Kirkeblad 600 Marts - Maj 13 - Hundborg kirke

hundborgkirke.dk

Kirkeblad 600 Marts - Maj 13 - Hundborg kirke

Vang Kirke


2

»Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort

til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed

i ham.« (2. Kor. 5,21)

Med forårets komme følger i den

kristne kirke også påskehøjtiden, som

ikke står tilbage i betydning i forhold

til julen. Ved kalenderårets slutning, i

julen mindes vi frelserens fødsel, i påsken hans død

og opstandelse.

Marias og Guds søn blev ingen olding. Han døde ikke

mæt af dage, men han blev pågrebet og henrettet uden

rettergang som en mand i sin bedste alder. Han

skulle ryddes af vejen, fordi han var en torn i øjet på

de religiøse ledere.

Han var i deres øjne en

gudsbespotter, for han

talte og handlede som

var han Gud selv!

Henrettelsen af Jesus

på galgebakken udenfor

Jerusalem og torturen, der gik forud for denne, var

grufuld. Da han ikke længere havde kræfter til at

holde sig oprejst, sank han sammen og blev langsomt

kvalt. På den måde blev han Guds offerlam, der blev

ofret og slagtet, for at vi kunne blive løst fra syndens

magt og alt andet ondt. »Han blev ligefrem gjort til

synd for os«, siger apostelen Paulus. Han, som var over

100 procent i orden, blev af Gud, hans himmelske far,

gjort til syndebærer og syndebuk, for at vi kunne

Hundborg og Vorupør

Glædelig påske

Af Flemming Burgdorf

blive reddet for tid og evighed. Det er de

store perspektiver, der rulles op for os i påskedramaet.

Gennem troen på Jesus, vores

påskelam, der blev slagtet, er vi fuldkomne

og retfærdige over for den hellige Gud.

Hvorfor er vi da bange? Hvorfor er vi

bekymrede? Fordi vi hviler for lidt ved

korset! Vi regner for lidt med hans

stedfortrædende bedrift for os, som understreger hans

dybe kærlighed til os lidettroende. Lad os dog takke

Gud for hans store kærlighed og nåde!

Jesu sejr over alle mørkets kræfter blev fuldt ud fastslået

påskemorgen, da han som forudsagt stod op igen.

Hans grav blev tømt for at også vores kunne tømmes

engang på den store opstandelses morgen. Det forstår

vi heller ikke, men det bekender vi troen på sammen

med alle troende!

O, lad aldrig nogen sinde

korsets træ mig gå af minde,

som dig, frelsens fyrste, bar;

men lad kors og død og smerte

tale, råbe i mit hjerte,

hvad min frelse kostet har! (DS 195,4)

Danske Kirkedage 2013

Sæt kryds i kalenderen 9.-12. maj!

Læs mere på www.kirkedage.dk – og på

facebook.com/kirkedage

Præstekontorerne er indtil videre lukket. Præsterne træffes på hjemadresserne:

Flemming Burgdorf, Rodals Bakke 1, Vang, 7700 Thisted, tlf./fax 97 97 40 14, e-mail: fbu@km.dk

- træffes bedst kl. 11-12, undtagen mandag.

Maibrit Nygaard, Kirkedal 5, Vester Vandet, 7700 Thisted, tlf. 97 97 70 30, e-mail: mny@km.dk

- træffes bedst 12 – 13 mandag til torsdag. Lørdag kun efter aftale.


Påskekoncert i Hundborg Kirke

Palmesøndag den 24. marts kl. 19.30

Medvirkende: Hørdum-Skyum kirkekor.

Dirigent: Bente Bliksted. Klaver: Hans Henrik G. Larsen

»Rendsammen«

Steen Oluf Karlsen, fløjte. Francesc Gomez, cello, og Inger Rasmussen, klaver.

Fællessalmer

Orgel: Lars Svaneborg

Menighedsrådet

7 friske ’minier’ fra Vorupør på rad og række

Fra venstre er det Stine, Marie, Sofie, Malou, Mathias, Frederik og Stella.

Fri adgang!

3


4

Visionsmøde i Nors

Medlemmer af menighedsrådene har været til to

møder i Nors. Der var et introduktionskursus specielt

for nye menighedsrådsmedlemmer den 24/1 og

et møde den 31/1, hvor man ønskede Thisted provstis

nye provst Mariann Amby velkommen.

