gudstjeneste - Jystrup Net

jystrupnet.dk

gudstjeneste - Jystrup Net

JYSTRUP · VALSØLILLE · SOGNEBLAD

højdepunktet

NR. 1 · 2013 · 19/02 - 20/05 · 34. ÅRGANG


Det er nu 26 år siden at

Forårsfesten første gang blev

afholdt den 30. maj 1987!

– Siden da har festen udviklet

sig til en tradition og en

lokal folkefest for alle børn

og voksne i Jystrup og omegn.

Sidste års forårsfest var alle

tiders vellykkede fest med

et væld af aktiviteter, dejlig

musik, underholdning, leg,

konkurrencer, lækker grill

mad og som noget nyt også

en række foreningsaktiviteter

i det nye telt.

Men én vigtig begivenhed

blev overset – vi kunne

såmænd også have fejret 25

års jubilæum! Det var der vist

ingen, der lige tænkte på…

I år, lørdag den 25. maj 2013,

tages der revanche for denne

forseelse, endnu en god og

gyldig anledning til at

holde en forrygende fest.

Så Forårsfesten 2013 bliver

FORÅRSFESTEN 2013 I JYSTRUP

en Jubilæumsforårsfest,

hvor der fejres de »25+1« år

bygget op omkring alle de

store og fantastiske lokale

musikalske, kulturelle og

underholdende indslag, der

udgør det grundlæggende

i en Jystrup Forårsfest.

Forårsfesten er et omfattende

arrangement. Der er

mange opgaver, der skal løses

før, under og efter festen.

Bl.a. er der opgaver i planlægningen

af hele festen,

og der er mange processer og

opgaver i dagene op til og på

selve festdagen. Det kræver

mange hænder til klargøring

af festpladsen, madlavning,

til at hente og bringe borde,

opsætning af scene, bar,

oprydning dagen efter osv.

Ikke mindst på selve dagen er

der brug for mange til at stå i

bar og boder, hvor der sælges

mad, kaffe, øl, vin, slik, is,

2

bynyt

UDVALGTE OVERSKRIFTER

FRA JYSTRUP-NET.DK

popcorn og meget mere.

Faktisk er hele planlægningen

og gennemførelsen kun mulig

ved hjælp af den ildsjæleånd,

inspiration, idérigdom og

praktiske indsats, der opstår,

når omkring 100 lokale frivillige

borgere samles omkring

projektet – ja, hele forløbet

omkring forberedelserne er

nærmest en fest i sig selv.

Har du også lyst til at være

aktiv i planlægningen og/eller

gennemførelsen af Forårsfesten,

og dermed også med til

at præge indholdet på festen,

hører forårsfestgruppen

meget gerne fra dig. Specielt

vil det være rigtig godt med

en del nye og yngre kræfter,

også nye »jystruppere« er

meget velkomne. Udover at

medvirke til en sjov og festlig

tradition for byen, er det

alle tiders chance for at

lære andre Jystrup borgere

Jystrup Valsølille sogneblad højdepunktet ejes og udgives fire gange årligt (marts,juni,sept.,dec.)

af foreneninger og menighedsråd i fællesskab i Jystrup og Valsølille sogne i papirformat og på

www.jystrup-net.dk. Fotos: Ole Gabrielsen og Ernst Thorsager. Forsidebillede: Ernst Thorsager.

Redaktion dette nr. Ole Gabrielsen, Leif Gredal, Annelise Hansen, Henrik E. Pedersen

samt ansvarshavende Lars Storm Kristensen, tlf. 57 52 81 45.

Kasserer: Annelise Hansen tlf. 57 52 80 67, j_bygade@city.dk

Annoncer: Henrik E. Pedersen, tlf. 57 60 04 46, henernst@mail.dk

Annoncer optages i 1/6-side og 1/3-side til 435 kr. og 870 kr. pr. november 2012 (dvs. 4 blade).

Priserne indeksreguleres bagud hvert år.

Indlæg til Højdepunktet sendes på e-mail til: lskr@km.dk

eller pr. fodpost til præstegården, Jystrup Bygade 14, 4174 Jystrup Midtsj.

DEADLINE NÆSTE NUMMER, DER OMDELES UGE 21 ER MANDAG DEN 8. APRIL.


at kende. Hvis du vil vide

mere, eller hvis du gerne vil

hjælpe til, skal du sende en

mail til foraarsfestgruppen@

jystrup-net.dk, eller du kan

kontakte Majken Dalgaard

på 28 71 70 85.

Du kan læse om Forårsfesten

på foraarsfest.jystrup-net.dk

og på www.facebook.com/

groups/122891824447243

Der afholdes første planlægningsmøde

den 1. marts 2013

kl. 19.00 i Gaudi-Galleriet. Du

samt alle andre med interesse

for aktiv medvirken – lidt

Nogen har måske bemærket,

at der for nylig har været

entreprenørmateriel,

der rumsterede rundt på

Lundsgaard udstykningen.

Der er etableret vej for enden

af Ålbæk Huse vejen.

Der er også et hus på vej,

og der er kommet nye

informationer på det årgamle

skilt ved Ålbækvej.

Jo, den er go’ nok. Krisen har

måske trukket følehornene en

smule til sig. Ejendomsmæglerfirmaet

Geisler & Rønne

er blevet mere offensive i

markedsføringen af nogle

af grundene med priser på

595.000 uanset størrelse, og

en enkelt grund til 495.000.

