Markedsindsigt 11. juni 2013 - DONG Energy

dongenergy.dk

Markedsindsigt 11. juni 2013 - DONG Energy

MARKEDSINDSIGT

ENERGIMARKEDET

11. juni 2013

Elmarkedet:

Usædvanlig situation på spotmarkedet i DK

VEST i fredags. Og gennemsnitsspotprisen

for hele ugen steg i forhold til forrige uge.

Som omtalt i sidste uge er CO2'en begyndt

at rykke på sig. Udsigten til et nyt forslag fra

miljøkomiteen er forsat den faktorer der

driver markedet op.

Gasmarkedet:

Olien steg og nærmerede sig kortvarigt 105

$/tønde, men prisen ligger fortsat på

intervallet mellem 100 og 105.

Vi har tidligere udtrykt bekymring for at

lagerniveauerne fortsat er under normalen.

Dette er stadig en faktor man skal være

opmærksom på.

Vores anbefalinger hviler på generel indsigt og forventninger til markedsforholdene.

DONG Energy kan ikke gøres ansvarlige for beslutninger, som træffes på grundlag af disse anbefalinger.


ELMARKEDET

I sidste uge oplevede vi en højest usædvanlig situation

på spotmarkedet i DK VEST. Fredag morgen oplevede

vi 5 timer hvor prisen næsten ramte loftet på ca. 2.000

euro/MWh, svarerende til ca. 14.900 kr/MWh eller ca.

14 kr/kWh). Årsagen til de meget høje priser skal

findes i kabelarbejde fra Energinet DK's side, revision

på kraftværker samt lav vindkraftproduktion.

Storebæltsforbindelsen ml. DK VEST og DK ØST var

ude pga. vedligehold mens et kabelarbejde internt i DK

VEST betød stærkt begrænset importkapacitet fra

Norge, Sverige og Tyskland. Dette sammenholdt med

revision på et par kraftværker og usædvanlig lav

vindkraftproduktion betød en anstrengt kraftbalance.

Gennemsnitsspotprisen for DK VEST for hele ugen

steg med 60 €/MWh i forhold til forrige uge og de 5

tidligere nævnte timer hæver samlet set CfD'en for DK

VEST med ca. 1 €/MWh for hele året. Vi har også set

CfD'erne i forwardmarkedet reagere opad i sidste uge.

Som omtalt i sidste uge er CO2'en begyndt at rykke på

sig. Den var i forrige uge oppe at nærme sig niveauet

over 4 €/ton, men først i sidste uge lå den fast der.

4 €/ton er et niveau CO2'en ikke har set siden

afstemningen i Europa Parlamentet den 16. april.

Vores anbefalinger hviler på generel indsigt og forventninger til markedsforholdene.

DONG Energy kan ikke gøres ansvarlige for beslutninger, som træffes på grundlag af disse anbefalinger.

Udsigten til at et nyt forslag fra miljøkomiteen i

Parlamentet kan gå igennem ved afstemningen den 2.

juli, er forsat den faktorer der driver markedet op.

Selvom CO2'en kom op i sidste uge så faldt den

længere del af elmarkedet i Norden. Kullet ser fortsat

meget svagt ud, og i sidste uge blev der afholdt en stor

asiatisk kul-konference. Her blev det mulige kinesiske

forbud mod kul med lavt energiindhold diskuteret. (som

vi berørte i sidste uges udgave af Markedsindsigt)

Men konsensus synes at være at hvis det overhovedet

bliver indført bliver det kun til et forbud mod de laveste

kvaliteter af kul, og effekten på Kinas efterspørgsel

efter kul fra verdensmarkedet vil være yderst

begrænset. Dette har sendt kulpriserne længere ned.

Da vejret også blev mere vådt i ugens løb var der flere

faktorer der trak ned, og CO2'ens stigning kunne ikke

forhindre et fald i Nordens forwardmarkedet.

Vejret og kullet synes også at komme i fokus i denne

uge, begge input fortsætter med det samme som i

sidste uge dvs. faldende kulpriser og vådt vejr hvilket

sender de nordiske kraftpriser i et kraftigt dyk nedad

fra begyndelsen af denne uge.


