Kirkeblad 4 - september, oktober og november 2012 - Vejlø Kirke

vejloe.kirke.dk

Kirkeblad 4 - september, oktober og november 2012 - Vejlø Kirke

20 Meter ALterGANG · Det er DIN KIrKe · jerUSALeM

4

34. årgang. September, oktober og november 2012

Besøg din kirke på internettet: www.vejloekirke.dk


20 Meter ALterGANG

Det var bedstefars standardsvar, når

børnene bad ham om at skrive i deres

vennebog. Yndlingssportsgren: 20 m altergang!

Det var den distance, han tilbagelagde

fra kirkebænk til alter. – Det

skal det handle om i denne klumme, om

hvordan vi fejrer nadver. Siden 1700-tallet

har der været knæfald i vore kirker.

Her knæler brudepar og konfirmander,

når de bliver velsignet. Her knæler vi,

når og hvis vi går til alters. Før i tiden

stod man op under nadveren, som man

gør det andre steder i verden. Da jeg var

præst i Luxembourg, og den danske menighed

fejrede gudstjeneste i den lokale

2

Det er DIN KIrKe året rundt

Også tirsdag 4. september kl. 19!

Kom og fortæl os, hvad du sætter

pris på i Vejlø Sogn, og hvad du

savner. Menighedsrådet er vært

denne aften. Der er valg til november.

Også hos os skal vi have et nyt

menighedsråd. Nogle af de siddende

medlemmer vil gerne blive, andre

protestantiske kirke, så var det uden

knæfald. Vi stod op under nadveren i

en halvcirkel i kirkens kor. I Vejlø er vi

heldige at have en god kirkegang. Nogle

søndage, når der er dåb, er kirken fuld.

Hvis alle skal knæle, bliver det langtrukkent.

Inspireret af mine fire år i Luxembourg

er vi, når vi er rigtig mange,

begyndt at fejre nadveren gående. Kirkesangeren

deler brød ud, jeg fordeler

vin og saft. Sådan afvikles handlingen

med ynde. Vi er endda blevet bedre til

ikke at snakke undervejs, for det er jo en

hellig stund. De fleste søndage knæler

vi stadig, som vi danskere har gjort det

i små 300 år. Men kommer du i kirke på

en søndag, hvor vi går og står, så ved

du nu hvorfor. På de søndage sker der

det glædelige, at mennesker, som måske

ikke har turdet bevæge sig op til altret

før, fordi de ikke følte sig gode nok eller

oplevede det grænseoverskridende

at knæle, pludselig får mod til at gå

med. Vi deler brødet og vinen, som de

gjorde det i begyndelsen. Ingen er mere

kristne end andre. Ingen er udenfor. Vi

er sammen i Jesu navn. 20 m altergang

skal ikke skille os ad. Helle Poulsen

vil gerne træde ud, og andre igen vil

gerne tage over. Du skal altså ikke

være bange for at blive valgt. ;-)

Men vi har brug for din mening, så vi

kan blive bedre til det, vi gør.

Der serveres vin og en snack, Lisbet

Birk sidder ved flyglet, og Sigvard

Holm har både bas og stemme med.

Velkommen i Vejlø!


Grete Andersens rabarberblad med snegl. Se

mange flere af hendes fotografier i sognegården

eller på www.facebook.dk/havefantasier

FerNISerING FOr ALLe

Søndag 2. september efter gudstjenesten

er der fernisering i Sognegården. Grete

Andersen, bosiddende på Appenæs Hoved,

går tæt på naturens detaljerigdom i

sine fotografier. Det er øjenåbnende. Det

begyndte med et rabarberblad og er nu

blevet til symfoni af indtryk og udtryk.

Grete har sans for farver og former og får

én til at se det største i det mindste. Og

så er der et gådefyldt lys i alle billederne.

Hvor kommer det fra?

NYt FrA BYLAUGet

Læs om bylaugets og lokalrådets arbejde

og om planerne om en ny Appenæs-film

på hjemmesiden: www.appenaes.dk

Venlig hilsen, Karen Terkelsen, oldermand

øjeNåBNeNDe

KUN FOr BABYer

Babysalmesangen er begyndt, men der

er altid plads til en baby til. Så velkommen

torsdage kl. 10-11.30!

