

L. P. Houmøllersvej 13

tlf. 98 42 60 16

Afd. 5

Bankoklub

Best. Kirsten Sørensen,

tlf. 98 43 35 76

Marion Kristensen,

tlf. 98 43 84 41

... et blad for beboere - lavet af beboere

Beboer- og fritidsklubber

Markedsklubben

Niels Jørgen Jørgensen,

tlf. 98 43 06 28

Onsdagsklubben

Hilda Jensen

Fredagsklubben

Kirsten Sørensen

Børne- og Ungdomsklub,

Vildbassen

Karina Nielsen. tlf. 98 43 55 20

Billardklub

Hugo Sørensen, tlf. 98 43 35 76

Kom og leg

Allan Sørensen, tlf. 98 42 62 09

Afd. 6

Beboerklubben

Kontaktperson

Max Jensen, Engparken 37

tlf. 22 97 43 17

Afd. 7

Torsdagsklubben

Kontaktperson

Eva Petersen, tlf. 98 43 88 06

Rådhusstrædet 2

1


aFdelING 6 eNGpaRKeN

Børneklubbens juleaktiviteter

Traditionen tro var december måned en

travl måned for børneklubben. Tirsdag

d. 4. og onsdag d. 5. december bagte

børnene pebernødder i lange baner. Der

blev lavet over 8.000 pebernød-der i mange

forskellige former og størrelser, men

ét havde pebernødderne til fælles, de

smagte rigtigt godt. Det syntes børnene

i hvert fald, for de ville blive ved med

at have smagsprøver. Pebernødderne

blev puttet i nogle fine glas med stoflåg

og sløjfer. Det så flot ud. Glassene blev

solgt ved julestuen d. 9. december, hvor

børnene havde en stand med pebernødder

og julekort, som de selv havde lavet.

Desuden havde børnene et lotteri med

mange fine sponsorgevinster. I alt tjente

børnene knap 3.000,- kr. ved julestuen.

Pengene skal bruges til en tur til Fårup

Sommerland i juni. Det var nogle utroligt

stolte unger, der styrede børneklubbens

stand. En stor tak til alle de dejlige unger

og også en stor tak til de mange beboere,

der kom og støttede børnenes arbejde.

Søndag d. 16. december var der juletræsfest

i Engparkens gildesal. Vi startede

med æble-skiver og sodavand til

1

børnene og kaffe/gløgg og æbleskiver

til de voksne. Æbleskiverne blev hurtigt

spist, for børnene var ivrige efter at få

besøg af julemanden. Det var nu også lidt

spændende, om han kunne finde os. Det

kunne han heldigvis, for pludselig stod

han i gangen med sine sække med godteposer.

Der blev danset om juletræet,

men julemanden var desværre kommet

til skade og havde bøjet et par ribben, så

han kunne kun klare et par sange, men

det gjorde ikke noget, for det vigtigste

var, at børnene kunne fortælle ham, hvad

de ønskede sig i julegave. Inden julemanden

drog af sted igen, gav han børnene

en kæmpe godtepose. Da børnene havde

spist lidt af posens indhold, gik vi i gang

med at lege. Det var en rigtigt hyggelig

eftermiddag.

Der er taget en del billeder af alle juleaktiviteterne,

men i skrivende stund er

de desværre ikke klar til at komme med i

bladet. Billederne vil imidlertid kunne ses

Vesterports hjemmeside senere.

Venlig hilsen

Kirsten Jørgensen og Gurli Nielsen

Børneklubben


Bankospil

Så er Beboerklubbens bankospil godt i

gang igen. Der er spil hver anden tirsdag

kl. 19.30 i Engparkens gildesal. Alle er

hjerteligt velkomne. Datoerne for resten

af forårssæsonen er:

19. februar, 4. marts, 18.marts, 1. april,

15. april, 29. april, 13. maj og 27. maj.

Med venlig hilsen

Bankoudvalget

Whist-klubben

Kan du lide at spille whist, så er du velkommen

til at deltage, når whist-klubben

spiller kort onsdage kl. 19.00 i Engparkens

gildesal.

