Senge og rejsesenge

varefakta.dk

Senge og rejsesenge

Tillæg

2506:4/2010/09

PRÆSENTATION AF

VAREFAKTAS KRAV TIL

SENGE OG REJSESENGE TIL BØRN

TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR

SENGE OG REJSESENGE TIL BØRN

VF 2506:4


GYLDIGHEDSOMRÅDE

Barnesenge og rejsesenge (senge der er sammenklappelige) til privat brug, med

en indvendig længde på mellem 900 og 1400 mm, svarende til børn fra 6 til 36

måneder.

Junior og voksensenge, deklareres efter VF 2520.

Kravlegårde deklareres efter VF 2503.

Madrasser deklareres efter VF 2006.

Vandmadrasser deklareres efter VF 2007.

Vugger og krybber deklareres efter VF 2509.

MINIMUMSKRAV

viser, hvilke punkter Varefakta skal have dokumentation for i form af

prøvningsrapporter med de målte værdier.

viser, hvilke punkter Varefakta skal have dokumentation i form af

prøvningsrapport eller overensstemmelseserklæring. For begge gælder det, at

dokumentationen maksimalt må være 1 år gammel.

Standard/Metode Prøvning: Krav:

Bedømmelse af test-

laboratoriet.

DS/EN 716,

Barnesenge og foldbare

barnesenge til privat

brug.

Del 1: Sikkerhedskrav

Del 2: Prøvningsmetoder

Tillæg

2506:4/2010/09

Grundlæggende

sikkerhed.

Grundlæggende

sikkerhed for

børnesenge

Med Varefaktas

modificeringer.

SS 83 90 30 Materialekvalitet og

udførelse.

DS/EN 12720 Overflademodstandsdygtighed.

Vand.

Side 1

Sengen må ikke lide af åbenlyse

eller skjulte fejl eller mangler eller

være urimelig vanskelig at

anvende.

Varefakta kan kræve, at

deklarationen forsynes med

særoplysninger.

Påpeger en sagkyndig en

sikkerhedsmæssig mangel ved

sengen, kan den ikke deklareres.

Alle krav i standarderne skal være

opfyldt.

Synlige dele: C

Mindre synlige dele: D

Skjulte dele: E

Kravkategori I: 6 timer/ II:16 timer

Fedt.

24 timer

SS 83 91 17 Ridsning. Gennembrud i lakfilm godtages

ikke.

DIN 53160 Spyt og sved 2 timer - Der må ikke forekomme

afsmitning.


DS/EN ISO 105-E01 Tekstil -

Vandægthed.

Note 4

DS/EN ISO 105- X12 Tekstil -

Tør: note 4

Gnideægthed. Våd: note 3-4

Japansk lov nr. 112 Indholdet af

formaldehyd i

tekstilet

≤ 16 ppm

Renholdelse. Aftageligt tekstil skal kunne

vaskes ved 40 °C.

Sengen skal tåle aftørring med

vand og et universalrengøringsmiddel


Tillæg

2506:4/2010/09

Side 2

Bekendtgørelser

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 786 af 11. juli, 2006 om forbud mod

ftalater i legetøj og småbørnsartikler.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 289 af 22. juni 1983 om

begrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader og lignende

plader, som anvendes i møbler, inventar og lignende.

Anvendte tekstilfibre skal angives efter Forbrugerstyrelsens - til enhver

tid gældende - bekendtgørelse om betegnelser og mærkning af

tekstilvarer.

Øvrige krav

Hvis sengen har en eller flere funktioner end funktionen som seng som

puslebord, kravlegård eller lignende skal Varefaktas forskrift for den

pågældende funktion være opfyldt, eller hvis der ikke findes en Varefaktaforskrift

på området, skal den europæiske standard for funktionen være opfyldt.

OPLYSNING I VAREFAKTA

Oplysningerne anføres i et afgrænset deklarationsfelt med Varefaktas bomærke,

med mindre andet fremgår.

Nogle oplysninger skal anføres, mens andre er frivillige, der om ønsket kan

anføres. Se KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER.

Oplysninger om egenskaber, der ikke er nævnt, vil kunne anføres, men

Varefakta kan afvise, at oplysninger som anses for uvæsentlige, anføres i

VAREFAKTA. Enhver påbudt mærkning kan om ønsket bringes i

deklarationsfeltet i forbindelse med det punkt, hvor den naturligt hører hjemme.


