Taxi online 1 10 - Mercedes-Benz Danmark

www2.mercedes.benz.dk

Taxi online 1 10 - Mercedes-Benz Danmark

Der findes service. Og så findes

der uautoriseret service!

Siden 2003 har bilejere ifølge et EU-dekret

kunnet vælge at få serviceret eller repareret

deres biler på et uafhængigt eller uautoriseret

værksted uden at miste fabriksgarantien.

Det tager vi hos Mercedes-Benz

Danmark naturligvis til efterretning, men

vi opfordrer til, at du tænker dig om,

inden du kører ind på et uautoriseret

værksted. For det kan blive dyrt, hvis

servicen på din bil ikke er udført helt efter

bogen, som følgende eksempel viser.

endoskopi.

For kort tid siden blev en S-Klasse taxi,

der stadig var omfattet af garantiperioden,

bragt på værksted, fordi motoren var stået

af, mens bilen var på vej over Øresundsbroen.

Værkstedet konstaterede, at der var

manglende kompression på flere cylindre,

og at motoroliestanden var ca. to liter over

maksimum. Værkstedet valgte at tilkalde

en af teknikerne fra Mercedes-Benz

Danmark for at få hans støtte til en egentlig

diagnosticering.

Under arbejdet med at stille en diagnose

valgte teknikeren at se ind i cylindrene

med et endoskop, som i princippet er det

samme som lægerne bruger, når de foretager

en endoskopi - altså en kikkertundersøgelse

- i en menneskekrop.

Endoskopien afslørede, at stemplerne var

belagt med en ikke normal belægning på

hele overfladen. Ved afmontering af udluftningen

til krumtaphuset kunne det samtidig

konstateres, at det var muligt at hælde olie

ud af denne. Normalt vil der kun komme

luft med oliedampe ud i udluftningen, så

dette var absolut ikke normalt.

Ufuldstændige eftersyn.

Servicehistorikken på bilen blev undersøgt.

Den elektroniske lagring i bilens hukom-

melse viste, at der var udført i alt fire service

på bilen. Desværre var alle service udført

ved højere kilometerstand end foreskrevet.

Da der blev gået lidt i dybden med de

enkelte eftersyn, viste det sig, at det først

registrerede eftersyn ikke var dokumenteret

af noget værksted. Det andet eftersyn

var udført af et autoriseret værksted i

København. Det tredje og fjerde var udført

af to forskellige ikke-autoriserede værksteder

i København. Da vi udbad os dokumentation

for disse eftersyn, måtte vi til vores overraskelse

konstatere, at eftersynene var udført

for hhv. 700 og 800 kr. plus moms.

Denne pris undrede os, idet det ene eftersyn

var lagt ind i bilens hukommelse som et

B-eftersyn med flere tillægseftersyn, der

tager adskillige timer på et autoriseret

Mercedes-Benz værksted. Inklusive olieskift

er det ganske enkelt ikke muligt at

udføre et B-eftersyn til en kostpris i nærheden

af de fakturerede priser. Da luftfiltret

blev kontrolleret, viste det sig da også at

være særdeles snavset.

laboratoriet: Forkert motorolie!

Vi valgte at lade et laboratorium undersøge

olien fra motoren. Laboratoriets tilbagemelding

lød bl.a.: ”Analysen viser, at oliens

højtemperaturegenskaber er fuldstændigt

nedbrudt. Olien koagulerer helt ved

opvarmning. Oliens indhold af sod er kritisk

højt. Oliens sammensætning indikerer

enten valg af forkert smøreolie, og/eller at

der er sket en kraftig fortynding af motorolien

med f.eks. dieselolie. Indholdet af

slidmetallerne jern og aluminium er over

anbefalet skiftegrænse og indikerer abrasiv

slitage mellem cylinder og stempel.”

Olieanalysen sammenholdt med de informationer

om olietype, der fremgik af

T a x i - o n l i n e n y h e d s b r e v • F o r å r 2 0 1 0 • w w w . m e r c e d e s - b e n z . d k

fakturaen viste, at der var påfyldt en ikke

godkendt og egnet olie på motoren.

En dieselmotor med partikelfilter skal have

påfyldt en såkaldt ”low ash” olie, og derudover

skal olien opfylde Mercedes-Benz

godkendelsen MB 229.51.

det kostede kunden en ny motor.

For egen regning.

Da kunden havde valgt at bruge et ikke

autoriseret værksted til at servicere sin bil,

havde han samtidig påtaget sig ansvaret

for at kunne dokumentere, at de udførte

serviceeftersyn svarer til de forskrifter,

Mercedes fabrikken stiller. En faktura fra

et ikke autoriseret værksted skal i henhold

til lovgivningen være så specifik, at

det samlede omfang af fabrikkens foreskrevne

service indhold klart fremgår.

Dette var absolut ikke tilfældet i denne

situation. Kilometerstanden på fakturaen

svarede ikke engang overens med den,

der fremgik af bilens servicehistorik.

Desværre viste det sig, at de meget lave

priser for at få udført service på et ikke

autoriseret værksted betød, at kunden for

egen regning måtte bekoste en ny motor.

Altså langt mere, end der vil kunne spares

på at lade et tilsyneladende ikke seriøst

værksted, uden autorisation, servicere sin

Mercedes-Benz taxi. Det gamle mundheld

om en krone sparet er en krone tjent holder

således ikke altid. Vælg autoriseret

service – for en sikkerheds skyld.

More magazines by this user
Similar magazines