Efter krisen overfaldt os alle,

bankerne, virksomhederne

og arbejdspladserne - og ja,

udstykningen ved Ålbækvej,

har det set mere end sort

ud for udviklingen på Lundsgaards

Bakke. Jo vist, der

er som altid delte meninger,

nogen vil mene, at det var da

dejligt, at vor landsby fik lov

eller meget – er velkommen

denne aften, hvor der startes

med »Evas« fantastiske

suppe, derefter en introduktion

til festen, en snak

UDVIKLING PÅ VEJ PÅ LUNDSGAARD BAKKE?

til at være landsby uden 80

nye boliger, men de fleste vil

også gerne styrke vores høje

service niveau med skole,

børnehave, vuggestue og

Dagli’Brugs. Så det vil pynte

på det samlede regnskab, at

få sat gang i salget.

Finansiel Stabilitet, der har

været ind over skæbnen for

de tomme grunde, har indledt

et samarbejde med JJ Byg

A/S om færdiggørelse af

udstykningen. JJ Byg har

foreløbig købt 11 af grundene

og er i stand til at tilbyde

disse til en »rigtig« markedspris

her i 2013. Direktør

Jørgen Nielsen fra JJ Byg:

»Vi mener grundprisen er

meget attraktiv og et udtryk

for at vi meget gerne

vil udbygge hele området«.

Grundene sælges gennem

førnævnte Geisler & Rønne.

Der kan tilbydes finansiering,

og man har samarbejde med

typehusfirmaet Nyt Hjem

A/S, der tilbyder elementhuse

med murede facader og

ensidig taghældning med en

3

om idéer og muligheder til

indhold samt en organisering

af planlægningen. Medbring

alle dine visioner og idéer til

endnu en vellykket forårsfest.

flot udsigt over landskabet fra

store vinduespartier i stue og

køkken, priserne starter på

ca. 1,2 mill. Hertil kommer

tilslutning af naturgas, vand,

kloak og el til i alt 118.300.

Man kan selvfølgelig også selv

bygge eller vælge andet hus,

eller undlade at bygge foreløbig

- Der er ikke byggepligt.

Grundstørrelser fra 730

til 1185 m 2 . På kortet herunder

ses de første - og vel

nok mest attraktive - 11

grunde, der sælges. Jørgen

Nielsen oplyser i øvrigt, at

der vil blive afholdt ȁben

Grund« arrangementer i løbet

af foråret. Følg udviklingen

på www.jystrup-net.dk.


- Dame - Herre - Børn

- Dame - Klip - Herre - Børn

- Klip - Farve

- Reflekser/striber

- Farve

- Permanent

- Reflekser/striber

- evt. hjemme hos dig

- Permanent (gangbesværede)

- evt. hjemme hos dig

(gangbesværede)

4

- i Gaudi

- i Gaudi

Tidsbestilling

20 28 77 87

Tidsbestilling

Åben 20 28 efter 77 aftale87

Mandag - Onsdag - Fredag

Åben efter aftale

v/ Marianne Saltoft

Mandag - Onsdag - Fredag

Ålbækvej 1

v/ 4174 Marianne JystrupSaltoft

Ålbækvej 1

4174 Jystrup


Alt i tømrer- og snedkerarbejde

Farendløsevej 70 . 4100 Ringsted

E-mail: fletscher-larsen@os.dk

Jørgen Nielsen

Ålbækvej 26

4174 Jystrup

Tlf. 57 52 86 66

Mobil 40 33 86 66

5

Murerfirmaet

Roneklint

v/ Thomas Soubak

Murer og ovnsætter

Skjoldenæsvej 36. 6

4174 Jystrup

Tlf. 2425 6837

Mail: soubak@mailme.dk


Jystrup

Aalbækvej 1 · 4174 Jystrup

Tlf. 57528019 · Fax 57528586 · SE-nr. DK 7021 4318 · Giro 410-4951

Skjoldenæsholm

Servicecenter

v/ John

udfører auto- og traktor-reparationer

samt smede- og maskinearbejde

John 30 34 25 60

Brænde og selvskovning

Brænde i længderne 2,7 m og 2,0 m (priser efter træart og kvalitet)

Husudlejning

skovfoged@skjskov.dk

Ring til Skovfoged Poul Norup tlf. 40 10 28 84

Se vores hjemmeside: www.skjskov.dk

6


AKTIVITETSHUSET

Skjoldenæsvej 65, Jystrup

Bestyrelsen:

• Fung. formand: Lasse Bremer, tlf. 48261180

• Udlejer:

Peter Bøgede Andersen, tlf. 20418145

• Spejderne:

Sissi og Flemming Poulsen, tlf. 57528982

• Gymnastikafd. (nøgler):

Erik Thomsen, tlf. 57528194

• Tennisafd.: Peter Slott, tlf. 21906342

• Hovedafd.: Morten Kristiansen, tlf. 40438021

Den lokale vognmand

Dit lokale

bibliotekstilbud:

Bogbussen og Dagli’Brugsen i Jystrup

Bogbussen holder ved Dagli’Brugsen i Jystrup

tirsdag fra kl. 18:00-19.15.

Du kan hente og aflevere materialer fra

biblioteket hele ugen i butikkens åbningstid.

