Klik her - Frøstruphave Efterskole

frostruphave.dk

Klik her - Frøstruphave Efterskole

Infofolder

Frøstruphave Efterskole

2013-2014


Til alle elever på Frøstruphave Efterskole

i skoleåret 2013-14 og deres forældre.

Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge flytter ind på vores skole, ved vi med

sikkerhed, at de er meget forskellige. De har hver deres evner, de har stærke og svage sider -

ganske ligesom os, der er ansat på skolen.

I det kommende skoleår skal vi så arbejde og udvikle os sammen. Det vil bringe mange

glæder og gode oplevelser, men utvivlsomt også uenigheder og konfrontationer.

Som udgangspunkt vil vi gerne skitsere, hvad vi ønsker, der skal være grundlaget for dette

fælles udviklingsarbejde.

Vi ønsker:

at hver enkelt elev skal føle sig elsket og respekteret

at hver enkelt elev skal føle sig værdifuld

at hver enkelt elev skal føle sig tryg

at eleverne skal opleve, at frihed og ansvar er to sider af samme sag

Vi vil gerne se hver enkelt elev udvikle og udfolde sig med netop de evner og muligheder,

hun eller han har.

Vi vil, at eleverne skal opleve, at der stilles krav til dem, og at vi forventer, at de yder deres

bedste.

Vi vil gerne opleve, at eleverne danner deres egne holdninger, så de udvikler sig hen imod

voksne og modne unge.

Vi vil, at eleverne gennem med- og modspil fra hinanden og fra medarbejderne, får sat fokus

på hvilke værdier, de vil lægge til grund for deres eget liv.

Vi vil gerne, at eleverne skal opleve, at de altid kan komme til en ansat på skolen - og blive

taget alvorligt.

Vi vil, at eleverne skal lære, hvad ægte respekt er - ikke frygt, men snarere hensyntagen og

forståelse.

Vi vil, at eleverne skal opleve betydningen af ordet tilgivelse.

Vi ønsker, at eleverne skal opleve, at selvom de begår fejl og forløber sig, er der plads til en

ny begyndelse.

Vi vil, at eleverne skal opleve, at kristendom ikke bare er ord, men en måde at leve sit liv

på.

Dette er blot en lille del af en lang, lang række af de ting, vi ønsker eleverne på FE må få

lejlighed til at lære og opleve. Vel mødt til et nyt skoleår!

Karen og Ole Nielsen

Forstanderpar


Velkommen til dig!

Allerførst og som det vigtigste skal du vide, at vi glæder os til at se dig som elev her

Frøstruphave Efterskole. Vi har store forventninger til at være sammen med dig og lære dig

at kende.

Det skoleår, du nu snart begynder på her hos os, er et arbejdsår.

Vi forventer, at du vil arbejde med de opgaver, du får stillet - både med det egentlige skolearbejde

og de praktiske opgaver, der følger med, når man er efterskoleelev.

Samtidig er dit nye skoleår også et oplevelsesår.

Efterskolelivet er fyldt med anderledes oplevelser. Fællesskab, samarbejde, ture, praktik,

sportsstævner, aftenarrangementer og weekendoplevelser er noget af det, der gør et år på

efterskole anderledes end det at gå i skole derhjemme.

Når du begynder dit ophold her, forventer vi af dig:

at du gerne vil være på skolen

at du gerne vil lære på skolen

at du gerne vil arbejde aktivt for et godt fællesskab ud fra skolens formål (se s. 9)

Det betyder bl.a.:

at du møder til alle undervisningstimer og fællesarrangementer

at du vil arbejde for, at der er en god omgangstone på skolen

at du vil være med til at værne om den enkelte kammerat og hans/hendes rettigheder

Formål

Frøstruphave Efterskole ønsker:

- at give dig undervisning på et fagligt højt niveau

- at give dig mulighed for at lære mere i både boglige og praktiske fag

- at give dig mulighed for personligt at møde og tage stilling til evangeliet om Jesus Kristus

som verdens frelser

- at give dig frihed under ansvar

- at give dig undervisning i og holdninger til menneskelige og etiske spørgsmål

- at give dig glæden ved at møde folkelige, nationale og kulturelle værdier

- at give dig mulighed for at møde forskellige generationer og samfundsgrupper, sociale - og

kirkelige fællesskaber m.v.

Dette er grundlaget for, at vi får et godt år sammen på

Frøstruphave Efterskole.


Informationer - slå op og læs

Du sidder nu med informationsfolderen vedrørende skoleåret 2013-2014 i hånden. I dette

hæfte kan du og dine forældre finde mange oplysninger om livet på Frøstruphave Efterskole.

Læs det grundigt igennem, inden du skal begynde på skolen i august måned, og er der

noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at spørge.

Det hæfte, du hermed har modtaget, er beregnet til at blive hjemme hos dine forældre. Der

ligger et andet klar til dig, når du kommer i august. Det skal blive på skolen, for du vil få

brug for hæftet i løbet af skoleåret.