Introduktionskurset blev afholdt en lørdag fra 10 til

16, og antal tilmeldte var lidt skuffende, men mange

menighedsråd har været ude i suppleringsvalg og er

endnu ikke på plads.

Biskop Henning Toft Bro var første taler, og hans

tema var visioner for Folkekirken:

1) Det første, vi møder, er den såkaldte dåbsbefaling:

»Således taler vor Herre Jesus Kristus: Mig er givet

al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør

alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i

Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet

I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer.

Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

Det er kirkens arvesølv, og det kan være overvældende

for det enkelte menighedsrådsmedlem.

2) Højlund har engang sagt, at danskerne ikke vil

være kirke men have kirke. Det er sat lidt på spid-

Provst emeritus Johan Thastum, provst Mariann

Amby og provst i Sydthy Jens Munksgaard.

sen, men vi må som menighedsrådsmedlemmer

være med til at tilpasse kirken til moderne mennesker

og gøre kirken synlig i lokalsamfundet.

3) Kirken skal være synlig på uddannelsesstederne,

hvor de såkaldte samtalepræster kan gå i dialog med

de unge. Ungdomskor er også en glimrende indgang

og introduktion til kirkelivet.

4) Det frivillige arbejde og diakonien skal styrkes.

5) Der skal muligvis en ny funktionsperiode til for

menighedsrådene, men det skal der være frihed til

at afgøre lokalt.

Efter biskoppens indlæg gav provst Jens Munksgaard

en grundig og nyttig orientering om menighedsrådsarbejdet.

Det var om kirkens struktur, om

årets gang i MR og om vigtigheden af gode dagsordener

til møderne.

Den resterende tid blev brugt til gruppearbejde,

hvor man kunne vælge sig ind på følgende fem områder:

Formand, kasserer og regnskabsfører,

kontaktperson, kirkeværge og menigt medlem.

Jeg var selv i gruppen for kasserere, og det havde jeg

stort udbytte af. Meldingen fra de andre grupper var

den samme, så man kunne takke af til alle med en

meget vellykket dag.

Præsentations- og velkomstmødet startede i kirken,

hvor der var aftensang og andagt ledet af provst

Munksgaard. Efter andagten blev vi inviteret over i

Nors sognegård, hvor provstiudvalget bød på vin og

kransekage med efterfølgende kaffe.

Der var nu taler for vor nye provst, og Mariann

Amby sluttede talerækken, hvor hun redegjorde for

sin begrundelse for at gå ind til provstegerningen,

og for de tanker hun gør sig om det at være provst.

Hun takkede for talerne og velkomsten og ønskede

et godt samarbejde med alle, der er en del af

kirkelivet i Thisted provsti. EJ


Konfirmander, der skal konfirmeres i Vorupør Kirke

søndag den 5. maj 2013 kl. 10.30:

Sabrina Kirstine Andersen

Fiskervej 26

Sabine Lund Eriksen

Porsevej 9

Natasja Stentoft Urth

Vorupørvej 228

Sophie Poulsen

Vesterhavsgade 103

Krista Mejlsø Andersen

Vesterhavsgade 106

Anna Kastholm Christensen

Ærenprisvej 12

Nadia Ingeborg Falksen

Dunhammervej 7

Lise Palsgaard

Snejstrupvej 16 D

Frederik Yde Thomsen

Vorupørvej 124

Julie Krabbe Toftdal

Nordsøvej 108

Kristian Bak Handskemager

Fiskervej 14

Mikkel Hillgaard Christensen

Perikonvej 8

Daniel Kastholm Christensen

Ærenprisvej 12

Max Skovsted Thomsen

Vesterhavsgade 22

Konfirmation i Vorupør 2014:

Søndag den 4. maj

Konfirmander, der skal konfirmeres i Hundborg Kirke

søndag den 12. maj 2013 kl. 10.00:

Mathias Toftdal Nielsen

Mosevej 18

Milan Skalshøj Gregersen

Vorupørvej 220

Konfirmation i Hundborg 2014:

Søndag den 11. maj

Koncert i Hundborg kirke

Søndag den 24. marts får Hundborg kirke besøg fra

et helt specielt og charmerende kormiljø, som i løbet

af de sidste 10-15 år har foldet sig ud i to små sogne,

Hørdum og Skyum i det sydlige Thy. Her er det lige

så almindeligt at synge i kirkekor som at spille fodbold,

og alle kan være med. I alt 80 børn og voksne

synger i kirkernes fire kor fordelt på et spirekor, et

juniorkor, et pigekor og et voksenkor. Korene synger

Konfirmander, der skal

konfirmeres i Vang

Kirke bededag den

26. april 2013 kl. 10.30:

Johanne Lukassen

Mellemvej 6

Mads Svenningsen

Futtrup

Tvorupvej 15

Konfirmation i Vang 2014:

Bededag den 16. maj

Konfirmander, der

skal konfirmeres i

Jannerup Kirke Kristi

himmelfartsdag den

9. maj 2013 kl. 10.30:

Thea Mærkedal Gregersen

Snedstedvej 16

Emil Sloth Andersen

Rosvangvej 43

til gudstjenester i Hørdum og Skyum kirker, men i

de senere år har omegnen fået øje på de dygtige kor,

og nu er turen kommet til Hundborg. Pige- og voksenkoret

synger til denne koncert et varieret program,

som selvfølgelig også vil indeholde satser til

Påske højtiden. Kom og hør et festligt og rørende

program, fremført af børn og voksne, som stråler af

glæde, når de synger. Lars Svaneborg

5


6

November 2012 - februar 2013

Hundborg Kirke

Ingen

Jannerup Kirke

Den 25. november blev Daniel Ettrup Steffensen, Brundvej 3, Thisted,

døbt i Jannerup Kirke.

Vang Kirke

Den 15. november blev Gerda Munk, Krovej 3-19, Klitmøller,

bisat fra Vang Kirke.

Den 26. januar blev Hans Christian Kristiansen,

Solgårdsvej 14, Hundborg, bisat fra Vang Kirke.

Vorupør Kirke

Den 6. november blev Inger Marie Nielsen, Nordsøvej 29, Vorupør, bisat fra Vorupør Kirke.

Den 27. december blev Knud Erik Jensen, Julius Poulsensvej 9, Vorupør, begravet på Vorupør Kirkegård.

Den 28. december blev Pia Malena Vangsgaard og Thomas Ryltoft Thomsen,

Fiskervej 5, Vorupør, viet i Vorupør Kirke.

Den 13. januar blev Mikkel Vestergaard Jeppeson, Grønkærvej 3, Vorupør, døbt i Vorupør Kirke.

Den 19. januar blev Bodil Kirstine Grundvad Frandsen, Ørredvej 44, Vorupør, bisat fra Vorupør Kirke.

Den 19. januar blev Jonny Lyng, Egebaksandevej 5, Faddersbøl, begravet på Vorupør Kirkegård.

Den 27. januar blev Marius Bisgaard Andersen, Perikonvej 12, Vorupør, døbt i Vorupør Kirke.

Fra bogen: »Du lille forpjuskede Eg« skrevet af Mitte Kappel, Thisted,

har Jytte Mikkelsen fået lov til at bringe et af hendes digte:

En rose skød op gennem frossen jord,

»som en kvist af Isais stub«,

sådan skrev profeten Esajas.

Der var mange, der så – og beundrede den:

»nej, aldrig da så vi vel mage«.

De samme, de trådte den under fod

den dag, - hvor kun tornene så’s.


Nyt fra meNighedsrådeNe

Vang Hundborg-

Jannerup

Nu er det så første gang, jeg skriver for Vang menighedsråd.

På vegne af det nye menighedsråd, vil jeg takke det »gamle« for

deres indsats.

Jeg håber på, at Knuds bøn fra sidste kirkenyt bliver hørt. Om ikke

den er hørt endnu, så har jeg et håb om, at den nu lavere gennemsnitsalder

vil gøre os gavn.

Som nævnt i sidste kirkenyt er vi mange nye. Vi må erfare, der er

meget at sætte sig ind i. Nok mere end først forventet (dette er

egen oplevelse). Jeg er vis på, at vi får fire gode og givelige år med

liv og vækst til gavn for kirken og dens brugere.

Som voksne mennesker med almindelig sund fornuft, holdninger

og meninger, er jeg sikker på, vi får et godt samarbejde, ikke altid

enige, men det er hvad der skal til, såfremt vi ikke skal gå i stå.

Næste gang jeg skriver, vil jeg nok have en del mere på hjertet.