Med venlig hilsen

Beboerklubben

... et blad for beboere - lavet af beboere

Børneklubben

Husk, at der er børneklub hver onsdag

eftermiddag fra kl. 15.00 – 17.30. Alle

børn er velkomne, og de må gerne tage

en voksen med, hvis de har lyst. Engparkens

mesterbager, Kirsten, sørger for, at

der altid er noget lækkert til børnenes

saftevand og til de voksnes kaffe.

Venlig hilsen

Børneklubben

- HUSK -

Afdelingen har en trailer, som beboerne

kan leje. Korttidsleje (4 timer)

koster 20 kr. Langtidsleje (24 timer)

koster 50 kr. Det er Max Jensen, der

står for udlejningen, og han kan kontaktes

på tlf. 22 97 43 17.

Med venlig hilsen

AFDELINGSBESTYRELSEN

1


HÅNdVæRKeR aFdelINGeN

HÅNdVæRKeRaFdelINGeN

Gl. Skagensvej 11-15

9900 Frederikshavn

Tlf. 98 43 96 66

Fax 98 43 95 66

SeRVICeaFdelINGeN:

tØMReR, MaleR oG VVS:

Jens Michael Jensen,

tlf. 25 66 33 40

tØMReRMeSteR,

eNtRepRISeaFdelINGeN:

Bjarne Kristensen,

tlf. 25 66 33 90

0

HÅNDVÆrKerAFDeLINGeN

driver

håndværksvirksomhed

for VeSTerPorT´s

ejendomme.

TIPS

- om familieforsikring:

HUSK at tegne en

familieforsikring

- den dækker skader

forvoldt på dit indbo.

Hjælp redaktionen

Det vil være en stor hjælp for redaktionen,

at de indlæg, artikler samt billeder

der findes digitalt, der skal med i Beboerbladet,

mailes løbende inden næste

deadline til vores trykkeri på

post@nordtryk.dk

Det vil selvfølgelig stadig være muligt, at

aflevere manuskripter og

papirbilleder til redaktionen!

Besøg VESTERPORT på

www.vesterport.dk

Mangler du en pinkode for at se,

hvilket nummer du står på ventelisten

- så ring på tlf. 98 42 61 11

- vi er klar til at sende den til dig


aFdelING 7 MIdtByeN

afdelingsbestyrelsen

Formand:

Jørgen Jensen,

Danmarksgade 22 a, tlf. 98 43 09 70

Næstformand:

Judith Jensen,

Danmarksgade 24 A

Kasserer:

Børge Hansen

Søgade 10, tlf. 98 42 61 92

Værelser og gildesal:

Rådhusstræde: Henny Crone, tlf. 98 42 11 33

Danmarksgade: Jørgen Jensen, tlf. 98 43 09 70

Beboerblad:

Jørgen Jensen, tlf. 98 43 09 70

Inspektør

Kim Dalby,

privat: Sneppevej 3 E, tlf. 23 98 34 09.

Vicevært

Område:

Danmarksgade 21, 22, 24 og

Søgade 2-10 og Rådhusstræde 1-7:

Gunnar Pedersen, tlf. 23 33 57 16

privat: Gl. Skagensvej 77,

tlf. 98 42 99 80

Beboerbladet bliver delt ud i afdeling 7 af

Mie Østergaard, Prisevej 4, hvor du kan henvende

dig, hvis du ikke har fået noget blad.

Formanden har ordet

Efter et stykke tid med stilladser og byggerod

i Rådhusstræde blev det nye tag

på vore bygninger færdigt og afleveret

i midten af december 2007. De vandskader

der er opstået før og under tagudskiftningen

skal nu gennemgås og

udbedres.

I begyndelsen af december 2007 kiggede

afdelingsbestyrelsen sammen

med inspektør Kim Dalby på forholdene

i cykelskuret i Rådhusstræde, hvor der i

et stykke tid har været trange pladsforhold

til cykler, knallerter og minicrossere.