Adresse:

Frøstruphave Efterskole

Frøstrupvej 140

6830 Nr. Nebel

www.frostruphave.dk

Telefon 75 28 21 88

Telefax 75 28 24 00

e-mail: post@frostruphave.dk

Bankforbindelse: Nr. Nebel Sparekasse reg.nr.: 9682 konto: 661 56 45298

Kontoret er normalt åbent 8.00 – 14.00 mandag til fredag. Herefter stilles telefonen

om, så det altid er muligt at træffe en medarbejder på skolens telefonnummer.

Alkohol og andre rusmidler

Du må ikke indtage eller være i besiddelse af alkohol eller euforiserende stoffer af nogen art

under opholdet på skolen. Det gælder også på rejsen til og fra skolen. Overtrædelse af disse

regler vil normalt medføre bortvisning fra skolen.

Andagt

Morgenandagten er kl. 9.35, og aftenandagten med nyheder kl. 19.00. Ved andagterne skal

der naturligvis være ro. Sæt dig stille på din plads.

Deltagelse i andagterne er obligatorisk.

Ankomst

Onsdag den 14. august 2013 møder 2. års-elever på Skjern Banegård kl. 16.30. Torsdag

den 15. august 2013 ankommer nye elever mellem kl. 17.30 og 18.45.

Der serveres aftensmad og kaffe i hallen fra kl.17.30- 19.15. Derefter er der velkomstfest

for forældre og elever kl.19.30 - ca. 21.

Besøg på skolen

Forældre, søskende og andre gæster er velkomne på skolen i fritiden efter aftale med vagtlæreren.

Gæster – bortset fra forældre – har kun adgang på værelsesafdelingen efter henvendelse

til og tilladelse af vagtlæreren.

Eleverne må få besøg af venner og søskende i weekenden, hvis de aftaler det med weekendvagtlæreren

senest tirsdag middag – og hvis det passer ind i skolens program. Gæster

deltager i weekendprogrammet sammen med eleverne og skal naturligvis følge skolens

regler. Evt. overnatning kan tilbydes.


Bibliotek

Frøstruphave har en lille samling af håndbøger og skønlitteratur, især inden for genren

"kristen litteratur". Skolen holder også nogle aviser og forskellige foreningsblade, som er

til rådighed for eleverne.

Der findes et lille bibliotek i Nr. Nebel og et stort i Varde.

Bygninger

Klasselokaler og værksteder er åbne og kan benyttes i fritiden. Pas godt på tingene, så de kan

blive til glæde for alle. Til visse lokaler kræves det, at du har faget og har lært at bruge maskinerne

– f.eks. design, sløjd, musik, metal- og motorværksted.

Vi forventer, at du rydder op efter dig i de forskellige lokaler. Husk omgående at melde til

vagtlærer eller pedel, hvis noget går i stykker.

Lærerværelset og pædagogisk værksted er medarbejdernes lokaler. Det betyder, at eleverne

kun har adgang, hvis en medarbejder er til stede.

Køkkenet har eleverne kun adgang til, når de er på køkkenholdet eller har en opgave, de er

blevet bedt om.

Bøger

Skolen udleverer bøger og andre nødvendige undervisningsmaterialer til brug i undervisningen

i løbet af skoleåret. Se under "Medbring" hvad du selv skal have med. Eleverne er

ansvarlige for skolens materiale – også udleverede kopier. Bøgerne skal bindes ind, så tag

gerne noget festligt indbindingspapir med – ellers får du noget papir af skolen. Brug din

skoletaske. Det beskytter bøgerne, og du husker at få det hele med til timerne. Ødelagte eller

bortkomne bøger m.m. erstattes til dagspris.

Computere, netværk og internet

Vi opfordrer kraftigt til, at alle elever medbringer deres egen bærbare computer. Din bærbare

computer skal være udstyret med trådløst netværkskort og styresystemet Windows 8, eller

Windows 7. Vista og XP kan også bruges. I undervisningen bruger vi Microsoft Office

2013, skolen stiller Office 2013 til rådighed, mens du er elev på skolen. Din computer skal

have et antivirusprogram installeret, og skolen anbefaler Microsoft Security Essentials, som

kan hentes på www.microsoft.dk. Antivirusprogrammet er gratis. Det er ikke tilladt at have

en stationær computer eller ekstra skærm på værelset.

Hjælpeprogrammer

Skolen abonnerer på Tjektasken.nu, som bl.a. indeholder CD-ord, der er et af Danmarks

bedste programmer til at hjælpe alle, der har svært ved at læse og skrive. Programmet kan

læse tekster op på computeren: i Word, på internettet, i pdf-filer og mange andre steder. Har

man vanskeligheder med at stave, kan CD-ord give forslag til, hvordan ordene staves, mens

man skriver.

Ordbøger

Frøstruphave Efterskole abonnerer på Gyldendals Røde Ordbøger online, som eleverne frit

kan benytte, mens de er elever her. Det gælder dansk/engelsk, engelsk/dansk, dansk/tysk,

tysk/dansk og dansk retskrivning.


Computerne bruges meget i undervisningen, så det er vigtigt at den er fuld funktionsdygtig.

Du må ikke lægge spil og lignende ind på skolens computere. Du må benytte skolens printere,

men prøv at begrænse antallet af print mest muligt.