Bestil biblioteksmaterialer online i Ringsted

Bibliotek og andre biblioteker i Danmark

- hent dem i Bogbussen eller Dagli’Brugsen.

Se mere på ringstedbib.dk og bibliotek.dk.

Levering af grus, sten, muld, sand,

flis og granitskærver

Udlejning af åbne og lukkede containere

Maskintransport · Træfældning

Tværallé 1-3 · Postboks 262 · 4100 Ringsted

Tlf. 5762 7001 · www.ringstedbib.dk · biblioteket@ringsted.dk

Vognmand Jesper O. Nielsen

Nebs Mølle

21 20 86 66

jesperonielsen@hotmail.com

7

DOF Foreningen Jystrup Aftenskole

v/ Gurli Jakobsen

Enghusene 2

4174 Jystrup Midtsj.

Tlf. 29 90 85 98

E-mail: gurli.jakobsen@mail.dk

Medlem af

Et aktivt Jystrup

Vi tilbyder undervisning i korsang,

EDB og andre emner, som kan samle

mindst 10 deltagere.

Har du lyst til at lære noget – eller måske

til at undervise, så ring og lad os tale om det.

Forslag til nye emner modtages gerne.

Oplysninger om kurser, holdstart og priser

kan ses på skolens hjemmeside:

www.jystrupaftenskole.dk.

FLISER · KLINKER

NATURSTEN

BADEVÆRELSESMØBLER

Besøg vores 400 m 2 udstilling med opsatte

miljøer i fliser, klinker og natursten.

Vi har også fliseklæb, vådrumssikring

og andet tilbehør.

STUBBERUP

BYGGEKERAMIK aps

Egemosevej 41, 4174 Jystrup · Tlf. 57 52 99 89

Åben: Man.-fre. 9-17. Ligeledes ons. 17-19,

aftales. 1. lør. i måned åbent 10-12. Søn. lukket.

E-mail: info@graniti.dk . Web: www.graniti.dk


» Nyheder

» Aktivitetskalender

» Handel og erhverv

» Lokal information

» Foreningsnyt

» Kulturnyt

» Egnshistorie

» Få gratis e-mail adresse

Klik ind på...

www.jystrup-net.dk

Stedet for, med og om alle os i Jystrup og omegn

• Personlig træner

• Individuel træning

• Holdtræning

• Sundhedstests

• Blodtryk, kondital, hofte-taljemål, fedtprocent og BMI

v/ Mary-Ann & Per Akselbo · www.ostedfysioterapi

Langtoften 7, Osted · 4320 Lejre · Tlf. 46 49 77 40

8

GAUDI-GALLERIET

Kunst - Musik - Foredrag

Åben: Lør-Søn 12-17

Salg af: Tegneserier fra G.Floy Studio.

Se: www.gfloystudio.com

Tasker m.m. fra et miljøprojekt i Indien.

Se: www.helligko.com

Leje af galleriet er muligt:

Plads til ca. 50 gæster.

Ring og hør nærmere!

Ålbækvej 1, 4174 Jystrup, tlf. 23 315 193

www.gaudi-galleriet.dk


KIRKEHØJSKOLEN MIDTSJÆLLAND

GLÆDEN VED DET GODE LIV

- THI DIT ER RIGET, MAGTEN OG ÆREN I EVIGHED!

Forårskursus i Kirkehøjskolen Midtsjælland den 9. & 10. marts i Stalden

med bl.a. Benny Andersen

Lørdag d. 9. marts 9.30 -14.45

»Håb og glæden ved det gode liv« ved sygehuspræst ved Rigshopitalet

Christian Juul Busch. Digte og musik ved forfatter Benny Andersen

9

kirkenyt

DET SKER I KIRKERNE

Så er der menighedsrådsvalg!

Søndag d. 10. marts 10.30-15.00

Fælles 6. sogns højmesse i Jystrup kirke. Prædikant bekendtgøres senere.

Kl. 12.45-14.30 »Fantasien og glæden ved det gode liv«. Den genvundne

barndom: Om fantasi, glæde og kristendom hos G.K. Chesterton,

Cand.theol. et ph.d. Lars Sandbeck

Pris: 160 kr. inklusiv frokost begge dage samt kaffe og te.

Kirkehøjskolen Midtsjælland er et samarbejde mellem seks sogne på

Midtsjælland: Haraldsted, Allindemagle, Vigersted, Kværkeby, Jystrup og

Valsølille, hvis formål er at afholde arrangementer, foredrag, udflugter

m.m. omkring emner af kirkelig, (religiøs), eksistentiel eller livsoplysende

karakter, men også med: Tid til fordybelse, Tid til forkælelse, Tid til

intense oplevelser

HVAD ER DET NU VI SAMLER IND TIL? TO AFTENMØDER I STALDEN

CHRISTIAN HOSPITAL BISSAMQUTTACK DEN 27. FEBRUAR KL. 19.30

Gennem en årrække har

Jystrup og Valsølille menighedsråd

valgt at lade årets

kollekt fra høstgudstjenesterne

og overskuddet fra

den efterfølgende høstbuffet

og det amerikanske lotteri

gå til et bestemt projekt

nemlig Christian Hospital

Bissamquttack. Et hospital

der blev startet fra ingenting

DET SKER I KIRKERNE OG STALDEN

af Lis Madsen i 1954, i måske

den fattigste region i Indiens

fattigste delstat Orissa, men

samtidig et af de smukkeste

steder i det store land, som

nu rummer 1200 millioner,

hvoraf halvdelen ikke har

adgang til et toilet. Pastor

emiritus Jens Christian Nielsen

har besøgt stedet og vil

denne aften fortælle om

Christian Juul Busch

Benny Andersen

Lars Sandbeck

sine oplevelser der og om

projektet. Undervejs drikker

vi kaffe og det koster 35 kr.

at deltage.