Lige nu finder jeg det svært at skrive om noget, jeg ikke er sat

grundigt ind i.

Det at starte i menighedsrådet som ny, ung og tilmed tilflytter fra

Nordsjælland, er som at købe en flybillet, flyve langt væk, kun

medbringe det allermest nødvendige. Dette bliver en spændende

rejse, og jeg glæder mig til den.

Suzanna C. Andersen

Menighedsrådsmøder i Vang

Tirsdag d. 19. februar hos Ingeborg Kristensen, Mellemvej 11.

Tirsdag d. 5. marts

Fællesmøde i Vang præstegård, Rodals Bakke 1.

Tirsdag d. 19. marts hos Suzanna Andersen, Tvorupvej 36.

Tirsdag d. 23. april hos Bent Thingstrup Kristensen,

Mellemvej 4.

Tirsdag d. 21. maj hos Tove Nielsen, Djernæsvej 8.

Tirsdag d. 18. juni hos Annette Skou, Trapsandevej 86.

Alle dage kl. 19.30.

Det nye fælles menighedsråd

er kommet godt fra start.

Vi har fået fordelt posterne og

nedsat udvalgene og anbragt

Erik på pengekassen. Selv om

han ikke er så tung, er vi sikker

på, at han vil værne om de

betroede midler. Formalia om

det sidste medlem fra Jannerup

er også på plads.

Sogneaftener vil byde på gospel,

Hundborg folkekor og

Erik Jespersen med rejseoplevelser

fra Israel. Find datoerne

i Thisted Posten. Da der er

mange nye medlemmer i Vang

og Vorupør menighedsråd, er

det aftalt, at Hundborg arrangerer

alle sogneaftener i foråret.

De to andre sogne tager

så over i efteråret.

Efter gudstjenesten i Hundborg

den 24/2 vil der være

kirkekaffe i sognehuset. Vi

håber, at mange møder op.

Vores nuværende præstebemanding

gør, at vi ikke kan

holde gudstjeneste juleaftensdag

i både Hundborg og Jannerup,

rådet diskuterer en turnusordning.

Der er friluftsgudstjeneste for

hele provstiet den 20/5 kl.

11.00 ved Nors sø.

Næste møder i menigheds-

rådet er aftalt til 26/2, 21/3, 7/5

og 25/6. Alle kl. 19.00

i sognehuset. Tage

7


8

Vorupør

Nyt fra meNighedsrådeNe

Det nye menighedsråd i Vorupør er ved at være på

plads efter, at der måtte foretages et par enkelte ændringer

i den oprindelige konstituering. Bente Werenberg

har ønsket at træde ud af menighedsrådet af hel -

bredsmæssige grunde, og i stedet er første suppleant

Jytte Mikkelsen indtrådt som menighedsrådsmedlem.

På det næste menighedsrådsmøde vil man vælge ny

formand og næstformand. De andre poster er besat.

Folkekirkens nye logo

Som det sikkert er mange bekendt har Folkekirken fået et nyt

logo, eller skal man sige fået et logo, for det har man vel ikke

haft før. Det er designet af Timothy Jacob Jensen, der forklarer,

at cirklen med korset er symbol for døbefont og dåben.

Om cirklen ser man i stiliseret form de 8 kristne symboler:

Engel, skib, kirke, due, fisk, kors, anker og hjerte.

Det er blevet sagt, at et krucifiks ville være det rette symbol.

Derfor er Vang kirkes krucifiks med lidende korsfæstede Kristus

sat ind på forsiden af kirkebladet. På altertavlen i Hundborg ser man

den sejrende, mens det i Jannerup igen er den lidende korsfæstede Kristus.

Der skal lyde en stor tak til det afgåede menighedsråd

for det store stykke arbejde, som bl.a. restaureringen

af kirken har indebåret. Det nye menighedsråd

skal nu forsøge at finde fælles fodslag i de kommende

opgaver, som dukker op. Det bliver spændende

at se, hvad de næste 4 år vil bringe.

Jytte Mikkelsen

Jeg har herunder indsat nogle klip om det nye logo. Kirkenyts læsere er også velkomne til her i bladet

at komme med kommentarer til de 8 forskellige logoer. EJ

I artiklen kritiserer sognepræst Sørine

Gotfredsen logoet for at sende et forkert

signal om, at folkekirken nu taler med én

stemme. »Det gør den jo ikke. Kirken

består jo af en masse individer med forskellige

holdninger«, siger hun.