€/MWh

Prisudvikling – EL

€/MWh

Ugespot

180

160

140

120

100

80

60

40

20

55

50

45

40

35

30

25

0

jan 09 apr 09 jul 09 okt 09 jan 10 apr 10 jul 10 okt 10 jan 11 apr 11 jul 11 okt 11 jan 12 apr 12 jul 12 okt 12 jan 13 apr 13

System 2014-2016

20

02-01-2009 02-08-2009 02-03-2010 02-10-2010 02-05-2011 02-12-2011 02-07-2012 02-02-2013

Vores anbefalinger hviler på generel indsigt og forventninger til markedsforholdene.

DONG Energy kan ikke gøres ansvarlige for beslutninger, som træffes på grundlag af disse anbefalinger.

SYSTEM

DK1

DK2

SYSTEM 2014

SYSTEM 2015

SYSTEM 2016


€/MWh

Prisudvikling – CO2 og KUL

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

CfD'ere 2014

0,00

04-01-2011 04-05-2011 04-09-2011 04-01-2012 04-05-2012 04-09-2012 04-01-2013 04-05-2013

€/ton

CO2 2013 og 2014

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

13-07-2009 13-01-2010 13-07-2010 13-01-2011 13-07-2011 13-01-2012 13-07-2012 13-01-2013

Vores anbefalinger hviler på generel indsigt og forventninger til markedsforholdene.

DONG Energy kan ikke gøres ansvarlige for beslutninger, som træffes på grundlag af disse anbefalinger.

CfD VEST

2014

CfD ØST

2014

CO2 2013

CO2 2014


TWh

$/ton

10

-10

-20

-30

-40

-50

Kul 2014 (API2)

125

120

115

110

105

100

95

90

85

80

jan 12 apr 12 jul 12 okt 12 jan 13 apr 13

Hydrobalancen

Hydrobalance (afvigelse fra normalen)

20

0

dec 03 nov 04 okt 05 sep 06 aug 07 jul 08 jun 09 maj 10 apr 11 mar 12 feb 13

Vores anbefalinger hviler på generel indsigt og forventninger til markedsforholdene.

DONG Energy kan ikke gøres ansvarlige for beslutninger, som træffes på grundlag af disse anbefalinger.

Kul 2014

Hydrobalance

Forecast


GASMARKEDET Gå til forsiden

De amerikanske job-tal i fredags var hverken gode eller

dårlige, men lige præcis midt imellem. De var gode nok til at

vi fortsat ser en amerikansk økonomi i fremgang, men ikke

helt gode nok til at vi skal frygte at FED begynder at trække

støtteopkøbene tilbage på kort sigt. Vi så også olien stige og

kortvarigt nærme sig 105 $/tønde men prisen kom ikke op

over så den holder fortsat intervallet mellem 100 og 105.

Dermed var der et lille positivt signal til gas-kurven

(årskontrakterne og frem) fredag hvor vi også så gaspriserne

stige, men set over hele ugen ændrede den lange del af gaskurven

sig ikke nævneværdigt.

I fronten er DA-priserne dog kommet ned i løbet af den

seneste uge. Det sker i takt med at forbruget har været

faldende, og vi har ikke set helt så mange uventede

Vores anbefalinger hviler på generel indsigt og forventninger til markedsforholdene.

DONG Energy kan ikke gøres ansvarlige for beslutninger, som træffes på grundlag af disse anbefalinger.

reduktioner. Dette har også fået de nærmeste

forwardkontrakter (måneds og kvartalskontrakter) til at falde

og juli-kontrakten på NCG faldt ca. ½ €/MWh i sidste uge.

Vi har tidligere udtrykt bekymring for at lagerniveauerne

fortsat er under normalen, og at det giver en øget risiko for

højere priser til vinter. Dette er bestemt stadig en faktor man

skal være yderst opmærksom på, men med til dette billede

hører også at vinteren har været kold, og selv maj måned var

også koldere end normalt. Dermed har vi endnu ikke set hvor

lavt det underliggende forbrug faktisk er, da koldere vejr har

forstyrret billedet. Får vi et par måneder med normalt vejr bør

det være muligt at få gjort noget ved underskuddet i gaslagrene,

men som nævnt tidligere er der en risiko for

uventede reduktioner .