Du får dit eget brugernavn med adgangskode, som du skal bruge for at kunne logge på skolens

netværk. Din adgangskode skal være hemmelig for alle andre, og du må aldrig benytte

andres brugernavn eller ”låne” dit brugernavn til andre.

På skolen er der trådløst netværk, også i familieområderne, hvor der dog bliver lukket for

netværket kl. 22.00.

Det er meget vigtigt, at du kun åbner filer på netværket, som du har ret til at åbne. Vi ser

meget alvorligt på det, hvis du åbner andre elevers private filer eller lærernes filer, hvis du

ved et uheld eller en sikkerhedsbrist får adgang til disse.

Din computer skal være slukket efter sengetid og sat ind i computerskabet i dit familieområde.

Du må forvente, at din computer bliver inddraget for en tid, hvis du benytter den til

andet end undervisning i timerne.

Al brug af netværket og internettet vil blive registreret, men vi overvåger eller filtrerer normalt

ikke internetbrugen, fordi vi forventer, at du holder dig fra hjemmesider med pornografisk

eller ulovligt indhold. I din fritid må du gerne bruge de sociale medier, så som Facebook,

Instagram og Twitter, men vi ønsker ikke, af hensyn til din egen sikkerhed, at du bruger

datingsider eller chatsider.

Cykel

Alle elever skal medbringe en lovlig cykel ved ankomsten i august. Husk også lygter. Cykelhjelm

og refleksvest skal medbringes og benyttes. Vi benytter bl.a. cyklen til motion og

til ture i området.

Efterskolernes dag

Søndag den 29. september 2013 har alle landets efterskoler åbent hus fra kl. 13.00 - 17.00,

hvor der er mulighed for at besøge skolen, få en rundvisning af elever og en snak med en

medarbejder samt få en kop kaffe. Eleverne skal medvirke ved dette arrangement, derfor

skal du være på skolen denne søndag.

Ekskursioner

Vi har i løbet af skoleåret forskellige ekskursioner, besøg, ture, stævner m.v., som vedrører

skolen/undervisningen. De er medregnet i skolepengene. Ønsker eleverne at deltage i andre

koncerter, fodboldevents eller lignende, må de forvente selv at skulle betale for det.

Elevbank

Skolen har ingen elevbank. Vi opfordrer til, at eleverne har et Visa Elektron kort, så de kan

hæve penge på deres egen konto. Der er kortautomat i Sparekassen i Lunde.

Kommer eleverne i akut pengenød, opfordrer vi til, at de spørger om et lån på skolens kontor

frem for at låne penge af hinanden.


Elevkøkken

Der findes et elevkøkken med komfur, ovn og mikrobølgeovn. Dette køkken står til rådighed

for eleverne. De skal selv medbringe bagepapir, og hvad de ellers skal bruge, men der

er diverse redskaber, gryder, skåle m.m. til rådighed. Eleverne har ansvar for, at køkkenet

holdes pænt rent og i orden.

Elevstævne / Forårsfest

Elevstævnet er lørdag den 24. maj 2014 for tidligere og nuværende elever og sluttes af med

Forårsfest om aftenen, hvor nuværende elever fremviser produktioner m.v. fra dybdefag, periodefag

eller andet, som de har arbejdet med i løbet af skoleåret. Alle forældre, søskende,

venner af skolen, tidligere elever m.fl. er meget velkomne til Forårsfesten.

Forårsfesten er obligatorisk for eleverne.

En normal dag...

... på Frøstruphave Efterskole ser sådan ud:

6.40 Køkkenholdet møder

6.45 - 6.55 Afkrydsning under løbetur

6.50 - 7.15 Morgenmad

7:30 - 7:50 Rengøring på værelser og familieområder

8.00 - 9.30 Undervisning

9.35 - 9.50 Andagt

9.50 - 10.10 Pause med forfriskning

10.10 - 11.45 Undervisning

11.50 - 12.45 Middag / pause

12.45 - 16.55 Undervisning (afbrudt af kaffepause)

17:00 - 17.30 Stilletid/Rengøring

17.30 - 17.55 Aftensmad

18.15 - 19.00 Studiemiljø

19:00 Aftenandagt og nyheder

20.30 Aftenskaffe

22.15 Eleverne skal være på eget familieområde

22.30 Godnat! Du er i din seng.

Lyset slukkes senest kl. 23.00

Ingen aktivitet før kl. 6 næste morgen


Familier

Du bliver medlem af en familie, som består af 6-10 elever. Til hver familie er knyttet en lærer,

en "familiemor/far", der har særlig omsorg for netop denne lille gruppe. Der er på skemaet

en ugentlig familietime, hvor der bliver snakket om livet på skolen med alt, hvad det

indebærer. Der vil i årets løb være forskellige opgaver, der skal løses familievis, bl.a. rengøring

af fællesområder eller andre mere festlige ting.

Ferier og forlængede weekender

Se kalenderen. Vi forventer, at alle elever forlader skolen i ferier og forlængede weekender.

Brug bl.a. disse dage til besøg hos tandlæge, læge el.lign.