Der vil ske en bedre opmærkning

af pladserne og en omrokering, således

at de bestående kvadratmeter vil blive

udnyttet mere optimalt. Desuden vil der

blive opstillet et overdækket cykelstativ

på siden af skuret mod haven. Leveringstiden

er ca. 8 uger.

Den 27. november 2007 blev der i Det

Musiske Hus afholdt et ekstraordinært

afdelingsmøde for samtlige afdelinger

i Vesterport. Der blev fremlagt et forslag

om udskiftning af vores nuværende

antenneanlæg med fiberbredbånd, som

både kan anvendes til TV-signal, internet

og telefoni. – Forslaget blev vedtaget af

samtlige afdelinger. I afdeling 7 var der

37 JA stemmer og 6 NEJ stemmer. Fiberbredbåndet

er sandsynligvis klar til brug

i slutningen af 2008.

Den 7. december 2007 var det tid til

afdelingens traditionsrige julefrokost for

beboerne. Vi fik et dejligt julebord med

masser af både kolde og lune retter, og

efter spisningen underholdt seks mand

fra Rønnerhavnens dygtige harmonikaorkester,

som sørgede for, at forsamlingen

sang med på både julesange og andre

1


aFdelING 7 MIdtByeN

populære tekster. Et af orkestrets medlemmer

fik latteren frem, da han optrådte

udklædt som Bakke-sangerinde.

- Pludselig fik vi besøg af julemanden,

og til forsamlingens store overraskelse

viste det sig, at det var vores vicevært

Gunnar, som afslørede et flot talent for

underholdning. Den rolle hænger Gunnar

vist på fremover.

Jørgen

Køkkenet har travlt

Der skåles

Der klovnes

Der synges med

Gode naboer

Man synger med

Der klovnes


Har du brug for at friske

din lejlighed op?

Boligforeningen Vesterport har indgået

en aftale med Flügger Farver, Hjørringvej

143A, som tilbyder vores beboere at købe

maling og tilbehør til engrospriser.

Fortæl du bor i

boligforeningen

Vesterport,

oplys konto nr.

470665 husk

at oplyse din

adresse, den

skal påføres

fakturabilag.

Alle varer skal

betales kontant

ved afhentning.

BILLIGE BILLIGE

HVIDEVARER HVIDEVARER

Som Boligforeningen Vesterport’s

»Huselektriker« er vi altid klar

med en god »Vesterportpris« til dig!

aut. el-, køle- & alarmfirma

Munkevej 10-12

9970 Strandby

Med det rigtige

FlexLån ®

får du overskud til mere

Tordenskjoldsgade 6 • Frederikshavn • 96 20 38 88

98 48 19 00

- Samt flot

afdeling med

BRUGSKUNST

-FASTE LAVE

PRISER

hver dag året rundt på

alle fabrikater...

Din stærke partner i:

El - køl - klima - alarm - tele - data - hvidevarer - brugskunst


aFdelING 9

Formand

Lis Kærgaard, Stokken 16, tlf. 98 42 45 42

Beboerblad

Næstformand

Jørgen Lindberg, Havnefronten 6.

Anna Nørgaard, Havnefronten 32

Leif Munch, Havnefronten 78

Leo Larsen, Havnefronten 80

Inspektør

Kim Dalby,

privat: Sneppevej 3 E, tlf. 23 98 34 09.

Vicevært

Område:

Stokken 1-24 og Fligen 1-20

Søndervej 26,

Havnefronten 2-102 og

Grundtvigshave 5-33:

Erik Nyholm, tlf. 23 33 57 11

privat: Boelsmindevej 210, Sæby

tlf. 98 46 34 44

I afdeling 9 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej

36, Frederikshavn, Beboerbladet

ud. Henvend dig til hende, hvis du ikke modtager

bladet.

aNKeRpladSeN - HaVNeFRoNteN

GRUNdtVIGSHaVe

Afdelingsbestyrelsen ønsker alle et rigtig

godt nytår.. Nytårsaften gik forholdsvis

fredeligt for sig. Dog kostede det 9

sprængte postkasser, det kunne være

undgået, hvis man havde taget sine

postkasser ind. Vi må prøve at hjælpe

hinanden med det næste gang. Ellers

skete der ikke rigtigt noget. Vi håber den

milde vinter fortsætter, så vi ikke skal til

at døje med de enorme snemængder,

der kom sidste år.