OM BØRNEFONDEN & MATIAS RIVERA SEGOVIA I BOLIVIA

TIRSDAG DEN 9. APRIL KL. 19.30

Gennem de sidste par år har

kollekten fra årets børnegudstjenester

gået til støtte

af Matias Rivera Segovia i

Tarija i det sydlige Bolivia

via Børnefonden. Desuden

støtter »Gavstrikkerne«

(mandags strikkeklubben i

Stalden) Matias med gave-

I anledning af at Kirkehøjskolen

Midtsjælland gæster Jystrup

samme weekend er der

fælles 6-sogns gudstjeneste

for Allindemagle, Haraldsted,

Vigersted, Kværkeby, Jystrup

Søndag den 10. marts 2013

går danskerne på gaden og

samler ind til Folkekirkens

Nødhjælps arbejde mod sult

blandt verdens fattigste.

Pengene fra indsamlingen går

til Folkekirkens Nødhjælps

internationale arbejde blandt

verdens fattigste. Folkekirkens

Nødhjælp rykker ud

ved katastrofer, forebygger

sult og skaber fødevaresikkerhed

sammen med vores

partnere i ACT – Action by

Churches Together. Fisken i

Folkekirkens Nødhjælps logo

symboliserer mad til verden.

Skærtorsdag den 28. marts

kl. 18.00 fejrer vi den første

og »sidste« nadver med gudstjeneste

og efterfølgende

spisning i Valsølille kirke.

Langfredag markerer vi i Jystrup

kirke kl. 20.00 med en

beløb flere gange årligt fra

en del af overskuddet fra salget

af strikkeriet. I sommeren

2012 besøgte sognepræsten

i Jystrup og Valsølille Matias

Rivera Segovia i landsbyen

Sella i Bolivia. Kom og hør

mere om mødet med Matias

og Børnefondens arbejde

FÆLLES 6-SOGNSGUDSTJENSTE

SØNDAG DEN 10. MARTS KL. 10.30 I JYSTRUP KIRKE

og Valsølille sogne i Jystrup

kirke søndag den 10. marts

kl. 10.30. Gudstjenesten er

naturligvis for alle interesserede

uanset om man deltager

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS SOGNEINDSAMLING

SØNDAG DEN 10. MARTS 2013

Bekæmpelse af sult har

været en kernesag for Folkekirkens

Nødhjælp siden 1922.

Sogneindsamlingen udrulles i

samarbejde med indsamlingsledere,

sogne, konfirmander,

ambassadører og tusindvis af

indsamlere. Har du lyst til at

være indsamler for os nogle

timer og gøre en forskel for

verdens fattigste, kan du

melde dig som indsamler nu.

Henvendelse om deltagelse i

sogneindsamlingen 2013 som

frivillig indsamler kan finde

sted til Niels Bruun de

Neergaard (Valsølille sogn)

enkel liturgisk gudstjeneste,

der består af tekstlæsning &

fællessang samt påskemusik

som vil fylde kirkerummet.

Påskedagsgudstjeneste kl.

9.00 i Jystrup kirke og kl.

10.30 i Valsølille. Vi synger

10

i Bolivia, når Lars Storm

Kristensen viser billeder og

fortæller om »vores sponsorbarn«

i Bolivia. Det foregår i

Stalden tirsdag den 9. april

kl. 19.30. Undervejs drikker

vi kaffe. Det koster 35 kr. at

deltage.

i Kirkehøjskoleweekenden

eller ej. Ved gudstjenesten

medvirker de tre præster fra

alle 6 sogne (tre pastorater).

på tlf. 40 20 26 20 og Bente

Østergaard (Jystrup sogn)

på tlf. 20 94 87 70. Man kan

også melde sig som indsamler

på dagen ved at møde op

på præstegårdskontoret i

præstegården i Jystrup søndag

den 10. marts kl.10.00.

PÅSKEN 2013 I JYSTRUP OG VALSØLILLE - KIRKENS CENTRALE HØJTID

PÅSKEN FEJRES MED FIRE VIDT FORSKELLIGE GUDSTJENESTER

de store påskesalmer til den

klassiske højmesse.

2. påskedag runder vi påsken

af med gudstjeneste kl. 9.00

i Valsølille


Pinsedag søndag den 19. maj

er populært sagt kirkens

fødselsdag. Her fejres Helligåndens

komme til den første

menighed, og vi synger de

dejlige pinsesalmer ved gudstjenesterne

kl. 9.00 i Jystrup

Torsdag den 14. marts kl.

17.00 er der spaghettigudstjeneste

om Maria bebudelse

i Jystrup kirke målrettet de

4-8-årige. Vi skal høre den

PINSEN 2013 I JYSTRUP OG VALSØLILLE

kirke og kl. 10.30 i Valsølille

kirke.

2. pinsedag, mandag den

20. maj er der friluftsgudstjeneste

i Klosterlunden ved

Sct. Bendts Kirke kl. 10.30.