Torsdag 4. oktober kl. 17-19 er der spisning

og godnat i kirken for babyer, søskende

og forældre.

KUN FOr KF-FOrÆLDre

Tirsdag 23. oktober kl. 18-21 står den på

en opdagelsesrejse i kirken, herlig mad

og vin og festlig og fornøjelig fordybelse

i det, vi tror på.

KUN FOr KONFIrMANDer

Onsdag 7. november går turen til Roskilde

Domkirke, vores domkirke!

Flere tusind unge mennesker fra stiftet

gæster Roskilde i de dage. Temaet i år

er Du er aldrig alene. Det bliver vi ikke, og

vi sendes hjem med biskoppens velsignelse.

Se mere på www.roskildestift.dk/

konfirmandtræf.

Fra sidste års konfirmandtræf i Roskilde

Domkirke, der løber af stabelen i første uge

af november. Vejlø er med!

3


Efteråret sætter spot på Jerusalem i bog

og film. Men der også to musikcaféer

med koroptræden og fornøjelige eftermiddage

med foredrag.

StUDIeKreDS

12. september og 3. oktober er der studiekreds

om Selma Lagerlöfs store roman

Jerusalem fra 1901-1902. Den udkom oprindeligt

i to bind, og sådan læser vi den

også. Til 1. gang læses 1. del: I Dalarna,

til 2. gang 2. del: I det hellige land. Begge

dage er onsdage kl. 19.30.

FILM

Torsdag 11. oktober 19.30 vises Bille

Augusts film Jerusalem fra 1996, filma-

4

I KANteN AF KIrKeN

tiseringen af Selma Lagerlöfs klassiker

om 40 svenske bønders opbrud fra Nås i

Dalarne i 1896 og deres pilgrimsrejse til

Jerusalem. Her sluttede de sig til American

Colony, et religiøst fælleskab, som var

grundlagt af en vakt amerikansk kvinde.

FOreDrAG

Torsdag 25. oktober kl. 19.30 er en formidabel

chance for et møde Henrik Wivel.

Han har skrevet Snedronningen – en bog

om Selma Lagerlöf, og han har taget livtag

med Bille Augusts film i Spejlet, hvor der

også er en analyse af filmatiseringen af

Jerusalem. Selma Lagerlöf var selv i Palæstina

i 1899-1900, hun boede 14 dage i

Jerusalem og var den første svensker, der

besøgte dalarbønderne i American Colony.

MUSIKCAFÉer

Lørdag 22. september kl. 16 Blaagaard

Kammerkor er på vej til korfestival i Holland.

Sidst de deltog i en konkurrence i

Prag, vandt de førsteprisen. Som optakt

til rejsen synger de i Vejlø kirke: Danske

Lange-Müller og Lewkowitch og et

stænk af italienske Palestrina og norske

Nystedt. Dirigent er Erik Dynesen.

Lørdag 3. november kl. 16 Koret Pro

Cantu er næsten lokalt. Det er hjemmehørende

i Ringsted. Dirigent er Jens

Henrik Petersen, der er organist ved Sct.

Bendts kirke der. I Vejlø kirke synger de

nordiske tekster og musik: Aakjær, Heinesen,

H. C. Andersen, Carl Nielsen, Vagn

Holmboe og Per Rathje – dertil et touch

af engelske Edward Elgar.

Gertrud fra Lagerlöfs roman Jerusalem.


FArVeL tIL SOMMereN

Søndag 7. oktober er denne sommer

forbi. Oktobers farver har glød og temperament,

før efteråret og mørket lukker

sig omkring os. I kirken siger vi tak for

sommeren 2012 med knald på pynten

og salmerne. Efter gudstjenesten er der

sandwichers og vin i sognegården (børn

og konfirmander spiser gratis med,

voksne betaler 50 kr.). Det er en god dag!

I jeSU FODSPOr

Tirsdag 30. oktober kl. 18 danner optakt

til sogneturen i november. 40 fra sognet

skal med på rejsen. Der bydes på arabisk

mad, en introduktion til Jerusalem og en

snak om det, der er værd at vide før turen.

Pris per næse 160 kr.