Fra Ankerpladsen: Husk vores papircontainer

er ikke beregnet til papkasser, kun

til blade, aviser og reklamer. Papkasser

og lign. Skal køres på genbrugspladsen.

Whistklubben er startet op igen, ligeså

er madklubben på Havnefronten.

Hvis græsset skal slås inden næste blad

udkommer skal I også huske at meddele

til Erik Nyholm, når I tømmer benzinbeholderen.

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde

med madklubben fra Havnefronten

bestemt at vi vil afholde en fest med

en eller anden form for underholdning

den 3. april for hele afdelingen, så sæt

allerede nu et kryds i kalenderen til den

aften.

Med venlig hilsen

Lis Kærgaard


Udflugt for beboerne for puljemidlerne

fra Socialministeriet,

hvor turen gik til Nordsømuseet.

... et blad for beboere - lavet af beboere

I november var Strandgårdens

brugere og beboere på juletur

til Juletanken i Flaunskjold med

efterfølgende kaffe m/boller og

lagkage på Flaunskjold Kro.


L. P. Houmøllersvej 22 . 9900 Frederikshavn . Tlf. 98 42 28 80

Sæt kulør på tilværelsen, gå i

FREDERIKSHAVN

– Du går aldrig

forgæves

i Farvebøtten

,

T A G D Æ K N I N G A / S

Sjællandsvej 9 - Frederikshavn

Telefon 98 42 56 77

Mølleparken

L. P. Houmøllersvej 22 . 9900 Frederikshavn . Tlf. 98 42 28 80

FREDERIKSHAVN

ALT MALERARBEJDE UDFØRES!

TILBUD GIVES GERNE UDEN FORBINDENDE!

v/ Lars Jeppesen v/ ARNE PEDERSEN og VERNER JEPPESEN

Anholtvej Hedemarksgade 6, 9900 6 . Frederikshavn. 9900 Frederikshavn Tlf. . Telefon 98 42 98 81 42 96. 81 Mobil 96 - 98 20 42 48 81 52 9799

ALT MALERARBEJDE UDFØRES!

TILBUD GIVES GERNE UDEN FORBINDENDE!

v/ ARNE PEDERSEN DANMARKSGADE og VERNER JEPPESEN 23 · TLF. 98 42 01 62

Hedemarksgade 6 . 9900 Frederikshavn . Telefon 98 42 81 96 - 98 42 81 97

Støt vore annoncører - de støtter os!


Nyt fra område Fladstrand

Strandgården

Der er fra plejepersonalets side udtrykt

ønske om en dobbeltcykel med hjælpemotor

til Strandgårdens beboere.

Cyklen er udstyret sådan, at alle, der

kan sidde på en almindelig stol, vil være

i stand til at få en tur. Ved sin side har

man en af personalet eller en anden, der

stiller sig til rådighed som ”styrmand/kvinde”.

Men en sådan cykel koster den nette

sum af 44.000 kr. og så mange penge er

der ikke til overs på de kommunale budgetter!

Jeg har søgt penge fra Socialministeriets

pulje ”til bedre ældrepleje” og fik

kr. 20.000, men der manglede stadig

24.000 kr.

Efter mange ansøgninger og telefonopringninger

er det lykkedes at samle

alle pengene – og det skal fejres!

Derfor holder vi reception, samtidig

med at vi modtager cyklen. Følgende har

givet tilsagn om støtte:

Elling Sogns Menighedspleje

kr. 5.000,-

Aktivitetsudvalget på Strandgården

kr. 8.000,-

Lions Club Bannerslund

kr. 5.000,-

Bruger- og Pårørenderådet i område

Fladstrand

kr. 5.000,-

Strandgårdens Venner

kr. 1.000,-

... et blad for beboere - lavet af beboere

Det vil blive en stor glæde at se beboerne

suse af sted på den flotte cykel og få

luft under vingerne og sunde røde kinder

- lige så snart vejret tillader det.