Traditionen tro indbyder

DET SKER FOR BØRN

vidunderlige fortælling om

Marie bebudelse og se på

tegninger, mens vi holder

børnegudstjeneste. Herefter

er mulighed for at spise

11

Ringsted-Sorø provsti til fælles

gudstjeneste under åben

himmel. Musikken leveres af

Mads Granums jazzkvartet og

menigheden leveres af dig!

MARIA BEBUDELSE

– SPAGHETTIGUDSTJENESTE FOR DE MINDSTE TORSDAG DEN 14. MARTS

Søndag den 21. april kl. 10.30

er der familiegudstjeneste

med efterfølgende fernisering

i Stalden. Det sker når

minikonfirmanderne afslutter

årets minkonfirmandforløb.

Her vil minikonfirmanderne

bl.a. få overrakt diplom og

efter gudstjenesten vil der

være fernisering af mini-

sammen i Stalden. Gæt selv

menuen! Det koster 20 kr.

for voksne, mens børn

spiser gratis. Alle er

naturligvis velkomne.

MINIKONFIRMANDAFSLUTNING, FAMILIEGUDSTJENESTE & FERNISERING

SØNDAG DEN 21. APRIL

konfirmandernes udstilling

i Stalden. Alle er hjerteligt

velkomne!


BRUNCHGUDSTJENESTE & FAMILIEGUDSTJENESTE VED KONFIRMANDERNE

PALMESØNDAG DEN 24. MARTS

Konfirmanderne afslutter

forårets konfirmandweekend

og hyttetur op til påske med

Årets konfirmationer finder

sted Bededag fredag den 26.

april kl. 10.30 i Valsølille

kirke.

Søndag den 28. april kl. 10.00

og kl. 12.00 i Jystrup kirke.

Der er musikgudstjeneste

med Taizémusik i Valsølille

kirke søndag den 14. april

kl. 19.30. Taizé er et klosterlignende

broderfællesskab i

det sydlige Frankrig grundlagt

i 1940’erne, som arbejder

økumenisk dvs. på tværs af

de forskellige kristne konfessioner.

Stedet besøges hvert

at forberede og deltage i

Palmesøndags brunchgudstjeneste

kl. 9.00 i Jystrup

KONFIRMATIONER I JYSTRUP OG VALSØLILLE 2013

De kommende år er der konfirmationer

på flg. datoer:

2014: Bededag fredag den

16. maj kl. 10.30 i Valsølille

& Søndag den 18. maj kl.

10.00 & kl. 12.00 i Jystrup.

MUSIK I KIRKERNE

år af op mod 100.000 gæster.

En Taizé-gudstjeneste er

båret af de smukke og

medita tive Taizé-sange.

Mange af dem bygger på et

bibelvers eller er en smuk,

enkel bøn, der kan holde

til at blive sunget igen og

igen. Der er mulighed for at

komme en halv time før

12

kirke. Herefter er der brunch

for kirkegængere og konfirmander

i Stalden.

2015: Fredag den 1. maj 2015

kl. 10.30 i Valsølille & Søndag

den 3. maj kl. kl. 10.00 & kl.

12.00 i Jystrup.

TAIZÉ MUSIKGUDSTJENESTE

SØNDAG DEN 14. APRIL KL. 19.30 I VALSØLILLE KIRKE

Dette års forårsfest finder

sted i og omkring den gamle

gule savværksbygning ved

Bofællesskabet den 25. maj

og er for samtlige borgere

– børn såvel som voksne – i

hele Jystrup-Valsølille området.

(Se mere under By Nyt)

Vi begynder som sædvanligt

med koncert i Jystrup kirke

kl. 13.00-14.00. Dette år

gæster Marie Carmen Koppel

Jystrup kirke, og som en af

Danmarks førende gospel

og soul-divaer hun gennem

en årrække har opbygget et

stort og trofast koncert-publikum.

Med sin store stemme

fylder hun kirker, spillesteder

og kulturhuse landet over,

med intensitet, nærvær og

musikalitet på internationalt

gudstjenesten og være med

til at øve Taizémusikken, hvis

man har tid og lyst til det.

Efter Gudstjenesten er der

mulighed for at tale

sammen over en kop kaffe og

te i våbenhuset.

Velkommen til en smuk

meditativ musisk gudstjenesteoplevelse

i Valsølille kirke.

FORÅRSFESTEN 2013 BEGYNDER MED MARIE CARMEN KOPPEL

I JYSTRUP KIRKE DEN 25. MAJ KL. 13.00

niveau. Der er gratis adgang i

Jystrup kirke, men naturligvis

et begrænset antal pladser,

så kom i god tid til en stor

koncert oplevelse.