Efter ferier og forlængede weekender skal eleverne som hovedregel komme tilbage

på skolen mellem kl. 19.00 og 21.00. Der er normalt ingen vagtlærer på skolen før kl.

19.00.

Fjernsyn og video

Det kan være hyggeligt at se fjernsyn sammen, og er der noget, I gerne vil se, er der mulighed

for det i fjernsynsstuen, der hedder Dueslaget. Det er ikke tilladt at medbringe fjernsyn.

Forsikringer

Eleven — og dermed forældrene — er fuldt ansvarlige for eventuelle skader, som eleven

forvolder på skolens eller andres ejendom. Alle forældre bør tegne en indboforsikring. Skolen

har tegnet en kombineret elevforsikring, der dækker ved visse skader, men altid først

efter anmeldelse til forældrenes egen forsikring. Elevernes løsøre er ikke forsikret af skolen,

men forældrenes indboforsikring dækker ofte. Forsætlig forvoldt skade dækkes ikke!

Forældresamarbejde

Det er meget vigtigt, at samarbejdet med forældrene fungerer godt — først og fremmest for

elevernes skyld. Derfor inviterer vi foræ1drene til at benytte de mange "kontaktmuligheder" i

løbet af skoleåret:

Som I kan se i kalenderen vil vi indbyde jer til følgende arrangementer:

Familiedag den 7. september 2013. Vi indbyder elevernes søskende og forældre til at komme

på efterskole. Formålet er først og fremmest, at vi alle lærer hinanden at kende. Programmet

vil indeholde samvær både i "familierne" og i klasserne. Særskilt invitation er vedlagt.

Husk tilmelding via hjemmesiden.

Forældre- og elevsamtaler finder sted 2 gange om året. Samtalerne vil handle om elevernes

faglige standpunkt og arbejdsindsats, om deres sociale engagement og menneskelige egenskaber.

Den første gang bliver freddag den 15. november eller mandag den 18. november

2013.

Adventsmarked er lørdag den 7. december 2013. Alle er velkomne.

Juleafslutning fredag den 20. december 2013. Alle er velkomne.

FRØ-aftener — "åbent-hus-aftener" med et godt foredrag eller lignende. Nærmere program

følger. Alle er velkomne.


Forårsfesten lørdag den 24. maj 2014 kl. 19.00. Alle er velkomne. Ved Forårsfesten er der

opvisning og udstilling af en væsentlig del af skoleårets "produktion".

Afslutningsfesten er fredag den 27. juni 2014 kl.15.

Her er forældrene indbudt til en festlig afslutning på skoleåret.

Formelle og uformelle kontakter er der ligeledes mange af i løbet af skoleåret, f.eks. når eleverne

hentes hjem eller bringes hertil fra weekend.

Der er en telefonliste over skolens medarbejdere bag i dette hæfte, og I forældre er altid velkomne

til at ringe. Vi er aldrig længere væk end telefonen!

Følg også livet på skolen via hjemmesiden www. Frostruphave.dk og Facebook

Foto

I efteråret bliver eleverne fotograferet. Køb af pasfotos, forstørrelser og det store årgangsbillede

tilbydes efter forudbestilling fra hjemmet.

Fritagelse

Hvis det skulle blive nødvendigt at spørge en elev fri, må forældrene i hvert enkelt

tilfælde kontakte forstanderen i god tid. Ekstra fri gives kun i særlige tilfælde. Ønsker

man f.eks. at have sit barn med på ferie i en anden uge end den, hvor vi

holder ferie, meldes barnet ud af skolen i den uge, og vi vil opkræve de manglende

offentlige tilskud på ca. 2500,- kr. fra hjemmet.

Fritid

Mulighederne er mange i fritiden: Alle faglokaler står som regel åbne og kan benyttes af eleverne

(se under bygninger). På idrætsanlægget og i idrætshallen er der stor aktivitet. Musiklokalet

står til rådighed, så elever, der har lyst til at øve sig eller spille musik sammen, kan

gøre det. Vi har bordtennis, pool, airhockey, bordfodbold, playstation, wii med diverse spil

samt en række andre forskellige spil. Du kan også bare slappe af sammen med gode venner.

En gå- eller løbetur i den nærliggende skov er også dejligt! Du har sikkert nogle fritimer i løbet

af dagen, og de fleste aftener er også frie. Når du forlader skolen for at tage til Lunde,

anlægget eller længere væk, skal vagtlæreren orienteres ved at sende en sms til vagttelefonen

på 21795498

Ca. hver 3. uge er der "Klubaften", hvor en gruppe elever står for at arrangere bibelarbejde,

sang og musik eller lignende.

Fødselsdag

Vi markerer din fødselsdag ved bl.a. at hejse flag og synge fødselsdagssang, og du kan ønske,

hvad du gerne vil have til middag, hvis du aftaler det med køkkenet i god tid!

Glemte sager

Ikke afhentet tøj og ting vil efter et varslet tidspunkt blive afleveret til genbrug.

Ild/brand

Eleverne får instruktion i, hvordan vi klarer farlige situationer. Vær påpasselige med åben

ild. Der må ikke tændes stearinlys på værelserne. Fyrfadslys må være tændt i familierummet,

hvis de står på et fad eller i en stage, og kun når du er til stede. Kun bål på bålpladsen.