Mange venlige hilsener

Fra Daisy

Dette foregik i december måned 2007.


aFdelING 9

aNKeRpladSeN - HaVNeFRoNteN

GRUNdtVIGSHaVe

I oktober var der fra aktivitetscentrene i Frederikshavn Kommune

inviteret til en glad eftermiddag med Birthe Kjær og gemalerne

i Frederikshavnerhallen.


aFdelING 12 lIlle BaNGSBo

afdelingsbestyrelsen

Formand:

Connie Petersen

Bangsbovej 78, tlf. 98 48 35 20

Næstformand:

Ellen Hansen

Bangsbovej 62, tlf. 98 42 24 05

Bestyrelsesmedlem:

Preben Svensson,

Bangsbovej 82

Lissi Hansen,

Bangsbovej 42

Eva Peschardt

Bangsbovej 64

Inspektør

Jens Erik Svendsen,

privat: L.P. Houmøllersvej 55,

tlf. 98 43 05 36.

Vicevært

Område:

Bangsbovej 38-84:

Tommy P. Jensen,

tlf. 23 33 57 23, privat: tlf. 22 61 35 86

I afdeling 12 deler Malene Sørensen,

Lundevej 45 Beboerbladet ud.

Henvend dig til hende, hvis du ikke

modtager bladet.

Godt NytÅR

Det synes jeg lige, jeg har skrevet - men

det er altså et år siden - et år som forhåbentlig

har givet os lidt mere erfaring

- men i hvert fald et par rynker mere.

Først i december var nogle af beboerne

her fra Lille Bangsbo - man kan

næsten sige traditionen tro - på en “Nille”

juletur - denne gang til Rüdesheim.

En 5 dages tur i en meget behagelig ny

bus. Vi havde nogle skønne dage med

udflugter bl.a. til Lorelei klippen, og vi

endte med at komme med svævebane

tilbage til byen. Vejret var med os - solskin

om dagen - og så snart vi nåede

hjem til hotellet om aftenen, regnede

det - SUPERT.

Den 17. december var vi samlet i vores

flot pyntede fælleshus til julefrokost.

Månedens hold stod for arrangementet

med dejlig mad og drikke - festligt pakkespil

og hygge.

Nytårsaften samledes de, der var

hjemme, til champagne og gode nytårsønsker

kl. 24.00.

For første gang oplevede vi, at et par

postkasser blev sprængt - men alt i alt

synes vi, det har været et dejligt år, og vi

glæder os til det nye.

Hilsen Conni


aFdelING 14 CHRIStIaNSMINde

afdelingsbestyrelsen

Morten Thomsen, Barfredsvej 46, 1. nr. 4,

tlf. 30 47 77 76

Jenny Larsen, Barfredsvej 46, st. nr. 3

Hugo Johansen, Barfredsvej 46, 1. nr. 3

Inspektør

Kim Dalby,

privat: Sneppevej 3 E, tlf. 23 98 34 09.

Vicevært

Område:

Barfredsvej 46-48:

Gunnar Pedersen, tlf. 23 33 57 16

privat: Gl. Skagensvej 77,

tlf. 98 42 99 80

I afd. 14 deler Mie Østergaard, Prisevej 4

Beboerbladet ud, hvor du kan henvende dig,

hvis du ikke har fået noget blad.

0

Nu er vi kommet godt ind i det nye år, og

det gik som sædvanligt stille, roligt og

fredeligt, som det plejer.

Vi havde julefrokost den 24. november,

maden havde vi købt udefra, og det

var meget fint. Vi havde som sædvanligt

pakkespil, og det gik ret vildt for sig, når

vi stjal fra hinanden, og senere når vi

byttede gaver.

