ET LANGT LIV MED SKOLEIDRÆT af Kim Larsen - Hareskov Skole

hareskovskole.dk

ET LANGT LIV MED SKOLEIDRÆT af Kim Larsen - Hareskov Skole

ET LANGT LIV MED SKOLEIDRÆT af Kim Larsen

Jeg har i mine 37 år som lærer på Hareskov skole haft glæden af at arbejde med

idræt i alle årene. Det har givet et kalejdoskop af oplevelser og idræt i alle former

med gennemgående glade og motiverede elever – gode og iderige kolleger – samt

kontakter til det lokale, landsdækkende og internationale idrætsliv. Det er blandt eleverne

i årenes løb blevet til olympiske deltagere og landsholdsdeltagere i flere

idrætsgrene, men forhåbentlig har det først og fremmest givet nogle idrætsglade

mennesker, som har haft glæde ved i og efter skoletiden og senere i livet at dyrke

idræt og nyde fællesskabet – Bredden har altid været det, vi har haft for øje på Hareskov

skole

Idrætsfaciliteterne på Hareskov skole : gymnastiksale, svømmesal, Hareskovhallen ,

skov, fodboldbaner og skolegårde har bevirket, at det kun har været fantasien, der

satte grænser for, hvad man kunne foretage sig - og så naturligvis gældende læseplaner.

Iderigdommen blandt kolleger har været stor . Oftest var vi langt forud for de

idrætsforslag og læseplaner, der kom ovenfra – og vi har gjort meget for at sprede

vores idrætsideer til andre kolleger rundt i landet.

I 72 skrev en af kollegerne undervisningsmaterialet til Nationalmuseets udstilling ”

Sporten ” i Brede, og gennem årene er det blevet til talrige artikler i idrætsfagskrifter

om slagboldspil, badminton, børn og leg , fedme blandt børn, sjipning, fangelege

fra hele verden , svømmelege, sikkerheden i idrætsundervisningen - og meget mere.

Nogle af ideerne fra os er udkommet i bogform – ”Badmintontræf” hos Dansk Badminton

forbund i 80 – ”Sæt gang i legen – nye lege og ideer til mere bevægelse i

skolen” for Kræftens Bekæmpelse 2004 – ”Legepatruljen” for Dansk skoleidræt i

2003 – m.m.


”Gibbercuppen” – lørdagsbordtennisturnering. Glade vindere fra 1978

Vi har altid haft øje for betydningen af, at børn var i bevægelse i længere tid , end

det utilstrækkelige timetal i idræt i skolen giver mulighed for i 2008. Det har givet et

tæt samarbejde med fritidshjemmet og de lokale idrætsforeninger.

Tidligt begyndte vi at afholde lørdagstræf, hvor alle kunne være med ,og op gennem

70’erne og 80’erne blev der holdt årlige træf i indefodbold, håndbold, bordtennis og

svømning, hvor vi sagtens kunne have over 200 deltagere. Det fortsatte efter Hareskovhallens

opførelse med efterårsstævner, men er nu helt døet ud, da det er svært

at få haltid i weekenderne – og tid til lærerne ( i gamle dage gjorde vi det, fordi det

var sjovt – bureaukratiet var ikke kvælende for initiativet , som det nok kan virke

nu )

Jeg har selv gennem årene været med til ca. 250 træf – og kollegerne har efter skoletid

i stort antal fungeret som trænere og inspiratorer i lokalklubberne i fodbold,

håndbold, svømning, gymnastik, badminton, skiløb og andet i de tidlige eftermiddagstimer.

Superfodboldholdet fra Ekstrabladets fodboldturnering

1974 – i dag en flok nydelige 50-årige herrer

Forrest fra venstre :Ole Spang, Per Jacobsen, Michael Artvig - I midten fra venstre

:Jens Tellefsen, Finn Linke, Henrik Dreiager

Bagest Peter Frandsen, Erik Korning, Christian Edinger, Brian Jørgensen, Jan Olsen.

Den Morten Olsen lignende jakkeklædte holdleder er Kim Larsen

I


Værløse kommune havde vi i over 25 år et kommunalt skoleidrætsudvalg, som hvert

år arrangerede talrige idrætstræf og – events for alle kommunens børn – havde et

godt samarbejde med de lokale idrætsforeninger, formidlede specialarrangementer

og landsdækkende idrætskampagner og tiltag fra idrætsforbundene til kommunens

skoler og udviklede idrætskoncepter. Dette værdifulde netværk, der for hele kommunen

kostede 120 timer årligt , men gav langt flere arbejdstimer for de deltagende

lærere, blev sparet væk i 2006 . I en tid, hvor mange kommuner hungrer efter og betaler

for kommunale skoleidrætsudvalg og bevægelsesarrangementer for alle børn i

kommunerne, blev Værløses sparet væk . Det er det mest visionsløse, jeg har oplevet

i mine 37 år i kommunen. Et værdifuldt netværk opbygget over 25 år blev smadret

i et pennestrøg med indlysende ødelæggende virkninger.


Klassekamp i svømning , lørdagsstævne 1978

Vi har i alle årene haft medlemmer i Dansk Skoleidræt , Københavns Omegns forretningsudvalg,

der har været med til at styre og give ideer til udviklingen i skoleidrætten

og skabe over 30 årlige idrætsbegivenheder i amtet og flere landsdækkende.

Lærere fra Hareskov har de sidste 20 år været medarrangører i landsfinaler i skoleidræt

i 7 forskellige idrætsgrene. I 1983 blev landsfinalerne i redskabsgymnastik afholdt

Hareskov skole og i Hareskovhallen ,og i 1986 fulgte landsfinalerne i badminton.