Knallert

Hvis du vil have din knallert på skolen, aftales det forinden med 1ærer Bernt Kruse. Knallerten

skal være lovlig, og du skal være i besiddelse af knallertkørekort og forsikringspolice.

Knallerten må kun benyttes til enkelte ærinder og hjemtransport i weekender og ferier, og du

skal stadig have en cykel på skolen.

Skolen påtager sig intet ansvar for knallerter og har intet aflåseligt lokale, hvor de kan stå.

Er din knallert ulovlig, kan det medføre, at knallerten ikke må være på skolen resten af skoleåret.

For dig som ikke har knallertkørekort endnu: Der er mulighed for at

reparere/opbygge din knallert i skolens metalværksted. I forbindelse hermed er der mulighed

for at afprøve knallerten på skolens grund efter skriftlig tilladelse fra dine forældre. Vi

har nogle klare regler om knallerter, afprøvning og værkstedet, som du vil blive orienteret

om i starten af skoleåret.

Knallert- og traktorkørekort

Varde Kommunale Ungdomsskole giver vores elever tilbud om knallert– og traktorkørekort.

Undervisningen foregår i Nr. Nebel eller her på skolen.

Bøger, lægeattest, stempelmærke og undervisning m.m. skal du selv betale. Betalingen afregnes

med FE. Nærmere oplysning om starttidspunkt og tilmelding kommer senere. Har du

meldt dig, forventes det, at du gennemfører og møder op hver gang.

Køkkenarbejde

Du vil i løbet af skoleåret komme i køkkenet i flere omgange med 2 dage ad gangen.

Det betyder, at du arbejder i køkkenet og ikke skal gå i skole, men stadigvæk følge med i undervisningen

og lave afleveringer m.m. Du må gerne gå til eftermiddagstimerne, og når du er

færdig med aftenvagten, må du gerne tage bad i lektietimen. Det er obligatorisk at deltage i

fællestimen fredag eftermiddag.

Formålet med køkkentjansen er at bidrage til elevernes viden om ernæring, madlavning og

desuden skabe forståelse og respekt for køkkenets arbejde og de måltider, der bliver serveret

på skolen.

Når du skal arbejde i køkkenet, skal du naturligvis være nyvasket og ren, og du skal have

en ren T-shirt og bukser/shorts på hver dag. Du skal altid have lukkede sko på, som sidder

fast på foden.

NB. Skal du fritages fra køkkenarbejdet i en længere periode pga. kronisk sygdom eller andet,

skal dine forældre lave en aftale med skolens forstander.

Læge

Der er et lægehus i Nr. Nebel. Såfremt der bliver brug for det, aftales lægebesøg normalt kl.

7.40 på kontoret. Det er kun akutte besøg, lægehuset påtager sig. Længerevarende behandling

og kroniske sygdomme skal behandles hjemme af familiens egen læge. Ved akutte lægebesøg

sørger skolen for transporten til lægen. Transport til speciallæge, fysioterapeut, tandlæge

o.li. må forældrene normalt selv sørge for, og vi vil opfordre til, at man mest muligt benytter

egen læge i forbindelse med weekender eller ferier.

Vi sørger for, at foræ1drene underrettes ved alvorligere sygdom eller uheld.

Medbring-listen


Dyne – pude – rullemadras – sengelinned (2 sæt)

Sovepose – liggeunderlag

Arbejdstøj – regntøj – passende fodtøj

Salmebog

Bibel

USB-nøgle og netværkskabel (RJ-45). Forlængerledning med dobbeltstik.

Skoletaske

Ternede- og linierede blokke (A4 format) – ringbind (A4 format)

Krus

Armbåndsur og vækkeur el. lignende (er MEGET vigtige da skolen ikke har en klokke,

der ringer ind og ud, vækker osv.)

Blyanter – kuglepenne – viskelæder – saks – lim – tape (englehud)

Lommeregner (Texas TI30 eller tilsvarende) – passer – tegnetrekant

Idrætssko – både udendørs og indendørs

Refleksvest

Cykel – cykellygter— cykelhjelm

Kontorstol (almindelig stol kan lånes af skolen)

Skraldespand/papirkurv til værelset

Grøn Gren: Gummistøvler og arbejdstøj evt. kedeldragt

Du må også gerne medbringe:

Sygrej – til håndarbejde og reparationer

Kagetallerken – teske – termokande – viskestykke

Fotografiapparat

Andagtsbog

Bøjler til skabet – nøglering – tøjklemmer – blomster til værelset

Forskellige spil

Fodboldstøvler – benskinner

Musikinstrumenter – sangbøger

Badmintonketsjer – bordtennisbat og -bolde

Skøjter og rulleskøjter

Elastikbind

Obs! ALT tøj og personligt udstyr skal være mærket tydeligt med navn!

Medicin

Hvis du bruger daglig medicin, skal det altid registreres på kontoret. Kun efter aftale må du

have medicin på værelset, og det skal altid være låst inde. Du må ikke have smertestillende

medicin på værelset. Du kan i tilfælde af hovedpine o. li. få udleveret smertestillende piller

på lærerværelset.