JYSTRUP KIRKE

DÅB

27.01 Laura Husa Bonnén

27.01 Bertram John Toftager

Larsen

BISÆTTELSER

18.12 Grethe Frederiksen

04.01 Arne Nannestad Møller

Spirit of Gospel

swingede i Valsølille kirke

ved nytårskoncerten

KIRKEKONTORET – PRÆSTEGÅRDEN

Sognepræst (kbf)

Lars Storm Kristensen,

Jystrup Bygade 14,

4174 Jystrup Midtsj.

Tlf. 57 52 81 45,

e-mail: lskr@km.dk

Træffes bedst formiddag. (Fri mandag)

JYSTRUP OG VALSØLILLE

KIRKER OG KIRKEGÅRDE:

Menighedsrådsformand

Niels Bruun de Neergaard

Tlf. 40 20 26 20

Kirkeværge

Thomas Saltoft

Tlf. 40 12 73 18

set & sket

KIRKELIGE HANDLINGER

13

I KIRKERNE

kontakt

KIRKELIG VEJVISER

Graver og kirketjener Jystrup

Jens Østergaard

Tlf. 40 54 87 71

Graver og kirketjener Valsølille

Kim Bonde

Tlf. 40 33 14 81

STALDEN JYSTRUP/VALSØLILLE

SOGNEGÅRD

Jystrup Bygade 14, Jystrup:

Udlejning (kun til foreningsmøder,

sammenkomster efter begravelser/bisættelser,

kor- og orkesterprøver og koncerter):

Henvendelse til:

Anette Hansen på e-mail avlundhansen@

gmail.com eller på tlf. 61541231.

Læs mere om Jystrup og Valsølille under

»kirker« på www.jystrup-net.dk


vidste du at...?

Der har været afholdt valg

til menighedsrådet i Jystrup

og Valsølille for perioden

dec. 2012 - dec. 2016.

Fra 2011 lagde Jystrup og

Valsølille sogne deres to

menighedsråd sammen til

et menighedsråd, men med

et tilsammen uændret antal

valgte pladser 5 i Valsølille

sogn og 5 i Jystrup sogn,

samt suppleanter og dertil

sognepræsten, der er født

medlem.

Menighedsrådet 2012-2016

består af flg. medlemmer:

Formand: Niels Bruun de

Neergaard

Næstfmd.: Elisabeth Madsen

Kasserer: Elisabeth Hansen

Sekretær & Kontaktperson:

Birgit Stage

Sjælesorg betyder at sørge

for sjælen. I en kirkelig

sammenhæng betyder det

en samtale om de ting, der

virkelig har betydning for

Er du gangbesværet og kunne

du tænke dig at komme

til gudstjeneste i Jystrup

eller Valsølille kirke eller et

DER ER VALGT ET NYT MENIGHEDSRÅD

KIRKEBILEN KØRER

Marianne Hvid

Charlotte Flensborg

Else Ravnløkke

Ebba Hansen

Kirkeværge: Thomas Hannover

Saltoft

Medarbejderrepræsentant:

Bente Østergaard

Suppleanter:

Henrik Madsen

Svend Åge Daugård Peters

Lau Toftager

Sognepræst: Lars Storm

Kristensen

Desuden har menigheds rådet

valgt en ekstern regnskabsfører

Edith Jensen, som bistår

menighedsrådet med regnskabskyndig

ekspertise. Udover

menighedsrådet er der

flere stående udvalg under

menighedsrådet: Aktivitets-

DER TILBYDES SJÆLESORG

mennesket om vores inderste

sorger og glæder: Om livet,

døden, troen og tvivlen. Man

kan altid anmode præsten om

arrangement i Stalden, så

tøv ikke med at kontakte

Elizabeth Madsen på tlf. 57

52 88 30. 14

14

udvalget er kirkernes »maskinrum«

der står for alle aktiviteter

i kirkerne og i Stalden, her

sidder udover repræsentanter

fra det valgte menighedsråd

endvidere Kirsten Frederiksen,

Steen Kristiansen og Rie

Møller, og der er kirkegårdsudvalget

som varetager tilsynet

med kirkegård og kirkebygninger,

præstegårdsudvalget som

vare tager tilsynet med

præstegård, Stalden og

præstegårdsjorde. Desuden

er der grønt kirkeudvalg, minikonfirmandudvalg,

PR. udvalg,

valgbestyrelse, samt repæsentanter

i Kirkehøjskolen

Midtsjællands repræsentantskab

og bestyrelse samt

repræsentanter i redaktionen

på det fælles foreningsblad

Højdepunktet.

DU KAN STRIKKE MED GAVSTIKKERNE HVER ANDEN MANDAG I STALDEN

Jystrup strikkegruppe har nu

strikket i to år og sælger sine

produkter. Dermed har der

været mulighed for at donere

flere beløb til bl.a Jystrup

og Valsølille kirkers projekt

som sponsor for et barn,

Matias Rivera Segovia, i

Bolivia gennem Børnefonden!

Produkterne sælges fra Stalden,

hvor der er åbent ved

arrangementer og når der

strikkes mandage i lige uger

kl 14-16 og ellers ved hen-

vendelse hos Bente Østergaard

20948770 og Ebba Hansen

57528260.

Se mere om Gavstrikkerne og

deres produktioner samt priser

på www.jystrup-net.dk, klik

på Kultur og fritid og derefter

Gavstrikkerne.

en samtale og det kan foregå

i præstegården, hjemme eller

på sygehus eller pr. mail til

lskr@km.dk


Slott´

Smeden

Den lokale smed

v/ Peter Slott

Knud Lavardsvej 93

4174 Jystrup

tlf. 21 90 63 42

15

FRISØR m/k

KLIP · KRØL

& FARVE

til

HAM og HENDE

Ebba Hansen

Hovmarksbakken 7, Jystrup

Tlf. 57 52 82 60

Åbent hver

mandag - onsdag - fredag

Tryllegryden

Tilbyder mad ud af huset, til hverdag og fest!