Prisudvikling – GAS

40

35

30

25

20

EUR/MWh Historisk prisudvikling for dansk, tysk og engelsk gasbørs

15

10

5

0

jun 11 sep 11 dec 11 mar 12 jun 12 sep 12 dec 12 mar 13

Kilde: Bloomberg

30

29

28

27

EUR/MWh NCG - År 2014 & 2015 kontrakt

26

25

24

feb 12 maj 12 aug 12 nov 12 feb 13 maj 13

Kilde: Bloomberg

Vores anbefalinger hviler på generel indsigt og forventninger til markedsforholdene.

DONG Energy kan ikke gøres ansvarlige for beslutninger, som træffes på grundlag af disse anbefalinger.

10

8

6

4

2

0

-2

Spread mellem NPG og NCG

NCG

NPG

NBP

NCG

2015


Prisudvikling – OLIE

130

120

110

100

USD/Barrel Historisk prisudvikling for Brent

90

80

70

jun 11 sep 11 dec 11 mar 12 jun 12 sep 12 dec 12 mar 13

Kilde: Bloomberg

1050

950

850

750

USD/t Forward Rotterdam Gas og Fuel Oil - År 2014 kontrakt

650

550

450

feb 12 maj 12 aug 12 nov 12 feb 13 maj 13

Kilde: Deutsche Bank

Vores anbefalinger hviler på generel indsigt og forventninger til markedsforholdene.

DONG Energy kan ikke gøres ansvarlige for beslutninger, som træffes på grundlag af disse anbefalinger.

RGO

RFO


Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere

Overvejer du, hvordan du bedst kan optimere jeres

energiaftaler? Den bedste løsning afhænger af

markedssituationen, men også af jeres risikovillighed

DONG Energy

Nesa Allé 1

2820 Gentofte

salg@dongenergy.dk

www.dongenergy.dk

Vores anbefalinger hviler på generel indsigt og forventninger til markedsforholdene.

DONG Energy kan ikke gøres ansvarlige for beslutninger, som træffes på grundlag af disse anbefalinger.

og jeres behov for energi. Ring eller skriv til din

kontaktperson. Så kan vi i fællesskab sammensætte

den rigtige løsning for jer.


ORDLISTE

API2 = Argus Price Index 2

Barrel, bbl Tønde = 42 US gallons = ca. 158,9 liter.

Backwardation Beskrivelse af forwardkurven, når den er

faldende ud i tid, og dermed viser, at prisen på en vare er lavere

jo længere ud i tid leverancen ønskes.

Bearish stemning = markedet tror, at prisen vil falde/ markedet

har fokus på faktorer, der kan få prisen til at falde

Brent Et samlet indeks af produceret olie fra fire forskellige felter i

Nordsøen, bl.a. fra feltet Brent. Prisen på Brent bruges bl.a. som

et indeks for olieprisen i Europa.

Bullish stemning = markedet tror, at prisen vil stige/ markedet

har fokus på faktorer, der kan få prisen til at stige

CfD (Contract for Difference) Også kaldet områdepristillæg. Tillæg

(eller fradrag) til systemprisen for at få elprisen i et specifikt

prisområde, f.eks. Vest Danmark. System + CfD = Områdepris

Contango Beskrivelse af forwardkurven, når den er stigende ud i

tid, og dermed viser, at prisen på en vare er højere jo længere ud i

tid leverancen ønskes.

EEX Den tyske elbørs, hvor handel med el og gas i Tyskland bl.a.

foregår.

EIA (Energy Institute America) Det amerikanske energiinstitut, der

bl.a. månedigt kommer med en rapport om deres forventninger til

udbuds- og efterspørgselssituationen på kort sigt.

Forwardmarkedet Handel med fremtidig leverance.

Fundamentalerne = Udbuds- og efterspørgselssiden.

Hydrobalancen Den samlede mængde vand og sne i Norden set

i forhold til normalen. Der medregnes kun vand og sne der er eller

vil kunne komme ned i vandmagasinerne.