VAREFAKTAS UDFORMNING

Deklarationen skal være tydelig og let læselig. Tekst og symboler skal være i en

farve, der afviger fra baggrunden, og der skal anvendes størst mulig

typestørrelse.

En typestørrelse på 8 punkt (ca. 2 mm) anses for at være mindste let læselige

størrelse. Er det ikke muligt at anvende denne typestørrelse, må der søges

dispensation hos Varefakta til at anvende mindre typer.

Bomærket skal placeres i deklarationsfeltet og være så stort, at ordet

VAREFAKTA tydeligt kan læses. Det anbefales, at deklarationsfeltet omgives

af en ramme. Bomærket og rammen trykkes i en og samme farve, der kan

vælges efter ønske.

Se EKSEMPLER PÅ VAREFAKTA.

Varefaktas bomærke kan rekvireres hos Varefakta som klicheaftryk eller i

elektronisk form.

Tekst og udformning af VAREFAKTA skal godkendes af Varefakta inden

trykning, enten som rentegning eller korrektur.

Eventuelle illustrationer og tekst på emballagen må ikke være misvisende i

forhold til deklaration eller vare.

Markedsføres en vare under flere handelsnavne med samme VAREFAKTA,

skal Varefakta godkende samtlige udformninger og have oplysning om alle

handelsnavne.

Ord og sætninger, der skal gengives uændret i VAREFAKTA, er i forskriften i

citationstegn og de stikord, der skal anføres i VAREFAKTA, fremgår af

eksemplerne.

I øvrigt henvises til BETINGELSER FOR BRUG AF VAREFAKTA PÅ

VARER, der kan rekvireres hos Varefakta.

Tillæg

2506:4/2010/09

Side 3


EKSEMPEL PÅ VAREFAKTA

Tremmeseng – eksempel med obligatoriske oplysninger

Julia sengen

Leveres usamlet og uden madras.

Beregnet til: Et barn fra 0 mdr. til 3 år. (Bemærk alderen er kun

vejledende - vurder altid om senge passer til barnet).

Type: Tremmeseng. Bunden er justerbar i 2 trin og har

ventilationshuller.

Mål:

Indvendige mål: Længde: 120 cm, bredde: 60 cm, højde: 40 / 70 cm (fra gulv).

Udvendige mål: Længde: 127 cm, bredde: 67 cm. Højde 120 cm

Tremmeafstand: 5,5 cm.

Passende madrasstørrelse:

Længde: 120 cm, bredde: 60 cm, tykkelse: 9 cm.

Afstanden mellem madras og sengeside bør højst være 2,5 cm.

Konstruktion, styrke og stabilitet:

Krav i EN 716 er opfyldt (EN 716 er en europæisk standard med sikkerhedskrav til

senge til småbørn).

Materialer:

Alle materialer overholder standardiserede grænseværdier for migration (når et stof

vandrer) af visse stoffer.

Tremmer, ramme, ben: Massiv bøg, akryl lakeret.

Bund: Masonit.

Materialekvalitet og udførelse: Meget god.

Muligheder: God, meget god eller særdeles god.

Overfladen opfylder krav til modstandsdygtighed over for vand, fedt, spyt og ridser.

Rengøring: Brug en opvredet klud med vand og universalrengøringsmiddel.

Montering: Samles ved brug af stjerneskruetrækker og den vedlagte

unbrakonøgle.

Læs i brugsanvisningen, hvordan sengen samles korrekt.

Råd: Husk at kontrollere og efterspænde skruer og lignende med

jævne mellemrum.

For at barnet ikke bliver overophedet, bør dynen være kortere end

sengens længde, så barnet selv kan sparke dynen af.

Advarsel: Så snart barnet kan sidde op, ligge på knæ eller trække sig

selv op, skal bunden være i den laveste stilling, og

legetøj der evt. er spændt hen over sengen fjernes.

Tillæg

2506:3/2000/03

Barnet bør ikke have løse tøjbleer og lignende i sengen pga.

kvælningsrisiko

Vær opmærksom på at sengerande, store bamser og lignende, kan

hjælpe barnet til at kravle ud over tremmesiden.

Vær opmærksom på om dit barn prøver at kravle ud over

tremmesiden. Vurderer du, at barnet snart vil kunne komme

ud af sengen, skal du finde en anden type seng.