Mobiltelefoner


Det er tilladt at have sin mobiltelefon på sig, men vi forventer naturligvis, at den er stillet

på lydløs og ikke benyttes i undervisningstiden! Husk at du skal være i et fællesskab

på efterskolen, så skal du tale i din mobil, forventer vi, at du går lidt væk fra flokken.

Telefonen skal være slukket mellem 23.00 og 6.00. I nødstilfælde kan du lave en anden

aftale med vagtlæreren.

Morgenløb

Alle elever skal hver morgen - bortset fra weekenderne - op og på en lille morgenløbetur

på omkring 1½ km. Det er obligatorisk for ALLE og det er naturligvis frivilligt om

man vil løbe eller gå. Kommer man ikke op om morgenen, må man forvente at man får

en længere løbetur i stedet for.

Eleverne får ved ankomsten udleveret et kort med deres personlige stregkode. Mister

man sit stregkodekort, skal man købe et nyt for 25 kr.

Musikanlæg

Der må gerne medbringes stereoanlæg eller ghettoblaster til brug på værelset! Musikken

skal være slukket efter 22.30. Tag hensyn, du må ikke spille højt og støjende. I fællesområderne

kan du bruge din computer til at høre musik på, hvis det er ok med de andre. I lektielæsnings–

og stilletimen må du kun høre musik i hovedtelefoner. Overtræder du reglerne,

vil dit musikanlæg blive inddraget for en periode, første gang 1 uge, anden gang 2 uger,

tredje gang 4 uger og derefter skal det tages med hjem.

Musikinstrumenter

Elever, der spiller på et eller andet instrument, må meget gerne tage det med, men skal

regne med, at disse instrumenter skal opbevares på deres egne værelser. I enkelte tilfælde

kan der evt. laves aftale med musiklærerne om, at instrumenterne kan stå i musiklokalet.

Der findes flere klaverer på skolen, og der er både bas, guitar, klaver og trommesæt i Salen,

i Musiklokalet og Reden.

Musikundervisning

Prisen for soloundervisning i et instrument eller i sang betales med 70 kr. pr. undervisningsmodul

á ½ lektion.

Måltider

Eleverne får 3 hovedmåltider samt formiddags-, eftermiddags- og aftenforfriskning. Vi får

sund og varieret kost, og spiser normalt hvor maden bliver serveret. Da vi ønsker at dyrke

måltidsfællesskabet, er der mødepligt til alle hovedmåltider! Vi forventer, at du holder almindelig

god bordskik og viser respekt for maden.

Nøgler

Du får udleveret nøgler til værelse og skab/skuffer. Bortkomne nøgler erstattes med 150 kr.

pr. stk. Det er en god idé at have en nøglering, du let kan genkende som din.

Pas

For at kunne komme med på årets udlandstur, skal eleverne have et gyldigt pas. Vi kan opbevare

passet på kontoret.

Piercinger


Nogle synes, det er smart med piercinger, men vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi ikke

ønsker, at eleverne laver piercinger på sig selv og hinanden, mens de er på skolen. Det skyldes

dels lovgivningen, der forbyder piercing af unge under 18 år, og dernæst den hygiejnemæssige

risiko, der er ved et sådant indgreb.

Post

Al post til eleven bedes adresseret således: Elevens navn

Frøstruphave Efterskole

Frøstrupvej 140

6830 Nr. Nebel

Post udleveres normalt i forbindelse med middagsmåltidet.

Postkassen til udgående post tømmes af posten ca. kl. 9 mandag - fredag.

Rengøring

Eleverne står selv for rengøringen på skolen efter vejledning af familielæreren. Du skal selvfølgelig

selv gøre dit værelse rent. Derudover laver I i familien en plan for renholdelse af

familieområdet og badeværelset samt fællesområder. Rengøringen tjekkes hver dag af en

medarbejder.

Husk: Alt affald skal sorteres!

Registrering i elevdatabase

Skolen videregiver elevens CPR-nummer og hjemstedskommune til Undervisningsministeriet,

som opbevarer disse data i en elevdatabase i forbindelse med opkrævning af bidrag fra

kommune til stat. Dette vil ikke berøre elever eller forældre, men registreringen skal oplyses.

Rygning

Efter gældende lov er det ikke tilladt at ryge på efterskoler, derfor heller ikke på Frøstruphave

Efterskole. Ingen ryger på skolens grund og nærområde. Kun elever, der har forældrenes

skriftlige tilladelse må ryge uden for grunden og kun under lygtepælen på grusvejen. Ecigaret

og vandpibe må ikke medbringes. Skolen har hvert år besøg af Varde Kommunes rygekonsulent.

Skolen ser meget striks på smugrygning.

Salmebog og Bibel

Salmebogen bruges ved morgenandagter, til gudstjenester og evt. i kristendomstimer. Bibelen

bruges fælles ved morgenandagten og i kristendomstimerne.

Shop

Vi har en shop, som 2 elever står for i det daglige . Her kan købes frimærker, is, slik, chips,

kakaomælk, nudler m.m.