IEA (International Energy Agency) OECD’s energiagentur, der

bl.a. månedligt kommer med en rapport om deres forventninger til

udbuds- og efterspørgselssituationen på kort sigt. Desuden

koordinerer de, hvornår der skal frigives olie fra medlemslandenes

lagre.

Inflow Mængde af vand der løber til vandmagasinerne. Kan

komme fra snesmeltning eller nedbør.

ISM (Supply Management Index) Månedligt amerikansk indeks,

baseret på en spørgeundersøgelse blandt 300 amerikanske

produktionsvirksomheder om beskæftigelse, produktion, nye

ordrer, levering fra leverandører og lagerbeholdning. Et indeks

over 50 betyder, at den amerikanske produktion er voksende, og

dermed at der er vækst. Et indeks under 50 betyder, at

produktionen er faldende.

Jobrapport Første fredag i måneden kommer der en jobrapport i

USA, der viser, hvorvidt beskæftigelsen er steget eller faldet. Da

USA er en af de største energiforbrugere globalt set, bruges

jobrapporten som en indikation på, hvor godt det går med den

amerikanske økonomi, og hvilke forventninger markedet kan have

til forbruget.

Vores anbefalinger hviler på generel indsigt og forventninger til markedsforholdene.

DONG Energy kan ikke gøres ansvarlige for beslutninger, som træffes på grundlag af disse anbefalinger.

LNG (Liquid Natural Gas) Naturgas, der er gjort flydende. LNG

kan fragtes med skibe modsat almindelig naturgas, der kun kan

fragtes via rørledninger.

MC-kul Marginalomkostningerne for et kulkraftværk. Et vigtigt

benchmak for de nordiske elpriser.

Mb/d million barrel pr. dag

NBP (National Balancing Point) Virtuelt handelspunkt i England.

NBP er det mest likvide handelspunkt i Europa.

NCG (Net Connect Germany) En tysk gasbørs, placeret i den

Nordvesteuropæiske del af Tyskland. Det er den mest likvide

tyske gasbørs, og den følger TTF meget tæt.

Nedside Når der er én eller flere faktorer, der giver et

nedadgående pres på prisen.

NordPool Den nordiske elbørs, hvor handel med el i Danmark,

Norge, Sverige og Finland foregår.

NPG (Nordpool Gas) Den danske gasbørs, der har en meget lav

grad af likviditet.

OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries) Kartel

bestående af 12 olieproducerende lande, der står for ca. 40 pct. af

verdens olieproduktion. De prøver at påvirke olieprisen ved at

sætte kvoter for, hvor meget landene må producere.

PMI (Purchasing Manager Index) Månedligt, amerikansk indeks,

baseret på en spørgeundersøgelse blandt 300 amerikanske

indkøbsvirksomheder om beskæftigelse, produktion, nye ordrer,

levering fra leverandører og lagerbeholdning. Et indeks over 50

betyder, at den amerikanske produktion er voksende, og dermed

at der er vækst. Et indeks under 50 betyder, at produktionen er

faldende.

Opside Når der er én eller flere faktorer, der giver et opadgående

pres på prisen.

RFO (Rotterdam Fuel Oil) Raffineret produkt baseret på råolie,

der kan bruges i motorer m.m. Navnet Rotterdam referer til, at det

er leveret til/solgt fra havnen i Rotterdam. Fuel olie er af en

dårligere kvalitet end gas olie.

RGO (Rotterdam Gas Oil) Raffineret produkt baseret på råolie,

der kan bruges i motorer m.m. Navnet Rotterdam refererer til, at

det er leveret til/solgt fra havnen i Rotterdam. Gas olie er af en

bedre kvalitet end fuel olie.

Spotpris Prisen for en vare leveret i dag.

TTF (Title Transfer Facility) Den hollandske gasbørs. TTF bliver

ofte brugt som et benchmark for gasprisen på kontinentet.

Volatilitet Udtryk for, at f.eks. priserne svinger op og ned. Et

marked er ofte volatilt, når det er præget af usikkerhed, og

markedsdeltagerne har svært ved at blive enige om, hvilken

retning prisen bør bevæge sig.

WTI (West Texas Intermediate) En benchmark pris på

amerikansk olie med fysisk levering fra tankanlæg i Cushing,

Oklahoma, hvortil olien leveres med rørledning.