Det er skønt, at vi har fået så meget

plads i gildesalen og albuerum, så vi

nu kan dække nogle fine borde når vi er

sammen.

Der har været en del blæst med

isglatte veje, men det hører jo vintertiden

til, mange renser ikke deres fortove

og gader for is og sne. Godt vi her i afdelingen

har Gunnar, der sørger for alt er i

orden, tak for det.

Carsten P, du skal have mange tak for

alle de gode billeder, du laver til vores

beboerblad gennem tiderne.

Der har været klager over, at der bliver

spillet meget højt om natten ovre i

nr. 48, klokken har været både kl. 4.00,

og 6.00, og da vil de fleste gerne have ro

til at sove. Vær rar og vis hensyn.

Med venlig hilsen

E. Sauer


... et blad for beboere - lavet af beboere

Stemningsbilleder fra julefrokosten den 24. november

1


aFdelING 17 INGeBoRGVeJ - KalKVæRKSVeJ

Inspektør

Kim Dalby,

privat: Sneppevej 3 E, tlf. 23 98 34 09.

Vicevært

Karl Johan Meyer, tlf. 23 33 57 17

privat: Birkedalsvej 38, Elling,

tlf. 98 48 20 53.

I afd. 17 deler Sofia Hust, Dannevirkevej 14

Beboerbladet ud, hvor du kan henvende dig,

hvis du ikke har fået noget blad.

December måned bød sædvanen tro på

hyggelige samværstimer på dagcentret.

De sidste 4 fredage var der advendtshygge

med bl.a. Frelsens Hær, som sang

de velkendte julesange og andre sange

som Frelsens Hær er kendetegnende for.

Til kaffen var der hjemmebagte kager

med flødeskum for at gøre det til specielle

eftermiddage.

Juleindkøbene kunnes gøres i Bilka,

da der var arrangeret kørsel med to busser

onsdag d. 5 december. Frokosten

blev indtaget i Bilka`s cafeteria og mon

ikke der var nogle, der syntes det var

godt at få hvilet benene efter at have

gået rundt i det store indkøbscenter ?

Mandag d. 10 december var der igen

bustur med 2 busser og turen gik til Elverhøj,

som bl.a. har et stort gartneri fyldt

med juleblomster. Alverdens pynt, krukker

og juleartikler kunne købes med hjem.

Dagen sluttede med kaffe og æbleskiver,

som kunne købes på stedet.

Torsdag d. 29 november blev der holdt

julefrokost og 85 havde tilmeldt sig, og

det blev en eftermiddag, der længe var et

populært samtaleemne.

Maden var den gode traditionsrige julemad

– begyndende med sild og derefter

grønlang kål og meget, meget mere.


Gardiner

• Personlig og udførlig vejledning

• Gratis måltagning i hjemmet

• Konkurrencedygtige priser

• Levering og montering til aftalt tid

Danmarksgade 24B

Frederikshavn . Tlf. 98 41 09 44

- ideer til din bolig...

Kim Dorthe Anette Christian

Alt malerarbejde udføres!

Uforbindende tilbud gives gerne

LeiF O. HAnSen’S eFTF.

v/Søren Kærholm Svendsen

Frederikshavn

Danmarksgade 8

9900 Frederikshavn

Telefon 98 42 71 77

Tlf. 98 42 20 18

Mobil 23 30 20 18

Åbningstider

Mandag-fredag 9.00-17.30

Lørdag 9.00-12-00


aFdelING 17 INGeBoRGVeJ - KalKVæRKSVeJ

Underholdningen var også ganske

særlig, idet Trækfuglene, der stod for

musikken denne dag stillede op med 6

humørfyldte musikanter. Senere viste

det sig at der også var en gavmild julemand

iblandt musikerne og der blev delt

fine slikposer ud til alle deltagerne. Og

med et glimt i øjet gav julemanden også

små knus og kram.