ALLeHeLGeN

Søndag 4. november er kirken fyldt med

hvide blomster og levende lys. I døbefonten

er der tændt et lys for hver og en,

der er blevet begravet eller bisat fra Vejlø

Kirke siden sidste allehelgen. Alle deres

navne læses op, for de er levende i vores

bevidsthed, og vi bærer sorgen og savnet

sammen med Gud og hinanden. Andreas

Birk er med på bratsch. Musik til hjertet.

I KANteN AF KIrKeN

Den armenske familie Balian har lavet keramik

i Jerusalem siden 1920’erne. De har

udsmykket American Colony Hotel, som Vejlø

pilgrimmene besøger til november. Hotellet er

indrettet i det hus, som svenskerne fra Nås

flyttede ind i 1896. Selma Lagerlöf fortæller

om dem i romanen Jerusalem, som gav hende

et internationalt gennembrud.

SOGNeKLUB

Tirsdag 11. september kl. 14 Hvad hedder

hunden? Niels Jørgen Poulsen har tilbagelagt

1. etape til fods af en lang pilgrimstur,

som måske en dag vil føre ham helt

til apostelen Jakobs grav i Spanien.

Tirsdag 9. oktober kl. 14 Bare tæer giver

mange minder. Jens Jarl Toftehøj har

skrevet sine erindringer. De er mange,

og vi får et udsnit af dem. Bag navnet

gemmer sig Toftehøjs Diner Transportable.

Tirsdag 13. november kl. 14 Dronning

Ingrids hoffotograf - det har været Jørgen

Kølles virke blandt andet. Nu er den

farvestrålende mand flyttet til sognet,

og han er klar til gavmildt at dele ud

af sit liv.

FILMKLUB AStA

BIO bygger om. Men

det ender godt! Sidste

mandag i oktober åbnes

dørene til en helt

ny foyer og en totalt renoveret sal 1.

Filminstruktøren Henning Carlsen

indleder Erindring om mine bedrøvelige

ludere. Måneden efter vises den islandske

film Volcano. En film til hver

hånd plus et glas ASTI første gang.

Pris 100 kr. Program ligger fremme i

Sognegården sidst i september.

5


tHOtt OG SKeeL

I næsten 400 år, fra 1584 til 1963, tilhørte

Vejlø kirke herregården Gavnø, hvis

vekslende ejere var kirkens patroner.

De havde ansvaret for kirkens vedligeholdelse

for så til gengæld at modtage

kirketienden. I kirken har de sat deres

tydelige spor med navnetræk og våbenskjolde.

Helle Rosenkrantz lod 1668-69

billedskæreren Abel Schrøder udføre

ny altertavle, prædikestol og stolestader

som et minde over hendes mand,

admiral Niels Trolle, der var død 1667.

Hun beholdt Gavnø endnu nogle år, men

i 1682 kom nye folk til, da hun mageskiftede

Gavnø med herregården Næs

i Skåne. Den nye ejer var adelsmanden

Knud Thott, der ikke blot var en dygtig

godsejer, men også havde høje embeder

i staten, var ansvarlig for landets finanser

og gehejmeråd. Gavnø gods blev udvidet

med Svenstrupgård og Ydernæs,

og fjordarmen Vigs Nor, der strakte

sig fra Dybsø fjord op til Vejlø by, blev

inddæmmet og opdyrket og blev til Nylandsmose.

Samme år som Knud Thott

overtog Gavnø, giftede han sig anden

gang med en af landets fornemste damer,

grevinde Birgitte Skeel, kendt ikke

mindst for sit venskab med Griffenfeld.

Knud Thotts og Birgitte Skeels våbenskjolde.

6

I kirken blev altertavlen og prædikestolen

malet og pudset op 1693 og forsynet

med hans og fru Birgittes våbenskjolde.

Men for at få plads var det nødvendigt

at gribe ind i den gamle udsmykning.

På altertavlen beholdt man Niels Trolles

og Helle Rosenkrantz’ fædrene våbener

(øverst), mens deres mødrene våbener

(nederst) måtte vige for våbener for

Thott og Skeel, ledsaget af deres initialer,

”HKT” og ”CBS” (Hr. Knud Thott og

Birgitte Christensdatter Skeel). På Abel

Schrøders prædikestol skete der større

forandringer. I de fire felter sløjfede man

adelsvåbener for det gamle ejerpar og

lod en ny og noget ringere billedskærer

udføre de nuværende evangelistfigurer.