Skolevejledning

Uddannelsesbog og uddannelsesplan:

Eleverne vil i løbet af året blive indkaldt til en eller to samtaler hos skolevejlederen. Samtalernes

mål er at starte den enkelte elevs valg af videre uddannelse. For at være forberedt på

samtalen laver eleverne en uddannelsesbog. Forældrene forventes inddraget i

arbejdet med bogen. Det vil være godt at medbringe den uddannelsesbog eleverne har lavet

på andre skoler. Uddannelsesbogen danner sammen med øvrige aktiviteter basis for en ud-


dannelsesplan, der skal sendes med ansøgningen til ungdomsuddannelserne. Både elever

og forældre er velkomne til at kontakte skolevejlederne med spørgsmål.

Erhvervspraktik:

Eleverne kommer ud i erhvervspraktik eller brobygning i uge 43. 10 klasse får også brobygning

i uge 46. Vores skolevejledere indhenter ønsker fra eleverne. Eleverne skal normalt

bo på skolen i praktikugen. Som forberedelse til praktikken har skolen en halv erhvervsdag.

Stilletime

I stilletimen skal du være på værelset. Det er et godt tidspunkt til at falde til ro i en travl

hverdag. Det er kun tilladt at spille musik, hvis du bruger høretelefoner.

2 elever fra hver familie skal gøre rent på fællesområderne i stilletimen.

Studiemiljø

9. klasse og Grøn Gren sidder i spisesalen, hvor de kan få hjælp til deres lektier. Efter lektierne

er lavet skal der arbejdes med andre faglige udviklende opgaver.

Frem10 arbejder i deres studiegrupper.

Sundhed

På FE vil vi gerne arbejde for, at man lever sundt. Derfor serverer køkkenet sund mad med

masser af salat og frugt. Vi ved godt, at du måske ind imellem får lyst til en pizza, og det

er da også i orden, men du må IKKE bestille pizza udefra og spise på skolen før efter

kl.19.30 om aftenen. Sodavand må du først drikke af efter kl.15. Grunden er, at du bliver

sløv og uoplagt, hvis du fylder dig med sukker tidligt på dagen.

Større lager af sodavand hos eleverne er ikke tilladt. Salg af sodavand købt syd

for grænsen er direkte ulovligt, og vi ønsker generelt ikke, at der handles mellem

eleverne, da det ofte giver anledning til unødige konflikter.

Sygdom

Hvis du føler dig syg, skal du henvende dig til skolemor, der træffes på kontoret hver morgen

mellem kl. 7.40 og 8.00. Du skal normalt stå op og først henvende dig til skolemor, efter du

har været til morgenløb. Bliver du syg i løbet af dagen, henvender du dig til kontoret eller til

vagtlæreren. Ved sygdom skal du blive på værelset hele dagen.

Fejler du et eller andet, som kræver medicin eller anden længerevarende behandling meddeles

det til skolen. Al form for medicin er personlig og må ikke udleveres til andre. Det kan

evt. opbevares på lærerværelset (se under Medicin).

Skal du fritages for idræt, morgenløb, køkkenarbejde eller andet gennem en længere periode,

skal forældrene kontakte skolen.

Sygesikring — folkeregister

Dit personlige sygesikringsbevis skal medbringes på skolen. Det skal bruges i tilfælde af lægebesøg.

Du skal ikke melde flytning til folkeregisteret.

Tandlæge


Almindeligt tandeftersyn skal ordnes i ferier eller forlængede weekender. Vedr. tandregulering

gives besked til kontoret. Ved akutte tandskader henviser vi til børnetandplejen i Varde.

Vi kontakter forældrene i forbindelse med sådanne uheld.

Trafik

Frøstruphave Efterskole ligger ved en ret trafikeret, snoet og smal vej. Af sikkerhedsmæssige

grunde må eleverne normalt ikke færdes på asfaltvejen, når det er mørkt. Husk at bruge

din refleksvest, både når du cykler og går udenfor skolens område. Når du færdes til fods på

vejen, husk så at gå i venstre side.

Transport

Der er ikke busforbindelser helt til Frøstruphave. Vi opfordrer derfor elever og foræ1dre til

at aftale samkørsel. Desuden er der 2 elever, der har ansvaret for at tage initiativ til i fællesskab

at leje en bus til og fra Skjern, hvorfra der er gode forbindelser videre.

Undervisningslokalerne

I de forskellige lokaler må smartboards og projektorer ikke anvendes uden evt. klar aftale

med en lærer.

Vask og tørring

Der er vaskemaskiner og tørretumbler til rådighed for eleverne. En vask koster 10 kr. inkl.

Sæbe. Tørring er gratis. Det er ikke tilladt at tørre tøj på værelser og familieområder.

Udendørs tørreplads findes på græsplænen. Brug dine egne tøjklemmer.

Vagtlærer

Der er døgnvagt på skolen enten via kontoret, lærere i undervisning eller vagtlærere.

Værelser

De fleste elever bor på 2-mands værelser, men vi har også 3– og 4 mands værelser. Du bor

som hovedregel sammen med en fra samme klasse. Du har den samme værelseskammerat

hele året igennem, så I kommer til at kende hinanden rigtig godt.