Snaps til silden, de fine slikposer,

den flotte juleborddækningspynt, det

6 mand store orkester og traktement til

musikken var sponcoreret af Bestyrelsen

i Vesterport`s afdeling 17 og personalet

på dagcentret takker for den fine

”julegave”

Birte Hjermitslev

Julefesten

Onsdag d. 12 december var tiden kommet

for den store årlige julefest, som

arrangeres af Centerrådet og personalet

på Dagcenter/Ingeborgvej.Der var fuldt

hus ved 85 tilmeldte og i år måtte der

laves venteliste, hvor der var 15 skrevet

op ifald der kom afbud.

Festen startede allerede kl. 11 og et

kvarter efter indledte skoleelever fra

Ørnevejens Skole festen med et flot og

stemningsfuldt luciaoptog. 20 børn deltog

sammen med deres lærere,og centerrådet

havde sørget for at der bagefter

blev uddelt slikposer til eleverne. Det er

efterhånden mange år dagcentret har

haft fine aftale med skolen til glæde for

os alle og tror vi også for eleverne.

Derefter blev flæskestegen med tilbehør

nydt og til sidst ris a`la`manden,

hvor der selvfølgelig også var sørget for

mandelgave.Både under og efter middagen

sørgede Svend`s Svende for god

musik.

Det er nu trejde år i træk at dagcentret

har glæden af sang og musik ved Borgerforeningens

Sangkor, som leverer den

skønneste sang og alle til festen nød det

i fulde drag. Der blev også lejlighed til at

synge med på de fine og velkendte julesange.

Koret i år havde sandelig også en

julemand med og det var rigtig hyggeligt


når han gik rundt mellem bordene og fik

en lille snak med alle.

Kaffen blev nydt med hjemmelavet

kransekagekonfekt og så var tiden kommet

til Amerikansk Lotteri ved Centerrådet.

Alle gevinster forsvandt hurtigt til

de heldige vindere !

24. december

Mandag d. 24/12 blev fejret på dagcentret

fra kl. 12.00

I alt 33 havde en hyggelig og dejlig

eftermiddag med masser af julehygge.

Laurits Korsgård fra Frederikshavn

Kirke indledte dagen med juleevangeliet

og der blev sunget salmer til toner

fra trompet. Jonas havde i år igen valgt

at komme og spille på sin trompet og

det er noget helt særligt at høre de fine

toner til julesangene.

Maden som var fra centralkøkkenet

var der bestemt ingen der kunne kimse

ad – der var stegt and og flæskesteg at

vælge mellem og dertil alt det velkendte

tilbehør.

... et blad for beboere - lavet af beboere

Dagen sluttede med endnu en skøn

julemand, som gavmildt delte mundgodt

ud fra sin sæk .

P.S. Julemanden har vi allerede nu

hyret til næste års åbent hus .

Birte Hjermitslev

Ris a la`manden blev nydt med spænding

og lidt sjov. 5 mandelgaver blev

uddelt til de heldige vindere.

Dansen rundt om juletræet gik lystigt

for sig og julemanden kom da også pludeslig

og dansede med rundt !

Alle som både brugere og personale

fik julegave, som blev uddelt af julemanden.

Efter kaffen med småkager og kransekage

læste Grete Terp en julehistorie og

derefter var arrangementet d. 24/12 for

året 07 til ende og efter alt at bedømme

syntes alle deltagere at det havde været

en fin og hyggelig eftermiddag, som

sluttede kl. 15.30


aFdelING 17 INGeBoRGVeJ - KalKVæRKSVeJ

Fra kl. 14.30 var der dækket op i alle

hjerterummene med kaffe, småkager,

slik og frugt og på den måde var der

mulighed for at få sig en snak med sine

naboer inden man evt. skulle hjem til

familien og holde jul. Nogle af deltagerne

fra arrangementet på dagcentret fortsatte

med samvær i hjerterummene.

Personalet vil hermed sige stor tak til

de forskellige foreninger som har ydet

økonomisk støtte for at der kunne gøres

særligt hyggeeligt ved arrangementet d.

24/12-07 på Ingeborgvej.

En særlig tak til Jonas og Grete Terp

fordi de igen i år valgte at bruge deres

tid dagcentret og dermed være med til at

gøre denne dag til noget ganske særligt.