På prædikestolens himmel blev topstykkerne

ændret, så der også her blev plads

til det nye par, Thott og Skeel.

Som et minde om istandsættelsen

1693 lod sognepræst Peder Laursen

Norup opsætte den indskrifttavle, der

stadig hænger på korets sydvæg. I højstemte

vers på latin og dansk takker kirken

selv for ”sin nye kostbare dragt og

klædning ude og inde”.

Fru Birgitte døde 1699 i København,

og Knud Thott nåede at gifte sig tredje

gang, inden han selv døde 1702, 62 år

gammel. Han blev begravet i gravkrypten

under koret, og her stod hans flotte

ligkiste endnu ved midten af 1800-tallet.

Den var betrukket med sort fløjl og

havde forsølvede beslag med løvværk og

16 våbenskjolde samt en svulstig indskrift

med hans liv og bedrifter.

museumsmanden


NYt FrA MeNIGHeDSråDet

Tirsdag 4. september holder vi orienterings-

og opstillingsmøde i Vejlø sognegård.

Vi orienterer om arbejdet i rådet, og

efter underholdning er der opstillingsmøde

til det kommende menighedsråd.

Hvis der kun er en kandidatliste 2. oktober,

bliver der aftalevalg, og de på listen

er valgt. Der skal vælges seks medlemmer

til Vejlø menighedsråd og gerne

flere suppleanter. Hvis det går som i

2008, bliver det navnene på opstillingslisten,

der udgør det nye menighedsråd og

suppleanter. Funktionsperioden starten

med det nye kirkeår 1. søndag i advent, i

år er det søndag 2. december.

Det er din kirke ved fødsel, barnedåb,

konfirmation, bryllup og begravelse og

alt det derimellem: Kirkekaffe, samvær

med andre, foredrag, studiekreds og sogneklub,

høstgudstjeneste med spisning,

Sct. Hans aften med medbragt madkurv,

musik og bål. Hertil børnenes store fest

til fastelavn med tønder og boller. I menighedsrådet

taler vi om at nå så mange

mennesker som muligt. Har vi mon et

tilbud, der passer til dig?

Arbejdet i menighedsrådet er frivilligt.

Vi løser opgaverne uden vederlag. Vi forpligter

hinanden på at virke for gode vilkår

for evangeliets forkyndelse. Det har

vi skrevet under på. Vi er bevidste om,

at vi har ansvar for en arbejdsplads med

ansatte og for en kulturarv. Bekendtgørelse

af lov om menighedsrådsarbejde

regulerer arbejdet, så det står fast, at der

skal være formand, næstformand, kirkeværge

(kirkegård og bygninger), kontaktperson

(personaleansvarlig), kasserer og

sekretær. Sammen løser vi opgaverne.

