OM, Automower, 305, 308, 2013 - Husqvarna

husqvarna.com

OM, Automower, 305, 308, 2013 - Husqvarna

3.6 Installation af guidekabel

3. INSTALLATION

Guidekablet er et kabel, som lægges væk fra

ladestationen, f.eks. ud imod en fjern del af

arbejdsområdet eller igennem en smal passage, og

som derefter forbindes med afgrænsningskablet. Den

samme kabelrulle benyttes til både afgrænsings- og

guidekablet.

Guidekablet bruges af robotplæneklipperen til at

finde vej tilbage til ladestationen, men det styrer også

robotplæneklipperen væk fra ladestationen til fjernt

beliggende dele af haven.

Robotplæneklipperen kan følge guidekablet fra

ladestationen til stedet, hvor guidekablet er sluttet til

afgrænsningskablet, og først begynde at slå græsset

der. Dermed sikres en ensartet klipning af hele

plænen. Det bør afhængigt af havens udformning

indstilles, hvor ofte robotplæneklipperen skal følge

guidekablet væk fra ladestationen. Se 6.4 Installation

på side 45.

Robotplæneklipperen skal køre med forskellige

afstande til guidekablet for at mindske risikoen for

spordannelse, når robotplæneklipperen følger

guidekablet til og fra ladestationen. Arealet ved siden

af kablet, som robotplæneklipperen benytter, kaldes

korridoren.

Robotplæneklipperen kører altid til venstre for

guidekablet, når man kigger ind imod ladestationen.

Korridoren ligger dermed til venstre for guidekablet.

Det betyder, at korridoren ligger til venstre for

guidekablet. Under installationsarbejdet er det derfor

vigtigt at sørge for mest mulig fri plads til venstre for

guidekablet set ind imod ladestationen. Guidekablet

må ikke lægges tættere end 30 cm på

afgrænsningskablet.

Præcis som med afgrænsningskablet kan

guidekablet fastgøres med kramper eller graves ned i

jorden.

VIGTIG INFORMATION

Det er vigtigt at sørge for så stor fri plads

som muligt til venstre for guidekablet set ind

imod ladestationen.

Maks.

Afstand

Mindst 30 cm

Mindst 2 m

Dansk - 29

More magazines by this user
Similar magazines