Projektet finansieres af Fællesfondens midler og er

delt op i tre faser. Budgettet for den første fase er på

kr. 600.000. Budgettet for anden fase er på kr.

600.000. Den tredje fase, støtte til implementering,

har endnu ikke et budget.

I Jyllands-Posten udtrykker styregruppens formand biskop

Karsten Nissen sin begejstring for det nye logo, som

han håber folkekirken vil tage til sig. »Jeg kan jo kun opfordre

alle sogne, kirkelige myndigheder og embeder, folkekirkelige

og frivillige organisationer med afsæt i folkekirken

til at bruge det, fordi det viser, at vi er en fælles

familie«, siger Karsten Nissen.

Hensigt: Det er op til de enkelte sogne, organisationer

og andre folkekirkelige aktører at

tilpasse logoets farve, størrelse og tekst på en

måde, så mærket harmonerer med afsenderens

eget visuelle udtryk.


Hundborg og Jannerup kirker

www.sogn.dk/hundborg og www.sogn.dk/jannerup

Kirkebetjent: Holger Poulsen, Vorupørvej 190,

Hundborg, tlf. 97 93 75 00, mobil 24 61 95 32.

Mail: hpgraver@mail.dk

Graverkontoret: Kirkevej 2, Hundborg,

tlf. 97 93 76 00.

Organist: Lars Svaneborg

Vorupørvej 110, Hundborg, tlf. 97 12 12 33.

Kirkesanger: Peder Frode Hansen,

Skårupvej 7, 7700 Thisted, tlf. 97 97 42 15

Hundborg-Jannerup menighedsråd

Mail: 8728@sogn.dk

Formand: Tage Ø. Nielsen,

Kanalvej 29, Jannerup, tlf. 97 93 70 35 - 28 68 16 12.

Næstformand: Lene Dahl,

Vorupørvej 106, Hundborg, tlf. 97 93 73 45.

Kasserer: Erik Jespersen,

Thadetoftvej 18, Hundborg, tlf. 97 93 73 60.

Kirkeværge Hundborg: Else Vang Christensen,

Astrupvej 5, tlf. 97 93 72 90.

Kontaktperson: Else Vang Christensen,

Astrupvej 5, tlf. 97 93 72 90.

Kirkeværge Jannerup: Hanne Sørensen,

Egebaksandevej 3, Jannerup, tlf. 97 93 74 56.

Anja Knattrup Sørensen,

Solgårdsvej 7, Hundborg, tlf. 97 93 78 79 - 20 29 61 78.

Katja Andersen,

Mosevej 20, Hundborg, tlf. 97 93 74 54.

Dortie C. Jensen,

Snejstrupvej 3B, Jannerup, tlf. 40 14 97 16.

Vang Kirke

www.sogn.dk/vang

Graver: Hanne Jeppesen, Trapsandevej 26A, Vang,

tlf. 42 20 87 99. Mail: hvhj@forum.dk

Organist: Lars Svaneborg,

Vorupørvej 110, Hundborg, tlf. 97 12 12 33.

Kirkesanger: Jytte Sandal,

Gammeltorp 7, Thisted,

tlf. 97 92 65 79.

Vang menighedsråd

Mail: 8730@sogn.dk

Formand: Annette Skou,

Trapsandevej, tlf. 86, 51 82 01 34.

Næstformand og kasserer: Ingeborg Marie

Kristensen, Mellemvej 11, tlf. 97 97 40 44.

Kirkeværge: Bent Thingstrup Kristensen,

Mellemvej 4, tlf. 97 97 40 24.

Kontaktperson: Suzanna D. Andersen,

Tvorupvej 36, tlf. 28 13 62 60.

Tove Louise Nielsen, Djernæsvej 8,

tlf. 97 97 42 23.

Vorupør Kirke

www.vorupoerkirke.dk

Vorupør Kirkecenter, Bredkærvej 3, tlf. 97 93 87 88.

Graver: Torben Vad Andersen,

Runevej 23, Sjørring, mobil: 23 30 67 77.

(Træffetid torsdag kl. 10-12).

Organist: Lars Svaneborg,

Vorupørvej 110, Hundborg, tlf. 97 12 12 33.

Kirkesanger: Jytte Mikkelsen,

Vesterhavsgade 28, tlf. 97 93 82 86.