Der skal altid være rimelig orden på værelset. Medarbejdere tjekker rengøring og oprydning

på værelser, bad og familieområde. Vi forventer, at udsmykning af værelset fremtræder

pænt og ordentligt — vi accepterer ikke destruktive, voldelige eller pornografiske billeder.

Ophængning må kun foregå i listen langs loftskanten — tænk kreativt, men f.eks. tomme

dåser og flasker er ikke udsmykning. Det er ikke tilladt at medbringe ekstra møbler til værelset

eller familieområdet. Når I låner ting på hinandens værelser, er det en rigtig god ide

at have spurgt din kammerat om lov først. Derved undgår man misforståelser og mistanke

om tyveri. Diverse elektriske apparater som toastere, brødristere, mikroovne og lignende

må ikke medbringes, heller ikke projektor. Der er en kogekande i tekøkkenet, og I kan også

låne en kaffemaskine.

Piger har ikke adgang til drengeværelser og drengenes familieområder. Drenge har ikke adgang

til pigeværelser og pigernes familieområder. Overtrædelse af disse regler vil normalt

medføre bortvisning fra skolen.

Weekender


Weekendvagtlærerne hænger et weekendprogram op senest mandag middag, så du kan tage

stilling til, om du vil blive på skolen. Når du er her, forventer vi, at du deltager i programmet,

og at du er her hele weekenden. I weekendens program indgår som regel en gudstjeneste,

som alle elever deltager i.

Weekender og dage, hvor du skal være på skolen:

17.-18. august Første weekend

7. september Familiedag

20.-22. september Frø-festival

29. september Efterskolernes dag

7. december Adventsmarked

24. maj Elevstævne og Forårsfest

I de øvrige weekender har du normalt fri fra fredag kl. 15 til søndag kl. 21. Senest tirsdag

kl. 12 før weekenden skal du skrive på hjemrejsesedlen, om du bliver på skolen eller rejser

hjem. Men husk, at en meget væsentlig del af efterskolelivet foregår i weekenden. Prøv

sammen med dine forældre at planlægge, hvornår du skal hjem, og hvornår du vil være på

skolen.

Når du tager på besøg hos en kammerat i weekenden, skal forældrene "til begge sider" underrette

skolen om, at de er indforstået dermed. Dette gælder også, hvis du tager andre steder

hen. Besked med tilladelse gives til kontoret senest torsdag kl. 12.

Økonomi

Staten giver støtte til efterskoleophold i forhold til husstandens indkomstforhold og antal

børn under 18 år. Skolens pris pr. uge er inkl. undervisning, kost, logi, skoledragt, ekskursioner,

udenlandstur, m.m.


Bestyrelsen

Erik Buhl Nielsen, Skovlund 75 29 23 24

Karsten Toft Andersen, Ølgod 75 24 30 54

Henning Henriksen, Sdr. Felding 97 19 87 07

Thorkild Overby, Videbæk 97 17 80 79

Hans Holm Hansen, Videbæk 97 19 41 62

Henning Dam, Vostrup 23 92 04 45

Birgit Sangill Rabjerg, Videbæk 22 16 55 05

Ib Simonsen, Videbæk 97 17 33 30

Knud Petersen, Lem 97 34 16 93


Medarbejdere

Ole Korsholm Nielsen forstander 26 74 91 67

Karen Back Nielsen Souschef/skolemor 21 15 57 49

Birger Juhl Nielsen viceforstander 79 37 26 72

Ester Lauridsen sekretær 75 24 66 60

Karsten Rabjerg pedel 23 23 03 93

Jesper Kristensen pedelmedhjælper 75 25 51 43

Palle Jørgensen pedelmedhjælper 75 28 95 24

Kristen Lindved It-pedel 30 22 47 43

Anette Kjøller-Hansen køkkenleder 75 24 17 85

Anita Andersen køkkenassistent 61 65 34 61

Gitte Reus Dideriksen køkkenassistent 97 37 30 87

Anni Post køkkenassistent 64 65 23 05

Inger Dahl oldfrue/husmor 22 32 35 65

Carl Andersen lærer 87 20 60 59

Jette Andersen lærer 87 20 60 59

Mimi Haahr Kristensen lærer 75 25 51 43

Bernt Cæsar Kruse lærer 28 93 28 49

Karsten Langdahl lærer 75 32 44 90

Therese Nørremark Laursen lærer 61 33 19 93

Mary Adrienne Madsen lærer 61 27 29 67

Søren Dahl Madsen lærer 61 27 29 60

Svend-Erik Madsen lærer 40 43 43 36

Lene Osmundsen lærer 26 23 76 21

Asbjørn Thorø Overby lærer 97 17 20 01

Lene Bang Søgaard Lærer 30 24 78 68

Svend Sørensen lærer 29 78 35 24

Anette Tjellesen lærer 27 48 51 57

Kirsten Østerby lærer 26 78 34 45

Morten Nees lærer 42 45 49 16

Frederik Thormann Nielsen volontør 61 70 42 04

Anne Kathrine Flyveholm volontør 29 44 66 15

More magazines by this user
Similar magazines