• Buffet

• 3 retters menu

• Kold anretning

• Kagebord

• Natmad

• Frokostordning til virksomheder

Osv. Osv.

KORT SAGT:

Vi tryller dine

ønsker frem!

v/ Britt N. Østergaard

Roskildevej 622

4174 Jystrup

Tlf. 20 78 38 32

www.tryllegryden.dk

info@tryllegryden.dk


Langelinierevisionen

• Genoptræningsafdeling

• Idrætsklinik

• Chokbølgebehandling

• Fodscanning / Indlægssåler

• Manuel terapi

Registreret revisor FRR

v / Henning Christiansen

Langelinie 11· Snekkerup · 4140 Borup

Tlf. 57 52 83 55

Langelinie11@mail.dk

Annonce

v/ Mary-Ann & Per Akselbo · www.ostedfysioterapi

Langtoften 7, Osted · 4320 Lejre · Tlf. 46 49 77 40

16

Eva Skov

Skjoldenæsvej 31 A

4174 Jystrup

Tlf. 57 52 84 95


v/ Peder Rudbæk, statsautoriseret revisor

Revision 2001 er en statsautoriseret revisors virksomhed der ejes og drives af Peder Rudbæk og bor på

Hellehuse 22 i Jystrup.

Vi har klienter over hele Sjælland, F.eks. Ringsted - Glumsø - Sorø – Odsherred og nogen stykker i Jylland

Peder Rudbæk har været revisor siden 1969 og siden 1985 statsautoriseret revisor. Peder Rudbæk har stor erfaring

efter at havde været partner i en større revisions virksomhed, men valgte at flytte hjem til Jystrup i 2001.

Da man i en stor virksomhed ofte får et mere periferisk kendskab til sine klienter, har Peder valgt at satse

på at være ene revisor og med eksterne bogholderi virksomheder.

Med denne outsourcing vil han stadig have det tætte samarbejde med sine klienter, så der er korter fra jord

til bord, som man siger.

Peder har haft revisions kontor i Hellehuse siden 2001 og er meget glad for at være i Jystrup.

• Revision 2001 er en alsidig virksomhed, der betjener både små og store virksomheder

• Alt i bogføring, regnskabsopstilling, budgettering, skatteregnskaber og revision.

• Gældssaneringer, generationsskifte, oprettese af selskaber

Revision 2001 tilbyder både bogføringsassistance, som tilpasses den enkelte virksomheds behov samt

registrering af virksomhedens ind- og udbetalinger, debitor- kreditor- samt lagerregistrering.

Løn- og momsafstemning er en naturlig del af bogføringen.

Ringsted og omegns

Begravelsesforretning

Vi svarer hele døgnet og

kommer gerne på hjemmebesøg

Hellehuse 22 . 4147 Jystrup . Tlf. + 45 57 52 86 80

Revision 2001 kan tilbyde en kassekladde, hvor virksomheden selv taster posteringerne.

Kassekladden sendes til os enten som mail på diskette, eller cd, hvorefter

vi gennemgår og bogfører denne.

Deres lokale begravelsesforretning

Lizzi og Per Christensen eftf. grundlagt 1878

17

mail@revision2001.dk . pr@revision2001.dk

www.revision2001.dk

CVR nr. 34 78 33 57

Nørregade 43 · 4100 Ringsted

Tlf. 57 61 22 39


ØKOLOGISK LANDBRUG

Sæsonens friske grøntsager

- direkte fra marken

• grøntsagsproduktion

• fårehold

• hønsehold

• stalddørssalg

• besøgslandbrug

Ring - og vi leverer gerne

varerne til døren.

18

Skovlygården · Tlf. 57528357

Kirsten & Anders Due-Andersen · Roskildevej 637 · 4174 Jystrup

KARSTEN JENSEN

TØMRER & SNEDKER

Godt håndværk - det holder!

Forhandling af KPK døre og vinduer - Sælges også til private

MAGLESKOVVEJ 3 • GAMMERØD • 4140 BORUP • TELEFON/FAX: 57521088

MOBIL: 40254294 • EMAIL: KARSTEN-JENSEN@PC.DK

Valsølille

Stenhuggeri

Gravsten

Bygningselementer

Havekunst m.m.

www.valsoelillestenhuggeri.dk

v/ Terry Meehan . Tlf. 51 94 46 84

Aasbjerggaard Genbrug

Modtager/køber og sælger bedre

genbrugsting, såsom møbler, køkkenting,

glas og porcelæn, bøger, plader og

CDèr og film m.v.

IT-udstyr, hårde hvidevarer og større

mængder tøj omsættes ikke.

Åbent hver lørdag kl. 11-14 eller

efter aftale. Lukket januar og februar.

Svend Ole Andersen

Høedvej 59, Jystrup

Tlf.. 61 74 40 90


Familie-terapi

og Hypno-terapi

- En aktiv retning at gå

for vækst og udvikling.

- Du kan vælge at arbejde

• individuelt,

• familie-mæssigt

• i meditations og udviklingsgruppe.