Vorupør menighedsråd

Mail: 9129@sogn.dk

Fungerende formand: Lene Thomsen,

Knottivej 3, tlf. 97 93 80 47.

Kasserer: Pia Malena Vangsgaard,

Fiskervej 5, tlf. 26 15 88 85.

Kirkeværge: Allan Thinggaard Thomsen,

Toosholmvej 5, tlf. 97 93 80 56.

Kontaktperson: Lone Toft Nielsen,

Ærensprisvej 8, tlf. 28 14 33 97.

Jytte Mikkelsen, Vesterhavsgade 28,

tlf. 97 93 82 86.

9


10

Møder i Missionshuset

Kl. 19.30 hvor intet andet er nævnt

Missionsuge:

Mandag d. 11. marts

Fritidsforkynder Thue Thomsen, Hvide sande.

Tirsdag d. 12. marts

Inger Lene Christensen + mand, Ikast. Emne:

Skilsmisse.

Onsdag d. 13. marts

Ingen kirkelig handling i år.

Torsdag d. 14. marts

I Hundborg Kirke v. vor tidligere pastor Jørgen

Erbs, Stagstrup.

Fredag d. 15. marts

Missionær Henrik Dideriksen, Skive.

Torsdag d. 18. april

Missionær Henning Kristensen, Svenstrup.

Onsdag d. 1. og torsdag d. 2. maj

Bibelkursus i Thisted v. Journalist, Cand teol

Annette Ingemansen, Fredericia.

Torsdag d. 16. april

Konfirmandtfest kl. 19.00 i Hundborg Kirke v.

Pastor Flemming Burgdorf, Vang.

Stof til næste nummer: For juni, juli og august

bedes det indleveret til Erik Jespersen,

erikjespersen@dlgtele.dk eller Lene Dahl,

lene@dahlthy.dk - senest d. 30. april 2013.

Bibelkreds 1

Hvor andet ikke er

nævnt, er møderne

kl. 19.30

Torsdag d. 21. marts

Møde hos Inger og Sigfred Bang,

Vorupørvej 157.

Torsdag d. 25. april

Møde hos Mary Harregaard, Mosevænget 38.

Torsdag d. 30. maj

Møde hos Emma Fink, Solgårdsvej 3.

Møder i bibelkreds 2

Kl. 19.00 hvor intet andet er nævnt

Mandag d. 4. marts

Bedemøde hos Dorrit Svanholm, Ørhagevej

72, Klitmøller.

Mandag d. 18. marts

Bibeltime hos Esther og Gunnar, Mosevej 3.

Mandag d. 8. april

Bedemøde hos Ebba og Knud, Kanalvej 27.

Mandag d. 22. april

Bibeltime Dorrit Svanholm, Ørhagevej 72,

Klitmøller.

Mandag d. 29. april

Bedemøde hos Lena og Finn Larsen,

Jannerupvej 12.

Mandag d. 6. maj

Bibeltime hos Esther og Gunnar, Mosevej 3.

Mandag d. 27. maj

Bedemøde hos Ebba og Knud, Kanalvej 27.

Kirkebil

Der kan bestilles kirkebil hos Snedsted Turistbusser

på 97 93 40 57 inden kl. 17 lørdage til

søndagsgudstjenester i Hundborg og Jannerup.


Møder i Missionshuset

vaNg - tvorup - vaNgså

Torsdag d. 14. marts: Møde v. missionær

Svend Taulborg, Struer.

Torsdag d. 21. marts: Møde v. KFUM soldaterhjemsleder

Troels Moesgaard, Holstebro.

Torsdag d. 11. april: Møde v. missionær

Preben Sørensen, Viborg.

Torsdag d. 2. maj: Møde v. Martin Byg Marsh,

Roslev.

Torsdag d. 6. juni: Møde v. forkynder

Henning Fillipsen, Kolby.

Legestue

holdes hver tirsdag kl. 10-12 på Hellebjerg 1

(missionshuset) – bortset fra ferier.

Sommerafslutning i præstegården i forbindelse

med familiegudstjenesten i Vang kirke søndag

d. 2. juni kl. 14.00.

Nye børn er meget velkomne!

Kirkenyt udgives af menighedsrådene

i Hundborg, Jannerup, Vang og Vorupør.