Du er velkommen til at være med i arbejdet

omkring Vejlø Kirke. Du kan lade

dig opstille til menighedsrådet, eller du

kan være en af mange frivillige hjælpere,

der giver en hånd arrangementer. Godt

valg i Vejlø og på gensyn! Ulla Jensen

DøBte Mads-Emil Steen Fuhrmann, Sebastian

Bøgestrøm Nielsen, Ludvig Emil Løjtved,

Emil Jonathan Hallin Norby, Emil Oscar Berg,

Emmi Sofie Gottlieb Zachariassen, Elisa Carla

Leineweber Petersen

VIeDe Jesper Rundberg Lundby og Anette

Bøgestrøm Nielsen, Nickolai Allan Christensen

og Sandra Maria Møller Nielsen, Lars

Green Dall og Anne Mette Liedecke, Søren

Orthman Rasmussen og Monica Raa Jensen,

Rasmus Holgersen og Stine Pejstrup-Pedersen,

Morten Stenshøj og Tanja Thisted Hansen,

Claus Kongstad og Rikke Maarup Bolt,

Steen Wibe Larsen og Tina Errebo Hougaard,

Karsten Overgaard og Marianne Neerup Andersen,

Anders Skov Nielsen og Camilla Marie

Rasmussen, Kim Bagger og Jette Elisabeth

Jensen, Ole Erik Danielsen og Henny Solveig

Mortensen, Anders Østergaard Hansen og Liv

Kjærsgaard Hansen

DøDe Hanne Jette Busk Andersen, Niels

Frede Petersen, Poul Erik Petersen, Ruth Solvejg

Poulsen, Willy John Drisgaard

VejLø KIrKe

Formand: Ulla Jensen, 55 70 05 17

Kasserer: Gitte Clausen, 55 70 07 78

Kirkeværge: Carl Johan Kaalund, 46 32 70 60

Organist: Lisbet Birk, 55 54 70 75

Kirkesanger: Vikar: Marcus Bernack Larsen

Driftsleder og graver: Jakob Ågård, 24 27

50 60 og Jane Pallesen, 21 30 88 76

Kirketjener: Birgitte Frederiksen, 61 68 55 70

Redaktion: Præsten DTP: Lars Schneekloth

Nielsen Forside & Idé: Steen Bundgaard

Tryk: npctryk Oplag: 1400

7


GUDStjeNeSter OG ArrANGeMeNter

Sø 02.09 Gudstjeneste ∙ Kirkekaffe, fernisering kl. 10.30

Ti 04.09 Konfirmandhold 1 begynder kl. 08.00

Ti 04.09 Det er din kirke ∙ Møde om menighed og valg kl. 19.00

To 06.09 Konfirmandhold 2 begynder kl. 08.00

Sø 09.09 Gudstjeneste kl. 10.30

Ti 11.09 Sogneklub ∙ Niels Jørgen Poulsen kl. 14.00

On 12.09 Studiekreds ∙ Selma Lagerlöfs Jerusalem I kl. 19.30

Sø 16.09 Ingen gudstjeneste ---------

Lø 22.09 Musikcafé ∙ Blaagaard Kammerkor kl. 16.00

Sø 23.09 Gudstjeneste kl. 10.30

On 26.09 Menighedsrådsmøde kl. 18.30

Sø 30.09 Gudstjeneste kl. 10.30

On 03.10 Studiekreds ∙ Selma Lagerlöfs Jerusalem II kl. 19.30

To 04.10 Babysalmesang slutter ∙ Spisning, godnat i kirken kl. 17.00

Sø 07.10 Gudstjeneste ∙ Farvel til sommeren, frokost kl.10.30

Ti 09.10 Sogneklub ∙ Jens Jarl Toftehøj kl. 14.00

To 11.10 Filmaften ∙ Bille Augusts Jerusalem kl. 19.30

Sø 14.10 Gudstjeneste ∙ Børge Sveigaard kl. 09.00

Sø 21.10 Ingen gudstjeneste ----------

Ti 23.10 Konfirmand forældreaften ∙ Kirke og Spisning kl. 18.00

To 25.10 Foredrag ∙ Henrik Wivel om Selma Lagerlöf kl. 19.30

Sø 28.10 Gudstjeneste ∙ Sommertid slutter! kl. 10.30

Ti 30.10 I Jesu fodspor 2 ∙ Før rejsen kl. 18.00

On 31.10 Menighedsrådsmøde kl. 18.30

Lø 03.11 Musikcafé ∙ Pro Cantu kl. 16.00

Sø 04.11 Gudstjeneste ∙ Allehelgen, kirkekaffe kl. 10.30

On 07.11 Konfirmandtræf Roskilde ∙ Afgang fra kirken, tidspunkt følger

Sø 11.11 Gudstjeneste kl. 10.30

Ti 13.11 Sogneklub ∙ Jørgen Kølle kl. 14.00

Fr 16.11 I Jesu fodspor 2 ∙ Afgang fra Kirken kl. 04.00

Sø 18.11 Ingen gudstjeneste ----------

Sø 25.11 Gudstjeneste ∙ Børge Sveigaard kl. 09.00

On 28.11 Menighedsrådsmøde kl. 18.30

Sø 02.12 Gudstjeneste ∙ 1. søndag i advent, kirkekaffe kl. 10.30

PrÆSt: Helle Poulsen, Vejlø præstegård. Tlf. 55 70 00 31.

Mails er velkomne på hpo@km.dk. Træffes alle dage undtagen mandag.

KIrKeBIL kører til både gudstjenester, sogneklub og arrangementer i kirke og sognegård.

Bestilles hos Næstved Taxa på 55 77 72 72 senest kl. 18 dagen før. Der betales 24

kr. hver vej til chaufføren.

More magazines by this user
Similar magazines