Foreninger, som venligst støttede

arrangementet d. 24/12 -07:

Boserup Minde lungeforening

dansk Handicap Forening

Foreningen For Bedre Hørelse

dansk Blindesamfund

Centerrådet

ældresagen

dansk parkinson Forening

pensionistforeningen

Støtteforeningen lyspunkt

Fodslaw

de Syges Vel

Birte Hjermitslev


aFdelING 55

afdelingsbestyrelsen

Formand:

Kenneth Nielsen,

Tunøvej 38, tlf. 98 43 97 06

Næstformand

Eva Lyngen,

L.P. Houmøllersvej 7, tlf. 41 57 06 69

Bestyrelsesmedlem

Ib Andersen,

L.P. Houmøllersvej 17, tlf. 98 42 42 36

Inspektør

Jens Erik Svendsen,

privat: L.P. Houmøllersvej 55,

tlf. 98 43 05 36.

Vicevært

Tommy P. Jensen, tlf. 23 33 57 23

privat: tlf. 22 61 35 86

I afd. 55 deler Mie Jørgensen, Otto Sverdrupsvej

36, Beboerbladet ud. Har du ikke

fået noget blad, så henvend dig her.


maling · tapet · træbeskyttelse · vægbeklædning

rengøringsmidler · udlejning

Flügger

farver

Møllecentret

Hjørringvej 143A Tlf. 98 42 83 22

Frederikshavn Fax 98 42 83 73

ARENFELDTSGADE 1 . 9900 FREDERIKSHAVN

Åbent til 21.00 alle dage

TLF. 98 42 34 55

Video . Posthus . Kolonialvarer

OK-PLUS CAFETERIA

Gl. Skagensvej 30

9900 Frederikshavn

v/ Lene Østergaard v/Pia Sørensen

Tlf. 98 43 22 11 Tlf. 98 43 10 22

Åben hverdage 6.30-23 9-21 (vinter)

Åben weekend 7-23 10-22 (sommer)

Nærbutikken Vesterport

Abildgårdsvej 37-39, 9900 Frederikshavn • Tlf. 98 42 18 50

Støt vore annoncører - de støtter os!


Lotto

tV Bingo

VareLotteri

Gi' dit held en chance...

Spil lotto i Nordbyens Kiosk

- det er her man vinder millioner

NordbyeNS KioSK

v/Hanne Strandby

Gl. Skagensvej 99 . Frederikshavn . Tlf. 98 42 20 04

• Maling fra Farveviften søger nye hjem!

• Kig ind til os -

vi er altid klar med råd og vejledning

• Konkurrence rigtige priser

Vi forhandler kvalitetsprodukter fra

FREDERIKSHAVN

STORKØB

Hjørringvej/Skagensvej 81·87

HJ HJ Kontorcenter a/s a/s

Mest at vælge imellem.

Mindst at bekymre sig om.

HTH

Køkkenforum

HTH Køkkenforum, Frederikshavnsvej 80 B, 9800 Hjørring, Tlf. 98 92 88 44

Støt vore annoncører - de støtter os!

ApS

Maigårdsvej 2 A

9900 Frederikshavn

Tlf. 98 43 88 88

www.farveviften.dk

Email: post@farveviften.dk

Frederikshavn

Virksomhedsvej 2

9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 38 00 . Fax 98 43 43 28


3x90_tag os 08/09/04 12:33 Side 1

Ta’ os for

pengenes skyld

www.sparnord.dk/frederikshavn

Frederikshavns bank

ALT TIL HUS OG HAVE

SAMLET PÅ ÉT STED...

• Komplet vareudvalg

• Fornuftige priser

• Personlig betjening

• Effektiv service

Tuenvej 7C . 9900 Frederikshavn . Tlf. 98 48 14 25

• Gennemført kvalitet

Tuenvej 7B . 9900 Frederikshavn . Tlf. 98 48 11 22

Støt vore annoncører - de støtter os!

More magazines by this user
Similar magazines