Lis Refsgaard Poulsen

Familieterapeut/sundhedsplejerske

Hellehuse 37, 4174 Jystrup

www stifinder.nu

Skadedyrskontrol

Sjælland

- ingen halve løsninger

Alle skadedyr kan bekæmpes

Vi foretager gratis inspektion/rådgivning

Desinficeringsopgaver

Vi yder skadedyresbekæmpelse til alle

Kontakt os på 70 70 18 82 eller på skadedyrskontrol@gmail.com

NYBYGNINGER

OMBYGNINGER

TILBYGNINGER

REPARATIONER

- ALT I MURERARBEJDE UDFØRES

REGERUPGÅRD,

VALSØMAGLEVEJ 117 KIM LARSEN 4174 JYSTRUP

TELEFON 57 60 06 19 BILTLF. 21 25 06 19 TELEFAX 57 60 06 17

19

YOGA

Aktiv afspænding

af krop og sind

www.yogastien.dk

62 20 29 31


tid & sted I JYSTRUP & VALSØLILLE

FEBRUAR

Lørdag d. 23. Lørdagsdåb kl. 14.00 i Jystrup kirke

Søndag d. 24. 2. s. i fasten Gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup kirke* og kl. 10.30 i Vigersted kirke*

Onsdag

MARTS

d. 27. Aftenmøde i Stalden om Bissamquttack med Jens Christian Nielsen (se omtale)

Fredag d. 1. Forårsfest-planlægningsmøde for alle interesserede kl. 19.00 i Gaudi-Galleriet.

(Se mere under By Nyt)

Søndag d. 3. 3 s. i fasten Gudstjeneste kl. 9.oo i Jystrup kirke og kl. 10.30 i Valsølille kirke

Tirsdag d. 5. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30

Lørdag d. 9. Kirkehøjskole i Stalden (se omtale)

Søndag d. 10. Gudstjeneste kl. 9.00 I Haraldsted/Allindemagle og Vigersted Kværkeby og

kl. 10.30 i Jystrup kirke fælles 6 sogns gudstjeneste (se omtale). Sogneindsamling.

Kirkehøjskole i Stalden (se omtale)

Torsdag d. 14. Spaghettigudstjeneste om Maria bebudelse kl. 17.00 i Jystrup kirke

Søndag d. 17. Maria bebudelse Gudstjeneste kl. 10.30 i Valsølille kirke

Tirsdag d. 19. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30

Søndag d. 24. Palmesøndags (brunch) gudstjeneste kl. 9.00 eller 10.30? ved konfirmanderne

i Jystrup kirke

Torsdag d. 28. Skærtorsdag kl. 18.00 i Valsølille kirke med fælles spisning

Fredag d. 29. Langfredag kl. 10.30 i Jystrup kirke med læsninger og musik

Søndag d. 31.

APRIL

Påskedag Kl. 9.00 i Jystrup kirke & kl. 10.30 i Valsølille kirke

Mandag d. 1. 2. påskedag Gudstjeneste kl. 9.00 i Valsølille kirke og Kværkeby kirke kl. 10.30

Tirsdag d. 2. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30

Søndag d. 7. 1. s. e. påske Gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup og kl. 10.30 i Vigersted*

Tirsdag d. 9. Aftenmøde i Stalden om Børnefonden i Bolivia (se omtale)

Søndag d. 14. 2. s. e. påske Gudstjeneste kl. 10.30 i Jystrup kirke.

Taizé-aftengudstjeneste kl. 19.30 i Valsølille kirke

Tirsdag d. 16.

Søndag d. 21.

Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30

3. s. e. påske gudstjeneste kl. 9.00 Familiegudstjeneste kl. 10.30

med minikonfirmandafslutning og fernisering i Stalden

Fredag d. 26. St. Bededag Konfirmation kl. 10.30 i Valsølille kirke

Søndag d. 28.

MAJ

Konfirmation 4. s. e. påske kl. 10.00 & kl. 12.00 i Jystrup

Lørdag d. 4. Tilbud om lørdagdsdåb i Jystrup eller Valsølille kirke kl. 10.30

Søndag d. 5. 5. s. e. påske Gudstjeneste kl. 10.30 i Valsølille kirke

Tirsdag d. 7. Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 14.00

Torsdag d. 9. Gudstjeneste kl. 9.00

Søndag d. 12. Kl. 9.00 i Valsølille* ved anden præst end AMNM

Søndag d. 19. Pinsedag kl. 9.00 i Jystrup og kl. 10.30 i Valsølille

Mandag d. 20. 2. pinsedag friluftsgudstjeneste i Klosterlunden ved Sct. Bendts kirke

Tirsdag d. 21.

Lørdag d. 25.

Gudstjeneste på Plejecenter Ortved kl. 10.30

Forårsfest og koncert i Jystrup kirke kl. 13.00 med Marie Carmen Koppel

Søndag d. 26. Trinitatis Gudstjeneste kl. 9.00 i Jystrup kirke *

Hver tirsdag formiddag

er der mulighed for

at synge i Stalden.

Her holderJystrup aftenskoles

ældrekor »Færdig med fyrre«

nemlig korprøve i Stalden.

Meditation i Jystrup kirke

på et folkekirkeligt

grundlag hver onsdag.

Hver onsdag er der stillemeditation

i Jystrup kirke

fra kl. 17.00-17.30

20

230

* = ved Anne-Marie Nybo Mehlsen

Mulighed for lørdagsdåb i

Jystrup eller Valsølillekirke.

Næste gang er

lørdag den 4. maj

kl. 10.30 i Jystrup

eller Valsølille kirke

More magazines by this user
Similar magazines