Efter landsfinalerne i badminton , hvor det var skolernes bedste spillere ( = gode

klubspillere ) , der deltog, udviklede vi på HS et koncept for ”badmintontræf” for

hele klasser, hvor alle elever kunne deltage. Det blev i årene efter et landsdækkende

arrangement, og mundede ud i Dansk Badminton forbunds efterårsferiebadmintonskoler,

som vi i øvrigt også bistod med.


AB- games med fodbold, håndbold og cricket. Hareskovhold fra 1977

Samarbejdet med de lokale idrætsforeninger er blandt andet mundet ud i flere badmintontræf

med Værløse Badmintonklub, ergometerroning med roklubben

”Furesø” , skoleskydning med Værlæse skydeklub, tennis med AB , håndbolddage

med Hareskov og Værløse håndboldklub , og vi har haft Danmarks største kidsvolleyballturnering

med Farum Volleyballklub. Disse arrangementer og formidling af

udefra kommende idrætstiltag besværliggøres i fremtiden, fordi det kommunale skoleidrætsudvalg

nu er væk , og der ikke er nogle til at tage over.

Vi har i de fleste år deltaget i Ekstrabladets fodboldturnering – uden stor succes –

for nåede vi langt, skulle klasserne på lejrskole. Nogle af vore elever vandt dog turneringen

med Egeskolen i Parken for et par år siden . Vi har været med til banecykling

på Ordrupbanen ( Hareskov kom til finalen på Århus cykelbane ) , har haft 29

hold til volleyballturnering i Rødovrehallen m.m. . Vi var i gang med ”Skolernes

Motionsdag” i kommunen, før Dansk skoleidræt for over 25 år siden startede den

landsdækkende dag. Vi har holdt ”badesikkerhedsdage” med blandt andet førstehjælp

og havde den glæde, at en af vore 5.klasses elever for nogle år siden reddede

en pige i et badeland. Vi har haft §3 stk.3 idræt, hvor elever kunne mødes efter skoletid

til forskellig slags idræt – forløberen for ”Skolesport”, så vi er nået rundt i hjørnerne.

Vores idrætslærere har været med til at arrangere flere større idrætsbegivenheder. I

1993 havde Dansk skoleidræt, DGI og DIF ” Idrættens dag” i København, hvor over

1500 elever fra hele landet lavede forskellige slags idræt, og kendisser fra idrætsverdenen

var med.. Vi havde elever med, der mødte guldfireren og Brian Nielsen i bok-


selokalet – I 1998 overrakte to Hareskovelever Brian Laudrup årets

”Idrætsprofilpris”for Dansk Skoleidræt. En kollega var på skoleidrætssiden i 2000

medarrangør af idrætskonferencen ” Idræt over Sundet” i Idrættens hus med deltagelse

af alt af betydning indenfor alle idrætforbund og - organisationer fra begge sider

af Øresund – en forening, der i dag formidler interskandinaviske arrangementer

og vidensformidling, så vi har på HS også været aktive udenfor banerne i Månedalen.


Lørdagshåndboldtræf for klassehold i store gymnastiksal i 1979

Legen har altid været en naturlig del af livet på Hareskov skole. Den benyttes i den

almindelige undervisning, ved årets højtider , ved a-uger og ved specielle legedage –

”Store legedag” – Denne legedag er blevet en landsdækkende begivenhed med forskellige

emner hvert år – og i 2002 samlede idrætslærerne på HS vores ideer i ” Jorden

rundt” – en legedags-idebog med over 60 lege fra alle verdensdele – som blev

benyttet over hele landet.

En af idrætslærerne tog i 2002 Hareskov – legekonceptet med til Dansk skoleidræt

og med stor støtte fra erhvervslivet blev ” Legepatruljen ” grundlagt – et koncept,

hvor ældre elever uddannes til at være med til at løse de små elevers frikvartersproblemer

og sætte gang i legen i frikvartererne. Dette koncept virker i dag flot ( ifølge

en videnskabelig undersøgelse ) på over 500 skoler landet over. Kursusinspirationsmaterialet

er udarbejdet af en Hareskovlærer.

I 2004 havde Kræftens Bekæmpelse en konkurrence for at sætte gang i bevægelsen

blandt skolebørn – ”Sæt gang i legen”.

Hareskov skole blev i 2004 kåret som en af de to skoler i Danmark, der havde det

bedste lege- og bevægelseskoncept , og modtog en pris på 25000 kr. Eleverne havde

også indsendt konkrete forslag til nye lege. Nogle af disse kan i dag ses på OTA-

solgryns havregrynspakker på siden sammen med Michael Laudrup.

OTA ønskede også med Michael Laudrup- kampagnen at sige tak til de bedste lærere,

pædagoger og trænere i landet, som på særlig vis fremmer leg og bevægelse hos

børn i dagligdagen med prisen ” Årets Solstråle”. I slutningen af december overrækkes

prisen på 10000 kr til et bevægeprojekt af Michael Laudrup til vinderen, en


hamrende god legeigangsætter……….og ja, han er fra Hareskov skole , Peter Olsen

fra fritidshjemmet.

Jeg kan se tilbage på 37 år med sjove oplevelser og mange udfordringer med idræt

på og omkring Hareskov skole – men frem for alt har jeg mødt mange dejlige mennesker

,og jeg kan i dag give erfaringer og gode ideer fra Hareskov skole videre til

andre kolleger rundt i landet.

Jeg har været lærer i en periode, hvor det var sjovt at være lærer – hvor man brændte

krudtet af ude i klasserne blandt eleverne og ikke så meget ved skrivebordet og omkring

mødebordet.

Stor hilsen til nuværende og gamle elever -

og TILLYKKE med 90- års dagen til Hareskov skole

Kim Larsen

More magazines by this user
Similar magazines