Barnet kan komme i klemme mellem seng og væg. Stil

derfor altid sengen helt op ad væg/møbel eller lignende. Afstanden

mellem sengens overkant og væg må ikke være mellem 5,5 cm og

24 cm.

Brugsanvisning: VIGTIGT - Læs og følg brugsanvisningen - gem til

fremtidig brug.

VK XXXXX

Firma og adresse

Side 4


Tremmeseng - eksempel med obligatoriske og frivillige oplysninger

Andrea sengen

Leveres usamlet. Madras medfølger.

Beregnet til: Et barn fra 0 mdr. til 3 år. (Bemærk alderen er kun

vejledende - vurder altid om senge passer til barnet).

Type: Tremmeseng. Bunden er justerbar i 3 trin. Den ene

tremmeside kan tages af, så det større barn (fra ca. 2½ år) selv

kan komme ind og ud af sengen. Bunden har ventilationshuller. 4 hjul heraf 2 med

lås.

Mål:

Indvendige mål: Længde: 120 cm, bredde: 68 cm, højde: 35 / 55/ 75 cm (fra gulv).

Udvendige mål: Længde: 127 cm, bredde: 74 cm. Højde 120 cm

Konstruktion, styrke og stabilitet:

Krav i EN 716 er opfyldt (EN 716 er en europæisk standard med sikkerhedskrav til

senge til småbørn).

Materialer:

Alle materialer overholder standardiserede grænseværdier for migration (når et stof

vandrer) af visse stoffer.

Tremmer, ben, oversider: Hvidbehandlet fyr.

Bund: MDF

Materialekvalitet og udførelse: Særdeles god.

Muligheder: God, meget god eller særdeles god.

Sengen er af en blød træsort og får derfor let ridser. Overfladen opfylder øvrige krav

til modstandsdygtighed over for vand, fedt og spyt.

Rengøring: Brug en opvredet klud med vand og

universalrengøringsmiddel.

Montering: Samles ved brug af stjerneskruetrækker og den vedlagte

unbrakonøgle.

Læs i brugsanvisningen, hvordan sengen samles korrekt.

Råd: Husk at kontrollere og efterspænde skruer og lignende med

jævne mellemrum.

For at barnet ikke bliver overophedet, bør dynen være kortere end

sengens længde, så barnet selv kan sparke dynen af.

Advarsel:

Så snart barnet kan sidde op, ligge på knæ eller trække sig selv op, skal

bunden være i den laveste stilling, og legetøj der evt. er spændt hen over

sengen fjernes.

Vær opmærksom på at sengerande, store bamser og lignende, kan hjælpe

barnet til at kravle ud over tremmesiden.

Barnet bør ikke have løse tøjbleer og lignende i sengen pga.

kvælningsrisiko

Vær opmærksom på om dit barn prøver at kravle ud over tremmesiden.

Vurderer du, at barnet snart vil kunne komme ud af sengen, skal du fjerne

den ene tremmeside eller finde en anden type seng.

Barnet kan komme i klemme mellem seng og væg. Stil derfor altid sengen

helt op ad væg/møbel eller lignende. Afstanden mellem sengens overkant

og væg må ikke være mellem 5,5 cm og 24 cm.

Brugsanvisning: VIGTIGT - Læs og følg brugsanvisningen - gem til

fremtidig brug.

VK XXXXX

Firma og adresse

Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta,

www.varefakta.dk

Frivillig oplysning

Tillæg

2506:4/2010/09

Side 5


Eksempel på Varefakta minideklaration*

Andrea sengen

Testet. Kontrolleret af Varefakta.

Opfylder kravene i EN 716 er opfyldt (EN 716 er en

europæisk standard med sikkerhedskrav til senge til

småbørn).

Opfylder Varefaktas krav til sikkerhed, materialekvalitet og udførelse.

Varer med VAREFAKTA stikprøvekontrolleres af Varefakta.

Læs deklarationen og advarslerne i brugsanvisningen.

Firma og adresse

Tillæg

2506:4/2010/09

VK XXXXX

* En VAREFAKTA-minideklaration er en deklaration, som er frivillig at bruge.

Minideklarationen skal være tilgængelig i købsøjeblikket, derudover skal den fulde

deklaration være tilgængelig andet sted på selve produktet eller i fx brugsanvisningen.

For yderligere information om minideklarationen kontakt venligst Varefaktas konsulent.

Side 6

More magazines by this user
Similar magazines