Ansvarshavende redaktør: Erik Jespersen,

mail: erikjespersen@dlgtele.dk

Signerede artikler og indlæg i bladet

er ikke nødvendigvis i overensstemmelse

med redaktørens opfattelse.

Produktion: Team Lynderup, tlf. 97 17 34 08.

Børneklubben

Samles i missionshuset, Hellebjerg 1,

lørdage i ulige uger kl. 14.00 til ca. 15.30,

hvor ikke andet er nævnt.

Lørdag d. 2. marts: Børneklub.

Lørdag d. 16. marts: Børneklub – og der er

juniortræf i Sundby Thy Idrætsklub.

Program følger.

Lørdag d. 30. marts: Børneklub (Påske).

Lørdag d. 13. april: Børneklub.

Lørdag d. 27. april: Børneklub – bowlingtur.

Lørdag d. 11. maj: Børneklub (Pinse).

Lørdag d. 25. maj: Afslutning hos Ingeborg,

Mellemvej 11.

Lørdag d. 2. marts: Børneklub/kreativ – dag.

Bedemøder

holdes, hvor intet andet er aftalt, torsdage

kl. 18.45 - ca. 19.15 i præstegården.

Enhver er meget velkommen!

Hvor andet ikke er

nævnt, er møderne

kl. 19.30

i missionshuset,

Hellebjerg 1, Vang.

Bibelstudieaftener i hjemmene

Torsdag d. 7. marts: Ingeborg og Knud

Kristensen, Mellemvej 11.

Torsdag d. 4. april: Elly og Richard Hove

Nielsen, Trapsandevej.

Torsdag d. 18. april: Mette og Thomas

Kristensen, Klostergårdsvej 6.

Torsdag d. 16 maj: Aase og Hans Korsgaard,

Tvorupvej 54.

Torsdag d. 23. maj: Margarethe og Flemming

Burgdorf, Rodalsbakke 1.

Se også kalender på www.imthy.dk

11


Dato Kirkeåret Hundborg Jannerup Vang Vorupør

Marts

03. marts 3. s. i fasten 14.00 B 10.30 B1 10. marts Midfaste

søndag

10.30 E

14. marts Torsdag 19.30 E2 17. marts Mariæ Bebudelse 10.30 B 14.00 B3 24. marts Palmesøndag 19.304 10.30 B

28. marts Skærtorsdag 10.30 B 19.30 B5 29. marts Langfredag 10.30 B 14.00 B

31. marts

April

Påskedag 10.30 B 09.00 B

01. april 2. påskedag 10.30 B

07. april 1. s. e. påske 10.30 B 09.00 B

14. april 2. s. e. påske 10.30 B 09.00 B

21. april 3. s. e. påske 09.00 B 10.30 B3 26. april Bededag 10.30 B6 28. april

Maj

4. s. e. påske 09.00 B 10.30 B

05. maj 5. s. e. påske 10.30 B6 09. maj Kr. himmelfart 10.30 B6 12. maj 6. s. e. påske 10.00 B6 17. maj Torsdag 19.00 B7 19. maj Pinsedag 10.30 B 09.00 B

20. maj 2. pinsedag 8 8 8 8

26. maj Trinitatis 09.00 MNY 10.30 E1 Juni

02. juni 1. s. e. trinitatis 10.30 B 14.00 B9 09. juni 2. s. e. trinitatis 10.30 B 09.00 B

16. juni 3. s. e. trinitatis 09.00 B 10.30 B10 23. juni 4. s. e. trinitatis 10.30 MNY

30. juni 5. s. e. trinitatis 09.00 B 10.30 B

1 Kirkekaffe efter gudstjenesten.

2 Gudstjeneste i forbindelse med missionsugen.

3 Kirkekaffe ved kirken efter gudstjenesten.

4 Påskekoncert.

5 Skriftemål i forbindelse med altergang.

6 Gudstjeneste med konfirmation.

234

7 Altergangsgudstjeneste for konfirmander med

efterfølgende samvær i missionshuset.

8 Ingen gudstjeneste – fælles friluftsgudstjeneste

ved Nors sø kl. 11.00 for hele Thisted provsti.

9 Familiegudstjeneste – afslutning med legestuen i Vang.

10 Kirkefrokost i præstegården efter gudstjenesten.

B = Burgdorf · E = Erbs · MNY = Maibrit Nygaard

More magazines by this user
Similar magazines